ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hallsbergs socken : Kumla härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 545 Naturnamn : 380 Bebyggelsenamn : 516 Naturnamn : 858
Hallsberg sn Almsbrunnarna brunnar /Se Hallsbergs sn sn Alebacken åkerskifte
Hallsberg sn Bergkärret kärr Hallsbergs sn förklaring Alhagen hage
Hallsberg sn Bergös ö holme Hallsbergs sn Almsmovaset äng
Hallsberg sn Bindholmen holme Hallsberg köping och socken Almmoraset, se Moraset Saknas
Hallsberg socken Björnagölen sjö Hallsbergare inbyggarbeteckning Almnäs skog
Hallsberg sn Björstorpsgruvan (f.d.?) gruva Hallsbergs kartar inbyggarbeteckning Almsbrunnarna vattenställen
Hallsberg socken Blacken äng /Se Hallsbergs kattro inbyggarbeteckning Almskogen skogsmark
Hallsberg socken Blacken äga /Se Kartar inbyggarbeteckning Altarehällen grund
Hallsberg sn /Se Blackängen äga /Se Lingonkartar inbyggarbeteckning Altarehällen grund, bergshäll
Hallsberg sn Blåbergamon terräng Hallsbergs lingonkartar inbyggarbeteckning Avundstäppan ängsbit
Hallsberg sn Bläckkärret kärr Adolfsberg lht Bastedalen dalgång
Hallsberg sn Bläckkärret kärr Alelund lht Bastedalen dalgång
Hallsberg sn Bläckkärret kärr /Se Alm by Behens näs vik
Hallsberg sn Bläckkärrstärnen tjärn /Se Alm by Bergareberget bergskedja
Hallsberg sn Bockamossen mosse Almbergstäppan lht Bergareberget bergskedja
Hallsberg sn Bockön holme Almbergstäppan bs, nu avs. lht Bergareberget bergskedja
Hallsberg sn Bodagruvan gruva Almtorp lht Bergareberget bergskedja
Hallsberg sn Bodagruvan (f.d.?) gruva Almtorp lägenheter Bergbackarna backar
Hallsberg sn Bodamossen mosse Almvik lht Bergens äng Saknas
Hallsberg sn Bodaudden udde Alphyddan lht Berg källan källa
Hallsberg sn Bodaviken vik Alphyddan gård Bergkällan källa
Hallsberg sn Bodaängen terräng Alphyddan bebyggelse Bergkällebotten f.d. kolbotten
Hallsberg sn Bolagsön holme Amaliaborg lht Bergkällebottnen f.d. kolbotten
Hallsberg sn Borgareberget höjd Andersbacka lht Bergkärret kärr
Hallsberg sn Bredmossen mosse Annehill lht Bergön, se Bergös ö holme
Hallsberg sn Bredmossen mosse Aspholmen lht Bergös ö holme
Hallsberg sn Bråten terräng Auditors boställe, se Majorsgården Saknas Bergös ö holme
Hallsberg sn Brännan terräng Augustenlund lht Betesfallet hage
Hallsberg sn Byggemossen mosse Backa lht Bindholmen holme
Hallsberg sn *Bäckagärde gärde Backa del av Påvelstorp Binnerholmen holme
Hallsberg sn Bäckaviken vik Backagården Saknas Binnerholmen holme
Hallsberg sn *Bäckdalarna ägonamn /Se Backagården Saknas Binnholmen holme
Hallsberg sn Dalabergen höjder Backen, se Högalund Saknas Björnagölen göl
Hallsberg sn Dalaängen terräng Backstugan lht Björnbacken skogsparti
Hallsberg sn Dammberget höjd Bensätter, se Kringsätter Saknas Björnbacken skogshöjd
Hallsberg sn Djupviken vik Berg, se Berga Saknas Björngölen göl
Hallsberg sn Entärnen sjö Berga gd Blackstakärret kärr
Hallsberg sn Entärn tjärn /Se Berga gd Blackstakärret kärr
Hallsberg sn Ersholmen terräng Bergendal lht Blåbergamon skog
Hallsberg sn Femtihuvud gränsmärke /Se Berget torp Bläckkärret kärr
Hallsbergsn sn Flatategen Saknas Bergfallet lht Bläckkärret kärräng
Hallsberg sn *Flata tegen utjord Berghus lht Bläckkärret kärr
Hallsberg sn Fläskskinkmossen mosse Bethel lht Bläckkärret kärräng
Hallsberg sn Fårön holme Bindholmen lht Bläckkärrsdalen dalgång
Hallsberg sn Gamla dammen sjö Björkbacka lht Bläckkärrsdalen dalgång
Hallsberg sn Gatberget höjd Björstorp gd Bläckkärrskullarna berg
Hallsberg sn Gossabäcken bäck Blackstakärret Saknas Bläckkärrskullarna berg
Hallsberg sn Granbacken höjd Blackstakärret Saknas Bockmossen åker
Hallsberg sn Saknas Saknas Blomsterhult lht Bockamossen åker, f. mosse
Hallsbergs sn sn Saknas Saknas Bockön Saknas Bockön holme
Hallsberg sn Gropedalen terräng Boden, se Tisareboden Saknas Bockön Saknas
Hallsberg köping /Se Gropen terräng Bolaget, se Killingaholmen Saknas Bodagruvan f.d. gruva
Hallsberg sn /Se Gruvfogdaön holme Bostället, se Sergeantgården Saknas Bodaudden udde
Hallsberg kommun /Se Gruvmossen mosse Boställsgården, se Sergeantgården Saknas Bodaudden udde
Hallsberg köping /Se Gråkyrka terräng Boställsgården, se Majorsgården Saknas Bodaviken vik
Hallsberg by o. sn /Se Grå-Per holme Bresätter bebyggelse Bodaviken vik
Hallsberg socken /Se Grävlingaberget höjd Bresätter gd Bodaängen hage
Hallsberg sn /Se Gröna åsen höjd Britelund lht Bolagsön, se Killingeholmen Saknas
Halsberg by o. sn /Se Gubbhultet terräng Brittelund, se Kolafallet Saknas Bondagärdet åker
Hallsberg sn /Se Gållviken vik Brunnstorp lht Bondskogen skog
Hallsberg sn /Se Gårdsjöberget höjd Bråten gd Bortersta Skogen skog
Hallsbergs kyrka kyrka Gåssjön sjö Bråten Saknas Boställshagarna åkrar
Hallsbergs kyrka kyrka Gårdsjön sjö Bråten lht Bredlindorna lindor
Hallsbergs kyrka kyrka Gårdsjön sjö Bråten lht Bredmossen mosse
Alm by Gårdsjön sjö /Se Bygget torp Bredmossen mosse
Alm by Gäddbäcken bäck Bygget Saknas Brostuggärdet åker
Alm by Gästgivaren holme Bäck bebyggelse Brostugubäcken bäck
Alm by Gökaberget höjd Bäck by Brostuhagen åker
Alm by Hackstamossen mosse Bäckatorp lht Brotthagen mark
Alm by Hagaskogen skogsparti /Se Bäckatorp gd Bråtarna åkrar
Alm by Hallsbergsmossen mosse Bäcklunda, se Gårdsjöbacken Saknas Bråtarna åkrar
Alm by Halsen sjö /Se Bäcks husartorp lht Bråtarna åkrar
Alm by Hamberg höjd Charlottenberg hmn Bråtaskogen skog
