ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kvistbro socken : Edsbergs härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 414 Naturnamn : 862 Bebyggelsenamn : 1697 Naturnamn : 1489
Kvistbro sn Abborrberget berg Kvistbro socken sn Kvistbro sn förklaringar
Kvistbro sn Abborrtjärnen tjärn Kvistbro sn förklaringar Abborrbäcken bäck
Kvistbro sn Abborrtjärnen tjärn Förklaringar förteckning Abborreberget f.d. gruva
Kvistbro sn Abborrtjärnen tjärn Förklaringar förteckning Abborrtjärnen tjärn
Kvistbro sn Abbortjärnen sjö Nummerförteckning förteckning Abborrtjärn sjö
Kvistbro sn Abborrtjärnen sjö Nummerförteckning förteckning Abborrtjärn tjärn
Kvistbro socken Acksjön, Norra o. Södra sjöar /Se Nummerförteckning förteckning Abrahams kärr kärr
Kvistbro sn Allerstjärn sjö /Se Nummerförteckning förteckning Ack-, se Ar- Saknas
Kvistbro sn Altarlyckan inhägnad Nummerförteckning förteckning Alfreds botten kolbotten
Kvistbro sn Altarstenen sten Nummerförteckning förteckning Altarelyckan offerplats
Qvistbro sn Andflyt sjö /Se Nummerförteckning förteckning Altarelyckan hage
Kvistbro sn Askenkärret sankmark Nummerförteckning förteckning Altarestenen sten
Kvistbro sn /Se Axsjöarna sjöar /Se Nummerförteckning förteckning Altarestenen, se Altarelyckan Saknas
Kvistbro sn Axsjöbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Altaresten offersten
Kvistbro sn Axsjöbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Alängarna ängsmark
Kvistbro sn Axsjön, Norra sjö Nummerförteckning förteckning Andersorrafallet fall
Qvistbro sn Axsjön, Södra sjö Nummerförteckning förteckning Andflyet tjärn
Kvistbro sn ?Axsjön, Södra sjö Kvistbro sn Anisabotten kolbotten
Kvistbro sn Axsjön, Södra sjö Kvistbro socken Förteckning Annikas källa källa
Kvistbro sn Axsjöviken vik Kvistbro socken Förteckning Arvidsudde terräng
Kvistbro sn Axsjöviken vik Kvistbro socken Förteckning Askuskärret kärr
Kvistbro sn Axsjöåsen ås Kvissbro sn Aspgruvan gruva
Kvisbro sn sn Baggamossen mosse Kvistbro sn Aspgrufvan gruva
Kvistbro sn Baggaviken vik Kvistbro tokar inbyggarbeteckning Aspgruvan gruva
Kvistbro sn Bakbäcken bäck Tok inbyggarbeteckning Asplyckan gärde
Kvistbro sn Backkärn, se Bengttjärnen tjärn Tokar inbyggarbeteckning Axsjöarna sjöar
Kvistbro sn Bastafallet f.d. fall /Se Kvistbro tokar inbyggarbeteckning Axsjöarna sjöar
Kvistbro sn Bastakäppen sjö /Se Kvistbro tokar inbyggarbeteckning Axsjöbäcken bäck
Kvistbro sn Bastakäppaåsen ås Allmänningen Saknas Axsjöhöjden ås
Kvistbro sn Bastakäppen göl Allmänningen, Bäcklunda Saknas Axsjön, Lilla, se Axsjön, Norra sjö
Kvistbro sn Bastfallet terräng Anneberg, se Vinterbron (Södra) lht Axsjön, Norra sjö
Kvistbro sn Bastuguwijken, se Öviken vik Annelund lht Axsjön, Norra sjö
Kvistbro sn Bastuviken vik /Se Annelunda torplht Axsjön, Norra sjö
Kvistbro sn Bengttjärnen tjärn Annelund lht Axsjön, Norra sjö
Kvistbro sn Bengttjärnen tjärn Annelund Saknas Axsjön, Stora, se Axsjön, Södra sjö
Kvistbro sn Bengttjärnen tjärn Avunden, se Avunden, Norra Saknas Axsjön, Södra sjö
Kvistbro sn Bengttjärnen sjö Avundan, Norra lht Södra Axsjön sjö
Kvistbro sn Bengttjärnen tjärn Avundan, Södra, se Gustafsvik lht Axsjön, Södra sjö
Kvistbro sn Benkiern, se Bengttjärnen tjärn Avunden, Norra lht Axsjön, Södra sjö
Kvistbro sn Benkärn, se Bengttjärnen tjärn Avunden, Norra lht Axsjön, Södra sjö
Kvistbro sn Bergspringan göl Axbergstorp torp Axsjöviken vik
Kvistbro sn Bistocken terräng Axbergstorp lht Axsjöviken vik
Kvistbro sn Biståndskärr kärr Axlingstorp lht Axsjöviken vik
Kvistbro sn Biörken, se Storbjörken sjö Axlingstorp avs Axsjöviken vik
Kvistbro sn Bjurtjärn tjärn /Se Axsjöbäck torp Axsjöviken vik
Kvistbro sn Bjurtjärnen sjö Axsjöbäcken lht Axsjöåsen skogsområde[?]
Kvistbro sn /Se Bjurtjärnen tjärn Axsjölund avs Axsjöåsen bergshöjd
Kvistbro sn /Se Biörcken, se Stor-Björken sjö Axsjölund f.d. torp Axsjöåsen höjdsträckning
Axsjötorp Saknas Biörken Lacus, se Stor-Björken sjö Axsjölund lht Axsjöåsen skogsmark
Axsjöåsen allmänning Lilla Biörken, se Lill-Björken sjö Axsjötorp torp Axsjöåsen ås
Axsjöåsen Saknas Lilla Björken sjö Axsjötorp boställe Axsjöåsfallet bärställe
Baggetorp Saknas Björken, Lilla sjö Axsjötorp torp Axviken, se Axsjöviken Saknas
Belstorp Saknas Lilla Björken sjö Axsjövikslyckan torp Axviksudden udde
Belstorp Saknas Björken, Lill- sjö Axsjövikslyckan torp Baggabäcken, se Baggamossbäcken Saknas
Bertilstorp by Björken, Stor- sjö Axsjöåsen allmänning Baggamossbäcken bäck
Bertilstorp Saknas Björken, Lilla sjö /Se Axsjöåsen lht Baggamossen mosse
Boda, se Ölsboda gd Stora Biörken, se Stor-Björken sjö Axvikslyckan lht Baggamossen mosse
Bommersten Saknas Stora Björken sjö Axvikslyckan avs Baggaviken vik
Bommersten Saknas Stora Björken sjö Axviksudden, se Udden Saknas Baksmäll sänka
Born gård /Se Björken Saknas Backa kraftstation Saknas Bastafallet f.d. fall
Born gd /Se Stora Björken sjö Backalund lht Bastakäppen sjö
Bornås Saknas Lilla Björken sjö Backen, se Ulleberg torp Bastakäppen tjärn
Bornås gd Stora Björken sjö Backen torp Bastakäppen tjärn
Bornås Saknas Björken, Lilla sjö Backen lht Bastakäppen tjärn
Bornås Saknas Björken, Stora sjö Backetorp, se Bäckatorp Saknas Bastakäppsåsen bergshöjd
Broby Saknas Björken, Stora sjö Backstuga bs, lht[?] Bastfallet terräng
Brännsjön gd Stora Björken sjö Baggetorp gd Bellkvistabacken backe
?Brännsjön gård Björken, Stora sjö /Se Baggetorp gård Bengttjärn tjärn
Bummersten Saknas Björkhyttan Saknas Baggetorp lht, gd Bengttjärn sjö
Bäckatorp Saknas Björnabrickan terräng Lilla Baggetorp jordavs Bengttjärn tjärn
Bäcket Saknas Björnabrickan kallkälla /Se Baggetorp, Lilla avs Bengttjärnsbäcken bäck
Bälsås by Björnabron spång /Se Bak-Gryt boställe Bengttjärnsmossen mosse
Bälsås by Björnadrågen kärr /Se Banvaktsstugan lht Bergagrinden grind
Bälsås by Björnaviken vik Barken, se Ulleberg Saknas Bergakullen bergshöjd
Bälsås by Björnaviken vik Bastfallet torp Bergkärret kärr
Bälsås by Björnberget berg Bastfallet bs Bergkärrshöjden bergshöjd
Bälsås by Björnmossen mosse Beatelund, se Svenstorp gd Bergspringan sjö
Bälsås by Björntjärnen sjö Bengtstorp lht Bergspringan sjö
Bälsås Saknas Björntjärnen tjärn Bengtstorp lht Bergsspringan sjö
Bälsås Saknas Björntorpet ägomark Bengttjärnsbacken torp Bergsspringan tjärn
Belsås Saknas Bjöskesjömossen mosse /Se Bengttjärnsfallet lht Bergtrappebotten kolbotten
Bälsås by Bjöskesjön göl Bengttjärnsfallet avs Bergtrapporna gångstig
Bälsås by Bjöskesjön sjö /Se Bengttjärnstorp lht Biståndsbotten f.d. kolbotten
Bälsås by Bjöskesjöåsarna skogstrakter /Se Bengtstjärnstorpet torp Biståndskärret kärr
Bälsås by Bockaberget gruva Bengttjärnstorp lht Bjuradammen övergång
Bälsås gd /Se Bockaberget berg /Se Berga, se Svenbergelyckan lht Bjurbäcken, se Bjurtjärnsbäcken Saknas
Dormen by Bondegruvan Saknas Berga lht Bjurtjärnen sjö
Dormen Saknas Boramossen myr /Se Berga avs Bjurtjärnen sjö
Dormen Saknas Borgaresjön sjö Bergafallet, se Berga Saknas Bjurtjärn sjö
Dormhyttan Saknas Borgaresjön sjö Bergenklint torp Bjurtjärn tjärn
Fallet Saknas Borgaresjön sjö Berget lht Bjurtjärnsbäcken bäck
Fallhyttan Saknas Borgaresjön sjö Berget lht Björkbrokorset ställe
