ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kumla socken : Kumla härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1446 Naturnamn : 186 Bebyggelsenamn : 974 Naturnamn : 627
Kumla sn Andbrunn(en) göl /Se Kumla stad och sn Alebergshagen hage
Kumla sn o. hd Arnsudden terräng Kumla sn sn Alebuskahagen hage
Kumla sn Backatorpet ägomark Kumla sn o. hd Alehagen hage
Kumla sn o. hd Baggarna ägonamn /Se Saknas Saknas Alkärret kärr
Kumal landsförs. landsförs Barnbrännarestenen gränsmärke Kumla sn Alkärret kärr
Kumla sn Barnbrännarestenen gränssten Kumla socken och hd Andbrunnen kärr
Kumla sn Barnbrännesten gränsmärke /Se Kumla socken sn Annebrunn, se Andbrunnen Saknas
Kumla sn o. hd Berg Saknas Gränby gäss inbyggarbeteckning Antonhagen äng
Kumla sn Björka Hultaskog skogslott /Se Kumlastutar inbyggarbeteckning Backarna skogshöjd
Kumla sn Björnrösena fornlämningar Kumla stutar inbyggarbeteckning Backgårdena åkrar
Kumla landsförs. landsförs Blackstakärret äng /Se Kumla stutar inbyggarbeteckning Barnbrännarehällen sten
Kumla sn o. hd Blötesbacken ägomark Kumling inbyggarbeteckning Barnbrännarehällen sten
Kumla sn Brogar ägonamn /Se Stut inbyggarbeteckning Bergahagsgärdet gärde
Kumla sn Byrstasätran utäng /Se Stut inbyggarbeteckning Björka Hultaskog, se Hultaskogen Saknas
Kumla sn Byrstasättra ägomark Stutar inbyggarbeteckning Björka utäng, se Hultaskogen Saknas
Kumla sn Bönsberget ägomark Kumla stutar inbyggarbeteckning Björkarån rågång
Kumla sn Djupadalsparken park Kumla stutar inbyggarbeteckning Björkaskogen, se Hultaskogen Saknas
Kumla stad Djurskogen skog Rala vargar inbyggarbeteckning Björkens hag hagmark
Kumla sn Dumparebacken vägbacke /Se Sanna höns inbyggarbeteckning Blackstabacken backe
Kumla sn Dykärret Saknas Stenebacka ungar inbyggarbeteckning Blackstabron bro
Kumla sn, hd Ekebosätter Saknas Adolfsber avs Blackstakärret kärr
Kumla sn Ekebymossen mosse Adolfsberg lägenhet Blackstaån å
Kumla sn Ekebymossen Saknas Agnesberg avs Blackstaån del av Raleån
Kumla sn o. hd Ekebymossen mosse Almeborg avs Blåbärshagen hage
Kumla by o. sn Ekebymossen mosse Almedal avs Blåbärskället kärr
Kumla stad Ekeby äng utjord Almanäs avs *Blängbo backe
Kumla sn Fallalogen ekonomibyggnad(?) Almtorpet torp Blötesbacken åker
Kumla sn Fallet markområde /Se Aln avs Brante backen backe
Kumla sn o. hd Flyerna terräng /Se Alphyddan lägenhet Brante backen vägbacke
Kumla sn Fornabybacken tomt /Se Alriksberg avs Bratta backen backe
Kumla sn Fornabyrenen ägomark? /Se Altorp avs Bredskiftet Saknas
Kumla sn o. hd Norra Fornaby åkrar ägonamn /Se Alvik lht Bredåkersskiftet, se Södra skiftet Saknas
Kumla sn Södra Fornaby åkrar ägonamn /Se Amsterdam lht Brohagen åker
Kumla sn o. hd Fågelsjön sjö Amsterdam bebyggelse Brona källa
Kumla sn Godrösan röse(?) AndersErsatorpet torp Broåkrarna åkrar
Kumla sn Grafallet Saknas Andersro lht Brunnen, se Brona Saknas
Kumla sn Gravfallet ägonamn /Se Anderstorp, se Fåglahaget Saknas Brunnen kärrpöl
Kumla sn o. hd Grindtorp Saknas Anderstorp lht Brunnen vattensamling
Kumla sn Gåsakällan källa Annelund lht Brunnsvägen väg
Kumla sn /Se Gåsakällan källa (?) Annelund Saknas Brånstavägen väg
Kumla sn Hermans kulle kulle /Se Annelund Saknas Brånstavägen väg
Kumla sn, hd Hilstrorna åker /Se Anesta lht Bråtakärret kärr
Kumla stad Hjortabacken backe /Se Axboholm lht Bråtakärret kärr
Kumla sn Hjortsbergakilen ägomark Axelhill lht Brändåsavägen väg
Kumla sn Hjortsbergskilen ägonamn /Se Backa lht Bränningarna äng
Kumla sn o. hd Hjorvardsborg förr byggnad Backa bebyggelse Bränningarna äng o åker
Kumla sn *Hult skogsområde /Se Backarand lht Bränningskärret ängsmark
Kumla socken Hultabotten utäga /Se Backen bebyggelse Byavrån åkerstycke
Kumla socken Hultaskogen skogslott /Se Backen torp Byrstabäcken bäck, (el. grav)
Kumla sn o. hd Hultaskogen utjord /Se Backtorpet, se Backen Saknas Bystabäcken bäck
Kumla socken Hult(a)ängen sidvallsängar /Se Baggetorp hmn Byrstagatan väg
Kumla sn Hultet skogslott /Se Ballersta by Byrstahitarna åker
Kumla sn *Hultir, (*Hultar) skogsområde /Se Ballersta by Byrstabäcken, se Byrstagraven Saknas
Kumla sn Hynnebergsdelden ägonamn /Se Baracklägret lht Byrstagraven kanal
Kumla by och socken Hynnebergsåkrarna ägonamn /Se Barkenlund lht Byrstakroken vägkrök
Kumla sn Hörstabacken terräng Barrhagen lht Byrstaskogen skogsområde
Kumla sn *Jogla(n) naturnamn /Se Bengtsro lägenhet Byrstasätra, se Utängen Saknas
Kumla sn Järsjögraven terräng Bengtstorp lht Byrsta utängen, se Utängen Saknas
Kumla sn Järsjö hällar terräng Bengtstorp Saknas Bystabäcken bäck
Kumla sn Järsjösätran utäng /Se Berga, se Stenebacken Saknas Byåkrarna åker
Kumla sn Järsjösättra ägomark Berga hmn Båråkersskiftet Saknas
Kumla sn Jättestenen sten /Se Berga lht Bäckåkrarna åker
Kumla sn Jättestenen sten /Se Berga lägenhet Bönsberget kulle
Kumla sn Kalkugnsbacken terräng Bergaholm lht Börstäppan åker
Kumla sn Kapellkällan Saknas Berget soldattorp Dalsdiket dike
Kumla sn o. hd Kapellkällan, se Kapellan Saknas Berget, se Mellangården Saknas Dammåkrarna Saknas
Kumla sn Kapla Saknas Berget gård Danielsbacken backe
Kumla sn Kappala källa Bergstorp lht Danielskällan källa
Kumla sn o. hd Kapallan källa Bernstorp lht Danilabacken, se Danielsbacken Saknas
Kumla sn Kapplakällan källa(?) Betania lht Den fördolda skatten skiffertag
Kumla sn Kilamossen mosse /Se Betel lägenhet Djupdalen dalstråk
Kumla sn Kilbacken terräng Betfage lht Djurskogen, Lilla o. Stora skogspark
Kumla sn Klockarelyckan Saknas Bjärka by Djurskogen, Lilla o. Stora skogspark
Kumla landsförs. landsförs Klockarelyckan f. äng »Björkens» torp Djurängstäppan åker
Kumla sn Klockare Lyckorne ägonamn /Se Björkholmen lht Donation täppa
Kumla sn o. hd Korsta lycka äga /Se Björklunda lht Donation täppa
Kumla sn Korstallen tall(?) Björklunden lägenhet Drottningshaget sankmark
Kumla sn Korstallen försv. tall, vägkorsning /Se Björkmossen lht Dråpakällan källa
Kumla stad, f.d. by Korstallen tall /Se Björkro lht Dumparebacken berghäll
Kumla sn Korstallshagarne äga /Se Björkudden lht Dumparebacken backe
Kumla sn Korsta röse råmärke /Se Björstorp lht Dumparebacken berghäll
Kumla sn o. hd *Kringzengenn Saknas Blacksta bebyggelse Dumparebacken backe
Kumla stad, sn och hd Kryngesäng Saknas Blacksta lht Dumparebacken backe
Kumla sn Kråkbrunnen göl /Se Blacksta by Dyringakällan källa
Kumla sn *Kräcklinge mar terräng Blacksta by Ekebybäcken bäck
Kumla sn Kullarna fornlämning Blacksta Kvarn, se 1 Nykvarn Saknas Ekebymossen mosse
Kumla sn Kumla högar fornlämning Blomsterhult lht Ekebymossen mosse
Kumla stad Kumla högar, (Kumlahögarna) gravhögar /Se Blomsterhult lht Eksjö ängstycke
