ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rämmens socken : Färnebo härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 81 Naturnamn : 939 Bebyggelsenamn : 275 Naturnamn : 645
Rämen, se Rämmen sn Agen sjö /Se Rämens sn förklaringar Rämens socken sn
Rämmen sn Agen sjö /Se Rämens sn sn Rämens socken sn
Rämmen sn o. bruk Agen sjö /Se Förkortningar förteckning Rämmens sn förklaringar
Rämmen sn Agen sjö /Se Rämen sn Agarna utvidgningar av Fjällrämsälven
Rämmen sn Anders-Matsviken vik Rämen sn Agen, se Blockagen sjö
Rämen sn /Se Aspholmen holme Rämen sn Alhöjden skogstrakt
Rämen sn /Se August-Ols bränna terräng Rämen sn /Se Alängen terräng
Rämen sn /Se Axelmossen terräng Rämen sn /Se Alängen inäga
Rämmen samh. /Se Axeludden udde Altanen torp Anders-Matts-viken vik
Rämmen socken /Se Backmossen mosse Amerika arbetarbostad Andra vilarstenen sten
Rämmen sn /Se Berget berg Ann-Grete-bo torp Annolund holme[?]
Rämmen sn /Se Bergtjärn sjö Arvika arbetarbostad Axelmossen mosse
Rämmen sn /Se Bergtjärnen tjärn Axeln avs Axeludden udde
Hackran inbyggarbeteckning /Se Bergtjärnen tjärn Bergbacken arbetarbostad Axelviken vik
Hackran, Per personnamn /Se Bergtjärnen tjärn Berget torp Bast(u?)drågen dal
Jugga personnamn /Se Bergtjärnen tjärn Berget, se Rämsberget torp Bergbacken backe
Kasainen inbyggarbeteckning /Se Bergtjärnsbäcken bäck Berlin arbetarbostad Bergtjärnarna tjärnar
*Kerronen inbyggarbeteckning /Se Birgers öppen plats Blockenhus arbetarbostad Bergtjärnen tjärn
Kropp inbyggarbeteckning /Se Biurkärn, se Bjursjön sjö Blockenhus bostadshus /Se Bergtjärnen tjärn
Kropp-Pål personnamn /Se Bjursjön sjö Boffåsen torp Bergtjärnen tjärn
Sikkas inbyggarbeteckning /Se Bjursjön sjö Bondstugan arbetarbostad Bergtjärnshöjden höjd
Blockenhus lht /Se Bjursjön sjö Borrbo avs Bergtjärnsåsarna åsar
Harkfallet torp /Se Björksnåret terräng Bosjöfallet torp Bjursjömossen mosse
Harsmeka lht /Se Björktjärnen tjärn Bosjöhagen torp Bjursjön sjö
Högsjöfallet, se Lirofallet gd Björktjärnsbäcken bäck Bosjöheden, se Heden torp Björkmossen mosse
Karkaåsen gård /Se Björktjärnsmossen mosse Brittbo torp Björktjärnen tjärn
Karkaåsen gd? /Se Björnflyet tjärn Bro, se Borrbo avs Björktjärnen tjärn
Kartbacken gd /Se Björnholmarna myrholmar Bråttjärnsudden torp Björktjärnsbäcken bäck
Kicklaskåp stuga /Se Blanktjärnen tjärn Bråtåsen torp Björktjärnsmossen mosse
Kissmossen torp /Se Blockenhusagen sjö Buffåsen?, se Boffåsen torp Björktjärnsmossen mosse
Kockobacken lht /Se Blåkullängen myr Bygget f.d. torp Björnholmarna skogsholmar
Kocktjärn lht /Se Bläcktjärnarna tjärnar Bygget torp Blanktjärnen tjärn
Kurkhöjden bergsmansgård /Se Blombergskojan terräng Bygget torp Blanktjärnen tjärn
Kurkhöjden bergsmansgård /Se Bockholmen holme Bygget torp Blecktjärnsmossen mosse
Kurkhöjden lht /Se Bomtjärnen tjärn Bäckaskog avs Blockagen sjö
*Kyrkmossen torp? /Se Bomtjärnsbäcken bäck Bäcken torp Blockenhusbergen berg
Kämpetorp el. Pullingtorp by /Se Bosjöelfven älv Bäcken torp Blockenhusberget berg
Kämptorpet torp /Se Bosjön sjö Bönsalen arbetarbostad Blockenhusälven älv
Laggsundet bergstorp Brattfallet fall Dalkarlssjöhyttan, se Dalkarlssjön hytta Blåkullen skogstrakt
Laggsundet Saknas Brattåsängen sankmark Dalkarlssjön arbetarbostad Blåkullsängen terräng
Lesjöfors bruk Bromossen mosse Djuprämen, se Fattiggården avs Bläcktjärnarna tjärnar
Lesjöfors bruk Bromossåsen höjd Djuprämen hemmansdelar Bläcktjärnsåsarna åsar
Lesjöfors bruk Brushöjden sjö Drågen torp Blötängen terräng
Lesjöfors bruk Bråtmossen mosse Där nord gd Bockudden ö
Lesjöfors m:e /Se Bråtrönningen terräng Där väster gd Bogislavbacken? backe
Lesjöfors municip. Bråttjärn sjö Där öster gd Borsla backen [?] höjd
Lesjöfors municipalsamhälle, bruk /Se Bråttjärnen tjärn Erik-Jans-bo arbetarbostad Bosjön sjö
Liljendal bruk Bråtåsberget berg Fallet torp Bosjöälven älv
Liljendal bruk? Brädkojmossen mosse Fallhöjden torp Broagen lugnvatten
Liljendal bruk Brännan terräng Fattiggården avs Bromossen mosse
Liljendal bruk /Se Bränntjärnsmossen mosse Fattig herrgård arbetarbostad Brukshagen skogstrakt
Lirofallet gd Bränntjärnsmossen mosse Filoberget förr torpställe Bråttjärnen tjärn
Långmarken gd /Se Bullerupsberget berg Fiskhushöjden bebyggelse Bråttjärnen tjärn
Lånhöjden, se Lönnhöjden gd Byggskogen terräng Flatåsen torp Bråttjärnshöjden skogstrakt
Lönnhöjden gd Byggåsen ås Franshöjden torp Bråtåsberget, se Hammarhöjden höjd
Myrmansfors Saknas Bäckelidbäcken bäck Fribotorpet Saknas /Se Bråtåsberget berg
Norra näset klockarboställe /Se Bäckmossen mosse Fridhem arbetarbostad Bråtåsberget berg och skogstrakt
Näsrämshyttan Saknas Bäckrönningen terräng Frösaråsen arbetarbostad Brädkojmossen mosse
Näsrämshyttan Saknas Bäldnånit vad? /Se Granberget, se Granbergshöjden torp Brädkojmossen mosse
Omsjön bergstorp Bälgvedsåsen ås Granberget torp Brända åsen ås
Pullingtorp el. Kämpetorp by Dalkarlsberget berg och triangelpunkt Granberget Saknas /Se Brännan eller Flintudden udde
Rämmen bruk Dalkarlssjön sjö Granberget Saknas /Se Brännan, se Långmarkbrännan skogsområde
Rämmen bruk? Dalkarlssjön sjö Granberget, Västra Saknas /Se Brännmossen mosse
Rämmen, Djup- by Dalkarlssjön sjö Granbergshöjden torp Bränntjärnen tjärn
Rämsberget gd Dalskogen Saknas Granbergshöjden Saknas /Se Bränntjärnsmossen mosse
Rämsnäs prästboställe /Se Dammbäcken bäck Granbergshöjden Saknas /Se Bränntjärnsskogen skogstrakt
Rämsnäs by /Se Dammbäcksåsarna åsar Grindstugan arbetarbostad Brännvinsstenen sten
Skärfjällen by Dammfallsåsen ås Gubbaro? arbetarbostad Bullerupsberget berg
Skärfjällen lht /Se Dansarbacken terräng Gustavsberg bebyggelse Bullerupsblocket? eller Bullerupsblåket? skogstrakt?
