ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hammars socken : Sundbo härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 665 Naturnamn : 1446 Bebyggelsenamn : 1263 Naturnamn : 1856
Hammar sn Aarholmen, ? Orrholmen öar Hammars socken sn Abborrahålet vik
Hammar sn Abborrahålet vik Hammars socken förklaringar Abborrahålet vik
Hammar sn Acksjön sjö Hammars sn förklaringar Abborrgrundet, Lilla, se abborrgrundet, Östra grund och fiskeplats
Hammar sn Albacken ägomark Hammars sn förklaringar Abborrgrundet, Stora, se Abborrgrundet, Västra grund och fiskeplats
Hammar sn Algrenaån-Aspaån å Hammars socken sn Abborrgrundet, Västra grund och fiskeplats
Hammar sn Algrenaån å Hammar sn Abborrgrundet, Östra grund och fiskeplats
Hammar sn Algrenaån å Hammar sn Alelyckan udde
Hammar sn Almsundet sund Västersidan Saknas Alesten(en) fiskeplats
Hammar sn Almudden udde Hammarskaft inbyggarbeteckning Alesten(en) sten
Hammar sn Almudden udde /Se Hammarskaft inbyggarbeteckning Algrenamarken skogsområde
Hammar socken Alsen sjö Långvikarna inbyggarbeteckning Algrenan f.d. smedja
Hammar sn Alsnön, se Alsen sjö västgötar inbyggarbeteckning Algrenasmedjan, se Algrenan f.d. smedja
Hammar socken Amlången, se Åmmelången sjö Grytingen inbyggarbeteckning Algrenaån å
Hammar sn Ammelången sjö Adelsberg avs Almkvistaberget berg
Hammar sn Andersbo terräng Adelsberg lht Almudden del av Öna
Hammar sn /Se Anneberg berg Adolfsberg gd Almudden udde
Hammar sn Annero ägomark Adolfsberg gd Altarstenen sten
Hammar sn Apeldalsberget höjd Albacken gd Amerikagärdet gärde
Hammar sn Apeldalsgölen göl Albano lht Antonskullagärdet gärde
Hammar sn Apedalsgölen sjö Algrena bebyggelse Apeldalen vik
Hammar sn Apedalsmossen mosse Algrenamarken jordområde Apeldalen dal
Hammar sn Apeldalsvik vik Algrena Södra gd Apeldalen åker
Hammar sn Apeldalsviken vik Als arb.bost. Apeldalsberget berg
(?) Hammar by Appelviken vik? Alsberg lht Apeldalsbukten, Apeldalsviken, se Apeldalen vik
Hammar sn Appelviken vik Alsnäs Saknas Apeldalsmossen mosse
(?) Hammar sn Apelviken vik /Se Alsnäs by Apeldalsviken vik
Hammar sn Arnholmen holme? Alsvik arb.bost. Apeldalsviken vik
Hammar sn Arnholmen ö Amalienborg lht Apelviken vik
Hammar sn Arnholmen holme /Se Andersberg arb.bost. Aspefjärden fjärd
Hammar sn Aspa brygga brygga Andersberg gd Aspelundakärrena kärr
Hammar sn Aspafjärden fjärd Andersbo arb.bost. Aspholmarne öar
Hammar sn Aspafjärden vik Andersbo, se Bygget f.d. lht Asplången, Södra sjö
Hammar sn Aspafjärden fjärd Anneberg lht Asplången, Södra sjö
Hammar sn Aspafjärden fjärd Anneborg lht Asplången, Södra sjö
Hammar sn Aspaströmmen Saknas Annedal hus Asplångsån å
Hammar sn Aspaströmmen Saknas Annedal lht Asplångsån, Södra, se Asplångsån å
Hammar sn Aspa å vattendrag Annelund lht Augustalyckan åker
Ham[m]ar sokn sn *Aspa å Antonskullen lht Backabacken backe
Hammar sn Aspaån å Apelvik f.d. hmd Backabacken backe
Hammar sn Aspefjärden fjärd Apelvik lht? Backagärdena åkrar
Hammar sn Aspeström å Arrendatorns, se Igelbäcks gård gd Baggahagskullen kullar
Hammar sn Aspsunden Saknas Askerstorp st Ballasundet, se Enballasundet sund
Hammar sn Aspesunden, Stora o. Lilla sund Askerstorp stuga Ballasundet sund
Hammars sn sn Aspesunden Saknas Askerstorp ödetorp Bastasänkan dalgång
Hammar sn Aspholmen holme Aspa järnbruk m.m. Bastasänkan sank dal med vattensamlingar
Hammars sn sn Aspholmarna öar Aspa gd Bastedalsviken, se Apelviken vik
Hammars sn sn Asplången, Södra sjö Aspa Torp, se 1 Torp Saknas Bastedalsviken vik
Hammar sn Södra Asplången sjö Aspa skola bebyggelse Bastedalsvägen skogsväg
Hammar sn Norra Asplången sjö Aspelund, se Lyckan, Norra bebyggelse Bastudalskärret mosse
Hammar sn Södra Asplången sjö Aspelund arb.bost. Bastudden udde
Hammar sn Asplången, Södra sjö Aspelund gdr Bengtsaängen äng
Hammar sn Norra Asplångsån å Asplunda lht Bergaudden, se Fyrnäset udde
Hammar sn Asplångsån, Norra å Aspnäs, Södra arb.bost. Bergaviken, se Bergboviken vik
Hammar sn Augustalyckan ägomark Axborg, se Trumslagarns f.d. st Bergaviken, se Bergboviken vik
Hammar sn Augustalyckan terräng Axelsberg f.d. torp Bergboviken vik
Hammar sn Axelsberg berg Axborg lht Bergboviken vik
Hammar sn Axelsberg höjd Backa f.d. lht Bergholmen ö
Hammar sn Backa terräng Backa stuga Bergholmen, se Storbergsholmen ö
Hammar sn Backa terräng Backabygget, Lilla f.d. torp Bergholmen ö
Hammar sn Badesand vik? Backen f.d. torp Bergkärn, se Brinksjön sjö
Hammars sn sn Badstugrufvan Saknas Backen gd Bergmon skogshöjd
Hammar sn Baggasund Saknas Baracken lht Bergåsen höjd
Hammar sn /Se Bastasänkan sjö Bageriet Saknas Bergåsen skogbeväxt berg
Hammar sn /Se Bastasänkan mosse Backa, Norra beb Bergören, se Bergörsbrinken fiskeplats, brink
Hammar sn /Se Bastedalen Saknas Backa, Södra, se Råbäck bebyggelse Bergörns äng, se Bergörsäng äng med åkerlyckor
Hammar sn /Se Bastedalen terräng /Se Backen bebyggelse Bergörsbrinken fiskeplats, brink
Hammars kyrka kyrka Bastedalen Saknas Backen torp Bergörslyckan f.d. åker
Aamo qvarn, se Åmme by Bastedalen terräng Backmans, se Milltorp lht Bergörsäng äng med åkerlyckor
Algrenna gd Bastedalsviken vik Barnängen villaområde Biten gärde
Algrena gd *Bendesiö gränsmärke Bastedalen gdr Bitters grund grund
Algrena gd Berga udde udde Bastedalen bebyggelse Björkevassen udde
Algrena gd Bergboviken vik Bengtsagården gd Björkgölen, Lilla pöl
Algrena gd Bergholmen ö Berga Saknas Björkholmen holme
Algrena gd Bergholmen, se Storbergsholmen holme Berga gd Björkholmen ö
Algrena gd Bergsätter terräng Berga lht Björkholmen holme
Algrena gd Bergsätter terräng Bergbäcken lht Björkholmen ö
Algrena gd Bergåsen höjd Bergdala arb.bost. Björkholmen ö
Algrena gd Björkegrufvan Saknas Bergdalen lht? Björkholmssundet sund
Algrena gd Björkelund terräng Bergdalen torp Björkudden udde
Algren(n)a, S:a gd /Se Björkevassen udde Berget, se Berglunda gd Björkvasaudd, se Börkevassen udde
Algrena gd /Se Björkgölen, Lilla sjö Berget, se 1-3 Berga bebyggelse Björnamossen mosse
Algrena gd /Se Björkgölen (Björkgölarna) göl Berget torp Björnberget berg
Algrena, Södra gd /Se Björkholmen ö Berget torp Björnberget berg
Alsnäs by Björkholmen holme Berget lht Björnberget bergholme
Alsnäs gd Björkholmen holme Bergfallet arb.bost. Björnberget berg
Alsnäs gd Björkholmen holme? Bergfallet lht Björnbergsvikarna vikar
Alsnäs Saknas Björkholmen holme /Se Bergholm, se Borgholm stuga Björndalen dalgång
Alsnäs gd Björkholmen holme Berglunda avs Björnkärren kärr
Alsnäs gd Björkholmen ö Berglunda, se Berget torp Björnkärret vattensjukt område
Alsnäs Saknas Björkholmen ö Berglunda gd Björnmossen mosse
Alsnäs gd Björkholmen ö Bergshammar, se 1 Österby eller Bergshammar Saknas Björnmossen mosse
Alsnäs Saknas Björkholmen holme Bergsund arb.bost. Björnviken vik
Alsnäs gd Björkholmen holme Bergsätter stuga Blanksjömon skog
Alsnäs gd Björkholmsviken vik Bergörn bebyggelse Blanksjön, Lilla sjö
Alsnäs gd? Björkvassaudde udde Bergören gd Blanksjön, Lilla tjärn
Alsnäs rättaredöme f. rd Björnamossen mosse Bergören gd Blanksjön, Östra, se Lilla Blandsjön tjärn
Amhötta Saknas Björnberget berg Bergströmstorp(et) f.d. torp Blomstermon skogsområde
Aspa bruk? Björnmossen mosse Betel bönhus Bläckadalen dalgång
Aspa nu bruksegendom /Se Björnmossen mosse Betel kapell Bläckasjön sjö
Aspa bruksegendom Björnviken vik Björkberga lht Bläcksjön sjö
Aspa bruksegendom Blanksjön, Lilla göl Björkedalen, Norra lht Blöta berget berg
Aspa bruksegendom Bleckkärret kärr Björkedalen, Södra lht Boadalen, Lilla vik
Aspa bruk Bläcksjön, se Bäckasjön sjö Björkefallet, Lilla stuga Boadalen, Stora vik
Aspa bruk Blöta berget höjd Björkefallet, Stora torp Bockamon skog
Aspa bruk Boadalen, Lilla terräng Björkelund arb.bost. Bockasundet sund
Aspa bruk bruk /Se Boadalen, Stora terräng Björkelund lht Bockasundet, Lilla sund
Asperödh, se Aspa Saknas Bockasundet, Lilla sund Björkelund lht Bockasundet, Stora sund
Backabygget torp Bockasundet, Stora sund Björkelund bebyggelse Bockholmen, Stora o. Lilla öar
Backabygget torp Bockholmarna Saknas Björkelund gd Bockholmen, Lilla ö
*Baggasundh Saknas Bockholmen, Lilla holme Björkelund arb.bost. Bockholmen, Lilla holme
*Baggasund Saknas Bockholmen, Stora ö Björkedalen, se Als arb.bost. Bockholmen, Stora ö
*Baggasund torp Bockholmen, Stora o. Lilla holmar /Se Björkelund torp Bockholmen, Stora holme
Berga by Bocksjöfallet terräng Björkelund lht Bockholmsudden, Norra udde
Berga by? Bocksjöfallet höjd Björkfallet ödegård Bockholmsudden, Södra udde
Berga by Bocksjön sjö Björkfallet gd Bocksjöfallet f.d. torp
Berga by Bocksjön sjö Björkfallet, Stora, se Björkfallet gd Bocksjön sjö
Berga by Bocksjön sjö Björkhaga lht Bocksjön sjö
Berga by Bodaholmen holme Björkhaga lht Bocksmon skogsområde
Berga by Bodaholmen holme Björkliden undantagsstuga Bockuddar uddar
Berga by? Bodaholmen holme Björklunda, se Björkelund arb.bost. Bodadalen, Lilla o. Stora vikar
Bergby gd Bodaholmen holme Björknäset lht? Bodaholmen holme
Bergörn Saknas Bodaholmen holme Björkslätten torp Bodaholmen holme
Borgen Saknas Bodaholmssundet sund Blommedal torp Bodaholmssundet sund
Brerum Saknas Bodalsbergen Saknas Blommendals skola skolhus Bolholmen = Ilaholmen, Lilla holme
Brerum Saknas Bognäsö Saknas Bodins arb.bost. Bolholmen, se Bossholmen ö
Brerum gd /Se Boholmen holme /Se Bollerud f.d. torp Bonäset udde
Brerum by /Se Bonäset udde Bomans arb.bost. Borgakällan kallkälla
Brunn Saknas Bonäset udde Borgen torp Borgalyckorna åkerlyckor
Brunn Saknas Bonäsholmen holme Borgen gd Borgehamnen hamnplats
Brunn Saknas Bonäsholmen holme Borgen lht Borgen impediment
Brunn gd /Se Boudden udde Borgholm lht Borgensmarken skogsområde
Brustorp Saknas Boudden udde Borgvik stuga Borgvik vik
Brustorp Saknas Brandeskären öar Borgholm stuga Borrade sten råsten
Brustorp Saknas Brandsjöhultsholmen holme Borgvik gd Bossholmen ö
Brustorp Saknas *Branta Backen gränsmärke Bostället lht Bossholmen, Lilla ö
Brunstorp Saknas Brattebolid terräng Brandsjöhult, Lilla o. Stora torp Bottnalösen sjö
Saknas Saknas Brattebrohöjderna höjder Brandsjöhult, Lilla gård Boudden grundrygg och fiskeplats
*Byn Saknas Bredmossen mosse Brandsjöhult, Lilla gd Boudden udde
*Byn(?) Saknas Bredmossen mosse Brandsjöhult, Stora gård Brandsjöhultsholmen, se Brandsjösholmen holme
Bynom Saknas Bredviken vik Brattebro torp Brandsjöholmarna, se Brandsjösholmen holmar
Byrkeholmen Saknas Bredviken vik Brattebro lht Brandsjöholmen holme
Bäckaskog torp Brinkfallet strandområde Brattfallet f.d. jt Brattebo backe landsvägsbacke
Börjebrunn, se Brunn gd Brinkfallet höjd Brerum Saknas Brattebrobacken el. Brattebrolid höjd
Dalabæk Saknas Brinkgraven koboltgruva /Se Brerum by Brattebrolid, se Brattebo backe landsvägsbacke
*Dalabæk Saknas Brinkgruvan (f.d.?) gruva Brinkfallet f.d. stuga Breda viken vik
Dalby by Brinksjön sjö Brittkärret bebyggelse Bredmossen mosse
Dalby by Brinksjön sjö Brittkärret gd Bredudden udde och fiskeplats
Dalby by Brinksjön sjö Brostugan lht Bredviken, se Breda viken vik
Dalby by Brittkärrsviken vik Broängen gd Bredviken vik
Dalby by Brottsjöholmen holme /Se Bruket, Gamla arb.bost. Bredviken vik
Dalby by Broudden udde Bruket, Nya, se Kasernen Saknas Bredvik gärde
Dalbytorp Saknas Brudhällarna udde Bruksbacken f.d. torp Bredviken vik
Dalbytorp Saknas Brudhällarna grund /Se Brunn bebyggelse Bredviken vik
Dalbytorp by /Se Brunnhällen terräng Brunn gd Bredviken vik
*Dalebäck Saknas Brunnhällen holme Brunnshagen Saknas Bredviken vik
*Dalen Saknas Brunnsbacken terräng Brunnsviket lht Bredviken vik
Dalmark Saknas Brunnsbacken terräng Brustorp bebyggelse Bredviksskäret holme
Dalmark Saknas Brunneholmen ö Bryggeriet Saknas Bredviksudden udde
Dalmark by Bruns.H., se Trulsan ö Bråtfallet f.d. backstuga Brinken fiskeplats och sluttning på sjöbotten
Dalmark by *Brunsånholmen holme Brändsjöhult, Lilla o. Stora torp Brinkfallet öppen plats i skog
Dalmark by Brustorpa kulle höjd Bränneriet Saknas Brinksjön sjö
Dalmark by Brända bergen berg Bränningen, Stora, se Brännlyckan Saknas Brittkärrstegen åker
Dalmark by /Se Brände mon skog Brännlyckan Saknas Brittkärrsudden udde
Daltorp f.d. torp? Brännlyckan ägomark Brännlyckan gd Brittkärrsviken vik
*Dvärgabrunn, se Brunn gd Bränntorp ägomark Bräntorp jt Brittkärrsviken, se Borgvik vik
Dölpan gd /Se Brännvinsberget höjd Bränntorp f.d. torp Broudden udde
Dölpan gd /Se Bröstudden, jfr Gumpen udde /Se Bullertorp, se Bollerud f.d. torp Brudhällarna skär
Ekershyttan Saknas Bröttjeholmarna Saknas Bussalyckan f.d. torp Brudhällarna stenar
Saknas Saknas Bröttjeholmarna öar Bygget jt Brusstorpa kulle höjd
Saknas Saknas Bullertorp terräng Bygget f.d. lht Brygghusgärdet gärde
Forsa Saknas Bykeberget berg Bygget stuga Brygghusviken vik
Forsa Saknas Bykeberget udde Bygget f.d. torp Brända bergen berg
Forsa by Bykällan källa Bylovs lht? Brände mon skogsområde
Forsa Saknas Byttan holme Bystämman Saknas Brännerit grotta
Stora Forssa Saknas Båsberget höjd Bäckadalen Saknas Bränngärdet gärde
Forsa Saknas Bäckadalen dal Bäckadalen gd Brännskäret grund
Forsa Saknas Bäckafallet ägomark Bäckafall f.d. torp Bröstet, se Hjälme bröst udde
Forsa Saknas Bäckafallet höjd Bäckatorp lht Bröstudden udde
Forsa Saknas Bäckasjön sjö Bäckatorp lht Bukatärn sjö
Forsa by Bäckasjön sjö Bäckdalen lht Bukatärn sjö
Forsa by? Bäckasjön sjö Bäcken bebyggelse Burklan f.d. gruva
Forsa by Bäckasjön sjö Charlottenborg, se Muggekulle Saknas Bussalyckan öppen plats i skog
Forsa by Bästholmen holme /Se Charlottenberg lht Byggaviken vik
