ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dalby socken : Älvdals härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 156 Naturnamn : 1265 Bebyggelsenamn : 371 Naturnamn : 334
Elfvadal, se Dalby sn Abborrkölarna sank mark Dalby sn sn Dalby sn sn
Dalby sn Abborrkölarna sankmark Dalby sn sn Dalby sn sn
Dalby socken socken Abborrmyren myr Dalby sn sn Abborrtjärnen, Lilla och Stora tjärnar
Dalby sn /Se Abborrmyren myr Dalby sn sn Ackan älv
Dalby sn Aborrtjärnen tjärn Dalby sn Ackberget berg
Dalby sn Abborrtjärnen, Norra tjärn Dalby sn Ackmyren myr
Dalby sn Abborrtjärnen, Norra tjärn Dalby sn Acktjärnen tjärn
Dalby sn Abborrtjärnen, Stora tjärn Branäsfåren inbyggarbeteckning Acktjärnen, Mellan-, Norra, Södra och Östra tjärnar
+Dalby sn Abborrtjärnen, Stora sjö Branäsgumsarna inbyggarbeteckning Acktjärnkölen myr
Dalby sn Abborrtjärnen, Södra tjärn Branäshundarna inbyggarbeteckning Aftonskäret höjd
Dalby sn Abborrtjärnen, Södra sjö Branäsvargarna inbyggarbeteckning Amnerudsskär höjd
Dalby sn Abborrtjärnen, Södra tjärn Högmössen inbyggarbeteckning Amrisskär, se Amnerudsskär höjd
Dalby sn Abborrtjärnen, Södra tjärn Iversknorrarna inbyggarbeteckning Andersbäcken bäck
Dalby socken Abborrtjärnen, Östra tjärn Långa(v)valparna inbyggarbeteckning Andtjärnarna tjärnar
Dalby sn Abborrtjärnen, Östra sjö Mogetter inbyggarbeteckning Aspliden höjd
Dalby sn ?Ackan å Ovansjöbromsarna inbyggarbeteckning Averåfjället höjd
Dalby sn Ackan älv Persbyhyndorna inbyggarbeteckning Averåknartarna höjd
Dahlby socken socken Ackan å Ransbyulvarna inbyggarbeteckning Averån, se Averåfjället höjd
Dalby sn Ackan å ?Tronsluckorna inbyggarbeteckning Backasäterberget berg
Dalby sn Ackaelf älv ?Valborgsmyrorna inbyggarbeteckning Balkåsberget berg
Dalby sn Ackberget berg Vingängsrävarna inbyggarbeteckning Barberget berg
Dalby sn /Se Ackberget berg Abborrstugan beb Barbergsknarten toppen av Barberget
Dalby sn /Se Ackberget berg Acktjärnsåsen gd Berttjärnen tjärn
Älvdal, se Dalby sn Ackbergstjärnen tjärn Amnerud bebyggelse Björnlämmen timmerkoja
Annerud by Ackmyren sank mark »Amnerud» gård Björtjärnarna tjärnar
Backa by Acknäset skogsområde Amnerud pst Blanktjärnen tjärn
Backa hmn Acknäset skog Amnerud by Blanktjärnen tjärn
Baggerud hmn Acktjärn sjö Amnerudshedarna beb Blötmyren myr
Björkö Saknas Acktjärnarna tjärnar Amundgården beb Bondberget, se Bondsäterberget berg
Bocktorpet f.d. torp Acktjärnen tjärn Andersgården beb Bondsäterberget berg
Brannäs, Norra by Acktjärnkölen sank mark Askbacken beb Brannäsberget(?) berg
Brannäs, Södra by Acktjärnsbäcken bäck Avängen beb Brattberget berg
Brannäs by Acktjärnskölen sank mark Backa gård Brattmesjönävjan vattensamling
Brannäs Saknas Acktjärnsåsen berg Backa bebyggelse Brattmonshedarna Saknas
Branäs by Afskaken, se Åskaken sjö Backahedarna beb Brattmonshedarna Saknas
Branäs by Afskaken, se Åskaken sjö Backasätern säterställe Brattmölen ås
Branäs by Afskacken, se Åskaken sjö Backen beb Bredsjön sjö
Branäs gård Aftonskäret berg Backen beb Bredviken vik
Brittatorpet f.d. torp Agaltjärnen tjärn Backfälttorp beb Brobäcktjärnen, Nedre och Övre tjärnar
Brönnäs by Amnerudsberget berg, triangelpunktt Backängen beb Brotjärn, se Fåfängtjärnarna tjärnar
Brönäs hmn Amnerudsskär triangelpunkt, höjd Baggerud by Brynskär klippa
Bänteby by Amnerudsskär terräng Baggerud gård Brånberget berg
Eskilstorp f.d. torp Andersberget berg Baggerud bebyggelse Brönnäshammar höjd
Finnstad gård /Se Andersbergsmyren sank mark Balkåsen torp Brönnästjärnen tjärn
Finnstugan gårdar /Se Andersbäcken bäck Balkåstorp beb Butjärnen tjärn
Giälstaby, se Gällstad by *Askeb.rgh berg Benbänkheden beb Börjedalen dal
Gräimsgrift Saknas Aspeberget berg Bengården beb Börjefall svedjefall
Gräimsåkrar Saknas Aspliden skogsområde Bengtmaritgården beb Börjeheden hed
Gunneby by Asplidmyrarna myrar Bengtsmaritgården hmd Börjejosten sten
Gunneby by Asplundssätern säter Bergsmantorp beb Börjekällan källa
Gunneby by Asskak, se Åskaken sjö Beväringsheden beb Börjeävjan vattensamling
Gunneby by Averåbäcken bäck Björngården beb Dalkarlstjärnen tjärn
Gunneby by Averåbäcken, Västra bäck Björsgården beb Digerberget berg
Gunneby by Averåfjället berg Bleckheden beb Digerberget berg
Gunnebyn hmn Averåknarten berg Bograngsberget beb Digerfallsbäcken bäck
Gunneby hmn Aviga tomten terräng Bondmarkusgården beb Djupviken vik
Gällstad by Avskaken se Åskaken sjö Bondstugan beb Dygerberget, se Digerberget berg
Hjällsta by *Avskaken(?), se Åskaken sjö Brannäs, Norra bebyggelse Dysjöbäcken bäck
Hjällstad gd /Se Backaberget höjd Brannäs, Södra bebyggelse Eggen berg
Hjällstad gd /Se Backarönningen sank mark Brannäshedarna beb Eggen rullstensås
Gällstad hmn Backasäterberget berg Brantheden beb Eggsjön, Norra och Södra sjö
Hjällstad by /Se Backasätern terräng Branttorp beb Entjärnen, se Andtjärnarna tjärnar
Hole by Backaviken del av Bredsjön Branäs sn Eskilsheden hed
Hole by Baggerudstjärnen tjärn Branäs gård Eskilsmölen ås
Holmbergstorpet f.d. torp Balkåsbäcken bäck Branäs by Fageråsdammen fördämningsområde
»Kattestierten» Saknas Balkåsen ås Branäs Norra, se Branäs Saknas Femtan å
Kattstjärten by Balkåsmyren myr Branäs Södra, se Branäs Saknas Finnrå gräns
Kattstjärten by /Se Barberget, se Borberget berg Brattmon beb Fjölbäcken bäck
Likanå Saknas Barberget berg Brattmon by Flytjärnen tjärn
Likenäs by Barbergstjärnen tjärn Brattmålsviken (?) beb Flåbäcken bäck
Likenäs by Baråsen höjd Bredheden beb Fuggesåsen ås
Likenäs by Bengtsberget berg Brittatorp beb Furuberget, se Förberget berg
