ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bogens socken : Jösse härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 50 Naturnamn : 369 Bebyggelsenamn : 311 Naturnamn : 463
Bogen kpförs. Akärn, se Åstjärnet tjärn Bogens sn sn Bogens socken sn
Bogen sn /Se Bergtäppan terräng Bogens sn sn Alaho ängsmark
Bogen sn /Se Björnberget berg Bogen sn Andersebacken åker
Bogen sn /Se Björnhultbäcken bäck Bogen sn An(d)tjärnet, se Telklamp tjärn
Bogen sn /Se Björntjärn sjö Bogen socken Andtjärnet tjärn
Bogen sn /Se Björntjärnet tjärn Bogen socken /Se Andtjärnet tjärn
Bogen socken, pstn /Se Björntjärnshöjden höjd Bogen socken /Se Andtjärnsälven älv
Bogen, se Bovi sn Björntjärnshöjden höjd Bogsingar inbyggarbeteckning Athismyren myr
Bovi sockennamn /Se Bogen sjö bogskalvar inbyggarbeteckning Athisviken vik
Axland by Bogen sjö Bogskalvar inbyggarbeteckning Axelbacken backe
Bocktorp torp /Se *Bogeskogen skog? Bogskalvar inbyggarbeteckning Axelhöjden berg
Bogen by Bogstjärnet tjärn Axberg ödetorp Axlandälven älv
Bogen by Bogstjärnet tjärn Axbergstäppan lht Bastuåkern åker
Bogen gd Bogsviken vik Axland hmn Bengteshålan ängsmark
Bogen, Lilla prästboställe /Se Bogsälven älv Axland bebyggelse Bengtstorpshöjden berg
Hottastorp(et) lht /Se Bogsälven å Axland hemman Bergmyren, Västra myr
Hälka lht /Se Bogsälven å /Se Axland, Övre gårdsamling Bergmyren, Östra myr
Hälleka lht /Se Bogtjärn sjö Axland gd Bergvallmyrarna myrar
Jossla lht /Se Bogelfven älv Backarna, Norra o. Södra hemmansdelar Bikkeso myr
Juskastomten lht /Se Bottjärnet tjärn Backarna beb. Bjurbäcken bäck
Kajlandstomta gård /Se Brattberget berg Backarne, se Nordbackarna resp. Söbackarna Saknas Björkladängen äng
Kajlastomten, se Kajlandstomta gård Brännvålet plats med råmärke Backen hmd Björnbergen berg
Kajlastomten lht /Se Brännvålsberg berg Backen hmd Björnhuden gärde
Kellras gård /Se *Brännvålssten gränssten Bast(u)bråten hmd Björnhuden gärde
Kockaråjnen gård /Se Bäckåsen ås Bastbråten beb. Björnhultet skogsmark
Kosiajsmäck berg och gård /Se Dammviken vik Bastubråten hmd. Björntjärnet tjärn
Kyrkeskogen gård med kvarn och såg Djupdalen dal »Bastubråten», se Sanahå öde torp Björntjärnet tjärn
Kyrkeskogen gd Djupdalen dal Bastubråten, se Nyback Saknas Björntjärnet tjärn
Kysstorp torpställe /Se Djupdalsmyren myr Bedafors ödetorp Björntjärnshöjden berg
Kåssila gård /Se Djuptjärnet tjärn Bengtstorp torp Björntjärnsmyren myr
Kälderas lht /Se Djuptjärnet sjö Bengtstorp beb. Blåsväderskullen, se Harjokullen kulle
Källeras lht /Se Djuptjärnet sjö Bengtstorp beb. Bogsberget berg
Kösstorp lht /Se Djuptjärnet tjärn Bengtstorp hmd Bogsberget berg
Mattila lht /Se Edlalamp tjärn /Se Bengtstorpkvarnstället ödetorp Bogsberget berg
Mitandersfors brk. Eken, Lilla sjö Bergbråten torp Bogsgärdena ägor
Mjölanstorp tp /Se Lilla Eken sjö Bergbråten beb. Bogstjärnet, Lilla tjärn
Narkela lht /Se Eken, L:a sjö /Se Bergbråten ödetorp Bogstjärnet tjärn
Narkla lht /Se Eken, St:a sjö /Se Berget, Västra o. Östra hmd? (ödetorp) Bogstjärnet tjärn
