ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Viby socken : Grimstens härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1102 Naturnamn : 227 Bebyggelsenamn : 517 Naturnamn : 64
Viby sn Nummerförteckning förteckning Viby socken Saknas Becksjön sjö
Viby sn Nummerförteckning förteckning Vuby sn Benkistebackarna backar?
Viby sn Bagge Kiär Saknas Viby sn Borgholmen holme?
Viby sn Benkista gruvor f.d. gruvor Viby gd o sn Brobybäcken å
Viby sn Benkista Saknas Viby gd o sn Bäcksjön, se Becksjön sjö
?Viby sn Benkista gruvor f.d. gruvor kålstock inbyggarbeteckning Börjapussarna gölar?
Viby sn Benskifte gruva? Vretstorps baggar inbyggarbeteckning Djupbäcken bäck /Se
Viby sn Björnamossen mosse Viby getingar inbyggarbeteckning Djupbäcksbron bro
Viby sn /Se Bläckkärret kärr Viby sjuare inbyggarbeteckning Dovra sjöar sjöar
Viby sn Blänkkärret kärr Adolfslund lht Dragonrödjan utäng
Viby sn Boijes skärpning Saknas Annelund lht Filpussmossen, se Sågamossen mosse
Viby sn Borgholmen holme Annelund lht Finnafallsmossen, se Ramshultsmossen mosse
Viby sn Boshälla Saknas Annelund, se Smatre lht Finnafallssjön göl
Viby sn Boshälla skans Saknas Backa, Västra bebyggelse Finnafallssjön Saknas
Viby sn Boshälla skans fornborg /Se Bellevue bs Fåfängsbacken rullstensås med forngravar
Viby sn Bosshällen terräng Backa, Östra bebyggelse Galgaberget berg
Viby sn Bredmossen mosse Benkistegruvan, se Gruvan lht Gallaberget höjd
Viby sn Brobybäcken bäck Berga bebyggelse Grimstenen flyttblock med fördjupn.
Viby sn Brobybäcken bäck Bergelund bs Gullbergsmossen mosse?
Viby sn Brobybäcken bäck Bergfallet bs Hömossen mark
Viby sn Bråthagen terräng Betesta, se Stenkulla bönhus Saknas Kilängen äng
Viby sn Bulltorp bäcken Saknas Björkelund lht Klevsbacken backe
Viby sn Bulltorpamossen mosse Björkelund lht Klockarängen, se Klockareängen äng
Viby sn Bäcksjön sjö Björkhagen lht Klockareängen äng
Viby sn Dammkärret kärr Björkhagen lht Korskärret, se Kosskärret kärr
Viby sn Dovra gruvor (f.d.?) gruvor Björklunda, se Busarbacken lht Kosskärret kärr
Viby sn Dofrasjön Saknas Björkå lht Kosskärret åkerlycka
Viby socken Dåfra-Siön Saknas Björshult bebyggelse Kvarntorpån å
Viby sn Dofrasjöarna Saknas Björstorp bebyggelse Lunnabacken bergshöjd
Viby sn Dovrasjön, Mellan- sjö Björsäng lht Nalviån, se Kvarntorpån å
Viby sn Dovrasjön, Norra sjö Blommendal torp Odenskans berg
Viby socken Dovra sjöar sjöar /Se Blommedal torp Orremossen mosse
Viby socken Filsmåssen Saknas Blomsterhult lht Ramshultsmossen mosse
Viby sn /Se Filhusmossen Saknas Blänket torp Rotarna uddar
Viby socken Finnafallsmossen mosse Bohult lht Råängen förr äng(?)
Viby socken Finnakällan källa Bomberget torp Rödjan, se Dragonrödjan utäng
Viby sn Fläskaberget höjd Bomberg, se Bomberget torp Römossen, se Skarbyholmsmossen mosse
Viby sn /Se Frömmetorp gruva Bosshällen bs Sjörskärret mark
Viby sn Fåfängsbacken höjd Botten torp Skarbyholmsmossen mosse
?Viby sn Fångstgropar terräng(?) Brahus lht Skarbysjön sjö
Viby sn Galga berget höjd Bratthällen Saknas Sketmossen mosse
Viby sn Gallaberget höjd Breslätt bebyggelse Slåttsmossen mosse
Viby sn Granåsen ägomark (?) Broby bebyggelse Stavkärrsån, se Stavånsån å
Viby sn Grimstenen sten Brobytorp bebyggelse Stavånsån å
Viby sn Grimstenen sten Brunnstorp lht Stormossen mosse
Viby sn Grindabacken ägomark Brånsta lht Svinamossarna mossar
Viby sn Gropakärrsbäcken bäck Brånsta lht Sågamossen mosse
Viby sn Gropkärret myr Bråntorp bebyggelse Sörbyhammaren sandås
Viby sn Gropkärret myrmark Bulltorp bebyggelse Sörbyån, se Kvarntorpån å
Viby sn Gruvmossen mosse Bulltorp kvarntorp Sörängen äng
Viby sn Gåsabrunn sankmark? Bulltorpakvarn, se Bulltorp kvarntorp Tiveden Saknas
Viby sn Gåsnäset udde Buren torp Tripphultsjön sjö
Viby sn Hagebergsholmen Saknas Busabacken, se Busarbacken lht Ugglan offerkälla
Viby sn Hagen terräng Busarbacken lht? Vallbybäcken, se Brobybäcken å
Viby sn Haget ägomark Bygget, se Hultsdalen Saknas Vassmossen mosse
Viby sn Hamraängen terräng Bäck gård Vibysjön sjö
Viby sn Histenen gränsmärke Bäck, Södra bebyggelse Vidkärret kärr
Viby sn Hiätstene-, se Histenen gränsmärke Bäcken bebyggelse Vretstorpsbacken, se Klevsbacken backe (l. höjd?)
