ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skagershults socken : Edsbergs härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 291 Naturnamn : 733 Bebyggelsenamn : 310 Naturnamn : 1093
Skagershult sn Almbyviken vik Skagershults sn förklaringar Agnkräke(?), se Ankräke(?) ö
Skagershult sn Almbyviken vik Sagershults sn förklaringar Almbyröse röse
Skagershult sn Almbyviken vik /Se Skagershults sn förklaringar Almbyviken vik
Saknas Saknas Amerika terräng Skagershults sn förklaringar Almbyviken vik
Skagershult sn Amerika terräng Skagershults sn förklaringar Almbyviken vik /Se
Skagershult sn Andersholm terräng Skagershult socken Amerikafallen skogstrakt
Skagershult sn Antabäcken bäck /Se Skagershult socken /Se Ankarkröken, se Ankräke ö
Skagershult sn Arvidsudde skogsudde i sankmark Skagershult sn /Se Ankräke ? ö
Skagershult sn Backabäcken bäck /Se Skagershult sn Antabäcken bäck
Skagershult sn Backahamnen (Backhamnen) hamn /Se backare inbyggarbeteckning Antabäcken bäck /Se
Skagershult sn Backhamn vik Skagershults blötmagar inbyggarbeteckning Antemoens röse röse
Skagershult sn Bergholmen holme blötskitare inbyggarbeteckning Askersbrunn brunn
Skagershult sn Bifastahvenen Saknas drättingen inbyggarbeteckning Backabäcken bäck
Skagershult sn Bifastaön Saknas stenkullen inbyggarbeteckning Backabäcken bäck /Se
Skagershult sn /Se Björken, Lilla o. Stora sjöar Almby gd Backahamnen (Backahamn(en)) hamn /Se
Skagershult sn /Se Björkeskottet udde Almens soldattorp Backhamn badställe
Skagershult sn /Se Björnsmossen mosse Andersholm, se Rävön lht Backhamn badland
Skagershult sn /Se Bodahagen terräng Andersholm lht Backahamnen båthamn
Skagershult sn /Se Boramossen mosse Anderstorp lht Backängen strandområde
Skagershult sn /Se Boramossen mosse Backastugan lht Backängen äng
Skagershult sn /Se Boön ö Backen gd Backängsvägen väg
Skarshult sn /Se Boön holme Banmästarns lht Berg ö
Skarshult, se Skagershult sn /Se Boön Saknas Bengtstorp lht Berg holme
västringar inbyggarbeteckning /Se Boön holme Björkå lht Berg holme
Almby gd Brattafors Saknas Björnstorp lht Bergholmen ö
Almby Saknas Brattforsen vattenfall /Se Blomsterhult lht Bergholmen bergig holme
Almby Saknas Brattefors ström förr fors /Se Boda gd Bergsholmen bergig holme
Almby Saknas Bratteforssteenen råsten /Se Bodatorp, se Bäcken lht Bergsröse(t) röse
Almby gd *Bresten gränssten Bose hed, se Degerängen Saknas Bjurstenen sten
Almby gd Brohultsmossen mosse Brattfors, se Brattforstorp lht Björkeskottet udde
Backen Saknas Brunkenborg terräng Brattforstorp lht Björkeskottet udde
Backen by Byahag ägomark Brattforstorp torp Björkeskottet udde
Backen Saknas Bålbyviken vik Brattforstorp torp /Se Björkåsa mosse mosse
Backen Saknas Bålbyviken vik /Se Brostugan lht Björkåsamosse rösa röse
Backen Saknas Bålbyängar udde Brännars, se Andersholm lht Björkön ö
Backen gd? Bäckedalsviken vik Burn, se Båtvik lht Björnsmossen mosse
Backen gd Bäckedalsviken vik Bygget lht Björnsmossen mosse
Boda Saknas Bäckelidsbäcken bäck /Se Bålby gd Björnudden ö
Boda Saknas Bäckedalsbäcken bäck /Se Bålby gd Björnängen äng
Boda gd Bäckedalsviken vik /Se Bålbytorp lht Bodatorpsbäcken bäcl
Boda gd /Se Degerängen ägomark Båtvik lht Bodernamossen mosse
Boda gd /Se Djupbäcken bäck Bäckastugan lht Bodernamossen mosse
Bolby hg Djupbäcken bäck /Se Bäckatorp lht Boramossen mosse
Bolby hg Djupbäckebron Saknas Bäckedalen torp Boramossen mosse
Bålby hg Djupbäcksbron vägbro /Se Bäckedalen torp Bora påle röse
Bålby hg Djupet göl /Se Bäckelid lht Boraängen äng
Bolby hrgd Djupudden udde Bäckelid torp /Se Boraängen äng
Bolby herrgård Djupudden udde (?) /Se Bäcken lht Bosahed gärde
Bolby herrgård Edesbacken backe /Se Bäcken torp /Se Bosahed gärde
Bolby herrgård Ekåsaberget höjd Bäcklunda lht Boön ö
Bolby herrgård Ekåsabränningen terräng Dimbtorp, se Nysätter lht Boön ö
Bolby herrgård Ekåsamossen mosse Dimtorp lht Boön ö
Bolby hrgd Edesmossen mosse Djupbäcken lht Boön ö
Bolby herrgård /Se Edesviken vik /Se Drättinge gd *Brattforsen fors
Brattfors bruk Eldbråten terräng Ede gd Brattforsen vattenfall /Se
Brattfors bruk förr bruk /Se Fagersandsmossen mosse Edetorp lht Bruksbron bro
Brattforstorp torp /Se Falltorpamossen mosse Eldvaktartorpen, se Spännartorp lht Bruksbron bro
Byggen lht (?) /Se Finnflobotten kolbotten /Se Fagersand torp Bunkenborg höjd
Bäckadalen Saknas Finnflomarken terräng Fagersands Tegelbruk Saknas Butstallet stall för »buthästarna»
Bäckatorp Saknas Finnflon göl /Se Fallsro lht Butvägen väg
Becktorp Saknas Finnflon sjö /Se Falltorp lht Butvägen väg
Djupbäcken Saknas Fläskberget höjd Fattigh., se Klockargården lht Byahag hage
Djupbäcken torp /Se Framnäs terräng Finnabygget torp Byahag hage
Drättinge Saknas Lilla Frylingen, se Lill-Trysslingen sjö Fiskarstugan lht Bålbyudden udde
Drättinge Saknas Stora Fryslingen, se Stor-Trysslingen sjö Fiskartorpet, se Fiskarstugan lht Bålbyviken vik
Drättinge gd /Se Furnäs näs /Se Fittan, se Stensäng lht Bålbyviken vik
Drättinge by /Se Furnäsaudden udde Forsnäs lht Bålbyviken vik /Se
Drättinge gd /Se Furnäsaviken vik Forstorp lht Båsaberget berg
Ede gd Furunäsviken vik /Se Forstorp torp Bäckatorps äng äng
Ede Saknas Fågelön ö Forstorp torp Bäckedalsbäcken bäck
Ede Saknas Gillersmossen mosse Framnäs lht Bäckedalsbäcken bäck
Ede Saknas Gillersmossen mosse Färnhagen torp Bäckedalsviken vik
Ede gd Gillersmossen mosse Färnhagen lht Bäckedalsviken vik
Ede gård Grindstugemossen mosse Gatan lht Bäckedalsviken vik /Se
Ede gd /Se Grindstugemossen mosse Gatan, se Brattforstorp lht Bäckedalsängen äng
Ede gd /Se Gruvemossen mosse Gatan torp Bäckedalsängen äng
Fagersand tegelbruk Grytesiön, se Gryten sjö Gatan torp /Se Bäckelidsbäcken bäck
Fagersand Saknas Gryfot el. Grytan, se Gryten sjö Gottersbacken gd Bäckelidsbäcken bäck /Se
Falltorp Saknas Grytaö ö Gottersbacken bebyggelse Bäckelidsmon sandmark
Falltorp Saknas Grytebäcken bäck Gottersbacken gd /Se Bälgpipeåsröset röse
Fernhagen tp /Se Grytebäcken bäck Grindstugan, se Vidsjöbäcks grindstuga lht Dalkärret utlagt järde
Finnabygget Saknas Grytebäcken bäck Grindstugan lht Degerängen äng?
Finnabygget torp /Se Grytebäcken bäck /Se Grytbäcken torp Degerängen gärde
Forstorp torp /Se Grytebäcksmossen mosse Grytebäcken torp Djupbäckemon skog?
