ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gustav Adolfs socken : Älvdals härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 82 Naturnamn : 1193 Bebyggelsenamn : 384 Naturnamn : 681
Saknas Saknas Saknas Saknas Gustav Adolf förklaringar Saknas Saknas
Saknas Saknas Aamäkk berg /Se Gustav Adolf förklaringar Gustav Adolfs socken sn
Gustav Adolf sn /Se Aamäckhöjden höjd Saknas Saknas Aamäk höjd
Gustaf Adolf kpförs. Abborrberget berg Gustav Adolfs socken sn Aamäk berg
Gustaf Adolf kpförs. Abborrberget berg Gustav Adolf sn /Se Abborrberget berg
»Gustaf Adolf kyrka» kapell Abborrbäcken bäck Gustav Adolf sn Abborrberget berg
Gustav Adolf sn /Se Abborrbäcken bäck Gustav Adolf sn Abborrmossen mosse
Gustav Adolf sn /Se Aborrtjärn sjö Aamäk torp Abborrtjärnen tjärn
Gustav Adolf sn /Se Aborrtjärn sjö Aamäk beb. Abborrtjärnen tjärn
Gustav Adolf sn /Se Abborrtjärnen tjärn Aamäk beb. Abborrtjärnen tjärn
Gustav Adolf sn /Se Abborrtjärnen tjärn Aamäk torp Abborrtjärnen tjärn
Gustav Adolf sn /Se Abborrtjärnen tjärn Aamäck torp Abborrtjärnen tjärn
Gustav Adolf kapellförs., socken /Se agen, se Åskagen sjö Adamstorp beb. Agnmosskärret kärr
Gustav Adolf sn /Se Agnmossen mosse Barkbo beb. Andtjärnen tjärn
Hackran personnamn /Se Ahamäk höjd /Se Basteruds utskog Saknas Andtjärnen tjärn
Hackran, Per personnamn /Se Ahåmägg, se Aamäkk berg Basterudstorps utskog Saknas Andtjärnsberg berg
Kasainen personnamn /Se Ammeneso myr /Se Beckerheden beb. Aspkullen kulle
*Kerronen personnamn /Se Ammeneso myr /Se Berg gd Backtjärnen, se Blacktjärnen tjärn
Björnåsen gårdar /Se Andtjärnen tjärn Berga utskog Saknas Backtjärnen el. Blacktjärnen el. Bläcktjärnen tjärn
Berget gd /Se Andtjärnen del av Lövsjön Berget beb. Bergtjärnen, Nordare tjärn
Bergsäng by Andtjärnsberget berg Berget, se Ämthöjdberg beb. Bergtjärnen, Sönnare tjärn
Björnåsen gårdar /Se Aspkullen höjd Bergsängs utskog Saknas Bickertjärnen tjärn
Geijerfors verk »Affrådzberget» Saknas Bjursjön beb. Bjursjöbäcken bäck
Geijersholm brk »Åffrådzholmen» Saknas Bjursjön beb. Bjursjöbäckmossarna mossar
»Geijersholms [hammar]» Saknas Avskaken, se Åskaken sjö Bjursjötorp, se Bjursjön beb. Bjursjön sjö
Geijersholm brk. Backtjärnen tjärn Bjurtjärnsberg beb. Bjursjön sjö
Geijersholm brk. Backtjärnsmossen mosse Björktorp beb. Bjursjön sjö
Geijersholm bruk Badkällåsen terräng Björnåsen gdr Bjurtjärn tjärn
Geijersholm f.d. järnbruk /Se Bastbäcken bäck Björnåsen torp Bjurtjärnen tjärn
»Gumman» Saknas Bekertjärnen tjärn Blomsterberg gård Björnklammen bergssida
Gustafsfors bruk Bergmossen, Lilla mosse Blomsterberg beb. Björnkullen kulle
Gustavsfors järnverk m.m. Bergtjärnen tjärn Blomsterberg torp Björntjärnarna tjärnar
Gustavsfors bruk Bergtjärnen del av Lövsjön Blomsteråsen beb. Björntjärnen tjärn
Gustafsfors Saknas Bergtjärnen, Norra tjärn Borg beb. Björntjärnen, Lilla och Stora tjärn
Gustafsfors kv. Bergtjärnen, Södra tjärn Borg torp Lilla Björntjärnen tjärn
Gustavsfors, se Torrskog samh. /Se Bergtrolkärnm, se Bergtjärnen o. Hyttjärnen tjärn Bottnarna beb. Björntjärnen, Mellersta, se Björntjärnarna tjärn
Kalanstorp torp /Se Bergudden udde Brännan, Nordare förr torp Björntjärnen, Nordare tjärn
Kallatorp torp /Se Bergvikudden udde Brännan, Sönnare förr torp Björntjärnen, Sönnare tjärn
Kartfallen torp /Se Betfallhöjden höjd Brännheden, se Klarinheden beb. Björnåsen berg
Karttorpet torp /Se Bickelberget berg Brännheden torp Björnåsmossen mosse
Kisjön torp(?) /Se Biskopmossen mosse Brännmossen gård Blacktjärnen tjärn
Knäberg gd /Se Biurkärn, se Bjursjön sjö Brännmossen beb. Blomstermossen mosse
Kosamäck berg och ödegårdar /Se Bjursjöberget berg Bullrasstation jvg.s anhalt Blomstertjärn, se Tigartjärnen tjärn
Kottakangla gård /Se Bjursjöbäcken bäck Busken beb. Blomstertjärnen tjärn
Kyttorpet torp /Se Bjursjöbäckviken vik Busken gd Blåbärstjärnen tjärn
Laggåsen by /Se Bjursjön sjö Butorp beb. Blåbärstjärnen tjärn
Laggåsen Saknas Bjursjön sjö Butorp torp Bläcktjärn tjärn
Laggåsen, Lilla by /Se Bjursjön Saknas Butorp, Norra, se Åsen beb. Bläcktjärn tjärn
Lappmossen torp /Se Bjursjön sjö Bygget eller Där norr på Dragsjöberg(et) beb. Bocktjärnåsen berg
Lappmossåsen torp Bjursjön sjö Bygget torp Bondfallssnåret terräng
Nain Saknas Bjursjön sjö Byns utskog Saknas Brandholmen holme
Nain by Bjursjön sjö Bäckheden beb. Brattberg berg
Nain by /Se Bjurtjärnen o. Hyttjärnen tjärn Dalen beb. Brattberg berg
Nainshöjd gd /Se Bjurtjärnen tjärn Deglund(en) beb. Brattberget fors?