Fallhyttan gård /Se Borgaresjön sjö /Se Berget boställe Björkebron landsvägsbro
Finnasten torp /Se Borgaresjön sjö /Se Berget lht Björken, se Storbjörken Saknas
Fintorp Saknas Borgarsion, se Borgaresjön sjö Bergenklint avs Björken, Lilla sjö
Fintorp Saknas Borgarsjön sjö Bergfallet avs Björken Lilla sjö
Fransastugan stuga /Se Borgarsjöskansar Saknas Bergstorp lht Björken, Lilla, se Lillbjörken sjö
Fräntorp gd /Se Borgarsjö skansar skans Bergstorp avs Björken, Lilla, se Lillbjörken Saknas
Fräntorp gd /Se Borgaresjö skansar fornborg /Se Bertilstorp gd Björken, Stora sjö
Fränntorp gd /Se Borgaresjö skansar fornlämning /Se Bertilstorp gd Björken, Stora sjö
Fräntorp gd /Se Borramossen mosse /Se Bikupan lht Björken, Stora, se Storbjörken Saknas
Frän(n)torp gd /Se Botjärnen sjö Biratens torp Björkesjön, se Bjöskesjön Saknas
Fränntorp gd /Se Botjärnen tjärn Bistocken torp Björkhagsbäcken bäck
Fröstorp Saknas Bottjärnen tjärn Björkdala lht Björkhyttbron bro
Fröstorp Saknas Brickebacken backe /Se Björkeberg, se Slagen lht Björnabrickan kallkälla
Fröstorp by /Se Brickebacken backe /Se Björkebo lht Björnabron övergång
Gammelhyttan Saknas Brogaviken vik Björkfallet, Norra torp Björnadrågen kärr
Gammelhyttan gd Brogaviken vik Björkfallet, Norra lht Björnalyckan lycka
Gammelhyttan gd Bromossen mosse Björkfallet, Södra torp Björneviken vik
Gammelhyttan gd Bromsberget Saknas Björkfallet, Västra torp Björneviken vik
Gammelhyttan gd Bruna Stuten Saknas Björkfallet, Västra lht Björnaviken vik
Gillsåsen Saknas Brunsiön, se Brännsjön sjö Björkfallet, Östra torp Björnberget berg
Glasbruksskogen torp Brännsjön sjö Björkfallet, Östra lht Björnberget berg
Gropen by Brännsjön sjö Björkhagen avs Björnkärret kärr
Gropen Saknas Brännsjön sjö Björkhamra lht Björnlyckan terräng
Gropen Saknas Brännsjön sjö Björkhyttan hytta Björnmossen mosse
Gropen by Bummersten terräng(?) Björkhyttan lht Björntjärn sjö
Gropen Saknas Bygget terräng Björkhyttan, Masugn Saknas Björntjärn tjärn
Gropen by Båsaberget berg /Se Björkhyttbron lht Björntjärnsbäcken bäck
Gropen Saknas Bäck terräng Björkhytte masugn, se Björkhyttan Saknas Björnviken vik
Gropen by Bäckagrufvan Saknas Björkliden lht Björnänden udde
Granängen Saknas Bäckgrufvan Saknas Björklunda lht Björnänden udde
Grönbergshöjden gd Östra Bäckgrufvan Saknas Björklunda avs Bjöskesjömossen mosse
Grönbergshöjden Saknas Bäckagruvan gruva(?) Björknäs lht Bjöskesjön sjö
Grönbergshöjden gd? Danske hund höjd /Se Björknäs torp Bjöskesjön sjö
Grönbergshöjden torp /Se Dikerviken vik Björknäs avs Bjöskesjön sjö
Guldsmedsboda Saknas Dimlingen o. Dimlingen, Lilla sjöar Björktorp lht Bjöskesjön sjö
Guldsmedsboda Saknas Dimlingen sjö Björnalyckan torp Blommabacken backe
Guldsmedsbo by Dimlingen, Lilla del av Dimlingen Björneborg lht Blåsås udde
Guldsmedsboda gruva Dim(b)lingen sjö /Se Björneborg torplht Boaberget berg
Guldsmedsbo by Dimlingen sjö /Se Björneborg stuga Bockaberget bergshöjd
Guldsmedsboda gd Djupetjärnen, Norra o. Södra sjöar Björneborg avs Bockafallet f.d. fall
Guldsmedsbo by Djupetjärnen, Norra tjärn Björneborg avs Bockafallsbotten f.d. kolbotten
Guldsmedsboda lht /Se Djupetjärnen, Södra tjärn Björnlyckan lht Bojagruvan gruva
Saknas Saknas Dunderkvarnen bäck Björnlyckan lht Bojagruvan gruva
Guldsmedsboda Saknas Dunderkvarnen bäck /Se Björnviken lht Bojbäcken bäck
Hagen el. Skinnartorp Saknas Duvgärdet terräng Björstorp avs Bojgruvan gruva
Halvarskärret torp Ekelund terräng Blomsterhult lht Bokärrsmossen, se Botjärnmossen Saknas
Handsvepa Saknas Elekärret kärr Blomsterhult avs Borgaresjöbäcken bäck
Handsvepa Saknas ElgSiön, se Älgsjöunge sjö Bojen lht Borgaresjön sjö
?Harsboda gd Elgunge, se Älgsjöunge sjö Bojens lht[?] Borgaresjön sjö
Harsboda Saknas Engeltorpewÿken, se Brogaviken vik Bojgruvan, se Bojen Saknas Borgaresjön sjö
Harsboda Saknas Eningsön terräng Bommersten hmd Borgarsjö skansar fornborg
Harsboda gd? Erikslund terräng Bomersten gård Borgaresjö skansen berg
Harsboda gd Erik-Nilsas kärr kärr Bommersten gd Borgarsjön sjö
Harsboda gård Falkbergshöjden berg /Se Bommersten gd Borgarsjön sjö
Harsbo(da) gd /Se Falkebergshöjden höjd Born gård, förr torp Bornåsbäcken, se Lillån Saknas
Hemsjön Saknas Fallabacken terräng Born lht Borramossen mosse
Hemsjötorp Saknas Finnafallet terräng Born lht Bot-, se Bo- Saknas
Hinderstorp Saknas Finnasten terräng Born lht Bottjärn sjö
Hinderstorp by /Se Finnastenen sten /Se Bornås gd Botjärn sjö
Hinderstorp by /Se Finnbromossen mosse Bornås gd Botjärn tjärn
Holmsjön Saknas Finnbroåsen ås Bornås gd Botjärn tjärn
Hulvik byar Finnåsen ås Bornås gd Bottjärnsbäcken bäck
Hulvik byar Fjärden fjärd Bornås gd Bottjärnsbäcken bäck
Hulvik Saknas Fjärden del av Stor-Björken Bottnastugan stuga Botjärnsbäcken bäck
Hulvik, Västra och Östra byar Flyt sjö /Se Bralfall f.d. torp Botjärnsbäcken bäck
Hulvik Saknas Flytjärnen sjö Broby utäng Botjärnsmossen mosse
Hulvik Saknas Flytjärnen tjärn Broby, se Storbjörboda Lilla f.d. gd Botjärnsmossen mosse
Västra Hulvik Saknas Fnuggen äng /Se Broby utäng Botjärnsmossen mosse
Hulvik Saknas Forabergsgruvorna gruvor Broby, se Storbjörboda, Lilla Saknas Botten lycka
Östra Hulvik Saknas Fräen, Stora o. Lilla sjöar /Se Brofallet torp Brandbotten kolbotten
Hulvikstorp Saknas Frännen sjö /Se Brofallet lht Bratta hallen berg
Hulvikstorp Saknas Frännen sjö /Se Brolfall lht Brittas äng kärr
Hesselby by Frännen sjö /Se Bromsatorpet torp Brobybäcken bäck
Hesselby Saknas Frännen sjö /Se Bron f.d. bostad Brobymossen mosse
Hessleby Saknas Frännen, Lilla, se Lillsjön sjö Bron torp Broby äng terräng
Hässleby by /Se Lilla Frännen, se Lillsjön sjö Bron lht Broga, se Brogaviken Saknas
Hässjefallet gård /Se Lilla Frännen, se Lillsjön sjö Brostugan lägenhet Brogaviken sjö
Högstena Saknas Frännen, Lilla, se Lillsjön sjö Brostugan, se Åbron Saknas Brogaviken vik
Högstena Saknas Frännen, Stora o. Lilla sjöar /Se Brotorp torp Broholmen holme
Högstena gd /Se Fränntorpaån å /Se Brotorp lht Bromsabotten f.d. kolbotten
Höjden, se Grönbergshöjden torp Frännån å Brotorp avs Bromsabäckabäcken bäck
Ingvaldstorp Saknas Frännån å /Se Brotorp lht Bromsabäckakärret kärr
Ingvaldstorp Saknas Frännån å /Se Bruket, se Svartå bruk Saknas Bromsabäcken åkerlapp
Ingvaldstorp Saknas Frännån å /Se Bråten torp Brotorpsbron bro
Ingvaldstorp Saknas Frännån å /Se Bummersten, se Bommersten hmd Brotorpsbäcken bäck
Ingevaldstorp Saknas Frännån å /Se Buskan torp Brotorpsmossen mosse
Ingevaldstorp Saknas Fräntorps bro bro Buskarna, se Busktorpet lht Brottet, se Kalkberget Saknas
Karsagångan torp /Se Fröstorpsmossen mosse Busktorp torp Brudstensbacken backe
Kronoberg gruva Fröstorpmossen mosse Busktorpet lht Brudstensbacken backe
Kronoberg Saknas Fröstorpsmossen mosse Busktorpet torp Bruns stuten f.d. gruva
Kohlarehage Saknas Fågelbyggets äng äng? Bygget torp Brännsjöarna sjö
Kråkfors Saknas Fågla-Fredriks berg berg /Se Bygget lht Brännsjöarna Saknas
Kråkfors Saknas Färgareberget berg Bygget lht Brännsjön sjö
Kråkemo Saknas Galtaryggen terräng Bygget lht Brännsjön sjö
Kvarnahagen gård /Se Galtaryggen gångstig /Se Bygget torp Brännsjön sjö
Kvistbro kyrkby Gattorpet ägomark Bygget lht Bummersten sten, berg[?]
