ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Edsbergs socken : Edsbergs härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1220 Naturnamn : 195 Bebyggelsenamn : 883 Naturnamn : 580
Edsberg sn o hd Ammelsbacken, se Ammesbacken terrängförhöjning Edsbergs socken förklaringar Edsbergs sn förklaringar
Edsberg sn Ammesbacken terrängförhöjning /Se Edsberg sn Alehagen hage
Edsberg sn Backabacken backe Edsbergs socken socken Alléflatan gärde
Edsberg sn Badestenen sten /Se Edsbergs socken socken Ammesbacken backe
Edsberg sn Badholmen holme Edsbergare inbyggarbeteckning Ammesbacken backe
Edsberg sn o hd Bastholmen udde Edsbergs korpar inbyggarbeteckning Anders-Larsakullen ättehög
Edsberg sn Beckgärdet gärde /Se Edsbergs korpar inbyggarbeteckning Annastinahörnet skogsbryn
Edsberg socken o hd Benings Enge, se Binningeängarna ängar Edsbergs korpar inbyggarbeteckning Aron-Ersakärret kärr
Edsberg sn Berget gärde /Se korpar? inbyggarbeteckning Aspbacken backe
Edsberg socken o. hd *Binninge kvarnfall vattenfall Edsbergs socken förklaringar Backabacken landsvägsbacke
Edsberg sn o hd Binningeskogen ägomark Edsbergs socken förklaringar Backabron landsvägsbro
Edsberg sn Binningeängarna ängar Alphyddan lht Backadiket dike
Edsberg sn o hd Binningeängarna ängar Alphyddan lht Backakällan källa
Edsberg sn Bjurtaget udde Amerika avs Backastycket åker
Edsberg sn o hd Blomsterkullen terräng Anders-Nilsastället avs Backåkern åker
Edsberg sn Bocklebacken fornlämning Anderstorp lht Badestenen sten
Edsberg sn Bocklebacken backar /Se Anderstorp avs Badholmen holme
Edsberg sn Brännebacken Saknas Anderstorp avs Baggavrån trakt
Edsberg sn Brännebacken skogshöjd Annagretastugan lht Bakaån, se Svartån Saknas
Edsberg sn Brännbacken udde Annalisestugan lht Bastholmen holme
Edsberg sn o hd Brännebacken fornlämning Annelund lht Bastholmen ö
Edsberg sn Brännebacken Saknas /Se Annelund avs Bastukärret kärr?
Edsberg sn Bullerebäcken bäck /Se Annelund lht (f.d. husartorp) Bautastenen minnessten
Edsberg sn Bullerstenarna stenar /Se Annelund avs Bekflatan gärde
Edsberg sn Buskatorpet terräng o. ägomark Annelund avs Bekgärdet gärde
Edsberg sn /Se Dagranden område /Se Annelund hmd Berget gärde
Edsberg sn Dyen ägomark Aron-Ersagården hmd Binningebacken backe
Edsberg sn och hd Edsbergs Sanna gärde gärde Asplunda avst. Binningeängarna del av socken
Edsberg sn Ekehagen hage /Se Backa by Bjurtaget kulle
Edsberg sn Ekekullen kulle Backa by Björkehagen hage
Edsberg sn Fagrabron bro /Se Backa by Björkekullen kulle
Edsberg sn Fallavrån gärde /Se Backa, Västra lht Björkelundgatan väg
Edsberg sn Fetthagslindan gärde /Se Backagården bebyggelse Björnmossen mosse
Edsberg sn Fjugestavägen väg /Se Backagården hmn Blankholmsgärdena gärden
Edsberg sn Flaten ägomark Backahagen, se 5 Härvesta Saknas Blomsterkullen kulle
Edsberg sn Flatholmen holme /Se Backahagen avs Bockalåret äng
Edsberg sn Flotthagen hage /Se Backa kvarn, se Västergården Saknas Bocklebacken backe
Edsberg sn Flottholmen ö Backalund avs Bocklebacken backe
Edsberg sn Flottholmen f.d. holme /Se Backen gd Bottnen äng
Edsberg sn Flåbråten äga /Se Backen hmn Bottnen äng
Edsberg sn Frövigatan väg /Se Backen avs Bottnen gärde
Edsberg sn? Frövi gärde gärde Backen hmd Brattegatan väg
Edsberg sn Frösvimossen mosse /Se Backlunda lht Brohagarna = Brotäppan Saknas
Edsberg sn Fultygshålet, se Fultygsviken sumpmark Backlunda avs Brokashagen linda
Edsberg sn Fultygsviken sumpmark /Se Bastholmen avs Brottet uppodlad mark
Edsberg sn Fyrtidfemman åker /Se Bastholmen avs Brotäppan gärde
Edsberg sn *Gastlatäppan gärde /Se Bergastället avs Brännebacken trakt
Edsberg sn Getryggen Saknas Berglunda avs Brännebacken strandkant
Edsberg sn Getryggen ås Berglunda avs Bränningen åker
Edsberg sn Getaryggen ås(?) Berglunda lht Bullerebäcken bäck
Edsberg sn Getaryggen ås /Se Bergstorp lht Bullerebäcken bäck
Edsberg sn Gomorra gärde /Se Bergstorp avs Bullerebäcken bäck
Edsberg sn Gruvekällan källa(?) Binninge by Byaflatan gärde
Edsberg sn Grävstagatan väg /Se Binninge by Byvelsviken sank mark
Edsberg sn Gärdehagen hage Binninge skolhus avs Byvavägen körväg
Edsberg sn Gärdesmossen mosse /Se Binninge skolhus avs Bäcken bäck
Edsberg sn Haga terräng Binningetorpen torp Dagranden trakt
Edsberg sn Halmeskärret kärr /Se Binningetorpen avsöndringar Daladiket dike
Edsberg by Hargevrån område /Se Binningskogen, se Binningetorpen Saknas Domarringen bebyggelse
Edsberg sn Hargevrån terräng /Se Binningeskogen avsöndringar Draget bäck
Edsberg sn Harn strandkant /Se Binningsstaden avsöndringar Draget dike
Edsberg sn Harn, Lilla strandkant /Se Biskopagården hmd Drakekullen kulle
Edsberg sn Harn, Stora strandkant /Se Bjursnäs avs Dyen gärde
Edsberg sn Herrafallastenen sten Björkelund lht Dyen sank mark
Edsberg sn Herrafallastenen sten /Se Björkelund lht Edsbergsskogen skog
Edsbergs sn sn Herrafallskärret kärr /Se Björkelund avst. Edsbergsskogsbacken landsvägsbacke
Edsberg sn Herrängen ägomark Björkelund avs Ekehagen hage
Edsberg sn Herrängen äng /Se Björkenlund avs Ekekullen kulle
Edsberg sn *Hettängs mosse mosse Björklunda bs Ekhagen hage
Edbergs sn Hjältestenen fornlämning Björkåsen hmn Ekhagen hage
Edsberg sn Härvesta-graven forngrav Björskan lht Engelska graparna samfälld mark
Edsberg sm Härvesta-graven forngrav /Se Bladastugan lht Erik-Andersabacken backe
Edsberg hd o. sn Hässelängen hage /Se Blankholmen hmn Erik-Hansagärdet gärde
Edsberg hd o. sn Hässl(e)ängen hage /Se Blankholmen hmn Erik-Olsakällan källa
Edsberg sn Hökafallsdalen dalsänka /Se Blankholmsstugan hmn Fagrabron bro
Edsberg sn *Iflagen, se Iflågen mosse Blomsteräng lht Fallabron gärde
Edsberg socken /Se Iflågen åkerjord /Se Blomsteräng, Lilla avs. (obeb) Fallabrån gärde
Edsberg by och sn /Se Isakabäcken bäck /Se Blomsteräng, Lilla avs Fallet skog
Edsberg sn /Se Jordagodsatäppan gärde /Se Blåkulla lht Fallet skog?
