ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hackvads socken : Grimstens härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 320 Naturnamn : 71 Bebyggelsenamn : 64 Naturnamn : 8
Hackvads socken sn Bertingen ägomark Hackvad sn Bertingen ängskärr
Hackvad sn Bettingen ås hackekorvar inbyggarbeteckning Botkällan? källa?
Hackvad sn Blakar Saknas korvar inbyggarbeteckning Botåsen höjd
Hackvad sn Blaka Saknas Hackvads hackekörvar inbyggarbeteckning Ekåsen höjd
Hackvad sn Blacka åker /Se Hackvads kajor inbyggarbeteckning Kyngen kärr
Hackvad sn /Se Kung Botes källa Saknas Aronslund, se Hovrabacken lht Skarbysjön sjö
Hackvad sn Sankt Botolfs källa Saknas Berget bebyggelse Skarbysjön f.d. sjö
Hackva sn Kung Botels graf Saknas Bertingen lht Viaån å
Hackva sn Botes källa källa Blacka [f.d. bst?]  
Hackvad sn Botkällan Saknas Bo bebyggelse  
Hackvad sn Botkällan källa(?) Botåsen lht  
Hackvad sn Botåsen Saknas Bärsta bebyggelse  
Hackvad sn Botåsen ås /Se Enebacken torp  
Hackvad sn Botåsen Saknas Fagerlöt bebyggelse  
Hackvad sn Botåsen ås Gippersta bebyggelse  
Hackvad sn Botåsen terräng Glippersta, se Gippersta Saknas  
Hackvad sn Botåsen ås /Se Hackevads Via, se Via Saknas  
Hackvad sn Botåsen åx /Se Hagen bebyggelse  
Hackvad sn Botåseäng Saknas Havrabacken lht  
Hackvad sn Broåss Saknas Helgesta, se Hälgesta Saknas  
Hackvad sn Domarbacken terräng Håvesta bebyggelse  
Hackva sn Drakösan stenkummel Hälgesta bebyggelse  
Hackvad sn Drakrösan Saknas Jordbron avs.  
Hackvad sn Drakrösan stenkummel /Se Kattängen torp  
Hackvad sn Drakrösan stenkummel /Se Kiltorp lht  
Hackvad sn Drakösan stenröse /Se Klockaregården Saknas  
Hackva sn Dÿkier Saknas Korsbacken bebyggelse  
Hackvad sn Ekåsen ås Kyngen avs.  
Hackvad sn Ekåsen Saknas Källvik handelsbod  
Hackvad sn Ekåsen Saknas Lindåsen avs.  
Hackvad sn Ekåsen ås Lund, Norra torp  
Hackvad sn Jordbron Saknas Lund, Södra torp  
Hackvad sn Kattängen Saknas Lundby bebyggelse  
Hackvad sn Korsbacken backe Lundby bebyggelse  
Hackvad sn Kråkberget Saknas Löten, se Fagerlöt Saknas  
Hackvad sn Kung Botes källa offerkälla /Se Mellagården bebyggelse  
Hackvad sn Kungskällan Saknas Mon torp  
Hackvad sn Kyrkhagen Saknas Norrgården bebyggelse  
Hackvad sn Kyrkoäng Saknas Norrgården bebyggelse  
Hackvad sn Kyngen Saknas Norrtorp avs.  
Hackvad sn Lundbymossen Saknas Norrängen lht  
Hackvad sn Lundbyåsen Saknas Nytorp, se Nyttorp lht  
Hackvad sn Marielund ägomark Nyttorp lht  
Hackvad sn Norra grind ägomark(?) Odenslund lht  
Hackvad sn Röömåsse Saknas Olsgården bebyggelse  
Hackvad sn Sjölandet terräng Pålstorp, se Påvelstorp bebyggelse  
Hackvad sn Skarbysjön f.d. sjö Påvelstorp bebyggelse  
Hackvad sn Skarbysjön f.d. sjö Skarby bebyggelse  
Hackvad sn Skarbysjön f.d. sjö Skeppsta bebyggelse  
Hackvad sn Skarbysjön Saknas Skogen lht  
Hackvad sn Skarbysjön sjö Skättorp bebyggelse  
Hackvad sn Skarby sjön Saknas Stenåsen lht  
Hackvad sn Skarbysjön sjö Stenåsen lht  
Haqvas sn Skarbysjön sjö Sörgården bebyggelse  
Hackvad sn Skeppsta äng Saknas Tjugesta bebyggelse  
Hackvad sn Skrabbelund terräng Tjugesta, Lilla bebyggelse  
Hackvad sn Skålebacken terräng Tjugesta, Stora, se 1-3 Tjugesta bebyggelse  
Hackvad sn Tjugestamossen Saknas Tjyngen, se Kyngen avs.  