Likenäs Saknas Bengtsbergsmyren myr Broddgården beb Furubergstjärnen, se Förbergstjärnen tjärn
Likenäs gd Bengtssätern säter Broddheden beb Fåfängtjärnarna tjärnar
Likenäs by Bengtsåsen ås Bryggeriet beb Fågeltjärn, se Fåggetjärn tjärn
Likenäs by Bergmyran myr Bråten beb Fåggetjärn tjärn
Likenäs by? Bergmyren myr Brömmasheden? beb Förberget berg
Likenäs by Bergmyren myr Brönes gård Förbergstjärnen tjärn
Likenäs hmn Bergmyren myr Brönnäs bebyggelse Galåsberget berg
Likenäs by /Se Bergmyråsen ås Brönnäshedarna beb Gammalsäterberget berg
Likåfors Saknas Berttjärnbäcken bäck Byggnaden beb Gaveltjärnen, Norra och Södra tjärnar
Lillbergsgården by Berttjärnen tjärn Byggnaden beb Gavåtjärnen, se Gaveltjärnen, Norra och Södra tjärnar
Lillbergsgården hmn Berttjärnhallen berg Bänteby gård Goffasten sten
Lillbergsgården komm.bost. /Se Berttjärnplanen terräng Bänteby bebyggelse Graberget, se Granberget berg
Lillbergsgården komm.bost. /Se Betåsen ås Bäntebyhedarna beb Granberget berg
Lillängen Saknas Bjersletjärn sank mark Bönnalgården beb Granberget berg
Lyckenäs, se Likenäs by Bjuraven terräng Bönnalgården beb Granbäcken bäck
Långav by Bjurbäcken bäck Bönnarsheden? beb Granbäcken bäck
Långav by Bjurbäcken bäck Börjegården beb Gransjön sjö
Långav hmn Bjurdammtjärnen tjärn Dalgården beb Gravbäcken, se Granbäcken bäck
?Medskogsbergssätern fäb. Björkmanstorpet terräng Dalstugan beb Gresjöhammaren höjd
Medskogssätern förr fäb. /Se Björktjärnsröset terräng Danielsbacken beb Gresjön sjö
»Mörbacka» hmn Björktjärnsröset terräng Djupåsen beb Gresjön sjö
Mörbacka gd /Se Björnhultsbråten skogsmark Doktorsbostället beb Gresjön sjö
Möre hmn Björnmyren myr Domarheden beb Grysjöåsen ås
»Möre» hmn Björnmyren myr Där nere i Vingäng beb Grytvallaån, se Grötvallen å
Möre by /Se Björntjärnen tjärn Där ner i Svabacken, se Svabacken beb Grytvallsgolvet, se Grötvallgolvet myr
Nedergården by Björntjärnmyren sank mark Där norr i Lillbergsgården beb Grötvalla å
Persby by Björtjärnarna tjärnar Där söder i Lillbergsgården beb Grötvallen å
Persby by Blacktjärnen tjärn Där söder i Vingäng beb Grötvallgolvet myr
Persby by Blanktjärnen tjärn Där upp i Svabacken, se Svabacken beb Gunnebyhedarna hed
Persby by Blanktjärnen tjärn Där väster beb Gunnebyhedarna sluttning
Persby by Blåsmanmyren myr Där väster i Nedergården beb Gängspångmyren myr
Persby by Bläckhålet tjärn Där öster beb Gåstjärnen tjärn
Persby, Norra hmn Bläcktjärnen tjärn Där öster i Nedergården beb Gällsjön sjö
Persby, Södra hmn Blötmyren sank mark Erikheden beb Gällstadsäterberget, se Hjällstadsäterberget berg
Persby, N. by /Se Blötmyren sank mark Erikheden beb Hagån å
Persby, S. by /Se Bockbäcken bäck Eriksgården beb Hallan, Östra, se Hallen berg
Ransby by Bockmyren myr Eskilgården(?) beb Hallen berg
Ransby by Bockmyren sank mark Eskilgården beb Hallknölen berg
Ransby by Bolagsberget berg Eskilsgården beb Hammaren berg
Ransby hmn Boldebrunn källa Eskilsgården beb Harfjället fjäll
Ransby by /Se Bonkmyren sank mark Eskilsheden beb Harsjön sjö
Skinnerud hmn Borberget berg Eskilstorp beb Harsjön sjö
Slättene by »Boreberget» Saknas Finnsta beb Harsjön sjö
Slättene by Bottenlöstjärn sank mark Finnstugan beb Harsjötjärnen tjärn
Slättene gd /Se Bran-Olleheden hed Fläskremmen gård Hedtjärnen tjärn
Stommen prästgård Brantbäcken bäck Fläskremmen ödegård Hejsjön sjö
Stommen gd Brantbäcken bäck Framgården beb Helvetet hans Jonas skogsområde
Stommen by Branäsberget berg, triangelpunkt Fransheden beb Hemberget berg
Stommen gd /Se Branäsberget berg Fågelheden hmd Hjällstadsäterberget berg
Strandås by Brattberget berg Galåsen bebyggelse Hockusmyren, se Håkansmyren myr
»Skyllbäck) by Brattbergsmyren sank mark Givarsgården hmd Holen ås
Skisslebäck Saknas Brattknölen berg Gomjönstorp beb Holmtjärnen tjärn
Skÿslebäck Saknas Brattmoln berg Granhult beb Hoppetjärnen tjärn
Sysslebäck by Brattmolsholmen holme Gropen beb Hornvallaån, se Hornvallen å
Sysslebäck by Bredsjödammen terräng Grävarheden beb Hornvallen å
»Sysselbäck» Saknas Bredsjömyren myr Gunnargården beb Hundsbäcken, se Hundsvottsbäcken bäck
Sysslebäck by Bredsjön sjö Gunnarstugan beb Hundsjön sjö
Torp-Olles torp f.d. torp Bredsjön sjö Gunneby gård Hundsjön sjö
Transtrand, Norra by Bredsjön sjö Gunneby by Hundsvottsbäcken bäck
Transtrand, Södra by Bredsjön sjö Gunneby bebyggelse Hundån å
»Söder Trannesta» Saknas Bredsjön sjö Gunnebyhedarna beb Håkansmyren myr
»wäster Trannesta» Saknas Bredsjön sjö Gångspångmyren säterställe Håliden eller Hånliden höjd
»Tranestadh» Saknas Bredsjön sjö Gällstad gård Hån sjö
Transtrand hmn Bredsjön sjö Gällstashedarna beb Hån vattensystem
Transtrand by Bredsjön sjö Gärdgården beb Hån sjö
Transtrand by Bredsjön sjö Hagen beb Hån sjöar
Transtrand, Norra hmn Bredsjön sjö Hagen beb Hån å
Transtrand, Södra hmn Bredsjöåsen ås Hagen beb Hånan å
Transtrand by /Se Bresiöholmen, Bresiöholme Saknas Haget beb Hånliden, se Håliden eller Hånliden höjd
Transtrand by /Se Bredsjön sjö Haltpertorp beb Hånliden sluttning
Transtrand by /Se Bredsjön sjö Halvarsgården beb Hånsätervallen sätervall
Tutstad by Vestra Bredsjön sjö Halvarsgården beb Hånsäterälven älv
Tutstad by Bredsjön sjö Halvarsgården beb Håvstjärnarna tjärnar
Uggenäs by Bredsjön sjö Hansgården beb Hästberget berg
Uggenäs Saknas Bresiön, se Bredsjön sjö Hedbackmon beb Hästbergskölen myr
Uggenäs hmn Brittheden terräng Hemgården beb Häståsen ås
Uppgården Saknas Broddetorp terräng Herrgården beb Höksjön sjö
Uppgården gård Broddheden terräng Herrgården (Likanå) beb Höksjötjärnen tjärn
Uppgården by Brodd-Perodlingen terräng Hjällstad bebyggelse Hörkan tjärn
