ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östmarks socken : Fryksdals härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Svenska ortnamn

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Finska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 298 Naturnamn : 265
    Lyyli Kokkonen Saknas Ahmalampi Saknas
    Värmland Saknas Ahvenlamminmäki berg
    Saknas Saknas Ahvenlamminmäki berg, ödeställe
    Östmarkki socken Ahvenlamminpuro bäck
    Östmarkki socken Ahvenlampi tjärn
    Östmarkki, Östmargissa socken Ahvenlampi tjärn
    Östmarkki, Östmarkkin Saknas Akanmäki berg
    Aaprontupa torp Akkalampi Saknas
    Aho gård Akkalamyra myr
    Aho gård Akkalamäki berg
    Ahvenlamminmäki Saknas Akkamäki berg
    Ahvenlammimäki berg och by Akkasuo myr
    Ahvenlampi ödeställe Alakylänlampi tjärn
    Alagila gård Alakylänlampi tjärn
    Alakylä torp Bryyrä åker
    Alakylä gård bukkiisbröttsu Saknas
    Alakylä gård Di(j)onsberg berg
    Ala-Suhonen gård Enklamyra myr
    Ala-Suohunen gård Enklamyra myr
    Alatorppa torp Enkin pelto åker
    Aspen torp Erkinsuo myr
    Darvberi by Erkinsuo myr
    Djupdalan Saknas Erkinsuo myr
    Engen gård(?) Fagervatten tjärn
    Eteläfjella torp Fjellan mot myrar
    Etelänulla torp Furubergstjärn Saknas
    Eteläpelto gård gup-häkkinen slåtteräng
    Etelätorppa ödeställe (ödetorp) Hannunahonnuppi berg
    filidin-dorppa by Hannun-ahen-suo myr
    Finn-Jurhan ödeställe Hauskamäki berg
    fjella,-lla ödeställe (torp) Hauskamäki berg
    Fjella ödetomt o. fjäll Hauskamäki berg
    Fjellan Pekka torp Hauskamäki berg
    Fjellan torppa fjälltorp Hauskasuo myr
    Fjellan torppa ödetorp Hauskasuo myr
    Fjell-Ola Saknas Heinäaho skog
    Fjelltorp Saknas Heinäaho Saknas
    Fridhem Saknas Heinäjärvi Saknas
    Furuberg by Hirvilampi tjärn
    Furuberg by Hottanmäsunuppi bergknall
    Grankullen Saknas Holtan mäki berg
    Grankullen Saknas Holtanmäki berg
    Gransjön by och berg Holtanmäki berg
    Gåstjärn, Gåstjärnberg Saknas Huttulampi tjärn
    Halle ödeställe Hyppyykallio sten(hålla)
    Hammespery gårdar Hällsjön sjö, gårdar
    Heikken torp Härkäpuro bäck
    Heikkilä by Härkäpuro bäck och torp
    Heikkilä gård Härkäpuro bäck, gård
    Heippen gård Itäpelto åker
    Hekfall by Janttapuro bäck
    Helsjön Doordi Saknas Juhoilan mäki berg
    Hepoinmäki Saknas Juppo-Tuuroinen berg
    Hepomäki by Jussin Pelto åker
    Hepomäki by Jyyppen tjärn
    Herraharju, Harju gård Jänispelto åker
    Hevosmäki by Jänispelto åker
    Hollanti by Jäntinpuro bäck
    Hollanti by Jäntinpuro bäck
    Hollanti by Kaask berg
    Hollanti by Karo-(Karlhu)lampi tjärn
    Hollanti Saknas Karppasilla bro
    Holmängen by Kaskenpelto åker
    Holtanmäki torp, ödelagda Kattilansuo myr
    Hookka gård Kattilasuo myr
    Hotakkala Saknas Kelttjärn tjärn
    Hujutorppa ödetorp Ketunpesännotka Saknas
    Hällsjön by Kirjosen nuppi berg
    Härkäpuro bäck och torp Kiviaho Saknas
    Härkäpuro bäck, gård Kivikko åker
    Häkylä gård Kivikäki berg
    Itö-Mullikäärnä by Kokkokanka Saknas
    Itä-Mullikäärnä by Kokkolampi Saknas
    Itä-Puska ödeställe Kokkolampi tjärn
    Juhoila gård Kokkolampi tjärn
    Juhoila gård Konbråten Saknas
    Juhola Saknas Kopsansuo myr
    Juppoila gård Kopsansuo myr
    Juppola gård Kopsansuo myr
    Juppola gård Kortteikko slåtteräng
    Jussi torp Kotamäki berg och by
    Jussintorppa torp Kotamäki berg och by
    Kaikalainen Saknas Kotimäki berg
    Kaikkala gård Kotimäki berg
    Kaisantupa ödeställe (torp) Kuivalaissuo myr
    Karttula gård Kuivanahonlampi Saknas