Ottastorpet lht /Se Ekfallen slåtterängar /Se Berget beb. Bogstjärnet tjärn
Pippola torp /Se Ekängtjärnet tjärn Berget ödetorp Bogsudden udde
Pippola lht /Se Fjärantjärnet tjärn /Se Bergvallen hmd? Bogsälven älv
Pundashöjden lht /Se Fjärhanmyren myr Bergvallen beb. Bogsälven älv
Rajlastomten lht /Se Fjärrhanmyren myr Bergvall ödetorp Bogsälven älv
Ratteka lht /Se Fjärhanmyren myr Björnbergen hmd. Bottbackarna backar
Rattika lht /Se Fjärhantjärnet tjärn Björnbergen beb. Brännvålsberget berg
Sanahå lht /Se Frälset ängsmark Björnberget hmd Buttjärnet tjärn
Sanao lht /Se Frötjärnbäcken bäck Bogen bebyggelse Buttjärnet tjärn
?Skålsjön hmd Frötjärnet tjärn Bogen eller Mitandersfors hemman Buttjärnsbäcken bäck
Tvällen gd /Se Gelleråstjärn tjärn Bogen eller Mitandersfors hemman Byrbäcken, se Bjurbäcken bäck
*Varaldstorpen ?torp Getmyren myr Lilla Bogen hmn, prästboställe Bässbäckberget berg
  Getmyren myr Bogen l. Lilla (Bogen) kapellpredikantboställe Dammviken vik
  Gettäppan beteshag /Se Bogen Lilla (kapellpredikantboställe) Djupdalen dalgång
  Gruvtorpshöjden höjd Bogen Lilla bebyggelse Djupdalsbacken landsvägsbacke
  *Gråmärren, se *Brännvålssten gränssten Bogen hmn Djupdalsbäcken bäck
  Gubbdalen dal Bogen bebyggelse Djupdalsbäcken bäck
  Göktjärnet tjärn Bogens kapell, se Kyrkan Saknas Djupdalsbäcken bäck
  Hagmyren myr Bogströmsåsen torp Djupdalsbäcken bäck
  Hanganso myr Bogströmsåsen ödetorp Djupdalsbäcken bäck
  Hanganso myr /Se Boströmsåsen beb. Djuptjärnet tjärn
  *Hankan gränsmärke Botten hmd Djuptjärnet tjärn
  Hirrolamp tjärn /Se Botten beb. Djuptjärnet tjärn
  Hockaso myr Botten hmd Djuptjärnet tjärn
  Hockaso myr /Se Bruket järnbruk Djuptjärnshöjden berg
  Holmsjön sjö Bruksbyggningen lht Djuptjärnsälven älv
  Holmsjön sjö Bråten, se Rajlandsbråten Saknas Eken, Stora sjö
  Holmsjön sjö Bäckåsen ödetorp Eken, stora sjö
  Holmsjön sjö Dammviken beb. Eken, Lilla och Stora sjöar
  Holmsjön sjö Dammviken, Norra ödetorp Eken, se Lilleken och Storeken Saknas
  Holmsjön sjö Dammviken Södra ödetorp Ekfallen slåtterängar
  Holmsjön sjö Danielstomten beb. Ekälven älv
  Homslabäcken bäck Danielstomten ödetorp Ekälven älv
  Janniso myr Där söder beb. Finnskäggdalen dalgång
  Jonsrud gärden /Se Där Sö hmd Finnvägen gångstig
  Jorslaberget berg Där väster beb. Fjärhanmyren myr
  Kallkällmyren myr Där väster hmd. Fjärhantjärnet tjärn
  Karjoso myr /Se Där väster beb. »Flottmossmyren», se Sammakomyren myr
  Karyoso myr /Se Där Väste hmd Frötjärnet tjärn
  Kattjärn sjö Eken torp Frötjärnet tjärn
  Kattjärnet tjärn Eken, Lilla hmd Frötjärnsbäcken bäck
  Kattjärnet sjö Ektorpet, Norra, se Eken Lilla Saknas »Furuängen», se Macka hå f.d. äng
  Kattjärnet tjärn Enby hmd Getmyrbäcken bäck
  Kerstihultet terräng Enbärsåsen, se Övertomta hmd Getmyren myr
  Kinianen tjärn Enhem, se Enby Saknas Getmyren myr
  Kiniansmyren myr Finland bruksbyggnad Getmyren myr
  Kinnian tjärn /Se Fiskaretjärn hmd(?) Gettäppan beteshag
  Kinnian tjärn /Se Fridhem, se Täppen Saknas Gorrtallåsen berg