Öfre Forsa Saknas Bölsbergen Saknas Dalby med Valdemarsgruvan Saknas Byggnadsplatsen åker
?Forsa kvarn kvarn Bölsberget höjd Dalby by Bykareholmen holme
Fröshyttan Saknas Corcykullen höjd Dalbydamm lht Byttan ö
Fröshyttan Saknas Dalagrufvan Saknas Dalby gård gd Bålen gärde
Fröshyttan Saknas Dalagölen, Lilla göl Dalbylund lht Båsbergs röja vägbit
Fröshyttan by Dalagölen, Lilla sjö Dalbytorp Saknas Bäckadalen dalgång
Fröshyttan by /Se Dalagölen, Stora göl Dalbytorp by Bäckafall åkrar
Fröshyttan by /Se Dalagölen, Stora sjö Dalen, se Nydalen, 1-2 Stordalen Saknas Bäckasjön sjö
Giskekärr torp Dalbysjön sjö Dalen, se Stordalen by Bönhusgärdet, se Fallstugelyckan åker
Saknas Saknas Dalbysjön sjö Dalfallet snick. o. torp Chile åker
Grönön Saknas Dalfallet terräng Dalfallet f.d. torp Dala gruva, se Gruvan f.d. gruva
Gärshyttan Saknas Dalfallet terräng Dalkullen lht? Dalagölen, Lilla o. Stora gölar
Gärshyttan Saknas Dammsjömossen mosse Dalkullen lht Dalagölen, Lilla tjärn
Gärshyttan Saknas Dammsjömossen mosse Dalmark Saknas Dalagölen, Stora tjärn
Gärshyttan Saknas Dammsjön sjö Dalmarks skolhus Saknas Dalaviken vik
Gärshyttan Saknas Dammsjön sjö Dalskog Saknas Dalbysjön sjö
Gärshyttan Saknas Dammsjön sjö Dalskogen lht Dalbysjön Saknas
Gärdshyttan gd Dammsjön sjö Dammen hus Dalby torpagölen vattenpöl
Gärdshyttan gd Dimmesholmen, St. o. L. holmar Dammsjöhult torp Dalby torpamoga skogsområde
Gär(d)shyttan gd /Se Dimmesholmarna holmar /Se Danilsberg f.d. stuga Dalbyån å
Gårdshyttan Saknas Dimmesholmen, Lilla holme Danjel Anderses, se Sand bebyggelse Dalfallet skogsområde
Saknas Saknas Dimmesholmen, Stora holme Dansgården bebyggelse Dalmarkaviken vik
Saknas Saknas Djupedalen terräng Dansgården gd Dammafallet kalhygge
Björkhyttan masugn Djupedalen dal Danstorp torp Dammen del av Norrviken
Hammar by Djupkullen holme Diket stuga Dammen, Övra o. Nedra sjöar
Hammar by *Djupsjön vik Dimmestorp torp Dammen damm
Hammar Saknas Djupviken vik Dimmestorp hmn Dammkärret betesmark
Hammar Saknas Djurhagen terräng Dölpan hygge Dammkärret del av vik
Hammar by Dragholmen ö Dölpan gd Dammsjöbergen berg
Hammar by Drättholmen ö Dölpan gd Dammsjömossen mosse
Hammar gd Dufholmen holme Dölpan gd Damsjön sjö
Hammargård Saknas Dufholmen ö Eckershyttan, se Ekershyttan torp Dammsjön sjö
Hammars bergslag Saknas Dungafallskärren kärr Edensberg stuga Danmark gärde
Hammars gruvfält Saknas Duvfjärden fjärd Edenslund, se Munken gd Danmarkegärdet, se Danmark gärde
Hammars bergslag Saknas Däkholmen holme Edenslund bebyggelse Det lille himmelriket skogsområde
Hammersberg f. bergslag Däkeholmen holme Ekenslund lht? Det stora himmelriket skogsområde
Hammersberg f. bergslag Däkeholmen holme /Se Ekenslund lht Dimmesholmar, se Stora Dimmesholmen holmar
Hammersberg f. bergslag Däkholmen ö Ekershyttan torp Dimmesholmarne öar
Hammarsberg blg Däkholmen ö Ekershyttan gd Dimmesholmarna holmar
Hammarsberg blg Däkholmen, Lilla holme Eksjö stuga Dimmesholmen, Lilla holme
Hammarsberg blg Dölpviken vik /Se Emmekärr bebyggelse Dimmesholmen, Stora holme
Harge by Edsösundet sund /Se Emmekärr gdr Dimmestorpsviken vik
Harge by Edösundet sund Emmelund torp Dimmesviken vik
Harge by Edösundet sund Emmelund bebyggelse Djupedal(en) dalgång
Harge by? Ekholmen holme Emmelund lht Djupkullen grund
Harge gård Ekholmen holme Eriksberg arb.bost. Djupkullen, se Lilla Måsholmen skär
Harge by Ekholmen holme Eriksberg lht Djuptärn f.d. sjö
Harge by Embalasund, se Enballasundet sund Eriksberg stuga Djupviken vik
Harge by Emballasundet sund Eriksberg lht Djupviken vik
Harge by Enballasund Saknas Erikslund arb.bost. Djupviken vik
Harge by Enballasundet sund Ervingsberg torp Djupörn grund
Harge by Enballasundet gränsmärke Ervingsberg lht Djurhagen hage
Harge by /Se Enballasundet sund Espelund, se Äsplunda arb.bost. Dungafallskärren, se Dungafallskärret kärr
Harge by /Se Enballasundet sund Evelund lht Dungafallskärret kärr
Harge by /Se Enballasundet sund Evelund lht Duvfjärden fjärd
Harge by /Se Enballasundet sund Efversfall Saknas Duvfjärden fjärd
Hjälmarsnäs gd /Se Enballasundet sund /Se Evertsfall f.d. torp Dymossen mosse
Hjälmarsnäs gd /Se Enera holme /Se Evesfall, se Evertsfall f.d. torp Däkholmen ö
Hult gd Enerna holmar Fallen avs Däkhällen, se Däkholmen ö
Hult gd Enholmen ö Fallet arb.hus Dölpeviken vik
Hult gd Erkeralyckorna ägomark Fallet gd Edösundet sund
Hult gd Erkeralyckorna terräng Fallet, Norra o. Södra, se Nyhyttefallet torp Ekaregärdet gärde
Saknas Saknas Evertsfall terräng Fallet f.d. torp Ekershyttebackarna backar
Saknas Saknas Evertsfall höjd Fallet torp Ekershyttebäcken bäck
Helffue, se Hällevi gd Fallet, Södra terräng Fallet gd Ekershyttekanalen kanal
Holmtärn torp Famngruvan (f.d.?) gruva Fallet, se Björkefallet, Lilla stuga Ekershytteviken vik
Holmtärn torp Finnmossen mosse Fallet, Södra f.d. torp Ekershytteån å
Hyttebacken, se Åmmeberg gd Finnmossen mosse Falltorpet bebyggelse Ekhålet del av vik
Saknas Saknas Fiskalösen sjö Falltorpet bebyggelse Ekängen äng
Hällevi gd Fiskalösen sjö Falltorpet stuga Elgovik, se Älgviken vik
Hällevi gd Fjällmossen mosse Falltorpet lht Emmelundaängen äng
Saknas Saknas Fjällmossen mosse Fallås arb.bost. Enballasundet sund
Hällevi Saknas Flackeröstenarna Saknas Fattiggården fattiggård Enegölen sjö
Hällevi Saknas Flicketärnen göl Filadelfia lht Enemossen mosse
Hällevi Saknas *Flintebäriet gränsmärke Finnafallet arb.bost. Enemossagölen tjärn
Hällevi gd /Se *Flintberget gränsmärke Finnafallet lht Enesundet sund
Högsvalen Saknas Flycksberget höjd Fiskartorp stuga Enholmen holme
Igelbäcken hemman Flyetomten Saknas Fiskartorp ödetorp Erdefallet betesmark
Igelbäcken gd Fläskkyrkan terräng Flintebergshagen bebyggelse Erkeralyckorna skogsåkrar
Igelbäcken gd Forsa dunge terräng Flinteberg f.d. gd Ettersundet, se Sundet, Lilla sund
Saknas Saknas Forsa dunge terräng Flyt, se 1 Flytomten åkerlycka Evertsfall skogsområde
Johannisborg Saknas Forsagrufvan Saknas Flytomten åkerlycka Fagerörn, Stora vik
Saknas Saknas Forsa masungså Saknas Forssa, Stora bebyggelse Falkmon berg
Saknas Saknas Forsa masugnså å Forssa, Stora vattenkvarn Fall, Stora skogsområde
Kampanäs gd Forsanäset udde Forsa, Stora by Fallagärdena åker o. äng
Kampanäs gd Forsanäset näs /Se Forssa, Övra Saknas Fallaskogen skogsområde
Kampenäs gd Forsanäset udde Forsa, Övra by Fallet delvis igengångna åkrar
Kampenäs gd Forsanäset näs Forsaberg gd Fallstugelyckan åker
Kampenäs Saknas Forssasiön, se Övra-Forsasjön sjö Forsakvarnen, se 2 Forssa, Stora vattenkvarn Fanjunkaren sten
Kampenäs Saknas Forsasjön sjö Forsalund lht Farmorslätten f.d. åkrar
Kampanäs Saknas /Se Forsavikarna vikar /Se Forsanäset Saknas Fetsjö stenar
Karstorp Saknas Forsaviken vik Forssanäset Saknas Fetsjöedet, se Fetsjö stenar
Karstorp Saknas Forsaviken vik Forsanäset gd Fiskalösen sjö
Karlstorp gd o. gruva Forsaviken vik Forsheda, se Villan lht Fiskalösen sjö
Kettstaka (St. o. L.), se Kättstaka gårdar /Se Forsaviken vik /Se Forså lht Fiskalösen sjö
Knalla by Forsaån å Framnäs avs Fiskaremon skogsområde
Knalla gd:ar Forsaån Saknas Framnäs gd Fiskarklinten berg
Knalla, Nedre Saknas Forsaån Saknas Frankrike soldattorp Fiskholmen, se Lären ö
Knalla Saknas Forsaån å Frankrike f.d. torp Fjortonhörningen gärde
Knalla Saknas *Forsgruvabacka terräng(?) Fredberga lht Fjällmossen mosse
Knalla Saknas Forsholmen holme Fredriksberg stuga Flackeröstenarna, se Flatgren grund
Knalla, Övre Saknas Forsholmen holme /Se Fredriksberg lht Flaggstångsberget, se Herrgårdsberget berg
Knalla, Övre Saknas Frankrike terräng Fredriksberg f.d. stuga Flatgren grund
Knalla Saknas Frankrike terräng Fredriksborg Saknas Flaten åker
Knalla Saknas Fredriksberg höjd Fredrikslund Saknas Flicketärn sjö
Saknas Saknas Fredriksgruvorna (f.d.?) gruvor Fridensborg, se Rensberg bebyggelse Flicketärn tjärn
Saknas Saknas Frisland terräng Fridensborg lht Flicketärnsbäcken bäck
Saknas Saknas Fulkärret kärr Fridenslund stuga Flinteberg åker
Saknas Saknas Fulkärret kärr Fridhem, se Kalins stuga Flintebergshagen hage
Saknas Saknas *Fyholmarna holmar Frisland f.d. torp Flycksberget höjd
Korsåsen torp Fyrnäset udde Fröshyttan Saknas Flycksberget berg
Koviken Saknas Fyrnäsberget berg Frösshyltan by Flyet åkerområde
Koviken gd Fyrnäset näs /Se Frösvilund snick. Flyt gärde
Koviken gd Fåglemossarna mossar Fröstorp jt Fläskakyrkan klippa
Kvarngården gård Fårakullen höjd Fäkta (?) avs Fogelmossakärret, se Fåglemossarna äng
Kvarngården Saknas Fåramon triangelpunkt Fäktan hus Forsabryggan brygga o. lastplats
Kvarngården Saknas Fårholmen ö Fästningen lht Forsa dunge skogsområde
Kvarngården Saknas Fårtärnen göl Fölungafallet bebyggelse Forsagatan vägstycke
Saknas Saknas Fäbrokullen berg Föreningsberg, se Föreningsboden handelsbod Forsa gruva f.d. gruva
Kvistanäs gd Fäbrokärret kärr Föreningsboden handelsbod Forsa kvarn kvarn
Kvistanäs gård Fäjsholmen holme Galten, Nya o. Gamla gruvor Forsanäset näs
Kvistanäs gd? Galgbacken höjd Gamla gården gd Forsanäset näs
Kvistanäs gd? Faltgrufvorna Saknas Gamla konsum bostadslägenhet Forsasjön, se Övre-Forsasjön sjö
Kvistanäs gd Galtgruvan, Gamla (f.d.?) gruva Gammeldrätt lht Forsaviken vik
Kvistanäs gd Galtgruvan, Nya (f.d.?) gruva Gammeldrätt gd Forsaån å
?Kvistanäs gd Galtgruvan, Stora (f.d.?) gruva Garparna järngruvor Forsaåsen ås
Kvistanäs gd *Gambla kålningen gränsmärke Garpa gruva järngruva Forsholmen ö
Kvistanäs Saknas Gammeldrättsudd udde Garpegata, se Gatan torp? Forsholmen holme
Kvistanäs Saknas Gammeldrättsudden udde Gatan bebyggelse Forsholmen holme
Kvistanäs Saknas Gammeldrättsudden udde /Se Gatan gd Forssasjön, se Övraforsasjön sjö
Kvistanäs gd Gammeldrättsviken vik Gatan bebyggelse Frankrike skogsområde
Källtorp f.d. torp Gammeldrättsviken vik /Se Gatan torp? Fransabäcken bäck
Kärra by Gamla grufvan gruva Giskekärret, se Äskekärret torp Fredbergagärdet gärde
Kärra by Ganten skär Glasberget lht Fributen hage
?Kärra by Ganten udde Glasbruket glasbruk Fulkärret mosse
Kärra by Garpaberget höjd Glaskulla f.d. torp Fyraborgsängen äng
Kärra Saknas Garpa gruva f.d. gruva /Se Glädjan gård Fyrnäsberget berg
Kärra Saknas *Garpa gruvor förr gruvor Glädjan lht Fyrnäset udde
Kärra Saknas Garpagrufvan Saknas Glädjen bebyggelse Fyrnäset udde
Kärra Saknas Garpagrufvan Saknas Grillrödjan torp Fyrudden udde
Kärra, Södra Saknas Garpa gruva (f.d.?) gruva Grillrödjan lht Fyrudden udde
Kärra Saknas Garpaån å Grinden, se Dalbylund lht Fåglemossarna äng
Kärra Saknas Gastamon terräng Grindtorpet torp Fågelmossen mosse
Kättstaka Saknas Generalsbacken höjd Grisslehamn lht? Fågelmossen mosse
Saknas Saknas Geschwornergruvan (f.d.?) gruva Gruvfallet, Lilla o. Stora torp Fåglemossarna, se Fågelmossen mosse
Saknas Saknas Getingholmen ö Gruvfallet lht Fårafallet gärde
Kättstaka Saknas Glaboda ägomark Gruvfallet, Stora, se Gruvfallet lht Fårafallet gärde
Liksand Saknas Glasberget Saknas Grytingens f.d. torp Fåramon skogsområde
Liksanden Saknas Glasberget berg(?) Gränsstugan, se Grönstugan stuga Fåramon skogsområde
Liksanden Saknas Gloet vik Gräsfallet torp Fåratärn tjärn
Liksanden Saknas Glot grund /Se Gräsfallet lht Fåratärn sjö
Saknas Saknas Gransjön sjö /Se Gräsvik lht? Fårhagen hage
Saknas Saknas Grenholmen Saknas Gräsvik lhtr Fårtärn sjö
Lidan Saknas *Grijsetorpa korss gränsmärke Gröndal arb.bost. Fäbrokullen kulle
Lidan Saknas Grytefötterna undervattensskär /Se Grönebacke stuga Fäbrokärret f.d. odling
Lidan Saknas Gryten sjö Grönebacka lht Fäbrokärret kärr
Linnestorp Saknas Grytsjön sjö Grönelund, se Bylovs lht? Fäjsholmen ö
Lindeberg Saknas Gräsholmen, Lilla holme Grönlund lht Fäjsholmen holme
Lofallet Saknas Gräsholmen, Stora holme Grönlund gd Färje-sundet, se Hammasundet, Stora sund
Lundhe, se Lunna by Gräsviken vik Grönlunda lht Galgbacken kulle
Lundhyttan torp Gröna bottnen sankmark Grönsberg arb.bost. Galmagrundet, se Hjälmgrundet grund och fiskeplats
Lunna by Grönsundet sund Grönstugan stuga Galtagruvan f.d. gruva
Lunna by Grönsundet sund /Se Grönön ö Galten grundstenar och fiskeplats
Lunna by Grönsundet sund Gustafsberg, se Stolparödjan arb.bost. Gamla bruket tegelbruket
Lunna by Grönsundet sund /Se Gustafslund, se Fallet arb.hus Gamla dansbanan åkerdel
Lunna by Grönsundet sund /Se Gustavelund, se Diket stuga Gammeldrätt näs
Lunna by Grönökartarna holmar Gustavslund lht Gammeldrättskärret kärr
Lunna by Grönön ö Gärdet bebyggelse Gammeldrättsudden udde
Lunna by Grönön ö Gärdet bebyggelse Gammeldrättsudden udde
Lunna by Grönön ö Gärdet gd Gammeldrättsviken vik
Lunna by Grönön holme /Se Gärdshyttan bebyggelse Gammeldrättsviken, Östra vik
Lunna by Grönön ö Gärdshyttan Saknas Garpaberget berg
Lunna by Grönön ö /Se Gärdshyttan by Garpagatan vägstycke
Lunna by /Se Grönön holme /Se Gärshyttan, se 1 Gärdeshyttan Saknas Garpa gruva, se Garpan f.d. gruva
Lunna Saknas Grönören, se Grönön ö Gästgivaregården Saknas Garpan f.d. gruva
Lunna Saknas Gumpen udde Gästgivaregården, se Krogen Saknas Gastamon höjd
Lunna by? Gumpen skog? Haga stuga Generalsbacken skogsområde
Långvik Saknas Gumpen udde /Se Haga lht Gerhards holme holme
Långvik Saknas Gumpstenarna, se Gumpudden holmar Haga lht Getaryggen grund
Långvik Saknas Gumpudden ö Haga, Östra stuga Getaryggen grusås
Långvik Saknas Gumpudden udde Hagaberg, se Maskinistens lht Glaboden åker
Långvik by Gumpudden udde /Se Hagaberg stuga Glaskulla åker
Löcknalund lht /Se Gumpudden, se Gumpen udde /Se Hagaberg lht Gloet fiskeplats
Magnussatorp, se Kwistanæs gård Guntevik vik Hagaberg stuga Glot grund