Noari, se Nain by Bjurtjärnsberg berg Deglundsbäcken beb. Bredsjöälven älv
*Nåren Torp torp Björnhålan tjärn Deglundsnäs beb. Brudholmen holme
Pito samhälle Björnidet skogsterräng Deglundsnäset torp Brudholmen ö
Pito samhälle /Se Björnklammen terräng Deglundsätern beb. Bränd mosse mosse
Piteå, se Pito samhälle Björnkullen höjd Deglundssätern torp Brännan terräng
Piteå, se Pito samhälle /Se Björnskalleudden udde /Se Djupdal, se Åsen beb. Brännmossberget berg
Rihult torp(?) /Se Björnsnåren terräng Djupdalen torp Brännmossberget berg
Romlanstäppan torp(?) /Se Björntjärnen tjärn Dragsjöberg beb. Brännmossen mosse
Starrkärr hpl /Se Björntjärnen, Lilla tjärn Dragsjöberg beb. Brännståstaden terräng
Starrkärr hållplats /Se Björntjärnen, Mellersta tjärn Dragsjöberg torp Bullertjärnen tjärn
Sundsjön gårdar /Se Björntjärnen, Stora tjärn Dragsjön beb. Bullertjärnsberg berg
Sundsjön gårdar /Se Björntjärnen, Norra tjärn Dragsjön torp Busjön sjö
Södergården gd /Se Björntjärnen, Södra tjärn Dytjärn eller Bygget beb. Busjön sjö
Tarfallet gd /Se Björntjärnskullen höjd Där norr på Dragsjöberg(et), se Bygget beb. Butorpkällan källa
Traneberg Saknas Björnåsen ås Edebäcks Lämmås och Nästorps utskog Saknas Byxen tjärn
Traneberg [masugn] Björnåsen skogshöjd Edet beb. Byxen tjärn
Traneberg masugn Björnåsmossen sank mark Edvallen beb. Byxen tjärn
Traneberg järnbruk /Se Blomstertjärnen tjärn Effbrotorp, se Älven beb Bälgåkärr kärr
Uddeholmshyttan masugn Blåbärstjärnen tjärn Erk Ersas lht Dangelmyran mosse
Ullsjön torp /Se Bläcktjärnen tjärn Fagerskog beb. Dangelmyrbäcken bäck
Upplund torp /Se Bockberget berg Fagerskog torp Deglunden sjö
Upplund torp, (ptästgård?) /Se Bockmossen mosse Fallen beb. Deglunden sjö
Upplund torp och gård /Se Bocktjärnen tjärn Finnbygget torp Deglunden sjö
Uvanå samhälle /Se Bocktjärnåsen ås Finnfallen beb. Deglunden sjö
Uvanå bruk Bodasiön, se Busjön sjö Finnfallet torp Deglunden sjö
Valla torp /Se Boholmen holme Fjellsberg torp Deglundsbäcken bäck
Vallen gård /Se Bondfallssnåret terräng Fjällsberg torp Deglundsbäcken station
Vinniktorpet torp /Se Brattberg terräng Flåsjön beb Deglundsbäckmossarna eller Deglundsmossarna mossar
  Brudholmen holme Geijersfors poststation Deglundsbäckmossarna eller Deglundsmossarna mossar
  Brudtjärnen tjärn Geijersfors växelstation Deglundsmossarna, se Degludnsbäckmossarna mossar
  Bråttjärnen tjärn Geijersholm gård Dragsjön sjö
  Brädkärret kärr Geijersholm bruk Dragsjön sjö
  Brända Kullarna kullar Geijersholm(sbruk) beb. Dragsjön sjö
  Brända åsen ås Geijerholmsgården beb. Dragsjön sjö
  Brännan skog Geijersholms station beb. Dragsjötjärnen tjärn
  Brännan höjd Gerstad beb. Dragsjötjärnen tjärn
  Brännmossen mosse Gerstad torp Dysjöberg berg
  Brännmossen torkad mosse Glanthallen beb. Dysjön sjö
  Brännståstaden terräng Grossmossen torp Dysjön sjö
  Bullertjärnberget berg Grossmossfallet torp Dysjön sjö
  Bullertjärnen tjärn Gråssmossen eller Kartfallen beb. Dysjöälven älv
  Busjön sjö Grävlingholm torp Dytjärn tjärn
  Busjön sjö Gumhöjden, se Gumman beb. Dytjärnen tjärn
  Butorpmossen mosse /Se Gumlaggen beb. Dytjärnen tjärn
  Butorpsmossen mosse Gumma gård Dytjärnsmossen mosse
  Butorpsåsarna åsar Gumman beb. Ekstocktjärnen tjärn
  Byxen sjö? Gunnarsvallen eller Starren beb. Ekstocktjärnen tjärn
  Byxen tjärn Gunneruds utskog Saknas Eldmörjan tjärnar
  Byxholmen mosse Gustava kyrka beb. Elovsbäcken bäck
  Byxtjärnarna tjärnar Gustavsfors gård Emthöjden höjd
  Båthusviken vik Gustavsfors bruk, se Göstafors beb. Enristjärnen, se Mörttjärnen tjärn
  Bäckheden terräng Göstafors beb. Falkatjärnen, se Fallatjärnen tjärn
  Bäckmun mosse Göstafors beb. Fallatjärnen tjärn
  Bäcktjärn sjö Görsjön beb. Fallen terräng
  Bästjärnen tjärn Hanstorp beb. Finnfallberget berg
  Bäckviken vik Harberg(et) beb. Finnfallen, se Finnfallberget berg
  Bälgåskärret kärr Harberg(et) beb. Finnfallen berg
  Dammossen mosse Harberget torp Finnfallsmossen mosse
  Deeger ullen, se Deglunden sjö Harbäcken beb. Finnkyrkogården jordhög
  Siön Deger Ullen, se Stor-Ullen sjö Harbäcken torp Fiskarkujholmen holme
  Degerullen, se Ullen St:a sjö /Se Heden, se Göstafors beb. Fisklösen tjärn
  Deglunden sjö Heden eller Starråsheden beb. Fisktjärnen tjärn
  Deglunden sjö Heden gårdsnamn Fisktjärnen tjärn
  Deglunden sjö Herrgården jägmästarboställe Fisktjärnsbäcken bäck
  Deglunden sjö Herrgårdsfallet beb. Flobäcken bäck
  Deglunden Saknas Hjärpmossen beb. Flykten, se Flyktmossen mosse
  Deglunden sjö Hult torp Flykten mosse
  Deglunden sjö Hulta torp Flyktmossen mosse
  Deglunden sjö Hulta torp Flyktmossen mosse
  Deglunden sjö Hulten beb. Flyktmossen mosse
  Deglundsbäcken bäck Hundsberg eller Karlslund beb. Flyåsen ås
  Deglundsbäcksmossarna mossar Hyttan beb. Flåsjöhöjden höjd
  Deglundsbäcksviken vik Hyttjärn, se Barkbo beb. Flåsjön sjö
  Deglundsnäset näs Hyttorp beb. Flåsjön sjö
  Deglundsåsarna åsar I Höjden beb. Flåsjön sjö
  Deglünnen siön, se deglunden sjö Jan-Henriksåsen beb. Flåsjön sjö
  Deglunnen sjö /Se Jonstorp beb. Flåsjön sjö
  Digerlunden, se Deglunnen sjö /Se Jägarberg beb. Flåsjön sjö
  Djupadalen dal Jöns Orsas lht Flåsjöälven älv
  Djupadalsbäcken bäck Kajsåsen, se Morsfallet beb. Framsjön sjö
  Dodlimyren sank mark Kallatorp beb. Framsjön sjö
  Drogsjön? Saknas Kallatorp torp Framsjön del av sjö
  Dragsjön sjö Kampmossen beb. Fräkensjöbäcken bäck
  Dragsjön sjö Kangla förr torp Fräkensjön sjö
  Dragsjön sjö Kanka beb. Fräkensjön sjö
  Dragsjön sjö Kanka torp Fräkensjön sjö
  Dragsjön sjö Kanka torp Fräkensjötjärnen, Lilla och Stora tjärn
  Dragsjötjärnen, Norra tjärn Karlandstorp, se Kalla torp beb. Lilla Fräkensjötjärnen tjärn
  Dragsjötjärnen, Södra tjärn Karlandstorp torp Stora Fräkensjötjärnen tjärn
  Dybäcken bäck Karlslund, se Hundsberg beb. Galtryggen vägsträcka
  Dysjön sjö Kartfallen, se Gråssmossen beb. Gastberget berg
  Dysjön sjö Katteheden beb. Getön ö
  Dysjöälven älv Klammen beb Getön ö
  Dytjärn sjö Klarinheden eller Brännheden beb. Gillerberget berg
  Dytjärnen tjärn Klarinheden eller Brännheden beb. Gillerberg berg
  Dytjärnen tjärn Klinten beb. Gillerbergsklinten berg
  Dytjärnen tjärn Knappsta beb. Gillertjärnen tjärn
  Dytjärnsbäcken bäck Knappstad torp Gofarstjärnen tjärn
  Dytjärnsmossen mosse Knäberg beb. Grundtjärnen tjärn
  Edet ö Kocktjärn beb. Grundtjärnen tjärn
