ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lekvattnets socken : Fryksdals härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Finska ortnamn

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Svenska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 78 Naturnamn : 488 Bebyggelsenamn : 487 Naturnamn : 282
Lekvattnet kpförs Abborrtjärn tjärn Förklaringar förteckning Förklaringar förteckning
Lekvattnet kpförs. o. sjö Abborrtjärn tjärn Förklaringar förteckning Abborrtjärn tjärn
Lekvattnet kpförs. Ambokangasmyren myr Förklaringar förteckning Abbortjärn tjärn
Lekvattnet sn /Se Ambokangasåsen ås Förklaringar förteckning Abborrtjärn tjärn
Lekvattnet socken, poststn /Se Arasfall sluttning Förklaringar förteckning Bockiläft terräng
Lekvattnet sn Backbäcken bäck Lekvattnet sn Bockuddviken sjö
Backarna torp /Se Backemotjärn tjärn Lekvattnets socken sn Bondtorpsbäcken bäck
Bredsjön by Backvad terräng Lekvattnet sn Brantmyren myr
Bredsjön by? Bergen berg Lekvattnet sn Bredsjöberg(et) berg
Bredsjön by /Se Bergmyren myr Lekvattnet socken Bredsjön sjö
Dalgostorp gård /Se Bergmyren myr Lekvattnet sn Bredsjön sjö
Flöta Saknas Bergåsen ås Bondtorpar»n inbyggarbeteckning Bredsjön sjö
Haikola by Billingsberg berg Tor vid Granälven personnamn Brännvålsberget berg
Ingesova Saknas Björnmyren myr Vittjärning inbyggarbeteckning Burkberg berg
Jakola gård /Se Bockbråten terräng Ambian hmn Burkberg berg
Kajkelandsstuga gård /Se Bockudden udde Ambian Saknas Burkberg(et) berg
Karmenkynna gård /Se Bondtorp, Övre terräng Amjan hmd Börstjärnet tjärn
Karttorp, N:a och S:a gårdar /Se Bondtorpmyren myr Ampianen, se Amjan hmd Bösstjärn?, se Börstjärnet tjärn
Kelttomta gård /Se Brattmyren myr Annelund, se Nybondstorp(et), på hmd Bösstjärn tjärn
Kittmon gård /Se Bree Siön, se Bredsjön sjö Arasfall hmd Dammtjärn tjärn
Kittola gård /Se Bredsjöbackarna backar Backarna hmd Dammtjärn tjärn
Kojkilan torp /Se Bredsjön sjö Backarna, i hmd Danshallarna myr
Kos igenväxt torp /Se Bredsjön sjö Backarna beb. Danshallmyren, se Danshallarna myr
Kundlan gård /Se Bredsjön sjö Backtorp, se Kåssihagen hmd Danskallmyrarna myrar
Kvarntorp Saknas Brostugtjärn tjärn Backtorp hmd Domtjärn tjärn
Kvarntorp gård /Se Bråten terräng Backtorp beb. Domtjärn tjärn
Kåjkilan torp /Se Brännvålsberg berg Bengtstorp hmd Donktjärn, se Domtjärn tjärn
Kåssigården gård /Se *Brännvålssten förr gränssten Berg, se Bergtorpet hmd Dragonberg berg?
Käärmeen-Kynä, se Karmenkynna hembygdsgård Brötjonsfors Saknas Berg hmd ?Erkesberg berg
Käärmeen-Kunnas, se Karmenkynna hembygdsgård Burkberget berg Berg beb. Fartjärnet tjärn
Lekvattnet kyrkby Börstjärn tjärn Berga beb. Fartjärn tjärn
Lekvattnet, Norra by Chaplinmyren myr Bergbråtarna hmd Fyrfottjärn tjärn
Lekvattnet, Södra by Dalsmyren myr Bergen, i hmd Granån, se Granälven älv
Norra Lekvattnet by Dammberget berg Berget, på hmd Granån, se Granälven älv
Södra Lekvattnet gstgd. Dammyren myr Berg(et), på hmd Granån å
Norra Lekvattnet by Dansarhult terräng Bergstorp, se Berg hmd Granälven älv
Lekvattnet, Norra el. Södra gdr Danshallmyren myr Bergtorp hmd Granälven älv
Norra Lekvattnet by Delemyren myr Bergtorp(et) hmd Hallmyren myr
Lekvattnet, N. o. S. gd:ar /Se Dickaborro å /Se Bockileft hmd Halsiberg(et) berg
Lekvattnet byar /Se Dickaså myr /Se Bockileft hmd Hargesetmyren myr
Lekvattnet byar o. sn /Se Djupdalen dal Nedre Bondtorp hmd Harjusmyren, se Hargesetmyren myr
Lekvattnet by Domtjärn tjärn Bondtorp, se Bondtorpar»n hmd Heppolamp tjärn
Liukkola gård /Se Dunste kiern, se Råbergstjärn tjärn Bondtorp hmd Hiramsberg berg?