Matstorp f.d. torp? Guntevik vik /Se Hagalund bebyggelse Godegårdasten, se Skråmmesten råsten
Mårsäter hg Gåsalidtärnen göl Hagalund gd Granbacken backe
Mårsäter herrgård Gåsen holme /Se Hagalund torp Grindalyckan åker
Mårsäter herrgård Gåsholmen holme Hagastugan lht Grisleudden, se Vackanäsaudden udde
Mårsäter Saknas Gärdesviken vik Hagastugan lht Gropen djuphåla och fiskeplats
Mårsäter Saknas Gärshytte masugnsbäck å /Se Hagastugan stuga Grusgropen åker
Mårsäter Saknas Hagaberg höjd Hagen torp Gruvan f.d. gruva
Mårsäter hrgd Hagaviken(?) vik Hagen gd Grytfötterna stenar
Mårsäter hrgd Hagaviken vik Hagen avs Grytingens åker
*Nordanå torp Hagaviken vik Hagen torp Gränsalyckan gärde
*Nordhanaa Saknas Hagstubäcken bäck Hagen gd Gräsholmarna öar
*Nordanå Saknas Hagstubäcken bäck Hagfallet avs Gräsholmarna holmar
*Nordanå Saknas Hagudden udde Hagfallet gd Gräsholmen, Stora o. Lilla öar l. skär
Nordanå Saknas Ilaholmen, St. o. L. holmar Hagstugan stuga Gräsholmen, Lilla, se Gräsholmarna holme
*Nordanå Saknas Hallbergsgruvan (f.d.?) gruva Hagstugan lht Gräsholmen, Stora, se Gräsholmarna holme
Nydalen Saknas Hambofjärden fjärd /Se Hagtomta lht Gräsvik vik
Nydalen Saknas Hammarbofjärden vik Hagtorp, se Hagen avs Gräsviken vik
Nyhyttan Saknas Hammarboviken Saknas Hagtorp lht Grävlingaflatan gärde
Nyhyttan Saknas Hammarboviken vik /Se Hammar bebyggelse Grävlingakullen kulle
Nyhyttan herrgård Saknas Saknas Hammar klockareboställe Grönabackaviken vik
Nyhyttan gd Hammarsnäset Saknas Hammarsglasbruk, se Glasbruket Saknas Gröna vägen väg
Nyhyttan herrgård Hammarsunden Saknas Hammars gård gd Grönebackegärdet gärde
Nyhyttan hrgd Hammarsundet, Stora sund Hammarsängen, se 2 Hammar Saknas Grönlundakullarna, se Masmästarkullarna kullar
Nyhyttan herrgård Hammarsviken vik Hammarsängen gd Grönlundakullarna åker
Nyhyttan hrgd Hammarsviken vik Hammarbergs bebyggelse Grönsundet sund
Nyhyttan herrgård Hammar ö Harbränna bebyggelse Grönsundet sund
Nytorp Saknas Hanebäcksnäset, se Utnäset näs Harbränna gd Grönökartarna öar
Nytorp Saknas Hargbonäset Saknas Harg åker Grönön ö
*Näs torp Hargbonäset näs /Se Harge bruk bebyggelse Grönön ö
Nææs, se Kampanäs gd Hargbonäset näs /Se Harge by Gulderviken, se Guntevik vik
Olshammar hrst Hargemarken terräng Hargs tegelbruk, se Tegelbruket avs Gullmarplan vändplan
Olshammar hrst Hargeviken vik Hedvigslund f.d. stuga Gumpaviken vik
Olshammar herrgård Hargsviken vik Hedvigssand avs Gumpen udde
Olshammar samh. Hemlingsviken vik Helsås, se Hällsås lht? Gumpen del av Stora Röknen
Olshammar herrgård Hargeviken vik Henriksberg lht Gumpudden, se Skavudden udde
Olshammar hrst Hedvigslund terräng Hessledalen, se Hässledalen arb.bost. Gumpudden udde
Olshammar herrgd Hemmingsö, se Köläna holme Hillerskullen avs Guntevik vik
Olshammar hg Hillers udde udde /Se Hillevik Saknas Guntevik vik
Olshammar hrst Hilleviken vik Hilleviken lht? Guntevik f.d. vik
Olshammar hg Hillevikskogen Saknas Hilleviken gd Gustavsgruvan f.d. gruva
Olshammar Saknas Hilleviksskogen skog (?) /Se Hinstorp torp Gåsaliderna backar
Olshammar hg Hintorpudde udde Hinstorp hmn Gåsalidetärn sjö
Olshammar Saknas Hinstorpsudd udde /Se Hjälmarsnäs Saknas Gåsholmen ö
Olshammar Saknas Hjortholmen holme Hjälmarsnäs, se Hjälme gd Gåsholmen sten
Olshammar krst Hjortronmossen mosse Hjälme gd Gäddkulan grundkula
Olshammar hrst Hjortronmossen mosse Holken skomakareverkstad Gäddskären ö
Olshammar hg Hjälmarsand vik Holken f.d. stuga Gäddskären öar
Olshammar hrst Hjälme bröst udde Holland avs Gärdesviken vik
Olshammar gd och samhälle /Se Hollasgärde Saknas Holland lht Gökahöjderna skogsområde
Olstorp f.d. torp? Holmsjön sjö Holmen avs Gölakärren pölar
*Orholma Saknas Holmsjön sjö Holmen gd Gölamossarna mossåkrar
Rontekulle torp Holmskogen terräng Holmsjön, se Holmsjötorp gd Gölamossen mosse
Rosendal gd *Holmsån å Holmsjötorp gd Gölen, Stora o. Lilla, se Törnlundsgöl, S o L Saknas
Rosendal gd *Huaberget berg Holmtärn torp Gölen, Lilla pöl
Rosendal gd *Hulta hög gränsmärke Holmtärn f.d. torp Götbergalyckan åker
Rosendal gd *Hulta hög höjd Hult bebyggelse Hagadalsviken vik
Rosendal gd Hultsjön sjö Hult by Hagalyckan åker
Rosendal Saknas *Hultasjön sjö Hulta Saknas Hagaskogen skog
Rosendal Saknas Hultsjön sjö Hulta by Hagaståndet åker
Rosendal gd Hultsjön sjö Hultabyn, se Hulta by Hagaudden, Inre udde
*Rosindall gd /Se Hultsjön sjö Hultafallet avs Hagaudden, Yttre udde
Rosendal gd /Se Husberget höjd Hultafallet tättbebyggt område Hagaviken vik
gd Huvudstaberget berg Hultens bebyggelse Hagaviken, Inre vik
Saknas Hylleviken vik Hyddan arb.bost. Hagaviken, Yttre vik
gd Hylleviken vik /Se Hyddan lht Hagen beteshage
gd Hynholmen ö Hylleviken, se Hilleviken lht? Hagen äng
gd Hysingsviken vik /Se Hyttan, se 1 Fröshyttan Saknas Hagen, Östra, se Hagen äng
gd Hytteberg höjd Hyttan rostugnar Haguddarna, se Inre Hagaudden uddar
Råå gd /Se Hyttedammen damm Hyttebacken el. Åmmeberg Saknas Hagudden Saknas
Råbäck f.d. torp? Hyttegöl terräng Hyttebacken by Hagudden, se Hagaudden, Yttre udde
Rökneön, Lilla Saknas Hyttemarkerna terräng Hyttefallet torp Hagudden halvö
Rökneön Saknas Hålberget ö Hyttefallet f.d. torp Hammarbo gärde Saknas
Rökneön Saknas Hægrahalsen äng Hägerön beb Hammarboviken, se Hammarsviken vik
Lilla Rökneön ö *Hægrahalsen äng Hägerön tättbebyggt område Hammarkvistagärdet åker
Lilla Rökna Saknas *Hägerhalsen förr äng Hälleborg lht Hammarkvistaängen äng
Lilla Röknen ö Hägerhalsen grund Hälledal stuga Hammarsgatan väg
Rökneön, Stora Saknas Hägerhalsen udde /Se Hällekullen Saknas Hammarsundet, Lilla, se Sundet, Lilla sund
Saknas Saknas *Hægrahalsen äng /Se Hällekullen gd Hammarsundet, Stora sund
Stora Rökneön ö Hägerhalsen udde /Se Hällekullen, Lilla lht Hammarsundet, Stora sund
Stora Röknen ö Hällekullen höjd Hällekullen, Södra stuga Hammarsviken vik
Rökneöarna Saknas Hällevimossen mosse Hällen stuga Hammarsviken vik
Rökneöarna Saknas Hällevisjön, Lilla sjö Hällesviken, se Hilleviken lht? Hammarängskogen skog
Rödingstorp Saknas Hällevisjön, Lilla sjö Hällevi bebyggelse Haraskrämman gärde
Saknas Saknas Hällevisjön, Stora sjö Hällevi gd Harbomarken Saknas
Sandsjön gd Hällevisjön, Stora sjö Hällevitorp torp Harboviken vik
Sandsjön gd Hättegrufvan Saknas Hällsjö arb.bost. Harboviken, se Hargeviken vik
Skadabod Saknas Hästfallsgruvan (f.d.?) gruva Hällsås lht? Hargebaden friluftsbad
*Skadhabodh Saknas Hästhagen hage Hälsås lht Hargemarken, se Harbomarken Saknas
*Skadabod Saknas Hästskotall Saknas Hälve, se Hällevi samt Hällevitorp Saknas Hargemarken skogsområde
Skalagrund Saknas Högalund terräng Hässledalen arb.bost. Hargemossen mosse
*Skalagrvndh Saknas Högen holme Hässeldalen lht Harge sand, se Hargebaden friluftsbad
*Skalagrund Saknas Högholmen holme Hässleberg gd Hargeviken, se Harboviken vik
Skalltorp Saknas Högholmen holme /Se Hässledalen lht Hargeviken vik
Saknas Saknas Högholmen ö Högalund lht? Hargs altare fornminne
Skyrsta by Högholmen holme Högalund f.d. lht Ilebäcksviken vik
Skyrsta by Höglunda terräng Högalund torp? Heidenstamsudden, se Näshamnsudden udde
Skyrsta by Högmoberget berg Högalund lht Hemgärdet gärde
Skyrsta by Högmogrufvan Saknas Högatorp gd Hemhagen f.d. beteshage
Skyrsta by Högmogruvorna (f.d.?) gruvor Högkullen lht Hemängen gärde
Skyrsta by Högmo hällar holmar Högmon stuga Hemängen åker
Skyrsta by Högmon holme Högmon lht Hemängen åker o. äng
Skyrsta by Högmon holme /Se Högsvalen lht Hemängen åker o. äng
Skyrsta by Högmon ö Högsvaln hälften Herrefallsbacken höjd?
Skyrsta by Högmon terräng Högvalskulle avs Herrfallsbacken vägbacke
Skyrsta by Högmon holme /Se Högvallen, se Högsvaln bebyggelse Herrgårdsberget berg
Skyrsta Saknas Högmoskärr holme Högvallskullen, se Högsvalskullen avs Hillerskullen kulle
Skyrsta Saknas Högmoskär holme /Se Högås stuga Hilleviken vik
Sjöestad Saknas Högmoskär holme Höjen f.d. hmd Hilleviken vik
Skyrsta by Hökadalsudden udde Hörnesand bebyggelse Hinstorp fiskeplats
Sjöestad Saknas Hökens mo terräng Hörnesand beb Hinstorpmarken skogsområde
Sjöstad, se Skyrsta Saknas Hövdingamon terräng Hörningsholm stuga Hinstorps udd udde
Skyrsta by Hövdingamon terräng Igelbäcken, se Igelbäcks gård gd Hinstorps äng äng
Skyrsta by /Se Hövdingamon terräng Igelbäcken med Ullasand Saknas Hjalmarshill hus
Skyrsta Saknas /Se Igelbäcken bäck Igelbäcken med Ullasand gd Hjortronmossen mosse
Slätrask Saknas Igelbäcken bäck Igelbäcken med Ullasand gd Hjälmagrundet grund och fiskeplats
Slätrask Saknas Igelbäcken bäck Igelbäcks gård gd Hjälmasand vik
Slätrask gd Igelbäcken å /Se Intaget bebyggelse Hjälme bröst udde
Slätrask Saknas Igelbäcken bäck Intaget gd Hjälmegärdena åkrar
Slätrask Saknas Igelbäcken bäck Isberget torp Hjälmeskogen skog
Slätrask gd? Igelbäcksviken vik Isingen, se Ysingen ängsteg Hjälmevassen vass
*Sonatorp torp Igelgölen göl /Se Isingen gd Hjälmudden udde
*Sonatorp gd /Se Igelsgölen göl Isingsudde f.d. torp Holkakällan kallkälla
Sonatorp, se Rosendal Saknas Igelsjödalen dal Isåsa, se Kopparverket arb.bost. Hollandsviken vik
Sonatorp, se Rosendal gd Igelsjön, Lilla sjö Isåsen by Holmaskogen skogsområde
Stapla Saknas Igelsjön, Stora sjö Janargården gd Holmen holme
*Stapla Saknas Igelsjön sjö /Se Jenny-Lund, se Stubbens lht? Holmen, Stora holme
*Stapla Saknas Ihlbäcken, se Igelbäcken bäck Jennylund lht Holmsjöbäcken bäck
Stenstorp f.d. torp? Ilaholmen, Stora holme Johan Karlses bebyggelse Holmsjön sjö
Saknas Saknas Ilaholmen, Lilla holme Johannesberg, se Johannesburg lht Holmsjön sjö
Stordalen Saknas Ilaholmen, Stora holme Johannesburg lht Holmtärnsbäcken bäck
Stordalen Saknas Ilaholmen, Stora o. Lilla holmar /Se Johanneslund Saknas Horudden, se Kvistudden udde
Stormon Saknas Ilalassarna holmar Johanneslund lht Hultalandet strandområde
Stubbetorp by Ile-Lisa skär? Johannisberg f.d. vaskeri Hultaskogen skog
Stubbetorp by Ile-Lisa Saknas Johannisborg, se Johannisberg f.d. vaskeri Hultsjön sjö
Stubbetorp by Illalasen holme /Se Jonas Olsa-Jons bebyggelse Hultsjön sjö
Stubbetorp by Illerholmen, se Ilaholmen, Stora holme Jons-Majes f.d. undantagsstuga Huvudsjön sjö
Sundsgården Saknas Illerholmen holme Josefslund lht? Huvudstadsberget berg
Sundsgården Saknas Illerholmen holme /Se Järnboden lht Huvudstaberget berg
Sundsgården gd Illersjöhöjderna höjder Kalbacken lht Hyttefallet gärde
Sundsgården gd Illersjön, Lilla o. Stora sjöar Kalins stuga Hyttefallet åker
Saknas Saknas Illersjön, Stora o. Lilla sjöar Kalkberget kalkugn Hyttemarkerna Saknas
Sverön holme Illersjön sjö Kalkugnen Saknas Hålbråtaberget bergmassiv
Sverön ö Illersjön, Lilla Saknas Kallsjötorp ödetorp Hägerhalsen näs
Tomtevik by Illersjön, Stora Saknas Kal(l)sjötorp, se Korsåsen torp Hägerhalsen udde
Tomtevik by Stora Illersjön sjö Kalvabacken bebyggelse Hägerhalsen vik
Tomtevik by Illersjön sjö Kalvbacken gd Hällekullen höjd
Tomtevik by Illersjön triangelpunkt Kampanäs bebyggelse Hällekullen kulle
Tomtevik by Illersjön, Lilla sjö Kampaviken hmn Hällevigärdena åkrar
Tomtevik by Illersjön, Stora sjö Karl Abrams lht? Hällevimossen, se Torvmossen mosse
Tomtevik by *Insviken vik Karl Isaks, se Emmekärr bebyggelse Hällevisjöarne, se Hälvesjön sjöar
Tomtevik by *Insviken äng Karl Viktors bebyggelse Hällevisjön, Lilla sjö
Tomtevik by /Se Isberget berg Karlsberg stuga Hällevisjön, Stora sjö
Tornlund Saknas Isgrönarna holmar Karlsborg bebyggelse Hälvesjön sjö
Torp gd Isgrönaholmarna Saknas Karlsborg, se Myggedalen gd Hämmängen, se Hemängen gärde
Torp gd? Isgröneholmarna holmar /Se Karlsborg, se Karlsberg stuga Hämtningsviken vik
Torp gd Isgrönaholmarna Saknas Karlsdal arb.bost. Hästakullen kulle och betesplats
Torp gd? Isgröneholmarna holmar /Se Karlsdal f.d. torp Hästhagen hage
Torp Saknas Isgröneängen terräng Karlshamn lht Hästhagen gärde
Torp Saknas Isingsudde udde Karlslund lht Hästhagen hage
Torp Saknas Isingsudde udde /Se Karlslund, se Brännlyckan Saknas Hästhagen betesmark
Torp gd Isingsudden, Lilla udde Karlslund lht Hästhagssjön, se Kvarnsjön sjö
*Twistanæs, se Kvistanäs Saknas Isingsudden, Stora udde Karlslund stuga? Högamon berg
Ullasand Saknas Isingsviken vk? Karlslund arb.bost. Höge kullar kullar
Ulvshammar = Olshammar? gd /Se Isingsviken vik Karlslöt lht Högemon höjd
Upsala Saknas Isingsviken vik Karlsten lht? Högen del av betesmark
Upsala Saknas Isingsviken vik /Se Karlsten lht Högen ö
Upsala by Jolingsholmen ö Karstorp bebyggelse Högholmen holme
Vena gruva Jukullen ö Karsviken Saknas Högholmen holme
Vena gruva o. torp? Juta kulle höjd Karlsvik f.d. gd Högholmen ö
Vnöö, se Öna by Juta kulle höjd Kasernen arb.bost. Högkullen åker
Vnöö, se Öna by *Järpe bergh gränsmärke Katrineberg lht Högmo hällar, se Högmohällarna berg
Vallerön Saknas Jättekätteln jättegryta Kesstaka, St. o. L., se Kjettstaka, St. o. L. Saknas Högmohällarna berg
Vesterby Saknas Kagaholmarna holmar Kettstaka, Lilla gd Högmon holme
Vesterby bost Kagen holme /Se Kettstaka, Stora by Högmon ö
Vesterby bost? Kake berg och skär Kjettstaka Saknas Högmon skogsområde
Vesterby Saknas Kake holme /Se Kjettstaka, Stora Saknas Högmon skogsområde
Vesterby bost? Kakhällen sten Klaraholm, se Sundsbacken hus Högmonsberget berg
Vesterby bost Kalff Cronofiske, se Kalv holme Klintabo f.d. torp Högmoskär skär
Vesterby bost Kalkudde udde Klintebergshagen, se Flintebergshagen bebyggelse Högsvalsgärdet åker
Vesterby bost.? Kalkudden udde Klockaregården, se 5 Hammar Saknas Hökadala, se Hökadalsberget berg
Vesterby bost Kalkviken vik Klämman, Nedre torp Hökadalen vik?
