ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tångeråsa socken : Edsbergs härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 213 Naturnamn : 67 Bebyggelsenamn : 271 Naturnamn : 182
Tångeråsa socken *Beninge ängar, se Binningeängarna ängsmark Tångeråsa socken sn Ampen, se Lasse-Maja förr soptipp
Tångeråsa sn Bergdalen terräng Tångeråsa socken sn Artontunnlandsflatan åker
Tångeråsa sn /Se Binningeängarna ängsmark Tångeråsa sn Björkön ö
Tångeråsa sn Björkön triangelpunkt Tångeråsa sn Bladvassen åker
Tångeråsa sn Egelstorpabro Saknas Tångeråsa sn Bråtahagen skogsmark
Tångeråsa sn Elkarön terräng Tångeråsa sn Bränningen åker
Tångeråsa sn Elljarskors Saknas Tångeråsa sn Byabacken åker
Tångered Sokn Saknas Fallet, St. ägomark Tångeråsa sn Byvelstorpsskogen skog
Tångeråsa, Tångered sn Grytön terräng Björkefallarn inbyggarbeteckning Bålets ris skog
Tångeråsa sn Grytö terräng Busalurre inbyggarbeteckning Dalhult mosse
Tångeråsa Saknas Gullkärret ägomark Salarn inbyggarbeteckning Dalängen hagmark
Tångeråsa sn Gullkärrsö Saknas rova inbyggarbeteckning Duvgärda vägskäl vägskäl
Tångeråsa Saknas Haget ägomark Tångeråsa rovor inbyggarbeteckning Ekängen naturreservat
Tångeråsa sn Hagåsen höjd Tångeråsa rovor inbyggarbeteckning Elkarös kil åker
Tångeråsa sn Kyrkotorpsmossen mosse Tångeråsa rovor inbyggarbeteckning Elkaröskullen kulle
Tångeråsa sn Laggarkullen höjd Abenstegen utjord Fabriken förr tegelbruk
Tångeråsa sn Logsjön sjö Axlingens, se Tysktorp Saknas Fallabacken vägbacke
Tångeråsa sn Logsjön sjö Berg, Lilla bebyggelse Fallahagen hage
Tångeråsa sn Logsjön sjö Berg, Lilla gård Fallahagen hage
Tångeråsa sn Logsjön sjö Berg, Norra, se Berg, Stora Saknas Fallet skogs- och myrmark
Tångeråsa sn Logsjön sjö Berg, Norra och Södra, se Berg, Stora och Lilla gårdar Flottuvan tuva
Tångeråsa sn Logsjön Saknas Berg, Stora bebyggelse Fredrikslund hagmark
Tångeråsa sn Logsjön sjö Berg, Stora gård Gamlegården åker
Tångeråsa sn Logsjön sjö /Se Berg, Södra, se Berg, Lilla Saknas Grankullen kulle
Tångeråsa sn Logsjösjön sjö /Se Bergdalen tp Grytön ö
Tångeråsa sn Losjön sjö Bergdalen förr torp Grytön ö
Tångeråsa sn /Se Losjön sjö /Se Bergsskogen avs. Grytö ö
Tångeråsa sn /Se Långåsen, Västra höjd Bergstorp bebyggelse Gräsvägen körväg
Tångeråsa sn /Se Långåsen, Östra höjd Bergstorp gd Grävsta ängsteg
Saknas Saknas Myggebomarken terräng Bergstorp gd Grävsta (Gräft-) ängarna, se Grävsta Saknas
Saknas Saknas Nyland terräng Bergstorp gård Grävstaängarna ängar
Saknas Saknas Råtorpsåsen höjd Bergstugan, Norra bs Gubbakullarna kullar
Abramstegen Saknas Råängen terräng Bertilstorp utjord Gudhemsremsan hage
Algotstegen Saknas Sancta Maria källa källa Björkbacken torp Gullbergaladan lada
Saknas Saknas Skagershultamossen mosse Björkbacken gård Gullbergalyckan förr åker
Saknas Saknas Skagerhultamossen mosse Björkbacken, Lilla bs Gullkärret åker
Saknas Saknas Skagershultamossen mosse Björken torp Gullkärrsbäcken bäck
Saknas Saknas Skagershultamossen mosse Björkens tp Gullkärrsledet förr grind
