ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Svennevads socken : Sköllersta härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 428 Naturnamn : 544 Bebyggelsenamn : 905 Naturnamn : 2367
Svennevad sn Abo berg höjd Svennevad sn Abo berg bg
Svennevad sn Aggsjöbäcken bäck Svennevads sn förklaringar Abo berg berg
Svennevad sn Aggsjön sjö Svennevads sn förklaringar Abo grind f.d. grind
Svennevad socken Aggsjön sjö Svennevads socken förklaringar Abogärdet åker
Svennevad sn Aggsjön sjö Svennevads socken förklaringar Abo hage hage
Svennevad socken Aggsjön sjö /Se Svennevad sn Abokärret kärr
Svennevad sn Aggsjön sjö /Se Svennevad sn Abovägen väg
Svennevad sn Aggängen terräng Svennevad sn Abovägen körväg
Svennevad sn Aggängen äng /Se Svennevad socken Abovägen körväg
Svennevad by Annebobäcken bäck Svennevad socken socken Abrahamsbro förr bro
Svennevad sn Badebacken höjd grisar inbyggarbeteckning Adamsbrunn f.d. källa
Svennevad sn Baggesandsgrundet grund grisar inbyggarbeteckning Adelegärdet åker
Svennevad sn Baggesandstärnen sjö Humparn inbyggarbeteckning Aggen, se Sjölunda aggsjö sjö
Svennevad sn /Se Baggesandstärn tjärn /Se Kloven inbyggarbeteckning Aggsjöbäcken bäck
Svennevad sn Bavlingebäcken bäck Långängen inbyggarbeteckning Ag(g)sjön sjö
Svennevad sn Bavlingssjön sjö Masten inbyggarbeteckning Ag(g)sjön sjö
Svennevad sn Bavlingssjön sjö Molången inbyggarbeteckning Aggsjön, se Krustorpa aggsjö sjö
Svennevad sn Bavlingesjön sjö /Se Svennevad grisar inbyggarbeteckning Aggsjön, se Mickelstorpa aggsjö sjö
Svennevad sn Bavlingesjön sjö /Se Svennevads grisar inbyggarbeteckning Aggsjön, se Sjölunda aggsjö sjö
Svennevad sn Baflingeskogen Saknas Svenneva svin inbyggarbeteckning Ag(g)ängen äng
Svennevad sn Bavlingeskogen skog Mickel inbyggarbeteckning Aggängen äng
Svennevad sn Bavlingslyckan terräng Sibben inbyggarbeteckning Aggängen, se Sjölunda aggäng äng
Svennevad sn Bavlingssjön sjö Aboda mark Aggängskroken vägkrok
Svennevad socken Bavlingsviken vik Abo förr gd Akåvägen skogsväg
Svennevad sn Bekdalen terräng Abo grind, se Mariedal, St:a Saknas Albottnen kolbotten
Svennevad socken Bergfallet höjd? Adeleberg ställe Albottnen kolbotten
Svennevad sn Bisbotärn sjö Adeleberg ställe Alegatan vägsträcka
Svennevad by o. sn Bispotärn tjärn /Se Adolfsberg lht Alen åker
Svennevad sn Bispotärn sjö /Se Adoflsberg lht Alhäcken vägsträcka
Svennevad sn Bjurhultabäck bäck Adolfsberg ställe Alkällorna källor
Svennevad sn Bjurhultasjön sjö Aggsjöstugan förr stuga Alkärren kärr
Svennevad sn Bjurhultasjön sjö Anderstorp lht Alkärret kärr
Svennevad sn Bjurhultasjön sjö Anderstorp ställe Alkärret, se Östra kärret kärr
Svennevad sn Bjurhultasjön sjö /Se Annebo bebyggelse Alkärret kärr
Svennevad sn Björksundet, Västra mosse Anneboda, se Ånneboda gd Allénsgatan väg
Svennevad sn Björksundet, Östra terräng Annebo gd Allmänningsvägen körväg
Svennevad sn Björnhålet terräng Annebo, Lilla, se Hagen torp Almängen äng
Svennevad sn Björnkärret kärr Annebobäck förr ställe Almängsbacken vägbacke
Svennevad sn Björnkärret kärr Anneborg lht Almängsgärdet åker
Svennevad sn Blåsåsakärren kärr Annelund lht Almänningsgrinden förr grind
Svennevad sn Blåsåsa mosse mosse Annelund ställe Anders Jösses åker åker
Svennevad sn Blåsåsen höjd Arabinstugan förr stuga Andkärren kärr
Svennevad sn Bockberget höjd Arken byggn. Andra skiftet åker
Svennevad sn Bockmossen mosse Arken förr bostadshus Andtäppan åker
Svennevad sn Botaren sjö /Se Aspen förr ställe Anna-Majas väg skogsväg
Svennevad sn Botaren sjö /Se Asplund förr torp Annebobäcken, se Röda-brobäcken bäck
Svennevad sn Botkärret kärr Asplunds förr ställe Annebo hage hage
Svennevad sn Bottenriken sjö Backtorp torp Anneboviken vik
Svennevad sn Bottenriken sjö /Se Baden torp Annelundsgrinden förr grind
Svennevad sn Bottenriken sjö /Se Baden ställe Annelundsgärdet, se Sörgärdsgärdet åker
Svennevad sn Bottenrikenbäcken bäck Baggesand gd Anvanbostycket åker
Svennevad sn Bottenriket skogstrakt /Se Baggesand gd Arabin, se Arabinbergen berg
Svennevad sn Bottenriket trakt /Se Baggesand gd Arabinbergen berg
Svennevad sn Bottorps äng terräng Baggesund förr torp Arabinsbottnen förr kolbotten
Svennevad o. Bo snr Brattbodalen dal Bakdampen, se Dampen torp Asklings kullar kullar
Svennevad sn Bredmossen mosse Bakdampen förr ställe Aspbacken åkerbacke
Svennevad sn Bromossen mosse Balken, se Mellanbalken torp Aspebacken åkerbacke
Svennevad sn Brohvena Saknas Banvaktsstugan lht Aspegrinden förr grind
Svennevad sn Brovena äng /Se Banvaktsstugan lht Aspekilen hage
Svennevad sn Brovensbäcken bäck /Se Baptisthuset kapell Aspekilen hagmark
Svennevad sn Bruna bergen berg Bavlinge bebyggelse Aspekilsgärdet åker
Svennevad sn Bråkullamossen mosse Bavlinge gd Aspetomtagrinden grind
Svennevad sn Brännemon terräng Bavlinge gd Aspåkern åker
Svennevad sn Båtängen Saknas Bavlinge, Nedre gd Aspängen åker
Svennevad sn Bäckategen Saknas Bavlinge, Nedre gd Axels fall skogsfall
Svennevad sn Bäcktorpsviken vik Bavlinge, Övre gd Badebacken backe
Svennevad sn Bäckängen Saknas Bavlinge, Övre gd Badareberget bg
Svennevad sn Bännegärdsholmarna holmar Bekdalen förr ställe Badebacken skogsbacke
Svennevad sn Bännegärdsholmarna holmar Bekängen förr ställe Badviken, se Kulltorpsviken vik
Svennevad sn Bännegärds kyrka grund Berg, Norra, se Norrberga gd Baggesandsgrundet grund
Svennevad sn Bärgaren, Lilla holme Berg, Södra, se Södra Berg gd Baggesandstärn sjö
Svennevad sn Bärgaren, Stora holme Berg, Lilla, se Mellanbalken torp Baggesandstärnen tjärn
Svennevad sn Böltorpa mosse mosse Bergbyggningen byggn. Bagghornet åker
Svennevad sn Böltorpsdammen damm Bergbyggningen förr bostadshus Baggårdsvägen körväg
Svennevad sn /Se Dagkarlsdammen damm Bergerud förr torp Banan förr räls
Svennevad sn Dalängen terräng Berget torp Banberget bg
Svennevad by o. sn /Se Dammen sjö Berget förr torp Bangrindarna förr grindar
Svennevad by, sn /Se Dammsätter terräng Berget förr torp Bangrindarna förr grindar
Svennevad by, sn /Se Dammängen terräng Berget sommarstuga Bangärdet, se Glon åker
Svennevad by o. sn /Se Dammängen terräng Bergfallet förr torp Banken fyllning för järnväg
Svennevad vad /Se Dammängen terräng Bergfallet torp Bantäppan åker
Svennevad sn /Se Dampudden udde Bergfallet förr torp Banvaktargärdet åker
Svennevad sn /Se Diamantberget höjd Bergfallstugan torp Banvakterodlingen förr åker
Svennevad sn /Se Dopviken vik Bergfallsstugan torpställe Banvaktsbacken vägbacke
Svennevad by o. sn /Se Drottningstenen terräng Betania pastorsbostad Banåkern åker
Svennevad sn /Se Dumbäng Saknas Betlehem lht Baronelotten skogslott
Svennevad sn /Se Dytaget kärr Betlehemskapellet kapell Bastetäppan åker
Svennevad sn /Se Ekenäsviken vik Betlehemkyrkan baptistkapell Bastrotviken vik
Svennevad sn /Se Eketegen Saknas Billsgården gd Bavelsjön, se Bavlingsjön sjö
Svennevad sn /Se Entärn tjärn /Se Billsgården gd Bavlingeberget bg
Svennevad sn /Se Fallsgärdstärnen sjö Bilsgården Saknas Bavlingebäcken bäck
Svennevad sn /Se Fallsgärdstärn utdikad tjärn /Se Bjurhulta gd Bavlingebäcken bäck
Svennevad sn /Se Fem Pellestenar stenar /Se Bjurhulta gd Bavlingetäppan, se Bavlingslyckan åker
Svennevad sn /Se Fiskgjusaholmen holme Bjurhultatorp, se Kamperhultet Saknas Bavlingeviken vik
Svennevad sn /Se *Fjärdingen, Lilla holme Björka ställe Bavlingekärren kärr
Svennevad sn /Se Fjärdingen, Stora holme Björkbacka lht Bavlingsbäcken bäck
Svennevad sn /Se Fjärdingen ö Björkelid lht Bavlingsjön sjö
Svennevad sn /Se Fjärdingen, Stora holme Björklund (hus) lhf Bavlings kavlar, se Kavlarna kavelbro
Aboda gård ?Fjärdingshällan holme Björkelund torp Bavlingskärret, se Gärdskärret Saknas
Aboda gd Fjärdingshällen holme Björkhaga stuga Bavlingslyckan åker
Aboda gd Flatkärret kärr Björkhaga lht Bavlingssjön sjö
Abbaboda gd Flottan terräng Björkhult lht Bavlingsviken vik
Aboda gd *Foten holme Björkvik lht Bavlingsvägen körväg
Aboda gd Frimanstegen terräng Blackan bs Bekagrinden förr grind
»abbabodhom», se Aboda beb Frimansäng terräng Blackan lht Bekavägen körväg
Anneboda gd Fukärret kärr Blackan förr ställe Bengtsbogrinden förr grind
Anneboda gd Fågelmossetärn tjärn /Se Blomsterbacka, se Blomsterbacken Saknas Bengtsbovägen körväg
Anneboda gd Fågelvass holme Blomsterbacken torp, gd Bergfallet, Norra förr åker
Annebo (el. Ånneboda) gd /Se Fåglamossatärnen sjö Blåsåsen torp Bergfallet, Södra förr åker
»anundabodhom», se Anneboda beb Fåglamossen mosse Blåsåsen förr ställe Bergarn, Stora, se Bärgarn, St. Saknas
Bavlinge gd Fästråket terräng Bondkorptorp, se Korptorp, Övra Saknas Berghagen skog
Bafflinge gd Gamla sågen triangelpunkt Bondkorptorp gd Berghagen skogshage
Bavlinge gd Gillberga näs udde Bondkorptorp gd Bergmans gardin skogsparti
Baflinge gd Gillberga näs udde Bottorp gd Bergmansgärdet åker
Bavlinge gd /Se Gillbergaviken vik Bottorp gd Bergs fäkärr (kärr o.) åker
Bavlinge gd /Se Gillbergaön holme Brantås lht Bergåkrarna åker
Bavlinge gd /Se Glasberget höjd Brantåsen bebyggelse Billsgårdskärret, se Östra kärret kärr
Berg by Glotterbäckstärn tjärn /Se Bruket, se Haddebo, Nedra Saknas Billsgårdsviken vik
?Berg by Glottrabäcken bäck Bråten förr ställe Bisbotärn sjö (tjärn)
Berg by Glottrakärret kärr Brännarns, se Johannesberg gd Bisbotärn sjö
Berg by Glottrasjön sjö Bus torp Bisbotärn tjärn
Berg by Glottrastenen bautasten /Se Busastugan stuga Bjurhultabäck bäck
Berg by Glottrasjön sjö Bygget torp Bjurhultabäcken bäck
Berg by Glottrasjön sjö Byle lht Bjurhultabäcken bäck
?Berg by Glottrasjön sjö /Se Byle gd Bjurhulta dye, se Bjurhulta änger åkrar
Berga Saknas Glottrasjön sjö /Se Bylefallet, se Byle Saknas Bjurhulta gata körväg
Berga Saknas Glottrasjön sjö /Se Bysta, se Knipphammarn torp Bjurhulta gatgrind, se Bjurhulta grind grind
Berga Saknas Glottrastenen Saknas Bysta kvarn bebyggelse Bjurhulta grind grind
Berga Saknas Glottratärnen sjö Bysta kvarn bost. Bjurhulta hage hage
Berga gd Glottratärnen tjärn /Se Bäck torp Bjurhulta sjö sjö
Bjurhulta gård »glåtrasiön», se Glottrasjön sjö Bäcken torp Bjurhultasjöbäcken bäck
Bjurhulta by Glåttrasjön, se Glottrasjön sjö /Se Bäcken förr ställe Bjurhultasjöbäcken bäck
Bjurhulta by Grenskärret kärr Bäcken, se Annebäck förr ställe Bjurhultavägen, se Fesmossavägen körväg
Bjurhulta Saknas Gruvan (f.d.?) gruva Bäcketorp gd Bjurhulta änger åkrar
Bjurhulta Saknas Gruvemon terräng Bäcketorp gd Björkholmen holme
Bjurhulta Saknas Gryngsö Saknas Bäcklunda, se Bäckmanstorp Saknas Björnarsröjan åkrar
Bjurhulta gd /Se Gryten sjö Bäcklunda ställe Björnhålet kärr
Bjurhulta gdr /Se Gröna platsarna terräng Bäckmanstorp lht Björnhålet terräng
Bjurhulta gd /Se Gröndal terräng Bäckstugan torp Björnkärret kärr
Saknas Saknas Gröningen, Lilla holme Bäckstugan förr ställe Björnkärret kärr
Blomsterbacken Saknas Gröningen, Stora holme Bäckstugan förr ställe Björnkärret kärr
*Bosgården gd Gröningen, Stora holme Bäckstugan förr stuga Björnkärret, se Bottorps äng äng
*Bosgården Saknas Grönåsatärn tjärn /Se Bäcktorp, se Bäcketorp Saknas Björnkärret kärr
?Bottorp gård Gullerspången bäck Bännegärdet gd Björnkärrstäppan åker
Botartorp Saknas Gunnarssjöarna sjöar /Se Bännegärdet gd Björnlyckagrinden grind
Botartorp Saknas Gunnarsjöarna sjöar /Se Bännegärdet gd Björnlyckan, Lilla åker
Botartorp torp /Se Gunnersjön sjöar /Se Bännegärdstorp torp Björnlyckan, Stora åkrar
»bredehwlt» beb Gölmossetärn tjärn /Se Bännmanstorp torp Björnstenen gränsmärke
*Bredehult Saknas Hafallsviken vik Bännmanstorp, se Bännegärdstorp torp Björnstensåkern åker
Bredehult Saknas Hagakärret kärr Böltorp gd Blacka märren sjöparti
»byhultom», se Bjurhulta beb Hagalundstärnen sjö Böltorp gd Blackan, se Blackviken vik
Bysta kvarn /Se Halsen terräng Charlottendal torp Blackaskogen skog
Bysta kvarn Saknas Halvfaren sjö Charlottendal ställe Blackviken vik
Bysta kvarn Saknas Halvfaren sjö /Se Charlottenlund, se Charlottendal torp Blackängen åker
Bysta qvarn Saknas Halvfarsbergen berg /Se Dagsverksstugan stuga Blåkullamossen mosse
Bysta kvarn nu torp, förr kvarn o. såg /Se Halvfar(t)en sjö /Se Dal, se Dalen torp Blåsippebacken åkerbacke
Bäcketorp by Hampetussabäcken bäck Dalen torp Blåskärret, se Blåsåsakärren kärr
Bäcketorp by Hampetussen sjö /Se Dammsätter torp Blåsåsakärren kärr