Kumla sn Kumlahögarna, (Kumla högar) gravhögar /Se Bona Saknas Eksjö äng, (förr sjö)
Kumla sn Kumlasjön sjö Borgs Stp Saknas Erik Elias kokärr, se Kokärret Saknas
Kumla sn Kumlasjön badsjö /Se Borgholm lht Fallabackarna åkrar
Kumla sn Kumlaån å Borås lht Fallet åker
Kumla stad Kumlaån å Boställsgården gd Fallet åkrar
Kumla sn Kung Krus sten fornlämning Boställsgården bebyggelse Fallet hage
Kumla landsförs. landsförs Kungsängen äng, (nu åker) Boställsgården, se Trumpetgården Saknas Fallet åkermark
Kumla sn Kyrkolyckan äga /Se Brattberget lht Fattigstugbacken backe
Kumla sn Kålsbäcken bäck Bro lht Femstensrösan stenrös
Kumla sn o. hd Lekebacken höjd Broby lht Femstenarösan gränsröse
Kumla sn Lekebacken fornlämning Bromsebo lht Flåten åker
Kumla sn Lekebacken höjd /Se »Bromsgrinden» lht Flotten åker
Kumla sn Lekebacken höjd /Se Brotorp lht Flåtskiftet Saknas
Kumla sn Lekebacken höjd /Se Brotorp Saknas Frestaren åker
Kumla landsförs. landsförs Lekebacken höjd /Se Brunnsberg Saknas Frestaren åker, (förr äng)
Kumla sn o. hd Lillsjön f.d. sjö Brunnskullen Saknas Frisgärdet åker
Kumla sn Lillsjön ägomark Brunnskullen lht Främsta skifterna åkrar
Kumla sn Lillsjön sjö /Se Brunnsparken lht Fukkärret Saknas
Kumla lfs Lisslemossen mosse Brännagården bebyggelse Furekärret åker
Kumla sn Lund ägonamn /Se Brånntorp Saknas Fylstategen, se Kungsängen Saknas
Kumla sn Lundsbacken terräng(?) Brånsta by Fylsta utjord, se Kungsängen Saknas
Kumla sn Lundsbacken höjd Brånstabacken Saknas Fylsta utjord, se Kungsängen Saknas
Kumla sn Lundsbacken naturnamn /Se Brånstatorp lht Fågelhagarna terräng
Kumla sn Lundsbacken höjd /Se Bråviken lägenhet Fåglahagarna hagmark
Kumla landsförs. landsförs Lunnabacken terräng Bränningen lht Fåglahagarna hagmark
Kumla f. by, nu stad Lunnabacken ägonamn /Se Buneberg, se Stenebacken Saknas Fårhagen hage
Kumla landsförs. landsförs Länsmanskullen kulle /Se Byringstorp lht Fördolda skatten, se Den fördolda skatten Saknas
Kumla landsförs. landsförs Lönntorp terräng Byrsta by Getingsbitarna åker
Kumla stad Lövfallet ägonamn /Se Byrsta by Gjuta skiftet Saknas
Kumla lfs Markabackarna terräng Byrstasta´n gårdanhopning Gogärdet åker
Kumla f. by, nu stad *Mosær sjö /Se Byrstasätra Saknas Gorösan kulle
Kumla sn Mosjön torrlagd sjö Byrstasätra Saknas Granbyängen, se Ängen Saknas
Kumla landsförs. landsförs Mosjön sjö Byrstasätra bebyggelse Gubb(a)rudsängen el. Gubbkärret skogsäng
Kumla landsförs. landsförs Mosjön f. sjö Byrstatorp by Gubbarudsängen Saknas
Kumla landsförs. landsförs Mosjön f.d. sjö Bysta gd Gubbkärret, se Gubbarudsängen Saknas
Kumla sn Mosjön f.d. sjö Bäckaskog lht Gubbåkrarna, Små åkrar
Kumla sn Mosjön f.d. sjö Bäckatorp, se Fåglahaget Saknas Gubbåkrarna, Stora åker
Kumla Saknas Mosjön f.d. sjö Bäckatorp lht Gutasåker f.d. åker
Kumla landsförs. landsförs Mosjön f.d. sjö Bäckatorp lägenhet Gränby ån å
Kumla sn Mosjön f.d. sjö Bäcklunda lht Grötabiten Saknas
Kumla socken Mosjön f.d. sjö Bäcktorp lht Gullkronebacken backe
Kumla sn Mosjön förr sjö Bäckå, se Stenebacken Saknas Gullkronebacken backe
Kumla sn Mosjön f.d. sjö Bäckå lht Gullkronegatan väg
Kumla landsförs. landsförs Mosjön f.d. sjö Börjesgården,se 1-7 Stene Saknas Gummegärdet del av åker
Kumla sn Mosjön f.d. sjö Charlottenberg lht Gåsakällan källa
Kumla sn Mosjön sjö /Se Charlottenlund lht Gåskorven åker
Kumla sn Mosjön ägomark Dalby lht Gåskällan källa
Kumla sn Mosjön torrlagd sjö /Se Dalen lht Gärdsgårdshagen åker
Kumla sn Mossbymossen mosse /Se Daliatorp, Lilla lht Hagabybron bro
Kumla sn Munkastigen gångstig Dalstorp lht Hagabybäcken bäck
Kumla sn Myrängen ägomark Danielsberg lht Hagabyskogen skog
Kumla sn Nastabagarna hagar /Se Davidaberg lht Hagen åker
Kumla landsförs. landsförs Norrsätter ägonamn /Se Davidsberg, se Egypten Saknas Hagen, Västra skogs- och hagmark
?Kumla sn Nybygget terräng(?) Djupdalen lht Hagen, Östra skogsmark
Kumla sn Oxöga Saknas Dråpet torp Hagendalska vägen väg
Kumla sn Oxöga brunn Dyningeberg, se Dynningeberg Saknas Haget skogs -o åkermark
Kumla sn Oxöga brunn Saknas Dynningeberg gd Haget åker
Kumla sn Oxögat källa /Se Dynningeberg, se Hjortsbergakilen Saknas Haget åker
Kumla sn Oxöga källa /Se Dyringsberg lht Haget, (el. Sannahaget) f.d. äng
Kumla f. sn Ralakärret naturnamn /Se Däldvik el. Intaget Saknas Haget f.d. äng
Kumla landsförs. landsförs Ralaån å Ekbetorp lht Hagrudskiftet Saknas
Kumla sn Ristorget terräng Edensberg lht Hagstället avrösningsjord
Kumla sn Romarebäcken bäck Edensberg, se Stenebacken Saknas Hagstället f.d. hagmark
Kumla sn Rättaretorpet terräng o. ägomark Edet, Lilla lht Hala hällen berghäll
Kumla sn Römossen ägomark Egna hem Saknas Hallingategen äng
Kumla sn o. hd *Rösavi mosse f.d. mosse Egna hem Saknas Hammarbacken backe
Kumla sn Sankt Evas källa Saknas Egypten Saknas Hammaren, (Vallerstahammaren) backe
Kumla sn o. hd Sankt Evas källa källa Egypten Saknas Hammaren höjd
Kumla sn Sankt Olofs källeväg gångstig Eka lht Hammarskogen skog
Kumla stad Sanna hed exercisplats /Se Ekeby bebyggelse Hampetäppan åker
Kumla stad /Se Smörtuvan äng /Se Ekeby by Hemskiftet Saknas
Kumla landskommun /Se Soldat Lyckan ägonamn /Se Ekeby by Hemskogen skogsområde
Kumla sn /Se Stenebäcken bäck Ekeby mosse lht Hemängen äng
Kumla stad, hd och sn /Se Stenebäcken vattendrag /Se Ekenäs lht Hemängen ängsmark
Kumla sn /Se Stormossen mosse Ekenäs Saknas Hjalmarsbron bro
Kumla stad /Se Sundbäcken terräng Eksjö lht Hjortbacken el. Hjortmannabacken backe
Kumla stad /Se Sundsbron Saknas Eketorp lht Hjortkällan källan
Kumla hd, stad /Se *Sundsjön f.d. sjö Elim del av bebyggelse Hjortmannabacken, se Hjortbacken Saknas
Kumla stad, (äv. by) /Se Svartkärret kärr Elinsberg lht Hjortronön skogslott
Kumla stad /Se Tallbacken backe Elinsberg Saknas Hjortsbergakilen åkrar
Kumla kyrka kyrka Tranbosten sten /Se Ellensdal lht Hjortsbergakilen utjord
Kumla kyrka kyrka Trollstenen sten Elltorp lht Hjortsbergaån el. Växån bäck
Kumla kyrka kyrka Tälle, Norra åkernamn /Se Elltorp lht Holken källa
Kumla kyrka kyrka Tälle, Södra åkernamn /Se Elssas lht Holken källa
Kumla kyrka kyrka Valhall terräng Emmelund lht Holken källa
Kumla kyrka kyrka Vallerstahammaren ägomark ErikErsatorpet torp Holmsgrinden f.d. grind
Kumla kyrka kyrka Vargavrån terräng Eriksberg lht Holmen backe
Kumla kyrka kyrka Vatte sten sten(?) Eriksberg, se Sibirien Saknas Hultaskogen skogsäng
Kumla kyrka kyrka Venen ägomark Eriksberg lägenhet Hultaskogen skogsområde
Kumla kyrka kyrka Venen utjord /Se Eriksdal, se Egypten Saknas Hultaskogen utskog
Kumla kyrka kyrka Vilebacken terräng Erikslund lht Hultängen åker