  Ekstocktjärnen tjärn Koleudden beb. Grundtjärnsdammen dammluckor
  Eldmörjan tjärn Korsmossen beb. Gråtarön ö
  Eldmörjan tjärn Kosamäk torp Gråtön ö
  Elgsion, se Älgsjön sjö Kosamäck gård Gräsmossen mosse
  *Elfueröret, Lille gränsröse Kosamäck torp Gräsmyran mosse
  Elovsbäcken bäck Kosamäck finntorp Gräsmyrtjärnen tjärn
  Enbäcken bäck Kosamäk Saknas /Se Grästjärnarna tjärnar
  Enrisbäcken bäck Kossamäck beb. Grästjärnarna tjärnar
  Enristjärnen tjärn Kossamäck beb. Grästjärnen tjärn
  Ersas milås ås Kotta-Kangla gård Grästjärnen tjärn
  Falkatjärnen tjärn Kråkvilan beb. Grästjärnen tjärn
  Fallen terräng Kråkvillan torp Grästjärnsberget berg
  Falltjärnen tjärn Kråkåsen gd Grästjärnsberget berg
  Finnfalla, se Finnfallberg berg Kullen beb. Grävlingåsen ås
  Finnfallsberg(et) berg /Se Kullen, se Stenbokullen gd Gubbgravmossen mosse
  Finnfallen terräng Krypergården ödegård Gubbmossberget berg
  Finnfallhöjden höjd Kvarnen eller Kvarntäppan beb. Gubbmossen, se Deglundsbäckmossarna mossar
  Finnfallkullarna skogsmark Kvarntäppan, se kvarnen beb. Gumhöjden berg
  Finn-Lars hål tjärn Kvarntäppan gård Gumhöjden berg
  Finntjärnen tjärn Kvarntäppan gård Gumhöjden höjd
  *Fiskbäcken bäck Kyttberg beb. Gumklinten berg
  Fisklösen sjö Kåttakangla, se Kangla förr torp Gumklinten höjd
  Fisklösen tjärn Kåttakangla torp Gumklinten höjd
  Fisklösen tjärn Laggåsen skog Gumsjön, se Bickertjärnen tjärn
  Fisklösen tjärn Laggåsen gård [?]Gunneråsen ås
  Fisktjärn sjö Laggåsen, Lilla torp Gunnerudssätern säteri
  Fisktjärnbäcken bäck Laggåshöjden beb. Gunnerudstjärnarna tjärn
  Fisktjärnen tjärn Laggåshöjden torp Gunnerudstjärnen tjärn
  Fisktjärnsmanen ås Laggåshöjden beb. Gunnerudstjärnen tjärn
  Fjällsberg berg Lappmossåsen beb. Gunnerudsvallen vall
  Fjällsbergsklinten berg Lappmossåsen torp Gäddtjärnen tjärn
  Fjällskaftet höjd Lappmossåsen torp Gäddtjärnen tjärn
  Fjärhanhällarna terräng Lappmossåsen torp Gäddtjärn tjärn
  Flobäcken bäck Lasseberg beb. Gäddtjärnen tjärn
  Flobäcken bäck Lasseberg gd Gösjön, Västra och Östra sjö
  Flobäckshulten terräng Lillaggåsen beb. Hackelan, Norra och Södra tjärn
  Flymossen mosse Lillagåsen beb. Hallmossen, se Hällmossen mosse
  Flykten mosse /Se Lillstugan beb. Halvvägsmyran mosse
  Flyktmossen mosse Lillstugan torp Halvvägsrösten sumpmark
  Flyktmossen mosse Lillullen beb. Hammarberget berg
  Flyktmossen mosse Lillåsen beb. Hammarälven, se Knoälven älv
  Flyktåsarna åsar Lillörsjön beb. Hanitjärnarna tjärnar
  Flyåsen ås Linneberg beb. Hankakärret mosse
  Flåbäcken bäck Lyckan beb. Hankaso myr
  Flåmossen mosse Långlidberg beb. Hankasokärren mosse
  Flån, se Flåsjön sjö Långlidberg torp Hankasokärret, se Hankasokärren mosse
  Flåsjöberget järnberg Långlidberg torp Hankasokärret, se Hankakärret mosse
  Flåsjöhulten terräng Långmyren beb. Hannimossarna mossar
  Flåsjön sjö Lövnäs beb. Hannimossarna, se Hannimossen mosse
  Flåsjön sjö Lövnäs gård Hannimossen mosse
  Flåsjön sjö Malmbacka gård Hannitjärnarna tjärnar
  Flåsjön sjö Malmbackarna lht Hannitjärnarna tjärnar
  Flåsjöälven älv Malmbackarna torp Hannitjärnen, Mellersta, se Hannitjärnarna tjärn
  Framsjön sjö Malta beb Hannitjärnen, Norra, se Hannitjärnarna tjärn
  Framsjön sjö Malta torp Hannitjärnen, Södra, se Hannitjärnarna tjärn
  Fräkenbäcken bäck Mortorp beb. Harbergshöjden höjd
  Fräkenflyet tjärn Mossen gårdsnamn Harbergshöjden berg
  Fräkenmossen mosse Mossfallet gård Harbergshöjden berg
  Fräkensjöbäcken bäck Mossfallet beb. Harbäcken bäck
  ?Fräkensjön, se Råkelssjön sjö Mottaåsen beb. Harbäcken bäck
  Fräkensjön sjö Mottaåsen torp Harbäcken bäck
  Fräkensjön sjö Musjöheden torp Hedaberg berg
  Fräkensjön sjö Mussjöheden beb. Hedaberg berg
  Fräkensjön sjö Myren beb. Hemsjön, se Laggen, Lilla och Stora sjö
  Fräkensjön sjö Myren, se Mågropen beb. Hinnerskujudden udde
  Fräkensjötjärnarna tjärnar Mågropen beb. Hulttjärnen tjärn
  Fräkensjötjärnen, Stora, se St. Fräkensjötjärnen tjärn Mågropen beb. Hulttjärnen tjärn
  Gastberg berg Nain bebyggelse Hulttjärnen tjärn
  Geijersholmsdammen damm Nainsheden, se Narsheden torp Hulttjärn tjärn
  Gethålet tjärn Narsdammen torp Hulttjärnsberget berg
  Getön ö Narsdammen torp Hundsberg berg
  Gillerberg berg Nars(jö)gården, se Nain bebyggelse Hundsberget berg
  Gillertjärnen tjärn Narsheden torp Hundstjärnen, Lilla och Stora tjärn
  Gofarstjärnen tjärn Nerämten, se Ämten beb. Hundtjärnsbäcken bäck
  Gransnarråken terräng Nordgården beb. Hundtjärnsmossen mosse
  Grinarmossen mosse Nordgården torp Hundvikberg berg
  Gropen terräng Norra åsen, se Åsen beb. Hundviken vik
  Gropmossen mosse Norra Öjenäs utskog Saknas Hundviken vik
  Grundtjärnen tjärn Nytorp beb. Hyttmossbäcken bäck
  Grundtjärnen del av Lövsjön När Olas beb. Hyttjärnen tjärn
  Gruvan terräng När Petters beb. Hyttjärn tjärn
  Gräsbäcken bäck Offerdalen, se Dalen beb. Hyttälven älv
  Gräsbäcksviken vik Oxberg(et) beb. Hyttälven älv
  Gräsmossen, Västra mosse Oxberg torp Hägerholmen holme
  Gräsmossen, Östra mosse Pellåsen [?] beb. Hägerholmen ö
  Gräsmyren myr Per Ersas lht Hällmossen mosse
  Gräsmyren sank mark Per-Larsas lht Härvenit terräng
  Gräsmyrtjärnen tjärn Pettersåsen torp Hästmossen, se Deglundsbäckmossarna mossar
  Grästjärnen tjärn Pito (bruk) samhälle Häststupet bergstup
  Grästjärnen tjärn Prästgården, se Upplund(en) beb. Hökkullen höjd
  Grästjärnen tjärn På Berget beb. Igeltjärnen tjärn
  Grästjärnen tjärn Risfallet, se Östan sjön beb. Igeltjärnen tjärn
  Grästjärnsberg berg Risfallet torp Igeltjärnen tjärn
  Grävlingmossen mosse Ryhult, se Hult torp Igeltjärnsmossen mosse
  Grävlingåsen ås Råberg beb. Ivarsängarna terräng
  Gubbflyet göl Råberg torp Jällsjöbäcken bäck
  Gubbgravmossen mosse /Se Rävfallbacken, se Gunnan beb. Jällsjön sjö
  Gubbgravmossen mosse Röjningen beb. Jämmertjärnen tjärn
  Gubbgravtjärnen tjärn Rönningen torp Jämmertjärnen tjärn
  Gubbmossberget berg Sikforsen beb. Järnbåtudden udde
  Gubbmossen mosse Sikforsen torp Järnbåtudden udde
  Gubbstenen udde Sjöändan beb. Kaksapana mosse
  Gubbsundsviken vik Skogsberg beb. Kalanit mosse
  Gumhöjden höjd Skogsberg torp Kalanitt mosse
  Gumhöjden höjd Skyttfallen beb. Kampdrågsmossen mosse
  Gumklinten terräng Skyttfallet torp Kampdrågtjärnen tjärn
  Gumlaggen terräng Skyttåsen beb. Kampdrågtjärnen tjärn
  Gummossflyet göl Skyttåsen torp Kampningstjärnen, Norra och Södra tjärn