Alm by Hammarbacken ägomark Charlottenberg, se Gårdsjöbacken Saknas Brännan kärr
Alm by Hampetussamossen mosse Charlottenberg lht Brännan skogs(fall)
Alm by Hampetussen sjö Dalakvarnen, Nedra kvarn Brännan skog
?Alm by Hampetussen göl /Se Delbo lht Brännan kärr
Alm by Hampetussen sjö /Se Dalen lht Brännemon skog
?Alm by Hamratärn, se Skåletjärn sjö Dalen Saknas Brännemon skog
Alm by Hamra tärn sjö Dalhult torp Brännerigärdet åker
Alm by Herrfallet terräng Dalslund lht Brännudden udde
Alm by Herrfallsäng fridlyst område /Se Damkärret lht Brännudden udde
Alm by Herrfallsängen äng /Se Damsätter gd Byggehag hagmark
Alm by Herrfallsäng naturminne Druggas Saknas Byggehag hagmark
Alm by Hjälmsätter ägonamn /Se Dövens stuga Saknas Byggemossen mosse
Alm by Hjälmsättersdammen damm Edsbacken lht Byggemossen mosse
Alm by Hornsjömossen mosse Eka lht Byggens trädgård terräng
Alm by Hovdesjöbäcken bäck Ekeberga gd Byxmossen mosse
Alm by /Se Hovdesjömossen mosse Erebrunn lht Byxmossen mosse
Alm by /Se Hovdesjön sjö Eketorp lht Bäckaviken vik
Bensäter el. Kingssäter Saknas Hovdesjön sjö /Se Elinsberg lht Bäckaviken vik
Bensätter el. Kingsätter Saknas Hovdesjön sjö /Se Eliselund lht Bäcken äng
Bensätter Saknas *Hult skogsområde /Se Emiliaberg lht Bäckskogen skog
Berg by Hultaskogen skog Emilsborg lht Bäckkärret Saknas
Berg Saknas *Hultir (*Hultar) skogsområde /Se Enebacken torp Bäcktomten tomt
Berga gd Hultsjömossen mosse Enebacken, se 1 Herrfallet Saknas Bälgarna stenar
Berga gd Hultsjömossen mosse Eriksberg avs Bälgarna stenar
Berga gd Hultsjön sjö Eriksberg lht Bärgarebacken backe
Berga gd Hultsjön sjö Essböle bebyggelse Bärgareberget berg
Berga gd Hultsjön sjö Essböle Saknas Bärgareberget berg
Berga gd Hultsjön sjö Essböle Saknas Dalabergen berg
?Berga gd Håkamoberget höjd Essböle Saknas Dalabäcken bäck
Berga gd Hålldammen damm Essböle Saknas Dalängen kärräng
Berga bost. Hålldammen terräng Essböle Saknas Dammberget berg
Berga gd Hägerholmen holme /Se Essböle allmänning, se 1-3 Essböle Saknas Dammbordet del av Hålldams-kärret
Berga bost. Hägerön holme Essböle gruvskog, se 1-3 Essböle Saknas Damtäppan skog
Berg Saknas Hägerön ö /Se Essböle Västra allmänning, se 1-3 Essböle Saknas Djupviken kärr
Berg Saknas Hässleviken vik Essböle östra allmänning, se 1-3 Essböle Saknas Djupviken vik
Berg(a) lht /Se Hästvindsgrufvan Saknas Fabriksvägen lht Djupviken vik
Björstorp Saknas Hästvindagruvorna (f.d.?) gruvor Faktorsbostället, se Masugnsbacken Saknas Edsbergsbacken kulle
Björstorp Saknas Hästön terräng Falla gd Enehackafallet hage
Blackstakärret Saknas Jungfrudalen terräng Fallet lht Entärn sjö
Boda, se Tisareboda gd Jätteberget berg Fallet lht Entärn Saknas
Boda Saknas Jätteberget Saknas Fiskaretorp Saknas Entärnsmossen mosse
Boda Saknas Jättaberget höjd Fiskarns, se Fiskaretorp Saknas Essholmen kulle
Boda Saknas Kilabäcken bäck Framgården Saknas Essholmen kulle
Boda gd Kilakullen höjd Fridhem lht Essbölamon = Ängsjöskogen skog
Bresätter gd Kilamossen mosse Fritsborg Saknas Essköte allmänning skog
Bresätter by Kingsätter triangelpunkt Fritsborg lht Essböle masugn f.d. masugn
Bredsätter Saknas Kingsättersberget höjd Fritzborg lht Falltäppan del av Stortegarna
Bredsätter gd Kleva uddar terräng Fänriksbostället, se Majorsgården Saknas Farmors udde udde
Bredsätter gd Klockarelyckan utjord Fördärvet Saknas Finlands röja skog
Bresäter gd Klockarängen terräng Gothem lht Fjärskarlens kvarn f.d. kvarn o. dammar
Bresäter gd Kläsjön sjö Grindstugan torp Fläskskinkmossen mosse
Bresätter gd /Se Kläsjön sjö Grindstugan förr ställe Fläskskinkmossen skogbeväxt mosse
Bråten Saknas Kläsjön sjö Gropen torp Fornrösan stenröse
Bäck by Kläsjön sjö Grossholmen avs. Fräkenviken skogsmark
Bäck by Kläsjön sjö /Se Grustaget Saknas Fräkenviken skogsmark
Bäck by Kojön holme Grustaget, se Ålstafallet Saknas Fräkenviksvägen väg
Bäck by Saknas Saknas Grustaget lht Fårön, se Samsalaön ö
Bäck by Konvaljön holme Gruvstugan torp Fårön, Samsalaön el. Fårön Saknas
Bäck by Korsberget höjd Grönlunda lht Fästråket kärr»dråg»
Bäck by Korsön holme Grönlunda lht Fästråket kärrdråg
Bäck by Kortorpa kärr kärr Gubbhult torp Gamla vägen väg
Bäcka gärde Saknas Kortorpa mosse mosse Gubbhultet förr ställe Gamla ån f.d. å
Bäck by Kroksjögruvorna (f.d.?) gruvor Gustavsvik lht Gatberget berg
Bäck by Kroksjön sjö /Se Gustavsvik lht Gossebäcken bäck
Bäck by /Se Kroksjön sjö Gårdsjö, se Gårdsjöbacken Saknas Graven, se Stora Graven Saknas
Bäcketorp by Kroksjön sjö Gårdsjöbacken lägenheter Grindstubacken vägbacke
Bäcketorp by /Se Kråkön holme Gårdsjöbacken lägenheter Grindstugrinden förr grind
Damsäter Saknas Kråkön holme Gårdsjöbacken lht Gropedalen dalgång
Damsäter bost Kulltorpabäcken bäck Gårdsjöholm lht Gruvfallet skogsfall
Dammsätter lht /Se Kumlakärren kärr Gårdsjöholm, se Gårdsjöbacken Saknas Gruvfogdeön holme
Ekeberg by Kvarnabackarna höjder Gästgivaregården Saknas Gruvmon skog
Ekeberg by Kvarnabäcken bäck Haddebo allmänning, se Essböle Saknas Gruvfogdeön holme
Ekeberg by Kvarnmossen mosse Haddebo kronopark, se 1-3 Essböle Saknas Gruvstugtäppan f.d. kolbotten
Ekeberga by Kvarsättersviken vik Hagaberg Saknas Gråtarevallen betesmark
Ekeberga by Kållön holme Hagaberg, se Östergården Saknas Grävlingeberget berg
Ekeberga by Källhygge källa källa Hagaberg torp Grävlingeberget berg
Ekeberg by Lergropaudden udde Hagalund lht Gröna randen åker
Ekeberga by Likstenen sten /Se Hagalund torp Gubbröjan täppa