*Kvistbro bro bro Gamla dammen vik Bygården bebyggelse Buserbacken landsvägsbacke
*Kvistbro bro Saknas Gammelhyttan gd o. gruva Byvlalyckan f.d. torp Byxficketorget plats
Kvissbroskogen Saknas Gammelhyttan triangelpunkt Bäck lht Båraberget berg
Kyrkotorp Saknas Gammelhyttan f.d. hytta /Se Bäck ödetorp Bäckabron bro
Kyrkowellen Saknas Gammelhyttbacken, se Pörtesbacken backe Bäck avs Bäckagruvan f.d. gruva
Kålstorp Saknas Gammelhytteviken vik Bäckatorp lht Bäckgrenen terräng
Kälkesta Saknas Gammelhytteviken vik Bäcken torp Bälsmossen mosse
Kälkesta Saknas Garpagrufvorna Saknas Bäcken lht Bälsåsbäcken bäck
Kälkesta Saknas Garpan terräng Bäcken tlht Dammbotten f.d. kolbotten
Kälkesta by Getaryggen bergsrygg /Se Bäcketorp gd Dammbron bro
Kälkesta by Getgrufvan Saknas Bäcketorp gd Dammen damm
Kälkesta by Gettjärnen tjärn Bäckfallet f.d. torp[?] Dammfallet skogsmark
Kälkesta by Soder Gie-slingarne, se Sör-Gässlingen sjö Bäckfallet lht Dammfallet vattenfall
Kälkesta Saknas Söder Gislingerna, se Sör-Gässlingen sjö Bäcklunda småskola, lht Dammkullen bergknalle
Kälkesta by? Norra Giesslingarne, se Gräsgässlingen, N. o. S. sjöar Bäcklunda lht[?] Dammkärret kärr
Kälkesta by Giesslingarne, Södra, se Norr- o Sör-Gässlingen sjöar Bäcklunda såg och handelsbod, lht Dammkärret kärr
Kälkesta by Siön Giällen, se Gällen sjö Bäcklunda handelsbod, lht Dansarehagen terräng
Kälkesta by /Se Glasbruket terräng Bäcklunda avs Dansarehallen sten
Labbet Saknas *Glynes äng Bäcklunda avs Danske hund bergshöjd
Labbåsen by *Glynäs äng Bäcklunda avs Dimlingen sjö
Labbåsen Saknas Glädjen terräng Bäcklunda, Lilla lht Dimlingen sjö
Labbåsen Saknas Gottkärr kärr Bäcklunda, Lilla avs Dimlingen sjö
?Ljungstorp by Granberget gruva Bäcklunda Norra, se Norrgryt torp Dimlingen sjö
Lungstorp Saknas Granviken vik /Se Bäcklunda, Norra lht Dimlingen sjö
Ljungstorp by Granåsen terräng (Stora) Bäcklunda lht(?) Dimlingssundet del av sjö
Ljungstorp Saknas Grindgrufvan Saknas Bäcklunda, Södra lht Dimlingsängen kärr
Ljungstorp by *Grophammarfallet fall Bäcklunda, Östra lht Saknas Saknas
Ljungstorp by /Se Grytagången stig /Se Bäcklunda, Östra avs Djupetjärnarna, se Djupetjärene, Norra o. Södra Saknas
Ljungstorp Saknas Grÿten, se Sörgryten sjö Bäcktorp lht Djuptjärnarna Saknas
Ljungstorp Saknas Söder Grÿten, se Sörgryten sjö Bäcktorp avs Djupetjärnen sjö
Ljungstorp by Gryten, Södra sjö Bäcktorp torp Djupetjärnen, Norra tjärn
Ljungstorp by Gryten triangelpunkt Bäcktorp gård Djuptjärn, Norra tjärn
Långvassen Saknas Gryten, St:a sjö /Se Bäcktorp lht Djupetjärnen, Södra tjärn
Mark Saknas Grytängen äng Bäcktorp torp Djuptjärn, Södra tjärn
Mark Saknas Grytängsbäcken bäck Bäcktorpet lht Djuptjärn, se Långtjärn Saknas
Mark by /Se Gränsviken vik /Se Bäckåsen lht Djuptjärnsbäcken bäck
Masmästaretorpet Saknas Gräsgässlingen, Södra tjärn Bäckåsen avs Djuptjärnsmossen mosse
Moen Saknas Gräsgässlingen, Södra sjö Bälsmossen avs Dormabacken terräng
Mullensätter by Gräsgässlingen, Norra sjö Bäletorp lht Drågen odlad mark
Mullersätter by Gräs-Gässlingen sjö /Se Bälstorp avs Drågen odlad mark
Mullersätter gd Gräs-Gässlingen sjö /Se Bälsås gd Djupa drågen kärr
Mullesätter Saknas Gräsmossen mosse Bälsås gd Djupetjärnen sjö
Mullesätter Saknas Grönbergsallmänningen Saknas Bälsåsby hpl järnvägshållplats Djupetjärnen, Norra o. Södra sjöar
Mull(er)säter bebyggelse /Se Grönbergsgrufvorna Saknas Bälsåsby hp Djupetjärn, Norra sjö
Mullersätter gd /Se Grönebergsgrufvan Saknas Bönehuset, se Mon bönhus Djupetjärn, Södra sjö
Mullersäter gård /Se *Gubbegölen f. utvidgning Carlsborg lht Drakeberget bergsknalle
Mullhyttan by Guldsmedsboda gruva Carlslund lht Drågakärret kärr
Mullhyttan by Guldsmedsbro elf älv Carlslund lht Dunderbron bro
Mullhyttan by Gålsiön, se Gårdsjön sjö Charlottenberg torplht Dunderkvarnen vattendrag
Mullhyttan by Gålsiön, se Gårdsjön sjö Clastorp lht Dundermogärdet gärde
Mullhyttan by Gårdsjöklint triangelpunkt Dalbacka lht Dyataget marker
Mullhyttan fabrik /Se Gårdsjökärret kärr Dalen tlht Dyataget skog
Mullhyttan municipalsamhälle /Se Gårdsjön sjö Dalen avs Dödsriket skogsmark
Mullhyttan gård /Se Gårdsjön sjö Dalhult lht Edsbergs Torggårds utäng utäng
Mullhyttemon stn Gårdsjön sjö Dalslund lht Elekärret kärr
Munkfors gd Gårdsjön sjö Dansarehagen f.d. torp Enbergsåsen höjd
Mälasjön gård /Se Gårdsjön sjö /Se Dansarehagen f.d. boställen Eningen terräng
Nordändan Saknas Gäddtjärn sjö /Se Dansarehagen lhter Eningsbäcken bäck
Nordändan gd Gällen sjö Dimbergs boställe Eningsön skogsö
Nordändan gd /Se Gällen sjö Domaregården gård Erik Nilses kärr kärr
Nybygge Saknas Gällen sjö Domarebacken lht Erkers backe backe
Norrhult Saknas Gällen insjö Dormabacken lht Ersafallet bärställe
Norrhult Saknas Gällen sjö Dormen gd Ersviken vik
Prestagården Saknas Gällen sjö Dormen gd Falkebergshöjden bergshöjd
Prestagården Saknas Gällsjön sjö /Se Dormen hpl järnvägshållplats Fallabacken backe
Prestegården Saknas Gärdstorp ägomark Dormens växel, se Kullen Saknas Falltorpsbäcken bäck
Prestegården Saknas Gässlingarna sjöar /Se Dormhyttan hytta Falltorpsmossen mosse
Prestaåttingen Saknas Gässlingen, Södra, Norr- sjö Dråga lht Falltorpstjärn tjärn
Presttorp Saknas Gässlingen, Norr- sjö Dunderbron torp Fallängen äng
Ribbotorp Saknas Gässlingen, Sör- sjö Dunderbron lht Farbrorstorpbäcken bäck
Ribbotorp Saknas Gässlingen, N. o. S. sjöar /Se Duvegärdet torp Farfarsberg berg
Ribbohyttan Saknas Gässlingene, Norra o. Södra sjöar /Se Dyringe torp Farmors måsse gruvhål
Ribbohyttan by Gässlingen, N:a o. S:a sjöar /Se Dyringstorp torp Fasan skog
Ribbohyttan by? Hagaberget gruva Dyringstorpet avs Feddors skogsområde
Ribbohyttan by Hagabergsgruvan gruva Edet lht Fickan, se Byxficketorget Saknas
Rii Saknas Hagabergsgrufvan Saknas Edet avs Filareberget berg
Ryssa bron torp /Se Hagabergsgruvorna gruvor(?) Edet avs Finnabromossen mosse
Rättvisan torp Halvfarstenen terräng (?) Edsta, se Ålsta Saknas Finnafallet skogsområde
Römossen Saknas Harsboda, Lilla terräng Edsta lht Finnastenen sten
Rönningen torp /Se Harsboda, St. terräng Ekelund f.d. torp[?] Finnastensbackarna backar
Saltorp Saknas Harsboviken vik Ekelund lht Finnastensgrinden grind
Saltorp gd *Hattängen ängsmark Eldvaktartorp, se Lustigkulle torp Finnaviken del av Gammelhytteviken
Saltorp by /Se Hemgrufvorna Saknas Eldvaktartorp lht Finnbottnarna kolbottnar
Sandtorp, se Karsagården torp Hemsjöbergen berg Enbacken lht Finnbromossbäcken bäck
Sirsjötorp Saknas Hemsjömarken terräng Enbergsåsen avs Finnbromossen mosse
Sirsjötorp gd Hemsjön sjö Enbärsåsen lht Finnbron bro
Sirsjötorp gd /Se Hemsjön, Lilla sjö Enbärsåsen gård Finnebromossen mosse
Sixtorp by Hemsjön, Lilla sjö Enebacken bost. Finnängen äng
Siggetorp gd? Hemsjön, Lilla sjö Engbergsåsen, se Enbärsåsen lht Fjärden Saknas
Sixtorp Saknas Hemsjön, Lilla sjö England f.d. bostad Fjärden del av Storbjörken
Sixtorp Saknas Hemsjön, Lilla triangelpunkt England torp Flyet tjärn, fly
Sixtorp Saknas Hemsjön, Stora sjö England lht Flyet fly
Sixtorp by Hemsjön, Stora sjö Enstugan lht Flyet vattensamling
Sixtorp by /Se Hemsjön, Stora sjö Eriksberg tlht Flykärn, se Flyet Saknas
Sixtorp by /Se Hemsjön, Stora sjö Eriksberg lht Flytjärn vattensamling
*Skinnaretorp gd? /Se Hemsjön, Stora sjö Eriksberg avs Flytjärn tjärn
Skogaholm, se Stubbatorpet torp Hemsjön, St sjö Erikslund lht Flytjärn tjärn
Skåpkullen stuga /Se Hemsjön, Stora sjö Erstorp lht Fnuggen gärde
?Skärlingstorp torp Hemsjön, Stora sjö Erstorp lht Forabergsgruvan gruva
Slästorp Saknas *Hettängen ängsmark Esphult lht Fräen, Lilla, se Lillsjön Saknas
Slästorp Saknas Hjulhusdammen damm Esplunda avs Främsta gärdet åker
Stackafallet torp /Se Holmsjön sjö Fallabacken stugor Frännen, se Lillsjön Saknas
Stavelstorp Saknas Holmsjön sjö Fallabacken lht Frännån å
Staf Saknas Holmsjön, S sjö Fallbacken lht Fräntorpaån å
Stavelstorp Saknas Holmsjön sjö Fallbacken lht Fräntorpaån å /Se
Stenbacken Saknas Holmsjön sjö Fallet, se Falltorp Saknas Fräntorpsbron landsvägsbro
Stenkulla Saknas Holmsjön, Norra sjö Fallet, se Hulthyttefallet Saknas Fräntorpsån Saknas
Stenkulle Saknas Holmsjön, Södra sjö Fallet gd Fränån å
Stenkulla by Holmsjön, Södra sjö Fallet, se Falltorp, Östra torp Fränån Saknas
Stockås Saknas Holmsjön, Södra sjö Fallet lht Fröstorpsmossen mosse
Storbjösboda Saknas Holmsjön, Södra sjö Fallet lht Fröstorpsmossen mosse
Storbjösboda Saknas Holmsjön, Södra sjö Fallet torp Fröstorpsmossen mosse
Storbjösboda Saknas Hulta mossen mosse Fallet stuga Fågla-Fredriks berg bergkulle
Storbjösboda Saknas Hultamossen mosse Fallet gd Fäbrolyckan lycka
Storbjörboda by Hulthyttefallet terräng Fallet lht Fäbron spång
Strobjörboda by *Hålldamms röset gränsmärke Fallet lht Färgareberget f.d. kimstensgruva
Storbjörboda by Häggebotten terräng Fallet lht Galtaryggen höjdstäckning
Storbjörsboda lht /Se Häggen terräng Fallet, L. lht[?] Gamla dammen vik
Stubbatorpet torp /Se Hämningsmossen mosse Fallet, Södra lht Gamla taget fall
Stugufallskärret Saknas Hesselby gärde gärde Fallhyttan gd Gammelhyttebacken backe
Svartviken Saknas Hässlebyån å /Se Fallhyttan bergsmanshytta Gammelhyttebäcken bäck
Svartviken Saknas *Hässleby äng ängsmark Fallhyttan bergsmanshytta Gammelhytteviken vik
Svartviken gd Hästskobrickan kallkälla /Se Fallhyttan gd Gammalhytteviken vik
Svartå bruk Saknas Höjdåsen ås Falltorp, se Fallet lht Gammelhytteviken vik
Svartå bruk Höjdåsen, se Grönbergshöjden skogstrakt Falltorp, se Fallet, Södra Saknas Gammelhyttviken vik
Svartå bruk? *Igeltjärnen tjärn Falltorp avs Gammelsobacken backe
Svartå bruk Igeltjärnen sjö Falltorp lht Gammelsmon terräng
Svartå Saknas Igeltjärnen tjärn Falltorp lht Garpagruvan gruva
Svartå bruk Igeltjärnen tjärn Falltorp gård Garpan gruva(?)
