ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Askersunds stad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 669 Naturnamn : 1224 Bebyggelsenamn : 1521 Naturnamn : 1647
Askersunds sn, se Askerstunds stad Saknas Allfarabacken backe Askersunds stad stad Alahagen hage
Askersund stad Allfaribacken backe Askersund stad Allfarabacken backe
Askersund förr tingsställe, nu stad /Se *(Askersunds)sundet sund Askersund stad Almarslyckan åker?
Askersund stad Borgmästareholmen holme Aksersund stad Alsen vik
Askersund stad Borgmästareholmen holme Askersund stad Bergen, Norra höjd
Askersund stad Borgmästareholmen holme Askersund stad Bergsgatan, Lilla gata
Askersund lfs o. stad /Se Byfogdeholmen holme Askersund stad Bergsgatan, Stora gata
Askersund stad Byfogden holme Nummerförteckning förteckning Borgmästarholmen holme
Askersund stad Djupviksängen terräng Nummerförteckning förteckning Brunnsgatan väg
Askersund stad Edöbäck å Askersundare inbyggarbeteckning Bränningarna gärden
Askersund stad Ekebergs äng äng Adolfsberg lht Byfogden holme
Askersund sn o. stad Grässjön sjö Afrikanskans, se Röllingshagen Saknas Djupvikabäcken bäck
Askersund stad Grässjön sjö Allfarahagen lht Djupviken vik
Askersund stad Gålsjön sjö Almelund lht Gransjön sjö
Askersund stad Gålsjön sjö Almsätra lht Gröngatan gata
Askersund stad Holmsjön sjö Anneberg lht Gårdsjön sjö
Askersund stad Igelsjön sjö Arkadien villa Hagabergen el. Möljabergen berg
Askersund stad Jonssjön sjö /Se Aspelund lht Hammarsgatan väg
Askersund stad Kvarnsjön sjö Backa lht Hospitalsgatan gata
Askersund stad Kvarnsjön sjö Berg lht Humpen skog
Askersund stad Laxsjön, Västra sjö Bergdalen lht Hälsobrunn källa
Askersund stad Laxsjön, Östra sjö Berglunda lht Igelsjön sjö
Askersund stad Lugnasjön sjö Berglyckan, Norra lht Jumplaberget berg
Askersund stad *Lutesten gränssten? Berglyckan, Södra lht Korvaberget berg
Askersund stad Natabrunn vik /Se Berglyckan, Södra lht Korvaviken vik
Askersund stad Nålsundet sund Bergsund lht Kraftkärrsbäcken avlopp
Askersund stad Pållahagen terräng Björkelund lht Kronan skog
Askersund stad Röllingen, Lilla sjö Björkhaga lht Kuskakärret kärr
Askersund stad Röllingen, Lilla sjö Blomsterhult lht Kvarnsbäcken bäck
Askersund stad Röllingen, Stora sjö Borgmästarkärret lht Kvarnsjön sjö
Askersund stad Röllingen, Stora o. Lilla sjöar /Se Brunnshällen lht Kvarnsjöbäcken bäck
Askersund stad Stadskvarnsån å Bäckadalen lht Kvisthagavägen väg
Askersund stad *Stadskvarnsån å Bäckatorp lht Kvisthagen hage
Askersund stad Stegeborg Saknas /Se Bäckhagen, Norra lht Kyrkogatan, Norra gata
Askersund stad *Torksisfjäll höjd? Bäckhagen, Södra lht Kyrkogatan, Södra gata
Askersund stad Väderkvarnsbacken Saknas Bäckmanstorp, se Hagen lht Kärrfallasjön sjö
Askersund stad Acksjön sjö /Se Bäckängen lht Laxåmogarna terräng
Askersund stad Acksjön sjö /Se Djupviken lht Lerdalen dal
Askersund stad Algrena hage skog Djupviksängen lht Lergropabacken backe
Askersund sn o. stad Algrenaån-Aspaån å Edvalla lht Lindbackagatan bygata
Askersund stad o. sn Algrenaån å Ekbacken lht Lortsbrogatan bygata
Askersund Saknas Allfarabacken vägbacke /Se Ekeberg lht Lungasjön, se Märrasjön sjö
Askersund stad Alsen sjö Ekhaga lht Länsmansberget, se Korvaberget berg
Askersund Saknas Alsen fjärd Eveborg lht Långa Backen backe
Askersund stad o. sn Alsen sjö Fallet, Norra lht Långhällan, Lilla, se Stadsparken Saknas
Askersund stad Alsen vik Fogelvik lht Långhällan, Stora berg
Askersund stad Alsen fjärd Forslunda lht Melsjön sjö
Askersund sn o. stad Alsen vik Fredberga lht Mesjöhagen, se Märsahagen Saknas
Askersund stad Alsen sjö Fridensborg lht Märsahagen hage
Askersund stad /Se Alsen vik Fridhem lht Märsasjön sjö
Askersund stad /Se Alsen sjö Gransjölund lht Möljabergen berg
Askersund stad /Se Alsen sjö /Se Gransjöängen lht Nordströmsgatan gata
Askersund stad /Se Alsen sjö /Se Gustafsberg lht Nygatan gata
Askersund stad /Se Alsen sjö Gustafslund lht Nylyckegatan byväg
Askersund stad /Se Alsnön, se Alsen sjö Gustafsro lht Nylyckorna åkrar?
Askersund stad /Se Alsnöön, se Alsen sjö Gustafstorp lht Rådstuparken park
Askersund stad /Se *Alsnön ö Gårdsjö lht Röllingen, Lilla sjö
Askersund stad /Se Alsundet sund /Se Gårdsjöbacken lht Röllingen, Lilla sjö
Askersund stad /Se Altaremon terräng Gårdsjö Barnhem lht Röllingen, Stora sjö
Askersund stad /Se Amerika holme Gårdsjölund lht Salstenarna stenar
Askersund stad /Se Andbrunn(en) göl /Se Gårdsjövik lht Sjörödjegatan byväg
Askersund stad /Se Ankemossen mosse Gärdet, Lilla lht Sjötullsgatan, se Nygatan gata
Gålsjö Saknas Anten sjö Haga lht Skarpskytteholmen, se Borgmästarholmen Saknas
Gålsjö Saknas Anten sjö Hagaberg lht Skolgatan gata
Ködjan gd /Se Anten sjö Hagaby lht Skärsjön, se Kärrfallasjön Saknas
Långholmen hyreslänga /Se Anten sjö Hagalund lht Stadsparken park
*Markebäcks masugn masugn Anten sjö Hagapark lht Stapelängen lastageplats
Närlunda lht /Se Anten sjö Hagen lht Staplarödjan terräng?
Sjöbodarna villor /Se Anten sjö Hildingsgård villa Stavahagen hage
Stadskyrkan Saknas Anten sjö /Se Hyddan lht Stora Stenarna stenar
Sofia Magdalena kyrka kyrka Anten sjö /Se Högslund lht Stenholmen holme
Askersund stad o. landsförsamling Anten sjö /Se Höglunda lht Storgatan gata
Askersund landsförslg Antonamon skog Ickornahagen, se Solberga Saknas Stökagatan gata
Askersunds landsförsamling landsförs. Antonamon terräng Igelsjö lht Sundet sund
Askersund landsförs. Antoni-mon mo? /Se Igelsjöberg lht Sundsbrogatan gata
Askersunds landsförs. landsförsamling Antons ö holme Igelsjödal, se Igelsjötorp lht Sundsbron bro
Askersund lfs Asholmen holme Igelsjötorp lht Sundsgatan gata
Askersund landsförs. *Askeforsen fors Johannesberg lht Svärmarebacken backe
Askersund landsförs. Askersundsån å Kappan, se Kraftkärrstorp lht Tallkullen kulle
Askersund stad Askersundsfjärden Saknas Karlsberg lht Tjuvadalen dalgång
Askersund st o. sn Askersundssundet Saknas Karlsborg lht Torebergsvägen gata
Askersund sn *(Askersunds)sundet sund Karlslund lht Torgparken park
Askersund Saknas Aspafjärden vik Karlsro lht Trädgårdsgatan gata
Askersund st o. ldsförs Aspan, se Aspön, Stora ö Karlsbergslund lht Träsåsagatan byväg
Askersund landsk. Aspan, se Aspön, Stora ö Kilsborg lht Uvaberget berg
Askersund landsk. Aspan, se Aspön, Lilla ö Kina lht Uvaberget berg
Askersund landsk. Aspön, Lilla ö Klippan villa Väderkvarnsgatan gata
Askersund sn Aspan, Lilla ö Klyftan, se Kärrfallet Saknas Vättern insjö
Askersund sn Aspön, Stora ö Knutsberg lht Förkortningar förteckning
Askersund st o. ldsförs Aspön, Stora ö Kraftkärret lhtr Lokalisering förklaringar
Askersund sn Aspön, Stora ö Kraftkärrstorp lht Acksjön l. Uddasjön sjö
Askersund landsk. Aspan, Stora ö Kristineberg lht Acksjön sjö
Askersund landsk. Aspan, Stora o. Lilla öar /Se Kristinedal lht Abborrholmen holme
Askersund sn /Se Aspaströmmen ström /Se Kronoberg lht Adams rödja röjning
Askersund st o. ldsförs Aspa å vattendrag Kvarnhagen lht Alahagen hage
Askersund lfs Aspaån å Kvarnrödjan lht Algrenahagen skogsområde
Askersund landsförs. Aspetärnen göl Kvarnsjölund lht Alekullagärdet gärde
Askersund landskommun Aspholmen holme Kvarnstugan lht Algrenaån å
Askersund sn Asphornet, Stora o. Lilla uddar /Se Kvarntorp lht Alkullen gärde
Askesund lfs Asplången, Norra sjö Källdalen lht Alkärret gärde
Askersunds landsförsamling sn Asplången, Norra sjö Kärret, se Borgmästarkärret lht Allén allé
Askersund landsförsamling Asplången, Södra sjö Kärrfallet lht Alsen sjö
Askersund lfs Asplången, N. sjö Lahagen lht Alsen vik
Askersund lfs Asplången, S. sjö Lorentsberg lht Alsen sjö
Askersund lfs Asplången, Norra sjö Loviseholm lht Alsnäsamon skogsområde
Askersund lfs Asplången, Södra sjö Lugnet lht Alssundetek, se Sundet Saknas
Askersund sn Asplången, Södra sjö Lugnstorp, se Lugnet Saknas Altaremon skog
Askersund lfs Asplången sjöar /Se Lundbacka lht Altaremon skogsparti
Askersund sn Asplången, Norra o. Södra sjöar /Se Lundby lht Andersabackarna gärden
Askersund sn Asplången, N:a o. S:a sjöar /Se Lustenrust lht Andersabackarna gärde
Askersund landsk. Asplångsmon skog Lyckebo lht Anten sjö
Askersund lfs Aspöarna öar Långsberg lht Anten sjö
Askersund sn o. st Aspöarna öar Majgården lht Anten sjö
Askersund landsförs. Aspöarna öar Marielund lht Asholmen ö
Askersunds landsförs. landsförs. Aspöarna Saknas Mormorahagen, se Adoflsberg Saknas Asholmen holme
Askersund sn o. st Aspöarna Saknas Möljastugan, se Asplunda Saknas Askersundstiven, se Tiveden Saknas
Askersund sn o st Aspöhornet udde Möljens, se Asplunda Saknas Aspafjärden fjärd
Askersund sn Aspön, Lilla ö Nordhagen, Nedre lht Aspakvarn f d kvarn
Askersunds landsförsamling landsförs. Aspön, Lilla ö Nordhagen, Övre lht Aspan, Stora o. Lilla öar
Askersund sn Aspön, Lilla ö Norrboda lht Aspan, Lilla ö
Askersund landsförs. Aspön, Stora ö Nybacken lht Aspan, Stora ö
Askersunds landsförsamling landsförs. Aspön, Stora ö Nylunda lht Aspaskärgården skärgårdsområde
Askersund landsförs. Aspön, Stora ö Närlunda lht Aspetärnen tjärn
Askersund sn Aspön, Stora ö Parkvillan villa Aspholmen holme
Askersund sn Aspön, Stora ö Pettersberg lht Asphornet, Lilla udde
Askersunds landsförs. landsförsamling Axelbyviken vik Pållahagen lht Asphornet, Lilla udde
Askersund st o. sn Axsjön sjö Rosendal, Lilla lht Asphornet, Stora udde
Askersund Saknas Backarödjan terräng Rosendal lht Asplången, Norra sjö
Askersund Saknas Backarödjan terräng Rosenlund lht Asplången, Norra sjö
Askersunds prosteri f. prosteri Backaviken vik Rursahagen, se Lustenrust lht Asplångsån, Norra, se Asplångsån å
Askersund sn o. st Backen höjd? Rydbergshagen lht Asplången, Södra sjö
Askersund sn Baggtärnarna sjö /Se Rödegård villa Asplången, Södra sjö
Askersund stad, landskommun /Se Baggudden udde Röllingsbacken lht Asplången, Södra sjö
Algrena gård Baggudden, jfr Bockholmen o. Hjortholmen udde Röllingsberg lht Asplångsån å
Algrena Saknas Bastemon udde /Se Röllingshagen lht Asplångsån å
Algrena Saknas Bastesunds tärn sjö /Se Röllingsstugan lht Asplångsån, Södra, se Asplångsån å
Algrena bruk Bastlandssjön sjö Rönneberg lht Aspängen vik
Algrena bruk Bastlandssjön sjö Sandbacken lht Aspängsviken, se Aspängen vik
Algrena bruk Bastlandssjön sjö Sandbäcken lht Aspöhornet, Lilla udde
Algrena bruk Bastlandssjön sjö Sandlyckan lht Aspöhornet, se Talludden udde
Algren(n)a, Norra gd /Se Bastsunstärn, se Bastlandssjön sjö Signeborg lht Aspön, Lilla ö
Algrena egendom /Se Benteboda mossar mossar Sjöfallet lht Aspön, Stora holme
Algrena bruksegendom /Se *Benteboda röse gränsmärke Sjöfallet lht Aspön, Stora holme
Allmänningsbo Saknas Bergholmen holme Sjöholms, se Aspelund lht Aspön, Lilla Saknas
Askersund Saknas Bergmon skog Sjölunda lht Aspön, Stora ö
Askersund Saknas Bergmon skogsområde Sjöstorp lht Aspösundet, se Skogssundet sund
Askersund Saknas Bergmossen mosse Sjöstorp lht Asudden udde
Askersund f. kungsgård Bergmossen mosse Sjöängen villa Atarebacken sluttning
Aspa gård Bergshultsviken vik Skepparns, se Fallet Saknas Atterskärret utdikad kärrmark
Aspa bruk Bergsjön sjö Skönsta, se Rydbergshagen Saknas Axelbyviken vik
Aspa brkegd? Bergsjön sjö Solbacken lht Axsjön, se Acksjön l. Uddasjön sjö
Aspa bruksegendom Bergsjön sjö /Se Solberga lht Backabergen skogsparti
Aspa Saknas Bergsjöviken vik Solgård lht Backabergen höjdsträckning
Aspa Saknas Bergudden udde Solliden lht Backaträdet träd
Aspa bruk Björkfallsholmen holme Solhem lht Backen gärde
Aspagården gård Björkvik Saknas Sommarro lht Badhusgärdet gärde
Aspegård Saknas Björnamossarna mossar Stadskvarn lht Badviken vik
Axelbyn Saknas Björnamossen mosse Starkstorp lht Baggtärnarna tärnar
Axelbyn Saknas Björnfallet höjd? Stavahagen lht Baggtärnarna sjöar
Axelbyn by Björngrind Saknas Stenkulla lht Baggudden udde
Backe by Björnholmen holme Strandvillan villa Baggudden, se Bergudden udde
Backa gd Björnholmen holme Strömsdal lht Bastegärdet gärde
Backa Saknas Björnlången sjö Strömsvik lht Bastegärdet gärde
Backa Saknas Björnlången sjö /Se Stökens, se Klippan Saknas Bastelyckan gärde
Backa gd Björnlången sjö /Se Sveaborg lht Bastemon [gärde?]