Edsberg sn och hd /Se *Jättegraven stensättning Bommen avst. Fetthagslindan gärde
Edsberg sn /Se Jätteryggen ås Bottenlyckan avs Fjugestaån, se Ruggebäcken Saknas
Edsbergs kyrka kyrka /Se Karabymossen mosse Brattestugan lht Flaten gärde
»(aff) Asle torp», nu Blankholmen gd /Se Karby Siön, se Velandasjön sjö Brokåsen hmn Flatavägen igenlagd genväg
?Backa by *Karbysjön, se Velandasjön sjö Brokåsen hmn Flatholmen holme
Backa Saknas Katteflykärret, se Katteflyt kärr Brännbacken lht Flotholmen = Flatholmen Saknas
Backa by Katteflyt kärr /Se Brännebacken avs Flottholmen holme
Backa by Kattekullen höjd /Se Bränningen lht Flottholmen ö
Backa by Kattåsakullen kulle /Se Bränningen lht Flottholmen holme
Backabacken Saknas Kingskälla Saknas Bränningen lht Flyerna låglänt mark
Backa kvarn Saknas Klafshålan, se Smockhälet naturkälla Bullerebäcken avst. Flyet gärde
Backa kvarn kvarn Klosterskogen ägomark Bunikagården hmd Flyhagen hage
Backa kvarn Saknas Knasslefallet fall Buskarna lht Flyskiftet gärde
Backa Saknas Knasslefallet fall Buskastugan lht Fredrikakullen höjd
Backa kvarn Saknas Knasslefallet strömdrag /Se Buskatorpet lht Fredrikavägen väg
Backa Saknas Kringlan terräng Buskefallet lht Fröllingagärdet gärde
Backa Saknas Krokåsbacken höjd Båda grindarna hmd Fröllingagärdet gärde
Backa Saknas Krontorp terräng Bäckafors lht Frösvibäcken bäck
Backen gd Kyngen vik /Se Bäckafors lht Frösvigatan väg
Backen gd Liaranken terräng Bäckalund lht Frövimossen mosse
Backen gård Libacken backe /Se Bäckalund avst. Frösviskogen skogsparti
Binninge by Lindemossen åker /Se Bäckatorp lht Frösviängen äng
Binninge by Lislekullen gravkullar /Se Bäckatorp avs Frösvistugebäcken bäck
Binninge by Lobacken terräng Bäckatorp lht Fultygshålet sumpig jord
Binninge Saknas Lobacken backe /Se Bäckatorp avs Fyltygsviken sumpig jord
?Binninge by Logsjön sjö Bäckatorp lht Fyrkanten gärde
Binninge by Logsjön sjö Bäckatorp avs Fyrtiofemman åker
Binninge by Logsjön sjö Bäckatorp, Nedra lht Fåfängan = Svältan skog
Binninge by Logsjön sjö Bäckatorp, Nedra avs Fårahagen hage
Binninge by Logsjön sjö Bäcklunda avs Galgabackaskogen, Gamla skog
Binninge by Logsjön sjö Bäcklunda lht Gallerbacken utskjutande land
Binninge by Logsjön sjö Bäcklunda avst. Gamla Galgabackaskogen skog
Binninge by Logsjön sjö Bönhuset avs Gastlatäppan gärde
[Binninge] by Logsjön sjö Canada hmd Getaryggen bergsträckning
Binninge by? Logsjön sjö Carlslund lht Getaryggen ås
Binninge by? Logsjön sjö /Se Carlslund avs Getaryggen ås
Binninge by Logsjösjön sjö /Se Carlslund avs Gillströmsbacken jord
Binninge by Losjön sjö Charlottenlund lht Gipprabacken landsvägsbacke
Binninge by Losjön sjö /Se Charlottenlund avs Gipprabacken landsvägsbacke
Binninge by Lyngdakullen, se Lyngden kulle Dalsro avst. Glädjekullen kulle
Binninge by Lyngda Kålgården äga /Se Dansgården bebyggelse Gomorra gärde
Binninge by Lyngden kulle /Se Dansgården hmn Gravhögarna bebyggelse
Binninge by Majstångskullen ägomark Domaregården hmd Gretekullen kulle
Binninge by Munkarna ägomark Där sör hmd Grevåsen trakt
Binninge Saknas Målarevägen väg /Se Döden Saknas Grindastugebacken backe
Binninge Saknas Månaskinegatan väg /Se Ebenezer lht Grisabacken backe
Binninge Saknas Månaskinegärdet gärde /Se Edens lht Grusåkersdälden Saknas
Binninge by Månaskinet område /Se Edsberg bebyggelse Gruvbacken backe
Binninge by Mättan hage Edsberg by Gruvebacken backe
Binninge by Mörsakällan källa /Se Edsberg by Gruvekällan vattenfyllt skiffertag
Binninge by Oxekällan källa(?) Edsberg by Gråtarevrån gärde
Binninge by? Riseberga kloster fornlämning Ekebo avst. Gråtåkerslindorna gärden
Binninge by Rogges bro, se Ruggabron Saknas /Se Ekens knektastuga lht Gräshagen hage
Binninge by Ruggabron bro(?) Eketorp torp Gröna vägen väg
Binninge by /Se Ruggabron landsvägsbro /Se Eketorp hmd Gröna vägen väg
Binninge kvarn kvarn Ruggabron landsvägsbro /Se Ekhult lht Gubbalyckan gärde
Blankholmen gd Ruggabäcken bäck Eklunda lht Gubbalyckan gärde
Blankholmen by Råntorp terräng Eklunda avs Gubbåkrarna åkrar
Blankholmen Saknas Samslätten äng Eklunda avs Guds förgätna åker åker
Blankholmen by Sanna äng äng /Se Elgastugorna lägenheter Gullesiklint backe
Blankholmen torp /Se Skinnpälsalyckan gärde /Se Elim avs Gummelyckan gärde
Blankholmen gd /Se Skinnpälsen ägomark Enebacken gd Gunnesklint backe
Blåkulla lht /Se Skogsmossen ägomark Enebacken hmn Gystahagen hage
Brokåsen gd Skybergavägen väg /Se Enebacken hmn Gåsahagen väg
Brokåsen gd Skymarken höglänt mark /Se Enegården avst. Gärdehagen hage
Brokåsen gd Smedhagen terräng o. ägomark Enelund lht Gärdehagen hage
Brokåsen by Smockhålet naturkälla /Se Eremitens avs Gärdsmossen gärde
Brokåsen hmn /Se Smockhålskällan, se Smockhålet naturkälla Erik-Andersastället avs Hackehemsrösorna stenrösen
Brännabacken Saknas Sodom gärde /Se Eriksberg lht Hackehemsrösorna stenrösen
*Bränsiön ?gård Stenharen terräng Eriksberg avs Hackehemsrösorna stenrösen
Bäckalund bebyggelse /Se Stenharn gärde /Se Eriksberg lht Gåsängen gärde
Bäcklunda bebyggelse /Se Stora haren udde Eriksberg avs Hagakärret kärr
Canada bebyggelse /Se Stoorällfwen, se Svartån Saknas Eriksdal lht Hagalund gärde?
*Closters aker Saknas Strupagatan väg /Se Eriksdal avst. Hagastycket gärde
Edsberg by, sn Svartån å Erikslund lht Hagavägen väg
Edsberg by, sn o hd Svältskogen skog Erikslund avst. Halmiskärret kärr
Edsberg by Svältaskogen skog /Se Estabo hmd Halvmilafältet åker
Edsberg by o. sn Sångareviken ägomark Fagerlöt lht Hargebrån jord
Edsberg by, sn o hd Sångareviken gärde /Se Fagerlöt lht Hargsåkrarna jord
Edsberg by Sången gärde Fagerlöt lht Harkullen kulle
Edsberg Saknas Säldrabacken backe /Se Fagerlöt avs Harlyckan jord
Edsberg by Sänderbacken ägomark Fallet lht Harlyckan jord
Edsberg Saknas Sörby bro bro Fallet torp Harlyckan jord
Edsberg by Sörbyåsen höjd Fallet hmd Harn strandkant
Edsberg kyrkby Tallholmen terräng Fallet lht Havralapparna gärde
Edsbergs Sanna gård Tallholmen udde Fallet avs Havralyckan gärde
Egelsta Saknas Tjuvakullen kulle Finkan lht Havrafallet gärde?
Enebacken Saknas Tolvfältamossen ägomark Fjugastugan lht Havrelyckan gärde?
Frösa Saknas Trystårp Siön, se Logsjön sjö Fredhem lht Hebergsbron bro
Frösvi by Trÿstorp Siön, se Logsjön sjö Fredrikagården hmd Hebergsgärdet gärde
Frövi by Trystorp Siön, se Logsjön sjö Fredriksberg avs Hemmagärdet gärde
Frösvi by Trystorpssjön , se Logsjösjön sjö Fredriksberg avs Herrafallastenen sten
Frösvi by Trystårp Siön, se Logsjön sjö Frestaregården hmd Herrafallskärret kärr
Frösvi by Träda äng äng /Se Fridhem lht Herrängen äng
Frösvi by Tröstorp Siön, se Losjön sjö Fridhem lht Himmelsbäcken bäck
Frösvi by *Tröstorpssjön, se Logsjön sjö Frotorp lht Hinderstorpaflatan åker
Frösvi by *Tröstorpsmossen mosse Frotorp avs Hinrikabacken landsvägsbacke
Frösvi Saknas Ulrikemossen mosse /Se Frälsegården bebyggelse Hopahagen slåtteräng
Frösvi Saknas Velandasjön sjö Frälsegården hmn Hopahagen mark
Frösvi by Velandasjön sjö Fröllingastugan bs Hongersahagen hage
Frösvi Saknas Velandasjön f.d. sjö(?) Frölyckan lht Hovestalyckan gärde?