Svartå bruk Igeltjärn tjärn /Se Falltorp avs Garpan gruva
Svartå bruk Ingridsgruvorna gruvor Falltorp lht[?] Gatekullen sluttning
Svartå bruk Jakobsbergsgrufvorna Saknas Falltorp torplägenhet Gersbofallet bärställe
Svartå bruk Josefalyckan terräng Falltorp lht Getaryggen bergsrygg
Svartå bruk Julins terräng Falltorp, Södra lht Geten, se Gettjärn Saknas
Svartå bruk och ortnamn Jungfrurösena fornlämningar /Se Falltorp, Östra torp Getingaberget bergshöjd
Svartå samhälle /Se Jungfrustenen sten(?) Falltorp, Östra avs Getingastick f.d. kolbotten, nu skogsområde
Svartå bruk /Se Jämnlången sjö Fallängen bs Gettjärnen tjärn
Svartå bruk o. samh. Jämnlången sjö Farmen lht[?] Gettjärnen sjö
Svenetorp Saknas Jämnlången sjö Finnastenen torp Gettjärn sjö
Svenetorp Saknas Jämnlången sjö Finnsten f.d. torp[?] Gettjärn tjärn
Svenetorp Saknas Jämnlången sjö /Se Finnsten lht Gettjärnsbäcken bäck
Svenstorp Saknas Järnskogarna skog Finntorp bebyggelse Gettjärnsmossarna mossar
Svenstorp Saknas Karsagångan stig /Se Finntorp gd Gillsåsen ås
Svenstorp Saknas Katrinas bäck bäck Fintorp gd Gjussjön, se Ljussjön, Gjus-, se Ljus- Saknas
Sörbytorp Saknas Kattjärnen tjärn Framnäs lht Glasbruket skog
Hult Saknas Kattjärnsgrufvan Saknas Fransastugan bs Glasbruksskogen skog
Sörhult Saknas Keretinsgrufvan Saknas Fredsborg lht Glasbruksskogen skog
Norra Hult Saknas Kilaskogen skog Fridhem lht Glasbruksskogen skogsområde
Sörhult Saknas Killingaön ö Fridhem lht Gogonsåsen tallås
Söränden Saknas Killingaön ö /Se Fridhem avs Gogonsåsen tallås
Söränden Saknas Kitteln, Lilla terräng(?) Fräntorp gd Gottkärr lycka
Tattarbacken torp *Kjöbergsgruvorna f.d. gruvor Fräntorp gd Granviken vik
Tebo Saknas *Klövra källa källa o. gränsmärke Fräntorp gd Grenen terräng
Tebo Saknas Kogruvan gruvhål /Se Fröstorp Saknas Grindabotten f.d. kolbotten
Tebo Saknas Kolafallet terräng Fröstorp gd Gropens fors fors
Tebo Saknas Kolarkärret kärr Fågelbygget lht Grundstenarna stenar
Tebo(da) gd /Se Koppartjärnen tjärn Fågelbygget lht Gruvan, se Kärrgruvan nat.-n.
Teboda gd /Se Korparånningen nyodling /Se Fågelbygget gd Gruvbäcken bäck
Teboda gd /Se Kotjärnen, Lilla o. Stora sjöar Fågelbygget, Lilla lht Gruvekärret kärr
Tebomarken Saknas Kotjärnen, Lilla tjärn Fågelbygget bebyggelse Gruvmossbäcken bäck
Tolhyttan, se Torhyttan by Kotjärnen, Stora tjärn Fätegen avs Gruvmossen mosse
Torhyttan by /Se Kroksjön sjö Gamla hemma gård Gruvtjärnarna tjärnar
Torhyttan gårdar /Se Kroksjön sjö /Se Gammelhyttan gd Gruvtjärnsbäcken, se Gruvbäcken Saknas
Torhyttan by /Se Krokåsabacken höjd Gammelhyttan bergsmanshytta Grytabron bro
Trummön Saknas Kronoberg gruva Gammelhyttan gd Grytadammen kärr
Tryggeboda Saknas Kronobergsgrufvan gruva Gammelhyttan gd Grytagångan gångstig
Tryggeboda Saknas Krusasjön, Lilla göl Gammelh[yttans]såg såg Grytan dal
Tryggeboda by Krusasjön, Stora sjö Gammelsmobacken torp Grytbäcken bäck
Tryggeboda by /Se Kullagrufvorna Saknas Gammelsmobacken avs Gryten, Norra o. Södra, se Norrgryten o Sörgryten sjöar
Tryggeboda by /Se Kvarnaberget berg Gatan torp St. Gryten sjö
Tälluddarna torp /Se Kvarnaberget berg /Se Gatan bost. Gryten, Södra, se Sörgryten sjö
Tälludden torp /Se Kvarnabäcken ägomark Gatan lht Gryten, se Sörgryten Saknas
Vekhyttan by /Se *Kvarnfallet fall Gatan torp Gryten, Södra, se Sörgryten Saknas
Velamshyttan Saknas Kviddsjön sjö Gatan lht Grytudden udde
Velamshyttan Saknas Kviddsjön sjö Gatetorp, se Gatan torp Grytängarna ängar
Velamshyttan gd Kviddsjön sjö Gatetorpet torp Grytängarna kärr
Velamshyttan gd Kviddsjön sjö Gersbo lht Grytängsbäcken bäck
Velamshyttan gård /Se Kviddsjön sjö /Se Getakället torp Grytängsbäcken bäck
Vikan Saknas *Kvistbron bro Gillsåsen torp Gräneviken vik
Viken Saknas Kvistbroskogen skog Gillsåsen torp Gräsbäcken bäck
Vikerstorp Saknas Kvistbro Syltäng äng(?) Glasbruket lht:er Gräsfallet plats
Vikerstorp Saknas Kyberg Saknas Glasbruket boställe Gräs-Gässlingen sjö
Världen torp Kybergs el. Borgarsjö skansar skans Glasbruket lht Gräsgässlingen, Södra sjö
Västanby by Kälkesta gärde gärde Glasbruksskogen lht Gräsmossen kärr
Vestanby by Källtorp, Norra terräng Glädjelyckan torp Grässjöbäcken bäck
Västanby by Kärrgrufvan Saknas Glädjen torp Gröna botten f.d. kolbotten
Västanby Saknas Kärrgrufvan Saknas Gomåttan boställe Gröna göln sjöhåla
Västanby Saknas Lilla Kärrfrufvan Saknas Granalyckan torp Grönbergshöjden skogsområde
Vestanby by Kärrgrufvan gruva Granberga avs Grönbergshöjden skogsområde
Västanby by /Se Kärrgrufvan Saknas Granelund lht Grönbergshöjd skogsområde
Västanbytorp Saknas Kärrgrufvan Saknas Granelund lht Grönbergshöjden höjd
Vestanås Saknas Kärrgruvan gruva Granhult avs Gröngölen tjärn
Vestanås Saknas Kärrgruvan gruva Granhöjden lht Grön äng kärr
Vestanås by Käxlebäcken bäck Granlunda tlht Grön äng kärräng
Vestanås by Kiörarbecken, se Axsjöbäcken bäck Granlunda avs Gubbamossen mosse
Västanås by Kördrågen vinterväg /Se Granåsen lht Gubbamossen mosse
Vestanås by Lagårdstjärnen sjö Granåsen torp Gubbaträffen gruvhål
Vestra gården gård Legårdstjärnen tjärn Granåsen avs Guldsmedsboda gruvallmänning allmänning
Åkroken Saknas Legårdstjärn sjö /Se Grinda boställe Guldsmedstorpbron landsvägsbro
Ånetorp prhmn Lergrufvan Saknas Grinda, se Grindstorp, Lilla Saknas Gundela puss kärr
Ängatorp Saknas Lerängen äng Grindstorp torplht Gundela puss kärr
Ängatorp Saknas Letstigen skog Grindstorp lht Gårdssjöbäcken, Gårdssjömossen, Gårdsjön, se Gås- Saknas
Ängatorp by /Se Likkistan terräng Grindstorp, Lilla avs Gårdsjöklint, se Gåssjöklint Saknas
Ängatorpet f.d. torp /Se Lill-Björken sjö Grindstorp, Västra lht Gårdsjön sjö
Ökna by Lill-Björken sjö Grindstorp, Västra avs Gårdsjön sjö
Ökna by Lill-Björken sjö Grindtorp lht Gårdsjön sjö
Ökna by (kvarn, fors) Lill-Björken insjö Grindtorp, se Grindstorp Saknas Gåsaflyet sankmark med vattensamling
Ökna by Lill-Björken sjö Grindtorp, se Grindstorp Saknas Gåssjöbäcken bäck
Ökna by Lill-Björken sjö Gropa kvarntomt Gåssjöklint höjd
Ökna[fors] by Lillbjörken sjö Gropen bebyggelse Gåssjömossen mosse
Ökna by Lillsjöbäcken bäck Gropen gd Gåssjön sjö
Ökna by Lillsjömossen mosse Gropen gd Gåssjön sjö
Ökna by Lillsjön sjö Gropen gd Gåssjön sjö
»øknafors» beb.-namn? Lillsjön sjö Gropen gd Gällen sjö
Ökna by Lillsjön sjö Gropen kvarntorp Gällen sjö
Ökna by Lillsjön sjö Gropen, Lilla, se Mosebacke lht Gällen, se Gällsjön Saknas
?Ökna by Lillsjön sjö /Se Gropen, Lilla avs Gällsjön, se Gällen sjö
?Ökna by Lillsjön sjö Gropen hållplats, se Gropen station Saknas Gällsjön, se Gällen sjö
Ökna by Lillån å Gropens bönhus lht Gällsjön sjö
Ökna by Lillån å Gropens kvarn kvarn Gällsjön sjö
Ökna by /Se Lillån å Gropens kvarn, se Gropen Saknas Gässlingen, Södra och Norra, se Sörgässlingarna sjöar
Ökna by /Se Limudden udde Gropens station jvst Gässlingen, Norra, se Norrgässlingen Saknas
Ökna Saknas Limudden udde Gropen station järnvägsstation Gässlingen, Stora sjö
Övratorp by Limvägen vinterväg /Se Gruffogdebost. boställe Gässlingen, Södra, se Nordgässlingen, Södra sjö
Övratorp by Lindhults Grufva, se Linhultagruvan gruva Gruvan, se Kärrgruvan lht[?] Gässlingen, Södra, se Nordgässlingen, Södra sjö
Torp Saknas Lindhultsgrufvan Saknas Gruvan, se Kärrgruvan Saknas Gässlingen, Södra sjö
  Linhult terräng Gruvfallet avs Gässlingen, Södra Saknas
  Linhultagruvan gruva Gruvhult lht Gässlingsbäcken bäck
  Linhultagruvan gruva Gruvängen gd Gökabjörken björk
  Linhultagruvan gruvhål Gruvängen lht Gökabjörken björk
  Ljusen tjärn Gruvängen gruvallmänning Gökabjörkakällan källa
  Ljusen sjö Gruvängen gd Hagaberget berg
  Ljusen sjö Gryt tlht Hagaberget berg
  Lofallsberget berg Gryt torp Hagaberget berg
  Loka gruvan gruva Gryt lht Hagabergsgruvan gruva
  Lommakullen kulle Grytabron torp Hagabergsgruvorna gruvor
  Lommatuvan terräng Grytabrotorp lht Hagåkern skog
  Lunda terräng Gryten torp Halltorpsbäcken bäck
  Lundagrufvan Saknas Gryten torp Halvarsbäcken bäck
  Lunnagrufvan Saknas Gryten lägenhet Halvarskärret kärr
  Lundagruvorna gruvhål Grytsälls torp Halvfastasten sten
  Lustigökärret kärr Grytsälltorpet torp Haraskrantan gärde
  Lysningen, se Ljusen tjärn Gråbo lht Harsbobäcken bäck
  Långfarstan limstensgruva /Se Gråbo avs Harsbomossen mosse
  Långgrufvan gruva Grönbergshöjden hmn Harsboviken vik
  Långkärn, se Toren och St. Trehörningn tjärnar Grönbergshöjden gd Hellvibacken backe[?]