Viby sn Hofra grufvor Saknas Bäcketorp el. Gropbäcken bebyggelse Vägareängen mark
Viby sn Hultagrufvan Saknas Bäcklunda lht? Välakärren, se Kossebo kärr
Viby sn Hällarna höjder? Bälltorp torp Välakärret kärr
Viby sn *Hästskotall råmärke Börjes, se Börjeslätt Saknas Ålandshav, se Dovra sjöar sjöar
?Viby sn *Hästskotall gränsmärke Börjeslätt bebyggelse Åmmen sjö
Viby sn *Hästskotall råmärke Börshult, se 1 Björshult Saknas Östersjön sjö
Viby sn Högberget berg Dalen bebyggelse  
Viby sn Högmossen Saknas Dalslund bs  
Viby sn Högåsmossen Saknas Daltorpet lht  
Viby sn Igelsjön Saknas Dammsätter lht  
Viby sn Igelsjön Saknas Damsätter, se Dammsätter lht  
Viby sn Igelsjön sjö Djupbäcken bebyggelse  
Viby sn Jutpussen träsk Djupbäcken gård  
Viby sn Jutpussen kärrmark Djupbäcken, Södra, se Bäck Södra Saknas  
Viby sn Jutpussen terräng? Djupbäcken, Östra, se Djupbäcken Saknas  
?Viby sn Jutpussen göl /Se Doppet avs?  
Viby sn Jutpussen kärrmark /Se Dragonrödjan utäng  
Viby sn Jutpussen träsk /Se Dresden torp  
Viby sn Kilmossen mosse Dåstorp bebyggelse  
Viby sn Klevsbacken höjd Ebbetorp, se Äbbetorp Saknas  
Viby sn Kofallet terräng Ekeberg bebyggelse  
+Viby sn Kolken sjö Ekelund torp  
Viby sn Konungslyckan Saknas Eliselund, se Liselund hmd  
Viby sn Korpåsen höjd Esslaretorp bebyggelse  
Viby sn Kvarntorpsån å Esslatorp, se Esslaretorp Saknas  
Viby sn Kyngensbäcken bäck Fagerbjörk bebyggelse  
Viby sn Latorp triangelpunkt Fagerlid bebyggelse  
Viby sn Laängen terräng Fagerlund lht  
Viby sn *Lekarås stenar(?) gränsmärke Fagersand lht  
Viby sn Linhults måsen Saknas Falkatorp, se Folketorp Saknas  
Viby sn Lurbobacken höjd Falla, se Falla Södra el. Ragvaldstorp Saknas  
Viby sn Långa kärret kärr Falla Södra el. Ragvaldstorp bebyggelse  
Viby sn Långsätters måssen Saknas Fallet, se Falla Södra el. Ragvaldstorp Saknas  
Viby sn Lämossen Saknas Fallet, se Hästafallet torp  
Viby sn Marielund ägomark Falltorp Norra bebyggelse  
Viby sn Moo Sion, se Tripphultssjön sjö Finnafallet Saknas  
Viby sn Mosiön, se Tripphultssjön sjö Finnefallet bebyggelse  
Viby sn Moosiön, se Tripphultssjön sjö Finnafallet förr gård  
Viby sn Myggeboda rödja terräng Folkatorp Saknas  
Viby sn Myrfallet höjd Folketorp bebyggelse  
Viby sn Måse Saknas Fredrikslund lht  
Viby sn Norra sjön vik Friborg, se Nyborg lht  
Viby sn Norrängsbacken terräng Fridhem lht  
Viby sn *Odensvi källa källa? Fridhem, se Frihem lht?  
Viby sn Odensvi-äng äng Fridhem lht  
Viby sn Omen, se Åmmen sjö Fridhem lht  
Viby sn Onsvedsgrufvan Saknas Fridhem lht?  
Viby sn Ormön terräng Frommatorp torp  
Viby sn sn Orr mossen Saknas Frommatorp lht  
Viby sn Porla brunn triangelpunkt Frotorp Saknas  
Viby sn Pårss myr Saknas Frotorp bebyggelse  
Viby sn Prestaåttingen Saknas Gallaberget torp  
Viby sn Ramhultmossen Saknas Galesatt torp  
Viby sn Römossen Saknas Gapet bs  
Viby socken Saknas *Rösemossa källa källa Gatan bebyggelse  
Viby sn Rösmåse Kiälla Saknas Gatan avs  
Viby sn Sandstubbabäcken bäck Gatugårda bebyggelse  
Viby sn Sansstubbe Saknas Genstorp bebyggelse  
Viby sn Sandstubbe Saknas Geråsen, se Gäråsen bebyggelse  
Viby sn Sandstubbe avrättn. plats /Se Getingeberg bebyggelse  
Viby sn Sanna hed terräng Getingestugan, se Getingstugan torp  
Viby sn Simonstorp triangelpunkt Getingstugan torp  
Viby sn Skagershultamossen mosse Glanhammar, se Granhammar lht  
Viby sn Skansbacken Saknas Goltorp bebyggelse  
Viby sn Skarabykerret Saknas Graneberg lht  
Viby sn Skarbysjön f.d. sjö Granelund bs  
Viby sn Skarbysjön f.d. sjö Granelund lht  
Viby sn Skarbysjön f.d. sjö Granhammar lht  
Viby sn Skarbysjön terräng Grantorp lht  
Viby sn Skarbysjön f.d. sjö Granåsen torp  
Viby sn Skarbysjön Saknas Grindabacken torp  
Viby sn Skarbysjön f.d. sjö Grindabacken, se Grinnabacken lht  
Viby sn Skarby Siön Saknas Grinnabacken lht  
Viby sn /Se Skarbysjön sjö Grinnarbacken, se Grinnabacken lht  
Viby sn /Se Skarbysjön sjö Grisbrunn torp  
Viby sn /Se Skarbysjön sjö Gropakärret bebyggelse  
Viby sn /Se Skarbysjön sjö Gropakärret, Stora o. Lilla, se Gropakärret Saknas  
Viby sn /Se Skarbysjön sjö Gropatorp, se Gropetorp Saknas  
Viby sn /Se Skarbysjön Saknas Gropbron, se Gropetorp bebyggelse  
Viby sn /Se Skarbysjön sankmark Gropbäcken, se Bäcketorp el. Gropbäcken bebyggelse  
Viby sn /Se Skarbysjön terräng Gropetorp bebyggelse  
Viby sn /Se Skedsjön sjö Gropkärret, se Gropakärret Saknas  
Viby kyrka Saknas /Se Skedsjön Saknas Grotorp bebyggelse  
Backa by Schy Siön Saknas Gruvan lht  
Backa by Skie-sjön Saknas Gulberga, se Gullberga Saknas  
Backa by Skogahagen hage Gullberga bebyggelse  
Backa by *Skvallerbäck bäck Gärdstorp lht  
Backa by *Skyri namn på Vibysjön /Se Gäråsen bebyggelse  
Backa by Skäppekärret kärr Gästgivaregården, Gamla lht o handelbod  
Backa by Skävemon terräng Haga, se Hagen torp  
Backa, Ö. by Skävi rotar terräng Haga torp  
Backa by Skäviviken vik Haga lht?  
