ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sköllersta socken : Sköllersta härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 638 Naturnamn : 144 Bebyggelsenamn : 971 Naturnamn : 841
Sköllersta sn o. hd Bekängen terräng Sköllersta sn Alaborg åker
Sköllersta sn Bocken holme Sköllersta sn Alfallet skogslott
Sköllersta sn Brännan terräng Sköllersta sn Alhagen hage
Sköllersta sn o. hd Bäcklunda ägomark(?) Sköllersta sn Allélyckorna åkrar
Sköllersta sn Bännebosjön sjö /Se Sköllersta socken Andersahagen hage
Sköllersta socken o. härad Danielskällan källa Sköllersta socken Saknas Anvanboäng skog
Sköllersta sn o. hd Dimängen terräng Beken inbyggarbeteckning Aspholmen dunge
Sköllersta sn Dimängskällan källa Fabben, se Fabbetorpen inbyggarbeteckning Bablamossen åker, kärr
Sköllersta sn Ekenäsviken vik Fabbetorpen inbyggarbeteckning Backagärdstvärorna åkrar
Sköllersta sn o. hd Ekenäsviken vik Gropa inbyggarbeteckning Backskiftet, Norra åkrar
Sköllersta sn Enåsabacken ägomark Gropen inbyggarbeteckning Backskiftet, Södra åkrar
Sköllersta sn Fallet terräng Norrtorpen inbyggarbeteckning Baggärdsvägen körväg
Sköllersta sn *Flynger äng Per Norr inbyggarbeteckning Bangärdet åker
Sköllersta sn o. hd Fäkärret kärr Sköllersta tjuvar inbyggarbeteckning Banvaktsstycket åker
Sköllersta sn Granlyckan ägomark(?) Sköllerstatjuvar inbyggarbeteckning Barackagärdet åker
Sköllersta sn o. hd Gubbtäppan terräng(?) tjuv inbyggarbeteckning Bekdalen, se Bekängen skogsparti
Sköllersta hd Guldringen terräng tjyvar inbyggarbeteckning Beken förr gård
Sköllersta sn Gullbo triangelpunkt tjyvar inbyggarbeteckning Bekängen skogsparti
Sköllersta sn o. hd Gäfsjön sjö Tjuvar inbyggarbeteckning Bekängen skogsparti
Sköllersta sn Gävsjön sjö /Se Sköllersta vargar inbyggarbeteckning Bengtsbokärret åker
Sköllersta sn o. hd Hertigkällan källa /Se Alaborg förr lht Bengtsbo söräng åkrar
Sköllersta sn Holmen holme Albacken lht Bengtsbovägen körväg
Sköllersta sn Häggbacken Saknas Albertsro lht Bengtsbo Västeräng åker
Sköllersta socken Hällebosjön sjö Alfors lht Bengtsbo Västerängskälla källa
Sköllersta socken Hällebosjön sjö /Se Alkussen bebyggelse Bergahagen hage
Sköllersta socken Igeln sjö Alléstugan stuga Bergsköldstäppan åker
Sköllersta sn Igeln sjö /Se Almedal lht Bergs mosse mosse
Sköllersta socken Igeln sjö /Se Almedal lht Bibergsgärdet åker
Sköllersta sn /Se Jordanstorp terräng Alphyddan, se Hyddan Saknas Billängen äng
Sköllersta sn ?Kalles puss sjö /Se Altorp lht Blåbärsmon skogsfall
Sköllersta sn Kejsartäppan terräng Amerika förr lht Blåsbäcken bäck
Sköllersta sn Kilahagen hage Anders Ers, se Erstorp Saknas Boberget stigning
Sköllersta sn Kolslätt Saknas Anderstorp lht Bobäcken bäck
Sköllersta sn Konstabäcken bäck Anneberg lht Bocken holme
Sköllersta sn Krokatäppan ägomark o. terräng Annelund bebyggelse Bollplanen åker
Sköllersta sn Kungshögarna Saknas Annelund hus Bosängen äng
Sköllersta sn Kungshögarna ättehögar /Se Annelund lht Brastaberget berg
Sköllersta sn o. hd Kvarnbacken ägomark Annelund lht Bredlotten skogsbröt
Sköllersta sn Kvismaren, Västra f.d. sjö Anstorp gd Bredlotterna skogstegar
Sköllersta sn Kvismaren, Västra förr sjö Anstorp gård Brottet åker
Sköllersta sn Kvismaren, Västra f.d. sjö Anvanbo torp Brudbron bro
Sköllersta sn Kvismaren, Västra f.d. sjö Anvanbo gård Brunnskällegärdet åker
Sköllersta sn Kvismaren, Västra f.d. sjö Augustenborg lht Brunnstorp skogsbröt
Sköllersta sn Kvismaren, Västra f.d. sjö Asplunds, se Haga förr torp Brygghusgärdet åker
Sköllersta sn Kvismaren, Västra förr sjö Augustenborg lht Brånns äng hage
Sköllersta sn Kvismaren, Västra f.d. sjö Avanboda, se Anvanbo Saknas Brännabacken backe, (skogshöjd)
Sköllersta sn Kyrkotomten Saknas Bobel bebyggelse Brännabacken vägbacke
Sköllersta socken Kånstabäcken bäck Babel lht Brännakällan källa
Sköllersta sn Källbergsbackberget berg Backa gd Brännalotten skogsbröt
+Sköllersta sn Lillsjön sjö Backa gård Brännan, se Brännabacken Saknas
Sköllersta sn Lillsjön sjö /Se Backstugan lht Brännan skogsområde
Sköllersta sn Lindmarken terräng Backtorp, se Bäckatorp Saknas Brännan åker
Sköllersta sn Losjön Saknas Baggegärdet gd Brännebäcken bäck
Sköllersta sn Lustigbacken ägomark(?) Baggegärdet gård Brännekällan källa
Sköllersta sn Lyngden terräng Baggerud gd Brännekällan källa
Sköllersta sn Löten ägomark Baggerud gård Brödgärdet åker
Sköllersta sn Mollbergstärppan terräng Baggärdet, se Baggegärdet Saknas Brötabacken backe
Sköllersta sn Mosstugan terräng Bekängen lht Brötabacken, se Pålsboda backe
Sköllersta socken sn Mörkret terräng Bengtsbo bebyggelse Buskängen förr äng
Sköllersta sn Norrängen ägomark Bengtsbo gård Buten åker
Sköllersta sn Nusastugan terräng Bengtsboda gdar Bäckagärdet åker
Sköllersta sn sn Ol-Erstorpet terräng Bengtsboda, se Bengtsbo gård Bäckdalen skogsdunge
Sköllersta sn sn Osebobäcken bäck Berg by Bäckhagen åker, (varit torp)
Sköllersta sn Oxen sten /Se Berg by Bäckhagen åker
Sköllersta sn Ottos backe terräng Berga lht Bäckhagen hage
Sköllersta sn Prästängen äng Berga lht Bäckstubäcken, se Gullerspången bäck
Sköllersta hd o. sn Pålsbodaåsen Saknas Bergalid lht Bäcktorpaängen åker, förr äng
Sköllersta sn W. Quisman, se Kvismaren, Västra f.d. sjö Berget bs Bännebo kanal kanal
Sköllersta sn Ramshäll berg Berget torp Bänneboviken vik
Sköllersta sn Rekakärret kärr /Se Bergetorp lht Bänneboäng skog
Sköllersta sn Räven holme Betel förr missionshus Böndumparna åkrar
Sköllersta sn Rävholmen terräng Björkbacka lht Bönhusbacken backe
Skyllersta socken äldre namn för Sköllersta Rönnevrån terräng Björkberga lht Bönhusbacken backe
Sköllersta sn Silverringen terräng Björkhyddan lht Dahmaskiftet åker
Sköllersta sn o. hd /Se Sjölinfallet ägomark Björkliden lht Dalagärdet åker
Sköllersta sn o. hd /Se Skansatorpet ägomark Björklunda lht Dalbanken åker
Sköllersta sn o. hd /Se Skaraborg terräng Björklunda lht Dalen åker
Sköllersta sn och hd /Se Skjutbaneberget berg Björkvik lhtr Dalen, se Bäckdalen skogsdunge