Bergshult Saknas Björnlången sjö /Se Säbylund lht Basksundstärn, se Bastlandssjön tärn
Bergshult Saknas Björnsholmen holme Södergården lht Bastesundstärn sjö
Björkfallet Saknas Björnsholmen holme Torelund lht Bastlandssjön tärn
Björnbäcken Saknas Björnholmen holme /Se Torphäll lht Bengts yla grotta
Björnbäcken gd Björnsjön göl Vernersborg lht Bergaberget berg
Björnvik torp Björnsjön sjö /Se Vilan villa Bergaberget berg
Björnvik torp /Se Björnviken vik Villa Fors villa Bergamossen mosse
Björstorp by Björnviksholmen holme Villan, se Brunnshällen Saknas Bergflatan gärde
Björstorp Saknas Björstorps kärr kärr Villa Toto villa Bergholmen ö
Björstorp Saknas Björstorpsskogen skog Vreten lht Bergholmen holme
Lilla Björstorp och Erntorp Saknas Björstorpsviken vik Vännersdal lht Berghällabacken vägbacke
Björstorp by Blommedalsvikarna vikar Västergården lht Berghällabacken vägbacke
Björstorp by Blåsåsen höjd Åbylund lht Bergmossen mosse
Bocksjösågen Saknas Bläckkärret kärr Äsplunda, Norra lht Bergshultsviken vik
Boda gd Bläcksjön sjö Äsplunda, Södra lht Bergshultsviken vik
Boda gård Bockafallet terräng Askersunds sn sn Bergshultsviken vik
Boda gd Bocksjön, Norra sjö Askersunds sn sn Bergsjön tärn
Boda gd Bocksjön, Södra sjö Askersunds socken sn Bergsjön sjö
Boda Saknas Bocksjön, Norra o. Södra Saknas /Se Askesunds f.d. sn Bergudden udde
Boda Saknas Bocksjön, Norra o. Södra sjöar /Se Askersunds f.d. sn Bergvreten åker
Boda gd Bodalen dal Askersunds sn sn Björkebacken vägbacke
Boda gd? Bodaviken Saknas Askersunds sn sn Björkfallet, Lilla gd
Boda gd? Bodaviken vik Askepåsar inbyggarbeteckning Björkfallsholmen holme
Bro by Borgaberget Saknas Sörgårdas, se Sörgården inbyggarbeteckning Björkholmen ö
Bro by Borgaberget Saknas Adolfsberg bs Björnamossarna f.d. mossar, nu gärden
Bro by Borgaberget Saknas Alberts stuga Björnamossarna gärde(n)
Bro gd Borgaberget höjd Algrena bebyggelse Björnamossen mosse
Bro by Borgaberget höjd Algrena, Norra gd Björnamossen mosse
Bro by Borgmästareholmen holme Algrena, Södra gd Björnaåkern gärde
Bro by Borgmästareholmen holme /Se Algrena, Norra gd Björnbålet rishög
Bro by Borgmästarholmen holme Algrena, Norra by Björndalen gärde
Bro by *Borgsröset gränsröse Algrena skola nedlagd skola Björnlången sjö
Bro by Botten Lösen sjö /Se Allmänningsbo och Vinnaskog bebyggelse Björnlången sjö
?Bro by Braxnasjön sjö Allmänningsboda gd Björnlången sjö
Bro by Braxnasjön sjö /Se Almarsbacken lht Björnlångsbäcken bäck
Bro by Braxnasjön sjö /Se Almarsbacken lht Björnlångsmon skogsområde
Bro Saknas Bredbergsmossen mosse (Anders-)Larsagården gd Björnsholmen ö
Bro Saknas Bredbergsmossen mosse Anders-Olsa-gården gd Björnsholmen holme
Brona by Bredbergsmossen mosse Anders-Pettra-gården gd Björnsholmen holme
Brona Saknas *Bredbergsröset gränsmärke Anneberg statarbost. Björnsjön sjö
Brona Saknas Breddrätt udde /Se Anneberg lht Björnviken vik
Brona Saknas Bredmossen mosse Annælund torp Björstorpakärren kärr
Brona by Bredmossen mosse Annelund f.d. torp(?) Björnsviken vik
Brona by Bredmossen mosse Antonamon torp Björnviken vik
Bro(t)torp ödetorp /Se *Bredtuna stubbe gränsmärke Antonmon, se Gråmon torp Blaggarnsmon skogsområde
Brunsnäs Saknas Bremåse, se Bredmossen mosse Antonstorp torp Blommedalsviken vik
Dammen Saknas Broken sjö Antonstorp lht Blåsåsen skogsås
Dammen Saknas Broken sjö Askersunds by bebyggelse Boagärdet gärde
Djupsjö gård /Se Broken sjö Askmanstorp torp Bockens håla gärde
Donafors bruk Broken sjö /Se Aspa bebyggelse Bocksjön, Norra o. Södra sjöar
Donafors bruk Bronaån å Aspa brukssamhälle Bocksjön, Norra sjö
Donafors bruk Brottsjöholmen ö Aspa (Gård) gd Bocksjön, Södra sjö
Donafors bruk Brottsjöudden, jfr Brottsjöholmen udde Aspa by Bodaviken vik
Edö hrgd Brottsjöviken vik Aspa och Algrena masugns rekognitions skog Saknas Bodaviken vik
Edö hg ?Brunnsholmen holme Aspamarken skogar med lhtr Bodaviken vik
Edö hg Brunnsholmen holme Aspan, Lilla se 1 Aspön Lilla el. Aspa Lilla Saknas Bomanslyckan åker
Edö hrgd? Brunnsholmen holme /Se Aspativen, se Björstorp och Burtorp bebyggelse Borgaberget berg
Edö hg Brunnsnäset udde Aspekullen lht Borgaberget berg
Edö hg *Brunsånholmen holme Aspelund egnahem Borgaberget berg
Ekö hg Bråtadalen dal Aspelången lht Borgaberget berg
Edö hrgd? Brände mon skog Aspgården villa Borgamossen mosse
Edö gd Brändemon skog Asplund, se Äspelund torp Borgholmen, se Rövareholmen halvö
Edö gd Bukasjön sjö /Se Asplund, se Äsplund lht Borgholmen holme
Ede eller Edö herrg Bukatärnen sjö Asplunda egethem Borgmästareholmen ö
Edö hg Bukatärnen tjärn Aspön Lilla el. Aspa Lilla torp Bosahe(d?) gärde
Edö hg Bukatärnen sjö Aspön, Lilla gd Bosjön sjö
Edö hrgd? Bukatärn, se Bukasjön sjö Axelbyn bebyggelse Botbusabacken vägbacke
Edö herrgd Busamon skog Axelbyn by Bottnalösen sjö
Edö hrgd Byfogdeholmen holme Axsjö bebyggelse Bottnalösen sjö
Edö hg Byfogdeholmen, jfr Borgmästarholmen holme /Se Axsjö skola Boängen äga
Edö Saknas Båtbyggaren undervattenssten /Se Axsjö skola folkskola Brandfallet skogsparti
Edö gd Båthällen udde Backa Saknas Brandholmen holme
Edö hrgd Båthällsholmarna holmar Backa lht Braxensjön sjö
Edö hrgd Båthällsudden udde Backa lht Braxnasjön sjö
Edö hrgd Bäckatärn, se Bukatärn sjö Backa fastighet Braxnaviken vik
Edö gods /Se Bästholmen holme Backafallet lht Bredmossen mosse
Edö gd /Se Bästholmen holme Backen, se Lodgryten Saknas Broken sjö
Edö gd /Se Böleberget höjd Backen bs Broken sjö
Ekeberg Saknas Böneskären holmar Backen egethem Bronabron bro
Ekeberg Saknas Dalbergsbäcken bäck Backen stuga Bronaån del av å
Ekeberg Saknas Dalbergsgrufva Saknas Backen torp Brottsjöholmen ö
Ekeberg gd Dalängen terräng Backen f.d. torp Brottsjöholmen holme
Ekeberg gd Dalängen terräng Bengtstorp torp Brottsjöholmen holme
Ekemobygget Saknas Dalängen ägomark Bengtstorp torp Brottsjöudden udde
Ekemon, se Åsen gård Dalängsmossen mosse Bergdalen egethem Brottsjöviken vik
Ekenäs Saknas Dammfallen skog Bergdalen lht Brottsjöviken vik
Ekenäs gd Dammhusviken vik Bergdalen torp Brudhällarna grund
Ekenäs Saknas Dammkärr, se Torksjökärr mosse Berget soldattorp Brudhällen grund
Ekenäs Saknas Dammossen mosse Berget stuga Brunnsholmen ö
Ekenäs gård Damsjön, se Bukatärnen sjö Berget lht Brunnsholmen holme
Eskilstorp Saknas Danska sundet sund Berglunda riven stuga Brunnsholmen holme
Finntorp Saknas Dansmossen mosse Bergmon lht Brunnsholmsskären, se Böneskären öar
Finntorp Saknas Dansmossen mosse Bergshult bebyggelse Brunnsholmsskären skär
Fiskaretorp Saknas Dansmossen mosse Bergshult, Lilla bebyggelse Brunnsnäsudden, Stora o. Lilla uddar
Fågsta Saknas Dansmossen mosse Bergshult, Lilla gd Brygghusflatan gärde
Färjestaden f.d. sn (?) Danstärnarna tjärnar Bergshults skola skola Brände mon skogsparti
Saknas Saknas Danstärnarna sjöar Bergshult, Stora gd Bränneribacken vägbacke
Gryten, Stora Saknas Danstärnarna sjöar /Se Bergsäter lht Brännvinsbäcken bäck
Gryten, Stora Saknas Djupadalen dal Betania bönhus Brännvinskällan källa
Gryten Saknas Djupadalsbäcken bäck Björkbacka bygdegård Bränthällarna bergshällar
Gryten Saknas Djupedal dal Björkbacka lht Bukasjön sjö
Gryten gd Djupedal terräng Björkeberg bs Bukatärn tärn
Gryten, L:a o. St:a gd:ar /Se *Djupsjön vik Björkeberg lht Bukatärn sjö
Gryten, Lilla gård /Se Djupsjön sjö /Se Björkefallet bebyggelse Butabäcksdrågen dalgång
Gryten, Stora gård /Se Djupsjöudden udde Björkefallet, Lilla stuga Butbacken vägbacke
Grytkärret Saknas Djupviken vik Björkefallet, Lilla gd Buten gärde
Grytkärret tp /Se Djupviken vik Björkelund bs Byfogden ö
Grönlid torp Djäknakolken sjö Björkelund lht Bygatan väg
Gudmundstorp Saknas Djäknekolken göl /Se Björkfallet gd Byggelyckan gärde
Gustafsberg Saknas Djäknamossen mosse Björkhult bebyggelse Bylyckan gärde
Gålsjö gård /Se Donaforsån Saknas Björkhult lht Byxhängslet gärde
Gårdsjötorp, V:a tp /Se Dolmaforsån å Björkliden villa Bårgranen gran
Gäddviken torp Dolmaforsån å Björkudden egnahem Båtbyggarn = Nålen, Lilla ö
Holmen el. Holms masugn Saknas Duveholmen holme Björkvik gd l. lht Båthällsberget berg
Holmsjötorp gård /Se Duvholmen holme Björnastugan stuga Båthällsholmarna holmar
Hultamon gård /Se Däkholmen holme /Se Björnbäcken bebyggelse Båthällsudden udde
Hultatorp gård /Se Edöbäck Saknas Björnbäcken gd Båthällsviken vik
Hunna by *Edö bäck bäck Björnbäcken gd Båtviken vik
Hunna, Södra Saknas Edösundet Saknas Björngrind bebyggelse Bäckängen gärde
Hunna, Södra Saknas Edösundet sund Björngrind lht Böleberget berg
Håkantorp Saknas Edsösundet sund /Se Björns bebyggelse Bölekanalen å
Håkantorp Saknas Efjeudden, Stora o. Lilla uddar /Se Björns torp Bölekanalen å
Häll(e)sta, se Hälstratärn gård(?) Ekemon sankmark Björnstorp torp Bölekärret odlingsmark
Höghällen torp Ekemoängen sankmark Björnstorp torp Bölekärret odlingsmark
Ingelsbyle gd /Se Eketorp ägomark Björnvik torp Böleån ä. namn på Bölekanalen
Ingelsbyle by /Se Ekholmen holme /Se Björnvik torp Bölorna åkerområde
Isberget Saknas Ena holmar Björstorp, Lilla och Erntorp bebyggelse Bölorna åkerområde
?Isåsen Saknas Enebogetärn, se Mettärnen sjö Björstorp, Lilla hmd Böneskären öar
Isåsen Saknas Enerna, se Ena holmar Björstorp, Lilla gd Dalen utdikat kärr
?Isåsen Saknas Enesundet sund Björstorp, Stora bebyggelse Dalkarlsgärdet gärde
Isåsen Saknas Enuddana udde Björstorp Stora by Dalängen åker
Isåsen Saknas Enudden udde /Se Björstorp, Stora by Dalängen äng
Isåsen, L:a o. St:a gd:ar /Se Espholme, se Äspholmen holme Björstorp, Stora by Dammagärdet gärde
Isåsen, Lilla o. Stora gdar /Se Espholmen, se Äspholmen holme Björstorp, Stora by Dammhusviken vik
Isåsen, Lilla gård /Se Fagertärn sjö Björstorpsskogen torp Dammossen mosse
Isåsen, Stora gård /Se Fagertärn sjö Blommedal torp Dammtärnarna tärnar
Jonstorp Saknas Fagertärn sjö /Se Blommedal torp Dammängen gärde
Joristorp tp /Se Fagertärn sjö /Se Bockens torp Dans mossar mossar
Jultorp Saknas Fagertärnarna tärnar Bocksjöfallet torp Danstärnarna sjöar
Jultorp Saknas Fagertärnsmon sankmark Bocksjön torp Davids rödja röjning
Jultorp, Västra Saknas Fallkärret kärr Boda bebyggelse Djupa dalen dalgång
Jultorp, Östra Saknas Fallamon skog Boda gd Djupdalsrödjan äng
Kampetorp Saknas Fallamon terräng Bodabacken torp Djupadalsvägen bilväg
Kampetorp Saknas Fallet ägomark? Bodabacken gd Djupedal dalgång
Kampetorp by Fallåsen höjd Bodaborg lht Djuphäll strandberg
Karlstorp Saknas Finnkärret kärr Bodalen torp Djuphäll berghäll
Klockarebacken Saknas Fiskarviken vik Bodalen torp Djupviken vik
Klockarebacken Saknas Fiskegrundet grund Bohult lht Djupviken vik
Klockarebacken gd Fisklösen, Västra sjö Bostället soldattorp Djupviken vik
Knottorp gd Fisklösen, Östra sjö Boängarna lht, torp o. stuga Djupviken vik
Knottorp Saknas Fisklösen, Västra sjö Boängen lht Djäknakolken tjärn
Knottorp Saknas Fisklösen, Östra sjö Bro bebyggelse Djäknamon mo
Knottorp gd Fiskösen, L:a o. St:a sjöar /Se Bro hmn Djäknemossen mosse
Kolsjötorp f.d. torp /Se Fisklösensjöarna, (V. o. Ö. Fisklösen) sjöar Bro Lilla hmd Djäknamossen mosse
Koppartorp Saknas Fisklöserna sjö /Se Brona torp Domsaåkrarna åkrar
Koppartorp torp Flintemon terräng Brona by Donaforsån å
Korsåsen, se Kolsjön f.d. torp Floen sjö Brostugan torp Donaforsån å
Kryddebacken torp Floen sjö /Se Brostugan torp Drybobacken vägbacke
Kullängen Saknas Flon sjö /Se Brostugan lht Duvholmen ö
Kullängen Saknas Flon sjö /Se Brostugan lht Duvholmen holme
Kullängen Saknas Flon sjö /Se Brotorp bs Dytaget kärr
Kullängen Saknas Flosemon skogsparti /Se Brotorp, se Lövbrotorp, Stora o. Lilla bs Dömörkret skog
Kullängen Saknas Flosjöberg höjd Brotorp ödetorp Dösabergsgärdet gärde
Kvarntorp gård Flossmon skog Brovaktstugan torp Edebo sund, se Tasstorpasundet Saknas