Färnahagen tp /Se Gryteforsaån bäck /Se Grytebäcken torp Djupbäcken bäck /Se
Färnhagen tp /Se Gryteforsen bäck /Se Grytfors gd Djupet ställe i Toften
Gatan torp /Se Gryteforsmyren myr Grytfors gd /Se Djupudden udde
Gottersbacken by Grytefot gränssten(?) Gränsbacken gd Djupudden udde
Gottersbacken Saknas Grytefot ö [?] Grönbo lht Djupudden udde /Se
Gottersbacka Saknas Grytefot skär (?) Grönsjöbäcken lht Drättinge äng äng
Gottersbacken Saknas Grytefot? gränssten (eller ö?) Grönsjöbäcken gård Drättingsängen äng
Gottersbacken Saknas Gryte Måse, se Åsmossen mosse Grönsjöbäcken torpställe Dylyckan inhägnad mark
Gottersbacken gd? Grÿte måse, se Åsmossen, Södra mosse Grönsjöbäcken torp /Se Dylyckan åker
Gottersbacken by /Se Gryten sjö Grönsjön gd Dymossen mosse
Gottersbacken gd /Se Gryten sjö Grönsjön, Lilla torp Edesbacken backe
Grytebäcken Saknas Gryten sjö Grönsjön gd /Se Edesbacken backe /Se
Grytebäcken torp /Se Gryten sjö Gubbero lht Edesharn vassbeväxt sandgrund
Grytforsen Saknas Gryten sjö Gårdsjötorp torp Edesmossen mosse
Grytön torp Gryten sjö Gåssjötorp torp /Se Edesmossen mosse
Grönesbacken Saknas Gryten sjö Gåttersbacken, se Gottersbacken gd Edesten sten
Grönesbacken Saknas Gryten sjö Gäddsjötorpet lht Edesviken vik
Grönesbacken Saknas Gryten sjö Gäddsjötorp gd Edesviken vik /Se
Grönesbacken Saknas Gryten sjö Gäddsjötorp torp /Se Edetorpabron bro
Grönesbacken del av by /Se Gryten sjö Gäddviken torp Ekebackeberget berg
Grönsjöbäcken torp /Se Gryten sjö Hagelund lht Ekebackaberget höjd
Grönsjön gd /Se Gryten sjö Hasselfors järnbruk Ekebackaberget höjd
Gårdsjötorp gd /Se Gryten sjö Hasselfors samhälle Ekebacken Saknas
Gåssjötorp torp /Se Gryten sjö Hasselfors samhälle Ekemossen mosse
Gåstorp, se Gårdsjötorp gd /Se Gryten sjö Hasselfors samhälle Ekmossadalen dal
Gäddsjötorp torp /Se Gryten holme Hasselforsa krog, se Krogen lht Ekåsaberget berg
Gäddviken Saknas Gryten sjö /Se Hasselfors bebyggelse Ekåsaberget del av Ekåsen
Gäddviken torp /Se Gryterör Saknas Hasselfors» jstation Saknas Ekåsaberget berg
Gäddviken torp /Se Grytforsmossen mosse Herrafallet lht Ekåsabränningen skogstrakt
Haslede Saknas *Grytforsmossen mosse Herrviken lht Ekåsabränningen skogstrakt
Haslede, se Ede gd Siön Grytfot el. Gryten, se Gryten sjö Herrviken torp /Se Ekåsabränningen skogstrakt
Hasselfors bruk Grytf(o)t gränsmärke Hultsdalen, se Nybygget lht Ekåsamossen mosse
Hassefors bruk Grytmossen mosse Höglunda lht Ekåsamossen mosse
Hasselfors bruk Grytmossen mosse Högsätter lht Ekåsamossen mosse
Hasselfors ström Saknas Grytmossen mosse Högåsen torp Ekåsarna åsar
Hasselfors brk Grytmossen mosse Högåsen inbyggarbeteckning Ekåsarna höjder
Hasselfors Saknas Grytmossen mosse /Se Högåsen torp Ekåsen ställe
Hasselfors Saknas Grÿt Måsen, se Högskogs Stormose o Åsmossen, Södra mosse Ingvaldstorp torp Eldbråten skogstrakt
Hasselfors Saknas Grytmåsen, se Åsmossen, Södra mosse Jonstorp lht Eliases mosse mosse
Hasselfors Saknas Grytsjöbäcken bäck /Se Jungfruburn, se Båtvik lht Fagersandsmossen mosse
Hasselfors samh. /Se Grytåsarna höjder Jägernäs torp Fagersandsmossen mosse
Herrviken torp /Se *Grytön »ö» Jägerstorp, se Jägernäs torp Fagersands äng äng
Stora Holmsäng Saknas Grönsjöbäcken bäck Karlstorp lht Fagersandsängen ängskärr?
Saknas Saknas Grönsjöbäcken bäck /Se Kjellberg gd Falltorpamossen mosse
Saknas Saknas Grönsjöbäcken bäck /Se Klasastugan förr stuga /Se Falltorpsmossen mosse
Högåsen lht (?) /Se Grönsjöbäcken bäck /Se Klastorp lht Finnflobotten kolbotten
Högåsen Saknas Grönsjömossen mosse Klockargården lht Finnflobotten kolbotten /Se
Högåsen torp Grönsjömossen mosse Kolåsen lht Finnflon flo
Klasastugan torp /Se Grönsjön Saknas Kolåsen torp Finnflon sjö /Se
Kolåsen torp Grönsjön sjö? Krogen lht Fulmossen bränntorvsmosse
Krydden lht (?) /Se Grönsjön, Lilla sjö Kryddehultet lht Fulmossen bränntorvsmosse
Kryddhult torp /Se Grönsjön, Lilla sjö Kryddahultet torp Furnäs näs /Se
Kvarnen Saknas Grönsjön sjö /Se Kryddhult torp Furnäsaudden udde
Kvarntorp Saknas Grönsjön, Lilla sjö /Se Kryddängen torp Furnäsaviken vik
Källeberg Saknas Grönsjö äng terräng Kullen lht Furunäsudde udde
Tiäleberg Saknas Gubbro terräng Kvarnen torp Furunäsviken vik
Saknas Saknas Guldsmedsboåros = *Åros Saknas /Se Kvarntorp gd Furunäsviken vik /Se
Saknas Saknas Guldsmedsboälv(en) bäck /Se Kvarnåsen, Norra lht Fågelön ö
Saknas Saknas Gåhl Siön, se Gåssjön sjö Kvarnåsen, Södra lht Fågelön ö
Kjellberg Saknas Gålsiön, se Gåssjön sjö Källebacken, se under Bålby Saknas Fågelön ö
Saknas Saknas GålSiön, se Gåssjön sjö Källtorp lht Fågelön ö i mosse
Lerviken Saknas Gårdsjön sjö Kärrgruvan lht Fägatan fägata?
Lerviken Saknas Gårdsjön Saknas Körartorp, se Fiskarstugan lht Fägringsmo sluttning
Lerviken torp /Se Gårdsjön sjö /Se Lerviken torp Fägringsmo rösa röse
Liden Saknas Gåssjön sjö Lerviken torp /Se Färnehagsberget berg
Liden Saknas Gåssjön sjö Liden gd Färnehagsberget berg
Liden Saknas Gåssjön sjö Lidatorp, se Bygget lht Färnhagen hage?
Liden torp /Se Gåssjön sjö Liden bebyggelse Galggrins röse(t) röse
Lia Saknas Gåssjön Saknas Liden gd /Se Gamla vägen väg
Lidan by Gåssjön sjö Lill-Trysslinge, se Trysslinge gd Gillersmossen mosse
Liden Saknas Gåssjön sjö Lindhult lht Gillersmossen mosse
Lidatorp Saknas Gåssjön sjö Ljungstorp lht Gillersmossen, Lilla mosse
Lilla tegen Saknas Gåssjön sjö Lugnet torp Gillersmossen, Lilla mosse
Munkebäck Saknas Gåssjön sjö /Se Lund lht Gillersmossen, Lilla mosse
Munkebäck Saknas Gäddeviken vik /Se Lurbyås lht Gillersmossen, Stora mosse
Munkebäcken torp Gäddsjön sjö Lövåsen lht Gillersmossen, Stora mosse
Munkabäcken torp /Se Gäddsjön sjö /Se Marielund, se Lund lht Gillersmossen, Stora mosse
Munkabäcken torp /Se Gäddviken vik Mon lht Gillersmosse rösa röse
Munken lht (?) /Se Gölemossen mosse /Se Mossbo lht Gillersmosse rösa röse
Myrhult gd Gösagölen göl /Se Mosstorp, se Mossbo lht Gluttefallet kolbotten
Nydrett Saknas Gösahålet göl /Se Mosstorp lht Gottersbacka bro bro
Nydrett Saknas Haldanskyrka Saknas Munkabäcken torp Gottersbackalappen Saknas
Nydrett Saknas *Hallans kyrka, se Hollands kyrka holme Munkabäcken torp /Se Gottersbackalappen äng
Nydrätt by Hallans kÿrka, se Hollands kyrka holme Munkebäcken torp Grindstugemon skog?