Vingäng by Brunsellmyren sank mark Hjällstad bebyggelse Hörtantjärnen, se Hörkan tjärn
Vingäng gd Bryngelsafton utvidgning av Tåsan Hole gård Ingridsjön sjö
Vingäng by Brånberget berg Hole bebyggelse Ingridsjöåsen ås
Vingäng by Brånberget berg Holesmon beb Jakobsheden hed
Vingäng gd /Se Brännåsen höjd Holes-Pergården beb Jällsjön sjö
  Brännåsen ås Holmen beb Karlsåsen berg
  Brännåsmyren myr Holmheden boställe Kattstjärtvadet tjärn
  Brönäsberget berg Håg beb Klarälven älv
  Brönäsheden terräng Håg beb Klingertjärnen tjärn
  Brönäsmon terräng Håkangården beb Klingtjärnen, se Klingertjärnen tjärn
  Brönässätern, Östra terräng Håkangården beb Klitten berg
  Bubäcken bäck Håkanheden beb Klövstenen sten
  Bubäcken bäck Håkansgården beb Knäppan höjd
  Bumyren sank mark Håkansgården gd Knäppåsarna åsar
  Bumyren sank mark Håkanstugan beb Knölen, se Nysätersknölarna berg
  Burmanstjärnen tjärn Högärdesbacken (?) beb Knölen höjd
  Bustorp fäbod Ivarsgården beb Kolhuggster skogsparti
  Buåsmyren sank mark Ivarsgården, se Givarsgården hmd Krokolaknölen höjd
  Byxmyren myr Jansgården beb Kulldalen dal
  Byxmyren sank mark Jakobgården beb Kullvadet vadställe
  Bårberget berg Jakobheden beb Kungfall svedjefall
  Bårbergsmyren sank mark Jättarheden beb Kvanmon mo
  Båsberget berg Katstugan beb Kvarnbäcken bäck
  Båthusbäcken bäck Kattstjärten gård Källbäcken bäck
  Båthusmyren myr Kattstjärten bebyggelse Kärrsåsen ås
  Bäntebyvadet del av ån Fämtan Kattstjärten bebyggelse Kärrsåsmyren myr
  Börjefallet svedjefall Kattstjärthedarna beb Kölarna myrar
  Daggmyren myr Klemmetsgården beb Laften höjd
  Dalboengen äng? Klockarheden beb Letån å
  Dalboängen Saknas /Se Knölheden beb Liden höjd
  Dalboängen odling Kolheden beb Likan älv
  Dalbyäng äng Koltorp torp Likenäshedarna hed
  Dalby äng Saknas /Se Kroken lht? Likenäshedarna sluttning
  Dalkarlsberget höjd Kråkheden beb Liksjöarna sjöar
  Dalkarlsberget berg Kråkstugan beb Liksjön, Norra och Södra sjö
  Dalkarlssjön del av Eggsjön Kulgården beb Likån å
  Dal-Perssätern säter Kulheden beb Likån å
  Dalsäterssätern säter Kullmarkusheden beb Lillbergsgårdssjön sjö
  Dammbäcken bäck Kunggården beb Lillbergsgårdssjön sjö
  Dammbäcken bäck Kunggården beb Limtjärnen tjärn
  Dammbäcken bäck Kung-Olleåsen (?) gd Limrå gräns
  Dammtjärnen tjärn Kungstugan boställe Ljusnan älv
  Dammtjärnen tjärn Kungtäppan beb Ljusneberget berg
  Dammyren myr Kvarnfallet beb Ljusnetjärnarna tjärnar
  Dammyren sank mark Kvarnmon beb Lortberget berg
  Dammyren myr Kvarnmon gårdar Lorten tjärn
  Dammyren myr Kyrkoskogen, se Näckåna Saknas Lortensjöarna sjöar
  Dammyren myr Kyrkskogen eller Näckån utj. Långahedarna hed
  Den kuthalata myren myr Källängen beb Långahedarna sluttning
  Digerberget berg Kärrbackstranden, Västra beb Långavsätern säter
  Digerberget berg Kärrbackstranden, Västra beb Långberget annat namn för Vallrallberget
  Digerfallbäcken bäck Kärrbackstranden, Östra beb Långdikån, se Långlikan å
  Digerfallet vattenfall Larsgården beb Långholarna åsar
  Digerheden hed Larsgården beb Långholbäcken bäck
  Digermyren myr Lars-Jonstugan beb Långlikan å
  Disiön, se Hejsjön sjö Lars Olssongården beb Långmyrbäcken bäck
  Djupdalen terräng Lasse-Pergården beb Långmyrdalen dal
  Djupåstjärnen tjärn Lenaheden beb Långmyren myr
  Djupåstjärnen tjärn Letafors beb Lång-Per-heden hed
  Dompbacken backe? Lettbacktorp beb Långsätern säter
  Dybäcken bäck Likanå, se Herrgården beb Långtjärnen tjärn
  *Dÿlzmossen mosse Likenäs gård Långtjärnen tjärn
  Dymyren sank mark Likenäs bebyggelse Långviken vik
  Dysjöbäcken bäck Likenäs by o. hmn Lätjärnen tjärn
  Dysjön sjö Likmanstugan beb Lövfallheden hed
  Dysjön sjö Lillbergsgården gård Medskogsberget berg
  Dysslan terräng Lillbergsgården bebyggelse Mickelsforsen fors
  Eggen rullstensås Lillbergsgården bebyggelse Midskogstjärnen tjärn
  Eggen höjd? Lillheden beb Midsommarsberget berg
  Eggen höjd? Lillarsgården beb Mjögsjön sjö
  Eggen ö Lilljonstugan beb Molntjärnen tjärn
  Eggen skär Lillmarkusgården beb Måns-Kare-pussen vattensamling
  Eggen udde Lillängen beb Mölntjärnen, se Molntjärnen tjärn
  Eggsjödammen dammbyggnad Lillängstugan beb Möresberget berg
  Eggsjön sjö Loppet beb Mörestjärnarna tjärnar
  Elovsflon utvidgning av Tåsan Loppheden beb Nedergårdsheden hed
  Entjärnen, Norra tjärn Långan, se Värmlands Dalby pst Nilstjärnsmyren myr
  Entjärnen, Södra tjärn Långav gård Niskärrsmyren, se Nilstjärnsmyren myr
  Entjärnsbäcken bäck Långav bebyggelse Noret sjö
  Entjärnsmyren myr Långavhedarna beb Nymeråsen, se Svansåsknartarna höjd
  Erikesmyren sank mark Lövberget beb Nysockenrå gräns
  Ersesberget berg Lövfallhedarna beb Nysätersknölarna berg
  Ersesmyren sank mark Mana gd Nysäterkölen myr
  Ersmyren myr Massgården beb Nysäterkölen mosse
  Fagertjärnen tjärn Mattesgården beb Näcksjön sjö
  Fagertjärnsbäcken bäck Mattesgården beb Näcksjön sjö
  Fagertjärnsbäcken bäck Mattesgården beb Näcksjön sjö
  Fageråsbäcken bäck Mattestorp beb Näckådalen dal
  Fageråssjön sjö Medskogsberget säterställe Näckån å
  Fallbäcken bäck Mohagen beb Näckån å
  Femtan å Mon beb Omsorgsmyren myr
  Femtan å Mon beb Omsåsen ås
  Fämtan å Mostugan beb Ormlöpkällan källa
  Femtan å Myren beb Ormtjärnen tjärn
  Femtan å Myren beb Ovansjöbygden bygd
  Femtån älv Mågstugan beb Ovansjön område
  Femtån, se Femtan å Månsgården beb Pellementskäret höjd
  Filipsholmen holme Månsheden beb Persbyheden hed
  Filipsholmen holme Månsgården beb Planttjärnen tjärn
  Finnberg höjd? Mörbacka gård Pörtarna tjärnar