Saknas Saknas Skagershultamo mosse Björketorp utjord och torp Gullkärrsvägen gångstig
Saknas Saknas Skagershultamossen mosse Björketorp gård Haget, Lilla idrottsplats
Berg gd Skagershultsmossen mosse Björkfallet tplht Hagåsen ö
Berg, Stora gård Skagershultsmossen mosse Björkfallet lht Halltorpakullen kulle
Saknas Saknas Skalekulle Saknas Björktorpsåsen el. Hammaråsen tp Hammarsdyen sumpmark
Bergstorp gd *Skarshultsmossen, se Skagershultamossen mosse Björkön bebyggelse Hästhagsbacken, se Fallabacken vägbacke
Saknas Saknas Skräddarkullen höjd Björkön gård Kalle-Benktavägen körväg
Saknas Saknas Smörbytteön ö Blomsterhult tp Kanalbron Saknas
Björkingshus? Saknas Smörbytteön terräng Blomsterhult gård Kanalen dike
Saknas Saknas *Smörbötta äng /Se Brunnstorp Saknas Katthålet skogsområde
Björkenäs Saknas Spökarekullen kulle(?) Brunstorp bebyggelse Kavelbron bro
Saknas Saknas Stavån å /Se Brunnstorp gård Klastorpabacken vägbacke
Saknas Saknas Stenhultsmossen mosse Bråten avs. Kolugnen ugn för framställning av gengaskol
Björketorp Saknas Stockanäs terräng Bråten torplht Kristinas sten minnessten
Saknas Saknas Svartön terräng Bråten lht Kvarndammen strandområde
Björkön Saknas Svenstorp terräng Byvel gd Kyrkeskogen skogsområde
Björkön gd Sörbergsmossen mosse Byvel gård Kyrketorpagången körväg
Björkön gård Trystårp Siön, se Logsjön sjö Byvelskogen avs. Kyrketorpsmossen mosse
Saknas Saknas Trÿstorp Siön, se Logsjön sjö Byvels soldattorp lht Källdalsgatan bilväg
Brustorp Saknas Trystorp Siön, se Logsjön sjö Byvelstorp Saknas Källdalsåsen skogsås
Byfvel gd Trystorpssjön sjö Byvel gård Laggarkullen kulle
Saknas Saknas Trystårp Siön, se Logsjön sjö Bäckalund gård Laggartorpsmossen mosse
Saknas Saknas Tröstorp Siön, se Losjön sjö Bäckastugan tp Laggetorpagången gångväg
Saknas Saknas *Tröstorpsjön, se Logsjön sjö Bäcken tp Lasse-Maja förr soptipp
Saknas Saknas *Tröstorpsmossen mosse Bäcken gård Lasse-Maja förr soptipp
Byvel gd /Se Valltorp ägomark Dalen f.d. tp Lerängen myrmark
Saknas Saknas Vargakullen höjd Dalhult avs. Lillsjön damm
Byvelstorp Saknas Ålandsängen terräng Dalhult avs. Linnebergsbäcken bäck
Byvellstorp Saknas Ängarna terräng Dalhult avs. Linnebergsmossen, Västra mosse
Byfvelstorp gd   Dalhult gård Logsjöarna sjöar
Saknas Saknas   Duvgärdet tp Logsjön sjö
Byvelstorp Saknas   Duvgärdet gård Logsjön sjö
Byvelstorp gd /Se   Elkarön förr torp Logsjön sjö
Engelsholmen Saknas   Enebacken f.d. bs Lugnagången gångstig
Engelsholmen Saknas   Engelsholmen utjord Lyckan förr åker
Saknas Saknas   England tp Långåkern åker
Saknas Saknas   England gård Långånse, Västra ås
Saknas Saknas   Espelund, se 1 Äsplund Saknas Långåsen, Östra ås
Saknas Saknas   Fallet bebyggelse Mellanbacken vägbacke
Saknas Saknas   Fallet, Lilla tp Mellanhagen hage
Haddetorp Saknas   Falltorp avs. Mersan bäck
Haget torp /Se   Fabriken, se Tegelbruket Saknas Mittragrinden råmärke
Hagemosetorp Saknas   Fabriken, se Ångsågen Saknas Mossalaggen myr- och skogsmark