Slädsjötorp Saknas Dansarebäcken bäck Gustavslund bebyggelse Bussihålet mosse
Spelbo Saknas Dervalamm tjärn /Se Gården hemmansdelar Bäckelinsbäcken bäck
Spårtorpet torp /Se Diupremen, se Djuprämmen sjö Hackarasberget bebyggelse Bäcksmossen mosse
Stjernberget gd Djuprämmen sjö Hackrasberget, Norra förr torp Dalbrännan skogstrakt
Svarttjärn gd /Se Djuprämmen sjö Hackrasberget, Södra förr torp Dalkarlsberget berg
Svarttjärnsberget gd /Se Djuprämen o./el. Näsrämen sjöar Hagalund arbetarbostad Dalkarlsberget berg
Tannfallet torp /Se Djuprämmen sjö Hagen hemmansdel Dalkarlssjön sjö
Tithöjden gd /Se Djuprämmen sjö Hagen, se Linnerhöjden torp Dalkarlssjön sjö
Tithöjden lht /Se Djuprämmen sjö Hallen avs Dalkarlssjön, se även Normarks sn sjö
Turbo gd /Se Djuprämmen sjö Harkfallet torp Dammbodan älv
Viggafallet torp /Se Djuprämmen sjö Harsmicka torp Dammbodan vik
Vinnersnåret lht /Se Djuprämen, se Rämen sjö Heden torp Dambodmossen? mosse
  Djuprämen sjö /Se Herrgården hemmansdel Djuprämmen sjö
  Djuprämmen sjö Holmsjöfallet torp Djupa svackan vägsvacka
  Djuprämmen sjö Holmsjöhöjden avs o. torp Dundermossen mosse
  Djuptjärnen tjärn Holmsjön torp Dymossen mosse
  Domarberget berg Hultet torp Ekorr(e)udden udde
  Dundermossen mosse Häckhöjden torp Enbäcken bäck
  Dundern tundra /Se Hästberget torp Enbäcken bäck
  Dymossen mosse Hällen, se Hallen Saknas Enmossen mosse
  Dyvikstjärnen tjärn Högfallet torp Fallhöjdblocket? eller Fallhöjdblåket? skogstrakt?
  Dömossen mosse Höglunda arbetarbostad Fallhöjdblåket? se Fallhöjdblocket? eller -blåket? skogstrakt
  Ekorrudden udde Högåsen arbetarbostad Fikullen höjd och skogstrakt
  Enbäcken bäck Höksjöfallet, se Lironfallet bebyggelse Filoberget berg
  Enmossen mosse Höksjön by Filoberget berg
  Falludden udde Höksjön by Filoberget skogstrakt
  Farfarsåsen ås Höksjön lägenhet Filoberget berg
  Fetflyet tjärn Höksjön lht /Se Filotjärnen tjärn
  *Fierrämsfiellan berg Jonbygget avs Finnmossen mosse
  Fierrämssiön, se Fjällrämen sjö Kanada arbetarbostad Fiskhusbäcken bäck
  *Fierremsfielle berg Kapellet arbetarbostad Fiskhustjärnen tjärn
  Filoberget berg Karkasåsen bebyggelse Fisklösbäcken bäck
  Filotjärnen tjärn Karl Petters-berget, se Berget torp Fisklösen sjö
  Filotjärnsbäcken bäck Kartbacken torp Fisklösen tjärn
  Finnbolet terräng? Kasernen, se Rämsberget torp Fisklösflyet tjärn
  Finnmossen mosse Kistmossen (?) lägenhet Fisklösmossen, Nedre mosse
  Fiskhusbäcken bäck Kistmossen torp Fisklösmossen, Övre mosse
  Fiskhusmossen mosse Kistmossen torp Fittflyet, se Häcktjärnsflyet fly
  Fiskhussjön sjö Klinten, se Vitklinten bergstorp Fjällrämmen sjö
  Fiskhustjärn tjärn Klipptorp f.d. arbetarbostad Fjällrämmen sjö
  Fiskhustjärnen tjärn Klockargården avs Fjällrämmen sjö
  ?Fiskhustjärnen tjärn Klossviken torp Fjällrämskalven del av sjö
  Fiskhustjärnen tjärn Klostret arbetarbostad Fjällrämmskalven del i sjösystem
  Fisklösbäcken bäck Knapptorpet torp Flintgruvan kvartsbrott
  Fisklösen sjö ?Knapptorpet gd /Se Flintudden, se Brännan eller Flintudden udde
  Fisklösen sjö Koktjärnen torp Flåsjön sjö
  Fisklösen sjö /Se Kullen torp Fräkenmosseen mosse
  Fisklösflyet myr Kullen torp Frösardalen dal
  Fisklösmossen mosse Kurkhöjden hemmansdel Fulviken vik
  Fisklösmossen mosse Kurkhöjden avs. Första vilarstenen sten
  Fisklösmossen, Lilla Saknas Kurkhöjden, Nedre o. Övre avs. Getmossen mosse
  Fisklösmossen, Stora Saknas Kurkhöjden gd /Se Getmossen mosse
  Fjällrämen sjö Kurktorp torp Granberget berg
  Fjällrämen sjö Kusfallet torp Granberget skogstrakt
  ?Fjällrämmen sjö Kvidfallet torp Granbergsklinten, se Klinten berg
  Fjällrämmen sjö Kyrkmossen torp Gråberget skogstrakt
  Fjällrämmen sjö Källmossen torp Gräsfallbäcken bäck
  Fjällrämmen sjö /Se Kämptorpet torp Gräsfallet förr röjd mark
  Fjälrämen sjö /Se Körstugan arbetarbostad Gräsmossen mosse
  Fjällrämen sjö /Se Lafallen torp Grönas(?) udde udde
  Fjällrämmen sjö /Se Laggsundet bergstorp Gubbasgrund grund
  Fjällrämen sjö /Se Laggsundet, se 1 Spårtorpet lägenhet Gubbkärret inäga
  Fjällrämmen sjö Lesjöbruk hållplats Gäddtjärnen tjärn
  Fjällrämmen sjö Lesjöbyn torp Gäddtjärnsbergen skogstrakt
  Fjällrämsagen sjö Lesjöfors bruk Gäddtjärnsmossen mosse
  Fjällrämskalven utvidgn. av Fjällrämmen Lesjöfors bruk Hackra(n)sberget skogstrakt
  Fjällrämselfven Saknas Lesjöfors bruk Hackra(n)sberget berg
  Fjällrämselfven älv Lesjöfors hemmansdel Hackrasberget berg
  Fjällrämselfven älv Lesjöfors bruk Hackrasberget berg
  Fjällrämsälven älv Liljendal bruk Hackrasbäcken bäck
  Fjärfallsmossen mosse Liljendal hemman Hackrasgrundet grund
  Flintgruvorna skogsterräng Liljendal lägenhet Hackrasviken vik
  Flintudden udde Linnerhöjden torp Hagbäcken bäck
  Flymossen mosse Linneråsen torp Hagen hage
  Flån, se Flåsjön sjö Lironfallet bebyggelse Hallstensagen, se Lillagen lugnvatten
  Flåsjön sjö London arbetarbostad Hallstensforsen parti med forsar
  Flåsjön sjö Långfallen torp Hammarhöjden höjd
  Flåsjön sjö Långholmen arbetarbostad Hampdrågtjärnen tjärn
  Flåsjön sjö Långmarken bebyggelse Hamptjärnen tjärn
  Flåsjötjärnen del av Flåsjön Långmarken by Hannamorro mosse
  Fransagen sjö Lönnehöjden, se 1 Omsjön bergstorp Harjokullen kulle
  Franshöjden höjd Lönnhöjden, Lilla lägenhet Hembäcken bäck
  Fräkenmossen mosse Lönnhöjden, Stora lägenhet Hembäcken bäck
  Fulviken vik Lövlund, se Harsmicken torp Hiedalen dalsänka