  Gunnersåsen ås Snarken lht Kangla ö (f.d. udde)
  Gunnerudstjärnen tjärn Snarkullen beb. Karbismossen mosse
  Gunnerudstjärnen, Lilla tjärn Snarkullen torp Karlavagnshöjden höjd
  Gunnerudstjärnen, Stora tjärn Snåret beb. Karlavagnsmossen mosse
  Gustavsvik vik Speltorp beb. Karlavagnsmossen mosse
  Gåstjärnen tjärn Starren, se Gunnarsvallen beb. Karls tjärn tjärn
  Gäddtjärnen tjärn Starråsheden, se Heden beb. Karltjärnen, se Karls tjärn tjärn
  Gäddtjärnen tjärn Stationen, se Deglundsbäcken beb. Kaxa-Pana mosse
  Gäddtjärnen tjärn Stenbohöjden förr gdr Kisjön, Lilla och Stora sjö
  Gällsjön, Västra sjö Stenbokullen gd Lilla Kisjön sjö
  Gällsjön, Östra sjö Stjärnlösheden beb. Stora Kisjön sjö
  Gällsjöberget Saknas Stormossen beb. Kisjöälven älv
  Gällsjöbäcken bäck Stormossen torp Kivikimäk höjd
  Vestra Gällsjön sjö Stormossen torp Kivikimäki sjö
  Östra Gällsjön sjö Storsjön beb. Klamälven, se Hyttälven älv
  Gällälven bäck Storsjön torp Klamälven älv
  Görsjön, Västra o. Östra sjöar Storörsjön beb. Klosstjärnen tjärn
  Görsjön, Östra sjö Sundsjögården, se Sundsjön beb. Klosstjärnen tjärn
  Görsjörosten terräng Sundsjön beb. Klosstjärnen tjärn
  Göstasberget berg Sundudden förr torp Klosstjärnsberg berg
  Göstas udde udde Sundudden förr torp Knappmossen mosse
  Norra Hakdamstjärn sjö Svalhålet beb. Knon sjö
  Södra Hakdamstjärn sjö Svalhålet torp Knon sjö
  Hakelandsbäcken bäck Sveparåsen beb. Knon sjö
  Hakelandstjärnen, Norra tjärn Sveparåsen torp Knoälven älv
  Hakelandstjärnen, Södra tjärn Sågen beb. Knoände del av Knon
  Hakkelam tjärn /Se Sälje utskog Saknas Knäberget berg
  Hallarna terräng Säten beb. Knäberg berg
  Halldrågen myr Sätersta beb. Kocktjärnen tjärn
  Hallfallbäcken bäck Sätra torp Kocktjärnen tjärn
  Hallholmen holme Södra åsen, se Jan-Hinniksåsen beb. Kocktjärn tjärn
  Hallmossen sank mark Södra Öjenäs utskog Saknas Kokärret, se Deglundsbäckmossarna mossar
  Halludden höjd Sörgården beb. Kopinan kulle
  Halvvägsmyren sank mark Sörgården beb. ?Korahål vatten
  Halvvägsrösten sumpmark /Se Sörgården gd Korrahål göl
  Hammarberget berg Sörgården torp Korsbäcken bäck
  Hammaråsen ås Tallberg torp Korsmossen mosse
  Hammaråsen ås Tallbo beb. Kotjärnen tjärn
  Hanhitjärnarna tjärn /Se Tallbo, se Mortorp beb. Krokmossberget berg
  Mellan-Haniktjärn sjö Tallbo beb. Kroktjärnarna, se Kroktjärnen tjärnar
  Norra Haniktjärn sjö Tallbo torp Kroktjärnen tjärn
  Södra Haniktjärn sjö Torkhuset gård Kroktjärn tjärn
  Hankaso myr /Se Torkhuset torp Kroktjärnen tjärn
  Hankasokärret kärr Torpet skogvaktarboställe Kryparinnan mosse
  Hannimossarna mossar Torrberg torp ?Kryperinna kärr
  Hannimossarna mossar Torrberg(et), Norra beb. Kräkelviken vik
  Hannitjärnen, Mellersta tjärn Torrberg(et), Södra beb. Kujmossen mosse
  Hannitjärnen, Mellersta tjärn Torrbergsbacken beb. Kumlamossen mosse
  Hannitjärnen, Norra tjärn Torrbergsbacken torp Kvarnberg berg
  Hannitjärnen, Södra tjärn Torrbergsbacken torp Kvarnbäcken bäck
  Hanses ängkärr kärr Torrbergsbacken torp Kvarnbäcken bäck
  Harberg berg Torrbergstorp, se Torrberg(et), Norra o. T., Södra beb. Kvarnbäcken bäck
  Harbergshöjden höjd Traneberg beb. Kvarndammen utvidning av Lövån
  Harbergshöjden höjd Traneberg torp Kvarnhöjden höjd
  Harbäcken bäck Trindmossen beb. Kvarnhöjden berg
  Harbäcken bäck Trindtjärn beb. Kvarnhöjdberget berg
  Harbäcken bäck Trinneborg beb. Kvarnlugnan lugnvatten
  Harsmäckan myromr. Trinneborg torp Kvarnmossen, Västra och Östra mosse
  Hedaberget berg Tvärmossåsen, se Åsen beb. Kvarntjärnen tjärn
  Herrgårdsfall terräng Tvärmossåsen torp Kvarntjärnen tjärn
  Hersiö hogd, se Kvarnhöjden berg Täppan beb. Kvarntjärnen tjärn
  Hersiön, se Görsjön, Västra o. Östra sjö Täppan, se Morsfallet beb. Kvarntjärn tjärn
  Hervenit äng /Se Uddeholm Saknas Kvarnälven älv
  Hervenitt terräng Uddeholmshyttan beb. Kviddtjärnen tjärn
  Hervenittmossen mosse Uddeholmshyttan hytta Kviddtjärn tjärn
  Hinnerskujudden udde Udden beb. Kviddtjärnen tjärn
  Holkesmossen, Mellersta mosse Udden ställen Kvikmäk, se Kivikimäk höjd
  Holkesmossen, Östra mosse Udden torp Kvittjärnsberget berg
  Hopfallet fall Ulleshyttan gård Kåtakangla el. Kangla udde
  Hornängsberget berg Ullfallet gård Kåttakangla f.d. udde (nu ö)
  Hulta terräng Ullfallet beb. Kåttakangla, se Kangla ö
  Hultmossarna mosse Ullfallet torp Käringholmen holme
  Hulttjärnen tjärn Ullhyttan beb. Laggen sjö
  Hulttjärnen tjärn Ulriksberg torp Laggen, Lilla och Stora sjö
  Hulttjärnsberget berg Ullsjön, se Sjöändan beb. Lilla Laggen sjö
  Hulttångerna terräng Ulriksberg beb. Stora Laggen sjö
  Hundmossen mosse Upplund(en) beb. Laggåsen berg
  Hundsberget berg Upplund(en) beb. Laggåshöjden höjd
  Hundsberget berg Upplundshöjden, se Höjden beb. Laggåshöjden höjd
  Hundtjärnen tjärn Uppslo beb. Laggåsälven älv
  Hundtjärnsbäcken bäck Uppslo torp Lankan sjö
  Hundtjärnsmossen mosse Uppämten, se Geijersfors växelstn Lanka sjö
  Hundvikberget berg Utterdalen gård Lappmossberg berg
  Hundviken vik Uvanå samhälle Lappmossberget berg
  Hyttjärnen o. Bjurtjärnen tjärn Vackerhöjden beb. Lappmossen mosse
  Hyttjärnen tjärn Vackeråsen beb. Lappmossen mosse
  Hyttmossarna mossar Vallan beb. Lappmossviken vik
  Hyttmossbäcken bäck Vallen torp Lapptjärn sjö
  Hyttmossen mosse Valla torp Lapptjärnen tjärn
  Hyttåsarna åsar Viggafallet ödegård Lapptjärnen tjärn
  Håkabäcken bäck Vålberg(et) beb. Lapptjärnen tjärn
  Håkabäcken bäck Vålberget ödegård Lapptjärnen tjärn
  Hålbäcken bäck Vålfallhöjden beb. Lapptjärnen tjärn
  Hålbäcken bäck Västgöthöjden beb. Lapptjärnsberget berg
  Hålltjärnen tjärn Åsarna beb. Lapptjärnsberg berg
  Hägnaso terräng Åsen beb. Lasseberg berg
  Hästhagsfall höjd Åsen beb. Lavelan tjärn
  Hästhagudden udde Åsen beb. Laveland tjärn
  Hästtjärnen tjärn Åsen beb. Lill-Laggen sjö
  Högåsen ås Åsen beb. Laxan sjö
  Högåsen ås Åsen eller Tvärmossåsen beb. Laxa sjö
  Högåsen ås Åskagen torp Laxbäcken bäck
  Hökhål terräng Åskhagen beb. Laxbäcken bäck
  Hökkullen höjd Älven beb. Laxräjtika, se Laxan sjö
  Höknäbben terräng Älven torp Lemittitjärnen tjärn
  Igeltjärnen tjärn Ämtbjörks utskog Saknas Lemittitjärnen, Lilla tjärn
  Igeltjärnen tjärn Ämten eller Nerämten beb. Lilla tjärnen tjärn
  Igeltjärnen tjärn Ämten torp Lillbäcken bäck
  Ilsiön, se Jällsjön sjö Ämten, Norra beb. Lilltjärn tjärn
