ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Finnskoga socken : Älvdals härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 80 Naturnamn : 1204 Bebyggelsenamn : 62 Naturnamn : 150
Norra Finnskoga kpförs. Abborrtjärnen tjärn Norra Finnskoga socken sn Norra Finnskoga sn förklaringar
Norra Finnskoga kpförs. Aftonsmyren myr Finnskoga Norra sn Norra Finnskoga sn förklaringar
Norra Finnskoga kpfrs. Alderfallet terräng Finnskoga Norra sn Aspberget berg
Finnskoga-socknarna socknar Alderfallssätern säter Arndtgården Saknas Audianoppi höjd
Finnskoga, Norra sn /Se Amundsfallet terräng Aspberget bebyggelse Aven höjd
Finnskoga, Norra o. Södra socknar /Se Andersbäcken bäck Aspberget gård Aven höjd
Finnskoga socknar /Se Andersbäcken bäck Aven beb. Badsjön sjö
Finnskoga socknar /Se Andersmyren myr Bråten beb. Basjöbäcken bäck
Finnskoga, N. o. S. socknar /Se Andreasmyren myr Båtstad gård Bastuknappen höjd
»Aspeberget» Saknas Andreasrönningen terräng Båtstad bebyggelse Björnåsen ås
Aspberget by? Asperforsen fors Bålstad torp Blickeberget berg
Aspberget by Audiabäcken bäck Danielsmon beb. Bredsjön sjö
Aspberget by /Se Audiamyren myr Digerfallet vattenfall Bringsåsbäcken bäck
Audiabäcken, se Avdiabäcken gård Audianoppi höjd Fallåsen beb. Bringsåsen ås
Audianoppen, se Audianoppi gård Avenmyren myr Filängen beb. Brinnsåsen, se Bringsåsen ås
Audianoppi gård /Se Backlinten,Swensk W, se Backklintsröset riksröse Fläskremmen bebyggelse Bryngelsflon flo
Avdiabäcken gård /Se Backklinten höjd Furfallet gård Brånberget berg
Badstuknappen gd /Se *Backklinten berg Furufall beb. Bäckmyrarna myrar
Bringsåsen torp *Backlinten, D Ö riksröse Gammalstugården beb. Djupbäcken bäck
Bringsåsen finngård /Se Backklinten höjd Gunneby bebyggelse Djupbäckmyren myr
Bringåsen, se Bringsåsen finngård Backklinten berg Hole bebyggelse Dundern Saknas
Brintåsen, se Bringsåsen finngård Backklinten berg Höljes bebyggelse Dygerfallet fall
Brittatorp f.d. torp Backeklinten Saknas Höljes gård Dysslebäcken bäck
Båtstad by Backklinten berg Höljes (?) by Elovsflon flo
Båtstad gårdar /Se Backklinten berg Jansgården beb. Enberget berg
Bäckmyren f.d. torp Backklintsröset riksröse Knappen beb. Eskilsbergstjärnen, se Eskilstjärnen tjärn
Engelsmanstorpet f.d. torp Backeklintsröset Saknas Kärrbackstrand bebyggelse Eskilstjärnen tjärn
Finnfallet torp /Se Backklintröset riksröse /Se Kärrbackstrand pst Eskilstjärnen tjärn
Finnmarken område Backklintsröset riksröse Lappheden beb. Fallet Saknas
Finnskogen Saknas Backklintsröset riksrös /Se Larsgården beb. Flåbäcken bäck
*Hölits gård Back-Maritmyren myr Limla beb. Godåstjärnen tjärn
Höljes by Backmyren myr Långflo beb. Gräv(n)ingen Saknas
Höljes by »Badklinten» Saknas Långflon gård Hackaso myr
?Höljes by Badosröset riksröse Länserud beb. Hagåmon, se Havåmon terräng
Höljes by Badosröset riksröse Mallesstugan beb. Hagån, se Havån å
Höljes by Badsjöarna igenvuxen sjö Marsla beb. Halsjön sjö
»Höjes» Saknas Badsjöarna myr Nickla beb. Halån å
Höljes by Badsjöbäcken bäck Nordstugan beb. Hamnäsberget berg
Höljes by /Se Badsjöbäcken bäck Nordstugan Saknas Havnäsberget, se Hamnäsberget berg
Höljåstorp f.d. torp Badsjöbäcken bäck Norra kapellet, se Finnskoga, Norra sn Havnäskölen myr
Jorsla gård /Se Badsjömyren myr Nygården beb. Havsjöberget berg
Josla, se även Jorsla gård /Se Badsjömyren myr Oliatorp Saknas Havsjön, Norra och Södra sjö
Jossila, se Jorsla resp. Josla gård Badsjömyren, Norra myr Peckla beb. Havsvallen å
Joåjsa gård /Se Badsjömyren, Södra myr Persby, Norra bebyggelse Havsvalltjärnet tjärn
Joåjsala, se Joåjsa gård Badsjömyrtjärnet tjärn Pohjoissuomalainen Saknas Havåmon terräng
Juhoila, se Joåjsa gård Basjön sjö Skrivarängen beb. Havån å
Jöns-Pertorpet f.d. torp Badsjön sjö /Se Skyllbäck bebyggelse Havån å
Kiärberget förr tp /Se Badsjöosdammen damm Slättene bebyggelse Hedtjärnen tjärn
Kärrbackstrand by Badsjöosen tjärn Spikgården beb. Holbäcken, se Hålbäcken bäck
Kärrbackstranden by /Se Badsjöröset riksröse Spistorp beb. Husberget berg
Kärrbaggtorpet förr tp /Se Baggkojdalen dal Stommen bebyggelse Husbäcken bäck
Köla gård /Se Baggkojberget berg Storberget beb. Husbäcktjärn Saknas
Lappheden f.d. torp Baggkojmyren myr Surstaholm gård Husman(s)tjärnen tjärn
Lautakoda f.d. torp Baggmyrbäcken bäck Sysslebäck, se Skyllbäck bebyggelse Hynnan å