  Fäbäcken bäck Milsjö bebyggelse Hjumakarhöjden höjd
  Galberget berg Mossbäcks avs Holmsjöhöjden höjd
  Getmossen mosse Mottibo arbetarbostad Holmsjön sjö
  Getmossen mosse Myren torp Holmsjön sjö
  Getmossen mosse Mårtviken, se Klossviken torp Holmsjön sjö
  Getmossen mosse Mölnbo arbetarbostad Holmsjön sjö
  Granberget, Nedre berg Neva järnvägsstatiorn Holmsjön sjö
  Granbergsklinten, Norra berg Nevabäcken förr banvaktstuga Holmsjön sjö
  Granbergsmosse mosse Nilsbo f.d. torp Holmsjöälven älv
  Granbergstjärn sjö Nilsbo Saknas /Se Hornsmossarna mossar
  Granbergstjärnen, Lilla tjärn Nordvik torp Hornsmossarna mossar
  Granbergstjärnen, Stora tjärn Nybo torp Hyttjärnen tjärn
  Granön ö Nyland f.d arbetarbostad Hyttjärnen tjärn
  Gruvberget berg Näset torp Häckberget berg
  Gråberget berg och triangelpunkt Näsrämshyttan, se 1 Rämmen Saknas Häckfallmossen mosse
  Gräsfallbäcken bäck Näsrämshyttan skattehytta Häckfallmossen mosse
  Gräsmossen mosse Näsrämshyttan hytta Häckfallmossen mosse
  Gubbhöjden höjd Oforsen järnvägsstation Häckfallmossen mosse
  Gäddtjärnen tjärn Oforsen järnvägsstation Häckhöjden skogstrakt
  Gäddtjärnsberget berg Oforsen jvst Häckhöjdstaden[?] Saknas
  Gäddtjärnsmossen mosse Ol-Lars, se Dalkarlsjön arbetarbostad Häcktjärnen tjärn
  Hackarberget berg Ol-Lars-boden, se Kapellet arbetarbostad Häcktjärnsflyet fly
  Hackransberget, Norra berg och triangelpunkt Omsjön bergstorp Häckudden ö
  Hackransberget, Södra berg Ormkullen avs Hägnamossen mosse
  Hackransbäcken bäck Ormkullskogen bebyggelse Hästberget berg
  Hackransfallet förr odling /Se Ormkullskogen bebyggelse Hästberget skogstrakt
  Hackransfallet förr odling /Se Paris arbetarbostad Hästberget, Lilla och Stora berg
  ?Hackrasberget berg Petersburg arbetarbostad Hästhagkärret mosse
  Hackrasberget berg /Se Piltorpet arbetarbostad Hästtjärnen tjärn
  Hackarasberget berg /Se Ponderosa riven skogsbarack Hästtjärnsbäcken bäck
  Hackrasbäcken bäck /Se Prästgården avs Högberget berg
  Hagbäcken bäck Pålshemman skogshemman Högåsen ås
  Halla-aho terräng /Se Rumpdrågen Saknas /Se Högåsviken vik
  Hammarhöjden höjd Rämens bandel, se 1 Rämmens bandel Saknas Hökberget berg
  Hammarskog skogsområde Rämmen jvst Hökberget berg
  Hampmossen mosse Rämmen bruk Höksjöagen, se Järnvägsagen age
  Hamtjärnen tjärn Rämmen pst Höksjön sjö o. by
  Hamptjärnen tjärn Rämmen bebyggelse Höksjön, Lilla och Stora sjöar
  Hannamo mosse /Se Rämmen, se 1 Nasrämshyttan hytta Höksjön, Norra och Södra sjöar
  Hannamorro sankmark Rämmens bandel bebyggelse Höksjötuvan tuva
  Hans-Lisas kärr terräng Rämsberget torp Idahohöjden, se Idahöjden berg
  *Harkbotten byggnadstomt /Se Rämsberget Saknas /Se Idahöjden berg
  Harkfallsåsen ås Rämsberget Saknas /Se Jackelbacken(?) backe
  Harkrönningen terräng Rämshyttan, se 1 Näsrämshyttan hytta Jackelbron bro
  Harmossen mosse Rämshöjden torp Jan Petters hävd förr slogmark
  Harmossåsarna åsar Rämsnäs avs Josehöjden skogstrakt
  Hedaviken vik Sjödammen boställe Jägmästarstenarna stenparti på mosse
  Hein-aho terräng /Se Sjöstad torp Jämmerdalen dal
  Heinäsuonlehto terräng /Se Sjöstad torp Jämmerdalsfallen, Västra och Östra skogstrakt
  Heinäsuonlehto hult /Se Skarpen arbetarbostad Järnvägsagen age
  Hembäcken bäck Skogen, se Rämsberget torp Järnvägsagen age
  Hembäcken bäck Skogvaktarens gd Järnvägsagen lugnvatten
  Hembäcken bäck Skräddarfallet hemmansdel Jöns´ mosse mosse
  Hjulmakarbäcken bäck Skärfjällen by Kajshultet hult
  Holmsjöhöjden höjd Skärfjällen by Kakeludden udde
  Holmsjön, se Ormsjön sjö Skärfjällen lägenhet Kallatorptjärnen tjärn
  Holmsjö sjö Skärfjällen by /Se Kallkällebacken backe
  Holmsjön sjö Skärfjällen lht /Se Kalvburen kalvkätte
  Holmsjön sjö Skärfjällen berg och by Kampagen age
  Holmsjön sjö Skärfjällsberget bebyggelse Kampaggrundet grundvatten
  Holmsjön sjö Skärfjällstorp lägenhet Kampmossen mosse
  Holmsjön sjö Slottsskogen, se Ormkullen avs Kamptjärnen tjärn
  Holmsjöälven bäck Slädsjön hemmansdel Kamptjärnsmossen mosse
  Hornsmossen, Norra mosse Slädsjötorp(et) hemmansdel Kanalen sund
  Hornsmossen, Södra mosse Slädsjöudde, se Udden avs Kaprasmossen mosse
  Hornängsberget berg Slädsjöände, se Slädsjön hemmansdel Kaprismossen, se Kaprasmossen mosse
  Hornängsberget berg Smednäset arbetarbostad Karl-Jansfallet förr röjd mark
  Hultrönningen terräng Smedgården arbetarbostad Karl-Jansfallet förr röjd mark
  Hundlorten tjärn Snickartorp, se Uggleåsen torp Karsajärva sjö
  Hurramossen mosse Snåret torp Kartbackbergen berg
  Hyttjärnen tjärn Sparvtorpet torp Kartbackängen inäga
  Håkaängen terräng Spelbo torp Kartbackängen terräng
  Häckeberget berg Sporråsen torp Kattsundet sund
  Häckfallsmossen mosse Spårtorpet lägenhet Kerstis ulvar stenar
  Häckhöjden berg /Se Spåråsen, se Sporråsen torp Kerstins ulvar stenar
  Häckhöjden höjd Spättbo lht? Kingkangbäcken bäck
  Häcktjärnen tjärn Stjärnberget torp Kingkangåsarna åsar
  Häcktjärn tjärn /Se Stjärnkullen torp Kisjön sjö
  Häckudden ö Stockholmsåsen avs Kisjön sjö
  Hägnafly tjärn Stormhultet torp Kiskistjärnen tjärn
  Hägnamossen mosse /Se Svarttjärn torp Kiskisåsen ås
  Hägnamossen mosse Svarttjärnsberget torp Klintberget berg
  Hägnaåsen ås Syrfallet f.d. torp Klinten skogstrakt
  Hästberget berg Sågen arbetarbostad Klinten, Klintberget eller Granbergsklinten berg
  Hästberget, Lilla berg Sågälven Saknas /Se Klosstjärnen tjärn