  Israels ås ås Ämthöjdberg beb. Lillullen, se Ullen, Lilla sjö
  Ivars ängar mossar Ämthöjden beb. ?Lillpytt vattensamling
  Jan-Hinnersberget berg Ämthöjden torp Lillpytt tjärn
  Jan-Hinnerstjärnen tjärn Emten torp Lill-Ullen sjö
  Jan-Jonsberget berg Emthöjden torp Lillörsjöbäcken bäck
  Jan-Massbacken backe Ängen beb. Lisselsjöberget berg
  Jan-Massberget berg Ängen torp Lisselsjöbäcken bäck
  Jansas äng terräng Örsjötorp, (Västra) torp Lisselsjöbäcken bäck
  Jans tjärn tjärn Örsjön, Stora, se Lillörsjön beb. Lisselsjön sjö
  Jon-Matsåsen ås Örsjötorp, Västra, se Lillörsjön beb. Lisselsjön sjö
  Jonsberg berg Östan sjön beb. Lisselsjön sjö
  Jägersberg berg Östra Tönnets utskog Saknas Lisselsjötjärnarna tjärnar
  Jägmästarpasset terräng Överbergs utskog Saknas Lisselsjötjärnarna tjärnar
  Jällsjöberg berg   Lisselsjötjärnen, Nordare tjärn
  Jällsjöbäcken bäck   Lisselsjötjärnen, Sönnare tjärn
  Jällsjön sjö   Lomtjärnen tjärn
  Jällsjön sjö   Lomtjärnen tjärn
  Jällsjön sjö   Lyckanmossen mosse
  Jämmerdalen dal   Långa mossen mosse
  Jemmertjärn sjö   Långa mossen mosse
  Jämmertjärnen tjärn   Långa tjärnen tjärn
  Jämmertjärnsbäcken bäck   Långa tjärnen tjärn
  Järnbåtudden udde   Långbritta skog
  Järpmossen mosse   Långkärr mosse
  Järpmossen mosse   Långlidberget berg
  Jönsviken vik   Långmyrmossen mosse
  Kaksapana myr /Se   Lögbäcken bäck
  Kalanitt myr   Lördagsmossen mosse
  Kalanit äng /Se   Lövnäs udde
  Kallatorp terräng   Lövsjömossarna mossområde
  Kalldalen dal   Lövsjömossen mossområde
  Kallkällsfallet fall   Lövån å
  Kallkällmossen mosse   Majanpäsmossen mosse
  Kalltjärnen tjärn   Mastbäcken bäck
  Kalltjärnsfall höjd   Meastjärnen tjärn
  Kalvberg berg   Meastjärnen tjärn
  Kalvbäcken bäck   Mellantjärnen, se Lemittitjärnen, Lilla tjärn
  Kampdrågbäcken bäck   Metartjärnen tjärn
  Kampdrågstjärn sjö   Milhävdstjärnen tjärn
  Kampdrågtjärnen tjärn   Mjärdudden, se Mjärduddheden udde
  Kampflyet myr   Mjärduddheden udde
  Kampmossen mosse   Moragubben tjärn
  Kampmossplan terräng   Mosensan mosse
  Kanalen kanal   Mosensantjärnen tjärn
  Kanalen å   Mossjön sjö
  Kanalen vattendrag   Mossjötjärnen tjärn
  Kanalviken vik   Murstenberget berg
  Kanka mo /Se   Musjöheden sandjordsområde
  Kanka mo /Se   Musjön sjö
  Kappåkermossen mosse   Musjötjärnen tjärn
  Karbismossen mosse   Mussjöberget berg
  Karbismossen mosse /Se   Mussjömossen mosse
  Karbismossen mosse? /Se   Myrberget berg
  Karlavagnsberg berg   Mågudden udde
  Karlavagnsmossen mosse   Märrbolången mosse
  Karltjärnen tjärn   Märrsprängarudden udde
  Kasfallstjärnen tjärn   Mättetjärnen tjärn
  Kasperviken vik   Mättetjärnen tjärn
  Kattjärnen tjärn   Mörttjärnen tjärn
  Kattjärnen tjärn   Mörttjärnen tjärn
  Kattjärnen tjärn   Mörttjärn tjärn
  Kattjärnen tjärn   Mörttjärnen tjärn
  Kaxapana mosse /Se   Mörttjärnen tjärn
  Killaåsen höjd   Mörttjärnen tjärn
  Killinggatan terräng   Mörttjärnsberget berg
  Killingön ö   Mörttjärnsbäcken bäck
  Lilla Kisjön sjö   Nain, se Narsjön sjö
  Kisjön, Lilla sjö   Nain sjö
  Stora Kisjön sjö   Nain, se Naren sjö
  Kisjön, Stora sjö   Naren sjö
  Kisjöälven älv   Naren sjö
  Kisjöälvstjärnen tjärn   Narsjön sjö
  Kitten terräng   Narsjön, se Naren sjö
  Kivickimäck bergås /Se   Nerämten, se Ämten sjö
  Kivickimäck höjd   Nilstjärnen tjärn
  Kivimäk höjd /Se   Nilstjärnmossen mosse
  Kivvickimäck(berg) skogsområde /Se   Nilstjärnsberget berg
  Kivvmäck, se Kivvickimäck berg   Noppen berg
  Klammaälven älv   Notensomossen mosse
  Klammaälven bäck   Nothusberg udde
  Klammaälven bäck   Nothusviken vik
  Klammen höjd   Näset landtunga
  Klintberget berg   Näsudden, se Näset landtunga
  Klosshålet del av mosse   Nödsundet sund
  Klosstjärnen tjärn   Nödsundet sund
  Klosstjärnen tjärn   Nödsundet ställe
  Klosstjärnsberget berg   Olas tjärn tjärn
  Klöven berg   Ominässo, se Åmmineso tjärn
  Knaltbackarna höjd   Ormräjtika tjärn
  Knappmossen mosse   Ormtjärnen tjärn
  Knodammen damm   Ormtjärnen tjärn
  Knon sjö /Se   Ormtjärn sjö
  Knon sjö   Ormtjärnsmossen mosse
  Knoån å   Orrmossen mosse
  Knoån, Knoälven å /Se   Orrmossen mosse
  Knoälven älv   Oxberget berg
  Knäbergshöjden höjd   Oxberg berg
  Knäbergsviken vik   Oxbergskällan källa
  Koberg berg   Oxmossen mosse
  Koberget berg   Oxmossen mosse
  Kockhöjden höjd /Se   Oxmossflyet vatten
  Kocktjärn tjärn /Se   Pattramossen mosse
  Kocktjärn tjärn /Se   Peckamossen mosse
  Kocktjärnen tjärn   Peckatickanittmyren, se Peckamossen mosse
  Kojmossen mosse   Peckatjärnen tjärn
  Kojtjärnarna tjärnar   Pers holme ö
  Kolviken vik   Pikmossen mosse
  Komla skogstrakt /Se   Lill-Pytt sjö
  Komla-Mossen, se Komla mosse   Päckamossen, se Päckatickanit mosse
  Kopinarudden udde   Päckatickanit mosse
  Kopparåsberg berg   Raltberg berg
  Korrahål göl /Se   Reitiika sjö
  Korrahåla tjärn /Se   Rensberg berg
  Korrahålet göl   Renstjärnen tjärn
  Korsbäcken bäck   Ribanitjärnen tjärn
  Korsmossarna mossar   Ribano, se Ribanitjärnen tjärn
  Korsmossarna mossar   Ribano el. Ribanitjärnen tjärn
  Korsmossen mosse   Roltberg berg
  Kosamäck terräng   Rommamäck berg
  Kosamäk höjd /Se   Roparudden udde
  Kothäjsan terräng   Roparudden udde
  Kotjärnen tjärn   Roparudden, se Ropudden udde
  Kotjärnen tjärn   Ropudden udde
  Kotjärnen tjärn   Ropuddviken vik
  Krakmossen mosse   Rudtjärnen tjärn
  Krassla terräng   Rumptjärnen, se kroktjärnen tjärn
  Krassla mosse   Råberget berg
  Krokmanen höjd   Rådakilen vik
  Krokmossberget berg   Rävberget berg
  Krokmossen mosse   Rävberget berg
  Krokmossen mosse   Rävbersslogarna terräng
  Kroktjärn sjö   Rävmyran mosse
  Kroktjärnarna tjärnar   Rödmossen mosse
  Kroktjärnen tjärn   Rösholmen holme
  Kroktjärnsberget berg   Sandsjöarna sjöar
  Kroktjärnsbäcken bäck   Sandsjöberget berg
  ?Kryperinna kärr /Se   (Västra) Sandsjön sjö
  *Kräkelviken vik   Sandsjön sjö
  Kräkelviken vik   Sandsjön sjö
  Kujmossen mosse   Östra Sandsjön sjö
  Kumlamossarna mossar   Sandsjöälven älv
  Kusbo terräng   Siksjön sjö
  Kusmossen mosse   Sinneråsmossen mosse
  Kvarnberget berg   Sirsjön sjö
  Kvarnbäcken bäck   Skeppundstjärnen, Lilla och Stora tjärn
  Kvarnbäcken bäck   Lilla och Stora Skeppundtjärnen tjärnar
  Kvarnbäcken bäck   Skogsberget berg
  Kvarnbäcken bäck   Skottan mosse
  Kvarndammen sjö   Skräpskiten skogsområde
  Kvarnfallet skogsterräng   Skräpskitåsen ås