Kvarntorp gd Fläskan holme Bruket järnbruk Edebo sund sund
Kvarntorp Saknas Fläskudden, se Fläskholmen udde Brunnsnäs torp Edebrötarna vinterväg
Kvarntorp Saknas Fredriksholmen holme Brunnsnäs, Lilla lht Edösundet sund
Saknas Saknas Fuleshål terräng Brunnsnäs, Lilla, se Brunnsnäs torp Edösundet sund
Ködjan gd /Se Frykstaholmen holme Brunnsnäs, Lilla o. Stora torp Ekebacken, se Växeln jaktpass
Saknas Saknas Fyrnäset udde Brunnsnäs, Stora lht Ekekullagärdet gärde
Lagermyra Saknas Fågelmossen mosse Brunnsnäs, Stora torp Ekekullen gärde
Lassåna, Lilla, se Laxå gård Fågelstenarna, se Måkholmarna holmar Brynet Saknas Ekenäsaviken vik
Lassåna, Stora gård /Se Fåratärnen göl Bråten bebyggelse Elisas väg körväg
Laxenäs Saknas Fäudden udde Bråten gd Enbuskakullen kulle
Laxå gård /Se Galteryggen, se Getaryggen ås Brännsla lht Enekulorna öar
Laxå samh. /Se Garpagruvan Saknas Byagärdet gd Enera näs
Lind by Getryggen, Getaryggen gränsås Bygdegården Saknas Enera holmar
Lind by Getaryggen ås Bygget torp Enesundet sund
Lind by Getaryggen ås Bygget lht Enesundet sund
Lind by Getaryggen ås Bålängen torp Enuddarna näs
Lind by Getaryggen terräng Bålängstugan torp Enuddarna, se Enudden udde
Lind bost Gimpeln terräng Bålängen lht Enudden udde
Lind bost Giötärn, se Åsatärnarna sjö Bäckadalen arb.bost Erlandskullen kulle
Lind bost Grandalen dal Bäckadalen f.d. torp Ernsjön, se Ärnasjön sjö
Lofallet Saknas Grandalen dal Bäckadalen lht Ettersundet, se Hammarssundet, Lilla sund
Lofallet gd? Gransjön sjö Bäckafallet torp Ettersundet sund
Lotorp torp /Se Gransjön sjö /Se Bäckafallet gd Evjeudden, Stora o. Lilla, se Ävjeudden, S. o L. uddar
*Lyckatorp gd Gransjön sjö /Se Bäckafallet gd Fagertärn sjö
Lysemon Saknas Gropsjön sjö Bäckafallet gd Fagertärnarna tärnar
Lysmon torp Gropsjön sjö /Se Bäckalyckan torp Fallamon skog
Läggesta Saknas Grosjön, se Grytsjön sjö Bäckalyckan torp Fallamon skogsparti
Läggesta Saknas Grÿten, se Grytsjön sjö Bäckaskog torp Fallet gärde
Läggesta by Gryten, Stora, se Grytsjön Saknas Bäckastugan, se Skogsbrynet arb.bost Fallåsabacken vägbacke
Läggesta by *Lilla Gryten vik Bäckatorp torp Fies hål vik
Läggesta by o.grf. Gryten sjö Bäckatorp gd Finnakärret Saknas
Läggesta by /Se Gryten sjö Bäckstugan torp Fisbultabacken vägbacke
Löfbrotorp, se Bro(t)orp ödetorp(?) Gryten sjö Bälgmakarerödjan torp Fiskanabben gärde
Markebäck by Gryten sjö /Se Bälgmakarerödjan gd Fiskarmossen mosse
Markebäck by Grytsjön sjö Bönhuset Saknas Fiskareviken vik
Markebäck Saknas Grytsjön sjö Bönhuset missionshus Fiskelöserna sjöar
Markebäck Saknas Grytsjön sjö Bönhuset bönhus Fiskenabben gärde
Markebäck Saknas Grytsjön sjö Börjesmyre, se 1 Myrö bebyggelse Fisklösarna sjöar
Markebäck by Grytsjön sjö Börjesmyre gd Fisklössjöarna sjöar
Markebäck by Grytsjön sjö Börsgården gd Flaten gärde
Markebäck by Grytsjön sjö Dalbergstorp Saknas Flintemon skog
Markebäck by Grytsjön sjö Dalbergstorp torp Floen sjö
Markebäck by /Se Grytsjön sjö /Se Dalen jt Floen sjö
Markebäck by /Se Gråmunken ö Dalen torp Flosamon skogsparti
Markebäck borglämning Gråmunken holme Dalängen lht Flosemon skog
Mellån Saknas Gråmunken holme /Se Dalängen torp Fläskan holme
Mellån Saknas Grästärnarna sjö /Se Dalängen torp el. gd Fläskholmen ö
Mellån Saknas Grästärnen göl Dalbergstorp torp Forsmobäcken bäck
Mellån Saknas Grävlingaberget udde Dammen torp Fruns dal (Fruas dal) dal
Melåna gd /Se Grävlingekärren kärr Dammen gd Fröknaviken vik
Myre gd Gröna bottnen sankmark Dammgatan torp Fyrkanten gärde
Myrö gård Grönlid ägomark Dammgatan gd Fyrnäset näs
Myrö Saknas Gubbakärret kärr Dammkärret torp Fyrnäset näs
Myrö Saknas Gubbakärrsviken vik Danstorp torp Fåglabostenarna öar
Myrö gd Gummarsbäcken bäck Djupsjön och Huvud bebyggelse Fårahagen f.d. betesmark
Myre gd /Se Gustavsnäs udde Djupsjön gd Fåratärn tärn
Mörthult by Gålsjön sjö Djupviken bs Fårtärn sjö
Mörthult Saknas Gålsjön, se Gårdsjön sjö Djupviken, Lilla lht Fäbrofallet gärde
Nolhammar Saknas Gårdsjön sjö /Se Djupviken, Lilla torp Fäbrogatan väg
Norrhult Saknas Gäddesjön sjö Djäknefallet torp Fäbron bro
Norrhult gård /Se Gäddsjöbäcken bäck Djäknefallet lht Fölungaviken vik
Nynäs hrgd? Gäddsjömossen mosse Donafors bebyggelse Gatefallet gärde
Nynäs gd Gäddsjön sjö Dohnafors bruk Getryggen ås
Nynäs gd Gäddsjön sjö Dohnafors bruk Getaryggen ås
Nynäs gd? Gäddsjön sjö Duvenäset torp Getingakärret kärr
Nynäs gd Gäddtärn, se Gättern sjö Dövas, se Bålängen torp Gimmerstenen sten
Nynäs Saknas Gäddtärnen sjö Edensborg f.d. torp Gimpeln gärde
Nynäs Saknas Gäddtärnen sjö Edö skola f.d. skola Gosserödjan område
Nynäs Saknas Gäddtärnsmoarna skog Edö säteri Gransjön sjö
Nynäs gd Gästrikamon skog Edö säteri Gransjön sjö
Närlunda gård /Se Gättern tjärn /Se Edöfallet, se Rallet torp Granslundakällan trefaldighetskälla
Näset Saknas Gättern sjö /Se Edökvarnen kvarn Gretas lövsten sten
Nödvärnet torp Göransviken vik Ekeberg bost Grilles udde udde
+Odensvi gd /Se Halsabackarna höjder Ekeberg boställe Grindåkern gärde
Perstorp, se Gryten, Stora gd Halvfarebacken landsvägsbacke /Se Ekeberg gård Grinnaviken vik
Petersburg Saknas Haraldsmon terräng Ekeberga lht Gropabäcken bäck
Rappåsen torp Hemmingsön ö Ekemobygget bebyggelse Gropagärdet gärde
Rastorp Saknas Herramon terräng Ekemobygget gd Gropsjön sjö
Rastorp Saknas Herrfallsdrågen terräng Ekemofallet bs Gropsjön sjö
Rastorp gd *Hillevikseskog skog Ekemofallet lht Grusgropen grustag
Rastorp gd Hjortholmen holme Ekemofalet f.d. torp Gruvstugekärret kärr
Rude by Hjortholmen, Lilla holme Ekemofallet lht Gryten, se Grytsjön sjö
Rude Saknas Hjortholmen, Stora ö Ekemon, se 1 Ködjan och Ekemon bebyggelse Gryten sjö
Rude Saknas Hjortholmen holme /Se Ekemon hmd Grytsjön sjö
Rude Saknas Hjortronmoarna skog Ekenäs bebyggelse Grytsjön sjö
Rude gd Hjortronmoarna terräng Ekenäs gd Grytsjön sjö
Rude Saknas Hjortronmossen mosse Ekerne torp? Grytsjön, Stora sjö
Rude Saknas Hjortronmossen mosse Ekerne torp Gråmunken holme
Rågarn torp Hjortronmossen mosse Eketorp torp Gråmunken ö
Rödjan Saknas Holmsjön sjö Ekhamnen gd Gråmunken holme
Röseberg torp Holmsjön sjö Eklunda, se Brängarna Saknas Grällahagen hage
Röseberg torp Holmsjön sjö Eltetorp, se Ältetorp Saknas Grällaledet grind
Sagersta by /Se Holmsjön sjö Elvaberg, se Uvaberget torp Grämjaudden udde
Sagersta by /Se Holmsjön sjö Emils vid vägen bebyggelse Gräsfallet gärde
Sagersta by /Se Holmsjön sjö /Se Emils gård gd Gräsgärdet gärde
Sagersta Saknas Holmsjötärnen sjö Enebacken torp Gräsgärdsledet gärde
Sagersta Saknas Holmsjötärnen göl Enebacken, se Hagaberg lht Gräshagen betesmark
Sagersta by /Se Holmsjötärn sjö /Se Ensligheten, se Ängsligheten torp Grästärnarna småsjöar
Sagersta by /Se Hornholmarna holmar /Se Eriksberg torp Grävlingaberget berg
Segersta by Hornsholmarna holmar Eriksdal torp Grävlingaberget berg
Sandviken Saknas Hornsudden udde Erk Gustafs lht Grävlingakärret kärr
Sandviken gd Hornsängen terräng Ernsjötorp, se 1 Björstorp, Lilla och Erntorp bebyggelse Grävlingaudden udde
Sanntorp Saknas Hultamon skog Ernsjötorp, Lilla bebyggelse Grävlingaudden udde
Sigridatorp, se även Kullängen torp Hultamossen mosse Ern(s)torp, se Björstorp Lill och Erntorp bebyggelse Grävlingaudden, se Grämjaudden udde
Sigridstorp gård Hultamotärn sjö /Se Ersens torp Grävna diket bäck
Siggrida tørp Saknas Hultatärnen göl Efje bebyggelse Grönlidsbackarna backar
Sigridstorp gd Hultatärnen sjö Fallakärret bebyggelse Gubbakärret kärr
Sigridstorp Saknas Hultudden udde Fallakärret lht Gubbakärret kärr
Sigridstorp Saknas Humleviken vik Fallamodal bebyggelse Gubbakärrsviken vik
Sigridstorp Saknas Hummelviken vik /Se Fallamodal gd Gubbakärrsån å
Sigridstorp Saknas Husaberget Saknas Fallet torp Gubbängarna gärden
Sigratorp Saknas Husaberget udde Fallet jt Gubbängen åkrar
Sigridstorp gd Husabergsudden udde /Se Fallet egethem Gubbängsgatan väg
Sjöboden Saknas Husjön sjö /Se Fallet torp Gummarsbäcken bäck
Sjöstorp Saknas Husängsviken, Inre vik Fallet arrendegård Gummarsbäcken bäck
Skirbråten gd:ar /Se Husängsviken, Yttre vik Fallet torp Gumpelidskällan källa
Smedstorp gd Huvud ägomark Falltorp torp Gustavsbergagärdet gärde
Smedstorp gd Huvudsjön sjö Falltorpet bs Gustavstorp åkrar
Smedstorp Saknas Huvudsjön el. Husjön sjö Falltorpet torp Gusten sten
Smedstorp Saknas Huvudsjön sjö Falltorpet torp Gusten holme
Spjuthult Saknas Hyndholmen holme /Se Fallåsen, se Tallåsen lht Gålsjön sjö
Spjuthult gd Hynneholmen holme Fallåsen torp Gålsjön sjö
Starketorp by Håkantorpsskogen skog Fatburen, se 1 Jultorp, Östra bebyggelse Gålsjön sjö
Starketorp Saknas Håkasmyre myr Fatburen gd Gålsjöängen åkerområde
Starketorp Saknas Håldalen terräng Fatburn gd Gårdsjöfallsbacken vägbacke
Stenetorp Saknas Hållsviken vik Finnsrödjan gd Gårdsjön sjö
Stenkulla gd Hålängsskäret holme /Se Finntorp, se 1 Fintorp bebyggelse Gäddesjön sjö
Stensäng tp Hångkärret kärr Fintorp bebyggelse Gäddeviken vik
Stjärnsund hg Hångkärret kärr Finntorp gd Gäddtärn tärn
Stjärnsund hg Hårdingsviken vik Finntorps ålderdomshem bebyggelse Gäddtärn sjö
Stjernsund hrgd Hällstatärnen sjö Fiskarerödjan torp Gäddviken sjövik
Stjernsund hrgd Hälstratärn sjö /Se Fiskaretorp torp Gärdet, Norra f. åker
Stjernsund hrgd Härsbäcken bäck Fiskars, se Fiskaretorp torp Gärdet, Södra åkergärde
Stjernsund hrgd Hästtärn, se Hälstratärn sjö Fiskartorp torp Gärdskärret, Södra kärr
Stjernsund hrgd Högen holme /Se Fiskartorp f.d. torp Gästrikamon skog
Stjernsund hrgd Högmobytta holme /Se Fiskartorp arrendegård Gästrikamo skogsmark
Stjärnsund gods /Se Högmofallet terräng Fiskevik, se Kamra statarbost. Gölamossen mosse
Stjernsund hrgd Högmofallet terräng Fiskevik torp Gölamossen mosse
Stockebråtet Saknas Hökaberget berg Flosjöberg torp Göransholmen, se Åholmen ö
Stockebråtet Saknas Hönsholmarna holmar Flosjöberg torp Göransholmen holme
Stockebråtet Saknas Hörsholmen udde Fregars (Frigarts) torp Göra(n)sviken vik
Stockebråtet Saknas Höstnatten sankmark Fridensborg egnahem Göstas(?) backe vägbacke
Stockebråtet Saknas Igelsjöarna sjö /Se Fridhem egnahem Hagaviken vik
Stockebråtet, se Stjärnsund hg Igelsjön, Lilla sjö Furulid villa Haget gärde
Stockshammar by Igelsjön, Stora sjö Fyristorp, se Tyrestorp arb.bost Haglefallet jordområde
?Stockshammar by Igelsjön sjö /Se Färjestugan, se Sundet, Lilla torp Hagodlingen gärde
Stockshammar by Igeltjärn triangelpunkt Gammelrödjan arb.bost Hagodlingen gärde
Stockshammar by Igeltärn tjärn /Se Gammelrödjan torp Halsabackarna backar
Stockshammar by Igeltärn sjö /Se Gatan, se Snuten bs Halsen äng
Stockhammar by Igeltärnen sjö Gemania bönhus Hammarssundet, Lilla sund
Stockhammar Saknas Isberg berg Gimpel f.d. torp Haraldsmon skog
Stockhammar Saknas Isberget berg Gimpeln torp Haraldsmon skogsparti
Stockhammar Saknas Isåsmon terräng Gimpeln lht Harnastenarna stenblock
Stockhammar by Jakobsdal terräng Gralslund, se Granslund stuga Heidenstamsten(en) stenblock
Stockhammar by Jakobs mosse mosse Granebo villa Hemmagärdena åkrar
Stockhammar by Jonsjön sjö Gransjötorp torp Hemmaviken vik
Stockhammar Saknas Jonssjön sjö /Se Gransjötorp lht Hemmingsviken sjövik
Stortorp Saknas Jonssjön sjö /Se Gransjötorp torp Hemmingsön ö
Stortorp Saknas *Jordbron bro Granslund stuga Hemmingön ö (och torp)
Stubbetorp Saknas Jordbron träbro /Se Grimshult f.d. torp Hemängarna gärde
Svartviken torp /Se Jordbron bro /Se Grindtorp torp Hjortholmen, Stora o. Lilla öar
Såntorp Saknas Jultorpamossen mosse Grindtorpet torp Hjortholmen holme
Såntorp Saknas Jultorpa ö ö Gruvstugan lht Hjortholmen holmar
Såntorp prsthmn Jultorpa ö holme Gruvstugan torp Hjortholmen, Lilla holme