  Finnlöpet strandområde Mörbacka bebyggelse Pörtarna tjärnar
  Fiskevattnet Saknas Möre by Pörthallen höjd
  Fisklösen sjö Möre bebyggelse Ransbyhedarna hed
  Fisklösen tjärn Möre gård Ransbytjärnen tjärnar
  Fisklösen tjärn Nedergården gård Rattsjöarna sjöar
  Fjärhankärret kärr Nedergården bebyggelse Rockbäckdalen (?) dal
  Fjärhanmyren myr Nilsgården beb Ravalsbäcken bäck
  Fjölbäcken bäck Nilsgården beb Risåsen ås
  Fjölbäcken bäck /Se Nordgården beb Ruskåsen ås
  Flåbäcken bäck Nordgården beb Rörtjärnen tjärn
  Flåbäcken bäck Nordstugan beb Sannelsmon mo
  Flåbäckmyren sank mark Norra heden beb Skyllbäckåran gren av Klarälven
  Flåbäckmyren myr Norr på hedarna beb Skärtjärnen tjärn
  Fogdekällan källa? Nygård beb Slättenehammaren höjd
  Frömanssätern säter Nygård beb Småholmåran gren av Klarälven
  Fuggesåsen berg Nytorp torp Snarkärret kärr
  Fuggesåsen terräng Näckån, se 1 Kyrkskogen Saknas Spraggtjärnen tjärn
  Fuggesåsen berg /Se Näckåna bebyggelse Stabbrunnskällan källa
  Furuberget berg Näset beb Stolikifallen svedjefall
  Furubergstjärnen tjärn Näset beb Storberget berg
  Furusäterstjärnarna tjärnar Näset beb Storhån, se Hån sjö
  Fåfängtjärnarna tjärnar Nästäppan beb Storviken vik
  Fågelkärret sank mark Olagården hmd Storölåran gren av Klarälven
  Fåggetjärn tjärn /Se Olovgården beb Stångbrobäcken bäck
  Fämtan älv Olovgården beb Stångbrotjärnet, Västra och Östra tjärn
  Fämtan älv Oppmanheden beb Stångtjärnen, se Stångbrotjärnet, Västra och Östra tjärn
  Fämtan älv Peckarheden beb Stångtjärnsbäcken, se Stångbrobäcken bäck
  Fämtan å Pellegården beb Stärnesbäcken bäck
  Ffämtan å Pelleheden beb Svansåsen berg
  Fämtan å Per-Eskilssontorpet torp Svansåsknartarna höjd
  Fämtan å Per Janssontorp beb Svarttjärnen tjärn
  Fämtan å Persby gård Sänk-pussen vattensamling
  Fämtan å Persby, Norra bebyggelse Söderpersbyhallen höjd
  Fämtan å /Se Persby, Södra by Tallknölbäcken bäck
  Fämtflon tjärn Persby, Södra bebyggelse Tittbäcken bäck
  Fämtflon åutvidgning Persbyhedarna beb Tjärnen på berget tjärn
  Fämtheden skogsmark Persbyhedarna beb Tordyveltjärnen tjärn
  Fämtheden terräng Persgården beb Torrberget berg
  Fämtungen bäck Persheden beb Torrberget berg- o. skogsomr. m. säter
  Fämtåmyren sank mark Prästgården beb Torrbergsbäcken bäck
  Fämtåsen berg, triangelpunkt Prästgården beb Torrbergstjärnen tjärn
  Färingsbäcken bäck På knölen beb Torrbäcken, se Torrbergsbäcken bäck
  Förbergstjärnet tjärn /Se På tjärnet beb Tranmyren myr
  Förlikningsröset gränsmärke Rangen beb Tranåsen säter?
  Gammalsäterberget berg Ransby gård Tronshallen höjd
  Gammalsätern säter Ransby bebyggelse Tutstadgolvet myr
  Gammelsäterberget berg Ransby bebyggelse Tvärtförberget berg
  Gammelsäterbäcken bäck Sandbackheden beb Tåsan å
  Gammelsätermyren myr Sandbackheden (hmd?) gård Tällåsen ås
  Gamelsätern säter Sandgården beb Tällåtjärnen tjärn
  Gammelvallan terräng Sandnäsmon beb Uddebytjärnen, se Örbingtjärnen tjärn
  Gatmyren sank mark Sandnäsmon beb Uggenästjärnen tjärn
  Gësesien, se Grysjön sjö Skinnerud bebyggelse ?Vallarsflo[de]n del av älv
  Gillersbäcken bäck Skogvaktarbostället beb Vildmyren, se Villmyren myr
  Gillersbäcken bäck Skruvgården beb Vildmyråsen ås
  Gillersbäcken bäck Skräddarolletorp beb Villmyren myr
  *Gnevalla rör f.d. gränsmärke Skyllbäck bebyggelse Vingan å
  Gobackberget, Västra berg Skär gd Vingängsjön sjö
  Gobackberget, Västra berg Skär gd Vingängsjön sjö
  Gobackberget, Västra berg Slättene beb Vingängssjön utvidgning av Klarälven
  Gobackberget, Östra berg Slättne gård Vinterfallen svedjefall
  Goåsen terräng Slättneberget beb Vålhall(a)berget, se Vålhallen höjd
  Granbergbäcken bäck Smedstugan beb Vålhallen höjd
  Granberget berg Snickarheden beb Våtsjöberget berg
  Granberget berg Stenholen beb Våtsjön sjö
  Granbergfallsbäcken bäck Stommen bebyggelse Vällbäcken bäck
  Granbergfallsbäcken bäck Stommen gård Åselberget berg
  Granbergsfallen svedjefall Storlarsgården beb Åselbäcktjärnarna tjärnar
  Granbäcken bäck Storstugan beb Åveråfjället, se Averåfjället höjd
  Granbäcken bäck Strandås gård Åveråknatten, se Averåknartarna höjd
  Granholmen holme Strandås bebyggelse Äggsjön, se Eggsjön, Norra och Södra sjö
  Granåsbäcken bäck Stötgården beb Ömtberget, Västra och Östra berg
  Granåsen, Västra höjd Stöthåkantorp beb Ömtbergsknarten toppen av Ömtberget
  Granåsen, Östra höjd Sundhult byområde Ömtbergstjärnen tjärn
  Gravbäcken bäck Svabacken beb Örbingtjärnen tjärn
  Gravdalen dal Svansåsen beb Örebäcken bäck
  Gravdalsbäcken bäck Sysslebäck, se 1 Skyllbäck bebyggelse Öretjärnen tjärn
  Grekwåla Elfverös, se Grötvalla älvrös röse Sysslebäck gård Örsjön sjö
  Grekwåla Älf, se Grötvallån å Söderhultmon beb Örtjärnberget, se Pörthallen höjd
  Gresjöhammaren berg Söder på Transtrandhedarna beb Örtjärnen, se Öretjärnen tjärn
  Gresjömyren myr Söderstugan beb Örsjöberget berg
  Gresjön sjö Tapperstugan beb Örsjön sjö
  Gresjön sjö Tingsstugan beb Örån å
  Gresjön, Norra sjö Torpolletorp beb  
  Gresjön, Södra sjö Transtrand gård  
  Gresjönoret bäck Transtrandgården hmn  
  Gresjöåsen ås Transtrand, Norra och Södra bebyggelse  
  Gresjöelfven älv Transtrandgården beb  
  Grissiön, se Grysjön sjö Tranåsen beb  
  Grucken sjö Tronsbyggnaden beb  
  Grycken, se Grysjön sjö Tronsgården beb  
  Grysjömyren myr Tronsgården beb  
  Grysjömyren sank mark Tutstad bebyggelse  
  Grysjön sjö Tutstad gård  
  Grysjön sjö Tutstadholmen beb  
  Grysjön sjö Täppan beb  
  Grysjön sjö Täppan beb  
  Grysjön sjö Täppan gård (hmn?)  
