ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Askers socken : Askers härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

<
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 657 Naturnamn : 458 Bebyggelsenamn : 1707 Naturnamn : 3156
Asker sn o. hd Abborrhällen udde Askers sn o. hd Saknas Abborren stengrund
Asker sn Alholmen terräng Askers sn o. hd Saknas Abborren stengrund
Asker sn Altarstenen Saknas Askers sn o. hd Saknas Abborrholmen Saknas
Asker sn Amptemun åmynning /Se Askers sn o. hd Saknas Abborrholmen holme
Asker sn Andersberg ägomark Askers sn o. hd Saknas Abborrhällen sten
Asker sn Andkärren kärr Askers sn o. hd Saknas Abborrstenen sten
Asker sn o. hd Andpussen göl /Se Askers socken sn Adolfs täppa, se Rävens hål åker
Asker sn Anne-Majas berg höjd Asker sn Albotten kolbotten
Asker sn o. hd Askersmon triangelpunkt Asker sn Albottnen kolbotten
Asker sn o. hd Aspholmen udde Asker sn Albuskaholmen holme
Asker sn /Se Bastrotviken vik Asker sn Aleknulan källa
Asker sn Bergaskogen skog Asker socken Alekroken vägkrök
Asker sn o. hd Bergaäng botaniskt naturminne Asker sn Algrenshagen hage
Asker sn o. hd Berghagen terräng Askärr inbyggarbeteckning Alhagatäppan åker
Asker sn Bisbotärn sjö Askersbo inbyggarbeteckning Alhagen åker
Asker sn Björkholmen holme Askersvigg inbyggarbeteckning Alhagen träddunge
Asker sn o. hd Björksundet, Västra terräng askersviggar inbyggarbeteckning Alholmen holme
Asker sn Björksundet, Östra terräng Askersviggen, se Klubbor inbyggarbeteckning Alholmen »holme»
Asker sn o. hd Björnön terräng askingar inbyggarbeteckning Alholmen kärrbacke
Asker sn Blomsterhult terräng Askring inbyggarbeteckning Alkroken vägkrök
Asker sn o. hd Boholmen holme vigg inbyggarbeteckning Alknulan källa
Asker sn Boholmsviken vik viggar inbyggarbeteckning Allén väg
Asker sn o. hd Botaren sjö Adolf Saknas /Se Allén landsvägsallé
Asker sn Botaren sjö /Se Adolfsberg lht Alléskiftet åker
Asker sn o. hd Botaren sjö /Se Adolfsberg, se Adolfsborg lht Alléskiftet åker
Asker sn Brantorpsjön Saknas Adolfsberg lht Alléstyckena åkrar
Asker sn o. hd Brevensån å Adolfsberg lht Allmänningsberget berg
Asker sn o. hd Bromossen mosse Adolfsberg förr soldattorp, nu rivet Allmänningsberget berg
Asker sn o. hd Brostugan ägomark Adolfsborg lht Allmänningshagen hage
Asker sn Broängskärret kärr Adolfsborg lht Allmänningskappan skogsparti
Asker sn o. hd Bruna bergen höjder Afundstorp, se Avundstorp lht Allmänningskärret kärr
Asker sn Brånntorpamossen mosse Albano lht Allmänningsmossen mosse
Asker sn o. hd Brånntorpasjön grund sjö Alby lht Allmänningsmossen mosse
Asker sn Brånntorpasjön sjö Alby lht Allmänningsvägen körväg
Asker sn /Se Brånntorpasjön sjö /Se Alby lht Almavägen körväg
Asker sn o. hd Bråten terräng Alpedslund lht Altarstenen sten
Asker sn Brännkärret kärr Alfredslund lht Altarstenen sten
Asker socken Bummersten råmärke Alfsätter lht Anckersvärds hög, se Överstens rösa stenkulle
Asker socken Byggebäcken bäck Albutstorp by Anckarsvärds höj kulle
Asker sn o. hd Bylebergen höjd Algutstorp by Andapussen göl
Asker sn Bystadkvarnsnäs udde Allmänningen, se Askers härads allmänning Saknas Anders-Gustavsbacken vägbacke
Asker sn Bystadkvarnsviken vik Allmänningen, se Askers häradsallmänning skogsområde Anders-Jonses smedja förr smedja
Asker sn o. hd Bystadkvarnsån å Alltorp lht Andkärren kärr
Asker sn Bystadnäs udde Alltorp skola Andpussen göl
Asker sn Bystadviken vik Alphyddan lht, (hemdel) Andtäppan åker
Asker sn DiupMåse, se Halsmossen mosse Alphyddan lht Andtäppan åker
Asker sn Dytaget terräng Alsäter lht Ann-Majtäppan förr åker
Asker sn Ekegölsberget höjd Alunda lht Anna-Stinestäppan åker
Asker sn Ekollonfallet terräng Andersberg lht Anne-Majas berg berg
Asker sn Erstorp ägomark Andersberg, se Klämman förr torp Annelundsskiftet åker
Asker sn Evadal terräng Andershag, se Anderslund lht Annelundsvägen körväg
Asker sn Finntorpasjön sjö /Se Anderslid lht Annelundsvägen körväg
Asker sn Finntorpasjön sjö Anderslund lht Anniketäppan åker
Asker socken /Se Flingebacken terräng Anders-Olsagården förr gård Anstorpa hage hage
Asker sn Flybacken åkerbacke /Se Anders-Persagården gård Anstorpavägen körväg
Asker sn o. hd Gammelbokullen höjd Anders Persgården hmn Apellabacken åker
Asker sn Getberget höjd Anderstorp, se Ånnerstorp (Stora) lht Apellabäcken bäck
Asker sn Getmossen mosse Anderstorp lht Apellakärret kärr
Asker sn Getudden udde Anderstorp, Lilla, se Ånnerstorp (Lilla) lht Aplabacken åker
Asker sn Gräskärret kärr Anderstorp avsöndring Arivdstorpa grind förr grind
Asker sn Grävlingaberget berg Andrealund, se Backstugan hmd(?) Arvidstorpa kors vägkorsning
Asker sn Grönåsamossen mosse Andrealund, se Andrelund lht Arvidstorpahagen hage
Asker sn Grönåsatärnen sjö Andreelund lht Arvidstorpaskiftet åker
Asker sn Grönåsen höjd Andrelund lht Arvidstorpaskogen skog
Asker sn Gubbhålet vik Andréelund lht Arvidstorpavägen körväg
Asker sn Gummans kärr kärr Anneberg lht Aksersbygatan landsvägssträcka
Asker sn Gumreberget höjd Annelund lht Askersbygatan landsvägssträcka
Asker sn Gunnersjön, Övre sjö Annelund torp (dagsv.) Askersgraven, se Ledsgraven dike
Asker sn Gustavsberg höjd Annelund lht Askersmon triangelpunkt
Asker sn Gökholmarna holmar Annelund, se Marielund lht Askersskiftet åker
Asker sn Gölmossen mosse Annelund torp Askersskogen skog
Asker sn Gölsbacken ägomark Annelund lht Askersvretarna el. Oxbåset hage
Asker sn Gölängen ägomark Anstorp hmn Askers vretarna hage
Asker sn Hagstugan ägomark(?) Anstorp bebyggelse Asparna aspar
Asker sn Halsmossen mosse Anstorpsområdet bostadsområde Aspbacken hage
Asker sn Halsmossen mosse Apoteket, se Solbacken lht Aspebacken åkerbacke
Asker sn Hammarlunds terräng Arvidstorp Saknas Aspedungen träddunge
Asker sn Hammarsmossen ägomark Arvidstorp hmn Aspehagstäppan åker
Asker sn Hammarsån kanal Arvidstorp torp Asphagen åker
Asker sn Hammarsån å Arvidstorp, Lilla hus, (bs) Aspholmen holme
Asker sn Hamra gärde terräng Arivdstorp, Lilla förr stuga Aspholmen holme
Asker sn Harhalsmossen mosse Asker, se Askers by by Aspholmen ängsbacke
Asker sn Hasselbacken terräng(?) Askers by by Asprullen träddunge
Asker sn Hattholmarna holmar Asker by /Se Augustatäppan åker
Asker sn Hattholmarna holmar Askersby by Augusteholmen träddunge
Asker sn o. hd Hemmings mosse mosse Askers härads allmänning Saknas Axelholmen holme
Asker sn Hermelinsholmarna holmar Askersfallen lht Axelholmen holme
Asker sn Herrängen terräng Askersfallen avs. /Se Axlabergen bergshöjd
Asker sn Himmersgraven bäck /Se Askersfallen lhter /Se Backabacken vägbacke
Asker sn Himmersjön sjö Askersfallen lägenheter Backagärdet åker
Asker sn Himmersjön Saknas /Se Askers häradsallmänning skogsområde Backegärdet åker
Asker sn Himmersjön sjö /Se Askers häradsallmänning skogsområde Backen, se Svälthaget backe
Asker sn Himmersjön sjö /Se Askerslund lht Backen backe
Asker sn Himmersjön sjö /Se Askersmon, se Mon gård Backen åker
Askers socken socken /Se Himmersmossen mosse Ashälet bostadshus Backkällan källa
Asker sn /Se Himmersmossen mosse /Se Augustelund lht Backstugugärdet åker
Asker sn /Se Hjälltorpasjön del av sjö /Se Augustelund lht Backstugängen äng, (hage)
Asker sn /Se Hobergsskogen skog Augustendal lht Badberget bergknalle
Asker sn /Se Holmsjön sjö Augustendal lht Badgölen förr ladplats
Asker hd o. sn /Se Hulta terräng Avundstorp Saknas Badgölen kärr
Askers kyrka kyrka /Se Hunnebergsdal terräng Avundstorp lht Badstället strandremsa
Askers Viggar inbyggarbeteckning /Se Hunnebergsnäs udde Axelsberg, se Axelsborg lht Baggfallet skogsås
Algutstorp by Hushällaberget berg Axelsborg lht Baggfallet skogsås
Algutstorp by Hällamossen mosse Axsäter, se Alsäter lht Baggfallet betesmark
Algutstorp by Hällasjön sankmark Babel, se Stenkullabacken hmd Bagghornet åker
Algutstorp by Hällasjön sjö /Se Babla-Erkers gård Balkaskogen skog
Allmänsniske Saknas Hällholmen holme Backa, se Backen lht Banbanken, se Gamla Brevensbanan järnvägsbank
Anderstorp Saknas Hästfallet terräng Backa lht Bangärdet åker
Anstorp bost. Hästhagen terräng Backa lht Banvägen, se Sibirievägen körväg
Asker by Höga mon udde? Backa lht Barkberget berg
Asker by Hökhultstärnen sjö Backagården gård Barketorpskärren åkrar
Askerby Saknas Hökhultsån å Backasand lht Bastrotaviken vik
Asker Saknas Hökhultsån å Backegården, se Backen hmd Bastrotavägen körväg
Askerstorp gd /Se Hönsapotten göl Backastugorna stugor Bastroten skogsparti
Barkaretorp Saknas Hönsaputten göl /Se Backatorp, se Lövens lht Bergabacken backe
Becken Saknas Höreberget berg Backen lht Bergagatan körväg
Berga by Igelsbäck bäck Backen hmd Bergakärret åker
Berga by Igelsjökärret kärr Backen lht Bergamon skog
Berga by Igelsjökärret kärr Backen hmd Bergamon lövhage
?Berga by Igelsjön sjö Backen lht Bergaskogen, se Bergamon skog
Berga by Igelsjön sjö Backen gård Bergaskogen skog
Berga by Igelsjön sjö Backen gård Bergastycket åker
Berga by Igelsjön sjö /Se Backen gård Bergavägen körväg
Berga by Ingriatorp triangelpunkt Backen gård Bergaåkrarna åkrar
Bernstorp gårdar Jakobstärn göl Backen gård Bergaängen äng
Bernstorp gd Jakobstärn sjö Backetorp, se Barketorp torp Bergaängen hagmark
Biskopskvarn gd Jakobstärn tjärn /Se Backetorp torp Bergbacken åkerbacke
Biskopskvarn gd med kvarn Jakobstärn sjö /Se Backstugan hmd Bergbotten kolbotten
Biskopskvarn gd Jättehällarna terräng Backstugan gård Berget, se Bergabacken backe
Biskopskvarn gd Kaklösa backe ägomark Backstugan, Västra gård Berget förr stuga
Biskopskvarn gd Kalkberget höjd Backtorp stuga Berghagen hage
Biskopskvarn kvarn /Se Kalsnasúdd, se Karlsnäs udde udde Balken, se Lille Berga torp Bergstycket åker
Bista by Karlberg terräng Banstugan lht Bergåkern åker
Björnhovda by Karlsnäsa udde udde Banvaktsstugorna lägenheter Bernstorpa skogsväg körväg
Björnhofda by Karlsnäsa udde udde Barketorp torp Bernstorpaallén allé
Björnhovda Saknas Killingarna, se Killingen holme Barketorp gård Bernstorpabäcken bäck
Björnhovda by Killingaudden udde Berga bebyggelse Bernstorpabäcken bäck
Björnhovda by Killingaudden udde Berga by Bernstorpabäcken bäck
Björnhovda by Killingen holme Berga, Lilla torp Bergstorpabäcken bäck
Björnhovda by Killingen holme Berga, Lilla torp Bergstorpahagarna hagar
Björnhofda by Kilsmofjärden vik Bergamon, se Mon lhter Bernstorpavägen körväg
Björnhofda by? Kilsmofjärden vik Berget, se Persberg torp Bersåerna, se Hägselstropparna åkrar
Björnhovda by Kivens sten udde Berget torp Betesmossen mosse
Björnhofda by Kivens sten udde Berget torp Bibergamossen mosse
Björnhovda by /Se Kivkärret kärr Berget, se Berget, Norra o. Berget, Södra lhter Bisbotärn kolbotten
Bläckkärret lht /Se Kivkärret kärr Berget stuga Bisbotärn sjö
Boda Saknas Klinten höjd Berget, Norra torp Bjursbäcken, se Sibbasbrobäcken bäck
?Boda gd Klintmossen mosse Berget, Norra förr stuga Björkbacken backe
Boda gd Klockarudden udde Berget, Södra bs Björkbacken skogsbacke
Boda gd Knektviken vik Berget, Södra bostad Björkbacken åkerbacke
Boda gd Knipphammarsviken vik Berusholm lht Björkbacken åkerbacke
Boda gd Kodön sjövik /Se Bernstorp, se Torp hmn Björkbacken åkerbacke
Bodatorp gd Kofallet terräng Bernstorp gård Björkbacken träddunge
Bodatorp gd Kolugnsviken vik Bernstorp gård Björkbotten kolbotten
Breven bruksegendom Konvaljeholmen holme Bergstorpa husarställe gårdsdel Björkhagarna hage
Brefven bruksgård? Korpakärret ägomark Betlehem förr stuga Björkhagen hage
Breven bruksegendom Korpön terräng Bibergens förr stuga Björkhagen hage
Breven Saknas Korsmon, Stora terräng Biskopskvarn hmn Björkhagsuddarna kärrbackar
Breven gd Korsmossen mosse Biskopskvarn gd Björkholmen holme
Breven bruk Koskankedalen terräng Biskopskvarn gård Björkholmen holme
Breven bruk Kosundet kärr Biskopskvarn gård Björkholmen, se Skeppet holme
Breven bruk Kosundsbergen höjder Bjunkeberg, se Pjunkeberg torp Björksundet, Västra mosse
Breven bruk Kroke tall gränsmärke /Se Björkeberga lht Björksundet, östra mosse
Brevens bruk Saknas /Se Kroke tall gränsmärke /Se Björkebo lht Björkudden åker
Brefven bruksegendom Kråkholmen, Lilla holme Björkebo lht /Se Björkängens såg såg
Refven bruk? Kråkholmen, Stora holme Björkelund hus Björnfallet slåtteräng
Brefven bruk Kubbebäck bäck Björkhaga lht Björnhovdabacken backe
Brefven bruk Kubbebäck gränsmärke Björkhagen lht Björnhovdabäcken, se Sibbasbäcken bäck
Brefven bruk Kullagölen göl /Se Björkhagen gård Björnhovdagatan körväg
Breven brukssamhälle /Se Kullasjön sjö Björkhgen gård Björnhultabergen berg
Breven bruk /Se Kullasjön sjö Björkliden lht Björnhultens äng äng
Breven bruksegendom /Se Kullasjön sjö Björklunda lht Björnön ö
Brontorp Saknas Kullasjön del av sjö /Se Björklunda lht Björnön skogsbacke
Brånntorp gd /Se Kullaskvalet bäck Björklunda lht Björnön kärrbacke
Bunksätter gd Kullaön Saknas Björkudden lht Björnösmossen mosse
Bunksätter gd Kulltorp terräng Björknäs lht Björnösmossen mosse
Bunksäter by Kvarnfallet terräng Björkås lht Blockhultafallen skogsfall
Byghæstad, se Bysta egendom Kvarngölen göl /Se Björkängen lht Blomsterbacka äng äng
Bysta fideikommiss Kvarnkärret kärr Björnfallet hmd Blomsterbackaudden udde
Bysta gd Kvarnängen äng Björnfallet gård Blomsterhult skogsbacke
Bysta hg Kvarnängen terräng Björnhovda by Blomsterhult backe
Bysta egendom Kvinnerstahag terräng Björnhovda by Blomsterhult skog
Bysta gd Kvismare kanal kanal Björnhofda, se Björnhovda by Blomsterhult skog
Bysta egendom /Se Kvismaren Saknas Björnhovda by Bläckkärrsbron bro
Bysta(d) herrgård Kvismaren sjö Björnhult torp Bläsbottnen kolbotten
?Bysta gd Kvismaren, Östra f.d. sjö Björnhult torp Bodabäcken, se Dammgraven dike
Bysta egendom /Se Kvismaren, Östra förr sjö Björnlunda lht Boda dal åker
Bysta hg Kvismaren, Östra f.d. sjö Blackkärret, se Bläckkärret lht Boda dammfall fall
Bysta hg Kvismaren, Östra f.d. sjö Bleckkärret, se Ulriksdal eller Bleckskärret Saknas Bodaskogen skog
Bysta hg Kvismaren, Östra f.d. sjö Blomstedtagården gård Bodskiftet åker
Bysta hg Kvismaren, Östra Saknas Blomstedtagården gård Bodstycket åker
Bysta hg Kvismaren, Östra f.d. sjö Blomsterbacka bostad Boholmen holme
Bystad egendom Kvismaren, Östra förr sjö Blomsterbacka lht Boholmen holme
Bysta hg Kvismaren, Östra f.d. sjö Blomsterbacken lht Boholmskärret kärr
Bysta hg Kvismarsjöarna Saknas Blåklinten bostadshus Boholmsviken vik
Bysta egendom Käglebrunn göl /Se Blå skåpet, se Johannesberg lht Boholmsviken vik
Bysta egendom? Käringholmen holme Blåsut gård Boholmsviken vik
Bysta egendom Kärleksudden udde Blåsut gård Bolagsmarken åker
Bysta hg Käxtabacken, Lilla terräng Bläckkärret, se Ulriksdal eller Bleckräkket lht Bolagsvägen körväg
Bysta hg Kölnbacken ägomark Bläckkärret lht Bosledet led
Bysta hg Kölnbacken ägomark Bläckkärret lht Bosledsbottnen kolbotten
Bysta egendom Labberudtorp terräng Bläckkärret gård Botaren sjö