Luken gd /Se Dustjärnsröset riksrös /Se Bondtorp(et), (Nedre o. Övre) hemmansdelar Hirrandsberg berg
Luktorp gd:ar /Se Ekorrberg berg Bondtorp beb. Hirlamp tjärn
Luktorpet gård /Se Emåsmyren myr Borgestorp beb. (torp?) Hirranstjärn tjärn
Luktorp gd:ar /Se Enmyren myr Borgestorp beb. Hirraslamp tjärn
Lumstorp Saknas Fartjärn tjärn Bredsjön by Hockanberg, se Håkanberg berg
Långsjöhöjden gd Fartjärnet tjärn /Se Bredsjön by Hockankali berg
Långsjöhöjden gd Fjällmyren myr Bredsjön gd Horkinlamp, se Rönnbergstjärnet tjärn
Mullula, se Myllylä finntorp, hembygdsgård Fjällmyren myr I Bråtarna hmd Horntjärn, Övre o. Nedre tjärn
Myllylä finntorp, hembygdsgård /Se Fjällmyren, Västra myr Bråtarna, på hmd Horntjärnarna tjärnar
Myrgubben lg:er /Se Fjällmyren, Östra myr Bråtarna hmd Horntjärnsmyrarna myrar
Mårbacken gård /Se Fjärhanmyren myr Bråten hmd Håkanberg berg
Mårbacka herrgård /Se Fäbacken terräng Bråten, Norra o. Södra hemmansdelar Högkullen berg
Mårbacken by /Se Galgmyrarna myrar Bråten, Västra o. Östra hemmansdelar Höjdmyrarna myrar
Nybo Saknas Garniklamp tjärn /Se Bråten beb. Hökullen berg
Packalamp gårdar /Se Garniklamp tjärn Bråttorp beb. Hötjärn tjärn
Pavila, se Pavola gård Goffarsbäcken bäck ?Brötorp rökstuga Hötjärnet tjärn
Pavola gård /Se Granån å Byggningen, i hmd Hötjärnet tjärn
Pinno gård /Se Granån å Bäckelid hmd Hötjärnsberg berg
Pojansauna, se Påjansana gård Granån å Bäckelid, vid hmd Igisinoppi terräng?
Pundan gård /Se *Gråmärren, se *Brännvålssten gränssten Bäckelid beb. Ingevadssjön sjö
Pundan torp /Se Gräsmyren myr Bäcken, vid hmd? Ingersvadsjön, Nedre sjö
Pylketorp gård /Se Grötbäcken bäck Bäcken beb. Ingevardssjön sjö
Pyntetorp gård /Se Hallbråtmyren myr Dammen hmd Jappene, se Jappinen tjärn
Påjansana gård /Se Halltjärn tjärn Dammen, vid hmd Jappinen tjärn
Ritaberg gård /Se Halsi terräng? Dalgostorp, se 1 Mårbacken bebyggelse Jappesbäcken bäck
Rottnedal gd /Se ?Halsiberg, se Håkanberget o. Styggberget berg Dalgosstorp beb. Jappinen tjärn
Sipilä tp /Se Halsiberg berg Dammen beb. ?Jonskullen berg
Stensgård by /Se Hargesbråten terräng Dele, vid hmd ?Jonskullen berg?
Stensgård by /Se Hargesbäcken bäck Dele beb. Jonsån sjö
Sättra gd Hejdröset röse Där ner hmd Jonsåna sjö
Terstorp torp /Se Hiransberget berg Där ner hmd Jonsånakullen berg
Tiela gård /Se Hiranstjärnen tjärn Där ner hmd Jonsånkullen? höjd
Tyskila gård /Se Hirlamp tjärn Där ner hmd Josefberg(et) berg
Hvitkärn by Horntjärn, Nedre tjärn Där ner hmd Josefsberg berg
Vålen gd:ar /Se Norra Horntjärn sjö Där ner hmd Josefsberg berg
  Södra Horntjärn sjö Där ner i höjden hmd Järntjärn tjärn
  Horntjärn, Övre tjärn Där ner i Lekvattnet hmd Karttorpstjärn tjärn
  Hottikulle höjd Där ner vid Lekvattnet hmd Karttorpsån å
  Hundberg berg Där nord hmd Kattiska vik
  Hundhallen udde Där nord hmd Karttorpstjärnet tjärn
  Hundmyren myr Där syd hmd Kattjärn(et) tjärn
  Hundtjärn tjärn Där syd hmd Kattjärnet tjärn
  Hwitkärn, se Vittjärnssjön sjö Där syd hmd Kilplamp tjärn
  ?Håkanberget, se Halsiberg o. Styggberget berg Där söder, se Där syd hemmansdelar Kilplamp tjärn
  Håkanberget berg Där upp beb. Kilsolamp tjärn
  Häppolamp tjärn Där upp hemmansdelar Kilsolamp tjärn
  Högmyren myr Där upp hmd Kinjaskuja terräng
  Hökkullen höjd Därr upp hmd Kockolaberg berg
  Höktorptjärn tjärn Där upp hmd Kockolamyrarna myrar
  Hötjärn tjärn Där upp i höjden hmd Kokkinlamp tjärn
  Hötjärn tjärn Där upp i Lekvattnet hmd Kokklamyren myr
  Hötjärnsberg berg Där upp vid Lekvattnet hmd Kottjärn tjärn
  Idaso myr Erila, se Ärila, i hmd Kottjärnet tjärn
  Iddikaberg berg Flån? gd Kroksjön, se Spättungen sjö
  Igisinoppi höjd Framnäs(et) lht Kroksjön sjö
  Ingerudssjön sjö Framnäs Saknas Kroksjön sjö
  Ingevadssjön sjö Fridhem hmd Kroksjöälven älv
  Ingevadsjön, Övre o. Nedre Saknas Fäbacken hmn Kullberget berg
  Ingevadsjön, Nedre sjö Fäbacken gd Kvarnberg berg
  Ingevadsjön, Övre sjö Fäbacken hmn Kvarnberget berg
  Jappesbäcken bäck Fäbacksberg beb? Kvarnberget berg
  Jappinen sjö Gammelstugan hmd Kvarnbäcken bäck
  Jonsånakullen höjd Gethöjden hmd Kyrkåsen ås?