    Kattila-aho gård Kuivanahonlampi tjärn
    Kauppila Saknas Kuivanahonlampi tjärn
    Kavelåsen Saknas Kukkaissuo myr
    Kekken gård Kuohusuo myr
    Kektorppa torp (gård) Kuolusua myr
    Keltperi Saknas Kuoppapakka berg
    Kesti-Jussi torp Kuoppapakka backe
    Ketunpesä gård Kupura åker
    Kentunpesä gård Kuriniitty Saknas
    Kiesilä Saknas Kusiaisteppa åker
    Kiila torp Kuusipakka väg
    Kilsu torp Kuusipakka backe
    Kivimäki Saknas Kuvinnitty vik
    Klemettan gård Kytmäkallio berg
    Klintten Saknas Kytmäkallio berg
    Klyyppa ödeställe kyrpäniemi Saknas
    Klyyppa gård Kyrpäniemi Saknas
    Klyyp-Heikki Saknas Kytöläissuo myr
    Klyyppä gård Kyyja skog
    Klyyppä gård Köllingsmyra myr
    Knaggen gård Laattapuro bäck
    Knossi gård Lataho åker
    Koiranaho gård Lauttapuro bäck
    Kokka gård ?Lehmasuo myr
    Kollingen gård Leppäsiltasuo myr
    Kollinka gård Likasuo myr
    Korpkullen gård Likasuo Saknas
    Korpkyllä Saknas Likasuo myr
    Kotamäki by och berg Likasuo myr
    Krossi gård Linea gräns
    Krusen gård Liniäniitty äng
    Kruusberi Saknas Liniäsuo myr
    Kruusi gård Lonkkulampi tjärn
    Kruusin Natti gård Lonteet myrar
    Kruustupa torp Loukkulampi tjärn
    Kukkubråten Saknas Loukkulampi tjärn
    Kurra gård Loukkulampi tjärn
    Kurra gård Luodimäki berg
    Kusiaispesä gård Luodemäki berg
    Kusiaispesä Saknas Luodemäki berg
    Kvistperi by Låttakbäcken Saknas
    Källbråten Saknas Lämpöisenpakka backe
    Käppanstorp Saknas Länsmansberg Saknas
    Källingin Heikki gård Makkoisenpuro bäck
    Kööla by Makkosen puro bäck
    Köölä by Makkosenpuro bäck
    Lapparsberg ödetorp Matinpockapelto åker
    Lateniitty gård, tidigare äng Mulltjärn tjärn
    Lembacken by Mustalampi tjärn
    Liisin mäk Saknas Mutalahti Saknas
    Liniä gård Myllylamminsmäki berg
    Lintin-Nikki gård Myllylammit tjärnar
    Lonkero by Myllylampi tjärn
    Lonkero by Myllymäki berg
    ?Loude-Mullikäärnä Saknas Myllymäki berg
    Luode-Mullikäärnä Saknas Myllypuro bäck
    Luodepuska ödeställe Myllypuro bäck
    Luodet-Mullikäärnä Saknas Myllypuro bäck
    Luodetupa ödeställe Myllysuo myr
    ?Luodetupa gård Mäkkylänmäki berg
    Luotkylä gård Mäkkylän suo myr
    Långbacken Saknas Niittyonot Saknas
    Löökken Saknas Norilaislampi tjärn
    markperi by Norilaislampi tjärn
    Marpperi by Noro skog, f.d. ödetorp
    Marpperi by Nupliberg Saknas
    Marttila halvö Nuurtorpan veriänpettö åker
    Maståsa Saknas Nyckelvatten sjö
    Mattila gård Oinoistenraivio Saknas
    Mattila ödeställe binosten raivio äng
    Mattila Saknas Okkalampi tjärn
    Mosahöytä by Pahkamäki Saknas
    Mosahöytä by pahkamäki Saknas
    Mosshyä by Pahkamäki berg
    Mulligäärnä by Palolampi tjärn
    Mullikeärnä by Palomäki berg
    Mullikäärnä by Paloniemi Saknas
    Mullikäärnä by Paskalampi tjärn
    Multiaismäki Saknas Paskalampi tjärn
    Mustamäki Saknas Pennanaho åker
    Mylly Saknas Pitkälamminmäki Saknas
    Mylly kvarn Pitkälamminmäki Saknas
    Mylly-uula gård Pitkälamminpuro bäck
    Mylly-Uula gård Pitkänlamminpuro bäck
    Myrhed gård Pitkälampi tjärn
    Mäkikylä ödeställe (skog) Pitkälampi tjärn
    Mäkikylä ödeställe Pitkälampi tjärn
    Norra Skoghallen gård Pitkälampi tjärn
    Nubbel gård Pohjoispelto åker
    Nubbel gård Pohjoispelto åker
    Nulla by Pohunen Saknas
    Nulla gård Porrasuo myr
    Nulla Saknas Pullusuo myr
    Nupeli (?)torp Pullusuo myr
    Nyypuu gård Puoliväliaho Saknas
    Oinola by Puraisen mäki berg
    Pakkamäki berg och torp Puralanveräänpelto åker
    Papinkylä prästgård Puropelto åker
    Papinmäki Saknas Pyöreälamminmäki berg