Västerby gd /Se Kalv holme Klämman lht Hökadalsberget berg
Åmme by Kalv holme /Se Klämman, Nedra, se Klämman lht Hökadalsudde udde
Åmme by Kalv ö Klämmelycke beb.? Hökadalsudden udde
Åmme Saknas Kalv ö Knalla Nedre bebyggelse Hökens mo, se Hökuls mo berg
Åmme by Kalv holme Knalla Nedra Saknas Höksbergskullen kulle
?Åmme by Kalfven holme Knalla, Nedra Saknas Hökuls mo berg
Åmme by? Kalfven Saknas Knalla, Nedra by Hövdingamon skogsområde
Åmme by /Se Kalven holme Knalla Övre bebyggelse Igelbäcken, Norra transformatorplats
Åmme by Kalven holme /Se Knalla, Övra Saknas Igelbäcken, Södra transformatorplats
Åmme by Kalfholmen ö Knalla, Övre by Igelbäcksviken vik
Åmme by Kalfsgrundet Saknas Knarkebo by Igelsdal dal
Åmme by Kalvslind, se Kalv holme /Se Knarkeboäng lht Igelsgölen pöl
Åmme by Kalvsudden udde Knausagården bebyggelse Igelsjödalen, se Igelsdal dal
Åmmeberg brk? Kalvsudden udde Knottnäs lht Igelsjön, Stora o. Lilla sjöar
?Åmme by Kampanäset udde Knutan Saknas Igelsjön, Lilla sjö
Åmme by Kampanäset udde Knutarns bebyggelse Igelsjön, Stora sjö
Åmme by Kampanäs ägomark Knuten gd Iglagölen pöl
Åmme by Kampanäset näs /Se Knuten gd Ilaholmen, Lilla o. Stora holmar
Åmme by Kampanäsudden udde Kofallet Saknas Ilaholmen, se Stora Ilaholmen holme
Åmmeberg brukssamh. /Se Kampaviken vik Kolsjötorp, se Korsåsen torp Ilaholmen, Lilla holme
Åmme by Kampanäset näs /Se Kolunda lht Ilaholmen, Stora holme
Åmme by Karaholmen holme Konsum lht Illalassa öar och grund
Åmme Saknas Karis hål undervattenssten /Se Kopparverket arb.bost. Ilassarna skär
Åmme by Karl-Karlsaberget berg Kopparverket bostadshus Ilalassarna skär
Saknas Saknas Karl-Karlsaberget udde Korea hus Ilalassarna, Inre holmar
Åmme by Karlsdal ägomark Korsåsen torp Ilebäcken bäck
Åmme by Karlsdal terräng Korsåsen f.d. torp Ilebäcksnäset, se Utnäset näs
Åmme by *Karsgruvebacken höjd? Korsåsen ödetorp Ilebäcksån, se Ilebäcken bäck
Åmme by Karstorpsgruvorna (f.d.?) gruvor Kostenhult lht? Illaholmarna öar
Åmme by o. grf. Kartarna holmar /Se Kostenhult lht Illasjön, Stora o. Lilla sjöar
Åmme gd /Se Kartarna holmar Koviken, Lilla torp Illegrund, se Ilalassarna ö
Åmme by /Se Karterna öar Koviken, Lilla torp Illegrund öar
Åmmeberg brukssamh. Katteberget holme Koviken, Lilla gd Illersjön sjö
Åmmeberg brukssamh. /Se Katten skär /Se Koviken, Stora bebyggelse Illersjön, Stora o. Lilla, se Ilasjön, S o L sjöar
Åmmeberg Saknas Kattenburg holmar Koviken, Stora gd Illersjön, Lilla sjö
Åmmeberg gruvort Kattärnen sjö Koviken, Stora gd Illersjön, Lilla, se Lilla Illsjön sjö
Åmmeberg gruvort Kattärnen sjö Kraka-Linas f.d. backstuga Illersjön, Stora sjö
Åmmeberg gruva Kavelbrokärret kärr Kristallen f.d. stuga Illersjön, Stora, se Stora Illsjön sjö
Åmmeberg gruvort Kettelholmen holme /Se Kristineberg by Illerskullen höjd
Åmmeberg Saknas Kitteln holme /Se Krogen bebyggelse Illsjön, se Illersjön sjö
Åmmeberg gruvort Klingsmossen mosse Krongården bebyggelse Illsjön, Lilla sjö
Åmmeberg samhälle *Klintestenar gränsmärke Kråksången bebyggelse Illsjön, Stora sjö
Åmmeskvarn gd Klockareholmen, jfr Borgmästareholmen holme /Se Kullen bebyggelse Ilsjöbergen berg
Hyttebacken Saknas Klovastenen terräng Kråksången gd Ilsjödammen vik
Hyttebacken Saknas Klovstenaholmen holme Kullen gd Ilsjönäset näs
Hyttebacken Saknas Klovstenen terräng Kulltorp avs Inre fjärden del av Aspafjärden
Åmmeberg gruvor? Klovstensholmen holme /Se Kulltorp lht Insgrundet, se Stora Laxhall(en) berg
Åmmeberg Saknas Klovuddarna udde /Se Kungastenarna, se Hagtorp lht Insviken vik
Åmmeberg bruk Klåfbergs udde udde Kvarnanäset sommarstugeområde Insviksudden udde
Åmmeberg Saknas Klåvudden udde Kvarnen kvarn Intagahagen f.d. hage
Åmmeberg gruva Klämmelyckegruvorna (f.d.?) gruvor Kvarnfallet arb.bost. Intaget gärde
Åmmeberg br, gd /Se Knappnäset ägomark Kvarnfallet lht Intaget f.d. åker
Åmmeberg samh. /Se Knektaholmarna holmar Kvarngården säteri Isberget berg
Åmmeskvarn gd Knektaholmarna holmar Kvarngården gd Isbergsgärdet gärde
Åmme by, kvarn Knektaviken vik Kvarnlund, se Kvarntorpet torp Isbergshagen hage
Åmme kvarn Knekteviksholmen holme /Se Kvarnlund, se Smedhemmanet lht Isgrönan f.d. äng
Åmmes qvarn gd Knivslidan vik Kvarnmon torp Isgrönarna, se Isgröneholmarna holmar
[Amo kvarn] Saknas Knivslidan vik /Se Kvarnmon lht Isgrönarna holme
Åmmeskvarn gd Knivslidan vik /Se Kvarnmon lht Isgröneholmarna holmar
Åmmeskvarn gd? Knottnäsa udde udde Kvarnsjön, se Kärrlunda lht Isgröneholmen holme
Åmmeskvarn gd /Se Knottnäsudden udde /Se Kvarnsjöstället, se Kärrlunda lht Isgröneängen, se Isgrönan f.d. äng
Åmmesqvarn gd Kofallet Saknas Kvarnstugan torp Isingen område med uddar, skog m.m.
Åmmeskvarn gd Kofallsgruvorna (f.d.?) gruvor Kvarnstugan lht Isingen, Lilla udde
Åmmeskvarn gd Kokärret vik Kvarnstugan ödetorp Isingen, Stora udde
Åmmeskvarn gd Kolarängen terräng Kvarntorpet torp Isingsudde udde
Åmmeskvarn gd? Kolarängsudden, Lilla udde Kvarntorp lht Isingsudden, Stora o. Lilla uddar
Åmmeskvarn Saknas Kolarängsudden, Stora udde Kvickafallen lht Isingsudden, Lilla, se Lilla Isingen udde
Åmmeskvarn Saknas Kolsjön sjö Kvistanäs Saknas Isingsudden, Stora, se Stora Isingen udde
Åmmeskvarn Saknas Kongsholm..., se Kungholmen holme Kvistanäs gd Isingsviken vik
Åmmeskvarn Saknas Korpabergen berg Kyrkefallet Saknas Isingsviken vik
Åmmeskvarn gd? Korpberget höjd Kyrkudden hus Ivalassarna, se Halassarna skär
Åmmekvarn gd /Se Korren holme Källefallet arb.bost. Jaens äng åkrar och ängar
Åmmestorp Saknas Korren ö /Se Källgården Saknas Jakobsgruvan f.d. gruva
Åmmestorp Saknas Korrholmen holme Källtorp arb.bost. Janategen skog
Åmmestorp Saknas Korrholmen holme Källtorp lht Jan-Göstaröjorna åker o. skog
Åmmestorp Saknas Korrholmen holme /Se Källtorp stuga Jan-Isakebacken backe
Åmmestorp gd Korsdalskärret kärr Källtorp f.d. torp Jerusalemsängen äng
Åmmestorp gd /Se Korsen sjö Källtorp lht Jonahålet sund och fiskeplats
Åmmestorp gd /Se Korsen sjö Källängen torp Jonsbäcken bäck
Åmmestorp gd /Se *Korsgruvan gruva Källängen gd Jonsbäcken bäck
Saknas Saknas Korshamnsholmarna Saknas Kärra, Norra bebyggelse Jonskärret åker
Åtorp torp Korshamnholmarna holmar /Se Kärra, Norra bebyggelse Jons lycka åker
Öna by Korsholmen, Lilla holme Kärra, Norra by Jonslyckan åker
Öna by Korsholmen, Stora ö Kärra, Södra bebyggelse Jons-Majes åker
Öna by Korsholmsskär holme Kärra, Södra bebyggelse Jons äng mosse
Öna by Korsklint gränsmärke Kärraviken lhtr Juden sten
Unöö Saknas Korsklint höjd Kärret arb.bost. Juta kulle kulle
Öna by Korsvik Saknas Kärrlunda lht Jägmästarklippan klippa
Öna by Korsviksnäs Saknas Kättstaka, St. o. L. se Kjettstaka, St. o. L. Saknas Jättastenarna jättekast
Öna by? Korsåsen Saknas Labbet f.d. drängstuga Jättegrytan jättegryta
Öna Saknas Korsåsen terräng Labbis lht Jöns Jonssons botten kolbotten
Öna by Koskiten holme Lafallet torp Kalkberget berg
Öna by Koskiten holme /Se Lafallet, se Lofallet gd Kalkudden udde
Öna by o. ö Kovikamon skogsmark Lafallet f.d. torp Kalkudden udde
Öna by Kovikauddd, Stora udde Landala f.d. stuga Kalkugnen åkerdel
Öna by Koviken, Stora vik Landalen, se Lönndalen torp Kalkugnen skogsområde
Öna gd (Stora) Koviken vik Landshövdingens f.d. torp Kalkugnsmossen hage
[Unö] Saknas Koviken, Lilla vik Lantorp f.d. torp Kalkviken vik
Öna by Koviken, Stora vik Larstorp stuga Kalkviken vik
Öna by Koviken vik /Se Lid, Nedra, se Nedralid arb.bost. Kalldalen? vik
Öna ö o. by Krampe sten, se Skråmmesten gränsmärke Lid, Södra lht? Kallsjön sjö
Öna by Kramstan, se Skråmmesten gränsmärke Lidabacken stuga Kallsjön, se Kolsjön sjö
Öna by *Kremsten gränsmärke Lidabacken, se Alsberg och Norrtorp Saknas Kalv ö
Öna by Kringeln sjö Lidan bebyggelse Kalven ö
Öna by Kringeln sjö Lidan by Kalv skär
Öna Saknas Kringeln sjö /Se Liljedal stuga Kalv fiskeplats
Öna Saknas Krokakärret kärr Liljedalen stuga Kalven, se Kalvön holme
Öna Saknas *Krokek gränsmärke Lilltorp lht Kalvhagen hage
Öna Saknas *Krokek gränsmärke Lillängen arb.bost. Kalvsgropen djuphåla, fiskeplats
Öna by o. ö Krokgölen göl Limhagen Saknas Kalvsudden udde
Önaby gd Krokgölen sjö Limmet, se Lindbergsstugan stuga Kalvön holme
Öna by /Se Krokholmen, Lilla holme Lind stuga Kampanäs, se Kamparnäset åker
Österby Saknas Krokholmen, Stora holme Lindbergsstugan stuga Kampanäsudden udde
Österby el. Bergshammar Saknas Krokholmen holme /Se Lindesberg stuga Kampanäsaviken vik
Österby bost Krokholmsskär holme Lindhaga lht Kamparnäset åker
Österåsa Saknas Kroksjön sjö Lindhaga lht Kampaviken, se Kampanäsaviken vik
Österåsa Saknas Kroksjön sjö Lindsdal arb.bost. Kampaviken vik
  Kroksjön sjö Lindsdal lht Kampenäs näs
  Kråkskäret holme Lindstorp Saknas Kampenäsudden udde
  Kråkstenen terräng Lindstorp gd Kampenäsudden udde
  Kråkstenen terräng Lindåsa, se Rotamossen bebyggelse Kampenäsvik, se Kampanäsaviken vik
  *Kräsholme holme Lindåsa bebyggelse Kampenäsvik vik
  *Kräsholmen holme Lindåsa gd Kaptenborg stenar
  Kuggängen terräng Lindängen, se Lillängen arb.bost. Karls allé skogsområde
  Kuggängen terräng Lindängen gdr Karlsaudde udde
  Kulan holmar Lisedal lht Karlsdal åker
  *Kulla Steen gränsmärke Lise-Kallas f.d. undantagsstuga Karls gärde gärde
  Kung Hermans grav fornlämning Lisslagården bebyggelse Karlsvik åker
  Kungshatt holme Lisslagården gd Karterne, se Grönökartarna öar
  Kungshatt holme /Se Litslagård, se Lisslagården bebyggelse Kastenburg skär
  Kungshatten holme Ljungsberg lht Kattenburg, se Kastenburg skär
  Kungshatten holme /Se Lofallet torp Kattungabäcken bäck
  Kungshatten holme /Se Lofallet gd Kattärnen tjärn
  Kungsholmen holme Lofallet, se Lafallet torp Kettelsholmen, se Kättlaholmen ö
  Kungsholmen holme Logen samlingslokal Kettstakaflaten, se Flaten åker
  Kungshatt holme Lorentzberg lht? Lilla Kettstakaskogen skog
  Kungsholmen holme /Se Lugnet stuga Kettstakaängarna ängar
  Kungsholmen ö Lund avs Killinghagsudden udde
  Kungsholmen holme Lund, Norra hus Kinaparken trädgårdsanläggning
  Kungsholmen holme Lund, Västra lht? Klavstenarna stenar
  Kungsholmen holme /Se Lunddalen, se Lönndalen torp Klingsmossen mosse
  Kungsholmen, jfr Kungshatten holme /Se Lundhyttan, se Lunthyttan torp Klintabo åker
  Kung Välters björk björk /Se Lundsberg lht? Klovstena lekplats för sik, fiskeplats
  Kung Välters graf Saknas Lundsberg lht Klovstenaholmen ö
  Kung Välters grav gravhög /Se Lunna bebyggelse Klåvudden udde
  Kurlandsviken vik /Se Lunna by Klämbergabacken höjd?
