ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ramundeboda socken : Grimstens härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 167 Naturnamn : 530 Bebyggelsenamn : 353 Naturnamn : 567
Ramundeboda (även kallat Bodarne) sn *-ålbefalsäng äng Laxå köping Alebacken skogsbacke
Ramundeboda (även kallat Bodarne) sn Abbor Måsen Saknas Ranundeboda socken sn Alguten mosse
Ramundeboda sn Abbor Tärn (kärr) Ranundeboda socken sn Alguten förr festplats
Ramundeboda sn /Se Alguten mosse Ranundeboda sn Alguten moss- och skogsområde
Ramundeboda sn Alguten mosse Bodarne f. sn Algutsmossen, se Alguten mosse
Ramundeboda (även kallat Bodarne) sn Alguten terräng Bosasocknen inbyggarbeteckning Altarmon skogområde
Ramundeboda (även kallat Bodarne) sn Alguts mossen Saknas Bombergarn inbyggarbeteckning Altarstenen stenblock
?Ramundeboda sn *Altasten gränsmärke borrar inbyggarbeteckning Amperna sjö
?Ramundeboda sn Amperna sjö borrar inbyggarbeteckning Askebäcken, se Raskebäcken bäck
Ramundeboda sn Askebäcken bäck Isbergen inbyggarbeteckning Aspöarna, se Aspön ö eller öar
?Ramundeboda sn /Se Baggetorp triangelpunkt Kojen inbyggarbeteckning Aspön ö eller öar
Ramundeboda sn /Se Baggudden udde Laxåbo inbyggarbeteckning Augustilund strandområde
Ramundeboda förs. /Se Baggviken vik Mosstorpare inbyggarbeteckning Baggegrundet grund
Ramundeboda f.d. sn /Se Björkholmen holme Röforsare inbyggarbeteckning Baggen sten
Ramundeboda f.d. sn /Se Björkåsen höjd Röforsbo inbyggarbeteckning Baggudden udde
Bodarne sn Björkängen terräng Adamssons lht Baggudden udde
Bodarne sn? Björkängen terräng Agadir villaområde Baggviken vik
Bodarne f. sn Björkängsskogen terräng Almedal bostads- och affärshus Baggviken vik
Bodarne sn Björnbäcken bäck Backen torp Baggängen hagmark
Bodarne by Björnbäcksmossen mosse Backen torp Baggängsvägen bilväg
Bodarne förr sn Björnudden udde Baggetorp bebyggelse Becksjön Saknas
Bodarne Saknas Blåbärsudden udde Baggetorp torp Björkholmen holme
Bodarne sn Boa sjö, se Borasjön Saknas Baggetorpsskolan förr skola Björkholmen ö
Tivägsboda Saknas Boasiön, se Borasjön sjö Bankens boningshus Björkåsa källa kallkälla
Bodarne sn? Boasjön, se Borasjön sjö Banvaktsstugan boningshus Björkängsskogen skog
Bodarna sn Boasjön, se Bodernasjön sjö Benhuset förr hus Björnamossen mosse
Bodarne sn Bockholmen holme Bergfästet föreningshus Björnbäcken vattendrag
Bodarna sn Bodasiön, se Borasjön sjö Bjursnäs bebyggelse Björnbäcken bäck
Bodarne sn Boda Siön, se Borasjön sjö Bjursnäs bostadshus Björnbäckskärret mosse
Bodarne gästgivargård? Boda Siön, se Borasjön sjö Björkebo boningshus Björnbäcksmossen mosse
Bodarna sn Boda Siön, se Borasjön sjö Björkåsen torp Björnmossen mosse
Boderna Saknas Boda Siön, se Borasjön sjö Björkåsen förr torp Björnudden udde
Bora kyrka Saknas Bodasiön, se Borasjön sjö Björkängen torp Björnudden udde
Ramundeboda sn sn Boda Siön, se Borasjön sjö Björkängen förr torp Björnviken vik
Bodarne sn Bodasjön, se Borasjön sjö Björlins lht Blåbärsudden udde
Bodarna sn Bodasjön sjö Bodarna, se Tivägsboda Saknas Blåbärsudden udde
Bodarna sn Bodernasjön sjö Boderna, se Ramundeboda sn Bockholmen ö
Bodarna Saknas Bodarnesjön sjö Bomberget torp Bockholmen, Lilla ö
Bodarne sn Bodernasjön sjö Bomberget gård Bockholmen, Stora ö
Bodarna sn Bodarne sjön sjö Bora, se Tivägsboda Saknas Bodernamossen, se Boramossen mosse
Bodarna sn Bodarnesjön sjö Bora krog förr krog Bodernasjön sjö
Boerna, se Ramundeboda sn Bodernaån å Borggården Saknas Bombergslyckan, se Lyckan ängslycka
Bora Saknas /Se Boderna äng äng Brattfors, se Gatan Saknas Bora grindar järnvägsbommar
Baggetorp Saknas Bodernamossen Saknas Brattfors eller Backen, se Backen torp Borahusen förr bodar
Boderna sk Bodernasjön Saknas Brattforsen bst Boramossen mosse
Bodarne gästgivargård Boramossen mosse Brattforsen torp Boramossen mosse
Bodarna krog Saknas Borasjön sjö Brattforsen torp Borasjön sjö
Ekhult Saknas Borasjön sjö Brostugan bebyggelse Borasjön, se Bodernasjön sjö
Ekshult gd /Se Borasjön sjö Brostugan gård Brostuge löväng lövskogsområde
Harryggen torp Borasjön sjö Brostugan och Lekaråsen bebyggelse Brostugevägen bilväg
Hjulåsen torp /Se Borasjön sjö Busan ungkarlsbaracker Brostugeängen, se Brostuge löväng lövskogsområde