Frösvi by *Wånglyckan gärde /Se Fröstorp lht Hultahagen hage
Frösvi by Vångsgärdet gärde /Se Fröstorp avs Hundekullen Saknas
Frösvi by Välandasjön sjö Frösvi bebyggelse Hundkullsåkrarna åkrar
Frösvi by Ystängen äng /Se Frösvi by Hunningshagarna hagar
Frösvi by Ålehagen hage /Se Frösvigatan avs Hyttringsbacken landsvägsbacke
Frösvi by Ålestubbarna hage /Se Frösvi utfartsväg avs Hyttringsbacken landsvägsbacke
Frösvi by Ålhagen hage /Se Frötorp avs Hyttringsängen löväng
Frösvi by /Se Åsakällan, se Åsaskålekällan källa Frövi bebyggelse Härvestaskogen skog
Frösvi by Åsaskåla, se Åsaskålekällan källa Frövi by Hässelängen löväng
Frösvi by /Se Åsaskålebacken landsvägsbacke /Se Frövistugorna hmd Hässelängsbäcken bäck
Frösvi by /Se Åsaskålebäcken bäck /Se Furulid bs Hässlingsåkrarna åkrar
Frösvi by /Se Åsaskålekällan källa /Se Fåfängan torp Hästhagen hage
Frösvi by /Se Älehagen, se Gärdshagen hage /Se Fåfängan lht Hästhaget hage
Frösvi by /Se Ättehöjden fornlämning Gamla Johanna´s lht Hästskon kulle
Frösvi by /Se Örekullen kulle Getaholm lht Högabacken landvägsbacke
Frösvi by /Se   Glädjen lht Hökafallsdalen dal
Frösvi by /Se   Graneberg lht Hökafallskällan källa
Frösvi kultplats /Se   Graneberg avs Iflagen mosse
Frösvi by /Se   Graneberg avs Iflagen jord
Frösvi by /Se   Granelund bs Iflagen jord
Frösvi by /Se   Granelund lht Intaget gärde
Frösvi by /Se   Granelund lht Isakabäcken bäck
Frösvi by /Se   Granelund lht Isaka vad vad
Frösvi by /Se   Granelund avs Isakavad vadställe
Frövi by   Granelund avst. Isaka vad vad
Frövi by   Granelund lht Isflogen jord
Frövi by   Granhult lht Johan-Ersakullen kulle
Frövi by   Granhult avs Jonabron bro
Frövi by   Granliden avst. Jonagärdet gärde
Frövi by   Granlund lht Jonsagärdet gärde
Frövi by   Grantorp lht Jordsgodsatäppan gärde
Frövi by?   Grantorp avs Juvelåsarna gärde
Frövi by   Grantorpet avs Järpalyckan gärde?
Frövi by   Grenastugan lht Kallkällan källa
Frövi by /Se   Grentorp lht Kallkällediket dike
Frövi by   Grindstugan torp Kalvahagen jord
Frövi by   Grindstugan hmd Kampetegsskiftet skifte
Frövi by /Se   Grindstugan lht Kanalen dike
Frövi by /Se   Grindtorp lht Karabymossen mosse
Frövi by /Se   Grindtorp avs Karabysjön sjö
Frövi by /Se   Grindtorp avs Karalisebacken backe
Frövi by /Se   Gruvstugan hmd Karl-Nilsaängen löväng
Frövi by /Se   Gräfsta bebyggelse Katrinekärret kärr
Frövi by /Se   Grävsta bebyggelse Katteflyt kärr
Frövi by /Se   Grävsta by Kattekullen kulle
Frövi offerplats /Se   Grävsta backstuga bs Kattåsakullen kulle
Frövi by /Se   Grävsta backstuga bs Kilsbergen Saknas
Frövi by /Se   Grävsta backstuga bs Kjällbergsbacken backe
Frövi by /Se   Grävsta skolhus avs Klockarehagen hage
Frövi by /Se   Gunnarstorp lht Klofshålan källa
Grevåsen bebyggelse /Se   Gunnarstorp avs Klosterkällan källa
Grävsta by   Gunnerud avst. Klostervägen väg
Gräfsta by   Gunsten torp Knasslefallet strömdrag
Grävsta by   Gunsten hmd Kohagaslätten gärde
Grävsta by   Gustav-Persagården hmd Kohagen hage
Grävsta by   Gyllanderska slöjdskoletomten avs Kohagen hage
?Grävsta by   Gyllanderska slöjdskoletomten avs Kohagslyckorna Saknas
Grävsta by   Gåvenholm lht Kolarfallet trakt
Grävsta by   Gåvenholm avs Kringlan skog
Grävsta by   Gästgivaregården lht Kringleskogen skog
Gräfsta by   Haga lägerheter Kullafallet mark
Gräfsta by   Haga avs Kullaflatan gärde
Grefstad Saknas   Haga bs Kullagärdet gärde
Graffsta Saknas   Haga bs Kullagärdet gärde
Gräfsta by   Haga avs Kullagärdet gärde
Gräfsta by   Haga lht Kullarna gärde
Gräfsta by   Haga lht Kullåkrarna åkrar
Grävsta by   Haga avs Kuskekällan källa
Gräfsta gård /Se   Haga avs Kvarnbergslindorna gärden
Gräfsta gårdar /Se   Haga avs Kvarngärdet gärde
Grävsta by /Se   Haga avs Kvisserudbacken landsvägsbacke
Grävsta by /Se   Haga, Nya avs Kvisserudkullen gärde
Grävsta by /Se   Hagaberg lht Kyngen ängar
Grävsta by /Se   Hagaberg avs Kyngsgärdet gärde
Heberg Saknas   Hagalund lht Kyngskanalen dike
Hyttinge gård   Hagalund avs Kyngs källa källa
Hyttringe gd   Hagalund lht Kyngsskgoen skog
Hyttringe gd   Hagalund lht Kyngsängen äng
Hyttringe by   Hagalund lht Kålgården åker
Hyttringe gård   Hagalund lht Källehagarna hagar
Hyttringe gård   Hagalund avs Käringeviken vik
Hyttringe by   Hagalund lht Kärret låglänt mark
Hyttringe gd   Hagalund avs Kärrängsviken vik
Hyttringe gd   Hagalund lht Käxlebron landsvägsbro
Hyttringe gd?   Hagalund avs Käxlebäcken å
Hyttringe Saknas   Hagelund avs Käxlebäcken bäck
Hyttringe gd   Hagen lht Käxlebäcken bäck
Hyttringe by /Se   Hagen torp Körhusgärdet gärde
Hyttringe by /Se   Haltaandersastugan bs Körnakullen kulle
Hyttringe by /Se   Heberg gd Laduängen äng
»hængelsbærge sokn» sn o hd   Heberg hmn Larserikabacken backe
Härvesta by   Helges soldatstuga avs Lassegubbabacken backe
Härvesta by   Hembygdsgården avst. Ledängsskogen skog
Härvesta by   Hemsta avs Lerbankarna gärden
Härvesta by   Higelund lht Lerskateflaten gärde
Härvesta by   Hinrikastugan bs Lertaget samfälld mark
Härvesta by   Holmbergagården lht Letstigen landsväg
Herfvesta Saknas   Holmstorp lht Liaranken gärde
Härvesta by   Holmstorp avs Lilla barn strandkant
Herffsta Saknas   Holmstorp lht Lilla munken gärde
Härvesta by   Holmstorp avs Lille vägen gångstig
Härvesta by   Husmanstorp torp Lillån vattendrag
Härfesta by   Husmanstorp lht Lillån bäck
Härvesta by   Hyddan avs Lillängen äng
Härfesta by   Hyttringe bebyggelse Lindarna mark
Härfesta by   Hyttringe by Linnemossen åker
Härfvesta by   Hyttringe by Linstäppan gärde
Härvesta by   Hyttringe backstuga bs Lislekullen kulle
Härvesta by   Hyttringe backstuga bs Lisleängen äng
Härvesta by /Se   Hyttringetegen avs Lisleängsskogen skog
*Högaltaret altare   Hyttringestegen avs Lobacken backparti
Högen gård   Härvesta bebyggelse Logsjöarna sjöar
Högen gd?   Härvesta bebyggelse Logsjön sjö
?Högen gd   Härvesta by Logsjön sjö
Högen Saknas   Härversta backstuga bs Logsjön sjö
Högen gård   Härversta backstuga bs Logsjösjön sjö
Högen gd   Höga, se Högen Saknas Logsjövägen väg
Höga Saknas   Höga avs Logsjövägen väg
Högen gård   Högalund bebyggelse Lortgatan del av väg
Högan gd /Se   Högalund avs Lortgatan del av väg
Jola gd /Se   Högalund avst. Losjön, se Logsjön Saknas
Jordbron, se Vången gård   Högelund avs Losjön sjö
Jordbron lht /Se   Högen gd Lumparna skog
Karaby by   Högen hmn Lumpaskogen skog
Karaby by   Höglunda hmd Lumpen gärde
Karaby by   Höglunda, se Torggården Saknas Lundakullen kulle
Karaby by   Höglunda avs Lundasättran säter
Karaby by   Höglunda hmn Lyckekärret kärr
Karaby by   Höglunda, Nedre lht Lyngdakålgården jord
?Karaby by   Höglunda, Nedre lht Lyngden kulle
Karaby by /Se   Högsta avs Långfälten gärden
Karaby by /Se   Högtorp lht Långholmen gärde?
Käreby Saknas   Högtorp lägerheter Långkullen höjd
Kattåsen gård /Se   Högtorp avs Långkullen höjd
Klockaregården Saknas   Högtorp avs Långstycket gärde
Klockaren Saknas   Högtorp avs Långåkrarna åkrar
Klåckarg. Saknas   Högtorp lht Lötabacken landsvägsbacke
Klockaregården Saknas   Högtorp avs Lötabäcken bäck
Klockaregården Saknas   Isakakalles bs Lötaskogen skog
Klosteråsen gård   Isakastugan lht Magasinsgärdet gärde
Biörkåsen Saknas   Johannesborg avs Majstångskullen kulle
Klosterängen Saknas   Johanneslund avst. Mejerivägen väg
Kulltorp gd   Johanneslund avst. Mellangärdet gärde
Kulltorp gd   Jons lht Midsommarlåten gärde
Kulltorp gd   Jonserud lht Milastenen landsvägsparti
Kulltorp gd   Jonserud lht Morashagen hage
Kvisserud by   Jordbron lht Mormorshål gärde?