  Kissavidda skogsterräng /Se Frälset beb. Grilsmyren myr
  Kissavida lövskogsområde /Se Frällsäter beb. Gropdalen dalgång
  Kivilamp sjö Frälsätt ödetorp Gubbråten bergshöjd
  Kivilampåsen ås Getberget hmd. Gunnarslyckan ängshag
  Kivilampälven å Getberget beb. Göpberget berg
  Kiviso terräng Getberget hmd Göpberget berg
  Kivlamp sjö Grillsmon, se Barken Saknas Hagåkern åker
  Kivlamp tjärn /Se Helleka hmd. Hanganso myr
  Kivlamp tjärn /Se Helleka hmd Harjokullen kulle
  Kivvilamp tjärn /Se Herrgården lht »Hemmyren», se Lickeso myr
  Kivvlamp tjärn /Se Holmsjölyckan ödetorp Herrbron kavelbro
  *Klarbeckskroken gränsmärke Hottastorp beb. Herrdalen dal
  Kockarojnshöjden höjd Hottastorp (Hottastorpet) hmd. Hirrolamp tjärn
  Kockarojnsmyren myr Hottastorp (Hottastorpet) hmd. Hockaso myr
  Kockaråshögda bergshöjd /Se Hottastorp(et) hmd Hokkaså myr
  Kockaråshöjden, se Kockaråshögda bergshöjd Hultet (rivet) beb. Holmsjön sjö
  Kolbottsmyren myr Hultet ödetorp Holmsjön sjö
  Komyren myr Hälleka (försv.) beb. Holmsjöbacken landsvägsbacke
  Korpberget berg Höjden (rivet) beb. Holmsjöviken vik
  Kotjärnet tjärn Jan-Larshöjden ödetorp Holmtjärn, se Holmsjön Saknas
  Kroktjärn sjö Jonserud beb. Holmtjärnet tjärn
  Kroktjärnet tjärn Jorsla hmd Homslabäcken bäck
  Kvarnmyren myr Jorsla(?) beb. Huken, se Huktjärnet Saknas
  Kylkianen tjärn Jorsla hmd Huktjärnet tjärn
  Kylkias tjärn /Se Jorsla gårdar Hästhagsbäcken bäck
  Kylkias tjärn o. myr /Se Juskastomten lht Höga fallet skogsmark
  Kyrkbråten ägomark Jönsetorpet ödetorp Ilaho ängsmark
  Kyrkskogviken vik Kajlandstomten ödetorp Ingegerdshultet skogsmark
  Kysstorpviken vik Kajlastomten, se Neretomten torp Jan-Larshöjden berg
  Kåckeranshögda bergshöjd /Se Kajlastomten beb. Jellarostjärnet tjärn
  Kårrisånabben udde /Se Kanada lht Jonserud gärden
  Källerashöjden höjd Kanada lht »Jordbärsängen», se Manseka terräng
  Källmyren myr Karlsvik hmd Jorslagärdena gärden
  Käringfallen ängsmark /Se Kelleras hmd Kajlasmon terräng
  Kärn, se Kattjärnet tjärn Kelleras hmd Kallkällan källa
  Kättanporro bäck /Se Kellras beb. Kallkällan källa
  Kösshanganso myr /Se I klammen beb. Kallkällmyren, Västra myr
  Kösstorpmyrarna myrar Klammen hmd Kallkällmyren, Östra myr
  Lappaso myr /Se Klockargården beb. Kallkälltjärnen f.d. tjärn
  Lappasomyren myr Klockargården beb. Kalvhagsbäcken bäck
  Latalamp tjärn /Se Klockargården lht Karyoso myr (terräng)
  Lickeso myr /Se Kontant beb. Kattjärnet tjärn
  Lickåså myr /Se Kuttbyggarmyren ödetorp Kattjärnet tjärn
  Likeso myr Kvarnen beb. Kattjärnet tjärn
  Lilleken sjö Kyrkan lht »Kattryden», se Kvissavida terräng
  Lilleken sjö Kyrkbråten ödetorp Kellerasberget berg
  Lilleken sjö Kyrkeskogen by (hmn) Kinian tjärn
  Lillekälven älv Kyrkeskogen bebyggelse Kinjanen tjärn
  Lilltjärn sjö Kyrkskogen hemman Kinianlamp, se Kinjanen Saknas
  Lilltjärn tjärn Kyrkskogen bebyggelse Kinnian tjärn
  Linkanso myr Kyrkskolan lht Kissavida terräng
  Linkonkalli terräng Kysstorp hmd. Kivilamp tjärn