Backa Saknas Slottsmossen Saknas Haga lht  
Backa Saknas Släntan terräng Hageberg Saknas  
Backa Saknas Stackesten Saknas Hageberg, se Hageberg Norra el. Navaliberg Saknas  
Backa Saknas Stackö terräng Hageberg Norra el. Nalaviberg bebyggelse  
Backa by Stafån Saknas Hageberg Södra el. Nalaviberg bebyggelse  
*Beninge Saknas Stavån å Hagen torp  
Berga by Stavån å Hagen lht  
Berga by Stavån å Hagen lht  
Berga Saknas Stavån å Haget torp  
Berga Saknas Stavån å /Se Haget, se Strängens f.d. soldattorp  
Berga by Stenbäcken bäck Haget lht  
Björshult Saknas Stockhultsäng terräng Haggrenstorp skogvaktarbostad  
Björshult Saknas Stom mossen Saknas Hammarängen, se Hamraängen avs  
Björshult Saknas Storkärret kärr? Hamra bebyggelse  
Björstorp Saknas Stormossen mosse Hamraängen avs  
Björstorp Saknas Suttekolken göl /Se Hanneberg lht  
Björstorp Saknas Svartedalen bäck Hansastugan torp  
Björstorp Saknas Sörbyhammarn sandås Helsehagen, se Hälsehagen torp  
Blomsterhult Saknas Sörbyhammaren ås Henrikslund lht  
Bomberg torp Sörbyhammaren höjd Herrefallet bebyggelse  
Bratthäll lägenhet /Se Sörängen terräng Herrfallet, se Herrefallet bebyggelse  
Bratthäll torp Tevattensudden udde Herrgryt bebyggelse  
Breslätt by Tjärnamossen mosse Hessleberg, se Hässleberg Saknas  
Breslätt Saknas Trinnamossen mosse Hultsdalen bebyggelse  
Breslätt by Tripphultsmossen mosse Husby bebyggelse  
Breslätt Saknas Tripphultsmossen mosse Hyddan bs  
Breslätt Saknas Tripphultssjön sjö Hågahammar lht  
Breslätt Saknas Tripphultssjön sjö Häggen torp  
Breslätt Saknas Tripphultssjön sjö Hälsebergen torp  
Breslätt by Tripphultssjön Saknas Härja Västra bebyggelse  
Breslätt by /Se Tripphultsjön Saknas Härja Östra bebyggelse  
Broby by? Tripphultsjön Saknas Härjeshaget bs  
Broby by Tripphultssjön sjö Hässleberg bebyggelse  
Broby Saknas Tripphults Kärn Saknas Hästafallet torp  
Broby by Tystinge triangelpunkt Höga Norra bebyggelse  
Broby Saknas Täljeån å Höga Södra bebyggelse  
Broby Saknas Ugglekällan Saknas Högalund bs  
Broby Saknas Ugglekällan källa Högalund, se Nalmans lht?  
Broby Saknas Hassmossen Saknas Högelund, se Nalmans lht?  
Broby Saknas Westmossen Saknas Högelund lht  
Broby Saknas *Vibybergen berg Högen bebyggelse  
Broby by Vibysjön sjö Högeråsen hmd  
Broby by Vibysjön sjö Höghult bebyggelse  
Broby by Vibysjön sjö Högtorp lht  
Broby Saknas /Se Vibysjön sjö Högtorp lht  
Brobytorp by? Wiby-Sjön Saknas Höjda lht  
Brobytorp Saknas Wibysjön sjö Höjden, se Höjda lht  
Brobytorp Saknas Vibysjön sjö Höjen, se Högen Saknas  
Brobytorp Saknas Vibysjön Saknas Kalvslätt gd  
Brobytorp Saknas Vibysjön sjö Kantorp lht  
Bråntorp by Vibysjön sjö Kapuren torp  
?Bråntorp by Vibysjön sjö Karlsbygget, se Stigen el. Karlsbygget bs?  
Bråntorp Saknas Vibysjön Saknas Karlsdal lht  
Bråntorp Saknas Vibysjön sjö Karlslund lht  
Bråntorp Saknas Vibysjön Saknas /Se Karlslund lht  
Bråntorp Saknas Välakärret kärr Karlslund lht  
Bränntorp Saknas Välakärret kärr Karlsro lht  
Bulltorp by? Ålandshav sjö /Se Karstorp bebyggelse  
Bulltorp by Ålandshav tjärn /Se Kaxtorp bebyggelse  
Bulltorp Saknas Ålandshav, se Katthavet vattensamling Kilabacken, se Pepparlandet avs  
Bulltorp Saknas Ålands hav tjärn /Se Kileberg lht  
Bulltorp vattenkvarn Åmmen sjö Kilen torp  
Bulltorp vattenkvarn Åmmen sjö Kilstorp torp  
Bulltorp kvarntorp Åmmen Saknas Kjörtingsberg el. Kjörtinge bebyggelse  
Bulltorp by Åmmen sjö Kjörtingstorp bebyggelse  
Båthenn Saknas Åmmen sjö /Se Klefsbacken bs  
Bäcken torp Åmmen sjö /Se Klinten, se Klintom torp  
Bäcken by Ånnebrunn sankmark? Klintom torp  
Bäcken Saknas Saknas Saknas Klockareängen, se Klockarängen utäng  
Bäcken Saknas Åmåsa Kiärr Saknas Klockarängen utäng  
Bäcken, [Backen] Saknas Ögonakällan källa Knåpet torp  
Bäcken by Östersjön Saknas Knölan, se Knöland bebyggelse  
Bäcken Saknas Östersjön Saknas Knöland bebyggelse  
Börjeslätt Saknas Östersjön Saknas Knölen, se Nybygget Saknas  
Börjeslätt Saknas Östersjön Saknas Kongsberg bebyggelse  
Börjeslätt by Östersjön Saknas Korsbacken, se Sarvens torp  
Djupbäcken gd? Saknas sjö Kossebo torp  
Djupbäcken gd   Kristineberg lht  
Saknas Saknas   Kristineberg, se Välingens lht  
Dåstorp Saknas   Krögarefallet torp  
Dåstorp Saknas   Kullen lht?  