Bysta egendom? Lagmansbäck råmärke Bläckkärret gård Botaren sjö
Bysta egendom? Landssund sund Boda hmn Botarhällen sten
Bysta hg Landsund sund Boda gård Bottnagärdet åker
Bysta hg Landsund sund Bodalund lht Bottnagärdsbacken, se Vikabacken vägbacke
Bysta hg Landsund sund Bodatorp hmn Bottnatäppan åker
Bysta hg Lekebobergen berg Bodatorp gård Bottorpagropen grusgrop
Bysta hg Lekebomossen mosse Bomullskrogen torp Bovägen landsväg
Bysta hg Lersten grund Bomullskrogen lht Bovägen landsväg
Bysta hg Lilla ängen terräng Bomullskrogen lht Bovägen, Gamla körväg
Bysta hg Lillsjön sjö Bomullskrogen lht Boängsbacken, se Bergabacken backe
Bysta hg Lillsjön sjö Bondgårdarna hus Boängsbottnen kolbotten
Bysta egendom? Lillsjön sjö Bostället lht Boängstäppan åker
Bysta hg Lillsjön sjö Bostället Saknas Branden åkerbacke
Bysta hg Lillsjön sjö /Se Bostället, se Norra gården hmn Brandgatan körväg
Bysta hg Lindkullen ägomark Bostället, se Gröngårdens soldattorp stuga Brandgatan körväg
Bysta hg Ljusen holmar Bostället förr soldatboställe Brandsåsavägen väg
Bysta hg Lortmossen mosse Boställsmaden lht Braxenvik vik
Bysta hg Lortviken vik Botorp, se Mörtsland torp Braxenvik vik
Bysta egendom? Lortviken vik Botorp, se Bodatorp hmn Braxenvik vik
Bysta egendom Lortviken vik Bottorp torp Bredtegen åker
Bysta egendom Lortviken vik Botten lht Brevens baptistkapell kapell
Bysta egendom Lugneskogen terräng Botten förr torp Brevensbanan, Gamla järnvägsbank
Bysta egendom /Se Lyttkärrsmossen mosse Bottorp, Lilla förr lht Brevensbanan, Gamla järnvägsbank
Bysta gd /Se Långa udden udde Boängen torp Brevens dytag dytag
Bysta fideikommiss /Se Långsjön sjö Boängen torp Brevens dytag dytag
Bysta gd /Se Långsjön sjö Breda venen, se Brefven avsöndring Brevens oxhage hage
Bysta egendom Långsjön sjö Brefven, se Breven by Brevensvägen väg
Bysta gods /Se Långsjön sjö Breven Saknas Brevensån å
Bysta egendom /Se Långsjön sjö Breven bruksegendom Brevensån å
Damsätter gd Långsjön sjö Breven, Lilla hmn Brevensån å
Damsätter Saknas /Se Långsjön sjö /Se Breven by Britt-Majsbottnen kolbotten
Dammsätter gd /Se Långvassholmarna holmar Breven by Brohagen hage
Ekeborg hlm Långvassudden holme Breven, Lilla hmn Bromossabergen berg
Ekeberge Saknas Magnehult terräng Breven, Stora hmn Bromossabottnen kolbotten
*Ekeberga Saknas Martesfallet terräng Brevens bruk Saknas Bromossagraven, se Ålsjöbäcken bäck
Ekeberga försv. namn Menigaskerbäcken bäck Breven avsöndring Bromossen mosse
*Ekeberge Saknas Minkholmen holme Brevens bruk brukssamhälle Brostugan förr stuga
[Ekeberg] Saknas Moaberget berg Brevensgården samlingslokal Brostugssgärdet åker
*Ekeberga Saknas Mossbromossen mosse Brevens husartorp torp Brostugutäppan åker
Ekeberg Saknas Mossbron terräng Brevens husartorp torp Broängen kärr
Ekeberg försv. gd Mossjön sjö Brevs torp Broängsbacken vägbacke
Fastorp by Måsholmen holme Brohagen hmd Broängsbacken vägbacke
Fastorp by Märrakärret kärr Brohagen gård Broängsgraven, Lilla dike
Fasttorp by /Se Mörby skans fornborg Bronäs lht Broängsgraven, Lilla dike
Finntorp gd Mörbyskogen skog Brostugan lht Broängsgraven, Stora dike
Finntorp gd Mörkön terräng Brostugan hmd Broängsgraven, Stora dike
Finntorp gd Norrholmen holme Bruket, Nedre del av Breven Broängskärret, se Broängen kärr
Finntorp gd /Se Nyckelgryt udde Bruket, Övre del av Breven Broängskärret kärr
Fiskinge by Nyckelhällsberget berg Brunnsholm lht Brudgranen förr gran
Fiskinge by Nyckelhällsskogen skog Brunnsholm lht Brudgransgärdet åker
Fiskinge by Nyhagen terräng Brunnstorp lht Bruksdammen damm
Tiskinge by Nyköpingsån Saknas Brunnstorp lht Bruna bergen berg
Fiskinge by /Se Nyängen terräng Brunnstorp lägenheter Brunnskällan källa
Fiskinge by /Se Nyängen ägomark Brunnstorp lhtr Brunnstorp källa
Flingeboda gd Näsbacken ägomark Brånntorp gård Bråntorpamossen mosse
Folkestorp gd Näsudden udde Brånntorp gård Brunnsvägen, se Högsätters skogsväg körväg
Folkestorp gd Odensbacken Saknas Brånntorps soldattorp förr torp Brushällarna stenmoras
Folketorp gårdar /Se Odensbacken Saknas Brån(s)torp hmn Bryggstugan uthus
Fyllingegöl gd Ormudden udde Bråslätt torp Brånntorpagraven dike
Fyllingegöl gd Orreholmen, se Orrholmen holme Bråslätt(en) torp Brånntorpasjön sjö
Fyllingegöl gd /Se Orrholmen holme Bråten torp Brånntorpasjön sjö
Fyllingegöl torp /Se Orrholmen holme Bråten torp Brönntorpavägen körväg
Fyllingegöl gd /Se Oxafallet terräng Bråten förr torp Brånntorpsgraven, se Vadsbrograven utloppsdike
Gröngårda gd Oxhagen terräng Bråtslätten, se Bråslätt(en) torp Brånntorpsmossen mosse
Gröngårda gd Paradisgärdet terräng Bråtslätten gård Bråntorpamossen Saknas
Gröngårda gd Paradisudden udde Bråtslätten gård Bråntorps sjön Saknas
Gölsbacken gårdar /Se Persberg berg Bränntorp gård Bråtorpsjön sjö
Haddeboda Saknas Persmossen mosse Bungsätter, se Bunksätter hmn Bråtabottnen kolbotten
Hammar herrgård? Persmossen mosse Bunksätter gård Bråtahalsen förr åker
Hammar hg Plåtstenen sten Bungsättersfallet, se Fallet trakt Bråtavägen körväg
?Hammar hg Portbergen höjder? Bunksätter hmn Brända berget berg
Hammar herrgård? Portmossen mosse Bus lhter Brända mon skogsparti
Hammar hg Rarmningsnäs, se Skrattorpa näs udde Bus lht Brännkärret (delvis) åker
Hammar hg Ringewass råmärke Busatorpet, se Johanneslund torp Brännkärret åker, (förr kärr)
Hammar hgd Ringsberg triangelpunkt Byagården hmn Brännkärret kärr
?Hammar herrgård Ringsbergsmon terräng Bysgården gård Brännkärrsbottnen kolbotten
Hammar hg Ringsbergsudde udde Bygget förr arbetarbostad Brännvenen åker
Hammar hg ?Ringsbergsudden udde Bygget hmd Brännvenen åker
Hammar hg Risfallsberget höjd Bygget, se Gategården gård Bränslabacken höjd
Hammar herrgård Romina källa Saknas /Se Bygget torp Bränslabacken höjd
Hammar Saknas /Se Rovfallet terräng Bygget torp Bränslabacken höjd
Hamragärde Saknas Rudspussen terräng Bysta, se Bystad gård Bränslabottnen kolbotten
?Hattorp gd Rudtjärn tjärn Bystad Saknas Bränslagraven dike
Himmer by Rudtjärn sjö Bystad gård Bränslahålet kärr
Himmer by Ruttern tjärn /Se Bysta hmn Bränslakärret, se Bränslahålet kärr
Himmer by /Se Ryttingsberget berg Bysta herrgård /Se Brödlösen åker
Himmer by Rågsandsåsen Saknas Bysta kyrka kyrka Bröten, Mellra skogsbröt
Himmer by /Se Räven holme Bysta skola skolhus Bröten, Nedra skogsbröt
Himmer gd Räven holme Bystadkvarn bebyggelse Bröten, Övre skogsbröt
Himmer by /Se Rävholmen terräng Bystakvarn gård Bullerstenarna stenmoras
Hinnerslätten gd Rökärret kärr Bäck torp Busksundet strandgrund
Hinnerslätten gd Rökärret kärr Bäck, se Bäckstugan lht Byggastycket åker
*Hultstugan Saknas Römossen mosse Bäckgården gård Byggebäcken bäck
Hälla gd Römossen mosse Bäcken hmd Byggebäcken bäck
Hälla gd Sandviken vik Bäcken torp Byggegärdet förr åker
Hälla gd /Se Segersudde udde Bäcken, se Bäcklunds lht Bylebergen berg
Högsätter gd Selahäll skiljemärke Bäcketorp lht Bysta hästhage, se Hästhagen skog
Högsätter gd Selahäll skiljemärke /Se Bäcketorp förr torp Bystakvarnsdammen damm
Höre by Selahäll skiljemärke /Se Bäcketorp, se Snytan gård Bystakvarnskroken sund
Höre by Selahäll Saknas Bäcklunda lht Bystakvarnskärren kärr
Höre by Sibbasbäcken dike Bäcklunda gård Bystakvarnsnäs udde
Höre by Sibirien göl Bäckstugan lht Bystakvarnsviken vik
Höre by Silverhöjden höjd Bäckstugan torp Bystakvarnsvägen, se Ringsbergsvägen körväg
Höre by? Sjökroken ägomark Bäckstugan bostad Bystakvarnsån å
Höre by Sjömossen mosse Bäcktorp torp Bysta näs Saknas
Höre by Sjömosseviken vik Bäcktorp lht Bysta näs näs
Höre by Skarpskyttebacken höjd Bäcktorp lht Bystanäs udde
Höre Saknas /Se Skattebystenen geologiskt naturminne Bäcktorp lht Bysta oxen grund, (stenar)
Karlsbygget gd Skelnabäcken bäck Bäcktorp lht Bystaviken vik
Kilinge by Skiranäs udde Bäcktorp, se Snytan gård Bystaviken vik
Kilinge by Skirasjön sjö Bäcktorp lht Bystaviken vik
Kilinge by Skirasjön sjö Bönhuset kapell Bystavägen väg
Kilinge by Skiratorpaviken vik Börstorp lht Bystavägen, Gamla, se Gamla Bystavägen väg
Kilinge bost. Skiratorpaön holme Börstorp bostad Bysta ö halvö
Kilinge by Skithällen holme Charlottenlund skolhus Bysta ö(d) halvö
Killinge by /Se Skiälehäll, se Selahäll skiljemärke /Se Dal, se Dalen bostad Byxan förr åker
Kilinge by /Se Skiälhall, se Selahäll gränsmärke Dalen bostad Byxflatan åker
Kilsmo by Skottvallaudden udde Dammkärret Saknas Byxhängslena åkrar
Kilsmo by Skrattorpakärren kärr Dammsätter bebyggelse Byxmönstret åker
Kilsmo herrgård och station Skrattorpa näs udde Damsätter lägenhet Byxorna åker
Kilsmo gd, m.m. /Se Skrattorpa näs näs Dammsätter gård Båtstenen sten
Klänkeberg gd Skrattorpa näs udde Dammsätter ödetorp Båtstensbottnen kolbotten
*Korsmoen Saknas Skrattorpasjön del av sjö /Se Danstorp gård Båtviken vik
Kulla gd Skrattorpaviken vik Danstorp torp Bäckadalen dal
Kulla gd Skälstenen sten Djup gård Bäckatäppan åker
Kullen gd Skärsjön sankmark(?) Djupfällstorp, se Knekttorpet förr torp Bäckbron bro
Kulan bost. Skärsjön Saknas /Se Ekedal lht Bäckbron bro
Kummelhälla torp Skärsjön torrlagd sjö /Se Ekedal lht Bäckbroskiftet åker
Kvinnersta by Slåttersjön sjö Ekegöl bostad Bäcken dike
Kvinnersta by Slåttersjön sjö Ekelund lht Bäcken, se Kofallsgraven dike
Kvinnersta by Slåttersjön sjö /Se Ekelund lht Bänhusbäcken bäck
Kvinnersta by Släntakärret kärr Ekenäs lht Börskärret kärräng
Kvinnersta by Släntan terräng Ekenäs lht Börstorpagärdet åker
Kvinnersta by Smeden holme Ekenäs lht Dagkarlstäppan åker
Kvinnersta by Smeden holme Ekenäs lht Dagverksvägen förr stig
Kvinnersta by Smeal..., se Smeden holme Ekstugan lht Dalen bäckdal
Kvinnersta by Sofieholmen udde Ekstugan förr gård Dalen åkersänka
Kvinnersta by? Sottern sjö Eliselund lht Dalsgärdet åker
Kvinnersta by /Se Sottern sjö Enelund lht Dalsvägen körväg
Kvinnersta by /Se Sottern sjö England bostadhus Dammbron bro
Källfallet Saknas Sottern sjö England bostadshus Dammen förr damm
Köpsta by Sottern sjö Eriksberg torp Dammen förr damm
Köpsta by Sottern sjö Eriksberg lht Dammen vattensamling
Köpsta by Sottern Saknas Eriksberg avsöndring Dammfallet förr åkrar
Köpsta by Sottern Saknas Eriksberg avsöndring Dammfallsbottnen kolbotten
Köpsta by Sottern sjö Eriksberg lht Dammgraven dike
Köpsta by Sottern sjö Eriksberg, se Ersberg lht Dammgraven dike
Köpsta by Sottern sjö Eriksberg lht Dammgraven dike
Köpsta by Sottern sjö Erikslund lht Dammgärdet åker
Köpsta by Sottern sjö Erikslund lht Dammkärret förr lht
Köpsta by Sottern sjö Erikslund ödetorp Dammkärret åker
Köpsta by Sottern sjö Erikslund ödetorp Dammkärrsvägen körväg
Köpsta by Sottern sjö Erikslund lht Dammsättersbergen berg
Köpsta by Sottern sjö /Se Erikslund, se Backen lht Dammsätters gärdsväg åkerväg
Köpsta by Sottern Saknas /Se Erikslund lht Dansbanan öppen plats
Köpsta by Sottern sjö /Se Erikslund lht Dansbanehagen hage
Köpsta by Sottern Lacús, se Sottern sjö Ersberg lht Danstorpabäcken, se Bernstorpabäcken bäck
Köpsta by Starrtuvan råmärke Ersbo lht Danstorpaodlingen åker
Köpsta by Stavstugan terräng Ersbo lht Danstorpaskogen skog
Köpsta by Stenfallet terräng Erstorp lht Danstorpavägen körväg
Köpsta by Stenflyt kärr /Se Erstorp lht, (dagsv.) Dejebacken åker
Köpsta by /Se Stenkullabacken Saknas Erstorp bostad Djupshagen, se Sörängen hage
Köpsta by /Se Stenkullabacken höjd Erstorp bostad Djupsvägen körväg
Köpsta by /Se Stensättersbäcken bäck /Se Espetorp torp Djupsvägen körväg
Köpsta Saknas /Se Stenviken vik Es(s)fallet, se Äsfallet torp Djupängen förr äng
Labberudstorp gd /Se Stockberget berg Espfallet, se Äsfallet torp Djupängskällan källa
Labbetorp gd Stockberget höjd Evadal torp Djävulsön kärrholme
Labbetorp gd *Storholmen holme Evadal förr torp Domarringen domarring
Labbetorp gd Stormossebergen höjder Fajäntatäppan lht Donationen hagmark
Labbetorp bost. Stormossen mosse Fallalund lht Drivningsvägen skogsväg
Laggarhälla bost. Stormossen mosse Fallalund lht Dubbelbottnarna kolbotten
Laggarhälla bost. Stormossetärnen sjö Fallbron, se Torsbro torp Dubbelbottnarna kolbottnar
Laggarhälla bost. Storön terräng Fallen, se Fiskingefallen lhter Dungen aldunge
Laggarhälla bost. Struten terräng Fallen, se Talbyfallen trakt Dungen träddunge
Lagmansbacka, se Algutstorp by Stutudden udde Fallen, se Lödsättersfallen lägenheter Dyen åker
Led by Sundholmen holme Fallet trakt Dyn åker
Led by Sundholmen holme Fallet trakt Dytagen dytag
Led by Sunholmen, se Sundholmen holme Fallet stuga Dytaget dytag
Led by Svarta graven terräng Fallet stuga Dytaget dytag
Led by Svartbäcken bäck Fallet lht Dytaget dytag
Led by Svarttorpasjön del av sjö /Se Fallet förr torp Dytaget, se Brevens dytag dytag
Led by Svarvarkärret kärr Fallet Saknas Dytegarna åker
Led by Syssfallaön holme Fallet hmd Dyvägen körväg
Ledbo äng Saknas Sättern, se Sottern sjö Fallet gård Dyvägen körväg
Lekeboda gd Talby äng äng (?) Fallet, se Spikstugan lht Dyåkrarna åkrar
Lekeboda gd Tallbacken höjd Fallet lht Dyåkrarna åkrar
Lillegården Saknas Tjäderhönemossen mosse Fallet förr stuga Dyåkrarna åkrar
Lindekulla Saknas Tomteberget höjd Fallet förr stuga Dyåkrarna åkrar
Lindekulla Saknas Toregrop skiljemärke /Se Fastorp hmn Dyängskällan källa
»lunbo thorppe» Saknas Toregrop skiljemärke /Se Fasttorp gård Däljan dal
Lundby by Tremannamon terräng Fasttorp torp Egesjön, se Igelsjön sjö
Lundby by Trindholmen holme Fasttorp torp Ekbacken backe
Lundby by Tunnberget berg Fatburen fatbur Ekbacken skogsbacke
Lundby by Tunnberget höjd Fattighuset, se Stensätter lht Ekbron bro
Lundby by Turkstenen grund Finntorp, se Fintorp hmn Ekebacken åkerbacke
Lundby by Tybblebacken terräng Finntorp gård Ekegölsberget berg
Lundby by Tybblebäcken bäck Fintorp hmn Ekekullen åkerbacke
Lundby by Tybblehag terräng Fiskartorpet torp Ekeplogorna åkrar
Lundby by Tybblekärr ägomark Fiskartorpet, se Ön bostad Ekgölsgärdet åker
Lundby by Telgebron Saknas Fiskinge by Ekhagen hage
Lundby by Täljebron Saknas Fiskinge by /Se Ekkullafallakärret åker, (numera) o. kärr
Lundby by Täljebron bro /Se Fiskinge by Ekkullafallet hage, (backe)
Lundby by Täljebron bro /Se (Finskinge)fallen lhter Ekollonfallet, se Per-Olsehagen hage
Lundby by Täljeån å /Se Fiskingefallen lägenheter Ekskiftet åker
Lundby by Täljeån vattendrag /Se Fiskingehotellet, se Tomtebo lht Ekstugugärdet åker
Lundby by Täljeån vattendrag /Se Fiskingekanalen avstyckning Ekstycket åker
Lundby by Törnholmarna holmar Fiskingemaden avstyckning Ekstycket, se Ekåkern förr åker
Lundby by Uggelkulla triangelpunkt Fiskinge, Nedre bydel Ekudden skogsbacke
Lundby by Ulvasten råmärke Fiskingeskola lht Ekåkern förr åker
Lundby Saknas Ulvastenen sten(?) Fiskinge skola skola Ekängen åker, (förr ekäng)
Lundby by Ulvstorpamossen mosse Fiskinge, Övre Saknas Enbacken skogsbacke
Lundby by Uvberget höjd Fiskinge, Övre bydel Enevägen förr körväg
Lundby by Uvberget berg Flingeboda hmn Enebuskabacken backe, (trakt?)