  Hästbergsagen sjö Söderskog skogshemman Klosstjärnen tjärn
  Hästbergsmossen mosse Tallåsen, Norra bebyggelse Klosstjärnsmossen mosse
  *Hästeflöta myr Tallåsen, Södra bebyggelse Klossviken vik
  Hästhagskärret kärr Tanaberget torp Klosterön ö
  Hästtjärn sjö Tandfallen torp Knappberget berg
  Hästtjärnen tjärn Texas arbetarbostad Knappberget berg
  Hästtjärnen tjärn Tithöjden torp Kockoberget berg
  Hästtjärnsbäcken bäck Tjärnen torp Kockängstjärnen tjärn
  Hästtjärnsbäcken bäck Tjärnen torp Kofallskärret, se Alängen terräng
  Hättomossen mosse /Se Torpet, se Linnerhöjden torp Koflyet mosse
  Hättomossen mosse Torphöjden Saknas /Se Koklövmossen mosse
  Hökberget berg Turkiet torp Koklövmossen inäga
  Höckesiöia, se Höksjön, (Norra o.) Södra sjöar Tutbo arbetarbostad Koktjärnshöjden höjd
  Höckesiön, se Höksjön sjö Tuvbäcken skogshemman Kokängstjärnen tjärn
  Höcktierna, se Höksjön sjö Täppan hemmansdel Kolmyran utslog
  Högberget berg Udden avs Komossen mosse
  Högfallet fall Udden avs Koppikärren kärr
  Högfallsmossen mosse Uggleåsen torp Korplanstjärnen, se Kamptjärnen Saknas
  Hökberget berg Uttertjärnen torp Korpudden ö
  Hökboåsen ås Valsverksbyggningen arbetarbostad Korrbro tjärnar
  Höksjöarna sjöar Vattbäcken torp Korrbrotjärnarna tjärnar
  Höksjöbäcken, se Höksjöälven bäck Viken torp Kotjärnen tjärn
  Höksjön, (Norra? o.) Södra sjöar Viksholm torp Kranken Saknas
  Höksjön, (Norra? o.) Södra sjöar Vitklinten bergstorp Kroktjärns kulle höjd
  Höksjön sjö Vålberget torp Kronan, se Linnaråsen skogstrakt
  Höksjön sjö Vänudden avs Kråktjärnarna tjärnar
  Höksjön, Norra sjö Västanviken, se Djuprämen hemmansdel Kubbmossen mosse
  Höksjön sjö Västerfallet f.d. torp Kullhöjden, se Fikullen höjd och skogstrakt
  Höksjön, S. sjö Västerås arbetarbostad Kullängsmossen, se Ladugårdsmossen mosse
  Höksjön sjö Åkerhöjden avs Kulmossen mosse
  Höksjön, Norra sjö Ånterfallet torp Kulpängen terräng
  Höksjön, S. sjö Ängviken, se Mossbäcks avs Kurkhöjden berg
  Höksjön, Södra sjö Ängviken torp Kvarnagen age
  Höksjön, Norra och Södra sjöar Ön torp Kvarnbäcken bäck
  Höksjön, Södra, se S. Höksjön sjö Österbotten f.d. torp Kvarnmossen mosse
  *Ned. Höksjön, se S. Höksjön sjö Östervik torp Kvarnrönningen mosse
  Höksjön, Södra sjö Östervik lhter /Se Kvarntjärnen skogstrakt
  *Höksjön, Öv., se Höksjön sjö   Kvarntjärnen tjärn
  Höksjön, *Övre, se Höksjön sjö   Kvarntjärnen tjärn
  Höksjötuvan terräng   Kvarntjärnen tjärn
  Höksjöälven älv   Kvarntjärnsbäcken bäck
  ?Höksjöälven älv /Se   Kvarntjärnsmossen mosse
  ?Höksjöälven älv /Se   Kvarnudden udde
  Höksjöälven älv   Kyttarbacken backe
  Höksjöängarna terräng   Kälkamossen mosse
  *Hö[r]kebergs råå gränsmärke   Kälkmossen mosse
  Hö[r]ke siöian, se Höksjön, (Norra? o.) Södra sjöar   Källmossen mosse
  Idahohöjden höjd /Se   Kältomossen mosse
  Idahohöjden höjd   Kältotjärnen tjärn
  Idahohöjden höjd   Kärret vid berghallen kärr
  Josehöjden höjd /Se   Kärrhusåsarna åsar
  Josehöjden höjd   Kärsajärva, se Karsajärva sjö
  Jägarmästarstenarna myrholmar   Ladugårdsmossen mosse
  Jämmerdalen terräng   Ladugårdsängen terräng
  Järnmossen mosse   Laggarbacken backe
  Jönses mosse mosse   Laggarbacken skogstrakt
  Kajsahultet terräng   Laggarflyet, se Häcktjärnsflyet fly
  Kakeludden udde   Laggarflyet fly
  Kakelugnsviken vik   Laggarkärren kärr
  Kallaflyet tjärn   Laggen sjö
  Kalvbäcken bäck   Laggen, Norra, se Laggen sjö
  Kampagen lugnvatten   Laggen, Norra, se Nord-Laggen sjö
  Kampbrännan skogsterräng   Laxbäcken bäck
  Kampmossen myr   Laxtjärnen tjärn
  Kampmossen mosse   Ledrågbäcken bäck
  Kamptjärn tjärn /Se   Ledrågkärret kärr
  Kansasänga slogmyr /Se   Lerviken vik
  Kansasängen äng /Se   Lesjöforsälven älv
  Kansasängen terräng   Lesjöforsälven älv
  Kapismossen myr /Se   Lesjön sjö
  Kapismossen mosse   Lesjön, Lilla och Stora sjö
  Kapisåsen ås   Lesjöåsen skogstrakt
  Kaprismossen mosse /Se   Likön ö
  Kaprismossen mosse /Se   Liljendals kohag ängsmark
  Karkasåsen ås /Se   Liljendals vattendrag, se Rämsälven älv
  Karkasåsen ås   Lillagen lugnvatten
  Karklanstjärn tjärn /Se   Lillberget berg
  Karl-Lars skogsområde   Lillberget berg
  Karsajärva sjö /Se   Lilldammen mosse
  Kartbacksberget berg   Linnaråsen skogstrakt
  Kattsundet sund   Lisslamm, Nordare tjärn
  Kattjärnen tjärn   Lisslamm, Sönnare tjärn
  Kattön ö   Lisslammstjärnarna tjärnar
  Kattön höjd   Lomtjärnen tjärn
  Kelkka-suo terräng /Se   Lonkosgölen lugnvatten
  Kelkaså myr /Se   Lustigkullen höjd
  Kelttobäcken bäck /Se   Lållansberget berg
  Kelttomossen mosse /Se   Lållansberg(et) berg
  Kelttotjärn tjärn /Se   Långagen lugnvatten
  Kerstis ulvar ö   Långmarkbrytningen backe
  Kiiru-lampi tjärn? /Se   Långmarkbrännan skogsområde
  Kinktorpet terräng   Långmarken skogstrakt
  Kisjöbäcken bäck /Se   Långmarkkvarnen kvarn
  Kisjöbäcken bäck   Långmossen mosse
  Kisjön sjö   Långsmala mossen mosse
  Kisjön sjö /Se   Långtjärnen tjärn
  Kisjön sjö /Se   Långtjärnen tjärn
  Kisjön sjö   Långtjärnsfallen röjd mark
  Kiskistjärnen tjärn   Långviken vik
  Kiskisåsen ås   Långviken vik
  Kiskisåsen ås /Se   Långvikudden udde
  Kiskisåsen ås /Se   Långåsarna åsar
  Kiskmossen myr /Se   Långåsarna skogstrakt
  Kiskmossen mosse /Se   Löjdasmossen mosse
  Kissan-kallio terräng /Se   Lönndalsfallet fall
  Klintberget berg   Lönnslätten inäga
  Klinten, Mellersta terräng   Lövnäsudden udde