Lyckorna, se 1 Prästgården del av prästbostället Baggmyren myr Tallåsen gård Hynnflån myr
Långflon Saknas Bagsjön sjö Tjärbackstrand gård Håkans-Ola-myren myr
Långflon gårdar /Se Bak-klinten riksröse Uggelheden Saknas Hålbäcken bäck
Malestugan gård /Se Baoset, se Badosröset riksröse Uggleheden bebyggelse Höljan å (älv)
Massla gård /Se *Baoset os? Vallen beb. Höljan å
Nickla torp /Se Basjön sjö Västra stranden, se 1 Kärrbackstrand bebyggelse Höljan å
Nickola, se Nickla gård Bengtsmyren terräng Västsidan beb. Höljåsen ås
Nikkela, se även Nickla gård /Se Bengtsåsarna terräng Östmyren beb. Jättstensberget berg
Noljole f.d. torp Benhaventjärnen tjärn   Kampåsbäcken bäck
*Näsbergstorp gård Ben-Jönsviken vik   Karlsbäcken bäck
Pallocka gård /Se Bergkojmyren myr   Klarälven älv
Pekkla, se även Päckla gård /Se Berg-Larstjärnet tjärn   Klaråsen Saknas
Pekla, se Pekkla resp. Päckla gård Bertefallet fall   Klemmesmyren Saknas
Pentla gård /Se Bertilstjärnen tjärn   Klitten höjd
Pentilä, se Pentla gård *Bjurbäcken bäck   Klärpäjfallet fall
Prästgården del av prästbostället /Se Bjurbäckmyren myr   Knallarna höjd
Prästgården pastorsbost. /Se Bjälltjärnen tjärn   Knipen berg
Päckela, se Päckla gård Björkhallen, Västra skogsområde   Krokkällan källa
Päckla, se även Pekkla gård /Se Björkhallen, Östra skogsområde   Kuntknölen höjd
Rådelsbråten by /Se Björkhallknölen höjd   Kvarnbäcken bäck
Saunannuppi gd /Se Björkmansviken vik   Kvarnbäcken bäck
Skräddartorp f.d. torp *Björneberg berg   Kvarnsjön sjö
Skäftan ödetorp Björnkojmyren myr   Kvarnån å
Skör-Jönsheden ödetorp Björnlöpet terräng   Laudakådda myr
Tennåsfallet by /Se Björnmyren myr   Lillberget, se Lisselberget berg
Vedskålbacken f.d. torp Björnmyren myr   Limla Saknas
  Björnmyren myr   Lisselberget berg
  Björnåsbröstet terräng   Lokflon flo
  Björnåsbröstet terräng   Lomtjärnen tjärn
  ?Björnåsen berg   Långflobackarna sluttningar
  Björnåsen, Västra ås   Långholbäcken bäck
  Björnåsen, Östra ås   Långsmalan myr
  Blanktjärnen tjärn   Långtjärnet tjärn
  Blanktjärnen tjärn   Länsmanskällan källa
  Blecka ödetorp   Länsorna terräng
  Blecka, Övre terräng   Läpplansmyrarna myrar
  Bleckeberget berg   Lövbergstjärnen tjärn
  Bleckmyren myr   Malön ö
  Bleckmyren, Nedre terräng   Mellansjön sjö
  Blecksätern säter   Mogruvbäcken bäck
  Blessmyren myr   Mordinen Saknas
  Blåbärstjärnen tjärn   Mördön, se Malön ö
  Blästan sank mark   Noppen Saknas
  Borgmansviken vik   Nässelbäcken Saknas
  Brattbackmyren myr   Nässelbäcken bäck?
  Bredsjöbäcken bäck   Nötön ö
  Bredsjömyren myr   Potmek Saknas
  Bredsjön sjö   Pottmäk berg
  Bringsåsberget berg   Råtan bäck
  Bringsåsbäcken bäck   Råtsjöbäcken, se Råtan bäck
  Brittknölen höjd   Rödknölen höjd
  Bromyrberget berg   Rötbäcken, se Råtan bäck
  Bromyren myr   Rötsjöbäcken, se Råtan bäck
  Bryngelsflon utvidgning av Tåsan   Skepparberget berg
  Brytningen terräng   Skepptjärn(et) tjärn
  Brånberget, Västra berg   Skrallerberget Saknas
  Brånberget, Östra berg   Skärsjön sjö
  Brånåsen berg   Skärsjön, Lilla sjö
  Brändskogen skog   Skäråsbäcken bäck
  Brännknölen berg   Sopela Saknas
  Brännknölmyren myr   Spetsberget berg
  Brännmyren myr   Stenboflon flo
  Brännmyren myr   Storberget berg
  Brännskär terräng   Stor-Havån, se Havån å
  Brännåsen ås   Stormyrberget berg
  Brännåsmyren myr   Stormyrbäcken bäck
  Bränthögen höjd   Stormyren myr
  Busken terräng   Sälgforsen Saknas
  Byxmyren myr   Säterknölen höjd
  Byxmyren myr   Tennåsfallet (Tennåsfallen) Saknas
  *Bårbergs rör f.d. gränsmärke   Tjärnmyrarna myrar
  Båtstadholmen holme   Tollansmyren myr
  Båtstadsmyrarna myrar   Tågmyren myr
  Båtstadviken vik   Tåsan å (älv)
  Båtviken vik   Tåsan å
  Båtviken vik   Tåsan å
  Båtviken vik   Tåsbäcken bäck
  Bäckmyrbäcken bäck   Tåsdalen dal
  Bäckmyrbäcken bäck   Varan å
  Bäckmyren myr   Varån å
  Bäckmyren myr   Vattaho Saknas
  Börje-Jostenen sten   Vesslefallet vattenfall
  Dalkarlsbäcken bäck   Vitberget berg
  Dammbäcken bäck   Vällörebäcken bäck
  Dammyren myr   [?]Vässlefallet fall
  Dammsjön sjö   Västersjöknölen höjd
  Danielsmyren myr   Västersjön sjö
  Djupbäcken bäck   Västersjön sjö
  Djupbäcken bäck   Åselberget berg
  Djupbäckmyren myr   Åsleberget Saknas
  Djupdalen dal   Öråknölen höjd
  Djuphålet sänka?   Örån å