Holm kvarn Borasjön sjö Bäck, se Bäcken torp Brunnkällan järnhaltig källa
Holmen gd Borasjön sjö Bäcken torp Brunnsnäsmossen mosse
Holmen gd? Borasjön sjö Bäcken torp Brände mon skogsområde
Holmen gd Borasjön sjö Bäcklunda lht Brännan skogsområde
Saknas Saknas Borasjön sjö Centralskolan högstadieskola Bränningvägen bilväg
Saknas Saknas Boramossen mosse Dagmarstorp boningshus Bränntorfsmosse, se Oxhultsmossen mosse
Hofvatorp Saknas Borasjön sjö Dalins bonings- och affärshus Butvägen väg
Hovratorp gd /Se Borasjön sjö Dimmingstorp torp Butvägen körväg
Saknas Saknas Borasjön sjö Dimningstorp boningshus Byggemarken skog
Isberga gdar /Se Borasjön sjö Egnahem villaområde Byggemarksvägen gångväg
Isberga gdar /Se Borasjön Saknas Ekshult bebyggelse Byggeslätten skoglöst område
Isberga gd:ar /Se Borasjön sjö Ekshult Saknas Byggmarken skogstrakt
Saknas Saknas Borasjön sjö Eldvaktars, se Eldvaktartorp lht Båtudden udde
Köningsgården hemman Brattefors Saknas Eldvaktartorp lht Bäckvägen bilväg
Köningsgården Saknas Brattefors Saknas Eldvakten hyreshusområde Bäckängen myrmark
Kolön tp /Se *Brohalla-Stavkärrs damm damm Elinborg hus Dagmars tuva, se Gräsholmen holme
Kållvigsnäs Saknas Bromossen mosse Erikslund förr torp Dammkärret sankmark
Kållvigsnäs Saknas Brostugumossen, se Stavkärrsmossen mosse Fallbergs förr banvaktsstugan Décauvillespåret förr arbetsspår
Lassåna bruk Brunnskällan Saknas Fallet torp Djupbergsrisen berg
Laxån, (Lilla) gd /Se Brunnsnäsmossen mosse Fallet torp Druggemossen mosse
Stora Lassåna bruk? *Bråtängen äng Ferdinands förr torp Druggemossen mosse
Lassåna herrgård med bruk Bränntorfs mosse Saknas Finnebygget, se Mon torp Ersbackamossen mosse
Stora Lassåna bruk Butkärren Saknas Finnströms förr torp Ersbäckamossen, se Ersmossen mosse
Lassåna bruk *Butkärren Saknas /Se Fröbergsstugan förr hus Ersmossen mosse
Stora Lassåna brk Butmåsen Saknas Fäkta förr torp Ersmossen mosse
Stora Lassåna bruk *Butmåsen Saknas /Se Föreningshuset hus Fabriksdammen damm
Stora Lassåna brk Butvägen Saknas /Se Gamla Bruket, se Lindåsen Saknas Fagerviken vik
Lassåna, Stora gd Byggemarken skogstrakt Gamla skolan låg- och mellanstadieskola Fagerviken vik
Lassåna, Lilla gd /Se Byggemarken terräng Gatan lht Falla gryta jättegryta
Lassåna, Stora gd /Se Byggeslätten terräng Gatstugan, se Fröbergsstugan förr hus Fallamogruvan gruvöppning
Lassåna, St. gd /Se Bäckdalsån å Granberga förr hus Falla äng äng
Larsåna gd /Se Bäckdalsån å Granebo boningshus Fallegruvorna gruvhål
Laxå(na) Saknas Bäckängen terräng Grindstugan förr boningshus Fallevägen körväg
Laxå hmn? *Dallarisängen äng Grindstugan förr stuga Farfars bäck bäck
Laxå bruk? Drugge mossen Saknas Gräsmon torp Festholmen ö
Laxå bruk Druggemossen mosse Gräsmon torp Fiskarviken vik
Laxå bruk Ersbackamossen mosse Grönevall torp Fridas lada lada
Laxå bruk Ersbäckamossen Saknas Gröne vall förr torp Fula stenen stenigt område
Laxå bruk Ersmossen mosse Gummetorp bebyggelse Fäbron körväg
Laxå hg /Se Fagerviken vik Gummetorp förr gård Fäholmarna holmar
Laxå köping /Se Festholmen holme Gömma torp Fäktavägen körväg
Laxå köp. /Se Fräknesumpen, se Sumpen mosse Gömma förr torp Fäktemoga skogsområde
*Laxå masugn Saknas Furumon, se Kråkmossen mosse Hageberg torp Fäkällan kallkälla
Långsmon Saknas *Fähushagen hage Hageberg lht Fördärvet förr såg
Långsmon by Fäktemoga terräng Hagen torp Gamla Askersundsvägen bilväg
Långsmon by Galteryggen ås Hagen gård Gatfallet väg
Långsmon gd /Se Gamla Skans, se Skansbacken höjd Harryggen arb.bost. Getaryggen grusås
Långsmon gårdar /Se Geete Rÿggen, se Getaryggen ås Harryggen lht Getryggen höjd
Långåsen pshmn Getaryggen ås Hassels förr banvaktsstuga Gravensdal dal
Långåsen gd /Se Getaryggen ås Hemgården sjukhem Grinnabacken vägbacke
Långåsen gd /Se Getaryggen ås Hjulåsen torp Gruvan gruvhål
Mosjötorp tp /Se Getryggen, Getaryggen gränsås Hjulåsen torp Grytberget område med jättegrytor
Munkestugan hus Getaryggen höjd Holmen bebyggelse Grytefot sten
Nickebo villa /Se Getaryggen berg Holmen torp Gryten sjö /Se
Oxhult kv? Getaryggen höjd Holmskvarn torp Gryten sjö
Owädest. Saknas Getryggen ås /Se Holmstorp torp Gryten sjö