Såntorp prsthmn Jungfrun holme Gruvstugan, Norra lht Hjortholmen, Lilla, se Lilla Myrholmen holme
Sörbytorp Saknas Jutafallet terräng Gruvstugan, Norra lht Hjortholmen, Stora holme
Taskatorp, se Tasstorp gd Jönsahål sund Gruvstugan, Södra torp Hjortholmen, Stora holme
Tasstorp gd Kajsamon höjd Gruvstugan, Södra lht Hjortholmtärn sund
Tasstorp gd Kaklösen holme Gruvstugan, Södra lht Hjultorpamossen mosse
Tasstorp gd Kalkudden udde Gruvstugorna lht:er Holmen, se Borgmästareholmen ö
Tasstorp Saknas Kalvaberget holme Gruvängen torp Holmsbiten åker
Tasstorp Saknas Kalvaberget holme Gruvängen torp Holmsjön sjö
Tikanäs gd Kalvholmarna holmar Gruvängen f.d. torp Holmsjön sjö
Tikanäs Saknas Kalvholmen, se Jultorpa ö ö Gryten, Lilla med Jordbron Saknas Holmsjön sjö
Tikanäs Saknas Kalfholmen holme Gryten, Lilla gd Holmsjötärn, se Homsjötärn tärn
Tikanäs Saknas Kalvholmen holme Gryten, Stora bebyggelse Holmsjötärn sjö
Saknas Saknas Kalvholmen holme Gryten, Stora gdr Homsjön, se Holmsjön sjö
Torstorp by Kalvholmen holme /Se Grytkärret bebyggelse Homsjötärn tärn
Torstorp by Kalfholmsgrundet grund Grytkärret lht Honungsskär, se Hårdingsskäret ö
Torstorp by Kampetorpsmossen mosse Gråmon torp Honungsskär skär
Torstorp by Kampetorpsmossen mosse Grällastugan stuga Hopalyckan jordområde
Torstorp Saknas Kampetorpsmossen mosse Grälls stuga Hoparödjan gärde
Torstorp Saknas Kanaludden udde Gröna byggningen arbetarbostad Hornet udde
Torstorp Saknas /Se Karaholmen holme Grönlid torp Hornholmarne öar
Udden Saknas Karaholmen holme /Se Grönlid gd Hornholmarna holmar
*Ullavi gård Karholme, se Kärholmen holme Gubbstugan torp Hornsholmarna holmar
Ullavi Saknas Karholmen, se Kärholmen holme Gudmundstorp torp Hornskäret ö
*Ullavi Saknas Karlstorp terräng Gudmunstorp torp Hornsängen äng
Ullavi Saknas Kattegullsmon terräng Gudmunstorp torp Hurnudden udde
*Ullavi gd Katten holme Gullmunds, se Gudmundstorp torp Hornungskären skär
Ullavi Saknas Kattpussarna udde Gumpelid f.d. torp Hornungskärsviken vik
Ullavi gd Kedjemon terräng Gustafsberg, se Bålängen torp Hultafallagärdet gärde
Ullevi Saknas Kerstibygget terräng Gustafsberg torp Hultamossen mosse
*Ullavi gård Kexlabrotärn, se Traneballs tärn sjö /Se Gustavsberg lht Hultamotärn sjö
Saknas Saknas Kiesselsjön, se Sågasjön Saknas Gustavsberg lht Hultatärn sjö
Ullavi Saknas Klasnäs udde Gustavsberg torp Hultsjön, se Hultatärn sjö
Ullavi Saknas Klasnäsholmarna holmar Gustafsnäs stuga Hultsjön sjö
Ullavi Saknas Klanäsudden udde Gustafstorp torp Hultudden udde
Ullavi gd /Se Klint höjd Gustafstorp torp Humleviken vik
Ullavi gd /Se Klintudden Saknas Gustavstorp lht Husaberget berg
Ullavi gård /Se Klintudden udde Gustavstorp gd Husaberget berg
Ullavi gd /Se Klintudden udde /Se Gustavstorp f.d. torp Husabergs brygga lastbrygga
Ullavi gd /Se Klockareholmen holme Gålsjöängen f.d. torp Husabergsudden udde
Ullavi gård /Se Klockareholmen holme Gårdsjöfallet bebyggelse Husabergsudde udde
Ullavi gd /Se Klockarholmen Saknas Gårdsjöfallet gd Husjön sjö
Vagersta by Klockareholmen holme Gårdsjölund lht Husjön sjö
Vagersta by Klockarholmen holme Gårdsjötorp, Västra torp Husängen äng
Vagersta by Klockfallet betesmark Gårdsjötorp lht Husängsholmen ö
Vagerta Saknas Knappnålskärn, se Potthålan sjö Gäddviken torp Husängsvikarna vikar
Vagerta by /Se Knappnäset näs /Se Gäddviken torp Husängsviken vik
Vallanj, se Ullavi gd Knotebo terräng Gärdesberg, se Snuten bs Husängsviken, Inre, se Husängsvikarna vik
Vaxberg torp Knotebo terräng Gärdesberg bs Husängsviken, Yttre, se Husängsvikarna vik
Vena gård /Se Koberget höjd Gärdesberg torp Huvudkärret kärr
Vessle gd /Se Kodöden sjö Gärdet gd Huvudsjön sjö
Vinna by Kodöden vik Gärdet gd Huvudsjön, se Husjön sjö
Vinna gd Kodöden vik Görans torp Hyndan holme
Vinna by Kodön sjö /Se Göranstorp torp Hyndholmen holme
Vinna gd Kodön sjö /Se Göranstorp torp Hynneholmarna öar
?Vinna by Kodön vik /Se Hagaberg bebyggelse Hynneholmen holme
Vinna by Koholmen holme Hagaberg jt Håkantorpadammen damm
Vinna gd Kolken sjö Hagaberg bs Hållsviken vik
Vinna Saknas Kolken sjö Hagaberg lht Hållsviken vik
Vinna Saknas Kolken sjö Hagaberg lht Hårdingsskäret ö
Vinna by Kolken tjärn /Se Hagaberg torp Hårdingsviken vik
Vinna gård /Se Kolken sjö /Se Hagaberg lht Hådringsviken, se Hornungskärsviken vik
Vinna gd:ar /Se Kolsjömon terräng Hagaberg lht Hällstatärn sjö
Vinna gd /Se Kolsjön sjö Hagaberg, Lilla lht Hälstratärn sjö
Vinnadalen torp /Se Kolsjön sjö /Se Hagaberg, Norra torp Hämningsön, se Hemmingsön ö
Vinnansjö Saknas Komossen mosse Hagaberg, Södra torp Härsbäcken bäck
Vinnansjö Saknas Korpapussarna sjöar Hagaberg, Södra lht Härsbäcken bäck
Vinnansjö Saknas Korpmon skog Hagalund lht Hästakullen gärde
Vinnansjö gd /Se Korpmon skogsområde Hagalund torp Hästarödjan gärde
Vinnasjön gård /Se Korssjön, se Kolsjön sjö Hagalund arb.bost Hästatärn Saknas
Vinnasjö gd /Se *Kosten gränssten Hagalund torp Hästhagen hage
Vinnanskog Saknas Kraftkärrsbäcken bäck Hagalund egethem Hästhagen hage
Vinnaskogen hmn /Se *Kringmossen mosse Hagalund lht Hästhagen hage
Vinns f.d. soldattorp /Se Kroksjön sjö Hagalund lht Hästhagen f.d. betesmark
Vinnsberg torp /Se Kroksjön sjö Hagalund lht Hästskodalen dal, åker
Vippsjöfallet, se Vippsjön torp Kroksjön, Lilla sjö Hagalund torp Hästskodalen äng
Vippsjötorpet, se Vippsjön torp Kroksjön sjö /Se Hagalund torp Hästskodalsbäcken bäck
Vit(t)lamo gd /Se Krokvind, Lille sjö Hagalund lht Hästskodalsbäcken bäck
Vittlamo gd /Se Krokvind, Store sjö Hagalund lht Hästskoviken vik
Våknesta by Krokvind(arna) sjö /Se Hagatorp soldattorp Höga gärdet gärde
Våknesta by Kroppsjön sjö Hageberg, Norra bs Hökaberget berg
Våknesta by Kroppsjön sjö /Se Hageberg gd Hökaberget berg
Våknesta by Kryddebacken höjd Hagen lht Hökaberget berg
Våknesta by Kryddängen terräng Hagen smedstuga Hökabergshålet åker
Våknesta by Krylles udde udde Hagkällan lht Hökabergshålet åker
Våknesta by Krylles udde udde /Se Hammars knekttorp Hökagrundet grund
Våknesta Saknas Kråkekullen höjd Heleneborg torp Hökakullagärdena gärden
Våknesta Saknas Kråksjön, se Kråkvattnet sjö Hemmings torp Hönsholmarna öar
Våknesta Saknas Vråkvattnet (även Kråksjön) sjö Hemmingstorp torp Hönsholmarna öar
Våknesta Saknas *Kräsholme holme Hemmingstorp torp Hönsholmen holme
Våknesta gd:ar /Se *Kräsholmen holme Hemmingsön torp (och ö) Igelkärn, se Igelsjön, Stora o. Lilla o. Igeltärn tärnar
Vältorp Saknas Kulansholmen, Lilla holme Herrgården gd Igelsjöarna sjöar
Vältorp Saknas Kulansholmen, Stora holme Holmen torp Igelsjöbäcken bäck
Vässle Saknas Kulansvik, Lilla vik Holmens torp Igelsjön, Stora o. Lilla tärnar
Vässle Saknas Kulansvik, Stora vik Holms masugns rekognitionsskog Saknas Igeltärn tärn
Vässle Saknas Kullabäcken bäck Holmstorp lht Igeltärn sjö
Vässle gd Kullamon terräng Holmstorp gd Inre fjärden del av Aspafjärden
Vässle gd /Se Kungsberget höjd Holmstorp torp Intaget gärde
*Ytarsååss Saknas Kungstorp ägomark Hultafallet torp Isbergsmon skog
Ås gd Kvaltärnen göl Hultafallet lht Isbergsmon skogsmark
Åsen gd Kvaltärnen sjö /Se Hultamon torp Jakobs mosse Saknas
Åsen by Kvarnkärret kärr Hultamon lht Jonsjön sjö
Åsen by Kvarnkärret ägomark Hultatorp bebyggelse Jonssjön sjö
Åsen by Kvarnkärret kärr Hultatorp gd Jordbron, se Åbron bro
Åsen by Kvarnkärret kärr Hunna, Södra bebyggelse Jultorp jordstycke
Åsen Saknas Kvarnmoarna skog Hunna, Södra gd Jultorpamossen mosse
Åsen Saknas Kvarnsjön sjö Hunnabacken, se Backen egethem Jultorpatallen tall
Åsen gård /Se Kvarnsjön sjö Hunnabacken torp Jultorpamossen mosse
Åskilen Saknas Kvarnsjön sjö Hunnaängen bs Jultorpaön holme
Åstanäs Saknas Kvarnsjön sjö /Se Hunnängen bebyggelse Jungfrun holme
Åstanäs gd Kvarnstensmossen mosse Huvud, se Djupsjön och Huvud bebyggelse Jungfruviken Saknas
Åstanäs Saknas Kvarnstensmossen mosse Huvud(et) gd Jämnavägsbackarna backar
Åviken herrgård Kvartern tjärn /Se Håkadal torp Järnsätterna lågmark
Åviken hrgd Kvartärn sjö /Se Håkadal lht Jättegrytorna urholkn. i berg
Åviken Saknas Kvatern sjö /Se Håkansmyra torp Jätten, se Gäddtärn tärn
Åviken Saknas Kviddtärnen göl Håkantorp bebyggelse Jättesrödjan, se Gäddtärn rödja
Åviken hg Kvigetärnen sjö Håkantorp gd Jölamossen mosse
Åviken hrgd Kvigetärnen göl Håkantorp torp Jönsahål sund
Åviken hrgd Kvigtärn sjö /Se Håkantorp gd Jönsahålsholmarna holmar
Älgåsen Saknas Kvigeviken vik Håkantorp gdr Kajsa-Lisas hål vägravin
Elgåsen gd Kvigviken vik /Se Håkantorp Saknas Kajsa-Lisas pass vägravin
Älgåsen gd /Se Kvistnäs näs /Se Håkantorpakvarnen kvarn (nu gd) Kakhällen ö
Ältetorp Saknas Kvitten, se Kvittärn sjö Håkantorpskogen, se Skräppås torp Kalkudden udde
Ältetorp Saknas Kvittern tjärn /Se Håkantorpskogen lht Kalkugnen f.d. kalkugn
Ängatorp hrgd Kvittärn sjö /Se Håkas torp Kalles gärde gärde
Ängatorp Saknas Kvittorp terräng Håkas(myre), se Håkansmyra torp Kallsjön sjö
Ängatorp Saknas Kärholmen holme Håkasmyre torp Kalvaholmen ö
Ängetorp Saknas Kärholmen holme Hållet bebyggelse Kalv(a)holmen holme
Ängatorp hrgd Kärholmen holme Hållet gd Kalven holme
Ängen Saknas Käringagravarna terräng Hållet gård Kamtorpabacken vägbacke
Ängen Saknas Kärleksholmen holme Häggs lht Kanalgärdet åker
Ängen Saknas Kärleksholmen holme Hälla torp Kanaludden, se Hornudden udde
Ängen by Kärrbråtmossen, se Skirbråtmossen Saknas Hälla torp Kanalviken, Inre, se Kanalviken, Yttre vik
?Ängen gd Kärrmyre terräng Hällastugan torp Kanalviken, Yttre vik
Ärnsjötorp Saknas Käxlabroarna kavelbroar Hällastugan stuga Karaholmen, se Kerholmen ö
Ernsjötorp by Käxlabron terräng Hästskodalen torp Karaholmen holme
Saknas Saknas Ladsån å /Se Högalund lht Karlstorpamossen mosse
Äfje gd Laggaremyre ägomark Högkvarteret Saknas Karstorpaberget berg
Efje gd Lambergs källa källa Högkvarteret torp Kaspersbacken vägbacke
Saknas Saknas Lammungaklinten höjd Högmofallet, se Rom stuga Kattegullsmon skog
Saknas Saknas Larsmossen mosse Högmofallet torp Katten ö
Saknas Saknas Lasse-Maja-gruvan (f.d.?) gruva Högåsen torp Katten holme
Saknas Saknas Lassiön, se Laxsjön, Västra o. Östra sjö Hökabygget, se Hökatorp torp Katten holme
Ävje gd /Se Wäster Lass Siön, se Laxsjön, Västra sjö Hökabygget torp Katteguldsmon skogsparti
Ölandasund (numera Stjärnsund) hg Wästra LasSiön, se Laxsjön, Västra sjö Hökakullen lht Kattepölen, Lilla tjärn
Ölandasund Saknas Öster Lass Siön, se Laxsjön, Östra sjö Hökakullen gd Kattepölen, Stora tjärn
Ölandasund (numera Stjärnsund) hg Östra LasSiön, se Laxsjön, Östra sjö Hökatorp torp Kattholmen holme
Ölandasund hg Laxsjön, Västra sjö Hökatorp torp Kattpussarna mosshål
Ölandasund, numera Stjärnsund hgd Laxsjön, Västra sjö Hökhällarna lht Kattpussarna vattensamlingar
Ölandasund (numera Stjärnsund) hg Laxsjön, Västra sjö Hönshuset stuga Kerholmen ö
Ölandasund (numera Stjärnsund) hg Laxsjön, Västra sjö Igelkärnstorp torp Kexlabroarna vavelbroar
Ölandasund hrgd Västra Laxsjön sjö Igelsjöberg f.d. torp Kexlabrotärn(arna) sjöar
Ølandasund (nu Stjärnsund) hgd Laxsjön, Västra sjö Ingelsbyle bebyggelse Kilarna betesmark
Ölandasund (numera Stjärnsund) hg Laxsjön, Västra o. Östra sjöar Ingelsbyle gd Kilarna åkrar
Ölandasund (numera Stjärnsund) hg Laxsjön, Västra sjö Ingelsjöberg torp Kilarna åkrar
Ölandasund (numera Stjärnsund) hg Laxsjön, Västra sjö Ingemars, se Gustafstorp torp Kilen gärde
Ölandasund (numera Stjärnsund) herrgd Laxsjön, Västra sjö /Se Isberget torp Kilnäset udde
Ölandasund (numera Stjärnsund) hg Laxsjön, Östra sjö Isberg f.d. torp Kilsnäset näs
Ölandasund (numera Stjärnsund) hg Laxsjön, Östra sjö Isåsen, Lilla bebyggelse Kilängen åker
Ölandasund Saknas Laxsjön, Östra sjö Isåsen, Lilla gårdar Kixlabrokärn, se Käxlabrotärn sjö
Ölandasund Saknas Laxsjön, Östra sjö Isåsen, Stora bebyggelse Klasnäs näs
