ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hardemo socken : Hardemo härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 635 Naturnamn : 245 Bebyggelsenamn : 767 Naturnamn : 473
Hardemo sn Hardemo sn o hd förteckning Hardemo sn o. hd Adamslyckorna del av ägor
Hardemo sn o. hd Alhagarna hagar Hardemo sn o. hd Alhagarna hagar
Hardemo sn Andrakasanket sankmark Förkortningar förteckning Alhagen åker
Hardemo socken o. härad Arderåsen ägomark Hardemo sn Alhagen hage
Hardemo sn o. hd Barnbrännarestenen gränsmärke Hardemo socken Allmänningen gärde
Hardemo sn o hd Barnbrännarestenen gränssten Hardemo sn Allmänningen, se Hardemo härads allmänning allmänning
Hardemo sn o hd Barnbrännarsten, se Tilmosse Saknas Hardemo sn, hd Allmänningen Saknas
Hardemo sn Barnbrännesten gränsmärke /Se Hardemokärvar Saknas Allmänningen Saknas
Hardemo sn o. hd Berga backar kärvar inbyggarbeteckning Allmänningen Saknas
Hardemo sn Berga backar Saknas Hardemo bönder inbyggarbeteckning Anddrankasanhet! vattenpölar o. sank mark
Hardemo sn Berga bäck Saknas Hardemo kärvar inbyggarbeteckning Anders Karlssons lycka Saknas
Hardemo sn o. hd Berga lötar lötar Hardemo kärvar inbyggarbeteckning Anna-Lisa-gärdet Saknas
Hardemo sn Björkbacken terräng Kärvar inbyggarbeteckning Arderåsen Saknas
Hardemo sn Björkekullen ägomark Skyberga hundar inbyggarbeteckning Aspebacken Saknas
Hardemo sn Blomslyckan ägomark Adolfsberg lägenhet och handelsbod Asphagen skog
Hardemo sn Bottnarna ägomark Adolfsberg avs Asptomten åker
Hardemo sn Braxenbusken Saknas Adolfsberg lht Barnbrännaresten råsten
Hardemo socken Brämdåsaån å Adolfsberg lht Barnbrännaresten flyttblock
Hardemo socken Brändåsaån å Alavi by Barnbrännaresten Saknas
Hardemo sn Brändåsaån å Alavi Saknas Becket åker
Hardemo sn /Se By Åsen Saknas Alhagen hmd Beckflatan åker
Hardemo sn Drefholmen Saknas Alatopet torp Bergagatan gata, väg
Hardemo sn Drågnäsudden Saknas Alsterbergsstugan bs Bergagatorna byvägar
Hardemo sn Drågnäsudden Saknas Annelund torp Beteskullen kulle
Hardemo hd Ernstalyckorna terräng Anders Erssons stuga Blackhagarna åker
Hardemo sn Finnabäcken Saknas Anders Lars, se Hörningsholm avs Blomsterbacken åker
Hardemo sn? Finnabäcken Saknas Annelund avs Blåbärstomterna åker
Hardemo sn Finnabäcken bäck »Anners-Jans» ställe torp Björkekullen Saknas
Hardemo sn Finnabäcken bäck »Anners-Sväns» stuga bs Björkhagen Saknas
Hardemo sn Finnabäcken bäck /Se Aspelund avs Bolagsbäcken Saknas
Hardemo sn Finnakällan Saknas Asphagen bs Bolagsmossen Saknas
Hardemo sn Finnakällan sjö? /Se Asphagen lht Botten åker
Hardemo sn Fogdekärret kärr Backa Saknas Botten åker
Hardemo sn Fogdekärret kärr /Se Backa by Bottnen, Lilla åker
Hardemo sn Fornabacken ägomark Backastugan, se 1 Backa Saknas Botten, Stora åker
Hardemo sn Fulängen äng Banvaktarestuga banvaktarebostad Bottenängen åker
Hardemo sn Fylsmossen Saknas Banwaktarestuga, se Stora Älbergs banvaktarstuga avs Bottnarna åkrar
Hardemo sn Fylsmossen Saknas Banvaktstugan lht Braksnäbusken Saknas
Hardemo sn Fylsmossen Saknas Banvaktstugan lht Braksnabusken udde
Hardemo sn Gatebäcken bäck Bengtsgården bebyggelse Brunnen vattenbrunn eller göl
Hardemo sn Getabro skog Saknas Bengtsgården hmd Bråntorpa äng Saknas
Hardemo sn Getrikebergen höjder Bengtstorp torp Bråntorpsgärdet Saknas
Hardemo sn Getrikeängen terräng Berga Saknas Bråntorpsängen Saknas
Hardemo sn Glippsta bäck, se Lanna bäck Saknas Berga bebyggelse Bråskitebäcken Saknas
Halm(a) sn Grisbrunn brunn(?) Berga by Brändasobröten utjord
Hardemo sn Gökalund terräng Bergabacken bebyggelse Brändåsen, se Skärkällan Saknas
Hardemo sn Hagängen ägomark Berga husartorp lht Bäckdalen Saknas
Hardemo sn Hamnkällan källa Bergdalsstugan torp Dalen åker
Hardemo sn Handbergamossen Saknas Bergstorp lägenhet Dammkärret åker
Hardemo gärde Saknas Hankrikebacken fornlämning Bergstorp lht Domareringen domarering
Hardemo sn Hardemo brunn Saknas Betel lht Domarering fornm.