  Kvarndammen damm Lunna soldattorp bebyggelse Klämmebergen berg
  Kvarngölen göl Lunna, Östra, se Hyttefallet Saknas Klämme stenar stenblock
  Kvarngölen sjö Lunnaborg f.d. soldattorp Klämmeviken vik
  Kvarnsjön sjö Lunnafallet stuga Knalla 75, se Lyon gruvschakt
  Kvarnsjön sjö Lunthyttan torp Knallagruvan gruvschakt
  Kvarnsjön sjö Lunthyttan lht Knallan, se Knallagruvan gruva
  Kvarnsjön sjö Lyckan, se Lyckorna bebyggelse Knappnäsaudden udde
  Kvarnsjön sjö Lyckan, Norra bebyggelse Knappnäset näs
  Kvarnsjön sjö Lyckan, Norra bebyggelse Knappnäset näs
  Kvarnsjön sjö Lyckan, Södra bebyggelse Knappnäset udde
  Kvarnsjön sjö Lycka lht Knektaholmarna holmar
  Kvarsiön, se Dammsjön sjö Lycke skomakarboställe Knektaholmsviken, se Knektaviken vik
  Kvistamon skog Lyckeberg, se Lycke lht Knektahäggen gärde
  Kvistudden udde Lyckorna bebyggelse Knektaholmen holme
  Kvistudden udde /Se Lyckorna gd Knektaviken vik
  Kvistviken vik Lysebacken lht? Knektaviken vik
  Kvämmetäppsudden udde Långfallet arb.bost. Knekthagen gärde
  Kyrkefallet ägomark Långkärret, se Kärret arb.bost. Knekthagsgärdena gärden
  Kyrkogångsön ö Långkärret lht Knekthagsskogen skog
  Kyrkogångsön ö Långvik bebyggelse Knivslidan vik
  Kyrkuden udde Långvik by Knoppnäsudden udde
  Kåldalaviken vik Långviks herrgården gd Knottnäs udde
  Kåldalaviken vik /Se Långvikstorp lht Knottnäsa udde udde
  Kåldalaviken vik Långvikstorp gd Knottnäsaudde, se Knoppnäsudden udde
  Kålldalen vik Långängen torp Kodalen dalgång
  Kålleholmen ö Lämdalen, se Lönndalen torp Koderkärret damm
  Käringasjön, Lilla sjö Löckna stuga Kohagen f.d. hage
  Käringasjön, Lilla sjö Löcknalund stuga Kohagen f.d. hage
  Käringasjön, Stora sjö Lökne, se Löckna stuga Kokärret vikbotten
  Käringasjön, Stora sjö Lönndalen torp Kolarängen äng
  Käringatanden udde Lönndalen f.d. torp Kolarängsudden udde
  Käringnäset Saknas Löten torp Kolarängsudden, L., se Kolarängsudden udde
  Käringenäset näs /Se Löten f.d. torp Kolarängsudden, St., se Kyrkgårdsudden udde
  Käringsjön sjö Lövbacka lht Kolsjön sjö
  Käringsjön sjö Lövdalen hus Kolsjön? sjö
  Käringsjön sjö /Se Lövfallen, se Lövfallet f.d. torp Kolvägen skogsväg
  Käringtanden ö Lövfallet torp Kopparverket f.d. masugn
  Käringtanden udde /Se Lövfallet f.d. torp Korpabergen, se Korpaberget berg
  Kärrafjärden Saknas Lövhult arb.bost. Korpaberget berg
  Kärrafjärden vik /Se Lövhult lht Korren gärde
  Kärrafjärden vik? Magasinet malmmagasin Korren ö
  Kärramarken terräng Maj-Stinas f.d. torp Korren, se Korrholmen holme
  Kärraudden udde Margretelund stuga Korreviken vik
  Kärraviken, Södra vik Marieborg lht Korrholmen holme
  Kärraviksholmen holme Mariedals bryggeri, se Bryggeriet Saknas Korsdalskärret kärr
  Kärrdalen dal Marielund bebyggelse Korsen sjö
  Kärrgruvan (f.d.?) gruva Marielund bebyggelse Korshamn skyddad hamn
  Kärrholmsviken vik Maskinistens lht Korsholmarna öar
  Kärrviken vik Masugnen torp Korsholmen, Lilla holme
  Kärraviken vk Masugnen lht Korsholmen, Stora holme
  Kärraviken Saknas Masugnsbacken arb.bost. Korsholmsskär(et) skär
  Kärraån Saknas Matstorp gd Korsholmsviken vik
  Kärraån å /Se Mellanberg(et) gd Korsklint berg
  *Kärraån å Mellanberget bebyggelse Korssjön, se Korsen sjö
  Kätsleholmen holme Mellanby gd Korsåsalyckan f.d. åker
  Kätsleholmen holme /Se Mellanby arb.bost. Korsåsen öppen plats i skog
  Kätteln holme Mellanby gdr Koskiten ö
  Kölön holme Mellangården bebyggelse Koskiten sten
  Kölön holme /Se Mellangården gd Kossepussen pöl
  Kölöna, se Hemmingsö holme /Se Mellangården bebyggelse Kostenholtabäcken bäck
  Körgångsön Saknas Mellangärdet bebyggelse Kovikamarken skogsområde
  Lafallasjömon terräng Mellangärdet gd Kovikamon skogbeväxt grushöjd
  Lafallasjömon terräng Milltorp lht Kovikaudd udde
  Lafallasjön sjö Moberget beb Kovikaudd, Stora udde
  Lafallasjön sjö Mobygget, se Bygget stuga Kovikaudd, Stora, se Kovikaudd udde
  Lafallet terräng Moga torp Kovikebäcken bäck
  Laholmen, Lilla holme Moga f.d. torp Koviken, Stora o. Lilla vikar
  Laholmen, Stora holme Moholm torp Koviken, Lilla vik
  Lakahöjderna höjder Mon, se På Mon Saknas Koviken, Stora vik
  Lakaskär grund Mon gd Koviken vik
  Lakaskär grund /Se Mon, Stora o. Lilla skogv.-bost. o. torp Kovike udd udde
  Lakaskär grund Mon, Lilla ödetorp Kovikeuddar, se Koviksudd skogsområde
  Lakaskär holme med sjömärke Mon, Lilla f.d. torp Koviksudd skogsområde
  Lakaskär holme /Se Mostugan stuga Kriklevik, se Kräkleviken samt Knektaviken Saknas
  Lakaskär skär Mosstorp stuga Krikteviken vik
  Lakholmen ö Movik stuga Kringeln sjö
  Lalösen holme Movik lht Kringeln sjö
  Lalaösen holme /Se Muggekullen lht Kringsjön, L., se Käringasjön, Stora o. Lilla Saknas
  Lantorp terräng Munken avs Kringsjön, St., se Kringeln sjö
  Laviken vik Munken gd Krokabacken höjd
  Laxbäcken bäck Munklyckan, se Munken avs Krokaberget bergudde
  Laxhallen, Lilla holme Murberget beb Krokakärret åker
  Laxhallen, Stora holme Murberget gd Krokakärret kärr
  Lerbrännsberget berg Myggedalen gd Krokberget udde
  Lerbrännsberget höjd Mårsätter bebyggelse Krokerudskärren kärr o. mossar
  Leren holme Mårsätter by Krokgölen göl
  Leren holme /Se Mårsätters kvarn kvarn Krokgölen vattensamling
  Lerholmen holme Nedralid arb.bost. Krokholmen ö
  Lerholmen holme Nergården, se Hjälmaernäs bebyggelse Krokholmen, Lilla holme
  Lerholmen holme Nerklämman, se Klämman, Nedre torp Krokholmen, Stora holme
  Lerholmen holme Ner-Knalla, se 1 Knalla, Nedra Saknas Krokholmsskär öar
  Lersundet sund Nickabacka, se Nicka-Johans f.d. torp Krokholmsskär, se Krokholmsskären skär
  Lersundet sund /Se Nicka-Johans f.d. torp Krokholmsskären skär
  Lerviken, Norra vik Nilstorp, se Holken skomakarverkstad Kroksjömossarna mossar
  Lerviken, Södra vik Nisslagården, se Lisslagården bebyggelse Kroksjön sjö
  Lid, Södra terräng Norbergs lht Kroksjön sjö
  Lidan triangelpunkt Norrbygden gård Kroksjön sjö
  Lilla Rökna, se Röknen, Lilla ö Norrgården, se Kråksången gd Kroksjön sjö
  Lilla Sundet sund Norrgården gd Kryngelbäcken bäck
  Lilla sundet sund Norrgården bebyggelse Krynglamon skogsområde
  Lilla sundet sund Norrgården gd Krynglaviken vik
  Linneberg udde Norrgården bebyggelse Kråkskäret skär
  Lommatuvan udde Norrgården, se Storängen gd Kräkleviken vik
  Lommatuvan holme Norrgården gd Krämartäppan åker
  Loviseberg berg Norrgården bebyggelse Krämmeläppsudden udde
  Loviseberg terräng Norrgården bebyggelse Kulan skär
  Lunnbomarken terräng Norrtorp gd Kullagärdena åkrar
  Lurbofältet terräng Norrtorp avs Kullakärret kärr
  Lyckaberget Saknas Norrängen bebyggelse Kullaplöjerna åkrar
  Lyssnekullen kulle Norrängen gd Kullen åker
  Långarn udde Norsberg, se Norbergs lht Kullen bergknalle
  Långbansgruvan (f.d.?) gruva Norsborg gd Kung Hermans grav rest sten
  Långgrufvan Saknas Nya kyrkogården bebyggelse Kungshatt holme
  Långgruvan (f.d.?) gruva Nybygget lht Kungshatten ö
  Långgölen göl Nybygget lht Kungsholmen holme
  Långgölen sjö Nybygget lht Kungsholmen ö
  Långsjön sjö Nydalen bebyggelse Kungsholmen ö
  Långsjön sjö Nydalen by Kungsviken vik
  Långsjön sjö Nygården, se Hjälmarsnäs Saknas Kungsådern å
  Långspetten sjö Nyhyttan bebyggelse Kvarnabacken, se Jan-Isakebacken backe
  Långspetten sjö Nyhyttan by Kvarnanäset f.d. åker
  Långtärn, se Smaltärnen sjö Nyhyttefallet, Norra o. Södra torp Kvarngölen göl
  Långudden udde Nysätter gd Kvarnbäcken bäck
  Långudden udde Nytorp bebyggelse Kvarndammen damm
  Långviken vik Nytorp gd Kvarngårdsmarken skogsmark
  Långviken vik /Se Nysätter arb.bost. Kvarngölen tjärn
  Långviken vik Nyäng, se Falla avs Kvarnsjöbergen berg
  Långviken vik Näsalösen f.d. torp Kvarnsjöberget berg
  Långviken vik Näsbyholm, se Sjöfjölingarna samt Hagen torp Kvarnsjöbäcken, se Kvarnbäcken bäck
  Långängen Saknas Näsbyholm gd Kvarnsjön sjö
  Långängen terräng Näset Saknas Kvarnsjön sjö
  Lären? Saknas Odlingen arb.bost. Kvarnsjön sjö
  Lären holme /Se Olofslund lht Kvarnsjön sjö
  Lönndalen terräng Olsbygget f.d. backstuga Kvarnstugehagen skogsområde
  Lönndalsgruvan (f.d.?) gruva Olshammar bebyggelse Kvistamarken skogsområde
  Löten terräng Olshammar gd Kvistamarkerna, se Kvistamarken skogsområde
  Lövön ö /Se Olshammars egnahemsområde bebyggelse Kvistamon skogsområde
  Lövfallagölen sjö Olshammars Egnahemsområde avst. Kvistamon skogsområde
  Lövfallsgruvorna (f.d.?) gruvor Olshammarsfallet, se Fallet torp Kvistanäset udde
  Lövhults Smedjegruva (f.d.?) gruva Olstorp arb.bost. Kvistaviken vik
  Lövsundet sund Oskarsborg lht Kvistholmen ö
  Lövsundsfjärden fjärd Oxletorp f.d. torp Kvistudden udde
  Löfön ö Paulslund lht Kvistudden udde
  Lövön ö Pellas ödetorp Kvistviken vik
  Lövön, Stora o. Lilla öar /Se Persberg lht Kvistviken, se Kvistaviken vik
  Malipshamn hamn Perstorp torp Kyrkeberget berg
  Manaängen terräng Petersburg, se Kvarngården bebyggelse Kyrkelyckan gärde
  Mecksjön sjö Petersburg lht Kyrkfallet åker
  Medevien Saknas Pettersberg gd Kyrkgårdsudden udde
  *Medevi-ån å Pettersborg torp Kyrkstigen stig
  Mellanholmen ö Petterslund f.d. torp Kyrkudden udde
  Mellanholmen holme Postgården bebyggelse Kyttafallet uthuggning
  Mellanudden udde På Mon bebyggelse Kålldalen vik
  Mellanviken vik Påvelsbacken, se Bocken torp Kålldalsudden udde
  Metholmen holme /Se Raskalyckan f.d. stuga Kålvassen grund
  Moga terräng Renbergs bebyggelse Kåpan fiskeplats
  Mogrufvan Saknas Renbergsgården gd Källdalaviken, se Kalldalen vik
  Mohagen terräng Ringstorp, se Rödingstorp Saknas Källhålet äng
  Moholmen ö Risberga torp Källängen åker
  Moholmen, Lilla holme Risberga lht Källängskärret kärr
  Moholmen, Stora holme Rosenberg arb.bost. Källängsviken vik
  Moholmen, Stora o. Lilla, se Högmon holmar /Se Rosenberg lht Käringasjön, Stora o. Lilla sjöar
  Mon, Lilla terräng Rosendal Saknas Käringasjön, Lilla sjö
  Mortaviken vik Rosendal lht? Käringasjön, Stora sjö
  Mossadammen, Lilla damm Rosendal gård Käringsjön tjärn
  Mossadammen, Stora sjö Rosendal f.d. torp Käringatanden udde
  Mossholmen holme Rosendal lht Käringlarden udde
  Mossholmen, Lilla holme Rosendals skoltomt, se 1 Aspa skola Saknas Kärleksudden, se Kvistudden udde
  Mossholmen, Stora holme Rosendals skoltomt skola Kärnholmen, se Tjärnholmen ö
  Mossholmen holme /Se Rosenhult f.d. gd Kärrafjärden fjärd
  Mostugan terräng Rosenlund lht Kärrafjärden vik
  Munkstigen väg Rotamossen bebyggelse Kärramarken skog
  Munkstigen väg Ruderna bebyggelse Kärramarken skog
  Murberget berg Rudorna gd Kärramarken skogsområde
  Murberget berg(?) Ryngstorp, se Rödingstorp Saknas Kärramarken, Norra, se Kärramarken skog
  Murberget Saknas Saknas Kärramossen mosse
  Murberget Saknas gd Kärraudden udde
  Murberget Saknas Råbryggan brygga Kärraudd(en) udde
  Murberget höjd Råbäck bebyggelse Kärraviken vik
  Måkahallen holme Råbäck f.d. torp Kärr(a)viken vik
  Måkholmarna öar Rå gård, se Rå gd Kärraviken, Södra, se Kärraviken vik
  Måkaholmen holme Råtorp torp Kärraviksholmen holme
  Måkahällen holme Råtorp gd Kärret åker
  Måkahällen gränssten Råttorp torp Kärrholmen, se Korren ö
  Mårsätter triangelpunkt Rödingstorp by Kättlaholmen ö
  Mårten ö Rödingstorp bebyggelse Kärrholmsviken, se Korreviken vik
  Måsholmen holme Rödingstorp, Lilla gd Kätteln holme
  Måsholmarna Saknas Rödingstorp, Stora gd Köksholmarna holmar
  Måsholmarna holmar /Se Rödjan bebyggelse Ladängen, Lilla f.d. äng
  Måsholmen holme /Se Rödjan, se Grillrödjan torp Ladängen, Stora f.d. äng
  Måsholmen holme Rödjan bebyggelse Lafallamon skogsområde
  Märasjöfjället berg Rödjelund lht Lafallasjön sjö
  Märasjöfjället berg Rödjorna bebyggelse Lafallasjöbäcken bäck
  Märasjön sjö Rödsäter, se Rösätter arb.bost. Lafallasjön sjö
  Märasjön sjö Rödvik lht Lafallaviken vik
  Mörtarn sjö Röjan lht Lafallet skogsområde
  Mörtsjön sjö Röjelund lht Lakahöjderna höjder
  Mörtsjön sjö Röjorna gd Lakaskär skär
  Mörtsjön sjö Rökna, Lilla torp Lakaskär ö
  Mösundet, Norra vik Röknen, Lilla fiske Lakaskär grund och fiskeplats
  Mösundet, Södra vik Röknen, Lilla bebyggelse Landshövdingens åker
  Mösundet sund /Se Röcknen, Lilla ö Lantorp f.d. åker
  Nilsamossen mosse Röknen, Stora fiske Laputa hagmark
  Norra udden Saknas Röknen, Stora bebyggelse Laviken vik
  Norrbäcken bäck Röcknen, Stora ö Laxbäcken bäck
  Norrsjön sjö Rösätter arb.bost. Laxhallarna grund
  Norrsjön sjö Röviken lht? Laxhallen, Stora o. Lilla öar
  Norrsjön sjö Salaholm såg o. kvarn Laxhallen, Lilla berg
  Norrudden udde Salaholm, Nya hus Laxhall(en), Stora berg
  Norrviken vik Salaholm f.d. torp Laxhallen, se Stora Laxhall berg
  Norrviken vik Saluhallen hus Lerabäcken åkerområde
  Norsnabben udde Sand bebyggelse Lerbrännan f.d. åker
  Nyhyttegruvorna (f.d.?) gruvor Sand, se Movik stuga Leren holme
  Nyhytteviken vik Sandbacken gd Lergropen vattensjukt område