  Långtjärn, se Långörstjärn sjö Gubbamossen lht Hemgruvan gruva
  Långtjärnen tjärn Gubbamossen boställen Hemgruvan gruva
  Långtjärnen tjärn Gubbamossen lht Hemgruvan f.d. gruva
  Långtjärnen sjö Guldsmedsboda grufveallmänning Hemgruvan gruva
  Långtjärnen tjärn Guldsmedsboda gd Hemgruvmossen mosse
  Långvassen skogsmark Guldsmedsboda gd Hemma beteshage
  Lilla Långåkersgrufvan Saknas Guldsmedsboda gruvallmänning Hemsjöbergen bergsryggar
  Långörstjärn sjö /Se Guldsmedsboda gd /Se Hemsjöbäcken bäck
  Lämmatjärnen tjärn Guldsmedsintagor uppodling Hemsjöhöjden höjd
  Lämnlången, se Jämnlången sjö Guldsmeds intagor uppodling Hemsjön, Lilla sjö
  Lögeviken vik Guldsmedstorp torp Hemsjön, Lilla sjö
  Lögeviken vik Guldsmedstorp avs Hemsjön, Lilla sjö
  Lögeviken vik /Se Gustafsberg lht Hemsjön, Lilla sjö
  Lögälven älv /Se Gustafsberg lht Hemsjön, Stora sjö
  Lökabergsgrufvorna Saknas Gustafsberg tlht Hemsjön, Stora sjö
  Lövbråtarna terräng Gustafsnäs lht Herradömet kolbotten
  Magertjärnen, Lilla sjö Gustafsnäs avs Herrgårdsberget berg
  Stora Magertjärn sjö Gustafsvik lht Herrgårdsviken vik
  Magertjärnen, Stora sjö Gården, Norra m.fl. gårdar Herrviken vik
  Magertjärn tjärn /Se Gårdsjön torp Hinderstorpsviken vik
  Magertjärn sjö /Se Gårdsjötorp lht Holmsjöhöjden höjd
  Magerkärnsfallet Saknas Gårdsjötorp, se Gåssjötorp Saknas Holmsjömossen mosse
  Magertjärnen, Stora sjö Gårdsjötorpet torp Holmsjön sjö
  Malmdrågen vik Gåsaflyet torp Holmsjön sjö
  Malmdrågen vik /Se Gåsaflyet stuga Holmsjön sjö
  Malmvägen väg /Se Gåsaflyet lht Holmsjön sjö
  Mamsellgrufvorna Saknas Gåsapussen stuga Holmsjön, Norra sjö
  Masugnsbacken backe /Se Gåssjötorp lht Holmsjön, Norra sjö
  Mellanbäcken terräng Gärdet gård Holmsjön, Norra sjö
  Mellanudden terräng Gärdstorp lht[?] Holmsjön, Norra sjö
  Miögsiön, se Mjösjön sjö Gärdstorp torp Holmsjön, Södra sjö
  Miögsiön, se Mjösjön sjö Gärdstorp lht Holmsjön, Södra sjö
  MigSiön, se Mjösjön sjö Gästgifvaregården Saknas Holmsjön, Södra sjö
  Miögsjön, se Mjösjön sjö Göransås lht Holmsjön sjö
  Mjärdsjön, se Mälasjön sjö Göransås f.d. boställe Holmsjön, Södra sjö
  Mjögsjön sjö Göransås bs Huggan f.d. gruva
  Mjölkabotten terräng Göteborg torp Hultabäcken bäck
  Mjölnarrånningen kärr /Se Hackefällan lht Hultamossen mosse
  Mjösjödammsbäcken bäck Hackefällan avs Hultamossen mosse
  Mjösjön sjö Hackefällan avs Hultamossen mosse
  Mjösjön sjö Hackefällan avs Hultaskogen skog
  Mjösjön sjö Haga lht Hultaskogen skog
  Mjösjön sjö Haga, se Hagen lht Hultefallebotten f.d. kolbotten
  Mjösjön sjö Haga lht Hulthyttan riven hytta
  Mjösjön sjö Haga lht Hultsdalen dal
  Mjösjön sjö /Se Haga lht Hulvikstegen prästgårdsäga
  Stora Moragrufvan Saknas Haga avs Hundakällan källa
  Moragruvan, Stora o. Lilla gruvor Haga, Västra avs Hyttbäcken bäck
  Lilla Moragrufvan Saknas Hagaberg avs Hyttbäcken, se Lillån Saknas
  Moramesen terräng Hagaberg lht Hyttebacken område
  Morteln terräng Hagaberg lht Hyttringe utäng utäng
  Mortlagiven sjö /Se Hagaberg, se Kronoberg Saknas Håkas berg
  Mossgrufvan Saknas Hagaberget boställe Hålldammen damm
  Mossgrufvan gruva Hagaholm lht Häggebotten kolbotten
  Motjärnen, Stora o. Lilla sjöar Hagalund lht Häggen skogsdunge
  Motjärnen, Lilla tjärn Hagalund, se Bäcklunda, (Stora) Saknas Häggen skog
  Motjärnen, Stora tjärn Hagalund lht Hänningen eller Hänningskärret kärr
  Motjärn, Store o. Lille sjöar /Se Hagalund skogvaktarbost. Häradsvägen väg
  Mulle, se Multen sjö Hagalund, se Paddekärret Saknas Hästakärret kärr
  Mullhytteån å /Se Hagalund lht Hästskobrickan kolbotten och källa
  Mullhytteån å /Se Hagalund lht Höga botten kolbotten
  Mullån å /Se Hagelund avs Högberg, se Kronoberg beb.-n
  Multen sjö Hagen bebyggelse Höglundabäcken bäck
  Multen sjö Hagen gd Högstensbäcken bäck
  Multen sjö Hagen gd Högstenamossen mosse
  Multen sjö Hagen lht Höjda mossen mosse
  Multen sjö Hagen lht Höjden, se Torhyttehöjden Saknas
  Multen sjö Hagen lht Höjdåsagruvan gruvhål
  Multen sjö? Hagen lht Höjdåsen skog
  Multen sjö Hagen avs Höjdåsen höjd
  Multen sjö Hagen lht Höjdåsfallen bärställen
  Multen sjö Hagen lht Hönsapussen kärrhål
  Multen sjö Haget torp Igeltjärnen tjärn
  Multen sjö Haget torp Igeltjärnen tjärn
  Multen sjö Haget lht Igeltjärnen sjö
  Multen sjö Haget, se Haga Saknas Igeltjärn sjö
  Multen sjö /Se Hagetorpet torp Igeltjärnen sjö
  Multen sjö /Se Haglyckan lht[?] Igeltjärn sjö
  Multen sjö /Se Haglyckan lht Igeltjärn tjärn
  Munkagården sten /Se Hagtorp lht Igeltjärn tjärn
  Munkagårdskärret kärr /Se Hagtorp lht Igeltjärnsbäcken bäck
  Murstensberget berg (?) Hagtorp lht Igeltjärnsbäcken bäck
  Murstensmossen mosse Hagtorp avs Igeltjärnsbäcken bäck
  Mygsiön, se Mjösjön sjö Halfvarskärret lht Ingelillas källa källa
  Myrhult terräng Halfarskärret torp Ingemobacken backe
  Mälasjön sjö Halleberg lht Ingvaldstorpabäcken bäck
  Mälasjön sjö Hallforskärret lht Ingvaldstorpamossen mosse
  Mälasjön sjö /Se Halltorp lht Intagamossen mosse
  Märd(a)sjön sjö /Se Halltorp torp Jakobsbergsgruvan gruva
  *Märkebäck Saknas Halltorp avs Jakobsberg gruva
  Märkärret kärr Halmtorp lht Jakobsbergsgruvan gruva
  Märn skogsteg /Se Halvarskärret avs Jacobsbergsgruvan gruva
  Märrakärret kärr /Se Handelsbod Saknas Jakobsbergsvägen gångstig
  *Mölnare berget berg Harsboda lht Jordas botten f.d. kolbotten
  Mörcksiögar, se Mörtsjön, Norra o Södra Saknas Harsboda gd Jordbron vägsträcka
  Mörcksiögar, se Mörtsjön, Södra o. Norra sjöar Harsboda, Lilla lht Jämnlången sjö
  Mörktjärnen sjö Harsboda, Lilla lht Jämnlången sjö
  Mörktjärnen tjärn Hemhagen avs Jämnlången sjö
  Mörtlagiven göl Hemmet lht Järnskogarna skogsområde
  Mörtsjön, Norra o. Södra sjöar Hemsjön gd Järnskogarna skogsområde
  Mörtsjön, Norra sjö Hemsjön gård Järnskogarna skogsområde
  Mörtsjön, Södra o. Norra sjöar Hemsjön gd Kajsebo sten
  Mörtsjön, Södra sjö Hemsjöstrand hpl Kajsefallet f.d. fall i skogen
  Mörtsjön sjö /Se Hemsjöstrand hållplats Kalkberget berg
  Mörtsjötorp terräng Hemsjötorp gård Kalkbrottet, se Kalkudden Saknas
  Mörtsjöängen äng Hemsjötorp lht Kalkudden udde
  Namnberget berg Herrgården, se Svartå herrgård Saknas Kanalen anläggning
  Nattblackan gruva Hillersborg lht Karlalyckorna gärden
  Nattkappan gruva Hinderstorp gd Karsabotjärn, Karsbotjärn, se Stugsjön Saknas
  Nolsjön sjö Hinderstorp by Harsagången gångstig
  Nordändsmossen mosse Hinderstorp gd Harsasjön sjö
  Norrgryten, se Gryten sjö /Se Holmen lht Kattbäcken, se Kattjärnsbäcken Saknas
  Norr-Gässlingen, Sör- Gässlingen sjöar Holmen lht Kattjärnen tjärn
  Norr-Gässlingen, se Gässlingarna sjö Holmsjön gd Kattjärnen sjö
  Nortorp terräng Holmsjön torp Kattjärn sjö
  Nybron bro Holmsjön gd Kattjärn tjärn
  Nyängsgångan stig /Se Holmsjötorp lht:er Kattjärnsbäcken bäck
  Odenskälla göl Holmsjötorp torp Kattängen äng
  Oljebruket ägomark Holmsjötorp, Östra lht Kavelbron bro
  Ormasjön sjö Hulingstorp, se Hulvikstorp Saknas Kavelbrofallet fall i skogen
  Orramossen mosse Hult hmd Kilaskogen skogar
  Orramossen mosse Hult, se Sörhult gd Kil(en) del av socken
  Orramossen mosse Hult gård Kilen skog
  Orramossen mosse Hulthyttefallet torp Kilen skog
  Orrmåsen, se Orramossen mosse Hulthyttefallet lht Killingaön eller Killingen holme
  Oxaberget gruva Hultdal lht Lille kitteln dypöl
  Oxaberget berg /Se Hultsdalen avs Kittlagranen gran
  Oxabron bro(?) Hulvik, Västra gd Klaras botten lycka
  Pannkakevägen väg /Se Hulvik, Västra gd Klinten, se Trollkarlsklint Saknas
  Paskola åsen skogsområde /Se Hulvik, Västra gd Klovstensbackarna backar
  Pelltorp terräng (?) Hulvik, Östra gd Knackfallet bärställe