  Jossiberg berg Gethöjden beb. Kyrkåsen ås?
  Järntjärnen tjärn Granälven hmd Kåjkålasmyrarna, se Danskallmyrarna myrar
  Kackinahå igenväxt svedjefall /Se Granälven, vid, se Tor vid Granälven hmd Käckbäcken bäck
  Kackinlamp tjärn /Se Granälven, vid hmd Käckbäcken bäck
  Kakkinlamp, se Kåckinlamp tjärn Grinden hmd Körkåsen, se Kyrkåsen ås?
  Kallasberg berg Gustafsdal hmd? Lammaso myr
  Kallasbråten terräng Gustavsdal beb. Laxtjärnet tjärn
  Kallasbäcken bäck Hagen hmd Lekvattensjön sjö
  Kallkällmyren myr Hagen beb. Lekvattensjön sjö
  Kamphagsbäcken bäck Haget, i hmd Lillsjön sjö
  Kampkullen höjd Haget beb. Lillysen, se Lysen, Lilla sjö
  Karraboska sjö /Se Halsi hmd? Lomsen sjö
  Karttorpstjärn tjärn Hejkila, i hmd? Lomsen, se även Bogens sn sjö
  Karttorpstjärn tjärn /Se Hiransvallen hmd Lomsen sjö
  Kattiska myr Hundberg hmd Lomsen sjö
  Katiska vik /Se Hundberg(et) hmd Lomtjärn, se Dammtjärn tjärn
  Kattiska vik /Se Hundberg beb. Lomtjärn tjärn
  Kattjärn tjärn Hytjärn(et), Västra o. Östra hemmansdelar Lomtjärnet tjärn
  Kattjärnen tjärn Håkanstorp beb. Lomtjärnsmyren myr
  Kattjärnet tjärn /Se Håkanstorp[et] hmd Lopptjärn tjärn
  Kavelbromyren myr Höjden, Västan o. Östan, se Västan höjden, Östan h Saknas Lukbäcken bäck
  Kavilamp tjärn Höktorp hmd Lysen sjö
  Killsolamp tjärn /Se Höktorp hmd Lysen sjö
  Kilpasomyren myr Höktorp beb. Lysen, Lilla sjö
  Kilplamp tjärn /Se Hörnet hmd Lysen sjö
  Kimplamp, se Kilplamp tjärn Hötjärn, vid del av hmd Lysmyrarna myrar
  Kilplamp tjärn Hötjärn beb. Lyssjöbäcken bäck
  Kissalamp tjärn Hötjärnsängen beb.? Långmyren myr
  Kittmolugnan utvidgning av å I...., se Backarna, Bergen m.fl. Saknas Långsjöhöjden höjd
  Kockinlamp tjärn I...... Saknas Långsjön sjö
  Kockinlampmyren myr Jakobsbråten hmd Långsjön sjö
  Kockoberget berg Jakobsbråten hmd Långsjön sjö
  Kockobergstjärnen tjärn Jakopesbråten, se Jakobsbråten hmd Långtjärn tjärn
  Kockolaberget berg Johanneslund beb. Långtjärn tjärn
  Kockolamyren myr Johanstorp, se När Johansgossen hmd Långtjärn tjärn
  Kockolamyren myr Jonsona beb. Långtjärnet tjärn
  Kojkilan terräng Jonsåna hmd Majoalamp sjö
  Kojkilanmyren myr Jonsåna hmd Matlamp, se även Gräsmarks sn tjärn
  Kojkilantjärn tjärn Josefsberg(et), Norra o. Södra hemmansdelar Matlamp tjärn
  Kojklondtjärn tjärn /Se Josefberg hmd Matlöpsbäcken bäck
  Kokklamyren, se Kåcklamyra myr Jöansgossen, se När Johansgossen hmd Midsommarsberget berg
  Kollerviken vik Kammar, Norra hmd Mossvattensjön sjö
  Kollisoa äng (myr?) /Se Kammar, Södra hmd Mossvattensjön sjö
  Komyrbäcken bäck Kartbostaden hmd Mossvattnet sjö
  Komyren myr Karttorp hmd Myrgubbsjöarna sjöar
  Komyren myr Kattorp(et), Norra o. Södra hemmansdelar Myrgubbsjön sjö
  Kosdalen dal Karttorp beb. Myrgubbsjön sjö
  Kosinocko udde Kattjärn l. Kissalamp, i hmd Natalamp tjärn
  Koskilamp tjärn ?Kecken hmd? Nejlilatjärn tjärn
  Kosnåcki vildmarksskog /Se Kinjastorp hmd Noppi berg