Kumla kyrka kyrka Villkärret ägomark Eriksvik, se Egypten lht Hultängskärret kärr
Kumla kyrka kyrka Yxhult kalkbrott /Se Estorp lht Hålldammarna dammar
Kumla kyrka kyrka Älvestabron bro /Se Fagersta lht Hällarna stenblocksanhopning
Kumla kyrka kyrka Elfvestaskogen höjd Falltorp lht Häradsvägen landsväg
Kumla kyrka kyrka *Älvestaskogen höjd Fanjunkarbostället, se Boställsgården Saknas Hästhagen hage
Baggetorp gd /Se Ängstegen Saknas Fanjunkarebostället, se Fanjunkaregården Saknas Hästhagen hage
Ballersta, se Vallersta by Ören ägomark Fanjunkargården, se Boställsgården Saknas Hästhaget åker
Ballersta, nu Vallersta by   Fanjunkaregården Saknas Hästhaget hage
Ballersta, (nu Vallersta) by   Filipsberg lht Hörngärdet åker
Ballersta, (nu Vallersta) by /Se   Fiskartorpet Saknas Hörstabacken backe
Ballersta by /Se   Flinkagården = 6 Kumla bebyggelse Hörstalandsvägen väg
Birka, se Björka by   Flinkagården, se 1-7 Stena Saknas Intaget åker
Björka by   Flintastugan bs Intaget åker
Björka by   Folkatorp bebyggelse Intaget åkermark
Björka by   Folkatorp gd Intagsbackarna äng
Björka by   Framnäs, se Ekeby mosse bebyggelse Intagsbackarna, se Backarna Saknas
Björka by   Franstorp lht Jakobsbrunn källa
Björka by   Franstorp, se Egnahem Saknas Joglakroken vägkrök
Björka by   Fredensborg lägenhet Jonolsbacken backe
Björka by   Fredriksberg, se Fåglahaget Saknas Järsjöberget stenblocksanhopning
Björka by   Fredriksberg lht Järsjöbrunnen kärrpöl
Björka by   Fredrikslund lht Järsjögatan väg
Björka by   Fredrikslund lht Järsjögraven kanal
Björka by   Friberga lht Järsjöhagar åkerområde
Björka by   Fridhem lht Järsjöhällarna berg
Björka by   Fridhem lht Järsjö hällar stenblocksanhopning
Björka by   Fridhem, se Hjortsbergakilen Saknas Järsjöskogen skogsområde
Björka by   Fridhem Saknas Jätterstenen sten
Björka by   Frimont lht Jättestenen sten
Björka by   Frista lht Kajsebacken backe
Björka by   Frostnäs lht Kalkugnsbacken backe
Björka by   Frälsegården bebyggelse Kalkugnsgärdet åker
Björka by   Frälsegården bebyggelse Kanalen, se Säbylundsån Saknas
Björka by   Frälsegården bebyggelse Kappala källa
Björka by   Frälsegården, se 1-7 Stene Saknas Kappala källa
Björka by   Frälsegården bebyggelse Kallsgluvan f.d. skiffergruva
Björka by   Frälsegården, se Vesta Önra Saknas Kilakroken väg
Björka by   Furisbost., se Södra Boställsgården Saknas Kilamossen mosse
Björka by   Furudal lht Kil(a)mossen mosse
Björka by /Se   Fylsta by Kilemossen mosse
Björka by /Se   Fylstalund lht Klasbacken backe
Björka by /Se   Fyrkanten lht Klaskärret kärr
Blacksta by   Fågelvik lht Klondyke skiffertag
Blacksta by   Fåglahaget Saknas Kofallsbacken backe
Blacksta by   Fåglahaget Saknas Kohagen f.d. hagmark
Blacksta by   Fåglahaget Saknas Kohagen åkermark
Blacksta by   Fördärvet Saknas Kohagsberget bergklint
Blacksta by   Föreningsparken lht Kokärret kärr
Blacksta by   Gelinelund lht Kolbotten el. Kolbottenåkern åker
Blacksta by   Granelund lht Kolbotten åker
Blacksta by   Granelund, se Skogen Saknas Kolbetten el. Kolebottaåkern åker
Blacksta by   Granelund lht Kolabottnen åker
Blacksta by   Granelund lägenhet Korstallen f.d. träd
Blacksta by   Granhammar lht Korstallen försv. tall
Blacksta by   Granliden lägenhet Krokagärdet Saknas
Blacksta by   Grindtorpet torp Kroken vägkrök
Blacksta by   Gropen Saknas Krokrudsskiftet Saknas
Blacksta by   Gruskullen lht Krokåkrarna åkrar
Blacksta by   Grustaget, se 4 Blacksta Saknas Krokåkrarna åkrar
Blacksta by   Grustaget lht Kråkbrunn göl
Blacksta by   Gruvan lht Kråkebrunn göl
Blacksta by   Gråbo, se Rödbo Saknas Kullarna kullar
Blacksta by   Gränby by Kullåkersskiftet åker
Blacksta Saknas /Se   Gränby kvarn, se Nykvarn Saknas Kumlahögarna kullar
Blacksta by /Se   Grästäppan lht Kumlahögarna kullar
Blacksta by /Se   Grästäppan lägenhet Kumlaån, (el. Ån) å
Blacksta by /Se   Gubbkärret lht Kumla ån å
Borraretorp f.d. tp /Se   Gullbo lht Kungsbacka åker
Brånsta by   Gullkronebacken bebyggelse Kungsängen åker
Brånsta by   Gunnarstorp lht Kungsängen el. Fylstategen åker
Brånsta by   Gustavsberg, se Sibirien Saknas Kvarnskiftena åkrar
Brånsta by   Gustavsberg Saknas Kvarnvägen väg
Brånsta by   Gustavsvik lht Kyrkhagen hage
Brånsta by   Gärdsfall lägenhet Kåhlrud siftet Saknas
Brånsta by   Gästgivaregården bebyggelse Kålgården täppa
Brånsta by   Göta lht Kålgårdsskiftet åker
Brånsta by   Haga lht Kålsberg kulle
Brånsta by   Haga, se Hagalund Saknas Kålsbäcken bäck
Brånsta by   Haga, se Skogen Saknas Kålsbäcken bibäck
Byrsta by   Haga, se Fåglahaget Saknas Kårstahulta skog skog
Brånsta by   Haga lht Källhagen åker
Brånsta by   Haga lägenhet Kärret kärr
Brånsta by   Hagaberg, se Fåglahaget Saknas Kärret terräng
Brånsta by   Hagaberg, se Skogen Saknas Kärret, (el. Sannakärret) f.d. äng
Brånsta by   Hagaberg lht Kärret åkermark
Brånsta by   Hagaby by Ladbackarna, Norra o. Södra åkrar
Brånsta by   Hagaby by Ladbackarna, Västra o. Östra åkrar
Brånsta by   Hagalund, se Fågelhaget Saknas Lek(e)backen backe
Brånsta by   Hagalund lht Lek(e)backen höjd
Brånsta by   Hagalund hmn Lergröpperna gölar
Brånsta by   Hagalund lht Lergröpperna gölar
Brånsta by   Hagalund lht lht Lilla gärdet åkermark
Brånsta by   Hagalund, se Stenebacken Saknas Lilla vintern väg
Brånsta by   Hagalund hmd, (lht) Lillsjön ängar
Brånsta by   Hagalund, se Haget Saknas Lillsjön kärr
Brånsta by   Hagalund Saknas Lillsjön kärr
Brånsta by   Hagalund Saknas Lillsjön ängar, (förr sjö)
Brånsta by   Hagalund, se Fåglahaget Saknas Lillängen åker
Brånsta by   Hagaro lht Lillängen äng
Brånsta by   Hageberg lht Lindorna åker
Brånsta Saknas   Hageberg lägenhet Lindorna åker
Brånsta by?   Haget Saknas Linneskiftet skifte
Brönesta gd   Haget Saknas Lisslemossen mosse
Brånsta by   Haget, se Hagängen Saknas Lisslemossen skog, (förr mosse)
Brånsta by   Haget Saknas Lortkullen åker
Brånsta by   Haget Saknas Lumpaskiftena åker
Brånsta by   Hagängen torp Lundabacken backe
Brånsta by /Se   Hallingsberg lht Lundsbacken backe
Brånsta by /Se   Hallsta lht Lundsbacken höjd
Brånsta by /Se   Hammaren el. Vallerstahammaren Saknas Lunnabacken backe
Brånsta by /Se   Hammarsborg lht Lunnebacken höjd, backe
Brånsta by /Se   Hannelund lht Lunnabron bro
Byrsta by   Hangaberg lht Långgatan, Norra se Skogsgatan, Norra Saknas
Byrsta by   Hanstorp lht Långgatan, Södra Saknas
Byrsta by   Helenelund Saknas Långgällabacken backe
Byrsta by?   Hellby lht Långmossen skogsskifte
Byrsta by   Hellgrenstorp Saknas Långåkrarna åker
Byrsta by   Helmersberg avs Lyckemossen kärrdrag
Byrsta by   Helmersberg, se Hjortsbergakilen Saknas Lycketegarna äng
Byrsta by   Hemmet lht Lövhagen åker