Hardemo sn Hardemo hälsobrunn Saknas Björkbacken avs Domedagarna åkrar
Hardemo sn Hardemokorset vägskäl /Se Björkbacken lht Drevholmen Saknas
Hardemo sn Hardemoåsen Saknas Björkelund avs Drevholmen udde
Hardemo sn Hardemoåsen Saknas Björkelund avs Drågnäsudden, se Norrbynäset Saknas
Hardemo sn Hardemoåsen Saknas Björkelund lht Drågnäsudden Saknas
Hardemo sn Hardemoåsen Saknas Björkelund lht Drågnäsudden Saknas
Halme sn Hardemoåsen Saknas Björkholmen bs Dumpalyckan åker
Hardemo sn Hardemoåsen höjd Björkliden lht Dyabäcken Saknas
Hardemo sn Hardemoåsen ås Björkvik avs Dyarna ängar
Hardemo sn Hasslabacken jordhöjd Björkvik lht Dyaskiftet åker
Hardemo sn Helgeö Saknas Björseholmen bs Dyen åker
Hardemo kyrka Helgeö Saknas Björsgården gd Dybrunnen Saknas
Hardemo sn Helgeö kulle Björsgården hmd Ekbacken Saknas
Hardemo sn Hinderstorpsmossen Saknas Björstorp avs Elgdjön, se Älgsjön Saknas
Hardemo sn Hullingen Saknas Björstorp avs Fallet skog
Hardemo sn Hullingåsen Saknas Björstorp lht Finkkällsbäcken Saknas
Hardemo sn Hullingsåsen Saknas +Blommens Saknas Finnabäcken Saknas
Hardemo sn /Se Hullingsåsen sandbank Blommens bs Finnabäcken Saknas
Hardemo sn o. hd /Se Hullingsåsen ås Blåbandshuset lht Finnabäcken allmänning
Hardemo sn /Se Hulne kulle fornlämning Boden, se Erstorp m. hand.lokal Saknas Finnabäcken allmänning
Hardemo sn /Se Hulne äng Saknas Bostället hmd Finnakällan Saknas
Hardemo sn /Se Hultaängen äga /Se Botten torp Finnakällan källa
Hardemo sn /Se Hyskakärret kärr Brahus bs Finnakällan allmänning
Hardemo sn /Se Hällaklippan klippa Bråntorp Saknas Finnakällan allmänning
Hardemo sn o. hd /Se Hässlekullen fornlämning /Se Bråntorp gård Fläsklyckan Saknas
Hardemo sn /Se Jordberget höjd Brändåsen Saknas Fogdeholmen skog
Hardemo sn o. hd /Se Jägarens fall terräng Brändåsen bebyggelse Fogdekärret Saknas
Hardemo sn /Se Karl XII:s väg gångstig Brändåsen Saknas Fornabacken Saknas
Hardemo sn /Se Kil(a)mossen mosse /Se Brändåsen Saknas Futtabacken Saknas
Hardemo sn o hd /Se Klevsbergen höjder Bränningen Saknas Fylsmossen Saknas
Öja fjärding Saknas Klefsbricka bg Bränningen torp Fylsmossen åker
Öja fjärding Saknas Klefsbricka bg Bäcktorp avs Fårabetet åker
Öja fjerding Saknas Klefsbricka berg Bäcketorp lht? Fäbron bro
Öja fjerding Saknas Klevsbricka berg /Se Bönhuset lht Fäbrohagen hage
Öja fjerding Saknas Klockarebottnarna Saknas Carlberg, se Karlberg avs Gatan, Södra väg
Öja fjerding Saknas Klockarebottnarna terräng Carlsberg, se Karlberg avs Gatan, Östra väg
Öja fjärding del av sn Klockarebrunnarna terräng Carls-Torp, se Karstorp gd Gatebäcken bäck
Alavi Saknas Knåpagärdet terräng Carlstorp, se Karlstorp avs Gatekroken landsvägskrök
Alavi Saknas Korpabacken höjd Degen, se Dyen avs Gatängen åker
Alavi Saknas Korsbacken Saknas Dubbelstugan lht Getabron brotrumma över landsväg
Alavi Saknas Korsbacken Saknas Dumpastället bs Getrikebergen allmänning
Alavi gd *Kroppa bro bro? Dovkärr gård Getrikeängen åker
Alavi gd *Kroppa bro Saknas Duvgården Saknas Gravlyckan åker
Alavi gd *Kroppa bro Saknas Duvgården hmd Gråttäppan Saknas
Alavi by /Se Kvarnabacken ägomark Dyen avs Gräsgärdena åkerflator
Backa gd Kåkakullarna kullar Dyen lht Gräshagen gärde
Backa by Källtorp gravfält /Se Dåvkärr Saknas Gröndalstorpet jord
Backa by Kärrängarna Saknas »Däppe» lht Gröndalsåkern åker
Backa by Lampelyckan terräng Ebbetorp torp Gubbalyckan åker
Backa by Lanna bäck bäck Ebbetorp lht Gubbalyckan åkerö
Bengtsgården Saknas Lannabäcken kanal »Eka» bs Gubbens ås ås
Berga by Lingon Åsen Saknas Ekeborgs stuga bs Gubbhålet åker
Berga by Lingonåsen Saknas Elim avs Gummelyckan f.d. åker
Berga by Lingåsen ås Elim lht Gummhagen hage
Berga by Löten ägomark Emaus avs Gärdesbacken betesmark
Berga by Myrfallet terräng Emaus lht Gärdet, Västra Saknas
Berga by Märabrunnen göl Enas ställe backstuga Gömman skog
Berga by Märakärret kärr Eneby by Haga jord
Berga by Mössjebråten terräng Eneby by Hagabron Saknas
Berga by Norrby bäck Saknas Eriksberg avs Hagarna, Norra hagmark
Berga by Saknas Saknas Eriksberg lht Hagarna, Västra hagmark
Berga by Norrby bäck bäck Eriksberg lht Hagarna, Östra hagmark
Berga by Norrby gran gran Eriksberg avs Hagen, Västra åker
Berga by Norrbynäs Saknas Erikslund avs Haget, Södra skog
Berga by Nälbergshammaren Saknas Erikslund avs Haget, Stora skog
Berga by Nälbergshammarn Saknas Erikslund lht Haget skog
Berga by Nälbergshammaren berg(?) Erik Pärses stuga backstuga Haget, Södra skog
Berg Saknas Oxön Saknas Erk Lasses torp Hagsbrunn, Södra öppen vattenbrunn, pöl
Berga by Paradiset terräng Erstorp avs Hagsledet, Södra led
Berga by Pryskebäcken bäck Erstorp lht Halsen åker
Berga by Rafallet Saknas Erstorp m. hand.lokal Saknas Hallaskinnarn äng, nu betesmark
