ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Örebro län : Nora och Hjulsjö härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 137 Naturnamn : 50 Bebyggelsenamn : 3 Naturnamn :
*Nordeshaga förr tingslag /Se Björnsjön, se Björkasjön Saknas Nora härad hd  
Noraskog Saknas Bockabosjön Saknas Nora o. hjulsjö härad hd  
Noraskog Saknas *Bodhasjö sjö Nora bergslag bergslag  
Noraskog f. bergslag Bodasjö sjö    
Noraskog f. bergslag Brukself, se Finnhytte elf älv    
Noraskog sn o. bergslag Dalkarlsberget berg /Se    
?Nora sn Erik Håkanssons hytta, se Håkansboda Saknas    
Nora bergslag Flintan gruvnamn /Se    
Noraskog förr bergslag /Se Färskan gruvnamn /Se    
?Nora sn Grängeselfven, se Rastelfven Saknas    
Nora bglg Hagbyån å /Se    
Noraskog bergslag Huilareberget Saknas    
Noraskog hd Hållstaberget Saknas    
Noraskog Saknas Höge kolningh Saknas    
Nora bergslag Koberget Saknas    
Noraskog Saknas Öfre Kårbergshytta, se Kårberget Saknas    
Noraskoga bergslag landskommun Ljussjöhöjden Saknas    
Nora bergslag Malmalångskogen Saknas    
Nora bergslag Moshyttan, se Filipshyttan Saknas    
Noraskoga bergslag landskommun Måsaberg gruva    
Noraskog del av Västmanland Nederhyttan, se Kårberget Saknas    
Noraskog del av Västmanland Nedre sjön Saknas    
Nora blg Norasjön Saknas    
Nora bergslag? Nora-ån å    
Noraskog förr bergslag Nordansjö Saknas    
Nora blg Norrehampmon Saknas    
Noraskog förr bergslag Nysjön Saknas    
Nora bergslag Ormkärn Saknas    
Nora bergslag Penningberget Saknas    
Noraskog bergslag Lilla Prestabergsgrufvan Saknas    
Noraskog bergslag Rastehyttan Saknas    
Nora bergslag o. sn Rastelfven Saknas    
Nora bergslag Rodabergom Saknas    
Nora bergslag Rökärr Saknas    
Nora sn Slotterberg gruva    
Noraskoga bergslag utgjordes av sn Slotterberg gruva    
Noraskoga bergslag utgjordes av sn Stormossen Saknas    
Nora bergslag Swartte Åå Saknas    
Nora bergslag Svartälven älv /Se    
Noraskoga bergslag utgjordes av sn Söderhampnen Saknas    
Nora bergslag Sölebergsberget Saknas    
Noraskoga bergslag utgjordes av sn Tullesjö Saknas    
Noraskogs bergslag omfattades av nuv Nora sn Tönnsjöarna Saknas    
Nora bergslag Ångagrufvan Saknas    
Nora bergslag Åsa-Röberg Saknas    
Nora bergslag Åsen Saknas    
Noraskogs bergslag sn Åsera Saknas    
Noraskogs bergslag sn Östrehampnen Saknas    
Noraskogs bergslag sn Öfre Björken, se Norra Björken Saknas    
Nora bergslag Öfre hammaren, se Didrikshammaren Saknas    
Noraskog landsförs.      
Noraskog landsförs.      
Noraskog landsförs.      
Noraskog landsförs.      
Noraskoga bergslag landsförs.      
Nora bergslag      
Nora bergslag      
Noraskog landsförs.      
Nora bergslag      
Noraskog landsförs.      
?Noraskog bergslag      
Nora bergslag      
Noraskog landsförs.      
Noraskog landsförs.      
Noraskog landsförs.      
Noraskog landsförs.      
Nora bergslag      
Nora bergslag      
Noraskog landsförs.      
Noraskog landsförs.      
Nora sn      
Noraskog blg      
Nora blg      
Noraskog landsförs.      
Noraskog landsförs.      
Noraskog sn      
Noraskog f. bergslag      
Noraskog landsförs.      
Nora blg      
Noraskog landsförs.      
Noraskog Saknas      
Nora bergslag      
Nora blg      
Nora bergslag      
Nora bergslag      
Nora bergslag      
Nora bergslag      
Nora bergslag      
Nora bergslag o sn      
Nora bergslag      
Nora bergslag      
Nora bergslag o. sn      
Nora bergslag      
Nora bergslag      
Nora bergslag o. sn      
Nora bergslag      
Noraberg förr bergslag      
Nora bergslag      
Nora bergslag      
Nora bergslag      
Nora bergslag      
Nora bergslag      
Nora bergslag      
Nora bergslag o. sn      
Noraskog Saknas      
Noraskog Saknas      
Nora bergslag      
Nora blg      
Nora bergslag o. sn, st.      
Nora blg      
Noraskog Saknas      
Noraskog Saknas      
Noraskog hdr /Se      
Vesterbergslagen Saknas      
Bastnäshult Saknas      
Bergslagen Saknas      
Bergslagen Saknas      
Beståås Saknas      
Bodafors Saknas      
Erikstorp Saknas      
Forseboda Saknas      
Gabbehyttan Saknas      
Ghita Saknas      
Grönvall Saknas      
Gunnarsökna Saknas      
Ham:t? Saknas      
Hawasthanom Saknas      
Hult Saknas      
Hultet, se Djupdalshult Saknas      
Jarnberaland Saknas      
Karlsdal Saknas      
Kottheboda Saknas      
Kungsberg, se Kronoberg Saknas      
Loftstugan Saknas      
Skrepsta Saknas      
Örnhult, se Grönhult Saknas      
Östom Saknas      

  ^  

Örebro läns härader m.m.