Lundby by Uvberget höjd Flingeboda gård Englandsskiftet åker
Lundby by Uvbergstärnen sjö Flingeboda gård Englandsvägen körväg
Lundby by Vallbytorpakärren kärr Flingeboda-Valsta, se Flingeboda gård Engvalls källa källa
Ludnby by Vargtorpaholmen holme Flottbo lht Enåkern åker
Lyttkärr gd Vasskärret kärr Flottbo bostad Erik-Persagården förr gård
Lyttkärr gd Venabacken terräng Folketorp gård Erk-Ersaängen äng
Lågetorp gd Venen terräng Flylingegjöl, se Fyllingegöl hmn Erkens äng hage
Läksätter gd Via brunn Saknas /Se Folkestorp hmn Erlandstorpet förr torp
Löksätter by Videholmen holme Forsbro el. Torsbro torp Ersbergsbacken åkerholme
Löksätter by Videskäret holme Fridhagen lht Ersboslätten öppen plats
Löksätter Saknas *Vikholmen holme Fridhem lht Erstorp, se Rumpegrinden förr torp
Malgräva by Vinön ö Fridhem lht Erstorpaflatan åker
Malgräva by Vitebäck bäck, gränsmärke /Se Fridhem lht Espetorpsholmarna holmar
Malgräva by Värmlandsbergen berg Fridhem lht Espetorpsviken vik
Malgräfva by Värmlandsbergen höjder Fridhem lht Evadalsbacken vägbacke
Malgräfva by Västra bäcken bäck Fridhem lht Evadalsgraven dike
Malgräfva by Ysätterskärret Saknas Fridsta lht Evadalskroken vägkrök
Malgräva, Södra gd Ysätterskärret ägomark Frista lht Evadalsskiftet förr åkrar
Menigasker by Ysätterskärret myr /Se Furulund, se Myggebo bs Evadalsstycket, se Evadalsskiftet förr åkrar
Menigasker by Ysätters äng äng Fyllingegöl hmn Exercisplanen åker
Menigasker by Yxviken vik Fyllingegöl förr gård Fallabacken vägbacke
Menigasker by Åkroken ägomark Fyllingegöl förr gård Fallabröten skogsbröt
Menigasker by Ålsjöbäcken bäck Fågelsång sommarstuga Fallagatan, se Köpstagstan körväg
Menegasker by Ålsjön sjö Galesatt hus Fallagärdet åker
Menigasker by Ålsjön sjö Galesatt bostadshus Fallaskiftena åkrar
Menigasker by *Ånebo Trindholmen holme Gammelbo bostad Fallatäppen hage
Menigasker by *Ånsbergsudden udde Gammelbo bostad Fallatäppan åker
Menigasker by Åsbäcken bäck Gatan hmd Fallatäppan förr åker
Menigasker by Åskebranden terräng Gategården, se Gatan hmd Fallavägen körväg
Menigasker by Ängkärret kärr Gategården gård Fallavägen körväg
?Menigasker by Ängön terräng Gategården gård Fallen, se Fallaskiftena åkrar
Menigasker by Äspetorpsholmarna holmar Gategården, Övra förr gård Fallet, Mellra hage, betesfall
Menigasker by Äspgärdet terräng Glahytt, se Glashyttan lht Fallet, Västra hage, betesfall
Menigasker by Ölången sjö Glahytt gård Fallet, Övra hage, betesfall
Menigasker by Olången sjö Glalhytt gård Fallet, se Oxafallet hage
Menigasker by Ölången sjö /Se Glashytten lht Fallet skog
Menigasker by Ölången sjö /Se Glashyttan, se Glahytt gård Fallet skogsfall
Menigasker by Ölångssjön sjö Gluttut, se Blåsut gård Falltäppabackarna vägbacke
Menigasker by Ölångssjön sjö Granhult lht Falltäppan förr åker
Menigasker by /Se Ön udde Granlund lht Fallåkern åker
»mællingasker», se Menigasker by Österbergsäng terräng Granlund lht Farfars täppa förr åker
Mogetorp Saknas Öster Qwismaren, se Kvismaren, Östra f.d. sjö Gransta lht Farmors täppa åker
Mörby hg Överstens röse terräng Gransta lht Farmors täppa förr åker
Mörby by   Grindstugan bostad Farmors äng äng
Mörby hg   Grindstugan bostad Fars väg stig
Mörby hgd   Grindstugan statb. Fars väg stig
?Mörby gd   Grindstugan förr stuga Fasttorpagatan körväg
Mörby herrgård   Grindstugan arbetarebostad Fasttorpagärdet åker
Mörby gd   Grindstugan f.d. torp Fatbursvägen körväg
Mörby herrgård   Grindstugan torp Femstenarna stenar
Mörby by   Grindstugan stuga Finntorpa hage hage
Mörby hg   Gropstugan lhter Finntorpa hage hage
Mörby by   Gropstugan, se Gropstygorna lhtr Finntorpagraven, se Holmabäcken bäck
Mörby herrgård   Gropstugorna lägenheter Fintorpsjön Saknas
Mörby herrgård   Grundstugan, se Nysätter lht Finntorpasjön sjö
Mörby by   Gruvbacken, se Björkhagen gård Finntorpasjön sjö
Mörby herrgård   Gråberget, se Äsbron torp Finntorpasjön sjö
Mörby Saknas /Se   Gråbo lht Finntorpa äng (numera) hage
Nyberg Saknas   Gråta förr stuga Finntorps kolbotten kolbotten
Näbbetorp gd   Gråsten förr torp Finntorpsskogen skog
Paradis Saknas   Gränstorp lht Finntorps spånbana förr spånbana
Paradis Saknas   Grönslund lht Fiskettan körväg
Plogstorp gd   Grönalund lht Fiskingebacken, se Tybblebacken skogsbacke
Plogstorp gd   Gröndal lht Fiskingebäcken bäck
Prästegården Saknas   Gröndal lht Fiskingebäcken, se Menigaskabäcken bäck
Prestgården Saknas   Grönelund lht Fiskingegatan körväg
*Pylsö Saknas   Grönelund, se Grönalund lht Fiskingekvarnen förr kvarn
»pylsø» Saknas   Gröngårda hmn Fiskingesjön sankmark
Påltorp Saknas   Gröngårda gård Flingan hage
Rijsarnne Saknas   Gröngårdens soldattorp stuga Flingebacken backe
Rostorp bost.   Gubbhagen gård Flingebacken åkerbacke
Rostorp bost.   Gustavsberg lht Flingeboberget berg
Rud Saknas   Gustavsberg lht Flingebodabäcken, se Sibbasbäcken bäck
Rud gd   Gustavsberg, se Göstars torp Flingeboängen äng
Rud gd   Gustavsberg lht Flingorna åker, (förr slåtter)
Rud Saknas /Se   Gustavsberg lht Flottboflatan åker
Rud Saknas /Se   Gustavsnäs lht Flotten åker
Rågsand gd   Gustavstorp lht Flybackarna åker
Rågsand gd   Gustavsvik torp Flybacken åkerbacke
Rössiötorp Saknas   Gärdet hmd Flybotten kolbotten
Sand by   Gärdsta lht Flyet sankmark
Sand by   Gärdsta lht Flyktapussen förr kärr
Sand by   Gärdsta gård Flyktapussen förr kärr
Sand by   Gärdsta lht Flåten åker
?Sand by   Gärsta lht Fnuggrundet grund
Sand by?   Gästgivagården bostadshus Fnuggtäpporna förr åkrar
Sand by   Gästgivaregården Saknas Fristahagen hage
Sand by   Gästis, Gamla, se Gästgivargården bostadshus Fristakärret kärr
Sand by   Gökängen gård Fräkneåkrarna åkrar
Sandvad brunnstorp /Se   Gölsbacken gårdar Fyllingegölsskiftet åker
*Sankt Olafs gille gille /Se   Gölsbacken bydel Fyllingegölsvägen körväg
*Skatbothorp hg   Görans gård Fyrkanten åker
Skatbrothorp Saknas   Göstars torp Fågelmossen mosse
Skatteby hg   Göstarsberg, se Göstars torp Fågelmossen mosse
Saktteby herrgård   Haddetorp, se Hattorp hmn Fårhagen hage
Skatteby hgd   Haga lht Fårbetet hage
Skatteby by   Haga lht Fårbetet hage
Skatteby herrgård   Haga lht Fårbetstegen åker
Skatteby herrgård   Haga gård Fårfallet betesmark
Skatteby Saknas /Se   Haga lht Fårfallet skogsfall
Skatteby by /Se   Haga lht Fårfallet skogsfall
Skitnabäck Saknas   Haga lht Fårfallsvägen stig
Skrattorp gd   Haga lht Fårhagen betesmark
Skrattorp gård   Haga, se Hagen lht Fårhagen hage
Skärsätter gd   Haga lht Fårhagen hage
Skärsätter gd /Se   Haga lht Fårhagen hage
?Solberga gd   Hagaberg lht Fårhagen hage
Solberga gd?   Hagaberg lhtr Fårhagen hage
?Solberga gd   Hagaberg lhtr Fårhagen skog
?Solberga gd   Hagaberg lht Fårhagsstycket åker
?Solberga gd   Hagaberg bostadhus Fårhagsviken vik
?Solberga gd   Hagaberg lht Fårhagsviken vik
Solberga Saknas   Hagaby lht Fårhagsvägen körväg
Solberga gd   Hagalund arbetarebostad Fårhagsvägen körväg
Solberga gd   Hagalund avsöndring Fåråkrarna förr åkrar
Spjuthult gd /Se   Hagalund bostad Fäbacken backe
Spjuthult gd /Se   Hagalund lht Fäbacken skogsbacke
Stockbäcken gd   Hagalund lht Förmåln åker
Stockbäcken gd   Hagalund lht Galesattsbacken backe
Stockbäcken gd   Hagalund lht Galesattsbacken backe
Stohagen Saknas   Hagalund lht Galesattsbacken vägbacke
Sundsbro, Sundstorp Saknas   Hagalund, se Hultet lht Galesattsflatan åker
Sutterboda gd /Se   Hagalund torp, (statb.) Galten sten
Sutarboda gd /Se   Hagalund bostad Galten sten
Sutterboda gd   Hagalund stuga Galten sten
Sutterboda gd   Haganäs lht Gamla bron, se Täljbron bro
Sutterboda gd   Haganäs lht Gamla Bystavägen väg
Svenstorp gd   Haganäs lht Gamla kolgården förr utlastningsplats
Svenstorp gd   Haganäs lht Gamla landsvägen körväg
Svenstorp gd   Hagatorp lht Gamla smedjan smedja
Sättran gd   Hagen lht Gamla vägen körväg
Sättran gd   Hagstugan torp Gamla vägen körväg
?Talby by   Hagstugan torp Gamla vägen körväg
Talbo Saknas   Hagstugan lht Gamla ån vattendrag
Talby by   Hagstugan torp Gamla ån biå
Talby by   Hagstugan lhter Gamal ån, se Talbyån f.d. å
Talby by /Se   Hagtorp, se Hagatorp lht Gamla ån å
Talby by /Se   Halmsta(d) lhter o. hemmansdelan Gammalbokullen kulle
Talby by /Se   Halmstadbacken, se Halmsta(d) lhter Gammalbokullen backe, kulle
Torp Saknas   Hammar säteri Gammalby, se Gammalbrokullen backe
Torp gd   Hammar gård Gammelbokullen, se Gulkullen ängsbacke
Torp gd   Hammar gård Gammelboskiftet åker
Torp (numera Bernstorp) gårdar   Hammarstolen, se Hammar säteri Gammelbovägen körväg
Torp gd /Se   Harssterämman, se Käxtabacken, Lilla torp Gammelbovägen körväg
Askerstorp Saknas   Hasselbacken lht Getberget berg
Torp gd   Hattorp hmn Getmossabottnen kolbotten
?Torp gd   Hemfallet torp Getmossen mosse
Torp, se Bernstorp gd   Henriks, se Arvidstorp, Lilla bs Getuden udde
Askers torp Saknas   Henriksslätt, se Hindrikslätt hmn Gjusen holme
Forssbro Saknas   Henriksslätt, se Hinnerslätten gård Gjusen holme
Tybble by   Himmer hmn Glashyttevägen körväg
Tybble by   Himmer gård Godtemplarholmen holme
Tybble by   Himmer gård Gorhålet kärrhåla
Tybble by   Himmers affär lht Gotthardstäppan åker
Tybble by   Himmersbyn, se Himmer gård Granbackaskiftet åker
Tybble by   Himmers bönhus kapell Granbacken backe
Tybble by   Himmersfallen trakt Grankullen åkerbacka
Tybble by   Himmershandeln, se Mon gård Grannabackavägen skogsväg
Tybble by   Himmerslätten, se Hindrikslätt hmn Granna backen, se Lärkbacken höjd
Tybble by   Hindrikslätt hmn Granåsamossen mosse
Tybble by   Hinnerslätten gård Granåsatärnen tjärn
Tybble by   Hinnerslätten gård Grindstugu dytag dytag
Tybble by   Hoberg torp Grindstugubäcken dike
Tybble by   Hogatorp, se Hagatorp lht Grindstugutäppan åker
Tångsätter by   Hogstugan, se Hagstugan lht Grindstuguvägen körväg
Tångsätter by   Holmen hmd Grindstuguängen äng
Tångsätter by   Holmen gård Gropen grop
Tångsäter by   Holmen gård Gropen förr kalkstensbrott
Tångsäter by   Holmen torp Gropen sjödjup
Tångsäter by   Holmstorp gård Gropstugubergen berg
Tångsäter by   Hulta torp Gropstugeberget bergshöjd
Ulriksdal eller Bläckkärret lht   Hultastugan förr stuga Gropstugugärdet åker
Ulfstorp gd   Hultet bostad Grundet fiskegrund
Ulfstorp gd   Hultet lht Grundet stengrund
Vad gd   Hultet, se Hagalund lht Grusgropabackarna vägbacke
Vad gd   Hultet lht Grusgropabäcken bäck
Vad gd   Hultet lht Grusgropen grop
Vallbytorp gd   Hultet hmd Grustaget grusgrop
Vallbytorp by   Hultstugan lht Gruvan berghål
Vallbytorp gd /Se   Hultstugan lht Gruvan förr kalkstensbrott
Vallbytorp gd /Se   Hultstugan förr torp Gruvbackahagen hage
Valsta by   Hummelbokärr lht Gruvfallet skogsfall