Sköllersta by o. sn /Se Skomakarefallet ägomark Björkängen lht Dalgubbagraven dike
Sköllersta sn o. hd Skrabbgärdet terräng Björneborg lht Dalgubbakärret skog, (kärr)
Sköllersta sn /Se Skräddartäppan terräng Blomsterbacka lht Dalkällan källa
Sköllersta sn o. hd /Se Sköllersta berg berg Blomsterlida lht Daltäppan åker
Sköllersta sn /Se Sköllersta berg berg /Se Bläckhornet lht Dammen källa
Sköllersta sn och hd /Se Sköllerstabäcken bäck Bo gd Danielskällan källa
Sköllersta(d) sn o. hd /Se Smedtorpet terräng Bo gård Dimmängen äng
»alellom», se Årla gårdar Smedviken vik Boda bebyggelse Dimmängskällan källa
Allila = Årla by Snarkastenen sten Boda gd Dimängen äng
Anundshäll Saknas Snåret terräng Boda gård Dimängskällan källa
Anvaboda? Saknas Sottern sjö Boskulla gd Dragmoängen åker, äng
Anvanbo gd /Se Sottern sjö Boskulla gård Dyen åker
Ababoda Saknas Sottern sjö Boströmsberg lht Dygärdet åker
Anstorp Saknas Sottern sjö Boströmsberg torp Dyåkrarna åkrar
Backa by Sottern sjö Boströmsborg lht Dyåkrarna åker
Backa by Sottern sjö Bostället torp Egebyjorden åker
Backa by Sottern sjö Bostället förr stuga Egebystugan förr stuga
Baggegärdet Saknas Sottern sjö Bostället torp Egebyvägen väg
Baggegärdet Saknas Sottern sjö Bostället torp Ekbacken skogsdunge
Baggegärdet gd /Se Sottern sjö /Se Boängen lht Ekbacken skogsbacke
Baggerud Saknas Sottern sjö /Se Boängen kapell Ekbacken skogsdunge
Baggerud Saknas Språnget terräng Brunnstorp lht Ekbacken träddunge
Baggerud gd /Se Stenskvalet terräng Brunnstorp lht Ekbacken, Lilla skogsdunge
Baggerud gd /Se Stockholm terräng Bråntorp utjord Ekbacken, Stora skogsdunge
Bengtsboda Saknas Storängen terräng Bråntorp torp Ekenäsamossen mosse
Bengtsboda Saknas Strupaberget höjd Brännan ställen Ekenäsgrinden förr grind
Bengtsbo by? Svenstorp triangelpunkt Brötabacken förr torp Ekenäsmossen mosse
Berg by Svälten terräng Brötastugan, se Brötabacken Saknas Ekenäsviken vik
Berg by Sättern, se Sottern sjö Bäckatorp torp Ekenäsviken vik
?Berg by Söderhult terräng Bäckdalen lht Ekenäsängen äng, moss-äng
Berg by? Sörbyängen Saknas /Se Bäcken stuga Ekholmstäppan åker
Blacka ägonamn /Se Sörängen ägomark Bäcken, se Ärnbäcken Saknas Elinbiten åker
Bo by Tapperafallet terräng Bäcketorp gd Elis´ gärde åker
Bo by Tarsta berg fornborg Bäcketorp gård Enkelåsen skogsbacke
Bo Saknas Tarsteborg Saknas Bäckhagen förr torp Enåsabacken backe
Bo gdar /Se Tarsteborg Saknas Bäcklunda lht Enåsabacken skogsbacke
Boda Saknas Tarstaborg förr skans /Se Bäcklunda stuga Enåsen, se Enåsabacken skogsbacke
Boda Saknas Tarsteborg Saknas Bäckstugan förr lht Ersbo, Lilla förr stuga
Boda gd Tarsta borg fornborg /Se Bäckstugan förr stuga Esslebogärdet åker
Boskulla gd Tjärudden udde Bäckstugan lht Falla backar backar
Boskulla gård Tokängen terräng Bäckstugan lht Fallabuten äng
Boskulla Saknas Torpahagen terräng Bäckstugan, se Ärnbäcken Saknas Fallabäcken bäck, (kanal)
Boskulla gd Tranåsabacken terräng Bäcktorp, se Bäcketorp Saknas Fallabäcken bäck
Boskulla gd /Se Tranåsen ägomark Bäcktorpsgården lht Fallaäng åker
Boskulla gd Tvålfallet terräng Bännebo bebyggelse Fallet åker
Boskulla gd /Se Utängen ägomark Bännebo gård Fallet backe
Bäcket Saknas Utängen ägomark Bänneboda gd Fallet förr stuga
Becketorp Saknas Vargtorp, Lilla terräng Bänneboda, se Bännebo gård Fallgärdet äng
Bäneboda Saknas Vargtorp, Stora terräng Bännebotorp gård Fattigstupussen damm
Bäneboda Saknas Vargtorpaäng terräng Bössebo bebyggelse Fetkärrsudden udde
Bänneboda Saknas Venabäcken bäck Bössebo by Fiskardalen åker
Bennebo by Venen terräng Bösseboda gd Fiskarkilen åker
Bännebo gd /Se Vibbanboberget berg Bösseboda, se Bössebo gård Fisklösaviken vik
Dalen gd Vidingsmossen mosse Bössebotorp förr? torp Flingegärdet, se Flingorna Saknas
Dalen gd Vilhelmsängen terräng Charlottenlund lht Flingorna åker
Dalen gd Vinsberg terräng Charlottenlund lht Flygfältet åker
Dalen gd Vongit Saknas Dalaholm lht Folkasboberget berg
Dalen gd Vrana äng äng Dalaholm lht Forsmarkskilen åker
Dalen gd Västerhult ägomark Dala skog godtemplarhus Forsmarksäng åker
Dalen gd Västerängarna terräng Dalaskog förr lht Framängen åkerområde
Dalen gd Åma häll Saknas /Se Dalen f.d. gd Fyrkanten förr åker
Dalen gd Åmehäll fornborg /Se Dalen förr gård Frykanten åker
Dragmo Saknas Åmehäll fornborg /Se Dalen förr gård Fyrkanten åker
Dwærsstadha, se Värsta by Årlaholmen terräng Dalkvistens lht Fårbacken äng
Egeby Saknas Östansjösjön sjö Dallerörn lht Fäkällan källa
Egeby Saknas Östansjösjön sjö /Se Dalslund lht Fäkärret äng
Egeby bost.   Dalslund lht Fårtäppan äng
Egeby bost   Dalängen lht Fäkällan källa
Egeby bost.   Dalängen lht Fäkärret kärr
Egeby bost   Dragmo f.d. gd Fölungasten sten
Egeby bost   Dragmo förr gård Gamla utloppet bäck
Egeby by   Egeby bebyggelse Gamla vattendraget, se Gamla utloppet Saknas
Norra gården gård   Egeby by Gatskiftena åkrar
Egeby by   Egeby gård Gatskiftena åker
Egeby Saknas /Se   Egebyhagen, se Nytorp lht Gillbergabäcken bäck
Egeby gd /Se   Ekeby grustag grustag Gillbergahag skog
Egeby gd /Se   Ekenäs torp Gilltersängen, se Gilltorpsängen Saknas
Eketorp Saknas   Ekenäs torp Gilltorpsängen åker, äng
Ekenäs gård?   Ekenästorp torp Gjuterivägen körväg
Ekenäs Saknas   Ekenästorp torp Gossebo berg backe
Ekenäs Saknas   Ekenästorp ställe Gossebomossen mosse
Ekenästorp Saknas   Eketorpet torp Gossebovägen körväg
Essleboda Saknas   Eketorpet torp Graven dike
Fabbetorp Saknas   Eklunda lht Grindstughagen nu (delvis) åker
Fabbetorp gdr /Se   Eklunda lht Grisavägen ängsväg
Fall Saknas   Eknäs, se Ekenäs Saknas Grusgropen grustag
Fall Saknas   Eknästorp, se Ekenästorp Saknas Grustaget impediment
Fall[a] by   Ekstigen bs Grusåsen, se Enåsabacken Saknas
?Fall gdar   Ekängen stuga Grusåsen åker
?Falla gd   Eldtorpet, se Bostället torp Gruvan skogsdunge
Falla Saknas   Elim bönhus Gruvbacken ängsbacke
Falla Saknas   Enåsen, se Ängeholm Saknas Gruvgärdet åker
Fiskmanstorp Saknas   Eriksberg lht Gråbo åker
Folkasboda Saknas   Eriksdal lht Grågrind grind
Folkasboda Saknas   Eriksdal lht Gränsholmen, se Skillnadsholmen holme