  Djuptjärnen tjärn   Örsjön, Mellre, Västra, Östra sjöar
  Djuptjärnen tjärn   Örsjön, M., V. och Ö., se Mellansjön sjö
  Domar-Håkaudden udde   Östersjön sjö
  Domar-Olleskär terräng   Östersjön sjö
  Domar-Permyren myr    
  Dontkroken del av Havsvallan    
  Dretmyren myr    
  Dundern berg    
  Dundern berg /Se    
  Dundern berg /Se    
  Dysselbäcken bäck    
  Dysselbäcken bäck /Se    
  Dysselbäcken bäck /Se    
  Ekorrmyren myr    
  Elovsflon utvidgning av Tåsan    
  Enberget berg    
  Enbergsbäcken bäck    
  Enbergsbäcken bäck    
  Enbergsbäcken bäck    
  Enbergsdalen dal    
  Enbergstjärnen tjärn    
  Ersmyren myr    
  Eskilsberget berg    
  Eskilsberget berg    
  Eskilsbergsknölen berg    
  Eskilsbergstjärnet tjärn    
  Eskilsbäcken bäck    
  Eskilssätern säter    
  Fageråsdammen damm    
  Fageråsdammen damm    
  Fageråsflå myr    
  Fageråsflå sank mark    
  Fageråssjön sjö    
  Fageråssjön sjö    
  Fageråssjön sjö    
  Fallbäcken bäck    
  Fallmyren myr    
  Fanttjärnen tjärn    
  *Farefjäll fjäll    
  Filipsmyren odling    
  Filpusmyren myr    
  Finnskäggolvet myr    
  Finnslåtten sank mark    
  Finntorpen vik    
  Finnviken vik    
  Fiskhusberget berg    
  Fiskhusbergssätern säter    
  Fiskhusbäcken bäck    
  Fiskhustjärnen tjärn    
  Fjärhanamyren myr    
  Flaskan sank mark    
  Flosstatjärnen tjärn    
  Flosstatjärnmyren myr    
  Flåbäcken bäck    
  Flåbäckforsen fors    
  Forshuvud udde    
  Forslidbäcken bäck    
  Furufallberget berg    
  Furuåsen ås    
  Fågelknulen höjd    
  Fågellekåsen ås    
  Fågeltången skogsmark    
  Galgberget berg    
  Gammelaven terräng    
  Gammeldammen damm    
  Gammelkvarnen kvarn?    
  Gertrudsbäcken bäck    
  Gertrudstjärnen, Norra tjärn    
  Gertrudstjärnen, Södra tjärn    
  Gethällarna berg    
  Gistenbäcken bäck    
  Godåsbäcken bäck    
  Godåsen berg    
  Godåstjärnen tjärn    
  Godåstjärnet tjärn /Se    
  Gomsätern säter    
  Granberget berg    
  Granberget berg    
  Granbergsmyren myr    
  Granbergsmyren myr    
  Granklitten bergsområde    
  Granknölen berg    
  Granknölmyren myr    
  Granåsen ås    
  Gravbäcken bäck    
  Grindstugan terräng    
  Grytforsen fors    
  Grytforsen Saknas    
  Grytforsen fors    
  Gråsijdan, se Klarälven älv    
  Gräsdalen dal    
  Gräsdalshöjden höjd    
  Gräsmyren myr    
  Grästjärnet, Norra tjärn    
  Grästjärnet, Södra tjärn    
  Grävingsmon terräng    
  Gubbmyren myr    
  Gundelarsbäcken bäck    
  Gunnbyviken vik    
  Gutlöpet strandområde    
  Guttorpet ödetorp    
  Gåjgakongo ställe /Se    
  Gångspångmyren myr    
  Gångspångsmyren myr    
  Gårgakanga sandås /Se    
  »Gåssesundet» Saknas    
  *Gåsesund sund    
  Gåsesund vik    
  *Gåsesund el. Kiärnsund, se Tjärnsundsviken vik    
  Gåsesund Saknas /Se    
  Gåstjärnarna tjärnar    
  Gåstjärnsbäcken bäck    
  Gäddtjärnarna tjärnar    
  Gärdsmyren sank mark    
  Gärsfallbäcken bäck    
  Gärsfallknölen berg    
  Gärsholmen holme    
  Hackransfallet svedjefall /Se    
  Hagen skogsområde    
  Hagen skogsområde    
  Hagskogen berg    
  Hagsäterberget berg    
  Hakasobäcken bäck    
  Hakasofallet bergsområde    
  Hakasokölen, Västra sank mark    
  Hakasokölen, Östra sank mark    
  Hallenknipen berg    
  Hallmyren myr    
  Hallån, se Halån å    
  Siön Haln, se Halsjön sjö    
  *Halna sjö    
  Halsjön sjö    
  Halsjön sjö    
  Halsjön sjö    
  Halsjön Saknas    
  Halsjön sjö    
  Halsjön sjö    
  Halt-Larsmyren myr    
  Halvar-Ersforsen fors    
  Halvarsjömyren myr    
  Halvvägsmyren myr    
  Halåbron bro    
  Halån å    
  Halån å    
  Halån å    
  Halån å    
  Halån å    
  Halån å    
  Hammarmyren myr    
  Hamnäsberget berg    
  Hamnäskölen sank mark    
  Hamnäsmyren myr    
  Hamnässätern säter    
  Hansfallaberget berg    
  Hanåsbäcken bäck    
  Hanåsen ås    
  Hanåstjärnen tjärn    
  Haratjärnet tjärn    
  Haratjärnmyren myr    
  Harbergsröset riksröse    
  Havda myr    
  Havsjöberget, Västra berg    
  Havsjöberget, Östra berg    
  Havsjödammen damm    
  Havsjöflå sank mark    
  Havsjöholmen holme    
  ?Havsjön, Norra o. Södra sjöar    
  Norra Hafsjön sjö    
  Havsjön, Norra sjö    
  Södra Hafsjön sjö    
  Hafsjön sjö    