Prest. Saknas Getaryggen skogsområde Hovertorp, se Hovratorp Saknas Gryten, se Grytsjön sjö
Presttorp prstgd Gillermossen Saknas Hovertorp gård Gryterösa råröse /Se
Presttorp prästgård Grinnabacken höjd Hovertorp, Norra torp Grytestenen, se Grytefot sten
Ramundaboda Saknas Grosjön sjö Hovertorp, Södra torp Grytområdet naturreservat
Ramundaboda Saknas Gryfot el. Grytan, se Gryten sjö Hovratorp bebyggelse Grytreservatet, se Grytområdet naturreservat
Tivedens kloster kloster Grytf[o]t gränsmärke Humlekärret, se Slätraska torp Grytsjöbäcken vattendrag
Ramundeboda förr kloster Grytefot gränssten(?) Hålldammen bebyggelse Grytsjöbäcken bäck
Tivedens kloster kloster Grytefot öl[?] Hålldammen bostadsområde Grytsjön sjö
Ramundeboda kloster Grytefot skär(?) Hörnet stuga Grytsjön, Stora sjö /Se
Ramundeboda kloster Grytefot? gränssten (eller ö?) Isberga bebyggelse Grytsjön sjö
Ramundeboda förr kloster /Se Grÿten, se Grytsjön sjö Isberga förr gård Grytsjö rösa råröse /Se
Ramundeboda kloster Saknas Gryten sjö Jokastugan bst Grytsjöån, se Grytsjöbäcken bäck
Sankt Antonii kloster Saknas Gryten sjö Jontebygget, se 1 Löffallet eller Jontebygget Saknas Grytåsen kuperat område
Saknas Saknas Gryten sjö Jontebygget gård Gråmunkefallet förr dammfästen
Ramundeboda Saknas Gryten sjö Jordistorp, se Joristorp Saknas Gräsholmen holme
Ramundeboda kloster Saknas Gryten (del av sjö) Joristorp bebyggelse Gräsmosjön sjö
Ramundeboda förr kloster /Se Gryten sjö Joristorp gård Gräsmosjön sjö
Tivedens kloster Saknas Gryten sjö Jorsas, se Joristorp gård Grässjöbäcken Saknas
Ramundeboda Saknas Gryten sjö Järnbergs förr stuga Grässjöbäcken bäck
Ramundeboda Saknas Gryten sjö Kanalskolan mellanstadieskola Grässjön sjö
Ramundeboda kloster Saknas Gryten sjö Kanalstugan förr hus Grässjön sjö
Ramundeboda kloster Saknas Gryten sjö Karlstorp förr arbetarbostad Grävlingakullen höjd
Ramundaboda Saknas *Lilla Gryten vik Klockarbacken torp Gröne fläck, se Gröne plätten badplats
Ramundeboda gård Saknas Gryten sjö Klockaretorpet torp Gröne plätten badplats
Romblaboda kloster Saknas Gryten sjö Klockartorp torp Gummetorpsmossen mosse
?Ramundeboda kl. Gryten sjö Klockartorp gård Gummetorpsmossen mosse
Ramundeboda kloster? Gryten sjö Klockartorpsskolan förr skola Gummetorpsån bäck
Ramundeboda kloster Saknas Gryten sjö Klämma banvaktsstuga Gäddsjömossen mosse
Ramundeboda Saknas Gryten sjö Klämma torp Gäddsjömossen mosse
Tivägsboda Saknas Lilla Gryten sjö Klämma torp Gäddsjön sjö
Ramundeboda kloster Saknas Gryten sjö Kojan, se Östanbäck torp Gäddsjön sjö
Ramundeboda Saknas Gryten sjö Kolön bebyggelse Gäddtärn, se Gäddsjön sjö
Ramundeboda Saknas Gryten sjö /Se Kolön torp Gäddviken vik
Ramundeboda kloster Saknas Gryten, Stora och Lilla , se Grytsjön sjöar Korea hyreshusområde Gölabäcken, se Hovertorpsån Saknas
Ramundeboda Saknas Grytesiön, se Gryten sjö Korsbacken torp Gölabäcken bäck
Ramundeboda Saknas Siön Grÿtfot el. Grÿten, se Gryten sjö Korsbacken gård Gölen göl
Ramundaboda gd Grytsjön sjö Kringsjötorp torp Gölåsarna rullstensåsar
Ramundeboda förr kloster /Se Grytsjön sjö Kringsjötorp, Västra förr torp Gömmavägen bilväg
Ramundeboda förr kloster /Se Grytsjön sjö Kringsjötorp, Östra torp Hacket gärde
*Sankt Antonii kloster, se Ramundeboda kloster förr kloster Grytsjön sjö Kulla bebyggelse Hagebergsvägen bilväg
Sifgridstorp Saknas Grytsjön sjö Kulla torp Hammarbäcken bäck
Stavkärr gd /Se Grytsjön sjö Kung Karl förr bostadsområde Harryggsskogen skog
Stavkärr gd /Se Grytsjön Saknas Kvädertorp bebyggelse Hastviken vik
Stavkärr gd /Se Grytsjön sjö Kvädertorp torp Heden, se Hacket gärde
Stavkärrs kvarn kvarn Grytsjön, Stora sjö /Se Kåken förr boningshus Himlamaja flyttblock
Stafåna gd Grytåsen höjd Kärr torp Holmaviken vik
Stavåna lht /Se Gråsjön, se Kråksjön sjö Kärr villaområde Holmaviken vik
Stavåna lht /Se Gräsholmen holme Lassåna, Stora bebyggelse Holmbackarna vägbackar
Stavåna gd /Se Gräsmosjön sjö Lassåna herrgård Holmbäcken bäck
?Söderboderne Saknas Gräsmosjön sjö Lassåna Klockartorp, se Klockartorp torp Holmkärret kärr
Bodharne Saknas Gräsmosjön sjö Lassåna, Lilla, se Laxå eller Lilla Lassåna bebyggelse Holmskvarnsdammen damm