Dåstorp gd?   Kullen hmd  
Eedby, se Ybby gd   Kummerud bebyggelse  
Egby, se även Ybby gd   Kungsberg, se Kongsberg Saknas  
Ekeberg torp   Kungslyckan stat.bost.  
Ekeberg gd   Kvarntorp bebyggelse  
Ekeberg Saknas   Kålberg lht  
Ekeberg Saknas   Kårberg, se Kålberg lht  
Ekeberg gd   Kårkulla bebyggelse  
Ekshult gd /Se   Kårkulla gd  
Eslatorp Saknas   Kårkulla gd  
Eslatorp Saknas   Källfallet lht  
Fagerbjörk by   Källtorp lht  
Saknas Saknas   Källstufallet, se Källfallet lht  
Fagerbjörk Saknas   Kärr, se Kärra kronodomän  
Fagerbjörk Saknas   Kärra kronodomän  
Fagerbjörk Saknas   Körtinge, se Kjortingsberg m.fl. Saknas  
Fagerlid Saknas   Körtingeby, se Körtingsbyn Saknas  
Fagerlid Saknas   Körtingsberg, se Kjörtingsberg el. Kjörtinge Saknas  
Fagerlid Saknas   Körtingsbyn bebyggelse  
Fagerlid by   Körtingshaget torp  
Fagerlid by   Körtingstorp, se Kjörtingstorp Saknas  
Falla Saknas   Lafallet torp  
Falla Saknas   Laggarboda torp  
Saknas Saknas   Laggareboda, se Laggarboda Saknas  
Saknas Saknas   Laggaretorp, se Laggartorp Saknas  
Saknas Saknas   Laggartorp Saknas  
Saknas Saknas   Laggartorp bebyggelse  
Saknas Saknas   Latorp bebyggelse  
Falletorp Saknas   Liden bebyggelse  
Finnefallet Saknas   Lindalen bebyggelse  
Finnefallet hmn /Se   Linddalen hp  
Folkestorp Saknas   Lindesberg lht  
*Folkabodha gd   Lindesberg avs  
*Folkabodha gd   Lindåsen lht  
Folketorp by   Lindhult, se Linnehult Saknas  
Folkaboda Saknas   Linnehult kronodomän  
*Folkabodha gd /Se   Liselund hmd  
Folkatorp Saknas   Lisselängen bebyggelse  
Folkatorp Saknas   Lungnet lht  
Folkatorp Saknas   Lugnet bs  
Folkatorp gårdar /Se   Lund bebyggelse  
Frotorp by   Lund bs  
Frotorp by   Lundabackastaden, se Lundabacken torp  
Frotorp by   Lundabacken lht  
Frotorp by   Lundabacken torp  
Frotorp by   Lundby bebyggelse  
Frotorp Saknas   Lybby bebyggelse  
Frotorp by   Lyckan torp  
Frotorp gd   Långsätter bebyggelse  
Frotorp by   Lövlunda bs  
Frotorp gd   Lövsta lht  
Frotorp by   Lövåsen, se Dalen bebyggelse  
Frotorp gd   Marieberg lht  
Frotorp gd   Marieberg, se Marieborg lht  
Frotorp by   Marieborg lht  
Frotorp by   Marielund lht  
Frotorp by?   Marielund bs  
Frotorp by   Markatorp Saknas  
Frotorp gd   Mellangården bebyggelse  
Frotorp Saknas   Mellanmarken torp  
Frotorp Saknas   Minnet lht  
Frotorp Saknas   Mofallet Saknas  
Frotorp by   Moholm bebyggelse  
Frotorp by /Se   Mon lht  
Frotorp gd /Se   Motorp torp  
Frötorp Saknas   Motorp lht  
Falltorp gård   Muggeboda, se Myggeboda Saknas  
Gatan gård   Myggeboda bebyggelse  
Gatan gård   Myrfallet torp  
Gatan torp   Mötan bebyggelse  
?Gatan gd   Nalavi Hageberg, se 6 Hageberg Saknas  
?Gatan gård   Nalavi med Hageberg, se Hageberg m.fl. Saknas  
Gatan gård   Nalaviberg, se Hageberg Södra el.Nalaviberg Saknas  
Gatan gård   Nalaviberg Saknas  
Gatan gård   Nalmans lht?  
Gatan gård   Naltorp, se Norrtorp torp  
Gatugården gård   Nolanbro bebyggelse  
Gatugården gård   Nolankyrka bebyggelse  
*Gatutorp Saknas   Nolasjö, se Nordansjö Saknas  
*Gatutorp Saknas   Nolkyrka, se Nolankyrka Saknas  
*Gatutorp Saknas   Noltorp, se Norrtorp torp  
*Gatutorp Saknas   Nordanbro, se Nolanbro bebyggelse  
Genstorp by   Nordankyrka, se Nolankyrka Saknas  
Genstorp by   Nordansjö bebyggelse  
Genstorp by   Nordkyrka, se Nolankyrka Saknas  
Genstorp by   Norrgården bebyggelse  
Genstorp by   Norrgården bebyggelse  
Genstorp by   Norrtorp torp  
Genstorp by   Nyborg lht  
Genstorp by   Nyborg lht  
Geråsen Saknas   Nybygget lht  
Geråsen by   Nybygget torp  
Geråsen gd   Nybygget Saknas  
Geråsen gd   Nybygget torp  
Geråsen gd   Nyhem bebyggelse  
Geråsen gd   Nyland bygge  
Geråsen gd   Nytorp hmd  
Geråsen gd   Nytorp lht  
Geråsen Saknas   Nytorp lht  
Geråsen Saknas   Näggestorp bebyggelse  
Geråsen Saknas   Odenslund lht?  