  Kvarnhöjden berg   Skäldfallsmossen mosse
  Kvarnhöjden höjd   Smalmyran mosse
  Kvarnhöjden höjd   Smalmyran mosse
  Kvarnhöjden höjd   Smörmyran mosse
  Kvarnhöjden höjd   Snarkullberget berg
  Kvarnkärren kärr   Spöktjärn tjärn
  Kvarnmossen mosse   Stenfallsmossen mosse
  Kvarnmossen mosse   Stenhyddberget bergkulle
  Kvarnmossen mosse   Stenhyddberg berg
  Kvarntjärn sjö   Stensjöälven älv
  Kvarntjärnen tjärn   Stockmyrkärret kärr
  Kvarntjärnen tjärn   Storeberget berg
  Kvarntjärnen tjärn   Storholmen ö
  Kvarnängarna ängar   Storholmen ö
  Kvarnängarna terräng   Stor-laggen sjö
  Kviddtjärnen tjärn   Stormossberg berg
  Kviddtjärnsberget berg   Stormossbäcken bäck
  Kviddtjärnsbäcken bäck   Stormossen mosse
  Kvikmäck bergås /Se   Stormossen mosse
  Kvistforsen fall   Stormossen mosse
  Kyrkmossen mosse   Stormossen mosse
  Kyttberget berg   Stormossen förr odlingar
  Kämpängtjärn tjärn /Se   Storsjön sjö
  Kämpängtjärnarna tjärnar   Storsjön sjö
  Käringhallarna uddar   Storsjön sjö
  Käsarudden udde   Storsundet sund
  Ladugårdsåsen ås   Storsundet sund
  Lilla Laggen sjö   Storsund(et) sund
  Stora Laggen sjö   Stor-Ullen sjö
  Laggåselfven älv   Storullen, se Ullen, Stora sjö
  Laggåsfallen terräng   Storön ö
  Laggåsfallen fall   Storön ö
  Laggåshöjden höjd   Storön, se Storholmen ö
  Laggåshöjden höjd   Sundsjömossen mosse
  Laggälven älv   Sundsjön sjö
  Lamossen mosse   Sundsjön, Västra sjö
  Lamposmossen mosse /Se   Sundsjön sjö
  Lanka sjö   Sundsjön sjö
  Lanka tjärn /Se   Sundsjön, (Västra) sjö
  Lankan sjö   Sundudden f.d. udde (nu ö)
  Lankan sjö /Se   Sundudden förr udde (nu ö)
  Lankåsarna åsar   Svantjärnen tjärn
  Lappholmen holme   Svantjärnen tjärn
  Lappmossberget berg   Svantjärn tjärn
  Lappmossen mosse   Svarttjärnen tjärn
  Lappmossviken vik   Svarttjärn tjärn
  Lapptjärn sjö   Svarttjärnshöjden höjd
  Lapptjärnen tjärn   Svarvarosten, se Svarvarrösten terräng
  Lapptjärnen tjärn   Svarvarrösten terräng
  Lapptjärnsberget berg   Sågåsen ås?
  Lapptjärnsberget berg   Sågåskällan källa
  Lapptjärnsbäcken bäck   Sätertjärnarna tjärnar
  Lapptjärnsbäcken bäck   Sätertjärnarna tjärnar
  Larina terräng   Tallåshöjden höjd
  Lassholmen holme   Tallåsmossarna mossar
  Lasseberget berg   Tallåsröset höjd
  Lasstorp skog   Tallåsröset gränsberg
  Lavelandstjärnen tjärn   Tallåstjärnen tjärn
  Laxa sjö   Tallåstjärnen tjärn
  Laxbäcken bäck   Tigartjärnen tjärn
  Laxbäcken bäck   Tigartjärnen tjärn
  Laxforsen fall   Tivtjärnen tjärn
  Laxholmen holme   Tivtjärnsbäcken bäck
  Laxrätjika sjö   Torrakberget berg
  Lavelam tjärn /Se   Torrakberget berg
  Laxa sjö /Se   Torrberg berg
  Lelunden l. Storsjön sjö /Se   Torrberget berg
  Lemittitjärnen Saknas   Torrberget berg
  Lerudden udde   Tranbergsälven älv
  Levalackviken vik   Traskmossen mosse
  Levalaksviken vik /Se   Trindberget eller Örnkullen höjd
  Lill-Laggen sjö   Trindmossen mosse
  Lill-Laggen sjö   Trindmossen mosse
  Lillpytt göl   Trindtjärn sjö
  Lillstugan terräng   Trindtjärn tjärn
  Lilltjärn sjö   Trindtjärnen, Lilla tjärn
  Lilltjärn tjärn   Trindtjärnen, Stora tjärn
  Lilltjärnsbäcken bäck   Trindtjärnsbäcken bäck
  Lill-Ullen sjö   Trindtjärnsmossen mosse
  Lill-Ullen sjö   Trinnemossen, se Trindmossen mosse
  Lill-Ullen sjö   Trollrösberget del av Hundsberg
  Lill-Ullen höjd   Tusentjärnarna tjärnar
  Lill-Ullen sjö   Tvetjärnen, se Tivtjärnen tjärn
  *Lillåröset gränsröse   Uddeholmshyttan hytta
  Lillön ö   Ufallsmossen, se Uvfallsmossen mosse
  Linnebergshöjden höjd   Ullen, Lilla sjö
  Lissbäckmyren myr   Lilla Ullen sjö
  Lisselsjöberget berg   Ullen, Stora sjö
  Lisselsjöbäcken bäck   Stora Ullen sjö
  Lisselsjön sjö   Ulriksberg berg?
  Lisselsjön sjö   Ulriksbergstjärnen tjärn
  Lisselsjötjärnen, Norra tjärn   Upplunden sjö
  Lisselsjötjärnen, Södra tjärn   Upplunden sjö
  Norra Lisseltjärn sjö   Upplunden sjö
  Södra Lisseltjärn sjö   Upplund sjö
  Livanotjärnen tjärn   Upplundshöjdberget berg
  Lomtjärnen tjärn   Upplundshöjden berg
  Lomtjärnen tjärn   Upplundsmossen mosse
  Lomtjärnsmossen mosse   Upplundsälven älv
  Lomtjärnsåsarna åsar   Upplundsälven älv
  Lusmajråken myr   Uppämten sjö
  Långa banan terräng   Uppämten sjö
  Långa udden udde   Uttermossen mosse
  Långkärret sank mark   Uttermossen mosse
  Långlidberget berg   Uttertjärnen tjärn
  Långmossen mosse   Uttertjärnen tjärn
  Långmossen mosse   Utvägstjärnen tjärn
  Långmyrmossen mosse   Uvan å
  Långnäsudden udde   Uvan å
  Långnäsudden udde   Uvan älv
  Långtjärn sjö   Uvfallsmossen mosse
  Långfallsmossen mosse   Uvfallsmossen mosse
  Långtjärnen tjärn   Uvån å
  Långtjärnen tjärn   Vallälven älv
  Långtjärnsbäcken bäck   Valso mosse
  Långviken vik   Vandringsmossen mosse
  Långviksmossen mosse   Vantmossen mosse
  Lämåsen ås   Vantmossen mosse
  Löfålhle, se Lövån å   Vitmossen mosse
  Lögbäcken bäck   Vitthalludden udde
  Lögbäcken bäck   Vitthalludden bergudde
  Lönnbackkärret kärr   Vittjärnen tjärn
  Lönnrostbäcken bäck   Vittjärnsberget berg
  Lönnrosttjärnen tjärn   Vålbergshöjden höjd
  Lördagsmossen mosse   Vålbergsrös berg
  Lövholmen holme   Västgöthöjden berg
  Lövsjöberget berg   Västgöthöjdkärr kärr
  Lövsjömossarna sank mark   Yxandtjärnen tjärn
  Lövsjömossarna sank mark   Yxtjärnen tjärn
  Lövsjön, Norra sjö   Åmmineso mosse
  Lövsjön, Norra sjö   Åskagberget berg
  Lövsjön, Södra sjö   Åskagen sjö
  Lövsjöåsen, Norra ö   Åskagen sjö
  Lövån å   Älgmossberg berg
  Lövån å   Älgmossen mosse
  Lövån å   Älgmossen mosse
  *Lövön ö   Älgsjön sjö
  Lövön ö   Älgsjön sjö
  Majanpäs myr /Se   Älgsjön sjö
  Majanpäsmossen mosse   Älvkroken krök
  Malmbackhöjden höjd   Älvtjärnen tjärn
  Malmviken vik   Ämten sjö
  Maltas milåsar ås   Ämten sjö
  Manbäcken bäck   Emten sjö
  Mantjärnen tjärn   Ämten sjö
  Marbolången sjö   Ämthöjden eller Ämthöjdberget höjd
  Marbolången myr   Ögsjöbäcken, se Kvarnbäcken bäck
  Marbolångsbäcken bäck   Ögsjömossen mosse
  Marbolångstjärnarna tjärnar   Ögsjön sjö
  Marbusken terräng   Ögsjön sjö
  Matsbäcken bäck   Ögsjön sjö
  Matsäcksberget berg   Örbäcken bäck
  Matsäcksberget berg /Se   Örnkullen, se Trindberget eller Örnkullen höjd
  Meastjärnen tjärn   Örsjömossen mosse
  Mellanberget berg   Örsjön sjö
  Mellantjärnen tjärn   Örsjön, Lilla sjö
  Mellanåsen ås   Lilla Örsjön sjö
  Metartjärnen tjärn   Örsjön, Stora sjö