»Tivedsboarne» Saknas Gräsmosjön sjö Lassåna, Lilla, se Laxå Herrgård förr herrgård Holmskvarnsholmarna öar
Tivägsboda Saknas Gräsmosjön sjö Laxå bebyggelse Holmskvarnsviken vik
Tivägsboda Saknas Grässjöbäcken bäck Laxå köping Holmskvarnsviken vik
Tivägsboda Saknas Grässjön sjö Laxå industrisamhälle Hovertorpsån vattendrag
Tivägsboda Saknas Grässjön sjö Laxå bruk förr järnbruk Hovertorps ängar, se Utläggen förr äng
Tivedens kloster, se Ramundaboda kloster Saknas Grässjön sjö Laxå eller Lilla Lassåna bebyggelse Hovtärn tärn
Tvärbygget gd /Se Grässjön sjö Laxå Herrgård förr herrgård Hovtärnen sjö
Åland gd? Grässjön sjö Lekaråsen, se Brostugan och Lekaråsen samt Fallet Saknas Hullsjön, se Hultsjön sjö
?Äspelund gd Grässjön sjö Lindalen torp Hullsjön sjö
  Grässjön sjö Linddalen torp Hultsjön sjö
  Grässjön Saknas Lindåsen bebyggelse Humlekärret kärr
  Grässjön sjö, delvis igenvuxen Lindåsen förr arbetarbostad Hunnaberget berg
  Grässjön sjö Linnèa hyreshusområde Hunnabergskärret kärr
  Grässjön sjö Lokalen förr föreningslokal Hållebacken vägbacke
  Grässjön sjö Lugnet lht Hönan grund
  Gronsion, se Grässjön sjö Lutters lht Isaks bäck bäck
  Gummetorpsmosssen mosse Långdammen torp Isbergabacken vägbacke
  Gäddsjömossen mosse Långdammen förr torp Isbergagången gångstig
  Gäddsjön sjö Långdammen pensionärshem Johns vik vik
  Gäddsjön sjö Långkatekesen förr bostad och samlingslokal Jonalyckan ängslycka
  Gädd-Tärn Saknas Långsmon bebyggelse Jontebyggsvägen bilväg
  Gölabäcken bäck Långsmon gård Jönsviken vik
  Gölabäcken bäck Långåsen bebyggelse Kanalen Saknas
  *Harryggens äng Långåsen gård Karamossen mosse
  Harryggen ås /Se Långåsen, Lilla torp Karamossen mosse
  Harryggsskogen terräng Långåsen, Lilla, se Murns gård Karsabacken vägbacke
  Holmkvarnsviken vik Långåsen, Stora, se Långåsen gård Karsabacken offerkast
  Holmkärret kärr Löffallet eller Jontebygget Saknas Kasselkärret kärr
  *Holms masugn Saknas Malmgården förr hus Kattemossen mosse
  Holmsviken vik Massfabriken sulfitfabrik Kidronsbäck, se Sidronsbäck bäck
  Holmsån å Mellansjö, se Skiramon eller Mellansjötorp torp Klampa drag ösystem
  *Hovertorps täppor åkrar Mellansjö, se Skiramon torp Klampakärret, se Klumpakärret kärr
  Hovtjärn sjö Mellansjötorp, se Skiramon eller Mellansjötorp torp Klockarbacken skogsbacke
  Hovtärnen sjö Mon torp Klumpagölen göl
  Hovtärnen sjö Mon, se Storemon gård Klumpakärret kärr
  Hullsjön sjö Mon, Lilla lht Klämmabäcken bäck
  Hullsjön sjö Mosebacke förr boningshus Klämmebäcken Saknas
  Hunhuvudängen äng Mosjömossen torp Knappåsen ås
  Hunnaberget höjd Mosjömossen, se Mossen torp Kolgården plats för upplag
  Höghults röse gränsmärke Mosjötorp torp Kolgården plats för upplag
  *Högsten gränsmärke(?) Mosjötorp, Södra, se Finnströms förr torp Kolgårdsvägen bilväg
  Hökehult Röse, se Höghults röse gränsmärke Mosjötorpet torp Kolken sjö
  *Hökåsmossen ängsmark Mossbo, se Sanden hmd Kolken, se Älgåsakolken sjö
  Isbärga äga /Se Mossen torp Kolömossen mosse
  Jontebygget terräng? Mosstorp bebyggelse Kolöviken, se Svartåviken vik
  *Jägernäsmossen mosse Mosstorp lht Kolövägen bilväg
  Jönsviken vik Mosstorp, se Lutters lht Kommunalbadet badplats
  Kapellbacken i Boderna gärde Saknas Mosstorpestugan bst Korsbacken, Lilla o Stora höjder
  Karamossen mosse Motorp el. Sågen bebyggelse Korsbackeviken vik
  Karamossen mosse Murns gård Korsbackeviken vik
  Karamossen mosse Murns, se Långåsen, Lilla torp Korsbottnen kolningsplats
  Karamossen mosse Nickebo boningshus Korset skogsstigar
  Karamossen Saknas Nybygget torp Korset vägkors
  Karmemosse Saknas Nybygget förr torp Kossekärret kärr
  Karmosseö Saknas Nyhammarn arb.bost. Kotthuset förr kottklängningsanstalt
  Karamossen mosse Nyhammaren torp Kringelpussen kärr
  Karamossen mosse Nysätra stuga Kringsjöbäcken bäck
  Karamossen mosse Nytorp, se Kärr torp Kringsjöbäcken bäck
  Karsabacken höjd Nyttorp, se Kärr villaområde Kringsjömossen mosse
  Kasselkärret kärr Ordenshuset, se Bergfästet föreningshus Kringsjömossen mosse
  Killingenäs, se Näsudden udde Oxhagen villaområde Kringsjön sjö
  *Killingeviken vik Oxhult såg o. hyvleri Kringsjön sjö
  *Killingnäset näs Oxhult lht Kroggärdet strandområde
  Klumpakärret kärr Perstorp torp Kroken, se Kroksjön sjö