  Havsjön, Södra sjö    
  Havsjötjärnen tjärn    
  Havsjötjärnen, Södra tjärn    
  Hafsvallaån å    
  Havsvallan å    
  Havsvallsätern säter    
  Havsvallviken vik    
  Havsvallviken vik    
  Havåflon utvidgning av Tåsan    
  Havåmunnen Havåns utflöde    
  Hafån å    
  Havån å    
  Havån å    
  Heckamyren myr    
  Hedtjärnberget berg    
  Hedtjärnberget berg    
  Hedtjärndalen dal    
  Hedtjärnen tjärn    
  Hejnamyren myr    
  Hemåsarna åsar    
  Hemåstjärnen tjärn    
  Henriksmyren sank mark    
  Hildingmyren myr    
  Hirsivallen terräng    
  Hitsjön sjö    
  Hojka terräng    
  Holmen holme    
  Holmen udde    
  Holmflon utvidgning av Hansvallan    
  Holmtjärnet tjärn    
  Holmtjärnsberget berg    
  Horrahajamyren myr    
  Hundmyrbäcken bäck    
  Hundmyren myr    
  Husberget skogsområde /Se    
  Husberget skogsområde /Se    
  Husberget berg    
  Husbäcken bäck    
  Husbäcktjärnarna tjärnar    
  Huskheden ödetorp    
  Husman tjärn    
  Husmansknölen berg    
  *Hyliufiæll gränsmärke /Se    
  Hynnan å    
  Hynndammen damm    
  Hynnkroken del av Hynnan    
  Hynnmon skogsområde    
  Hynnos Hynnans utflöde    
  Hyvelsåskojberget berg    
  Håkanbäcken bäck    
  Håkanvallen terräng    
  Håkaslåttarna sank mark    
  Håkasäterberget berg    
  Håkasäterkölen sank mark    
  Håkasätern säter    
  Håkasätern säter    
  Hålbäcken bäck    
  Hållstenarna terräng    
  Håälvmunnen älvmynning    
  *Häjefallet, N. fall    
  *Häljefallet, D S fall    
  Hällberget, Östra berg    
  Hällbergsbäcken bäck    
  Hällbergsmyren myr    
  Hässjegolvet sank mark    
  Hästskär berg    
  Högbrobäcken bäck    
  Högmossen mosse    
  Höjmyren myr    
  Hökmyren myr    
  Höljan å    
  Höljan å    
  Höljan å    
  Höljan å    
  Höljan å    
  Höljan å    
  Höljan å /Se    
  Höljberget berg    
  Höljbergsmyren myr    
  Höljbergssätern terräng    
  Höljbergstjärnen tjärn    
  Höljeberget berg /Se    
  Höljedalstjärnen, Västra tjärn    
  Höljedalstjärnen, Östra tjärn    
  »hölliefallet» Saknas    
  Höljefallet fall    
  Höljefallet riksröse /Se    
  Höljefallsröset riksröse    
  Höljesberget berg    
  Höljessjön sjö    
  Höljessjön Saknas    
  Höljessjön utvidgning av Klarälven    
  Höljesslätten slätt    
  Höljesvikbäcken bäck    
  Höljesvikbäcken bäck    
  Höljesviken vik    
  Höljesvikholmen holme    
  Höljeselfven älv    
  Höljeselfven älv    
  Höljeån Saknas    
  Höljkvarnbron bro    
  Höljmanslöpet sluttning    
  Höljmantjärnen tjärn    
  Höljoset åmynning /Se    
  Höljåsen ås    
  Höllge Ellff, se Höljan å    
  Illbäcken bäck    
  Illbäckstjärnarna tjärnar    
  Jaktfallet fall    
  Jansholmen terräng    
  Jansmyren myr    
  Jorslabacken terräng    
  Jorsladammen myr    
  Jorslamyren myr    
  Josefbäcken bäck    
  Jotjärnbäcken bäck    
  Jotjärnen, Norra tjärn    
  Jotjärnen, Södra tjärn    
  Jätteberget berg    
  Jättstensberget berg    
  Jättstensmyren myr    
  Kajdammen damm    
  Kajslarönningen skogsmark    
  Kallbyvältan sank mark    
  Kallviken vik    
  Kalvfallet fall    
  Kampmyren myr    
  Kampåsbäcken bäck    
  Kampåsbäcken bäck    
  Kampåsen ås    
  Kanalen bäck    
  Kannasmyren myr    
  Karlsbäcken bäck    
  Kavelbromyren myr    
  Kiellegraf, se Källgraven dalsänka    
  Kil-Erkiåsen ås    
  Killbonforsen fors /Se    
  Killbondsfallet terräng    
  Killbonstupen, se Killbonforsen fors    
  Killingholmen terräng    
  *Kinpeberget (=Råknisen?) berg    
  *Kinpeberget berg    
  Klar-Perfallet vattenfall    
  Klarälven älv    
  Klarälven älv    
  Klarälven älv    
  Klarälven älv    
  Klarälven älv    
  Klarälven älv    
  Klementsfallet skogsmark    
  Klämmeshålet, Nedre myr    
  Klämmeshålet, Övre myr    
  Klämmestegen skogsteg /Se    
  Klämmesviken vik    
  Klättbäcken bäck    
  Klätten bergstopp    
  Klättmyren myr    
  Knallvallen terräng    
  Knappberget berg    
  Knappbron bro    
  Knektberget berg    
  Knektbergsbäcken bäck    
  Knektbäcken bäck    
  Knekttjärnen tjärn    
  Knipan terräng    
  Knipeberget, se Råknipen råberg    
  Knipsätern säter    
  Knölbäcken bäck    
  Knölfallen berg    
  Knölmyren myr    
  Kohomyren sank mark    
  Kohomyren myr    
  Kojjordet terräng    
  Kojmyrbäcken bäck    