Quesserotth Saknas   Jordbron hmd Mossen mosse
Kvisserud by   Jättehem, se Getaholm Saknas Mossen mosse
Kvisserud gård   Jättehem lht Mossen jord
Kvisserud gd   Jätteholm lht Mossen mosse
Kvisserud gd /Se   Kalshäll avs Mossen, Östra mosse
Kvisserud by /Se   Karaby gd Mosstegarna Saknas
Kälkesta prästgård   Karaby hmn Munken, Lilla och Munken Stora gärden
Kälkesta gd   Karaby hmn Myradiket bäck
Kälkesta gd   Karaby backstuga bs Myren sank åkerjord
Kälkesta pastorsboställe   Karabytegen avs Myren sank mark
Kälkesta gd   Karabytegen avs Målarevägen väg
Kälkesta gd   Karamorastugan bs Månaskinegatan väg
Kälkesta gd   Karlberg hmd Månaskinegärdet gärde
Kälkesta Saknas   Karl-Larsatorparns hmd Månaskinet trakt
Kälkesta Saknas   Karlshäll avs Måsängen äng
Kälkesta gd   Karlslund avs Mörsegärdet gärde
Kälkesta Saknas   Karlslund hmd Mösseskärmen gärde
Kälkesta Saknas   Karlslund avs Niklasaflatan gärde
Kälkesta bost.   Karlsro avs Nils-Svensakullen grustag
Kälkesta bost.   Karlyckan lht Nordsjön gärde
Kälkesta gårdar /Se   Karsbacken lht Norra gärdet jord
Kierret torp   Kartorp torp Norra munken gärde
Käxle by   Kartorp torp Norrängen äng
Käxle by   Kattåsen lht Norrängen gärde
Käxle by   Kattåsen lht Norrängen låglänt mark
Käxle Saknas   Kavåsen hmd Oceanen gärde
Käxle Saknas   Kjelltorp lht Odenslund kulle
Käxle Saknas   Kjelltorp avs Odlingen gärde
Käxle by   Klaras lht Ormlindan gärde
Käxle Saknas   Klasas avs Oxekällan källa
Käxle by   Klockarbolet boställe Oxelhagarna hagar
Käxle by   Klockaregården bebyggelse Oxhagen hage
Käxle by   Klockaregården lht Oxholmen holme
Käxle by   Klockaregården bebyggelse Parken björkdunge
Käxle by   Klockaregården bebyggelse Pepparlyckeåkrarna åkrar
Käxle gård   Klostergrind torp Perakärret kärr
Käxle by /Se   Klostergården lht Per-Ersagärdet gärde
Lars-Erika-Stugan torp /Se   Klosterskogen torp Petter-Larsaflatan gärde
Ledäng gd?   Klosterskogen lht Prästgårdsskogen skogsparti
Lofallet f.d. torp /Se   Klosteråsen gd Pålstorpavägen väg
Logsjö by   Klosteråsen hmn Pörtebacken backe
Logsjö by   Knektalyckan avs Pörteflatan gärde
Logsjö by   Kogubbastugan bs Ralamossen, se Frösvimossen Saknas
Logsjö by   Kraftstationen avs Risebergabäcken bäck
Logsjö by   Kristinelund lht Risebergaskogen skog
Logsjö by   Kristinelund avs Ruddammen gärde
Logsjö by   Kristinelund avs Ruddammen gärde
Logsjö by   Krogen avs Ruddammsdiket dike
Logsjö by   Krontorp avs Ruggan, se Ruggebäcken Saknas
Logsjö by   Krökelagården hmd Ruggebron bro
?Logsjö by   Kröken hmd Ruggebron bro
Logsjö by   Kröken hmd Ruggebron landsvägsbro
Logsjö by   Kullen lht (avst.?) Ruggebron landsvägsbro
Logsjö by   Kullen hmd Ruggebäcken bäck
Logsjö by   Kulltorp gd Ruggebäcken bäck
Logsjö Saknas   Kulltorp hmn Ruggebäcken bäck
Logesiö Saknas   Kulltorp, Lilla avs Ruggebäcken bäck
Logsjö by   Kulltorp, Stora lht Rundbohagen hage
[Longesiöö] Saknas   Kurran lht Ryttarelyckan gärde?
Logsjö by   Kuskagården hmd Rävakullen kulle
Logsjö by   Kvisserud gd Rävbergsåkrarna gärden
Logsjö by   Kvisserud hmn Rönnekullakärret kärr
Logsjö by   Kvisserud hmn Rönnekullalyckan gärde?
Logsjö by /Se   Kvisserudskolan hmd Rönnekullen kulle
Logsjö gd /Se   Kyrkevärdapetters hmd Sageråshagen hage
Lons f.d. torp /Se   Kyrkogården jordlägenhet Samfallsvägen genväg
Londen Saknas   Kälkesta gd Samfallsängen äng
Lund Saknas   Kälkesta kyrkoherdeboställe, hmn Samslåttern ängteg
Lund gd   Källtorp avs Samslätten ängteg
Lund gd?   Käxle gd Sandarna gärde
Lund gd   Käxle hmn Sanden flata (=gärde)
Lund gd   Käxle hmn Sandgropen grustag
Lund gård /Se   Käxlesmedens lht Sandgärdet gärde
Lötan gd?   Käxle, Stora hmd Sandåkersflaten gärde
Lötan gård   Landinastugan bs Sannagropen grustag
Lötan gård   Larstorpet avs Sannamarknadsplatsen jord
Lötan gd?   Larstorpet avs Sannaskogen skog
Löttene Saknas   Larserikastugan avs Sjöbron bro
Löten Saknas   Lassagården hmd Sibirien gärde?
Lötan gd   Lassegubbastugan lht Sjögatan väg
Lötan gd   Ledäng gd Sjökärraängen äng
Löten gårdar /Se   Ledäng hmn Sjökärret äng
Löten gårdar /Se   Liabacken avs Sjölandet strandremsa
Lötan hmn /Se   Libacken avs Sjösidan strandremsa
Mon torp   Lillgården avst. Skansabacken, Västra landsvägsbacke
Målareskogen lht /Se   Lindströmslyckan lht? Skansabacken, Östra landsvägsbacke
»møllawide», se Via Saknas   Linsastugan lht Skansalyckorna gärden
Norra gården Saknas   Lobacken torp Skansen skog
Norra gärdet Saknas   Lofallet lht Skenarebacken landsvägsbacke
Nykvistalyckan lht /Se   Lofallet avs Skinnpälsalyckan gärde
Nästorp by   Logsjö bebyggelse Skogsgatan väg
Nästorp Saknas   Logsjö bebyggelse Skogsgatan väg
Nästorp Saknas   Logsjö by Skolhagen hage
Nästorp gd   Logsjö by Skomakarekullen kulle
Nästorp by /Se   Logsjö by Skrinvallsflaten Saknas
Nästorp by /Se   Logsjö Soldattorp avs Skrivarevallen gärde?
Nästorp by /Se   Logsjövägen avs Skräpkärret gärde
Riseberga kloster förr nunnekloster, nu hg   Logsjövägen avs Skymarken jord
Riseberga kloster f. kloster   Logsjövägen avs Skälsgrinden grind
Riseberga kloster f. kloster   Lons avs Skärshagen hage
Riseberga hg   Losjö, se Logsjö Saknas Slätten gärde
Riseberga herrgård   Lotta på kammarn´s bs Smedgärdet gärde
Riseberga herrgård   Luckekalles bebyggelse Smedhagen gärde
Riseberga kloster f. kloster   Luckestugan lht Smedhagen hage
Riseberga hg   Lugnet avs Smedjelyckan gärde?
Riseberga hg   Lugnet, Lilla avs Smedkullen kulle
Riseberga kloster f. kloster   Lugnet, Stora avs Smedkullen kulle
Riseberga herrgård   Lumpebacken avs Smockhålet källa
Riseberga kloster f. kloster   Lund gd Smockhålet källa
Riseberga kloster f. kloster, nu hg   Lund hmn Smockhålet källa
Riseberga kloster f. kloster   Lund lht Smockshålskällan källa
Riseberga hg   Lund lht Snarvibacken landsvägsbacke
Riseberga kloster f. kloster   Lund avs Snarvibäcken bäck
Riseberga hg   Lunda lht Snarvigropen grustag
Riseberga herrgård   Lunda avs Snarviskogen skog
Riseberga kloster f. kloster   Lundapettraper´s avs Snarviängarna ängar
Riseberga herrgård   Lustekrogen, se Skogstorp Saknas Sneddagärdet gärde
Riseberga kloster f. kloster   Lustekrog avs Snubbelyckan gärde
Riseberga herrgård   Lång Sörby by Snutafältet åker
Riseberga hg   Löten bebyggelse Snuten gärde
Riseberga kloster f. kloster   Lötan gd Sodom gärde
Riseberga herrgård   Lötan hmn Soldatlyckan gärde
Riseberga kloster f. kloster   Lötasmedjan avs Soldattäppan gärde
Riseberga hg   Lövabostället lht Stenbacken backe
Riseberga kloster f. kloster   Lövens lht Stenberget berg?