Ölandasund Saknas Östra Laxsjön sjö Isåsen, Stora gdr Klasnäsholmarna öar
Ölandasund Saknas Laxsjön, Östra sjö Jakobsdal f.d. torp Klasnäsudden udde
Ölandasund Saknas Laxsjön, Östra sjö Janas riven stuga Klat(s)näsholmarna holmar
Ölandasund Saknas Laxsjön, Östra sjö Janas f.d. torp Klint udde
Ölandasund Saknas Laxsjön, Östra sjö /Se Janstorp torp Klint udde
Ölandasund (numera Stjärnsund) hg Laxsjön, Västra o. Östra sjöar /Se Janstorp torp Klintamossen mosse
Ölandasund Saknas Lerholmen, Lilla holme Janstorpastugan torp Klintamossen mosse
Ölandasund Saknas Lerholmen, Stora holme Johannisas, se Åstmarken torp Klintaudden udde
Ölne Saknas Lersundet, Lilla sund Johanstorp, se Rallet Saknas Klockarholmen ö
»Ölnesund?» gård Lersundet, Stora sund Johanstorp gd Klockarholmen holme
Ölandasund (numera Stjärnsund) hg Lilaspön, Aspön, Lilla ö Jonahagen torp Klockarholmen holme
Ölme gd Lilla sundet sund Jonahagen lht Klumpen mosse
Ölmesund, se Stjernsund Saknas Lilltärnen göl Jons gd Knektaberget berg
Österboda, se Österbytorp gård Lillängsmon terräng Jons torp Knottorpavägen väg
Österbytorp gård Limsjön sjö Jons f.d. torp Knysten lada
Österbytorp gård /Se Limsjön sjö /Se Jonstorp torp Koberget berg
  Limstensudden udde Jonstorp torp Kodöden sjö
  Lindarna terräng Jordbron lht Kodöden sjö
  Lindbarken göl Jordbron gård Kodön Saknas
  Lindbarken sjö Jordbron, se Körstugan torp Kodön sjöhål
  Lindbarken sjö /Se Joristorp lht Kojbäcken bäck
  Lindbohällarna terräng Jultorp bebyggelse Koklämmorna vägbacke
  Lindbomossen mosse Jultorp gd Kolken sjö
  Linderna äga /Se Jultorp, Östra utgård Kolken sjö
  Ljungholmen holme Jultorp, Östra hmn Kolken, se Älgåsakolken sjö
  Logafallstärnen sjö Justastorp, se Gustafstorp torp Kolsjön, se Kallsjön sjö
  Logafallsviken vik Jutafallet stuga Kolsjön sjö
  Lomsjön sjö /Se Jutafallet lht Kolsjön sjö
  Lomtärnen sjö Jönsbygge f.d. torp Kolyckegrinden grind
  Lomtärnen göl Jönstorp f.d. torp Korvaberget berg
  Loppekärren kärr Kampetorp, Lilla bebyggelse Kossekärret kärr
  Lotärnarna sjöar Kampetorp, Stora bebyggelse Kringlan vägbacke
  Lotärnarna sjö /Se Kampetorp, Stora gd Krocksjön, se Kroppsjön sjö
  Luffabomarken skog Kamra statarbost. Kroken, se Broken sjö
  Lumpen tärn Kamra lht Kroksjöbäcken bäck
  Lumpen sankmark Kappsäcken arbetarbostad Kroksjöhalsarna mossar
  Lushällen höjd Kari i kammarns stuga Kroksjöhalsen del av Kroksjökärret
  Lusmankeriet mosse Karlbygget lht Kroksjökärret kärr
  Lustighöjd höjd Karlbygget torp Kroksjön sjö
  Lycketärnen sjö Karlbygget torp Kroksjön sjö
  Lycktärn sjö /Se Karl Olsas, se Slätten torp Kroksjön, Lilla sjö
  Lyssneklinten höjd Karlsberg lht Kroksjön (Lilla) sjö
  Långa kärret kärr Karlslund avs Kroksjön sjö
  Långa viken vik Karlslund bs Krokvind sjö
  Långholmarna öar Karlslund lht Krokvind(arna) sjö
  Långholmarna holmar Karlslund lht Kroppsjön sjö
  Långholmarna öar Karlslund egnahem Kroppsjön sjö
  Långkärret kärr Karlslund öde gd Krylles udde udde
  Långmossen mosse Karlsro gd Kråkekilarna gärden
  Långmossen mosse Karlstorp torp Kråkekullen höjd
  *Långmöske kärr kärr Karlstorp torp Kråkekullen kulle
  Långnäset udde Karstorp torp Kråkkilen gärde
  Långsjön sjö Karstorp lht Kulan ö
  Långsjön sjö Kaspers torp Kulan holme
  Långsjön sjö Kasperstorp torp Kulansholmen, Lilla holme
  Långsjön sjö Kasperstorp torp Kulansholmen, Stora holme
  Långsjön sjö Kedjan gd Kulansvik vik
  Långsjön sjö Kedjetorp lht Kulansvikarna vikar
  Långsjön sjö Kersingstorp torp Kullamon skog
  Långsjön sjö Kerstinstorp torp Kullamon skogsparti
  Långsjön sjö Kilängen gd Kullängsgärdet gärde
  Långsjön sjö Kimröksverket, se Sotbruket Saknas Kullängsmossarna gärden
  Långsjön sjö Kjerrströmagården gd Kumlaberget höjd
  Långsjön sjö /Se Klarerusagården gd Kumlasaras, se Kumlaberget höjd
  Långudden udde Klippan villa Kungsnäsa udde udde
  Läggestaviken vik Klockarebacken bebyggelse Kung Välters hög höjd
  Läppapuss sjö /Se Klockarbacken gd Kvaltärnen tjärn
  Löjefjärden fjärd /Se Klockarfallet torp Kvaltärn tärn
  Lövpulserna öar Klockfallet stuga Kvarngärdena gärden
  Lövpulserna öar Klockfallet torp Kvarnbäcken bäck
  Lövsundet sund Knektastugan stuga Kvarngärdet gärde
  Lövsundet sund Knotebo stuga Kvarnkärret kärr
  Lövsundsfjärden fjärd Knotebo f.d. torp Kvarnsjöbäcken, se Kvarnbäcken bäck
  Lövsundsholmarna holmar Knottorp, se Knåttorp bebyggelse Kvarnsjön sjö
  Lövsundsholmarna holmar Knottorp gd Kvarnsjön sjö
  Lövön ö Knottorp gd Kvarnsjön sjö
  Lövön ö Knottorp, Nedre gd Kvarnsjön sjö
  Markebäckså Saknas Knåttorp torp Kvarnsjön sjö
  Markebäckså å Kockamyra torp Kvarntorpaviken vik
  *Markebäcksån å Kockamyre torp Kvarnviken vik
  Melå å /Se Kokasmyre, se 1 Kockamyra torp Kvartärn sjö
  Melånsviken vik Kockens torp Kviddtärn tärn
  Melånsån å Kojan stuga Kviddtärn sjö
  Melånsån å Kojan bostad Kvigetärn sjö
  Metarholmen holme Kolfallet lht Kvigetärnarna tärnar
  Metholmen holme Kolfallet lht Kvigeviken vik
  Metsjön, se Kolken sjö Kolängen torp Kvigeviken vik
  Mettärnen sjö Kolängen lht Kvigeviken vik
  Mettärnen tjärn Kolängen torp Kvittarn, se Kviddtärn tärn
  Mettern tjärn /Se Komministerboställe prästgård Kvittorpagärdet gärde
  Mettärn sjö /Se Komötet torp Kvittärnspången spång
  Mettärnstorp terräng Koppargruvan gruva Källalyckorna gärden
  Mofallamossen mosse Kopparhytta torp? Källelyckan gärde
  Mossfallet ägomark Koppartorpet jt Källhagen hage
  Mossakullarna höjder Koppartorpet torp Kälingaberget höjd
  Motdammen vik Kopparkärret, Lilla torp Käringeberget berg
  Mullsjökärren kärr Koppartorpet, Lilla torp Käringebergshagen hage
  Mullsjölyckan betesmark Koppartorpet, Lilla f.d. torp Käringesten grund
  Mullsjön sjö Koppartorpet, Stora torp Käringagravarna kärr
  Mullsjön sjö Krako torp Käringgravarna kärr
  Mullsjön sjö Krissbergsbacken torp Käringstretan backe
  Mullsjön sjö /Se Krissbergsbacken lht Käringestretan backe
  *Mullsjö röse gränsmärke Kristinelund bebyggelse Kärleksholmen holme
  Muntramon skog Kristinelund lht Kärrakärret kärr
  Myra äng Kristinelund gd Kärret gärde
  Myrfjärden fjärd Kroneberg torp Kärret f.d. betesmark
  Myrholmen ö Kroneberg torp Kärret, Stora kärr
  Myrholmen, se Ormfjärdsvikholmen holme /Se Kryddbacken torp Kättlaberget berg
  Myrmarken skog Kryddebacken torp Käxlabron bro
  Myrviken vik Kryddängen torp Käx(l)abrotärn sjö
  Måkholmen holme /Se Kullen torp La(d)gärdet gärde
  Måkhällarna, se Måkholmarna grund Kullen lht Ladlyckan gärde
  Märatumlan terräng Kullängen torp Ladrödjan gärde
  Mörkaklev terräng Kullängen torp Ladugårdsgärdet gärde
  Mörthult triangelpunkt Kullängen torp La(du)gårdsgärdet gärde
  Nabben, Lilla udde Kullängsstugan stuga Ladängen åker
  Nabben, Stora udde Kungstorp torp Laggakärret kärr
  Nabbuddarna udde /Se Kvarnfallet torp Lambergs källa källa
  Natabrunn vik Kvarnfallet torp Lammungaklinten berg
  Natabrunn sjö /Se Kvarngården gd Lappakällaren ruin
  Natabrunn vik /Se Kvarnkärret torp Lappamilan kolbotten
  Nolängskärret kärr Kvarnkärret lht Larsamossen mosse
  Nordhultasjön sjö Kvarnsjömon torp Lasselyckan gärde
  Nordhultasjön göl Kvarntorp Saknas Lasse-Maja-gruvan f.d. gruva
  Norrbäcken bäck Kvarntorp gd? Lasse-Maja-gruvan f.d. gruva
  Norrbäcksmarken skog Kvarntorp gd Laxsjöarna sjöar
  Norrhultasjön, se Norrtärn sjö Kvarntorp f.d. torp Laxsjöarna sjöar
  Norrmossen teräng Kvarnängen lht Laxsjön, Västra sjö
  Norrtorp ägomark Kvarnängen ödetorp Laxsjön, Västra sjö
  Norrtärn sjö /Se Kvittorp torp Laxsjön, Östra sjö
  Norrudden udde Kyrkskolan folkskola Laxsjön, Östra sjö
  *Norsbäcken bäck(?) Källdalen torp Laxsjön, Östra sjö
  Notakullen holme Källdalen, Lilla lht Lerberget kulle
  Notholmen holme Källdalen lht Lergropen f.d. lertag
  Notholmen holme /Se Källdalsbacken lht Lerholmarne öar
  Nyckelmossen mosse Källefallet torp Lerholmarna holmar
  Nyckelmossen mosse /Se Källfallet torp Lerholmen, Lilla holme
  Nyckeltärn, Stora o. Lilla sjöar /Se Kärr, se 1 Kärrmyra torp Lerholmen, Lilla holme
  Nycklamossen mosse Kärr torp Lerholmen, Stora holme
  Nycklamossen mosse Kärret Saknas Lerskallen, se Skallen ö
  Nycklamosstärnen, Lilla sjö Kärrfallet soldattorp Lersundet sund
  Nycklamosstärnen, Stora sjö Kärrmyra torp Lersundet, Lilla sund
  Nycklamosstärnen, Lilla sjö Kärrmyre torp Lersundet, Lilla sund
  Nycklamosstärnen, Stora sjö Ködjan och Ekemon bebyggelse Lersundet, Lilla sund
  Nycklamossviken vik Ködjan gd Lersundet, Lilla sund
  Nynäsholmen holme Ködjetorp lht Lersundet, Stora sund
  Nålarna holmar /Se Körarstugan el. Jordbron torp Lersundsgrundet, Lilla stengrund
  Nålen, Lilla holme Körstugan lht Lillabroflatarna ägor
  Nålen, Stora holme Körstugan torp Lilla Bro-gärdet gärde
  Nålen, Lilla holme Ladfallet förr torp Lilla lyckan gärde
  Nålen, Stora ö Lafallet f.d. torp Lilla sundet sund
  Nålen, Yttra holme Lagermyra torp Lillsjömossen mosse
  Nålsundet, Lilla sund Laggaremyre torp Lillsjön sjö
  Nåludden udde Laggaremyre lht Lilltärn, se Kvigetärnarna tärnar
  Näsemossen mosse Laggens lht Lilltärn sjö
  Näsviken vik Landskyrkan kyrla Lillängen gärde
  Näsön udde Landsskolan folkskola Lillängsbrinken gärde
  Nödvärnet terräng Lappakällarn rest av bostad Lillöhornet udde
  Odensvitärnen sjö Larsbo torp Lillön ö
  Ohrflon, se Örflon sjö Larsboda, se Marken torp Limbohällarna Saknas
  Olstorpasjön sjö Laxsjömarken skogsområde Limbomossen mosse
  Orgaggen, se Örkaggen sjö Laxsjömarken hemman Limboskogen skog
  Ormfjärdsvikholmen holme /Se Lerdalen torp Limsjökärren kärr
  Orremossen mosse Lerdalen lht Limsjön tärn
  Orrholmen, Stora o. Lilla holmar /Se Lilla Sundet torp Limsjön sjö
  Orrmossatärnen göl Lillgryten, se 1 Gryten med Jordbron bebyggelse Limstensudden udde
  Orrmossen mosse Lillhem lht Lindbarken sjö
  Orrmossen mosse Lillsjörödjan skogvaktarbost. Lindbo-, se Limbo- Saknas
  Orrmossen mosse Lillsjörödjan lht Lindbohällsbacken landsvägsbacke
  Oskarstorpaviken vik Lillängen skogvaktarbost. Lindbomossen mosse
  Ostamossen mosse Lillängen lht Lindboms udde udde
  Ostamossen mosse Lillängen lht Lindboskogen skog
  Oxadön sjö /Se Lind säteri Lindorna ägor
  Oxamon terräng Lind boställsgård Lindorna ängar
  Oxhagsviken vik Lind, Vita, se Majorsgården Saknas Lingsflaten gärde
  Oxsjön Saknas Lind (Majors bost.) gd Lindsvägen väg
  Pallholmarna holmar Lind gdr Ljungstorpabacken vägbacke
  Paris kärr Lindalen torp Ljungåsabacken vägbacke
  Pellas kärr kärr Lindalen lht Lodoria f.d. gruva
  Perstorpabäcken bäck Lindbacken jt Lofsundsholmarne, se Lövsundsholmarna öar
  Perstorpkärret kärr Lindbacken gd Logafallsviken vik
  Petsamo mosse Lindfallet, se Skogshyddan Saknas Logafallsviken vik
  Pigholmarna öar Lindsgatan lht Logagärdet gärde
  Pottasjön mosse Lindshagen, se Stenhagen torp Logagärdet gärde
  Potthålan sjö /Se Linds majorsgård, se Majorsgården Saknas Logagärdet gärde
  Risberg, Lilla triangelpunkt Linds prästgård prästgård Lokalen, se Lövsundsholmarna ö
  Rishöjden höjd Lindsrödjan, Västra o. Östra torp Lokalen skär
  Rockebro källa källa Lindsrödjan, Västra lht Lomlyckan gärde
  Rockebrokällan källa /Se Lindsrödjan, Östra lht Lommabacken vägbacke
  Rockebron bro /Se Linndalen torp Lommabäcken bäck
  Rockebroviken vik Linneberg torp Lommamossen mosse
  Rom sankmark Linvävarns torp Lommasjön sjö
  Rom terräng Linvävartorp, se Gransjötorp torp Lomtärn tärn
  Rompetärnen göl Lissabon torp Lomtärn sjö
  Romtärnen göl Ljungstorp torp Loppebergen berg
  Romtärnen sjö Ljungstorp torp Lotorpstärnarna sjöhål
  Rothemskärret kärr Ljungstorp f.d. torp Lotärnarna småsjöar
  Rudaviken vik Ljungås lht Lushäll lastpl.