  Kojmyren myr    
  Kojmyren myr    
  Kojmyren myr    
  Kojmyren myr    
  Kojvicko myr /Se    
  Kojvickobäcken bäck    
  Kojvickokölen sank mark    
  Kojvickotjärnet tjärn    
  Kolmildalen dal    
  Kontorsåsen ås    
  Kopsaharja, se Kåpsaharja backe    
  Korsialamp, se Kårsilampen tjärn    
  Korsilampen tjärn /Se    
  Kossialamp, se Kårsilampen tjärn    
  Kristaffa terräng    
  Kristiankojan terräng    
  Krokbacken terräng    
  Kroken del av Tåsan    
  Krokolaknölen berg    
  Kronkölen sank mark    
  Kråktjärnet tjärn    
  Kråktjärnsbäcken bäck    
  Kråktjärnsmyren myr    
  Kuntknölen berg    
  Kuntknölen berg /Se    
  Kuvan terräng    
  Kvakkolamp tjärn /Se    
  Kvarnberget, Övre ödetorp    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnfallbäcken bäck    
  Kvarnflon tjärn    
  Kvarnmyren myr    
  Kvarnmyren myr    
  Kvarnsjöberget berg    
  Kvarnsjödammen damm    
  Kvarnsjön sjö    
  Kvarnsjön sjö    
  Kvarnsjötjärnen tjärn    
  Kvarnån å    
  Kåjvicko myr /Se    
  Kållonmäck, se Kållåmäck berg    
  Kålåmäck bergtopp /Se    
  Kållånmäck, se Kållåmäck berg    
  Kållåmäck berg /Se    
  Kåpsaharja backe /Se    
  Kårsialamp tjärn /Se    
  Kårsilampen tjärn /Se    
  Kåssialamp tjärn /Se    
  Källegraf, N, se Källgraven dalsänka    
  Källegraf, se Källgravsröset, Västra o. Östra riksrösen    
  Källgraven dalsänka    
  Källgraven Saknas    
  Källgraven dalsänka    
  Källgraven dalsänka    
  Källgraven dalsänka    
  Källgraven dalsänka    
  Källgraven dalsänka    
  Källgraven dal    
  Källgraven dal    
  Källgraven dal    
  Källegrafven Saknas    
  Källgraven sänka    
  Källgraven dal    
  Källgraven dalsänka    
  ?Källgraven riksröse    
  Källegraven dal /Se    
  Källgravsröset, Västra o. Östra riksrösen    
  Källgravsröset, Västra o. Östra riksrösen    
  Källgravsröset, Västra o. Östra riksrösen    
  Källgravsröset, Västra riksröse    
  Källegrafsröset Saknas    
  ?Källgravsröset, Västra riksröse /Se    
  Källgravsröset, Västra riksröse    
  Källegravsröset, V:a riksrös /Se    
  Källmoåsen ås    
  Källmyren myr    
  Källmyren myr    
  Källåsarna åsar    
  Kärpakompobäcken bäck    
  Kälavallen terräng    
  Kölen sank mark    
  Lars-Larsabäcken bäck    
  Lars-Persatjärnet tjärn    
  Lassebäcken bäck    
  Lassetjärnen tjärn    
  Lautakodadammen dal av Havsvallen    
  Lautakodamyrarna myrar    
  Lekmyren myr    
  Lekmyren myr    
  Lenaägan äga    
  Lerflon utvidgning av Havsvallan    
  Lill-Havån å    
  Lill-Lomtjärnen tjärn    
  Lill-Skärsjön sjö    
  Lill-Skärsjön sjö    
  Limmelafallet terräng    
  Limtorp terräng    
  Linnbäcken bäck    
  Linnbäckshulten skogsområde    
  Linnmyren myr    
  Lisselberget berg    
  Lisselbergstjärnet sank mark    
  Lockso myr    
  Locksoholmen fastmark    
  Lokflon utvidgning av Tåsan    
  Lomtjärnen, Norra tjärn    
  Lomtjärnen, Södra tjärn    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnsbrännan skogsområde    
  Lomtjärnsmyrarna myrar    
  Lomtjärnsmyren myr    
  Londonberget berg    
  Lortmyren myr    
  Lortmyren myr    
  Lorttjärnet tjärn    
  Lorttjärnsmyren myr    
  Lustigbacken backe    
  Låghusberget berg    
  Låghusbergsdalen dal    
  Låghusbergssätern säter    
  Långbroholmen udde    
  Långe Sijdan, se Klarälven älv    
  Långfloberget berg    
  Långflon myrmark    
  Långholsmyren, Västra myr    
  Långholsmyren, Östra myr    
  Långloken tjärn    
  Långmyren myr    
  Långmyren myr    
  Långmyren myr    
  Långmyren myr    
  Långmyren myr    
  Långmyren myr    
  Långsmalan sank mark    
  Långtjärnen vik    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen vik    
  Långviken vik    
  Långåsen ås    
  Långåsen ås    
  Läbbiko bergsområde    
  Läbbikomyren myr    
  Länserudssätern säter    
  Länsflon utvidgning av Tåsan    
  Länskojan terräng    
  Länsmanstjärn tjärn    
  Länsmanstjärnen tjärn    
  Läpplandsmyrarna myrar /Se    
  Läpplansmyren, Nedre myr    
  Läpplansmyren, Övre myr    
  Lövbergsbäcken bäck    
  Lövbergsknölen berg    
  Lövbergssätern säter    
  Lövbergstjärnen tjärn    
  Lövhusbäcken bäck    
  Lövknölen berg    
  Lövliden skogsområde    
  Lövskogsbrännan skogsområde    
  Lövskogsbrännan berg?    