Ekeberg by Lilla allmänningen terräng Hagalund lht Gunnarstigen åkerskifte
Ekeberg by? Lillsjön sjö Hagalund hmn Gårdsjöberget berg
Ekeberg by /Se Lillängen terräng Hagatorpet hmn Gårdsjön sjö
Ekeberga by /Se Lindgölsmossen mosse Hageberg lht Gårdsjön Saknas
Essböle gd /Se Losjön sjö Hagen gd Gårhålsåkern åker
?Falla gd Losjön sjö Hagen Saknas Gårhålsåkern åker
Falla gd Losjön sjö /Se Hagen bebyggelse Gästgivaren sten
Falla gd Lycka Saknas Haget torp Gästgivaren sten
Falla gd Långa ängen Saknas Hallberga lht Gökaberget berg
Falla gd *Långa äng Saknas Hallberga lht Hackepölsan åker
Falla gd Långa ängen Saknas Hallberga lht Hackepölsan åker
Falla gd Långharen udde /Se Hallsberg kpg Hackstamossen, Västra mosse
Falla gd Långvika mun sund Hallsbergstorp, se Härstorp Lilla Saknas Hackstamossen, Västra mosse
Falla gd /Se Långviken vik Halsberg bebyggelse Hackstamossen, Östra mosse
Fiskartorp Saknas Långängen terräng Halsberg Saknas Hackstamossen, Östra mosse
Granby by Lyckebäcken bäck Hamburg torp Hackstamossen, Östra mosse
Granby by Lövsjöarna sjöar Hammarsbacken Saknas Haddebo allmänning skog
Granby by Lövsjöarna sjöar /Se Hamra, Norra gd Hagarna, se Tomtahagarna Saknas
Granby by Lövsjödammen damm Hamra, Södra gd Hagaskogen skogsmark
Granby by Lövsjökärret kärr Hamreberg lht Hagen, se Herrefallsäng, Lilla Saknas
Granby by Lövsjön tjärn /Se Hanstorp lht Hallsbergslyckorna ängar
Granby by Lövön holme Hasselbacken lht Hammarsbackaskiftena åkrar
Granby by Malmbergskil Saknas Hasselbacken hmn Hammarsbacken höjd
Granby by Saknas Saknas Hasstorp lht Hammarsbacken höjd
Gärdet, Södra jordlott *Malmbergssteg Saknas Hasstorp lht Hampetussabäcken bäck
Hagen el. Tomta, Östra gd /Se Malmkilarna terräng Hedbo lht Hampetussamossen mosse
Hallsberg nu köping Malmkilarna höjder? Henriksdal lht Hampetussen sjö
Hallsberg Saknas Marcka Hult Äng utäng /Se Helleboda gd Hampetussen göl
Hallsberg f. by, nu köping Markabackarna terräng Hermansborg lht Hamra bricke backe
Hallsberg Saknas Mastabacken höjd Herrfallet gd Hamra bricka vägbacke
Hallsberg(sgården) gd /Se Masugnsdammen sjö Hersbrotorp gd Hamra hag, se Hamramon Saknas
Hallsbergs prästgård Saknas /Se Mellanholmen holme Hjelmsätter gd Hamra klint berg
Hamra gd Mellansand åker /Se Holmsberg lht Hamra klint el. Hamra ris berg
Hamra, Norra och Södra Hamra by resp. gd Melsätter terräng Hotel Röding lht Hamramon skog
Hamra Saknas Metareberget udde Hultet Saknas Hamra ris, se Hamra klint Saknas
Hamra, Norra och Hamra, Södra by resp. gd Mjärdön holme Hultsjön gd Hamra tjärn Saknas
Hamra Saknas Mjölksundet sund Husartorpet torp Hampetussamossen mosse
Hamra Saknas Mjölksundsholmen holme Hyddan lht Hampetussen sjö
Hamra gdr /Se Mogakärret kärr Hvenen, se 1 Venen Saknas Helvetets trappor backe
Herrfallet gd Mon terräng Hägerön lht Helvetets trappor backe
Herrfallet gd Mon terräng /Se Häggen torp Hemdalen, se Hemdalstegen Saknas
Herrfallet gd Mossviken vik Häggen lht Hemdalstegen åker
Herrfallet gd Myrön holme Hällebo Saknas Hemängen åker
Herrfallet gd /Se Måshällen holme Hälleboda, se Helleboda Saknas Hemängen åker
Hjelmsäter by Måshällen holme Hälleboda, Lilla lht Hemön holme
Hjälmsätter by Mörka hålet kärr Hällebo, Lilla hmn Hemön Saknas
Hjälmsätter by Mörkemon terräng Härstorp, Lilla Saknas Herr(e)falls äng äng (hage)
Hjälmsätter by Mörkviken vik Härstorp gd Herr(e)fallsäng, Lilla äng (hage)
Hjälmsätter by Nedre sand åker /Se Härstorp, Lilla lht Hjortrondalen mossdrag
Hjälmsätter by /Se Nogårdstärnen sjö Högalund Saknas Hjortredalen mosse
*Holm Saknas Nogårdstärn tjärn /Se Högalund lht Hjärtafallavägen skogsväg
Hultsjön Saknas Norviken vik Högalund Saknas Hornsjömossen mosse
Hultsjön Saknas Nyckelhultsgruvorna (f.d.?) gruvor Höglunda lht Hornsjömossen mosse
Hultsjön sjö o.gd /Se Nyckelön ö /Se Höglunda, se Kolafallet Saknas Hovdesjöbäcken bäck
Hultsjön gd /Se Nyckelön holme Högsätter gd Hovdesjöbäcken bäck
Hälleboda Saknas Olyckskärret kärr Högtorp, se Kolafallet Saknas Hovdesjödalen dalgång
Hälleboda bost. Ormakullen kulle Idalund lht Hovdesjödalen dalgång
Hällan Saknas Ormhultsgruvan (f.d.?) gruva Jakobsberg lht Hovdesjömossen mosse
Härsbrotorp Saknas Ormhultsmossen mosse Jogafallet, se Jonstorp Saknas Hovdesjömossen mosse
Härstorp Saknas Paris terräng Johannelund lht Hovdesjömossen mosse
Högsätter by Petters damm damm Johannisberg lht Hovdesjön sjö
Högsätter by Porskullen holme Jonstorp torp Hovdesjön Saknas
Högsätter by Porskullsviken vik Jonstorp lht Hultatäppan täppa
Högsätter by Ralabäcken bäck /Se Josefslund lht Hultsjöbäcken bäck
Högsätter by /Se Rastorpsgruvorna (f.d.?) gruvor Karlberg lht Hultsjöbäcken el. Kulltorpebäcken bäck
Saknas Saknas Rovudden udde Karlberg, se Långängen Saknas Hultsjömossen mosse
Saknas Saknas Råsshagen ägonamn /Se Karlslund torp Hultsjömossen mosse
Klefven by Råssjorden ägonamn /Se Karlslund Saknas Hultsjön sjö
Klefven by Rävhultagruvorna (f.d.?) gruvor Karlsro lht Hultsjön sjö
Klefven by Rävhultamossen mosse Karstorp gd Håkamoberget berg
Klockarelyckan Saknas Rävsjöbäcken bäck Karstorp förr gd Håkamoberget berg
Klockarelyckan Saknas Rävsjömossen mosse Kikabygget torp Hålldammen kärr
Klockarelyckan Saknas Räfsjön Saknas Killingholmen lht Hägerholmen holme
?Kortorp gd Rävsjön sjö Kilsberga lht Hägerholmen holme
Kortorp gd Rävsjön sjö Kingsätter gd Hägerön holme
Kortorp gd Rävsjön sjö /Se Kingsätter Saknas Hägerön Saknas