  Klinten, Nedre terräng   Lövnäsudden udde
  Klinten, Övre terräng   Lövtjärnen tjärn
  Klossflyna tjärn   Lövtjärnen tjärn
  Klosstjärnen tjärn   Lövtjärnsberget berg
  Klosstjärnen tjärn   Lövtjärnsberget berg
  Klosstjärnsbäcken bäck   Lövtjärnsbäcken bäck
  Klosterön ö   Magnus-Perskärret kärr
  Knappberget berg   Maralamsmossarna mossar
  Knölpelle terräng   Marrabäcken bäck
  Kockoberget berg   Marralmmsbäcken bäck
  Kockobacken backe /Se   Marralamstjärnarna tjärnar
  Kocktjärn tjärn och torp /Se   Marralammstjärnarna tjärnar
  Kockängstjärnen tjärn /Se   Marstrand Saknas
  Kockängstjärn tjärn /Se   Mattlan-Karl eller Mattlankalle berg
  Kocktjärnen tjärn /Se   Mattlankal berg
  Koflyet mosse   Milsjöberg berg
  Kohöjden höjd   Milsjöberg, Södra berg
  Koklövberget berg   Milsjöberget berg
  Koklövmossen mosse   Milsjökalven sjö
  Kolmyren myr   Milsjökalven del av sjö
  Kolpängen myr   Milsjön sjö
  Komossen, Stora mosse   Milsjön sjö
  Komossflyet träsk   Milsjön sjö
  Koppamossen myr /Se   Milsjön sjö
  Koppamossen mosse /Se   Milviken vik
  Koppikärr kärr   Milvikudden udde
  Koppikärren kärr /Se   Mockviken, se Klossviken vik
  Koramatta myr(?) /Se   Mosstäppan åker
  Korplam tjärn /Se   Mossviken vik
  Korplandstjärnen tjärn   Munkhålsflyen mossar
  Korpudden ö   Mygghöjden höjd
  Korramatta mosse /Se   Myrfallshöjden skogstrakt
  Korrbrotjärnarna tjärnar   Mårtviken, se Klossviken vik
  Korset skiljeväg /Se   Möckiso mosse
  Korsängen äng(?) /Se   Mörtholmen holme
  Kostahöjden höjd   Mörtsjönsåsarna åsar
  Kotjärn sjö   Nevabäcken bäck
  Kotjärnen tjärn   Nima skogsområde
  Kotjärnen tjärn   Nimakullen berg
  Kotjärnen tjärn   Nimakullen kulle
  Kotjärnsmossen mosse   Nolviken vik
  Kranka terräng   Nopa Saknas
  Krokagarna tjärnar   Nopabäcken bäck
  Krokmossen mosse   Nopakullen berg
  Kroktjärnskullen kulle   Nopamossen mosse
  Kronan skogsterräng   Nopamossen mosse
  Kroppmossen mosse   Nopasmossen mosse
  Kråkmossarna mossar   Nopatjärnen tjärn
  Kråknäbben udde   Nopatjärnen tjärn
  Kråktjärnarna tjärnar   Nopatjärnen tjärn
  Kullbäcken bäck   Nord-Laggen sjö
  Kullen, Nedre terräng   Nordvik(en) vik
  Kullen, Övre terräng   Nordvik(en) vik
  Kullhöjden berg   Norpaagen lugnvatten
  Kullmossen mosse   Notboberget berg
  Kulpänga slåtteräng /Se   Notboberget berg
  Kulpängen äng /Se   Notön ö
  Kurkmossen myr /Se   Nyberget berg
  Kurkmossen mosse /Se   Nybergskullen, se Nyberget berg
  Kusfallet terräng   Näset näs
  Kustjärnen tjärn   Näskvarnsälven älv
  Kuusi-suo terräng /Se   Näsrämen, se Nolviken sjö
  Kvarnbäcken bäck   Näsrämen, se Rämssjön sjö
  Kvarnmossen mosse   Nästjärnen vik
  Kvarnrönningen terräng   Ol-Jansfallet förr röjd mark
  Kvarntjärnen tjärn   Olofs bo inäga
  Kvarntjärnen tjärn   Omsjön sjö
  Kvarntjärnsbäcken bäck   Omsjön sjö
  Kvarnåsarna åsar   Oppdämpern sjö
  Kvifallet terräng   Ormkullen skogstrakt
  Kyrkmossbäcken bäck   Ormkullsknoppen topp
  Kyrkmossen, se Kurkmossen myr   Ormtjärnen tjärn
  Kyrkön ö   Ormtjärnen tjärn
  Kåppikärra myrar /Se   Ormängen terräng
  Kårplamp tjärn /Se   Orrhöjdbäcken bäck
  Kårplamstjärn, se Kårplamp tjärn   Orrhöjden höjd
  Kårplanstjärn, se Kårplamp tjärn   Orrkullmossen mosse
  Kårrbrotjärnarna tjärnar /Se   Orrmossen mosse
  Kälkamossen mosse   Orrmossen mosse
  Kälkamossen mosse /Se   Orrmossen mosse
  Källmossen terräng   Orrmossen mosse
  Kältobäcken bäck   Orrmossen mosse
  Kältotjärnen tjärn   Orrmossen mosse
  Kärsajärvi tjärn   Orrmossåsen ås
  Kärsajärva sjö /Se   Orrtjärnen tjärn
  Ladmossberget berg   Orrtjärnen tjärn
  Ladmossen mosse   Orrtjärnen tjärn
  Laggarfly tjärn   Palamossen mosse
  Laggarkärret kärr   Paradismossen mosse
  Laggarmossen mosse   Paradistjärnen tjärn
  Laggen, N. o. S. sjöar   Pekkahien berg
  Laggen, Norra sjö   Peckahin berg
  Stora Laggen sjö   Peckahin berg
  Laggen, N. o. S. sjö   Pekkahinsviken vik
  Laggen, Norra sjö   Penningkärret kärr
  Laggen, Norra sjö   Piloagen age
  Laggen, N:a o. S:a sjöar /Se   Pilomossen mosse
  Laggen, (N. o. S.), se N. o. S. Laggen sjö   Pilotjärnarna, Norra tjärnar
  Laggsundsmossen myr   Pilotjärnarna, Södra tjärnar
  Laggsundsmossen mosse   Pilotjärnen tjärn
  *Laggsundsröset gränsmärke /Se   Pinakullen kulle
  Lagårdsmossen mosse   Possegruvemossen mosse
  Lanberget berg   Possegruveåsarna åsar
  Lasses mosse mosse   Prästmossen mosse
  Lastbåtudden ö   Pustabacken backe
  Laxbäcken bäck   Påls damm mosse
  Lehmä-suo terräng /Se   Pålsdammen tjärn
  Lerdrogsbäcken bäck   Päldomossen, se Pällomossen mosse
  Lesjöforsälven älv   Pällomossen mosse
  Lesjön sjö   Racka skogsområde
  Lesjön sjö   Rakkahultet skogsparti
  Lesjön sjö   Rackamossen mosse
  Lesjön sjö   Rastudden udde
  Lesjön sjö /Se   Riskas berg
  Lesjöälven älv /Se   Riskasberget berg
  Likas(u)o myr /Se   Riskasberget berg
  Likön ö   Riskasberget berg
  Liljendalsälven älv   Riskasmossen, se Ritasmossen mosse
  Lillberget berg   Riskasmossen, se Riskasberget mosse
  Linnerhöjdberget berg   Ritakärret mosse
  Lirofallet höjd /Se   Ritasmossen mosse
  Lirontäppan terräng   Rita(s)mossen mosse
  Lisslamm, Norra, Södra tjärnar /Se   Ritasmossen, se Ritakärret mosse
  Lisslam tjärn /Se   Rottjärnarna tjärnar
  Lomtjärnen tjärn   Rottjärnarna tjärnar
  Lomtjärnen tjärn   Rottjärnsmossen mosse
  Luffarmossen mosse   Rumpdrågen dal
  *Lumbberg berg   Rumpdrågen sank dal [?]