  Grysjön sjö Uggenäs gård  
  Grysjöåsen berg Uggenäs bebyggelse  
  ?Grysjöåsen berg Ullgrenstorp beb  
  Grysjöåsen höjd Uppgården gård  
  Grysåsen, se Grysjöåsen berg Uppgården bebyggelse  
  Gråbensbäcken bäck Upp i berget beb  
  Gräsberget berg Valborggården beb  
  Gräskärret sank mark Vid tullen beb  
  Gräsmyren sank mark Vingäng gård  
  Gräsmyren sank mark Vingäng bebyggelse  
  Gräsmyren myr Värmlands Dalby pst  
  Grönkällan del av Ljusnan Västby gård  
  Grötvalldammen damm?? Västby beb  
  Grötvallaån å Västbyheden beb  
  Grötvalla älvrös röse Västbyheden beb  
  Grötvalldammen damm Västgården beb  
  Grötvallan å Västgården(?) beb  
  Grötvallen vattendrag /Se Västra stranden, se Kärrbackstrand, Västra beb  
  Grötvallån å Åberget torp  
  Gubbmyren myr Åsen beb  
  Gubbstenen sten? Östra stranden, se Kärrbackstranden, Östra beb  
  Gubbstenen höjd? Övreängsheden beb  
  Gubbstensmossen mosse    
  Gubbstensmossen sank mark    
  Gubbåsen ås    
  Gubbäcken bäck    
  Gullhöken tjärn    
  Gullhöken sjö    
  *Gullhöksberget höjd    
  Gummyren myr    
  Gunborgmyren myr    
  Gunnebymyren myr    
  Gångspångmyren sank mark    
  Gåstjärnen tjärn    
  Gåstjärnen tjärn    
  Gällsjön sjö    
  Gällstabacken sank mark    
  Halgåälven älv    
  Halgåälven älv /Se    
  Hallen skogsområde    
  Hallknölen berg    
  Hallmyren myr    
  Hammaren berg    
  Hammaren berg    
  Harekällfallet Saknas    
  Harfjället Saknas    
  Harfjället berg    
  Harfjället fjäll    
  Harfjället höjd    
  Harfjället berg    
  Harfjället fjäll    
  Harfjället berg    
  Harfjällsmyren myr    
  Harfjällsmyren myr    
  Harsjöbäcken bäck    
  Harsjökullen berg    
  Harsjökullen berg    
  Harsjön sjö    
  Harsjön sjö    
  Harsjön sjö    
  Harsjötjärnen tjärn    
  Havåflon utvidgning av Tåsan    
  Havåmunnen utflöde    
  Hedbäcken bäck    
  Heden hed    
  Hedmyrarna myrar    
  Hedsiön, se Hejsjön sjö    
  *Hedsjön, se Hejsjön sjö    
  Hedsjön sjö    
  Hejsjön sjö    
  Hejsjön sjö    
  Hejsjön sjö    
  Hejsjön sjö    
  Hedtjärnen tjärn    
  Hedtjärnsbäcken bäck    
  Hejsmyrdammen damm    
  Helsikebäcken bäck    
  Hemberget berg    
  Hinrikbäcken bäck    
  Hjällsjön sjö    
  Hjällsjöåsen skogsmark    
  Hjällstadberget skogsmark    
  Holmberget berg    
  Holmbergsmyren myr    
  Holsholmen holme    
  Hoppartjärnen tjärn    
  Hornvallaån ö    
  Hornvallen vattendrag /Se    
  Hornvallsundet terräng    
  Hornvallån å    
  Hornvall(a)ån å    
  Hornvallåsen ås    
  Hors-Olabäcken bäck    
  Horsstomyren myr    
  Horsstomyren sank mark    
  Horsstotjärnen tjärn    
  Horsstotjärnen tjärn    
  Horsstotjärnen tjärn    
  Hugh åhn, se Ackan älv    
  *Hugån å    
  Huittåh..., se Ljusnan älv    
  Hummelhöjden höjd    
  Hummelhöjdtjärnen tjärn    
  Hundsbäcken bäck    
  Hundsjöberget berg    
  Hundsjödammen terräng    
  Hundsjön sjö    
  Hundsjön sjö    
  Hundåberget berg    
  Hundån å    
  Hundån å    
  *Håberget berg    
  Hålidbäcken bäck    
  Håliden bergsområde    
  Hålidtjärnen tjärn    
  Hån, St. sjö    
  Hån, Stora sjö    
  Stor-Hån sjö    
  Hån, Stora del av Eggsjön    
  Hån sjö /Se    
  ?Hånliden bergsområde    
  Hånelfven älv    
  Hånälven el. Hånan å /Se    
  Hååtiernen, se Hån, Stora sjö    
  Håälven älv    
  Håälven älv    
  Håälvmunnen Håälvens utflöde i Tåsan    
  Håälvmunnen älvmynning    
  Hällmyren myr    
  Hällmyren sank mark    
  Hällmyren sank mark    
  Hässlebäcken bäck    
  Hästberget berg    
  Hästberget berg    
  Hästberget berg    
  Hästbergskölen sank mark    
  Hästbergskölen sank mark    
  Hästbäcken bäck    
  Hästeggebäcken bäck    
  Hästeggebäcken bäck    
  Hästeggebäcken bäck    
  Hästmyren sank mark    
  Hästmyrloken tjärn    
  Häståsen berg    
  Höbäcken bäck    
  Högmyren myr    
  Högåsen berg    
  Höksjön sjö    
  Höksjönoret bäck    
  Hökåsen ås    
  Hömyråsen berg    
  Hömyråsen skogshöjd    
  Hön bergsområde    
  Hörtjärnarna tjärnar    
  Hörtjärnarna tjärnar    
  Ingentingberget berg    
  Ingentingberget berg    
  Ingridsjöbäcken bäck    
  Ingridsjön sjö    
  Ingridsjön sjö    
  Kalvmyren myr    
  Kariberget berg    
  Kariberget berg    
  Karibergskullen kulle    
  Karlbergskullen höjd    
  Karibäcken bäck    
  Karibäcken bäck    
  Karitjärnen tjärn    
  Karitjärnen tjärn    
  Karlsåsberget berg    
  Karlsåsmyren myr    
  Kattjärnen, Norra tjärn    
  Kattjärnen, Södra tjärn    
  Kattstjärtrönningen sank mark    
  Kattstjärtsvadet del av Fämtan    
  Kattstjärtsvadet övergångsställe /Se    
  Kattstjärtviken del av Bredsjön    
  Kejsarmyren myr    
  Kindbäcken bäck    
  Kingsjön sjö    
  Klar-Perfallet vattenfall    
  Klarälven älv    
  Klarälven älv    
  Klarälven älv    
  Klarälven älv    
  Klarälven älv    
  Klarälven älv    
  Klarälven älv    
  Klarälven älv    
  Klarälven älv    
  Klingerholmen holme    
  Klingerholmen holme    
  Klingertjärnen tjärn    
  Klingertjärnen tjärn    
  Klingertjärnsbäcken bäck    
  Klättbäcken, Västra bäck    
  Klättbäcken, Östra bäck    
  Klätten berg    
  Klätten, Västra berg    
  Klätten, Östra berg    
  Knappnäs näs    
  Knarten, Norra berg    
  Knarten, Norra berg    
  Knarten, Södra berg    
  Knarten, Södra berg    
  Knarttjärnen tjärn    
  Knarttjärnen tjärn    
  Knippen terräng    
  Knopen berg    
  Knutsberget höjd    
  Knutstugmyren sank mark    
  Knäppen berg    
  Knölarna berg    
  Knölen berg    
  Knölen höjd    
  Knölsätern säter    
  Kojmyren myr    
  Kolfallmyren myr    
  Korsmon terräng    
  Korsmyren myr    
  Krasstorp terräng    
  Kringstjärnbäcken bäck    
  Kroken del av Tåsan    
  Kroktjärnen tjärn    
  Krokvallen vattendrag /Se    
  Kråkmyren myr    
  Kullarna skogshöjd    
  Kungsholm terräng    
  Kungstjärnen vattensamling    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäckmyren sank mark    
  Kvarstad terräng    
  Kvickheden hed    
  Kvillran holme    
  Kvällebacktorp terräng    
  Kyrkmyren myr /Se    
  Källbäcken bäck    
  Källbäcken bäck    
  Kälkåsarna åsar    
  Kälkåsmyren myr    
  Källmyren myr    
  Käringnålmyren sank mark    
  Kärråsen höjd    
  Kärrsåsmyren, Västra sank mark    
  Kärråsmyren, Östra sank mark    
  Kölarna terräng    
  Kölbäcken bäck    
  Kölbäcken bäck    
  Kölbäcken bäck    
  Larsheden hed    
  Lassebrännan skogmark    
  Lassebrännan bränna?    