  Piltorpsgrufvan Saknas Hulvik, Östra gd Kofallet skogsmark
  Plumpkärret kärr Hulvikslund lht Kogruvan gruvhål
  Plumpkärret kärr /Se Hulvikstorp gd Kojebotten f.d. kolbotten
  Polackaåsen ås Hulvikstorp gd Klafallet terräng
  Pylsemossen mosse /Se Hutartorpet bostad Kolaremossen mosse
  Pålsebäcken bäck Hyddan lägenheter Kolaresjön sjö
  Pålsemossen mosse Hyddan avs Koltorjemossen, se Kolaremossen Saknas
  Pörtesbacken backe /Se Hyddan lht Koltorpamossen Saknas
  Qviddersion, se Kviddsjön sjö Hyddan lht Koltorpsmossen mosse
  Rifallet triangelpunkt Hyddan avs Kolunkarsbackarna gångstig
  Riggesta terräng Hyttan, se Fallhyttan m.fl. Saknas Kopparmossen, se Koppartjärnsmossen Saknas
  Riggrufvan Saknas Hyttebackatorpet f.d. torp Koppartjärnen sjö
  Rom terräng Hyttebacken lht Koppartjärn tjärn
  Rom terräng Hyttebacken f.d. torp Koppartjärnsbäcken bäck
  Rompetjärn sjö /Se Hyttebacken lht? Koppartjärnsmossen mosse
  Roparbergen berg Hyttebacken lht Koppartjärnsmossen mosse
  Roparebotten f.d. kolbotten /Se Hytteskogen Kiln, se Kilen Saknas Korparrönningen Saknas
  Roparstenen sten /Se Hyttfallet, se Hulthyttefallet Saknas Koppartjärnen sjö
  Rumptjärnen terräng Håkanhol lht Koppartjärn sjö
  Rustorp plats /Se Hålan, se Karleberg lht Koppartjärnsmossen mosse
  Ryggåsen terräng Hålan gård Koppartjärnsmossen mosse
  Rymningen terräng Hålldammen torp Koppartjärnsmossen mosse
  Rymningsgrufvorna Saknas Hålldammen lht Korsalyckan åkerlycka
  Ryssabron terräng Hållplatsen, se Dormens hållplats m.fl Saknas Korsvägen vägkorsning
  Ryssabäcken bäck Hässjefallet lht Kotjärnarna tjärnar
  Ryssabäcken bäck /Se Hässjefallet gård Kotjärnarna, se Kotjärn, Stor Saknas
  Rågetakärret kärr /Se Hässjefallet avs Kotjärnen, Lilla, se Kotjärnarna Saknas
  Rånnegrufvan Saknas Hässjefallet avs Kotjärnen, Stora o. Lilla sjöar
  *Räbbåhsudden udde Hässleby by Kotjärn, Lilla sjö
  Rättvisakärret kärr Hässleby gd Kotjärn, Lilla tjärn
  Rävabacken backe /Se Hässleby husartorp lht Kotjärnen, Stora, se Kotjärnarna Saknas
  Rävakullen kulle Högaberg lht Kotjärn, Stora sjö
  Rävakullen kulle /Se Högaberg avs Kotjärn, Stora tjärn
  Rävamossen mosse /Se Höganäs avs Kotjärnsbäcken bäck
  Rävmossen mosse Högberg, se Kronoberg Saknas Kransagruvan gruvhål
  Rävtjärnen, L. tjärn Höghult lht Kransakärret kärr
  Rävtjärnen, Stora sjö Höghult avs Kroken, se Kroksjön Saknas
  Sandbergsgruvan gruva Höglunda lht Kroksjöbäcken utlopp
  Sandfållet terräng Höglunda torplägenhet Kroksjön sjö
  *Sandviken vik Höglunda lht Kroksjön sjö
  Sesjön Saknas Höglunda lht Kroksjön sjö
  Sirsjögrufvan Saknas Höglunda lht Kroksjön sjö
  Sirsjögruvan gruva Höglunda avs Kronoberget berg
  Sirsjögruvan gruva? Högsta lht Kronsberget bergs- och skogsområde
  Sirsjön, Lilla sjö Högsta avs Kronoberget höjd
  Sirsjön, Lilla sjö Högstena gd Kronoberget höjd
  Sirsjön, Lilla sjö Högstena, se Römossen utäng Kronbergsgruvan gruva
  Sirsjön, Stora sjö Högstena gd Kronobergsgruvan gruva
  Sirsjön, Stora sjö Högsäter, se Fågelbygget Saknas Kronobergs gruvfält gruvfält
  Sirsjön, St. o. L. sjöar Högsäter torp Kronoparksvägen väg
  Sirsjön, Stora sjö Högsäter lht Kroppåsen ås
  Sirsjön, Stora sjö Högsätter hmd Krusamossarna mossar
  Sirsjön, St. o. L. sjöar /Se Högsätter, se Fågelbygget Saknas Krusasjöbergen bergshöjder
  Sirsjön, Stora o. Lilla sjöar /Se Högtorp lht Krusasjömossarna Saknas
  Sirsjön, Stora o. Lilla sjöar /Se Högtorp lht Krusasjön, Stora och Lilla, se Konsatjärnssjöarna Saknas
  Sjungareberget berg Högåsen avs Krusasjön, Lilla sjö
  Sjögrufvan Saknas Högåsen lht Krusasjön, Lilla sjö
  Sjömossen mosse Högåsen lht Krusasjön, Stora sjö
  Sjömossen mosse Högåsen boställe Krusasjön, Stora sjö
  Sjömossen mosse Högåsen avs Krusatjärn, Stora o. Lilla sjöar
  Sjömossen mosse Höjden, se Grönbergshöjden hmn Saknas Saknas
  Skagershultamossen mosse Höjden, se Torhyttehöjden lht Krusatjärnssjöarna sjöar
  Skagerhultamossen mosse Höjden förr torp Kullakröken krök
  Skagershultamossen mosse Höjden torp Kullsamossen mosse
  Skagershultamossen mosse Höjden avs Kullsaskogen skog
  Skagershultamossen mosse Hörnings torp Kullsbäcken bäck
  Skagershultamossen mosse Hörningstorp lht Kullsmossen mosse
  Skagershultsmossen mosse Hörningstorp torp Kullskogen skogsområde
  Skakarehallen klippa(?) Hörningstorpet lht Kungshallastenen bortagen sten
  Skarpan grustag /Se Ingelstorp torplägenhet Kvarnaberget berg
  *Skarshultsmossen, se Skagerhultamossen mosse Ingelstorp lht Kvarnabäcken bäck
  Skekan sjö /Se Ingvaldstorp gd Kvarnabäcken bäck
  Lilla Skijrsiön, se Lilla Sirsjön sjö Ingvaldstorp by Kvarnahagen terräng
  Stora Skijrsiön, se Stora Sirsjön sjö Ingvaldstorp gd Kvarnabäcken bäck
  Skinnbyxan göl Ingvaldstorp hpl järnvägshållplats Kvarnfallet vattenfall
  Skirsion, se Sirsjön, Stora sjö Ingvaldstorp, Lilla avs Kvidden tjärn
  Lill: Skirsion, se Sirsjön, Lilla sjö Intaget hmd Kviddesjön sjö
  Skirsiön, se Sirsjön, Stora sjö Intaget torp Kviddgölen, se Kvidden Saknas
  Skirsjön sjö Intaget lht Kviddmossen mosse
  Skirsjön sjö Irstorp, se Erstorp Saknas Kviddsjöbäcken bäck
  Vestra Skirsjön sjö Jannelund avs Kviddsjön, se Kviddtjärn Saknas
  Skirsjöarna Saknas Johanneslund torp Kviddsjö tall nedhuggen tall
  Skirsjögrufvan Saknas Johanslund avs Kviddtjärnen tjärn
  Skjortesjön göl Johanslund lht Kviddtjärnen sjö
  Skogslången tjärn Jonstorp avs Kviddtjärn tjärn
  Skogslången sjö Jordbron lht Kviddtjärnsbäcken, se Kviddsjöbäcken Saknas
  Skomakartjärnen tjärn Jordbron lht Kvissbroskogen skog
  Skräddarbygget terräng Jordbroarna torp Kvistbroskogen skog
  Skräll skogsområde /Se Jordbrotorp, se Jordbroarna torp Kvistbroskogen skogsområde
  Skyttatorpet terräng Jordbrotorpet, se Jordbron Saknas Kyrkegrindakärret kärr
  Skäggudden udde /Se Josefalyckan torp Kyrkegrindaled lid
  Slanta lågan kärr /Se Jönsa hål stuga Kyrkegångan gångstig
  Slängeberget berg /Se Kalkberget avs Käften kolbotten
  Smedstorp ägomark Kalvavreten hmd Källdalen dal
  Smörmossen mosse Kalvavreten gård Källfallsbotten f.d. kolbotten
  Snuslyckekullarna kullar Karlberg lht Källtorpaberget bergsknalle
  Solberget gruva Karlsberg, se Lövåsen torp Käringastenen sten
  Solvinspallen gruva Karlsberg lht Käringekulan sten
  Sommängsåsen ås Karlsberg boställe Käringfallet bärställe
  Spettaln terräng Karlsberg avs Kärrbäcken bäck
  Spångamossen mosse Karlsborg lht Kärret terräng
  Spångamossen mosse /Se Karlsbygget, se Kullskogen Saknas Kärrgruvan gruva
  Stakakärret kärr Karlsfors lht Kärrgruvan gruva
  Stakakärret kärr /Se Karlshall lht Kärrgruvan gruva
  *Staw skog Karlslund, se Lergropen lht Kärrgruvbäcken bäck
  *Stav skog Karlslund avs Kärdrågen kärr
  Stenbäckabäcken bäck Karlslund avs Labbåsen ås
  Stengubben holme Karlstorp torp Labbängen, se Labbängen beb.-n
  Stenmossen, Lilla mosse Karlstorp lht Ladufallet fall
  Stenmossen, Stora mosse Karlstorp lht Lammetjärn, se Lämmatjärn Saknas
  Stockamossen mosse Karlsäng lht Lars-Andersalyckan åkerlapp
  Stockåsa Bro bro Karlsäng avs Lars-Andersalönnen lönn
  Stockåsa bro Saknas Karsabo lht Larsbobäcken bäck
  Stora myren myr Kassagången torp Lassas kyrka sten
  Stor-Björken sjö Kassbo eller Kassa boställe Lassas väg väg
  Stor-Björken sjö Kilen torp Legårdstjärnen sjö
  Stor-Björken sjö Kilen avs Legårdstjärn sjö
  Stor-Björken sjö Kilen avs Legårdstjärn tjärn
  Stor-Björken sjö Kilen lht Legårdstjärnsbäcken bäck
  Stor-Björken sjö Kilen avs Lerbron vägbank
  Storbjörken sjö Kjällmo avs Lerbroängen äng
  Stor-Björken insjö Klastorp avs Lerbäcken bäck
  Stor-Björken sjö Klastorp, se Eldvaktartorp Saknas Lerängen äng