  Linkunkalli berg /Se Kysstorp beb. Kivlamp tjärn
  Lommsiön, se Lomsen sjö Kysstorp, se Kösstorp Saknas Kivlamp tjärn
  Lommsiön, se Lomsen sjö Källras, se Kelleras Saknas Kivvilamp tjärn
  Lomsen sjö Käringtomten ödetorp Kokkarajnshöjden berg
  Lomsen sjö Kärret hmd Kokkarojen, se Kokkarajnsjöjden Saknas
  Lomsen sjö Kärret, se Nytorp hmd Kokkarojnen berg
  Lomsen sjö Kärret beb. Kokkemakk skogsmark
  Lomsen sjö Kärret beb. Koklöven sten
  Lomsen sjö Kärret hmd Koklöven berghäll
  Lomsen sjö Kärrsmon ödetorp Kolbråtåsen berg
  Lomsen sjö /Se Kärrsmon ödetorp Kongotunet tjärn
  Lomsiön, se Lomsen sjö Kösstorp beb. Korpberget berg
  Lomsiön, se Lomsen sjö Kösstorp hmd Kotjärnet tjärn
  Lomsjö os Saknas Liden ödetorp Koudden udde
  Lomsjöoset del av sjö Liden ödetorp Kroktjärnet tjärn
  Lomtjärn sjö Lillbogen, se Bogen Lilla Saknas Kroktjärnet tjärn
  Lystjärn sjö Lilleken beb. Kroktjärn tjärn
  Lystjärnet tjärn Lyckan torp? (hmd?) Kuttbyggarmyren myr
  Lomtjärnet tjärn Lyckan beb. Kvarnhulten myrhål
  Lystjärnet, Norra tjärn Lyckan ödetorp Kvarnmyren myr
  Lystjärnet tjärn Lyckan ödetorp Kvarnudden udde
  Lystjärnet, Södra tjärn Lys(s)tjärnsåsen f.d. lht Kylkian tjärn
  Lystjärnsåsen ås Lövvattenåsen ödetorp Kylkias tjärn o. myr
  Långsmal(en) åker /Se Lövvattenåsen ödetorp Kyrkebråten åker
  Långtjärn sjö Lövås hmd Kyrkskogkvarnen, se Lillekkvarnen Saknas
  Lämmeso myr Maliskojan jordkoja Kyrkskogviken vik
  Lämmesohöjden höjd Malmjungstorpet ödetorp Kyrkvägen gångstig
  Lövvattenåsen ås Mattila ödetorp Kårisonabben udde
  Lövvattnet sjö Mattila ödetorp Käringfallen ängsmark
  Lövvattnet sjö Mickeltomta ödetorp Kärringtjärnet tjärn
  Lövvattnet sjö Mitandersfors hmd, f.d. bruk Kättanporro bäck
  Löfvattnet sjö Mitandersfors beb. Kösshanganso myr
  Lövvattnet sjö Mitanderfors bruk »Lammungbråtarna», se Lämkask terräng
  Mackahå svedja /Se Mitandersfors bruk Lappaso(myren) myr
  Mannanati utskog /Se Mjölnarstugorna lht Lappaso mosse
  Manseka äng /Se Mon hmd Lappasomyren myr
  Marnanati utskog /Se Mon hmd Latalamp tjärn
  Moberget berg Myren beb. Lemmiså myr
  Myren myr Myren ödetorp Lenashultet skogsmark
  Lilla Märrtjärn sjö Myrmanstorp, se Mickeltomta ödetorp Lickeso (el. Lickåså) myr
  Stora Märrtjärn sjö Märrtjärnsåsen ödetorp Likeså myr
  Märrtjärnet, Lilla tjärn Märrtjärnsåsen beb. Lillbogsberget berg
  Märrtjärnet, Norra tjärn Märrtjärnsåsen ödetorp Lillbogstjärnet tjärn
  Märrtjärnet, Södra tjärn Möjlandstorp ödetorp Lilleken, se Eken, Lilla och Stora sjöar
  Märrtjärnsåsen ås Möjlandstorp, se Strutstorpet Saknas Lilleken sjö
  Möckerhålorna tjärnar /Se Mörtbäcken, se Mörtbäckåsen Saknas Lillekkvarnen kvarn
  Möckern sjö Mörtbäckåsen ödetorp Lillekälven älv
  Möckern tjärn Mörtbäckåsen (försv.) beb. Lillhomen holme
  Möckern tjärn Mörtbäckåsen ödetorp Lillholmen holme
  Möckern sjöar /Se Nark(e)la, se Nerkeland hmd Lilltjärnet tjärn
  Möckern sjöar /Se Narkla beb. Lilltjärnet tjärn
  Mörkerudsberget berg Neretomten torp Lilltjärnsbäcken bäck