Byrsta by   Hemmet, se Sibirien Saknas Lövlundabacken backe
Byrsta by   Henriksberg lht Malajvägen väg
Byrsta by   Herrgården bebyggelse Mellandälden åker
Byrsta by   Herrgården, se Löjtnantsbostaden Saknas Mellantegarna äng
Byrsta by   Hilmelund lht Molotten skogslott
Byrsta by   Hindersgården, se 1-5 Ekeby Saknas Mobacken backe
Byrsta by   Hjortbacken bebyggelse Mon avrösningsjord
Byrsta by   Hjortsberga by Mon skogsparti
Byrsta by   Hjortsberga by Mosjön f.d. sjö
Byrsta by   Hjortsberga by /Se Mosjön f.d. sjö
Byrsta by   Hjortsbergakilen el. Kilen Saknas Mossbanan järnvägsspår
Byrsta by   Hjortsbergakilen Saknas Mossen åker
Byrsta by   Hjortstorp lht Mossen skogskärr
Byrsta by   Hjortstorp, se Hjortsbergakilen Saknas Mossen åkermark
Byrsta by   Hjärttorp lht Movippehagen åker
Byrsta by   Holmen lht Myren ängar
Byrsta by   Holmstorp lht Myrhällen berg
Byrsta by   Hult lht Myrhällen häll
Byrsta by /Se   Husarstugan husarboställe Myrängen el. Myrarna åker
Byrsta by /Se   Husby lht Märrkärret kärr
Byrsta by /Se   Hyddan lht Märrakärret kärr
Byrsta by /Se   Hyddan, se Sibirien Saknas Nedra Mossen äng
Bysta gd /Se   Hyddan Saknas Nedra Mossen avrösningsjord
Byrstatorp by   Hyddan lägenhet Nerängen åker
Byrstatorp by   Hygen lht Nolabackarna åkrar
Byrstatorp by   Hynneberg gd Nordabacken, se Nolabacken Saknas
Byrstatorp by   Hälgholmen gd Norra gärdet Saknas
Byrstatorp by   Hälla lht Norra haget terräng
Bystatorp Saknas   Hällastugan stuga Norra hagskiftet åker
Bystatorp Saknas   Hällebrottet, se Hällebråten Saknas Norra skogen skog
Bystatorp Saknas   Hällabrottet pst Norra tegarna äng
Byrstatorp by   Hällabrottet jvstn. Norra tomten tomt
Byrstatorp gårdar /Se   Hällabrottet bebyggelse Norra vrån åker
Bysta gd   Hällabrottens allmänning, se Hällebråten Saknas Norrängen åker
Bysta gd   Hällebråten bebyggelse Norrängen åker
Bysta gd   Hällebråten bebyggelse Nya vägen väg
Bysta Saknas   Hälledal lht Nyängen äng
Bysta by   Hälletorp lht Nälbergsbacken, Lilla backe
Bysta by   Hälltorp lht Nälbergsbacken, Stora el. Laggarebacken backe
Bysta gd   Hälsingetorpet Saknas Nälbergsbacken, Lilla o. Stora backar
Bysta gd /Se   Härligheten Saknas Offerkällan källa
Bysta gd /Se   Hässleberg, se Skräddartorps Saknas Offerstenen sten
Bysta gd /Se   Högalund Saknas Olinskabacken backe
Dyningeberg, se Dynningeberg by   Högalund, se Stenebacken Saknas Ol Olsabacken backe
Dynningeberg by   Höganäs lht Ol Pärsahagen åkermark
Dynningeberg by   Höglunda Saknas Oppranningen källa
Dynningeberg by   Höglunda Saknas Ormkärret kärr
Dynningeberg by   Höglunda lht Ormakärret kärr
Dynningeberg by   Höglunda lägenhet Oskarsbron bro
Dynningeberg by   Högsätter lht Okhaget f.d. hagmark
Dynningeberg by   Högtorp lht Oxhagen äng
Dynningeberg by   Höjden lht Oxhaget åker
Dynningeberg by   Höjen lht Oxhagen hage
Dynningeberg Saknas   Hörby lht Oxhaget hage
Dynningeberg by   Hörsta by Oxhagsgärdet åkermark
Dynningeberg by   Hörsta by Oxögat källa
Dynningeberg by   Hörstabacken Saknas Oxögat källa
Dynningeberg by /Se   Idaholm, se Egypten Saknas Parken park
Ekebosätter Saknas   Idaholm lht Parklandet f.d. strandparti
?Ekeby by   Ingatorp lht Perjansbacken backe
Ekeby by   Ingenting lht PerNilsängen äng
Ekeby by   Intaget Saknas Perolstäppan åker
Ekeby by?   Ivarsborg lht Pillers Väg genstig
Ekeby by   Jennydal lht Predikstolen sten
Ekeby by   Jogla, se Joglunda Saknas Prästhagarna hagar
Ekeby by?   Joglan, se Joglunda gd Prästrenen väg
Ekeby by   Joglunda gd Puttel bäcken bäck
Ekeby by   Joglunda bebyggelse Pörtesåkrarna åkrar
Ekeby by   Johannelund, se Sibirien Saknas Ralaån å
Ekeby by   Johannelund lht Ralaån å
Ekeby by   Johannesborg lht Ralaängarna åker
Ekeby by   Johannesdal lägenhet Rilogebacken backe
Ekeby by   Johanneskyrkan lht Ringakärret kärr
Ekeby by   Johanneslund Saknas Ristorget plats i skog
Ekeby by   Johansberg lht Ristorget öppen plats
?Ekeby by   Jonsgården, se 1-4 Järsjö Saknas Romarebacken backe
?Ekeby by   Josefsdal lht Romarebacken vägbacke
Ekeby by   Jägersro lht Romarebron bro
Ekeby by   Järsjö bebyggelse Romarebron bro
Ekeby by   Järsjö by Romarebäcken bäck
Ekeby by   Järsjö by Romarebäcken bäck
Ekeby by   Järstad lht Rullebacken, se Rilogebacken Saknas
Ekeby Saknas   Kaklösa Herrgården, se Näst Narrgård Saknas Rävaberget skogsbacke
Ekeby by   Karintorp lht Rävåkrarna åkrar
Ekeby by   Karlsberg bebyggelse Röda grinden f.d. grind
Ekeby by   Karlsdal lägenhet Römossen mosse
Ekeby by   Karlsgården, se 1-5 Ekeby Saknas Römossen mosse
Ekeby by   Karlshamn lht Rö(j)ningarna åker
Ekeby by   Karlslund, se Haget Saknas Röningshaget betesmark
Ekeby by /Se   Karlslund lägenhet Röningsvägen skogsväg
Ekenäs hg   Karlsro lht Rönningabacken, se Åsabackarna Saknas
Ekenäs hg   Karlssastugan torpstuga Rönningarna åker
Ekenäs Saknas   Karltorp lht Rösavibron bro
Ekenäs Saknas   Kaptensbost., se Boställsgården Saknas Rösaviskogen skog
Ekenäs Saknas   Karlsdal lht Sandgärdet gärde
Ekenäs Saknas   Karlslund, se Skogen Saknas Sandlindorna åker
Ekenäs Saknas   Karlslund Saknas Sandåkrarna åker
Ekenäs gd /Se   Karlslund, se Sörbybacken, Östra Saknas Sannahaget, se Haget Saknas
Folkatorp by /Se   Karstorp lht Sannahed exercisplats
Folketorp by   Katrineberg lht Sannakärret, se Kärret Saknas
Folketorp Saknas   Katrinelund, se Bengtstorp Saknas Sannaängen f.d. äng
Folketorp by   Kila bebyggelse Sannaängen, se Kärret Saknas
Folketorp Saknas   Kilahagen Saknas Sickelstabacken backe
Fylsta by?   Kilakroken Saknas Sickelstabäcken bäck
Fylsta by   Kilmossen Saknas Sickelstabäcken bäck
Fylsta by   Kilen, se Hjortsbergakilen Saknas Sjöstyckena ängar
Fylsta by   Kilmossen lht Skarpåsen ås
Fylsta by   Kilskog lht Skenarebacken backe
Fylsta by   Kjettshedsvägen lht Skogsbrunn göl
Fylsta by   Klaralund lht Skogsbrunnen göl
Fylsta by   Klasgården bebyggelse Skogsgatan el. Långgatan, Norra väg
Fylsta by   Klippan Saknas Skogsgatan el. Långgatan, Södra väg
Fylsta by   Klockareboställe bebyggelse Skogsgatan väg
Fylsta by   Knektgården, se Norrgården Saknas Skogshagen kärräng
?Fylsta by   Korsande vägar, se 7 Rala Saknas Skojarbacken plan
Fylsta by   Kristinelund lht Skolvägen väg
Fylsta by   Krogen, se Skogalund Saknas Skomakaretorpet Saknas
?Fylsta by   Krogtorpet bs Skrabban åkerteg
Fylsta by   Krokatorpet torp Skrabban åkerteg
Fylsta by   Kumla bebyggelse Skrabbarna åkrar
Fylsta by   Kumla bebyggelse Skrabborna åkrar
Fylsta by   Kungsbacka lht Skrabborna åkermark
Fylsta by   Kungsgården, se Sörgården Saknas Skräddaretäppan åker
Fylsta by   Kungsholm Saknas Skräddarlindorna åker
Fylsta by   Kungsängen utjord Skräddaretäppan samf.