Folkesboda bost   Erikslund lht Gräshagen åker
Folkesboda by   Erikslund lht Gubbahagen hage
Folkasbo by /Se   Erikslund lht Gubbtäppsväg skogsväg
Forntomta by   Erikslund lht Guldringen damm
Forntomta by   Ersbo torp Gullerspången bäck
Forntomta by   Ersbo, Lilla förr ställe Gullerspången bäck
Forntomta by   Erstorp bebyggelse Gullerspången bäck
Forntomta by   Erstorp gård Gullerspången bäck
Forntomta by   Esslebo bebyggelse Gullerspångsgraven, se Gulbergspången bäck
Forntomta by   Esslebo gård Gustav-Lars åker
Forntomta by   Essleboda gd Gustavskällan källa
Forntomta by /Se   Essleboda, se Esslebo gård Gässjön, se Hällebosjön sjö
Forntomta by /Se   Fabbetorp gd Hagbacksstycket åker
Forntomta by /Se   Fabbetorp gård Hagen, se Sundhagen Saknas
Forntomta by /Se   Fagerbäck lht Hagen betesmark
Forntomta gd /Se   Fall gd Hagen, se Lyckehagen skog
Föckelkärr Saknas   Fall gård Haggärdena åker
Föckelkärr Saknas   Falla gd Hagtäppan åker
Föckelkärr by /Se   Falla gård Hakons åker
Gambo Saknas   Fallahagen lht Halvmånen åker
Gambo Saknas   Fallet förr torp Hammarsbacken backe, (åker-)
Gambo by /Se   Fallet gård Hammarsån å
Gambo gd /Se   Fallet lht Hanholmen kulle
Gambotorp Saknas   Fallet lht Helmers koja koja
Gambotorp Saknas   Fallet lht Hemgärdet åker
Gambotorp bost   Fallet bebyggelse Hemhagen skog
Gillberga by   Fallet bebyggelse Hemängen åker, äng
Gillberga by?   Fiskmanstorp gd Hermanstäppan förr stuga
Gillberga by   Fiskmanstorp gård Hertigkällan, se Holkakällan källa
Gillberga by   Flyen, se Dalen förr gård Hjalmars kulle förr kulle
Gillberga by   Folkarsbo(da), se Folkasboda Saknas Holkakällan källa
Gillberga by   Folkasbo bebyggelse Holkakällan källa
Gillberga by   Folkasbo by Holmatäppan förr stuga
Gillberga by   Folkasboda hmn o. kom.bost. Holmen ö
Gillberga by   Folkasboda, se Folkesbo by Hopahagen nu åker
Gillberga by   Forntomta gd Huldas backe skogsbacke
Gillberga by   Forntomta by Hulkatäppan förr torp
Gillberga by   Fredriksdal lht Hultet skogslott
Gillberga by   Fredrikastugan stuga Hulthagen hage
Gillberga by   Fribergs, se Humletorpet Saknas Hummelhagen hage
?Gillberga by   Fridby Saknas Hundabacken backe, (sten-)
Gillberga by   Fridby lht Hundkällan källa
Gillberga by   Fridehem lht Hundkällevägen väg
Gillberga by   Fridhem lht Hundtäppan f.d. åkrar
Gillberga by   Fridhem lht Hustavskällan, se Gustavskällan källa
Gillberga by   Fridhem lht Hustomten dunge
Gillberga by   Fridhem bönhus Hustomterna åkrar
Gillberga Saknas   Fridhem, se Fridehem Saknas Hålevålla åker
Gillberga Saknas   Fridhem torp Hälladalen »dalgång»
Gillberga by   Fridhem lht Hällebobäcken bäck
Gillberga by /Se   Fridhem lht Hällebosjön sjö
Gillberga by /Se   Fridshem, se Fridehem Saknas Hällebosjön sjö
Gisslerud, se Prästgården Saknas   Fridsta lht Hällmanstäppan åker
Gosseboda Saknas   Fridsta lht Hästafallet backe, (björk-)
Gosseboda Saknas   Fridå lht Hästhagen hage
Gosseboda Saknas   Fridå lht Hästhagen, se Lyckehagen hage
Gubberod Saknas   Frälsegården lht Hästhaget hage
Gullboda Saknas   Furudal lht Häst- och kohagen åker
Hälla Saknas   Fågelhult lht Hötorget åker
Hälla Saknas   Fåglasången, se Sodom Saknas Hötorgsäng åker
Hälla by   Föckelkärr bebyggelse Igeln sjö
Hälleboda Saknas   Föckelkärr gd Igeln sjö
Hälleboda Saknas   Föckelkärr gård Igeln sjö
Hällebo(da) gd /Se   Föckelkärr, Lilla lht Industrin verkstadsområde
Hällebo by /Se   Förkelkärr, se Föckelkärr gård Intaget betesmark
Ilvanbo by   Gambo gd Intaget betesmark
Ilvanbo by   Gambo, se Gammbo gård Jordansavägen körväg
Ilvanbo by   Gambotorp gd Kalkfallet förr kalkbrott
Ilvanbo by   Gambotorp, se Gammbotorp gård Kalkhagen, Nedra hage
Ilfvanbo by   Gammbo bebyggelse Kalkhagen, Övra hage
Ilvanbo by /Se   Gammbo gård Kalkhagen hage
Joganbo Saknas   Gammbo gård Kalkkällebacken, se Kallkällebacken Saknas
Joganbo Saknas   Gammbotorp bebyggelse Kalkugnsbacken backe
Joganbo gd /Se   Gammbotorp gård Kallkällabacken backe
Joganbo gd /Se   Gatan torp Kallkällan källa
Joganeboda Saknas   Gatan bebyggelse Kallkällebacken backe, skogshöjd
Kalsta by   Gillberga by Kalstakilen åker
Kalsta by   Gillberga by Kalstamossen mosse
Kalsta by   Gisslerud, se Prästgården Saknas Kalsta utäng äng
Kalsta by   Gisslerud förr gård Kalstaäng åker
Kalsta by   Gomorra, se Lillängen lht Kalvbetet åker
Kalsta by   Gossebo bebyggelse Kalvskallaberget berg
Kalsta by   Gossebo gård Kalvskallavägen körväg
Kalsta by   Gosseboda gd Kanalen kanal
Kalsta by   Gosseboda, se Gossebo gård Kanalen, se Gullerspången bäck
Kalsta by   Gossebostugan torp Kanalviken vik
?Kalsta by   Gossebostugan lht Kanan åkerområde
Kalsta by   Granlund lht Karigummans berg berg
Kalsta by   Granlyckan Saknas Karl-Erse-hagen äng
Kalsta by   Granlyckan lht Karlsberg förr lht
Kalsta by   Grantorp lht Kattbäcken bäck
Kalsta by /Se   Granön torp Kattdammen damm
Kalsta by /Se   Granön lht Kattpussen damm
Kalsta by /Se   Grindstugan stuga Kattrösan stenrös
Kalfskall gd   Gropen torp Kejsartäppan, se Kirstitäppan förr stuga
Kalvskallen Saknas   Gropen förr lht Kilahagen skogsbröt
Kalvskallen Saknas   Gropen torp Kilen åker
*Klockarstugan Saknas   Gropen lht Kilen åker
*Klockarstugan Saknas   Gruvåsastugan stuga Kilen åker
Knällinge Saknas   Gubberud torp Kilen åker
Knällinge gd /Se   Gubbtäppan bebyggelse Kilen åker
Kånsta by   Gubbtäppan stuga Kirstitäppan förr stuga
Konsta by   Gullbo förr torp Klockarbacken vägbacke
Konsta by   Gullboda torp Klockarparken skogsdunge
Konsta by   Gustavas, se Boängen Saknas Knotet, se Fallet Saknas
Konsta Saknas   Gustavsborg bebyggelse Knällingebacken backe
Konsta Saknas   Gårdö lht Knästånden skogsdel
Konsta by?   Gårdö lht Kofallet åker
Konsta by   Gustavsberg lht Kohagen hage
Konsta by /Se   Gästgivaregården lht Kohagen hage
Konsta by /Se   Haga lht Kohagen betesmark
Kånsta by /Se   Haga lht Kohaget hage
Koppetorp gd?   Haga lht Kojtäppan skogsparti
Koppetorp Saknas   Haga lht Kolbogärdet åker
Koppetorp Saknas   Haga lht Konstabäcken, se Kånstabäcken Saknas