Nydrätt by Hammarkullen udde Myrhult gd Gruvebotten kolbotten
Nydrätt gd /Se *Handgrekh., se Hankräken holme Mårthagen lht Gruvekärret kärr
Ormstorp Saknas Handgrek holm, se Hankräken holme Nordhaga lht Gruvekärr kärr
Oletorp gd Hankräken holme Nybygget lht Gruvemossen mosse
Pasklandsrös torp /Se Hankräken holme Nydalen lht Gruvkärret kärr
Paskåsen torp Hankräken holme Nydalen torp Gruvmossen mosse
Paskåsen, Östra torp /Se Hankräken holme Nydrätts ägor, se Björnstorp Saknas Grytan sten
Paskåsen, Västra torp /Se Haralds kÿrka, se Hollands kyrka holme Nydrätt gd Grytan sten /Se
Porla brunn Harsboviken vik Nysätter lht Grytebäcken bäck
Porla hälsobrunn Hasteviken vik Nyttorp lht Grytebäcken bäck
Porla brunn Hasselforsaån bäck /Se Nyängen, Västra lht Grytebäcken bäck
Porla brunn Hasselforsen vattendrag Nyängen, Östra lht Grytebäcken bäck /Se
Porla brunn o. station Hasselforsen fors Olstorp gd Grytebäcken bäck /Se
?Rastorp gd Hasselforsen utflöde /Se Paskelandsrös lht Gryteforsaån å
Rastorp Saknas Hastviken (Hasteviken) vik /Se Paskelandsrös gård Gryteforsaån bäck
Rastorp Saknas Hastön holme Paskåsen gård Gryteforsaån å /Se
Rastorp gd? Hastön ö /Se Paskåsen lht Gryteforsen del av Spettån
Rotabäcken torp /Se Herrviken vik Paskåsen, Västra o. Östra torp /Se Gryteforsen å /Se
Runstorp Saknas Herrviken vik Perstorp lht Grytefot råsten
Runstorp Saknas Herrviken vik Porla bebyggelse Grytefot råsten
Runestorp Saknas Herrviken, Norra vik /Se Porla brunnsort Grytefot råsten
Runstorp gd Herrviken, Södra vik /Se Porla (brunn) f.d. hälsobrunn Grytefot råsten
Runstorp gd? Herrviksmossen mosse Porla brunn brunnsort Grytefot råsten
Ryttarstugan Saknas *Hesselforsen, se Hasselforsen fors Porla brunn brunnsort Grytefot sten /Se
Rävön torp Hogby åmund åmynning (?) /Se Porla brunn, se Porla brunnsort Grytefot sten
Rävön torp Hollands kyrka holme Porla källa Saknas Gryten sjö
Rödmossen Saknas Hollands kyrka holme Porla grindstuga, se Grindstugan lht Gryten sjö
Römalmen Saknas Hollands kyrka holme Porla järnvägsstation Saknas Gryten sjö
Rösan torp /Se Hollands kyrka holme Prästegården, se Spaketorp kyrkoherdeboställe Gryten sjö
Sandviken Saknas Honungskärret kärr Pulle källa, se Porla brunn Saknas Gryten sjö
Sandviken torp /Se Hultsdalen terräng Pulle källa, se Porla källa Saknas Gryten sjö /Se
Sarvsjön Saknas *Hyttön gränsmärke? Rastorp gd Gryten sjö
Sarvsjön torp /Se Hässelbäcken strömfåra /Se Rotebäcken lht Gryterör röse
Sirsjötorp Saknas Hässlebäcken bäck Rotabäcken torp /Se Gryterör röse
Sirsjötorp (Västra) torp /Se Hästkällan Saknas Ryttarstugan torp Gryterösa råröse
Skirsjön Saknas Hästskotall Saknas Råtorp lht Grytestenen, se Grytefot sten
Spackatorp Saknas Högholmen holme Rävön lht Grytforsmossen mosse
Spaketorp prästgård Högholmen holme Römossen lht Grytforsmossen mosse
Spaketorp prästgård Högholmen holme Rönnestorp gd Grytmossen, se Hökskomossen mosse
Spaketorp Saknas Höghults röse gränsmärke Rösan gård Grytmossen mosse
Spjutviken Saknas Höghults röse gränsmärke Sandbacken lht Grytmossen mosse
Spjutviken torp /Se Höglundamossen mosse Sandhagen lht Grytsjöbäcken bäck
Stabol gård Högskogs Stormosse o. Åsmossen, Södra mossar Sandvik torp Grytsjöbäcken bäck /Se
Stabol gd? *Högsten gränsmärke(?) Sandviken, se Sandvik torp Grytsjöbäcken bäck /Se
Stabol gd Hökehult Röse, se Höghults röse gränsmärke Sandviken torp /Se Grytsjö rösa röse
Stabol gd hökekuls Rös-, se Höghults röse gränsmärke Sarvsjön torp Grytsjö rösa råröse
Stabo Saknas Iväg sjö /Se Sarvsjön gård Grytåsen ås
Stabol Saknas Järnbodgölen göl /Se Sarvsjön torp /Se Grytön, se Gryterör holme
Stabol Saknas Järnbodåsen höjd /Se Sirsjön gård *Grytön ö
Stabol gd ?Järnmossen mosse Sirsjön gård Gräsåsen mo
Stabol gd Järnmyren myr Sirsjön gård Gräsåsen mo
Sta(v)bo(l) gårdar /Se Jättabron grund Sirsjötorp lht Gräsängskärret kärr
Stabo gd /Se Kiarhöghmosa, se Trysslingsmossen mosse Sirsjötorp (Västra) torp /Se Grävlingaberget berg?
Stabo(da) gårdar /Se Kiutsudd, se Tjut udde Sjöfallet lht Grävlingakullarna kullar?
Stabo gd /Se Klasahamnen båthamn /Se Skalltorp lht Grävlingemossen mosse
Stabol gd /Se Klastorp terräng Skinnareängen försvunnet namn Gröna udden udde
*Stavboda gd /Se Koberget höjd Skirsjön torp Gröna udden udde
Stabo gd /Se Kryddagölen tjärn Skogahagen lht Gröneval(len?), Lilla skogstrakt
Stenkulla Saknas Kryddagölen sjö Skogaholm lht Gröneval(len), Stora skogstrakt
Stenkulla Saknas Kryddehultsbäcken bäck /Se Småttan, se Åbytorp lht Grönsjöbäcken bäck
Sundet Saknas Kryddehultsgölen tjärn /Se Smörbyttan försvunnet namn Grönsjöbäcken bäck
Sundet Saknas Kryddehultz röse rös /Se Solberga lht Grönsjöbäcken bäck
Sundet torp /Se Kryddhult triangelpunkt Soldattorpet Saknas Grönsjöbäcken bäck
Saknas Saknas Kryddhultet skog /Se Soldattorpet Saknas Grönsjöbäcken bäck /Se
Saknas Saknas Kryddhultsmon skog /Se Soldattorpet soldattorp Grönsjöbäcken bäck /Se
Sundsjön Saknas Kryddhultsmossen mosse /Se Soldattorpet, se Almens soldattorp Grönsjöbäcksdrågen, Lilla mosse
Sundsjön gd? Kungsholmen holme Spakens, se Jonstorp lht Grönsjöbäcksdrågen, Stora mosse
Sundsjön gd? Kungsholmen holme Spaketorp kyrkoherdeboställe Grönsjöbäcks hage hage?