Berga by Rävakullarna kullar Espedalen backstuga »Handberga fläsk» åker
Berga by Sankt Olofs brunn Saknas Eva-Lisa-Stugan backstuga »Hankrickebacken» Saknas
Berga by Sankt Olofs källa Saknas Fallet torp Hardemo härads allmänning allmänning
Berga Saknas /Se Sankt Olofs källa Saknas Falltorp lht Hardemo mejeriförenings torvmosse avsöndringar
Blacken Saknas Sankt Olofs källa Saknas Fattighuset fattighus Hardemokorset allmänning
Botten torp Sankt Olofs källa offerkälla Fattigstugan lht Hardemoåsen rullstensås
Bråntorp gd Sankt Olofs källa källa Fattigstugan lht Helge ö, se Hulne ö Saknas
Bråntorp gd Sankt Olofs källa Saknas Finnens stuga bs Helgeö höjd
Brändåsen by Sankt Olofs källa källa /Se Flinta Lasses stuga Helgeö kulle
Brändåsen by Sankt Olofs källa Saknas Fornabyn Saknas Hidingstamossen mosse
Brändåsen by Sankt Olofs källa fornlämning /Se Fridhem Saknas Hidingstasvältorna åkergärden
Brändåsen by Sankt Olofs källeväg gångstig Fridhem lht Holmkällavrån skogskant
Brändåsen by Sigtryggsberg Saknas Fridhem avs Hopkilen åker
Brändåsen by Sigtrudsberg Saknas Fridhem lht Hovalyckorna åker
Brändåsen by Sigtrygsberg by Fridhem lht Hullingen, se Hullingåsen Saknas
Brändåsen Saknas /Se Sigtryggsberg Saknas Frotta-Jannes stuga bs Hullingen ås
Börjelsgården Saknas Sigtryggsberg jordhög /Se Fulängen lht Hullingåsen Saknas
Dufvegården Saknas Sigtryggsberg el. Skepptasberg jordhög Fulängen torp Hullingåsen Saknas
Dåvkärr Saknas Sigtrudshögen Saknas +Furubacken f.d. skogvaktarbostad Hulne Kulle kulle
Dåvkärr Saknas Sjudarekällan källa Furubacken torp Hulne Kulle Saknas
Dåvkärr Saknas Sjömansdal terräng Fylsmossen torp Hulne Kulle kulle
Dåvkärr Saknas Skallerudsberget berg /Se Förlunda lht Hulne ö ö
Dåvkärr bost Skarbysjön f.d. sjö Förlunda torp Hultet skog
Dåvkärr bost Skarbysjön f.d. sjö Gabrielslyckan lht Hultängen hagäng
Dåvkärr bost Skarbysjön sjö Getabrotorp Saknas Huvudet åker
Dåvkärr bost Skarbysjön sankmark Getabrotorp gård Hällaklippan berg
Eneby by Skepptasberg, se Sigtryggsberg Saknas Getricke, se Getabrotorp Saknas Hällaklippebacken backe
Eneby by Skeptasberg, se Sigtryggsberg Saknas Getrike Saknas Härsön Saknas
Eneby by Skeptasberg, se Sigtryggsberg jordhög /Se Getrike torp Hässjön ö
Eneby by Skiftasberget fornlämning /Se Gippsta, se Glippsta by Hässlekullen höjd
Eneby by Skogsbrunnen göl Glipastugan bs Hässlekullen forngrav
Eneby by Skybergabacken ägomark Glippsta by Hästfallet hage
Eneby by Skyberga gärde Saknas Glippsta by Hässjeön åker
*Gethrikke Saknas Skyberga löt Gottfridstorp torp Hästhagen hage
Getrikke Saknas Skälsbrunnen brunn(?) Granbacka avs Högåsen åker
*Gethrikkeholt Saknas Skärkällan Saknas Granbacken, se Granbacka avs Intaget hage
Getabrotorp gd Skärkällan Saknas Granbacken avs Jonsatäppan åker
Getabrotorp gd Skäldmösbacke Saknas Granelund lht Jordberget allmänning
Getabrotorp gd Skäldmösbacken backe Granelund lht Julstetetäpporna täppor
Glippsta by Sköldmöskullen fornlämning /Se Granelund lht Jägarns Fall skog
Glippsta by Slumpen ägomark Granelund torp Kalkugnsbacken backe
Glippsta by Spångamossen Saknas Granhammar avs Kantagärdet gärde
Glippsta by Spångamossen Saknas *Granhammar lht Kattungekällan källa
Glippsta by Stenbrokärret ägomark Granhult bs Kidrons Bäck bäck
Glippsta by Sten Åhsen Saknas Grantorp lägenhet Kilamossesten Saknas
Glippsta by Stenåsen höjd Grantorp avs Klefsbricka, se Klesbricka Saknas
Glippsta by *Store backa (?) terräng Grantorp lht Klesbricka Saknas
Glippsta by Stubbängen terräng Grantorp lht Klevsbacken backe
Glippsta by Svarta kärret kärr Grisbrunn torp Klevsbergen bergspartier
Glippsta by Svänningen terräng Grisbrunn torp Klockarebacken backe
Glippsta by Tallmossen Saknas Gropen [bs] jordkula Klockarebottnarne Saknas
Glippsta by Tallmossen Saknas *Gropen lht Klockarebrunnarna kärrpölar
Glippsta by Tallemossen ägomark »Gråskyllajoans» bs Klockarebrunnarna Saknas
Glippsta by Tillerbacken backe Gröndal avs Klockarejorden jordbit
Glippsta by Tillerbacken fornlämning /Se Gröndal lht Klockarelyckan gärde
Glippsta by Tillrebacken ägomark Gröndalstorpet = Gröndal avs Klockaretegen åkerteg
Glippsta by Tilmosse Saknas Gustafsberg lht Klockareåkern åker
Glippsta by Tohlebacke, se Torshögen Saknas Gustafsberg lht Klockareåkern åker
Glippsta by Torshögen Saknas Gustafslund avs Knektakullen stenröse
Glippsta by Torshögen Saknas Gärdesgården torp Knektalyckorna åker
Glippsta by /Se Torshögen Saknas Gästgivaregården gd Knäpagärdet gärde
Glippsta by /Se Torshögen ättehög /Se +Gökalund Saknas Kofallet hage
Glippsta by /Se Torshögen ättekulle Gökalund torp Kohagen hagmark
Gretabrotorp gd /Se Torshögen fornlämning /Se Götlunda avs Kolfallsbrötorna skogsmark
Gästgifvargården Saknas Torshögen hög /Se Götlunda lht Kopinan ås