  Kot-Järn tjärn /Se Kiramsvallen, se Hiransvallen beb. Noppikullen höjd
  Kroksjön sjö Kissalamp hmd Noppikullen berg
  Kroksjön sjö Kissalamp beb. Noppilamp tjärn
  Kroksjön sjö Kittmon hmd Noppimyrarna myrar
  Kroksjön sjö Kittmon hmd Näverbodsjön sjö
  *Kronhall berg Kittmon beb. Näverbodsjön sjö
  *Kronhall ?berg Kivnien hmd? Ormhöjden höjd
  Kronhallbäcken bäck Kojan, vid hmd? Ormhöjden berg
  Kronhallfjäll höjd Kojan, se Johanneslund beb. Oxmyren myr
  Kronhallsröset Saknas Kojan hmd Oxtjärn tjärn
  Kronhallsröset röse Kojkilan beb.? Oxtjärn sjö
  Kråktjärnsmyren myr Kojkland, se Kojkilan beb? Oxtjärnet tjärn
  Kullberg berg Kokklaberg beb. Oxtjärnsmyrarna myrar
  Kvarnberget berg Kojkolna f.d. beb. Persilamp tjärn
  Kvarnberget berg Korttorp, se Karttorp(et), Norra o. Södra hemmansdelar Pettelfjället berg
  Kvarnbråtbäcken bäck Kottjärn hmd Pickelamp tjärn
  Kvarnmobäcken bäck Kottjärn, Västra o. Östra, i hemmansdelar Pinnikelamp tjärn
  Kvarnröset röse Kottjärn beb. Pispaslamp tjärn
  Kvarnåsen ås Kronhallen hmd Pispaslamp tjärn
  Kvarnälven bäck Kronhallen, (Norra o. Södra, på) hemmansdelar Prästberget berg
  Kvåhomyra, se Kåomyra myr Kronhallen beb. Prästbäcken bäck
  Kylgiainen tjärn Kruggen hmdr Pännlasälven älv
  Kylki tjärn Kruggen, vid hemmansdelar Pärsilamp tjärn
  Kyrksjön sjö Kruggen beb. Pättelfjäll höjd
  Kåckinlamp tjärn /Se Kullarna gd Rabakkoberget berg
  Kåcklamyra myr /Se Kullarna beb. Rabakkotjärn tjärn
  Kåcklaså myr /Se Kullen hmd Rabakotjärn sjö
  Kåjklandtjärn tjärn /Se Kullen beb. Rabakotjärnet tjärn
  Kåomyra myr /Se Kulltorp(et) hmd Rassomyrarna myrar
  Kåssihagen hage /Se Kulltorp beb. Ratana, se Roffana berg
  Käckmyren myr Kurra? hmd Rattalamp tjärn
  Käckmyren myr Kvarnberg hmd Rattalamp tjärn
  Källarsängarna terräng Kvarnberget, i hmd Rattanolla berg
  Käringön ö Kvarnbråten, se Kvarntorp(et) hmd Rattanolla höjd
  Kärrbäcken bäck Kvarnbråten beb. Rattanolla berg
  Kössi tjärn Kvarnbråten beb. Ratanålla, se även Bogens sn berg
  Kössinso myr Kvarntorp hmd Reskakali berg
  Lammaso terräng Kvarntorp(et) hmd Rickonen sjö
  Lamminmagg höjd Kvarntorp beb. Rikkonen tjärn
  Lamminmaggtjärn tjärn Kvarnåsen beb Rickosmyrarna myrar
  Laskomyren myr Kvarnåsen beb. Ringmyren myr
  Lejnila tjärn Kvarnåsen beb. Ristjärn, se Ritjärn tjärn
  Lekvattensjön sjö Kvarnåsen, se Kvarnbråten beb. Ristjärnet tjärn
  Lekvattensjön sjö /Se Kyrkskogen, se 1 Långsjöhöjden gd Ritjärn tjärn
  Lekvattensjön sjö /Se Kåssigården, se Kåssihagen hmd Ritjärn tjärn
  Lekvattenssjön sjö Kåssihagen hmd? Ritjärnet tjärn
  Lekvattnet sjö Käcktorp gårdar Rosastjärn tjärn
  Lekvattnet sjö Käcktorp gdar Rottana berg
  Lekvattnet sjö Käcktorp beb. Rottnan, se även V. Sunne sn älv
  Lekvattnet sjö /Se Kälkeruds utskog hemman Rottnan, se även Fryksände sn älv
  Lekvattnet sjö /Se Kälkeruds utskog gd Rottnan älv
  Lekvattnet sjö /Se Kärr, i hmd Rottnan älv
  Lillberg berg Kärr hmd Rottnan älv