Sundsjön gd /Se Kungsholmen holme Spjutviken torp Grönsjö kvarn kvarn
Systertegen Saknas Kungstuvan terräng Spännartorp lht Grönsjömossen mosse
Systertegen Saknas Kvarnströmmen vattenfall /Se Stabo gd Grönsjömossen mosse
Söderby Saknas *Kvarntorps backe skogsbacke Stabostugan lht Grönsjön, Lilla sjö
Sörby gd? Kvarnängen terräng Stenkulla gd Lilla Grönsjön sjö
Sörby Saknas Käppelåsen ås Stensmossen gd Lilla Grönsjön sjö
Sörby gd *Lasså, se Laxån å Stensmossen bebyggelse Lilla Grönsjön sjö
Testabäck gd Lassån, se Laxån å Stenstorp lht Lilla Grönsjön sjö
Testabäcken Saknas Lassån å Stensäng lht Grönsjön, (Lilla) sjö /Se
Testabäcken gd /Se Lassåå, se Svartån Saknas Ströja äng försvunnet namn Grönsiö röse röse
Testabäcken gd /Se Laxån å? Styreängen försvunnet namn Grönsjöudden ö
Testen Saknas Laxån å Sundet torp Grönsjöudden udde
Testen Saknas Laxån å Sundet torp /Se Grönäng äng
Trysslinge by Laxån å /Se Sundet torp /Se Grönäng äng
Trysslinge Saknas Laxå å /Se Sundets ägor, se Båtvik lht Grönäng äng
Trysslinge Saknas Laxån å /Se Sundsjön gd Grönängsbacken backe
Trysslinge Saknas Laxåån del av Laxån /Se Svartkulan, se Svartkule rösa torp Grönängsbacken vägbacke
Trysslinge by Lerviken vik Svarta ängen försvunnet namn Grönängskällan källa
Trysslinge Saknas Lerviken vik Svenstorp lht Grönängskällan källa
Trysslinge gd /Se Lerviken vik /Se Söderäng lht Grönängskärren ängskärr
Trysslinge, Stora torp /Se Lidagölen göl /Se Söderäng torp /Se Grönängskärren ängskärr
Trysslinge, Lilla gd /Se Likholmen udde Sörby gd Grönängsvägen kavelbro
Trysslinge, St. torp /Se Likvägen väg Sörby, Lilla lht Gårdsjön sjö
Trysslinge by /Se Lill-Trysslingen sjö Sörby, Stora, se Sörby gd Gårdsjön sjö
Trysslinge (Lilla) gd /Se Lill-Trysslingen sjö Lilla Sörbyn inbyggarbeteckning Gårdsjön sjö
Trysslinge, St. o. L. gårdar /Se Lill-Trysslingen sjö Tallebacken lht Gårdsjön sjö
Träntorp Saknas Lill-Trysslingen sjö Testabäcken gd Gårdsjön sjö /Se
Träntorp Saknas Lill-Trysslingen sjö Testabäcken gård Gåssjön sjö /Se
Träntorp Saknas Lill-Trysslingen sjö Testabäcken gd /Se Gäddevikaholmarna holmar
Träntorp Saknas Lill-Trysslingen sjö Testen fiskeri Gäddeviken vik
Träntorp Saknas Lilltrysslingen sjö /Se Tillestorp gd Gäddeviken vik /Se
Träntorp Saknas Lillån bäck(?) /Se Torpet, se Blomsterhult lht Gäddsjöbäcken, se Grytebäcken bäck
Träntorp Saknas Lillängen terräng Torvströfabriken Saknas Gäddsjöbäcken bäck
Träntorp Saknas Lofallet höjd? Transtugan lht Gäddsjömossen mosse
Träntorp by Lombholmen, Stora holme Trollstugan, se Transtugan lht Gäddsjömossen mosse
Träntorp gd /Se Lomgölarna sjöar Truskastugan, se Hagalund lht Gäddsjön sjö
Trösslingen beb. /Se Lomgölarna gölar /Se Tryggens, se Soldattorpet Saknas Gäddsjön sjö
Visjöbäcken Saknas Lutebacke Saknas Trysslinge gd Gäddsjön sjö
Visjöbäcken torp /Se Lyckmossen mosse Trysslinge torp Gäddsjön sjö /Se
Visjöbäcken torp /Se Långnäs udde Trysslinge, Lilla gd /Se Gäddsjötorpaängen äng
Åbytorp by Långnäs udde Trysslinge, Stora torp /Se Gäddvikaholmarna(?) holmar
Ågrenen Saknas Långnäsudden udde Träntorp gd Gäddviken vik
Ågrena gd /Se Läsarmossen mosse Träntorp gård Gölemossen mosse
Ågrena gd /Se Läsarmossen mosse Träntorp, Lilla, se Västergården gd Gösagölen djupt ställe i Toften
Ågrena gd /Se Läsarmossen mosse Träntorp gård Gösagölen djup /Se
Ågrenen torp /Se Läsarmossen mosse Tärnsjötorp lht Gösahålet djupt ställe i Toften
Åråstegen Saknas Lögeharen grund /Se Törntorp lht Hallands Kyrka Saknas
Åren Saknas Lövbomossen mosse Vasshult lht Hallands kyrka sten
Ärnäs Saknas Lövtjut terräng Visjöbäcken torp Hallängen järde
Ärnäs Saknas Lövtjut udde /Se Visjöbäcken torp Hallängen järde
Ärnäs gd Löfön Saknas Visjöbäcken torp /Se Hallängsbotten kolbotten
Ärnäs bebyggelse /Se Lövön ö Visjöbäcken torp /Se Hallängskullen kulle?
Ärnäsen lht (?) /Se Lövön holme Visjöbäcks grindstuga lht Hallängslyckan åker
Östamossa Saknas Lövön ö Visjön Saknas /Se Hallängsåsen ås
Östervik Saknas Lövön holme Västergården gd Hammarekullen udde
  Majagölen göl /Se Åbylund, se Brostugan lht Hammarn udde
  Majagölen göl /Se Åbytorp lht Hammaren udde
  Marielund terräng Ågrena bebyggelse Hankrankan, se Ankräke ö
  Mejeriviken vik Ågrena torp Hankrankan ö
  Mobäcken bäck /Se Ågrena gd /Se Hankrankan ö
  Momossen mosse Åland lht Hankrankan ö
  Mordgäldsskogen Saknas Åminne förvaltarbostad Hankrankan ö
  Munkaberget höjd Åmme, se Åland lht Haralds kyrka ö
  Munkabäcken bäck /Se Åsen, Norra torp Haralds kyrka sten
  Munkabäckabäcken bäck /Se Åsen, Södra lht Haralds kyrka sten
  Myretall Saknas Åtorp lht Harsboviken vik
  Myrhults äng terräng Ängatorp lht Hasselfors fors
  Målebäck Saknas Änghagen lht Hasselfors fors
  Mårdbäcken bäck /Se Ärnäs gd Hasselforsaån del av Svartån
  Mårdbäcken bäck /Se Ärnäs gd /Se Hasselforsen del av Svartån /Se
  Nybromossen mosse Östanmossa torp Hasselforsån å
  Nydalen terräng Östergården gård Hasteviken vik
  Nydalsmon, Norra terräng Östervik torp Hastviken vik
  Nydalsmon, Södra terräng Östervik torp /Se Hastviken vik
  Nydrätt triangelpunkt   Hast(e)viken vik /Se
  Nytorp terräng   Hastön ö
  Olstorp terräng   Hastön ö
  Oxängarna terräng   Hastön ö
  Paska-Lam sjö /Se   Hastön ö /Se
  Paskelands röse rös /Se   Hattefjällsbäck riksgräns
  Paskemossen mosse   Havrafallet äng
  Paskemossen mosse /Se   Havrafallet äng
  Pasken sjö   Herrviken, Norra och Södra vikar
  Pasken sjö   Herrviken, Norra och Södra vikar
  Pasken sjö /Se   Herrviken, Norra vik
  Pasken sjö /Se   Herrviken, Norra vik /Se
  Patrikskällan Saknas   Herrviken, Södra vik
  Porla hälsobrunn /Se   Herrviken, Södra vik /Se
  Porla hälsobrunn /Se   Herrviksudden, se Norra Tjuts udde udde
  *Porla källa gränskälla   Hjortremyren myr
  Porlamossen mosse   Hjortremyren myr
  Porlamossen mosse   Hogby åmund åmynning
  Porlamossen mosse   Hollands kyrka sten
  Predikareberget höjd   Honingskärret förr kärr och mosse, nu odlad mark (?)
  Pullerkälla, se Porla källa källa   Honingskärret förr kärr och mosse, nu odlad mark (?)
  Putterkälla Saknas   Håningskärret kärr
  Rankemossen, Lilla mosse   Hållands kyrka sten
  Rankemossen, Stora mosse   Hållands kyrka sten
  Rankmossegrufvan Saknas   Hållands kyrka sten
  Rasselmossen mosse   Hållands kyrka sten
  Rastorpaviken vik   Hållvägen väg
  Rastorpaviken vik /Se   Hållvägen väg
  Rotabäcken bäck /Se   Häggeberget berg
  Rotamossen, Stora o. Lilla mossar /Se   Häggebergs rösa röse
  Rotemossen, Lilla mosse   Härrfallets äng äng
  Rotemossen, Stora mosse   Hässelbäcken delvis uttorkad strömfåra /Se
  Rultamo terräng   Hässlebäcken gren av Svartån
  Råbäcken bäck /Se   Hässlebäcken bäck
  Råbäcks sten rös /Se   Hästkällan källa?