  »Lumbberg» berg?   Ryabacken(?) backe
  *Lumremmen Lacus sjö   Råbäcken bäck
  »Lumremmen» sjö   Råbäcken bäck
  *Lundhögsröset f.d. gränsmärke   Råbäckmossen mosse
  Lundhöjden, se Lönnhöjden, L. höjd   Råbäckudden udde
  *Lundhöjden, se Lönnhöjden bergsparti   Råbäckudden udde
  *Lundhöjdsvisen, se Lönnhöjdsvisen gränsmärke   Rämsberget skogstrakt
  *Lundmosseberget berg   Rämshöjden skogstrakt
  *Lundmossen mosse   Rämssjön sjö
  Lålamsberget berg /Se   Rämsälven älv
  Långfallflyet myr   Rödmossehöjden skogstrakt
  Långmarkskvarnen terräng   Rödmossen mosse
  Lång-Mattsfallet terräng   Rödmossen mosse
  Långmossen mosse   Römossen, se Rödmossen mosse
  Långtjärnen tjärn   Rövhålsbäcken bäck
  Långtjärnsfallen fall   Sanden udde
  Långviken vik   Sanden udde
  Långviken vik   Sandviken vik
  Långviken vik   Sandvikudden udde
  Långvikstjärnen tjärn   Servalambi, se Tärvelam(stjärnen) tjärn
  Långåsarna ås   Sigfrids mosse mosse
  Långåsen ås   Silvergruvekärret kärr
  *Löfåsseberghe berg   Skarptjärnen tjärn
  *Löfåssen ås   Skitbacken backe
  Löjdasmossen mosse   Skvallertjärnen tjärn
  Löjdasmossen mosse /Se   Skvallertjärnen tjärn
  Lönnhöjden bergsparti   Skvallertjärnsmossen mosse
  ?Lönnhöjden, Lilla berg   Skärfjäll berg
  Lönnhöjden, L. höjd   Skärfjällen by och berg
  Lönnhöjden, Lilla höjd   Skärfjällvägen stig
  Lönnhöjdmossen mosse   Slädsjöberget skogstrakt
  *Lönnhöjdsvisen gränsmärke   Slädsjön sjö
  Lövnäsudden udde   Smeddammen damm
  Lövsjön sjö   Smeddammen utvidgning i Lesjöforsälven
  Löftjärn sjö   Smednäset näs
  Lövtjärnen tjärn   Smednäsälven älv
  Lövtjärnsberget berg   Sotfallbäcken bäck
  Löftjärnsbäcken bäck   Sotfallet förr röjd mark
  Lövtjärnsbäcken bäck   Spelboagen lugnvatten
  Malmtorget terräng   Spelboälven, Övre älv
  Manberget berg   Staffantjärnen tjärn
  Marralam tjärn /Se   Stenbrottet terrängparti
  Marralamsbäcken bäck /Se   Stenfallshöjden höjd
  Marralammsbäcken bäck   Stenfatmossen mosse
  Matilan-kallio, se Mattlankal berg   Stenängen terräng
  Mattlankalla höjd   Stjärnberget berg
  Mattlankal berg /Se   Stjärnberget skogstrakt
  Mattlankalla berg /Se   Stockholmsmossen mosse
  Matlankalla berg /Se   Stora mossen mosse
  Millasiön, se Milsjön sjö   Storhagfallen fall
  Millasiön, se Milsjön sjö   Stormhultflyet fly
  Millasiön, se Milsjön sjö   Stormossen mosse
  *Millasiöö Torp torp   Storstenskärret kärr
  *Millasiötorp torp   Storön ö
  *Milsjöberget berg   Storön ö
  Milsjökalven sjö /Se   Sundet sund
  Milsjön sjö   Sundsbron bro
  Milsjön sjö   Sundsbron bro
  Milsjön sjö   Sundshöjden höjd
  Milsjön sjö /Se   Surkarls backe backe
  Milsjön, se Millasiötorp sjö   Svartberget berg
  Milsjön, se Millasiöö Torp sjö   Svartberget skogstrakt
  Milviken vik   Svartbergskärret kärr
  Minneskullen kulle   Svartbäcken bäck
  Moabäcken bäck   Svarthultbäcken bäck
  Moatjärn tjärn /Se   Svarthultet skogsparti
  Moatjärnen tjärn   Svarthultet skogsområde
  Murstensberget berg   Svarttjärnen skogstrakt
  Mygghöjden höjd   Svarttjärnen tjärn
  Myrmansfors Saknas   Svarttjärnen tjärn
  Märrberget berg   Svarttjärnen tjärn
  Märrbäcken bäck   Svarttjärnsberget berg
  Märrbäcken bäck   Svartälven, se Lekaråsagen älv
  Märrmossen mosse   Svartälven älv
  Möckiso sankmark   Svärdberget berg
  Mökkis(u)o myr /Se   Sågälven älv
  Mörkhultet skogsterräng   Sädemäckkärret kärr
  Mörtholmen terräng   Sädemäcktegen förr åker
  Mörthålet tjärn   Säppatjärnen tjärn
  Mörtudden udde   Säterhöjden höjd
  Napatjärn sjö   Söjenso mosse
  Nevabäcken bäck   Sörmattsviken, se Anders-Matts-viken vik
  Nevabäcken bäck   Sörtjärnen tjärn
  Nevabäcken bäck /Se   Tallåsbäcken bäck
  Nevamossarna mossar   Tallåsbäckviken vik
  Nevamossarna mosse /Se   Tallåsen ås
  Nilsbomossen mosse   Tallåskärren kärr
  Nilsbomossen mosse   Tallåskärren kärr
  Nimakullen kulle /Se   Tallåskärret kärr
  Nimakullen kulle   Tallåsrös röse
  Nopakullen kulle /Se   Tanaberget berg
  Nopakullen kulle   Tandfallbråtarna terräng
  Nopamossen mosse /Se   Tandfallkärren kärr
  Nopatjärn tjärn /Se   Timmerhallen timmerupplag
  Nopatjärnen tjärn   Tithöjden berg
  Nordviksmossen mosse   Tjurmossberget berg
  Nordvikssjön sjö   Tjurmossen mosse
  Norgesmossen mosse   Tjärbrännaråsen ås
  Notbokullen kulle   Tjärbrännaråsen skogsås
  Notlokärret kärr /Se   Tjärnberget berg
  Notön ö   Tjärnen tjärn
  Nyberget berg   Tjärnen eller Öntjärnen eller Nästjärnen vik
  Näkki-lampi tjärn? /Se   Tjärnmossen mosse
  Näskvarnsåsarna åsar   Trehörningen lugnvatten
  Näskvarnsåsälven älv   Trehörningen tjärn
  Näsremen, se Näsrämmen Saknas   Trindkärret kärr
  Näsrämen o./el. Djuprämen sjöar   Trindmossen mosse
  Näsrämmen sjö   Trindmossen mosse
  Näsrämmen sjö   Tullporten backe
  Näsrämmen sjö   Turbo inäga
  Näsrämen Saknas   Täppan förr åker
  Näsrämmen sjö   Tärvalamm tjärn
  Näsrämen sjö /Se   Tärvalammsåsarna åsar
  Näsrämmen sjö /Se   Tärvelamshultet skogsparti