Haggården Saknas   Fallen, Lilla stuga Myggebomarken, se Bålets ris skogsområde
Haggården Saknas   Fallen, Stora förr boningshus Myrhagen hage
Saknas Saknas   Fallet gård Nian åker
Saknas Saknas   Falltorp lht Norra-Bergsängen åker
Saknas Saknas   Farbrorstorp tp Norra ladet lada
Saknas Saknas   Fiskartorpet stuga Norra mossen mosse
Hinderstorp gd /Se   Fridhem avs. Nytorpamossen mosse
Saknas Saknas   Fridhem lht Nytorpen förr åker
Saknas Saknas   Gamlegården förr gård Odlingen åker
Saknas Saknas   Grytön förr torp Odlingsbäcken bäck
Saknas Saknas   Gräfsta Saknas Operalogen lada
Kil gd /Se   Grytön f.d. tp Operan åker
Kilberg gd   Gullberga gård Per i Väla förr åker
Saknas Saknas   Gullkärret avs. Plågan åker
Klastorp gd   Gullkärret avs. Plågebäcken bäck
Klastorp Saknas   Hagalund bs Plågevägen körväg
Klastorp gd?   Haget avs. Porsmossen mosse
Korstomta Saknas   Haget förr torp Prästastigen gångstig
Saknas Saknas   Haggården Saknas Prästetegen förr åkerjord
Saknas Saknas   Haggården gård Ramtorpabacken vägbacke
Saknas Saknas   Haggården, se Haggårdstorp el. Dårdistorp Saknas Remsan, se Gudhemsremsan hage
Saknas Saknas   Haggårdstorp el. Dårdistorp bebyggelse Rovekullen hage
Saknas Saknas   Halltorp gd Råbron bro
Laduängen Saknas   Halltorp gård Råbron bro
Saknas Saknas   Hammarsåsen gård Råbäcken bäck
Saknas Saknas   Hammar(s)åsen, se Björktorpsåsen el. Hammaråsen Saknas Råbäcken bäck
Lilla ängen Saknas   Herregården gd Råbäcken bäck
Linneberg by   Herrgårda Saknas Råtorpsvattnet viltvatten
Lindaberga Saknas   Herrgårda gård Råtorpsåsen ås
Saknas Saknas   Herrgårda, Norra gård Sexan åker
Linneberg by?   Hinderstorp bebyggelse Sjöbergsgången gångstig
Linneberg by   Hinderstorp gård Sjöbergshagen förr hage
Saknas Saknas   Hinderstorpsskogen avs. Sjöbergsladan lada
Mäskeäng Saknas   Holland tp Sjöbergssmedjan smedja
Nolankyrka gd   Holland gård Sjöängen strandområde
Saknas Saknas   Hult torp Skagershultamossen mosse
Saknas Saknas   Hult gård Skagershultsmossen mosse
Saknas Saknas   Hultsdalen Saknas Skagershultsmossen mosse
Prestgården Saknas   Hultsdalen torp Skagershultsmossen mosse
Saknas Saknas   Hultsdalen gård Skagershultsmossen mosse
Raffualstorp torp   Husmansstugan utjord Skräddarkullen höjd
?Ramtorp gd   Hyddan stuga Smedkullen åker
Saknas Saknas   Hyttringestegen Saknas Smörbyttan äng
Saknas Saknas   Hyttringstegen Saknas Smörbytteön ö
Ranstorp Saknas   Högerud gård Smörbytteön ö
Saknas Saknas   Högtorp torp Smörbytteön ö
Råtorp gd   Högtorp gård Sodom hage
Råtorp Saknas   Högtorpsstugan tp Spökarekullen höjd
Sathem torp   Johanstorp tp Spökarekullen, se Spökaren kulle
Trystorp Saknas   Johanstorp gård Spökaren kulle
Skinnaretorp Saknas   Karabytegen Saknas Stenhultabron bro
Skinnaretorp Saknas   Karlslund lht Stenhultabäcken bäck
Skinnareåsen Saknas   Kil avs. Stenhultamossen mosse
Skinnareängen Saknas   Kil avs. Stickningehagen hage
Skinnareängen Saknas   Kil avs. Stockanäs ö
Skärshult gd   Kil, Norra lht Stockatorget vägskäl