Riseberga herrgård   Lövlunda hmd Stenerösagärdet gärde
Riseberga kloster f. kloster   Lövsta lht Stengärdet gärde
Riseberga hg   Lövsta lht Stenharen gärde
Riseberga kloster f. kloster   Lövsta bs Stentäppan gärde
Riseberga förr kloster, nu herrgård   Lövsta avs Stora harn strandkant
Riseberga herrgård   Lövsta avs Stora harn strandkant
Riseberga kloster f. kloster   Lövsta avs Stora munken gärde
Riseberga hg   Lövåsen lht Storgårdsfallet skog
Riseberga kloster f. kloster   Lövåsen lht Storrönningarna gärden?
Riseberga herrgård   Lövåsen avs Storån, se Svartån Saknas
Riseberga kloster f. kloster   Lövåsen avs Strupagatan väg
Riseberga kloster f. kloster   Lövåsen avs Stubbahagen gärde
Riseberga herrgård   Mannebacken lht Stäringemossen mosse
Riseberga hg   Mannejons lht Sundet förbindelse
Riseberga hg   Marieberg lht Sundsbron bro
Riseberga kloster f. kloster   Marieberg lht Sundskärret kärr
Riseberga hg   Marieberg avs Svartkärret kärr
Riseberga kloster f. kloster   Marieberg avs Svartmossen kärr
Riseberga herrgård   Marielund lht Svartsjö åker
Riseberga kloster f. kloster   Marielund lht Svartån å
Riseberga hg   Marielund avs Svartån å
Riseberga herrgård   Marielund avs Svartån Saknas
Riseberga hg   Marielund avs Svartån å
Riseberga kloster f. kloster   Mejeriet hmd Sväleskogen skog
Riseberga kloster f. kloster   Mejeristagården hmd Svältan skog
Riseberga kloster f. kloster   Mellongården gd Svältan skog
Riseberga hg   Mellangården Saknas Svältan skog
Riseberga herrgård   Mellangården hmn Svältan äng
Riseberga kloster f. kloster   Mellangården hmn Svältalyckan gärde
Riseberga kloster f. kloster   Mellangården bebyggelse Svältaskogen skog
Riseberga hg   Mellangården hmn Syltan äng
Riseberga kloster f. kloster   Mellangården gd Sångareviken gärde
Riseberga kloster o herrgård   Mellangården hmn Sången gärde
Riseberga hg   Mellangården bebyggelse Säldrabacken backe
Riseberga kloster f. kloster   Mellangården hmn Säterit odling
Riseberga hg   Millangården hmn Sättran ängsteg
Riseberga kloster f. kloster   Mossen avs Södra munken gärde
Riseberga hg   Mossen avs Södra Skogsbrötet Saknas
Riseberga kloster o herrgård   Mossen lht Sörbykullen kulle
Riseberga kloster f. kloster   Mossen lht Sörängen sank mark
Riseberga kloster f. kloster   Mosshaga avs Sörängen äng
Riseberga kloster f. kloster   Mosstorp avs Tallholmen holme
Riseberga hg   Mosstorp lht Tallholmen ö
Riseberga kloster o herrgård   Mosstorp avs Tallholmen dunge
Riseberga f. kloster   Murgården bebyggelse Tampalandsbäcken bäck
Riseberga hg   Murgården hmn Tolvfältamossen mosse
Riseberga kloster f. kloster   Murgården, Lilla avs Tomten gärde
Riseberga kloster f. kloster   Murgården, Lilla lht Tomttäpporna gärden
Riseberga kloster o herrgård   Murgården, Lilla avs Trehörningen gärde
Riseberga kloster f. kloster   Murgården, Lilla avs Trehörningen sank mark
Riseberga kloster f. kloster   Myrhult, se Myrtorp Saknas Triangeln gärde
Riseberga hg   Myrhult bs Trindvassen holme
Riseberga hg   Myr(torp) bs Trosaälven = Svartån Saknas
Riseberga kloster f. kloster   Målareskogen lht Trystorpsjön sjö
Riseberga hg   Månstorp avst. Trystorpsmossen = Ägelstamossen Saknas
Riseberga kloster o herrgård   Mättan avs Trädabäcken bäck
Riseberga kloster f. kloster   Mörsan lht Trädagärdet gärde
Riseberga kloster o herrgård   Nilserikastugan lht Trädahagarna skogbeväxt ås
Riseberga hg   Nils-Jonsastugan bs Trädgårdsflatan gärde
Riseberga hg   Nils-Larsagården hmd Tullagärdet gärde
Riseberga kloster o herrgård   Nordhaga avs Tullastycket gärde
Riseberga kloster f. kloster   Norra gården bebyggelse Tångerågamossen = Ägelstamossen Saknas
Riseberga kloster f. kloster   Norrgården bebyggelse Tångeråsavrån Saknas
Riseberga hg   Norrgården hmn Tångeråsavägen landsväg
Riseberga förr nunnekloster, numera herrgård   Norrgården bebyggelse Ulrikemossen mosse
Riseberga kloster f. kloster   Norrgården hmn Utläggorna åkrar
Riseberga f. kloster   Norrgården bebyggelse Vadsbron landsvägsbro
Riseberga kloster o herrgård   Norrgården hmn Vallegatan väg
Riseberga nunnekloster, nu herrgård   Norrgården bebyggelse Vallfartsvägen vallväg
Riseberga kloster f. kloster   Norrgården hmn Vattenfallet bebyggelse
Riseberga förr nunnekloster, numera herrgård   Norrgården bebyggelse Velandasjön sjö
Riseberga förr nunnekloster, nu herrgård   Norrgården hmn Venarna Saknas
Riseberga förr nunnekloster, nu herrgård   Norrgården bebyggelse Viabäcken bäck
Riseberga kloster f. kloster   Norrgården hmn Viahagarna lövängar
Riseberga kloster f. kloster   Norrgården bebyggelse Vidènabacken backe
Riseberga förr nunnekloster, numera herrgård   Norrgården hmn Vindhammaren strandkant
Riseberga nunnekloster, nu herrgård   Norrgården gd Vindhammarsåkrarna Saknas
Riseberga kloster o herrgård   Norrgården hmn Vängsgärdet gärde
Riseberga kloster f. kloster   Norrgården bebyggelse Välandasjön sjö
Riseberga förr nunnekloster, nu herrgård   Norrgården gd Välandasjön sjö
Riseberga förr nunnekloster, nu herrgård   Norrgården hmn Välandaskogen skog
Riseberga förr nunnekloster, nu herrgård   Norrgården gd Välandasättran säter
Riseberga förr nunnekloster, nu herrgård   Norrgården hmn Norrgårdssättran säter
Riseberga kloster f. kloster   Norrgården bebyggelse Värbergsbacken landsvägsbacke
Riseberga förr nunnekloster, nu herrgård   Norrgården bebyggelse Värbergskullen kulle
Riseberga kloster o herrgård   Norrgården hmn Värhultategarna gärde
Riseberga kloster f. kloster   Norrgården hmn Västerängen äng
Riseberga förr nunnekloster, nu herrgård   Norrtorp avs Västerängen äng
Riseberga förr nunnekloster, nu herrgård   Norrängen hmd Västerängskällan källa
Riseberga förr nunnekloster, nu herrgård   Norrängen hmd Västra gärdet löväng
Riseberga förr nunnekloster, nu herrgård   Nybygget avs Västre hagen löväng
Riseberga förr nunnekloster, nu herrgård   Nybygget avs Ystängen sank äng
Riseberga förr nunnekloster, nu herrgård   Nyhem lht Ådagärdet gärde
Riseberga kloster o herrgård   Nyhem avs Åkrabybäcken bäck
Riseberga kloster f. kloster   Nykvistalyckan avst. Åkrabyskogen långsträckt skogsparti
Riseberga kloster f. kloster   Nytorp avs Ålehagen hage
Riseberga kloster f. kloster   Nytorp lht Ålestubbarna trakt
Riseberga förr nunnekloster, nu herrgård   Nytorp avs Ålhagen hage
Riseberga förr nunnekloster, nu herrgård   Nyttorp avst. Ån = Svartån Saknas
Riseberga förr nunnekloster, nu herrgård   Nyttorp avs Åsagärdet gärde
Riseberga kloster f. kloster   Nyängen avs Åsakällan källa
Riseberga förr nunnekloster, nu herrgård   Nyängen avs Åsaskålebacken landsvägsbacke
Riseberga förr nunnekloster, nu herrgård   Nyängen torp Åsaskålebäcken bäck
Riseberga förr nunnekloster, nu herrgård   Nyängen lht Åsaskålekällan källa
Riseberga kloster o herrgård   Nämndemansgården hmn Åsaskålskällan källa
Riseberga kloster f. kloster   Näset lht Åsbitarna odling
Riseberga kloster f. kloster   Näset avs Åsen mark
Riseberga förr nunnekloster, nu herrgård   Nästorp gd Äglestamossen mosse
Riseberga kloster f. kloster   Nästorp hmn Ägelstaskogen skog
Riseberga förr nunnekloster, nu herrgård   Nästorp, Lilla hmd Ägelstaängen löväng
Riseberga förr nunnekloster, nu herrgård   Nästorp, Norra Saknas Älhagen Saknas
Riseberga kloster o. herrgård   Nästorp, Stora hmd Ängabackaskogen skog
Riseberga kloster f. kloster   Nästorp, Södra avst. Ängabackaängen löväng
Riseberga hg   Per-Dansagården hmd Ängavägen väg
Riseberga hg   Per-Ersastugan hmd Ängemossen mosse
Riseberga hg   Perstorp avs Ängkullarna löväng
Riseberga hg   Perstorp avs Ängslyckediket dike
Riseberga kloster o herrgård   Perstorp avs Ängstorpaflatan åker
Riseberga kloster f. kloster   Perstorp avs Ojan skogbeväxt kulle
Riseberga f. kloster, nu hg   Persånsgården bebyggelse Ojebacken landsvägsbacke
Riseberga hg   Perånsagården hmn Ojekullen kulle
Riseberga kloster f. kloster   Perånsagården hmn Ökna skog
Riseberga hg   Petter-Persagården hmd Örekullen kulle
Riseberga hg   Pipstället lht Öskogen kulle
Riseberga kloster o herrgård   Pisketampaerkers (stuga) lht Österängen äng
Riseberga kloster f. kloster   Prånsgården, se Perånsgården Saknas Österängen äng
Riseberga hg   Prästgården, se 1 Kälkesta bebyggelse Österängsbacken backe
Riseberga hg   Prästgården = 1 Kälkesta hmn Östre mossen mosse
Riseberga kloster o herrgård   Perstorp avs  
Riseberga kloster f. kloster   Pörtet torkhus  
Riseberga förr nunnekloster, nu herrgård   Ralatorpet avs  
Riseberga hg   Rastholmen avs  
Riseberga hg   Risberga kloster bebyggelse  
Riseberga hg   Riseberga säteri  
Riseberga hg   Riseberga hg?  