  Näsrämsberget berg   Tärvelamstjärnen tjärn
  Näsön ö   Tärvelam(stjärnen) tjärn
  Näverbäcken bäck /Se   Uddagen utvidgning av Lesjöforsälven
  Oforsälven älv   Uggleåsen ås
  Omsjöbäcken bäck   Uggleåsängen terräng
  Omsjön sjö   Ugnsjön, se Omsjön sjö
  Omsjön sjö   Ugntjärnsmossen mosse
  Omsjön sjö   Ulvtjärnen tjärn
  Omsjön sjö   Ungmossarna mossar
  Omsjön sjö   Ungmossebäcken bäck
  Omsjön sjö /Se   Ungmossen skogstrakt
  Oppdämpern sjö   Utterbacken backe
  Ormkullen höjd   Utterbäcken bäck
  Ormkullen skogsterräng   Utterbäcken bäck
  Ormkullen höjd   Utterbäcksmossen mosse
  Ormkullsflyet myr   Utterbäckviken vik
  Ormmossbäcken bäck   Utterbäckviken vik
  Ormsiön, se Omsjön sjö   Uttertjärnen tjärn
  Ormsjön sjö   Uttertjärnen tjärn
  Ormtjärn sjö   Uttertjärnsmossen mosse
  Ormtjärnen tjärn   Vajsrönningen terräng
  Ormtjärnsmossen mosse   Vasstjärnarna tjärnar
  Ormtjärnsmossen mosse   Vattenbäcken bäck
  Ormängen myr   Vattebäckmossen mosse
  Orretjärn sjö   Vattenbäckängen Saknas
  Orrkullsmossen mosse   Vessnickbäcken bäck
  Orrmossarna mossar   Vessnickmossen mosse
  Orrmossen mosse   Vessnickmossen mosse
  Orrmossen mosse   Vesnittbäcken bäck
  Orrmossen mosse   Vesnittmossen mosse
  Orrmossen mosse   Vesstickbäcken bäck
  Orrmossen mosse   Vesstickmossen mosse
  Orrmosshöjden berg   Vid limugnen vik
  Orrmossåsen ås   Vikberget skogstrakt
  Orrtjärnen tjärn   Viken, se Vikberget skogstrakt
  Orrtjärnen tjärn   Viken vik
  Orrtjärnen tjärn   Vilarstenen sten
  Orrtjärnsberget berg   Vilarudden udde
  Orrtjärnsängen mosse   Vilarudden udde
  Orrudden udde   Vilaruddön ö
  Orrön ö   Vinteragen age
  Oxberget berg   Vitmossen mosse
  Palaberget berg /Se   Vålbergsrös berg m. röse
  Pallaberget berg   Väderkullen kulle
  Pallamossen mosse /Se   Vänudden udde
  Pallamossen mosse   Västerfallet fall
  Pantilafallet skogsområde   Västertjärnen tjärn
  Paradisen tjärn   Västgötabäcken bäck
  Parkängbäcken bäck   Älgtornsåsen ås
  Parkängbäcken bäck   Älvön ö
  Peckahin skogsterräng   Ängbäcken bäck
  Pekkahien berg /Se   Ängviken vik
  Peldomossen mosse /Se   Ängviken vik
  Pelto-niitu terräng /Se   Ängvikhulten skogstrakt
  »Pelto-niitu» myr /Se   Ängvikmossen mosse
  Pettersforsbäcken bäck   Ön ö
  Pickaso myr /Se   Öntjärnen vik
  Pickaså, se Pickaso myr /Se   Österbottenmossen mosse
  Pilka-lehto terräng /Se    
  Pilomossen mosse    
  Pilomossen mosse /Se    
  Pilotjärn tjärn /Se    
  Pilotjärnarna, Norra tjärnar    
  Pilotjärnarna, Södra tjärnar    
  Pottimossen mosse /Se    
  Pottimossen mosse    
  Pottiåsen ås    
  Prottotjärn tjärn /Se    
  Prästmossen mosse    
  Pustabacken vägbacke /Se    
  Pålsdammen mosse    
  Påsgruvmossen mosse    
  Påskullarna kullar    
  Påskulltjärnen tjärn    
  Päldomossen mosse    
  Pällomossen myr /Se    
  Racka terräng    
  Rackamossen mosse    
  Rackamossen mosse    
  Rackamossen mosse /Se    
  Rahkamossen mosse /Se    
  Rahka-suo = Rackamossen mosse /Se    
  »Rahka-suo» mosse /Se    
  Remmen, se Djuprämen o.Näsrämen sjöar    
  Riihmäki berg? /Se    
  Rippas backe backe /Se    
  Rippas backe backe /Se    
  Rippas mosse mosse /Se    
  Rippas mosse mosse    
  Riskasberget berg /Se    
  Riskasberget berg /Se    
  Riskasberget berg och triangelpunkt    
  Riskasberget berg /Se    
  Riskasmossen mosse    
  Risu-kaski terräng /Se    
  »Risu-kaski» berg /Se    
  Ritasmossen mosse    
  Ritasmossen mosse    
  Ritasmossen mosse /Se    
  Rontas terräng    
  Rontbäcken bäck    
  Rottjärnarna tjärnar    
  Rottjärnsbäcken bäck    
  Rottjärnsbäcken bäck    
  Rovio-maa terräng /Se    
  Rumpdrågen dal    
  Ryabacken backe    
  Rytar-suo mosse? /Se    
  Råaskvarn terräng    
  Råbäcken bäck    
  Råntas röjning /Se    
  Råntbäcken bäck /Se    
  Rämen sjö    
  Rämen sjö    
  Rämmen sjö    
  Rämmen sjö    
  Rämmen sjö    
  Rämmen sjö /Se    
  Rämsberget berg och triangelpunkt    
  Rämsån å    
  Römossen mosse    
  Römossen mosse    
  Römosshöjden höjd    
  Seppatjärn tjärn /Se    
  Siersiöfiell, se Skärfjällen fjäll    
  *Sikhuskärn tjärn    
  Silvergruvskärret kärr    
  Sjödammbergen berg    
  Sjöåsen ås    
  Söändsvreten terräng    
  Skams botten skogsområde    
  Skarptjärnen tjärn    
  Skier Fielle, se Skärfjällen berg    
  Skierfielle, se Skärfjällen berg    
  *Skiersiö sjö    
  *Skiersiöbergh berg    
  Skojarberget berg    
  Skvallertjärnen tjärn    
  Skärfjällen berg    
  Skärfjällen berg    
  Skärfjällen fjäll    
  Skärfjällen berg    
  Skärfjällen berg /Se    
  Skärfjällen berg    
  Slipstensängen holme    
  Slipstentjärnen tjärn    
  Slussen sund    
  Slädsjöberget berg    
  Slädsjön sjö    
  Slädsjön sjö    
  Slädsjön sjö    
  Slädsjön sjö    
  Slädsjön sjö    
  Släsiön, se Slädsjön sjö    
  Smalmossen mosse    
  Smeddammen damm    
  Smedgårdsberget berg    
  Smedsnäset näs    
  Smultrontjärnen tjärn    
  Smörgåsmossen mosse    