Källsätter Saknas   Haga förr torp Kopparkällan källa
Källsätter gd /Se   Haga bebyggelse Kopptorpa äng förr äng
Källsäter by /Se   Haga lht Korsbacken skogsbacke
Kiarlingæbodhe Saknas   Haga bebyggelse Korshälla gränsmärke
Kiarlingæbodhe Saknas   Haga lht Korshällen gränsmärke
Kärr gd   Hagalund lht Kraklotten skogsbröt
Kärr gd   Hagalund lht Krokatäppan förr stuga
Kärr gd   Hagalund lht Krokåkrarna åkrar
Kärr Saknas   Hagalund, se Föckelkärr, Lilla lht Krokåkrarna åker
Kärr Saknas   Hagalund förr lht Kråkhagen hage
Kärr gd?   Hagalund lht Kuggängen äng
Kärr gd   Hagalund lht Kuggängen hage
Kärr gård /Se   Hagalund lht Kuggängshagen, se Kuggängen hage
Kävesta by   Hagalund förr lht Kultäppan hage
Käfvesta by   Hagastugan lht Kungshögarna kullar
Kävesta by   Hagen hus Kungahögarna gravhögar
Kävesta by   Hagen, se Haga bebyggelse Kvarnbacken äng och åker
Kävesta Saknas   Hagen lht Kvarngatan körväg
Kävesta Saknas   Hagstugan torp Kvarnhagen hage
Kävesta Saknas   Hagstugan lht Kvarnhagen backe
Käfvesta by?   Hagängen lht Kyrkberget berg, (backe)
Käfvesta by   Halbyttan, se Hålbyttan Saknas Kyrkhagen hage
Käfvesta by   Hemmet lht Kyrkvallsbacken ängsbacke
Kävesta by /Se   Hildebo lht Kålgårdsåkrarna åkrar
Kävesta by /Se   Hildebo lht Kånstabäcken bäck
Munslält = Munslätt by /Se   Hildebo lht Kånstabäcken bäck
Munslätt by   Holmastället, se Haga lht Kånstaskogen skog
Munslätt by   Holmen stuga Källarbacken åker
Munslätt by   Holmens stuga Källargärdet åker
Munslätt by   Hulket, se Hulkatäppan förr torp Källarhagen hage
Munslätt by   Humlan, se Humletorpet Saknas Källbergsbackberget, se Källbergsbacken berg
Munslätt by /Se   Humlebo(d), se Hummelbol Saknas Källbergsbacken backe
Munslätt by /Se   Humlejans förr stuga Källbergsbacken landsvägsbacke och berg
Mörkasboda Saknas   Humletorpet lht Källsogshagen hage
Mörkasboda Saknas   Hummelbol torp Källtomten, se Sandflaten åker
Norrtorp by   Hummelbol torp Kärleksstigen skogsstigen
Norrtorp by   Hummelbol, se Hungersbol gd Kärret åker
Norrtorp by   Hummelstorp, se Humletorpet Saknas Kärret kärr och åker
Norrtorp by   Hummeltorp lht Kärrgärdet åker
Norrtorp by   Humpen stuga Kärrhagen hage
Norrtorp by   Hungersbo, se Hummelbol Saknas Kärrhagen åker
Norrtorp Saknas   Hungersbo, se Hummelbol förr torp Kärrhagen hage
Norrtorp Saknas   Hungersbol gd Kärrhagen åker
Norrtorp hrgd   Hyddan hus Kärrudden udde
Norrtorp by /Se   Hyddan lht Kärrängen åker o. äng
Nybble by   Hyddan lht Kärrängen skog
Nybble by   Hyddan lht Kölnagärdet åker
Nybble by   Hyddan lht Ladugårdsgärdet åker
Nybble by   Hålbyttan torp Ladugårdsgärdet åker
Nybble by   Hälla by Ladugårdsgärdet åker
Nybble by   Hälla by Lagårdsgärdet åker
Nybble by   Hällbergstorp torp Lambertaflaten åker
Nybble by   Hällbergstorp stuga Landsvägsgärdet åker
Nybble by   Hällebo bebyggelse Lassavägen väg
Nybble by   Hällebo gård Lerflaten åker
Nybble by   Hälleboda gd Lergroparna åker
Nyboda Saknas   Hälleboda, se Hällebo gård Lerkullarna åker
Nyboda Saknas   Högalid lht Lertaget förr lertag
Omhälla torp   Höganäs lht Lertaget åker
Omhälla torp   Höganäs lht Liljedammen förr damm
Omhälla torp   Högby lht Lillsjön sjö
Oseboda Saknas   Högby stuga Lillsjön sjö
Saknas Saknas   Höglunda lht Lillsjön del av sjö
Saknas Saknas   Högsätter lht Lillsjön sjö
Prästabord Saknas   Högsätter lht Lillängen åker
Prästeboda Saknas   Högtorp torp Lindhagen, se Linnhagen Saknas
Prästeboda Saknas   Högtorp förr stuga Lindmarkagrinden förr grind
Prästeboda Saknas   Högåsen torp Lindmarken förr torp
Prästebo gd /Se   Höjden lht Linjen väg
Prästgården prhmn   Höje lht Linnhagen hage
Sköllersta prästgård Saknas   Hörnet, se Karlsdal Saknas Linnängen åker
Saknas Saknas   Ilvanbo by Ljungmon åker
Skÿllersta Prästegård Saknas   Ilvanbo by Ljungströmsfältet borrfält
Pålsboda Saknas   Jakobsberg lht Logbacken åker
Pålsboda bost   Janelund, se Jonslund Saknas Logfallet äng
Pålsboda egd o. stn   Jeriko ställen Logskiftet åker
Pålsboda järnvägs-, post- o. telegrafstation /Se   Jeriko lht Logskiftet åker
Pålsboda samh. /Se   Jeriko stad ställen Logstycket åker
Pålsboda m:e /Se   Jilfvanboda, se Ilvanbo by Logåkrarna f.d. åkrar
Pålsboda m:e /Se   Joganbo gd Lorthagarna hagar
Pålsboda m:e /Se   Joganbo gård Lorthagen hage
Pålsboda m:e /Se   Johannesberg bebyggelse Lortlumparna åkrar
Rabostan förr backstugebebyggelse /Se   Johannesberg gård Lugnagärdet åker
Rika, Norra o. Södra f.d. torp /Se   Johannesberg lht Lumra åker
Rostorp by   Johannesberg lht Lundhagen hage
Rostorp Saknas   Johanneslund torp Lunna åker
Rostorp by   Johanneslund lht Lustens hage hage
Rudsätter Saknas   Johanneslund lht Lustigbacken sluttning
Rönne gd /Se   Jonslund torp Lustigbacken sluttning
Saltorp by   Jonslund torp Lyckebacken åker
Saltorp by   Jordanstorp stuga Lyckebacken åker
Saltorp by   Järnvägs-Egeby, se 4 Egeby Saknas Lyckehagen skog
Saltorp by   Kaffekvarnen, se Rosendal Saknas Lyngdavägen skogsväg
Saltorp by   Kalsta by Lyngden förr bebyggelse
Saltorp by   Kalsta by Lågfallsbacken vägbacke
Saltorp by /Se   Kalsta lht Långlyckan åker, mossäng
Sandåsen Saknas   Kalvskalla gård Långlyckevägen väg
Segolstorp Saknas   Kalvskallen gd Långlyckorna åker
Segolstorp gd   Karl-Erika-gården gård Långlyckorna åkrar, äng
Segol(v)storp gd /Se   Karlsdal lht Långåkern åker
Segås Saknas   Karlsdal förr lht Långängen åker
Segåslyckan Saknas   Karlsdal lht Lättaträdgården hage
Segåslyckan Saknas   Karlsdal lht Magasinsgärdet åker
Segåslyckan Saknas   Karlslund lht Majas backe backe
Segåslyckan Saknas   Karlsro lht Majs backe skogsbacke
*Sekunde Saknas   Karlsro lht Malmhöjden berg
?Siggetorp gd   Karlstorp lht Malmhöjden äng
?Siggetorp gd   Karlstorp lht Marstrand åker
Siggetorp gd   Katrinelund lht Marstrandsbergen berg
Siggetorp gd   Kilahagen skogsbröt Marstrandskogen skog
Siggetorp gd   Kilahagen lht Mellanstycket åker
Siggetorp gd   Kilstorp lht Mellanåkerby åker
Siggetorp gd   Kjärlings, se Bäcklunda Saknas Mellanäng åker