Geråsen Saknas   Odenstorp torp  
Getingeberg gd   Odensvi Saknas  
Getingeberg gd   Odensvi bebyggelse  
Getingeberg gd   Odensvi Saknas  
Getingsberg gård   Odensvi, Övre hållplats  
Getingeberg gd   Onsvi (,Övre), se Odensvi Saknas  
Getingeberg gd   Orrekulla, se Orrkulla Saknas  
Getingeberg gård   Orrkulla bebyggelse  
Getingeberg gd   Oskarsro lht  
Getingeberg gd   Pepparlandet avs  
Getingeberg gd   Perstorp bebyggelse  
Getingsberg Saknas   Perstorp bs  
Getingsberg Saknas   Pelltorp, se Pälltorp Saknas  
Getingsberg Saknas   Pileberg lht  
Getingeberg gård   Pirum, se Nyborg lht  
Getingeberg gård /Se   Planbergs lht?  
Goltorp gård   Postgården bebyggelse  
Goltorp gd?   Postvändan hus  
Goltorp gd   Prestskogen, se Prästaskogen torp  
Goltorp gd   Prästaskogen torp  
Goltorp gd   Prästgården, se Lundby Saknas  
Goltorp gård   Pälltorp bebyggelse  
Goltorp gård   Ragvaldstorp, se Fälla Södra el. Ragvaldstorp Saknas  
Goltorp gd   Risberget bebyggelse  
Goltorp Saknas   Rosendal lht  
Goltorp Saknas   Rynninge bebyggelse  
Gropakärret Saknas   Ryngen, se Rynninge Saknas  
Gropakärret gd   Råängen o. Rödjan utängar  
Gorpatorp Saknas   Räverud torp  
Gropetorp utäng   Rödjan torp  
Gropbäcken Saknas   Rödjan förr gård  
Grotorp Saknas   Rödjan, se Råängen o. Rödjan samt Dragonrödjan Saknas  
Grotorp Saknas   Röven, se Skogaholm lht  
Gröland Saknas   Salsberg lht  
Gullberga by   Salsbro bebyggelse  
Gullberga by   Salsbro, se Postgården bebyggelse  
Gullberga gdar   Samlafallet torp  
Gullberga by   Samuelsfallet, se Samlafallet torp  
Gullberga by   Sand bebyggelse  
Gullberga gd   Sandhem lht  
Gullberga by   Sandlyckan bs  
Gullberga by   Sandstubben, se Sandstubbetorp Saknas  
Gullberga by   Sandstubbetorp bebyggelse  
Gullberga by   Sandstubbetorp gård  
Gullberga by   Sandtorp, se Planbergs lht?  
Gullberga by   Sandtorp torp  
Gullberga Saknas   Sandtorp torp  
Gullberga Saknas   Sannaholm lht  
Gullberga Saknas   Sarvens torp  
Gullberga Saknas   Simmatorp, se Simonstorp Saknas  
Gäråsen hg   Simonstorp bebyggelse  
Hageberg, se Nalavi gård   Sjölunda lht  
Hageberg Saknas   Sjörs bebyggelse  
Hageberg gård   Sjörstorp, se Sjöstorp Saknas  
Hageberg gd   Sjöstorp bebyggelse  
Hageberg gård   Sjöstugan, Norra bs  
*Halletorp Saknas   Skagerlinds torp  
Hamra gd   Skarboda bebyggelse  
Hamra Saknas   Skogaholm lht  
Herrefallet Saknas   Skogaholm lht  
Herrgryt by   Skogaholm torp  
Herrgryt by   Skogalid bs  
Herrgryt Saknas   Skogalund lht  
Herrgryt Saknas   Skogsberg lht  
Herrgryt Saknas   Skogsberg torp  
Härrgryt Saknas   Skogsberg lht  
Herrgryt Saknas   Skogshall lht?  
Herrgryt by   Skrubby Saknas  
Herrgryt by   Skrubby bebyggelse  
Herrgryt by /Se   Skröders lht  
Hillstorp, Hilstorp Saknas   Skuttan torp?  
Husaby Saknas   Skuttetorp, se Skuttan torp?  
?Husby by   Skäve, se Skävid Saknas  
Husby by   Skävemon torp  
Husby Saknas   Skäveåsen torp  
Husby Saknas   Skävi Saknas  
Husby Saknas   Skävid bebyggelse  
Husby gd /Se   Skävidsmon, se Skävemon torp  
Husby gd /Se   Skävidåsen, se Skäveåsen torp  
Häggen torp /Se   Släggebacken Saknas  
Häggen torp /Se   Släntan torp  
Härja Saknas   Smatre lht  
Härja Saknas   Smedstorp Saknas  
Härja Saknas   Sofielund lht?  
Härja Saknas   Sofiero Saknas  
?Höga el. Högen by   Sofirolund, se Sofielund lht?  
?Höga by   Sprättan, se Lindåsen lht  
Höga Saknas   Spångamossen lht  
Höga Saknas   Staden lht  
Höga Saknas   Stenbacken lht  
Höga by   Stenbacken bs  
Högen by   Steneborg torp  
?Högen el. Höga by   Steneholm bs  
Högen by   Stenhammar lägenheter  
Högen by   Stenkulla Saknas  
Högen by   Stenkulla bönhus Saknas  
Högen by   Stenstorp bs  
Högen by   Stensäng Saknas  
Högen by   Stensätter lht  
Högen gd   Stensätter, se Skogerlinds torp  
Högen by   Stenvret torp  
?Högen by   Stenåsen bebyggelse  
Högen Saknas   Stigen el. Karlsbygget bs?  
Högen Saknas   Stockhult bebyggelse  
Högen by   Stommen koministerboställe  
Högen by   Strängens f.d. soldattorp  
Höghult Saknas   Strängstorp torp  
Hökaberg Saknas   Stubbetorp Saknas  
Hökatorp gd   Sumpen bebyggelse  
?Hökatorp gd   Sundbyberg lht  
Hökatorp gård   Sundet Saknas  
Hökatorp gård   Sveaborg lht  
Hökatorp gd   Svenstorp torp  
?Hökatorp gd   Svältan hmd  
Hökatorp gd   Systeräng Saknas  
?Hökatorp gd   Sågaretorp lht?  