  Stor-Björken sjö Klippan lht Lilla bäcken bäck
  Stor-Björken sjö Klockargården gd Lilla myren kärr
  Stor-Björken sjö Klämman lht Lilla Svartsjöbäcken, se Svartsjöbäcken, Lilla Saknas
  Storman gruva Knektetorpet torp Lillbjörken, se Björken, Lilla sjö
  Stormossen mosse Knittelbo lht Lillbjörken sjö
  Stormossen mosse Knottorp torp Lillbjörken sjö
  Stormossen mosse Kolafallet torp Lill-Helvetet område
  Stormossen mosse Kolafallet lht Lill-Glas äng kärrpöl
  Stormossen mosse Kolafallsstugan torp Lill-Glasängsbotten f.d. kolbotten
  Stormossen mosse Kolarns, se Koltorp torp Lillsjöhålet tjärn
  Stormossen mosse Kolarns torp Lillsjön sjö
  Stormossen mosse Kolartorp, se Koltorp torp Lillsjön sjö
  Stormossen mosse Kolartorp, se Kolstorp Saknas Lillsjön sjö
  Storsjön, se Fräen, Stora sjö /Se Kolartorpet, se Eldvaktartorp Saknas Lillsjön sjö
  Strömmingsåsarna åsar Kolfallet lht Lillsjön sjö
  Stubbegrufvan Saknas Kolfallet, se Kolafallet Saknas Lillån å
  Stugsjön sjö Kolstorp lht? Lillån å
  Stutön ö Kolstorp torp Lillån å
  Stutön ö /Se Koltorp torp Lillån å
  Sultabborren sjö Koltorp, se Kolstorp Saknas Lillån å
  Sultabborren sjö Kolstorp torp Lillån å
  Sultabborn sjö /Se Koltorp torp Lillån å
  Sundsudden udde Komministergården, se Kvistbro komministergård Saknas Limkärn, se Lämmatjärnen Saknas
  Svanabergsgruvan gruva Kotjärn lht[?] Limstensbrottet kalkbrott
  Svanabergsgrufvan Saknas Kotjärn lht Limtjärn tjärn
  Svartkärr Saknas Kotjärn lht Limtjärn tjärn
  Svartsjön sjö Kotjärn lht Limtjärnsbäcken bäck
  Svarttjärnen tjärn Kotjärnstorpet lht Limtorget plats i skog
  Svartviken vik Kroa skolhus Limudden udde
  Svartviksö ö Krogen lht Limudden udde
  Svartån å Krogen torp Limudden skogsmark
  Svartån å Kronoberg grufveallmänning Limhultagruvorna gruvor
  Svartån Saknas Kronoberg lht Ljungfallet åker
  Svartå ström ström? Kronoberg gruvallmänning Ljungmossen mosse
  Sventorps äng äng Kronoberget skogvaktarboställe Ljungstorpagatan gata
  *Svinhöjden höjd o. gränsmärke Kroppåsen lht Ljungstorpabäcken bäck
  Svult Abborn, se Sultabborren sjö Kroppåsen lht Ljusen sjö
  Söder Grythen, se Sörgryten sjö Kråkefors bruk Ljusen sjö
  Söderäng terräng Kråkemo gd Ljusen sjö
  Sörgryten sjö Kråkemo Saknas Ljusen, se Lysingen, Ljussjön Saknas
  Sörgryten sjö Kråkemotorp gd Ljusmossen mosse
  Sörgryten sjö Kråkfors bruk nedlagt bruk Ljussjön, se Ljusen sjö
  Sörgryten sjö Kulladal avs Ljussjön sjö
  Sörgryten sjö Kullen lht Ljussjön sjö
  Sörgryten sjö Kullen lht[?] Lofallet bärställen
  Sörgryten sjö /Se Kullen avs Lofallsberget berg
  Sörgässlingarna, se Gässlingen, Norra o. Södra sjöar /Se Kullen avs Lofälleberget berg
  Sör-Gässlingen sjö Kullen lht Lofälleberget berg
  Sör-Gässlingen sjö Kullen gård Lokagruvan gruva
  Sör-Gässlingen, Norr-Gässlingen sjöar Kullen lht Lokagruvan gruva
  Sör-Gässlingen, se Gässlingarna sjö Kullen f.d. torp Lokagruvan gruva
  Söör Gjäslingen, se Gräsgässlingen, Södra tjärn Kulls lht Lokagruvan gruva
  Takåsabacken backe /Se Kulls lägenheter Lommakullen kulle
  Tallkottmossen mosse Kulls torp Luggafallet f.d. fall
  Tattarbacken Saknas Kulls lht Unda gruva
  Tattarebacken terräng Kullskogen lht Lundagruvan gruva
  Teboberg berg /Se Kullskogen avs Lundagrufvan gruva
  Tebomarken terräng Kullstorp, Östra avs Lundagruvan gruva
  Teen sjö Kulltorp, Norra, Västra, Östra lhter Lunnabacken backe
  Teen sjö Kvarn Saknas Lyckorna terränger
  Teen sjö Kvarnahagen gård Lysen, se Lysingen Saknas
  Teen sjö Kvarnahagen lht Lysningen sjö
  Teen sjö Kvarnen, se Västanås kvarn m.fl. Saknas Lysingen tjärn
  Teen sjö Kvarnlyckan lht Lysningen sjö
  Teen sjö Kvarnlyckan lht Långa bergen bergsryggar
  Teen sjö Kvarnlyckan, Västra, se Kvarnlyckan Saknas Långa gatan väg
  Teen sjö Kvarntorp lht Långfasstan limstensgruva
  Teen sjö Kvarntorp f.d. lht Långgruvan gruva
  Teen sjö Kvarntorp lht Långgruvan gruva
  Teen sjö Kvarntorp lht Långgruvan gruva
  Teen insjö Kvarntorp avs Långlyckan lycka
  Teen sjö Kvarntorp, se Myllan lht Långtjärn sjö
  Teen sjö Kvarntorp torp Långtjärn tjärn
  Teen sjö Kvarntorp lht Långtjärnsbäcken bäck
  Teen sjö Kvickens, se Stensmossen lht[?] Långtjärnsmossen, se Långängsmossen Saknas
  Ten sjö Kvistbro hpl järnvägshållplats Långvassen terräng
  Teen sjö Kvistbro komministergård avs Långvassholmarna holmar
  Teen sjö Kvistbro kyrka kyrka Långängen äng
  Teen sjö Kvistbroskogen, Tebomarken och Axsjöåsen allmänning Långängen äng
  Teen sjö /Se Kvistbro station jvst Långängsbäcken, se Långtjärnsbäcken Saknas
  Teen sjö /Se Kyrkan, se Kvistbro kyrka Saknas Långängsmossen mosse
  Teen sjö /Se Kyrkotorp torp Långörstjärn sjö
  Tivedsmossen mosse Kyrkvallen lht, handelsbod (fr. allmänning) Lämmatjärnen tjärn
  *Tjogsle röset gränsmärke Kyrkvallen lht Lämmatjärn tjärn
  Kiyfzberget Saknas Kålstorp, se Kolstorp lht[?] Lämmatjärn tjärn
  Tjufbergsgrufvorna Saknas Kålstorp, se Kolstorp torp Lämmatjärnsbäcken bäck
  Tjuvbergsskansen fornborg Kälkesta by Lämmatjärnsmossen mosse
  Tjuvmossen mosse Kälkesta gd Läsareberget bergstopp
  Tolen, jfr Toren sjö Kälkesta soldattorp avs Lässetorget gärde
  Tolen sjö /Se Kälkesta äng avs Lässetorget öppen plats
  Toren sjö Källdalen lht Lögeviken vik
  Toren tjärn Källdalen avs Lögeviken vik
  Toren och St. Trehörningen tjärnar Källefallet torp Lögeviken vik
  Toren sjö Källfallet lht Lögviken vik
  Toren sjö Källmo, se Kjällmo Saknas Lönnefallet fall i skogen
  Toren sjö Källmo lht Löpperängen äng
  Toren sjö /Se Källtorp torp Lövkojeberget bergknalle
  Toren sjö /Se Källtorp, Norra torp Lövmossen mosse
  Toren sjö /Se Källtorp, se Källtorp, Nya, Källtorp, Norra Saknas Lövängen äng
  Torhytteviken vik Källtorp, Nya el. Södra torp Magertjärnen tjärn
  Torhytteviken vik Källtorp, Nya avs Magertjärnen sjö
  Torn sjö /Se Källtorp, Nya avs Magertjärn, se Magertjärn, Stora Saknas
  Toren sjö /Se Källtorp, Nya avs Magertjärn, Lilla sjö
  Tornåsarna terräng Källtorp, Södra, se Källtorp, Nya Saknas Magertjärn, Lilla sjö
  Trehörningen, Stora tjärn Källtorp lht Magertjärn, Lilla tjärn
  Trehörningen, Lilla o. Stora sjöar Källtorp torp Magertjärn, Stora sjö
  Trehörningen, Lilla o. Stora sjöar Källtorp boställe Magertjärn, Stora tjärn
  Trehörningen, Lilla göl Källtorp lht Magertjärnen, Östra tjärn
  Trehörningen, Stora o. Lilla sjöar Kärne lht Magertjärnen, Östra sjö
  Trehörningen, Stora sjö Kärne lht Saknas Saknas
  St. Trehörningen och Toren tjärnar Kärne avs Magertjärnsbäcken bäck
  Trehörningen, Stora o. Lilla sjöar Kärret torp Magertjärnsmossarna mossar
  Trehörningen, Stora sjö Kärret torp Majlisebotten f.d. kolbotten
  Trelammssjön göl Kärret lht[?] Malmdrågen vik
  Tretumsgrufvan Saknas Kärret boställe Malmen plats
  Tretumsgruvan gruva Kärret gård Malmgrinden grind
  Trollkarlen sjö Kärret lht Malmvägen väg
  Trollkarlen sjö Kärret lht Malmvägen väg
  Trollkarlen tjärn /Se Kärret, Norra lht Mandaten [berg el. skogsområde?]
  Trollkarlsklint berg Kärret, Södra lht Markabäcken bäck
  Trollkarlsrör triangelpunkt (?) Kärrgruvan lht[?] Marmorsmossen Saknas
  Trosaån å Kärrgruvan lht Mastugatan gata
  Trumön halvö Köpeshill hmd Masugnsbacken backe
  Trumön halvö /Se Körartorp torp[?] Medskogsbäcken bäck
  Tryggeboviken vik Körartorp lht Mellanbäcken bäck
  Tryggeboviken vik Labbåsen gd Mellanmarken allmänning
  Trädgårdskärret kärr Labbåsen gd Mellanmarken skog
  Trängneberget Saknas Labbåsen avs Miög Siön, se Lillsjön Saknas
  Trängstenarna stenar /Se Labbängen lägenheter Mjö-, se Mjög- Saknas
  Träntjärnen tjärn Labbängen slåtteräng Mjögsjöbäcken bäck
  Träntjärnen sjö Landstorp avs Mjögsjöhöjden berg[?]