Siggetorp gd   Klockargården klockarboställe Midsommarkällan källa
Siggetorp gd /Se   Knosagården, se Alknosen Saknas Mollbergstäppan förr torp
Sigvedstorp Saknas   Knotet förr torp Monaskogen skog
Sigwaldstorp, se Stortorp Saknas   Knällinge gd Mossaskogen skog
Skinnaregärdet Saknas   Knällinge by Mossen sankmark
Skinnaregärdet Saknas   Kolbo torp Mossen mosse, (kärr)
Skinnaregärdet Saknas   Kolbo förr torp Mossen förr bete
Skinnaregärdet Saknas   Konsta, se Kånsta Saknas Mostershagarna, se Östra gärdet åker
?Skruke by   Koppetorp gd Myrbackavägen körväg
Skruke by   Koppetorp, se Kopptorp gård Myrbofallet skogsfall
Skruke by   Kopptorp bebyggelse Myrbovägen körväg
Skruke by   Kopptorp gård Myrhagen skog
Skrude by   Kopptorp, se Koppetorp Saknas Märkällan källa
Skruke by   Kottstugan stuga Mörkagrindarna järnvägsgrindar
Skruke by   Kristineberg lht Mörkaskobäcken bäck
Skruke by   Kristineberg förr stuga Mörkret äng
Skruke by   Kristinelund förr torp Mörkret förr torp
Skruke by   Kroktorpet förr torp Mörkret åker
Skruke by   Kronbacka lht Mörkret, Yttersta, se Mörkret åker
Skruke by   Kullen lht Nissatäppan, se Stenstorp förr torp
Skruke by   Kullen lht Norra gården förr gård
Skruke by   Kulltorp lht Norra gärdet åker
Östra gården Saknas   Kulltorp lht Norra gärdet åker
Skruke by /Se   Kvarnbacken stuga Norra gärdet åker
Skruke by /Se   Kvarndalen lhtr Norra hagen hage
Skruke by /Se   Kvarntorp lhtr Norra ängen åkrar
?Sköllersta by   Kyrkogården lht Norrängen äng
Sköllersta by   Kånsta by Norrängen åkerområde
Sköllersta samh.   Kånsta by Norrängen åker
Sköllersta sn   Källbergsbacken torp Norrängen äng, betesmark
Sköllersta by   Källbergsbacken stuga Norrängen åker
Sköllersta kyrka k:a   Källsäter, se Källsätter gård Norrängsbergen skogshöjder
Sköllersta sn o hd   Källsätter gd Notbacken backe
Sköllersta by   Källsätter gård Nummerhagen åker
Sköllersta by   Källtorp förr torp Nusebo skog
Sköllersta by   Källtorp bebyggelse Nusebo backe backe, (berg)
Sköllersta by   Källtorp gård Nybblegärdet åker
Sköllersta by   Kärr bebyggelse Nybo tokäng äng
Sköllersta by   Kärr gd Nygärdet åker
Sköllersta hd o. sn   Kärr by Nygärdet åker
Sköllersta by /Se   Kärrs järnvägsområde, se 4 Kärr Saknas Odlingen åker
Sköllersta by   Kärret lht Odlingen åker
Snarka Saknas   Kärrstugan stuga Ol-Ers, se Ol-Erstorpet äng
Snarka gd   Kärrstugan torp Ol-Erstorpet äng
Saknas gd   Kävesta by Oletäppan åker
-sta ortnamnselement /Se   Kävesta by Olle Pers backe, se Ottos backe ängsbacke
Stensboda Saknas   Kävestalund, se Kävstalund Saknas Olle Pers Ottos backe, se Ottos backe ängsbacke
Stensboda Saknas   Kävstalund folkhögskola Olssongärdet åker
Stensboda Saknas   Lansastället, se Skogadal lht Omhällsberg berg, skogshöjd
Stensbo by /Se   Larslund lht ?Ommehällaberg berg /Se
Sätterbol Saknas   Lauris, se Katrinslund lht Omhällsberg berg
Sätterbol Saknas   Lillgården lht Osebobäcken bäck
Sätterbol Saknas   Lill-Saltorp, se Saltorp, Lilla Saknas Osebobäcken bäck
Sätterbol by   Lillängen torp Osebobäcken, se Gullerspången bäck
Sätterböl by   Lillängen lht Osebokärret betesmark
Sätterböl by /Se   Lindesborg lht Ottos backe ängsbacke
Sätterböl by /Se   Lindesro lhtr Oxbacken backe
Sätra by   Lindhult lht Oxen sten
Sätra Saknas   Lindmarken förr ställe Oxhagarna hagar
Sätra Saknas   Liseberg lht Oxhagen åker
Sättran by /Se   Ljungby lht Oxhagen förr hage
Sätra by /Se   London lht Oxhagen skog
Sörby by   Loviselund lht Oxhagen hage
Sörby by   Loviselund lht Oxhaget hage, (mest skog)
Sörby by   Loviselund lht Oxängen hage
Sörby by   Lugnaskogen bebyggelse Parken dunge
?Sörby by   Lugnet lht Parkgärdet åker
Sörby Saknas   Lugnet lht Pesslyckan åker
Sörby Saknas   Lugnet lht Pattebokällan källa
Sörby Saknas   Lugnet lht Per-Ersa-trädgården dunge
Sörby by?   Lugnet lht Per-Ers lott skogsbröt
Sörby by   Lund lht Perssonåkern åker
Sörby by   Lunda lht Plogerna åkrar
Sörby by   Lundby lht Plogerna åker
Sörby by /Se   Lundby lht Posttäppan hage
Sörsa Saknas   Lunden förr torp Potatisbacken sluttning
Sörsa Saknas   Lustigbacken bebyggelse Potthålet sankmark
Sörsa bost   Lyckan, se Segåslyckan gd Potthålsvägen skogsväg
Sörsa gård   Lyckebo förr lht Pattrikafallet hage
Sörsa bost   Lygnda, se Lyngda Saknas Prästakärret åker, äng
Sörsa bost   Lyngda torp Prästakärret, se Årlaängen åker
Sörsa gd /Se   Länsmansgården gd Prästaskogen, se Prästgårdsskogen skog
Tarsta by /Se   Lönnberga lht Prästbacken vägbacke
Tarsta by   Lönnegård gård Prästgårdsskogen skog
Tarsta by /Se   Löten torp Prästängen, se Prästakärret Saknas
Tarsta by   Löten förr torp Prästängen hage
Tarsta by   Lövelund Saknas Pålsbodagärdet åker
Tarsta by   Lövlund lht Pölbacken åker
Tarsta? by   Lövås lht Pölen damm
Tarsta by   Lövåsen lht Pörtesgärdet åker
Tarsta by   Magasinsplatsen lht Pörtet dunge
Tarsta by   Marieberg lht Rageltäppan åker
?Tarsta by   Mariehill lht Ramshäll berg
Tarsta by   Marielund lht Ramshäll berg
Tarsta by   Marstrand förr torp Rastorpsgärdet åker
Tarsta by   Marstrand förr torp Renåkrarna åker
Tarsta by   Marstrand förr ställe Ridvägen skogsstig
Tarsta by   Mellangården gd Ronnevrån, se Rönnevrån Saknas
Tarsta by   Mellangården gd Rosendal förr lht
Tarsta by   Mellangården gård Rosendal damm
Tarsta by   Mellangården gd Rosendalskroken vägkrök
Tarsta Saknas   Mellanåkersby bebyggelse Rudammen allmänning
Tarsta Saknas   Mogetorp, se Övre(-a) Mogetorp Saknas Rudammen åker
Tarsta by /Se   Mogetorp lht Rudbrunnen, se Rudepölen vattensamling
Tarsta by   Mon lht Rudepölen vattensamling
Tarsta by /Se   Mon, se Skogstorp Saknas Rudviken vik
Tarsta by /Se   Monastugan lht Rudängen åker
Tarsta by /Se   Nossen lht Rullepäratäppan förr stuga
Tarstaborg fornborg /Se   Mossfallet lht Rullstugängen, se Rullängen Saknas
Tallisthom, se Tarsta by   Mosstugan torp Rullstugängen äng
Tawasta, se Tarsta by   Mosstugan förr stuga Rullängen åker, äng
Tarsta Saknas   Munslätt by Rullängen, se Rullstuängen äng
Testa Saknas   Munslätt by Ryttarehagarna, Stora o. Lilla hagar
Testa by /Se   Mutterboden förr torp Ryttarhagen åker