Fylsta by   Kungsängen lht Skulbäcken f.d. bäck
Fylsta by   Kupetorpet torp Skulbäcken uttorkad bäck
Fylsta by   Kyrkofallet bebyggelse Skälsbacken backe
Fylsta by   Kårsta Saknas Smeängen åker
Fylsta by   Kårstahult gd Smörtegen åker
Fylsta by /Se   Källan lht Sockerhålet f.d. källa
Fylsta by /Se   Källeborg lht Sockerhålet källa
Granby by   Källsätter bebyggelse Sprutvägen väg
Granby by   Källsätter gård Spängerna bro
Granby by   Källtorp lht Spöktallen f.d. träd
Granby by   Kärr lht Spöktallen f.d. träd
Granby by   Kärr = Kärret bebyggelse Stenbackaskiftet Saknas
Granby by   Kärret bebyggelse Stenebacken skogshöjd
Granby by   Kärret, se Egna hem Saknas Stenebron bro
Granby by   Kärret Saknas Stnebäcken, se Ekebybäcken Saknas
Granby by   Kärret och Haget Saknas Stenebäcken kanal
Granby by /Se   Kättshede bebyggelse Stenebäcken bäck
Gränby by /Se   Körningen lht Stenebäcken bäck
Hagaby by   Larsbo lht Stenemon skogsmo
Hagaby by   Larsdal, se Haget Saknas Stenstäppan åker
Hagaby by   Larslund lht Stora enen en
Hagaby by   Larstorp Saknas Stora hagarna hagmarker
Hagaby by   Lars(on)torpet torp Stora skiftet åker
Hagaby by   Lars Persgården, se 1-7 Stene Saknas Storgärdet åkermark
Hagaby by   Latorp lht Storhagen hage
Hagaby by   Lekbacken lht Stormossen mosse
Hagaby by   Lerbo, se Hellgrenstorp Saknas Storsjön kärr
Hagaby by   Libanon lht Storsjön kärr
Hagaby by   Liljedal lht Stortegarna åkrar
Hagaby by   Lilla Vadsbron Saknas Storåkern åker
Hagaby by   Lillerö Saknas Storängen åker
Hagaby by   Lindbergsstugan bs Storängen äng
Hagaby by   Lindalen lht Stubbfallet f.d. hage
Hagaby by   Lindhagen lht Stugbacken backe
Hagaby by   Lindholmen lht Ställängen åker
Hagaby by   Lindhult lht Sundbäcken hage
Hagaby by   Linnéa lht Sundbäcksvägen väg
Hagaby by   Ljung lht Slettarevrån plats
Hagaby by   Ljungby lht Svallisarebacken backe
Hagaby by   Ljungbyhov lht Svallisarebacken backe
Hagaby by   Lothringen lht Svartkärret åker
Hagaby by   Loviseberg lht Svältorna betesmarker
Hagaby by /Se   Loviselund lht Syltegärdet åker
Hagaby by /Se   Loviselund lht Sågbacken backe
Helga korsets kapell kapell   Lugnet lht Sångagärdet åkermark
Helgholmen Saknas /Se   Lugnet torp Sångavrån skogsvik
*Hertogagården Saknas   Lugnet torp Sånnersta äng, se Nerängen Saknas
Hindaberg avs /Se   Lugnet lägenhet Säbylundsfallet, se Fallet Saknas
Hindsberga, se Hortsberga Saknas   Lugnås lht Säbylundsskogen skog
*Hiorstum Saknas /Se   Lund lht Säbylundsån å
Hjortsberga by   Lund, se Lundtorp Saknas Säbylundsån Saknas
Hjortsberga by   Lunda lht Sätra fårhage Saknas
Hjortsberga by   Lundby lht Sätra Hästhage, se Häst hagen Saknas
Hjortsberga by   Lundby lägenhet Sätraskogen skog
Hjortsberga by   Lundtorp lht Sätra ängar
Hjortsberga by   Lundtorp Saknas Sättran ängsmark
Hjortsberga by   Lurebo gård Sättran äng
Hjortsberga by   Lyckan lägenhet Sättran åkermark
Hjortsberga by   Långgälla gd Sättravägen väg
Hjortsberga by   Långgällabacken Saknas Södra gärdet Saknas
Hjortsberga by   Långtorpet, se 7 Skogstorp Saknas Södra hagskiftet åker
Hjortsberga by   Långtorpet, se Sörmland Saknas Södra eller Hemskiftet Saknas
Hjortsberga by   Länsmansgården, se Frälsegården Saknas Södramossby mossen mosse
Hjortsberga by   Länsmansgården bebyggelse Södra mossen skogsskifte
Hjortsberga by   Löjtnantsbostaden bebyggelse Södra skiftet el. Bredåkersskiftet Saknas
Hjortsberga by   Lövsta lht Södra skogen skog
Hjortsberga by   Lönntorp lht Södra tegarna äng
Hjortsberga by   Lövhaga lht Sönnabackarna åkrar
Hjortsberga by   Lövsta, se Egypten Saknas Söramosån vattendrag
Hjortsberga by   Lövsätter lht Sörlångerna åker
Hjortsberga by   Lövåsen lht Sörlångarna åkrar
Hjortsberga by   Lövåsen Saknas Sönnabackarna åkrar
Hjortsberga by   Malmberget lht Söramosån å
Hjortsberga by   Mamre lht Sörbybacken backe
Hjortsberga by   Manilla lht Sörbybäcken bäck
Hjortsberga by   Margaretelund, se Sibirien Saknas Sörbykällan källa
Hjortsberga by   Margretelund lht Särbymossen mosse
Hjortsberga by   Margretelund skogv. Sörhagarna åker
Hjortsberga by   Marieberg, se Hjortsbergekilen Saknas Sörlångarna åkrar
Hjortsberga by   Mariedal, se Fåglahaget Saknas Sörängen åker
Hjortsberga by   Mariedam lht Sörängen åker
Hjortsberga Saknas   Marieholm lht Tallebacken backe
Hjortsberga by   Marienlund lht Tallåsamossen mosse
Hjortsberga by   Matildelund lht Tallåsamossen mosse
Hjortsberga by   Matildelund Saknas Thilmossen, se Kil(a) mossen Saknas
Hjortsberga by   Mellangården gård i Via Tjuvavrån åker
Hjortsberga by   Mellangården gård i Via Tjurhagen åker
Hjortsberga by   Mellangården gård i Vissberga Tjurhagen åker
Hjortsberga by /Se   Mellangården gård i Åby,Västra Tjurvrån åker
Hjortsberga Saknas   Mellangården gård i Byrsta Tomthagarna åker
Hjortsberga by /Se   Mellangården gård i Fylsta Tranbärskärret kärr
Hjortsberga by /Se   Mellangården gård i Hörsta Trekanten åker
Hjortsberga by /Se   Mellangården gård i Sånna, Södra Trinda mossen kärr
Hjortsberga by /Se   Mellangården gård i Sånnersta Trindmossen kärr
Hjortsberga by /Se   Mellangården, se 1-4 Sörby gård i Sörby Trollberget stenbacke
Hjortsberga by /Se   Mellangården gård i Älvesta Trollsjön kärrpöl
Hjortsbergskilen äga /Se   Melltorp lht Trollsten(en) stenblock
*Holm Saknas   Melltorp lht Trosåkersroten åkrar
Holmen by /Se   Minerna lht Trummarebacken backe
Hynneberg by   Minnet lht Tråkorna åkrar
Hynneberg by   Mitten, se Norrgården Saknas Tråkorna äng
Hynneberg by   Mo lht Tröttorna åkrar
Hynneberg gd   Mo, se Stenebacken Saknas Tröttorna åkrar
Hynneberg gd   Moholm lht Tvärarna åkertegar
Hynneberg gd   Molund lht Tvärskiftet Saknas
Hynneberg gd   Moses, Norra by Tynningebäcken bäck
Hynneberg gd   Mos, Norra bebyggelse Täbyån å
Hynneberg by /Se   Mos, Norra bebyggelse Täbyån å
Hynneberg by /Se   Mos, Norra bebyggelse Tället backe
Hynneberg gd /Se   Mos, Norra, se Moses, Norra Saknas Tället skogsbacke
Hälgholmen by   Moses, Södra by Tångerna åker
Hälgholmen by   Moses, Södra by Tängerna åkrar
Hälgholmen by /Se   Mos, Södra, se Moses, Södra Saknas Tängerna åkrar
Hällabrottet samh. /Se   Mossbanan lht Uppränningen? källa
Hällebråten by   Mossby, se Måssby Saknas Utängen å
Hällebråten by   Mosstorpet torp Uvaberget skogbevuxet bergparti
Hällebråten by   Municipalen samhälle Vadsbron bro
Hällebråtsskogen Saknas   Mårdsta lht Vallerstabäcken bäck
Hällebråten by   Måssby, Norra gd Vallerstabäcken bäck
Hällebråten by   Måssby, Södra bebyggelse Vallerstahammaren, se Hammaren Saknas
Hällebråten beb-namn /Se   Mönsterskriv.bost., se Norrgården Saknas Vallgatan väg
Hässlebacken beb-namn /Se   Nackanäs lht Vargavrån Saknas
Saknas Saknas   Nergården bebyggelse Vargvrån skog och åkrar
Saknas Saknas   Nergården bebyggelse Vargavrån skog o. åkrar
Hässleberg gd   Nordanskog lägenhet Vassbrobäcken bäck
Hässleberg beb /Se   Norrbacken lht Vassbron bro
?Hörsta by   Norrgård, se 1-4 Brånsta Saknas Vattenstyckerna åker
Hörsta by?   Norrgården gård i Ballersta Vederlagsåkrarna åkrar
Hörsta by   Norrgården, se 1-3 Blacksta Saknas Vedtorpet skogshöjning
Hörsta by?   Norrgården, se Björka gård i Björka Vena åkrar och ängsstycke
Hörsta by   Norrgården gård i Byrsta Venen åker o äng
Hörsta by   Norrgården, se Örsta gård i Örsta Vestaån, se Hjortsbergsån vattendrag
Hörsta by   Norrgården gård i Vissberga Vestaån, se Växån å
Hörsta by   Norrgården gård i Via, Norra Vilbacken backe
Hörsta by   Norrgården, se Ekeby gård i Ekeby Vilbacken backe
Hörsta by   Norrgården, se Eylsta gård i Fylsta Vilbacken höjd
Hörsta by   Norrgården, se Gränby gård i Gränby Villkärret åker
Hörsta by   Norrgården, se Hagaby gård i Hagaby Vinterledstyckena åker
Hörsta by   Norrgården, se Hjortsberga gård i Hjortsberga Vissbergabrunnen vattensamling
Hörsta by   Norrgården gård i Hörsta Vissbergaskogen skog
Hörsta by   Norrgården, se Järsjö gård i Järsjö Väderkvarnsbacken backe
Hörsta by   Norrgården, se Nergården gård i Nergården Värplavägen väg
Hörsta by   Norrgården, se Rala gård i Rala Värplavägen väg
Hörsta by   Norrgården gård i Rösavi Värplavägen väg
Hörsta by   Norrgården gård i Sackelsta Västra graven avloppsdike
Hörsta by   Norrgården, se Sånna, Norra gård i Sånna, Norra Västra gärdet åkermark
Hörsta by   Norrgården, se Sånna, Södra gård i Sånna, Södra Västra skogen avrösningsjord
Hörsta by   Norrgården gård i Sånnersta Växbron bro
Hörsta by   Norrgården, se Sörby gård i Sörby Växån å
Hörsta by   Norrgården, se Älvesta gård i Älvesta Växån, se Hjortsbergaån vattendrag
Hörsta by   Norr-Jon-Persgården, se 1-7 Stene Saknas Åbybäcken bäck
Hörsta by   Norrmalm lht Åbymossarna äng
Hörsta by   Norrsätter gd Åbyängarna, Västra åkrar
Hörsta by   Nyborg lht Åbyängarna, Östra åkrar
Hörsta by   Nybygget, se Ställtorpet Saknas Ålinska backen, se Olinskabacken backe
Hörsta by   Nyhem Saknas Ån, se Kumlaån å
Hörsta by   Nyhem lht Ånnabrunnen kärr
Hörsta by   Nykvarn lht Åsabackarna backe
Hörsta by   Nykvarn lht Åsabackarna backe
Hörsta by   Nytorp lht Åsavägen väg
Hörsta by   Nytorp Saknas Åsbackarna sandbackar
Hörsta by   Nyängen lht Åsabackarna ås
Hörsta by   Nyängsholm lht Åslingabacken, se Åsabackarna backar
Hörsta by   Nästgården, se Näst Sörgård Saknas Åsvägen väg
Hörsta by   Näst Norrgård gd Älvestabron bro
Hörsta by   Näst Norrgåden el. Svensgården gård i Byrsta Älvestakällan källa
Hörsta Saknas   Nästa Norrgården gård i Rala Älvestaån å
Hörsta by   Näst Norrgården, se Sörby gård i Sörby Älvestaån del av å
Hörsta by   Näst Sörgård, se Örsta gård i Örsta Ängarna el. Kumlaängarna åkrar
Hörsta by   Näst Sörgård gård i Brånsta Ängarna ängar
Hörsta by   Näst Sörgården, se Björka gård i Björka Ängatäpporna åkrar, förr betesmark
Hörsta by   Näst Sörgården gård i Hörsta Ängen åker
Hörsta by   Näst Sörgården, se Västergården gård i Byrsta Ängen eller Granbyängen ängteg
Hörsta by   Näst Sörgården gård i Rala Ängen hage
Hörsta by   Odenslund lht Ängen, se Nerängen Saknas
Hörsta by /Se   Oljekällaren lht Ängen Saknas
Hörsta by /Se   Ologsborg lht Änggrinden, Gamla f.d. grind
Hörsta by /Se   Olsgården, se 1-8 Kumla Saknas Änghagen åker
Hörsta by /Se   Olsgården, se 1-7 Stene Saknas Änglyckan åker
Hörsta by /Se   Olstorp lht Ängsskiftet f.d. äng
Hörsta by /Se   Oppgården, se 1-8 Kumla Saknas Ängtäpporna åkrar
Joglunda gd   Oskarslund lht Ängvägen väg
Joglunda gd /Se   Palmborg lht Ängvägen åkerväg
Stora Joglunda gd   Paradiset Saknas Ängåkrarna åker
Joglunda, Stora gd /Se   Paradiset torpställe Ärnsudden skogsudde
Järsjö by   Paris lht Ärnäsudden el. Örnudden skogsudde
Järsjö by   Parkudden lht Ärtgropsbacken backe
Järsjö by   Paulinelund lht Ärtagropabacken backe
Järsjö by   Pellenäs lht Ättestupan göl?