  Laxgårdsöra holme    
  Lekattkölen terräng    
  Siön Lesten, se Letten sjö    
  Lesten sjö    
  Lesten, se Letten sjö    
  Leten Saknas    
  Leeta älfwen Saknas    
  Lettan älv    
  Lettan å    
  Lettan å    
  Lettbacken terräng    
  Lettbäcken bäck    
  Letten sjö    
  Letten sjö    
  Letten sjö    
  Letten sjö    
  Letten sjö    
  Letteråsen berg    
  Letteråsen ås    
  Letteråssätern säter    
  Lettknarten terräng    
  Lettstupen terräng    
  Lettsätern säter    
  Letelfven älv    
  Letelfven älv    
  *Liba elf = Likån å /Se    
  Lidskäret berg    
  Lijtta Ellff, se Lettan älv    
  Lijtten, se Letten sjö    
  Lijttåhn, se Lettan å    
  Likan å    
  Likan å    
  Likedalstjärnen tjärn    
  Likna älv    
  Liksjöarna Saknas    
  Liksjödammen damm    
  Norra Liksjön sjö    
  Liksjön, Norra sjö    
  Södra Liksjön sjö    
  Liksjön, Södra sjö    
  Liksjönoret sund    
  Likan å?    
  Likån älv    
  Likån å    
  Likån strömfall    
  Likån å /Se    
  Likåsen ås    
  Lillberget berg    
  Lillberget berg    
  Lillberget berg    
  Lillbergsgårdssjön sjö    
  Lillbergsvallen terräng    
  Lillgångmyren myr    
  Lillmyren sank mark    
  Lillmyren myr    
  Lill-Pörten tjärn    
  Lillsätern säter    
  Limtjärnen, Norra tjärn    
  Limtjärnen, Södra vik    
  Limtjärnen, Norra tjärn    
  Limtjärnen, Södra tjärn    
  Lisselberget berg    
  Lisselberget berg    
  Lissleberget berg    
  Litten siö, se Letten sjö    
  Littenberg skogsmark    
  Liusåhn, se Ljusnan älv    
  Ljusnan älv    
  Ljusnan älv    
  Ljusnan älv    
  Ljusnan älv    
  Ljusnan älv    
  Ljusnatjärn sjö    
  Ljusnenäset höjd    
  Ljusnetjärnarna utvidgning av Ljusnan    
  Ljusnetjärnen, Norra Saknas    
  Loken vik    
  Lokflon utvidgning av Tåsan    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lortberget berg    
  Lortberget berg    
  Lorten sjö    
  Lorten, Norra sjö    
  Lorten, Södra sjö    
  Losbäcken bäck    
  Lusdalen dal    
  Långabacken höjd    
  Långabacken terräng    
  Långa forsen fors    
  Långavhallasätern säter    
  Långavheden hed    
  Långavsågen såg    
  Långavängen äng    
  Långberget berg    
  Långe Sijdan, se Klarälven älv    
  Långholbäcken bäck    
  Långkärret kärr    
  Långlikan bäck    
  Långmyren myr    
  Långmyren sank mark    
  Långmyren sank mark    
  Långmyren myr    
  Långmyren myr    
  Långmyren myr    
  Långmyren sank mark    
  Långmyren myr    
  Långsäterbrännan skogsmark    
  Långsätermyren myr    
  Långsätermyren myr    
  Långsätern nat. namn (?)    
  Långtjärnarna tjärnar    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen vik    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnsåsen ås    
  Långtjärnsåsen ås    
  Långåsen höjd    
  Långängen betesmark    
  Länsflon utvidgning av Tåsan    
  Lätjärnen tjärn    
  Löpet udde    
  Lövåsen höjd    
  Lövåsen skogsområde    
  Lövåsmyren sank mark    
  Lövåsmyren myr    
  Markmyren sank mark    
  Marrhälldammen sank mark    
  Marrmyren sank mark    
  Massmyren sank mark    
  Medskogsberget berg    
  Medskogsberget berg    
  Medskogsberget berg    
  Medskogsberget berg    
  Medskogsberget berg    
  Medskogsberget höjd    
  Medskogsberget berg    
  Medskogsberget berg    
  Medskogsberget berg    
  *Medskogsbergröset gränsröse    
  *Medskogsbergsröset, se Rösberget gränsberg med triangelpunkt    
  *Medskogsröset gränsmärke    
  Medskogstjärnen tjärn    
  Medskogstjärnen tjärn    
  Medskogstjärnen tjärn    
  Medskogs älfwen Saknas    
  Mellanbäcken bäck    
  Mellanbäcksberget berg    
  Mellan-Limtjärnen vik    
  Mellan-Limtjärnen tjärn    
  Mellan-Noret del av sjön Lorten    
  Mickelsforsen fors    
  Mickelsforsen fors    
  Midsommarsmyren myr    
  Milbäcken bäck    
  Mjögmyren sank mark    
  Mjögsundmyren myr    
  Mjölkholmen holme    
  Mokärret sank mark    
  Molntjärnen tjärn    
  Mon betesmark    
  Mosstjärnberget berg    
  Mosstjärnberget berg    
  Mosstjärnbäcken bäck    
  Mosstjärndalen dal    
  Mosstjärndalen dal    
  Mosstjärnen tjärn    
  Multmyrarna sank mark    
  Munkdalsbäcken bäck    
  Munkdalsmyren sank mark    
  Munkkällan källa?    