  Nynäsholmen holme Sandsjön f.d. gd Lergrundet grund och fiskeplats
  Nyrödjan terräng Sandsjön bebyggelse Lerholmarna holmar
  Hålholmarna holmar Sandsjön gd Lerholmen, se Lerholmarna holme
  Nålholmarna öar Sandsjönäs torp Lerholmen ö
  Nålsundet sund Sandsjönäs ödegd Lertagsröjan åker
  Nåludden holme Sandsjönäs f.d. gd Lerviken, Norra vik
  Näset udde Sandstugan torp Lerviken, Norra vik
  Näsudden udde Sandstugan lht Lerviken, Södra vik
  Näsängen sankmark Sandtorp lht? Lerviken, Södra vik
  Olof Jönsgrufvan Saknas Sandviken torp Lerviken, Västra vik
  Olsbygget terräng Sandviken torp Lerviksudden udde
  Olshammars höguddar Saknas /Se Sandviken gd Lessnastenarna backe
  Olshammar hrst Sanna, se Senna torp Lidabacken backe
  Oroa holme /Se Sannadal, se Sennadal jt Lidanbackarna backområde
  Orraskäret holme Saras vid sjön arb.bost. Lidanskogen skog
  Orrberget höjd Segersberg avs Lidantornet utsiktstorn
  Orrholmen, L. o. St. öar Segersberg lht Liljekonvaljekullen kulle
  Orholma Saknas Senna torp Liljekonvaljeängen, se Ekängen äng
  Aarholmen Saknas Sennaborg, se Sännaborg lht? Lilla Sundsbron bro
  Orrholmen öar Sennadal bebyggelse Lillesjön vik
  Orrholmen holme Sennefallet jt Lillgölsmossen mosse
  Orrholmen holme Sexmans bebyggelse Lillsjön sjö
  Lilla Orrholmen ö Sibirien hus Lillsjön sjö
  Stora Orrholmen ö Sigfridsborg lht Limhagen hage
  Orrholmen ö Simonslund arb.bost. Lindstorpakullen berg
  Orrholmen, Lilla holme Simonslund f.d. torp Linneberg udde
  Orrholmen, Stora holme Sista styvern hus Lisera småskär
  Oxbåset vik /Se Sjöbacken lht Lise-Kallas åkerdel
  Oxholmen holme Sjöberga stuga Lofallssjön, se Lafallasjön sjö
  Oxletorp terräng Sjöberga lht Logegärdena åkrar
  Oxletorp terräng Sjöbergastället lht Loggärdet gärde
  Oxnabåset vik Sjöboda lht? Lommatuvan tuva
  Pellas ägomark Sjöboda lht Lumbomarken Saknas
  Perstorp terräng Sjöbonäs lht? Lunnamarken, se Lunnbomarken skogsområde
  Porten vik Sjöfallet torp Lunnaskogen, se Lunnbomarken skogsområde
  Prinskullen höjd Sjöfallet, Lilla arb.bost. Lunnbomarken, se Lumbomarken Saknas
  Prästholmen udde Sjöfallet f.d. torp Lunnbomarken skogsområde
  Pukaberget höjd Sjöfjölingarna torp Lunnboskogen skog
  Pulsarna holmar Sjöhagen lht? Lyckan, Södra äng
  Pulsholmarna holmar /Se Sjöhult Saknas Lyckebacken backe
  Pålneviken vik Sjökullen gd Lyckeberget berg
  Radalen dal Sjökärret torp Lyckehagen hage
  Radalsmon skog Sjökärret ödetorp Lyckorna åkerlyckor
  Rakholmen holme Sjökärret lht Lyon öppet gruvschakt
  Rakholmen holme /Se Sjölund, se Saras vid sjön arb.bost. Lysebacken skogsparti
  Ramholmen holme Sjölunda lht Lysningskullen skogbeväxt kulle
  Ramholmen holme Sjömanstorp, se Karl Abrams lht? Lyssnakullen kulle
  Rammholmen ö Sjömanstorp lht Lyssnekullen berg
  Ramholmen holme /Se Sjömon f.d. torp Långalyckorna åkrar
  Raten holme Sjötomta lht Långarn(sudden), se Kampenäs(udden) Saknas
  Ringholmen holme Sjöändan torp Långarn näs
  Risbron terräng Sjöändan torp Långarnsgrundet grund och fiskeplats
  Rontekulle berg Sjöänden, se Maj-Stinas f.d. torp Långarnsgärdena åkrar
  Rosendal terräng Sjöänden f.d. torp Långgruvan, se Långholtgruvan f.d. gruva
  Rosendal terräng Skalltorp bebyggelse Långholmen gruva
  Rosendalsgrufvan Saknas Skalltorp by Långholtgruvan f.d. gruva
  Rosenhult ägomark Skogaholm torp Långsjön sjö
  Rotholmen udde Skogalund torp Långsjön sjö
  Rotingen ö Skogalund stuga Långsjön sjö
  Rotingen ö Skogalund gd Långspetten sjö
  Rotingen holme /Se Skog-Jons f.d. undantagsställe Långspetten sjö
  Rudatjärnen tjärn Skogshall lht Långsynan gärde
  Rudpottan göl Skogshult lht Långtegen åkrar
  Rudpottan sjö Skogshult torp? Långtärn sjö
  Rudputtarna gölar /Se Skogshyddan lht Långtärn sjö
  Rudtärnen sjö Skogshyddan lht Långudden udde
  Rumpekärren kärr Skogslund lht Långviken vik
  Rumpkären kärr Skogstorp lht? Långviken vik
  Ruttern tjärn /Se Skojons, se Björkefallet, Lilla stuga Långvikskogen skog
  Råboholmarna holmar Skojons, se Skog-Jons f.d. undantagsställe Långviks mossar åkerområde
  Råbo högholmar Skolhus, se Dalmarks skolhus Saknas Långåkern åker
  Råbo högholmar holmar /Se Skrikhem, se Fredriksberg stuga Långängen åker
  Råbouddarna uddar Skräddars torp Lären ö
  Råbouddarna uddar /Se Skyrmans f.d. torp Läören?, se Lären ö
  Råbouddarna Saknas Skyrsta bebyggelse Lönndalsgruvan f.d. gruva
  Råboviken vik Skyrsta by Löten åker o. äng
  Råbäck terräng Skyrstaborg lht Lövfallagruvorna, se Lövfallsgruvorna gruvor
  Rökn...holman, se Röknen, Stora o. Lilla öar Skälet f.d. torp Lövfallagölen tjärn
  Rävaberget höjd Skären, se Karlshamn lht Lövfallet lövskogsområde
  Räflarna holmar Skären lht? Lövfallsgruvorna gruvor
  Röcknegumpen holme /Se Skörfallet, se Skären lht? Majas backe åker
  Rödahall holme Slaktarns gd Maj-Stinas skogsområde
  Röhall, se Rödahall holme Slätrask by Malipshamn hamn
  *Rödhall gränsmärke Slätrask bebyggelse Malis sand, se Sandkroken vik
  Rödahall holme Smedhemmanet lht Masmästarkullarna kullar
  Rödahall holme /Se Smedstorp stuga Masugnsbacken backe
  Rödviken vik Smårödjan torp Masugnsbacken öppen plats
  Rödviken vik Småröjan lht Masugnsdammen damm
  Röjan terräng Solberga torp Masugnsån bäck
  Röjemossen mosse Solberga gd Matsafall hygge
  Röjorna terräng Solberga bebyggelse Martinefallen skogsområde
  Röknasundet sund Solberga hus Melholmen ö
  Röknegumpen holme Solberga lht Mellanholmen ö
  Röknen, Lilla ö Soldattorpet, se Trumslagarns f.d. st Mellanskogen skog
  Röknen, Lilla ö Solhaga lht Mellan-Sprängen, se Sprängarna holme
  Röknen, L. ö Solhem lht Mellanspängen, se Sprängarna öar
  Röknen, Lilla ö Soltorp, se Solberga bebyggelse Mellanudden udde
  Röknen, Lilla ö Solvik lht Mellanviken vik
  Röknen, Lilla ö Solvik lht Mellanviken vik
  Röknen, Lilla ö Spetsberg arb.bost. Melludden udde
  Röknen, Lilla ö Spjutkärret, se Brittkärret bebyggelse Melludden udde
  Röknen ö Spånglund torp Mellängen f.d. slåtteräng
  Röknen, Stora ö Stackafallet f.d. torp Merasjöfjället berg
  Röknen, Stora triangelpunkt Stakängen hus Merasjön sjö
  Röknen, Stora ö Stenboda lht Mofallet skogsområde
  Röknen, Stora ö Stenbrottet bebyggelse Mohagen hage
  Röknen, Stora o. Lilla öar Stenbrottet gd Mohagen hage
  Röknen, Stora ö Stenbäcken lht Moholmarna holmar
  Röknen, Stora ö Stene gd Moholmen, Stora o. Lilla öar
  Röknen, Stora ö Stenfallet stuga Moholmen, Lilla holme
  Röknen, Stora triangelpunkt Stenhuset bebyggelse Moholmen, Lilla, se Moholmarna holme
  Röknen, Stora ö Stenhuset Saknas Moholmen, Stora holme
  Röknen, Stora o. Lilla öar /Se Stenhuset gd Moholmen, Stora, se Moholmarna holme
  Rökneöarna Saknas Stenkullen lht Mon, Lilla öppen plats i skog
  Rökärret kärr Stenkullen lht Monafallet, se Mofallet skogsområde
  Röllingen, Lilla sjö Stenkumla lht Mossadammarna dammar
  Rölingeholmen ö Stensborg bebyggelse Mossen mosse
  Röttern tjärn /Se Stenshult arb.hus. Mossen skogsmark
  Salaholm terräng Stenshult lht Mossen skog
  Sandgrufvan Saknas Stenstorp jt Mossen gärde
  Sandholmen holme Stenstorp f.d. torp Mossen mosse
  Sandholmen holme /Se Stensätter f.d. stuga Mossholmen, Stora o. Lilla öar
  Lilla Sandholmen ö Stenåsen stuga Mossholmen holme
  Stora Sandholmen ö Stenåsen ödetorp Mossholmen, Lilla holme
  Sandholmen, Lilla holme Stenåsen lht Mossholmen, Stora holme
  Sandholmen, Stora ö Stenåsen, se Storörn Saknas Munkastigen väg
  Sandkroken vik Stickhult bebyggelse Munkastigen vandringsled
  Sandsjön sjö Stickhult by Munsviken vik
  Sandsjön sjö Stolparödjan arb.bost. Murberget kulle
  Sandsjön sjö Stolparödjan lht Myggedalsbergen höjder
  Sandsjön sjö Stora fall lht Måkahallen ö
  Sandsjötärnen sjö Stora fallet f.d. torp Måkaholmen ö
  Sandsjöudd udde Stordalen bebyggelse Måkaholmen holme o. skär
  Sandudden udde Stordalen by Måkahällarna hällar
  Sandviken vik Stordammen Saknas Måkahällarna öar
  Sandviken vik Stordammen lht Måkahällen skär
  Sandviken vik Storgården bebyggelse Måken holme
  Sandviken vik Storgården, se Slaktarns gd Måkholmarna, se Måkaholmen holmar o. småskär
  Sanktärnen sjö Storgården bebyggelse Måkhällarna, se Måkahällen skär
  Sillerviken vik /Se Stormen, se Mon, Stora o. Lilla torp Månsavik vik och fiskeplats
  Silvergruvan (f.d.?) gruva Stormon torp Månsaviken vik
  Silvernäset näs Storpussan, se Sandstugan lht Månsaviken vik
  Silverviken vik Stortorp lht Mårsättersbergen, se Myggedalsbergen höjder
  Simonslund terräng Stortorp torp Mårsättersdammen f.d. damm
  Simonslund terräng Stortorp lht Mårsätters kvarn f.d. kvarn
  Sju trappor terräng Storängen gd Mårsättersmarkerna Saknas
  Sjöestad plats /Se Storön jt Mårtabacken höjd
  Sjöfallaviken vik Stranddalen bebyggelse Mårtaviken vik
  Sjöfallaviken vik Stranddalen gd Mårten ö
  Sjöfallet terräng Strandslund snickarbost. Mårtens damm plats i skog
  Sjöfallet höjd Stränndalen, se Standdalen bebyggelse Måsagrundet grund
  Sjöfjölingsviken Saknas Strömsdal arb.bost. Måsaskären skär
  Sjöfjölingsviken vik /Se Strömslund gdr Måsholmen holme
  Sjöfjölingsviken vik Strömslund, se Falltorpet bebyggelse Måsholmen, Lilla skär
  Sjöfjölingsviken vik Strömslund lht Måsholmen, Stora , se Måsholmen holme
  Sjöfjölingsviken vik /Se Strömslund lht Måshällerna, se Måsholmen öar
  Sjöhagen terräng Stubbens lht? Märasjöfjället berg
  Sjömon terräng Stubbens st Märasjön sjö
  Sjömon terräng Stubbetorp Saknas Märasjön sjö
  Sjöänden terräng Stubbetorp gd Märasjön, se Merasjön sjö
  Sjöänden terräng Stubbetorp gd Märratumlan grop
  Skalboudde Saknas Stubbetorpsgården, se Stubbetorp gd Märratumlan grop
  Skalkholmen holme Sundet gd Mörtarn sjöhåla
  Skavudden udde /Se Sundet, Lilla, se 1 Sundgården bebyggelse Mörtsjöbäcken bäck
  Skiren, se Svilen ö Sundet, Lilla, se Sundgården gd Mörtsjön sjö
  Skiren, se Svilen ö Sundgården bebyggelse Mörtsjön sjö
  Skjortepilten holme Sundsbacken hus Mösundet område
  Skjortepilten holme /Se Sundsgården gd Mösundet, Norra vik
  Skjortepilten ö Sundsholm Saknas Mösundet, Norra, se Mösundsviken vik
  Skjortpilten holme Svartebo torp Mösund(et), Norra vik och fiskeplats
  Skojons ägomark Svartebo f.d. torp Mösundet, Södra vik
  Skomakaren udde Svarthäll bs Mösund(et), Södra vik och fiskeplats
  Skripudden udde Svartsjön lht? Mösundet, Södra vik
  *Skrumpa högh, se Hulta hög gränsmärke /Se Svilen bebyggelse Mösundet vik
  Skråmmesten gränsmärke Svirön, se 1 Svilen Saknas Mösundsviken vik
  Skråmmesten gränsmärke Sågbacken jt Nabots vingård skogsområde
  Skräpplingen vik Sågbacken lht Nedersta gärdet åker
  Skräpplingen vik /Se Sågen lht Nedersta röjorna åkrar
  Skvaledammen damm Såghagen avs Nickabacka backar
  Skymleholmarna Saknas Såghagen lht Nilsamossen mosse
  Skymleholmarna holmar /Se Sänna(-), se Senna(-) Saknas Nilssonajorden åker
  Skymmeln ö Sänna villaområde Nissalyckan gärde
  Skymmeln holme /Se Sännaborg lht? Nolstigsudden udde
  Skålbohällan, Lilla holme Sännafallet f.d. torp Nordarbergen bergområde
  Skålbohällan, Stora holme Sännakullen gd Nordskärena skär
  Skålbohällen grund /Se Sännekullen bebyggelse Nordskärena fiskeplats
  Skålboudden udde Sävsjömon arb.bost. Norra gärdet gärde
  Skålboudden udde /Se Sävsjömon gdr Norra hagen skogsområde
  Skålboviken vik Sörbygden Saknas Norra lyckan åker
  Skålen ö Sörgården bebyggelse Norra marken åker och äng
  Skälet terräng Sörgården Saknas Norra viken vik
  Skälet terräng Sörgården, se Harbränna gd Norra viken vik
  Skämarna öar Sörgården Saknas Norra eller Åstnäsfjärden, se Åstnäsfjärden Saknas
  Skärberget udde Sörgården gd Norrbäcken bäck
  Skärsundsholmarna holmar /Se Sörgården, se Hällekulle gd Norrbäcken skogsområde
  Skärfven Saknas Sörgården gd Norrfallen åkrar
  Skärfvesten Saknas Sörgården bebyggelse Norrgårdsudden udde
  Skärvesten sten /Se Sörsjötorp jt Norrsjöbäcken bäck
  Skärvesten gränssten Sörsjötorp f.d. torp Norrsjön sjö
  Skärvesten holme Sörängen bebyggelse Norrsjön sjö
  Skärfvesten Saknas Sörängen gd Norrtorpagärdena åkrar
  Slaggvarp terräng Sörängen jt Norrtärn, se Nolhultasjön Saknas
  Smaltärnen sjö Tallhagen lht Norrtärn sjö
  Smaltärnen göl Talludden lht Norrudden udde
  Smedjegrufvorna Saknas Tegelbruket avs Norrudden udde
  Smedsviken vik Tillmans bebyggelse Norrudden udde och fiskeplats
  Smedudden udde Tjuråsen, Stora o. Lilla torp Norrviken vik
  Smygviken vik Tjuråsen torp Norrviken vik
  Småholmarna öar Tjuråsen, Lilla gd Norrviken vik
  Småholmarna holmar Tjuråsen, Stora gd Norsnabben udde
  Småröjan terräng Tomtaberg arb.bost. Nygruvan gruvschakt
  Snea holmar Tomtaberg lht Nyhytteskogen skog
  Snäckan ö Tomtalund lht Nyhytteviken vik
  *Sobäcken bäck Tomtevik Saknas Nylyckan åker
  Springholmen, se Sprängarna holme Tomtevik by Nyröjan skogsområde
  Spring ö Toreberg, se Bodins arb.bost. Nysättersmossen torvmosse