Handberga, se Hinderstorp Saknas Tunshäll berg Haga avs Kopinakärret åker
Hansagården Saknas Tunshälla berg Haga avs Korpflatan åker
Hardemo Häradsallmänningen Saknas Tunshäll berg Haga lht Korsbackebrötarna skogsmark
Hardemo Häradsallmänningen Saknas Tuns hall terräng Hagalund avs Koskrämman utjord
Hardemo härads allmänning Saknas Tunshall terräng Hagalund avs Koskrämman utjord
Harkranketorp by Täbyån å Hagalund lht Krokåkern åker
Harkranketorp by Venäng Saknas Hagalund lht Kräpahagen Saknas
Harkranketorp by Via Kanal kanal Haglunda lht Kvarnbacken backe
Harkranketorp by /Se Vreta bottnar Saknas Hagen Saknas Kvarntorpategen utjord
Harkranktorp by /Se Vreta bottnar ängar Hagen, Västra avs Kvarnvägen Saknas
Helgeö Saknas Vreta gärde Saknas Hagen torp Kvickens Grotta håla
Hidingsta by Vreta tall tall Hagen lht Kyrkberget kulle
Hidingsta by Vretatall »boträd» /Se Haget Saknas Kyrkbron bro
Hidingsta by Vällsbäcken bäck Haglunda lht Kyrkängen åker
Hidingsta by Vänsbron bro(?) Hagängen avs Kyrkängen åker
Hidingsta by Vänsbäcken bäck Hagängen lht Kåken backholme
Hidingsta by Vänsbäcken bäck Hallarna gd Kåkagärdet Saknas
Hidingsta by Wänsbäcken Saknas Hallarna hmd Kåkakullarna backar
Hidingsta by Vänsbäcken kanal Halldinstället torp Körnegärdet åkergärde
Hidingsta by Vänsbäcken kanal Halls stuga bs Körnetomten åker
Hidingsta by Vänsbäcken bäck Hammaren gd? Lamplyckan Saknas
Hidingsta by Wänskällan Saknas Handberga, se Hinderstorp gd Lannäbäcken Saknas
Hidingsta by Vänskällan Saknas Handberga gård Lannabäcken Saknas
Hidingsta by Vänskällan Saknas Handbergagrinden torp Larke-Britas hål Saknas
Hidingsta by Vänskällan Saknas Handelsboden, se Erstorp m. hand.lokal Saknas Lerflatan åker
Hidingsta by /Se Vänskärret Saknas Handelsboden, se Adolfsberg lägh. o. handelsbod Lillängen åker
Hidingsta by /Se Västerängen ägomark Hansagården Saknas Lillängen åker
Hidingsta by /Se Västerängsbäcken kanal Harkranketorp Saknas Lingåsen Saknas
Hidingsta by /Se Västerängs-bäcken bäck Harkranketorp gård Lingonåsen Saknas
Hidingsta by /Se Stor-Älbergshammaren Saknas Hidingens hmd Lingåsen ås
Hidingsta by /Se Älgasjön göl Hidings torp Lisegärdet gärde
Hidingsta by /Se Älgevad fornlämningsområde /Se Hidingsta by Lisslegärdet Saknas
Hinderstorp gd Älgsjön sjö Hidingsta by Lisslegärdet Saknas
Hinderstorp gd Älgsjön Saknas Hidingsta by Långa Lindorna åker
Hinderstorp gd Ältippen terräng Hidings stuga lht Långbrötarna skogsmark
Hulne gård Ängabäcken kanal Hinderstorp gd Lötadiket bäck
Hulne gård Äspsäterhöjden Saknas Hinderstorp gd Löten åker, förr äng
Hulne gård Äspsätersmossen Saknas Hinderstorp gård Löten åker?
Hulne gård Ättippsön Saknas Holmkällan Saknas Löten åker
Hulne gd /Se Öjabron Saknas Homkällan, se Källtorp gd Lötehagarna hagmarker
Hult by Öjahammaren äng Hovet bs Löterna åker
Hult by Öjahammaren berg(?) Hommankälla, se Källtorp gd Löterna åker
Hult by Öjamossen mosse Hovmannakällan, se 1 Källtorp gd Mejerimossen Saknas
Hult by Öjamossen mosse Huletorp lht Mellangärdet del av gärden
Hult beb Öjamossen mosse Huletorp lht Mossbergalyckan åkerlapp
Ingevaldsgården Saknas Öij Måse Saknas Hulingsåsen lägenhet Mossbygatorna byvägar
Joglunda gd Öjamossen mosse Hullingen Saknas Munkvägen stenläggning
Joglunda gd Öija mossen Saknas Hullingen, se Hulingsåsen Saknas Myrfallet hage
Joglunda gd Öhija-Måsen Saknas Hullingen Saknas Målarelyckan Saknas
Joglunda, Lilla gd /Se Öja mosse Saknas Hullingen stugor Mårstagatan väg
Julsta by Öja mosse Saknas Hullingen lht Mårstavadet kärr, åker
Julsta by Öja mosse Saknas Hullingsåsen avs Måsalyckan Saknas
Julsta by Öjamossen mosse Hullingsåsen avs Måsastenarna jordkula
Julsta by Öjamossen mosse Hullingsåsen lht Märabrunn kärrpöl
Julsta by Öjamossen mosse Hulne gd Märrgölen föl
Julsta by Öjamossen mosse /Se Hulne gård Märakärret kärr
Julsta by Öjaön terräng o. ägomark Hulstorp, se Huletorp lht Mörsebröten skog
Julsta by Österängen terräng Hult gd Mössjan äng
Julsta by   Hult avs Mössjan äng
Julsta by   Hult Saknas Norragärdet Saknas
Julsta by   Hult lht Norrby gran, se Vreta tall gran
Julsta by   +Hultagatan Saknas Norrbygömman skog
Julsta by   Hultagatan torp Norrbynäset Saknas
Julsta by   Hultetorp lht Norrbynäset Saknas
Julsta by   Hults banvaktstuga lht Norrkärren Saknas
?Julsta by   Hulttorp avs Nygärdet Saknas
Julsta by   Hulunda, se 1 Hulne gd Nyängen åker
Julsta by   Husartorp Saknas Nyängen åker
Julsta by   Husartorp Saknas Nälbergshammarn Saknas
Julsta by   Husartorp Saknas Nälbergshammaren Saknas
Julsta by   Husartorp Saknas Nälbergshammaren Saknas
Julsta by   Husartorp Saknas Nälbergshammaren skogshöjd
Julsta by /Se   Husartorp Saknas Odlingen åker
Julsta beb /Se   Husartorp Saknas Oljonsatäppan Saknas