Kortorp gd Rävsjötärnen sjö Klastorp lht Häggavägen namn på Kolfallsvägen
Kortorp gd Rävsjötärn tjärn /Se Kleven gd Hällebovägen väg
Kortorp gd Rävsjöängen terräng Klevet, Lilla Saknas Hällstensviken vik
Korpetorp Saknas Rävstenen terräng Klockarbostället Saknas Hällstensviken vik
Saknas Saknas Rökullabacken höjd Klockargården Saknas Hässleviken vik
Saknas Saknas Römossen mosse Klockarlyckan utjord Hästvindagruvan gruva
Kumla Härads allm. Saknas Rösjöbäcken bäck Klossastugan Saknas Hästvindagruvan gruva
Kvarnsäter by Rösättersbäcken bäck Kolafallet Saknas Hästön skogsholme
Kvarnsäter by Rösättersbäcken bäck Kolafallet torp Hästön skogsholme
Kvarnsäter by Samsalagruvorna (f.d.?) gruvor Kolgränd lht Hässlevika vik
Kvarnsäter by Samsingsfallet skogsparti /Se Korttorp, Lilla torp Höge kullen kulle
Kvarnsäter by Sandarna ägonamn /Se Kortorp gd Högsättersgärdet åker
Kvarnsätter gd Sandarna åkrar /Se Kristinelund lht Hökamon skog
Kvarnsäter by Sandarna el. Sandåkrarna åkrar /Se Krogen Saknas Hökamon skog
Kvarnsäter by Sandflaten åker /Se Kronoberg lht Hörnhagen åker
Kvarnsätter by Sandåkern åker /Se Krusagården Saknas Jockhagen åker
Kvarnsätter by Sandåkrarna el. Sandarna åkrar /Se Krusagården Saknas Joglehansa ö Saknas
Kvarsätter by Sandängen ägomark Krusegården Saknas Johannes ö skogsholme
Kvarsätter Saknas Sannar, Norra åker /Se Krustorp lht Johans hage hage
Kvarnsätter by Sjöhagen terräng Kröshult Saknas Jonstorps hag(e) hage
Kvarnsätter Saknas Skallerud triangelpunkt Kullagården, se Kullen Saknas Jumfrudalen dal
Kvarnsätter Saknas Skallerudbergen höjder Kullbotten gd Jungfrudalen dalgång
Kålslätt Saknas Skarnviken vik Kullen Saknas Jättaberget berg
Kålslätt Saknas Skeppsleden Saknas Kullen gård Jättaberget berg
Kålslätt Saknas Skiemåsen, se Skymossen mosse Kulltorp torp Jättabergsporten bergsparti
*Kærreth Saknas Skogaån å Kumla häradsallmänning Saknas Jättabergsporten grotta
Lingerhult Saknas Skogstorpsgruvan (f.d.?) gruva Kumla härads allmänning Saknas Jättafjätet fördjupning
Lyckan gd Skräpkärret kärr Kuselbo Saknas Kalinhagen mark
Lyckan gd Skymossen mosse Kvarntorp lht Kalvfallet hage
Lyckan gd /Se Skymossen mosse Kvarntorpet Saknas Kalvhagen åker
Malmbergskil Saknas Skymossen mosse Kvarsätter bebyggelse Kalvhagen del av hage
Marka by Skymossen mosse Kvarsättersfallet Saknas Kalvhagsgärdet del av Storslätt
Marka by Skymossen mosse Kyrkoherdeboställe Saknas Karl-Olsbacken vägbacke
Marka by Skymossen mosse Kållslätt gd Karstorpavägen körväg
Marka by Skymossen mosse /Se Kållslätt Saknas Kilabäcken bäck
Marka by Skåledammen damm Kålslättsfallet torp Kilabäcken bäck
Marka by *Skålegruvan f.d. gruva Källtorp lht Kilabäcken bäck
Marka by *Skålehyttan f. hytta Källtorp Saknas Kilabäcken bäck
Marka by Skåleklint höjd Källtorp Saknas Kilabäcken bäck
Marka by Skåleklint gruva Kärret hmn Kilamossen mosse
Marka by Skåleklint berg Kärret del av Berga Kilarna f.d. ängar
Marka by Skåleklint Saknas Kärrängarna, se Kärret del av Berga Kilarna f.d. ängar
Marka by Skåletärn tjärn /Se Körningen Saknas Kilen åker
Marka by Skåletjärn sjö /Se Körningen lht Kilen åker
Marka by /Se Skålgubbekärret kärr Larsasfall Saknas Killingeholmen holme
Marka by /Se Skålstu äng terräng Lertaget lht Killingaholmen Saknas
Melsätter, se Mälsätter försvunnen by Skålstu äng terräng Lervihill lht Klevsbacken vägbacke
Mälsätter by Salatategen Saknas Lillängen hmn Klevens udde skog
Mälsätter by Småholmarna holmar Lindbacka lht Klockarejorden utjord
Mälsätter by /Se Småholmarna holmar Lindesberg lht Klämbäcken bäck
Norrby by /Se Solbacken höjd Lingerhult gd Kläsjökärret kärr
Saknas Saknas Solön holme Loviseberg lht Kläsjön sjö
Nogården Saknas Spångvika terräng Lugnet lht Kläsjön sjö
Nogården bost Spökbacken höjd Lugnet lht Klissbacken backe
Nogården gd /Se Stacks holme holme Lyckan gd Knusarna åkrar
?Norrby by Stackviken vik Lycketorp Saknas Knussaskiftena, se Knussarna Saknas
Norrby by Stakgölen göl /Se Lycketorp torp och h, Kojefallet åker
Norrby Saknas Stakgölsmossen mosse Lyktan del av Ålsta Kojefallskärret kärr
Norrby by Stensätter terräng Lyktan? hmd Kofallsviken åker
Norrby by Stenåsen höjd Långängen del av Bäck Kojudden udde
Norrby by Strethällarna höjder? Långängen Saknas Kolfallsvägen väg
Norrby by Stugumoberget höjd Långängen del av Bäck Korsberget berg
Norrby by Svartgölen sjö Långängen del av Bäck Korsberget berg
Norrby by Svartgölen tjärn Långängen Saknas Korsön holme
Norrby by Svartgölen sjö Lövlunda lht Korsön ö
Norrby by Svartgölen göl /Se Lövsta lht Kortorpa hage skog (fall)
Norrby by Svartkärret kärr Maja-Lisa-stugan bs Kortorpa kärr kärr och åker
Norrby Saknas Svartsjöbäcken bäck Maja-Lisa-stugan bs Kortorpa mosse, se Ängsjömossen Saknas
Ormhult Saknas Svartsjöfallet triangelpunkt Majorsgården Saknas Kortorpens fall skog
Ormhult Saknas Svartsjön sjö Majtorp lht Kroksjögruvorna gruvor
Oxesten by Svartsjön sjö /Se Malm lht Kroksjön sjö
Oxesten by /Se Svinhällen grund Manhem Saknas Kroksjön Saknas
Prestaåttingen Saknas Svårighetens berg höjd Mamre Saknas Kråkön holme
»Prästaåttingen» prästgård /Se Sågarbacken höjd Mantorp lht Kråkön holme
Saknas Saknas Södra tärnen sjö Marieberg lht Kråkön holme
Påvelstorp Saknas Södra tärn tjärn /Se Marieberg lht Kråkön holme
Påvelstorp gd /Se Sörbybäcken bäck Marka by Kröshult täppa
Rambotorp Saknas Tisaren sjö Markavägen lht Kulebäcken, se Ässbölebäcken bäck