Risebega hg   Riseberga kloster säteri  
Riseberga hg   Riseberga kloster säteri  
Riseberga kloster o herrgård   Rom lht  
Riseberga herrrgård   Rosta avs  
Riseberga f. kloster, nu hg   Rusthållet, se Rusthållsgården Saknas  
Riseberga kloster f. kloster   Rusthållsgården bebyggelse  
Riseberga kloster f. kloster   Rusthållsgården hmn  
Riseberga kloster f. kloster   Rusthållsgården hmn  
Riseberga hg   Råntorp gd  
Riseberga hg   Råntorp torp  
Riseberga kloster f. kloster   Råntorp hmn  
Riseberga hg (förr nunnekloster)   Rösan avs  
Riseberga förr kloster, nu herrgård   Samslätten utjord  
Riseberga kloster f. kloster   Sandgropen bs  
Riseberga hg (förr nunnekloster)   Sandinastugan bs  
Riseberga kloster f. kloster   Sandkilen avs  
Riseberga förr kloster, num. hg   Sandviken hmd  
Riseberga kloster f. kloster   Sanna gd  
Riseberga kloster o herrgård   Sanna gästgiveri  
Riseberga hg (förr nunnekloster)   Sannakrogen lht  
Riseberga kloster f. kloster   Schybergsfredrikastugan backstuga  
Riseberga f. kloster   Schybergsstugan bs  
Riseberga kloster f. kloster   Schybergsstugan bs  
Riseberga f. kloster   Sjökärret lht  
Riseberga hg (förr nunnekloster)   Sjötorp lht  
Riseberga kloster f. kloster   Sjöstorp lht  
Riseberga hg   Sjöstorp avs  
Riseberga förr kloster, nu herrgård   Sjöstorp avs  
Riseberga förr nunnekloster   Sjötorp torp  
Riseberga kloster f. kloster   Sjötorp lht  
Riseberga kloster förr nunnekloster   Skansen bs  
Riseberga hg   Skansen bs  
Riseberga f. kloster   Skansen lht  
Riseberga förr kloster   Skansen avs  
Riseberga hg   Skenarebacken avst.  
Riseberga förr kloster   Skinnpälsalyckan avs  
Riseberga förr kloster   Skoglunda hmd  
Riseberga kloster f. kloster   Skoglunda avs  
Riseberga hg   Skoglunda avs  
Riseberga förr kloster, nu herrgård   Skogmanstorpet lht  
Riseberga förr kloster   Skogsbo avst.  
Riseberga hg   Skogshem lht  
Riseberga förr kloster, nu herrgård   Skogshyddan avs  
Riseberga förr kloster   Skogsmossen avs  
Riseberga förr kloster   Skogsmossen avs  
Riseberga förr kloster, nu herrgård   Skogstorp avs  
Riseberga förr kloster   Skogstorp avs  
Riseberga hg   Skogstorp avs  
Riseberga förr kloster, nu herrgård   Skogstorp avs  
Riseberga förr kloster   Skogvaktaregården bebyggelse  
Riseberga kloster f. kloster   Skogvaktaregården hmn  
Riseberga kloster f. kloster   Skräddarelasses (stuga) bs  
Riseberga kloster f. kloster   Skräddareskogen lht  
Riseberga förr kloster   Skräpåsen bebyggelse  
Riseberga förr nunnekloster   Skänninge = Sörbytorp hmn  
Riseberga kloster f. kloster   Skän(n)ingstorp, se Sörbytorp Saknas  
Riseberga förr kloster   Skänningstorp = Sörbytorp hmn  
Riseberga förr kloster   Skäringstorp hmn  
Riseberga kloster f. kloster   Skärningstorp hmn  
Riseberga förr kloster   Smedberga gd  
Riseberga förr kloster   Smedberga hmn  
Riseberga förr kloster   Smedstorp lht  
Riseberga f.d. kloster   Smedstorp lht  
Riseberga förr kloster   Smedstorp avs  
Riseberga förr kloster, num. hg   Smedstorp lht  
Riseberga herrgård   Smörbyttan hmn  
Riseberga förr kloster   Snarvi bebyggelse  
Riseberga gd   Snarvi gd  
Riseberga förr kloster, num. hg   Snarve komministerboställe, hmn  
Riseberga kloster f. kloster   Snedden hmn  
Riseberga förr kloster, hgd   Snuten avs  
Riseberga förr kloster, hg   Snytan torp  
Riseberga förr kloster, num. hg   Snytan avs  
Riseberga kloster f. kloster   Sockenjorden avst.  
Riseberga förr kloster, num. hg   Sofieberg hmd  
Riseberga förr kloster, hg   Sofiero lht  
Riseberga kloster f. kloster   Sofiero avs  
Riseberga förr kloster, nu hg   Sofiero avst.  
Riseberga förr kloster, hg   Solbacka avst.  
Riseberga förr kloster, num. hg   Solbacken avst.  
Riseberga hg   Solberga säteri  
Riseberga förr kloster, num. hg   Soldattorpet lht  
Riseberga herrgård   Soldattorp, S. torp  
Riseberga förr kloster, num. hg   Soldattorpet, Södra del av Logsjö  
Riseberga herrgård   Solliden avs  
Riseberga kloster f. kloster   Sotarepetters (stuga) bs  
Riseberga kloster f. kloster   Spetsalyckan lht  
Riseberga förr kloster, nu herrgård   Stamanders» (stuga) bs  
Riseberga förr kloster, num. hg   Stenkulla gd  
Riseberga herrgård   Stenkulla hmn  
Riseberga gd   Stenstorp lht  
Riseberga förr kloster, num. hg   Stenstorp bebyggelse  
Riseberga herrgård   Stensäng lht  
Riseberga förr kloster   Stensäng avs  
Riseberga kloster o herrgård   Stensäng avst.  