Julsta by /Se   Husartorp Saknas Ollalyckan åker
Karlstorp Saknas   Husartorpet Saknas Ormbergalyckorna åker
Karstorp hmn   Husartorpet lht Ormestagatan Saknas
Klockaregården Saknas   Husartorpet, Lilla, se 1 Lilla Husartorpet Saknas Oppegårdsgatan Saknas
Kvarntorp by   Husartorpet torp Oppegårdsskogen Saknas
Kvarntorp by   Husartorpet torp Ormestagatorna byvägar
Kvarntorp by   Husartorpet torp Oxhagen skog
Kvarntorp by   Husartorpet torp Oxhagen åker
Kvarntorp by   Huddan lht Oxhagen Saknas
Saknas Saknas   Hyddan lht Oxön Saknas
Kvarntorp by   Hyddan bs Oxön ö
Kvarntorp by   Hyddan lht Paradiset åker
Källtorp gd   »Hykons» bs Paradiset kullar
Källtorp gd   Hyskatorpet torp Petter Gustavsegärdet Saknas
Källtorp gd   Häggen bebyggelse Prinsalyckan Saknas
Källtorp gd   Härningsholm, se Hörningsholm avs Prinsakällan Saknas
Källtorp gd   Högaberget lht Pryskebäcken Saknas
Källtorp gård   Höga berget = Höglunda avs Prästamössan skog
Källtorp gd /Se   Höga Berget torp Prästategen utjord
Källtorp Saknas /Se   Högabergstorpen lht Pällhagen Saknas
Lanna by   Högalid lht Pällhagabrunn Saknas
Lanna by   Högalund avs Pörtegärdet Saknas
?Lanna by   Höglunda avs Pörteslyckan Saknas
Lanna by   Höglunda lht Rafallasten Saknas
Lanna by   *Högtorp lht Rud-dammen Saknas
Lanna Saknas   Högelund lht Ruddammen Saknas
Lanna Saknas   Höjden avs Ryttaregatan Saknas
Lanna by   Höjden lht Råsingsbron Saknas
Lanna by   Hörningsholm avs Råstensbron Saknas
Linde sn el. gd   *Hörningsholm avs Rätakullen Saknas
?Linde gård   Ingvaldsgården gd Rävakullarna Saknas
Linne Saknas   Ingvaldstorp torp Rösättersbäcken Saknas
Linne Saknas   Joglan, se Joglunda gd Sandarne? åker
Linde gd   Joglunda gd Sandgärdet Saknas
Linde gd   Joglunda gd Sandvik åker
Linde gd   Joglunda, Lilla, se Joglunda gd Sankt Olofs källa källa
Markagården Saknas   Joglunda, Lilla gård Sankterolovs källa källa
Mellangården Saknas   Johannelund avs Sankt Olofs källa Saknas /Se
Mellangården Saknas   Johannelund torp Sankt Olofs källa Saknas /Se
Mellangården Saknas   Jordkula Saknas Sanna hed f.d. åker
Mellangården Saknas   Julsta by Sigtrudshögen, se Skiftasberget Saknas
Mellangården Saknas   Julsta by Sigtrudshögen kulle
Misteräng Saknas   Julsta by Sjudarehagen Saknas
Misteräng Saknas   Jultorp avs Sjudarekällan Saknas
Misteräng gd   Jultorp avs Sjömans Dal allmänning
Misteräng gd /Se   Jultorp avs Sjöängarna åker
Misteräng gd /Se   Jultorp avs Skarby sjö Saknas
Modhilsta, se Mårsta gd   Jultorp avs Skarbysjön Saknas
Mossby by   Jultorp lht Skarbysjön Saknas
Mossby by?   Julstetestället bs Skiftasberget Saknas
Mossby by   Jungstorp, se Ljungstorp avs Skiftasberget kulle
Mossby Saknas   Jägarns stuga bs Skiftasberget kulle
Mossbo Saknas   Kanten lht Skogaängen äng
Mossby by   Kantakrogen lht Skogen, Nedersta Saknas
Mossby by   »Kampa-Tildas» stuga Skogsgatan Saknas
Mossby by   Kappala bs Skogsgatan väg
Mossby by   Karlberg avs Skogsbrunn Saknas
Mossby by   Karlberg avs Skogsgatebrunnen Saknas
Mossby by   Karlberg lht Skybergabacken Saknas
Mossby by   *Karlberg torp Skälsbrunnen Saknas
Mossby by   Karlberg lht Skärkällan Saknas
Mossby by   *Karlsborg lht Sköldmösbacken kulle
Mossby by   Karlsro lht Sköldmös backe Saknas
Mossby by   Karlstorp avs Sköldmösåkrarna Saknas
Mossby by   »Karolinska Läroverket» bs Skölds örgrop Saknas
Mossby by   Karstorp gd Slumplyckan Saknas
Mossby by   Karstorp gård Smedlyckan Saknas
Mossby by   Kilsberg, se Kilsborg avs Smedåkrarna Saknas
Mossby by /Se   Kilsborg avs Snytagärdet Saknas
?Mossbytorp gd   Kilsborg avs Snytalyckan f.d. åker
Mossbytorp gd   Kilsborg lht Snål-linden åker
Mossbytorp gd   Klockaregård avs Snåltäppan Saknas
Mossbytorp gd   Klockaregård lht Snålängen åker
Mossbytorp gd   Klockaregården Saknas Sotekullen Saknas
Mossbytorp gd   Klockaregården Saknas Spjällaskogen Saknas
Mossbytorp gd   Klockarelyckan, se Klockaregård Saknas Spjällåkrarna Saknas
Mossbytorp gd   Knektastället torp Spjället gärde
Mossbytorp gård   Knopen Saknas Springarebackarna allmänning
Mossbytorp gd   Knättastället torp Springarebackavägen allmänning
Mossbytorp gd   Knäpastället torp Spångamossen Saknas
Mossbytorp? Saknas   Korsbacka, se Korsbacken avs Spångamossen Saknas
Mulbo Saknas   Korsbacken avs Spångamossen åker
Mårsta gd   Korsbacken avs Stallplogen åker
Mårsta gd   Korsbacken lht Stomkåkrarna Saknas
Mårsta gd   Korsbacken lht Stenbrokärret åker
Mårsta gd   Koskrämman bs Stengärdet Saknas
Mårsta gd   Krakastugan bs Stenhalar! ås
Mårsta hg   Krogen hmd Stenlindorna åker
Mårsta gd   Kumlagården hmd Stenåsen Saknas
Mårsta gd   Kvarntorp by Stenåsabrunnen Saknas
Mårsta gd   Kvarntorp by Stenåsagatan väg
Mårsta gård   Kvarntorp Saknas Stenåsahagarna Saknas