Rastorp Saknas Tisaren sjö Masens, se Masugnstorp Saknas Kulltorpabäcken, se Hultsjöbäcken Saknas
Rom Saknas Tisaren sjö Masugnen, se Masugnsbacken Saknas Kulltorpabäcken bäck
Rom Saknas Tisaren sjö Masugnen ställe Kulltorp, Gamla täppa
Rudh, se Skallerud gd Tisaren sjö Masugnsbacken Saknas Kumlakärret skog
»Rudh» försv. torp /Se ?Tisaren sjö Masugnstorp Saknas Kulåkrarna åkrar
Råås Engen ortnamn /Se Tisaren sjö Mellangården bebyggelse Kumlakärret skog (avdikat kärr)
Räfhult Saknas ?Tisaren sjö Mellangården Saknas Kvarnabackarna Saknas
Räfhult Saknas Tisaren sjö Mellangården bebyggelse Kvarnabackarna Saknas
Rösäter Saknas Tisaren sjö Melsäter hp Kvarnabäcken bäck
Rösäter Saknas Tisaren sjö Melsätter gd Kvarnabacken backe
Rösäter gd Tisaren sjö Mon torp Kvarnbäcken bäck
Rösäter gd Tisaren sjö Mon förr ställe Kvarnafallet beteshag
Rösätter gd /Se Tisaren sjö Municipalhuset Saknas Kvarnmossemon skog
Rösätter gd /Se Tisaren sjö Nogården gd Kvarnmossen mosse
Samsala by Tisaren sjö Nordmarkstorp Saknas Kvarnmossen mosse
Samsala by Tisaren sjö /Se Norrby by Kvarnmossen mosse
Samsala by Tisaren sjö Norrbyhus lht Kvarsättersfallet hage
Samsala by Tisaren sjö /Se Norrbylund lht Kvarsättersvika vik
Samsala by Tisaren sjö /Se Norrgården, se 1-2 Macka Saknas Kvarsättersviken vik
Samsala by Tisaren sjö /Se Norrgården, se Västergården Saknas Kyrkholmen åker
Samsala by Tisaren sjö /Se Norrgården bebyggelse Kyrklyckan åker
Samsala by Tisaretorpsviken vik Norrgården gd Kållslätt Saknas
Samsala by Tornmossen mosse Norrsätter jordlght Kållslätt Saknas
Samsala by Toskabäckagraven bäck Norrängen lht Kållslätta bricka backe
Samsala by Toskabäcken bäck Norrängen bs Kållslätta bricka backe
Samsala by? Toskaflyt lht, åkrar /Se Nårrängen Saknas Kållön holme
Samsala by Trebackamon terräng Nya masugnen, se Masugnsbäcken Saknas Kållön ö
Samsala by Tretärnarna sjöar Nyborg lht Kåven åker
Samsala by Tretärnarna tjärnar /Se Nybygget hmn Källareholmen udde
Samsala by Trinnemorösa höjd? Nygård del av Högsätter Källareholmen udde
Samsala by Trollberget höjd Nyhem Saknas Källgärdet åker
Samsala by Trångerna sank ängsmark /Se Nylunda lht Källhagen åker
Samsala by Trädfallsbacken höjd Nylyckan Saknas Källhygge källa källa
Samsala Saknas Tränemossen mosse Näst Västergården Saknas Kärret åkrar
Samsala by Tränemossen mosse Olivehäll lht Kärret kärrmark (?)
Samsala by Tunboviken vik Olivelund lht Kärrängarna Saknas
Samsala by Tunboängarna terräng Oljekällaren lht Körningen, se Vibytorpakörningen Saknas
Samsala by Turkiet terräng Olof Henrikssons intag Saknas Körningen åker
Samsala by Tutärnarna sjöar Olofsvik lht Labyrintabäcken bäck
Samsala by o. grf Tutärnarna tjärnar /Se Ordensborg lht Labyrintabäcken bäck
Samsala by /Se Tångagruvorna (f.d.?) gruvor Ormhult gd Landskärret mosse
Samsala by /Se Tångamossen mosse Oxebacken bebyggelse Lanskärret mosse
Sanna, Norra och Södra byar Tåskebäck Saknas Oxebacken Saknas Landskärrsholmarna skogsholmar
Sanna, Norra och Södra byar Varghällarna triangelpunkt Oxebacken bebyggelse Lars ´ fall hage
Sanna, Norra och Södra byar Vargamossen mosse Oxesten, se Oxebacken Saknas Lassas kärr kärr
Sanna, Norra och Södra byar Vatikanen holme Oxesten gård Lerbäcksmon skog
Sanna, Norra och Södra byar *Vedhaa vattendrag Oxesten bebyggelse Lerbäcksmon skog
Sanna, Norra och Södra byar Vensättersängen terräng Paris torp Saknas Lergropaudden holme
Sanna, Norra och Södra byar Widhom Saknas Perstorp lht Lergropudden holme
Sanna, Norra och Södra byar Vigga(rs)sjön sjö /Se Postgården Saknas Lergröpperna plats
Sanna, Norra och Södra byar Viggeruds hage terräng Prästgården bebyggelse Lerskallarne åkerbit
Sanna, Norra och Södra byar Viggerudssjön sjö Påvelstorp gd Lertaget bergrop
Sanna, Norra och Södra byar Vigrundet, Lilla grund Rambotorp Saknas Leråkrarna åkrar
Sanna, Norra och Södra byar Vigrundet, Stora grund Rambotorp torp Lilla grundet grund
Sanna, Södra och Norra byar Åfjärden sjö Rastorp torp Lilla Mon holme
Sanna, Södra by Åhagen udde Rastorp Saknas Lilla mossen mosse
Sanna, Södra och Norra byar Åholmen holme Reenan lht Lilla mossen kärr
Sanna, Norra och Södra byar *Åkroken utjord Romhult torp Lillsjön kärr
Sanna, Norra och Södra byar Ålstaberget berg Rom, Lilla torp Lillängarna åkrar
Skallerud gård Ålstaberget höjd Rom, Stora torp Lillängen äng
Skallerud gd Ålstabäcken bäck Rosendal lht Lillängen äng
Skallerud gd Årtebrunnen terräng Rosendal Saknas Lillängen åker
Skallerud gd Årtebrunn(en) göl /Se Rosendal lht Lindgölen förr göl
?Skallerud gård Årtebrunnen göl /Se Rosendal lht Linnés ö holme
Skallerud gd Älgamossen mosse Rudolfsberg lht Lin(d)gölen göl
Skallerud gd Ängagraven ägomark Runan, se Reenan Saknas Lin(d)gölsmossen mosse
Skallerud gd Ängfallet höjd? Runstena hmn Lintäppan täppa
Skallerud gd Ängkärret kärr Rusthållsgården Saknas Lokattberget berg
Skallerud gd Ängsjögraven bäck Rydboholm lht Lokatteberget berg
Skallerud gd Ängsjön sjö Rävhult torp Losjöbäck bäck
Skallerud gd Ässbölamon terräng Rävhult Saknas Losjöbäck bäck
Skallerud gd Östra marken terräng Rödjan del av Ålsta Losjödamm damm
Skallerud Saknas /Se Överstabäcken bäck Rödjan bebyggelse Losjön sjö
Skallerud gd /Se Övraholmen holme Röjan hmd Losjön Saknas
Skallerud gd /Se Övre sand åker /Se Rösätter torp Losjöränna flottledning
Skallerud Saknas   Samsala by Lundholms hage åker
Skrattorp gd   Sandfallet, se Sandstorp Saknas Lyckan åker
