ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vitsands socken : Fryksdals härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Svenska ortnamn

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Finska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 102 Naturnamn : 98
    Lyyli Kokkonen Saknas Akkalamäki bäck
    Värmland Saknas Akkalanmäki myr
    Saknas Saknas Akkasaari Saknas
    Alakylä gård Blommyra myr
    Ala-Nuppi gård Boviggerimäki Saknas
    Alanuppi gård Bruktn sjö
    Alanuppi gård Emäntäkoski fors
    Ala-Paalala gård Eteläraivio slåttäng
    Britan-tupa torp Haakkanulla Saknas
    Brus gård Haapajärvi sjö
    Bruukki by Hakkanulla Saknas
    Bukki gård Hallberg Saknas
    Buren torppa Saknas Haska myra myr
    Eteläaho gård Heinäjärvi Saknas
    Eteläaho gård Heinämäki Saknas
    Eteläaho gård Hallimo myr
    Eteläholta gård Hummelgårdsåker Saknas
    Eteläholta gård Iltajärvi sjö
    Fågelberg by Isonkivennoro myrkärr
    Fågelberg bäck och by Jyrkkämäki berg
    Halvari torp Kamppikärry skog, f.d. bråte
    Hamla gård Katosharju åker
    Hamla gård Katosharju åker
    Holtta gård Kersasuo myr
    Huitinkirkko kyrka Kersasuo Saknas
    Huitin suokuna socken ?Kissapuri bäck
    Huitsi socken Kissapurinrinta Saknas
    Huitsin puoli Saknas Koira(n)lampi Saknas
    Huitti socken Kolkkissio Saknas
    huitti socken Konnikktorppa åker
    Jopintorppa torp Kukkaissno myr
    Joppi torpställe, öde Kuppisuo myr
    Kaarila gård Kutoulais-berg Saknas
    Karhila gård Kytöläinen f.d. torpställe, nu skog
    Karhila gård Kytöläismäki berg
    Karhula gård Laaskunaho Saknas
    Karhustorppa torp Lonnibäcken bäck
    Karinen gård Luodeaita Saknas
    Kaunismäki Saknas Marguharju ås
    Klasku Saknas Mongamäki berg
    Korken gård Monganjoki älv
    Kouln folkskola Mongajoki Saknas
    Kurra gård Monganjoki älv
    Kurra gård Monganjoki Saknas
    Kurra gård Monganjoki Saknas
    Kurun torppa ödetorp Monganjärvi sjö
    Kvarnåsen by Monganmäki berg
    Kylä gård Monganmäki berg och f.d. gård
    Laasku torp Monganmäki berg
    Lishöä by Monganmäki berg
    Liskhöytä by Monganpuro bäck
    Lunni Saknas Mustakangas Saknas
    Luode-Nuppi gård Mustakangas berg
    Luode-Nuppi gård Mustakangas Saknas
    (På) Mon Saknas Mångstråntjärn Saknas
    Monga by Niittusuo Saknas
    Monga by Niittusuo äng
    Monga by Nikinsuo myr
    Monga by Patama slåttäng
    Monga by Peltaniittu äng
    Monga by Petterinharju ås
    Monga by Pitkämäki Saknas
    Monganmäki bäck, ödeställe Punainen mäki berg
    Mongstranna gård Purrasnurra Saknas
    Mossan gård Puuvikinjärvi sjö
    Mågmattes gård Puuvikinjärvi sjö
    Niippa Saknas Puuvikin järvi sjö
    Niipan (Jussi) by Puuvikin lampi sjö (tjärn)
    Nordhed by Puuvikki sjö
    Nuppi berg och by Pykäläkangas Saknas
    Nuppi gårdar Pykäläkangas berg
    Nuppi b(erg) och by Pykäläkangas Saknas
    Nuppi by Rajalampi Saknas
    Paalala by Ramasenmäki berg
    Paalala by Rappukangas berg
    Paalala by Rappukangas Saknas
    ?Paalala gård Rimsao myr
    Pentikkä gård Roatsjöninjoki älv
    piili gård Rosvokivi sten
    Pohjoiskylä gård Ryövälinkivi sten
    Punnisenmäki gårdar Rämäsenmäki berg
    Pusta gård Sarglampuro bäck
    Puuvikki ödeställe (torp) Savihautapelto skog
    Ranta-aho gård Sepänsuo myr
    Ratsjöni by Sikaharju ås
    Röberg gård Snoorberinsuo myr
    Rödberg Saknas Spipberg Saknas
    Sakantorppa ödetorp Stamppelto åker
    Sniippa ödeställe Särkilampi tjärn
    Sniippa torp Särkilampuro bäck o. tjärn
    Sniippa ödetorp Sör-om-Luun åker
    Spelberg Saknas Uttertäppa åker
    Säteri torp Vestom laagon åker
    talkko torp Viittasuo myr
    Torppa-aho torp (öde) Vikin järvet sjöar /Se
    Ukku gård Vikin järvi sjö
    vitsanta socken Vikin lampi sjö
    Volberi by (?gård) Vuohimäki berg
    Ylämäenkylä gård  
    Ylänuppi gård  
    Ylänuppi gård  
    Ylänuppi gård  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.