  Rudeviken vik /Se Ljungås by Lushällen berg
  Rudtärnen göl Ljungås Kimröksverk, se Sotbruket Saknas Lushällsviken vik
  Rudtärn sjö /Se Lodgryten bs o. f.d. soldattorp Lyckan skogsäng
  Rudviken vik Lofallet bebyggelse Lyckekärn, se Lycktärn sjö
  Rumptärn sjö /Se Lofallet torp Lycktärn sjö
  Ruttern tjärn /Se Logafallet, se 1 Lofallet bebyggelse Lycktärn sjö
  Ruttern, se Rudtärn sjö Logafallet gd Långa lyckan gärde
  Ryssabäcken bäck Logafallet gård Långa mossen mosse
  Ryttarbacken höjd /Se Lomtärn Saknas Långa viken vik
  Ryttarebacken höjd Lomtärn lht Långfallsbacken vägbacke
  Ryttaresjön sjö Lotorp bs Långholmarna öar
  Ryttaresjön sjö Lotorpet f.d. torp Långholmarna holmar
  Ryttaresjön sjö /Se Lovises riven stuga Långholmarna holmar
  Råstugan terräng Ludvigs stuga (nu borta) Långholmen ö
  Räveln näs Luffarhotellet stuga Långholmen holme
  Rävlabron näs Lugnet egnahem Långkärren kärr
  Rävlarna holmar Lund skola Långkärret kärr
  Rävlarna holmar Lund f.d. torp Långmossen, se Klintamossen mosse
  Rävlaviken vik Lunddalen, Lilla, se Lönndalen, Lilla avs Långmossen mosse
  Rävudden udde /Se Lunnakärren torp Långnäsaudden udde
  Rödsjön sjö Lunnakärret torp Långnäsaviken vik
  Rödviken vik Lusasken torp Långnäset näs
  Rökärret kärr Lustighöjd statarbost. Långnäset näs
  Rökärret kärr /Se Lustihöjd lht Långnäset udde
  Rökärrstärn sjö /Se Lustihöjd Saknas Långsandsviken vik
  Röllingen, Lilla sjö Lyckan bs Långsjöbäcken bäck
  Röllingen sjö Lycka torp Långsjömarken skogsmark
  Röllingen sjö /Se Lyckkärret torp Långsjön sjö
  Rönndalen terräng Lyckekärret, (Norra) torp Långsjön sjö
  Röseberg höjd Lyckekärret, Södra f.d. torp Långsjön sjö
  Rösjöbacken backe Lyckekärret gd Långsjön sjö
  Rösjöfallet sankmark Lyckekärret gd Långsjön sjö
  Rösjön sjö Lysemon bs Långsjön sjö
  Rösjön sjö Lysmon torp Långsynen åkergärde
  Rösjön sjö Långbron, se Lomtärn Saknas Långudden udde
  Rösjön sjö Långbron lht Långåkern gärde
  Rösjön sjö Långsberg torp Långängen åker
  Rösjön sjö /Se Långsjöfallet, se Gustafsnäs stuga Läggestaviken vik
  Rösjön sjö /Se Långsjön, se rökärret torp Läggestaviken vik
  *Rötla Stafrum terräng(?) Långsjön lht Läppapuss tärn
  Rött-Tjärn, se Ryttaresjön sjö Långsjöängen torp Läppapuss sjö
  Rötärnen sjö Långsjöängen lht Lögehällen udde
  Rötärnsviken vik Långstorp lht Lögesundet, se Skogssundet sund
  Rövarberget, se Rövarholmen holme Långängen torp Lövpulserna vik
  Rövareberget udde Långängsstugan, se Långängstorpet f.d. torp Lövpulserna holmar
  Rövareholmen holme Långängstorpet f.d. torp Lövpulserna holmar
  Rövarholmen holme /Se Läggesta bebyggelse Lövpulserna holme
  Sakristorp terräng Läggesta bebyggelse Lövpulssundet sund
  *Salsmo terräng(?) Läggesta by Lövstenen sten
  Sandbacken terräng Läggesta by Lövsundet sund
  Sandbäcken, Lilla bäck Läggesta by Lövsundet sund
  Sandbäcken, Stora bäck Läggesta by Lövsundet sund
  Selkabacken höjdsträckning /Se Läggesta bränneri brännvinsbränneri Lövssundsholmarna öar
  Selkabacken backe /Se Läggesta gård gd Lövsundsholmarna holmar
  Sikudden udde Läggestaskogen avs Lövsundsholmarna holmar
  Sjöfallet udde Läggestaskogen lht Lövön ö
  Sjömossen mosse Läggestaskogen gd Lövön ö
  Sjörödjan ägomark Läggesta skola skola Lövön ö
  Sjörödjan terräng Läggesta skola förr skolh. Malmvägen bilväg
  Skallen holme Lägret torp Masberget vägbacke
  Skallen ö /Se Lärarbostaden hus Melholmen, se Nätholmen ö
  Skallran holme Löfbrotorp torp Mellanberget, Mellanbergen berg
  Skathöjden höjd Lönndalen, Lilla avs Mellanberget vägbacke
  Skillingamon skog Lönndalen, Lilla torp Mellanfallet skogsparti
  Skirbråtsmossen mosse Lönndalen, Stora torp Mellangärdet gärde
  Skirbråtsmossen mosse Lövbofallet lht Mellangärdet åker
  Skiren sjö Lövbofallet torp Mellanlyckan gärde
  Skiren sjö Lövbrotorp, Stora o. Lilla bs Mellersta berget berg
  Skiren sjö Lövsta egnahem Mellängsudden udde
  Skiren sjö Lövåsen bebyggelse Mellängsvikarna vikar
  Skiren sjö /Se Lövåsen gd Melånaån å
  Skiren sjö /Se Majorsgården majorsbost. Melånsviken vik
  Skirsjön sjö Majorsgården majorsbost. Melånsviken vik
  Skirsjön sjö Marieberg bs Melånsviken vik
  Skisjön, se Skiren sjö Marieberg lht Melånsviken vik
  Skjortepilten holme /Se Marieborg, se 1 Klockarebacken bebyggelse Melånsån å
  Skogsholmarna holmar Marieborg vårdhem Melånsån bäck
  Skogssundet sund Marielund egnahem Merakällan källa
  Skräddarbygget ägomark Marka torp Meratumla hage
  Skvalen sjö /Se Marka äng f.d. torp Meratumla backe
  Skvalsjön sjö Markebäck bebyggelse Meratumla skogskakt m. backe
  Skvalsjön göl Markebäck gård Metholmen holme
  Skvalsjön sjö Markebäck by Metholmen holme
  Skäckekärret kärr Markebäckarödjan, se Rödjan Saknas Mettärn, se Mittärn tärn
  Sköttagårdsmossen mosse Markebäcks Missionshus missionshus Mettärn sjö
  Slunta ägomark Markebäcksrödjan gd Mickel källa
  Smatemosse mosse Marken torp Micklaåkern gärde
  Smalemosse mosse Mellangården bebyggelse Millstärn tärn
  Smedtärnen göl Mellangården bebyggelse Mittärn tärn
  Smestern tjärn /Se Mellangården gård Mittärnsbäcken bäck
  Smettern tjärn /Se Mellangården gd Moberget berg
  Smettern sjö /Se Mellangården gård Mossakullarna skifte
  Smilberget höjd Mellangården gd Mossakullarna kullar
  Snea holmar Mellanlyckan torp Mossarna gärden
  Snea holme /Se Mellanmossen gd Mossen gärde
  Sneden ö Mellån, se 1 Melån bebyggelse Mossen gärde
  Snurrebacken höjd Mellängen torp Mossen gärde
  Spjuthultsmossen mosse Melån bebyggelse Mossen gärde
  Spjuttärnen sjö Melån gård Mossen åkerdel
  Spjuttärnen göl Melåna gd Mossen, Övre gärde
  Spjuttern tjärn /Se Metternstorp torp Mossfallet Saknas
  Spjuttärn sjö /Se Mickels lht Mossfallaberget vägbacke
  Spjutviken vik Missionshuset missionshus Mossviken vik
  Spångaberget höjd Mitterstorp f.d. beb. Mostycket gärde
  Spångamossen mosse Mittärnstorp, se Mitterstorp f.d. beb. Mullsjöbacken vägbacke
  Spåsamossen mosse Moberga lht Mullsjön sjö
  Spökeberget höjd Mokärr torp Mullsjön sjö
  Stabergsmossen mosse Mon, se Åvikamon torp Munkstigen väg
  Stadskvarnsån Saknas Morfaradelen gd Muskadalen dalgång
  Staplabacken terräng Mosshem bebyggelse Mutabäcksdalen, se Butabäcksdrågen Saknas
  Staplabäcken bäck Mosshem lht Myggeviken vik
  Starketorpsviken Saknas Motorp torp Mylyckan gärde
  Starketorpsviken vik Mullsjöfallet, se Kullen torp Myrfjärden fjärd
  Stavsjön, Lilla sjö Mullsjöhult lht Myrfjärden fjärd
  Stavsjön, Stora sjö Myre, se Myrö bebyggelse Myrfjärden fjärd
  Stavsjön, Lilla sjö Myrängen f.d. torp Myrholmen ö
  Stavsjön, Stora sjö Myrängen torp Myrholmen holme
  Stenboviken vik Myrängen lht Myrholmen holme
  Stenbäcken bäck Myrö bebyggelse Myrholmen, Lilla holme
  Stenbäcken bäck Myrö gd Myrholmen, Stora, se Myrholmen holme
  *Stendalsbäcken tillflöde till Algrenaån Mörthult bebyggelse Myrkärret kärr
  Stenholmen holme? Mörthult gdr Myrkärret kärr
  Stenholmen holme Mötet torp Myrmarken skog
  Stenkulla triangelpunkt Mötet lht Myrängsviken vik
  Stenkullaflaten terräng Niklasberg, se Dammgatan torp Myrängen äng
  Stensholmen holme Niklasberg lht Myrängsviken vik
  Stenstorp terräng Niklasberg lht Måkahällarna grund?
  Stenås betesmark Niklasdam bs Måsakullarna gärde
  Stenön holme Niklasdamm torp Måsasten skär
  Stjernsundet sund Nolhult, se Norrhult och Sörängen bebyggelse Måsskär ö
  Stjärnsundet sund Norbergs, se Brostugan torp Märratumlan backe
  Stjernsundet sund Nordhammar bebyggelse Märratumla hage, backe
  Stjärnsundet sund /Se Nordhammar bebyggelse Mörka hålet vik
  Stockholm terräng Nordhammar gd Mörka klev skog
  Stocktärnen göl Nordhult och Sörängen, se Norrhult och Sörängen bebyggelse Mörka viken vik
  *Stolpestenen sten Nordhult gdr Mörkaviken vik
  Storekärrmossen mosse Norrgårdas, se Norrgården ortbon. Mötet åkerdel
  Storekärrmossen mosse Norrgården gd Nabbabergen berg
  Storgrufvan Saknas Norrgården bebyggelse Nabben, Stora o. Lilla uddar
  Storgruvan (f.d.?) gruva Norrgården Saknas Natabrunn vik
  Storgytten, se Grytsjön sjö Norrgården bebyggelse Natabrunn del av Östersjön
  Stormossen mosse Norrgården gård Natabrunnsundet sund
  Stormossen mosse Norrgården gd Nolhultasjön tärn
  Storsundet sund Norrgården gd Norde bäcken bäck
  Storsundet sund Norrgården gd Nordhammarsbacken vägbacke
  Stortorp triangelpunkt Norrgården gd Nordhammarskärret kärr
  Storön ö Norsgården gd Nordhultabäcken, Nordhultaån vattendrag
  Storön ö Norrhult skogvaktarbost. Nordängskärret Saknas
  Storön ö Norrhult och Sörängen bebyggelse Norra eller Åstnäsfjärden fjärd
  Storön holme Norrhult lht Norra gärdet gärde
  Storön holme Norrlunda lht Norra gärdet gärde
  Strömsvik terräng Nya Rödja torp Norra gärdet gärde
  Stubbackaviken vik /Se Nybacken torp Norra gärdet gärde
  Sundet sund Nybacken lht Norra åkern gärde
  Sundet, Lilla sund /Se Nybo villa Norrbäcken bäck
  Sundsmossarna mosse Nyborg, se Erik Gustafs lht Norrbäcken bäck
  Sundsmossatärnen göl Nyborg lht Norrbäcken bäck
  Sundsmossen mosse /Se Nybygget torp Norrgårdsgärdena gärden
  Sundsmossetärn sjö /Se Nybygget lht Norrhultasjön sjö
  Svalkärret kärr Nybygget lht Norrtärn tärn
  Svartsjöfallet sankmark? Nybygget f.d. stuga Norrtärn, se Nolhultasjön Saknas
  Svartsjön, Lilla göl Nydalen lht Norrtärn sjö
  Svartsjön, Stora sjö Nygården bebyggelse Norrtärn sjö
  Svartsjön, Stora o. Lilla sjöar /Se Nygården gd Norrängen gärde
  Svartviken vik Nygården lht Norrängen gärde
  Svartviketärnen sjö Nyhem villa Norrängsbacken vägbacke
  Svartvikstärn sjö /Se Nylunda egnahem Notahänget gärde
  Svarvareudden udde Nylyckan gd Notakullen udde
  Svarvareängen ägomark Nymans torp Notakullen kulle, eg. holme
  Svärtel vik Nymans lht Notakullen ö
  Systrarna stenar /Se Nynäs bebyggelse Notholmen ö
  Sågareholmen holme Nynäs gd Notholmen ö
  Sågarns Holme holme /Se Nynäs by Notholmen holme
  Sågasjön sjö Nynäs, Lilla gd l. lht Notviken vik
  Sågasjön sjö Nynäs, Stora gd Nya bron landsvägsbro
  Sågsjön sjö /Se Nyrödjan bs Nyckelkärn, se Nyckelmosstärn, Lilla Saknas