Risaberga herrgård   Stenåsen torp  
Riseberga kloster f. kloster   Stenåsen lht  
Riseberga kloster f. kloster   Stinamajestugan bs  
Riseberga förr kloster, num. hg   Storgården bebyggelse  
Riseberga herrgård   Storgården bebyggelse  
Riseberga förr kloster, num. hg   Storgården hmn  
Riseberga förr kloster, num. hg   Storgården hmn  
Riseberga förr kloster, num. hg   Storgården hmn  
Riseberga kloster f. kloster   Storgården, Södra hmd  
Riseberga förr kloster, num. hg   Stutagården hmd  
Riseberga kloster o herrgård   Stäringe gd  
Riseberga kloster f. kloster   Stäringe hmn  
Riseberga herrgård   Stäringstorp bebyggelse  
Riseberga herrgård   Sulestugan bs  
Riseberga förr kloster, num. hg   Suttareboden avs  
Riseberga kloster f. kloster   Svensagården hmd  
Riseberga herrgård   Svällan bs  
Riseberga förr kloster, nu hg   Svältan hmd  
Riseberga herrgård   Svältan hmd  
Riseberga herrgård o. kloster   Svälten hmd  
Riseberga förr kloster   Svältfältastugan hmd  
Riseberga f. kloster, nu hg   Svängen hmd  
Riseberga kloster f. kloster   Sättertorpet gd  
Riseberga förr kloster, nu hg   Sättertorp hmn  
Riseberga förr kloster, nu hg   Sättertorp hmn  
Riseberga kloster o herrgård   Sättertorp hmn  
Riseberga hgd, fd. kl.   Sättertorp backstuga bs  
Riseberga kloster f. kloster   Sättran, se Sättertorp Saknas  
Riseberga förr kloster, num. hg   Sättran avs  
Risaberga herrgård   Sättran = 1 Sättertorp hmn  
Riseberga förr kloster, num. hg   Sättran hmd  
Riseberga fd. kl., hgd   Sättran hmn  
Riseberga kloster o herrgård   Södervik avs  
Riseberga kloster f. kloster   Södra gården hmn  
Riseberga förr kloster, nu hg   Södra gården hmn  
Riseberga fd. kl., gd   Södra gården hmd  
Riseberga kloster f. kloster   Södra gården hmd  
Riseberga förr kloster, nu hg   Södra gården hmn  
Riseberga fd. kl., hgd   Södra gården hmn  
Riseberga förr kloster, nu hg   Södra gården bebyggelse  
Riseberga herrgård   Södra soldattorpet Saknas  
Riseberga förr kloster, nu herrgård   Södrastugan lht  
Riseberga förr kloster, nu herrgård   Sörbergs, se Gunnarstorp Saknas  
Riseberga förr nunnekloster   Sörbergs soldatstuga lht  
Riseberga kloster o herrgård   Sörby bebyggelse  
Riseberga kloster f. kloster   Sörby by  
Riseberga nunnekloster   Sörby by  
Riseberga förr kloster, nu herrgård   Sörby by  
Riseberga nunnekloster   Sörbylund hmd  
Riseberga kloster f. kloster   Sörbylund avs  
Riseberga nunnekloster   Sörbylånga by  
Riseberga nunnekloster   Sörbyskolan avst.  
Riseberga kloster o herrgård   Sörbytorp gd  
Riseberga förr nunnekloster   Sörbytorp hmn  
Riseberga kloster f. kloster   Sörbytorp hmn  
Riseberga hg, förr kloster /Se   Sörbytorp hmn  
Riseberga herrgård, förr kloster   Sörfältalyckan lht?  
Riseberga förr kloster, nu herrgård   Sörgården bebyggelse  
Riseberga herrgård, förr kloster   Sörgården hmn  
Riseberga förr kloster, nu hg   Sörgården bebyggelse  
Riseberga förr nunnekloster, nu hg   Sörgården hmn  
Riseberga herrgård,förr kloster   Sörgården bebyggelse  
Riseberga herrgård, kloster   Sörgården hmn  
Riseberga herrgård   Sörgården bebyggelse  
Riseberga kloster o herrgård   Sörgården hmn  
Riseberga kloster f. kloster   Sörgården bebyggelse  
Riseberga kloster f. kloster   Sörgården hmn  
Riseberga förr kloster, nu herrgård   Sörgården bebyggelse  
Riseberga herrgård, förr kloster   Sörgården gd  
Riseberga herrgård, förr kloster   Sörgården hmn  
Riseberga kloster f. kloster   Sörgården gd  
Riseberga kloster f. kloster   Sörgården hmn  
Riseberga hg (förr kloster)   Sörgården gd  
Riseberga kloster f. kloster   Sörgården hmn  
Riseberga förr nunnekloster   Sörmanskullen lht  
Riseberga förr nunnekloster   Sörstugan bebyggelse  
Riseberga kloster f. kloster   Sörändan avs  
Riseberga hg, förr kloster   Sörändan avs  
Riseberga kloster f. kloster   Sörändan avs  
Riseberga hg   Sörängen lht  
Riseberga f. kloster, nu hgd   Sörängen avs  
Riseberga hg   Sörängen avs  
Riseberga kloster o herrgård   Tallekullen = Tallholmen avs  
Riseberga kloster f. kloster   Tallholmen avs  
Riseberga kloster   Tallholmen avs  
Riseberga fd. kloster   Tildas stuga bs  
Riseberga kloster f. kloster   Tingshuset lht  
Riseberga f. kloster, nu hg   Tjuvhem bebyggelse  
Riseberga kloster f. kloster   Tjuvhem bebyggelse  
Riseberga förr kloster   Tjuvhem bebyggelse  
Riseberga förr kloster   Tomten avs  
Riseberga kloster f. kloster   Torggården bebyggelse  
Riseberga förr kloster   Torggården hmn  
Riseberga kloster f. kloster   Tranebärskärret hmd  
Riseberga förr kloster   Trasefjärdedelen hmd  
Riseberga kloster förr kloster   Träda gd  
Riseberga f. kloster   Träda by  
Riseberga förr kloster, nu herrgård   Träda by  
Riseberga förr kloster   Trädalund avs  
Riseberga kloster f. kloster   Trädalund avs  
Riseberga herrgård   Träda, Nedra hmd  
Riseberga kloster f. kloster   Träda, Övra lht  
Riseberga kloster f. kloster   Träda soldattorp soldattorp  
Riseberga kloster förr kloster   Tullastugan lht  
Riseberga kloster förr kloster   Tuppakullen lht  
Riseberga kloster förr kloster   Tuppenhov avs  
Riseberga kloster förr kloster   Tuppenhovabacken lht  
Riseberga kloster f. kloster   Tupphult hmd  
Riseberga kloster f. kloster   Tupphult hmd  
Riseberga f. kloster, numera hg   Tupphult hmd  
Riseberga förr kloster   Tyresgården, se Klockaregården Saknas  
Riseberga förr kloster, nu hg   Tyrisgården lht  
Riseberga kloster f. kloster   Ugglebo avs  
Riseberga förr kloster   Ulriksdal, Vidings soldattorp Saknas  
Riseberga kloster f. kloster   Utah, se Ängatorp Saknas  
Riseberga kloster f. kloster   Utah Saknas  
Riseberga hg   Utsikten torp  
Riseberga f. kloster, nu hgd   Utsikten lht  
Riseberga förr kloster   Utsikten torp  
Riseberga förr kloster, nu herrgård   Vallinastugan lht  
Riseberga förr kloster   Velanda bebyggelse  
Riseberga hg (förr nunnekloster) /Se   Venan lht  
Riseberga förr kloster, nu hg   Venan avs  
Riseberga förr kloster   Venategen avs  
Riseberga hg   Via bebyggelse  
Riseberga kloster f. kloster   Via bebyggelse  
Riseberga hg   Via by  
Riseberga herrgård   Vidingabostället avs  
Riseberga förr kloster, nu hg   Vidings soldattorp avs  
Riseberga kloster f. kloster   Vången torp  
Riseberga förr kloster, nu hg   Vången torp  
Riseberga förr kloster, nu hg   Vången hmd  
Riseberga f. kloster, nu hg   Vången bebyggelse  
Riseberga förr kloster, nu hg   Vångkärret torp  
Riseberga kloster f. kloster   Vångkärret, se Vången torp  
Riseberga förr nunnekloster, nu hg   Vånglyckan lht  
Riseberga förr kloster   Vångkärret hmd  
Riseberga kloster f. kloster   Vägen gd  
Riseberga kloster Saknas   Vägen hmn  
Riseberga hg, f.d. kl.   Välanda bebyggelse  
Riseberga kloster f. kloster   Välanda by  
Riseberga förr kloster, nu herrgård   Välanda by  
Riseberga förr kloster, nu hg   Välanda soldattorp soldattorp  
Riseberga kloster   Vällmansbacken avs  
Riseberga förr kloster, nu herrgård   Värberg torp  
Riseberga kloster f. kloster   Värberg lht  
Riseberga förr kloster   Värhulta hmd  
Riseberga kloster   Värhulta Saknas  
Riseberga kloster   Västanlid avs  
Riseberga f.d. kloster   Västanlid avs  
Riseberga kloster f. kloster   Västergården kvarntomt  
Riseberga kloster f. kloster   Västergården bebyggelse  
Riseberga kloster   Västergården bebyggelse  
Riseberga kloster f. kloster   Västergården hmn  
Riseberga hg   Västerängen avs  
Riseberga kloster   Västerängen avs  
Riseberga kloster f. kloster   Västra torpet torp  
Riseberga förr kloster, nu hg   Västra torpet lht  
Riseberga hg (förr kloster)   Zululandet bs  
Riseberga förr kloster   Åkerby bebyggelse  
Riseberga hg, (förr kloster)   Åkerby by  
Riseberga kloster f. kloster   Åkerby by  
Riseberga f.d. kloster, nu hg   Åkraby, se Åkerby Saknas  
Riseberga hg   Åland utjord  
Riseberga kloster   Åland utjord  
Riseberga förr kloster   Åland avs  
Riseberga kloster   Åland avs  
Riseberga Kloster Saknas   Åsagården hmd  
Riseberga f. kloster, nu gd   Åsaskåla hmd  
Riseberga kloster f. kloster   Åsaskåla hmd  
Riseberga förr kloster   Åsen hmd  
Riseberga kloster f. kloster   Ägelsta bebyggelse  
Riseberga förr kloster   Ägelsta by  
Riseberga hg   Ägelstastugan lht  
Riseberga kloster   Ängabacken hmd  
Riseberga kloster f. kloster   Ängatorp lht  
Riseberga herrgård   Ängen torp  
Riseberga kloster f. kloster   Ängen lht  
Riseberga kloster f. kloster   Ängen hmd  
Riseberga förr kloster, nu hg   Änghaga avs  
Riseberga kloster f. kloster   Änglunda lht  
Riseberga kloster f. kloster   Änglunda avs  
Riseberga förr kloster, nu gd   Änglunda hmd  
Riseberga förr kloster, nu herrgård   Ängtorp hmd  
Riseberga kloster f. kloster   Ängtorp bebyggelse  
Riseberga kloster f. kloster   Ättehögarna avs  
Riseberga f. kloster   Ättehöjden utjord  
Riseberga kloster f. kloster   Ättehöjden utjord  
Riseberga hg   Ättehöjden avs  
Riseberga kloster f. kloster   Ättehöjden avs  
Riseberga kloster f. kloster   Ätthöjden utjord  
Riseberga f. kloster, nu hg   Örebro Svartå järnvägsaktiebolag grustag avs  
Riseberga f. kloster   Örebro Svartå järnvägs grustag avs  
Riseberga kloster f. kloster   Östergården gd  
Riseberga kloster f. kloster   Östergården hmn  
Riseberga hg   Östergården bebyggelse  
Riseberga förr kloster   Östergården bebyggelse  
Riseberga herrgård   Östergården hmn  
Riseberga kloster f. kloster   Östra boden lht  
Riseberga kloster f. kloster   Östra torpet torp  
Riseberga herrgård   Östra torpet lht  
Riseberga förr kloster      
Riseberga herrgård      
Riseberga f. kloster, nu hg      
Riseberga kloster f. kloster      
Riseberga förr kloster, nu hg      
Riseberga kloster f. kloster      
Riseberga förr kloster, nu hg      
Riseberga kloster f. kloster      
Riseberga kloster f. kloster      
Riseberga f. kloster      
Riseberga kloster f. kloster      
Riseberga förr kloster, nu hg      
Riseberga kloster f. kloster, nu hg      
Riseberga förr kloster      
Riseberga f. kloster, nu hg      
Riseberga f. kloster, nu hg      
Riseberga kloster förr kloster      
Riseberga kloster f. kloster      
Riseberga förr kloster, nu hg      
Riseberga kloster f. kloster      
Riseberga förr kloster, nu hg      
Riseberga kloster f. kloster      
Riseberga herrgård?      