Mårsta gård   Kyrkskolan lht Storängen åker
Mårsta gård   Källan hmd Stubbängen åker
Mårsta gd?   Källan hmd Stubbängshagen Saknas
Mårsta gd   +Källaretomten Saknas Stugabacken Saknas
Mårsta gd   Källaretomten torp Sumpabäcken Saknas
Mårsta gd   Källtorp gd Sumpabäcken allmänning
Mårsta gd   Källtorp gd Svarta Kärret Saknas
Mårsta gd   Källtorp gård Svartbyttan pöl
Mårsta gd /Se   »Kärrabacken» torp Svänningen betesmark
Nixagården Saknas   Kärret = Höjden avs Svärdskärret åker
Norrby Saknas   Kärret bs Sättermansbacken Saknas
Norrby by   Kärret bs Sättermanslyckan Saknas
Norrby by /Se   Laggen Saknas Söderbergshaget hage
Norrby by   Laggen lht Söderbergslyckan Saknas
Norrby by   Landsåsen avs Sörgårdsbrunn Saknas
Norrby by   Landsåsen bs Sörängen hage
Norrby by   Landåsen, se Landsåsen avs Sörängen åker
Norrby by   Lanna by Sörängsbäcken Saknas
Norrby by   Lanna by Tallmossen, se Hidingstamossen Saknas
Norrby by   Lanna by Tallmossen mosse
Norrby by   Lanna fst Tallmossen Saknas
Norrby by   Lannasmens lht Tallsgärdet Saknas
Norrby by   Lanntorp avs Thorshögen, se Torshögen Saknas
Norrby by   Larkefallet. torp Thunshäll, se Tunshäll Saknas
Norrby by   Lilla Husartorpet Saknas Tillrebacken forngravsfält
?Norrby by   Lindbacken avs Tillrebacken åker
Norrgården Saknas   Lindbacken lht Tjuvalyan håla
Norrgården Saknas   Linde gd Tolvåkrarna Saknas
Norrgården Saknas   Linde gård Torpsmossen Saknas
Norrgården Saknas   Lindhult avs Torshögen Saknas
Norrgården Saknas   Lindhult lht Torshögen Saknas
Norrgården Saknas   Lindtorp lht Torshögen forngrav
Norrgården Saknas   Linhult, se Lindhult avs Torskullagärdet Saknas
Norrgården Saknas   »Lisemosters» stuga bs Torsåkrarna Saknas
Norrgården Saknas   Ljungstorp lht Trekanten åker
Norrgården Saknas   Ljungstorp avs Trindkullen Saknas
Norrgården Saknas   Ljungstorp lht Trindkullagärdet Saknas
Norrgården Saknas   Loviselund avs Tunnshall berg
Norrgården Saknas   Loviselund lht Tunsalaberget Saknas
Nybble by   Ludvigsberg avsöndringar Tunshall berg
Nybble by   Ludvigsberg torp Tunshäll Saknas
Nybble by   Lugnet avs Tvärbrötorna skog
Nybble by   Lugnet lht Tälgeån Saknas
Nybble by   Lund avs Uggleberget kulle
?Nybble by   Lund lht Ugglebergsgärdet Saknas /Se
Nybble by   Lund lht Utjord Saknas
Nybble Saknas   Lundby avs Vargafallsgatan Saknas
Nybble by   Lundby lht Vargenarna Saknas
Nybble by   Länsmansgården hmd Vargavrån åker
Nybble by   Löten hmd Venen gärden
Nybble by   Lötåsen hmd Venängen åker
Nybble by   Lötåsen hmd Via å Saknas
Nybble by   Lötåsen gård Viaån Saknas
Nybble by   Lövhyddan lht Wiaån, se Viaån Saknas
Nybble bost   Lövsta avs Viaån Saknas
Nybble by   Lövsta lht Vinterkärret Saknas
Nällberg by   Marieberg avs Vinterkärrsbrötorna Saknas
Nälberg by   Marieberg lht Wreta tall tall
Nälberg by   Mariedal lht Vretatallen Saknas
Nällberg by   Marikagården Saknas Vreta tall tall
Nälberg by   Mejeriet avs Vreta tall Saknas
Nälberg by   Mejeriet lht Vretabottnarna åker
Nälberg by   Mellangården Saknas Våglocket bro
Nälberg by   Mellangården gd Vänsbron bro
Nälberg by   Mellangården gd Vänsbron Saknas
Nälberg by   Mellangården hmd Vänsbäcken Saknas
Nälberg by   Mellangården gd Wänsbäcken, se Vänsbäcken Saknas
Nälberg by   Mellangården gd Vänsbäcken Saknas
Nälberg by   Mellangården hmd Vänsbäcken Saknas
Nälberg by   Metodistkapellet lht Vänskällan Saknas
Nälberg by   Missionshuset lht Wänskällan, se Vänskällan Saknas
Nälberg by /Se   Misteräng gd Vänskällan Saknas
Nälberg by /Se   Misteräng gård Wänskällan, se Vänskällan Saknas
Nälberg by /Se   Molins torp Vänskärret Saknas
Nälberg by /Se   Mosebacke skolhus och lärarbostad Wänskärret, se Vänskärret Saknas
Nälön gd   Mosebacke lht Vänskärret utjord
Nälön gd   Moss-Anders stuga torp Vänskärret åker
Nälön gd   Mossbergs torp Vänskärret Saknas
Nälön gd   Mossby by Västerängen Saknas
Nälön gd   Mossby by Västerängen Saknas
Nälön gd   Mossby by Västerängen gärden
Oppgården Saknas   Mossbybacken hmd Västerängen åker
Ormesta by   Mossbybacken Saknas Västerängen åker
Ormesta by   Mossbybacken torp Västerängsbäcken Saknas
Ormesta by   Mossbybacken hmd Åbacken Saknas
Ormesta by   Mossbytorp gd Åbackegärdet Saknas
Ormesta by   Mossbytorp by Ålands Hav åker
Ormesta by   Mossbostället torp Ån, Gamla Saknas
Ormesta by   Mosstorp avs Ån, Nya Saknas
Ormesta by   Mosstorp avsöndringar Åskplanen f.d. åker
Ormesta by   Mosstorp bs Åsingsgrinden Saknas
Ormesta by   Mulbo Saknas Älbergsbäcken Saknas
Ormesta by   Mulbo torp Älebacken åker
Ormesta by   Mårdens = Svenstorp lht Älebackaåsen Saknas
Ormesta by   Mårsta gd Älgsjön Saknas
Ormesta by   Mårsta gård Älgasjön sjö
Ormesta by   Måssby, se Mossby by Älgasjön Saknas
Ormesta by   Måssbytorp, se 1 Mossbytorp gd Ängabacken Saknas