  Lillkroksmyren Saknas Kössen hmd Rottnaälven (eller Rottnan), se även V. Sunne sn älv
  Lillsjön sjö Kössen, i hmd Rottneberg berg
  Linjemyren myr Lammasa, se Lammaso hmd Runnsjöbäcken bäck
  Lommsiön, se Lomsen sjö Lamassa beb. Råberg(et) berg
  Lommsiön, se Lomsen sjö Lammasao? hmd Råberget berg
  Lomsen sjö Lammaso hmd Råtjärn tjärn
  Lomsen sjö Larsbergstorp(et) hmd Råtjärn tjärn
  Lomsen sjö Lebbiko beb.? Rönnberg berg
  Lomsen sjö Lekvattnet hmn Rönnbergstjärnet tjärn
  Lomsen sjö Lekvattnet, Norra gd Rönnsjöbäcken bäck
  Lomsen sjö Lekvattnet, Södra gd Rörkullsberg berg
  Lomsen sjö /Se Lekvattnet, Södra bebyggelse Rörkullsberg berg
  Lomsiön, se Lomsen sjö Lekvattnet, Södra, se Rottnedal Saknas Rörkullstjärn(et) tjärn
  Lomsjöoset del av sjö Lekvattnet, se Där upp i L., Där ner i L. Saknas Rösbacklugnan sjö
  Lomtjärn tjärn Lillaven hmd? ?Rös(s)berg berg
  Lomtjärnsmyren myr Lillaven hmd Sammakkolamp(i) tjärn
  Lopptjärn tjärn Lillberg beb.? Sammalamp tjärn
  Lukbäcken bäck /Se Lillhem beb. Sandsjön, Stora sjö
  Lukbäcken bäck [När änkan i] Liukkola hmdr Sarjlamp tjärn
  Lysbäcken bäck Lomsen, i hmd Sarvlamp tjärn
  Lysen sjö Lomstorp beb. Sarvlampmyrarna myrar
  Lysen, Lilla sjö Luken hmd Sillmakmyren myr
  Lyssjön sjö Luken, Nedre o. Övre, i hemmansdelar Silverberg berg
  Lyssjön sjö /Se Luktorp, se Liukkola hmdr Skönstorpmyrarna myrar
  Låko terräng Luktorp, se Luken, Nedre o. Övre, i hemmansdelar Smaltjärn tjärn
  Långmyren myr Luktorp hmd Smaltjärnet tjärn
  Långmyren myr Lumsen hmd Sniptjärnskullen berg
  Långsjöhöjden höjdsträckning Lumsen, se Lomsen, i hmd Sniptjärnskullen berg
  Långsjöhöjden höjd Lysen, vid f.d. hmd Sniptjärnskullen berg
  Långsjön sjö Långmyren hmd Sorsalamp tjärn
  Långsjön sjö Långmyren hmd Sparkberg berg
  Långsjön sjö Långmyren beb. Spättungen sjö
  Långtjärn sjö Långsjöhöjden hmn Stormyren myr
  Långtjärn sjö Långsjöhöjden hmn Stormyrtjärn tjärn
  Långtjärn tjärn Långsjöhöjden gd Stormyrtjärnet tjärn
  Lövhöjdberg berg Långsjöhöjden gd Styggberg berg
  Madulamp tjärn Långsjöhöjden Saknas Styggberg berg
  Majoalamp utvidgning av å Läbbiko, i hmd Styggberg(et) berg
  Majsobäcken bäck Lövhöjden hmd Styggberg berg
  Majsomyren myr Lövhöjden hmd Svarttjärn tjärn
  Matlamp sjö Lövhöjden beb. Svarttjärn tjärn
  Matlöpbäcken bäck Matseriksberg beb. Svarttjärn tjärn
  Mellan-Lekvattnet, se Lillsjön Saknas Matteserkesberg, se Matseriksberg beb. Svarttjärnet tjärn
  Mellan-Lekvattnet Saknas Mattila, i hmd Svarttjärnsmyrarna myrar
  Micklasudden udde Mattila beb. Svartviksberget berg
  Midsommarberg berg Mellangården hmd Såjenso myr
  *?Morskluten gränsmärke Mellangården hmd Säterberg berg
  *Morsklätten gränsmärke Mellangården hmd Telkalamp tjärn
  Mossvattensjön sjö Mellangården hmd Telkalamp tjärn
  Mossvattensjön sjö Västra Mellanstugan, se Långsjöhöjden del av hmn Tiholatjärn tjärn
  Mossvattensjön sjö Östra Mellanstugan, se Långsjöhöjden del av hmn Torpberg berg?