Bäcketorp by Harhalsmossen mosse Dammsätter förr ställe Blåsåsakärren kärr
Bäcketorp by Hattholmarna holmar Dammängen torp Blåsåsa mosse mosse
Saknas Saknas Hellströms tärn sjö /Se Dammängen ställe Blåsåsamossen mosse
Saknas Saknas Hemkärret kärr Dampen torp Blötebottnen kolbotten
Saknas Saknas Hemängen terräng Dampen ställe Bockberget berg
Bännegärdet Saknas Herrgårdssjön sjö /Se Dampen ställe Bockberget berg
Bännegärdet Saknas Hjortens bäck bäck Dampsäter, se Dammsätter torp Bockebergen berg
Böltorp Saknas Hjärtabäcken bäck Dampudden, se Dampen ställe Bockefoten grund, stenröse
Böltorp Saknas Hjärtasjön sjö Diket förr ställe Bocken holme
Dalen Saknas Hjärtasjön sjö Djup torp Bockmossen mosse
Dalen torp Hjärtasjön sjö Djupadal torp Bockmossen mosse
Djup Saknas Hjärtasjön sjö Djupadalar, se Eriksdal Saknas Bodarna visthusbod
*Dvärgdala Saknas Hjärtasjön sjö Djupfeldstorp torp Bodflaten åker
Ekgöl Saknas Hjärtasjön sjö Edebo lht Bodåkern förr åker
Ekgöl Saknas Hjärtasjön sjö Edstugan, se Esstugan Saknas Bondskogen skog
Ekgöl torp /Se Hjärtasjön sjö /Se Edstugutorp, se Estutorp(et) Saknas Borgarn, Stora, se Bärgarn, St. Saknas
Ekgöl torp Hjärtasjön sjö /Se Edstutorp, se Ässtutorpet ställe Bosetäppan åker
Emta, se Ämta gd Hjärtaviken vik Egypten bebyggelse Botarn sjö
Emtsätter, se Ämtsätter gd Hjärtaön holme Egypten, se Västra Pellagård gd Botkärret kärr
Esstugan Saknas Holmsjön sjö Eklinds bebyggelse Bottenrikabäcken bäck
Fallsgärde torp Holmsjön sjö /Se Ekegöl, Lilla torp Bottenrikafallet, se Bottnariket skogsområde
Fastorp torp /Se Holmsjötärn tjärn /Se Ekegöl, Stora torp Bottenrikasjön, se Bottenriken sjö
Flatkärret torp Hunnbergstärn tjärn /Se Ekgöl, se Ekegöl, Stora Saknas Bottenrikavägen, se Tobergsvägen skogsväg
Gillberga hg Hytteängen Saknas Emta säteri Bottenrikaängen ängsmark
Gillberga hg Hällströms göl sjö Emtsätter gd Bottenriken sjö
Gillberga gd Hästdöden kärr? Emtsätterstorp torp Bottenriken sjö
Gillberga hg Hästkärret kärr Eriksberg, se Haddebo Saknas Bottenriken sjö
Gillberga hrgd Hökhultatärnen tjärn /Se Eriksberg förr lht Bottenriker, se Bottenriken Saknas
Gillberga hg Igelbäcken bäck Eriksdal torp Bottenviken, se Bottenriken Saknas
Gillberga hg Igeln sjö Eriksdal, se Djupadal torp Bottenviken, se Bottenriken sjö
?Gillberga gd Igeln sjö /Se Erikslund skogv.bost. Bottnariken, se Bottenriken Saknas
Gillberga Saknas Igeln sjö /Se Ersbo förr torp Bottnariket skogsområde
Gillberga Saknas Ingelsgårdstärnen sjö Eskils, se Eskilstorp Saknas Bottorpaberget berg
Gillberga hrgd Ingelsgårdstärnen sjö Eskils, se Eskilstorp förr torp Bottorpagrinden förr grind
Gillberga Saknas Ingelsgårdstärn(en) tjärn /Se Eskilstorp htp Bottorpagärdet, se Allmängsgärdet åker
Gillberga Saknas Intaget höjd? Eskilstorp förr torp Bottorps hage hage
Gillberga hrgd Jerikokärret kärr Esstugan torp Bot/torps/ äng äng
Gillberga hrgd Joels mosse mosse Eststugan, se Esstugan Saknas Bottorps äng äng
Gillberga hrgd Jonse mosse mosse Estutorp(et) torp Brandfallet skogsfall
Gillberga herrgård /Se Jordansakärret kärr Fallbyggningen bostadshus Brandgatan brandgata
Gillberga hgd /Se Jungfrun holme Fallet, se Mariedal, L:a Saknas Branta backen vägbacke
Glotterbäck Saknas Jutpussen Saknas Fallsgärde torp Branta backen vägbacke
Glotterbäck Saknas Jut(a)pussen gölar /Se Fallsgärde, Lilla förr torp Branta dalen, se Brattdalen terräng
Glotterbäck gd *Järnberget järngruva Fallsgärde, Lilla lht Brasten skog
Glotterbäck Saknas Jättestenen Saknas Fallsgärde, Stora gd Brattbrodalen, se Brattdalen terräng
Glåtterbäck torp Kalvängen terräng Falltorpet torp Brattdalen terräng
Glotterbäck gd /Se Kamperhultkärret kärr Falltorpet ställe Brattdalen terräng
Glotterbäck gd /Se Kamperhultmon terräng Fallängen förr ställe Bredmossen mosse
Glottra Saknas Kattfallskärr kärr Fanjunkarns, se Hällströms gd Bredmossen mosse
Glottra Saknas Kilabäcken bäck Fastorp torp Broarna älgpass
Glottra Saknas Kilabäcken bäck Fasttorp, se Fastorp Saknas Brolyckan åkrar
Södra Glåttra Saknas Kilviken vik Flatkärret förr torp Brolyckan åkrar
Glottra by Klockarens äng terräng Framdampen, se Viken torp Brolyckan, Lilla, se Brolyckan åker
Glottra by Klumpesumpen kärr Fransos, se Fransostorp torp Brolyckan, Stora, se Brolyckan åker
Glottra by Klämbäcken bäck Fransostorp torp Brolyckegraven, se Lissjöbäcken bäck
Glottra by Knektängen terräng Fransostorp torp Brolyckekällan källa
Glottra by Kokärret kärr Fridhem lht Bromossen mosse
Glottra by Korsmon terräng Fridhem, se Nagelspräcken förr bostadshus Bromskärret kärr
Glottra by Kratorpsviken vik Fridsta förr pastorsbostad Brovenen kärr (ängar)
Glottra, Norra o. Södra gdr /Se Kreatursholmen holme Fridstad lht Brovenen förr slåttermark
Glåttra Saknas /Se Kråkudden udde Frimans, se Charlottendal torp Brovensbacken vägbacke
Glottra (by?), skola /Se Kulltorpsviken vik Fyllerhem byggn. Brovensbron bro
Glottra gård /Se Kvarnbäcken bäck Fågelhult torp Brovensbron bro
Glottra, S. by /Se Kvarndammen sjö Fågelhult ställe Brovensbäcken bäck
Glottra, Södra by /Se Kvarndammen damm Gamla gårdarna förr gdr Brovensbäcken, se Källtorpabäcken bäck
Glottra samh. /Se Kvarnflatan terräng Gamla herrgården förr herrgård Brushällen bergbacke
Gruvan torp /Se Kvarsholmarna holmar Gamla kvarnen, se Sågartorp Saknas Brygghustomten åker
Gröna platsarna torp /Se Kvarsholmarna holmar /Se Gamla kvarnen ställe Bråkullamossen mosse
Gröna Platsen torp Kvällmossen, Lilla mosse Gamla skolan förr skola Bråtan äng
Gustaf III:s kyrka kyrka Kvällmossen,Stora mosse Gardistens, se Lindhult förr ställe Bråtarna stenmark och åker
Haddebo hmn? Kyrkmossen mosse Getabo, se Sörberg ställe Brända fallet skogsfall
Haddebo Saknas Kyrkoängen Saknas Gillberga by Brända holmen terräng
Haddebo Saknas Kyrkstenen terräng Gillberga gd Brända mon skogstrakt
Haddebo Saknas Källakärr äng Gillberga skola förr skola Brännemoarna, se Brännemon Saknas
Haddebo bruk Källyckan äng Gillberga sodattorp ställe Brännemobottnen kolbotten
Haddebo bruk Käfsterud oxe grund Glotterbäck bebyggelse Brännemon skog (fall)
Haddebo bruk Källhultet terräng Glotterbäck gd Brännemon terräng
Haddebo bruk Källtorpabäcken bäck Glotterbäck gd Brännkärret kärr (mosse)
Haddebo bruk Källtorpabäcken bäck Glottra, se Glottra, Norra Saknas Brännmon skog
Haddebo gd /Se Käringakärret kärr Glottra pst Brännorna, se Brännemon terräng
Hjärta Saknas Käringkärret kärr Glottra, Norra gd Bröstfallet åker
Östra Hjerta by Labyrintabäcken bäck Glottra, Norra bebyggelse Bröten skog
Hjärta, Östra gd /Se Ladategen Saknas Glottra, Norra gd Budsedlastenen sten
Hjärta, Östra gd /Se Lasse(gubbe)sjön tjärn /Se Glottra, Södra gd Budsedlavägen skogsväg
?Holmtorp gd Lasse(gubbe)sjön sjö /Se Glottra, Södra gd Byagatan körväg
?Holmtorp gård Liljekonvaljön holme Glottra, Södra gd Byagraven utfallsgrav
?Holmstorp gd Lillfierdingen, se *Fjärdingen, Lilla holme Glåttra, se Glottra Saknas Byggebacken backe
Holmtorp Saknas Lillsjön sjö Gormhyttan förr torp Bylegrinden grind
?Hulta by Lillsjön sjö Granbacken förr torp Byleskogen skog
Hulta gdr Lillsjön sjö /Se Granhagen förr torp Bylevägen körväg
Hulta gd Lindmo tärn sjö Granhagen förr ställe Byrstenen sten
Hult Saknas Lindsmossetärnen sjö Granhult lht Bystakvarns näs näs (halvö)
Hulta by Lindsnåremossarna mossar Granudden sommarstuga Bystakvarnsviken vik
Hult Saknas Lindsnåra tärn tjärn /Se Grindstugan torp Bystakvarnsån å, »sund»
?Hulta gd Lisjö mossar mossar /Se Grindstugan, se Mariedal, St:a Saknas Bystavägen landsväg
Hult Saknas Lisjön sjö /Se Grindstugan, Östra ställe Byxebenet förr åker
Hult Saknas Lissjöbäcken bäck Gropen torp Byxgärdet förr åker
Hunneberg Saknas Lissjö mossar mossar Gropen, se Mobergslund lht Bäckabron bro
Hunneberg Saknas Lissjön sjö Gruvan torp Bäckategen åker
Hunneberg Saknas Lofällemon terräng Gruvan förr ställe Bäckatäppan förr åker
Hunneberg Saknas Lomskären skär Grytsgärdet ställe Bäckaviken el. Bäckeviken vik
Saknas Saknas Lunden terräng Gråbo torp Bäckeviken, se Bäckaviken Saknas
Saknas Saknas Lydarshvena Saknas Gråbo bostadshus Bäckavägen körväg
Hälgenäs Saknas Långa mossen mosse Gröna platsen, se Gröna platserna Saknas Bäckbacken vägbacke
Ingelsgård gd *Långholmen holme (Gröna) platserna torp Bäckbron bro
Ingelsgård gd Långkärret kärr Gröndal, se Karlsdal förr ställe Bäckebron bro
Ingelsgård gård Långkärrsudden udde Gubbängen lht Bäckegrinden grind
Ingelsgård gård Långkärrsudden udde Gullbo torp Bäckmansdal dal
Ingelsgård gård Långmossen mosse Gullbo ställe Bäckstubackarna åkrar
Ingelsgård gård Långängskärren kärr Gullslottet bostadshus Bäckstubacken vägbacke
Ingelsgård gård Långängskärren kärr Gustavsberg lht Bäckstugberget berg
Ingelgärd gård Långängskärret kärr Gästgivaregården, se Mellangården bebyggelse Bäckstubäcken, se Gullerspången bäck
Ingelsgård gd /Se Långängsmon terräng Göksätter förr torp Bäckstugrinden förr grind
Karlshammar torp Majkulla teg Göteborg förr bostadshus Bäckstugärdet, se Bäckstubackarna åkrar
Kattfall Saknas Malma Saknas Göteborgsbyggningen byggn. Bäckstuskogen skogsområde
Kattfall Saknas Mamselbergen höjder Haddebo herrg. o. bruk Bäckstuvägen skogsväg
Saknas Saknas Mankullen höjd Haddebo herrg. o. bruk Bäcktorpabäcken, se Mörkhultabäcken bäck
Klockaregården Saknas Masugnsmon terräng Haddebo gd o. bruk Bäcktorpagatan bygata
Knackerud Saknas Matstorpabäcken bäck Haddebo bruk Bäcktorpaskogen, se Bondskogen Saknas
Knackerud gd /Se Matstorpabäcken bäck Haddebo, Nedra gd Bäcktorps gata väg
*Koffretorp gårdar Matstorpadamm terräng Haddebo, Nedre bruksdel Bäcktorpsviken vik
Korpetorp by Mellanmon terräng Haddebo, Övra gd, del av Haddebo Bäcktorpsviken vik
Korpetorp Saknas Mickelstorpabäcken bäck Haddebo, Övre bruksdel Bäckvägen skogsväg
Korpetorp Saknas Midsommarholmen holme Haddebo Bruk, se Haddebo Saknas Bännegärdets hage hage
Korpetorps qvarn Saknas Milbacken höjd? Haga lht Bännegärdsgrinden förr grind
Korsbacken torp Molången sjö Hagaby lht Bännegärdsholmarna holmar
Saknas Saknas Molången sjö /Se Hagaby lht Bännegärdsholmarna holmar
Saknas Saknas Molången sjö /Se Hagalund torp Bännegärds kyrka holme
Kulltorp gd Molångskärret kärr Hagalund förr stuga Bännegärdstomt hage
Kulltorp gd Mossetärnen tjärn /Se Hagen torp Bänngärdsberget, se Spökberget Saknas
Kulltorp gd Mossjön sjö /Se Hagen torp Bänngärdsholmarna holmar
Kvarnen, se Svennevads kvarn Saknas Mossviken vik Hagen torp Bärgaren, Lilla holme
Kvarsätter torp /Se Månakulla äng äng Hagen torp Bärgaren, Stora holme
Kävestrud gd Norra ängen Saknas Hagstugan förr ställe Bärgarn, Stora holme
Käfsterud Saknas Mårten holme Hagstugan torp Böltorpabyxan skogsfall
Käfsterud Saknas Mörka udden udde Hagstugan lht Böltorpaledet förr åker
Käfsterud Saknas Mörka viken vik Hamberg, se Hammers Saknas Böltorpa mosse mosse
Käfsterud Saknas Natholm, se Näsholmen holme Hammardal lht Böltorpa mosse mosse
Käfsterud gd /Se Neckhällen holme Hammardal lht Böltorpaskogen skog
Laggarhälla kronoegendom Niagara sjö Hammers förr torp Böltorpavägen, se Lindersnårsvägen körväg
Laggarhälla Saknas Nisses kärr kärr Hammers förr ställe Böltorpavägen körväg
Laggarhälla Saknas Norra mossen mosse Hanstorp förr torp Böltorpsdammen damm
Laggarhälla Saknas Norra mossen mosse Hanstorp förr ställe Böltorpsledet led
Laggarhälla krnegd. Norrängen terräng Hemängen lht Bönhusategen åker
Lagmansbacka Saknas Nybyggemon terräng Hemängen förr ställe Bönhusvägen skogsväg
Lagmansbacka Saknas Näbbategen Saknas Herrgården, se Haddebo, Övra Saknas Bönhusvägen skogsväg
Lindsnåret torp /Se Näsholmen holme Herrgårdsbyggningen förr pensionat Dagkarlsdammen, se Dalkarlsdammen förr damm
Lund Saknas Näsholmen holme Hjortens, se Närninge förr ställe Dalen kärrängar
Saknas Saknas Näskärret kärr Hjärta, Lilla bebyggelse Dalgången bäckdal
Lund Saknas Nävekärret kärr Hjärta, Lilla torp Dalgången dunge
Lund gd Nötbusken terräng Hjärta, Stora gd Dalkarlsdammen förr damm
Saknas Saknas Ommekärrsmossen mosse Hjärta, Östra by Dalkarlsdammen förr damm
Saknas Saknas Ommekärrsmossen mosse Hjärta, Östra gd Dalkarlsdammsviken vik
*Löviahult Saknas Ormskogen terräng Hjärta, Östra gd Dalkarlsdammsvägen, se Orrmossvägen körväg
Saknas Saknas Ormtuvan holme Hjärtabygget, se Vassmossen torp Dalsbäcken bäck