Hökatorp gd   Sågebol Saknas  
Hökatorp Saknas   Sållaretorp bebyggelse  
Höketorp Saknas   Sälderbron Saknas  
Idaborg lht /Se   Sälderbron förr gård  
Kalvslätt gd   Sälderbron med Kärret bebyggelse  
Kalvslätt gd   Södersberg lht  
Kalfslätt gård   Sörby bebyggelse  
Kalfslätt gård   Sörfallet lht?  
Kalvslätt gd   Sörgården bebyggelse  
Kalvslätt gd   Sörgården bebyggelse  
Kalvslätt gd   Sörgården bebyggelse  
Kalvslätt gd   Sörstugan bs  
Kalvslätt gd   Sörängen bs  
Kalvslätt Saknas   Tegen torp  
Kalvslätt Saknas   Tiveden, Västra, Tiveden, Östra allmänningar  
Karstorp Saknas   Tripphult Saknas  
Karstorp Saknas   Tvetarna bs  
Kaxtorp gård   Tvetera, se Tvetarna bs  
Klockarängen Saknas   Tveterna, se Tvetarna bs  
Knöland Saknas   Tystinge bebyggelse  
Knöland Saknas   Törntorp bebyggelse  
Knöland gård   Uppgården bebyggelse  
Korsskärret Saknas   Valke, se Våglyckan Saknas  
Korskärret Saknas   Valla mejeri  
Krögarfallet Saknas   Vallbergs, se Spångamossen lht  
Kummerud Saknas   Vallby bebyggelse  
Kummerud Saknas   Vattulyckan hmd  
Kummerud Saknas   Viby bebyggelse  
Kummerud by   Vickgrenstorp torp  
?Kungsberg gård   Vidkärret utäng  
Kungsberg Saknas   Vilhelmsberg, se Villingsberg lht?  
Kungsberg Saknas   Villingsberg lht?  
Kungsberg Saknas   Vreten bebyggelse  
Kungsberg gd   Vretstorp Saknas  
Kungsbeg gd   Vretstorp Saknas  
Kungsberg gård /Se   Vretstorp samhälle  
Kungsvallby, se Vallby by   Våglyckan bebyggelse  
?Kungs-Vallby f. kungsgård   Vångerud Saknas  
Kungs-Vally kungsgård   Vägaretorp bebyggelse  
Kungs-Vallby by   Väla bebyggelse  
?Kungsvallby gd   Välingens lht  
Kungs-Vallby f. kungsgård   Värnsta bebyggelse  
Kvarntorp gd   Värsta, se Värnsta Saknas  
Kvarntorp gd   Västanmossa, Norra o. Södra bebyggelse  
Kvarntorp gd   Ybbingsängen, se Skröders lht  
Kvarntorp gd   Ybby länsmansboställe  
Kvarntorp gd   Ybby Saknas  
Kvarntorp gd   Yberg torp  
Kvarntorp Saknas   Åbergs, se Sannaholm lht  
Kvarntorp Saknas   Åland torp  
Kvarntorp Saknas   Ålunda lht  
Kvarntorp Saknas   Ånnebrunn bebyggelse  
Kårkulla Saknas   Åsen bebyggelse  
Kårkulla Saknas   Åvik lht  
Kyrthinge, se Körtinge by   Äbbetorp bebyggelse  
Kärret Saknas   Älgegölen utjord  
Kärra Saknas   Älgajorden, se Älgegölen Saknas  
Kärr Saknas   Ängatorp hmn  
Kärra kronegendom   Ängelund lht  
Kärr Saknas   Ängen, se 1 Adolfslund lht  
?Kärra gd   Änglyckan lht  
Kärning Saknas   Äspe bebyggelse  
Körtinge by   Äspelund bebyggelse  
Körtinge hg /Se   Äsplunda Saknas  
Kjörtinge säteri   Öna, Norra bebyggelse  
Körtinge hg   Öna, Södra Saknas  
Körtinge hg   Östanfalla Saknas  
Körtinge hg   Östansjö Saknas  
Körtinge hg   Östansjö samhälle  
Körtinge hgd      
Krötinge herrgård      
Körtinge hg      
Körtinge hg      
Körtinge herrgård      
Körtinge Saknas      
Körtinge Saknas      
Körtinge herrgård?      
Körtinge by /Se      
Körtinge gd      
Körtingsberg hg      
Körtingsberg gd      
Körtingsberg herrgård      
Körtingsberg herrgård      
Körtingsberg Saknas      
Kjörtingsberg kamullsspinneri      
Körtingsberg herrgård      
Körtingsberg herrgård      
Körtingsberg herrgård      
Körtingsberg gods /Se      
Körtingsbyn gd /Se      
Körtingstorp Saknas      
Körtingsberg Saknas      
Saknas Saknas      
Laggareboda Saknas      
Laggartorp Saknas      
Laggartorp Saknas      
Laggartorp Saknas      
Laggartorp Saknas      
Latorp Saknas      
Latorp utäng      
Ledby Saknas      
Lidby by      
Lindalen Saknas      
Lindalen gd      
?Lindhult gd      
Lindhult Saknas      
Linnehult Saknas      
Lindhult gd      
Lindhult Saknas      
Lindhult Saknas      
Linnehult bost.      
