ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Örebro län : Sköllersta härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 72 Naturnamn : 14 Bebyggelsenamn : 5 Naturnamn :
Sköllersta hd »affra aa» å Sköllersta hd  
Sköllersta hd Haddeboån å Sköllersta hd  
Sköllersta hd Kvistmaren, V. o. Ö. sjöar Sköllersta hd  
Sköllersta hd Kvismaren, Västra o. Östra sjöar /Se Sköllersta hd  
Sköllersta härad Kvismaren sjöar /Se Sköllersta hd förklaringar  
Sköllersta hd Kvismaren sjö /Se    
Sköllersta hd Kvismaren, Västra o. Östra sjöar /Se    
Sköllersta härad Kvismaren, Östra o. Västra sjöar /Se    
Sköllersta hd Kvismaren, V. o. Ö. f.d. sjöar /Se    
Sköllersta hd /Se Kvismaren, V. o. Ö:a sjöar /Se    
Sköllersta härad Kvismaredalen dal    
Sköllersta hd o. sn Sottern sjö    
Sköllersta härad Sottern sjö /Se    
Sköllersta härad Sottern sjö /Se    
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta härad      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta härad      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllerstad hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd o. sn      
Sköllersta härad härad      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta sn      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd      
Sköllersta hd o. sn      
Sköllersta hd o. sn      
Sköllersta hd o. sn      
Sköllersta härad hd      
Sköllersta härad hd      
Sköllersta härad hd      
Sköllersta hd /Se      
Sköllersta hd /Se      
Sköllersta hd /Se      
Sköllersta hd /Se      
[Andersboda] Saknas      
Bredehult Saknas      
*Gylswara = Göksvala by      
»holmanom» beb      
*Radhlo Saknas      
*Rundaby Saknas      
Skyddæby Saknas      
*Æliabergh by?      
Svennevads rättaredöme rd /Se      

  ^  

Örebro läns härader m.m.