  Rålandskyrka klippblock   Hästskotalls rösa röse
  Råtorps äng terräng   Hästudden, se Straffängsudden udde
  Rävkullabacken höjd   Hästudden udde
  Rävön terräng   Hästviken vik
  Rödharen grund /Se   Hästön ö
  Rövarholmen holme   Hästön ö
  Sandflatan ägomark   Högholmen ö
  *Sandudden udde   Högholmen holme
  Sandudden, se Långnäs udde   Högholmen holme
  *Sandviken vik   Högholmen holme
  Sandviken vik /Se   Höghults röse röse
  Sandviksholmar holmar   Högmossen mosse
  Sandviks holmar holmar   Högmossen mosse
  Sandöhn, se Sundön, Stora holme   Högmossen mosse
  *Sandön, se Stora Sundön ö   Högmosse röse(t) röse
  Sarvsjöbäcken bäck /Se   Högskogmossen mosse
  Sarvsjöbäcken bäck /Se   Högsläts röse röse
  Sarvsjön sjö   Högåsabacken backe
  Sarfsjön Saknas   Högåsabotten kolbotten?
  Sarvsjön sjö   Högåsabotten kolbotten
  Sarvsjön sjö   Högåsagärdet järde
  Sarvsjön sjö   Högåsagärdet gärde, förr äng
  Sarvsjön sjö /Se   Högåsamon, Södra mo?
  Sarvsjön sjö /Se   Högåsamossen mosse
  *Selderbäcken bäck /Se   Högåsaängen ängskärr?
  Sinnerudden udde   Högåsaängen f.d. äng
  Sirsjöbäcken bäck   Högåsaängen tidigare namn på Högåsagärdet
  Sirsjön sjö /Se   Högåsevägs röse röse
  Sjöbokärret kärr   Högås-Sten råmärke
  Sjöboåsen höjd   *Hökekullen berg? och råmärke
  Skackharen grund /Se   Hökskomossen mosse
  Skagern sjö?   Jumfruvikarna kärrhålor
  Skagern sjö /Se   Jungfruvikarna vikar
  Skagershultamossen mosse   Jägernäs röse röse
  Skagerhultamossen mosse   Jägmästarebron bro
  Skagershultamossen mosse   Jägnäsamossen mosse
  Skagershultamossen mosse   Jägnäsamossen del av Vifastamossen
  Skagershultamossen mosse   Järnbo(d)gölen göl
  Skagershultamossen triangelpunkt   Järnbodgölen göl /Se
  Skagershultamossen mosse   Järnbo(d)åsen ås
  Skagershultsmossen mosse   Järnbodåsen höjd /Se
  Skagershultsmossen Saknas   *Järnmyren myr
  Skagershultsmossen mosse   Järnvägsbron bro
  Skagershultsmossen Saknas   Järphultet barrskog
  Skagershultsmosssen mosse   Jättabron ö
  Skagershultsmossen mosse /Se   Jättabron stenar
  Skagershultsmossen mosse /Se   Jättabryggan stenar
  *Skakaren holme   Jättegrytan jättegryta?
  *Skarshultsmossen, se Skagerhultamossen mosse   Jössegölen ställe i Toften
  Skogahagsån å /Se   Kalvakärret kärr
  Skrantåsarna höjder   Kapplan(d)sö ö
  Skvallerbäcken bäck /Se   Kattskallsbottnen, se Kattskamsbottnen kolbotten
  Slängeberget höjd   Kattskamsbotten kolbotten
  Slätehall Saknas   Kavelbrokärret del av Paskemossen
  Småholmarna holmar   Killingeholmen holme
  Småholmarna holmar   Killingeholmen holme
  Sneön ö   Kippelåsavägen körväg
  Sneön holme   Kippelåsen ås
  Spettån å   Kippelåsen ås
  Spettån å /Se   Kiörare röset röse
  Spettån bäck /Se   Klasabron bro
  Spettängen äng(?) /Se   Klasahamnen land
  Spettängsmarken terräng   Klasahamnen båthamn /Se
  Spettängsmossen mosse /Se   Koberget berg
  Spjutviken Saknas   Koberget berg
  Spjutviken vik   Kohagen betesmark?
  Spjutviken vik /Se   Kojmossen Saknas
  Stabo-ängar ängar   Kolningabotten kolbotten
  Starrkärret kärr   Kolningafallet fall
  Starrviken vik /Se   Kolningafallsbotten kolbotten
  Stavån å   Komossen mosse
  Stavån å   Komossen mosse
  Stavån å /Se   Koön ö
  Stavån å /Se   Koön ö
  Stavån bäck(?) /Se   Kristinas sten minnessten
  Stavån å /Se   Kronestubbe rösa röse
  Stenmossen mosse   Kronestubbe rösa röse
  Stensmossen Saknas   Krontalls rösa röse
  Stensmossen mosse   Kryddagölen tjärn
  Stensmossen triangelpunkt   Kryddehultet Saknas
  Stensmosseö Saknas   Kryddehultsbäcken del av Bäckedalsbäcken
  Stensmosseö Saknas   Kryddehultsbäcken bäck
  Stenön terräng   Kryddehultsgölen tjärn
  Stockmossen mosse   Kryddehultsgölen tjärn
  Stockåsmossen, se Skagershultsmossen mosse /Se   Kryddehultsgölen tjärn
  Stora ån = Ågrenaån Saknas /Se   Kryddehultsgölen, se Kryddagölen tjärn
  Stora ån å /Se   Kryddehultsgölen tjärn /Se
  Stor-Trysslingen sjö   Kryddehults rösa röse
  Stor-Trysslingen sjö   Kryddhultsgölen göl
  Stor-Trysslingen sjö   Kryddhultsmon mo
  Stor-Trysslingen sjö   Kryddhultsmon skogstrakt
  Stor-Trysslingen sjö   Kryddhultsmossen mosse
  Stor-Trysslingen sjö   Kryddhultsmossen mosse
  Stor-Trysslingen sjö   Kryddhultsmossen mosse /Se
  Stortrysslingen sjö   Kryddhultsängen äng
  Stortrysslingen sjö /Se   Kungsholmen holme
  Stortrysslingsmossen mosse /Se   Kurtormsmyren sank mosse
  Storån del av Svartån /Se   Kvarnströmmen fall
  Straffängsmossen mosse   Kvarnströmmen fall
  Strylingen, se Stor-Trysslingen sjö   Kvarnströmmen fall
  Sundaviken vik /Se   Kvarnströmmen fall
  Sundet, Östra o. Västra sund /Se   Kvarnströmmen fors
  Sundet, Östra sund /Se   Kvarnströmmen vattenfall /Se
  Sundet, Västra sund /Se   Kvarnströms rösa röse
  Sündh, se Sandviksholmar holmar   Kvarntorps Lilläng äng?
  *Sundholmen holme   Kålgårdshagen Saknas
  *Sundsjöforsen fors   Käbbängen äng
  Sundsjön sjö   Källängen äng
  Sundsjön sjö   Kärrgruvan gruva
  Sundsjön sjö   Kärrgruvan gruva
  Sundsjön del av sjö /Se   Kärrgruvan gruva
  Sundsjö uddar uddar   Kärrgruvan gruva
  Sundön, se Sneön ö   Kärrgruvan gruva
  Sundön, Lilla ö   Körareberget berg
  Sundön, Stora ö   Körbron bro
  Sundön, Stora holme   Körvägsbron bro
  Sundön, Stora ö   Körvägsbron bro
  Sundön ö /Se   Larsafallet fall?
  Svallabotten kolbotten /Se   Lasarettskällan källa?