Lindhult Saknas      
Lindhult gård      
Lund gd      
Lund gd      
Lund gd      
Lund gd      
Lund gård      
Lund gd      
Lund gd      
Lund gd      
Lund gd      
Lund gård      
Lund Saknas      
Lund Saknas      
Lund gd      
Lund gd /Se      
Lundby gård      
Lundby skola, förr by      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby gd      
Lundby Saknas      
Lundby by      
Lundby Saknas      
Lundby prästhemman      
Lundby prästhemman      
Prestgården Saknas      
Lybby by      
Lybby by      
Lybby by      
Lybby by      
Lybby by /Se      
Lybby by      
Lybby by      
Lybby by      
Lybby by      
Lybby by      
Lybby by      
Lybby by      
Lybby Saknas      
Lybby Saknas      
Lybby Saknas      
Lybby by      
Lybby Saknas      
Lybby by      
Lybby Saknas      
Lybby by /Se      
Lybby by /Se      
Lybby by /Se      
Lybby by /Se      
Långsätter Saknas      
Långsätter Saknas      
Lövåsen Saknas      
Markatorp gd      
Markatorp gård      
Markatorp gd      
Markatorp gd      
Markatorp gd      
Markatorp gd      
Markatorp gd      
Markatorp gård      
Markatorp gd      
Markatorp Saknas      
Melkvarn gd      
Melkvarn gd      
Melkvarn Saknas      
Melkvarn hmn      
Melkvarn hmn      
Melkvarn hmn      
Melkvarn gård      
Melkvarn hmn      
Melkvarn gd      
Melkvarn Saknas      
Melkvarn Saknas      
Melkvarn Saknas      
*Melstad Saknas      
*Mosaby Saknas      
Motorp Saknas      
Måstorp Saknas      
Nalavi Saknas      
Nalavi by      
Nalavi gård      
Nalavi by      
Nalavi gård      
Nalavi gd      
Nalavi Saknas      
Nalavi Saknas      
Nalavi hg      
Nalavi Saknas      
Nalavi gård /Se      
Nalavi gd      
Nalaviberg by      
Nalavi by      
Nalavi Saknas      
Nalavi Saknas      
Nalavi Saknas      
Nalavi Saknas      
Nalavi Saknas      
Nalavi Saknas      
Nalavi Saknas      
Nalaviberg by      
Nalaviberg gd /Se      
Nalaviberg gd /Se      
Nalaviberg gd /Se      
Nalaviberg gård /Se      
Nolanbro gd      
Nolanbro gd      
Nolanbro gård      
Nolanbro gård      
Nolanbro gd      
Nolanbro gd      
Nolanbro gd      
Nolanbro gd      
Nolanbro gd      
Nolanbro gd      
Nolanbro gd      
Nolanbro gd      
Nolanbro Saknas      
Nolanbro Saknas      
*Nolandstårp Saknas      
Nolankyrka by      
Nolankyrka by      
Nolankyrka by      
Nolankyrka by      
Nolankyrka by      
Nolankyrka by      
Nolankyrka by      
Nolankyrka by      
Nolankyrka by      
Nolankyrka by      
Nolankyrka by      
Nolankyrka Saknas      
Nolankyrka Saknas      
Nolenkyrka Saknas      
Nolankyrka Saknas      
Nordansjö Saknas      
Nordansjö Saknas      
Näggestorp Saknas      
Näggestorp Saknas      
Näggestorp Saknas      
Näggestorp Saknas      
Näggestorp gård      
Nærdavi by      
Nærdhevi, se Hageberg hg      
Närdevi rättaredöme f. rd      
Odensvi by      
Odensvi by      
Odensvi by      
Odensvi by      
Odensvi by      
Odensvi by      
Odensvi by      
Odensvi by      
Odensvi by      
Odensvi by      
Odensvi by      
Odensvi by      
Odensvi Saknas      
Odensvi Saknas      
Odensvi Saknas      
Odensvi by      
Odensvi by      
Odensvi by      
Odensvi by      
Odensvi by      
Odensvi by /Se      
Odensvi gd /Se      
Odensvi by /Se      
Odensvi by /Se      
Odensvi gd /Se      
Odensvi gd /Se      
Odensvi gd /Se      
Odensvi by /Se      
Odensvi gård /Se      
Odensvi by      
Orrkulla Saknas      
Orrkulla Saknas      
Orrkulla Saknas      
Perstorp Saknas      
Perstorp bost.      
Perstorp bost      
Perstorp bost      
Perstorp bost      
Pälltorp gård      
Pelletorp Saknas      
Pelletorp Saknas      
Pälltorp, Pelltorp utäng      
Rynninge Saknas      
Rynninge Saknas      
Rynninge gd      
Rynninge gd      
Rynninge gd /Se      
Rynninge gd /Se      
Råängen och Rödjan Saknas      
Rödjan Saknas      
Salsbro by      
Salsbro by      
Sahlsbro by      
Salsbro by      
Salsbro by      
Salsbro by      
Salsbro by      
Salsbro by      
Salsbro by      
Salsbro gd      
Salsbro Saknas      
Salsbro by      
Salsbro Saknas      
Salsbro Saknas      
Salsbro Saknas      
Salsbro Saknas      
Sand Saknas      
Sandskulle, se Stenkulla by      
Sanna Saknas      
Serga Saknas      
Simontorp Saknas      
*Sio gd      
»Siogard» gd?      
Sjörs Saknas      
Sjörs gd      
Sjörs Saknas      
Sjörs gd      
Sjörs gd      
Sjörs gd      
Sjörs gd      
Sjörs gård      
Sjörs gd      
?Sjörs gård      
Sjörs gård      
Sjörs gd      
?Sjörs gd      
Sjörs Saknas      
Sjörs Saknas      
Sjörs gård      
?Sjörs gd      
Sjörs by      
Sjörs gd      
Sjörs Saknas      
Sjörs by /Se      
Sjörs by /Se      
Sjörs Saknas      
Sjörstorp Saknas      
Sjörsängen Saknas      
[Skarbege] Saknas      
Skarboda gd      
Skarboda Saknas      
Skarboda Saknas      
Skarboda bost      
Skarboda bost      
Skogalund torp      
Skorteby by      
Skrubby Saknas      
Skrubby by      
Skrubby Saknas      
Skrybby by      
*Skuru Saknas      
Skyraoos, se Sjörs gd      
Skyra os förr ortnamn /Se      
Skædvi, se Skävid by      
Skävid by      
Skäfvid by      
Skäfvid by      
Skävid by /Se      
Skävid gd      
Skävid by      
Skävid by      
Skävid by      
Skävid by      
Skävid by      
Skäfvid by      
Skäfvid by      
Skävid gdar      
Skäfvid by      
Skäfvid by      
Skävid by      
Skävid gd      
Skävid gd      
Skäfvid by      
Skävid gd      
Skävid gd      
Skäfvid by      
Skävid by      
Skävid by      
Skävid by      
Skävid Saknas      
Skävi Saknas      
Skävid Saknas      
Skävid by      
Skävid Saknas      
Skäfvid by      
Skävi Saknas      
Skäfvid by      
Skäve by      
Skävid by /Se      
Skävid gd /Se      
Skävid gd /Se      
Skävi gd /Se      
Sköris gd      
Släggebacken Saknas      
Släggebacken gd      
Smedstorp Saknas      
Smedstorp Saknas      
Stenbråten Saknas      
Stenhagen torp      
Stenkulla by      
Stenkulla by      
Stenkulla by      
Stenkulla gd      
Stenkulla by      
Stenkulla by      
Stenkulla Saknas      
Stenkulla Saknas      
?Stensäng gd      
Stensäng Saknas      
Stenåsen Saknas      
Stockhult, Ståckhult Saknas      
Stockhult by      
Stockhult utäng      
Stommen Saknas      
Stommen Saknas      
Stommen Saknas      
Storrödjan och Lillrödjan Saknas      
Stubbetorp Saknas      
Sumpen Saknas      
Sumpen gd      
Sumpen gd?      