Valsta by   Hummelbokärr lht Gruvslätten hygge
Valsta by   Hummelbokärret, se Lundbyhag lhter Bråbo skogsparti
Valsta by /Se   Hundkojan, se Röda byggningarna bostad Gråbotten kolbotten
?Valsta by   Hunneberg gårdar Gråbofallen förr fall
Valsta by   Husarbostället bostad Gråbogärdet åker
Valsta by   Husarbostället lht Gråbostycket åker
Valsta by   Husartorpet, se Husarbostället bostad Gråtarbacken åkrar
Valsta by   Husartorpet torp Gränsholmen, se Skillnadsholmen holme
Valsta bost.   Hyddan förr stuga Gränstorpastycket åker
Valsta by   Hyddan lht Gräshagen hage
Valsta by   Hyddan lht Gräshagen äng, löväng
Valsta by /Se   Hålkärr, se Hållkärret gård Gräshagen hage
Valsta by   Hållkärret gård Gräshagen äng, (hage)
Valsta Saknas /Se   Hållkärret gård Gräshagen betesmark
Ventorp lht   Hålkärret torp Gräshagsbacken vägbacke
Ventorp lht   Hälla hmn Gräshagsflatan åkrar
Via by   Hälla gård Gräshagskanalen kanal
?Via gd   Hällebo lht Gräskärret kärr
Via bost.?   Hällen lht Grävlingaberget berg
Vid Saknas   Hällen, se Gammelbo bostad Grävlingaberget berg
Via gd   Hästhagen, se Bernsholm lht Grävlingaberget berg
Via säteri   Hästhaget, se Tybblehag lht Grävlingapussen kärr
Via säteri   Höganäs, se Haganäs lht Grävlingberget berg
Vidbo äng Saknas   Höglunda lht Grävlingberget bergknalle
Via bost.   Högsätter hmn Grävlinggrytet stengryt
Via bost.   Högsätter förr gård Gröna bottnen kolbotten
Via Saknas /Se   Högtorp lht Grönslund träddunge
Via by /Se   Högtorp lht Gröna sjön kärr
Via gd /Se   Högtorp lht Gröna vägen körväg
Vilhelmsberg Saknas   Höjden lhter Gröna vägen körväg
Värsta by   Höjden torp Gröna vägen körväg
Värsta by   Höjden torp Gröna vägen körväg
Värsta by   Hökhult stuga Gröngårdsbäcken bäck
Värsta by   Hökhult stugor Gröngårdsbäcken, se Dammgraven dike
Värsta by   Hökhults undantag, se Hökhult stuga Gröngårdskärret åker
Värsta by   Höktorp, se Högtorp lht Gröngårdsskogen skog
Värsta by   Hörbergabostället torp Gröningen holme
Värsta by   Höre by Grönåsamossen mosse
Värsta by   Höre by Grönåsamossen, se Granåsamossen mosse
Värsta by   Hörefallen, se Hagaberg lhtr Grönåsatärnen sjö
Värsta by   Hörmansbostället torp Grönåsatärnen, se Granåsatärnen tjärn
Värsta by   Idaberg lht Grönåsen ås
Värsta by   Idaborg lht Gubbahagen hage
Värsta by   Idelund lht Gubbasnuten hage
Värsta by /Se   Ingriatorp hmn Gubben sten
Värsta by /Se   Ingriatorp gård Gubben sten
Värsta by /Se   Jakobsberg lht Gubbens hål sank plats
Värsta by /Se   Jan Persgården hmn Gubbens hål sank mark
Värsta by /Se   Japan förr stuga Gubbens hål vik
Värsta by /Se   Johan lht Gubbetäppan åker
Värsta by /Se   Johan-Olsagården gård Gubbhagen åker
Åss Saknas   Johannelund lht Gubbhålet, se Gubbens hål vik
Äss Saknas   Johannesberg lht Gubbkärret kärr
Ässbron gd   Johannesberg lht Gubbodlingen åker
Ödes Gårdenn Saknas   Johannesberg lht Gubbtäppan åker
Östanmossa gård   Johannesberg lht Gubbtäppan förr åker
Östanmossa by   Johanneslund lht Gubbtäppan förr åker
Östanmossa by   Johanneslund torp Gubbtäppebottnen kolbotten
Östanmossa by   Johanneslund torp Gula magasinet magasinsbyggnad
Östanmosa gd   Johanneslund torp Gulkullen ängsbacke
    Jonsbo ödetorp Gulkullen ängsbacke
    Jonsbol torp Gumman sten
    Jorden lht Gummans kärr kärr
    Jägarelund lht Gummans kärr kärr
    Jägarlund skogvaktarbostad Gummeberget berg
    Kajsalund f.d. lht Gummeberget berg
    Kaklös(a)staden hus Gumreberget, se Gummeberget berg
    Kaklösan, se Röda byggningarna bostad Gungbacken åker
    Kalkbäcken lhter Gungvallspussen åker
    Kalkbäcken lägenheter Gunnersjön, Övre sjö
    Kalkugnen, se Karolineberg lht Gunnesjön, Övre sjö
    Kalkugnen bostadshus Gustav-Persaodlingen åker
    Kalkugnen bostadshus Gustavsberg, se Göstas förr stuga
    Kalvfallet, se Källfallet hmd Gustavsbergsvägen, se Regnavägen landsväg
    Kalvsnäs, se Karlsnäs gård Gäddgrundet grund
    Karlsberg förr torp Gäddgrundet grund
    Karlberg förr torp Gärdsbackagärdet åker
    Karlborg lht Gärdsbackahagen betesmark
    Karl-Ersagården förr gård Gärdsbacken åker
    Karlsberg lht Gärdsbacken ängsbacke
    Karlsborg lht Gärdskällan förr källa
    Karlsborg lht Gärdskällaskiftet åker
    Karlsborg lht Gärdskärret åker
    Karlsbygget hmn Gärdslekuren åkerbacke
    Karlsbygget gård Gärdsvägen, se Värstavägen körväg
    Karlsbygget, Nedre gård Gästgivaregården kolbotten
    Karlsbygget, Övre gård Gästisgärdet åker
    Karlsdal lht Gökholmarna, se Gökholmen holme
    Karlshamn lhter Gökholmen holme
    Karlshem lht Gökholmen holme
    Karlslund lht Gölen vik, göl
    Karlslund lht Gölmossen mosse
    Karlslund gård Gölsbackagatan körväg
    Karlslund lht Gölsåkern åker
    Karlslund torp Gölängen äng
    Karlsnäs lht Gölängen åkrar
    Karlsnäs gård Gölängsvägen, se Moagatan körväg
    Karlsnäs gård Görans fall hagmark
    Karlsnäs lht Göstas förr stuga
    Karlsro lht Göstas förr stuga
    Karlsro lht Göstas-brunnsbergen berg
    Karlsro, se Bomullskrogen lht Göstas källa källa
    Karlsro stuga Göstas källa källa
    Karlsvik gård Götabacken åkerbacke
    Karolineberg lht Götatäppan åker
    Karolineberg, se Kalkugnen bostadshus Haddetorpavägen körväg
    Kasernen förr bostadshus Hagagatan körväg
    Kilinge by Hagalundsbacken vägbacke
    Kilinge by /Se Hagalundsfallet åkerremsa
    Kilinge by Hagarna åkrar, (förr hagar)
    Kilsbacken bostadshus Hagarna åkrar
    Kilsbacken bostadshus Hagen hage
    Kilsbacken torp Hagen hage
    Kilsmo by Hagen åker
    Kilsmo by Haget, se Svälthaget backe
    Kilsmo gård, se Kilsmo by Haget hage(?)
    Kilsmo järnvägsjord avsöndring Haget åkrar
    Kilsmo station jvst Hagkällan källa
    Kilsmo station stationshus Hagmarken hage
    Kilsmo station stationshus Hagstugan förr stuga
    Kilsmo stationssamhälle avsöndring Hagstugubacken vägbacke
    Kilstorp torp Hagstuguåkern åker
    Kilstorp torp Hagvägen körväg
    Kixtabacken, se Käxtabacken, Lilla torp Hagvägen körväg
    Klippan bs Hagvägen körväg
    Klockaregården boställe Hagaåkern åker
    Klockaregården boställe Halsen förr åker
    Klovet lht Halsmossagraven dike
    Klämman hmd Halsmossen mosse
    Klämman, se Andersberg torp Halvmilastenen milsten
    Klämman f.d. torp Hamlundskans äng äng
    Klämman f.d. torp Hammaren åker
    Klänkeberg hmn Hammarlunds, se Östmossa boställe förr stuga
    Klänkeberg gård Hammarsallén allé
    Klänkeberg gård Hammarsbacken skogsbacke
    Knektens förr soldattorp Hammarsmossen mosse
    Knekttorpet förr torp Hammarsmossen mosse
    Knekttorpet förr torp Hammarsmossen mosse
    Knipphammaren gård Hammars sjöland sankmark
    Knipphammaren gård Hammarsån å
    Knorran förr stuga Hammars-ån Saknas /Se
    Knutstorp gård Hantverkaregatan väg
    Koltorpet torp /Se Hantverkaregatan väg
    Komministergården förr prästgård Hantverkargatan körväg
    Korphälla förr torp Hantverkargatan körväg
    Korsmon torp Hantverkargatan, se Askersbygatan landsvägssträcka
    Korsmon torp Harhalsamossen mosse
    Korsmon förr torp Harhalsamossen mosse
    Korsmon, Stora förr bostadshus Harhalsen, se Harhalsamossen mosse
    Korsmon, Stora förr bostadshus Harskrämman, se Lilla Käxta förr torp
    Kottebo stuga Harstenen sten
    Krattorp bostad Hasselbacken skogsbacke
    Kristinelund hus Hasselbacken, se Notnäset åkerbacke
    Kristinelund lht Hattholmarna holmar
    Krogen, se Bomullskrogen lht Hattholmarna holmar
    Krok lht Hemgärdet åker
    Krok stuga Hemmagärdet åker
    Krok stuga Hemmingsmossabotten kolbotten
    Krokastugan, se Krok stuga Hemmings mosse mosse
    Kroken, se Krok stuga Hemmings mosse mosse
    Krokstugan arbetarbostad Hemmings mosse mosse
    Krusberg förr lht Hemmings mosse mosse
    Krusenberg lht Hemskogen skog
    Kulan lht Hemängen åker
    Kulan bostad Hemängen åkerområde
    Kulla hmn Hemängen åkrar
    Kulla gård Hemängen åker
    Kullen hmn Hemängstegarna, se Hemängen åker
    Kullen gård Hennings mosse, se Hemmings mosse mosse
    Kulltorp torp Henriksslättshagen hage
    Kulltorp lht Hermelinsholmarna holmar
    Kulltorp lht Hermelinsholmarna holme
    Kummelhälla, Lilla torp Herradelen bydel
    Kummelhälla, Lilla förr torp Herrgårdskärret åker
    Kummelhälla, Lilla förr torp Herrgårdskärret förr kärr
    Kummelhälla, Stora torp Herrgårdsstycket åker, (förr äng)
    Kmmelhälla, Stora förr gård Herrhagen hage, (äng)
    Kummelhälla, Stora förr gård Herrängen åker
    Kvarnfallet torp Herrängen åker
    Kvarnfallet förr torp Herrängsgärdet åker
    Kvarnhuset hus Himmers dytag dytag
    Kvinnersta by Himmersgatan körväg
    Kvinnersta by Himmersgraven grav
    Kvinnersta donationsjord avsöndring Himmersgraven kanal
    Kvinnerstafallen lhter Himmersgraven, se Sjögraven dike
    Kvinnerstahag lht Himmer Sjön Saknas
    Kvinnerstahag avsöndring Himmersjön sjö
    Kvinnerstahag lht Himmersjön sjö
    Kvinnerstahag lht Himmersmossen Saknas
    Kvinnersta donationsjord bebyggelse Himmersmossen mosse
    Kvinnersta soldattorp bebyggelse Himmersmossen mosse
    Kvinnersta soldattorp, se Gränstorp lht Hinnerstorpavägen körväg
    Kyrkogården begravningsplats Hjortronsmossen mosse
    Kyrkskolan, se Klockaregården boställe Hjortronviken mosspark
    Käggstabacken, Lilla, se Käxtabacken, Lilla torp Hjälpetorpakrären betesmark
    Käggstabacken, Stora, se Käxtabacken, Stora torp Hjälpetorpasjön, se Kullasjön sjö
    Källfallet hmd Hjälpetorpaön ö
    Källfallet gårdar Hjärthagen hage
    Källfallet gårdar Hobergsmossen mosse
    Käxta, Lilla, se Käxtabacken, Lilla torp Hobergsskogen skog
    Käxla, Lilla förr torp Hobergsskogen skog
    Käxla, Lilla förr torp Hobergsskogen skog
    Käxla, Lilla förr torp Hobergsvägen körväg
    Käxla, Stora bostad Holmabacken vägbacke
    Käxla, Stora bostad Holmabäcken bäck
    Käxtabacken, se Käxtabacken, Lilla torp Holmabäcken bäck
    Käxtabacken, Lilla torp Holmen träddunge
    Käxtabacken, Lilla, se Lilla Käxta förr torp Holmen skogsbacke
    Käxtabacken, Stora torp Holmen ö
    Käxtabacken, Stora, se Stora Käxta bostad Holmsjön sjö
    Kölnan torkhus Hulta förr torp
    Köpsta by Hulta fall skogsfall
    Köpsta by Hultafallet skogsås
    Köpstafallen lhter Hultsgatan, se Löksättersgatan körväg
    Köpstafallen lägenheter Hultaskiftet åker
    Köpstafallet lht Hultaskillnaden gräns
    Labacken torp Hultaskillnaden åker
    Labberudstorp hmn Hultatäppan förr åker
    Labberudstorp gård Hultavägen körväg
    Labbetorp hmn Hultet hage, (åker)
    Labbetorp gård Hultet åkrar
    Labbetorp gård Hultvägen, se Ringsbergsvägen körväg
    Ladan, se Labacken torp Hummelbokärret kärr(?)