?Mickestorp gd Ormudden udde Hjärtabygget förr ställe Dalskärret kärrängar
Mickestorp Saknas Orrhagen terräng Hjärtafallet torp Dalängen hage
Mickestorp Saknas Orrmossen mosse Holmtorp gd Dalängen äng
Mickelstorp Saknas Orrmossen mosse Holmtorp ställe Dammarmen fördämning
Norrberg gd /Se Orrmossen mosse Holmtorp, Nedra gd Dammbron bro
Nyberg lht Oxhagen terräng Holmtorp, Nedra, se Holmtorp ställe Dammbron bro
Platsarna torp /Se Oxhagsudden udde Holmtorp, Övra gd Dammbron bro
Rika, Norra o. Södra f.d. torp /Se Pasalyckan Saknas Holmtorp, Övra förr ställe Dammen damm
Saknas Saknas Pattahvena Saknas Hulta gd Dammen vik
Sandmon Saknas Persfall höjd? Hulta gd Dammen damm
Sibbetorp gd Persviken vik Hulta, Lilla gd Dammkroken slåtteräng
Sibbetorp Saknas Pinudden udde Humpen lht Dammkärret åker
Sibbetorp Saknas Plassetärnen tjärn /Se Humpen, se Johannesberg gd Dammkärret kärr
Sibbetorp gd Prästgårdsön, se Prästön ö Hunnberg, se Hunneberg Saknas Dammsättersbotten kolbotten
Sibbetorp gdr /Se Prästön ö Hunneberg hmn Dammängagrinden grind
Sjölunda Saknas Prästön holme Hyddan lht Dammängavägen körväg
Sjölunda Saknas Rekakärret kärr, terräng Hyddan, Lilla lht Dammängen äng
Sjölunda Saknas Rekakärret kärr /Se Hyddan, Stora lht Dammängen äng
Sjölunda by Risingsäng Saknas Hyddan, Norra lht Dammängen kärr
Skepphulta gd? Rudbäcken bäck Hyddan, Norra lht Dammängsbottnen kolbotten
Skepphulta Saknas Ruddammskärret kärr Hällströms gd Dammängsåkern åker
Skepphulta Saknas Rudorna terräng Hästhagen förr ställe Dampekällan källa
Skepphulta Saknas Rådjursmossen mosse Högalund lht Dampudden terräng
Skepphulta gd Rågetamossen mosse Högalund lht Dampvägen körväg
Skepphulta gd /Se Röda bron terräng Högby ställe Dampåkern åker
Skepphulta gd /Se Röjorna terräng Högby ställe Damsjön, se Kvarndammen sjö
Skira gd Rökärret kärr Högsätter torp Daniels backe vägbacke
Skira gd Röllesmon terräng Högsätter gd Dansarängen äng
Skira gd Rösjöbäcken bäck Högtorp h Dansbanahagen hage
Skira gd Rösjön sjö Högtorp stuga Dejevägen körväg
Skira gård /Se Rösjön sjö Hökens, se Höghult torp Diamantberget berg
Skira gd /Se Rösjön sjö Hökhult torp Diamantberget bg
Skira gd /Se Rösjön sjö /Se Ingelmanstorp lht Djupadalsbackarna bergbackar
Skiratorp Saknas Sandbergs mosse mosse Ingelsgård gd Djupadalsbäcken bäck
Skoga Saknas Sandbergs mosse mosse Ingelsgård gd Djupadalsskogen skog
Skoga Saknas Sandbergs tärn sjö Ingelsgård, Nedre gd Djupa däljan dalgång
Skoga Saknas Sandbergs tärn sjö /Se Ingelsgård, Övre gd Djupa-dälj-bottnen kolbotten
Skoga Saknas Sanka kärret kärr Ingelsgårdstorp torp Djups bruk träd
Skoga Saknas Sanka pussarna kärr? Ingelsgårdstorp gd Domerstelandet sjöland
Skoga hammare Saknas Sanka pussarna kärr /Se Ingenmansland jd Dopviken vik
Skogaholm bruk Sarfsiön, se Sarven, Stora sjö Ingermanstorp torp Drottningstenen sten
Skogaholm bruk Sarvebäcken bäck Ingjalds torp Drottningstenen sten
Skogaholm bruk? Sarven, Stora sjö Jakobsberg hus (lht) Drottningstenen sten
Skogaholm brk? Sarven, Lilla sjö Jaktvillan förr jaktvilla Drängastenen sten
Skogaholm bruk Sarven, Stora sjö Jeriko torp Drängastenen åker
Skogaholm bruk Sarven sjö /Se Jeriko torp Dränguddarna, se Lilla ön holme
Skoga(holm) herrgård /Se Sarven, Stora o. Lilla sjöar /Se Jerusalem bebyggelse Dubbelbottnarna kolbottnar
Skoga(holm) gdr /Se Sarven sjö /Se Jerusalem gd Dubbelbottnarna kolbottnar
Skogaholm herrgård /Se Sarven, St:a sjö /Se Johannesberg gd Dubbelbottnen kolbotten
Skråtorp Saknas Sarven sjö /Se Johannesberg gd Dumpareskiftet åker
Skulta, se Skepphulta Saknas Segermon terräng Johannisberg lht Dyrstenen sten
*Skæriungshwirnor Saknas /Se Signalberget Saknas Johannisberg, se Humpen lht Dystenen jättekast
Smedstorp Saknas Sjupellestenarna grund Jons, se Skogalund lht Dytaget förr dytäkt
Stenstorp Saknas Sjöfallet höjd? Jordans, se Jordanstorp förr torp Dytegen förr slåtteräng
Store gård Saknas Sjölundasjön sjö Jordanstorp torp Dyåkrarna åkrar
Svennevad by Sjölundasjön sjö Jordanstorp förr torp Dårhällen berg i dagen
Svennevad by Sjöängen terräng Jönters, se Backtorp torp Döbacken vägbacke
Svennevad Saknas Skekabergen höjd Kalsnäs torp Döbacken vägbacke
Svennevad Saknas Skelnagrundet grund Kalvsnäs, se Kalsnäs torp Döfallsbackarna åkrar
Svennevad Saknas Skelnaholmen holme Kamperhultet torp Dösfallet skog
Svennevad by /Se Skelnaholmen holme Kamperhult torp Ekebacken vägbacke
Svennevadsby Saknas Skepphulta triangelpunkt Karls torp Ekegärdena åkrar
Svennevadsby Saknas Skepphulta damm damm Karlsberg lht Ekegärdet åker
Svennevadsby Saknas Skepphultaklint höjd Karlsdal förr ställe Ekegärdsgrinden förr grind
Svennevads kvarn Saknas Skepphultamossen mosse Karlshammar torp Ekgärdet åker
Svennevads kvarn Saknas Skepphulta äng äng Karlshammar ställe Ekgölsbacken backe
Saknas Saknas Skillnadsviken vik Karlslund lht Ekgölsberget berg
Saknas Saknas Skirasjön sjö /Se Karlslund förr ställe Erkers täppa, se Skråltens täppa förr åker
Saknas Saknas Skirasjön Saknas Karlsnäs, se Kalsnäs torp Ersbohagen hage
Saknas Saknas Skirasjön sjö /Se Karlstorp torp Ersboskiftet åker
Sånehult Saknas Skirasjön sjö /Se Karlstorp ställe Ersbovägen körväg
Sätterbo Saknas Skiraviken vik Kattfall gd Erskärret kärr
?Sättran by Skiren sjö Kattfall gd Eskilsbottnen kolbotten
Sätran by Skiren sjö Klackebo torp Eskilsgrinden förr grind
Sättra Saknas Skiren sjö /Se Klackebo ställe Eskilsvägen skogsväg
Sättra Saknas Skiren sjö /Se Klinten förr torp Eskils vägskäl vägskäl
Sättra Saknas Skogagölen sjö Klinten, se Nytorp stuga Fagermoberget berg
Sättra Saknas Skogagölen göl /Se Klockebo, se Klackebo Saknas Fallet åker
Sätran by Skogagölsbäcken bäck Klovstena torp Fallet, se Grindstugfallet Saknas
Sätran by Skogaholmssjön Saknas /Se Klovstena förr torp Fallet skog
Sätran by Skogaholmssjön el. Skogasjön sjö /Se Klysnan förr ställe Fallsgärdes äng åker
Sättran, Södra gd /Se Skogapuss göl /Se Klämman byggn. Fallsgärdsberget berg
Sättra allmänning Saknas Skogasjön sjö Klämman bostadshus Fallsgärdsgärdet åker
Sättra soldattorp Saknas Skogasjön sjö Knackerud gd Fallsgärds tärn sjö
Sättran, Norra o. Södra gdr /Se Skogasjön sjö Knackerud gd Fallsgärdstärnen tjärn
Sättran, Norra gd:ar /Se Skogasjön sjö Knektens, se Sättra soldattorp Saknas Falltorpagrinden förr grind
Sättran, Södra gd /Se Skogasjön sjö Knekttorpet, se Djupfeldstorp torp Falltorpaskogen skog
Södra Berg Saknas Skurbergen höjd Knipphammarn torp, förr knippsmedja Falltäppan förr åker
Saknas Saknas Slåttersjön sjö Knotet, se Yxhult förr torp Farbrors backe vägbacke
Sörberg Saknas Slätemon terräng Knotet, se Yxhult lht Farfars backe, se Lilla Tärnsbacken åkerbacke
Sörberg gd Slätmokärret kärr Kojan förr ställe Farliga stenen sten
Sörberg gd /Se Smårisgärdet terräng Kontoret förr brukskontor Farfars odling åker
Sörbergstorp Saknas Smårismossen mosse Kontoret, se Herrgårdsbyggningen förr pensionat Farfars äng förr åker
Torp gd Sonehult triangelpunkt Kontorsbyggningen, Gamla bostadshus Farstan åker
Torp gd Sottern sjö Korpetorp gd o. torp Farstun åker
Torp gd Sottern sjö Korpetorp, Nedre, se Bondkorptorp gd Femhörningen åker
Torp gd Sottern sjö Korpetorp, Övre, se Kvarnkorptorp ställe Fempellestenarna stenar
Ånneboda gård Sottern sjö Korpetorps kvarn torp Femstenarna stenrös
Ånneboda gård Sottern sjö Korptorp, se Korpetorp och Korptorp, Övra Saknas Femstenatäppan förr åker
Ånneboda gård Sottern sjö Korptorp, se Bondkorptorp och Kvarnkorptorp gd Fesmossavägen körväg
Ånneboda gård Sottern sjö Korptorp, Nedra torp (o. kvarn) Fesmossen mosse
Ånneboda gård Sottern sjö Korptorp, Övra gd Festplatsen udde
Ånneboda (el. Annebo) gd /Se Sottern sjö Korsbacken torp Fiskarebergen klippor
Ämta gd Sottern sjö Korsbacken ställe Fiskeberget berg
Ämta Saknas Sottern sjö Korsmon torp Fiskevägen gångväg
Ämta Saknas Sottern sjö /Se Korsmon förr torp Fiskgjusaholmen holme
Emta Saknas Sottern sjö /Se Koven förr stuga Fiskholmen, se Kamperhultsholmen halvö
Ämta gd /Se Sottern sjö /Se Koven förr stuga Fjärderhansbergen berg
Ämta gd /Se Spångbacken höjd? Krallan bostadshus Fjäderholmen holme
Ämta (Emta) gd /Se Spångkärret kärr Krallan, Lilla byggn. Fjärdingen holmar
Ämtsätter gd Spångmossen mosse Krallan, Stora byggn. Fjärdingen, Lilla holme
Emtsätter Saknas Spångmossen mosse Kratersvik, se Kratorpsviken torp Fjärdingen, Stora holme
Ämtsätter gd /Se Spökberget höjd Kratorpsviken torp Fjärdingsholmen, Lilla holme
Ämtsätter gd /Se Stackholmen holme Kratorpsviken ställe Fjärdingsholmen, Stora holme
Östermossen torp Stakgölen göl /Se Kristineholm lht Fjärdingshällen holme
  Stakgölsmossen mosse Kristinelund torp Flaggtallen, se Skraltbergen bg
  Stenbrokärret kärr Kristinelund lht Flatkärret skogsplantering
  Stenön terräng Kristinelund, se Mörtens gd Flottan kärrängar, lövängar
  Stora mossen mosse Krogen, se Bilsgården Saknas Flottarna kärr
  Stormossen mosse Krogen, se Billsgården gd Flottarna kärr
  Stormosstärn göl Krogstugan, se Billsgården gd Flottleden, se Flottrännan utfallsgrav
  Stormossetärn(en) tjärn /Se Kroken, se Hagstugan Saknas Flottledningen (bäck med) timmerränna
  Stormossetärn(en) tjärn /Se Kroken byggn. Flottrännan utfallsgrav
  Stora ängen Saknas Kroken förr stuga Flottrännan utfallsgrav
  Storfierdingen, se Fjärdingen, Stora holme Kronjägarbostället, se Björka ställe Flygraven utfallsgrav
  Storängen terräng Krustorp gd Flygärdet åker
  Struten terräng Krustorp gd Flytande holmen holme
  Suttermossen mosse Kråktullen lht Fnuggen åker
  Suttermossen mosse /Se Kråketullen förr torp Forslunds täppa förr åker
  Sutterön terräng Kullen torp Franses botten kolbotten
  Sutterön skogsholme /Se Kullen lht Fransosamossen, se Bredmossen mosse
  Svarta dammen terräng? Kullstorp, se Kulltorp gd Fransosskogen skog
  Svartbäcken bäck Kulltorp gd Fridhem ställe
  Svartgölen tjärn Kulltorp gd Frimanstegen skogslott (fall)
  Svartgölen sjö Kvarnbäckstugan, se Bäckstugan Saknas Frimanstegen skogslott
  Svartgölen göl /Se Kvarnbäckstugan, se Bäckstugan förr ställe Frimansäng förr äng
  Svartgölsbäcken bäck Kvarnen, se Sågartorp Saknas Fruns källare potatiskällare
  Svartkulla källa källa Kvarnen, se Kvarnkorptorp ställe Fräkenmossen, se Fräknaflyet mosse
  Svedersborg Saknas Kvarnen, se Korptorp, Nedra Saknas Fräknaflyet mosse
  Svenders sten Saknas Kvarnen, se Skogaholms kvarn Saknas Fräknaflyet mosse
  Svendersvatten sjö Kvarngården gd Fräknaflyet vik
  Svennevads damm Saknas Kvarnkorptorp, se Korptorp, Nedra Saknas Fukärret, se Furkärret kärr
  Svennevadsdam Saknas Kvarnkorptorp ställe Furbergen berg
  Svennevadsmossen mosse Kvarnkorptorp ställe Furkärret kärr
  ?Svennevadsskogen Saknas Kvarnkorptorp ställe Furkärret kärr
  Svennevadsskogen Saknas Kvarnstugan torp Furkärrsbottnen kolbotten
  Svennevadsskogen Saknas Kvarnstugan förr ställe Furkärrsbäcken, se Venabäcken bäck
  Svennevads ström Saknas Kvarntorp torp Furkärrsfallet förr kalhygge
  Svennevadsån å Kvarntorp förr torp Furkärrsgraven, se Venabäcken bäck
  Svennevadsån Saknas Kvarnängen förr torp Furkärrsmon skogsområde
  Svennevadsån å Kvarsätter torp Fågelhultabäcken bäck
  Svennevadsån å Kvarsätter ställe Fågelmossatärn, se Fåglamossatärn Saknas
  Svennevadsån å Kyrkogården kyrkogård Fågelmossen, se Fåglamossen Saknas
  Svennevadsån å Kåvens torp Fågelmossen mosse
  Svennevadsåsen Saknas Käflingstorp torp Fågelvass holme
  Syrkärret kärr Käfsterud bebyggelse Fågelvass holme
  Syskonategen Saknas Käfsterud gd Fågelvass holme
  Sågdammen terräng Käfsterud gd Fåglamossarna mosse
  Sågviken vik Käfsterud soldattorp förr torp Fåglamossatärn sjö (tjärn)
  Sätterbotärnen tjärn /Se Käfterud, se Käfsterud gd Fåglamossatärnen tjärn
  Sättern, se Sottern sjö Källhagen torp Fåglamossen mosse
  Sättra mosse mosse Källhagen ställe Fårahagen hage
  Sättra mosse mosse Källhultet förr ställe Fårfallet åker
  Sättran triangelpunkt Källsätter förr torp Fårhagagärdet åker
  Sättrasjön sjö Källsätter, se Hemängen lht Fårhagen hage
  Sättrasjön sjö Källtorp torp Fårhagen hage
  Sättrasjön sjö Källtorp, Lilla torp Fårhagen hage
  Sättrasjön sjö Källtorp, Lilla ställe Fårhagen hage
  Sättrasjön sjö Källtorp, Stora torp Fårhagsbacken vägbacke
  Sättrasjön sjö /Se Källtorp, Stora ställe Fårkällan källa