Systeräng by      
Systeräng Saknas      
Systeräng by      
Systeräng Saknas      
Systeräng Saknas      
Systeräng by      
Systeräng Saknas      
Systeräng Saknas /Se      
Sågebol Saknas      
Sågebol Saknas      
Sållaretorp Saknas      
Sållaretorp Saknas      
Sållaretorp gd      
Sälderbron Saknas      
Sälderbron Saknas      
Sälderbron gd /Se      
Sälderbron gd /Se      
Sälderbron gd /Se      
Sälderbron gård /Se      
Sälderbron gd /Se      
Söderby rättaredöme f. rd      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby Saknas      
Sörby by      
Sörby Saknas      
Sörby Saknas      
Sörby Saknas      
Sörby by      
Sörby gd /Se      
*Sörekyrka Saknas      
Tilberga Saknas      
Tiveden, Westra Saknas      
Tiveden, Östra Saknas      
Torp Saknas      
Tripphult Saknas      
Tripphult gd      
*Tveta Saknas      
?Tvetarne Saknas      
Tystinge by      
Tystinge Saknas      
Tystinge Saknas      
Tystinge by      
Tystinge vattenkvarn      
Tystinge Saknas      
Tystinge by      
Tystinge by      
Tystinge by /Se      
Tystinge Saknas      
Törntorp Saknas      
Törntorp by      
?Vallby by      
Vallby el. Kungs-Vallby förr kungsgård      
Vallby Saknas      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby el. Kungs-Vallby förr kungsgård, nu by /Se      
Vallby by      
?Kungs-Vallby f. kungsgård      
Vallby by?      
Vallby by      
Konungzvalby Saknas      
Konungs Vallby Saknas      
Vallby Saknas      
Vallby bost?      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby Saknas      
Vallby by      
Vestra gården Saknas      
Ventorp Saknas      
?Viby by o sn      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby gd      
Viby Saknas      
Viby by      
Viby Saknas      
Viby Saknas      
*Vikby Saknas      
Vretstorp Saknas      
Vretstorp Saknas      
?Vretstorp Saknas      
Vretstorp by      
Vretstorp by      
Vretstorp by      
Vretstorp by      
Vretstorp by      
Vretstorp by      
Vretstorp by      
Vretstorp by      
Vretstorp by o. stn      
Vretstorp samhälle /Se      
Vretstorp municipalsamhälle /Se      
Våglycke Saknas      
Våglyckan by      
Våglyckan Saknas      
Våglyckan Saknas      
Våglyckan Saknas      
Våglyckan by      
Wångerud Saknas      
Vædla by      
Wägaretorp Saknas      
Väla by      
Väla by      
Väla by      
Väla Saknas      
Väla by?      
*Väla? Saknas      
Väla by      
Väla Saknas      
Väla by      
Väla Saknas      
Väla Saknas      
Väla by      
Väla by      
Värnsta hg      
Värnsta hgd      
Värnsta hg      
Värnsta herrgård      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Värnsta Saknas      
Värnsta herrgård      
Värnsta herrgård      
Värnsta herrgård      
Värnsta gd /Se      
Värnsta säteri /Se      
Västanmossa gårdar      
Västanmosse by      
Vestanmossen by      
Västanmossa by      
Västanmossa by      
Västanmossa Saknas      
Västanmossa by      
Vestanmossan by      
Västanmossa Saknas      
Västanmossa Saknas      
Västanmossa Saknas      
Västanmossa Saknas      
Västanmossa Saknas      
?Ybby häradsskrivareboställe      
Ybby bost?      
Ybby gd      
Ybby gd      
Ybby Saknas      
Ybby gd      
Ybby Saknas      
Ybby Saknas      
Ybby Saknas      
Ybby bost      
Ybby bost.      
Ybby bost.      
Ybby by /Se      
Ybby by /Se      
Ånnebrunn Saknas      
Ånnebrunn Saknas      
Ånnebrunn Saknas      
Ånnebrunn gd      
Ånbrunn Saknas      
Ånnebrunn gd /Se      
Ånnebrunn Saknas      
Åsen gd      
Åsen gd      
[Åsen] Saknas      
Åsen by      
Åsen by      
Åsen by      
Åsen by      
Åsen by      
Åsen Saknas      
Åsen Saknas      
Äbbetorp Saknas      
Äbbetorp Saknas      
Älgegöland Saknas      
Ängetorp gd      
Engetorp gård      
Ängetorp gd      
Ängetorp gd      
?Ängetorp gd      
Ängetorp gd      
Engetorp gård      
Ängetorp gd      
?Ängetorp gd      
Engetorp Saknas      
Engetorp Saknas      
Äspe gd      
Äspe Saknas      
Äspe Saknas      
Äspelund Saknas      
Öna Saknas      
Öna Saknas      
Öna Saknas      
Öna Saknas      
Öna by?      
Öna by?      
Östanfalla Saknas      
Östanfalla gd      
Östanfalla gd      
Östanfalla gd      
Östanfalla gd      
Östansjö Saknas      
Östansjö Saknas      
Österängen Saknas      
Österängen Saknas      

  ^  

Örebro läns socknar m.m.