  Mackamyren myr    
  Malabäcken bäck    
  Malamyren myr    
  Malaåsen ås    
  Malbäcken bäck    
  Malbäcken bäck    
  Malbäckskölen sank mark    
  Malbäckstjärnet tjärn    
  Manen holme i myr    
  Maritsslåtten sank mark    
  Markvistmyren myr    
  Markviståsen berg    
  Maståsen ås    
  Maståsen ås    
  Mattestjärnen tjärn    
  Mellanbjörnåsen ås    
  Mellanmyren myr    
  Mellanmyren myr    
  Mellanmyren myr    
  Mellansjöberget berg    
  Mellansjöbäcken bäck    
  Mellansjön sjö    
  Mellansjöskäret berg    
  Mellanvallen bergssluttning    
  Mellersta knallen berg    
  Mickelsforsen fors    
  Mickelsforsen fors    
  Middagsberget berg    
  Midsommarmyren myr    
  Mjölkbudstenmyren myr    
  Mogruvan terräng    
  Mogruvbäcken bäck    
  Mordön höjd    
  Mordön ö /Se    
  Mossesjömyren myr    
  Mossmyren myr    
  Mossmyren myr    
  Mullhögen, Dan. riksröse    
  Mullhögen ?hög    
  Mullhögen berg    
  Mullhögen berg o. triangelpunkt    
  Mullhögsröset riksröse    
  Mullhögsröset riksröse    
  Mångaslåtten sank mark    
  Månhemstjärnen tjärn    
  Måragosstjärnen tjärn    
  Måragosstjärnen tjärn    
  Måttkojmyren myr    
  Märramyren myr    
  Märratjärnet tjärn    
  Märraåsen ås    
  Märrmyrbäcken bäck    
  Mölnbackakojan koja?    
  Mördarön, se Mordön ö    
  Mördarön ö /Se    
  Nabben område    
  Nergårdstjärnen vik    
  Nergårdstjärnen tjärn    
  Nibbsätern säter    
  Nipdalen dal    
  Nipen höjd    
  Nittiso myr    
  Noler-Skrallerbergsmyrarna myrar    
  Noppiknölen berg    
  Nordsjön sjö    
  Nordskalåsen ås    
  Norra knallen berg    
  Norrotmyren myr    
  Norrstug-Kerstiberget berg    
  Nummerdalen dal    
  Nyborgssätern säter    
  Nybrännan skogsområde    
  Nygårdssätern säter    
  Nygårdstjärnen tjärn    
  Nysäterknölen kulle    
  Nysätern säter    
  Nyvallen säter    
  Näsbron bro?    
  Näshagen strandområde    
  Näsknölen berg    
  Näsknölmyren myr    
  Nässeltjärnen vik    
  Nässeltjärnen tjärn    
  *Nästjärnen tjärn    
  Näsvallen terräng    
  Näsvallmyren myr    
  Ollesmyrbäcken bäck    
  Ollesmyren myr    
  Ollesmyråsen ås    
  Ollesmyråsen ås    
  Oppochnerstenen sten    
  Ormtjärnen tjärn    
  Ormtjärnsbrännan skogsmark    
  Orrholmen holme    
  Orrknölen berg    
  Orrknölen berg    
  Orrkojmyren myr    
  Orrleksmyrbrännan skogsmark    
  Orrlekmyrbröstet terräng    
  Orrlekmyren myr    
  Orrleksmyren myr    
  Orsiön, se Örsjön sjö    
  Ottertjärnet tjärn    
  Oxberget berg    
  Packanpelle myr    
  Paljackaknölen berg    
  Paradiset terräng    
  Paradisknölen berg    
  Pavasla terräng    
  Peckalabäcken bäck    
  Pekkalavaln natn. /Se    
  Peppolamp tjärn    
  Per-Embretsdalen dal    
  Per-Larsatjärnarna tjärnar    
  Per-Larsatjärnen tjärn    
  Pettertorp terräng    
  Pillisbäcken bäck    
  Pillisflon utvidgning av Havsvallan    
  Pillisflon flodutvidgning /Se    
  Pillismyren myr    
  Pillismyren myr /Se    
  Pillistjärnarna tjärnar /Se    
  Pillistjärnen, Norra tjärn    
  Pillistjärnen, Södra tjärn    
  Piltmyren myr    
  Pojkela-Badsjömyren myr    
  Pojkela-Badsjömyråsen ås    
  Pojkrönningen sank mark    
  Ponkojmyren myr    
  Portmäck berg /Se    
  Potmek, se Pottmäck berg    
  Potmäk berg    
  Pottmäck berg /Se    
  Prästbrännan skogsmark    
  Päggonätto myr    
  Päggonätto mosse /Se    
  Pälsen myr    
  Pälsen myr /Se    
  Pälstjärnen tjärn    
  Rabbaso stenigt område?    
  Rajsk område med skog?    