  Märrmyrbäcken bäck    
  Märrmyren myr    
  Märrmyrtjärnen sank mark    
  Möresberget berg, triangelpunkt    
  Möressätern terräng    
  Mörestjärnen, Norra tjärn    
  Mörestjärnen, Södra tjärn    
  Mörheden odlad mark    
  Mörkdalsmyren sank mark    
  Mörtviken vik    
  Nedergårdsberget berg    
  Nedergårdsbäcken bäck    
  Nedergårdsholmen holme    
  Nedergårdsmyren myr    
  Neksiön, se Näcksjön sjö    
  Nilsheden hed    
  Nirskärrsmyren sank mark    
  Nol-Persbyhallen terräng    
  Norberget berg    
  Noret bäck    
  Normyrbäcken bäck    
  Normyrbäcken bäck    
  Normyren sank mark    
  Norr-Liksjötjärnen tjärn    
  Norra slussen damm    
  Norsbrosjön sjö    
  Norskbrosjön sjö    
  Norskbrosjön sjö    
  Nymyråsen ås    
  Nysäterknölarna berg    
  Nysäterkölen sank mark    
  Necksjön sjö    
  Näcksjö sjö /Se    
  Näcksjön sjö    
  Näcksjön sjö    
  Näcksjön sjö    
  Näcksjönäset näs    
  Näcksjöåsen ås    
  Näckåflyet sank mark    
  Näckåmyren myr    
  Näckån å    
  Näckån å    
  Neckån å    
  Näckån å /Se    
  Näckån å    
  Näsängen terräng    
  Nötmyren myr    
  Nötmyrbäcken bäck    
  Nötmyren sank mark    
  Nötåsen höjd    
  Olaheden terräng    
  Olatjärnen tjärn    
  Omsåsen höjd    
  Ormlöpet terräng    
  Ormåsen berg    
  Ormåsmyren myr    
  Orrhammarsbäcken bäck    
  Orrhammarsknölen berg    
  Orrhammarstjärnen tjärn    
  Orrholmen holme    
  Ostmusviken vik    
  Oxmyren myr    
  Oxmyren sank mark    
  Palmknölen höjd    
  Pellexaåsen ås    
  Pell-Persheden terräng    
  *Persby skans f.d. kolbotten    
  Persby-Gillersberget berg    
  Persby-Gillersberget berg    
  Persbyheden hed    
  Petersburg terräng    
  Phempa Elf, se Fämtan älv    
  Pickaso myr /Se    
  Pickaså, se Pickaso myr    
  Pillingtjärnarna vattensamling    
  Planttjärnen vik    
  Planttjärnen del av Fageråssjön    
  Prästkojmyren myr    
  Prästmyren myr    
  Pörtan småtjärnar /Se    
  Pörthallen berg    
  Pörttjärnen, Norra tjärn    
  Pörttjärnen, Södra tjärn    
  Rangelbäcken bäck    
  Ransby-Gillersberget berg    
  Ransby-Gillersberget berg    
  *Ransbymon skog? /Se    
  Ransbymon Saknas    
  Ransbytjärnen tjärn    
  Ransbytjärnen tjärn    
  Ransbytjärnen tjärn    
  Ransbytjärnen tjärn    
  Rasken, se Rattsjön, Norra o. Södra sjöar    
  Rattsjöarna Saknas    
  Rattsjöhallen berg    
  Rattsjön, N. o. S. sjöar    
  Rattsjön, Norra o. Södra sjöar    
  Norra Rattsjön sjö    
  Rattsjön, Norra sjö    
  Rattsjön, Norra sjö    
  Södra Rattsjön sjö    
  Rattsjön, Södra sjö    
  Rattsjön, Södra sjö    
  Rattsjöstenen sten?    
  Rattsjöstenen sten?    
  Rattsjöelfven älv    
  Rattsjöälven å (älv), utlopp    
  Rattsjöälven älv    
  Rattsjöälven förgrening av S. Rattsjön    
  Rattsjöälven älv    
  *Rattsjö(älvs)sten? sten (vägmärke?)    
  Ravalsbäcken bäck    
  Rettnedalen Saknas    
  Ringåsen ås    
  Riptjärnen tjärn    
  Risbackmyrarna myrar    
  Risbackröset rös?    
  Risbäcken bäck    
  Risåsen ås    
  Risåstjärnen tjärn    
  Rotenburgstjärnen tjärn    
  Rotfallbäcken bäck    
  Rot-Nilssätern terräng    
  Rundtjärnen tjärn    
  Ruskåsen ås    
  Ruskåsen höjd    
  Ruskåsmyren myr    
  Ruskåsmyren myr    
  Rybron bro    
  Rybron bro    
  Rybråtarna terräng    
  Råbergsmyren myr    
  Råbäckdammen vattensamling    
  Råbäcken bäck    
  Råbäcken bäck    
  Rådalsknölen berg    
  Rårösklätten höjd    
  *Råskjölsten (?), se Rattsjöälvssten sten (vägmärke?)    
  *Råskjölälven?, se Rattsjöälven å (älv), utlopp    
  »Råskolsteen» Saknas    
  Råtjärnen tjärn    
  *Rååskiöhlsten gränssten    
  Rävhultmyren myr    
  Röhammarknölen berg    
  Rönnknölen höjd, triangelpunkt    
  Rörtjärnen tjärn    
  ?Rösberget berg    
  Rösberget gränsberg med triangelpunkt    
  Rösberget berg    
  Rösberget berg    
  Rösberget berg    
  Seffreberg skogsmark    
  Skaftet terräng    
  Skansheden hed    
  Skansheden terräng    
  Skinnarheden terräng    
  Skrallarberget berg    
  Skrallarberget berg    
  Skrallerberget berg    
  Skrocksätern säter    
  Skummarmyren terräng    
  Skyllbäckholmen holme    
  Skyllbäcksmyren myr    
  *Skällberget berg    
  *Skärberget höjd    
  Skärberget berg    
  Skärbäcken bäck    
  Skärfallet terräng    
  Skärret terräng    
  Skärtjärnen tjärn    
  Skärtjärnen tjärn    
  Skärtjärnhallen berg    
  Skärtjärnsbäcken bäck    
  *Skävmÿresiön sjö    
  Slestäppan förr beteshage    
  Slussen, Norra sluss?    
  Slussen, Södra sluss?    
  Slussen, Södra damm    
  Slåttmyren terräng    
  Slåttmyren sank mark    
  Slåttmyren myr    
  Slättenehammaren bergsområde    
  Småtjärnarna tjärnar    
  Snappbäcken bäck    
  Snarkärret sank mark    
  Spjutberget berg    
  Spjutmyren myr    
  Spraggtjärnen tjärn    
  Spraggtjärnen tjärn    
  Spraggtjärnsmyren sank mark    
  Stakällmyren sank mark    
  Statjärnen tjärn    
  Stenboflon del av Tåsan    
  Stenbäcken bäck    
  Stenmyren myr    
  Stentjärnen tjärn    
  Stor-Abborrtjärnsmyren myr    
  Storberget berg    
  Storberget berg    
  Storberget berg    
  Storberget berg    
  Storberget berg    
  Storberget berg    
  Storberget berg    
  Storbäcken bäck    
  Stordiket terräng    
  Storfallsbäcken bäck    
  Storforssjön sjö    
  Storforssjön del av Norskbrosjön    
  Storforssjön sjö    
  Storhultet bergsområde    
  Storhån sjö /Se    
  Storkölen sank mark    
  Storkölen sankmark    
  Storlångatjärnen tjärn    
  Stormyren sank mark    
  Stormyren sank mark    
  Stormyren sank mark    
  Stormyren sank mark    
  Stormyren sank mark    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stor-Pörten tjärn    
  Storåsen ås    
  Strömparterren terräng    
  Stärnesberget berg    
  Stärnesberget berg    
  Stärnesbäcken bäck    
  Stärnesbäcken bäck    
  Stärnesängen äng    
  Sundholmen holme    
  Sundstjärnen, Mellan tjärn    
  Sundstjärnen, Norra Saknas    
  Sundstjärnen, Södra tjärn    
  Sundåsen, Västra höjd    
  Sundåsen, Östra höjd    
  Sundåsmyren sank mark    
  Svansåsen ås    
  Svansåsknartarna höjder    
  Svantjärnen tjärn    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäcken bäck    
  Svarttjärn sjö    
  Svarttjärn sjö    
  Svarttjärnarna, Östra tjärnar    
  Svarttjärnbäcken bäck    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen, Västra tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnsbäcken bäck    
  Svarttjärnsbäcken bäck    
  Svarttjärnsbäcken bäck    
  Svarttjärnsdammen damm    
  Svarttjärnsdammen damm    
  Svarttjärnsmyren myr    
  Svinbäcken bäck    
  Syningskärret sank mark    
  Sys[s]lebäck bäck /Se    
  Sågberget berg    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Säterberget höjd    
  Säterberget berg    
  Säterberget berg    
  Säterberget berg    
  Säterbäcken bäck    
  Säerkölen sank mark    
  Säterkölen sank mark    
  Sätertjärnen tjärn    
  Södra-Liksjötjärnen tjärn    
  Södra vallen säter    
  Sörbäcken bäck    
  Sör-Persbyhallen höjd    
  Tallknölbäcken bäck    
  Tallknölen kulle?    