  Mörkerudsmyren myr Nerkeland hmd. Lilltjärnsmyrarna myrar
  *Mörtelekan gränsmärke Nerkelan(d) beb. Lillängen åker
  Stora Mörttjärn sjö Nerkeland hmd Lillön ö
  Mörttjärnet, Lilla tjärn Nordbackarna hmd Linetjärnet tjärn
  Mörttjärnet, Stora sjö Nyback hmd. Linjetjärnen tjärnar
  Nybackshöjden höjd Nyback hmd Linkonkali, se Linkunkalli höjd
  Offervålet terräng Nyback hmd Linkunkalli höjd
  Opptjärnet sjö Nygård hmd Kinkunkali berg
  Opptjärnet sjö Nyhem hmd Lomsen sjö
  Opptjärnsbäcken bäck Nystugan hmd Lomsen sjö
  Ormstenen sten? Nystugan beb. Lomsen sjö
  Ormtjärnet tjärn Nystugan hmd Lomsen sjö
  Or(r)asahå svedja /Se Nytomta ödetorp Lomtjärnen tjärnar
  Oxtjärn sjö Nytomten hmd. Lomtjärnet tjärn
  Oxtjärnet tjärn Nytomten beb. Lomtjärnet tjärn
  Paskabäcken bäck /Se Nytorp hmd, (torp?) Lomtjärnsbäcken bäck
  Paskabäcken bäck /Se Nytorp, se Kärret Saknas Lomtjärnsmyren myr
  Pavlaviken vik /Se När Krämaren handelsbod »Lortbäcken», se Peckåmpacke, Paskabäcken bäck
  Pavlaviken vik /Se Näset hmd Lystjärnet tjärn
  Peckåmpacki bäck /Se Näset beb. Lystjärnet tjärn
  Pipoberget höjd Näset, se Enby Saknas Lystjärnet tjärn
  Pipohögda berg /Se Orretorp, Norra, se Orrkärren Saknas Lystjärnet tjärn
  Pipohöjden berg /Se Orrkärren hmd Lystjärnet, Norra tjärn
  Posstjärnet tjärn Ottastorp(et), se Hottastorp(et) hmd Lystjärnet, Södra tjärn
  Prästgårdshöjden höjd Ovartomten beb. Lystjärnsmyren myr
  Pundashögda berg /Se Pecktomten torp Långbacken backe
  Pundashöjden, se Pundashögda berg ?Perserud hmd? Långlyckan ängsmark
  Pundashöjden höjd Persrud beb. Lång(e)smala myren myr
  Pålsflaket Saknas /Se Perserud hmd Långsmala myren myr
  Päckåmpacki bäck /Se Pipohöjden ödetorp Långsmalen åker
  Päckåmpacki bäck /Se Pippola beb. Långtjärnet tjärn
  Ratahå svedja /Se Posten, se Tvällen Saknas Långtjärnet tjärn
  Ratahåbäcken bäck /Se Prästgården hmd Långtjärnet, se Smaltjärnet Saknas
  Ratanålla berg /Se Pundashöjden hmd. *Lämkask terräng
  Rattahokyrkan skogsmark Pundashöjden beb. Lämmeso myr
  Rattika skogsområde Pundashöjden hmd Lövvattensundet sund
  Ratviken vik Pätteltorpet ödetorp Lövvattnen tjärn
  Rilamp tjärn /Se Rajlandsbråten beb. Lövvattnen sjö
  Rislamp tjärn Rajlandsbråten hmd Lövvattnet, Norra sjö
  Risomyren myr Rajlandstomten beb. Lövvattnet, Södra sjö
  Rolamp sjö Rajlandstomten, se Karlsvik hmd Mackahå f.d. äng
  Rolamp sjö Rajlastomten hmd. Maja-Stinas berg berg
  Rolamp sjö Ratteka beb. Makkaho äng
  Rolamp tjärn /Se Rattika ödetorp Mannanati utskog
  Rolampälven å Rattika ödetorp Mannanati myr
  Rönningmyren myr Rattikhallen, se Rattika Saknas Manseka terräng
  Sackarisberget berg Rönningberget hmd. Manseka äng
  Sackarismyren myr Rönningen hmd. Medaftonsberget berg
  Sakarismyren myr /Se Rönningen beb. Mjögälven älv
  Salmoön ö Rönningen hmd Momyren myr
  Samacka backar /Se Rönningberget hmd Myrtegen åker
  Samakolamp sjö Rönningsberget beb. Märrflötbäcken bäck
  Samackolamp tjärn Sanahå ödetorp Märrflöten parti av Bogsälven
  Samacktjärnet tjärn Sanaho ödetorp Märrtjärnen tjärnar