  Klämmabäcken bäck Perstorp torp Kroksjön sjö
  Kolings måsen Saknas Pettersburg boningshus Kroksjön sjö
  Kolken sjö Prästgården, se Prästtorp Saknas Kråkmossarna mosse
  Kolken sjö Prästtorp bebyggelse Kråkmossen mosse
  Kolömossen mosse Prästtorp gård Kråksjön sjö
  Kolömossen mosse Ramundeboda kloster klosterruiner Kråksjön sjö
  *Korpbäcken bäck Ramundeboda kyrka kyrka Kråkvattnet, Lilla, se Gläsmosjön sjö
  Korsbacken Saknas Risbålet torp Kråkvattnet, Stora, se Kråksjön sjö
  Korsbacken backe(?) Risbålet förr torp Kråkån bäck
  Korsbackeviken vik Ryktartorp, se Ryttaretorp torp Kröken förr badplats
  Korsbottnen terräng Ryttaretorp torp Kullabäcken, se Grässjöbäcken bäck
  Korsbäckarna bäckar Ryttartorp torp Kulpakärret mosse
  Kringelpussen mosse Röfors bruk Kulpavägen körväg
  Kringelpussen kärr? Röfors brukssamhälle Kulpen kärr
  *Kringsjöbäcken bäck Röforsmässen, se Granberga förr hus Kvarnen kvarn
  Kringsjöbäcken bäck Saltängen bebyggelse Kvarnslätten gärde
  Kringsjömossen mosse Saltängen nybebyggt bostadsområde Kvarnströmmen fors
  Kringsjömossen mosse Saltängen, Norra torp Kvarnströmmen fors
  Kringsjön sjö Saltängen, Norra lht Kvädertorpsskogen skog
  Kringsjön sjö Saltängen, Södra torp Kyrkemokärret kärr
  Kringsjön Saknas Saltängen, Södra lht Kyrkroten ängslycka
  Kringsjön sjö Saltängsskolan mellanstadieskola Kålviken vik
  Kroksjön sjö Sandbacken torp Käringeberget udde
  Kroksjön sjö Sandbacken torp Lacksjön, Stora, se Laxsjön, Västra sjö
  Kroksjön sjö Sanden hmd Lagmansgärdet förr åker
  *Kråkfotsängen terräng Sefferstorp, se Sigfridstorp Saknas Lagmansängen, se Lamansängen gärde
  Kråkmossen mosse Sigfridstorp bebyggelse Lagmansängen ängsmark
  Kråkmossen mosse Sigfridstorp gård Lagmansängsvägen körväg
  Kråksjön sjö Sion bostadsområde Lamansängen gärde
  Kråksjön sjö Sjömon torp Lasse-Röjebäck nedre loppet av Kringsjöbäcken
  Kråksjön sjö Skansen förr boningshus Laxsjön, Västra sjö
  Kråksjön sjö Skarbyholm lhtr Laxsjön, Västra sjö
  Kråksjön sjö Skarbyholm med Sågmossen bebyggelse Laxsjön, Östra sjö
  Kråksjön sjö Skarbyholm, Nedre lht Laxån å
  Kråksjön sjö Skarbyholm, Övre lht Laxån å
  Kråksiön Saknas Skarbyholm, se Spelbo hmd Lekareåsen grusås
  Siön Lilla Kråkvattnet Saknas Skiramon eller Mellansjötorp torp Lerviken vik
  Kråksjön sjö Skiramon torp Lilla gölen förr badplats
  Kråksjön sjö Skogshyddan förr koja Lilla sundet sund
  Kråksjön sjö Skogshyddan lht Lillsjön del av Grytsjön
  Kråksjön sjö Skogshyddan förr stuga Lillängen förr betesmark
  Kråkvattnet, Lilla, se Gräsmosjön sjö Skrämma torp Lindåsen skogsås
  Stora Kråkwatnet, se Kråksjön sjö Skrämma torp Linnéa, Lilla bergknalle
  Kungsängen äng Släpersberg bostadshus Linnéa, Stora berg
  Kvarnhagen, se Kvarnslätten åker Släpersbergsområdet bostadsområde Linnéaskogen skogsområde
  Kvarnslätten åker Slätraska torp Lomholmen holme
  Kvädertorpsskogen terräng Slätraska torp Lomholmen ö
  *Källkärrängen äng Slättask Stora(!), se Trugen Saknas Loppestenen sten
  Käringe MåBen, se Karamossen mosse Småland, Lilla förr hyreskasern Lundins lagård förr ladugård
  Lagmansgärdet terräng Småland, Stora förr hyreskasern Lustigkrog, Stora bergkulle
  Lagmansängen terräng Snickarbygget torp Lustigkrog, Stora bergkulle
  Lagsjö Saknas Snickarbygget förr torp Luttraviken vik
  *Lagsjö hög råmärke /Se Snällebo bst Lyckan ängslycka
  Lamansängen åker Snällebo lht Lyckekällorna kallkällor
  Wäster Lass Siön, se Laxsjön, Västra sjö Solhem bostadshus Långe bron bilväg
  Wäst? LasSiön sjö Spelbo hmd Långebrona, se Långe bron bilväg
  Öster Lass Siön, se Laxsjön, Östra sjö Stallet boningshus Lången sjö /Se
  Öst? Las Siön, se Laxsjön, Östra sjö Stavkärr bebyggelse Lången sjö
  Lassån, se Laxån å Stavkärr gård Lången sjö
  Lassåna, Stora triangelpunkt Stavkärrstorp torp Långholmen holme
  Lagsjöhög Saknas Stavkärrstorp lht Långholmen ö
  Lassiön, se Laxsjön, Västra o. Östra sjö Stavsjön, Stora förr gård Långkällan sjö
  Westre Laxsiön Saknas Stavsjön Stora och Trumhult bebyggelse Långkällemon skogsområde
  Laxsjön Västra sjö Stavån, se Stavåna bebyggelse Långmosseängen mosse
  Laxsjöarna Saknas Stavåna bebyggelse Långsmomossen mosse