  Mossvattensjön sjö Mellanstugan hmd Tårneasmyren myr
  Mossvattensjön sjö Mellanstugan, Västra o. Östra hemmansdelar? Ulvsjöarna sjöar
  Mossvattensjön sjö Modi beb. Ulvsjöarna sjöar
  Mossvattnet sjö Mojlanstorp Saknas Ulvsjöarna sjöar
  Södra Mossvattnet sjö Mon hmd (?) Ulvån vattendrag
  Mossvattnet sjö /Se Mon beb. Ulvån å
  Mossåsröset röse Mullula gd Ulvån å
  Myggängen terräng Myrgubben, se När Myrgubben hmd Valpåmyren myr
  Myrgubbsjön, Nedre sjö Myrgubben hmd Vittjärn sjö
  Myrgubbsjön, Övre sjö Måns-Olastorp beb. Vittjärn tjärn (el. gård?)
  Myrgubbsjöarna Saknas Mårbacken by Vittjärnssjön, se Vittjärn sjö
  Nedre Myrgubbsjön sjö Mårbacken bebyggelse Vittjärnssjön sjö
  Måns-Olasberg berg Mårbacken bebyggelse Vojjanmok terräng?
  Måns-Olastorp terräng Mårbacken beb. Vålbergshöjden berg
  Måsevaten, se Mossvattensjön sjö Nergården hmd Ämtsjön sjö
  Måswatnet, se Mossvattensjön sjö Nergården, se Där ner i Lekvattnet hmd Örtjärn tjärn
  Mäsevatn, se Mossvattensjön sjö Nergården beb. Örtjärnet tjärn
  Nolla udde Nergården hmd Ört(t)järn, Stora tjärn
  Nollaberg berg Noppi, i hmd Örtjärn tjärn
  Noppikullen höjd och triangelpunkt Noppi hmd Örtjärnshöjden höjd
  Noppilamp myr Norgården, se Där nord hemmansdelar Örån å
  Noppimyrarna myrar Nybo beb. Örälven älv
  Näverbodsjön sjö Nybondstorpet, på hmd  
  Ormhöjden höjd Nybondstorp hmd  
  Ormhöjden höjd Nystugan hmd  
  Orrasmyren myr Nystugan hmd  
  Ottetjärn tjärn När Johansgossen hmd  
  Oxmyren myr ?När Lukerk i Bråten hmd  
  Oxtjärn sjö När Matserk hmd  
  Oxtjärn tjärn När Myrgubben hmd?  
  Oxtjärnarna tjärnar När Nilsarna hmd  
  Oxtjärnsbäcken bäck När Pojansana hemmansdelar  
  Oxtjärnsmyren myr När Pollila hmd?  
  Oxtjärnsmyren myr När Popanders hmd  
  Packalamp tjärn När Pål i Käcktorp beb.  
  Packalampbäcken bäck När Samuel i Käcktorp hmd  
  Palomäki höjd När Seffre hmd?  
  Parta-Matti terräng När Sätrarna hmd  
  Paskalamp tjärn När Uddarna gård  
  Peckaängen myr? Oljonstorp torp  
  Pellilamyrarna myrar Ormhöjden hmd?  
  Penlaälven å Ormhöjden hmd?  
  Persbråtmyren myr Orrasfall beb.  
  Persilamp tjärn Packalamp hemmansdelar  
  Persomyren myr Pajansana, se När Pojansana hemmansdelar  
  Pettelfjäll berg Pavila, Nedre o. Övre, i hemmansdelar  
  Pickelamp tjärn /Se Pakkalamp beb.  
  Pickinlamp myr Pavila hmd  
  Pinnikelamp tjärn /Se Pelteso, se Peltiso hmd  
  Pispaslamp tjärn Peltiso hmd  
  Pispalamp tjärn /Se Petteso hmd  
  Pontasfjäll berg Pelteso beb.  
  Pontasmyren myr Perstorp(et) del av hmd  
  Porromoso myr Perstorp beb.  
  Prästberget berg Pojansana, se När Pojansana Saknas  
  Prästbäcken bäck Pojjansana beb.?  
  Prästgårdstjärn tjärn Pollila, i hmd?  
  Pundasmyren myr Popanders, se När Popanders hmd  
  Pyntmyren myr Popptorp beb.  
  Pännlasälven älv /Se Poptorp(et) hemmansdelar  
  Pärsilamp tjärn /Se Pundan hmd  
  Pörelämminahå bråte /Se Pundan beb.  