    Ladfallet torp Hunnebergsbacken vägbacke
    Ladfallet torp Hunnebergsbergen berg
    Lafallet, se Ladfallet torp Hunnebergsbäcken, se Hökhulltabäcken bäck
    Laggarhälla hmn Hunnebergsdal dal
    Laggerhälla förr gård Hunnebergskärret kärr
    Laggerhälla förr gård Hunnebergskärret kärr
    Lagmansbacka, se Algutstorp by Hunnebergs lövsal äng
    Lagmansbacka by Hennebergsnäs udde
    Lagmansbacka by Hunnebergs odling åker
    Landsvägen hmd Hunnebergs oxar stenar
    Lars Persgården hmn Hunnebergs oxar stenar
    Larstorp lht, (f. skogv.) Hunnebergs portar stenar
    Larstorp förr torp Hunnebergs såg såg
    Larvens stuga Hunnebergstjärnen sjö
    Led by Hunnebergstjärnen sjö
    Led by Hunnebergsvägen körväg
    Led by Hunnebergsvägen körväg
    Ledsfallen lhter Hunnebergsåkrarna åkrar
    Ledsfallen lägenheter Hurragranarna granar
    Ledsmaden avsöndring Hurragranarna granar
    Ledsmaden avsöndring Husarbitarna åkrar
    Lekebo gård Hushällaberget berg
    Lekebo soldattorp lht Hushällaberget berg
    Lekebo undantag gård Hytthagen hage
    Lekebo(da) hmn Hålkakan åker
    Lekebohag, se Lekebotorp lht Hållkärrsskiftet förr åker
    Lekebotorp lht, (arb) Hållkärrsskiftet förr åker
    Lilla statstugan arbetarbostad Hållkärrsskogen skog
    Lillebo lht Hållkärrsstycket, se Hållkärrsskiftet förr åker
    Lillebo lht Hållkärrsvägen körväg
    Lillegården hmn Hållkärrsvägen förr körväg
    Lillgården gård Hårdvallsängen äng
    Lilläng lht Häggrösan stenröse
    Lindesberg lht Hällaberget berg
    Lindesborg lht Hällahagen hage
    Lindesborg lht Hällaholmen holme
    Lindesnäs lht Hälla holme, se Hällholmen holme
    Lindkullen förr torp Hällakärret kärr
    Lindkullen förr torp Hällamossen mosse
    Lindtorp torp Hällamossen mosse
    Lindtorp gård Hällarna berg
    Linjan lht Hällasj. Saknas
    Linjan lht Hällasjön sjö
    Linjen, se Stensätter lht Hällasjön kärr
    Liselund, se Eliselund lht Hällaåkrarna åkrar
    Liselund bostad Hällholmen el. Hälla holme Saknas
    Ljunghagen lht Hällholmen holme
    Ljunghagen torp Hällholmen, se Hällaholmen holme
    Ljungsberg lht Hängselstropparna åkrar
    Ljungstorp lht Hängselstropparna åkrar
    Ljungstorp, se Påvens stuga Hästfallet hage
    Ljungstorp torp Hästafallet skogsfall
    Ljungåsen lht Hästatäppan hage
    Loviseberg lht Hästbetet, se Oxbetet hage
    Loviseberg ålderdomshem Hästbetet hage
    Lugnet arbetarebostad Hästbetevägen förr körväg
    Lugnet lht Hästbetshagen hage
    Lugnet lht Hästfallet förr bete
    Lugnet bostad Hästhagen skog
    Lugnet bostad Hästhagen betesmark
    Lugnet lht Hästhagen hage
    Lugnet lht Hästhagen hage
    Lund lht Hästhagen hage
    Lunda, se Pussen lht Hästhagen åker
    Lundby by Hästhagsbotten kolbotten
    Lundby by Höga bottnen kolbotten
    Lundbydal gård Höga mon höjd
    Lundbyfallen lhter Högsjövägen landsväg
    Lundbyhag lhter Högsättersberget berg
    Lundbyhag lht Högsättersbrunn källa
    Lundby soldattorp, se Rosta lht Högsättersbrunnen skogskälla
    Lusthuset paviljong Högsättersbrunnen brunn
    Lyckan hmd Högsätters skogsväg körväg
    Lyckan hmd Hökhultabäcken bäck
    Lyckan gård Hökhultabäcken bäck
    Lyckekärn hmn Hökhultavägen körväg
    Lyckekärr, se Lyttkärr gård Hökhultstärnen, se Hunnebergstjärnen sjö
    Lyckkärrstorp Saknas Hökhultsån, se Hökhultabäcken bäck
    Lyckkärrstorp lht Hönsapotten sjö, (göl)
    Lyttkärr gård Hönsapotten kärr
    Lyttkärr gård Hönsapotten kärr
    Lyttkärrstorp förr torp Hönsmossen kolbotten
    Lågetorp hmn Hönsmossen mosse
    Lågetorp gård Hönssjön, se Hönsapotten sjö
    Löksätter by Hörebacken höjd
    Löksätter by Höreberget berg
    Löksättersbacken lhter Höreberget berg
    Löksättersfallen lägenheter Höreberget berg
    Lövbråten bostad Höregatan körväg
    Lövbråten bostad Höregatan körväg
    Lövdalen lht Höreskogen skog
    Lövens lht Höre skogsgata, se Höregatan körväg
    Lövsta Saknas Hörevenen Saknas
    Lövsta lht Hörevenen kärr
    Lövsta lht Höreängen äng, (tidigare kärr)
    Lövsta lht Hörmannatäppan åker
    Lövstaholm torp Hörmans äng äng
    Lövstalund lht Igelkärret, se Igelsjökärret kärr
    Lövstugan gd Igelsjökärret kärr
    Lövstugan, se Mosstugan lht Igelsjökärret kärr
    Lövsäter lht Igelsjökärret kärr
    Lövsätter lhter Igelsjön sjö
    Lövsätter gård Igelsjön sjö
    Lövsätter hus Igelsjön sjö
    Mangelboden bod Igelsjön sjö
    Magnehult torp, (arr.) Ingriatorp triangelpunkt
    Magnehult förr stuga Intaget hage
    Malgräfva, se Malgräva by Intaget hage
    Malgräva by Jakopstärn sjö
    Malgräva by Jakobstärn sjö
    Malgräva by Jakobstärn tjärn
    Malgräva, Lilla, se Danstorp hmn Jakobstärnsbotten kolbotten
    Malgräva utjord utjord Jan-Petters fall skogsfall
    Malgräve, Övre bydel Jan-Pettrahörnet åker
    Marieberg lht Johan-Larsabröten skogsbröt
    Marieberg lht Johannes förr stuga
    Marieberg lht Jonas-Persgatan körväg
    Marieberg lht Jonas-Persgatan körväg
    Marieberg lht Jordbrokärret kärr
    Marielund lht Jordbron vändplats
    Marielund lht Jordbrovägen, se Tjyvvägen körväg
    Marielund lht Jordgatan körväg
    Marielund lht Jordgatan körväg
    Mathildelund lht Jägarlundahagen hage
    Matildelund lht Jägarlundsjorden åker
    Matildelund hus Jättehällarna stenhällar
    Matildero bebyggelse Jättehällsbottnen kolbotten
    Matildero lht Jättestenen el. Skattebystenen Saknas
    Mellangården hmn Jättastenen, se Skatbystenen sten
    Mellangården gård Jättestenen sten
    Mellangården bostad Jättestenen sten
    Mellangården bostad Jönsabotten kolbotten
    Mellangården hmd Jönsabottnavägen körväg
    Mellangården gård Jösseängen äng
    Mellangården hmn Kaklösa backe åkerbacke
    Mellangården gård Kaklösategarna åker
    Mellangården hmn Kalkberget berg
    Mellangården hmn Kalkboden lagerbod
    Mellangården förr gård Kalkbäcken bäck
    Menigaskafallen lägenheter Kalkbäcken bäck
    Menigasker by Kalkbäcken bäck
    Menigasken by Kalkstensbrottet kalkstensbrott
    Menigasken by Kalkugnen kalkugn
    Minastugan förr torp Kalkugnen förr kalkugn
    Mineberg lht Kalkugnsbacken backe, skogshöjd
    Mineberg lht Kalkugnsfallet hage
    Mogetorp torp Kalkugnskärret kärr
    Mogetorp förr torp Kalkugnsåkern åker
    Mon lhter Kallas puss kärr
    Mon bostad Kallas puss kärr
    Mon bostad Kallebergastyckena åkrar
    Mon hmd Kallebottnamossen mosse
    Mon, se Perstorp hmd Kallebottnen kolbotten
    Mon lht Kalles fall hage
    Mon gård Kallkällan källa
    Mon gård Kalltäppan förr åker
    Mon torp Kalvbetet skog
    Mossfallet avsöndring Kalvfallet hage, (åker)
    Mosstugan torp Kalvhagen betesmark
    Mosstugan lht Kalvhagen betesmark
    Mosstugan lht Kalvhagsvägen körväg
    Mostugan förr torp Kalvhagsvägen förr körväg
    Myggebo bs Kalvskallavägen körväg
    Myrbo, se Lillebo lht Kanalbacken åkerbacke
    Myren lht Kanalbanken jordvall
    Månberga bostadshus Kanalbron bro
    Månberga bostadshus Kanalbron bro
    Mårtagården gd Kanalbron bro
    Mäjsta lht Kanalen kanal
    Mörby by Kanalen kanal
    Mörby förr by Kanalen Saknas
    Mörby förr by Kanalen kärräng
    Mörbyfallen bostäder Kanalen kanal
    Mörbymaden avsöndring Kanalen åker
    Mörby utgård, se Blåsut gård Kanalen åker
    Mörkatorpet, se Mörkret lht Kanalgärdet, se Kanalen åker
    Mörkret lht Kapellbacken vägbacke
    Mörkret lht Karlsbyggegärdet åker
    Mörtslan förr torp Karlsnäsagärdet åker
    Mörtsland torp Karlsnäsaudden udde
    Nedre bruket bruksanläggning Karlsnäsavägen körväg
    Norra gården hmn Katjan skogsbacke
    Norragården gård Katrine holme kärrbacke
    Norragården gård Kattgruvan berghål
    Norragården hmn Kattpussen kärr
    Norragården gård Kattpussen kärr
    Norra gården hmn Kattpussevägen körväg
    Norragården gård Kavelbrobäcken utfallsdike
    Norragården gård Kavelbron vägbro
    Norragården gård Kilen åker
    Norra gården hmn Kilen åker
    Norragården gård Kilen åker
    Norra gården hmn Kilen åker
    Norragården gård Kilen åker
    Norra gården hmn Kilen åkrar
    Norragården gård Kilingegatan väg
    Norragården gård Kilingemossen åker
    Norra gården hmn Killingakärret kärr
    Norra gården hmd Killingarumpan småholmar
    Norragården gård Killingudden udde
    Norragården gård Killingaudden udde
    Norra gården hmn Killingaudden udde
    Norragården gård Killingen backe, (förr ö)
    Norra gården hmn Killingen holme
    Norra gården hmn Killingen kulle
    Norragården gård Kilsbackaängen äng
    Norragården gård Kilsmo dansbana dansbana
    Norragården gård Kilsmokärret åker
    Norrgården, se Norragården gård Kilsmo vägskäl vägskäl
    Norrtorp lht Kilsmofjärden, se Kilmoviken vik
    Norrtorp torp Kilsmokrokarna vägkrokar
    Norrtorp bostäder Kilsmoskogen skog
    Norrtorp bostäder Kilsmosågen sågverk
    Norrtorp, Lilla torp Kilsmoviken vik
    Norrtorp, Lilla, se Norrtorp torp Kilsmoviken vik
    Norrtorp, Lilla, se Norrtorp bostad Kilstorpaskogen skog
    Norrtorp, Stora, se Norrtorp bostad Kilstorpaskogen skog
    Nubbagården förr gård Kilstorpavägen körväg
    Nubbagården förr gård Kivens holme udde
    Nubbens, se Nubbgården förr gård Kivens sten udde
    Nya byggningen, se Nylund bostadshus Kivens sten udde o. sten
    Nyalund, se Nylund lht Kivens sten sten
    Nyberg lht Kivkärret kärr
    Nyberg lht Klintavägen körväg
    Nyberg gård Klinten bergknalle
    Nyberg gård Klintmossen mosse
    Nybo gård Klippan förr torp
    Nybo torp Klockarejorden åker
    Nybyggena hus Klockaren udde
    Nybygget bostad Klockarestyckena åker
    Nybygget bostad Klockarestycket åker
    Nybygget torp Klockarudden, se Klockaren udde
    Nybygget torp Klumphagen åker, (gammal äng)
    Nydal torp Klämmahagen hage
    Nydal torp Klänkebergsbacken backe
    Nydal lht Klänkebergsbacken backe
    Nydal lht Klänkebergsbacken höjd
    Nydal lht Knektberget berg
    Nydal torp Knektbäcken bäck
    Nylund bostad Knektmon skogsområde
    Nylund bostad Knektrenen äng
    Nylund bostadshus Knektviken vik
    Nylund bostadshus Knektviken vik
    Nylund lht Knektängen åker
    Nylund lht Knipphammarsgärdet åker
    Nylund lht Knipphammarsgärdet åker
    Nylund torp Knipphammarsgärdet åker
    Nysätter lht Knipphammarsviken vik
    Nysätter lht Knipphammarsvägen, se Hunnebergsvägen körväg
    Nysätter stuga Knipphammarsån å
    Nysätter, se Bygget torp Kofallet hage
    Nysätter torp Kofallet beteshage
    Nysätter lht Kohagen hage
    Nytorp lht Kofallet hage
    Nytorp lht Kofallet skogsfall
    Näbbens torp, se Bomullskrogen torp Kofallsgraven dike
    Näbbenstorp, se Bomullskrogen lht Kohagen hage, (äng)
    Näbbetorp hmn Kohagen betesmark
    Näbbetorp förr gård Kohagen hage
    Näbbetorp förr gård Kohagsbäcken bäck
    Näbbetorp lht Kohagsbäcken bäck
    Näbbetorps soldattorp bostad Kohagskärret kärr
    Näbbetorps soldattorp bostad Kolbottnarna kolbottnar
    Näbbstugan lht Kolbottnen kolbotten
    Nästagården gård Kolbottnen förr kolbotten
    Nästagården gård Kolhuset kolupplag
    Nästegården hmn Kolryssamossen mosse
    Nästegården hmn Koltorp f.d. torp
    Nästegården gård Kolugnen kolugn
    Nästegården hmn Kolugnen kolugn
    Nästegården hmn Kolugnen förr kolugn
    Odensbacken lägenheter Kolugnen kolugnsruin
    Odensbacken Saknas /Se Kolugnen, se Kolungsskogen skog
    Odensbacken Saknas /Se Kolugnsgärdet åker
    Odensbacken samhälle Kolugnskärret kärr
    Odensbacken samhälle Kolugnsskogen skog
    Odensbacken avstyckning Kolugnsviken vik
    Odensborg hmd Kolugnsvägen körväg
    Odensborg lht Konvaljeholmen holme
    Odenslund lht Konvaljeholmen holme
    Odenslund lht Korpagraven dike
    Odlingstorp lht Korpakärret kärräng, (delvis odlad)
    Ollagården gård Korpakärret sankmark
    Olleberg arbetarbostäder Kropakärret sankmark
    Oll-Larsagården förr gård Korphällabottnen kolbotten
    Olstorp lht Korphällavägen körväg
    Ordenshuset samlingslokal Korpön dytag
    Ordenshuset samlingslokal Korpön träddunge
    Oxgropen lhter Korsberget berg
    Paradis lht Korsbottnen kolbotten
    Paradis förr torp Korsbottnen kolbotten
    Penninglösan, se Smacken torp Korshälla gränsmärke
    Pepparmon, se Kvinnerstafallen lägenheter Korshällen el. Råbergkälla berg
    Per-Andersgården gård Korshällen backe, (berg)
    Per-Jonsgården hmn Korshällevägen körväg
    Per-Månsagården förr gård Korsmobacken vägbacke
    Per-Ols gård Korsmossen mosse
    Per-Olsagården gård Korsmovägen körväg
    Per-Persagården förr gård Korsvägen körväg
    Persberg torp Korsvägen körväg
    Persbo lht Korsvägen vägkors
    Perstorp hmd Kortbacken skogsbacke
    Perstorp gård Kose-Lassastäppan åker
    Perstorp förr torp Koskankedalen dal
    Perstorp lht Koskankedalen dal
    Pettersberg, se Persberg torp Kosundet dal
    Pettersberg, se Berget torp Kosundet dal
    Pjunkeberg torp Kosundsbergen berg
    Pjunkens, se Pjunkeberg torp Kosundsbotten kolbotten
    Pleasant Hill lht Kosundsbäcken bäck
    Pleasanthill lht Kristins täppa åker
    Plogstorp hmn Krokiga tallen förr tall
    Plogstorp gård Krokiga åkern åker
    Polltorp förr torp Krusbergsbacken backe
    Primo torp Krusbergsbäcken, se Sibbasbäcken bäck
    Primo torp Kryptan åkrar
    Prästgården hmn Kråkholmen, Lilla holme
    Prästgården gård Kråkholmen, Stora holme
    Prästgården, se Mellangården bostad Kulans äng äng
    Prästtorpet torp Kulegärdena åkrar
    Prästtorpet torp Kulhagen förr hage
    Pullelund, se Smacken torp Kulladet lada
    Pussen lht Kullagraven, se Rötkärrsbäcken bäck
    Pussen lht Kullagölen vattensamling
    Pussen lht Kullagölen, se Gölen vik
    Pålstorp lht Kullahagen hage
    Pål(s)torp torp Kullasjön sjö
    Pålstrands gård Kullasjön del av Ölångsjön
    Pålstrands gård Kullasjön sjö
    Påvens stuga Kullasjön sjö
    Påvens stuga Kullasjön sjö
    Radbostad, se Sandvad lhtr Kullaskogen skog
    Rappens, se Knekttorpet förr torp Kullaskvalet fors
    Rom hmd Kullaskvalet fors
    Rom gård Kullaskvalet fors
    Romsbacken, se Rom hmd Kullavägen körväg
    Romskvarnen kvarn Kullavägen, Gamla körväg
    Rosenborg lht Kulla Ön Saknas
    Rosenborg lht Kullaön ö
    Rosendal lht Kullaön holme
    Rosendal, se Sköldtäppan lht Kullaön holme
    Rosenhill lht Kulla ön ö
    Rosenhill lht Kulla östra hage skog
    Rosenhill lht Kulltorp förr gård
    Rosenlund lht Kulltorpakärret kärr
    Rosenlund lht Kulltorpavägen körväg
    Rosenlund lht Kulltorpaängarna åker
    Rosenlund arb.bostad Kulltorpaängarna åker
    Rosstorp, se Rottorp gård Kummelhälls mosse mosse
    Rosta lht Kummelhällamossen mosse
    Rosta lht Kungens pass älgpass
    Rostorp hmn Kungseken ek
    Rottorp, se Rostorp hmn Kungsgraven dike
    Rottorp gård Kungsstenen minnessten
    Rud hmn Kungsstenen sten
    Rud gård Kungsvägen körväg
    Rudensvik lht Kungsvägen körväg
    Rudensvik lht Kungsvägen körväg
    Rudensvik torp Kurvägen, se Mjölkvägen körväg
    Rumpegrinden, se Erstorp Saknas Kvarnagärdet åker
    Rutan, se Nysätter lht Kvarnagölen damm
    Rutan lht Kvarnstäppan åker
    Råd hmn Kvarnatäppan åker
    Rågsand gård Kvarnbacken backe
    Rågsand gd /Se Kvarnbacken backe
    Rågsand hmn Kvarnbacken skogsbacke
    Rågsands bönhus kapell Kvarnbacken skogsbacke
    Röda byggningarna hus Kvarndammen förr damm
    Röda byggningarna bostäder Kvarnens nedre hygge hygge
    Röda byggningarna bostäder Kvarnens nedre hugge hygge
    Rösan lht Kvarnens övre hugge hygge
    Sand eller Sonne by Kvarnens övre hugge hygge
    Sand, se Sånne hmn Kvarnfallabäcken bäck
    Sand hmn Kvarnfallakroken vägkrök
    Sand by Kvarnkärret kärr
    Sand by Kvarnkärret kärr?