  Rakn-pan, se Råknipen berg    
  Rang-Anderstjärnet tjärn    
  Rangberget berg    
  Rangbergssätern säter    
  Rangel el. Rangsjön sjö /Se    
  Rangkalvbäcken bäck    
  Rangkalven tjärn    
  Rangsjön sjö    
  Rangsjön sjö    
  Rangsjön sjö    
  Rangsjön sjö /Se    
  Redersdammen myr    
  Riddarfallet bergsområde    
  Riddarmyren myr    
  Rimso myr /Se    
  Risberget berg    
  Risberget berg    
  *Risbergs rör f.d. gränsmärke    
  Risbergsån å    
  Rongaisomyren myr    
  Rotelfven älv    
  Rotvältmyren myr    
  *Rummorsåsen berg    
  Rundholmen holme    
  Rundmyren myr    
  Rundmyren myr    
  Rungen, se Rangsjön sjö    
  Ruskåsbäcken bäck    
  Ruskåsen ås    
  Ruskåsmyren myr    
  Ruskåstjärnen tjärn    
  Rysjöbäcken bäck    
  »Rÿssbergzsten» Saknas    
  Rytomt terräng    
  Rytomttjärnarna tjärnar    
  Råkarna sank mark    
  Wästra Råknipa, se Råknipen berg    
  Råknipen, se Knipberget berg    
  Råknipen berg o. gränsmärke    
  Råknipen berg    
  Råknipen råberg    
  ?Råknipen berg    
  Råknipen berg    
  Råknipen berg o. gränsmärke    
  Råknipen berg /Se    
  Råknipen berg    
  Rävmobäcken bäck    
  Rävmomyren myr    
  Rävmon skogsområde    
  Rävrumpmyren myr    
  Rögubben sten    
  Röknölen berg    
  Röknölmyren myr    
  Rölmyran sank mark    
  Römåsmyren myr    
  Rönningen terräng    
  Rönningen terräng    
  Rönningen ödetorp    
  Rönningsmyren myr    
  Rönnvålmyren myr    
  Rötan å    
  Rötsjön sjö    
  *Sandkällan riksröse    
  *Sandkällan källa    
  »Sandkiälla» Saknas    
  Sandkällan riksröse    
  Sandkällan tjärn    
  Sandkällan riksrös /Se    
  Sandkälleforsen Saknas    
  »Sandkälleforsen» gränstrakt    
  Sandkällforsen fors    
  Sandkällforsen fors    
  Sandkälleforsen Saknas    
  Sandävjan strandområde    
  Sankälla, Sw, se Sandkällan riksröse    
  Serverinsberget berg    
  Siljanspälliso sank mark    
  Sirifallet bergssluttning    
  Skallholmen holme    
  Skansen höjd    
  Vestra Skarsjön sjö    
  Östra Skarsjön sjö    
  ?Skepparberget berg    
  Skepparberget berg    
  Skepparbergsbäcken bäck    
  Skepparberget berg    
  Skepparberget, Norra fäb.    
  Skepparberget, Södra Saknas    
  Skeppet holme    
  Skeppmoarna skogsmark    
  Skeppmyrarna myrar    
  Skepptjärnen, Lilla tjärn    
  Skepptjärnen, Stora tjärn    
  Skomakarfallet fall    
  Skrallerberget berg    
  Skrallerbergstjärnen tjärn    
  Skäftbrännan skogsmark    
  Skäftbusken sank mark    
  Skäftbäcken bäck    
  Skäftdammen utvidgning av Havsvallan    
  Skäftmyren myr    
  Skärberget berg    
  Skärknipen berg o. triangelpunkt    
  Skärknipen höjd    
  Skärknölen berg    
  Skärlöpet terräng    
  Skärsjödammen dammbyggn.    
  Skärsjödammen dammbyggn.    
  ?Skärsjön sjö    
  Skärudden udde    
  Skärån å    
  Skärån å    
  Skäråsbäckdalen dal    
  Skäråsbäcken bäck    
  Skäråsbäcken bäck    
  Skäråsen ås    
  Skäråsen ås    
  Skäråsmyren myr    
  Skäråstjärnen tjärn    
  Slipstensmyren myr    
  Sloen sank mark    
  Slugstugan terräng    
  Slåttertjärnen tjärn    
  Slåttmyren, Stora myr    
  Slätthällarna släta skogsområden    
  Slätthällarna terräng    
  Slätthällarna terräng    
  Slätthällmyren myr    
  Slättmyren myr    
  Smalmyren myr    
  Smedslåtten, Norra myr    
  Smedslåtten, Södra myr    
  Småabborrtjärnen tjärn    
  Sojenso myr    
  Sommarforsen fors    
  Spelmyren myr    
  Spetsberget berg    
  Spikmyren, Norra myr    
  Spikmyren, Södra myr    
  Spisåsen ås    
  Spisåstjärnen tjärn    
  Spjutberget berg    
  Spjutmyren myr    
  Stanndärholen skogsmark    
  Stenfallmyren myr    
  Stenboflon del av Tåsan    
  Stenbäcken bäck    
  Stenbäcksmyren, Norra myr    
  Stenbäcksmyren, Södra myr    
  Stenhotellviken vik    
  Stenmyren myr    
  Stenmyrtjärnet tjärn    
  Stensrudmyren myr    
  Stentjärnen tjärn    
  Stentjärnen tjärn    
  Stentjärnet tjärn    
  Storberget berg    
  Storberget berg    
  Storberget berg    
  Storbergs Backeröset riksröse    
  Storbergs Granhultsröset riksröse    
  Stordammen terräng    
  Storfallberget berg    
  Storhammaren berg    
  Storhammarmyren myr    
  Storholmen holme    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyrfallen skogsområde    
  Stormyrknipen berg    
  Stormyrsätern säter    
  Storskär terräng    
  Storskär skär    
  Stor-Skärsjön sjö    
  Storstenskojan koja    
  Storstensmyren myr    
  Storstenåsen ås    
  Strand-Jonsätern säter    
  Strandmon strandområde    
  *Stupefors riksröse?    