  Rabakotjärn sjö Pynttorp Saknas  
  Rabakotjärn tjärn På...., se Berget, Bråtarna, Kronhallen, m.fl. Saknas  
  Rackanso myr På berg hmd  
  Rackaso myr På bråten hmd  
  Raskaso myr På hagen hmd  
  Rattalamp sjö Pål, se När Pål i Käcktorp Saknas  
  Rattalamp tjärn Pålstorp hmd  
  Rattanolla höjd och triangelpunkt Pålstorp hmd?  
  Rejskobäcken bäck Pålstorp beb.  
  Rickonen tjärn På åsarna hmd  
  Rickonen sjö Rinne hmd  
  Rickosmyrarna myrar Rinnen, i hmd  
  Rintberg berg Rintberget, Östra o. Västra hemmansdelar  
  Ritjärn tjärn I Ristugan hmd  
  Ritjärn tjärn Ristugan hmd  
  Ritjärnsmyren myr Ristugan hmd  
  Rothna ä å Ritaberg hmd?  
  Rotn å Ritaberg beb.  
  Rotna ä å Rosenhöjd = Larsbergstorp(et) hmd  
  rotnesmon, se Rottnemon myr Rosenhöjd hmd  
  Rotnäs Mo, se Rottnemon skogsparti Rostahult, se Råsterhult hmd  
  *Rottna mo höjd Rottneberg, se Styggberg(et) hmd  
  Rottnan å Rottneberg hmd  
  Rottnan älv Rottnedal, se 2 Lekvattnet, Södra bebyggelse  
  Rottnan å Rottnedal beb.  
  Rottnan å Råberg(et) f.d. beb.  
  Rottnan å Råsterhult, se Åsterhult hmdr  
  Rottnan å Råsterhult hemmansdelar  
  Rottnan älv Råsterhult beb.  
  Rottnan älv Rävtorp(et) hemmansdelar  
  Rottnemon mo Rävtorp beb.  
  Rottnemon höjd Rönnberg(et) gdar  
  Rottnemon skogsparti Rönnberg beb.  
  Rottnemon myr Rönningen hmd  
  ?Rottnemoröset riksröse Rönningen beb.  
  Rottnemoröset röse Rörkullen hmn  
  Rottnemoröset röse Rörkullen gd  
  Rottnemoröset röse Rörkullen beb.  
  Rotnäsmoröset riksrös Rösbacken hmd  
  Rottnaälven älv /Se Rösbacken, Västra o. Östra hemmansdelar  
  Rottne älv å Rösbacken beb.  
  Rottnäs moon, se Rottnemon mo Rösberg hmd  
  *Rumhällan i Dustetjärn f.d. gränsmärke Samuel, se När Samuel i Köcktorp Saknas  
  Runa kallenn Saknas Sandhed(en) hmd  
  *Runne häll gränsmärke Sandheden hmd  
  Runnsjöbäcken bäck Sandheden hmd  
  Råberg berg Sadnsjöberget, Östra hmd?  
  Råbergsmyren, Norra myr Sandsjöberg, Västra hmdr  
  Råbergsmyren, Södra myr Sibbila hmd  
  Råbergstjärn tjärn Sibbila, vid el. i hmd?  
  Råbergstjärn tjärn Sibila hmd  
  Råbäcken bäck Sibylla, se Sibilla hmd  
  Rågårdsmyren myr Silverberg hmd  
  Råsterhult terräng Silverberg beb.  
  Råtjärn tjärn Silverberget, vid hmd  
  Råtjärn tjärn Sjötorp torp  
  Råtjärnsbäcken bäck Sjötorp beb.  
  Rönnberg berg Skamnomsågen, se i Fryksände sn hmd  
  Rönnbergsmyren myr Skålsjöbråten hmd  
  Rönningmyren myr Skårsjöbråten, se Skålsjöbråten Saknas  
  Rörkullstjärn tjärn Skönstorp hmd  
  Rösbackhöjden höjd Spättungen hmn  
  Rösberget berg och triangelpunkt Spättungen gd  
  Sammakolamp sjö Spättungen hmn  
  Sammelsbäcken bäck Stenbråten hmd?  
  Sarklamp sjö Stenbråten beb.  
  Saruida terräng Stensgård by  
  Sarvlamp tjärn Stensgård beb.  
  Sibilaberg berg Stensgårds utskog hmn  
  Sildasomyren myr Stensgårds utskog gd  
  Silmakomyren myr Storaven, i hmd  
  Silmakomyren myr Storaven beb.  
  Silverberg berg Storfallet hmd  
  Silverbergsbäcken bäck Storfallet beb.  
  Silverbergsmyren myr Storängen hmd  
  Skräddar-Pershålan terräng Storängen hmd  
  Skräddaråsen ås Västra Strand hmd  
  Skönstorp torp Strand, Västra hmd  
  Smalmyren myr Strand beb.  
  Smaltjärn tjärn Strand beb.  