    Sandbacken lht Kvarnkärrsbottnen kolbotten
    Sandfallet lht Kvarnängen äng
    Sandfallet lht Kvarnängen äng
    Sandfallet lht Kvarnängen, se Björnhultens äng äng
    Sandfallet lht Kvarsättersvägen, se Djupsvägen körväg
    Sandfallet lht Kvinnerstagatan körväg
    Sandmon torp Kvinnersta hage hage (?)
    Sandmon stuga Kvinnerstastycket åker
    Sandtorp lht Kvinnerstavägen körväg
    Sandtorp lht Kvismare kanal, se Kanalen kanal
    Sandtorp torp Kvismaren, (Östra) (f.d.) sjö
    Sandvad lhter Kvistens bäckadal dal
    Sandvad lägenheter Kyrkbacken landsvägsbacke
    Sandvad lägenheter Kyrkbacken backe
    Sandvik lht Kyrkbacken vägbacke
    Sandvik lht Kyrkfallet hage
    Sandvik torp Kyrkflatan åker
    Sandåker, se Sandfallet lht Kägglebrunnen kärr
    Sandåker gård Kägglebrunnen kärr
    Sandåsen lht Käglebrunnen kärr
    Sandåsen förr stuga Källarbacken betesmark
    Sandängen torp Källarbacken skogsbacke
    Sandängen förr torp Källarbacken åker
    Sibbarbo, se Sibbasbro lht Källarbacken åkerbacke
    Sibbasbro lht Källarbacken åkerbacke
    Sibbasbro lht Källarbacken åkerbacke
    Silverhöjden förr stuga Källarflatan förr åker
    Silverhöjden förr stuga Källargärdet åker
    Sion lht Källargärdet åker
    Sjögetorp, se Syssfall torp Källarholmen holme
    Sjöhagen torp Källartäppan åker
    Sjönäs hmd Källaråkern åker
    Sjönäs lht Källaråkern åker
    Sjöroten sockendel Källaråkern åker
    Sjötorp f.d. torp Källaråkern åker
    Skarpåsen torp Källbottnarna kolbottnar
    Skarpåsen gård Källbottnen kolbotten
    Skarpåsen gård Källevägen körväg
    Skatby, se Skatteby by Källfallavägen körväg
    Skateby, se Skatteby by Källfallavägen körväg
    Skatteby by Källfallavägen körväg
    Skatteby by Källfallet sluttning
    Skatteby by Källhagen åker
    Skelnabäcken förr torp Källhagsvägen körväg
    Skelnabäcken förr torp Källsätter förr stuga
    Skillnabäck torp Källsätterskällan källa
    Skillnadbäcken (Södra) torp Källtäppan åker
    Skillnadsbäcken, se Skelnabäcken förr torp Källtäppan förr åker
    Skira gård Källvägen körväg
    Skira gård Källåkern åker
    Skira hagstuga stuga Källåkrarna åkrar
    Skinamon, se Sörbråten bostad Käringaröven, se Käringholmen holme
    Skiratorp gård Käringetäppan åker
    Skogaberg lht Käringholmen holme
    Skogaberg lht Käringholmen, se Käringröven holme
    Skogaborg, se Skogaberg lht Käringpussen kärr
    Skogadal (lht) Käringpussen kärr
    Skogaholm, se Skogsholm lht Käringröven holme
    Skogalund lägenheter Käringröven holme
    Skogalund lägenheter Kärlekskullen ängsbacke
    Skogalund torp Kärlekskullen ängsbacke
    Skogalund, se Kulltorp lht Kärleksudden, se Näsudden udde
    Skogalund lht Kärren åker
    Skogalund lht Kärret sankmark
    Skogalund, se Skogslund lht Kärret, se Korpakärret sankmark
    Skogalund lht Kärret åkrar
    Skogalund torp Kärret åkrar
    Skoganäs lht Kärrgraven, se Tybblebäcken bäck
    Skogen förr stuga Kärrhagen hage
    Skogen lht Kärrvägen körväg
    Skogen stuga Kärrvägen körväg
    Skogen lhter Kärråkrarna förr åkrar
    Skogsberg lht Kärrängarna äng
    Skogsberg, se Skogstorp lht Käxtabergen berg
    Skogshall lht Käxtabottnen kolbotten
    Skogsholm lht Käxtabäcken, se Dammgraven dike
    Skogshyddan lht Käxtadyen förr åkrar
    Skogshyddan lht Käxtamossen mosse
    Skogslund lht Käxtatäppan åker
    Skogsstugorna, se Ulfstorpafallen samling av lhtr Käxtavägen körväg
    Skogstorp lht Kölnabacken backe
    Skogstorp lht Könan förr kölna
    Skogstorp lht Kölnan förr torkhus
    Skogstorp lht Kölnbacken backe
    Skogstorp lht Kölnbacken åker
    Skogstorp lht Kölnbacken vägbacke
    Skogstorp lht Kölnbacken vägbacke
    Skogstorp lht Kölnbacken åkerbacke
    Skogstorp torp Kölnbacken åkerbacke
    Skogsvilan lht Kölnbacken backe
    Skogvaktarbostället förr stuga Kölnebacken vägbacke
    Skrattorp hmn Kölnebacken vägbacke
    Skrattorp gård Kölnegärdet åker
    Skrämman, se Käxtabacken, Lilla torp Köpmangatan väg
    Skärsätter hmn Köpstabäcken bäck
    Skärsätter gård Köpstafallavägen körväg
    Sköldtäppan lht Köpstagatan körväg
    Släntan lht, (f. sold.) Köpstagatan körväg
    Släntan förr stuga Köpstavenen, se Venen kärr
    Slätmon, se Slättmon torp Labberudstorpa äng ängsmark
    Slätmon torp Labberudstorpagrinden, Södra förr grind
    Slätmon torp Labberudstorpavägen körväg
    Slättmon torp Labbestubbe gränsmärke
    Slätt(s)torp lht Labbestubbe gränsmärke
    Slättorp lht Labbetorpahagen hage
    Slöttstorp, se Slättstorp lht Labbetorpsmossen mosse
    Smackastället, se Smacken torp Labbetorpavägen körväg
    Smacken torp Labbetorpsskogen skog
    Smacken torp Ladbacken höjd
    Smacken torp Ladfalla spängen förr brospänger
    Smacken torp Ladfallaodlingen åker
    Smedens, se Karlsdal lht Ladfallavägen körväg
    Smedstorp lht Ladhagakärret kärr
    Smedstorp lhter Ladhagen åker, (tidigare äng)
    Smedstorp, se Smedstorp, Stora o. Smedstorp, Lilla torp Ladhagen hage
    Smedstorp torp Ladhagen hage
    Smedstorp torp Ladviken vik
    Smedstorp, Lilla torp Ladviken vik
    Smedstorp, Lilla torp Laggarhällsgärdet åker
    Smedstorp, Stora torp Laggarhällsängen ängsmark
    Smedstorp, Stora torp Lagården ladugård
    Smidstorp, se Smedstorp, Stora torp Lagårdsskiftet åker
    Snytan lht Lagårdsstycket åker
    Snytan gård Lagårdsstycket åker
    Snytan gård Lagårdstorp åker
    Sofielund lht Landsund sund
    Sofielund lht Landsund sund
    Sofielund lht Landsund sund
    Sofielund lht Landsund sund
    Sofielund torp Landsvägahagarna hagar
    Sofielund bostad Landsvägsskiftet åker
    Sofielund lht Landsvägsskiftet åker
    Sofielund, se Augustelund lht Larshällaberget berg
    Sofielund lht Larshällaberget berg
    Sofielund lht Lars-Johansbacken skogsbacke
    Sofielund lht Larstorpakärren kärr
    Sofiero gård Lasse-Klaras trädgård förr trädgård
    Sofiero lht Lasses kärr förr slåtteräng
    Solbacka lht Ledsfärjan förr färjställe
    Solbacken lht Ledsgatan körväg
    Solberga hmn Ledsgraven dike
    Solberga gård Ledsgraven dike
    Solberga gård Ledsvägen väg
    Soldatbostället bostad Leds vägskäl vägskäl
    Soldattorpet, se Soldatbostället bostad Lekebobergen berg
    Solhem lht Lekebobottnen kolbotten
    Solhem lht Lekebobäcken bäck
    Solhem lht Lekebobäcken bäck
    Solliden lht Lekebobäcken bäck
    Solsidan lht Lekebohörnet åker
    Soltomta lht Lekebokällan källa
    Solvik lht Lekebomossen Saknas
    Sonne, se Sand eller Sonne Saknas Lekebomossen mosse
    Spikhagen lht Lekebomossen mosse
    Spickhagen lht Lekeboskogen skog
    Spikstugan lht Lekebo utfall, se Lekebobäcken bäck
    Spikstugan, se Fallet förr stuga Lekebo äng äng
    Sportstugan föreningsstuga Lenjorden åkrar
    Spökstugan förr stuga Leran åker
    Stavstugan torp Leran åker
    Stalpet lht Lergröpperna lertag
    Stalpet lht Lergärdena åkrar
    Stenbrostugan torp Lerjordsgärdet åkrar
    Stenbrostugan, se Norra Åsa förr torp Lerstenen sten
    Stene avsöndring Lerudden udde
    Stenhagen lht Lerudden udde
    Stenhagen gård Liggmilebottnen kolbotten
    Stenhov lht Liljeholmen höjd
    Stenhuggeriet hmd Liljeholmen höjd
    Stenhult lht Liljekonvaljeholmen holme
    Stenkullabacken hmd Liljekonvaljeholmen, se Konvaljeholmen holme
    Stenkulla lht Liljekonvaljeholmen backe
    Stens torp Liljekonvaljeholmen backe
    Stens, se Sofielund lht Liljesäng äng
    Stensborg lht Lilla bäcken bäck
    Stensborg lht Lilla bäcken bäck
    Stensborg lht Lilla flatan förr åker
    Stensta lht Lilla hagen hage
    Stenstorp lht Lilla täppan förr åker
    Stenstugan bostad Lilla åmynningen sund
    Stenstugan gård Lilla ängen skogsparti
    Stensätter bebyggelse Lilla ön holme
    Stensätter lht Lillgärdet åker
    Stensätter lht Lillsjöbotten kolbotten
    Stensätter, se Linjan lht Lillsj. sjö
    Stensätter lht Lillsjön vik
    Stensätter torp Lillsjön invik, (´halvsjö´)
    Stensätter lht Lillsjön sjö
    Stensätter lht Lillsjön sjö
    Stensätter lht Lillsjön sjö
    Stensätter lht Lillsjösviken vik
    Stensätter lht Lillsjösviken vik
    Stentomten lht Lillängen äng
    Stigtomta lht Lillängen äng
    Stjärnberga bostadshus Lillängen, se Nysselängen äng
    Stockbäcken hmn Lillängen åker
    Stockbäcken gård Lillängen åkrar
    Stockbäcken gård Lillängen äng, beteshagar
    Stockebäcksäng lht Lillängsbäcken bäck
    Stockebäcksäng lht Lillängstäppan åker
    Stockriset förr torp, nu rivet Lillängsvägen väg
    Stohagen lht Lindinabacken vägbacke
    Stohagen hmd Lindkullsvägen körväg
    Stohagen torp Linjebacken vägbacke
    Stohagen gård Linjeberget berg
    Stora statstugan arbetarbostad Linjebottnen kolbotten
    Stora stenhuset hus Linjegropen grusgrop
    Storstugan arbetarbostad Linjen väg
    Strängs, se Bäcketorp lht Linjen väg
    Strömsnäs lht Linjen landsvägssträcka
    Störmsnäs lht Linken hage
    Strömsnäs, se Stockebäcksäng lht Linusaberget, se Allmänningsberget berg
    Stugan förr torp Liselundshagen hage
    Sundsborg lht Lisängen äng
    Sundsbro torp Lisängsviken vik
    Sundsbro torp o. banvaktsstugor Ljunghagagärdena åkrar
    Sundsbro gård Ljusa bergen berg
    Sundsbro gård Ljusen, se Gjusen holme
    Sundsbro banvaktsstugor banvaktsstugor Lofallsbacken vägbacke
    Suttarboda hmn Lofallsbacken vägbacke
    Suttarboda gård Logsvägen körväg
    Svalgården hmn Logavägen körväg
    Svavastugan, se Bennstorpa husarställe gårdsdel Logekroken vägkrök
    Svensgården, se Västragården gård Logen samlingslokal
    Svenstorp hmn Logevägen körväg
    Svenstorp, se Ventorp lht Loggärdet åker
    Svenstorp eller Ventorp utjord Loggärdet åker
    Svenstorp gård Logmossen mosse
    Svintullen förr stuga Logskiftet åker
    Svälthagagårdarna gårdar Logstycket åker
    Svälthagen lägenheter Logstycket åker
    Syssfall torp Logvägen körväg
    Syssfall torp Logåkern åker
    Sågen, se Skogaberg lht Logåkern åker
    Sågen lhter Logåkern åker
    Sågen lht Logåkern åker
    Sågen lht Logåkern åker
    Sågen lht Lomskär grund
    Sånnagården hmd Lomskär grund
    Sånne hmn Lomskären holmar
    Sånne by /Se Lomskären småholmar
    Sånne, se Pålshands gård Lortgatan, se Jordgatan körväg
    Sånne gårdsanhopning Lortmossen mosse
    Sånnsfallen lhter Lortviken mossparti
    Sånne-fallen Saknas /Se Lortviken mossparti
    Sätra, se Sättran hmn Lortviken vik
    Sättra förr gård Lortviken vik
    Sättran hmn Lortviken vik
    Södra gården hmn Lortviken vik
    Södra gården hmn Lortviken, se Ladviken vik
    Södra gården hmn Lortviken vik
    Södra gården hmn Lortvikskärret kärr
    Södra gården hmn Luderbacken skogsbacke
    Södra gården hmn Luderbacken skogsbacke
    Södra gården hmn Luderbotten kolbotten
    Södra gården hmn Luderbotten kolbotten
    Södra gården hmd Luderfallet skogsfall
    Södra gården hmn Luderkärret kärr
    Södra gården hmn Luderkärret kärr
    Södra gården, se Söragården gård Luffareken ek
    Sör, se Sörtorp hus Luffarön höjd
    Söragårdarna gårdar Lugnebäcken bäck
    Söragården gård Lugneskogen skog
    Söragården gård Lugneskogen skog
    Söragården gård Lugneskogen skog
    Söragården gård Lugnetäppan förr åker
    Söragården gård Lumporna förr åker
    Söragården gård Lundbybacken vägbacke
    Söragården gård Lundbybäcken, se Köpstabäcken bäck
    Söragården gård Lundby gata körväg
    Söragården gård Lundbygatan körväg
    Söragården gård Lundby hage, se Hummelbokärret kärr (?)