  Sättra tärn tjärn /Se Kärvens, se Fallsgärde Saknas Färdgrinden åker
  Sörängen terräng Kävlingstorp, se Berget förr torp Fästreket, se Fästråket terräng
  Tageberget höjd Labbe(t) h Fästråket terräng
  Talleholmen terräng Labbet bostadshus Föcketegen åker
  *Tarsmossen mosse Labyrinten torp Första skiftet åker
  Tegahvena Saknas Labyrinten torp Galgbacken skogsbacke
  Tegen terräng Labyrinten torp Galesattsbacken backe
  Tjädermon terräng Laggarhult, se Laggarhälla gd Gamla backen förr åker
  Toberget höjd Laggarhult, se Laggarhälla gd Gamla gårdarna åkerbacke
  Tofvakil Saknas Laggarhälla gd Gamla-gårdsgatan körväg
  Transundet terräng Laggarhälla gd Gamla-gårdskällan källa
  Trebäckakärret kärr Laggarhälla gd Gamla gårdsvägen körväg
  Trebäckar bäckar Lagmansbacka kvarn Gamla-gårdsåkern åker
  *Trindholmen holme Lagmansbacka kvarn Gamla-hagebottnen kolbotten
  Träbenahagen terräng Lagmansbacka gd Gamla-hagevägen skogsväg
  Träningesunds äng Saknas Lagmansbacka gd Gamla kraftledningen skogsgata
  Trätkärrsgrufvan Saknas Lagårdskarlens bostadshus Gamla lagården beteshage
  Trätängsviken vik Lasse gubbes, se Sjösätter torp Gamla sågen triangelpunkt
  Tvätärnamossen mosse Lilla Hyddan bebyggelse Gamla vägen väg
  Tyresfall Saknas Lilla Källtorp, se Källtorp, Lilla torp Gamla vägen körväg
  Tärnarna tjärnar /Se Lill-Hjärta, se Hjärta, Lilla Saknas Gamla ån del av Svennevadsån
  ?Tärnmossen mosse Lillskoga förr bost. Gammelån bäckfåra
  Tärnmossen mosse Lilltorpet sommarstuga Gardinen skog
  Tärnmossen mosse Lindesberg förr torp Garstängen, se Kilaängen åker och äng
  Tärnmossen mosse Lindhult förr torp Garveriet skogsområde
  Tärnmossen, Lilla mosse Lindhult torp Gateberget berg
  Tärnstensängen terräng Lindhult förr ställe Gatmunnen vägskäl
  Undanberg Saknas Lindhult förr ställe Getabogärdet åker
  Uvbergstärn tjärn /Se Lindmarkens torp Getabotäppan förr åker
  Uvstensberget höjd Lindmarkstorp, se Lindmarkens Saknas Getabron åker
  Uvstensmossen mosse Lindsfallet torp Getberget berg
  Vargmossen mosse Lindsfallet ställe Getmossen mosse
  Vassmossen mosse Lindsnåret torp Gillberga näs näs
  Vedkärret terräng Lindsnåret ödetorp Gillberga näs udde
  Vegohvena Saknas Lindåsa, se Yxhult lht Gillberga rudor, se Rudorna Saknas
  Venen terräng Lindåsen, se Lindsnåret Saknas Gillberga rudor, se Rudorna terräng
  Venerna, Vena kärr /Se Liseberg sommarstuga Gillbergaskogen, se Grindstuskogen skogsområde
  Wester Hierta Siön, se Hjärtasjön sjö Lokalen förr bönhus Gillbergaviken vik
  Vifallet höjd? London förr torp Gillbergaviken vik
  Vildgåsen holme Lugnet Saknas Gillbergaön holme
  Vinfallaäng Saknas Lugnet ställe Gillbergaön holme
  Vintermossen mosse Lugnet, Norra lht Gjuteriet förr gjuteri
  Vintermossen mosse Lund gd Gjuterivägen körväg
  Vita klinten höjd Lund gd Glabobottnarna kolbottnar
  Ålsjön sjö /Se Lund, Norra lht Glasberget berg
  Åmhällsberget höjd Lund, Östra lht Glasberget berg
  Åmynnet vik Lund, Östra lht Glon åker
  Älgviken vik Lunden, se London Saknas Glon åker
  Ämten, se Skogaholmssjön Saknas /Se Lunden förr ställe Glotterbäcken bäck
  Ämten sjö /Se Lyckan förr torp Glotterbäcken, se Källtorpabäcken bäck
  Ängholmarna holmar Lyngda, Norra, se Lugnet, Norra lht Glotterbäcksbacken vägbacke
  Ökärret kärr Lyngda, Södra förr torp Glotterbäcksgärdena åkrar
  Öst. H...rtSiön, se Östersjön sjö Långängen torp Glotterbäcksgärdet åker
  Österbergsäng terräng Långängen torp Glotterbäckskärret kärr
  Östersjön sjö Långängen torp Glotterbäckstjärn sjö
  Östersjön sjö Lännästorp torp Glotterbäckstäppan åker
  Östersjön sjö Lövbråten torp Glotterkärret, se Glotterbäckskärret kärr
  Östersjön sjö Löve torp Glottrabäcken bäck
  Östersjön sjö Löve gd Glottrabäcksbäcken, se Glottrabäcken Saknas
  Östmossen mosse Lövås pensionärshem Glottrabäcks ängar ängar
  Östra kärret terräng Mariedal, L:a torp Glottra hage hage
    Mariedal, Lilla torp Glottrakärret, se Glotterbäckskärret kärr
    Mariedal, St:a torp Glottrasjön sjö
    Mariedal, Stora gd Glottra skola skola
    Marielund lht Glottrastenen, se Jättehällen sten
    Marielund lht Glottra såg förr såg
    Marielund lht Glottra tärn sjö (tjärn)
    Matildelund lht Glottratärnen tjärn
    Matildelund lht Glottravägen bilväg
    Matstorp förr ställe Glottrebäcksbäcken, se Källtorpabäcken bäck
    Mattstorp lht Glåtterbäck, se Glotterbäck Saknas
    Mellanbalken torp Glåtterbäcken, se Glottrabäcken Saknas
    Mellangården gd Glåttrasjön, se Glottrasjön Saknas
    Mellankvarn(en) förr kvarn Godtemplareholmen, Lilla, se Kvarsholmarna Saknas
    Mellankvarn(en) förr kvarn Godtemplareholmen, Stora, se Kvarsholmarna Saknas
    Mellankvarnen förr stuga Godtemplarholmen, se Kvarsholmarna holme
    Mickelstorp gd Gossebovägen körväg
    Mickelstorp gd Granekällan källa
    Mobergslund lht Granhagetäppan åker
    Mobergslund lht Grankällan källa
    Molångsfallet torp Grenkärret kärr
    Molångsfallet ställe Grenskärret kärräng, förr slåtter
    Monte Carlo förr skogshuggarbarack Grevakärret åkrar
    Mossen, se Mosstorpet Saknas Grindstufallet åker
    Mossen ställe Grindstugfallet skogsfall
    Mossfallet förr torp Grindstugrinden förr grind
    Mossfallet förr torp Grindstuskogen skogsområde
    Mosstorpet torp Grindstuskogen skogsområde
    Månsagården gård Grottan förr förlustelseställe
    Månsagården gd Grusgropebacken, se Klintebacken vägbacke
    Måsfallet, se Mossfallet förr torp Grusgropen älgpass
    Mörtens, se Kristinelund torp Grusgropevägen skogsväg
    Mörtens gd Gruvan provhål
    Nagelspräckan, se Göteborgsbyggningen Saknas Gruvberget berg
    Nagelspräcken förr bostadshus Gruveberget berg
    Nain lht Gruvedammen förr damm
    Nedra gården, se Nedre Bavlinge gd Gruvemon skog
    Nedra gården förr gd Gruvemon skog
    Nergården, se Haddebo, Nedra Saknas Gruvevägen skogsväg
    Nordpolen byggn. Gruve äng förr åker
    Norge förr flygelbyggnad Gruvmon skog
    Norra Berg gd Grytsgärdet åker
    Norra Berg förr torp Grytsvägen körväg
    Norra Rika, se Rekan förr lht Gränsholmen, se Skillnadsholmen holme
    Norraberg, se Norrberg gd Gräskärret kärr
    Norrberga gd Grävlingebergen, se Sonehultabergen berg
    Norrberg gd Gröna bottnen kolbotten
    Norrbo, se Krallan bostadshus Gröna bottnen kolbotten
    Norrgården gd Gröna bottnen kolbotten
    Norrgården Saknas Gröna planen område
    Norrgården gd Gröna platserna förr ställe
    Norrgården gd Gröna platserna förr ställe
    Norrängen torp Gröna-platsevägen, se Plstsevägen körväg
    Norrängen ställe Gröningen holme
    Nyberg lht Gröningen, Lilla holme
    Nyberg förr torp Gröningen, Stora holme
    Nybygget, se Vassmossen torp Grönåsakullen, se Grönåsen Saknas
    Nybygget lht Grönåsa mosse mosse
    Nydal förr torp Grönåsatärn sjö (tjärn)
    Nygård lht Grönåsen berg (kulle)
    Nysätter, Östra, se Bygget torp Gubbetäppan åker
    Nysätter, se Sätrafallet torp Gubbetäppan åker
    Nysätter gd Gubbetäppan förr åker
    Nysätter, Västra, se Sättrafallet gd Gubbetäppan åker
    Nytorp stuga Gubbetäpporna förr åkrar
    Nytorp stuga Gubbhultagärdet förr åker
    Nyttorp torp Gubbjorden åker
    Närninge förr ställe Gubbängen äng
    Närninge förr ställe Gubbängen hagmark
    Närninge förr ställe Gubbängsgrinden grind
    Olle-Gustavs, se Adeleberg ställe Gullbobacken, Mittra åker
    Olsgården bebyggelse Gullbobacken, Nedra åker
    Olsgården, Norra gd Gullbobacken, Övra åker
    Ormskogen, se Åfallet Saknas Gullboskogen, se Grindstuskogen skogsområde
    Orrhagen förr ställe Gullbovägen körväg
    Orrhagen torp Gullerspången bro
    Oskarsberg lht Gullerspången bäck
    Oxhagen, se Orrhagen Saknas Gullerspången bäck
    Paris förr torp Gullerspången bäck
    Pellagård gd Gullerspången bäck
    Pellagård, Västra gd Gullerspångsgraven, se Gullerspången bäck
    Pellagården gård Gummans kärr kärr
    Perstorp torp Gumreberget berg
    Perstorp ställe Gumroviken vik
    Petersborg lht Gunnersjöarna sjöar
    Pettersberg skogv.bost. Gustaf-Adolfsvägen skogsväg
    Pettersberg, se Pettersborg ställe Gångstigen, se Bönhusvägen skogsväg
    Pettersberg ställe Gårdkällan källa
    Pillehem byggn. Gärdebacken vägbacke
    Pillerhem förr bostadshus Gärdskällan, se Grankällan Saknas
    Platserna, se Gröna platserna torp Gärdskärret äng
    Prästgården hmn Gärdsvägen, se Mellanvägen åkerväg
    Prästgården gd Gärdsvägen åkerväg
    Rekan förr lht Gästgivaregården udde
    Resta ställe Gökebacken skogsbacke
    Rika, Norra, se Rekan förr torp Gökebergsmon skogsområde
    Rika, Södra förr torp Göketäppan åker
    Rosenbo förr ställe Gökmon skogsområde
    Rosendal torp Gökmon skogsparti
    Rosendal förr ställe Göktäppan (åker)täppa
    Rosengård lht Gölen vik el. djup
    Rosta lht Gölen sjöparti
    Rullstugan jt Hackhemmen terräng
    Råttfällan byggn. Haddebo kvarn förr kvarn
    Råttfällan, se Åtorp ställe Haddebostolpen vägvisare
    Rättarebyggningen bostadshus Haddebovägen väg
    Rättarns bostadshus Haddeboån å
    Rödkrogen förr torp Haddeboån å
    Salem baptistkapell Haddeboån å
    Sandbergs gd Hafallsviken kärrvik
    Sandbergs gd Hagabacken vägbacke
    Sandmon torp Hagabron vägbro
    Sandmon torp Hagagrinden förr grind
    Sandmon, Lilla, se Kåvens torp Haga gärden åkrar
    Sandmon, Stora, se Sandmon torp Hagakärret kärr
    Sandtorp torp Hagalundsbacken björkhage
    Sandtorp ställe Hagalundsgärdet åker
    Sandviken lht Hagalundskällan källa
    Sandviken ställe Hagalundsmossen mosse
    Sarsebo torp Hagalundstärnen sjö (tjärn)
    Sarsebo ställe Hagalundstärnen tjärn
    Sarven torp Hagalundsvägen skogsväg
    Sarven, se Lindsfallet ställe Haga röjer betesmark
    Segersberg el. Segerbergs lht Hagegrinden förr grind
    Segerberg förr torp Hageledet led
    Segermon torp Hagen skogsområde
    Segermon förr backstuga Hagen betesmark
    Sibbetorp gd Hagens holme holme
    Sibbetorp gd Haggrinden grind
    Simonstorp, se Kvarnkorptorp ställe Haggrinden förr grind
    Sjukhuset byggn. Hagkärret kärr
    Sjukhuset, se Adolfsberg ställe Hagstugärdet åker
    Sjöfallet torp Hagvägen körväg
    Sjöfallet torp Hagvägen körväg
    Sjögesta, se Syssfall torp Hagåsen skogsparti
    Sjögetorp, se Syssfall torp Hallholmarna holmar
    Sjölins förr ställe Halsen åker
    Sjölunda gd Halsen skogslott
    Sjölunda gd Halvfaren sjö
    Sjösätter torp Halvfaren sjö
    Sjötorp torp Halvfaren sjö
    Sjötorp ställe Halvfarsberget berg
    Sjövik lht Halvfarskärret kärr
    Skepphulta gd Halvfarstegen åker
    Skepphulta förr gd Halvfarten, se Halvfaren sjö
    Skepphultatorp torp Hammargärdet åker
    Skepphultatorp gd Hammargärdet, Lilla åker
    Skira by Hammargärdskullen åkerkulle
    Skiratorp gd Hammers backe skogsbacke
    Skoga, se Skogaholm säteri Hammersbackegrinden förr grind
    Skoga gård förr gd Hammersgrind, se Hammerbakegrinden förr grind
    Skoga, Lilla, se Lillskoga förr bost. Hampetussabäcken bäck
    Skogaholm säteri Hampetussabäcken bäck
    Skogaholm säteri Handsmedjan smedja
    Skogaholm bruk Harbackagärdet åker
    Skogaholms kvarn kvarn? Harbacken åkerbacke
    Skogaholms skola bebyggelse Hasselbäcken, se Örbergabäcken bäck
    Skogaholms skola skolhus Hattholmarna holmar
    Skogalund torp Hattholmarna holmar
    Skogalund lht Hattholmarna holmar
    Skogatull, se Kråktullen lht Hattholmarna holmar
    Skogatull, se Kråketullen förr torp Hellströms tärn, se Hällströms tärn Saknas
    Skogens, se Västerhult lht Hemkärret kärr
    Skolan förr skolhus Hemsjön sjö
    Skolträdgården Saknas Hemtäppan åker
    Skråltens förr ställe Hemängen ängsmark
    Sköttorp torp Hemängsskiftet åker
    Släta, se Släte Saknas Herrfallsäng slåtteräng
    Släte torp Herrgårdsallén allé
    Släte torp Herrgårds oxhage, se Oxhagen hage
    Smebyggningen, Lilla bostadshus Herrgårdssjön, se Skogaholmssjön sjö
    Smebyggningen, Stora bostadshus Herrgårdssjön, se Skogasjön sjö
    Smedstorp förr torp Herrgårdsängen ängsmark
    Smedstorp, se Närninge förr ställe Hjortbacken, Lilla vägbacke
    Snickarbo torp Hjortbacken, Stora vägbacke
    Snickarbo gd Hjortebäcken, se Kulltorpabäcken bäck