  Svallabotten kolbotten /Se   Laska till kolbotten
  Svartbäcken bäck /Se   Laska till kolbotten
  Svartbäcken bäck /Se   Laxsjön Saknas
  Svartesjömosse mosse /Se   Laxån del av ån
  Svartesjön sjö /Se   Laxån del av Ågrenaån
  Svartharen undervattensgrund /Se   Laxån del av Ågrenaån
  Svarthatten terräng   Laxån del av Ågrenaån
  Svarthatten höjd /Se   Laxån å /Se
  Svarthatten höjd /Se   Laxåån å /Se
  Svarthatten höjd /Se   Le(d)kärret kärr
  Svartkärr mosse /Se   Lekholmen holme
  Svartkärret kärr   Lekholmen holme
  Svartlappsviken vik   Lekärret kärr
  *Svartstenarna gränsmärke   Lekärret kärr
  Svartudden udde   Lekärret kärr
  Svartudden udde /Se   Lervika udde udde
  Svartviken vik /Se   Lervikaåsen ås
  Svartån å   Lerviken vik
  Svartån å   Lerviken vik
  Svartån å   Lervika udde Saknas
  Svartån å   Lervikaåsen ås
  Svartån Saknas /Se   Lerviken vik /Se
  Svartån å /Se   Lerängen myrmark
  Svartån å /Se   Liagölen göl
  Svartån å /Se   Lidabottnarna kolbotten
  Svartåsen ås /Se   Lidagölen göl /Se
  Svenstorp terräng   Likholmen holme
  Svenstorpsbergen berg(?)   Liksten sten
  Sågholmen holme   Liksten sten
  Sälderbäcken bäck   Likstenarna stenar
  *Sälderbäcken bäck /Se   Lilltitten fall
  Särkabäcken bäck /Se   Lillån, se Stavån å
  Sörbyåsen höjd   Lillån å
  Sörängsviken vik /Se   Lillån å
  Tallbacken terräng   Lillängsmossen mosse
  Talltjut udde /Se   Lindåsarna ås
  Tapplandsberg höjd   Lindåsen ås
  Teboberg Saknas   Lofallet förr äng
  Teboberg Saknas   Lofalls rösa röse
  Teen sjö   Lofalls rösa röse
  Teen sjö   Lofallsängen förr äng
  Teen sjö   Lomaholmen, Lilla holme
  Teen sjö   Lomaholmen, Lilla holme
  Teen sjö   Lomaholmen, Stora holme
  Teen sjö   Lomagölarna gölar
  Teen sjö   Lomagölarna vattensamlingar /Se
  Teen sjö   Lurbymossen mosse
  Teen sjö   Lustgården skogstrakt
  Teen sjö   Lustigkrog plats
  Teen sjö   Lustigkulle höjd
  Teen sjö   Lustigkrog, Lilla bergkulle
  Teen insjö   Lustigkrog, Lilla bergkulle
  Teen sjö   Lustigkrog rösa röse
  Teen sjö   Lustigkrog rösa röse
  Teen sjö   Lutebacka röse röse
  Teen sjö   Lyckemossen mosse
  Ten sjö   Lyngden kolbotten
  Teen sjö   Lyngden kolbotten
  Teen sjö   Lyngden kolbotten
  Teen sjö   Långbrokärret kärr
  Teen sjö   Långbromossen mosse
  Teen sjö   Långbron bro
  Teen sjö   Långbroröse(t) röse
  Teen sjö /Se   Långnäs, Västra o. Östra uddar
  Teen sjö /Se   Västra Långnäs udde
  Teen sjö /Se   Östra Långnäs udde
  Teen sjö /Se   Långnäsauddarna uddar
  Teen sjö   Långnäsudden, se Långnäs Saknas
  Testabäcken Saknas   Långnäsudden udde
  Testabäcken sund   Långnäsudden udde
  Testabäcken bäck /Se   Långängen äng
  Testabäcken bäck /Se   Långön höjd
  Testabäcksmossen mosse   Långön ö
  Testabäcksviken vik   Långösgärdet gärde
  Testen sjö   Lämmåsen höjd
  Testen sjö   Lögeharn grund
  Testen sjö   Lögeholmen holme
  Testen sjö   Lövtjut del av udde
  Testen sjö   Lövtjut näs
  Testen sjö   Lövön ö
  Testen sjö   Lövön ö
  Testen sjö   Lövön holme
  Testen sjö   Majagölen göl
  Testen sjö   Majagölen göl /Se
  Testen sjö   Mastemon mo
  Testen sjö   Mellanbroröse(t) röse
  Testen sjö   Melleråsen ö
  Testen sjö   Mobäcken bäck
  Testen sjö   Mobäcken bäck /Se
  Testen sjö   Momossamon mo
  Testen sjö /Se   Momossen mosse
  Testen sjö /Se   Momossen mosse
  Testen sjö /Se   Momossen mosse
  Testen sjö /Se   *Mordgäldsskogen skog
  Testen sjönamn /Se   Mossbomossen(?), se Fagersandemossen mosse
  Tjursudde Saknas /Se   Mossbomossen del av Fagersardsmossen
  Tjut udde   Mosslandet mosse
  Tjut udde   Mosstorpamossen mosse
  Tjut udde   Munkabäckabäcken bäck
  Tjut udde   Munkabäckabäcken bäck /Se
  Tjut udde   Munkabäckaladet lada
  Tjut näs /Se   Munkabäckaängen äng
  Tjuten sjö /Se   Munkabäcken bäck
  Tjutsjön sjö   Munkabäcken bäck
  Tjutsjön vik   Munkabäcken bäck /Se
  Tjutsjön el. Tjuten fjärd /Se   Munkabäcksberget berg
  Tjutsjön sjö /Se   Munkabäcksberget berg
  Tjutsmosse mosse /Se   Munkängen äng
  Tjutsmosse mosse /Se   Munkängs rösa röse
  Tjut(s)udde udde /Se   Mårdbäcken bäck
  Tjut-udde udde   Mårdbäcken bäck
  *Tjutudden, se Tjut udde   Mårdbäcken bäck
  Tjutviken vik   Mårdbäcken bäck /Se
  Tjutviken vik   Måsbro bro
  Tjällbergsviken vik /Se   Mälleråsen ås
  Toftaårhus Saknas   Norra Tjuts udde udde
  Toftaåros = *Åros Saknas /Se   Norrgärdet gärde?
  Toften sjö   Nya vägen väg
  Toften sjö   Nybromossen mosse
  Toften sjö   Nybromossen mosse
  Toften sjö   Norra Nydalsmon mo
  Often sjö   Nydalsmossen mosse
  Toften sjö   Nydrättaänga äng
  Toften sjö   Nydrättaängen äng
  Toften sjö   Olstorpabotten kolbotten
  Toften sjö   Olstorpabotten kolbotten
  Toften sjö   Ormgryt kolbotten
  Toften sjö   Ormgryt kolbotten
  Toften sjö   Oxhagen odlad jord
  Toften sjö   Oxängarna ängar
  Toften sjö?   Paradisbotten kolbotten?
