ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Örebro län : Nya Kopparbergs härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 36 Naturnamn : Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn :
Nya Kopparberget sn   Kopparberget Saknas  
Kopparberget bergslag   ränslar inbyggarbeteckning  
Nya Kopparberget gruva?      
Nya Kopparberget Saknas      
Saknas Saknas      
Nya Koppaberget kyrkby      
Ljusnarsberg Saknas      
Nya Kopparberg blg      
Ljusnarsberg sn      
Ljusnarsberg Saknas      
Nya Kopparberget blg      
Nya Kopparberget gruva      
Nya Kopparberg sn      
Ljusnarsberg sn      
Nya Kopparberget blg      
Nya Kopparberget blg      
Nya Kopparberg blg      
Ljusnarsberg sn      
Nya Kopparberget blg      
Ljusnarsberg sn      
Nya Kopparberget blg      
Nya Kopparberget blg      
Nya Kopparberg bergslag /Se      
Nya Kopparberg blg      
Ljusnarsberg sn      
Nya Kopparberget blg      
Ljusnarsberg sn      
Ljusnarsberg sn      
Ljusnarsberg sn      
Ljusnarsberg sn      
Nya Kopparberget blg      
Nya Kopparberget kyrkby      
Nya Kopparberg blg      
Nya Kopparberg blg      
Nya Kopparberg blg      
Nya Kopparberg blg      

  ^  

Örebro läns härader m.m.