Testa by /Se   Myrbo bebyggelse Rättartäppan förr torp
Testa Saknas /Se   Myrbo torp Rävbacken holme
»thaghestom», se Tarsta by   Myrboda torp Rävberget berg
»thauistha», se Tarsta by   Mörkasbo bebyggelse Räven holme
?Torp by   Mörkasbo by Rävholmen udde
?Torp gd   Mörkasboda by Rävholmen sluttning
Torp by   Mörkasboda, se Mörkasbo by Rävholmstvärorna ängstegar
Torp by   Mörkret torp Rödflaten åker
Torp by   Mörkret, se Svenstorp lht Rönnevrån skog, betesmark
Torp by   Nedre gården förr gård Rönnevrån hage
Torp by   Nedre Skrukebacken bebyggelse Rönnevägen körväg
Torp by   Ner-Skruke, se Skruke, Nedra Saknas Rönnåkersbacken backe
Þakarstum, se Tarsta by   Nordenborg lht Rönnåkersbacken åker
?Ullavi gd   Nordens, se Nordenborg Saknas Rösan stenrös
Ullevi by   Norra gården gård Rösgärdena åker
Ullevi by   Norra gården gård Rösgärdet åker
Ullevi by   Norra gården gd Rötkärrsbäcken bäck
Ullevi by   Norrgården gd Sandbergstäppan förr torp
Ullavi bost   Norrgården Saknas Sandflaten åker
Ullavi gård   Norrgården gd Sandflaten åker
Ullavi bost   Norrgården bebyggelse Sandflaten åker
Ullavi bost   Norrgården Saknas Sandgatan väg
Ullavi gård /Se   Norrgården bebyggelse Sandgärdet åker
Ullavi by /Se   Norrgården gård Sandgärdet åker
Ullavi gd /Se   Norrgården gd Sandgärdet åker
Ullavi gd /Se   Norrsätter lht Sandgärdet åker
Ullavi gd /Se   Norrtorp by Sandgärdsåkrarna åkrar
Ullavi gd /Se   Norrtorp by Sandrumparna åkrar
Ullavi gd /Se   Nurebo förr lht Sandrumporna åker
Vargetorp Saknas   Nusebo, se Nusastugan Saknas Sandsoffan sandås
Vargetorp Saknas   Nothaga lht Sandsäckarna vägbacke
Saknas Saknas   Nusastugan lht Sarfallet skogsområde
Saknas Saknas   Nusastugan förr stuga Segolstorpasjön, se Igeln sjö
Vibbanbo Saknas   Nya landsvägen, se 9 Sörby Saknas Sextontunnlandet åker
Wibban(n)eboda Saknas   Nybble by Siggetorpsvägen väg
Vibbanbo Saknas   Nybble by Silverringen damm
Vibbanbo by /Se   Nybble, Norra bebyggelse Sixtorpadalen dalgång
?Vinala by   Nybble, Norra by Sjuorna åkerområde
?Vinala by   Nybble, Södra bebyggelse Sjöholmsäng äng
Vinala Saknas   Nybble, Södra by Sjölinfallet äng
Vinala Saknas   Nybbletorp lht Sjölinhagen hage
Vinala Saknas   Nybo bebyggelse Skelnaholmen, se Skelnholmen gränsholme
Vinala by   Nybo by Skelnaholmen, se Skillnadsholmen holme
Vinala Saknas /Se   Nyboda gd Skelnholmen holme
Vinala by /Se   Nyboda, se Nybo by Skelnholmen gränsholme
Vrana herrgd   Nybofallet gård Skillnadsholmen holme
Vrana gd   Nybo utäng lht Skillnadsholmen holme
Vrana hg   Nybygget, se Ekenästorp Saknas Skjutbaneberget berg
Vrana gd   Nybygget, se Ekenästorp torp Skjutbaneberget berg
Vrana hg   Nybygget lht Skogsgatskorset vägkorsning
Vrana hrgd   Nybygget, se Solgläntan lht Skogsgärdet åker
Vrana hg   Nybygget, se Ekenästorp ställe Skogshyddan förr stuga
Vrana hrgd   Nydal lht Skogsskiftet åker
Vrana hg   Nygärdet torp Skojarbacken åker
Vrana hrgd   Nygärdet lht Skojarbacken åker
Vrana hrgd   Nyhem lht Skoldammen damm
Vrana hrgd   Nylunda lht Skolhusgärdet åker
Vrana hrgd   Nysätter torp Skomakarefallet förr stuga
Vrana säteri /Se   Nysätter lht Skrabban backe(björk)
Värsta by   Nytorp lht Skrabban äng
Dværstath Saknas   Nytorp lht Skrabban, se Skrabbgärdet åkrar
Värsta by   Olerstorpet förr torp Skrabbgärdet åker
Värsta by   Omhälla torp Skrabbgärdet åkrar
Värsta by   Omhälla, se Stenstorp lht Skrabbgärdet åker
Värsta by   Omhällstorp, se Omhälla Saknas Skrabbgärdet åker
Värsta gdr /Se   Osebo gd Skrabblindan, se Skrabban Saknas
Värsta by /Se   Osebo by Skrabborna, se Skrabbgärdet Saknas
Värsta gd:ar /Se   Osebo, Nedre gård Skrabborna, se Skrabbgärdet åker
Värsta by /Se   Osebo, Övre gård Skrukebackavägen körväg
Åkerby by?   Osebotorp lht Skräddartäppan förr stuga
Åkerby by   Oxbacken småstugor Skrämvrån betesmark
Åkerby by   Parasällgungan, se Rosendal Saknas Skräphagen hage
Åkerby by   Paris bebyggelse Skånebacken skogsområde
Åkerby by   Paris, se Lövåsen lht Sköldhagen betesmark
Åkerby by   Perstorp lht Sköldhagen skog
Åkerby by   Perstorp gård Sköllerstabybäcken bäck
Åkerby by   Pettersberg förr torp Sköllerstabyåa å
Åkerby by   Pettersborg lht Sköllerstabäcken, se Sköllerstabybäcken bäck
Åkerby by   Pettersborg lhtr Sköllervallen idrottsplats
Åkerby by   Potterike lht Slången åker
Åkerby by   Pottrikafallet, se Potterike Saknas Slåtterhagen skog
Åkerby by   Pottriket förr stuga Slänghällen berg
Åkerby by /Se   Pottriket förr ställe Smala Rensåkrarna, se Krokåkrarna åkrar
Åkerby by /Se   Pottriket förr ställe Smallotterna skogsbröt
Åkerstadby Saknas   Prästebo bebyggelse Smalrensåkrarna åkrar
Åkerby by?   Prästebo gård Smalåkrarna åkrar
Årla by   Prästeboda gd Smedflaten åker
Årla by   Prästeboda, se Präsetbo gård Smedgärdet åker
Årla by   Prästebo, Lilla bebyggelse Smedgärdet åker
Årla by   Prästgården kyrkoherdebost. Smedgärdet åker
Årla gdar   Prästgården gård Smedgärdet åker
Årla by   Prästgården gård Smedgärdet åker
Årla by   Prästängen, se Karlsdal Saknas Smedgärdet åker
Årla by   Pussenberg, (el. Pussenborg) del av bebyggelse Smedgärdet åker
Årla by   Pussenberg, se Tarstaborg gård Smedgärdet åker
Årla by   Pålsboda gd Smedhagen hage
Årla (Åla) by   Pålsboda gård Smedhagen, se Sommarro förr hage
Årla by   Pålsboda samhälle Smedstycket åker
Årla by   Rabo, se Åkerbybacken bebyggelse Smedstycket åker
Årla by   Rabosta, se Åkerbybacken bebyggelse Smedtorpet förr torp
Årla by   Raltebo Saknas Smedviken vik
Årla by   Raltebo, se Eklunda lht Smålottarna skogstegar
Årla by   Rosenberg lht Snarkastenen sten
Årla by   Rosendal lht Snarkastenen sten
Åsen Saknas   Rosendal lht Snuten, Västra åker
Åsen Saknas   Rosendal lht Snuten, Östra åker
Åsen Saknas   Rosendal lht Sottern sjö
Saknas Saknas   Rosendal bebyggelse Sotterns källa källa
Ön Saknas   Rosenhill lht Språngkärret kärr
Ön Saknas   Rosenhill lht Spökberget berg
Ön gd /Se   Rosenlund lht Stationsgärdet åker
Ösby by   Rosenlid lht Stenbacken åker
Ösby Saknas   Rostorp gd Stenbacken äng