  Toften sjö   Paradiset skogstrakt
  Toften sjö   Paradismarken skogstrakt
  Toften insjö   Paskelands röse råröse
  Toften sjö   Paskemossen mosse
  Toften sjö   Paskemossen mosse
  Toften insjö   Paskemossen mosse
  Toften sjö   Paskemossen mosse /Se
  Toften sjö   Pasken sjö
  Toften sjö   Pasken sjö
  Toften sjö   Pasken sjö /Se
  Toften sjö   Pasken sjö /Se
  Toften sjö   Porla brunn brunn
  Toften sjö   Porla brunn brunn
  Toften sjö   Porla brunn brunn
  Toften sjö   Porla brunn brunn
  Toften sjö   Porla gamla källa råmärke
  Toften sjö   Porla gamla källa råmärke
  Toften sjö /Se   Porlamon skog
  Toften sjö /Se   Porlamossen mosse
  Toften sjö /Se   Porlamossen del av Vifastamossen
  *Tralbergsviken vik   Prästavägen väg
  Transtugan lada   Prästegårdsmossen del av Skagershultsmossen
  Trasåsarna höjder   Prästegårdsmossen del av Skagershultsmossen
  Trasåsarna höjder   Prästegårdsvägen väg
  Tremänningsbotten kolbotten /Se   Prästetegen förr åkerjord
  Tremänningsbäcken bäck /Se   Rackarebacken backe
  Tremänningsfallet fall /Se   Rankemossabergen berg
  Tremänningsstenarna stenar /Se   Rankemossagruvan f.d. gruva
  Trollkarlsberget berg   Rankemossa-gruvan gruva
  Trollmossen mosse   Rankmossen, Lilla vik
  Trunhatten mosse   Rankmossen, Lilla vik
  Tryslinge, se Lill-Trysslingen sjö   Rankmossen, Lilla vik
  Trÿslingen, se Lill-Trysslingen sjö   Rankmossen, Lilla vik
  Stora Trÿslingen, se Stor-Trysslingen sjö   Rankmossen, Stora mosse
  Trysslinge, Lilla terräng   Rankmossen, Stora mosse
  Trysslingen, Lill- sjö   Rasselmossen mosse
  Trysslingen, Stora, se Stor-Trysslingen sjö   Rasslemossen mosse
  Trysslingen, Stor- sjö   Rasslemossen mosse
  Trysslingen, Stora o. Lilla sjöar /Se   Rastorpaviken vik
  Trysslingen, Lilla o. Stora sjöar /Se   Rastorpaviken vik /Se
  Trysslingen, Stora o. Lilla sjöar /Se   Rastorpviken vik
  Trysslingen, Stora o. Lilla sjöar /Se   Rotabäcken bäck
  Trysslingen, Lilla sjö /Se   Rotabäcken bäck /Se
  Trysslingen, St. o. L. sjöar /Se   Rotamossen, Lilla Saknas /Se
  Trysslingsmossen mosse   Rotamossen, Stora Saknas /Se
  Trysslingsmossen mosse   Rotemossen, Lilla mosse
  Trysslingsmossen mosse   Rotemossen, Lilla mosse
  Trysslingsmossen mosse /Se   Rotemossen, Stora mosse
  Trångön terräng   Rotemossen, Stora mosse
  Tullen holmar   Råbäcken bäck
  Tuppenhofskällan Saknas   Råbäcken bäck /Se
  Tvåmänningen kolbotten /Se   Råbäckesten sten
  Tvåmänningsbotten kolbotten /Se   Råbäcksröse röse
  »tåftaåhrus» utlopp /Se   Råfallabotten kolbotten
  »tåftaåhrus» os /Se   Råfallabotten kolbotten
  Tångeråsamossen, se Skagershultsmossen mosse /Se   Råfallamon mo
  Tällnäs udde udde   Rågångsängen förr äng
  Tällnäsviken vik /Se   Råtorpstigen stig
  Tärnsjömossen mosse   Rååse röse röse
  Tärnsjömossen mosse /Se   Rävabacken backe
  Tärnsjömossen mosse /Se   Rävaberget berg
  Tärnsjön sjö   Rävakullen kulle
  Tärnsjön tjärn /Se   Rävkullen berg
  Tärnsjön sjö /Se   Rävakullsbacken backe
  Vargaberget höjd   Rävudden udde
  Vargaberget höjd   *Rävön ö
  Vasshultmon terräng   Rödharn grund
  Hvenån Saknas   Röharn grund
  Vifastamossen mosse   Rö(d)mossen mosse
  Vidfastemossen mosse   Römossen mosse
  Vidfasta mosse Saknas   Rösan Saknas
  Vigsjön Saknas   Rövareholmen holme
  Vigsjöbäck Saknas   Rövareholmen holme
  Wijflat Måse, se Vifastamossen mosse   Rövareholmen holme
  Wijflat Måse, se Porlamossen mosse   Sandhagamossen del av Skagershultsmossen
  Wijslåt måsen, se Porlamossen mosse   Sandhagamossen del av Skagershultsmossen
  Vinterviken vik   Sandlyckan åker
  Vinterviken vik /Se   *Sandudden näs
  Vinterviksudden udde   Sandvikaåsarna ås
  Visjöbäcken bäck   *Sandviken vik
  Visjöbäcken bäck   Sandviken vik
  Visjöbäcken bäck /Se   Sandviken vik /Se
  Visjöbäcken bäck /Se   Sarvsjöbäcken bäck
  Visjön sjö   Sarvsjöbäcken bäck
  Visjön sjö   Sarvsjöbäcken bäck /Se
  Visjön sjö   Sarvsjöbäcken bäck /Se
  Visjön sjö   Sarvsjön sjö
  Visjön sjö   Sarvsjön sjö
  Visjön sjö   Sarvsjön sjö /Se
  Visjön sjö   Sinnerudden udde
  Visjön sjö   Sirsjöbäcken bäck
  Visjön sjö   Sirsjöbäcken bäck
  Visjön sjö   Sirsjöbäcken bäck /Se
  Visjön sjö   Sirsjön sjö
  Visjön sjö /Se   Sirsjön sjö
  Wållabäck bäck /Se   Sirsjön sjö
  Västaberget berg   Sjöbokärret kärr
  Västringsvägen väg /Se   Sjöbodkärret kärr
  Ågrenafallen terräng   Skack(h)arn grund(?)
  Ågrena åmun utflöde /Se   Skackharn stengrund
  Ågrenaån del av Laxån /Se   Skackharn stengrund
  Ågrenaån, Västra del av Svartån /Se   Skackharn stengrund
  Ågrenaån, Västra å /Se   Skackharn stengrund
  Ågrenaån, Östra del av Laxån /Se   Skagershultamossen mosse
  Ågrenaån, Östra del av Laxån /Se   Skagershultsmossen mosse
  Ågrenaån å /Se   Skagershultsmossen mosse
  Ågrenen Saknas /Se   Skagershultsmossen mosse
  åmund åmynning(?) /Se   Skagershultsmossen mosse
  Åmmunnen utlopp /Se   Skagershultsmossen mosse
  Ån del av Svartån /Se   Skagershultsmossen mosse
  *Åros utlopp /Se   Skagershultsmossen mosse /Se
  Åråsa bro bro   Skallspettaberget berg
  Åråsabron bro /Se   Skallspetabacken berg
  Åråsaviken vik   Skallspetaberget berg
  Åråsaviken vik /Se   Skallspettadrågen dråg
  Åråsaviken vik /Se   Skallspetadrågen äng, blöta kärr
  Åråsaån = Svartån å /Se   Skallspeteåsen skogig ö
  Åsen, Södra höjd   Skallspeteåsen skogig ö
  Åshultet terräng   Skams undantag gärde
  Åsmossen, Södra o. Högskogs Stormosse mossar   Skams undantag utlagt järde
  Åsmossen, Södra mosse   Skeppsholmen holme
  Åsmossen mosse   Sketbeten Saknas
  Åsmossen, Södra mosse   Skogahagsån å
  Åsmossen, Södra mosse   Skogahagsån å
  Åsmossen mosse   Skogahagsån å /Se
  Ängatorp terräng   Skrymthyttan kolbotten
  Ängudden udde   Skråvelberget berg
  Ärnäsa bäckar terräng?   Skvalhävdefallen kolbotten?
  Ärnas udde udde   Skvalhävdefallen kolbotten?
  Ärnäsa udde udde   Svallerbäcken bäck
  Ärnäsa udde udde   Skvallerbäcken bäck
  Ärnäsaviken vik /Se   Skvallerbäcken bäck /Se
  *Ärnäs udd, se Ärnäsa udde udde   Slaggudden udde
  Örholmen holme   Smackhålet f.d. äng, nu ungskog
  Örholmen holme   Smalmossen utlagd äng
  Örholmen holme   Smultronfallet fall
  Östervik(en) vik /Se   *Små-holmar holmar
  Östervik(en) vik /Se   Smörbytte rösa gräns
      Sneön ö
      Sneön ö
      Somyren myr
      Spettån å
      Spettån å
      Spettån å
      Spettån å /Se
      Spettängen äng
      Spettängen Saknas /Se
      Spettängsmossen mosse
      Spettängsmossen mosse
      Spettängsmossen Saknas /Se
      ?Spjutvika udde udde
      Spjutvika udde udde
      Spjutviken vik
      Spjutviken vik
      Spjutviken vik
      Spjutviken vik /Se
      Spjutviken vik /Se
      Spångadrågen mosse
      Spångavägen väg
      Spångmossen, Lilla mosse
      Spångmossen, Stora mosse
      Spökbotten kolbotten
      Spökstenarna stenar
      Spökestenarna stenar
      Spökestenarna stenar
      Spökestenarna stenar
      Stabo bro bro
      Stackamossen mosse
      Starrnäs näs
      Starrvika vik /Se
      Starrviken vik
      Stavån å
      Stavån å
      Stavån å /Se
      Stenbäcksängen äng
      Stenfallet fall
      Stenkullagölen göl
      Stenmossen mosse
      Stensmossen mosse
      Stensmossen mosse
      Stensmossen mosse
      Stensmossen mosse
      Stenvägen väg
      Stenön ö
      Stenön ö
      Stockmossen mosse
      Stockåsamossen mosse
      Stockåsmossen mosse
      »Stoor jordfast sten» sten
      Stora ån å
      Stora ån å /Se
      Store kullen kulle
      Stortitten fall
      Stortitten fall
      Stortrysslingsmossen mosse
      Stortrysslingsmossen mosse /Se
      Storån del av Svartån
      Storån å
      Storån Saknas /Se
      Storängen äng
      Straffängsholmen holme
      Straffängsmossen mosse
      Straffängsmossen mosse
      Straffängssanden bukt
      Straffängsudden udde
      Straffängsudden udde
      Sundabottnarna kolbottnar
      Sundaviken vik /Se
      Sundet, Västra o. Östra sund /Se
      Sundets äng äng
      *Sundholmen holme
      Sundsjömossen mosse
      Sundsjön del av sjö
      Sundsjön del av Toften
      Sundsjön del av sjö /Se
      Sundsjöudden udde
      Sundön ö
      Sundön ö
      Sundön ö /Se
      Svallabotten kolbotten
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck /Se
      Svartbäcken bäck /Se
      Svartbäcksängen äng
      Svarte Stenar råmärke
      Svartharn grund(?)