  Timmerviken vik    
  Tittbäcken, Västra bäck    
  Tittbäcken, Östra bäck    
  Tittbäcksmyren, Norra sank mark    
  Tittbäcksmyren, Södra sank mark    
  Tjärnen på berget tjärn    
  Tjärnmyren sank mark    
  Tjärnmyren sank mark    
  Tjärnmyren myr    
  Tjärnmyren myr    
  Tollsbe.g berg    
  Tolfmila skogen Saknas /Se    
  Tomtholmen holme    
  Tomtholmen holme    
  Tordyvelmyren sank mark    
  Tordyvelmyren sank mark    
  Tordyveltjärnen tjärn    
  Torrberget höjd    
  Torrberget berg    
  Torrberget, S. höjd    
  Torrberget berg    
  Torrberget berg    
  Torrberget, Södra berg    
  Torrbergsmyren sank mark    
  Torrbergsmyren myr    
  Torrbergsmyren myr    
  Torrbergstjärnen tjärn    
  Torrbergstjärnen tjärn    
  Torrbäcken bäck    
  Torrbäcken bäck    
  Toråsen, se Torrberget berg    
  Tranmyren sank mark    
  Tranmyråsen terräng    
  Transtrandheden terräng    
  Transtrandsberget berg    
  Transtrandsängen terräng    
  Tranåsen säter?    
  Trekanten skogsområde    
  Tronshallen berg    
  Tronshallen berg    
  Tronshallsätern säter    
  Trosskärret kärr    
  Trugåsen berg    
  Trugåsmyren myr    
  Tupptjärnen tjärn    
  Tusaåen, se Tåsan å    
  Tutstadgolvet sank mark    
  Tutagubbtjärnen tjärn    
  Tutagubbtjärnen tjärn    
  Tutstadgolvet sank mark    
  Tutstadsätern säter    
  Tvillingtjärn sjö /Se    
  Tvärberget berg    
  Tvärbergsbäcken bäck    
  Tvärbergsbäcken bäck    
  Tvärbergsmyren myr    
  Tvärlikamunnen sammanflöde    
  Tver-Likån å    
  Tvärlikan å    
  Tvärtförberget höjd    
  Tvärtförmyren myr    
  Tvärtförmyren myr    
  Tåsa Elf, se Tåsan älv    
  Tåsan älv    
  Tåsan å    
  Tåsan älv    
  Tåsan å    
  Tåsan älv    
  Tåsan å    
  Tåsan å    
  Tåsan å    
  Tåsan å    
  Tåsjödammen damm    
  Tåsjödammen damm    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö    
  Tåsmyren myr    
  Täkterna terräng    
  Tällåsen höjd    
  Tällåtjärnen tjärn    
  Uddebytjärn sjö    
  Uggenästjärnen tjärn    
  Ullersholmen holme    
  Utterhulten skogsmark    
  Uvberget höjd    
  Vallsjön sjö    
  Vadbäcken bäck    
  Vallbäcken bäck    
  Vallbäcken bäck    
  Vallen bäck    
  Vallen bäck    
  Vallersheden hed    
  Vallsjöelfven älv    
  Vallsjöälven älv    
  Vallsjöälven älv    
  Warm Elfuan, se Klarälven älv    
  Varån älv    
  Vasshällmyren myr    
  Venåsen ås    
  Venåsmyren myr    
  Villermyren myr    
  Villermyren myr    
  Villermyren sank mark    
  Villermyren sank mark    
  Villmyren sank mark    
  Villmyrtjärnen, Västra tjärn    
  Villmyrtjärnen, Östra tjärn    
  Villermyråsen ås    
  Villermyråsen ås    
  Villermyråsen höjd    
  Villermyråsen ås    
  Vimyren myr    
  Villmyråsen höjd    
  Vingsjön Saknas    
  Vingån å    
  Vingån å    
  Vingan å /Se    
  Vingängsjön utvidgning av Klarälven    
  Vingängsjön sjö /Se    
  Vingängssätern fäbodar    
  Vinterberget berg?    
  Vistermyren sank mark    
  Vitmosstjärnen tjärn    
  Vålhallberget berg    
  Vålhallberget berg    
  Vålhallberget berg    
  Vålhallmyren myr    
  Vålängsmyren myr    
  Vårbrännan skogsområde    
  Vårbrännan terräng    
  Väderkvarnmyren myr    
  *Wädermyren myr    
  Vällbäcken bäck    
  Vällbäcken bäck    
  Värmlandsälven, se Klarälven älv    
  Värmslåtten sank mark    
  Värmslåtten sank mark    
  Vässelflon del av Tåsan    
  Västanberg terräng    
  Västgöttjärnen tjärn    
  Väst-Pörten del av Stor-Pörten    
  Vätåsen ås    
  Åbosätern terräng    
  Åselbäcken bäck    
  Åselbäcken bäck    
  Åselbäcktjärnen, Västra tjärn    
  Åselbäcktjärnen, Östra tjärn    
  Åsen säter    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö    
  Äggsjön sjö    
  Elgsjön sjö    
  Älgtjärnen tjärn    
  Öjesjön sjö    
  Ölbäcken bäck    
  Ömtberget, Västra berg    
  Ömtberget, Östra berg    
  Ömtbergssätern säter    
  Ömtbergstjärnen tjärn    
  Ömtbergstjärnen tjärn    
  Örbingtjärnen tjärn    
  Örebäcken bäck    
  Örebäcken bäck    
  Örebäcken bäck    
  Örekleetten, se Örsjöberget berg    
  Örek...ÿfielle, se Örsjöberget berg    
  Örek...ÿtiernan, se Örsjön sjö    
  Öremyren myr    
  Öretjärnen tjärn    
  Öretjärnen tjärn    
  Öretjärnsmyren sank mark    
  Öreelfven älv    
  Örnberget berg    
  *Örnfjäll fjäll    
  Örsjöberget berg    
  Örsjöberget berg    
  Örsjöberget höjd    
  Örsjöberget berg    
  Örsjöberget berg    
  Örsjöberget berg    
  Örsjöberget berg    
  Örsjöberget berg    
  Örsjöbergedalen dal    
  Örsjöbergssätern säter    
  Örsjön Saknas    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  *Örsjö skepp gräns(?) sten    
  *Örsjöskepp lokalitet (halvö, tidigare holme?)    
  Örtersmyren myr    
  Örtersmyren myr    
  Öråmunnen utflöde    
  Örån å    
  Örån å    
  Östersjömyren sank mark    
  Östersjön sjö    
  Östersjön sjö    
  *Örtjärnen, se Örsjön sjö    

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.