  Milberget berg   Stora Örsjön sjö
  Milfallssandsbäcken, Västra bäck   Örsjöälven älv
  Milhävdtjärnen tjärn    
  Mjärdudden udde    
  Molokluckan terräng    
  Moragubben tjärn    
  Mosensandtjärn tjärn    
  Mossjöberget berg    
  Mossjöbäcken bäck    
  Mossjöbäcken bäck    
  Mossjöheden hed    
  Mossjömanen strandterräng    
  Mossjömossen mosse    
  Mossjömossen mosse    
  Mossjön sjö    
  Mossjötjärnen tjärn    
  Mossjötjärnen tjärn    
  Mosskärrviken vik    
  Munkrosten terräng    
  Murstensberget berg    
  Mussjön sjö    
  Mussjötjärn sjö    
  Myrberg berg    
  Myrudden udde    
  Myråsmossen mosse    
  Måndasmök koja /Se    
  Mättatjärnen tjärn    
  Mättetjärn tjärn /Se    
  Möcken mosse    
  Mörttjärn sjö    
  Mörttjärn sjö    
  Mörttjärnen tjärn    
  Mörttjärnen tjärn    
  Mörttjärnen tjärn    
  N. öen, se Nain sjö    
  Nain sjö    
  Nain sjö    
  Nain sjö    
  Nain sjö    
  Nain sjö    
  ?Nain sjö    
  Nain sjö    
  Nain, se Naren sjö    
  Nain, se Nåren Torp sjö    
  Nainsjön sjö /Se    
  Najen, se Narsjön sjö    
  Namnlösen tjärn    
  Naren sjö    
  *Naren, se Nain sjö    
  Naren sjö    
  Naren sjö    
  Naren sjö    
  Naren sjö    
  Naren sjö    
  Naren sjö    
  Naren sjö    
  Naren sjö    
  Naren sjö    
  Naren sjö /Se    
  Narsdammen Saknas    
  Narsjön Saknas    
  Narsjön (även Nain) sjö    
  Narssjön sjö    
  Narsjön sjö /Se    
  Narsjön, se Naren sjö    
  Nilstjärnen tjärn    
  Nilstjärnen tjärn    
  Nilstjärnsberget berg    
  Nolerängskärret kärr    
  Noppbäckviken vik    
  Noppen höjd    
  Noppi höjd /Se    
  Noppmossen, Stora mosse    
  Noren, se Nain sjö    
  Siön Noren, se Naren sjö    
  Noret sund    
  Norresjön sjö    
  Norsholmen holme    
  Norsälven älv    
  Notenso myr /Se    
  Nothusberget udde    
  Nothusviken vik    
  Nyfallskärret kärr    
  Nåldammen damm    
  Nåren, se Nain sjö    
  Nåren, se Nain sjö    
  Nåren Lacus, se Nain sjö    
  Nödsund sund    
  Odlingen terräng    
  Ominässo sank mark    
  Ormgropen tjärn    
  Ormgropåsen ås    
  Ormräjtika tjärn    
  orsiön, se Örsjön, Lilla sjö    
  Ormtjärn sjö    
  Ormtjärnen tjärn    
  Ormtjärnsälven älv    
  Orrberget berg    
  Orrbergstjärnen tjärn    
  Orrmossbäcken bäck    
  Orrmossen mosse    
  »Oxberget» Saknas    
  Oxberget, Västra berg    
  Oxberget, Östra berg    
  Oxögat tjärn    
  Panaåsarna åsar    
  Paskaparra myr /Se    
  Paskaparran mosse /Se    
  Paskapotra terräng    
  Patronviken vik    
  Pattramossen mosse /Se    
  Peckatickanittmyren myr    
  Perholmen holme    
  Permetshult förr sved /Se    
  Pers mosse mosse    
  Petterfallen terräng    
  Pikketompa myr /Se    
  Pikmossen mosse    
  Pikmössåsarna åsar    
  Pikmössåsarna åsar    
  Pinan udde    
  Pinarudden udde    
  Pojkudden udde    
  Pollacktjärnen tjärn    
  Porrberget berg    
  Porsbäcken bäck    
  Pålkärrsmossen mosse    
  Pålshålsviken vik    
  Päckatickanit myr? /Se    
  Päkkatikkanit äng /Se    
  Pällåsen ås /Se    
  Pärmashult, se Permetshult förr sved    
  Reittika tjärn /Se    
  Rensberget berg    
  Renstjärn tjärn    
  Renstjärnen, Södra tjärn    
  Ribano tjärn /Se    
  Roltberget berg    
  Rommamäck höjd    
  Rommamäck terräng    
  Rommamäk höjd /Se    
  Rommamäcktjärnen tjärn    
  Råberget berg    
  Råberget berg    
  Råberget, Lilla berg    
  Rågfallsmossen mosse    
  *Räkelsjön (=Fräkensjön) sjö    
  *Räkelsjön, se St. Fräkensjötjärnen tjärn    
  Rävberg berg    
  Rävberget berg    
  Rävberget berg    
  Rävbergsslogarna myr    
  Rävbergsslogarna myr    
  Rävfallskärret kärr    
  Rävmyren sank mark    
  Röjtitjärn sjö    
  Römossen mosse    
  Rösholmen holme    
  Sandsjöedet terräng    
  Sandsjömossen mosse    
  Vestra Sandsjön sjö    
  Östra Sandsjön sjö    
  Sandsjörosten terräng?    
  Sandsjöälven älv    
  Sandtjärnen tjärn    
  Sansiön, se Öster-Sandsjön o. Väster-Sandsjön sjöar    
  Sikforsen fors    
  Singapore ö    
  Sirsjön sjö    
  Sirsjön sjö    
  Sirsjön sjö    
  Sjöberget berg    
  Skavnässkäret skär    
  Skeppundstjärnen, Lilla tjärn    
  Skeppundstjärnen, Stora tjärn    
  Skeppundtjärn sjö    
  Skirsiön, se Sirsjön sjö    
  Skogsbergshöjden höjd    
  Skogsbergsängen myr    
  Skojarsnåren terräng    
  Skottmosse mosse    
  Skrikmossen mosse    
  Skräddarholmen holme    
  Skräpskiten skogsområde /Se    
  Skyttåsen ås    
  Skärsion, se Sirsjön sjö    
  *Skärsjön sjö    
  *Skärsjön, se Fräkensjön sjö    
  *Skärsjötjärn tjärn    
  Slåttbäcken bäck    
  Slottfallmossen mosse    
  Slåttmossen mosse    
  Smalmyren myr    
  Smalmyren sank mark    
  Smedbotjärnen tjärn    
  Småtjärnarna tjärnar    
  Smörmyren sank mark    
  Snarkmyren myr    
  Snarkullberget berg    
  Snarkullmossen mosse    
  Snickarberg berg    
  Snårtjärnen tjärn    
  Sokärren kärr    
  Sollön (=Storön) ö    
  Sollöhn ö /Se    
  Soppåsarna åsar    
  Spelbäcken bäck    
  Spiktunnan terräng    
  Spökporten skogsterräng    
  Stabben terräng    
  Staffasudden udde    
  Staffasvik vik    
  Stamparälven älv    
  *Stansholmen, se Rösholmen holme    
  *Stansholmsröret gränsrör    
  »Starrkärnsforsen» Saknas    
  Stegberget berg    
  Stenbohöjden höjd    
  Stenbohöjden höjd    
  Stenhyddberget berg    
  Stenhyddberget bergkulle /Se    
  Stensholmen Saknas    
  Stensjöälven älv    
  Stenstjärtmossen mosse    
  Stickvedsmyren skog    
  Stora Fräkan(-sjö-)tjärnen tjärn    
  Stor-Kitten terräng    
  Stor-Laggen sjö    
  Stor-Laggen sjö    
  Stormossberget berg    
  Stormossbäcken bäck    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossåsen ås    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjöälven älv    
  Storsund sund    
  Stor-Ullen sjö    
  Stor-Ullen sjö    
  Stor-Ullen sjö    
  Stor-Ullen sjö    
  Storön, se Sollön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Stubbkärret kärr    
  Stupet stup    
  Ståstadsmossen mosse    
  Stövelviken vik    
  Stövelvikholmen holme    
  Stövelvikmossen mosse    
  Sundsbergen berg    
  Sundsbäcken bäck    
  Sundsjömossen mosse    
  Sundsjön, Västra sjö    
  Sundsjön, Västra o. Östra sjöar    
  Sundsjön, Västra sjö    
  Sundsviken vik    
  Sundsbäcken bäck    
  Sundudden ö    
  Svalhålet mosse?    