    Snickars torp Hjortens bäck, se Kulltorpabäcken bäck
    Snickars, Lilla, se Snickartorp, Lilla Saknas Hjortetegen åker
    Snickars, Stora, se Snickartorp, Stora Saknas Hjortetäppan åker
    Snickartorp, se Snickarbo Saknas Hjortevägen körväg
    Snickartorp, Lilla torp Hjortkvarnavägen, Gamla skogsväg
    Snickartorp, Stora torp Hjortkvarnsvägen bilväg
    Snickartorp, Stora, se Snickars torp Hjortkvarnsåkern åker
    Snippen boställe Hjortkvarnsån, se Haddeboån å
    Snåret torp Hjortraviken kärr
    Snåret, se Lilla Örberga ställe Hjortronviken, se Hjortraviken Saknas
    Sodom byggn. Hjärtabron bro
    Solbacka lht Hjärtabyggsfallet skogsfall
    Solberga lht Hjärtabäcken bäck
    Solberga lht Hjärtabäcken bäck
    Solhem ställe Hjärtafallsbacken vägbacke
    Solhem ställe Hjärtafallsgrinden förr grind
    Solhem lht Hjärtagärdet åker
    Solliden lht Hjärta kilar ängar, skog
    Sommarro lht Hjärta kyrkeväg, Gamla, se Kyrkvägen skogsväg
    Sommarro lht Hjärtasjön sjö
    Sonehult torp Hjärtasjön sjö
    Sonehult ställe Hjärtaviken vik
    Spångtorp, se Spångtorpet Saknas Hjärtavägen, se Bavlingsvägen körväg
    Spångtorpet torp Hjärtaåkern förr åker
    Spångtorpet förr torp Hjärta ö holme
    Stenstorp förr torp Hjärta ö holme
    Stenstorp ställe Hjärta öar, se Hjärta ö holmar
    Stenstugan bs Hjärtleksfallet skogsfall
    Stentorp, Södra torp Holkekällan källa
    Stockholm(sbyggningen) byggn. Holmen ö
    Stockholm förr bostadshus Holmen träddunge
    Stora Hyddan, se Hyddan lht Holmsjön sjö
    Storsätter torp Holmtorpavägen skogsväg
    Strömparterren, se Labbet h Hugos botten kolbotten
    Strömparterren, se Labbet bostadshus Hugos äng åker
    Stugan, se Snickartorp, Lilla Saknas Hultagraven, se Rekabäcken bäck
    Svalbygget torp Hultagärdet åker
    Svalbygget ställe Hultaängarna, se Näskärret äng
    Svalbygget ställe Humpen åker
    Svartbäcken, se Berget torp Hunberget berg
    Svartbäcken, se Berget förr torp Hunbergsbergen berghällar
    Svartkulla förr gd Hunbergs Lortvik, se Lortvik, Hunbergs Saknas
    Svendersborg, se Viken torp Hunbergsnäset näs
    Svendersborg lht Hunbergs oxar stenar
    Svenmanstorp lht Hunbergs portar stenar
    Svenmanstorp lht Hunbergs tärn sjö (tjärn)
    Svennerud lht Hundberget, se Hunberget Saknas
    Svennevadsby by Hunebergs Gunnarsjö, se Gunnersjöarna Saknas
    Svennevadsby by Hunnebergs oxar stenar
    Svennevadsby klockarboställe, by Häcken åker och betesmark
    Svennevadsby Mellankvarn gd Häggsundet kärr»hals»
    Svennevads kyrkskola skola Häkhult kärr
    Svennevads prästgård prästgård Hällarna, se Kungs hällar berg
    Svenstorp förr torp Hälla utäng [äng]
    Sydpolen byggn. Hällhagen åker
    Syssfall torp Hällhagen åkrar
    Sågartorp torp Hällhagsbacken vägbacke
    Sämjan torp Hällhagsgrinden grind
    Säterstugan förr torp Hällhagsgärdet, se Hällhagen åkrar
    Sätra, Norra gd Hällhagsskogen skog
    Sätra, Södra gd Hällströms göl tjärn
    Sätraberg torp Hällströms tärn sjö (tjärn)
    Sätrafallet torp Hängviken åker
    Sätrafallet förr torp Hästahagen hagmark
    Sätterbo gd Hästdöden kärr
    Sätterbo gd Hästefallet skogsfall
    Sättermanstorp, se Sättra soldattorp soldattorp Hästhagen hage
    Sättermanstorp ställe Hästhagen hage
    Sätterstugan förr stuga Hästhagen hage
    Sättra allmänning Saknas Hästhagen hagmark
    Sättra allmänningslott by Hästhagen beteshage
    Sättra sodattorp soldattorp Hästhagen betesmark
    Sättra soldattorp bebyggelse Hästhagen hage
    Sättra soldattorp torp Hästhagen, se Oxhagen skogsområde
    Sättra, Södra gd Hästhageåkern åker
    Sättraberg, se Sandbergs gd Hästholmen holme
    Sättrafallet gd Hästkällan källa
    Sättrafallet gd Hästkärret åkrar
    Sättran, se Sätra Saknas Hästuddsvägen skogsväg
    Sättran, Södra gd Häxgranen gran
    Sättran, Norra gd Höga backen skogstäppan
    Sättran, Norra gd Höga backen förr åker
    Södra Berg gd Höga bergen berg
    Södra Berg utjord Höga bottnen kolbotten
    Sörberg, se Södra Berg gd Höga bottnen kolbotten
    Sörberg gd Höga mon bergkulle
    Sörberg ställe Högberget berg
    Sörberg ställe Högbergsgruvan gruvhål
    Sörbergstorp torp Högsättersvägen förr kärväg
    Sörbergstorp torp Hökeröven skog, fall
    Sörglottra, se Glottra, Södra Saknas Hökhult, se Getberget signal
    Sörglottra, se Södra Glottra gd Hökhultafallet skog
    Sörgården gd Hökhultsbacken, se Hökhullsbacken skogsbacke
    Sörgården gd Hökröven skogsområde
    Sörgården Saknas Hökullsbacken skogsbacke
    Sörgården gd Hökullsbacken skogsbacke
    Tallegläntan byggn. Hönsmossen mosse
    Tildas förr ställe Hötorget ängsbacke
    Torp gd Igelbäcken kanal
    Torp förr gd Igelbäcken bäck
    Trasebo byggn. Igeln sjö
    Trasebo förr bostadshus Igeln sjö
    Trummartorpet torp Igeln sjö
    Trumslagarestugan, se Trummmartorpet torp Igel(s)bäcken bäck
    Trädgårds lht Ingafallsmossen, se Ingelsgårdsmossen Saknas
    Trädgårds bostadshus Ingelsgårds hage förr hage
    Tullstugan f. stuga Ingelsgårdsmossen mosse
    Uddebo sommarstuga Ingelsgårdstjärn sjö (tjärn)
    Undantaget, se Koven förr stuga Ingelsgårdstärnen tjärn
    Undantagsstugan, se Koven förr stuga Ingelsgårdsvägen, se Glottravägen bilväg
    Vassmossen torp Instängda fallet skog
    Venestugan förr stuga Intaget förr åker
    Venstugan förr bs. Intaget åker
    Vidfallet el. Vidfallstorp förr torp Intaget åker
    Vidfallstorp, se Vidfallet Saknas Jakobs täppa åker
    Vifallet, se Vidfallet Saknas Jannes ris skogsparti
    Viken torp Jan Petters pustesten sten
    Viken ställe Janstenen sten
    Vilan lht Jerikograven, se Vrenabäcken bäck
    Vilan lht Jerikogrinden förr grind
    Villan, se Herrgårdsbyggningen förr pensionat Jerikokärret slåtterkärr
    Vredstorp torp Jerikoledet förr led
    Vretstorp ställe Jerikomossen mosse
    Väderhus lht Jerikovägen körväg
    Väderhus torp Jeriko vägskäl vägskäl
    Västerberg torp Joels mosse mosse
    Västerberg ställe Johannesbergslotten skogslott
    Västerhult lht Johannesbergsvägen skogsväg
    Västerhult förr torp Johan-Olse-fallet förr skogsfall
    Västeråsen lht Jonse mosse mosse
    Västerängen lht Jons täppa åker
    Yxhult, (Norra) förr torp Jordansabäcken bäck
    Yxhult lht Jordansakärret kärr
    Åboda, se Aboda Saknas Jordansaskogen skog
    Åbylund lht Jordansavägen körväg
    Åbylund lht Jordansavägen körväg
    Åfallet torp Jordanskärret, Jordanskärren kärr
    Åfallet torp Jorddammen förr damm
    Åliden ställe Jordpäragropebacken skogsbacke
    Ångsågen ställe Juckebacken vägbacke
    Ånneboda gd Juckebacken vägbacke
    Ånneboda gd Jungfrun holme
    Åsen ställen Jungfrun holme
    Åsen ställen Jutepussen terräng
    Åsen lht Jutpussen sjö el. kärrgöl
    Åsen lht Jällebacken backe
    Åtorp ställe Jättberget berg
    Åtorpet lht Jättehällen sten
    Åtorpet torp Jätthällen sten
    Åviken bostadshus Jätthällen, se Jättberget berg
    Ämt-, se Emt- Saknas Kaklösen åker
    Ämta gd Kalasareplatsen terräng
    Ämtsätter gd Kalasholmen, se Bännegärdsholmarna holme
    Änghult lht Kalkberget berg
    Änghult förr ställe Kalkugnsbacken åkerbacke
    Ängstugan torp Kallas backe vägbacke
    Ängstugan, se Hagstugan förr ställe Kallebotten kolbotten
    Ängstugan förr stuga Kalles fall skogsfall
    Änkebyggningen byggn. Kalvhagen hage
    Änkebyggningen, se Solhem ställe Kalvlekakärret kärr
    Ässtugan gd Kalvsnäsa udde udde (näs el. halvö)
    Ässtutorpet ställe Kalvängen kärr
    Ässtutorpet ställe Kamperhultamon skogsområde
    Öberga, se Örberga torp Kamperhultkärret kärr
    Örberga torp Kamperhultsholmen halvö
    Örberga, Lilla torp Kanalbron vägbro
    Örberga, Lilla ställe Kanalen å
    Örberga, Stora, se Örberga torp Kanalen, se Gullerspången bäck
    Örberga, Stora gd Karl Larssons botten kolbotten
    Öregrund lht Karlsdaletäppan förr åker
    Öregrund lht Karlshammarsbäcken bäck
    Örnkulan torp Karlslundagärdet åker
    Österberg, se Sörberg ställe Karlsnäsa udde, se Kalvsnäsa udde Saknas
    Öster-Hjärta, se Hjärta, Östra Saknas Karstorpavägen körväg
    Österhult lht Kattfallskärr kärr
    Österhult förr torp Kattfallsvägen körväg
    Österkvarn gd Kattfallsvägen körväg
    Österkvarnen gd Kattpussen kärr
    Östermossen, se Östmossen torp Kattpussen kärr
    Östersätter förr torp Kavelbromossen mosse
    Öst-Hjärta, se Hjärta, Östra Saknas Kavelbron terräng
    Östmossen torp Kavelbron vägsträcka
    Östmossen förr ställe Kavlarna kavelbro
    Övergården, se Haddebo, Övra Saknas Kilabäcken bäck
    Övra gården, se Övre Bavlinge gd Kilabäcken bäck
    Övra gården, se Östra Hjärta gd Kilarna skogsområde
      Kilaängen åker och äng
      Kilemossen mosse
      Kilen skog
      Kilen åker
      Kilen betesäng
      Killingahagen åker
      Killingen holme
      Kilviken vik
      Kinbergs backe vägbacke
      Klackebogärdet åker
      Klackeboholmarna holmar
      Klackeboholmarna, se Bännegärdsholmarna holmar
      Klackebomossen mosse
      Klackebovägen körväg
      Klintabacken vägbacke
      Klintebacken vägbacke
      Klinteberget berg
      Klinteberget berg
      Klinteberget berg
      Klintekröken vägkrök
      Klintevägen skogsväg
      Klintgärdet åker
      Klintkällan källa
      Klintskogen, se Blackaskogen skog
      Klockarbacken vägbacke
      Klockarens äng äng
      Klockarängen åker
      Klovabäcken bäck
      Klovstenagrinden förr grind
      Klovstena äng kärr
      Klovstenaängen, se Bottenrikaängen ängsmark
      Klovstenaängen, se Klovängen förr åker
      Klovstenen sten
      Klovängen förr åker
      Klumpesumpen kärräng, förr slåtter
      Klumpesumpen kärrpöl
      Klysnagärdet åker
      Klämbäcken bäck
      Klämbäcken bäck
      Knackarbacken vägbacke
      Knappängen, se Lilla Källyckan åker
      Knektängen förr slåtteräng
      Kniphammarsberget berg
      Kofittemossen mosse
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kojgrinden förr grind
      Kojgärdet åker
      Kojtäppan åker
      Kojvägen körväg
      Kokärret kärr
      Kokärret kärr
      Kontorsbäcken bäck
      Konungs Hallar, se Kungs hällar berg
      Korptorpsån å
      Karsbackamossen mosse
      Korsmogärdet åker
      Korsmon skog
      Korsmossen mosse
      Korsmovägen körväg
      Korstallekällan källa
      Korstallen terräng
      Koskankedalen dalgång
      Koskankedalen dalgång
      Kosundet kärrdrag
      Kotäppan åker
      Kratorpsviken vik
      Kratorpsvikabacken vägbacke
      Kratorpsvikabäcken bäck
      Kratorpsviken vik
      Kreatursholmen holme
      Kroken åker
      Kroksmon skogsparti
      Krokåkern åker
      Kronjägarhagen hage
      Kronjägartäppan förr åker
      Krustorpa Aggsjö, se Aggsjön Saknas
      Krustorpa aggsjö sjö
      Krustorpa aggsjö sjö
      Krustorpabäcken, se Mörkhultabäcken bäck
      Kråkbacken åkerbacke
      Kråkekärrsbäcken, se Sarvebäcken bäck
      Kråkholmen holme
      Kråktullagrinden förr grind
      Kråkudden udde
      Kullegatan, se Mörkullagatan körväg
      Kulltorpabäcken bäck
      Kulltorpabäcken bäck
      Kulltorpabäcken bäck
      Kulltorpa hage hage
      Kulltorpa äng äng
      Kulltorpsviken vik
      Kulltorpsviken vik
      Kungakojan jaktkoja
      Kungshällar berg
      Kungsmon skog
      Kund Svenders grav, se Jättehällen Saknas
      Kvarnabotten kolbotten
      Kvarnagrinden grind
      Kvarnbron bro
      Kvarnbron bro
      Kvarnbäcken, se Källtorpabäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarndammen sjö
      Kvarndammen damm
      Kvarndammen förr damm
      Kvanflatan äng (åker)
      Kvarnflatan åker
      Kvarngatan körväg
      Kvarnmon skog
      Kvarnmossen mosse
      Kvarnmossen förr åkrar
      Kvarnstugmossen mosse
      Kvarnstugärdet åker
      Kvarnstuvägen skogsväg
      Kvarntorpabergen berg
      Kvarntorpatäppan förr åker
      Kvarnådran bäck
      Kvarnsholmarna holmar
      Kvarsholmarna holmar
      Kvarsholmarna holmar
      Kvarsholmen holme
      Kvarsätterstäppan åker
      Kvällmossen, (Stora o. Lilla) mosse
      Kvällsmossen, Lilla mosse
      Kvällsmossen, Lilla mosse
      Kvällsmossen, Stora mosse
      Kyrkberget berg