  Sammakolamp tjärn /Se Sanao beb. Märrtjärn tjärn
  Sammaklamp tjärn /Se »Sandängen», se Sanahå ödetorp Märrtjärnet tjärn
  Sammak(o)tjärnet tjärn /Se Sanaho beb. Märrtjärnet tjärn
  Sanahohöjden höjd Sjöbråten hmd? Möckerhålet, Lilla tjärnhål
  Sickamannicke berg /Se Sjöviken hmd. Möckerhålorna tjärnar
  Siffelstjärnen tjärn /Se Sjöviken beb. Möckermyren myr
  Sillmack tjärn Sjöviken hmd Möckern tjärn
  Sillmack tjärn /Se Skolhuset lht Möckern sjö
  Sippel(s)tjärnen tjärn /Se Skålsjön hmd Möckern sjö
  Sippertjärnen tjärn /Se Sockenstugan lht Möckern tjärn
  Skeppeltjärnet tjärn /Se Solbacken, se Kanada Saknas Möckertjärnet, se Mörkerhålet Saknas
  Skräddar-Pershålan terräng Stentorp beb. Mörkeråsen berg
  Skålsjön Saknas Stentorp(et) hmd?, torp Mörkresberget berg
  Skålsjön sjö Stentorpet hmd Mörkresbäcken bäck
  Skålsjön sjö Stentorpet Saknas /Se Mörmyren myr
  Skålsjön sjö Sor-Bogen hmn Mörtbäcken bäck
  Skålsjön sjö Storbogen, se 1 Bogen Saknas Mörttjärnet tjärn
  Skålsjön sjö Strustorp beb. Mörttjärnet tjärn
  Skålsjön sjö Strusåsen beb. Mörttjärnet, Lilla tjärn
  Skålsjön sjö Strutstorp, se Möjlandstorp ödetorp Mörttjärnet, Stora tjärn
  Skålsjön sjö Strutstorpet ödetorp Mörttjärnsmyren myr
  Skålsjön sjö Strutstorpet ödetorp Mörtälven älv
  Skålsjön sjö /Se Strussåsen ödetorp Nalkaho berg
  *Skålsjöoset mynning Suusåsen, se Strussåsen Saknas Nalkahobäcken bäck
  *Skålsjöoset Saknas Sågtorpet ödetorp Nerkelandudden udde
  Skällsiön, se Skålsjön sjö Söbackarna ödetorp Nybroforssen fors
  Sladderbäcken bäck? Tjärnet beb. Nybron bro
  Slåttermyren myr Tjärntorp, se Bogströmsåsen Saknas Näsudden udde
  Smalmyren myr Tomta hmd Opptjärnet tjärn
  Smaltjärnet tjärn Tomten beb. Opptjärnet tjärn
  Smutterhålorna tjärnar /Se Torp gård Opptjärnsbäcken bäck
  Småtterhålan sjö Torremo (försv.) beb. Opptjärnsängen äng
  Småtterhålen tjärnar Torrmon f.d. torp Ormstenbråten svedjefall
  Soandahöjden berg /Se Torrmon ödetorp Ormstenen stenblock
  Soanto höjd Trindtjärnsbråten ödetorp Ormtjärnet tjärn
  Soanto skogsområde Trindtjärnsbråten beb Orrasahå f.d. äng
  Staken gränsmärke Trindtjärnsbråten ödetorp Orrasho äng
  Staken i Varaldsjön Saknas Tvällen lht »Orrängen», se Orrasahå f.d. äng
  *Staken i Värellen f.d. gränsmärke Täppan (rivet) beb. Otterbäcken bäck
  Staken i Värellen gränsmärke /Se Täppan ödetorp Otterbäcktjärnet tjärn
  Vestra Stentjärn sjö Täppan lht Oxegranen gran
  Östra Stentjärn sjö Täppan, se 3 Bogen Saknas Oxtjärnet tjärn
  Stentjärnet, Västra tjärn Vickekojan jordkoja Oxtjärnet tjärn
  Stentjärnet, Östra tjärn Vårdberget torp Oxtjärnet tjärn
  Vestra Stocktjärn sjö Vårdberget beb. Oxtjärnsmyren myr
  Östra Stocktjärn sjö Västadalen, se Där Väste Saknas Paskabäcken bäck
  Stocktjärn, Östra tjärn Västegöl ödetorp Passtjärnet, se Posstjärnet Saknas
  Stocktjärnet, Västra tjärn Västra Berget, se Berget Saknas Pavlaviken vik
  Storbrunnsmyren myr Åsen, se Lövvattenåsen Saknas Peckåmpacki bäck
  Storeken sjö Ädelalamp ödetorp Pekkunpakk bäck