Skärshult gd   Kil, Södra lht Stockåsmossen mosse
Skärshult gd   Kilberg bebyggelse Stolpladan lada
?Skärshult gd   Kilberg gård Svartön ö
Skärshult Saknas   Kilbergsskogen avs. Svartön ö
Skärshult Saknas   Kil, Norra, se Kil Saknas Svartön ö
Skärshult Saknas   Kil, Södra, se Kil Saknas Svennajorden åker
Skinnartorp gd?   Klastorp bebyggelse Svältan gångväg
Smedbacken by   Klastorp gård Södra hagen hage
Smedbacken Saknas   Klockaregården, se Nolankyrka Saknas Södra ladet lada
Smedbacken Saknas   Klockargården, se Nordankyrka gård Sörabergsmossen mosse
Smedbacken Saknas   Kvistbergs tp Sörängen åker
Smedbacken by   Kvistbergs, se Byvels soldattorp lht Sörängsvägen körväg
Smedberga Saknas   Kyrketorp gård Tegelbruket, se Fabriken förr tegelbruk
Smörbytta Saknas   Kyrkfallet tp Tjuvamossen, se Trysstorpamossen mosse
Saknas Saknas   Kyrkfallet torp Torpabyn åker
Stenåsen Saknas   Kyrkotorp bebyggelse Torpavägen bilväg
Stickninge gd   Kyrkåsastugan tp Torvladan lada
Stickninge Saknas   Kyrkåsen bebyggelse Trettontunnlandsstycket åker
Sticklinge gdr   Kyrkåsen gård Trysstorpaallén allé
Stickninge Saknas   Kyrkåsstugan lht Trysstorpamossen mosse
Stickninge Saknas   Källdalen tp Trysstorps Ekäng, se Ekängen naturreservat
Stickninge gd?   Källdalen gård Trångön ö
Stickninge gd   Laggartorp bebyggelse Trångön ö
Stickninge gård   Laggartorp gård Tvättfatet åker
Stickninge gd   Linneberg bebyggelse Tångeråsamossen mosse
Stickninge gd   Linneberg avs. Vargakullen höjd
Stickninge gd?   Linneberg gård Venakröken vägkrök
Stickninge gd   Linnebergsstugan tp Venaladan lada
Stickninge gård   Linnebergsstugan förr stuga Venan åker
Stickninge gd /Se   Lugnet stuga Venaängarna, se Venan åker
Stickninge by /Se   Långstorp tp Västerön ö
Styra äng Saknas   Långstorp tp Västkärrstorpakullen vägbacke
Styra äng Saknas   Långstorp torp Västkärrs vägskäl vägskäl
Styra äng Saknas   Lövsta avs. Ålandsgången gångstig
Svarta äng Saknas   Lövsta lht Ålandskullen kulle
Svarta äng Saknas   Lövsta, Norra lht Ålandsängen myrmark
?Torp by   Mellangården torp Älgkarlsön ö
Torp by   Mellangården, se Västkärr, Södra Saknas Elkarön ö
Torp by   Myrhult tp Ängabacken vägbacke
Torp by   Myrhult torp Ängarna ängsmark
Torp Saknas   Nolan kyrka gd Ängavägen gångstig
Torp by   Nordankyrka Saknas Äsplundsmossen, Västra mosse
Torp Saknas   Nordankyrka gård Äsplundsmossen, Östra mosse
Torp by   Nordankyrkestugan bs Ödemomossen myr
Torp by /Se   Nyhem stuga Östra hagen hage
Trystorp Saknas   Nyland tp  
Trystorp hrgd   Nyland förr torp  
Trystorp herrgård?   Nylunda lht  
Trystorp hg   Nytorp tp  
Trystorp herrgård   Nytorp gård  
Trystorp herrgård   Nyängen tp  
Trystorp herrgård   Nyängen lht  
Trystorp herrgård   Odlingsjorden, se 4 Trysstorp Saknas  
Trystorp säteri /Se   Paulstorp tp  
Trystorp gods /Se   Poststugan stuga  
Tyskås Saknas   Prästängen Saknas  
Tyskås Saknas   Pålstorp förr torp  
Tyskås Saknas   Ramtorp gd  
Tyskås Saknas   Ramtorp gård  
Saknas Saknas   Ramtorp, Lilla avs.  