Hackvad sn Via Kanal kanal Vad, Lilla torp  
Hackva socken sn Viamon ås Vad, Stora torp  
Hackvad sn Viaån å Via bebyggelse  
Hackvad sn Viaån å Via kvarnar bebyggelse  
Hackvad sn Hvilstamossen Saknas Vilsta bebyggelse  
Hackvad sn Villåkern Saknas Åsen torp  
Hackvad sn Vilsta mosse mosse    
Hackvad sn Vilsta-ör Saknas /Se    
Hackvad sn Vilsta-Ör ås    
Hackvad sn Vilsta ör fornlämning    
Hackvad sn Åkroken ägomark    
Hackvad sn Ängarna ägomark    
Hackvad sn Örskällan Saknas    
Hackvad sn      
Hackvad sn      
Hackvad sn      
Hackvad sn /Se      
Hackvad sn /Se      
Hackvad sn /Se      
Hackvad sn /Se      
Hackvad sn /Se      
Hackvad sn /Se      
Hackvad sn /Se      
Hackvad sn /Se      
Hackvad sn /Se      
Hackvad socken /Se      
Hackvad sn /Se      
Hackvads kyrka kyrka      
Berget Saknas      
Bo by      
Bo by      
Bo by /Se      
Bärsta hg      
Bärsta hg      
Bärsta Saknas      
Bärsta hg      
?Bärsta hg      
Bärsta hrgd?      
Bärsta hg      
Bärsta hg      
Bärsta hgd      
Bärsta by      
Bärsta by      
Bärsta hg      
?Bärsta hg      
Bärsta herrgård?      
Bärsta gd      
[Bergestad] Saknas      
Bärsta hg      
Bärsta Saknas      
Bärsta herrgård      
Bärsta herrgård      
Bärsta herrgård      
Bärsta herrgård      
Bärsta herrgård      
Bärsta herrgård      
Bärsta Saknas /Se      
Bärsta gd /Se      
Bärsta hgd /Se      
Fagerlöt by      
Folkavi Saknas      
Gippersta by      
Gippersta by      
Gippersta by      
Gippersta by      
Gippersta by      
Gippersta by      
?Gippersta gdr      
Gippersta by      
Gippersta by      
Gippersta by      
Gippersta by      
Gippersta by      
Gippersta by /Se      
*Hackvad gd      
Håvesta by      
Håvesta by      
Håfdesta Saknas      
Håfvesta by      
Håfvesta by?      
Håfvesta by      
Håfvesta by      
Håvesta by /Se      
Helgesta by      
Hälgesta by      
Helgesta by      
Hälgesta by      
Hälgesta by      
Helgesta by      
Helgesta by      
Helgesta by      
Hälgesta by /Se      
*Kumppans Quern Saknas      
Lind Saknas      
Lund Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby prästgård      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby gd      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
(?)Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by /Se      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Mellangård Saknas      
Möllavidha by      
?Påvelstorp by      
Pålstorp Saknas      
Påfvelstorp by      
Pålstorp Saknas      
?Påvelstorp by      
Påvelstorp by      
Påvelstorp Saknas /Se      
Skarby by      
Skarby by      
Skarby by      
Skarby by      
Skarby by      
Skarby by      
Skarby by      
Skarby by      
Skarby by      
Skarby by      
Skarby by      
Skarby gdar      
Skarby Saknas      
Skarby by      
Skarby gdar      
Skarby by      
?Skarby by      
?Skarby by      
Skarby by      
Skarby by      
Skarby by      
Skarby by      
Skarby by      
Skarby by /Se      
Skarby by      
Skarby by      
Skarby by      
Skarby by /Se      
»skeffsta», se Skeppsta gårdar      
Skeppsta bost?      
Skeppsta by      
Skeppsta gård      
?Skeppsta gård      
Skeppsta bost      
Skeppsta by      
Skeppsta gdar      
Skeppsta by      
Skeppsta gd      
Skeppsta gd      
?Skeppsta gd      
Skeppsta by      
Skeppsta gd      
Skeppsta by      
Skeppsta Saknas      
Skeppsta by      
Skeppsta bost?      
Skeppsta bost      
Skeppsta bost      
Skeppsta bost      
Skeppsta gård      
Skeppsta by /Se      
Skeppsta by /Se      
Skötningsåkern Saknas      
Skyttinge Saknas      
Skättorp by      
Skättorp by      
Tjugesta by      
Tjugesta gd      
Tjugesta gd      
Tjugesta gd      
Tjugesta by /Se      
Torp Saknas      
Vad Saknas      
*Vallersta Saknas      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by o. kv?      
?Via by      
Via by med kvarnar      
Via by      
Via by      
Via by o å      
Via by      
?Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via kvarn      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via Saknas      
Vijde Saknas      
Via kvarnar      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by /Se      
Via by /Se      
Via kvarnar Saknas      
*Via kvarn Saknas      
»widha», se Via by      
Vilsta by      
Hvilsta by      
Vilsta by      
Vilsta by      
Vilsta by      
Vilsta by      
Vilsta by      
Vilsta by      
Vilsta by      
Vilsta by      
Vilsta by      
Vilsta by      
Hvilsta by?      
Vilsta by      
Vilsta by      
Vilsta by      
?Vilsta by      
Hvilsta by      
Vilsta Saknas      
Hvilsta by      
Hvilsta by      
Vilsta by      
Vilsta by /Se      
Vestergård Saknas      
Öja by      
Öja by      
Öja by /Se      
Östergård Saknas      

  ^  

Örebro läns socknar m.m.