  Storeken sjö Ängen, övre, nedre o. östra hemmansdelar Pipoberget berg
  Storeken sjö Ängen beb. Pipohöjden höjd
  Storeken sjö Ängen, se Ängen, Nedre, Västra, Övre Saknas Pjasktjärnet, se Posstjärnet Saknas
  Storholmen ö Ängen, Nedre hmd Posstjärnet tjärn
  Stormyren myr Ängen, Västra, se Ängen, Övre Saknas »Pråmtjärnet», se Rolamp tjärn
  Stormyren myr Ängen, Övre hmd Prästgårdshöjden berg
  Stråtjärn sjö Änkastomten beb. ?Psalmön ö
  Stråtjärnbäcken bäck Änkastomten ödetorp Pundashöjden höjd
  Stråtjärnet tjärn Örkärren hemmansdelar Pålsflaket åker
  Stråtjärnet tjärn Örkärret beb. »Påsstjärnet», se Sammakolamp tjärn
  Ståaråsen ås Östadalen hmd Rappmyren myr
  Stönåsen ås Östadalen beb. Ratahå terräng
  Svartbäcken bäck Östadalen hmd Ratahåbäcken bäck
  Söppelmyren myr Österrike ödetorp Ratanålla berg
  Sörpekassa myr Östängen hmd Rilamp tjärn
  Tallen skogsområde Övertomta hmd »Risbäcken», se Ratahåbäcken bäck
  Telklamp tjärn /Se Övertomta hmd Rislamp tjärn
  Telklamp tjärn /Se   Rislamp tjärn
  Telklampstjärnet tjärn /Se   Risomyren myr
  Telklamptjärnet tjärn /Se   Rolamp tjärn
  Telklamptjärnen tjärn /Se   Rolamp tjärn
  Tellekelampstjärnarna Saknas   Rolamp sjö
  Tellekelamptjärnen tjärn /Se   Rolamp tjärn
  Tempelåsen ås   Rosesrönningen äng
  Tilklampberget höjd   Rotbacken ängsmark
  Tilklamptjärnen tjärn   Russomyren, se Risomyren Saknas
  Tillklamptjärn sjö   »Rävbäcken», se Kättanporra bäck
  Tomasmyren myr   »Rönningbacken landsvägsbacke
  Torrgransmyren myr   Sakarimyren myr
  Trindtjärnet tjärn   Samaka backar
  Trötemyren Saknas   Sammakolamp tjärn
  Tvällen sjö   Sammakolamp tjärn
  Tvällen, St:a el. N:a sjö /Se   Samakolamp tjärn
  Tvällen sjöar /Se   Sammakomyren myr
  Tvällsälven älv /Se   Sammakotjärnet tjärn
  Upptjära sjö   Samakotjärnet tjärn
  Utterbäcksmyren myr   Sickamannicke berg
  Varaldsjön sjö /Se   Sillmack tjärn
  Varalden sjö /Se   Sillmack tjärn
  Werellenn = Varaldsjön Saknas   Silmakk tjärn
  Varaldssjön Saknas   Sillmackbäcken bäck
  Varelden sjö   Sjöbråten Saknas /Se
  Varelden sjö   Sjöbråten Saknas /Se
  Varalden sjö   Sjöviken vik
  Varaldsjön sjö   Skattstyvern åker
  Varaldsjön sjö   Skuppan åker
  Varaldsjön sjö   Skålsjön sjö
  Varaldsjön sjö   Skålsjön sjö
  Varaldssjön sjö   Skålsjön sjö
  Varaldsjön sjö   Skålsjöröset riksrös
  Varaldsjön sjö   Skålsjöälven älv
  Varaldsjön sjö   Skåsjön, se Skålsjön sjö
  Varaldsjön sjö   Slåttmyrbäcken, se Varvarbäcken Saknas
  Varaldsröset, Västra riksröse   Slåttmyren myr
  Varaldsröset, Östra riksröse   Slåttmyren myr
  warill lacus, se Varaldsjön sjö   Slåttmyren myr
  Varvarbäcken bäck   Smaltjärnet tjärn
  Werelen, se Varaldsjön sjö   Smaltjärnet tjärn
  Vinterstaden vik   Smutterhålorna tjärnar
  Vittolamp tjärn /Se   Smutterhålorna tjärnar
  Vittolamp tjärn /Se   Småtterhålan, se Smutterhålorna tjärnar
  Vålbergsviken vik   Småtterhålen tjärn
  Wärelen, se Varaldssjön sjö   Småtterhålsbäcken bäck
  Wärellen, se Varaldsjön sjö   Soandahöjden berg