      Kyrkberget, se Spökberget berg
      Kyrkeberget berg
      Kyrkgärdet åker
      Kyrkhagen åker
      Kyrkhagen hage
      Kyrkmossen mosse
      Kyrkstenen sten
      Kyrkvägen skogsväg
      Kyrkåkern åker
      Kyrkåkern åker
      Kålgården täppa
      Kåltäppan trädgårdsland
      Kåltäppan åker
      Käfsterudgraven utfallsgrav
      Käfsterudgrinden förr grind
      Käfsterudgrinden förr grind
      Käfsterud oxe sten
      Käfsterud oxe sten
      Käfsterud oxe sten
      Källarbacken vägbacke
      Källarvägen körväg
      Källebacken skogsbacke
      Källgärdet förr åker
      Källtorpabäcken bäck
      Källtorpabäcken bäck
      Källtorpabäcken bäck
      Källtorpagrinden förr grind
      Källtorpabäcken bäck
      Källtorpa äng förr slåtteräng
      Källtorpaängen äng
      Källyckan åker
      Källyckan, Lilla åker
      Källyckan, Stora åker
      Källyckavägen körväg
      Källåkern åker
      Källåkrarna åker
      Källåkrarna åkrar
      Käpphelvetet skogsområde
      Käringaholmen holme
      Käringebacken vägbacke
      Käringekärret kärr
      Käringetäppan förr åker
      Käringeviken förr vik
      Käringkärrabottnen kolbotten
      Käringkärret kärr
      Käringkärret kärr
      Käringtäppan åker
      Käringudden udde
      Kärvens äng, se Fallsgärdes äng åker
      Kärret kärr
      Körhusåkern förr åker
      Labyrintabäcken bäck
      Labyrintabäcken bäck
      Labyrintabäcken bäck
      Ladrummet åker
      Lagmansbackagärdet åker
      Lagmansbacka hage hagmark
      Lagmansbacka utjord äng
      Lagmansbackaån, se Svennevadsån å
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdstomten åker
      Lassas trädgård ödeträdgård
      Lasse Gubbes kvarn förr kvarn
      Lasses fiske holme
      Lassesjön, se Krustorpa aggsjö sjö
      Lassetäppan förr åker
      Lassevägen, se Hagvägen körväg
      Lekestuberget berg
      Lerbäcksvägen väg
      Lergropen, se Lergärdet åker
      Lergroptäppan förr åkrar
      Lergärdet åker
      Lerkullarna åkrar
      Lertaget, se Intaget åker
      Leråkern åker
      Liljekonvaljeholmen, se Liljekonvaljen holme
      Liljekonvaljen holme
      Liljekonvaljön, se Liljekonvaljen holme
      Lilla bottnen kolbotten
      Lilla bäcken bäck
      Lilla fallet skogsfall
      Lilla hagen hage
      Lilla hagen hage
      Lilla-Hjärtetäppan åker
      Lilla landsvägen landsväg
      Lilla odlingen förr åker
      Lilla tärnen tjärn
      Lilla åkern åker
      Lilla ön holme
      Lillsjön sjö
      Lillsjön sjö
      Lillängen åker
      Lillängen äng
      Lillängen åker
      Lillängen åkrar
      Lillängen åker
      Lillängen äng
      Lillängsflatan åker
      Lillängsgärdena åkrar
      Lindemossen mosse
      Lindmo tärn, se Mosse tärn tjärn
      Lindsfallevägen körväg
      Lindsmossetärnen tjärn
      Lindsnårakärren kärr
      Lindsnåramossen mosse
      Lindsnåravägen, se Hagvägen körväg
      Lindsnåravägen körväg
      Lindsnårsvägen körväg
      Lisamosters äng ängtäppa
      Liserängsberget berg
      Liserängskärret kärr
      Liserängsudden udde
      Liserängsviken vik
      Lisjön, se Lissjön sjö
      Lissjöbäcken bäck
      Lissjöbäcken bäck
      Lissjöbäcken bäck
      Lissjögraven, se Lissjöbäcken bäck
      Lissjö mossar mossar
      Lissjö mossar mossar
      Lissjön sjö
      Lissjön sjö
      Ljungbacken åkerbacke
      Ljusa bergen berg
      Lofallsbacken backe
      Lofällemon skogstrakt
      Lofällemon skog
      Logbron, se Tröskelogabron bro
      Logegrinden förr grind
      Loggärdet åker
      Logåkern åker
      Lokomobilen förr dragverk
      Lomskären småholmar
      Lortvik, Hunbergs vik
      Lunchholmen älgpass
      Lundaberget berg
      Lundabyxan skogsfall
      Lundagärdet åker
      Lundagärdet åker
      Lundahagen hage
      Lundarompan kärr(ängar)
      Lundavägen skogsväg
      Lunds backe vägbacke
      Lunds ris skogsområde
      Lurhagen hage
      Lustgården hage
      Lustgårdsåkrarna förr åker
      Lyckan, se Leråkern åker
      Lyckan, se Bavlingslyckan åker
      Lyckorna förr åkrar
      Lysängsviken, se Liserängsviken Saknas
      Långa mossen mosse
      Långa täppan åker
      Långa udden udde
      Långa viken kärrvik
      Långbrogatan väg
      Långbron bro
      Långbron vägsträcka
      Långhalsen åker
      Långkärret kärr
      Långkärret kärr
      Långkärret kärr
      Långkärret kärr
      Långkärret kärr
      Långkärrsbron bro
      Långkärrsudden udde
      Långkärrsudden udde
      Långmossen mosse
      Långmossen mosse
      Långsynen vägsträcka
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern förr åker
      Långåkern förr åker
      Långängaledet förr led
      Långängebäcken, se Bavlingebäcken bäck
      Långängen äng
      Långängskärren kärr
      Långängskärren kärr
      Långängskärret kärr
      Långängskärret kärr
      Långängskärret kärr
      Långängsmon skog
      Långängsmon skog
      Långängsåkrarna, se Stengärdet åker
      Lännkvists täppa, se Sörgårdstäppan förr åker
      Löjtnanten kolbotten
      Löppern åker
      Lövens botten kolbotten
      Lövevägen, Gamla skogsväg
      Lövevägen, Nya körväg
      Magasinet Saknas
      Magasinet ekonomibyggnad
      Magasinsberget berg
      Magasinsbron bro
      Majaholmen skogsholme
      Majas botten kolbotten
      Majas täppa täppa
      Maje-Lenas täppa förr åker
      Malkolmaåkern åker
      Malkolms täppa, se Slängbyggabottnen förr åker
      Malmstorpsbacken triangelpunkt, skogsbacke
      Malmstorpsbacken triangelpunkt, skogsbacke
      Mamsellebergen berg
      Mankullarna terräng
      Mankullekärren kärr
      Mankullen kulle
      Mankullen kulle
      Marieholmen, se Majaholmen skogsholme
      Martins källa källa
      Mastadammen, se Matstorpadammen damm
      Mastagraven, se Matstorpagraven utfallsgrav
      Mastakärret, se Ruddammskärret kärr
      Mastavägen, Gamla skogsväg
      Mastorp ..., se Matstorp ... Saknas
      Matstorpa äng äng
      Masugnsmon skog
      Matstorpabäcken, se Matstorpagraven utfallsgrav
      Matstorpadammen damm
      Matstorpagraven utfallsgrav
      Matstorpagraven utfallsgrav
      Matstorpaledningen, se Matstorpagraven utfallsgrav
      Matstorpavägen körväg
      Matstorpens kärr kärr
      Mejeribron bro
      Mellangrinden grind
      Mellangärdet åker
      Mellanhagen hage
      Mellankvarnskällan förr källa
      Mellanmon skogsområde
      Mellanmon skog
      Mellantäppan åker
      Mellanvägen åkerväg
      Mellanvägen körväg
      Mickelstorpa Aggsjö, se Aggsjön Saknas
      Mickelstorpa aggsjö sjö
      Mickelstorpa aggsjö sjö
      Mickelstorpabäcken bäck
      Mickelstorpabäcken, se Mörkhultabäcken bäck
      Mickelstorpa äng åkrar
      Mickelstorps hagsjö, se Mickelstorpa aggsjö sjö
      Mickelstorps äng äng
      Midsommarholmen, se Hagens holme holme
      Milbacken, se Myrbacken vägbacke
      Mjölkfållen åker
      Molången sjö
      Molången sjö
      Molångens kök kolbotten
      Molångsbergen berg
      Molångsbäcken bäck
      Molångsfallakärret, se Molångskärret kärr
      Molångskärret kärr
      Molångskärret kärr
      Molångssjön, se Molången sjö
      Molångsvägen körväg
      Mon skog
      Morfars backe skogsbacke
      Morfars källa källa
      Mossen, se Tännmossen mosse
      Mossen dymark
      Mossen förr åker
      Mossen förr åker
      Mossen förr åker
      Mosse tärn tjärn
      Mosse tärn tjärn
      Mossgölen sjö (tjärn)
      Mossjön sjö
      Mossviken vik
      Mossvägen, se Näsvägen skogsväg
      Mossvägen skogsväg
      Mosters kärr kärr
      Mosters äng åker
      Mostugslätten slätt
      Murkafallet skog (fall)
      Myggkällevägen, se Kattfallsvägen körväg
      Mylan åker
      Myrbacken vägbacke
      Myrbacken backe
      Mårten holme
      Mårten holme
      Mårtholmen, se Mårten holme
      Mårttäppan förr åker
      Mäldudden, se Märrudden udde
      Märakärret kärr
      Märrafittan uppränning
      Märrudden udde
      Märrudden udde
      Märrudden udde
      Mörka backen vägbacke
      Mörka hålet skog
      Mörka udden udde
      Mörka viken vik och skogsområde
      Mörka viken kärräng
      Mörkhultabäcken bäck
      Mörkhultabäcken bäck
      Mörkhultabäcken bäck
      Mörkkullabäcken bäck
      Mörkullabäcken, se Mörkhultabäcken bäck
      Mörkkullagatan väg
      Mörkullagatan körväg
      Mörkullagatan körväg
      Mörtens hål förr åker
      Mörthällen häll
      Neckhällen grund (berg)
      Neckhällen sten
      Nedra sundet sund
      Nerkällan källa
      Niagara damm
      Niklastäppan åker
      Nissas kärr kärr
      Nissebacken backe
      Nisses kärr kärr
      Normans kurva vägkurva
      Norra backen förr åker
      Norra bottnen kolbotten
      Norra bottnen kolbotten
      Norra dammen vik
      Norra grinden förr grind
      Norra gärdet åker
      Norra gärdet åker
      Norra gärdet åker
      Norra gärdet åker
      Norra gärdet åker
      Norra hagen, se Bjurkulla hage hage
      Norra hagen hage
      Norra lyckan förr åker
      Norra mossen förr mosse
      Norra mossen mosse
      Norra täppan åker
      Norra täppan åker
      Norrbergsberget, se Åmhällsberget berg
      Norrbergs hage skogshage
      Norrbergsvägen skogsväg
      Norrgårdsfallet skogsområde
      Norrgårdshage åker
      Norrgårdshage, se Hästhagen beteshage
      Norrgårds kullar kullar
      Norrgårdslandet strandparti
      Norrköpingsvägen landsväg
      Norrängen skog
      Norrängen äng
      Norrängen åker
      Norrängen äng
      Norrängen kärr
      Norrängen kärr
      Norrängsbacken vägbacke
      Norrängsvägen körväg
      Notboden åker
      Notbodsbäcken, se Hjärtabäcken bäck
      Notbuskabottnen kolbotten
      Notbuskafallet skogsfall
      Notbuskafallet skogsfall
      Notbuskarna, se Notbuskafallet skogsfall
      Numero Två åker
      Nya vägen skogsväg
      Nya ån del av Svennevadsån
      Nyboladet lada
      Nybotegen åker
      Nybyggemon skog
      Nyckelgryt udde
      Nyckelgryteudden, se Nyckelgryt Saknas
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nygärdsvägen åkerväg
      Nyhagen äng
      Nyköpingsån, se Svennevadsån å
      Nyodlingen åker
      Närninge äng äng
      Närninge äng äng
      Näsfallsudden förr åkrar
      Näsflatan åker
      Näsgrinden förr grind
      Näsholmen holme
      Näskärret kärr
      Näskärret äng
      Näsvägen skogsväg
      Nätholmen holme
      Näverkällan källa
      Näverkärret kärr
      Nötbusken, se Notbuskafallet skogsfall
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen, se Väderhusodlingen åker
      Odlingen åker
      Olsgårdslotten skogslott
      Ommekärret, Lilla kärr
      Ommekärret, Stora kärr
      Ommekärrsbron, Lilla kavelbro
      Ommekärrsbron, Stora kavelbro
      Omkärrsmossen mosse
      Ormeskogen skogsområde
      Ormetuvan sten o. holme
      Ormgranen träd
      Ormholmen, se Kvarsholmarna holme
      Ormtuvan holme
      Ormudden udde
      Ormudden udde
      Orremossen mosse
      Orrhagagrinden förr grind
      Orrmossabottnen kolbotten
      Orrmossamon skog
      Orrmossatäppan åker
      Orrmossbäcken, se Källtorpabäcken bäck
      Orrmossbäcken bäck
      Orrmossen mosse (del av)
      Orrmossen mosse
      Orrmossvägen körväg
      Orrmossvägen körväg
      Osebobäcken, se Gullerspången bäck
      Oskars fall skogsfall
      Oxefallet skog
      Oxen, se Käfsterud oxe sten
      Oxfallet skog
      Oxfallsvägen körväg
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen betesmark
      Oxhagen, se Prästgårds hage hage
      Oxhagen hagmark
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen skogsområde
      Oxhagsledet led
      Oxhagsudden udde
      Oxhagsudden udde
      Oxlagårn förr ladugård
      Paradparken, se Skepphultaskogen skog
      Parisgrinden förr grind
      Parisgärdena åkrar
      Paristäppan åker
      Parisängen äng
      Parken terräng
      Passlyckan åker
      Pauls botten kolbotten
      Per Hansas källa källa
      Persfall terräng
      Perstorpaviken vik
      Persviken vik
      Petter Kils koja skogskoja
      Petters botten kolbotten