  Svantjärn sjö    
  Sätertjärn sjö    
  Svantjärnen tjärn    
  Sundsjön, Västra sjö    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnshöjden höjd    
  Svarvarrosten skogshöjd    
  Svenmossen mosse    
  Svärdåsen ås    
  Sümsiö, se Sundsjön, Västra sjö    
  Sågmossen mosse    
  Sågmossviken vik    
  Sågviken vik    
  Sågåsmanen kärr    
  Sålfallsmossen mosse    
  Säckmyren sank mark    
  Sälgviken vik    
  Sälgvikåsarna åsar    
  Säterbäcken vik    
  Säterstaviken vik    
  Sätertjärnarna tjärnar    
  Sätterberget berg    
  Sätterberget berg    
  Sättra triangelpunkt    
  Sättraberget berg    
  Södervik vik    
  Tallbomossen mosse    
  Tallbotjärnen, Västra tjärn    
  Tallbotjärnen, Östra tjärn    
  Tallbusklugnen del av Uvan    
  Talltjärnen tjärn    
  Tallåsen berg m. gränsröse    
  Tallåsen berg med gränsmärke    
  Tallåshöjden berg    
  Tallåshöjden berg    
  Tallåshöjden höjd    
  Tallåsmossen mosse    
  Tallåsröset gränsmärke    
  Tallåsröret gränsmärke    
  Tallåsröset gränsröse    
  Tallåsröset gränsröse    
  Tallåsröset röse o. triangelpunkt    
  Tallåsröset röse, triangelpunkt    
  Tallåstjärnen tjärn    
  Tellekemäck terräng    
  Tickanit slåtteräng /Se    
  Tigartjärnen tjärn    
  Tigartjärnsmossen mosse    
  Tikanick terräng    
  Tikanick sank mark    
  Tikkanit äng /Se    
  Tiutjärnsbäcken bäck    
  Tivtjärn sjö    
  Tivtjärnen tjärn    
  Tivtjärnsbäcken bäck    
  Tjärkarlmossen mosse    
  Tjävinberg berg /Se    
  Tollsjöberget berg    
  Tollsjödammen del av Tollsjön    
  Tollsjön sjö    
  Tollsjön, se Tållsjön sjö    
  Tollsjösätern terräng    
  Tollsjötjärnen tjärn    
  Toreåssen, se Torrberget, Norra o. Södra berg    
  Torkhusmossen mosse    
  Torrakberget berg /Se    
  Torrakberget berg    
  Torrakfall skogsterräng    
  Torrakmossen mosse    
  Torrberg, Norra terräng    
  Torrberget, Norra o. Södra berg    
  Torrberget berg och triangelpunkt    
  Tranebergsälven älv    
  Tranmossen mosse    
  Traskmossen mosse    
  Traskmossen mosse? /Se    
  Trindberget berg    
  Trindbergsängarna ängar    
  Trindmossen mosse    
  Trindtjärnen tjärn    
  Trindtjärnen Saknas    
  Trindtjärnsbäcken bäck    
  Trindtjärnsbäcken bäck    
  Trindtjärnsmossen mosse    
  Trinnebergsåsarna åsar    
  Trinnemossen sank mark    
  Trinnmossarna mossar    
  Trollberget berg    
  Trollrösberget del av Hundsberg /Se    
  Tusentjärnarna tjärn    
  Tuvatjärnen tjärn    
  Tuvviktjärnen tjärn    
  Tållsjön sjö /Se    
  Tångmossen mosse    
  Tälkimäki backen backe /Se    
  Töllsjön, se Tållsjön sjö    
  Tönnbergsstället terräng    
  Utfallsmossen mosse    
  Utfallsmossen mosse    
  Ufwa elf, se Uvan älv    
  Ullen, se Lill-Ullen sjö    
  Ullen, Lilla Saknas /Se    
  Ullen, Stora sjö    
  Ullen, Stora Saknas /Se    
  Ullen, Stora o. Lilla sjöar /Se    
  Ullfallsmossen mosse    
  Ullshyttälven älv    
  Ulriksbergshöjden höjd    
  Ulriksbergstjärnen tjärn    
  Uplunden siön, se Upplunden sjö    
  Upplund terräng    
  Upplunden sjö    
  Upplunden sjö    
  Upplunden sjö    
  Upplunden sjö    
  Upplundshöjdberg berg    
  Upplundshöjdberg berg    
  Upplundsmossen mosse    
  Upplundsängarna myrmark    
  Uppämten sjö    
  Upp-Emten sjö    
  Uppämten sjö    
  Upplunden sjö /Se    
  Uvan älv    
  Uvan älv    
  Uffallet Saknas    
  Ufån å    
  Uttermossbäcken bäck    
  Uttermossen mosse    
  Uttermossen mosse    
  Uttermossviken vik    
  Uttertjärnen tjärn    
  Utterudden udde    
  Utvägstjärnen tjärn    
  Uvan älv    
  Uvan älv /Se    
  Uvan å    
  Uvan å    
  Uvan Saknas    
  Uvan vik    
  Uvan älv    
  Uvsjön sjö /Se    
  Valla-ån, se Vallälven bäck    
  Vallälven bäck /Se    
  Vallälven älv    
  Vallälven älv    
  Vallängmossen mosse    
  Valso sank mark    
  Vandringsmossen mosse    
  Vandringsviken vik    
  Vantmossen mosse    
  Vargidet terräng    
  Viktjärnen tjärn    
  Vithallholmen holme    
  Vithalludden udde    
  Vitmossmyren sank mark    
  Vittjärnen tjärn    
  Vittjärnsberg berg    
  Vittjärnsberg berg    
  Viviken vik    
  Vålberg berg    
  Vålberget berg    
  Vålberget berg    
  Vålberget berg    
  Vålfallsmossen mosse    
  Vägtjärnen tjärn    
  Väster-Sandsjön o. Öster-Sandsjön sjöar    
  Väster-Sandsjön sjö    
  Västertjärnsfallet fall    
  Västgöthöjden höjd    
  Yxandtjärnen tjärn    
  Yxtjärn tjärn    
  Yxtjärnsbäcken bäck    
  Ålmossen mosse    
  Åskagberget berg    
  Åskagberget berg    
  Åskagen sjö    
  Åskagen sjö    
  Åskagen del av sjö    
  Åskagviken vik    
  Åskhagen sjö /Se    
  Åskhagen sjö /Se    
  Åsmossen mosse    
  Åsmossen mosse    
  Älgmossberget berg    
  Älgmossen mosse    
  Älgnäsudden udde    
  Älgsjöhöjden höjd    
  Älgsjön sjö    
  Elgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjön, Lilla tjärn    
  Älgtjärnen tjärn    
  Älvberget berg    
  Älvberget berg    
  Älvsnåren terräng    
  Älvtjärnen tjärn    
  Emten sjö    
  Ämten sjö    
  Ämthöjdberget berg    
  Ämtmossen mosse    
  Ämtviken vik    
  Ängarna mosse    
  Ängdalen dal    
  Ängen ägomark    
  Ängfallen bergsluttning    
  Ärtudden ö    
  Ögsjömossen mosse    
  Ögsjön sjö    
  Ögsjön sjö    
  Norr Öhrsiön, se Örsjön, Stora sjö    
  Ökelandsberget berg    
  Ökelandsbäcken bäck    
  Ökelandsmossen mosse    
  Ökelandsmossen mosse    
  Ökelandstjärnen tjärn    
  Öklam tjärn /Se    
  Ömossen mosse    
  Ömossviken vik    
  Örbäcken bäck    
  Örbäcken bäck    
  Örsjöbäcken bäck    
  Örsjöbäcken bäck    
  Örsjöbäcken bäck    
  Örsjömossen mosse    
  *Öresjön sjö    
  *Öresjön sjö    
  Örsjön, Lilla sjö    
  Örsjön Saknas    
  Örsjön, Lilla sjö    
  Örsjön, Lilla sjö    
  Örsjön, Lilla sjö    
  Örsjön, Lilla sjö    
  Örsjön, Stora sjö    
  Örsjön, Stora sjö    
  Örsjön, Stora sjö    
  Örsjön, Stora sjö    
  Örsjörosten berg    
  Örsjöälven älv    
  Örsjöälven älv    
  Öster-Hjortberget berg och triangelpunkt    
  Öster-Sandsjön o. Väster-Sandsjön sjöar    
  Öster-Sandsjön sjö    
  Öster Siön, se Örsjön, Lilla sjö    
  Östertjärnen tjärn    

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.