  Laxsjön, Västra sjö Stavåna Saknas Långsmoviken vik
  Laxsjön, Västra sjö Stavåna gård Långsmoviken vik
  Laxsjön, Västra sjö Stavånsskolan skola Långsmovägen körväg
  Laxsjön, Västra sjö Stenhuset hyreshus Långsmovägen körväg
  Laxsjön, Västra sjö Stenmossen, Östra bebyggelse Långsmoån å
  Västra Laxsjön sjö Stensmossen lht Långsmoån bäck
  Laxsjön, Västra sjö /Se Stensmossen, Östra, se Stenmossen, Östra Saknas Långsynen raksträcka
  Vestra Lasjön sjö Storemon gård Lövhagebäcken bäck
  Laxsjöarna Saknas Storgården boningshus Majsahål kallkälla
  Laxsjöarna Saknas Storängen stuga Malmbacken förr sport- och festplats
  Laxsjön, Västra o. Östra sjöar Svartkulan torp Massvedstorget förr plats för upplag
  Laxsjön, Västra sjö Svartkulan förr torp Massvedstorget, Gamla förr plats för upplag
  Laxsjön, Västra sjö Svensmon förr torp Mellansjöviken vik
  Laxsjön, Västra sjö Svenstorp förr arbetarbostad Mellansjöviken, se Skiramoviken vik
  Laxsjön, V. sjö Sågen gård Mellanvägen körväg
  Laxsjön, Östra sjö Sågen, se Motorp el. Sågen Saknas Mellanvägen bilväg
  Laxsjön, Östra sjö Sågmossen hmd Mellåsarna skogsås
  Laxsjön, Östra sjö Sågmossen lht Mellåsvägen körväg
  Laxån Saknas Sågstugan torp Metastenen sten
  Laxsjön, Östra sjö Södra Mosjötorp, se Finnströms förr torp Midsommarberget berg
  Laxån å Sörby, se Sörbytorp lht Midsommarsberget höjd
  Laxån å Sörbytorp lht Mobäcken bäck
  Laxån å Sörängen förr torp Morteln holme
  *Lasså, se Laxån å Tallebo boningshus Mosjömossen mosse
  Lassån å /Se Tittut förr stugor Mosjömossen mosse
  Lassåå, se Svartån å Tivedsboda bebyggelse Mosjön sjö
  Laxån å Tivedsboda, se Tivägsboda bebyggelse Mosjön sjö
  Laxån å Tivedsskolan särskola Mosjön, Lilla, se Amperna sjö
  Laxån å Tivägsboda bebyggelse Mosjövägen bilväg
  *Lekaråsmossen mosse Tomtudden bonings- och affärshus Mossbron förr kavelbro
  *Lekarås röse gränsröse Trugamon, se Trugen förr gård Munkafallet, se Gråmunkefallet förr dammfästen
  Lerviken vik Trugen f.d. torp Munkakällan kallkälla
  *Lilla Lassåns åker terräng Trugen förr gård Munkastigen väg
  Lill Kråkvattnet, se Gräsmosjön sjö Trumhult förr torp Munkastigen förr vandringsled
  Lindåsen höjd Trumhult, se Stavsjön Stora och Trumhult Saknas Munkkällaren källarruin
  Lomholmen holme Tvärbygget, se Kvädertorp Saknas Myggkärret kärr
  Långan å Tvärbygget, se Kvädertorp torp Myrudden udde
  Långdammen terräng Tyrolervillan förr läkarmottagning Mårtabäcken bäck
  Lången sjö Udden boningshus Mårtaviken vik
  Lången sjö Ulvastupet förr SJ-bostäder Mår(r?)ebäcken vattendrag
  Lången sjö Uplings förr banvaktsstuga Märudden udde
  Lången sjö Valsverket Saknas Mörtöarna öar
  Lången sjö Valsverksskolan skola Notholmen holme
  Lången sjö Vena, Norra statarbostad Notholmen ö
  Lången sjö Vena, Södra torp Nya gärdet åker
  Lången sjö Vena, Södra torp Nybromossen mosse
  Lången sjö Vässlebacken torp Nybromossen mosse
  Lången sjö /Se Yxhult, se Ekshult Saknas Nybyggsvägen körväg
  Lången sjö Åbacka förr torp Nyckelbacken höjd
  Lången sjö Åkar-Kalles hus bostadshus Nyhammarsgruvorna gruvöppningar
  Lången sjö /Se Åland bebyggelse Nytorget torg
  Lången sjö Åland förr torp Nyängen förr betesmark
  Lången sjö /Se Åslunds, se Björlins lht Nyängen äng
  Lången sjö /Se Åtorp utgård Nyängsviken vik
  Långholmen holme Åtorp gård Nådabänken skogsbacke
  Långhögen Saknas Åängen utgård Näsudden udde
  *Långhöjden gränspunkt Åängen gård Näsudden halvö
  Långkällan tjärn Äspelund bebyggelse Näsudden udde
  Långkällan sjö Äsplund bebyggelse Ormgropen förr grop
  Långkällan sjö Äsplund torp Ormkärrsviken vik
  *Långsjöhög råmärke /Se Öhrmans, se Dimningstorp boningshus Orremossen mosse
  Långsjöhög Saknas Ön torp Orrmossen mosse
  Långsjön sjö Öna förr torp Orremossen mosse
  Långskella sjö Öna, se Ön torp Oxhultemossen mosse
  Långskälla Saknas Östanbäck torp Oxhultsdammen damm
  Långsmossen mosse Östanbäck torp Oxhultsmossen mosse
  Långsmoviken vik   Pelles vik vik
  Långsmoån å   Persamossen mosse
  Långsmoån å   Pers kolbotten kolbotten
  Lövhagebäcken bäck   Pesbäcken vattendrag
  Majsahål terräng   Pesbäcken bäck
  Mellansjöviken vik   Pesbäcksvägen bilväg