Ormesta by   Mörken, se Mörkret Saknas Ängabäcken Saknas
Ormesta by   Mörkret torp Ängakullarna Saknas
Ormesta by   Mörkret torp Ängakällan Saknas
Ormesta by /Se   Mörkret bebyggelse Ängen hage o. åker
Ormesta by /Se   Mörsen bs Ängstalyckan åker
Per-Svensgården Saknas   Mörsan torp Äspagärdet Saknas
Prestgården Saknas   Nils-Erika-stället torp Äspåsarna skog
*Rydinge Saknas   Nilsgården gd Ögonkällan Saknas
*Rödinge Saknas   Nixagården gd Ögonkällan Saknas
Sjöstuga Saknas   Norra Skogen, se Skogen, Norra avsöndringar Öjahammaren ås
Skallerud gd /Se   Norrby by Öja hämmar Saknas
Skankerud gd   Norrby by Öja hammar Saknas
Skankerud gd   Norrby by Öijahammaren ås
Skankerud gd   Norrakalles stuga bs Öjamossen mosse
Skepberga, se Skyberga by   Norrgården Saknas Öjamossen mosse
Skogen gd   Norrgården Saknas Öijmossen Saknas
Skogen gd   Norrgården Saknas Öijaån Saknas
Skogsberg gd   Norrgården gd Ön Saknas
Skogsberg gd   Norrgården gd Österängen gärde
Skogsberg gd   Norrgården gd Österängen åker
Skyberg, se Skyberga by   Norrgården gd Österängen åker
Skyberga by   Norrgården gd Östragårdskröken Saknas
Skyberga by   Norrgården gd  
Skyberga by   Norrgården gd  
Skyberga by   Norrgården hmd  
Skyberga by   Norrgården gd  
Skyberga by   Norrgården = Västra Öija gd  
Skyberga by   Norrgården gd  
Skyberga by   Norrtorp lht  
Skyberga by   Nybble by  
Skyberga by   Nybble by  
Skyberga by   Nybble by  
Skyberga by   Nybygget, se 1 Joglunda gd  
Skyberga by   Nybygget gård  
Skyberga by   Nytorp, se Nyttorp avs  
Skyberga by   Nyttorp avs  
Skyberga by   Nyttorp lht  
Skyberga by   Nyängen Saknas  
?Skyberga by   Nyängen hmd  
Skyberga by   Nälberg Saknas  
Skyberga by   Nälberg by  
Skyberga by   Nälberg by  
Skyberga by   Nälberg by  
Skyberga by   Nälberg by  
Skyberga by   Nälberg by  
Skyberga by   Nälbergs skolhus avs  
Skyberga by   Nälbergs skolhus avs  
Skyberga by   Nälön gd  
Skyberga by   Nälön gård  
Skyberga by /Se   Näset bs  
Skyberga by /Se   »Ol-Jans» stuga bs  
Skyberga by /Se   »Olle i Våmmas stuga» bs  
Smedgården Saknas   Olof Daniels torp torp  
Storgården Saknas   Oppegården gd  
Storgården Saknas   Oppegården hmd  
Stråberga by   Ormesta by  
Stråberga by   Ormesta by  
Lilla Sumpen Saknas   Oskarstorp torp  
Södergården Saknas   Persatorpet avs  
Södergården Saknas   Persberg lht  
Södergården Saknas   Perstorp avs  
Södergården Saknas   Perstorp avs  
Södergården Saknas   Perstorp lht  
Södergården Saknas   Perstorp lht  
Södergården Saknas   Per-Svensgården gd  
Södergården Saknas   Petter Jönssons stuga bs  
Södergården Saknas   Piparebostad Saknas  
Södergården Saknas   Piparebostället torp  
Södra gården gd   Prinsens bs  
Thorpet-, se Mossbytorp gd   Prästgården gd  
Tomta Saknas   Prästgården hmd  
Tälle by   Pukalandet Saknas  
Tälle by   Pukalänningarna Saknas  
Tälle by   Pärbondestället bs  
Tälle by   Pölsagården hmd  
Tälle by   +Rafallet Saknas  
Varggården Saknas   Rafallet torp  
Vestergården Saknas   Rosenborg lht  
Vestergården Saknas   Rosenlund avsöndringar  
Vestergården Saknas   Rosenlund hmd  
Vestergården Saknas   Rätastället torp  
Vestergården Saknas   Rävakullen hmd  
??Vreta by   Sandbergsstället torp  
??Vreta by   Sandgropen avs  
*Vreta beb   Sandgropen lht  
Vreta by   Sandtorp avsöndringar  
?Vreta by   Sarastugan bs  
Vreta by   »Sebastopol» hmd  
Vreta by   Sjuderskans stuga  
?Vreta by   Skankerud gd  
Vreta by   Skankerud by  
Vreta by   Skankeruds skola lht  
Vreta by /Se   Skansen bs  
?Väsby by   Skeka lht  
Åkerön Saknas   Skeppsta avs  
Åkerön Saknas   Skeppsta lht  
Åkerön Saknas   Skogaholm avs  
Åkerön gd   Skogaholm lht  
Åkerön gd   Skogaholm lht  
*Ålesta Saknas   Skogahäggen bebyggelse  
Åsen by   Skogalund avs  
Åsen by   Skogalund lht  
Åsen by?   Skogastugan Saknas  
Åsen by   Skogastugan bs  
Åsen by   Skogen gd  
Åsen by   Skogen bebyggelse  
Älberg by   Skogen bs  
Älberg Saknas   Skogen, Norra avsöndringar  
Älberg by   Skogen, Norra lht  
Älberg by   Skogsberg gd  
Älberg by   Skogsberg gård  
Älberg by   Skogsholm avs  
Älberg by   Skogstorp Saknas  
Älberg by   Skogstorp lägenhet  
Älberg by   Skogstorp lhtr  
Älberg by   Skogstorp avs  
Elffwebergh Saknas   *Skogstorp lht  
Älberg by   Skogstorp lht  
Älberg by   Skolhus Saknas  
Älberg by   Skolhuset lht  
Älberg by   Skolhuset Mosebacke, se Mosebacke skolhus och lärarbostad  
Älberg by   Skolhuset, Södra skolhus  
Älberg by   Skolhuset, Södra skolhus  
Älberg by   Skolmästarebostället Mosebacke, se Mosebacke skolhus och lärarbostad  
Älberg by   »Skoporten» bs  
Älberg by   Skoskrämma, se Koskrämman bs  
?Älberg Saknas   Skoskrämman torp  
Älberg by   Skvalet lht  
Älberg by   Skyberga by  