  Sörbytorp triangelpunkt Nyrödjan riven stuga Nyckelmossen mosse
  Sörbytorp triangelpunkt Nyrödjan f.d. torp Nycklamossen mosse
  Sörängskärret kärr Nytorp stuga Nyckelmosstärn, Stora o. Lilla tärnar
  Sörängsmossen mosse Nytorp torp Nycklamosstärnarna sjöar
  Tallholmen holme Nödvärnet torp Nyckelmossviken vik
  Tasstorpamon terräng Odensvi torp Nycklatärn, Lilla sjö
  Tasstorpsudden udde Odensvi torp Nycklatärn, Stora sjö
  Tiggen sjö Ollas stuga Nycklatärnarna sjöar
  Tiggen sjö Olofstorp, se Olstorp torp Nygårdsgärdet gärde
  Tiggen sjö /Se Olsbo f.d. beb. Nylyckan gärde
  Tiggen sjö /Se Olsbo torp Nynäsaberget berg
  Tiggen sjö /Se Olstorp torp Nynäsagärdena gärden
  Tiggen sjö /Se Olstorp f.d. torp Nynäsasundet sund
  Tigotten Saknas /Se Oskars stuga Nynäsaviken vik
  »Tigotten» sjö /Se Oskarstorp torp Nynäsberget berg
  Tigotten sjö /Se Oskarstorp gd Nyodlingen gärde
  Tigotten l. Tiggen sjö /Se Paradiset lht Nålarna holmar
  Tigotten sjö /Se Paradiset gd Nålen, Stora, Lilla o. Yttersta öar
  Tigotten sjö /Se Paris torp Nålen, Lilla holme
  Timmermossen mosse Patrons gd Nålen, Lilla skär
  Timsrödjan terräng Per-Larses gd Nålen, Stora holme
  Tivedsskogamossen el. Orrmossen mosse Persberg lht Nålen, Stora holme
  Tivedsskogamossen mosse Perstorp, Norra l. Övra avs Nålen, Yttra, se Stora Nålen holme
  Tivedsskogamossen mosse Perstorp, Västra torp Nålsundet, Lilla sund
  Tjuvudden udde Perstorp, Östra torp Nålsundet, Lilla sund
  Tjädermon terräng Perstorp, (Norra) lht Nåludden udde
  Tomtviken vik /Se Perstorp lht Näsemossen mosse
  Torksjöbäcken bäck Perstorp lht Näsamossen mosse
  Torksjöbäcken bäck Perstorp torp Näsudden, Stora o. Lilla, se Brunnsnäsunden, S o L uddar
  Torksjökärr mosse Perstorp, Norra torp Näsviken vik
  Torksjökärr kärr Perstorp, Södra torp Näsön näs
  Torksjökärr mosse Petersburg bebyggelse Näsön halvö
  Torksjön sjö Petersburg, se Pettersborg torp Nätholmen ö
  Torksjön sjö Petersburg f.d. torp Odens berg berg
  Torsksjön sjö Petter-Nilsgården hmd Odlet gärde
  Torksjön sjö Pettersborg torp Odlet gärde
  Torksjön sjö /Se Pettersburg, se 1 Petersburg bebyggelse Odlet gärde
  Torremon skog Pettersburg gd Odlet gärde
  Torstorpamon skog Pinkeboda, se 1 Stenboda bebyggelse Odlingen gärde
  Totärnen sjö Pinkebostugan lht Odlingen åker
  Totärnen sjö Piteå f.d. torp Olen, se Ölen, Stora o. Lilla sjöar
  Totärn tjärn /Se Pinke, se 1 Stenboda bebyggelse Ollakällan källa
  Totärn sjö /Se Plöjan bs Ollas gärde
  Totärn sjö /Se Plöjan torp Ollas grind grind
  Tranevadsmossen mosse Pottahålan barack Ormakärret gärde
  Tranevallstärn sjö /Se Prästens prästgård Ormakärrskullarna gärde
  Trantärnen sjö Prästgården boställsgård Ormarödjan gärde
  Trantärnen göl Prästgården prästgård Orrmossen mosse
  Trantärn sjö /Se Prästtorpet lht Orramossen mosse
  Trantärn sjö /Se Rambergs stuga Orramossen mosse
  Trantern tjärn /Se Rappåsen torp el. gd Oskarstorpaviken vik
  Trollahagen terräng Rappåsen lht Ostkakebacken vägbacke
  Trolldalen dal Rappåsen f.d. torp Oxadöden sjöhål
  Trolldalen dal Rastorp bebyggelse Oxadön sjöhål
  Trollkyrke sankmark Rasstorp gd Oxaklämman backe o. pass
  Trämon terräng Rasstorp gd Oxaviken vik
  Trämon mo Reträtten torp Oxhagen hage
  Träsjön sjö Reviret statsverk Oxhagen gärde
  Träsjön sjö /Se Riksdagsmans bebyggelse Oxhagsviken vik
  Tröttbacken terräng Ringsberg torp Pallholmarna öar
  Tullporten terräng Rom stuga Parisebäcken bäck
  Tummeliten holme Rom Saknas Pellas kärr Saknas
  *Tvättmossen mosse Rosendal, se Skogen torp Pellängen gärde
  Tvättsjön sjö /Se Rosendal torp Pellängen äng
  Tvättärnarna tjärnar Rosenlund villa Pellängsudden udde
  Tvättärnarna sjöar Rothem bs Pellängsudden udde
  Tälludden udde Rothem lht Peradalskällan källa
  Tärnamossen mosse Rude åker Peradalen dal
  Tärnemossen, se Danemossen mosse Rude gd Pers backe vägbacke
  Tärnen sjö /Se Rudefallet arb.bost Perstorpabäcken del av bäck
  Tärnsjön sjö Rudefallet lht Pesa- Emmamon skogsområde
  Tärnsjön sjö Rundåsen, se Rom stuga Pesa-Emmamossen mosse
  Tärnsjön sjö Rundåsen, se Högmofallet Saknas Pesudden udde
  Tärnsjön tjärn /Se Rågran torp Petter-Nilsa-gärdet gärde
  Tärnsjön sjö /Se Rågran lht Petter-Nilsakullen kulle
  Udden triangelpunkt Rågran gård Peåsamo skogsmark
  Udden terräng Råstugan torp Pigholmarna öar
  Ullfaxen holme Röda byggningen arbetarebostad Pig(e)holmarna holmar
  Ullfaxen, se Ulvsaxen holme Röda stugorna, se Tyrestorp arb.bost Pikahagen hage
  Uvaberget berg Röda stugorna torp Pikakullen kulle
  Uvaberget höjd Rödjan torp Pottahålorna sjöar
  Uvaberget ägomark Rödjan bebyggelse Pottamossarna mossar
  Uvholmen holme /Se Rödjan, se Timsrödjan torp Pottasjön sjöhål
  Valdemarsudde udde Rödjan, Nya, se Nyrödjan bs Prästagrinden grind
  Varglunda terräng Rödjan, V. o. Ö., se Lindsrödjan, Västra o. Östra torp Prästaskogen skog
  Vargaklämman terräng Rödjan lht Prästaskogen skogsområden
  Vargaklämman terräng Rödjan gd Prästgårdsgärdet gärde
  Vargagropen terräng Rödjan gd Pölen bäckutvidgning
  Varkasundet sund Rödjan torp Rackarehamnen vik
  Vassholmarna holmar Rödsjöfallet lht Rambergskälla trefaldighetskälla
  Ventärnen sjö Rökärret torp Rammholmen ö
  Ventärnen sjö Röseberg torp Ramholmen holme
  Ventärn tjärn /Se Rösjöfallet torp Rasstorpaberget berg
  Ventärn sjö /Se Rösjöfallet torp Rasstorpa äng äng
  Viken sjö Röstugorna f.d. torp Rasstorpsgatan väg
  Viken vik Sagersta bebyggelse Rekognitionsrån rågång
  Viken sjö /Se Sagersta bebyggelse Reseftet gärde
  Viken sjö /Se Sagersta by Revelbron bro
  Viken vik /Se Sagerstabacken lht Reveln landremsa
  Vinkelviken, se Vinnsvik vik Sandbacken torp Reveln badplats
  Vinnasjön sjö Sandbacken lht Revelviken vik
  Vinnasjön sjö /Se Sandfallet el. Sandfallena lht Revlabron landremsa
  Vinnasjön sjö /Se Sandmon bs Revlabron landremsa
  Vinnasjön sjö /Se Sandmon torp Revlarna holmar
  *Vinna äng åker Sandmon torp Risbålet risbål
  Vinnsvik vik Sandviken bebyggelse Rishöjden berg
  Vinnsvik vik Sandviken gd Riskastet risbål
  Vippsjön sjö Sandviksängen ödetorp Risudden udde
  Vippsjön sjö /Se Saxien torp Roberts kulle kulle
  Visholmen holme Sebastepol villa Rockebrokällan midsommarskälla
  Visholmen holme /Se Segers torp Rockebro källa offerkälla
  Vitlamo terräng Segersberg lht Rockebrokärret kärr
  Vitlamokärret kärr Segersberg torp Rockebron bro
  Vitlamoviken vik Segersberg torp Rockebroviken vik
  Vittsjön, Norra sjö Selka stuga Romabäcken bäck
  Vittsjön, Norra sjö Selken f.d. stuga Ropareberget bergudde
  Vittsjön, Norra sjö Sigridstorp bebyggelse Rudeviken vik
  Väderkvarnsbacken udde Sigridstorp Saknas Rudeviken vik
  Vägaflaten terräng Silla-Nisses gård gd Rudtärn tärn
  Välters sten sten Simsberg torp Rudtärn tärn
  Vältran ägomark Simsbergs slott torp Rudtärn sjö
  Västgötakrogen ägomark? Sinnerbacken bs Rudtärn sjö
  Wäst. Lass Siön, se Laxsjön, Västra sjö Sjöholmen torp Rudtjärn tärn
  Vättern insjö Sjöholmen lht Rudtärnen tjärn
  Yttran ö Sjöholmen torp Rumpetärn sjö
  Yttran holme Sjöholmen lht Ryssabron bro
  Yxtärnen göl Sjölunda bs Ryssabäcken vattendrag
  Yxtärn sjö /Se Sjörödjan torp Ryttarebacken backe
  Åbo grind terräng Sjörödjan torp Ryttaresjön sjö
  Åholmen holme Sjörödjan torp Ryttaresjön sjö
  Åholmen holme Sjörödjan torp Rågransvägen bilväg
  Åkernäset udde Sjörödjan torp Räfholmarna, se Rävlarna öar
  Åkernäsudden udde Sjöstorp torp Räfholmarna holme
  Ålehällssundet Saknas Sjöstorp torp Rävaberget berg
  Ålehällssundet sund Sjöstugan, se Jordbron gård Rävaberget berg
  Åmmelången sjö Skalltorp bebyggelse Rävakullen höjd
  Åmmelången sjö Skalltorp gd Rävakullen kulle
  Åsaberget, Lilla höjd Skampekärrlyckan torp Rävaskogen skogsparti
  Åsaberget, Stora höjd Skathöjden, se Djupviken, Lilla Saknas Räveln näs
  Åsakärren kärr Skathöjden försvunnen lht Räveln Saknas
  Åsatärnarna sjöar Skathöjden torp Räveln, se Reveln badplats
  Åsatärnarna gölar Skathöjden torp Rävlabron bro
  Åstärn sjö /Se Skirarödjan torp Rävlabron, se Revelbron bro
  Åviken vik Skirboholm stuga Rävlarna öar
  Älmedalen dal Skirboholm lht Rävlaviken vik
  Ängamossen mosse Skirbråten, se 1 Äskebäcken och Skirbråten bebyggelse Rävlaviken, se Revelviken vik
  Ängholmen holme Skirbråtens skola Saknas Rävudden udde
  Ängholmen ö Skirbråten gdr Rävudden udde
  Ängholmsskäret holme Skogen torp Röda mossen mosse
  Ängsligheten terräng Skogen(s) torp Rödjan gärde
  Ännabrunn sjö /Se Skogsbrynet arb.bost Rödjemossen mosse
  Ärnasjön sjö Skogsbrynet lht Rödvikagärdena f d gärden
  Ärnasjön sjö Skogshall egnahem Rödviken vik
  Ärnasjön sjö Skogshyddan lht Röj(e)backen vägbacke
  Ärnsjön sjö /Se Skogshyddan lht Rökärn, se Rötärn sjö
  Ärnasjön sjö /Se Skogsvillan villa Rökärret kärr
  Ärnasjötärn sjö /Se Skogvaktarebostället villa Rökärret kärr
  Äspholmen holme Skoporten arb.bost Rökärrkärn, se Hällstatärn sjö
  Äspholmen holme Skoporten stuga Rökärrstärn tärn
  Äspholmen ö Skriboholm, se Skirboholm stuga Rösjöbäcken bäck
  Ävjeudden, Lilla udde Skrikhem torp Rösjön sjö
  Ävjeudden, Stora udde Skräddarebygget torp Rösjön sjö
  Ölen, Lilla del av St. Ölen Skräddarbygget lht Rösjön sjö
  Ölen, Lilla vik /Se Skräddarens lht Rösjön sjö
  Ölen, Stora o. Lilla sjö Skräddarestugan stuga Rösjön sjö
  Ölen, Stora sjö Skräddarns stuga Rösjön sjö
  Ölen (l. Öln) sjö /Se Skräppås torp Rösjöån å
  Ölen sjö /Se Skräppås lht Röstuhumpen f.d. betesmark
  Ölen sjö /Se Sköttagården torp Rötjärn sjö
  Örflon sjö Sköttagården gd Rötärn vik
  Örflon sjö Slanteberg torp Rötärn sjö
  Örflon Saknas Slanteberg torp Rötärn sjö
  Örflon göl Slanteberg gd Rövareberget berg
  Örflon sjö Slängen beb? Rövareholmen ö?
  Örflon sjö /Se Slätten torp Rövareholmen holme
  Örflon sjö /Se Slätten lht Rövarekulan udde
  Örfloån å Smedbacka smedja o. boställe Rövaresundet sund
  Örgaggen, se Örkaggen sjö Smedens, se Ängvaktartorp torp Rövareviken vik
  Örgaggen sjö Smedstorp bebyggelse Röviken sjövik
  Örkaggen sjö Smedstorp torp Salstenarna grund?