Ösby Saknas   Rostorp gård Stenbetar åker
Ösby Saknas   Rudsätter bebyggelse Stenbitarna åkrar
Ösby by /Se   Rudsätter gård Stenbrohagen åker
Ös(t)by by /Se   Rudsätter, se Rusätter Saknas Stenkulla förr stuga
Östansjö by   Rullstugan förr lht Stenskvalet bäck
Östansjö by   Rullstugan lht Stenskvalet vatten
Östansjö by   Rusätter gd Stenvägen väg
Östansjö by   Rättarestugan stuga Stockholmsbacken backe, (björk-)
Östansjö by   Röne, se Rönö Saknas Stora hagen hage
Östansjö by /Se   Rönne gård Stora holmen backe, skogsholme
    Rönne gård Stora stenskiftet åker
    Rönö gd Stora täppan åker
    Rönö, se Rönne gård Stormabacken backe
    Sales torp, se Saltorp gård Stormkällan källa
    Salineborg bebyggelse Storsjön, se Hällebosjön Saknas
    Salineborg lht Storängekärret, se Osebokärret Saknas
    Saltorp by Storängen, se Osebokärret Saknas
    Saltorp by Storängen äng
    Saltorp, Lilla gd Storängen hage
    Saltorp, Lilla gård Storängspölen damm
    Saltorp, Stora gd Strupaberget berg
    Saltorp, Stora gård Strupaberget berg
    Sandfallet torp Struten skogslott
    Sandtorp lht Strömmabacken backe
    Sandtorp lht Stöveln förr åker
    Sandåsa, se Sandåsen Saknas Stöveln åker
    Sandåsen gd Sunnhagen åker
    Sandåsen gård Svanbergstäppan förr stuga
    Sanna lht Svartviken vik
    Seggetorp, se Siggetorp Saknas Svenstorp triangelpunkt
    Segerlindstorp lht Svidénslyckan åker
    Segelstorp gd Sätterbölabäcken bäck
    Segolstorp gård Sätterskällan källa
    Segolstorp förr gd Sättrafallsgatan, se Sättravägen körväg
    Segås gd Sättrafallsvägen, se Sättravägen körväg
    Segås gård Sättragatan körväg
    Segåslyckan gd Sättran åkrar
    Segåslyckan gård Sättravägen körväg
    Segåstorp lht Sättravägen körväg
    Sextorp, se Segolstorp Saknas Söderängsbacken åker
    Siggetorp gd Södra backen backe, »stenhage»
    Siggetorp gård Södra bergen berg
    Sixtorp, se Segolstorp Saknas Södra fallet nu skog
    Sixtorp, se Segolstorp gård Södra gärdet åker, förr äng
    Sixtorp, se Segolstorp förr gd Södra gärdet åker
    Sjöbergs, se Sjöbergelund Saknas Södra gärdet åker
    Sjöbergslund lht Södra gärdet åker
    Sjöbergslund lht Södra gärdet åker
    Sjöhagen torp Södra lyckan åkrar
    Sjöhagen lht Södra lyckan åker
    Sjölunda lht Södra ängen åker
    Sjölunda lht Sörbybacken bebyggelse
    Skansatorpet förr torp Sörbyjordarna åker
    Skaraborg hus Sörbymossen åker, mosse
    Skaraborg förr stuga Sörbyskogen skog
    Skarpåsen torp Sörsa åker
    Skarpåsen lht Sörsabäcken bäck
    Skinnargärdet gd Sörsagärdet åker
    Skinnargärdet gård Sörsaskiftena åkrar
    Skinnargärdsängen, se Björkängen lht Sörsaskiftet åker
    Skogadal lht Sörängen åker
    Skogalund lht Sörängen åker
    Skogalund lht Sörängen åker
    Skogalund stuga Sörängen Saknas
    Skogalund lht Sörängen äng, slåttermark
    Skogalund lht Sörängen äng
    Skogalund torp Sörängen åkerområde
    Skogalund lht Sörängen åker
    Skogatorp torp Sörängen äng
    Skogen förr lht Sörängen åker
    Skogen, se Hagalund Saknas Tallabacken dunge
    Skogen torp Talldungen skogsbacke
    Skogen, se Skogatorp Saknas Tallsbacken backe
    Skoglunda lht Tallebacken skogsbacke
    Skogsberg lht Tapperafallen hagar, (delvis odl.)
    Skogsborg lht Tapperafallet skogstegar
    Skogshall lht Tarsta berg berg
    Skogshall lht Tarsta berg berg
    Skogshyddan lht Tarsta borg, se Tarsta berg Saknas
    Skogshyddan lht Tarstabäcken bäck
    Skogshyddan lht Tarstabäcken bäck
    Skogshyddan lht Tarstaäng åker
    Skogslund, se Hålbyttan Saknas Tegen åker
    Skogslund lht Testabäcken bäck
    Skogstorp torp Testabäcken bäck
    Skogstorp torp Tjurasnuten betesmark
    Skogstorp lht Tjärudden, se Kärrudden Saknas
    Skruke by Tjärudden udde
    Skruke, Nedra = 1, 2, 3 Skruke, Östra Saknas Tokängen äng
    Skruke, Nedre by Tokängen äng
    Skruke, Västra Saknas Tokängen äng
    Skruke, Västra by Tokängsbäcken, se Osebobäcken bäck
    Skruke, Östra by Tokängsbäcken, se Gullerspången bäck
    Skruke, Övra, se Skruke Saknas Tokängskärret, se Tokängen Saknas
    Skrukebacken ställen Tokängskärret kärr
    Skrukebacken bebyggelse Tokängskärret kärr
    Skrukelund lht Tomtafallen skog, (hagar)
    Skräddaregården gd Torpagärdet åker
    Skräddargården förr gård Torpahagen hage
    Skräddarestugan lht Torpahagen hage
    Skymningen förr stuga Tranholmarna uddar
    Skyllersta by Tranåsabacken backe
    Skyllerstaby, se Skyllersta Saknas Tranåsabacken backe
    Skyllerstalyckan, se Segåslyckan Saknas Tranåsakärret kärr
    Skälbäckens bebyggelse Tranåsavägen väg
    Skälbäcken gård Tranåsavägen skogsväg
    Sköldhagen förr torp Tranåsen, se Tranåsabacken Saknas
    Sköllersta, se Skyllersta by Tranåsen skogstrakt
    Sköllersta by Tranåsen åker
    Sköllerstaby, se Skyllersta Saknas Trefaldighetskällan källa
    Sköllerstaby, se Sköllersta by Tredje mon skogsbröt
    Sköllerstalyckan, se Segåslyckan Saknas Trekanten åker
    Slybbetorp, se Stybbetorpet Saknas Trindholmen holme
    Slätten förr stuga Trumbacken (backe)
    Smedjeborg lht Trädgården åker
    Smedstorp torp Trädgårdsgärdet åker
    Smedstorp torp Träpinnahålet äng
    Smedstorp förr torp Träpinnahålet åker
    Smedstorp torp Tvålfallet skog
    Smedstorp lht Tvålfallet mark
    Snarka gd Tvärorna åkrar
    Snarka gård Tvärvägen förr väg
    Snickartorp, Lilla stuga Ugglehagen äng
    Snåret torp Ullavibacken åkerområde
    Snåret förr stuga Ullavibacken backe
    Sodom bebyggelse Ullavisten sten
    Sodom gård Ullavitvärorna åkrar
    Sofielund lht Ullavitvärorna, se Renåkrarna åker
    Sofiero lht Ulvastenen gränssten
    Solbacken, se Backstugan lht Ulvastenen gränssten
    Solgläntan, se Lugnet Saknas Upprinningen källa
    Solgläntan lht Uppränningskällan källa
    Solhaga lht Utängen åkerområde
    Solåsen lht Utängen åkerområde
    Sommarro lht Utängsvägen körväg
    Speleberget lht Vallegatan körväg
    Speleberget torp Vargabacken åker
    Språnget lht Vargen, se Vargflaten åker