    Söragården gård Lundby kvarndamm förr damm
    Söragården gård Lundbyskogen skog
    Söragården gård Lundbysmedjan smedja
    Sörgården, se Södra gården hmn Lungatäppan åker
    Sörstugan hmd Lungatäppan åker
    Sörstugan gård Lunnatäppan åker
    Sörsätter lht Lunnatäppan åker
    Sörsätter gård Lusthusholmarna holmar
    Sörtorp hus Lusthusholmarna holmar
    Talby by Lusthusholmen skogsbacke
    Talby by /Se Lusthusholmen skogsbacke
    Talby by Lustigkulle backe
    Talbyfallen ställen Lustigkulle backe
    Talbyfallen lägenheter Lustigkulle skogsbacke
    Talby skola skolhus Lustigkulle skogsbacke
    Talby södra grustag bebyggelse Lustigkullsflatan åker
    Talby äng lht Lyckan åker
    Tallbacken lht Lyckan, Västra åker
    Taltorp lht Lyckan, Östra åker
    Tidelund lht Lyckan åker
    Tidelund lht Lyckan åkrar
    Toltorp, se Tortorp förr torp Lyckeängen, se Börskärret kärräng
    Tolvhult, se Tovhult torp Kyckkärrsängen äng
    Tomelund bostadhus Lyttkärrsmossen ängsmark
    Tomtadelen, se Tomten hmd Lyttkärrsmossen ängsmark
    Tomtagården hmd Lyttkärrsskiftet åker
    Tomtagården gård Lyttkärrsvägen körväg
    Tomtebo lht Lyttkärrsvägen körväg
    Tomtebo lht Lyttkärrsängen förr åker
    Tomtebo lht Lågetorpabottnen kolbotten
    Tomten hmd Långa grunden skär
    Torp hmn Långa grunden skär
    Torp, se Bernstorp gård Långa udden udde
    Torsbo, se Torsbro torp Långauddsvägen körväg
    Torsbro, se Forsbro el. Torsbro torp Långavänd åkerområde
    Torsbro torp Långavändsvägen, se Kungsvägen körväg
    Torsbro torp Långbropussen kärr
    Tortorp förr torp Långbropussen kärr
    Tovhult lht Långbropussen kärr
    Tovhult torp Långbropussen kärr
    Tovhult förr torp Långbrovägen, se Nya vägen körväg
    Trasbo bostad Långbröten skogsbröt
    Tregånger-Anders gård gård Långbröten skogsbröt
    Trollhult lht Långbröten skogsbröt
    Trollhult lht Långgravarna utloppsdiken
    Trumstugan torp Långgruvan gruvhål
    Trumstugan förr stuga Långhalsen åker
    Trumstugan förr stuga Långholmen äng
    Trädgårdsmästarbostaden bostad Långrösan stenröse
    Trögroten sockendel Långsjön sjö
    Trögroten sockendel Långsjön sjö
    Tullen, se Sjöhagen torp Långsjön sjö
    Tunnstugan, se Trumstugan torp Långsundet vik
    Tvärbäcken torp Långsundet sund
    Tybble by Långsundsbron bro
    Tybble by /Se Långtegarna åker
    Tybble by Långtäppan åker
    Tybblefallen lägenheter Långvassen grund
    Tybblehag lht Långvassen grund
    Tybble kärr lht Långvassholmarna, se Långvassholmen holme
    Tybblelund lht Långvassholmen holme
    Tybblelund lht Långvassholmen holme
    Tybblelund avsöndring Långvassudden holme
    Tybblemaden avsöndring Långåkern åker
    Tybbles-fallen Saknas /Se Långåkern åker
    Tybble utjord utjord Långåkern åker
    Tydénagården, se Tysellagården gård Långåkern förr åker
    Tyrstedt förr stuga Långåkern åker
    Tysellagården gård Långåkern förr åker
    Tysellagården gård Långåkern åker
    Tångsätter by Långåkrarna åkrar
    Tångsätter by Långåkrarna åkrar
    Tångsättersfallen lhter Långåkrarna åkrar
    Tångsättersfallen lägenheter Längstbortnaängen äng
    Tångsätters nya stenhuggeri hmd Lärkbacken höjd
    Täljebrostugan förr lht Lärkbacken höjd
    Uddevalla, se Ordenshuset samlingslokal Lärkkullen skogsbacke
    Uggelkulla torp Löjtnantsmon skogsfall
    Uggelkulle torp Löksätters skogsgata, se Sandgatan körväg
    Uggelkulla bostad Löksätters uppränning källa
    Uggelkulla bostad Löksättersbäcken, se Tybblebäcken bäck
    Ullfstorp, se Ulvstorp gård Löksättersgatan körväg
    Ulfstorpafallen lägenheter Löksättersgatan körväg
    Ulfstorpafallen lägenheter Löksättersgärdet åker
    Ulriksdal, se Bläckkärret lht Löksättersskogen skog
    Ulriksdal eller Bleckkärret torp Löksätterssågen såg
    Ulriksdal, se Bläckkärret gård Lönnbacken åker
    Ulvstorp hmn Lötagrinden förr grind
    Ulvstorp bebyggelse Lötatäppan åker
    Ulvstorp gård Lötavägen förr körväg
    Utängarna, se Ledsmaden avsöndring Löten åker
    Vad hmn Löten åkrar
    Vad förr gård Löten, se Värstalöten ängsmark
    Valfridsstället förr stuga Lövabergen berg
    Vallatorpet förr torp Lövafallet skogsfall
    Vallatorpet förr torp Lövbacken åkerbacke
    Vallbytorp hmn Lövfallet fall
    Vallbytorp gård Majblommekärret kärr
    Vallbytorp gård Majstångsbacken åkerbacke
    Valltorp, se Valtorp lht Malgräva kyrkväg förr gångstig
    Valsta by Malgräva skogsgata, se Malgräva vallgata körväg
    Valsta by Malgräva vallgata körväg
    Valsta brunn, se Brunnsholm lht Malgräva vallgata körväg
    Valstafallen lhter Malgrävabacken, se Vikabacken vägbacke
    Valstafallen lägenheter Malgrävabäcken, se Bennstorpabäcken bäck
    Valstahag lht Malgrävabäcken, se Tybblebäcken bäck
    Valstamaden avsöndring Malgrävaskogen skog
    Valsätter lht Malgrävavägen körväg
    Valtorp lht Malmgården omlastningsplats
    Vargfallet, se Erikslund ödetorp Manglehult skogslotter
    Vatikanen lht Marknadsplatsen öppen plats
    Vatikanen, se Påvens stuga Marmorbrottet provhål
    Vattvällingsstaden, se Sandvad lägenheter Martesfall(et) skogsfall
    Vederlagsmaden avsöndring Martesfall skogsfall
    Ventorp lht Martesfall skogsfall
    Ventorp gård Martesfall skogsfall
    Ventorp gård Masugnen masugn
    Vesterlundstorp hus Masugnskanalen kanal
    Via säteri Masugnskanalen kanal
    Via by /Se Matsäckagrinden förr grind
    Via by Medellabacken, se Sågarebacken vägbacke
    Viafallet lht Mejerihagen hage
    Vidablick lht Mellanbackarna åker
    Viken banvaktsstuga Mellanbergen kolbotten
    Viken bostad Mellanfallet skogsfall
    Viken lht Mellangraven dike
    Vilan, se Holmen torp Mellangraven dike
    Vilan bostad Mellangärdet åker
    Vilhelmsberg lht Mellangärdet åker
    Vilhelmsberg lägenheter Mellanmossen åker
    Vilhelmsberg lhter Mellanskiftet åker
    Vilhelmsbergs kapell kapell Mellanskiftet åker
    Vilhelmsro lht Mellanstyckena åkrar
    Vilhelmsro gård Mellanstycket åker
    Villestorpet förr torp Mellanstycket åker
    Vimanstäppan lht Mellanstycket, se Oxbetsskiftet förr åker
    Vretarna hmd Mellanstycket åkerområde
    Vreten, Norra hmd Mellanvägen körväg
    Vreten gård Mellanvägen vägunderrede
    Vreten gård Mellanvänd åkerområde
    Vreten, (Södra) hmd Mellanvändsvägen körväg
    Vreten, Södra förr gård Mellersta gärdet åker
    Värdshuset hus Mellersta vägen körväg
    Värdshuset lht Mellra vägen körväg
    Värdshuset bostad Menigaskabäcken bäck
    Värdshuset bostadshus Menigaskabäcken bäck
    Värsta säteri Menigaskagatan körväg
    Värsta by Menigaskaskogen skog
    Värsta by Menigaskastyckena åker
    Värstahag lht Metarberget berg
    Värstahag, se Höjden torp Minkholmen holme
    Västergården hmn Minkholmen holme
    Västerhult torp Mjölkkuren förr mjölkbord
    Västerhult torp Mjölkvägen körväg
    Västersol lht Mjölkvägen körväg
    Västerstugan lht Mjölnarens täppa förr åker
    Västerstugan lht Mjölnarens åker åker
    Västersätter gård Moabergen berg
    Västervid lht Moaberget berg
    Västragården, se Västergården hmn Moaberget berg
    Västragården gård Moagatan körväg
    Västragården gård Moagatan körväg
    Västra gården hmn Morkullberget berg
    Västragården gård Mormors kärr, se Gummans kärr kärr
    Västragården gård Mormors undantag åker
    Västragården gård Morvikakärret kärr
    Västra gården hmn Mossbacken åkerbacke
    Vässtragården förr gård Mossbrograven grav
    Västra gården hmn Mossbrograven kanal
    Västragården gård Mossbrograven dike
    Ysätter lägenheter Mossbrograven dike
    Zion torp Mossbrokärret kärr
    Åland lht Mossbromossen mosse
    Åland lht Mossbromossen mosse
    Åland lhter Mossbron väg
    Åland lht Mossbron väg
    Ållagården hmn Mossbron bro
    Ålsjöhult gård Mossbro, Östra väg
    Ålund, se Åland lhter Mossbroängen äng
    Ånnerstorp, (Stora) torp Mossen kärr
    Ånnerstorp förr gård Mossen förr åker
    Ånnerstorp (Lilla) lht Mossen åker
    Ånnerstorp, Lilla förr torp Mosshagen hage
    Ås lht Mossjön mosse
    Ås torp Mossjön sjö
    Åsa, Norra förr torp Mosslogen loge
    Åsa, Norra förr torp Mosstegarna åkrar
    Åsa, Södra förr torp Mosstugängen äng
    Åsa, Södra förr torp Mossvägen körväg
    Åsarna, Norra, se Stens torp Mossåkern åker
    Åsarna, Norra, se Stenbrostugan torp Mossåkrarna åkrar
    Åsarna, Södra torp Mossängen kärräng
    Åsarna, Södra, se Södra Åsa förr torp Mossängen mosse
    Åsen lht Mossön holme
    Åsen lht Mostugavägen körväg
    Åsfallet, se Äsfallet torp Mostätteledet led
    Ångsstugan bostad Muddergraven vattendike
    Ängstugan hus Mulleträdgården trädgård
    Ängstugan torp (»undantag») Mungsättersskiftet åker
    Ängstugan torp Murarbacken vägbacke
    Ängstugan torp Mustoppen sten
    Äs förr torp Myrbackavägen körväg
    Äsbron, se Ässbron hmn Myrbacken backe
    Äsbron torp Myrbacken sluttning
    Äsfallet torp Myrbovägen körväg
    Äsfallet förr torp Myren äng
    Äspe-, se Espe- Saknas Myrhagen hage
    Äspetorp torp Myrhagen hage
    Äspfallet, se Äsfallet torp Myrhagsstycket åker
    Ässbrofallen lht Myrhagsvägen körväg
    Ässbron hmn Myrtäppen åker
    Ässbron gård Myrudden udde
    Ön, se Fiskartorpet torp Myrudden udde
    Ön bostad Mårdfälleberget berg
    Ön bostad Mårtensfall, se Martesfall skogsfall
    Örnkulan förr torp Måsholmen holme
    Östanmossa, se Östmossa by Måsholmen holme
    Östanmåsa by Märkstenen sten
    Österbacka lht Märkstenen sten
    Österbergsstugan förr stuga Märrekällan källa
    Östergården hmn Märrakärret kärräng
    Öst(er)mossa, se Östanmossa by Märrakärret kärr
    Östersätter lht Mörbyallén allé
    Östersätter lht Mörbygraven dike
    Östersätter gård Mörbygraven, se Ledsgraven dike
    Östmossa by Mörbyhagen hage
    Östmossa by Mörby skans berg
    Östmossa boställe förr stuga Mörby skans fornborg
    Östmossa boställe förr stuga Mörbyskogen skog
    Östra gården hmd Mörbysmedjan smedja
    Östragården gård Mörbyängarna åkerområde
    Östra gården hmn Mörka kroken kolbotten
    Östra gården hmn Mörka kroken vägkrök
    Östragården gård Mörka kroken vägkrök
    Östra gården hmn Mörka kroken vägkrök
    Östragården gårdar Mörkviken vik
    Östra gården hmn Mörkviken vik
    Östra gården, se Hultet hmd Mörkön skogshöjd
    Östrastugan stuga Mörkön backe, skogshöjd
      Mörkön kärrbacke
      Mörtslatäppan åker
      Nedre hagen hage
      Nedra odlingen åker
      Nedre kärret kärr
      Nedre skiftet åker
      Nedre täppan åker
      Nedersta gärdet åker
      Nertegarna åkrar
      Niklases odling förr åker
      Niklasestäppan förr åker
      Niondetegen åker
      Nissgubbakärret kärr
      Norra backen vägbacke
      Norra backen åker
      Norra backen åker
      Norra backen åker
      Norra back-åkern åker
      Norragårdsbacken vägbacke
      Norra gärdet åker
      Norra gärdet åker
      Norra gärdet åker
      Norra gärdet åker
      Norra gärdet åker
      Norra gärdet åker
      Norra gärdet åker
      Norra gärdet åker
      Norra gärdet åker
      Norra gärdet förr åker
      Norra hagarna hagar
      Norra hagen hage
      Norra istaget kärr
      Norra kärret kärr
      Norra kärret förr kärr
      Norra skiftet åker
      Norra skogen skog
      Norra täppan åker
      Norra ören »stenholme»
      Norrhagen hage
      Norrhagen hage
      Norrhagen skog, (hage)
      Norrholmen holme
      Norrholmen holme
      Norrholmen holme
      Norrholmsgrunden grund
      Norrtorpagärdet åker
      Norrtorpsbäcken bäck
      Norrtorpskärren kärr
      Norrtäppan åker
      Norrängen åker
      Norrängen äng
      Norrängen äng
      Norrängsåkrarna åkrar
      Notabacken, se Ängabacken kärrbacke
      Notbolandet strandremsa
      Notbuskahörnet hagmark
      Nothagen hage
      Notnäset backe
      Notnäset backe
      Notnäset åkerbacke
      Notnäset åkerbacke
      Nubbastyckena åkrar
      Nya vägen körväg
      Nya vägen körväg
      Nya vägen väg
      Nybergsallén allé
      Nybergs beteshage hage
      Nybergs gärde åker
      Nybergshagarna hagar
      Nybergshagarna hagar
      Nybergshagen, Norra, se Nybergshagarna hage
      Nybergshagen, Södra, se Nybergshagarna hage
      Nybergsskiftet åker
      Nybergsskiftet åker
      Nybergsåkern åker
      Nybobottnen kolbotten
      Nybovägen körväg
      Nybyggavägen, se Logavägen körväg
      Nyckelgryt skogsmark
      Nyckelgryt skogsmark
      Nyckelhalsberget, se Nyckelhällarna berg
      Nyckelhällarna berg
      Nyckelhällsberget, se Nyckelhällorna berg
      Nyckelhällaskogen skog
      Nyckelhällsbergen berg
      Nyckelhällsbergen berg
      Nyckelhällskorset vägkors
      Nyckelhällsvägen, se Källfallavägen körväg
      Nydalsvägen körväg
      Nyhagen hage
      Nyhagen hage
      Nylundatäppan åker
      Nylundas täppa förr åker
      Nyodlingen betesmark
      Nysselängen äng, (åker?)
      Nyängen åker
      Nysättersodlingen åker
      Nyängarna äng
      Nyängen äng
      Nyängen, se Nyängarna äng
      Nyängen ängsmark
      Nyängen äng
      Nyängsbäcken, se Menigaskabäcken bäck
      Nyängsbäcken bäck
      Nyängsgatan körväg
      Nyängsgraven, se Rötkärrsbäcken bäck
      Nyängskärren kärr
      Nyängskärret kärr
      Nyängsvägen körväg
      Näbbetorpabäcken, se Stensättersbäcken bäck
      Näbbetäppan åker
      Näbbetäppan åker
      Näsabacken åker
      Näsbacken åkerbacke
      Näsberget berg
      Näset, se Bysta näs näs
      Näsflaten åker
      Nästäppan åker
      Näsudden Saknas
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      Näsvägen, se Ängsvägen väg
      Odensbackabrunnen källa
      Odensbackabrunnen offerkälla
      Odensbackatorget torg
      Odensbacken backe
      Odlingarna åkrar
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åkrar
      Odlingen åkrar
      Odlingen åkrar
      Odlingsgraven dike
      Odlingskärret åker
      Odlingsvägen körväg
      Odlingsvägen körväg
      Odlingsvägen, Västra körväg
      Ollahagen hage
      Ollas åkrar åkrar
      Ollatäppan åker
      Ollebergsstycket åker
      Ollebergsviken vik
      Ollekatta brännfall skogsfall
      Olles täppa åker
      Ollestäpporna förr åkrar
      Olången, se Ölångssjön sjö
      Ondsbacken åker
      Ordenshusgärdet åkrar
      Ormerösan sten»skans»
      Ormstensåkern åker
      Ormudden udde
      Orrholmen holme
      Orrholmen holme
      Orrholmen holme
      Oxafallet, se Hästfallet hage
      Oxafallet hage
      Oxafallet hage
      Oxafallet skogsfall
      Ox(a)fallsbacken backe
      Oxafallsbackarna vägbacke
      Oxbetet hage
      Oxbetet förr hagmark
      Oxbetsskiftet förr åker
      Oxbetsskiftet förr åker
      Oxbåset, se Askers vretarna hage
      Oxhaga dytag, se Brevens dytag dyteg
      Oxhagen hage
      Oxhagen betesmark
      Oxhagen betesmark
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage(?)
      Oxhagsstycket åker
      Oxhagsviken vik
      Oxhagsviken vik
      Oxhagsvägen körväg
      Oxholmarna holmar(?)
      Oxholmarna holmar
      Oxmossen mosse
      Oxvenen sankmark
      Oxvenen sankmark
      Pannkakabacken backe
      Pennkakan sten
      Paradisagärdena åkrar
      Paradisavägen landsvägssträcka
      Paradis(gärdet) åker
      Paradisudden udde
      Paradisudden udde
      Parken parkanläggning
      Parken trädgård
      Parken, se Ängsgärdet åker
      Parken öppen plats
      Parkskiftet åker
      Pepparmon höjd
      Per-Karls-gärdet åker
      Per-Larsa-smedjan förr smedja
      Per-Månsaröset stenröse
      Per-Månsavägen körväg
      Per-Månsaängen åker(?)