Älberg by   Skyberga by  
Älberg, Stora by   Skyberga by  
Älberg, Stora Saknas /Se   Skybergs torp  
Älberg, Stora by /Se   Skyrsta torp  
Älgevad Saknas   *Skyttsatorpet bs  
Älgevad gd   Sköns torp  
Älgevad gd   Slaktarns stuga  
Älgevad gd /Se   Slumpen stugor  
Äspsäter by   Smedpällegården hmd  
Äspsäter by   Smedsgården Saknas  
Äspsäter by   Snytastugan bs  
Äspsäter by   Sockenstuga lht  
Äspsäter by   Soldattorp Saknas  
Äspsäter by   Soldattorp Saknas  
Äspsäter by   Soldattorp Saknas  
Äspsäter by   Soldattorp Saknas  
Äspsäter by   Soldattorpet Saknas  
Äspsäter by   Soldattorp Saknas  
Äspsäter gd:ar /Se   Soldattorp lht  
Äspsäter gd:ar /Se   Soldattorp Saknas  
Öja by   Soldattorpen soldattorp  
Öja by   Soldattorpet torp  
Öja by   Soldattorpet torp  
Öja by   Soldattorpet lht  
Öja by   Sothem torp  
Öja Saknas   Spjälle bebyggelse  
Öja by   Spjälla hmd  
Öja by   Spångmossen avs  
Öja by   Stampen f.d. åker  
Öja by?   Stenåsen Saknas  
Öja by   Stenåsen hmd  
Öja, Västra by   Stora Älbergs banvaktarstuga avs  
Öja, Östra by   Storgården gd  
Öija by   Stråberga gd  
Öja by   Stråberga gd  
Öja by   Stråberga by  
Öja gd:ar   Strömbergs Näste bs  
Öja, Västra Saknas   »Stubben» torp  
Öja, Östra Saknas   Stubbängen torp  
Öja by   Stubbängen torp  
Öja by   Stubbängstorpet Saknas  
Öja by   Sumpen lht  
Öja by   Sumpen, Lilla, se Sumpen lht  
Öja by   Sumpen, Lilla lht  
Öja by   Susannas bs  
Öja by   Svenstorp avs  
Öja by   Svenstorp lht  
Öja by /Se   Svenstorp torp  
Östanfalla Saknas   Svinhagen lht  
Östanfalla Saknas   Svärdens bs  
Östergården Saknas   Sättermans bs o torp  
Östergården Saknas   Sättermansbacken Saknas  
Östergården Saknas   Sättermansbacken stugor  
Östergården Saknas   Söderbergshaget avs  
Östergården Saknas   Söderbergsstället bs  
    Söderbergstorpet lht  
    Sörgården Saknas  
    Sörgården Saknas  
    Sörgården Saknas  
    Sörgården gd  
    Sörgården = 3 Launa gd  
    Sörgården gd  
    Sörgården gd  
    Sörgården gd  
    Sörgården gd  
    Sörgården hmd  
    Sörgården gd  
    Sörgården hmd  
    Sörgården hmd  
    Sörgården=Västra Öija gd  
    Sörgården gd  
    Sörängen hmd  
    Sörängen hmd  
    Tallbacken avs  
    Tallbacken hmd  
    Tallbacken lht  
    Tallebacken, se Tonbacken hmd  
    Tegen torp  
    Tiveden hmd  
    »Tiveden» hmd  
    Tivedsgården, se Tiveden hmd  
    Tonbacken hmd  
    Toppa-Svens Augusts stuga bs  
    Tunstorp bs  
    Tunstorp torp  
    Tälle gård  
    Tälle grindar hp  
    Tälle Nedre hmd  
    Tälle, Övre hmd  
    Tälle gd  
    Vargfallet lht  
    Vargfallet torp  
    Varggården gd  
    Varggården hmd  
    Venen hmd  
    Vesterås, se Västerås Saknas  
    Vreta by  
    Vreta by  
    Vreta by  
    Vretlunda avs  
    Vretlunda f.d husartorp  
    Våmmen bs  
    Vänskärret avs  
    Vänstorp, se Wänstorp Saknas  
    Wänstorp lht  
    Vänstorp avs  
    Vänstorp lht  
    »Värns-Anners» stuga  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården Saknas  
    Västergården gd  
    Västergården gd  
    Västergården gd  
    Västerås avs  
    Västeräng avs  
    Västerängen avs  
    Västerängen lht  
    Västeräng lht  
    Västerängen lht  
    Västerås lht  
    Åbacken ?hmd  
    Åbacken ?hmd  
    Åby lht  
    Åkerön gd  
    Åkerön gård  
    Ålderdomshemmet lht  
    Åsalund Saknas  
    Åsalund avs  
    Åsalund lht  
    Åsen gd  
    Åsen hemman  
    Åskestugan bs  
    Åstorp, se Åtorp Saknas  
    Åstorp lht  
    Åtorp avs  
    Åtorp avs  
    Åtorp lht  
    Älberg Saknas  
    Älberg, Lilla gd  
    Älberg, Lilla gård  
    Älberg, Stora gd  
    Älberg Stora by  
    Älbergs Skolhus lht  
    Älgevad gd  
    Älgevad gård  
    Ängstorp avs  
    Ängatorp avs  
    Ängatorp avs  
    Ängatorp avs  
    Ängatorp lht  
    Ängstorp, se Ängstorp avs  
    Ängstorp, se Ängatorp avs  
    Ängstorp, se Ängatorp avs  
    Äspdalen, se Äspedalen lht  
    Äspdalen lht  
    Äspedalen lht  
    Äspens lht  
    Äsplunda avs  
    Äsplunda lht  
    *Äspstugan bs  
    Äspsätter gd  
    Äspsätter by  
    Öija, se Öija, Västra by  
    Öija fjärding del av sn  
    Öija Fjärding Saknas  
    Öija Fjärding Saknas  
    Öija skoltomt avs  
    Öija torvströfabrik avs  
    Öija, Västra by  
    Öija, Västra by  
    Öija, Västra by  
    Öija, Östra by  
    Öija, Östra by  
    Öija, Östra by  
    Öija, Östra by  
    Öland lht  
    Östanfalla bebyggelse  
    Östanfalla bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården gd  
    Östergården gd  
    Östergården gd  
    Östergården gd  
    Östlunda avs  
    Östlunda avs  
    Östlunda lht  
    Östragården hmd  

  ^  

Örebro läns socknar m.m.