  Strupfors, Sw., se Varåröset riksröse    
  Strängforsen fors    
  Stubbsätern säter    
  Styggforsen fors    
  Stygglandet bergsområde    
  Stånggålmyren myr    
  Störes sluttning    
  Sunnan sank mark    
  Svanrevbäcken bäck    
  Svanrevmyren myr    
  Swartbäck, se Svartbäcksröset riksröse    
  Svartbäcksröset riksröse    
  Svartbäcksröset riksröse    
  Svartfallet fall    
  Svartfallet terräng    
  Svarthålabäcken bäck    
  Svenkholmen terräng    
  Svenskåsarna åsar    
  Svenskåsen ås    
  Svinholen skogsområde    
  Svintjärnen tjärn    
  Synningen strandområde    
  Synningsbäcken bäck    
  Synningsbäcken bäck    
  Sälgforsen dammbyggnad    
  Sälgheden hed    
  Säterknappmyren myr    
  Säterknipen backe    
  Säterknipen berg    
  Säterknölen berg    
  Sätermyren myr    
  Sätermyren myr    
  Sätermyren myr    
  Sätervägmyren myr    
  Säteråsen höjd    
  Säteråsen ås    
  Södra knallen berg    
  Sönner-Skrallerbergsmyrarna myrar    
  Sönnersätrarna sätrar    
  Sörbyslåtten sank mark    
  Tallknölen berg    
  Tallåsberget berg    
  Tallåsrönningen terräng    
  Tallåssätern säter    
  Tallåstjärnen tjärn    
  Tattarmyren myr    
  Tattarmyren myr /Se    
  Tattartjärnet tjärn    
  Tattaråsen ås    
  Tennåsmyren myr    
  Tjugofemöresmyren myr    
  Tjäderkojbäcken bäck    
  Tjärkarlmyren myr    
  Tjärnmyrbäcken bäck    
  Tjärnmyrbäcken bäck    
  Tjärnmyrbäcken bäck    
  Tjärnmyrdalen dal    
  Tjärnmyren myr    
  Tjärnmyren myr    
  Tjärnmyren myr    
  Tjärnmyren myr    
  Tjärnmyren myr    
  Tjärnmyren myr    
  Tjärnmyrknölen berg    
  Tjärnsund vik    
  *Tjärnsundet sund    
  Tjärnsundsröset, Norra riksröse    
  Tjärnsundsröset, Södra riksröse    
  Tjärnsundsröset, S:a riksrös /Se    
  Tjärnsundsviken vik    
  Tollhansmyren myr /Se    
  Torget öppen plats?    
  Torkilsforsen fors    
  Torkilsforsävjan utvidgning av Halån    
  Torkilstjärnen tjärn    
  Torpfallet terräng    
  Torrbrännan skogsområde    
  Torrknölen berg    
  Trehässjagolvet sank mark    
  Trekojmyren myr    
  Trollslåtten sank mark    
  Trängslet skogsområde    
  Tusaåen, se Tåsan å    
  Tusenbrortjärnen tjärn    
  Tuvmyren myr    
  Tuvtjärnen tjärn    
  Tvillingtjärnarna tjärnar    
  Tvillingtjärnarna tjärnar    
  Tvärmyren myr    
  Tågmyren myr    
  Tågmyren myr    
  Tållansmyren myr /Se    
  Tångtjärnen tjärn    
  Tångtjärnen tjärn    
  Tåsa Elf, se Tåsan älv    
  Tåsan älv    
  Tåsan å    
  Tåsan älv    
  Tåsan å    
  Tåsan å    
  Tåsan å    
  Tåsan å    
  Tåsbäcken bäck    
  Tåsjödammen damm    
  Tåsjödammen damm    
  Tåsjön sjö    
  Tåsängen strandområde    
  Tällåsen ås    
  Ugglehedsbron bro?    
  Ugglehedsmyren myr    
  Ugglehedssätern säter    
  Utgräventjärnen tjärn    
  Utterhällarna terräng    
  Vackerfallmyren myr    
  Vakensmyrarna myrmark    
  Varan å    
  Varan å    
  Varån å    
  Varån å    
  Varån biå till Klarälven    
  Varån biå till Klarälven    
  Varån å    
  Varån å    
  Varån å    
  Varån å    
  Varån å    
  Varåröset riksröse    
  Varåröset riksröse    
  Vattahåberget berg /Se    
  Vemyren myr    
  Viatbäcken bäck    
  Viatmyren myr    
  Vibergsvältan strandområde    
  Viddaso myr /Se    
  Vidin-Peckamyren myr    
  Villbyforsen fors    
  Vinnåsarna åsar    
  Vintervägmyren myr    
  Vintervägsmyren myr    
  Vintervägsviken vik    
  Vitberget berg    
  Vitbergsbrännan skogsområde    
  Vitbergstjärnen tjärn    
  Vithammarn berg    
  Vithammaren bergsområde    
  *Vitkatteberget Saknas    
  Vithammaren terräng    
  Vålarna svedjefall?    
  Vålläggningsfallet skogsområde    
  Väggröset riksröse    
  Vällmyren myr    
  Vällörebäcken bäck    
  Vässelfallet skogsområde    
  Vässelflon del av Tåsan    
  Västersjöbäcken bäck    
  Västersjöfallet terräng    
  Västersjöflå sank mark    
  Västersjöknölen berg    
  Västersjömyren myr    
  Västersjön sjö    
  Västersjön sjö    
  Yxskaftmyren myr    
  Åbergsbäcken bäck    
  Åbergsmyren, Västra myr    
  Åbergsmyren, Östra myr    
  Åker-Mattisviken vik    
  Åker-Mattisviken vik    
  Ålinabäcken bäck    
  Åran sund    
  Åselberget berg    
  Åsen ås    
  Åsmyren myr    
  Åsmyren myr    
  Åsmyren myr    
  Älgskärsmyren myr    
  Älgåkerkojan koja    
  Älgåkern bergsområde    
  Ängarna strandområde    
  Ängefallen skogsmark    
  Ängen strandområde    
  Ängeslättmyrarna myrar    
  Ökenmyren myr    
  Ökna skogsområde    
  Öretiernan, se Örsjön sjö    
  Örsjöberget höjd    
  Örsjöberget berg    
  Örsjöberget berg    
  Örsjödammen damm    
  Örsjön sjö    
  Örsjön o. Örsjön, Norra sjöar    
  Örsjön sjö    
  Örsjön, N. o. S. Saknas    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Norra Örsjön sjö    
  Örsjön, Norra sjö    
  Örsjön sjö    
  Örsjön, Norra sjö    
  Örtjärnsbäcken bäck    
  Örtjärnsbäcken bäck    
  Örtjärnsbäcken bäck    
  Örtjärnsslåtten terräng    
  Öråedan tjärn    
  Öråkroken terräng    
  Öråknölen berg    
  Öråmunnen Öråns utflöde    
  Örån å    
  Örån å    
  Östan myren myr    
  Österaven terräng    
  Östersjön sjö    
  Östersjön sjö    
  Östersjön sjö    

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.