  Örkaggen sjö Smilberget, se Smillerbacken torp Sandbäcken, Lilla bäck
  Örkaggen sjö Smilberget Saknas Sandfallena gärden
  Örkaggen el. Örgaggen sjö Smillerbacken torp Sandfallet gärden
  Örkaggen sjö Smillerbacken ödetorp Saras kärr kärr
  Örkaggen sjö Smillerbacken förr torp Selka skogsklädd ås
  Örkaggen sjö /Se Snebo villa Selkabacken backe
  Örkaggen sjö /Se Snurrebacken torp Selkabacken vägbacke
  Örshäll berghäll /Se Snutastugan stuga Signalberget berg
  Österbo tärn sjö /Se Snuten bs Sikakulan ö
  Österbytärn, se Österbo tärn sjö Snuten lht Sikudden udde
  Österbytärnen göl Solbacken bs Sisla gärde
  Östersjön sjö Solbacken bebyggelse Sislashål gärde
  Östersjön vik Solbacken lht Sjuan gärde
  Östersjön sjö Solbacken lht Sjutrappeberget berg
  Östersjön sjö Solbacken lht Sjögatan f.d. väg
  Österängen terräng Solberga torp Sjögärdet gärde
  Öst. Las Siön, se Laxsjön, Östra sjö Soldatbostället soldattorp Sjögärdet gärde
    Soldatens torp Sjöholmsflatan åker
    Solgläntan villa Sjökärret kärr
    Solhang villa Sjörödjan område
    Solhem villa Sjöstorpaviken vik
    Solliden lht Skallen ö
    Sotbruket kimröksverk Skallen holme
    Sotbruket torp Skallerholmen l. Skallran ö
    Sotbruket kimröksverk Skallran holme
    Spjuthult bebyggelse Skallran ö
    Spjuthult gd Skalltorpa backe landsvägs backe
    Spjuthult gård Skampussen kärr
    Stackafallet lht Skams undantag gärde
    Stakafallet bs Skarapussen kärr
    Stakens lht Skarpskytteholmen, se Borgmästareholmen ö
    Stampabacken torp Skathöjden höjd
    Stampebacken lht Skathöjden berg
    Stampen lht Skepparängen äng
    Stapelbacken torp Skillingamon skog
    Staplafallet torp Skillingamon skogsmark
    Starkens soldattorp Skillingamon skogsområde
    Starketorp bebyggelse Skillingskors vägskäl
    Starketorp bebyggelse Skiren sjö
    Starketorp gd Skiren sjö
    Starketorps kvarn f.d. kvar Skirboholmabacken vägbacke
    Stegeborg lht Skirbråtamossen mosse
    Stegeborg lht Skirnäsaudden udde
    Stenboda bebyggelse Skirnäset näs
    Stenboda gd Skogsgatan väg
    Stenfallet torp Skogsgärdet gärde
    Stenfallet f.d. torp Skogsholm holme
    Stenfallet stuga Skogsholmarna öar
    Stenfallet torp Skogsholmarna holmar
    Stenhagen torp Skogssundet sund
    Stenhagen lht Skogssundet sund
    Stenkulla, se Åbo och Skukulla bebyggelse Skogssundet sund
    Stenkulla gd Skolhusbacken vägbacke
    Stenkulla, Södra gd Skruvmossen mosse
    Stenporten torp Skvalsjön tärn
    Stenporten lht Skvalsjön sjö
    Stens, se Rågran gård Skäret skär
    Stensborg villa Slätmon skog
    Stenstorp f.d. torp Slätmon skogsparti
    Stensäng stuga Slätängen äng
    Stensäng lht Smedjegärdet gärde
    Stenås f.d. torp Smedjegärdet gärde
    Stenås torp Smedkärret gärde
    Stigsborg villa Smedlyckan gärde
    Stigsborg lht Smedlyckan gärde
    Stjärnsund säteri Smedstorp gärde
    Stjärnsund säteri Smedstorpaviken vik
    Stjärnsund säteri o. slott Smedstorpbacken vägbacke
    Stockebålet, se 1-4 Stjärnsund Saknas Smedtomten gärde
    Stockhammar, Nordhammar, se 1 Nordhammar Saknas Smedtärn sjö
    Stockshammar Saknas Smedängen gärde
    Stockshammar gdr Smilstärn, se Millstärn tärn
    Stottens torp Småskiftena gärden
    Stoltsberg donat. Smörasken gärde
    Stoltsberg torp Smörlocket gärde
    Storbligens lht Snea ö
    Stordalen f.d. torp Snea holme
    Storestugan stuga Sneden holme
    Storgryten, se 1 Gryten, Stora bebyggelse Snuggan hall
    Storgården gd Snurrebacken skogsbacke
    Stortorp bebyggelse Sommarlandsudden udde
    Stortorp gdr Sommarro holme
    Stortorp, Västra gd Spjutamossen mosse
    Stortorp, Östra gd Spjuttärn tärn
    Strömsnäs, se Sinnerbacken bs Spjuttärn sjö
    Strömsnäs lht Spjutviken vik
    Strömsvik torp Spjutviken vik
    Stubbabacken stuga Spjutviken vik
    Stubbafallet, se Gustafsnäs stuga Springarebacken vägbacke
    Stugorna torp Spångaberget berg
    Ståckebråtet, se Stjärnsund Saknas Spångamossen mosse
    Stökaberget torp Stackesten skär
    Stökas stuga Stackestenen sten
    Sundet, Lilla torp Stadsbron bro
    Sundsborg egnahem Stadsbron landsvägsbro
    Sutt-Emils stuga Stallgärdet gärde
    Svartlings torp Staplabacken backe
    Svartsjöfallet torp Staplabäck bäck
    Svartsjöfallet lht Staplabäcken bäck
    Svartsjön lht Starketorpaholmen holme
    Svartvikahagen torp Starketorpsån å
    Svartviken torp Stavaflatan gärde
    Svartviken torp Stavsjön, Lilla sjö
    Svartvikestugan torp Stavsjön, Stora sjö
    Svarvareängen torp Stenboviken vik
    Sven-Petters gd Stengärdet gärde
    Såntorp bebyggelse Stenholmen holme
    Sånntorp gd Stenkullabergen berg
    Säbylund villa Stenkullabergen berg
    Sätterängen stuga Stenkullaflaten gärde
    Södergrens lht Stenkullaflatan gärde
    Södergården förr del av by Stenportaviken vik
    Sörbytorp bebyggelse Stensholmen ö
    Sörbytorp gd Stentomten gärde
    Sörgården bebyggelse Stenåkern gärde
    Sörgården bebyggelse Stockholm kulle
    Sörgården bebyggelse Stockholmsflaten ägor
    Sörgården gd Stockholmskullarna gärde
    Sörgården gd Stockholmskullen kulle
    Sörgården gd Stoltabacken vägbacke
    Sörhunna, se 1 Hunna, Södra bebyggelse Stoltafallet skogsparti
    Sörängen, se 1 Norrhult och Sörängen bebyggelse Stora berget berg
    Sörängen lht Stora mossen mosse
    Tasstorp förr gd, nu torp Storgruvan f.d. gruva
    Tallåsen lht Stormossen mosse
    Tasstorp bebyggelse Storsundet sund
    Tellåsen torp Storsundet sund
    Tikanäs Saknas Storsundet sund
    Tikanäs gd Storsundsholmarna öar
    Tunsrödjan torp Storängen äng
    Timsrödjan gd Storängen gärde med skog
    Tivedsskogen lht Storön ö
    Tivägsskogen och Lomtärn bebyggelse Storön ö
    Torpet torp Storön ö
    Torrsjöstugan stuga Storön ö
    Tors soldattorp Storön holme
    Torsborg lht Storön holme
    Torsborg lht Storön ö
    Torstorp bebyggelse Strandhammarsviken vik
    Torstorp f.d. gd Stridskärr kärr
    Torstorp ödetorp Stridskärrsgärdet gärde
    Torstorp f.d. gd Stridskärrsmossen mosse
    Torstorpa loge loge Strykelodet gärde
    Torstorps soldattorp f.d. torp Strömsvik vik
    Torsäng torp Stubbabacken backe
    Torsäng lht Stubbackaviken, se Mellängsvikarna vikar
    Torsäng gd Stubbebacken backe
    Trastens torp Stubbafallena fall
    Trastorp torp Stubbetorpaängarna gärde(n)
    Trasttorp torp Stubbudden udde
    Trasttorp, Lilla torp Stugegärdet gärde
    Trollhagen torp Störakärret mosse
    Trädgårdstorp torp Sundet Saknas
    Trädgårdstorp gd Sundet, Lilla, se Hammarssundet, Lilla sund
    Trämon lht Sundet, Lilla sund
    Turstorp, se Trastorp torp Sundsbron bro
    Tyrestorp arb.bost Sundsmossarna mossar
    Tyskås lht Sundsmossatärn sjö
    Tällåsen torp Sundsplöjan gärde
    Tärnabacken torp Sundstärn tärn
    Tärnabacken lht Sundstärn sjö
    Tärnamon f.d. torp Suparebacken backe
    Tärnamon torp Sussestigen stig
    Tärnstugan torp Svart-Bengts yla grotta
    Tärnstugan torp Svarte Bengts grotta grotta
    Udden torp Svartsjön, Stora o. Lilla sjöar
    Udden gd Svartsjön, Lilla sjö
    Uddersberg torp Svartsjön, Lilla sjö
    Uddersberg gd Svartsjön, Stora sjö
    Ullavi bebyggelse Svartsjön, Stora sjö
    Ullavi gd Svartviken vik
    Urmakartorp torp Svarvarehällen udde
    Uvaberget torp Svarvareudden udde
    Uvaberget lht Svarvareängen äng
    Vagersta bebyggelse Svarvareängen äng
    Vagersta by Svarvarängsviken vik
    Vagersta gd Svartviketärn sjö
    Vagerstabacken torp Svarvarängen äng
    Vagerstadalen torp Svensbron bro
    Vagerstafallet, se Fallet egethem Svenskärret betesmark
    Vagerstafallet torp Svilasvärtet grund
    Vagerstagården huvudgård Svältan åker el. äng
    Vagerstasmedens stuga Svältegatan väg
    Vargas riven backstuga Svältegatan väg
    Varglunda riven backstuga Svältekullen äng
    Waxberg, se Våksberg f.d. torp Systrarna berghällar
    Waxberg torp Sågareholmen ö
    Wehltorp gdr Sågar(e)holmen holme
    Veltorp, se 1 Vältorp bebyggelse Sågareholmen, se Sågarns holme holme
    Vena torp Sågaresjön annat namn på Käx(l)abrotärn
    Vena lht Sågarns holme holme
    Wettersvik, se Duvenäset torp Sågasjön Saknas
    Vid vägen, se Emils vid vägen bebyggelse Sätterängen äng
    Vitsjöfallet, se Vipsjötorpet torp Sätterängen äng och åker
    Viktors stuga Sävebäcken bäck
    Willamo torp Södra gärdet åker
    Vinds soldattorp Södra gärdet gärde
    Vinna bebyggelse Södra gärdet gärde
    Vinna gd Södra lyckan gärde
    Vinnadalen lht Södra odlingen gärde
    Vinnadalen f.d. torp Sörängen gärde
    Vinnasjö bebyggelse Sörängen gärde
    Vinnasjön gd Sörängsbacken gärde
    Vinnaskogen, se 1 Allmänningsbo och Vinnaskog bebyggelse Tallholmarna öar
    Vinnaskogen hmd Tallriken holme
    Vinnaskogen gd Talludden udde
    Vinns soldattorp Tandläkarns holme holme
    Vinnsberg, se Brännsta lht Tasstorpanäset näs
    Vinnsberg torp Tasstorpasundet sund
    Vippsjötorp torp Tasstorpaudden udde
    Vipsjötorpet torp Ternsjön, se Tärnsjön sjö
    Vippsjöfallet torp(?) Tigge kyrka plats
    Vita byggningen arbetarebostad Tiggemon skogsområde
    Vitlamo torp Tiggen sjö
    Vitlamo f.d. torp Tiggen sjö
    Våknesta bebyggelse Tåkanäsauddarna uddar
    Våknesta bebyggelse Tikanäsholmen, se Notholmen ö
    Våknesta gd Tikanäsholmen holme
    Våksberg f.d. torp Titteberget berg
    Vägen, se Emils vid vägen bebyggelse Titteberget berg
    Vägen gd Tiveden skogsområde
    Vältorp bebyggelse Tjulön, se Hemmingsön ö
    Välltorp gdr Tjuvadalen avtag
    Välltorp gård Tjuvagropen skogsdunge
    Vältran torp Tjuvgropen (el. Tjuvgroparna) gärde
    Vältran gd Tjuvudden udde
    Vässle bebyggelse Tjuvön ö
    Vässle gård Tjåsa källa trefaldighetskälla
    Vässle gd Tjäderholmen ö
    Vässlefallet f.d. torp Tjädermon skogsområde
    Västanfors lht Tjädern holme
    Västergården bebyggelse Tjädraåkern gärde
    Västergården förr del av by Tomten gärde
    Vättersvik avs Tomten gärde
    Vättersvik sommarställe Torksjöbäcken, se Torrsjöbäcken bäck
    Vältran lht Torksjökärr, se Torrsjökärret kärr
    Zakrisberg, se Zakristorp torp Torksjön Saknas
    Zakristorp torp Torksjön, se Torrsjön sjö
    Zakristorp torp Torpabacken vägbacke
    Zakrisberg Saknas Torrsjöbäcken bäck
    Åbo och Stenkulla bebyggelse Torrsjökärren, se Torrsjökärret kärr
    Åbo gd Torrsjökärret kärr
    Åbo gd Torrsjön sjö
    Åbylund bs Torstorpagärdena gärden
    Åbylund lht Torstorpamarkerna skogsområde
    Åkilen gd Torstorpamon skog
    Årödjan bs Torstorpamon skogsområde
    Årödjan f.d. torp Torsängsviken vik
    Åsen bebyggelse Torvmossen mosse
    Åsen bebyggelse Totärn sjö
    Åses soldattorp Totärn tärn
    Åskilen, se Åskillnan torp Totärn, se Nyckelmosstärn, Stora Saknas
    Åskillnan torp Totärn sjö
    Åsnatorp torp Totärn sjö
    Åsnatorp lht Totärn sjö
    Åstanäs bebyggelse Tranevalsmossen mosse
    Åstmarken torp Tranevallstärn sjö
    Åstmarken gd Trantärn tärn
    Åstnäs gdr Trantärn sjö
    Åstnäsagårdarna gdr Tranvadstärn sjö
    Åstorpet torp Tranvallstärn, se Tranvadstärn sjö
    Åtorp gd Trefaldighetskällan källa
    Åvik gd Trehörningen gärde
    Åvikafallet f.d. torp? Trehörningen gärde
    Åvikamon torp Trollabron bro
    Åvikamon torp Trollabron bro
    Åviken bebyggelse Trollbergen berg
    Älgåsen bebyggelse Trollebäcken å
    Älgåsen gd Trädgårdsgärde gärde
    Älgåsen gård Trämon skogsområde
    Ältetorp bebyggelse Tullporten öppen plats
    Ältetorp gd Träsjömossen mosse
    Ängafallet gd Träsjön sjö
    Ängafallet gd Träsjöåsen gärde
    Ängarna statarbost. Träsjön sjö
    Ängarna nedlagt torp Tröttbacken vägbacke
    Ängatorp bebyggelse Tullportaberget berg
    Ängatorp gd Tullporten vägställe
    Ängby gd Tullporten pass
    Ängen bebyggelse Tullporten berg
    Ängen gd Tummeliten ö
    Ängmans f.d. torp Tuvlyckan gärde
    Ängsligheten torp Tvisteparken f.d. område
    Ängsligheten torp Tvättsjön sjö
    Ängvaktars gd Tvättärnarna sjöhål
    Ängvaktartorp torp Tyrsa backe vägbacke
    Ängvaktarstorp gd Täern, se Tärnen vik
    Ängvik torp Tälludden udde
    Ängvik lht Tälludden udde
    Ärnsjötorp, Lilla, se Björstorp och Erntorp bebyggelse Tärnabäcken bäck
    Ärntorp gd Tärnakärren kärr
    Äskebäcken och Skirbråten bebyggelse Tärnen vik
    Äskebäcken gd Tärnen sjö
    Äspelund torp Tärnen vik
    Äsplund lht Tärnsjön sjö
    Ävje bebyggelse Tärnsjön sjö
    Ävje, se 1 Efje bebyggelse Tärnsjön tjärn
    Ävje gd Tärnsjön sjö
    Ödeslund stuga Tärnstu(gu)bäcken bäck
    Ödeslund lht Uddasjön sjö
    Ödeslund lht Uddasten(en) stenblock
    Ölme, se 1-4 Stjärnsund bebyggelse Ullfaxen ö
    Ölme säteri Ungnötamon skog
    Ölmesund Saknas Ungnötamon skogsmark
    Örgaggsnäs, se Örkaggsnäs torp Ut-nålen, = Nålen, Yttersta ö
    Örkaggsnäs torp Utnålen holme
    Örkaggsnäs lht Uvaberget berg
    Östanfors lht Uvaberget berg
    Österboda bebyggelse Uvabergsgärdet gärde
    Österby torp bebyggelse Uvaholmen ö
    Österbytorp gd Uvaholmen holme
    Östersjötorp torp Uvaholmen holme
    Östersjötorp torp Uvaholmsundet sund
    Övergården gd Vagerstabacken vägbacke
      Vargafallet skogsparti
      Vargaklämman pass
      Varkasundet sund
      Varkasundet sund
      Varkasundet sund
      Vedaberget lastpl.
      Veltorpsholmarna, se Vältorpsholmarna Saknas
      Veltorpsviken, se Välltorpsviken vik
      Venaviken vik
      Ventärn tärn
      Ventärn sjö
      Vifsjön, se Vippsjön sjö
      Viken sjö
      Viken sund
      Viken sjö
      Viken sjö
      Viken, Långa, se Långa viken vik
      Villtorpsviken, se Välltorpsviken vik
      Vindsvik vik
      Vinkelviken vik
      Vinnasjön sjö
      Vinnasjön sjö
      Vinsvik, se Vinkelviken vik
      Vinterudden udde
      Vinterudden udde
      Vippsjön sjö
      Vippsjön sjö
      Visholmen ö
      Visholmen holme
      Vita mosse mosse
      Vite mosse mosse
      Vitlamobacken vägbacke
      Vitlamoviken vik
      Vitmossen mosse
      Vitmossen mosse
      Väderkvarnsbacken höjd
      Väderkvarnsbacken höjd
      Väderkvarnsbacken vägbacke
      Väderkvarnsbacken, se Backebergen höjdsträckning
      Vädershus berg
      Välltorpsholmarna öar
      Välltorpsmarken skogsområde
      Välltorpsudden udde
      Välltorpsviken vik
      Vältragärdena gärden
      Västerängarna gärden
      Västgötakrogen, se Klint udde
      Vättern insjö
      Vättersberget berg
      Växeln jaktpass
      Ytterna udde
      Yttran ö
      Yttre fjärden del av Aspafjärden
      Yxetärn sjö
      Yxtärn sjöhål
      Åbron bro
      Åbron bro
      Åholmen ö
      Åholmen holme
      Åholmen holme
      Åkernäsaudden udde
      Åkernäset näs
      Åkernäset näs
      Åkernäset del av L. Aspön
      Åkernäsudden udde
      Ån, se Algrenaån å
      Ån, se Donaforsån å
      Ånnabrunn skogstjärn
      Ånnabrunn sjö
      Åsatärn tärn
      Åsberget berg
      Åstnäsfjärden fjärd
      Åvikabäcken bäck
      Åviken vik
      Äggholmen holme
      Ålgåsakolken sjö
      Ängagatan väg
      Ängahalsen gärde
      Ängakällan källa
      Ängakärret kärr
      Ängalyckan gärde
      Ängarna gärde(n)
      Ängatorpaån å
      Ängen gärde
      Ängholmen holme
      Ängholmen ö
      Ängholmen holme
      Ängholmshällarna berggrund
      Ängholmsskäret skär
      Ängsligheten skogsområde
      Ärnasjön sjö
      Ärnasjön sjö
      Ärnsjötärn tärn
      Äspholmen, se Uvaholmen ö
      Äspholmen, se Uvaholmen holme
      Ävjeudden, Stora o. Lilla uddar
      Ävjeudden udde
      Ödeslundsgärdena gärden
      Öhornet, Lilla udde
      Öhornet, Stora udde
      Ölen, Stora o. Lilla sjöar
      Ölen sjö
      Ölen, Lilla vik
      Ölen, Lilla sjö
      Ölen, Stora sjö
      Ön holme
      Ön holme
      Örflon sjö
      Örflon sjö
      Örfloån bäck
      Örkaggen sjö
      Örkaggen sjö
      Örsholmen ö
      Örsholmen udde
      Örsholmsviken vik
      Österbytärn tärn
      Österbytärn sjö
      Öster lycka gärde
      Östersjön sjö
      Östersjön sjö
      Östersjön sjö
      Östersjötorpaviken vik
      Österängen äng
      Östra backarna gärde
      Östra gärdena gärden
      Överlund skogsparti

  ^  

Örebro läns socknar m.m.