  Sprängarna holmar Tornfallet ödetorp Nysättersviken vik
  Sprängarna holmar /Se Torp bebyggelse Nytorpaflaten åker
  Sprängarna holmar /Se Tostebacka by Nytorpamossen mosse
  Sprängen, Mellan- holme Trehörningen lht Nytorpaskogen skog
  Sprängen, Norra holme Trehörningen, se Fäkta avs Nytorpaängen åker
  Sprängen, Södra holme Trumslagarns f.d. soldattorp Nytorpaängen f.d. äng
  Spånggölen göl Trysjöudd arb.bost. Nålen, se Nåludden holme
  Spånggölen sjö Trysjöudd lht Nålholmen, se Nåludden udde
  Stallhansesholmarna Saknas Tunaberg lht? Nåludden udde
  Stallhansesholmarna holmar /Se Törnefallet bebyggelse Nåludden holme
  Stallhansesholmarna holmar /Se Törnefallet lht Näcksjö vattenhål
  Stappla skär Uddaberg jt Närkes Rivieran, se Hargebaden friluftsbad
  Stappla grund Uddeberg lht Näsbyholmskogen udde
  *Starrpussen kärr Ulfsbäcken område Näset holme
  Stavsjön f.d. sjö Ullasand gd Näshamn vik
  Stavudden udde Ullasand, se Igelbäcken med Ullasand gd Näshamnsudden udde
  Stenabäcken bäck Ullasand, se 1 Igelbäcken med Ullasand bebyggelse Näskkärret åker
  Stenbrottaudden udde Ulriksdal, se Öbovallen torp Näsmarken skogsområde
  Stenbrottet betesmark Ulriksdal lht Näsudden udde
  Stenholmen holme Ulrikslund f.d. backstuga Näsängen f.d. äng
  Stensdrättsudd udde Upsala Saknas Näsängen äng
  Stenön holme Uppsala by Näsängen udde
  Stenön holme /Se Ursbäcken, se Ulfsbäcken område Nätholmen holme
  Stenön ö Valdemarsgruvan, se Dalby med Valdemarsgruvan Saknas Nötakullen kulle
  Stenön holme Valhall lht Odlingen åker
  Stenön holme Vallerön ö Odlingen åker
  Stickhallar ö Vallhall stuga Olen, se Ölarna sjöar
  Stickla udde /Se Vallsätra torp (nu lht) Olshammarsviken vik
  Sticklarna holmar Vallsätra lht Olsviken f.d. vik nu utfyllnadsområde
  Stjärnholmen holme Varknäset, se Werknäset Saknas Ormakullen kulle
  Stora fallet höjd Varksjölund stuga Ormakärret kärr
  Stora fallet terräng Vaskeriet vaskverk Ormkärret kärr
  Stora grufvan Saknas Vasshammar, se Vattshammaren lht Ormskärsvikaholmen ö
  Stora Rökna, se Röknen, Stora ö Vattshammaren lht Ormkärrsviken vik
  Stora stenarna grund Vasshammaren gd Ormkärrsviken vik
  Stuguholmen holme /Se Vedaslätt gd Ormudden udde
  Stora Sundet sund Vedslätt arb.bost. Orraberget berg
  Storbergsholmen ö Vena gruvor gruvor? Orraskäret skär
  Storemossen mosse Venatorpet, Norra o. Södra torp Orraskäret skär
  Storgrundssten Saknas Venatorpet, Norra gd Orraskäret skär och fiskeplats
  Storholmen ö Venatorpet, Södra f.d. torp Orrholmen, Lilla ö
  Storsundet sund Verkasjölund lht Orrholmen, Lilla holme
  Storsundsholmen ö Werknäset jt Orrholmen, Lilla ö
  Storören terräng Verkstaden verkstad Orrholmen, Stora ö
  Storörsudden udde Vettra, se Vättra villa Orrholmen, Stora ö
  Strandslund ägomark Vibo lht Orrholmen, Stora holme
  Stångskär ö Vikersvik, se Högsvalskulle avs Orrkulan odlad kulle
  Stuguholmen holme Viktor Karlssons f.d. torp Orrkulan åker
  Stybbet udde Vilan stuga Oskars grindstolpe plats
  Stybbet udde Villan lht Oxabåset vik
  Stångskäret holme Villeborg, se Bomans arb.bost. Oxaklevet märke
  Sundet, Lilla sund /Se Vinbergs, se Fredriksberg f.d. stuga Oxakärret kärr
  Sundet, Stora sund /Se Vinbergs, se Bäckafall f.d. torp Oxakärret kärr
  Sundsholmen holme Vippsjöfallet gd Oxebåsen vikar
  Sundsion, se Kvarnsjön sjö Vita byggningen lht Oxholmen holme
  *Sun(d)siön, se Kvarnsjön sjö /Se Välslätt, se Vedslätt arb.bost. Oxnabåset, se Oxebåsen vikar
  Svaladalen vik Vänersborg, se Sandstugan lht Oxnabåset vik och fiskeplats
  Svanshäll berghäll /Se Västantorp stuga Patrons udde udde
  Svarta sundet sund Västerby komministerboställe Pellas åkrar
  Svarten halvö Västerby by Pelles hål f.d. odling
  Svartgölen göl Västerbystugan torp Pelles udde udde
  Svartgölen sjö Västergyllen Saknas Petersgruvan f.d. gruva
  Stora Svarthyttan Saknas Västergården bebyggelse Petrabranten skidbacke
  Svarthäll udde Västersidan del av sn Pissebrinken backe
  Svartsjöberget höjder Västervik torp Porten sund
  Svartsjömon terräng Västervik lht Portholmen holme
  Svartsjömon terräng Västeräng gd Prinskullen kulle
  Svartsjön sjö Västerängen lht (förr torp) Prästalyckan åker
  Svartsjön sjö Västra haga lht Prästgruvan f.d. gruva
  Svartsjön, Lilla göl Västra roten, se Västersidan del av sn Prästholmen holme
  Svartsjön, Lilla sjö Vättra villa Pulsarna holmar
  Svartviken vik Vättra gd Pulsholmarna öar
  Svedviken vik Ysingen ängsteg Radalen dalgång
  Svieln ö /Se Åberga ödetorp Radalsmon skogsområde
  Svilasvärtet grund Åkersberg gd Ragnars udde udde
  Svilen ö Åmme Saknas Rammholmen holme
  Svilen ö Åmme by Raten ö
  Svilen ö Åmmeberg, se Hyttebacken el. Åmmeberg Saknas Renakullen kulle
  Svileskär holme Åmmeberg samhälle Reveln grundrygg
  Svinabrokärren kärr Åmmeskogen bebyggelse Ringstorpalyckan åker
  Svinholmen holme Åmmestorp bebyggelse Ringvägen gata
  Sviren holme /Se Åmmestorp by Risbron bro
  Sviren ö Åmmestugan torp Rolingaholmarna öar
  Svärdsviken vik Åmstugan, se Åmmestugan torp Roligaholmen, se Rotingen ö
  Systrarna öar Ångbränneriet, se Bränneriet Saknas Rontabäcken vattendrag
  Sågardammen damm Åsen torp Rontamossagatan väg
  Sänktärnen göl Åsen gd Rontekulle höjd
  Säfsjön sjö Åslätt torp Rontekulle kulle
  Sävsjön sjö Åtorp torp Rontekulledalen dalgång
  Sävsjön sjö Åtorp gd Rosdalskulle kulle
  Södra berget höjd Åtorp f.d. torp Rosenborgsgärdena gärden
  *Södra bäcken bäck Åtorpet jt Rosendal skogsområde
  Södra viken vik Åvik arb.bost. Rosendals kulle, se Rosdalskulle kulle
  Söndagsdalen dal Ängabackarna bebyggelse Rotingen holme
  Sörsjön sjö Ängaborg stuga Rotingen ö
  Sörsjön sjö Ängaborg lht Rotingsholmen, Stora, se Rotingen holme
  Sörviken vik Ängalyckan bebyggelse Rotingsundet sund
  Tallen ö Ängalyckan gd Rudahagen skogsområde
  Tallholmen holme Ängarna bebyggelse Rudepölen vattenpöl
  Tavelholmen holme Ängarna gd Rudeskiftet gärde
  Tavelholmen holme /Se Ängatorp, Lilla o. Stora skogv.-bost. Rudtärnen tjärn
  Timmerberget berg Ängatorp, Lilla torp Rumpekärren kärr
  Tivedsmossen mosse Ängatorp, Lilla gd Runtekulle berg
  Tjudön ö Ängatorp, Stora torp Runtekulle berg
  Tjurviken vik /Se Ängatorp, Stora gd Råboholmarna öar
  Tjufholmen holme Ängberga gd Råboviken vik
  Tjufholmen holme Ängelholm lht Råboviken vik
  Tjuvaholmen holme Ängen gd Råbäck skogsområde
  Tjuvholmen holme /Se Ängen, se Ängarna bebyggelse Råtholmen, se Raten ö
  Tjufholmen ö Ängen torp Råtorpamon skogsområde
  Tjuvaholmen holme Ängen hmn Rävaberget bergskedja
  Tjuvaholmen holme /Se Ängen f.d. gd Rävulan backar
  Torksjöfjäll höjd Ärvingsberg, se Ervingsberg torp Rödvik vik
  Torksjöfjäll berg Äskekärret torp Rödviken vik
  Torksjöfjäll berg Äskekärret f.d. torp Rödviksudden udde
  Torksjökalven göl Äsplunda arb.bost. Röjorna gärden
  Torksjön sjö Öbovallen torp Röjorna åkrar
  Torksjön sjö Öna Saknas Röjorna åkrar
  Torksjön sjö Öna gd Röcknarna, se Röcknen, Stora o. Lilla öar
  Torksjön sjö /Se Önaberg stuga Röknasundet sund
  Torp holme Örbacken, N. o. S., se Lysebacken lht? Röcknen, Stora o. Lilla öar
  Torp klippö /Se Örberga hus Rökneön, St. o. L., se Röcknen, Stora o. Lilla öar
  Torp stenhäll /Se Örberga lht Röknen, Lilla ö
  Torpskär holme Örkulla f.d. torp Röknen, Stora ö
  Tors vik vik Östanfalla skomakarbost. Rökneöarna, se Stora Röknen öar
  Tosjö klint höjd Östenfalla, se Östanfallet lht Rönnedalsvikarna, Stora och Lilla vikar
  Tosjö klint höjd Östanfallet lht Rönnemossen mosse
  Tosjön sjö Österby el. Bergshammar kyrkoherdeboställe Rönnen betesmark
  Tosjön sjö Österby gd Rötkärret mosse
  To(r)sjön sjö /Se Österby skola bebyggelse Rötkärret åker
  Tostebacka triangelpunkt Österholms gd Röviken vik
  Trindtärnen göl Österlunna, se Hyttefallet Saknas Röviksbäcken bäck
  Trollholmen holme Österåsa torp Salaholmsdammen f.d. damm
  Trollholmen holme /Se Österåsa gd Sand åker
  Trollholmen holme Österäng avs Sandgärdet gärde
  Trollholmen holme /Se Österängen lht Sandgöl, se Sandsjötärn sjö
  Trollkyrkobergen Saknas Övergården jt Sandgöl, se Sandsjötärn sjö
  Trulsan ö Övergården gd Sandholmen ö
  Trulsan ö Över-Knalla, se 1 Knalla Övra Saknas Sandholmen, Lilla ö
  Trulsholmen ö   Sandholmen, Lilla holme
  Trulsholmen ö   Sandholmen, Stora holme
  Trulsholmen holme /Se   Sandkroken vik
  Trulsön holme /Se   Sandkroken vik
  Trysjön sjö   Sandkullen kulle
  Trysjön sjö   Sandsjön sjö
  Trysjön sjö   Sandsjön sjö
  Trysjöudde Saknas   Sandsjön betesmark
  Trysjön sjö   Sandsjön sjö
  Trysjön sjö   Sandsjötärn sjö
  Trysjön sjö /Se   Sandsjötärn sjö
  Trysjön sjö /Se   Sandsjötärn sjö
  *Trysjövad vad   Sandsjötärnsviken vik
  Trätebäcken bäck   Sandsjöudden udde
  Tunnlund skog   Sandudden udde
  Tunnlund terräng /Se   Sandudden, se Sörudden udde
  Tvåholmarna holmar /Se   Sandviken vik
  Tvättgölen göl   Sandviken vik
  Tvättgölen sjö   Sandviken vikar
  Tyskgölen sjö   Sandviken vik
  Tärnen, Lilla sjö   Sandviken vik
  Tärnen, Stora sjö   Sandviken vik
  Tärnen sjö   Sandviken vik
  Tärngruvorna (f.d.?) gruvor   Sandviksuddar uddar
  Tärnskären holmar   Sandviksudden, se Sandviksuddar udde
  Tärnskären holmar   Sillalådan plats i skog
  Tärnskärsholmarna holmar /Se   Sillaviken, se Sillerviken vik
  Tärnskärsholmen holme   Sillerviken vik
  Tävlingen, Stora o. Lilla holmar /Se   Silvernäset näs
  Törnlund terräng   Silverviken, se Sillerviken vik
  Törnlundsgöl, Lilla göl   Silverviken vik
  Törnlundsgöl, Lilla sjö   Silverören grund
  Törnlundsgöl, Stora göl   Sjuhagen hage
  Törnlundsgöl, Stora sjö   Sjumänningen skogsmark
  Uddafallet höjd   Sjumänningen skogsområde
  Ullagrund grund   Sjurehagen hage
  Ullagrundet grund /Se   Sju trappor, se Sjutropporna bergsformation
  Ullasandsviken vik   Sjutrapporna bergsformation
  Ullfaxen, Lilla holme   Sjöbergalyckan, se Sjölyckan åker
  Ullfaxen, Stora holme   Sjöfallaviken vik
  Ulrikslund terräng   Sjöfallet skogsområde
  Ulrikslund terräng   Sjöfallet gärde
  Ulfön holme   Sjöfallet timmerupplagsplats
  Ulvön holme /Se   Sjöfallsgärdet, se Sjöfallet gärde
  Ulfön ö   Sjöfallshagen hage
  Ullsaxen holme   Sjöfjölingen vik
  Ullsaxen ö   Sjöfjölingsviken vik
  Ulvsaxen, Stora o. Lilla holmar /Se   Sjöfjölingsviken, se Sjöfjölingen vik
  Ulvön holme   Sjöhagen hage
  Ulvön holme   Sjöhagsberget berg
  Ulvön holme /Se   Sjöhagslyckorna åkrar
  *Unö ö   Sjölyckan åker
  Utnäset näs   Sjömarken, se Sjömarkerna skogsområde
  Utnäset udde   Sjömarkerna skogsområde
  Uvakullarna berg   Sjömobergen bergskedja
  Uvakulletärnen göl   Sjömon skogsområde
  Uverskulle höjd   Sjöänden, se Maj-Stinas skogsområde
  Uverskulle höjd   Sjöänden badställe
  Wallerön ö /Se   Skabben gärde
  Valören Saknas   Skalkholmen holme
  Varkabroån å /Se   Skalkholmen holme
  Varkabroån å /Se   Skalkholmssundet sund
  Vasshammars udde udde   Skalkholmsviken vik
  Vasshammarsudden udde   Skalltorpsgärdet gärde
  Vasshammarsudden udde /Se   Skarfsten, se Skärvesten grund
  Venaån å   Skavudden udde
  *Verkan å   Skavuddasten sten
  Verkanäsaudden udde   Skavudden udde och fiskeplats
  Verkanäset näs   Skiftet åker
  Verkasjön sjö /Se   Skjortpilten holme
  Verkasjön sjö   Skjortpilten ö
  *Verkasjöån å   Skog-Jons öppen plats
  Verkaviken vik   Skog-Jonsudden grusås
  Verksjöå å /Se   Skojons, se Skog-Jons öppen plats
  Vikasjön sjö   Skole-Petters lycka f.d. åkerlycka
  Viksjön sjö   Skomakaren grund
  Viksjön sjö   Skomakarn skär
  Viksjön sjö   Skrammelberget bergknalle
  Viksjön sjö   Skruvmossen mosse
  Viksjön sjö   Skrynkan gärde
  Viksjön tidigare gränsmärke   Skråmmesten råsten
  Vildgässholmarna Saknas   Skråmmestenkammaren, se Stenkammaren grotta
  Vildgässeholmarna holmar /Se   Skräddaren sten
  Vinnern sjö   Skräplingaholmarna öar
  Vinnern sjö   Skräplingaviken vik
  Vipsjön Saknas   Skräpplingen holme
  Visholmen ö   Skräpplingen vik
  Vissholmen holme   Skräpplingen vik och fiskeplats
  *Vitmossen mosse   Skröplingeviken, se Skräpplingen vik
  *Huita måsa gränsmärke   Skröplingeviken, se Skräplingaviken vik
  »vnøø» ö   Skvalbäcken bäck
  Vädershus skog   Skvaledammen, se Skvallerdammen damm
  Välters sten stenblock   Skvallerbäcken bäck
  Vänneviken vik   Skvallerdammen sjö
  Värkasjön sjö   Skvallerdammen damm
  Värkasjöå Saknas   Skyboudden udde
  Verksjön sjö   Skymmeln ö
  Verksjön sjö /Se   Skymmeln holme
  »Werksjön» Saknas /Se   Skyrstadiket avloppsdike
  Värkeviken vik /Se   Skyrstafallet, se Stora fallet berg
  Värkån Saknas   Skålbohällan, Lilla berghäll
  Värkån å /Se   Skålbohällan, Lilla berghäll
  Västra dalen dal   Skålbohällan, Lilla fiskeplats
  Vättern insjö   Skålbohällan, Stora fiskeplats
  Wettersbacke Saknas   Skålbohällan, Stora berghäll
  *Vättersbacka berg   Skålbohällan, Stora berghäll
  Vättraberget berg   Skålbohällen, Stora o. Lilla öar?