      Svartharn undervattensgrund
      Svartharn undervattensgrund
      Svarthatten ö
      Svarthatten ö
      Svarthatten höjd /Se
      Svartholmen holme
      Svartkule rösa röse
      Svartkuleängen äng
      Svartkärret kärr
      Svartudden udde
      Svartudden udde
      Svartudden udde /Se
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik /Se
      Svartån å
      Svartån del av å
      Svartån å
      Svartån å
      Svartån del av Ågrenaån
      Svartån del av Ågrenaån
      Svartån å
      Svartån å /Se
      Svartån, Lilla å
      Svartåsen ås
      Svartåsen ås /Se
      Svartåsån å
      Svartängen äng
      Svinhuset sten
      Sågedammsån å
      *Sälderbäcken bäck
      Särkabäcken bäck
      Särkabäcken bäck /Se
      Södra gärdet gärde
      Södra Nydalsmon mo
      Sörbybotten, Lilla kolbotten
      Lilla-Sörbybottnen kolbotten
      Sörbyhagen hage?
      Sörbyåsen ås
      Sörbyåsen ås
      Sörby äng äng
      Sörängeviken, se Furnäsaviken vik
      Sörängsviken vik
      Sörängsviken vik /Se
      Talltjut, se Tjuts udde näs
      Talltjut näs
      Talltjut udde /Se
      Tapplandsberg berg
      Tapplansberg berg
      Tapplansö ö
      Teen sjö
      Teen sjö
      Teen sjö
      Teen sjö
      Teen sjö
      Teen sjö /Se
      Teen sjö /Se
      Tegelholmen holme
      Tellesmossen, se Stensmossen mosse
      Tellesmossen mosse
      Testabäckabron bro
      Testabäckamossen mosse
      Testabäckamossen mosse
      Testabäckaudden udde
      Testabäcken bäck
      Testabäcken bäck
      Testabäcken bäck /Se
      Testabäcken bäck /Se
      Testabäcksudden udde
      Testen sjö
      Testen sjö
      Testen sjö
      Testen sjö
      Testen sjö
      Testen sjö /Se
      Timmermon mo
      Timmermon skogstrakt
      Titten fall
      Tiveden skog
      Tiveden skog
      Tiveden skog
      Tiveden skog
      Tjurahagen hage
      Tjuten sjö /Se
      Tjutsjön del av sjö
      Tjutsjön del av Toften
      Tjutsjön del av Toften
      Tjutsjön sjö /Se
      Tjuts mosse mosse
      Tjuts mosse mosse
      Tjutsmosse mosse /Se
      Tjuts udde näs
      Norra Tjuts udde udde
      Tjutsudden udde
      Tjut(s)udde udde /Se
      Tjäregravsbotten kolbotten?
      Toften sjö
      Toften sjö
      Toften sjö
      Toften sjö
      Toften sjö
      Toften sjö /Se
      Toften sjö
      Trehörningsbotten kolbotten
      Tremänningsbottnen kolbotten
      Tremänningsbotten kolbotten
      Tremänningsbotten förr kolbotten /Se
      Tremänningsbäcken bäck
      Tremänningsbäcken bäck
      Tremänningsbäcken bäck
      Tremänningsbäcken bäck /Se
      Tremänningsfallet fall
      Tremänningsfallet skogstrakt
      Tremänningsfallet fall
      Tremänningsstenarna stenar
      Tremänningsstenarna stenar
      Tremänningsstenarna stenar
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollmossen mosse
      Trollmossen mosse
      Trollmossen, Lilla mosse
      Trollmossen, Lilla mosse
      Trollmossen, Store mosse
      Trollmossen, Store mosse
      Trysslingemossen mosse
      Trysslingen, Lilla sjö
      Trysslingen, Lilla sjö
      Trysslingen, Lilla sjö
      Trysslingen, Lilla sjö
      Trysslingen, Lilla sjö
      Trysslingen, Stora sjö
      Trysslingen, Stora sjö
      Trysslingen, Stora sjö
      Trysslingen, Stora sjö
      Trysslingen, St. o. L. sjöar /Se
      Trysslinge ängkärr kärr
      Trysslingsmossen mosse
      Trysslingsmossen mosse /Se
      Trångön ö
      Trångön ö
      Träntorpa österäng äng
      Trätefallet fall
      Trätefallsveten röse
      Trät(t)efalls röse röse
      Tullen pass
      Tuppenhov källa?
      Tvistaskogen skog
      Tvåmänningen förr kolbotten /Se
      Tvåmänningen kolbotten
      Tvåmänningsbotten förr kolbotten /Se
      Tågdrågen sankmark?
      Tågdrågen sankmark?
      Tågdrågen sankmark?
      Tågdrågen sankmark?
      Tångeråsamossen, se Skagershultsmossen mosse
      Tångeråsamossen mosse
      Tångeråsamossen mosse
      Tällnäs udde
      Tällnäs udde
      Tällnäs näs
      Tällnäs udde /Se
      Tällnäsviken vik /Se
      Tärnsjömossen mosse
      Tärnsjömossen mosse
      Tärnsjömossen mosse /Se
      Tärnsjön sjö
      Tärnsjön sjö
      Tärnsjön sjö /Se
      Vargaberget berg
      Vargaberget berg
      Vargaberget berg
      Vargaberget berg
      Vargabergs rösa röse
      Vargabergs rösa röse
      Vargafallet fall?
      Vargahallen stenhall
      Varshult(s) röse röse
      Vasshultagärdet gärde
      Vasshultagärdet gärde
      Vasshultaängen äng?
      Vassmossen mosse
      Vassmossen mosse
      Vidmossen mosse
      Vifastamossen mosse
      Vifastamossen mosse
      Vifastamossen mosse
      Vifastamossen mosse
      Vinterviken vik
      *Vintervik vik
      Vinterviken vik
      Vinterviken vik /Se
      Vinterviksudden udde
      Vinterviksudden udde
      Visjöbäcken bäck
      Visjöbäcken bäck
      Visjöbäcken bäck /Se
      Visjöbäcken bäck /Se
      Visjön sjö
      Visjön sjö
      Visjön sjö
      Västaberget berg
      Västaberget berg
      Västerängen äng?
      Västerängen äng
      Västerängen äng
      Västra sundet sund
      Västra ängen äng
      Västringsvägen väg
      Ågrenaharn grund(?)
      Ågrenaharn grund
      Ågenakärret (kärr i Ågrenamossen?)
      Ågrenakärret kärr
      Ågrenamossen, se Högmossen mosse
      Ågrenamossen, se Högmossen mosse
      Ågrena åmun utflöde
      Ågrena åmun utflöde /Se
      Ågrenaån å
      Ågrenaån å
      Ågrenaån å /Se
      Ågrenaån, Västra å
      Ågrenaån, Västra å /Se
      Ågrenaån, Östra å
      Ågrenaån, Östra å /Se
      Ågrenaån, Västra å /Se
      Ågrenaån, Östra å /Se
      Ålands kyrka sten
      Ålandsängen myrmark
      Åmun utlopp
      Åmunnen utlopp
      Åmunnen utlopp /Se
      Ån, se Svartån å
      Ån å
      Ån Saknas /Se
      Åråsabacken backe
      Åråsa bro bro
      Åråsabro bro
      Åråsabro(n) bro /Se
      Åråsaviken vik
      Åråsaviken vik /Se
      Åråsaån å
      Åråsaån binamn på Svartån /Se
      Åråsviken vik
      Åsamossen mosse
      Åsamossen mosse
      Åsamossen mosse
      Åsmossarna mossmark
      Åsmossen mosse
      Åsmossen mossar
      Åsmossen mosse
      Åsmossen, Södra mosse
      Åängs röse(t) röse
      Älgabacken backe
      Älgaberget berg
      Älgaberget berg
      Älgamossen mosse
      Älgamossen mosse
      Ärnäsa udde udde
      Ärnäsudde udde
      Ärnäsaviken vik /Se
      Örholmen holme
      Örmossen mosse
      Östergärdet gärde?
      Österviksängen ängskärr?
      Österängen äng?
      Österängen äng
      Österängen äng
      Österängen äng
      Östra gärdet gärde
      Östra sundet sund
      Östra ängen äng

  ^  

Örebro läns socknar m.m.