      Petters fall skogsfall
      Pettersåkern åker
      Pigeberget berg
      Pinudden udde
      Plantskolan terräng
      Platsekrogen, se Gröna platserna förr ställe
      Platsevägen körväg
      Platsevägen körväg
      Platsaberget, Platsabergen berg
      Plogarna åker
      Ploggärdet, se Plogarna åker
      ?Porskärret kärr
      Provytan plantskola
      Prästebackahagen hage
      Prästebacken vägbacke
      Prästgårds hage hage
      Prästgårdskärret kärr
      Prästskogen skogstrakt
      Prästskogen skog
      Prästön ö
      Prästön holme
      Pumpegrinden förr grind
      Pumpstycket åker
      Pussängarna äng
      Pälsärmen åker
      Pölsan mossäng, slåtter
      Pölsan kärr
      Pörtesbacken åkerbacke
      Pörtsbacken skogsbacke
      Rallevägen förr skogsväg
      Rallevägen förr skogsväg
      Ramsängalogen loge
      Ramsängen åkrar
      Raskebottnen, Nedra kolbotten
      Raskebottnen, Övra kolbotten
      Rekabacken, se Vifallen skogsbacke
      Rekabäcken bäck
      Rekagatan åkerväg
      Rekagraven, se Rekabäcken bäck
      Rekagärdet åker
      Rekakärret, se Rekarna åkrar
      Rekakärret, se Rekan kärr
      Rekan kärr
      Rekarna åkrar
      Renners holme holme
      Ringelrösaåkern åker
      Risfallsbergen berg
      Rockakärren kärr
      Rorbacken förr båtställe
      Rosebotäppan åker
      Rosenbohagen hage
      Rosendalsängen äng
      Rotakärret kärr
      Rotkällarmon skogsmo
      Rudbäcken bäck
      Rudbäcken bäck
      Ruddammskärret kärr
      Ruddammskärret kärr
      Rudgrind förr grind
      Rudorna åkrar
      Rudorna terräng
      Rudorna terräng
      Rumpan åker
      Rutan, se Provytan plantskola
      Rådjursmossen mosse
      Rådjursmossen mosse
      Rågetamossen mosse
      Råkokerbottnen kolbotten
      Rängan åker
      Rännilarna kärr
      Rännlarna kärrdrag
      Röda-brobackarna vägbacke
      Röda-brobäcken bäck
      Röda-brokärret, se Långängskärret kärr
      Röda bron bro
      Röda grinden f.d. grind
      Röda Jons kolbotten kolbotten
      Röda täppan åker
      Rödkrogen, se Rökron vägkrök
      Rödkrogbäcken bäck
      Rödkrogen åker
      Rö(d)kärret kärr
      Röjan el. Röjekärret kärr
      Röjan hage
      Röjan skog
      Röjbottnen kolbotten
      Röjebacken backe
      Röjebottnen kolbotten
      Röjekärret, se Röjan kärr
      Röjevägen, se Hagvägen körväg
      Röjkärret kärr
      Röjorna skog
      Rökron vägkrök
      Rökärret kärr
      Rökärret kärr
      Rökärrsfallet skog
      Rökärrsvägen, se Holmtorpavägen skogsväg
      Röllesmon skog
      Röllesmon skogsmo
      Röllesängen, se Norrängen kärr
      Rönnåkern åker
      Rösflatan förr åker
      Rösjöbäcken bäck
      Rösjöbäcken bäck
      Rösjöbäcken bäck
      Rösjömarken skogsområde
      Rösjön sjö
      Rösjön sjö
      Röven kärr
      Sandbacken vägbacke
      Sandbergakällan källa
      Sandbergs mosse mosse
      Sandbergs mosse mosse
      Sandbergs tärn sjö
      Sandbergstärn tjärn
      Sandbergsvägen, se Hjortevägen körväg
      Sandbotten kolbotten
      Sandflatan åker
      Sandgärdena åkrar
      Sandlandet, se Sörglottralandet strandparti
      Sandmogrinden förr grind
      Sandmons botten kolbotten
      Sandmovägen körväg
      Sandmoängen ängsmark
      Sandskiftet åker
      Sandtäppan åker
      Sandtäppan förr åker
      Sandtäppebottnen kolbotten
      Sandtäppevägen skogsväg
      Sandåkern åker
      Sanka flyet kärr
      Sanka kärret kärräng
      Sanka kärret kärr
      Sanka pussarna vattensamling
      Sanka pussar(na) sjö-kärr-gölar
      Sanka-pussebäcken bäck
      Sara-Gretas hål sank mark
      Sarsebovägen körväg
      Sarvebäcken, (Lilla) bäck
      Sarvebäcken bäck
      Sarvebäcken bäck
      Sarvegärdet förr åker
      Sarven, Lilla sjö
      Sarven, Lilla sjö
      Larven, Stora sjö
      Sarven, Stora sjö
      Sarven, Stora sjö
      Sarvesjön, se Stora Sarven sjö
      Sarvesjön, Lilla, se Sarven, Lilla sjö
      Sarvesjön, Stora sjö
      Sarveviken vik
      Schedins odling förr åker
      Segerbergagärdet åker
      Segerbergsgärdet åker
      Segermogärdet åker
      Segerudde udde
      Segolstorpssjön, se Igeln sjö
      Sibbens rännlar skogslotter
      Sibbetorpakärret åker
      Siseln äng
      Sisslakanten strand
      Sisundet kärr
      Sisundsbergen berg
      Sixtorpasjön sjö
      Sjupellestenarna, se Fempellestenarna stenar
      Sjöbacken, Lilla vägbacke
      Sjöbacken, Stora vägbacke
      Sjöbergs odling åker
      Sjöbergstäppan åker
      Sjöfallevägen körväg
      Sjöfallmossen, se Tärnmossen mosse
      Sjöfalltäppan åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet förr åker
      Sjögärdet åker
      Sjöhagen kärr, »kärrhals» (f.d. slåtter)
      Sjöhagen hage
      Sjökullen kulle
      Sjölandet strandremsa
      Sjölunda Ag(g)sjö sjö
      Sjölunda aggsjö sjö
      Sjölunda aggäng äng
      Sjölunda dammäng, se Dammängen äng
      Sjölunda dammäng, se Dammängen äng
      Sjölunda hemsjö, se Sjölundasjön sjö
      Sjölunda hällar berg i dagen
      Sjölunda norräng, se Norrängen skog
      Sjölundasjön sjö
      Sjölundasjön sjö
      Sjölundasjön sjö
      Sjölunda söräng, se Sörängen äng
      Sjölunds backe vägbacke
      Sjömossen mosse
      Sjöroten trakt
      Sjötorpafallet skogsfall
      Sjötorpagärdet åker
      Sjötorpamossen mosse
      Sjötorpavägen körväg
      Sjötorpavägen skogsväg
      Sjötorpens äng äng
      Sjötäppan förr åker
      Sjötäpporna åkrar
      Sjövägen körväg
      Sjövägen åkerväg
      Sjöåkern förr åker
      Sjöängen äng
      Sjöängen kärr
      Sjöängen äng
      Skallramiste förr äng
      Skarpåsagärdet åker
      Skekeberget berg
      Skekebergen klippblock
      Skekebergsvägen skogsväg
      Skelnagrundet grund
      Skelnaholmen, se Skelnholmen gränsholme
      Skelnaholmen, se Skillnadsholmen holme
      Skelnaholmen, se Lilla Skillnadsholmen holme
      Skelnholmen gränsholme
      Skelnareholmen, Lilla holme
      Skelnareholmen, Stora holme
      Skelnholmen holme
      Skepphultadammen damm
      Skepphulta flottled, se Flottrännan utfallsgrav
      Skepphultaklint berg
      Skepphultaklint berg
      Skepphultamossen, se Kavelbromossen mosse
      Skepphultaparken, se Skepphultaskogen skog
      Skepphultaskogen skog
      Skepphultaskogen skog
      Skepphultatorpavägen körväg
      Skepphultatorpaängen äng
      Skepphultavägen körväg
      Skepphulta äng äng(ar)
      Skepphultaängen äng
      Skepphulten förr åker
      Skillnadholmen, se Skelnholmen Saknas
      Skillnadeholmen, se Skillnareholmen Saknas
      Skillnadsholmen holme
      Skillnadsholmen holme
      Skillnadsholmen, Lilla holme
      Skillnadsholmen, Stora holme
      Skillnadsviken, se Torpaviken vik
      Skirabäcken, se Skiraskvalet bäck
      Skirabäcken bäck
      Skiren sjö
      Skiramossen mosse
      Skiranäs näs (udde)
      Skirasjön sjö
      Skiraskvalet bäck
      Skiren sjö
      Skirtorpa näs näs (udde)
      Skirtorpaviken vik
      Skjutebergen berg
      Skjutebergen berg
      Skogagölen sjö (tjärn)
      Skogagölen tjärn
      Skogagölsbäcken bäck
      Skogagölsstenen flyttblock
      Skogagölsvägen körväg
      Skogaholmssjön sjö
      Skogaholmssjön, se Skogasjön sjö
      Skogaholmsvägen, se Lilla landsvägen landsväg
      Skogaholmsån, se Svennevadsån å
      Skogasjön, se Skogaholmssjön sjö
      Skogasjön sjö
      Skogasjön sjö
      Skogeldamon f.d. skog (fall)
      Skogkvarn förr kvarn
      Skogsgrinden grind
      Skogsgrinden förr grind
      Skogsgrinden förr grind
      Skogskällan källa
      Skogsvägen, se Lindsnårsvägen körväg
      Skolhusbacken vägbacke
      Skolhusgärdet åker
      Skolvägen förr skogsväg
      Skraltbergen berg
      Skraltbergen berg
      Skraltebacken åker
      Skrattorpsmossen mosse
      Skråens tallar förr tallar
      Skråltebergen, se Skraltbergen berg
      Skråltens täppa förr åker
      Skräddarns kärr åker
      Skräddartäppan åker
      Skräddarängen äng
      Skräpfallet kalhygge
      Skräpkärret kärr
      Skurberg berg
      Skurbergen berg
      Skvallerbäckagraven utfallsgrav
      Skvallerbäcken, se Såge(bro)bäcken bäck
      Skvallerbäcken, se Bjurhultabäcken bäck
      Skvallerbäcken bäck
      Skvallerbäckens dal dalgång
      Skvallertäppan, se Änkans täppa åker
      Skållerompan kärräng, slåtter
      Skämkärret, se Ängen åkrar
      Slaggbrokärret kärr
      Slaggbron vägfyllning
      Slakthustäppan förr åker
      Slippegryt berg
      Slåtterrudorna, se Rudorna terräng
      Slängbyggabottnen kolbotten
      Slängbygget åker
      Släteberg berg
      Slätemon skogsområde
      Slätens äng åker
      Slätmokärret skogsmo
      Slätmokärrsvägen körväg
      Smala halsen udde (näs)
      Smebacken åkerbacke
      Smebacken åkerbacke
      Smebacken skogsbacke
      Smebacken skogsbacke
      Smedängarna kärrängar
      Smeflatan åker
      Smeflatan åker
      Smegärdet åker
      Smekroken slåtteräng
      Smetäppan åker
      Smetäppan åker
      Smetäppan åker
      Smetäpporna förr åkrar
      Smeviken vik
      Små mossarna terräng
      Små mossen mosse
      Småris gruva
      Småris terräng
      Smårisa gruva gruvhål
      Smårisagärdet förr odling
      Smårismossen mosse
      Smååkrarna åker
      Smällgrinden förr grind
      Sneda berget älgpass
      Sneda bottnen kolbotten
      Snedhällarna berg i dagen
      Snåra ängar äng
      Sockerbetalandet åker
      Solhällen stenhäll
      Sonehultsbergen berg
      Sonehulta undantag åker
      Sonehulta äng äng
      Sonehulta ängsbotten kolbotten
      Sonehultsvägen, se Kattfallsvägen körväg
      Sottern (del av) sjö
      Sottern sjö
      Spinkers udde udde
      Spång terräng
      Spångbacken vägbacke
      Spångebottnen förr kolbotten
      Spångevägen körväg
      Spånggruvan gruvhål
      Spångkärret kärr
      Spångkärret kärr
      Spångmossen mosse
      Spångmossen mosse
      Spångtorpetegen åker
      Spänbackavägen skogsväg
      Spänbacken terräng
      Spängerna, se Svalbyggarstängerna bro
      Spökbacken vägbacke
      Spökberget berg
      Spökberget berg
      Spökberget berg
      Spökbottnen kolbotten
      Spökbäcken, se Bjurhultasjöbäcken bäck
      Spökebergavägen körväg
      Spökestenen förr sten
      Stackholmen holme
      Stackholmen holme
      Stakgölen förr göl
      Stakgölsmossen mosse
      Stallet ekonomibyggnad
      Stalltomten åker
      Stallyckan, Norra åker
      Stalllyckan, Södra åker
      Stallåkern åker
      Stallåkern förr åker
      Statbron bro
      Stenbacken åkerbacke
      Stenbrokullarna bergkullar
      Stenbrokärren kärrängar
      Stenbrokärret kärr
      Stenevägen förr skogsväg
      Stengrytet förr stenbrott
      Stengärdet åker
      Stenholmen holme
      Stenhålet, Norra åker
      Steniga backen vägbacke
      Stenladet terräng
      Stentäppan, se Stenåkern Saknas
      Stenåkern åker
      Stenängen äng
      Stenängsholmen kulle
      Stenön terräng
      Stenöna bergudde
      Stocka brunn åker
      Stockedalen sankmark
      Stockholmsbacken vägbacke
      Stolpen vägskäl
      Stolpgärdet åker
      Stora bäckarna bäck
      Stora bäckarna bäckar
      Stora-bäckebron, se Långkärrsbron bro
      Stora flaten åker
      Stora granen träd
      Stora grinden förr grind
      Stora hagen hage
      Stora holmen, se Kråkholmen holme
      Stora landsvägen, se Norrköpingsvägen landsväg
      Stora mossen eller Stora mossarna, se Stormossen mosse
      Stora mossen mosse
      Stora mossen, se Vintermossen mosse
      Stora mossen mosse
      Stora stenen sten
      Stora stenen sten
      Stora-stenshagen hage
      Stora tallarna tallar
      Stora tärnen, se Sandbergstärn tjärn
      Storgården åkerbacke
      Storgårdsbacken, se Storgården åkerbacke
      Storgårdsgärdet åker
      Storgårdsvägen körväg
      Stormossebergen berg
      Stormossen, se Vassmossen Saknas
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse (-ar)
      Stormossetärnen sjö (tjärn)
      Stormossetärnen sjö (tjärn, göl)
      Storsjön, se Sottern Saknas