Järsjö by   Persberg lht Ättestupan grop
Järsjö by   Perstorp lägenhet Örbäcka gärde
Järsjö by   Pettersberg lht Örbäckabron bro
Järsjö by   Prinshaga lht Örbäcken bäck
Järsjö by   Pukegården, se Näst Norrgård bebyggelse Örebrokröken järnvägsbit
Järsjö by   Pukestugan, se Näst Norrgård Saknas Ören backar
Järsjö by   Prästa-Vesta Saknas Ören backar
Järsjö by   Prästgården kyrkoherdeboställe Örnudden, se Ärnsudden udde
Järsjö by   Rala bebyggelse Östra gatan f.d. väg
Järsjö by   Rala by Östra graven avloppsdike
Järsjö by   Rala by Östra gärdet åkermark
Järsjö by   Reinaholm lht Östra hagarna åker
Järsjö by   Reträtten lht Östra haget åker
Järsjö by   Ribblingsdal lht Övra Mossen äng
Järsjö by   Ringatorpet torp  
Järsjö by   Romanagården bebyggelse  
Järsjö by   Rosendal, se Fåglahaget Saknas  
Järsjö by   Rosendal, se Fåglahaget Saknas  
Järsjö by   Rosenlund lht  
Järsjö by   Rosenlund, se Sibirien Saknas  
Järsjö by   Rosenlund, se Skogen Saknas  
Järsjö by   Rosenlund lägenhet  
Järsjö by /Se   Rosersberg lht  
Kila gd   Rundelsborg lht  
Kila gd   Rusthållsgården, se 1-4 Järsjö Saknas  
Kila gd   Rustnästarbostället, se Boställsgården Saknas  
Kila gd   Ryttartorpet lht  
Kila bost?   Rättaretorpet torp  
Kila gd   Rödbo gård  
Kila bost   Rösavi by  
Kila bost   Röseholm lht  
Kila bost   Salem lht  
Kila bost   Sandbacken lht  
Kila gd /Se   Sandbacken Saknas  
Kila gårdar /Se   Sandfallet lht  
*Kilinge Saknas   Sandkullen lht  
Klockarestugan Saknas   Sandstenstorp lht  
Klockarestugan Saknas   Sandstenstorp Saknas  
Korsta försv. beb. /Se   Sandstorp lht  
Kumla by, förr tingsplats /Se   Sandtorp lht, (och hmd)  
Kumla by   Sandtorpet torp  
Kumla f. by   Sandvik lht  
Kumla by   Sandvik, se Egnahem Saknas  
Kumla by   Sandviken lht  
Kumla by   Sandängen lht  
Kumla by   Sanna, Södra bebyggelse  
Kumla by   Sanna, se Sånna Saknas  
Kumla by   Sannahed exercisplats  
Kumla by   Sannelund lht  
Kumla by   Seckelsta by  
Kumla by   Seckelsta by  
Kumla by   Segolsdal lht  
Kumla by   Selmas lht  
Kumla by   Sergeantbostaden, se Trumpetgården Saknas  
Kumla by   Sibirien Saknas  
Kumla by   Sibirien Saknas  
Kumla by   Sibirien bebyggelse  
Kumla by   Sibirien bebyggelse  
Kumla by   Sibirien bebyggelse  
Kumla by   Sickelsta, se Seckelsta by  
Kumla by   Sickelstabacken Saknas  
Kumla by   Sigridsdal Saknas  
Kumla by   Silverdalen lht  
Kumla by   Sirebo lht  
Kumla by   Sjudaretorpet lht  
Kumla by   Sjudaretorpet Saknas  
Kumla by   Sjölunda lht  
Kumla prästgård Saknas   Sjölunda lägenhet  
Kumla by   Sjöängen lht  
Kumla by   Skoga lht  
Kumla by   Skogadal lht  
Kumla by   Skogaholm gård i Örsta  
Kumla sn o. by   Skogaholm gård i Björka  
Kumla by   Skogaholm, se Sörbybacken, Östra gård i Sörby  
Kumla by /Se   Skogaholm gård i Hjortsberga  
*Kyringe gård   Skogaholm gård i Stene  
*Kyringe Saknas   Skogaholm, se Fåglahaget gård i Örsta  
Kyrkfallet Saknas   Skogaholm lägenhet  
Kyrkfallet Saknas   Skogalund lht  
Kyrkofallet gårdar /Se   Skogalund gård i Byrsta  
Kårsta, se Korsta försv. beb.   Skogalund, se Haget Saknas  
Kårstahult gd /Se   Skogalund, se Sörbybacken, Östra gård i Sörby  
Kårstalyckan utjord   Skogalund lht  
Korstalyckan Saknas   Skogalund, se Skogen gård i Byrsta  
Källsäter gd /Se   Skogalund, se Haget gård i Moses, Södra  
Kättskede gd /Se   Skogalund lägenhet  
Kättskede gd /Se   Skogalund lägenhet  
Långgälla Saknas   Skogen lht  
Långgälla by   Skogen torp  
Långgälla gd /Se   Skoglund Saknas  
Långgälla by /Se   Skagen Saknas  
Mos, Norra och Södra byar   Skogsberg, se Haget Saknas  
Mos, Norra och Södra byar   Skogsberg lht  
Mos, Norra och Södra byar   Skogshelm lht  
Mos, Norra och Södra byar   Skogshill lägenhet  
Mos, Norra och Södra byar   Skogshyddan lht  
Mos, Norra o. Södra byar   Skogshyddan lägenhet  
Mos, Norra och Södra byar   Skogstorp, se Fåglahaget Saknas  
Mos, Norra och Södra byar   Skogstorp gård i Örsta  
Mos, Norra och Södra byar   Skogstorp lht  
Mos, Norra och Södra byar   Skogstorp, se Haget gård i Åby, Östra  
Mos, Norra och Södra byar   Skogstorp gård i Vallersta  
Mos, Norra och Södra Saknas   Skogstorp lht  
Mos, Norra och Södra byar   Skolvägen, se 16 Järsjö Saknas  
Mos, Norra och Södra byar   Skomakargården, se 1-5 Ekeby Saknas  
Mos, Norra och Södra byar   Skräddartorp el. Hässleberg gd  
Mos, Norra och Södra byar   Sklåningetorpet, se Skogen Saknas  
Mos, Norra och Södra byar   Slövik lht  
Mos, Norra och Södra byar   Smedberga Saknas  
Mos, Norra o. Södra byar   Smedsgården Saknas  
Mos, Norra och Södra byar   Smedstorp lht  
Mos, N:a by /Se   Smedstorp torp  
Mos, Norra by /Se   Smedstorpet Saknas  
Mos, S:a by /Se   Snickartorp lht  
Mos, Södra by /Se   Snickartorpet Saknas  
Moses by   Sobo Såg Saknas  
Moses by   Sofieberg, se Sibirien Saknas  
Moses by   Sofielund lht  
Moses by   Solbacka lägenhet  
Moses by   Solberga lht  
Mos(es) by   Solberga, se Hjortsbergakilen Saknas  
Moses (Mos) by?   Sommarro lht  
Moses Saknas   Sommarro lht  
Moses Saknas   Stavsgård lht  
Moses by   Stenby Saknas  
Moses by   Stenby, se Stenebacken Saknas  
?Mossby, Norra och Södra byar   Stene by  
?Mossby by   Stenebacken, se Åbytorp by  
Mossby by   Stenebacken Saknas  
Mossby by   Stenebacken Saknas  
Mossby by   Stenebacken Saknas  
Mossby by   Stenebacken Saknas  
Mossby by   Stene brunn lht  
Mossby by   Stenhaga lht  
Mossby by   Stenhammar lht  
Mossby by   Stenkulla, se Hjortsbergakilen Saknas  
Mossby by   Stene Nedre Saknas  
Mossby by   Stene, Övre Saknas  
Mossby by   Stenemon Saknas  
Mossby by   Stenkulla, se Stenebacken Saknas  
Mossby by   Stensbo lht  
Mossby by   Stenshall, se Stenebacken Saknas  
Mossby by   Stensta lht  
Mossby by   Stenstorp lht  
Mossby Saknas   Stenstorp Saknas  
Mossby Saknas   Stenstorp, se Ställtorpet Saknas  
Mossby, Norra o. Södra byar   Stenstorp lägenhet  
Mossby by   Stenstäppan lht  
Mossby by   Stensätter lht  
Mossby by   Stensätter, se Stenebacken Saknas  
Mossby, Norra gd /Se   Stenåsen lht  
Mossby, Södra gd /Se   Stenåsen lht  
Norrsätter gd /Se   Stjärnhov lht  
Norrsätter Saknas   Stockhuggaretorpet torp  
Nörrasanda by   Stocklunda lht  
Prästgården prästgård   Stocksätter gd  
Prestgården Saknas   Stocksättersgården bebyggelse  
Rala by   Storgården, se 1-5 Hjortsberga Saknas  
Rala Saknas   Storslätt bebyggelse  
Rala by   Strömsborg lht  
Rala by   Strömsholm lht  
Rala by   Strömsnäs lht  
Rala by   Stugbacken el. Backen Saknas  
Rala by   Ställatorp lht  
Rala by   Stället, se Ställtorpet Saknas  
Rala by   Ställetorpet eller Stället Saknas  
Rala by   Sundby Saknas  
?Rala by   Sundstorp lht  
Rala by   Svea lht  
Rala by   Svea Saknas  
Rala by   Sveaborg lht  
Rala by   Svensgården, se Näst Norrgården Saknas  
Rala by   Svenstorp lht  
Rala by   Sågbacken, se Nykvarn Saknas  
Rala by   Sången bebyggelse  
Rala by   Sången gård  
Rala by   Sånna, Norra by  
Rala by   Sånna, Norra by  
Rala by   Sånna, Norra by  
Rala by   Sånna, Södra by  
Rala by   Sånna, Södra by  
Rala by   Sånnatorp, Södra lht  
Rala by /Se   Sånnersta by  