Skrattorp gd   Sandstorp torp Lyckan åker
Skrattorp gd   Sandstorp lht Lyckegärdet gärde
Skrattorp gd   Sandstorp Saknas Lyckekärret kärr
Skåle gd   Sandstorp hmn Lyckeängen äng
Skåle gd   Sandtorp lht Långa holmen skogsholme
Skåle gd   Sandviken torp Långgruvan f.d. gruva
Skåle gd /Se   Sannaholm lht Långharen udde
Skåle gd /Se   Sannaholm, Lilla lht Långharen udde
Skåle gård /Se   Sannaholm, Lilla lht Långmossarna mosse
?Solberga gd   Schaktet lht Långmossarna mosse
?Solberga gd?   Sergeantbostaden Saknas Långsynen vägsträcka
?Solberga gd   Sergeantgården bebyggelse Långvikamun sund
?Solberga gd   Sjöfallet skogv. Långvikamunnen mynning
Solberga gd   Sjöhagen lht Långviken vik
?Solberga gd   Skagers, se Skagerstorp Saknas Långviken vik
Solberga gd   Skagerstorp torp Långängen åkrar
Solberga gd   Skallerud Saknas Långängsbacken, se Långängsfallet Saknas
Solberga gård   Skallerud Saknas Långängsfallet skogsbacke
Solberga gd   Skallerud by Löckebäcken bäck
Solberga gd   Skallerudsdal Saknas Lövsjöarna sjöar
Solbergh gård   Skallerudshag, se Haget Saknas Lövsjöarna Saknas
Solberga gd?   Skatmossen lht Lövsjöbäcken bäck
Solberga gd:ar   Skeppsholmen lht Lövsjödammen damm
Solberga gd   Skogaholms allmänning, se 1-3 Essböle Saknas Lövsjökullarna berg
?Solberga gd   Skogen, se Skogstorp Saknas Lövsjökullarna berg
Solberga gd?   Skogshyddan lht Lövsjökullarna berg
Solberga Saknas   Skogstorp lht Lövsjökullarna berg
Solberga gd   Skogstorp torp Lövsjökullarna kullar
Solberga Saknas   Skrattorp gd Lövsjökärret kärr
Solberga gd   Skräddarestugan bs Lövsjökärret kärr
Solberga gdr /Se   Skåle gd Lövsundet sund
Spjutmossen torp   Skålestugan torp Lövsundet sund
Stabbetorp gd   Smedby lht Lövsundsudden holme
Stabbetorp gd   Smedfallet del av Ålsta Lövtäpporna åkrar
Stabbetorp gd   Smedjan, se Karlslund Saknas Lövtäpporna åkrar
Stabbetorp gd   Smedtorpet torp Lövön holme
Stenkulla Saknas   Smedtorpet torp Lövön, se Hägerön Saknas
Stenåsen Saknas   Sofieborg, se Långängen Saknas Lövön ö
Sörby by   Sofieborg lht Majlisafallet hage
Sörby by   Sofielund lht Maja-Lisa-fallet skog
Sörby by   Solberga gd Malmkilen mosse
Sörby by   Soldattorpet Saknas Marbackarna åker
Sörby by   Solhem lht Marbacken åkerskifte
Sörby by   Stabbetorp gd Margretas damm damm
Sörby by /Se   Stenhagen lht Margretas kvarn f.d. kvarn
Tisareboda gd /Se   Stenkulla torp Markabackarna ås
Tisarboda gd /Se   Stenkulla Saknas Markahaget åker
Tisareboda gd /Se   Stensäter Saknas Markakärret åker
Tisaretorp Saknas   Stenåsen torp Mastabacken backe
Tisaretorp Saknas   Stor-Lars-Erikstorpet torp Mastabacken vägbacke
Tisaretorp gd /Se   Strömsborg Saknas Mastagraven, se Matstorpagraven utfallsgrav
Tisaretorp gd /Se   Strömsborg lht Mastakärret kärr
Tomta by   Suttebo, se Nordmarkstorp Saknas Mastakärret kärr
Tomta by   Svartkärret lht Masugnsbacken, Gamla backe
Tomta by   Svartsjö, se Svartsjötorp Saknas Masugnsmon skog
Tomta by   Svartsjöfallet torp Matstorpabäcken, se Matstorpagraven utfallsgrav
Tomta by   Svartsjötorp torp Matstorpagraven utfallsgrav
Tomta Saknas   Svängen bs Matstorpagraven utfallsgrav
Tomta, Östra el. Hagen Saknas   Sågplatsen lht Matstorpaledningen, se Matstorpagraven utfallsgrav
Tomta by   Säbyholm, se Gårdsjöbacken Saknas Mellansand åker
Tomta by   Sägetorp lht Mellanskiftena åker
Tomta by /Se   Sällerhög lht Melsättersgärdet åker
Tomta by /Se   Söderhult torp Metareberget grund
Tomta, Östra el. Hagen gd /Se   Sörby by Metareberget grund
Tunbohässle Saknas   Sörbyholm lht Metberget grund
Tunbo Saknas   Sörgården bebyggelse Mjärdön holme
Ulfsäter Saknas   Sörgården, se 1-2 Marka Saknas Mjärdön ö
Ulfsäter Saknas   Sörgården = 1 Ålsta Saknas Mjögsundet sund
Ulfsäter by   Sörgården, se Östergården Saknas Mjögsundet sund
Ulfsäter by   Sörlunda lht Mjölksundet sund
Ulvsätter gd /Se   Sörsätter lht Mjölksundet sund
Vargtorp gd /Se   Tacktorp lht Mjölksundsholmen, se Mjölksundsudden holme
Vargtorp gd /Se   Taskbäcken bebyggelse Mjölksundsudden holme
Vargtorp gd   Tisareboda gd Mogärdet åker
Vargtorp gd   Tisareboda gd Mokärret, Lilla kärr
Venen prästhemman   Tisaretorp gd Mokärret, Stora kärr
Vena gd   Tomta gd Mon skog
Hvena Saknas   Tomta, Östra gård Mon, Lilla o. Stora holmar
Hvena Saknas   Tomtabacken, se Högalund Saknas Moraset äng
Hvena prhmn.   Tomtahagarna Saknas Moraset skog
Venen prästhemman /Se   Tomtebacken lht Mossvikaudden, Västra udde
Venen gd /Se   Torkugnen hmn Mossvikaudden, Västra o. Östra uddar
Vensätter Saknas   Torkugnen förr torp Mossvikaudden, Östra udde
Vensätter Saknas   Toskabäcken, se Toskbäcken Saknas Mossviken, Stora vik
Vensätter gd /Se   Toskaflyget lht Mossviken, Stora vik
Vensätter gd /Se   Tunnbo, se Tunbohässle Saknas Motäpporna förr åkrar
Vibytorp by   Tunbohässle gd Måshällen skär
Vibytorp by   Turkiet torp Måshällen skär
Vibytorp Saknas   Ulriksdal lht Mörkmon skog
Vibytorp by   Ulvsätter gd +Mörkemon nerhuggen skog
Vibytorp Saknas   Vargtorp gd Mörkviken vik
Vibytorp by /Se   Venen gd Mörkviken vik
Viggaren (Viggerud) gd /Se   Vensätter gd Mörkviken vik
Viggerud Saknas   Vibergstorp lht Mörkviken vik
Viggerud bost   Vibrunn lht Mörkvikudden udde
Viken Saknas   Vibytorp gd Mörkvikudden, Norra o. Södra Saknas
Viken Saknas   Vibytorpakörningen, se Körningen Saknas Mörkvikudden, Södra udde
Å gård   Viggerud gd Mörtharen grund
Å gd   Viken gd Mörtharen grund
Å gd   Vingen del av Berga Mörtudden udde