    Pielesniitty gård Pyöreälampi tjärn
    Pielesniitty gård Pyöreälampi tjärn
    Pohjoisfjella torp Raapiaisen harju backe
    Pohjoiskylä gård raivi äng
    Pohjoiskylä gård Raivio slåtteräng
    Pohjoiskylä gård Raivio Saknas
    Pohjoistorppa ödeställe Raivio slåtteräng
    Purala gård Rajakallio berg
    Purala gård raja-nulla berg
    Purala Saknas Rajanulla Saknas
    Purala Saknas Reittu skog, f.d. torp
    Puralan mylly Saknas Riihimäki berg
    Purotorppa torp Riitaniittu äng
    Purotorppa torp Riitaniitynkorpi skog
    Purotorppa torp Rinnepelto åker
    Purotorppa Saknas Roovikki sjö
    Purotorppa Saknas Roovikki sjö
    Puska ödeställe (torp) Ryggsjön sjö
    Puska ödeställen Rånolla berg
    Puska torp Rämperi berg
    Puska by (ödetorp) Ränninmäki berg och by
    Puska Saknas Röydänjoki älv
    Puttola gård Röydänjoki älv
    Puttola by Röydänjärvi sjö
    Rajapuro by Röydänjärvi Saknas
    Rantamäki Saknas Röydänjärvi sjö
    Renberi by Röydäntammi gård
    Riihimäki gård Röytä sjö
    Riihimäki gård Röytä sjö
    Riitaniityntorppa torp Röytä sjö
    Ringtorp gård Salmi Saknas
    Rumamäki Saknas Salmiaho skog
    Rumamäki Saknas Sepänmäki berg
    Rämmäli gård Sepänmäki Saknas
    Rämmäli gård Sikamäki Saknas
    Rämmäli gård Sikamäki Saknas
    Rämmäli Saknas Sivinlampi tjärn
    Rännberg by Sivinlampi tjärn
    Ränninmäki Saknas Sivinlampi tjärn
    Röjdafors Saknas Sivinlampi tjärn
    Röjdafors Saknas Skomakarmyren Saknas
    Rövänkoski by Soidensuo myr
    Rövänkoski by Soidensuo myr
    Rövänkoski by Soidinsuo myr
    Röydänkorki Saknas Soidinsuo myr
    Röydänkoski Saknas Soidinsuo myr
    Röydän koski by Soidinsuo myr
    Röydänkoski Saknas Soskanlampi tjärn
    Röydänkoski Saknas Soskanpuro bäck
    Röydänkoski Saknas Soskansuo myr
    Röydän mylly kvarn Sotkupuro bäck
    Salmi gård (torp) Tenhusnuppi berg och torp
    Salmi Saknas Tiganiitty slåtteräng
    Saunala ödeställe, torp Tiihoinen berg
    Saunoila Saknas Tikanniitty äng
    Saunåla by Tveeraoma bäck
    Sepänmäki berg, ödeställe (-torp) Tvärbergstjärn Saknas
    Sikala by Uudismaa åker
    Sikala by Vankanbodanpelto åker
    Sikala by Vanhankodanpelto åker
    Sikala by Vanhan-Tontan kivi sten
    Sikala by Vanha Tontta Saknas
    Sikamäki gård Vanskansuo myr
    Sikas-torppa gård Varsaho skog
    Sikkasängen gård Verkkokuusi udde
    Simola gårdar Verkkokuusi Saknas
    Simola gårdar Vesteroos Saknas
    Sijsilä gård Viikka vik
    Sipilä gård Vikinjoki Saknas
    Sipilä gård Vikinjoki älv
    Sivintorppa gård Vikinjoki älv
    Skralttaho gård Vikinjoki älv
    Skräddarn ödeställe Vikinjoki älv
    Slobråten gård Vikinjärvet sjöar
    Stobråten gård Vikinjärvi sjö
    Snopkullen bebyggelse Vikin lampi sjö
    Suhola by Vilppu åker
    Suhola by Vinninmäki berg
    Suhola Saknas Åve tjärn
    Suomi gård Älgtjärn Saknas
    Suomi gård  
    Säteri gård  
    Säteri säter  
    Tahvola gård  
    Tahvola gård  
    Tahvola gård  
    Tenhula torp  
    Tenhusnuppi berg och torp  
    Tennola Saknas  
    Tilppila gård  
    tommela gård  
    tuomala gård  
    tuomala gård  
    Törrö gård  
    Uulastell torp  
    Uulastorps gård (torp)  
    Uul-polsu f. (torp)  
    Kul-polsa torp  
    vala-aho Saknas  
    Varsa-aho Saknas  
    Viikka Saknas  
    Väliaho torp  
    Väliaho torp  
    Väliaho Saknas  
    Välikylä gård  
    Välitupa gård  
    Västgårn gård  
    Yläkylä torp  
    Ytätupa gård  
    Ylätupa gård  
    Åven torp  
    Änga torp  
    Ömmestorp Saknas  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.