      Per-Olsafallet, se Per-Olsahagen hage
      Per-Olsahagen hage
      Per-Olsahagen hage
      Per-Olses smedja förr smedja
      Pers täppa åker
      Pers täppa förr åker
      Persberg, se Allmänningsberget berg
      Persmossen, se Porsmossen mosse
      Perstorpsgärdet åker
      Pigbacken vägbacke
      Pissbacken, se Pisshagen hage
      Pisshagen hage
      Pisshagen hage
      Platsavägen körväg
      Plogstorpabergen berg
      Plogstorpaskiftet åker
      Plogstorpaåkern åker
      Plåtstenen sten
      Plåtstenen gränssten
      Plåtstensvägen körväg
      Polltorpagärdet åker
      Polltorpavägen stig
      Portbergen berg
      Porsmossen mosse
      Porsmossen mosse
      Portmossen mosse
      Portmossen mosse
      Potatisgröpperna gropar
      Prästagraven dike
      Prästamossen skog
      Prästaskogen skog
      Prästastycket åker
      Prästdammen damm
      Prästhugget förr hygge
      Prästhuggsvägen, se Källfallavägen körväg
      Prästängadammen damm
      Prästängen äng
      Prästängen äng
      Prästängsstättan förr stätta
      Pölen damm
      Pölstycket åker
      Pörtesgärdet åker
      Pörtesåkern åker
      Pörtesåkern åker
      Pörtet förr pörte
      Pörtet åker
      Pörtsbacken åker
      Pörtsbacken åkerbacke
      Pörtsflatan åker
      Pörtsgärdet, se Nöbbetäppan åker
      Pörtsgärdet åker
      Pörtshagen skog
      Pörtshagen åker
      Pörtåkern förr åker
      Rantan skogsparti
      Rappens botten kolbotten
      Regnavägen landsväg
      Regnavägen landsväg
      Restagraven dike
      Restagraven dike
      Restategarna åker
      Ringsberg berg
      Ringsberg, se Ringsbergsmon skog
      Ringsberg, se Triangelpunkten triangelpunkt
      Ringsbergsmon skog
      Ringsbergsmon skog
      Ringsbergsskogen skog
      Ringsbergsudde udde
      Ringsbergsudde udde
      Ringsbergsudde udde
      Ringsbergsvägen körväg
      Ringsbergsvägen körväg
      Ringvass vassrugg
      Risfallsberget berg
      Risfallsberget berg
      Rodiket förr dike
      Rolebacken åkerbacke
      Romahagen hage
      Romakvarnen förr kvarn
      Romatvärorna Saknas
      Romina källa
      Romina källa
      Rominakällan källa
      Romsbacken backe
      Romsbacken backe
      Romshagen hage, (äng)
      Romstagärdet åker
      Romtvärorna åkrar
      Rostugnen rostugn
      Rovallet förr åker
      Rofallet förr åker
      Rovfallsbacken, se Lofallsbacken vägbacke
      Rudagatan körväg
      Rudapussen kärr
      Rudasågen såg
      Ruddammen damm
      Ruddammen förr damm
      Rudkärret förr kärr
      Rudshagen hage
      Rudskogen skog
      Rudtjärn sjö
      Rudtjärnsbergen berg
      Rudtjärnskärret kärr
      Rudtärn sjö
      Rudtärnsbäcken bäck
      Rumpegrindahagen hage
      Rumpegrindahagen hage
      Rumpegrinden förr torp
      Rumpegrinden förr torp
      Ruttern, se Rudtärn sjö
      Ryssbotten kolbotten
      Ryttaregärdet åker
      Ryttarekällan källa
      Ryttingsberget berg
      Ryttingsberget berg
      Ryttingsberget berg
      Ryttingstäppan åker
      Ryttingstäppan åker
      Råbergshällen backe
      Råbergshällen häll
      Råbergshällen berghäll
      Rågsands äng äng
      Rågsands äng äng
      Räntmästaregatan väg
      Rävastenen sten
      Rävbottnen kolbotten
      Rävbron bro
      Räven sten
      Rävens hål plats
      Rävens hål åker
      Rävens hål åker
      Rävgropavägen, se Korsvägen körväg
      Rävgrytabottnen kolbotten
      Rävgröppern förr rävgropar
      Rävholmen backe
      Rävholmen backe
      Rävholmen backe
      Rävholmen kärrbacke
      Rävholmen kärrbacke
      Rävholmen mossbacke
      Rävängen åkrar
      Röda magasinet förr magasinsbyggnad
      Röda sanden badställe
      Röda sand(en) badställe
      Röda sanden strandremsa
      Rödasandsvägen körväg
      Rökärr kärr
      Rökärr kärr
      Rökärret kärr
      Rökärret kärr
      Rökärret, se Rötkärret kärr
      Rökärr(et) kärr
      Rökärret kärr
      Rökärret kärr
      Römossabergen berg
      Römossavägen körväg
      Römossen mosse
      Römossen, se Rökärret kärr
      Rönnervägen körväg
      Rösan stenröse
      Rösflatorna åkrar
      Rösstycket åker
      Rösåkern åker
      Rösåkern åker
      Rötkärret kärr
      Rötkärret kärr
      Rötkärret kärr
      Rötkärret kärr
      Rötkärrsbottnen kolbotten
      Rötkärrsbäcken bäck
      Rötkärrsbäcken bäck
      Rötkärrsbäcken bäck
      Rötkärrsbäcken bäck
      Samhällsstycket åker
      Samuelsbottnen kolbotten
      Sandbottnen kolbotten
      Sanden strandremsa
      Sandflatan åker
      Sandflatan åker
      Sandflatan åker
      Sandflatan åker
      Sandflatan, Stora åker
      Sandgatan körväg
      Sandgatan körväg
      Sandgropavägen körväg
      Sandgärdet åker
      Sandlandet strandremsa
      Sandmohagen hage
      Sandskiftet åker
      Sandsnuten åker
      Sandtaget grusgrop
      Sandtaget sandtag
      Sandtäppan åker
      Sandtäppan åker
      Sandtäppan förr åker
      Sandvadsbäcken, se Bernstorpabäcken bäck
      Sandvadsvägen körväg
      Sandvadsvägen väg
      Sandvik vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken, se Sandvik vik
      Sandviken vik
      Sandviken, Stora vik
      Sandviken, Stora vik
      Sandvikstäppan, se Kvarnatäppan åker
      Sandåkern åker
      Sandåkrarna åkrar
      Sandåsen förr åker
      Sandängsvägen, se Annelundsvägen körväg
      Sandängsgärdet åker
      Sanka-pussebäcken bäck
      Sarvsjön, se Slåttersjön sjö
      Segersudde, se Sigrids udde udde
      Severinsbacken åkerbacke
      Sibbasbrobäcken bäck
      Sibbasbrobäcken, se Sibbasbäcken bäck
      Sibbasbron förr bro
      Sibbasbäcken bäck
      Sibbasbäcken bäck
      Sibbasbäcken bäck
      Sibbasbäcken bäck
      Sibirien gruvhål
      Sibirien åkrar
      Sibirievägen körväg
      Sibirievägen körväg
      Sigrids udde udde
      Sigrids udde udde
      Sionsgärdet åker
      Sjutunnlandsbiten åker
      Sjöbacken åker
      Sjöbacken åkerbacke
      Sjöbotten ängsmark
      Sjögraven dike
      Sjögraven dike
      Sjögraven, se Vadsbrograven utloppsdike
      Sjögrensträdgården trädgård
      Sjögärdena åkrar
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjöhagen hage
      Sjökroken åker
      Sjökroken åker
      Sjökroken åker
      Sjölandet sankmark
      Sjölandet sankmark
      Sjölandsgrinden förr grind
      Sjömossen mosse
      Sjömossen mosse
      Sjömosseviken vik
      Sjön, (Gamla), se Kvismaren, (Östra) (f.d.) sjö
      Sjön sankmark
      Sjötegen, se Sjökroken åker
      Sjötorpagärdet åker
      Sjövägen körväg
      Sjövägen körväg
      Sjötvärorna åkrar
      Sjötvärorna åkrar
      Skansabergen berg
      Skansavägen körväg
      Skansberget, se Mörby skans berg
      Skansen, se Mörby skans berg
      Skans B. Saknas
      Skansen skjutbana
      Skarpskyttebacken skogsbacke
      Skarpåsabacken vägbacke
      Skarpåsa bro bro
      Skarpåsamossen mosse
      Skarpåsaodlingen åker
      Skatbygärdet åker
      Skatbystenen sten
      Skattebyallén allé
      Skattebygraven dike
      Skattebygraven dike
      Skattebyhagen hage
      Skattebykroken vägkrok
      Skattebystenen sten
      Skattebystenen sten
      Skelnaholmen, se Skelnholmen gränsholme
      Skelnholmen gränsholme
      Skelnaholmen, se Skillnadsholmen holme
      Skenarbacken vägbacke
      Skeppet holme
      Skillnadbäckabacken backe
      Skillnadsbäckabackarna vägbackar
      Skinnadsbäckabackarna vägbackar
      Skillnadsbäckagraven dike
      Skinnadsbäckagraven dike
      Skillnadsbäcken bäck
      Skillnadsbäcken bäck
      Skillnadsholmen holme
      Skillnadsholmen holme
      Skira nyhage, se Nyhagen hage
      Skirabacken, se Skojarbacken vägbacke
      Skiragärdet åker
      Skirakroken, se Mörka kroken vägkrök
      Skiranäs udde
      Skirasjön sjö
      Skiratorpagraven bäck
      Skiratorpagärdet åker
      Skiratorpaviken vik
      Skiratorpaön holme
      Skiravägen, se Bovägen landsväg
      Skithällen stenhäll
      Skjutbaneberget, se Risfallsberget berg
      Skogaängen åker
      Skogsängen åker
      Skogen åker
      Skogen, se Enebuskabacken backe, (trakt?)
      Skogsbacken vägbacke
      Skogsgärdena åkrar
      Skogshällan hälla
      Skogskällan källa
      Skogskällan källa
      Skogstorpasidan äng
      Skogstorpaåkern åker
      Skogstäppan, se Täppan förr åker
      Skogsvägen körväg
      Skogsåkern åker
      Skojarbacken vägbacke
      Skojarbacken vägbacke
      Skojarfallet skogsfall
      Skolhusallén allé
      Skolhusfallet åker
      Skolhusflatorna åkrar
      Skolhusvägen körväg
      Skottvallsudden udde
      Skrattorpa hästhage skog
      Skrattorpa näs näs
      Skrattorpakärren kärr
      Skrattorpaskogen skog
      Skrattorpaviken vik
      Skrattorps soldattorp förr torp
      Skrottippen skothög
      Skrottippen slagghög
      Skrukebackavägen körväg
      Skrämman, se Lilla Käxta förr torp
      Skrämmebotten kolbotten
      Skrämmegärdet åker
      Skräpkärret kärr
      Skräpkärrsgraven dike
      Skräpkärrsåkern åker
      Skvalet vattenrännil
      Skvallerbäcken bäck
      Skvalängen åker
      Skvalängen äng
      Skvalängskärret kärr
      Skälstenen gränssten
      Skälstenen sten
      Skälstenen gränssten
      Skärsätters kalkstensbrott kalkstensbrott
      Sköldabottnen kolbotten
      Slakthusgärdeet åker
      Slungatäppan åker
      Slåttermossen mosse
      Slåttersjökärren kärr
      Slåttersjön sjö
      Slåttersjön sjö
      Slåttersjön sjö
      Slåtterängen åker
      Slåtterängen äng
      Slåtterängen äng
      Släntabotten kolbotten
      Släntakärret sankmark
      Släntakärrsugnen förr kalkugn
      Släntatäppan åker
      Släntkärret kärr
      Släntavägen körväg
      Slättmohultet åker
      Slättmoskogen skog
      Smackatäppan åker
      Smala halsen del av vattendrag
      Smala halsen sund
      Smaltegen åker
      Smedbacken backe
      Smedbacken vägbacke
      Smedbacken åkerbacke
      Smeden holme
      Smeden holme
      Smedgraven dike
      Smedgärdet förr åker
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedhagen hage
      Smedhagen hage
      Smedhagen hage
      Smedhagen åker, (hage)
      Smedholmen holme
      Smedholmen holme
      Smedholmen, se Smeden holme
      Smedjan förr smedja
      Smedkanalen kanal
      Smedskiftet åker
      Smedstorpavägen körväg
      Smedtäppan åker
      Smedtäpporna åker
      Smedviken vik
      Smedviken vik
      Smedåkern åker
      Smedängen äng
      Smyggan skogsmark
      Smyggan skogsmark
      Smååkrarna åkrar
      Smällgatan byväg
      Smörbyttan bete
      Smörbyttan bete
      Smörsmotten ängsteg
      Snoken åker
      Snus-Anderstäppan förr åker
      Snålhagarna hagmark
      Snåltäppan åker
      Sofie holme (numera) udde
      Sofie holme udde
      Sofie holme udde
      Sofieholmsvägen körväg
      Solbergahagen hage
      Solbergaudden udde
      Solbergsallén allé
      Solbergskroken vägkrok
      Soldatbostället förr boställe
      Sorgernas kulle, se Kärlekskullen ängsbacke
      Sotarpussen kärr
      Sottern sjö
      Sottern sjö
      Spånbanan förr spånbana
      Spånbanan förr spånbana
      Spånbanebäcken bäck
      Spökbotten kolbotten
      Stallbacken åkerbacke
      Stallbacken förr stallplan
      Stallet förr stall
      Stalpängen äng
      Starrkärret kärr
      Stavgranen träd
      Stavgranen gran
      Stavgransledet led
      Stavhällabacken vägbacke
      Stavrumsbottnen kolbotten
      Stavrumsbäcken bäck
      Stavstugan förr torp
      Stavstugubacken skogsbacke
      Stavstugubottnarna kolbottnar
      Stavstugufallet fall
      Stavstugutäppan förr åker
      Stavstuguvägen körväg
      Stenbrohagen, se Åsahagen hage
      Stenbrovägen, se Ängsvägen körväg
      Stenbäcken, se Odensbacken backe
      Stenfallet skogsfall
      Stenfallet hage
      Stenfallet fall
      Stenfallsvägen körväg
      Stenflyt kärr
      Stengrundet, Stora grund
      Stenhagen hage, (stenbacke)
      Stenhagen åker
      Stenholmen holme
      Stenholmen holme
      Steniga mon mo
      Stenkullabacken backe
      Stenkullabacken höjd
      Stenkullabacken höjd
      Stenkyrkan sten
      Stenmon skogsparti
      Stenmovägen körväg
      Stenrumpan åker
      Stenrösegärdet åker
      Stenrösgärdet åker
      Stenstugevägen körväg
      Stensättersbron bro
      Stensättersbäcken bäck
      Stensättersbäcken bäck
      Stensättersbäcken bäck
      Stensättersbäcken bäck
      Stensättersbäcken bäck
      Stensättersbäcken bäck
      Stensätterskärren kärr
      Stenvik vik
      Stenvik vik
      Stenviken, se Stenvik vik
      Stenviksbacken vägbacke
      Stenviksgärdet åker
      Stenvredet skogsparti
      Stenvägen körväg
      Stenören, se Norra ören f.d. holme
      Stockberget berg
      Stockebäckabackarna vägbackar
      Stockebäckakärret kärr
      Stockebäckhagen skogslott
      Stockebäcksbackarna vägbackar
      Stockebäcks äng f.d. äng
      Stockebäcksäng äng
      Stockholmsbackarna höjder
      Stohagen förr hästhage
      Stora bäcken, se Dammgraven dike
      Stora bäcken bäck
      Stora fallet skogsfall
      Stora flatan åker
      Stora flatan åker
      Stora flatan förr åker
      Stora gatan väg
      Stora graven, se Rötkärrsbäcken bäck
      Stora graven, se Mossbrograven dike
      Stora gärdet åker
      Stora hagen hage
      Stora hagen äng, slätter
      Stora hagen åker, förr sankmark
      Stora mossarna mosse
      Stora mossen mosse
      Stora odlingen, se Hunnebergs odling åker
      Stora skiftet åker
      Stora stengrundet grund
      Stora stycket åker
      Stora stycket åker
      Stora styckena åkertegar
      Stora tallen tall
      Stora täppan åker
      Stora viken, se Vikarviken vik
      Stora åmynningen sund
      Storastensstycket åker
      Storgrundet grund
      Stormagärdet åker
      Stormossatärnen sjö
      Stormossebergen berg
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Storängen betesmark
      Storängsbacken ängsbacke
      Storängen hage, förr äng
      Storängen äng, (delvis odl.)
      Storängen äng
      Storölång, se Ölångssjön sjö
      Storön skogshöjd
      Storön backe, skogshöjd
      Storön kärrbacke
      Strandgatan, se Allén väg
      Strutbottnen kolbotten
      Struten mossdel
      Sträckan vägsträcka
      Strängsbacken skogsbacke
      Stugskiftet åker
      Stugskiftet åker
      Stugåkern åker
      Stugåkern åker
      Stutudden udde
      Styrtäppan åker
      Ståndshagen (numera) åker
      Stättan förr stätta
      Sundholmarna holmar
      Sundholmarna holmar
      Sundholmen holme
      Sundsbrobron bro
      Sundsbrogravan kanal, dike
      Sundsbrograven, se Vadsbrograven utloppsdike
      Sundsbrograven grusgrop
      Sundsbrokärret kärr
      Sundsbrokärret kärr
      Sundsbrovägen landsvägssträcka
      Sutterbobacken åkerbacke
      Sutterbotäppan åker
      Sutterboåkern åker
      Svarta graven utloppsdike
      Svarta graven utloppsdike
      Svartbäcken bäck
      Svarttorpasjön del av sjö
      Svarvarkärret kärr
      Svarvarkärret kärr
      Svarvarvägen körväg
      Svenstorpasågen såg
      Sventorpavägen landsväg
      Svinalöten kärr