  Värellen, se Varaldsjön sjö   Stacktjärn, se Stocktjärnen Saknas
  Åstjärnet tjärn   Stentjärnen tjärnar
  Åstjärnet tjärn   »Stentjärnet», se Kivlamp tjärn
  Åstjärnet tjärn   Stentjärnet, Västra och Östra tjärnar
  Ådelalamp sjö   Stentjärnet, Västra tjärn
  Ädellamp, se Edelalamp tjärn   Stentjärnet, Östra tjärn
  Ädlalamp tjärn /Se   Stentjärnsmyren myr
  Ängdalsberget berg   Stocktjärn tjärn
  Ätelalamp tjärn /Se   Stocktjärnen, se Stocktjärnet, Västra och Östra tjärnar
  Ätlalamp tjärn /Se   Stocktjärnen tjärn
  Ögontjärn sjö   »Stocktjärnet», se Latalamp tjärn
      Stocktjärnet tjärn
      Stocktjärnet, Västra och Östra tjärnar
      Stocktjärnsbäcken bäck
      Storeken, se Eken, Lilla och Stora sjöar
      Storeken sjö
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storladängen äng
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Storåkern åker
      Stråtjärnen tjärnar
      Stråtjärnet tjärn
      Stråtjärnet tjärn
      Stråtjärnet tjärn
      Stråtjärnsbäcken bäck
      Stråtjärnsbäcken bäck
      Stråtjärnsmyrarna myrar
      Ståaråsen ås
      Ståaråsen berg
      Svarttjärnet tjärn
      Svartviken vik
      »Svinkullen», se Sickamannike berg
      »Sälgängen», se Ratahå terräng
      Södlingsängen beteshag
      Söppelmyren myr
      Talludden udde
      Tamburviken vik
      Telklamp tjärn
      Telklamptjärnen eller Tellekelamptjärnen tjärnar
      Telklamptjärnet tjärn
      Tellekelamptjärnen, se Telklamptjärnen tjärnar
      Tilklampsberget berg
      Tilklamptjärnen tjärn
      Tjurhusbacken backe
      Tjurhålet myrhål
      Tjurhålsbäcken bäck
      Tommemyren myr
      Tomta gärde
      Tomtestenen flyttblock
      Torkhusåkern, se Bastuåkern Saknas
      Torpängen äng
      Torremobacken backe
      Trindlyckan ängsmark
      Trindtjärnet tjärn
      Trindtjärnet tjärn
      Trindtjärnsbäcken bäck
      Trinnekulle kulle
      Trollkäringberget berg
      Trättfallmyren myr
      Tuvtjärnen tjärnar
      Tuvtjärnet tjärn
      Tuvtjärnsmyren myr
      Tvällarna, norra (stora) o. lilla (södra) sjöar
      Tvällbäcken bäck
      Tvällen sjö
      Tvällen sjö
      Tvällälven älv
      Törkisåsarna berg
      Upptjärnet tjärn
      Upptjärnet tjärn
      Upptjärn, se Opptjärnet Saknas
      Varalden sjö
      Varaldsjön sjö
      Varaldsjön sjö
      Varaldsjön sjö
      Varaldsjön sjö
      Varaldsröset riksrös
      Varvarbäcken bäck
      Varvarbäcken bäck
      Varvarbäcken bäck
      Varvarstenen stenblock
      Vilarstenen sten
      Vinterstaden vik
      Vinterstadviken vik
      Vittolamp tjärn
      Vålbråten ängsmark
      »Vålängen», se Ratahå terräng
      Västra sanden sandåker
      Åptjärnet, se Upptjärnet tjärn
      Åstjärnet tjärn
      Åstjärnet tjärn
      Åstjärnet tjärn
      Ädelalamp tjärn
      Ängdalen slåttermark
      Ängdalsberget berg
      Ängdalsberget berg
      Ögontjärnarne Saknas
      »Ögontjärnet», se Sillmack tjärn
      Östbacken åker

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.