  Mellåsarna höjder   Pilstången öppen plats
  Metsjön, se Kolken sjö   Pissestenen sten
  Midsommarberget höjd   Porlamossen mosse
  Mobäcken bäck   Pungen grund
  Mosjö mossen Saknas   Purs land udde
  Mosjömossen mosse   Purs land udde
  Mosjömossen mosse   Pursviken vik
  Mosjön sjö   Pustabacken vägbacke
  Mosjön Saknas   Pustabacken vägbacke
  Mosjön sjö   Pustarebacken, se Pustabacken vägbacke
  Mosjön sjö   Pustebacken vägbacke
  Mosjön Saknas   Påls kulle höjd
  Mosjön sjö   Rabbibäcken bäck
  Mossen mosse?   Rabbimarken, se Rabbit skogsmark
  Munkstigen Saknas   Rabbiskogen skog
  Munkastigen väg   Rabbit skogsmark
  Munkstigen väg   Rabbivägen körväg
  Munkstigen väg   Ramundekällan kallkälla
  Myggkärret kärr   Raskebäcken bäck
  Mörtöarna öar   Renhults lycka förr åker
  Notholmen holme   Risberget, Lilla berg
  Nybro mossen Saknas   Risberget, Stora berg
  Nybromossen mosse   Risbålsmarken skogsområde
  Nyckelbacken höjd   Rismarksvägen bilväg
  Nyängen terräng   Rosenlund förr dansplats
  Näsudden udde   Råbockafallet fälla
  Näsudden udde   Rödmossen mosse
  *Ormkärret äng   Röforsbanan bruksspår
  Orremossen mosse   Sandbäcken, Lilla bäck
  Orremossen mosse   Sandbäcksvägen bilväg
  Orrmossen mosse   Sandkullarna kullar
  Orrmossen mosse   Sandkullevägen körväg
  Orrmossen mosse   Sandlyckan gärde
  Orremossen mosse   Saras kärr kärr
  *Oxhulthagen hage   Sidronsbäck bäck
  Oxhultsmåsen Saknas   Sions berg udde
  Persamossen mosse   Sjöhagen strandområde
  Pesbäcken bäck   Sjömoholmarna öar
  *Porla källa gränskälla   Sjömomon höjd
  Porlamossen mosse   Skallerholmen holme
  Porlamossen mosse   Skansbacken höjd
  Pullerkälla, se Porla källa källa   Skansbacken höjd
  Purs strand udde   Skansmossen, Skansmossen, Södra mossar
  Ramunders hög   Skansmossen mosse
  Ramlunders hög forngrav /Se   Skarbommen körväg
  *Rödmossen mosse   Skeppsten(en) ö
  Röfors? Saknas   Skeppsstenen klippa
  Röfors Saknas   Skiramoviken vik
  Rögors station   Skiren sjö
  Röfors Saknas   Skisen sjö
  Saltängen äng   Skiren sjö
  Sandlyckan gärde   Skirenstigen promenadstig
  Saras kärr kärr   Skitareröjan förr åker
  Sidronsbäck bäck   Skjutbanan skogsbacke
  Skansbacken höjd   Skjutbanevägen körväg
  Skansbacken höjd   Skogskyrkogården kyrkogård
  Skansbacken backe   Skogvaktarns lycka förr gärde
  Skansbacken Saknas   Skrikarbacken skogsbacke
  Skansbacken höjd /Se   Skräphögen förr avfallstipp
  Skansbacken höjd   Skvalebacken skogsbacke
  Skansbacken höjd?   Skvalet förr dammluckor och flottränna
  Skansmossarna Saknas   Skållekärret kärr
  Skansmossen, Södra, se Kolömossen mosse   Slottsmossen, se Slåttsmossen mosse
  Skansmossen Saknas   Slåttsmossen mosse
  Södra Skansmossen Saknas   Slåttsmossen mosse
  Skansmossen mosse   Smedbacken vägbacke
  Skansmossen o. S. Skansmossen mossar   Smeddammen Saknas
  Skansmossen mosse   Smeddammen damm
  Skeppsstenen grund   Smedholmen ö
  Skiren sjö   Smörblombacken vägbacke
  Skiren Saknas   Snackuddarna uddar
  Skiren sjö   Snokuddarna småöar
  Skrikarbacken höjd?   Snöplogbacken vägbacke
  Slåttsmossen mosse   Spennares stall förr stall
  Slottsmossen mosse   Spiksmedjan förr smedja
  Slåttsmossen mosse   Spiskroken, se Kroksjön sjö
  Slättmossen Saknas   Spångamossen mosse
  Smeddammen damm   Spökroken vägkrök
  Smedholmen holme   Spökstenen sten
  Snokuddarna öar   Stavkärrsmossen mosse
  Sohirn, se Skiren sjö   Stavkärrsmossen mosse
  Stavkärrs damm, se Brohalla-Stavkärrs damm Saknas   Stavkärrsån, se Stavånsån Saknas
  Stavkärrsmossen mosse   Stavkärrsån bäck
  Stavkärrsmossen mosse   Stavkärrsåsen skogsås
  Stavkärrsån å   Stavsjögångan gångstig
  Stavsjön, Stora sjö   Stavsjön sjö
  Stavsjön, St. f.d. hemman   Stavsjön, Stora sjö
  Stavsjön, St. sjö   Stavån å
  Stora Stafsjön sjö?   Stavånsån å
  Stavsjön, Stora sjö   Stavånsängen äng
  Stavsjön, Stora sjö   Stavånsängen äng
  Stavsjön, Stora sjö /Se   Stenabacken grusås
  Stavsjön, St. sjö /Se   Stenskvalet, se Skvalet förr dammluckor och flottränna
  Stavån å /Se   Stensmossen mosse
  Stavån å /Se   Stensmossen mosse
  Stenabacken höjd   Stjälpestenen, se Skeppsstenen klippa
  Stenbäcken Saknas   Stockabromossen mosse