Rala by /Se   Säby lht  
Rala by /Se   Säby, el. Säbylund säteri  
Riisawi, se Rösavi by   Säbylund, se Säby Saknas  
Risavi, se Rösavi by   Säbylunds anhalt, se 6-9 Mos, Norra Saknas  
Rösavi by   Säbylunds hållplats, se0, 11 Mos, Norra Saknas  
Rösavi by   Sälleberg Saknas  
Rösavi by   Sälleberg, se Fåglahaget Saknas  
Rösavi by   Sätran, se näst Norrgården Saknas  
Rösavi by   Sätratorp Saknas  
Rösavi by   Sättran säteri  
Rösavi by   Söderberg lht  
?Rösavi by   Södra Boställsgården bebyggelse  
Rösavi by   Södra Oppgården bebyggelse  
Rösavi by   Södra, Vesta, se Sörgården Saknas  
Rösavi by   Sörby by  
Rösavi by   Sörbybacken, Västra Saknas  
Rösavi by   Sörbybacken, Östra Saknas  
Rösavi by   Sörgård gd  
Rösavi by   Sörgården Saknas  
Rösavi by   Sörgården gd  
Rösavi by   Sörgården, se 1-4 Örsta Saknas  
Rösavi by   Sörgården, se Åby, Västra Saknas  
Rösavi by   Sörgården, se 1-3 Vissberga Saknas  
Rösavi by   Sörgården, se Björka Saknas  
Rösavi by   Sörgården gd  
Rösavi by   Sörgården Saknas  
Rösavi by   Sörgården, se 1-5 Ekeby Saknas  
Rösavi by   Sörgården, se 1-3 Fylsta Saknas  
Rösavi by   Sörgården, se 1-2 Gränby Saknas  
Rösavi by   Sörgården, se 1-2 Hagaby Saknas  
Rösavi by   Sörgården, se1-5 Hjortsberga Saknas  
Rösavi by   Sörgården gd  
Rösavi by   Sörgården, se 1-4 Järsjö Saknas  
Rösavi by   Sörgården, se1-5 Rala Saknas  
Rösavi by /Se   Sörgården bebyggelse  
Rösavi by /Se   Sörgården, se 1-5 Seckelsta Saknas  
Rösavi by /Se   Sörgården, se 1-2 Sänna, Norra Saknas  
Rösavi Saknas /Se   Sörgården, se 1-3 Sånna, Södra Saknas  
Rösavi by /Se   Sörgården, se 1-4 Sånnersta Saknas  
Sandasta, se Sånnersta by   Sörgården, se 1-4 Sörby Saknas  
*Sankt Eriks kapell kapell   Sörgården bebyggelse  
Sanna by   Sörgården, se 1-3 Älvesta Saknas  
Sanna by   Sör-Jon-Pergården gd  
Sanna by   Sörmland Saknas  
Sanna by   Sörsätter lht  
Sanna Saknas   Sörsätter, se Byrstasätra Saknas  
Sanna by   Sörsäter lägenhet  
Norra Sånna by   Sörtorp lht  
Sånna, Norra by   Tabor lägenhet  
Sanna, Sånna by   Tacktorp lht  
Norra Sånna by   Tallbacken Saknas  
Sanna, Norra by   Tallbo lht  
Sanna, Norra by   Tallbo lägenhet  
Sånna [Sanda] gård?   Tarov lht  
Sanna by   Tereselund lht  
Sanna, Norra och Södra byar   Tillberga lhr  
Sanna, Norra och Södra byar   Tingskullen lht  
Sanna, (numera Norra o. Södra) byar   Tornfors lht  
Sanna by   Torp by  
Sanna by   Torp lht  
Sanna, Norra och Södra byar   Torsborg lht  
Sanna, Norra och Södra byar   Tripphult Saknas  
Sanna by   Trumpetgården bebyggelse  
Sanna by   Tunadal lht  
Sanna, Norra och Södra byar   Tuneberg lht  
Sanna, Norra och Södra byar   Tydingeholm lht  
Sanna, Norra och Södra byar   Tynninge by  
Sanna, Norra och Södra byar   Tynningkrogen, se Skogalund Saknas  
Sanna, Norra och Södra byar   Tärnå lht  
Sanna, Norra och Södra byar   Uddevalla lht  
Sanna, N. o. S. byar   Uddevalla lht  
Sanna, Norra och Södra byar   Ulriksdal lht  
Sanna, Norra och Södra byar   Ulvåsa lht  
Sanna, Norra och Södra byar   Uppgården lht  
Saknas Saknas   Uppgården, se Södra Oppgården Saknas  
Saknas Saknas   Utfartsvägen lht  
Sanna by   Utsikten lht  
Sanna, Södra by   Utängen lht  
Sanna, Norra och Södra byar   Valla lht  
Sanna, Norra och Södra byar   Vallbergs, se Bengtstorp Saknas  
Sanna, Norra och Södra byar   Vallersta, se Ballersta Saknas  
Södra Sånna Saknas   Vallersta by  
Sanna (Sånna) by   Vallerstahammaren, se Hammaren Saknas  
Sanna by /Se   Vallhall torp  
Sanna, Norra by /Se   Valskog lht  
Sanna, Södra by /Se   Vargtorp, se Näst Sörgården Saknas  
Sanna, Norra o. Södra byar /Se   Vesta Nedra by  
Sannahed Saknas   Vesta Södra Saknas  
Seckelsta gd   Vesta Övre by  
Sickelsta by   Viaberg lht  
Sickelsta by   Via Norra by  
Sickelsta by   Via Södra by  
Sickelsta by   Viborg lht  
Sickelsta by   Vik lht  
Sickelsta by   Vikatorp gd  
Sickelsta by   »Viken» torp  
Sickelsta by   Vilan lht  
Sickelsta by   Vilhelmsberg lht  
Sickelsta by   Vilhelmsro lht  
Seckelsta Saknas   Villbacken torp  
Sickelsta by   Villingsberg lht  
Sickelsta by   Vilsta lht  
Sickelsta Saknas   Vilunda lht  
Seckelsta bost   Vingata lht  
Seckelsta (Sickelsta) bost   Viola lägenhet  
Seckelsta bost   Visingsö lht  
Seckelsta (Sickelsta) bost   Vissbacken lht  
Seckelsta gd /Se   Vissberga by  
Sickelsta by /Se   Vissberga by  
Sickelsta by /Se   Vissbo lht  
Sickelsta by /Se   Vissbo lägenhet  
Sickelsta gd /Se   Våla lht  
Skräddaretorp beb /Se   Vårby lht  
Slätten el. Storslätt gd /Se   Vårgårda lht  
Smedstorp Saknas   Vänhem lht  
Smedstorp torp /Se   Värnstorp lht  
*Smörtuvan förr äng?   Västanborg lht  
[Smörtuvan] Saknas   Västanberg, se Haget Saknas  
?Solberga gd   Västanberg, se 1-5 Rala Saknas  
Stene by   Västanberg, se Stenebacken Saknas  
Stene by?   Västanbäck, se Haget Saknas  
Stene by   Västanbäck lht  
Stene by   Västergården, se1-3 Åby, Västra Saknas  
Stene by   Västergården, Åby, Östra gd  
Stene by   Västergården Saknas  
Stene by   Västergården Saknas  
Stene by   Västergården bebyggelse  
Stene by   Västerhult gd  
Stene by   Västlunda lht  
Stene by   Wales lht  
Stene by   Yxhult, Norra gd  
Stene by   Yxhult, Södra gd  
Stene by   Åby, Västra by  
Stene by   Åby, Östra by  
Stene by   Åbylund, se Haget Saknas  
Stene by   Åbylund lht  
Stene by   Åbytorp poststation  
Stene by   Åbytorp gd  
Stene by   Åbytorp, se Stenebacken Saknas  
Stene by   Åbytorp by  
Stene by   Åda hemman  
Stene by   Åkersberg Saknas  
Stene by?   Ålunda lht  
Stene by?   Ålunda lht  
Stene by   Ånäs lht  
Stene by   Åsa lht  
Stene by /Se   Åslingakajsas bs  
Stene by /Se   Åtorp, se Haget Saknas  
Stene gårdar m.m. /Se   Åtorp lht  
Stene gd /Se   Åtorp, se Norrgården Saknas  
Stocksätter gd /Se   Åvik lht  
Stocksätter Saknas   Älvbro lht  
Stocksäter by   Älvesta by  
Storslätt Saknas   Älvstorp lht  
Storslätt, el. Slätten gd /Se   Änden, se Norrgården Saknas  
*Stubagården by   Ängatorp, se Näst Sörgården Saknas  
Sånnersta by   Ängatorp lht  
Sånnersta by   Ängbacken lht  
Sånnersta by   Änglyckan lägenhet  
Sånnersta by   Ängstäppan lht  
Sånnersta by   Ästanberg lht  
Sånnersta by   Ödesgården bebyggelse  
Sånnersta by   Ölunda lht  
Sånnersta by   Önskehem lht  
Sånnersta by   Önskelund, se 1 Önskehem lht  
Sånnersta by   Örsta by  
Sånnersta by   Örstalund lht  
Sånnersta by   Österby Saknas  
Sånnersta by   Östergården, Åby, Östra gd  
?Sånnersta by   Östergården bebyggelse  
Sånnersta by   Östergården bebyggelse  
Sånnersta by   Österplana lht  
Sånnersta by   Östhammar, se Haget Saknas  
Sånnerst by   Östhammar lht  
Sånnersta by   Östlunda lht  
Sånnersta by   Östlunda, se Hjortsbergakilen Saknas  
Sånnersta by   Östäng lht  
Sånnersta by   Överås lht  
Sånnersta by      
Sånnersta by      
Sånnersta by      
Sånnersta Saknas /Se      
Sånnersta Saknas      
Sånnersta Saknas      
Sånnesta Saknas      
Sånnersta by      
Sånnersta by      
Sånnesta by /Se      
Sånnesta by /Se      
Sånnesta by /Se      
»Säby i Närika» Saknas      
Säby, (numera Säbylund) hrgd?      