  Smaltjärn tjärn Stranden hmd  
  Smaltjärnsberg berg Stranden hmd  
  Smaltjärnsmyren myr Strandstugan hmd  
  Sniptjärnen tjärn Styggberg hmd  
  Sniptjärnsbäcken bäck Styggberg(et) hmd  
  Sniptjärnskullen höjd och triangelpunkt Sunnan tjärnet, se i Fryksände sn hmd  
  Soarismyren myr Svartbråten hmd  
  Sojanso myr Svartbråten beb.  
  Sorjensomyren myr Svartbäcken hmd  
  Sorsalamp tjärn Svartbäcken hmd  
  Sorsamyren myr Svartbäcken beb.  
  Sorsamyren myr Sätern, Norra hmd  
  Spettung, se Kroksjön sjö Sätern beb.  
  Spättungälven bäck Sätern, Norra beb.  
  Stampbäcken bäck Sätern, Södra beb.  
  *Stenar på Rottnäsmon f.d. gränsmärke Sätrarna, vid hemmansdelar  
  Stormyren myr Sättra, se Sätern Saknas  
  Stormyren myr Sörgården, se Där syd Saknas  
  Stormyrtjärn tjärn Tiela beb.  
  Stenmyren myr Tihola, se Tiela beb.  
  Storaven myr Tihola hmd  
  Stormyren myr Tihola, Nedre o. Övre hemmansdelar  
  Stormyren myr Tomten hmd  
  Stormyren myr Tomten hmd  
  Storängen terräng Tomten hmd  
  Storängmyren myr Torgel beb.  
  ?Styggberget, se Håkanberget o. Halsiberg berg Torgelstorp(et) del av hmd  
  Styggberget berg Torp beb.  
  Swart kern, se Rickonen tjärn Torp beb.  
  Svarttjärn tjärn Torpet, på hmd  
  Stora Svarttjärn sjö Torpet, i hmd?  
  Svarttjärnen tjärn Tupperud hmd?  
  Svarttjärnsmyren myr Tupperud beb.  
  Svartviken vik Tyskila, Nedre o. Övre, i hemmansdelar  
  Svartviksberg berg Tyskila beb.  
  Sågdammen tjärn Täppan hmd  
  Säterberg berg Täppan hmd  
  Sätermyren myr Täppan beb.  
  Telkalamp tjärn /Se Uppgården beb.  
  Telkalamp myr Uppgården, se Där upp i Lekvattnet hmd  
  Tickaporro, se Dickaborro å Uppgården beb.  
  Tickaså, se Dicksaå myr Vallis, i hmd  
  Tiholatjärn tjärn Vallis beb.  
  Tjärnberget berg Vid......, se Bäckelid, Bäcken, Dammen m.fl. Saknas  
  Tjärnbäcken bäck Vid Lysen f.d. hmd?  
  Tjärnmyren myr Vittjärn hmn  
  Tommesmyren myr Vittjärn gd  
  Tonjan myr Vittjärn, Norra Saknas  
  Torpavberg berg Vittjän, Södra Saknas  
  Torpaven tjärn Vålberget hmd  
  Torpmyren myr Vålberget hmd  
  Täppan terräng Vålberget beb.  
  Tótorin porro bäck /Se Våln, (Nedre o. Övre) hemmansdelar  
  Ulvsjöarna sjöar Vålen hmdr  
  Ulvvålbäcken bäck Vård-, se Vål- Saknas  
  Ulvån å Västan höjden hemmansdelar  
  Valgaso myr Årasfall, se Arasfall hmd  
  Vallen terräng Åsarna, i hmd  
  Valpåmon mo Åsarna hmd  
  Valpåmyren myr Åsen hmd  
  Valpån å Åsen hmd  
  Versolamp tjärn Åsen beb.  
  Versolamp tjärn? /Se Åsen beb.  
  Vinaso myr Åsterhult hmdr  
  Vitsjön sjö /Se Älvbacken hmd  
  Vittjärnsjön sjö Älvbacken hmd  
  Vittjärnsjön sjö Ängarna hmdr  
  Vittjärnssjön sjö Ängarna, Norra o. Södra hemmansdelar  
  Vojanmagg berg Ängarna beb.  
  Vormsund sund Ängen hmd  
  Vänen terräng Ängstorp hmd  
  Värkullen höjd Ärila, i hmd  
  Åkermyren myr Ärila hmd  
  Åsarna terräng Örtjärnshöjden hmn  
  Åsarnamyren myr Örtjärnshöjden hmn  
  Åskogsberget Saknas Örtjärnshöjden gd  
  Älghallarna terräng Örtjärnshöjden gd  
  Älghallmyren myr Örtjärnshöjden beb.  
  Ämtsjömyren myr Östan höjden bebyggelse  
  Ämtsjön sjö Östanå beb.  
  Örnberg berg Österberg, se Öststugberg(et), i hmd  
  Örnbråten terräng Österberg beb.  
  Örtjärn tjärn Österstrand, se Stranden hmd  
  Örtjärnen tjärn Östra sätern, se 2 Lekvattnet, Södra bebyggelse  
  Örtjärnen, Stora tjärn Öststugberg(et), i hmd  
  Örtjärnsbäcken bäck    

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.