ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Örebro län : Lindes och Ramsbergs härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 115 Naturnamn : 2 Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn :
Lindesbergs bergslag bergslag Fikate-tall underträd Lindes och Ramsbergs härad härad  
Linde blg o. sn Rya-heden hed    
Linde blg      
Linde sn o. blg      
Lindesberg blg      
Linde blg      
Lindes berg(slag)      
Linde sn och bglg      
Linde blg o. sn      
Linde sn      
Linde blg      
Lindes bergslag bergslag      
Linde sn      
Lindesberg bergslag      
Linde blg o. sn      
Linde blg?      
Lindesberg förr bergslag      
Lindesberg förr bergslag      
Linde blg      
Lindesberg bergslag      
Lindesberg bergslag      
Linde blg      
Lindesberg bergslag      
Linde blg      
Linde blg o. sn      
Lindes sn      
Lindesberg sn      
Lindes bergslag      
Lindesbergs bergslag bergslag      
Linde blg o. sn      
Lindesberg bergslag      
Lindesberg bergslag      
Lindesbergs bergslag bergslag      
Lindesberg bergslag      
Lindesbergs bergslag bergslag      
Lindesbergs bergslag bergslag      
Lindesberg bergslag      
Lindesberg förr bergslag      
Lindesberg bergslag      
Lindesberg bergslag      
Linde blg      
Linde sn      
Linde blg      
Linde sn o. blg      
Lindesberg blg      
Lindesberg blg      
Lindesberg blg      
Lindesberg blg      
Lindesberg blg      
Lindesberg blg      
Lindesberg bergslag      
Linde blg      
Lindesberg blg      
Lindesberg blg      
Lindesberg blg      
Lindesberg blg      
Indesberg bergslag      
Lindesberg bergslag      
Lindesberg bergslag      
Lindesberg bergslag      
Lindesberg bergslag      
Linde blg      
Linde blg      
Linde blg      
Lindesberg blg      
Lindesberg blg      
Lindesberg blg      
Lindesberg förr bergslag      
Lindesberg förr bergslag      
Lindesberg bergslag      
Lindesberg bergslag      
Lindesås Saknas      
Lindes bergslag bergslag      
Lindesberg bergslag      
Lindes bergslag      
Linde blg o. sn      
Linde blg o. sn      
Lindesberg bergslag      
Lindesberg bergslag      
Lindesberg f. bergslag      
Lindesberg f. bergslag      
Linde blg o. sn      
Lindesberg f. bergslag      
Linde blg o. sn      
Linde Saknas      
Linde blg      
Linde blg o. sn      
Linde blg o. sn      
Linde blg      
Linde blg o. sn      
Linde blg o. sn      
Lindesberg st o. sn      
Linde blg o. sn      
Linde blg o. sn      
Lindesberg st      
Lindesberg st      
Lindesberg st      
Lindesberg st      
Linde sn      
Lindesberg st      
Linde blg      
Lindesberg st      
Linde sn o. st      
Linde blg      
Linde blg o. sn      
Lindesberg st      
Lindesberg st      
Linde blg o. sn      
Lindesberg st      
Lindesberg st      
Linde blg      
Linde blg      
Linde blg      
Linde blg      
Linde bergslag /Se      

  ^  

Örebro läns härader m.m.