  ?Zinkgruvan gruva   Skålboudden udde
  Zinkgrufvan stn   Skålboudden udde
  Åberga ägomark   Skålboudden udde
  Åkernäsudden udde   Skålboviken vik
  Åmlangen, se Åmmelången sjö   Skålboviken vik
  Åmlången, se Åmmelången sjö   Skålboviken vik och fiskeplats
  Åmmekvarnså Saknas   Skålviken, se Skålboviken vik
  Åmmekvarnså å /Se   Skäggs mosse mosse
  *Åmmekvarnsån å   Skäravassen vassområde och fiskeplats
  Åmmelången sjö   Skärberget bergudde
  Åmmelången sjö   Skärsundsholmarna öar
  Åmmelången sjö   Skärv fiskeplats
  Åmmelången sjö   Skärv skär
  Åmmelången sjö   Skärvesten grund
  Åmmelången sjö   Skärvesten ö (eg. klippor)
  Åmmelången sjö   Skärvesten sten
  Åmmelången sjö   Slussabacken backe
  Åmmelången sjö   Slussan översvämmning
  Åmmelången sjö   Slänten gärde
  Åmmelången sjö   Slätmon skogsmark
  Åmmelången sjö /Se   Slätraskaskogen skog
  Åmmelången sjö /Se   Smaltärn tjärn
  Åmmelången sjö /Se   Smedsviken, se Smygviken vik
  Åmmelången sjö /Se   Smedudden udde
  Åmmelången sjö /Se   Smedviken vik
  Åmmelången sjö /Se   Smygviken vik
  Åmmelången sjö /Se   Smygviken vik
  Åmmeskogen Saknas   Smygviken vik
  Åmstafjärden Saknas   Småholmarna öar
  *Åmstafjärden vik /Se   Småholmarna öar
  Ångsågen terräng   Småröjebacken backe
  Åsaklinten höjd   Snipen åker
  *Ählbron bro   Solbergamon skogsområde
  Älgaklinten terräng   Sommarröjan f.d. åker
  Älgakärret kärr   Sommarstugeudden udde
  Älgeskär holme /Se   Spiksmedjan f.d. smedja
  Älgaskär holme   Sprängarna öar
  Älgsjön sjö   Sprängarna holmar
  Älgeskär holme   Sprängen, Södra, Norra, Mellre. se Sprängarna öar
  Ängberget berg   Sprängen, Norra, se Sprängarna holme
  Ängholmen holme   Sprängen, Södra, se Sprängarna holme
  Ärnholmen holme /Se   Spånggölen göl
  Ärnholmen ö /Se   Spånggölen tjärn
  Äskekärret kärr   Spånggölsmossen mosse
  Äskekärret kärr   Stackafallet åker
  Öhornet udde   Stackholmen holme
  *Ölen sjö   Stallbergen berg
  Ölen, Lilla del av St. Ölen   Staplarna grund o. stenar
  Ölen, Stora o. Lilla sjö   Stappla grund och fiskeplats
  Ölen, Stora sjö   Stapplagräsarna områden
  Ölen sjö /Se   Starrgårdsviken vik
  Öna, se Kyrkogångsön Saknas   Stavsjön f.d. sjö
  Öna holme /Se   Stenabäcken bäck
  Örkälla terräng   Stenbrottaudden, se Stenbrottsudden udde
  Örkälla, Västra terräng   Stenbrottsudden udde
  Örkälla källa   Stenbäcken, se Fransabäcken bäck
  Örnakloviken vik   Stenholmen holme
  Örnkloholmarna Saknas   Stenhusahagen skogsområde
  Örnkloholmarna holmar /Se   Stenhushagen hage
  Örnklorna uddar /Se   Stenkammaren grotta
  Örshall berghäll /Se   Stenpiren stenpir
  Ösnaviken vik   Stensdrätt(sudden) udde
  Östergrundet Saknas   Stensudden, se Stensdrätt(sudden) udde
  Östervikarna del av Vättern /Se   Stensätter odling
  Östra dalen dal   Stenvret skogsområde
  Östra hamn vik   Stenåshagen skogsområde
  Övra dammen damm   Stenön ö
  Övra-Forsasjön sjö   Stenön f.d. ö
  Övra-Forsasjön sjö   Sticklabrinkarna grund
  Övra Forsasjön sjö   Sticklaholmen holme
  Övra-Forsasjön sjö   Sticklahällarna, se Stickla(r)n(a) udde
  Övra-Forsasjön sjö   Sticklan udde
  Öxneviken vik   Stickla(r)n(a)? udde
  Öxneviken vik /Se   Sticklarna udde
  Öxneviken vik   Sticklarna, se Sticklan udde
  Öxnaviken vik /Se   Stockholms skärgård åkrar
      Stocksdrätt vik
      Stomskäret, se Stångskäret skär
      Stora fallet berg
      Stora stenarna grund
      Stora Sundsbron bro
      Storbergsholmen ö
      Storbergsholmen holme
      Stordammen kärr
      Stordiket grävt dike
      Storemossen mosse
      Storskogen skog
      Storsundet sund
      Storsundet fiskeplats
      Storsundet sund
      Storsundsholmarna öar
      Storsundsholmen ö
      Storsundsholmen holme
      Storsundsvikarna vikar
      Storängen åkrar
      Storör(en) udde
      Storörn del av Hargenäset
      Storörsudde udde
      Storörsudden udde
      Stränddalsviken vik
      Stubbamon ås
      Stubbetorpaviken vik
      Stybbet berg
      Stångholmen ö
      Stångskäret, se Stångholmen ö
      Stångskäret skär
      Stänghällarna samfällighet
      Stänghällebacken backe
      Sundet, se Stora Hammarsundet sund
      Sundet, Lilla sund
      Sundet, Lilla sund
      Sundet, Lilla sund
      Sundet, Lilla sund
      Sundet, Stora, se Stora Hammarsundet sund
      Sundet, Stora sund
      Sundet, Stora, se Hammarsundet, Stora sund
      Sundgårdsskogen skog
      Sundsbron, Stora o. Lilla broar
      Sundsholmen holme
      Sundsholmen holme
      Sundsholmen ö
      Sundudden, se Forsanäset näs
      Sussestigen stig
      Svaladalen vik
      Svakadalsviken vik
      Svanshäll höjd?
      Svarta sundet sund och fiskeplats
      Svarta vägen väg
      Svarta vägen väg
      Svartbäckebäcken bäck
      Svarteberg, se Svarthäll udde
      Svartgölen göl
      Svartgölen vattenpöl
      Svarthäll udde
      Svarthäll utlastningsplats för virke
      Svarthäll vik
      Svartsjöberget berg
      Svartsjömon skogsparti
      Svartsjön sjö
      Svartsjön sjö
      Svartsjön, Lilla sjö
      Svartsjön, Lilla sjö
      Svartsjön, Stora sjö
      Svartsjön, Stora sjö
      Svartudden udde
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svarvestolskärret mosse
      Svedvikeflon vattendrag
      Svedviken vik
      Svieln, se Svirön ö
      Svieln, se Svilen ö
      Svilen, se 1 Svirön ö
      Svilen ö
      Svilen ö
      Svinabrokärren kärr
      Svinasundet sund
      Svinholmen ö
      Svinholmen holme
      Svirön, se Svilen ö
      Svirön ö
      Svärdsviken vik
      Systrarna berghällar
      Sågarviken vik
      Sågkullagärdet gärde
      Sänketärn tjärn
      Sänktärn sjö
      Sänketärn sjö
      Sännafallet gärde
      Sännafallet åker
      Sännekullen höjd
      Sävebäcken bäck
      Sävsjön sjö
      Sävsjön vik
      Södra berget berg och f.d. dagbrott
      Södra dalen dalgång
      Södra gärdet åker
      Södra gärdet åker
      Södra gärdet åker
      Södra gärdet gärde
      Södra kojan strandparti
      Södra lyckan åker
      Södra viken vik
      Södra viken vik
      Södra viken vik
      Södra viken vik
      Söndagsdalen dalgång
      Sörgårdsgärdena gärden
      Sörsjön sjö
      Sörsjön sjö
      Sörudden udde
      Sörudden udde
      Sörudden udde och fiskeplats
      Sörviken, se Sågarviken vik
      Sörviken, se Olshammarsviken vik
      Sörängen åker
      Sörängen åker
      Sörängslyckan gärde
      Tallen kulle
      Tallen ö
      Tallholmen holme
      Talludden udde
      Tavelholmen holme
      Tavelholmen ö
      Tavelholmskartarna skär?
      Tegeladet strandparti
      Thorsvik, se Gammeldrättsviken, Östra vik
      Timmerbergen berg
      Timmerberget berg
      Timmerberget, se Timmerbergen berg
      Tivedsmossen mosse
      Tiven, Tiveden skogstrakt
      Tjuraviken vik
      Tjuråsaberget höjd
      Tjuvaholmen holme
      Tjuvaholmen holme
      Tjuvaledet led
      Tjyvaholmen ö
      Tjyvaholmen ö
      Tjyvaviken vik
      Tjärnholmen ö
      Tjärnholmen holme
      Tomtelyckan öppen plats i skog
      Tomteviken vik
      Torksjöbäcken bäck
      Torksjöbäcken, se Torrsjöbäcken bäck
      Torksjöfjäll, se Torrsjöfjäll skogsområde
      Torksjöfjäll höjd
      Torksjöfjället berg
      Torksjökalven, se Torrsjökalven tjärn
      Torksjökärr, se Torrsjökärret kärr
      Torksjön, se Torrsjön sjö
      Torksjön sjö
      Torksjön sjö
      Tornlundsgöl, se Törnlundsgöl, Stora o. Lilla Saknas
      Tornlyckan åker
      Torp ö
      Torpa tärna tärn
      Torpskär ö
      Torrsjöbäcken bäck
      Torrsjöfjäll skogsområde
      Torrsjökalven tjärn
      Torrsjökärren, se Torrsjökärret kärr
      Torrsjökärret kärr
      Torrsjön sjö
      Torsjöbergen bergskedja
      Torsjön göl
      Torsjön tjärn
      Torstorpagärdena gärden
      Torstorps mo skogsmark
      Torvmossen mosse
      Tosjön, se Torsjön tjärn
      Transformatorgärdet gärde
      Trappetisten råsten
      Trillkottamon skogsområde
      Trinda pussen kärr o. vattenpöl
      Trindtärn sjö
      Trindtärnen tjärn
      Trollholmen ö
      Trotta åker
      Trulsaberget berg
      Trulsan ö
      Trulsan holme
      Trulseviken, Norra vik
      Trysjön sjö
      Trysjön sjö
      Trädmon skog
      Träffaplan, se Valdemarsgruvan f.d. gruva
      Träffgruvan f.d. gruva
      Trämon skogsområde
      Trätebäcken bäck
      Tvillingamon skogsåsar
      Tvåholmarna öar
      Tvättgölen sjö
      Tvättgölen tjärn
      Tvättgölsbäcken bäck
      Tvättsjön, se Tvättgölen sjö
      Tyde skog skogsområde
      Tyrsabäcken bäck
      Tyska kyrkogården kyrkogård
      Tyskan f.d. gruva
      Tängan, Östra o. Västra grund
      Tärn, Stora o. Lilla sjöar
      Tärnarna tjärnar
      Tärnen, Lilla, se Tärnarna tjärn
      Tärnen, Stora, se Tärnarna tjärn
      Tärnskärabrinken, se Brinken fiskeplats och sluttning på sjöbotten
      Tärnskären öar
      Tärnskären skär
      Tärnskären skär
      Tärnskäret ö
      Tärnskärsholmarna holmar
      Tärnskärsholmen ö
      Tärnskärsholmen, se Tärnskärsholmarna holme
      Tävlingen ö
      Tävlingen vattenområde med öar o. holme, fiskeplats
      Tävlingsholmen ö
      Tävlingsundet sund
      Törnlund skog
      Törnlund, se Enemossen mosse
      Törnlundsgöl, Stora gölar
      Törnlundsgöl, Lilla, se Lilla Gölen pöl
      Törnlundsgöl, Stora, se Enemossagölen tjärn
      Uddagärdet åker
      Uddaskogar skog
      Udden, se Kärraudd(en) udde
      Ullagrund grund
      Ullagrund vattenområde
      Ullasandsbäcken bäck
      Ullasandsviken vik
      Ullasandsviken vik
      Ullasandsviken vik
      Ullfaxen, Lilla, se Lilla Ullsaxen holme
      Ullfaxen, Stora, se Stora Ullsaxen holme
      Ullsaxen, Lilla holme
      Ullsaxen, Stora holme
      Ulvön ö
      Ulvön f.d. ö
      Ursbäckagärdet gärde
      Ursbäcken bäck
      Utnäset näs
      Utnäset näs
      Utnäset vik
      Uttrasundet sund
      Utägorna åkrar
      Utängarna, se Utägorna åkrar
      Uvaberget höjd
      Uvakullarna höjder
      Uvakullarna berg
      Uvakullarna skogsbeväxta kullar
      Uvakullstärn sjö
      Uvakullstärn sjö
      Uvakullstärn tjärn
      Valdemarsgruvan f.d. gruva
      Vallgrenafallet skogsområde
      Vallerön, se Grönön ö
      Vargabråten skogsområde
      Vargaklämman jaktpass
      Varkabron bro
      Varkabroån, se Dalbyån å
      Varkanäsaudden udde
      Varkanäset näs
      Varkasjön sjö
      Varkaviken vik
      Vaskmullen utfyllnadsområde
      Vassbergsvägen, se Svarta vägen väg
      Vassbrunn sjöhål
      Vassbrunn kärr
      Vassenbergs udde udde
      Vasshammarsudden udde
      Vasshammarsudden, se Vassenbergs udde udde
      Vasshammarsviken vik
      Vedaberget berg
      Vedslättshagen småskog
      Vedviken vik
      Vena gruvfält
      Venafälten, se Vena gruvfält
      Venafältet, se Vena gruvfält
      Venaån å
      Wendelviken, se Vänneviken vik
      Verkabro bro
      Verkabro landområde
      Verkabro sund
      Verkanäsaudden udde
      Verkanäset näs
      Verksjön, se Varkasjön sjö
      Verkasjön sjö
      Verkaviken vik
      Vikasjön del av sjö
      Viksjödamm vik
      Viksjön sjö
      Viksjön sjö
      Viksjöskogen skog
      Viktoriagruvan f.d. gruva
      Viktor Karlssons åker
      Villagärdena gärden
      Vimmarn tjärn
      Vinbergaberget berg
      Vinbergs, se Bäckafall åkrar
      Vinnern sjö
      Vinnern, se Vimmarn tjärn
      Vintergatan väg
      Vita bergen berg
      Vädershus kulle
      Välabroarna broar
      Välorna ängar
      Vältebäcken bäck
      Vältekärrslyckan gärde
      Vändskivorna vägbacke
      Vänneviken vik
      Vänneviken vik
      Wärkviken, se Varkaviken vik
      Västerby gruva f.d. gruva
      Västerbyskogen skogsområde
      Västergärdet gärde
      Västerängen gärde
      Västerängen f.d. åker
      Västerängsfallet skogsområde
      Västerängshagen hage
      Västra dalen dalgång
      Västra marken skogsområde
      Vättern insjö
      Vättraberget berg
      Vättradammen f.d. damm
      Yttre fjärden del av Aspafjärden
      Yxan grund
      Åbergagärdena gärden
      Åbergakulan bergstopp
      Åbergen berg
      Åbron bro
      Åkärret odlingar
      Åmme gruvor f.d. gruvor
      Åmmelången sjö
      Åmmelången sjö
      Åmmelången åkrar
      Ån å
      Ån å
      Ån å
      Ån, se Dalbyån å
      Ångsågen skogsområde
      Åsaklinten berg
      Åsaklinten berg
      Åsen grundrygg o. fiskeplats
      Åstnäsfjärden fjärd
      Åtorp åker
      Åtorpgärdet gärde
      Älgahålet vik
      Älgaklinten kulle
      Älgakärret kärr
      Älgapasset jaktpass
      Älgaskär ö
      Älgaviken vik
      Älggölen tjärn
      Älgsjön sjö
      Älgsjön, se Älggölen tjärn
      Älgviken vik
      Ängberget berg
      Ärnholmen ö
      Älviken vik och fiskeplats
      Älviksuddar uddar
      Ängaborg gärde
      Ängaborgakällan källa
      Ängamon skogsområde
      Ängarna åkrar
      Ängasten sten
      Ängbergsudden udde
      Ängen äng
      Ängsbacken åker
      Äspenäset udde
      Äspnäsabukten vik
      Öhornet spets av Öna
      Öhornet udde
      Ölamon skogsområde
      Ölarna sjöar
      Ölen, se Ölarna sjöar
      Ölen sjö
      Ölen, Lilla sjö
      Ölen, Stora sjö
      Ön ö
      Önaberg berg
      Önabryggan brygga
      Ören rödingslekplats o. grundområde
      Örkälla, Västra, se Örkällan kallkälla
      Örkällan kallkälla
      Örnaklorna udde
      Örnaklorna område
      Örnakloviken vik
      Örnakloviken vik
      Örnklorna Saknas
      Ösnaviken vik
      Ösnaviken, se Östnaviken vik
      Österby gärde, se Hammarbo gärde Saknas
      Österbyskogen skog
      Österholmskröken vägkurva
      Österholmskurvan, se Österholmskröken vägkurva
      Östnaviken vik
      Östra dalen dalgång
      Östra gärdena åkrar
      Östra hamn fiskeplats, f.d. hamn
      Östra marken skogsområde
      Översta dammen damm
      Översta röjorna, se Röjorna åkrar
      Övraforsasjön sjö
      Övra-Forsasjön sjö
      Övra-Forsa ängar ängsmark
      Övre dammen, se Masugnsdammen damm

  ^  

Örebro läns socknar m.m.