    Språnget, se Vargasprånget förr torp Vargflaten åker
    Stene lht Vargtorpa äng äng
    Stenfallet lht Vargtorpaäng skog
    Stenfallet lht Vargön åker
    Stenhuset, se Lindhult Saknas Venbacken backe
    Stenkulla lht Venen åker
    Stenkulla, se Segerlindetorp lht Venen förr stuga
    Stensbo bebyggelse Vikba(n)boberget berg
    Stensbo gård Vibbanboberget berg
    Stensboda gd Vidingsgärdet åker
    Stensboda, se Stensbo gård Vidingsmossen åker, mosse
    Stenstorp förr gård Vidingsmossen åker
    Stenstorp förr torp Viktorshagen hage
    Stenstorp torp Viktorpsstugan förr stuga
    Stenstorp lht Vilhelmsängen äng
    Stenstorp lht Vinkeln åker
    Stensviken lht Vinsberg berg
    Stensviken lht Vinsberg berg
    Stensäter lht Vinåsa källa, se Brännekällan Saknas
    Stensätter torp Vinåsen, se Brännekällan Saknas
    Stensätter torp Vrana hästhage hage
    Stenängen lht Vranamossen mosse
    Stigstorp lht Våmmen åker
    Stockholm lht Vången åker
    Stockholm stuga Vädersågsbacken åker
    Stomhemmanet Dalen, se Dalen förr gård Vägskiftet åker
    Stor-Saltorp, se Saltorp, Stora Saknas Västerhult förr stuga
    Stybbetorpet förr torp Västerängarna åkerområde
    Ställdalen lht Västerängen åker, delvis äng
    Svea lht Västerängen åker, kärr
    Svenstorp lht Västerängen skogsområde
    Svälten förr stuga Västerängen åker
    Svältens torp Västra gatan kröväg
    Svängen, se Valhem lht Västra gården skogsdunge
    Sätra, se Sättran Saknas Västra gärdet åker
    Sätterbol, se Sätterböl by Åkerbyskogen skog
    Sätterböl by Åkerstäppan åker
    Sätterböl by Ålalöten, se Årlalöten Saknas
    Sätterbölstorp lht Åmhälls berg, se Omhälls berg Saknas
    Sättergård lht Årlaholmen, se Ekbacken träddunge
    Sättertorp torp Årlalöten åker, äng
    Sättertorp lht Årlaängen åker
    Sättra bebyggelse Åsahagen hage
    Sättra gård Åttatunnlandet åker
    Sättran gd Ängafallet äng
    Sättran, se Sättra gård Ängbacken backe
    Söderhult, se Pottriket förr stuga Ängbacken skogsbacke
    Söderhult, se Pottriket förr ställe Ängberget skogssluttning
    Söderhult, se Potterike Saknas Ängen åker
    Södra gården Saknas Ängen åker
    Södra gården gd Ängen åker
    Sörby bebyggelse Ängen äng
    Sörby lht Ängen hage
    Sörby by Ängen hage
    Sörby by Ängkällan källa
    Sörby by Ängsgärdena åkrar
    Sörgården gd Ängsskiftet åker
    Sörgården gd Ängstugan förr torp
    Sörgården gd Ängåkrarna åkrar
    Sörgården bebyggelse Ängåkrarna åkrar
    Sörgården lht Ögonkällan hälsokälla
    Sörgården gd Ölahagen hage
    Sörgården gård Önakärret åker
    Sörsa gd Örtorp, se Vargasprånget förr torp
    Sörsa förr stuga Östansjön, se Östansjösjön Saknas
    Sörängen lht Östansjösjön sjö
    Tabor lht Östansjösjön sjö
    Tabor lht Östra backen åkrar
    Tallebacken lht Östra backen åker
    Tallebacken stuga Östra gärdet åker
    Talludden lht Östra gärdet åker
    Tarsta by Östra gärdet åker
    Tarsta by Östra gärdet åker
    Tarsta by Övra lotten skogsbröt
    Tarstaborg bebyggelse Övre gärdet betesmark
    Tarstaborg gård  
    Tarstaborg gård  
    Tarstalund lht  
    Tebo torp  
    Tebo lht  
    Tegen lht  
    Testa by  
    Testa by  
    Testa by  
    Testa by  
    Tingehuset Saknas  
    Tisenhult gd  
    Tisenhult lht  
    Tjälltorp, se Källtorp Saknas  
    Tomta gd  
    Tomta, se Forntomta by  
    Torp gd  
    Torp gård  
    Torpar-Tildas stuga stuga  
    Torpet Saknas  
    Tranåsen förr torp  
    Tunbergsstället, se Katrinelund lht  
    Törnliden lht  
    Udden torp  
    Udden lht  
    Uhrstorp stuga  
    Ullavi by  
    Ullavi gård  
    Valdemar, se Valdemarsudde lht  
    Valdemarsudde lht  
    Valhem lht  
    Vallsta lht  
    Varbergs, se Varbergstorp Saknas  
    Varbergstorp lht  
    Varbergstorp torp  
    Vargasprånget förr torp  
    Vargetorp gd  
    Vargtorp, se Vargetorp Saknas  
    Vargtorp förr by  
    Vargtorp, Lilla torp  
    Vargtorp, Lilla förr gård  
    Vargtorp, Stora förr gård  
    Vargtorps soldattorp torp  
    Vasaborg lht  
    Vibbabo, se Vibbanbo Saknas  
    Vibbanbo gd  
    Vibbanbo gård  
    Vibbanbotorp lht  
    Vilan Saknas  
    Vilan lht  
    Vilhelmsberg lht  
    Villan lht  
    Vinala by  
    Vinala by  
    Vinala by  
    Vinla, se Vinsla Saknas  
    Vinåsen lht  
    Vombo torp  
    Vommas, se Vombo Saknas  
    Vrana säteri  
    Vrana herrgård  
    Vrana herrgård  
    Vrana husartorp lhtr  
    Vranafallet, se Vranfallet Saknas  
    Vranatorpet, se Vranfallet Saknas  
    Vranfallet torp  
    Vranfallet lht  
    Värsta by  
    Värsta by  
    Västerhill lht  
    Västerhult, Snåret Saknas  
    Västerhult torp  
    Västerängen lht  
    Västra-gården gård  
    Västra gården bebyggelse  
    Ysby, se Ösby Saknas  
    Åby lht  
    Åkerby by  
    Åkerby by  
    Åkerby by  
    Åkerby, Nedra bebyggelse  
    Åkerby, Övra bebyggelse  
    Åkerbybacken bebyggelse  
    Åkerbybacken ställen  
    Åkerbybacken bebyggelse  
    Åkerbytorp torp  
    Åkerbytorp lht  
    Åkersberg lht  
    Åla, se Årla Saknas  
    Åmhälla, se Omhälla Saknas  
    Årla by  
    Årla by  
    Årla Södergård gård  
    Åsby lht  
    Åsby lht  
    Åsdala lht  
    Åsen gd  
    Åsen by  
    Åstorp lht  
    Åstorp lht  
    Ängen, se Karlsdal lht  
    Ängsholm lht  
    Ängsholm lht  
    Ängsholm lht  
    Ängsholm lht  
    Ängslund lht  
    Ängsstugan stuga  
    Ängstugan bs  
    Ängstugan lht  
    Ängstugan bs  
    Ärnbäcken lht  
    Ärnbäcken lht  
    Ölingstorpet, se Ötorp Saknas  
    Ön gd  
    Ön gård  
    Örlingstorpet, se Per-Erslott f.d. torp  
    Örstugan förr torp  
    Örtorpet förr torp  
    Ösby gd  
    Ösby gård  
    Östansjö gd  
    Östansjö gård  
    Öster, se Östergården Saknas  
    Östergården bebyggelse  
    Österlid lht  
    Österlid lht  
    Ötorp lht  
    Över-Skruke, se Skruke Saknas  
    Övre(-a) Mogetorp torp  
    Övre Skrukebacken bebyggelse  

  ^  

Örebro läns socknar m.m.