Saknas Saknas   Ramtorp, Lilla lht  
Vestangärda Saknas   Rosenlund lht  
Vestkärr Saknas   Råtorp gd  
Vestkärr Saknas   Råtorp gård  
Vestkärr Saknas   Salem tp  
Vestkärr Saknas   Salem lht  
Vestkärr Saknas   Sandbacken Saknas  
Vestkärr by   Sjöstugan tp  
Århus Saknas   Sjövik, se Salem lht  
Åängen Saknas   Skinnaråsen torp  
Älgkarlsön torp   Skinnaråsen, se Åsen gård  
Saknas Saknas   Skittetegen utjord  
Saknas Saknas   Skärshult gd  
Saknas Saknas   Skärshult gård  
Saknas Saknas   Smedbacka gård  
Örrenäs Saknas   Smedbacken tp  
    Smedsbacken bebyggelse  
    Stenhult gård  
    Stenhult torp  
    Stenkulla stuga  
    Stenåsen torp  
    Stenåsen tp (?)  
    Stenåsen gård  
    Stickninge herrgård?  
    Stickninge gård  
    Stickninge-Klastorpsskogen avs.  
    Stickninge-Klastorpskogen jr-enhet  
    Strandvillan stuga  
    Svenstorp bs  
    Svenstorp förr torp  
    Södra Skogen, se 5 Trysstorp Saknas  
    Södra skogen avs.  
    Sörgården förr gård  
    Sörgården, se Västkärr, Södra Saknas  
    Sörstugan, se Nordankyrkestugan Saknas  
    Tegelbruket avs.  
    Torp bebyggelse  
    Torp gård  
    Torp gård  
    Trysstorp Saknas  
    Trysstorp Saknas  
    Trysstorp Saknas  
    Trysstorp, se Trystorp traktnamn  
    Trysstorp säteri  
    Trysstorp traktnamn  
    Trystorp gods  
    Trysstorp herrgård  
    Trystorp, se Tångeråsa gods  
    Tysktorp tp  
    Tysktorp torp  
    Töskås gd och ängsteg  
    Töskås gård  
    Valls f.d. tp  
    Valltorp bs  
    Valltorp förr torp  
    Vena gd  
    Vena gård  
    Viggetorp utjord  
    Västkärr, Norra gd  
    Västkärr, Norra gård  
    Västkärr, Södra gd  
    Västkärr, Södra gård  
    Västkärrstorp avs.  
    Västkärrstorp gård  
    Ångsågen tp  
    Åsen gård  
    Åsen eller Byvelstorp, se 1 Byvelstorp Saknas  
    Åsen el. Byvelstorp bebyggelse  
    Älgkarlsön tp  
    Äsplund Saknas  
    Äspelund torp  
    Äsplund gård  
    Örnästegen utjord  
    Östankyrka lht  

  ^  

Örebro läns socknar m.m.