  Soptjärnen tjärn    
  Sotfallbäcken bäck    
  Spelarkärret kärr    
  Staffantjärnen tjärn    
  Starrängsmossen mosse    
  Stenbrottet terräng    
  Stenbäcken bäck    
  Stenfatmossen mosse    
  Stenudden udde    
  Sterrberget berg    
  Stjärnberget, Mellersta Saknas    
  Stjärnberget, Norra Saknas    
  ?Storagen sjö    
  Storagen sjö    
  Storagen sjö    
  Stormhultet skogsterräng    
  Stormhultsfly tjärn    
  Stormhultsön terrängområde    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Storängbäcken bäck    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Stålpackarberget berg    
  Suartkärn, se Svarttjärnen tjärn    
  Suart åhn, se Svartälven älv    
  Suart åhn, se Svartälven älv    
  Suartåhn, se Svartälven älv    
  Sundshöjden höjd    
  Sundsudden udde    
  Svartberget berg    
  Svartbäcken bäck /Se    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäckmossen mosse    
  Svarthultbäcken bäck    
  Svarthultet terräng    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärn sjö    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen, Lilla tjärn    
  Svarttjärnen, Stora tjärn    
  Svarttjärnen, Stora tjärn    
  Svarttjärnsberget berg med triangelpunkt    
  Svarttjärnsberget berg /Se    
  Svarttjärnsberget berg    
  Svarttjärnsberget, Övre berg    
  Svarttjärnsbäcken bäck    
  Svartåhn, se Svartälven älv    
  Svartälven älv    
  Svartälven älv    
  Svartälven älv    
  Svartälven älv    
  Svartälven älv    
  Svartälven älv    
  Svartälven älv    
  Svinmossen mosse    
  Svultentjärnen tjärn    
  Svälberget berg    
  Svälberget berg    
  Svälbergsmossen mosse    
  Syrfallsmossen mosse    
  Syvä-notko terräng /Se    
  Sågdammen damm    
  Sågälven älv    
  Säppatjärnen tjärn    
  Sätterbäcken bäck    
  Sätterbäcken bäck    
  Sätterhöjden höjd    
  Sörtjärn sjö    
  Sörtjärnen tjärn    
  Tallmossen mosse    
  Tallåsbäcken bäck    
  Tallåsen Saknas    
  Tallåsen ås    
  Tallåsen ås    
  Tallåsen ås    
  Tallåsen berg m. gränsröse    
  Tallåsen berg med gränsmärke    
  Tallåshöjden berg    
  Tallåshöjden berg    
  Tallåshöjden höjd    
  Tallåsröset gränsmärke    
  Tallåsröset gränsmärke    
  Tallåsröset gränsmärke    
  Tallåröset gränsröse    
  Tallåsröset gränsmärke    
  Tallåsröset röse o. triangelpunkt    
  Tallåserös Saknas    
  Tallåsröset röse, triangelpunkt    
  Tallön ö    
  Talopurno terräng /Se    
  Tanaberget berg /Se    
  Tanaberget berg och triangelpunkt    
  Tannfallet, Norra skogsterräng    
  Tebäckskärret kärr    
  Tervalam tjärn /Se    
  Terva-lampi = Tärvalamm tjärn /Se    
  Timmermossen mosse    
  Tinglabäcken bäck    
  Tithöjden höjd    
  Tissbäcken bäck /Se    
  Tjurmossberget berg    
  Tjärbrännaråsen ås    
  Tjärnmossen mosse    
  Tjärnmossen mosse    
  Torkhushalla häll /Se    
  Tórolabäcken bäck /Se    
  Torpkullen kulle    
  Torpmossen mosse    
  Trakten skogsområde    
  Traktorbacken skogsterräng    
  Tranmossen mosse    
  Tranmossen mosse    
  Trehörningen tjärn    
  Trindkärret kärr    
  Trinnmossen mosse    
  Träholmen holme    
  Tullporten backe    
  Turisthotellet terräng    
  Tuvbäcken bäck    
  Tuvbäcksmossen myr    
  Tuvbäcksmossen mosse    
  Tuvbäcksåsen ås    
  Tyskvallen vall /Se    
  Tärvalamm tjärn    
  Tärvalammsåsarna åsar    
  Uggelåsen ås    
  Ungmossen, Lilla mosse    
  Ungmossbäcken bäck    
  Ungmossen, Stora mosse    
  Uppdämpen sjö    
  Uppdämpen sjö /Se    
  Utterbäcken bäck    
  Utterbäcken bäck    
  Utterbäcken bäck    
  Utterbäcksmossen mosse    
  Utterbäcksmossen mosse    
  Utterbäcksviken vik    
  Uttertjärnen tjärn    
  Uttertjärnsmossen mosse    
  Vaissröjningen röjning /Se    
  Varggropåsen ås    
  Vasstjärnarna tjärnar    
  Vattbäcken bäck    
  Vattbäcksängen terräng    
  Vedfallet terräng    
  Vesi-niittu = Vessnittmossen mosse /Se    
  Vesnit mosse /Se    
  Vesnittbäcken bäck    
  Vesnittbäcken bäck    
  Vesnittmossen mosse    
  Vesnittmossen, se Vesei-niittu mosse    
  Viggafallet skogsteräng    
  Vikberget berg    
  Vikbäcken bäck    
  Villmon terräng    
  Vimossbäcken bäck    
  Vimossen mosse    
  Vinerrönningen terräng    
  Vinterdalen mosse    
  Wisthus tiärn, se Fiskhustjärnen tjärn    
  Wisthustiärn, se Fiskhustjärn tjärn    
  Vitklinten höjd    
  Vitklinten höjd    
  Vitmossen mosse    
  Vålberget berg    
  Vålberget berg    
  Vålberget berg    
  Väderkullen kulle    
  Vänudden del av ö    
  Västerfallet terräng    
  Västertjärnen tjärn    
  Vättbäcken bäck    
  Åkerhöjden höjd    
  Ålterfallet terräng    
  Åsen öppen plats    
  Älgkullsåsarna åsar    
  Älgtornåsen ås    
  Älvön ö    
  Ängbäcken bäck    
  Ängsviken vik    
  Ängviken myr    
  Ängviken vik    
  Ängvikshultet skogstrakt    
  Öatjärnen del av Nordvikssjön    
  Österbottenmossen mosse    

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.