      Storsjön sjö
      Stormossesjön, se Mossjön sjö
      Storängen äng
      Storängen åker
      Storskogen skog
      Storängen äng
      Storängen åker
      Storängen äng
      Storängen, se Rosendalsängen äng
      Storön, se Hjärta ö holme
      Sturketäppan åker
      Stutmokärret kärr
      Stutmon skog
      Stutmovägen körväg
      Stutmo vägskäl vägskäl
      Ställdalen dal
      Stövlaåkern åker
      Stövlekröken förr åker
      Suråkern förr åker
      Suttermossavägen, se Stutmovägen körväg
      Suttermossen, se Torvmossen mosse
      Suttermossen mosse
      Sutterön skogshöjd
      Sutteröna terräng
      Svalbyggagärdena åkrar
      Svalbyggastängerna bro
      Svalbyggavägen körväg
      Svarta dammen damm
      Svarta hålet, se Mörka hålet skog
      Svarta vattnet kärrområde
      Svartbäckabron bro
      Svartbäckagraven, se Svartbäcken bäck
      Svartbäckagrinden förr grind
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcks bro[n] bro
      Svartgölen sjö (tjärn)
      Svartgölen tjärn
      Svartgölsbäcken bäck
      Svartgölsbäcken bäck
      Svartgölsskogen skog
      Svartkulla rudera
      Svartkulla källa källa
      Svartkullakällan källa
      Svartkärret kärr
      Svartsundsvägen körväg
      Svenmansbacken vägbacke
      Svennevadbyskogen skog
      Svennevadsmossen, se Stora mossen mosse
      Svennevadssjön sjö
      Svennevadsvägen väg
      Svennevadsån å
      Svennevadsån å
      Svennevadsån å
      Svennevadsån å
      Svennevadsån å
      Svennevadsåsen ås
      Svennevadsåsen rullstensås
      Svens arsel åker
      Svens spång spång
      Svinhusagärdet åker
      Svinpussen åker
      Svältan åker
      Svälthagen hage
      Svältorna förr åker
      Syltebron förr bro
      Syltebrotäppan åkrar
      Syrkärret kärrvik med slåtter
      Syrkärret kärr
      Syssfallaön ö
      Sågaregärdet åker
      Sågbacken terräng
      Sågbacken skogsbacke
      Sågberget berg
      Sågbäcken bäck
      Sågdammen förr damm
      Sågebron bro
      Såge(bro)bäcken bäck
      Sågedammen damm
      Sågerbron bro
      Sågerbäcken, se Kvarnbäcken bäck
      Sågerdammen, se Kvarndammen damm
      Sågergärdet åker
      Såghagen hage
      Sågkärret kärr
      Sågtäppan åker
      Sågviken vik
      Sågviken vik
      Sågvägen skogsväg
      Sånehult [berg]
      Sädesärlestenen sten
      Sätrakärret kärr
      Sätra mosse mosse
      Sätrasjön sjö
      Sätterbo tärn sjö, tjärn
      Sätterbotärnen kärr
      Sätterstutäppan åker
      Sättrabergsvägen skogsväg
      Sättrafallsgatan, se Sättravägen körväg
      Sättrafallsvägen, se Sättravägen körväg
      Sättragatan körväg
      Sättragraven dike
      Sättra grind förr grind
      Sättra hage hagmark
      Sättrahagen hage
      Sättra hägg häggbestånd
      Sättra kärr, se Sättra mosse mosse
      Sättra mosse mosse
      Sättran triangelpunkt
      Sättrasjö sjö
      Sättrasågen förr såg
      Sättravägen körväg
      Sättravägen körväg
      Södra dalarna åkrar
      Södra gärdet åker
      Södra gärdet åker
      Södra gärdet åker
      Södra gärdet åker
      Södra gärdet åker
      Södra gärdet åker
      Södra gärdet åker
      Södra hagen åker
      Södra hagen hage
      Södra lyckan förr åker
      Södra sjölandet strandparti
      Södra skogen skog
      Söndagskrogen källa(?)
      Sörbergsgatan, se Mörkullagatan körväg
      Sörbergsgärdet åker
      Sörbergsskogen skog
      Sörbergsäng hage
      Sörbergsängsvägen körväg
      Sörglottragrinden förr grind
      Sörglottralandet strandparti
      Sörglottra äng, se Ängen åkrar
      Sörgården, se Mankullen kulle
      Sörgårdsgärde åker
      Sörgårdsgärdet åker
      Sörgårdstäppan förr åker
      Sörgårdstärn, se Slätterbotärnen kärr
      Sörängavägen skogsväg
      Sörängen förr åker
      Sörängen åkrar
      Sörängen åker
      Sörängen äng
      Sörängen, se Skallramiste förr äng
      Sörängen åkrar
      Sörängsbäcken, se Svartgölsbäcken bäck
      Sörängsgrinden förr grind
      Sörängskärret kärr
      Sörängsåkrarna förr åkrar
      Tageberget berg
      Tageberget berg
      Tallebacken backe
      Talleholmen holme
      Talleholmen terräng?
      Tegelugnen äng
      Tegen åker
      Tegen åker
      Tegen förr åker
      Tegen kärr
      Tegen, se Frimanstegen skogslott
      Tjädermon skogstrakt
      Tjädermon skog
      Tjärgropabottnen kolbotten
      Tjärgropaåkern åker
      Tjärgropebacken vägbacke
      Tjärgropen terräng
      Tjärnen, se Tärnen Saknas
      Tjärgropsviken vik
      Toberget berg
      Tomteberget bergkulle
      Toberget berg
      Toberget berg
      Tobergsfallet skogsfall
      Tobergsmossen mosse
      Tobergsskogen skog
      Tobergsvägen körväg
      Tobergsvägen skogsväg
      Tokängsbäcken, se Gullerspången bäck
      Tomten, se Bännegärdstomt hage
      Torpagrinden förr grind
      Torpakällan källa
      Torpaladet lada
      Torpaslätten förr åkrar
      Torpategen åker
      Torpategen åker
      Torpaviken vik
      Torpaviken vik
      Torpavägen förr körväg
      Torpaängen betesmark
      Torpet åker
      Torvmossagraven bäck
      Torvmossarna mossar
      Torvmossen mosse
      To ... ängen äng
      Torvmossevägen skogsväg
      Torvmossevägen skogsväg
      Torvströladet förr lada
      Tranbärsbergen berg
      Transundet kärr
      Trappstegen berg
      Trearselsbacken vägbacke
      Tre bottnar kolbottnar
      Trebäckakärret kärr
      Tre bäckar bäckar
      Tre bäckar kärr
      Tredje skiftet åker
      Trefotafallet skogsfall
      Trekanten hage
      Trekilen åker
      Tre-stenabottnen kolbotten
      Tre stenar stenar
      Tre stenar gränsmärke
      Tre-stenarrändeln kärr
      Trinda mossen mosse
      Trinnemorösa stenröse
      Trinnemorösa stenröse
      Trugängen äng
      Tryfallsbergen berg
      Träbenahagen hage
      Träbenan el. Trähagen åker
      Träbenavägen åkerväg
      Trädgården terräng
      Trädgårdsbacken åker
      Trädgårdsbacken åkerbacke
      Trädgårdsgrinden förr grind
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsskiftet åker
      Trähagen, se Träbenan åker
      Träkärret kärr
      Träkärret kärr
      Träkärrsbäcken bäck
      Trätängen äng (förr slåtter)
      Trätängen äng
      Trätängsviken vik
      Trätängsviken vik
      Tröskelogabron bro
      Tröskelogen förr loge
      Turka-Kerstis backe backe
      Turka-Kerstis botten kolbotten
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvärtärnamossen mosse
      Tvätärnamossen, se Stora Tärnmossen mosse
      Tången åker
      Täppan åker
      Täppan åker
      Täppan åker
      Täppan åker
      Tärnen, se Grönåsatärn sjö
      Tärnen, se Glottratärnen tjärn
      Tärnmossen mosse
      Tärnmossen mosse
      Tärnmossen, Lilla mosse
      Tärnmossen, Lilla mosse
      Tärnmossen, Stora mosse
      Tärnmossen, Stora mosse
      Tärnsbacken åker och åkerbacke
      Tärnsbacken, Lilla åkerbacke
      Tärnsgraven dike
      Tärnsmossen mosse
      Tärnsmossen mosse
      Tärnstensbottnen kolbotten
      Tärnstensvägen skogsväg
      Tärnstensängen äng
      Undantaget åker
      Undantaget åker
      Undantaget åker
      Undantaget åker
      Undantagsåkern, se Undantaget åker
      Uppränningen källa
      Utfartsvägen skogsväg
      Utlagda täppan förr åker
      Utloppet utfallsgrav
      Uttershagen hage
      Uvberget berg
      Uvberget berg
      Uvbergstärn sjö (tjärn)
      Uvstenen sten
      Uvstensbergen berg
      Uvstensberget, se Uvberget berg
      Uvstensmon skog
      Uvstensmossen mosse
      Vagnsbacken vägbacke
      Vallarna jordbankar
      Vallegrind grind
      Vallevägen åkerväg
      Vargastrupen skogsområde
      Varghällsmossen mosse
      Vargmossabottnen kolbotten
      Vargmossen mosse
      Vargmossen mosse
      Varg-Olles kurva vägkurva
      Varg-Olles kurva vägkurva
      Varma badet kärrhål
      Vassmossen mosse
      Vassmossen mosse
      Vassön holme
      Vattegropastycket åker
      Vedkastarna åkerbacke
      Vedkärret kärr
      Vedkärret kärr
      Vedkärrsbäcken bäck
      Venabäcken bäck
      Venabäcken bäck
      Venen kärr
      Venen åker, kärr
      Venen kärr
      Venerna kärrängar
      Venestukällan källa
      Venshuskällorna källor
      Venshuskärren kärr
      Vensättersvägen körväg
      Vifall åker
      Vifallen skogsbacke
      Vifallet terräng
      Vildgåsen holme
      Vimjölkastenen sten
      Vintermossabron kavelbro
      Vintermossatärnen, Stora tjärn
      Vintermossen mossar
      Vintermossen mosse
      Vintervägsholmarna holmar
      Vita grinden grind
      Vita klinten berg
      Vita klinten berg
      Vretstorpagrinden förr grind
      Vårteberget berg
      Väderhusagärdet åker
      Väderhusaodlingen åker
      Väderhusaodlingen åker
      Väderhusavägen körväg
      Väderhusaängen, se Väderhusaodlingen åker
      Vällingebäcken bäck
      Vändstationen terräng
      Västerbergabottnen kolbotten
      Västerbergsgärdet åker
      Västerbergshagen hage
      Västerhultabäcken, se Labyrintabäcken bäck
      Västerhultagärdet åker
      Västerhultamon skog
      Västerängen äng
      Västerängen äng
      Västerängen äng
      Västerängen åker
      Västerängsåkrarna åkrar
      Västra berget berg
      Västra fallet åker och skogsmark
      Västra flatan åker
      Västra grinden förr grind
      Västra gärdet åker
      Västra gärdet åker
      Västra hagen hage
      Västra lyckan förr åker
      Västra skogen skog
      Västra tegen skogsmark
      Västra-tegsvägen körväg
      Västra åkern åker
      Västra åkern förr åker
      Yxviken vik
      Åbron bro
      Åbron bro
      Åbron bro
      Ådran bäck
      Ådran sund
      Åfallavägen körväg
      Åkebergsfallagrinden förr grind
      Åkerberget berg
      Åkerbergstäppan åker
      Åkroken förr slåtteräng
      Åkärren kärrängar
      Ålands hav åker
      Åmhällsberget berg
      Åmhällsberget berg
      Åmunnen vik
      Åmynnet »vik»
      Åmynningen, se Åmunnen vik
      Ån å
      Ån, se Svennevadsån å
      Ångsågen terräng
      Ångsågevägen körväg
      Ånnebobäck bäck
      Åskebranden skogsfall
      Åtorpabron bro
      Åtorpatäppan åker
      Älgfallsbacken vägbacke
      Älgkärret kärr
      Älgviken vik
      Ämtagärdena åkrar
      Ämten, se Skogasjön sjö
      Ämtsättersgrind förr grind
      Ämtsättershagen hage
      Ämtsätters hage hage
      Ängagärdet åker
      Ängbackagrinden förr grind
      Ängbackarna vägbackar
      Ängbottnen, se Sonehulta ängsbotten kolbotten
      Ängebacken åker
      Ängen åker
      Ängen betesmark
      Ängen, se Ängagärdet åker
      Ängen åkrar
      Ängen åkrar
      Ängevägen körväg
      Änggrinden förr grind
      Änggrinden förr grind
      Ängholmarna holmar
      Ängholmarna, se Ängsholmarna holmar
      Ängsholmarna holmar
      Ängsjöbäcken, se Kilabäcken bäck
      Ängsjögraven, se Kilabäcken bäck
      Ängstugärdet åker
      Ängstumossen mosse
      Ängstuskogen skog
      Ängstuskogsbottnen kolbotten
      Ängstuvägen skogsväg
      Ängstuåsen ås
      Ängstyckena åker
      Ängvägen körväg
      Ängåkrarna förr åkrar
      Änkans täppa åker
      Ässbjörnakällan källa
      Ässbjörnarna slåttermark
      Ässbölakärret åkrar
      Ässtuskogen skogsområde
      Ässtutorpagärdet förr åker
      Ökärret kärr
      Ön ö
      Öna halvö
      Öna, se Hjärta ö holme
      Örbergabäcken bäck
      Örbergabäcken bäck
      Örberga grind förr grind
      Örberga hagar hagmark
      Örbergahagen hage
      Örbergamon skogsområde
      Österhultagärdet åker
      Österhultatäppan förr åker
      Österkvarnaskogen skog
      Österkvarnavägen förr körväg
      Österkvarnaängen äng
      Österkvarnagrinden förr grind
      Österkvarnsån å
      Östersjön sjö
      Östersjön sjö
      Österängen åker
      Österängen äng
      Östhjärtabäcken bäck
      Östra backen åker
      Östra gärdet åker
      Östra gärdet åker
      Östra Hjärta-sjön, se Hjärtasjön sjö
      Östrakärren, se Alkärren kärr
      Östra kärret kärr
      Östra kärret kärr
      Östra täppan förr åker

  ^  

Örebro läns socknar m.m.