Säby Saknas      
Säby Saknas      
Säby, (numera Säbylund) hg      
Säby by?      
Säby by?      
Säby hg      
Säby gd      
Säby gd      
Säby hg /Se      
Säby, (nuv. Säbylund) hg /Se      
Säby hg      
Säby gd      
Säby, (numera Säbylund) hg      
Säby hg      
Säby, (numera Säbylund) hg      
Säby Saknas      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby Saknas      
Säby gd      
Säby gd      
Säby, se även Säbylund hg      
Säby säteri /Se      
Säbylund hg      
Säbylund herrgård      
Säbylund herrgård      
Säbylund hrgd      
Säbylund fideik /Se      
Säbylund Saknas      
Säbylund gods /Se      
Säbylund, se Säby säteri      
Sätra gd      
Sätra gd      
Sätra gd      
Sätra gd      
Sätra gd      
Sätra gd      
Sätra gd      
Sätra gd      
Sätran gd?      
Sätran gd      
Sätra gd /Se      
Sätra gårdar /Se      
Sörby by      
(?)Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby Saknas      
Sörby by      
Sörby by /Se      
Sörby by /Se      
Torp by /Se      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Tranbo försv. beb. /Se      
Tynninge gd      
Tynninge Saknas      
Tynninge gård      
Tynninge gd      
Tynninge gd      
Tynninge gård      
Tynninge gd      
Tynninge gd      
Tynninge gd      
?Tynninge gd      
Tynninge gd      
??Tynninge gd      
??Tynninge gd      
Tynninge gd      
Tynninge gd      
Tynninge gd      
Tyninge gd      
Tynninge bost      
Tynninge gd      
Tynninge by      
Tynninge bost      
Tynninge bost?      
Tynninge bost      
Tynninge bost      
Tynninge bost      
Tynninge by /Se      
Tynninge gd /Se      
Saknas Saknas      
Ulvsätter by      
Ulvsätter by      
Ulvsätter by      
Ulvsätter by      
Ulvsätter by      
Saknas Saknas      
Vallersta, el. Ballersta by      
Ballersta, el. Vallersta by      
Vallersta by      
Ballersta by?      
Ballersta by      
Ballersta by      
Ballersta by      
Vallersta by      
Ballersta by?      
Vallersta by      
Vallersta by      
Vallersta by      
Ballersta by      
Ballersta by      
Ballersta by      
Vallersta by      
Vallersta by      
Vallersta by      
Ballersta by      
Vallersta by      
Vallersta by      
Vallersta by      
Vallersta by      
Vallersta by      
Vallersta by      
Vallersta by      
Saknas Saknas      
Vallersta by      
Vallersta by      
Vallersta by      
Vallersta by      
Ballersta by      
Ballersta by?      
Ballersta by      
Vallersta Saknas      
Vallersta Saknas      
Vallersta by /Se      
Vallerst, (förr Ballersta) by /Se      
Vallersta by /Se      
Vallersta by /Se      
Vallersta by /Se      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta, Nedra o. Övra byar      
Vestra by?      
Vesta by      
Saknas Saknas      
Vesta Saknas      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by      
Saknas Saknas      
Vesta by      
Vesta by      
Vesta by /Se      
Vesta by /Se      
Vesta, Nedre by /Se      
Vesta, Övre by /Se      
Vestan, Västanåsen del av landsförs      
Vestamdelin, senare Västan åsen del av landsförs      
Vestantil, Västanåsen del av landsförs      
Vestantil, senare Västanåsen del av landsförs      
Vestantil, Västanåsen del av landsförs      
Vestantil, senare Västanåsen del av landsförs      
Vestantil, senare Västanåsen del av landsförs      
Vestantil, senare Västanåsen del av landsförs      
Vestantil, senare Västanåsen del av landsförs      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via byar      
Via by      
Via by      
Via by      
?Via, Norra o. Södra byar      
Via by      
Via by      
Via, Södra by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via by      
Via Saknas      
Via by      
Via by      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Via by?      
Via, Norra by      
Via, Södra by      
Via by      
Saknas Saknas      
Via by      
Via by?      
Via, Norra by /Se      
Via, N. by /Se      
Via, Södra by /Se      
Via, N:a o. S:a byar /Se      
Via, S. by /Se      
Via by /Se      
Vikatorp by      
Vikatorp gd /Se      
Vissberga by      
Vissberga by      
Vissberga by      
Vissberga by      
Vissberga by      
Vissberga by      
Vissberga by      
Vissberga by      
Vissberga by      
Vissberga by      
Vissberga Saknas      
Vissberga by      
Vissberga by      
Vissberga by      
Vissberga by      
Vissberga by /Se      
Vissberga by /Se      
Vissberga by /Se      
Vistadha, se Vesta, Nedra o. Övra byar      
Västan åsen del av landsförs      
Västan åsen del av landsförs      
Västan åsen del av landsförs      
Västan åsen del av landsförs      
Västan åsen del av landsförs      
Västan åsen del av landsförs      
Västanåsen del av landsförs      
Västan åsen del av landsförs      
Västan åsen del av landsförs      
Västan åsen del av landsförs      
Västan åsen del av landsförs      
Västan åsen del av landsförs      
Västan åsen del av landsförs      
Västanåsen del av landsförs      
Västan åsen del av landsförs      
Västan åsen del av landsförs      
Västan åsen del av landsförs      
Västan åsen del av landsförs      
Västan åsen del av landsförs      
Västan åsen del av landsförs      
Västanåsen del av landsförs      
Vesterhult gd      
Vesterhult gd      
Västerhult gd /Se      
Yxhult Saknas      
Yxhult gd      
Yxhult Saknas      
Yxhult samh. /Se      
Yxhult gd /Se      
Yxhult Saknas      
Yxhult beb /Se      
Yxhult gd /Se      
Yxhult, Norra gd /Se      
Yxhult, Södra gd /Se      
Åby by      
Åby by?      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby Saknas      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby, Västra by /Se      
Åby, Östra by /Se      
Åbytorp Saknas      
Åbytorp by      
Åbytorp gd /Se      
Ålsta by /Se      
Älvbro lht /Se      
Älvesta by      
Elfvesta by      
Älvesta by      
Älvesta by      
Älvesta by      
Älvesta by      
Elfvesta by      
?Älvesta by      
Älvesta by      
Älvesta by      
Älvesta by      
Älvesta by      
Älvesta by      
Älvesta by      
Älvesta by      
Älvesta by      
Älvesta by      
Elfvesta Saknas      
Elfvesta by      
Älvesta by      
Älvesta by      
Älvesta by      
Elfvesta by      
Älvesta by      
Elfvesta by      
Elfvesta by      
Elfvesta by      
Älvesta by /Se      
Älvesta by /Se      
Älvesta by /Se      
Älvesta by /Se      
Älvesta Saknas      
*Ödesgården Saknas      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Saknas Saknas      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by /Se      
Örsta by /Se      
Örsta by /Se      
Östan, Östanåsen del av landsförs      
Östankærrit, Östanåsen del av landsförs      
Östantil, senare Östanåsen del av landsförs      
Östantil, senare Östanåsen del av landsförs      
Östantil, Östan åsen del av landsförs      
Östantil, Östanåsen del av landsförs      
Östantil, senare Östan åsen del av landsförs      
Östantil, senare Östan åsen del av landsförs      
Östan åsen del av landsförs      
Östan åsen del av landsförs      
Östan åsen del av landsförs      
Östan åsen del av landsförs      
Östan åsen del av landsförs      
Östan åsen del av landsförs      
Östan åsen del av landsförs      
Östan åsen del av landsförs      
Östan åsen del av landsförs      
Östan åsen del av landsförs      
Östan åsen del av landsförs      
Östan åsen del av landsförs      
Östan åsen del av landsförs      
Östan åsen del av landsförs      
Östan åsen del av landsförs      
Östan åsen del av landsförs      
Östan åsen del av landsförs      
Östan åsen del av landsförs      
Östan åsen del av landsförs      
Östra delen, senare Östanåsen del av landsförs      
Østra fielingen, se Östan åsen del av landsförs      
Kumla, se Kumla sn stad      

  ^  

Örebro läns socknar m.m.