ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Knista socken : Edsbergs härad : Örebro län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 4 Naturnamn : Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Doverstorp Saknas      
Göksvala Saknas      
Örvarehult Saknas      
Östa, N:e o. Ö:e byar /Se      

  ^  

Örebro läns socknar m.m.