Å gd   Vinningsro lht Mörtudden udde
Å gd (med ålfiske)   Vägen, se 8 Ålsta Saknas Nedre Sand åker
Å Saknas   Västergården bebyggelse Nogårdshag, se Hamramon Saknas
Å Saknas   Västergården, se 1-3 Norrby Saknas Nogårdstjärn sjö
Å gd   Västergården Saknas Nogårdstärnen sjö
Å gård   Västergården Saknas Norra fallet åker
Å gd?   Västergården Saknas Norra backen kulle
Å msgn   Västerhagen Saknas Norra gärdet åker
Å gd   Västra skogen, se 1-3 Essböle Saknas Norrby kärret, se Kärret Saknas
Ålsta by   Å by Norra gärdet åker
Ålsta by?   Ålmberga lht Norra sidan terräng
Ålsta by   Ålsta Saknas Norrgärdet åker
Ålsta by   Ålsta by Norrängen äng
Ålsta Saknas   Ålsta by Norviken vik
Ålsta by   Ålsta by Norviken vik
Ålsta by   Övre Ålsta Saknas Nyckelhultsgruvorna gruvor
Ålsta by   Ålstafallet torp Nyckelhultsgruvorna gruvor
Ålsta by   Ålsta kulle, se Kullen Saknas Nyckelsgruvorna, se Nyckelhultsgruvorna Saknas
Ålsta by   Ålsta lertag, se Karlslund Saknas Nygärdet åker
Ålsta by   Ålsta Östra, se Kolafallet Saknas Nytäppan täppa
Ålsta by   Ängatorp lht Närmaste Skogen skog
Ålsta by   Ängfallet torp Odens Sadel? sten
Ålsta by   Ängstorp lht Ormakullen forngrav
Ålsta by   Ängstorp lht Ormamossen åker, f. mosse
Ålsta by   Ässböle, se 1-3 Essböle Saknas Ormhultsmossen mosse
Ålsta by   Östergården bebyggelse Ormkullen kulle
Ålsta by   Östergården Saknas Ormkullen kulle
Ålsta by   Östergården = 1 Samsala bebyggelse Ormmossen åker
Ålsta Saknas   Östergården Saknas Oxhagen åker
Ålsta by   Östergården bebyggelse Oxhagen betesmark
Ålsta by   Österhagen Saknas Oxhagsgärdet åker
Ålsta by   Östholmen lht Oxhällen bergklint
Ålsta Saknas   Östra skogen, se 1-3 Essböle Saknas Oxlatomten Saknas
Ålsta bost   Översta by Parisberget berg
Ålsta by     Petters damm f.d. hålldamm
Ålsta by /Se     Porskullen holme
Ålsta by /Se     Porskullen holme
Essböle gd     Puttlebäcken bäck
Ässböle by     Puttlebäcken bäck
Ässböle Saknas     Påsabergen bergås
Ässböle Saknas     Påsabergen bergås
Ässböle Saknas     Pörtesbacken Saknas
Ässböle Saknas     Pörtesbacken backe
Ässböle Saknas     Pörteskärret åker
Ässböle Saknas     Porteskärret åker (f. kärr)
Åsböle Saknas     Ralabäcken bäck
Essböle gd?     Ralabäcken bäck
Örsta rättaredöme Saknas     Rala-ån vattendrag
Översta by     Rambora källa
Öfversta by     Rassgärdet åker
Översta by     Rasshagen åker
Översta by     Ringlakärret kärr
Översta by     Ringlakärret kärr
Översta by     Romsbacken backe
Öfversta Saknas     Romsbacken vägbacke
Öfversta by     Rovudden udde
Översta by     Rovudden udde
Öfversta Saknas     Rumporna kärrängar
Öfversta by     Rumporna kärrängar
Översta by /Se     Råssjorden åker
Översta by /Se     Rättstenen flyttblock
Översta by /Se     Rävamon skog
Översta by /Se     Rävamon skog
      Rävsjöbäcken bäck
      Rävsjöbäcken bäck
      Rävsjöfallen skog
      Rävsjön sjö
      Rävsjön sjö
      Rävsjötjärn sjö
      Rävsjötärnen göl
      Rävsjöängen kärr
      Rävstenen sten
      Rävstenen flyttblock
      Röbacken backe
      Rökullebacken backkulle
      Rödkullabacken stenbacke
      Römossen mosse
      Römossen mosse
      Rönnängen åker o. hagar
      Rönnängen åker
      Rösjöbäcken bäck
      Rösjöbäcken bäck
      Rössjöbäcken bäck
      Rösättersbäcken bäck
      Rösättersbäcken bäck
      Röttkärret åker
      Samsaragruvan f.d. gruva
      Samsalagruvan järngruvshål
      Samsalagruvan järnguvshål
      Samsakön ö
      Samsingsfallet skog
      Sandarna, se Sandåkrarna Saknas
      Sandarna el. Sandåkrarna åkrar
      Sandflaten Saknas
      Sandgärdet Saknas
      Sandvikskogen skog
      Sandåkrarna åkrar
      Sjöbacken backe
      Sjöbrasterna bergbackar
      Sjöbrasterna bergbacke
      Sjömossen mosse
      Sjömossen mosse
      Sjömossen mose
      Skagers bricka backe
      Skagers bricka vägbacke
      Skallerudsbacken backe
      Skallerudsbäcken bäck
      Skallerudsbergen berg
      Skallerudsskogen skog
      Skansen fornlämning
      Skansen fornborg
      Skanskällan källa
      Skansakällan källa
      Skansviken vik
      Skelnen täppa
      Skelnadsbäcksröjan skogskärr
      Skelnadbäcken bäck
      Skepps holme holme
      Skepphultavägen körväg
      Skepps holme holme
      Skeppsleden åke
      Skeppsleden åker o. mosse
      Skeppsledsgraven dike
      Skillnaden, se Skernen Saknas
      Skilnabäcken bäck
      Skilnen täppa
      Skogsgatan väg
      Skogsängen äng
      Skogvaktarängen äng
      Skratorpa bricka backe
      Skrattorpa bricka vägbacke
      Skrattorpa Lilläng, se Lillängen Saknas
      Skrattorpsmossen mosse
      Skräddaretäppan åker
      Skräpkärret åker
      Skräpkärret Saknas
      Skräpkärret åker, f,d, kärr
      Skvallerbäcken bäck
      Skvallerbäcken bäck
      Skyllamohagen hage
      Skyllamohagen hage
      Skymossen mosse
      Skymossen mosse
      Skålegruvekärren kärr
      Skålegruvekärren kärr
      Skålegubbens äng skog
      Skåleklint berg
      Skåleklint berg
      Skåletjärn sjö
      Skåle tärn el. Hamra tärn tjärn
      Skålstugängen f.d. äng
      Skålstugängen f.d. äng
      Slumpen åker
      Slumpen åker o. kärr
      Smedfallet åker
      Smedjebrunnen vattenbrunn
      Smedjebrunnen vattenbrunn
      Smedängarna ängar
      Smågruvorna gruvhål
      Småmossarna mossar
      Småmossarna mossar
      Solbackarna backar
      Solbergsbäcken bäck