  Stensmossen mosse   Stockabromossen mosse
  Stensmossen mosse   Stockabrovägen bilväg
  Stensmossen mosse   Stockemossen, se Stockabromossen mosse
  Stockabromossen mosse   Stocken, se Älgögat göl
  *Stora Lassåns hage Saknas   Stora gölen förr badplats
  Storgrytten, se Grytsjön sjö   Stora sundet sund
  Stor Kråkvattnet, se Kråksjön sjö   Storängen ängsmark
  Storängen terräng   Storängsskogen skog
  Storängen terräng   Storön ö
  Storängsskogen terräng   Storön ö
  Storön ö   Ströms dike förr avloppsdike
  Sulitelma höjd?   Sulitelma ås
  Sumpen mosse   Sulitelma bergknalle
  Sumpen sankmark?   Sulitelma berg
  Sumpen sankmark?   Sumpen kärr
  Svartebäcken bäck   Sumpen mosse
  Svartebäcken bäck   Svampen vattentorn
  Svartebäcken bäck   Svartebäcken vattendrag
  Svartkulan höjd?   Svartebäcken bäck
  Svartkulsmossen Saknas   Svartkulemossen mosse
  Svartkulemossen mosse   Svartkulemossen mosse
  Svartviken vik   Svartviken vik
  Svart ån Saknas   Svartån å
  Svartån å   Svartån å
  Svartån å   Svartåviken vik
  Svartån å   Svavelhuset förr hus
  Svartån å   Sydberget berg
  Sydberget höjd   Sydbergskällan kallkälla
  Sågdammsån å   Sågakärr parti
  Sörängen terräng   Sågdammsån bäck
  Tittut höjd   Sörsågen, se Fördärvet förr såg
  Tjuvstenarna terräng   Templarparken förr nöjespark
  Tobaks mossen Saknas   Timmerdiket förr flottningsränna
  Tobaksmossen mosse   Tiveden skogsområde
  *Torpön halvö (näs)   Tjuvstenarna klippområde
  Tosjömossen mosse   Tjuvstensmarken skogsområde
  Tosjön sjö   Tjuvstensvägen körväg
  Tosjön sjö   Tobaksmossen mosse
  Trekärret kärr   Tobaksmossen mosse
  Trollåsa mossen Saknas   Torvhuset förr hus
  Trollåsarna höjder   Tosjömossen mosse
  Trollåsen Saknas   Tosjön sjö
  Trollåsmossen mosse   Tosjön sjö
  Trugamossen mosse   Totterberget höjd
  Tyskhult mossen Saknas   Traktorvägen bilväg
  Tyskhultmossen mosse   Tranberget berg
  Tärnamossen mosse   Trekärret kärr
  Ulena Måsarna Saknas   Trollmyren, se Trollåsmossen mosse
  Uvaberget berg   Trollmyrvägen bilväg
  Uvaberget höjd   Trollåsarna höjder
  *Valboga gräns gräns   Trollåsarna skogsområde
  Valsverksdammen sjö   Trollåsmossen mosse
  Vasshultskogen terräng   Trollåsmossen mosse
  Vassmossen, se Stavkärrsmossen mosse   Trugamossen mosse
  *Vaängen äng   Trugavägen bilväg
  *Venaängen äng   Trugebäcken bäck
  *Vibybergen berg   Träkärret kärr
  Widfastamossen, se Porlamossen mosse   Träskofallet fälla
  Vifastmossen Saknas   Tröskarebergen berg
  Widfastamossen Saknas   Tuppamon skogsområde
  Wifars Måse, se Porlamossen mosse   Turingaberget berg
  Vigselkullen höjd   Tvätthamnen vik
  Vikärret kärr   Tyskhultmossen mosse
  Vällabäck Saknas   Tyskhultsmossen mosse
  Vällabäck Saknas   Turingafruberget höjd
  Wäst? LassSiön, se Laxjön, Västra sjö   Tyskhultsmossen mosse
  Åland terräng   Tältarn skogsbacke
  Ålands kanal Saknas   Tärnamossen mosse
  Ålands kanal kanal?   Utläggen förr äng
  *Ålaramen terräng(?)   Utterberget berg
  Äsplundsviken vik   Uvaberget bergsparti
  Önamossen mosse   Vackra vägen förr genväg
  Öudden udde   Valsverksdammen damm
  Öst? LasSiön, se Laxsjön, Östra sjö   Vasshultskogen skog
      Vena flygfält och område
      Verkeln fördämning i Borasjön
      Verkhusbacken vägbacke
      Widfastamossen, se Porlamossen mosse
      Vifasta skogstrakt
      Vifostevägen skogsväg
      Vigselkullen kulle
      Vikärret myrmark
      Virklakärret kärr
      Vällingkärret ängsmark
      Vällingskärret gärde
      Värkeln vattendrag
      Värmlandshed, se Hacket gärde
      Västerängen förr betesmark
      Västerängen idrottsplats
      Västra Laxsjövägen körväg
      Västra mossen förr mosse
      Västra näset näs
      Ålands berg berg
      Ålandsgrinden järnvägsbommar
      Ålands kanal, se Kanalen Saknas
      Ålands kanal kanal
      Ålandsskogen skog
      Ålandsvägen bilväg
      Åsamossen mosse(?) /Se
      Älgåsakolken sjö
      Älgögat göl
      Ängavägen körväg
      Äsplundsviken vik
      Äsplundsviken vik
      Önamossen mosse
      Östra marken hagmark
      Östra näset näs
      Östra sågen såg
      Östra ån å
      Öudden udde
      Öudden halvö

  ^  

Örebro läns socknar m.m.