Riseberga f. kloster      
Closter Saknas      
Riseberga kloster f. kloster      
Riseberga f. kloster, nu hg      
Risberge closter Saknas      
Riseberga kloster Saknas      
Risbärga Clösters Saknas      
Riseberga herrgård      
Riseberga herrgård      
Riseberga herrgård      
Riseberga herrgård      
Riseberga kloster förr kloster      
Riseberga kloster f. kloster      
Riseberga herrgård      
Riseberga förr kloster      
Riseberga kloster f. kloster      
Riseberga hg      
Riseberga förr kloster      
Riseberga f. kloster, nu hg      
Riseberga herrgård      
Riseberga herrgård      
Riseberga herrgård o. kloster      
Riseberga herrgård      
Riseberga herrgård      
Riseberga herrgård      
Riseberga herrgård      
Riseberga herrgård      
Riseberga herrgård      
Riseberga gård /Se      
Riseberga förr kloster, gd /Se      
Riseberga gd /Se      
Riseberga förr kloster, gd /Se      
Riseberga kloster gods /Se      
Riseberga Saknas /Se      
Riseberga kloster ruin /Se      
Råntorp Saknas      
Råntorp gd      
Råntorp gd      
Ront. Saknas      
Råntorp gd      
Råntorp gård      
Råntorp gd      
Ronntorp Saknas      
Samslätten Saknas      
Samslåten Saknas      
*Sankt Olovs altare Saknas      
Sankt Peters kor Saknas      
Sanna gd      
Sanna gd      
?Sanna gård      
Sanna gd?      
Sanna gd      
Sanna Saknas      
Sanna gd      
Sanna gd      
Sanna gd      
Sanna gård      
Sanna gd      
Sanna gård      
Sanna gd      
Sanna gd      
Sanna gd      
Sanna gd      
?Sanna gd      
Sonda Saknas      
Sanna gd?      
Sanna gård      
Sanna gd      
Sanna gd      
Sanna gd      
Sanna gd      
Sanna gd      
Sanna gård      
Sanna gd /Se      
Sanna gd /Se      
Sanna Edsbergs Saknas /Se      
Skinnpälsalyckan lht /Se      
Smedberga gård      
Smedberga gd      
Smedberga gd      
Smedberga gård      
Smedberga gd      
Smedberga gd      
Smedberga gd      
Smeberge Saknas      
Smedberga gd?      
Smedberga gd      
Smedberga gd      
Smedberga gård      
Smedberga gård      
Smedberga hemman /Se      
Smedberga gård /Se      
Snarve gd      
Snarve komministerboställe      
Snarfve bost.      
Snarvi Saknas      
Snarvi Saknas      
Svarve gd      
Snarfve bost.      
Snarfve bost.      
Snarfve bost.      
Snarvid komministerbost.      
Snarvi gd /Se      
Snarvi gd /Se      
Snarvi gd /Se      
Snarvi by /Se      
?Solberga säteri      
?Solberga säteri      
?Solberga säteri      
?Solberga säteri      
Solberga Saknas      
Solberga nu försv. gd      
Solberga Saknas      
Solberga Saknas      
Solberga gd      
Solberga Saknas      
Solberga nu försv. gd      
Solberga säteri      
Solberga Saknas      
Stenkulla Saknas      
»sterlige», se Stäringe gd      
(?) Stäringe gd      
?Stäringe gd      
?Stäringe gd      
Stäringe gd?      
Stäringe gård      
Stäringe gd      
Stäringe gd      
Stärlinge gd      
Stäringe gård      
Stäringe gd      
Stäringe gd      
Stäringe gd      
Stäringe gd      
Stäringe gd      
Stäringe gd      
Steringe Saknas      
Stäringe by      
Stäringe gd      
Stäringe gd      
Stäringe gd      
Stäringe gård      
Stäringe gård      
Stäringe gd /Se      
Stäringe gd /Se      
Svensborg f. kungsgård      
Sättertorp Saknas      
Södra gården Saknas      
Södre gården Saknas      
Södra kvarnen Saknas      
Södrastugan torp /Se      
Sörby by      
Sörby? Saknas      
Sörby by      
?Sörby by      
Sörby by      
?Sörby by      
Sörby by?      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby[långa] by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
?Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby, se Sörbylånga by      
Sörby Saknas      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by /Se      
Sörby by /Se      
Sörbylånga by      
Sörbylånga by      
Sörbylånga by      
Söderbylånga Saknas      
Sörbytorp Saknas      
Sörbytorp by      
Texle, se Käxle by      
»Texle», se Käxle by      
*Thæxle, se Käxle by      
Tranebärskärret, se Vångskärret hmd      
Träda by      
Träda by      
Träda by      
Träda by      
Träda Saknas      
Träde Saknas      
Träda by      
Träda by      
Träda by      
Träda by?      
Träda by      
Träda by /Se      
Träda by /Se      
*Träda kvarn Saknas      
Tyrisgården gård /Se      
Velanda by      
Velanda by      
Velanda by      
Saknas Saknas      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
?Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
?Via by      
?Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
?Via by      
Via by      
Vida Saknas      
Via Saknas      
Via by      
Via by      
Via by?      
Via by      
Via by      
Via by /Se      
Via by /Se      
Via by /Se      
Vången gård /Se      
Vången torp /Se      
Vångkärret uppodlat torp /Se      
Vångskärret hmd /Se      
Vägen gd      
Vägen Saknas      
Wärenn Saknas      
Vägen Saknas      
Vägen gd      
Vägen Saknas      
Vägen gd      
Välanda by      
Welanda Saknas      
Välanda by      
Välanda by      
Wälanda Saknas      
Velanda Saknas      
Välanda by      
Välanda by      
Velanda Saknas      
Välanda by /Se      
Åkerby indr. militieboställe      
Åkerby bost.      
Åkerby by      
Åkerby boställe      
Åkerby bost.      
Åkerby by      
Åkerby by      
?Åkerby gd      
Åkerby Saknas      
Åkerby Saknas      
Åkerby Saknas      
Åkerby by      
Åkerby bost.      
Åkerby bost.      
Åkraby Saknas      
Åkerby by      
Åkerby by /Se      
Åsagården, se Åsaskålen gård      
Åsaskålen gård /Se      
Åslatorp, se Blankholmen by      
Åslatorp Saknas      
Äslatorp Saknas      
Åslatorp, se Blankholmen Saknas      
Ägelsta by      
Ägelsta by      
Ägelsta by      
Ägelsta by      
Ägelsta by      
Ägelsta by      
Eglesta Saknas      
Ägelsta by      
Eglesta Saknas      
Eglesta Saknas      
Ägelsta Saknas      
Elgesta Saknas      
Egersta Saknas      
Egelsta Saknas      
Ägelsta by /Se      
Ägelsta by /Se      
Ägelsta by /Se      

  ^  

Örebro läns socknar m.m.