      Solbergsbäcken bäck
      Solbergsbäcken bäck
      Solbergsängen åker
      Spåmossen, se Spångviken Saknas
      Spångvikbron bro
      Spångvikabron kavelbro
      Spångviken mosse
      Spångviken del av Bredmossen
      Stabba hage hage
      Stabba hage hage
      Stacks holme holme
      Stacks holme holme
      Stackstokärret kärr
      Stackstokärret kärr
      Stackviken vik
      Stackviken vik
      Stackvikudden udde
      Stackvikaudden udde
      Stakgölen göl
      Stakgölen göl
      Stakjölsmossen mosse
      Stakgölsmossen mosse
      Stakgölsmossen mosse
      Starrbohagen åker
      Stenbrokärret kärr
      Stenbromossen mosse
      Stenbromossen mosse
      Stenbroudden udde
      Stenbäcken, se Rössjöbäcken Saknas
      Stenbäcken el. Rö(r)sjöbäcken bäck
      Stora botten f.d. kolbotten
      Store bottnen f.d. kolbotten, täppa
      Stora byn sten
      Store byn flyttblock
      Stora fallet skog
      Stora graven kanal
      Stora grundet grund
      Stora Mon holme
      Storslätt åker
      Stortegarna gärde
      Stortegarna gärde
      Stortegen åker
      Storängen åker
      Storängen äng
      Stugemoberget berg
      Stugemon skog
      Svartkärret mossmarker
      Svartsjöbäcken bäck
      Svartsjöbäcken bäck
      Svartsjökullarna berg
      Svartsjön sjö
      Svartsjön Saknas
      Svenstorpskärr kärr
      Svårighetens berg berg
      Södra fallet skog
      Södra Fallet hage
      Södra gärdet åker
      Södra gärdet åker
      Södra mossen mosse
      Södra tjärn sjö
      Södra tärnen sjö
      Sörbybäcken, se Kvarnbäcken Saknas
      Sörgärdet åker
      Sörlångerna åker
      Sörängen åker
      Sörängen äng (?)
      Sörängen äng
      Sörängen åker
      Sörängen mark
      Thermænie ö holme
      Tisaren sjö
      Tisaren sjö
      Tjurtäppan backe
      Tomtaberget berg
      Tomtaberget berg
      Tomtabäcken bäck
      Tomtagrottan grotta
      Tomtahagarna betesmark
      Tonmossen mosse
      Tornmossen mosse
      Toskabäckgraven dike
      Toskabäckgraven dike
      Toskabäckagraven dike
      Toskaflyt åkrar
      Toskaflyet åkrar
      Toskaviken vik
      Toskaviken vik
      Tranbostenen f.d. sten
      Tranbostenen f.d. sten
      Tranemossen, se Tränemossen Saknas
      Trebackamon skog
      Trebackamon skog
      Tretärnarna sjöar
      Tretärnarna tjärnar
      Trinnemon skog
      Trinnemorösa stenröse
      Trinnemorösa stenröse
      Trinnemorösa stenröse
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollfallskärret kärr
      Träfallsbacken skogshöjd
      Trän(e)mossen mosse
      Tränemossen mosse
      Trätudden udde
      Trätudden udde
      Tunbo småholmar holmar
      Tunbo småholmar holmar
      Tunboviken vik
      Tunboängarna ängar
      Tunboviken vik
      Turketäppan förr åker
      Turkiet, se Turketäppan förr åker
      Turktäppan täppa
      Tutärnarna sjöar
      Tutärnarna sjöar
      Tvaran f.d. äng
      Tvillingsgruvan f.d. gruva
      Tväran åker
      Tväran åker
      Tångamon skog
      Tängerna åkrar
      Tängerna åkrar
      Tärn, se Södra tjärn sjö
      Tärnbäcken bäck
      Tärnbäcken bäck
      Tärnmossen, Södra mosse
      Utterboholmen udde
      Utterboholmen udde
      Utängen äng
      Utängsberget berg
      Vargamossen mosse
      Vargamossen mosse
      Varghällarna berghällar
      Varghällarna berghällar, råmärke
      Vassbron bro
      Vassån vattendrag
      Vattekan (?) [holme]
      Vensättersgrinden grind
      Vensätterskärret kärr
      Vensätterstäppan åker
      Vensättersvägen körväg
      Vensättersäng(en) äng
      Vetåkern åker
      Vibytorpakörningen åker
      Vibytorps hagar skogsbacke
      Viggarsbäck(en) bäck
      Viggarsbäcken bäck
      Viggars hage skog
      Viggarssjön sjö
      Viggarssjön sjö
      Vikamarken skog
      Vinhäggen äng
      Vinhäggen äng
      Vintervägen väg
      Vretahagen åker
      Västerhultabäcken, se Labyrintabäcken bäck
      Västerängen äng
      Västerängen åker
      Västra gärdet åker
      Västra hagen hage
      Västra hagen, se Stabba hage Saknas
      Västra viken, se Tunboviken Saknas
      Västra ängen äng
      Åfjärden vik
      Åfjärden fjärd (vik)
      Åfjärden fjärd
      Åfjärden fjärd
      Åholmen holme
      Åholmen Saknas
      Ålboms hage hagmark
      Ålebacken, se Alebacken å
      Ålstaberget berg
      Ålstabäcken bäck
      Ålstabäcken Saknas
      Ålstarenen väg
      Ålstahagarna, se Boställshagarna åkrar
      Ålstaskogen skog
      Ån å
      Ån Saknas
      Årtebronn göl
      Årtebrunnen göl
      Ängabacken vägbacke
      Ängagraven Saknas
      Ängaskogen skog
      Ängavägen väg
      Ängagärdet åker
      Ängakrokarna bäckparti
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen, se Oxhagen Saknas
      Ängen åker
      Änghällen berghäll
      Ängkärret kärr
      Ängsjöbäcken, se Kilabäcken bäck
      Ängsjögraven dike
      Ängsjögraven, se Kilabäcken bäck
      Ängsjömossen mosse
      Ängsjön sjö
      Ängsjön sjö
      Ängsjön sjö
      Ängsjöskogen skog
      Ässbölebäcken bäck
      Ässbölebäcken bäck
      Ön, se Samsala ön ö
      Österängen äng
      Österängen äng
      Österängen åker o. betesmark
      Östra bäcken bäck
      Östra bäcken bäck
      Östra gärdet åker
      Överstabäcken vattendrag
      Övra Sand åker

  ^  

Örebro läns socknar m.m.