  Träntjärnen tjärn Landtorp, se Sandtorp lht Mjögsjöhöjden höjd
  Träntjärnsbäcken bäck Larsbo avs Mjögsjön sjö
  Tröskelbottnen terräng Lassatorpet torp Mjögsjön sjö
  Tullporten terräng Latorp lht Mjölkabotten f.d. kolbotten
  Tullporten trång passage /Se Lerbroäng, se Lerängen torp Mjölnarrönningen kärr
  Tunntappen göl Lerbroängen lht Mjösjödammen kärr
  Tuttareberget berg /Se Lergropen lht Mjösjödammsbäcken bäck
  Tällemossen mosse Lerängen torp Mjögsjöhöjden berg
  Tälludden udde /Se Lillängen avs Mjösjön sjö
  Utterhålan tjärn Limstensbrott Saknas Mjögsjön sjö
  Uttertjärn tjärn /Se Limtorpet avs Moagruvan, se Moragruvan, Stora Saknas
  Vadbäcken bäck Limudden lht[?] Mobergs backe backe
  Vadbäcken bäck /Se Limudden boställe Mokärret kärr
  Wassen, se Långvassen skogsmark Lindebacken lht Mon område
  Velamshyttebäcken bäck Lindebacken, se Ingvaldstorp, Lilla Saknas Mon område
  Viludden udde Lindesberg lht Moragruvan, Lilla gruva
  Vinterns kärr ägomark Lindfallet lht Moragruvan, Lilla gruva
  Vittkällan källa Lindfallet lht Moragruvan, Stora gruva
  Vretagrufvan Saknas Lindfallet avs Moragruvan, Stora gruva
  Stora Vretagrufvan Saknas Lindkvistatorpet torp Moragruvan, Stora gruva
  *Vårboda gäddfiske Saknas Lindås lht Moramesen mosse
  Vårdkasen stenrös Lindängen lht Mormorstorpbäcken bäck
  Vägaberget gruva Linelund avs Morteln f.d. limstensgruva
  Vägberget gruva Linneberg avs Mortlagiven sjö
  Wermegatan Saknas Ljunghem lht Mossalyckan terräng
  Väster-Gässlingen, se Gässlingarna sjö Ljunghem avs Mossbäcken bäck
  Ålgrufvan Saknas Ljungetorp hmn Mossbäcken bäck
  Älgdrågen terräng Ljungstorp by Mossgruvan gruva
  Älgdrågen kärr /Se Ljungstorp gd Mossgruvan gruva
  Älgsjöunge tjärn Ljungstorp,Västra, Ljungstorp,Östra, se Ljungstorp Saknas Motjärnen, Lilla tjärn
  Älgsjöunge sjö Ljungås lht Motjärn, Lilla sjö
  Älgsjöunge sjö Ljungås avs Motjärn, Lilla tjärn
  Älgsjöunge sjö Lommatuvan torp Motjärnen, Stora tjärn
  Älgsjöunge sjö /Se Lommatuvan torp Motjärn, Stora sjö
  Älgsjöungemossen mosse Lugnet, Norra lht Motjärn, Stora tjärn
  »øknafors» fors? Lugnet, Södra lht Motjärnsbäcken bäck
  Öna halvö Lugnet lht Motjärnskullen bergkulle
  Örgiven sjö /Se Lugnsbo, se Villan lht Motjärnsmossen mosse
  Östra kärret kärr Lund torp Mullhyttbäcken, se Lillån Saknas
  Öviken vik Lund lht Mullhyttemon terräng
  Öviken vik Lund avs Mullhytteån å
  *Övrartjärnar sjöar Lund lht Mullhytteån å
  Övratorpamossen mosse Lund avs Multebäcken, se Lillån Saknas
    Lunda gruva och torp Multen sjö
    Unda f.d. gruvstuga Multen sjö
    Lundagruvan gruva Multen sjö
    Lundby lht Multen sjö
    Lunnebo f.d. torp Multen sjö
    Lustigkulle torp Multen sjö
    Lyckan avs Multen sjö
    Lyckan, se Sjölyckan, Svennalyckan Saknas Multen sjö
    Lyckås lht Munkagårdskärret kärr
    Långsmo lht Murstensberget berg
    Långsmo lht Murstensberget höjd
    Långvassen lägenhet Murstensmossen mosse
    Långvassen boställe Murstensmossen mosse
    Långvassen lht Myggsbotten kolbotten
    Långängen gård Myren, Stora, se Stora myren Saknas
    Långängen gård Myrstackabotten kolbotten
    Långängen lht Myruddarna uddar
    Långängen avs Mårdberget berg
    Lättjan avs Mårdberget berg
    Lövfallet lht Mårtahultet skog med limstensgruvor
    Lövfallet lht Mälaresjön sjö
    Lövfallet torp Mälaresjön, se Mälasjön Saknas
    Lövfallet lht Mälasjön sjö
    Lövhem, se Bråten torp Mälasjön sjö
    Lövkulle torp Mälasjön sjö
    Lövkullatorp lht Mälasjön sjö
    Lövmossen avs Mälasjön sjö
    Lövtorp lht Mälesjön, se Mälasjön Saknas
    Lövtorp avs Mälsjöbäcken bäck
    Lövåsen torp Märn skogsteg
    Lövåsen lht Märrakärret kärr
    Lövåsen torp Mögsjön, se Mjögesjön sjö
    Lövåsen avs Mörktjärnen tjärn
    Lövåsen, Östra avs Mörktjärn sjö
    Lövängen, Västra torp Mörktjärnen sjö
    Lövängen, Östra torp Mörktjärn tjärn
    Lövängen boställe Mörktjärnsmossen mosse
    Lövängen lht Mörserna åkrar
    Marieberg, se Hagen lht Mörtagiven sjö
    Marieberg avs Mörtagiven tjärn
    Mark gd Mörtagiven tjärn
    Mark gårdar Mörtagiven tjärn
    Mark gd Mörtamossen mosse
    Martalyckan lht Saknas Saknas
    Masmästartorp gd Mörtsjöarna sjöar
    Masmästartorp gård Mörtsjöbäcken, se Mörttjärnsbäcken Saknas
    Masmästartorp gård Mörtsjön, Lilla, se Mörttjärn, Lilla Saknas
    Masmästartorp gd Mörtsjön, Norra o. Södra sjöar
    Mastugatan gård Mörtsjön, Norra sjö
    Masugnen f.d. masugn Mörtsjön, Norra, se Mörttjärn, Stora Saknas
    Medskogs masugn, se Björkhyttan Saknas Mörtsjön, Stora sjöar
    Mejeriet f.d. lht Mörtsjön, Stora, se Mörttjärn, Stora Saknas
    Melkeratorpet torp Mörtsjön, Södra sjö
    Mellanbäcken lht Mörttjön, Södra, se Mörttjärn, Lilla Saknas
    Mellanbäcken lht Mörtsjöängen kärr
    Mellangården Saknas Mörttjärn, Lilla tjärn
    Mellangården gårdar Mörttjärn, Norra, se Mörttjärn, Stora Saknas
    Mellangården, se Ribbohyttan Saknas Mörttjärn, Stora tjärn
    Mellangården Saknas Mörttjärn, Södra, se Mörttjärn, Lilla Saknas
    Mickelsbo, se Tebo, Lilla Saknas Mörttjärnsbäcken bäck
    Micklabo, se Tebo, Lilla torp Mörttjärnsmossarna mossar
    Mjärdsjön lht Mössjan äng
    Mjärdsjön boställe Mötebacken landsvägsbacke
    Mjärdsjön, se Mälsjön Saknas Namnberget berg
    Mjög-, se Mjö- Saknas Napparesten sten
    Mjölnargården lht Nerängen äng
    Mjösjön boställe Nickbäcken bäck
    Mjösjön lht Nissas äng slåtteräng
    Mjösjötorp boställe Nolsjöbäcken bäck
    Mjösjötorp lht Nolsjömossen mosse
    Mohult lägenheter Nolsjön, se Notsjön sjö
    Mohult avs Nolsjön sjö
    Mokärret lht Noländsbäcken bäck
    Mokärret lht Noländsbäcken, Lilla bäck
    Mon torp Noländsbäcken, Västra bäck
    Mon, se Mohult lägenheter Noländsmossen mosse
    Mon lägenheter Noländsmossen mosse
    Mon lht Noländsmossen mosse
    Mon lht Nord-, se Nol- Saknas
    Mon, se Mullhyttemon torplht:er Nordgässlingarna sjöar
    Mon skolhus Nordgässlingen, Södra sjö
    Mon lht Nordgässlingen, Södra sjö
    Mon avs Nordgässlingen, Södra sjö
    Mon torp Nordändsmossen, se Noländsmossen Saknas
    Mon bebyggelse Norra hörnet kulle
    Mormorstorp torp[?] Norrahörnsmossen mosse
    Mormorstorp lht Norra mandaten skogsområde
    Mosebacke lht Norrgryten sjö
    Mosebacke avs Norrgryten sjö
    Mossalyckan, se Mossen Saknas Norrgässlingen sjö
    Mossalyckan, se Mossen Saknas Norrhultagatan inhägnad väg
    Mossen lht Notbofallet skog
    Mossen torp Notsjöbäcken bäck
    Mossen f.d. torp Notsjöbäcken bäck
    Mossen avs Notsjön sjö
    Mosstorp f.d. lht Notsjön, se Nolsjön Saknas
    Motegen avs Nuckhytte källa källa
    Mullersätter hmn Nybrofallet terräng
    Mullersätter by Nyttorpsbäcken bäck
    Mullersätter gd Nyängsgångan gångstig
    Mullersätter bebyggelse Ocean gärde
    Mullhyttan, se Mon lht:er Olasås kulle
    Mullhyttan, se Strömeborg Saknas Ormasjön vattensump
    Mullhyttan, se Uppsättaretorpet Saknas Ormasjön sjö
    Mullhyttan hytta och samhälle Ormudden udde
    Mullhyttan hytta och samhälle Ormudden udde
    Mullhyttans kvarn avs och kvarn Orramossagruvan gruva
    Mullhyttans såg avs och såg Orramossagångan gångstig
    Mullhytte kvarn kvarn Orramossen mosse
    Mullhytte masugn f.d. masugn Orrmossen mosse
    Mullhyttemo station jvst Orrmosskogen skog
    Mullhyttemo stn järnvägsstation Orrmosskogen skog
    Mullhyttemon torplht:er Orrmoss-skogen skog
    Mullhyttemon avs Ostekakebotten f.d. kolbotten
    Murstensberget avs Oxaberget berg
    Myllan lht Oxaberget berg
    Myllan torp Oxaberget bergshöjd
    Myrhult lht Oxaberget f.d. gruva
    Myrhult torp Paddkärret kärr
    Myråsen tlht Pannkakvägen väg
    Myråsen boställe Pannkakvägen väg
    Myråsen avs Paradisrönningen lycka
    Mälasjön, se Mjärdsjön lht Paskolaåsen skogshöjd
    Mälasjön boställe Pelltorp åkerbit
    Mälsjön avs Per-Erskulle kulle
    Märtalyckan, se Martalyckan Saknas Per Ers kulle kulle
    Mölebacken, se Mötebacken Saknas Petramossen mosse
    Mörkret f.d. torp Petter Erses botten kolbotten
    Mörtsjötorp torp[?] Polackaåsen ås
    Mörtsjötorp torp Golackaåsen bergshöjd
    Mörtsjötorp torp Prästakragen gruva
    Mötebacken avs Prästebordsåkern åker
    Mötesbacken lht:er Prästekordsåkern åker
    Mötesbacken torp Pylsemossen mosse
    Nedra Bruket Saknas Pålsebotten f.d. kolbotten
    Nedra bruket anläggning Pålsebäcken bäck
    Nesta puss, se Bäcktorp lht Pålsemossen mosse
    Nolsjön gd Pålsemossen mosse
    Nolsjön gd Påtåker gärde, förr stuga
    Nordanskog avs Pörtesbacken backe
    Nordändan gd Rallevagnen vik
    Nordändan gd Repamossen mosse
    Norra gården Saknas Rifallen bärställen
    Norrgryt torp Rifallshöjden, se Holmsjöhöjden Saknas
    Norrgården bebyggelse Rigesta skogsområde
    Norrgården avs Rigestamarken, se Ringestamarken Saknas
    Norrgården gårdar Ringestamarken terräng
    Norrgården bebyggelse Rigestamarken terräng
    Norrgården, se Västanby Saknas Rihamnen strand
    Norrgården, se 1 Ökna Saknas Rihemma beteshage
    Norrhult gd Risbäcken bäck
    Norrhult gård Roligt att ha lycka
    Norrhult gd Roligt att ha lycka
    Norrtorp tlht Rom skogsområde med flera kolbottnar
    Norrtorp lht Rompetjärn sjö
    Norrängen lht Rompetjärn sjö
    Nuckhyttan torp Romptjärnsbäcken bäck
    Nyberg torp Roms kullar kullar
    Nyborg lht Roparbergen höjder
    Nyborg avs Roparebotten kolbotten
    Nybrofallet lht Roparehagen hage
    Nybygget lht Roparekullen kulle
    Nygård lht Roparestenen sten
    Nyhem lht Roparviken vik
    Nyhem avs Rosenlundsbäcken bäck
    Nyland lht Rosenlundsmossen mosse
    Nysätter hmd Rudedammen del av Borgaresjö
    Nysäter gård Ruartorp plats
    Nytorp lht Ryggåsen utlagt boställe
    Nytorp lht[?] Ryggåsen ås
    Nytorp lht Rymningen gruva
    Nytorp, se Nyttorp Saknas Rymningen gruva
    Nytorp avs Rymningen gruva
    Nyttorp avs Rymningen terräng
    Nyttorp lht Rynbubgsgr., se Rymningen Saknas /Se
    Nyttorp gård Rymningsgruvan gruva
    Nyttorp lht Rynningebäcken bäck
    Nyttorp avs Rynningsgruvan gruva
    Nyttorp lht Rynningsgruvan, se Rönningsgruvan Saknas
    Nyviken lht Ryssabron bro
    Nyängen f.d. torp Ryssabäcken bäck
    Nyängen torp Ryttareflyt vattensamling
    Nyängen boställe Rågetakärret kärr
    Nyängen torp Råmossen mosse
    Nyängen lht Råstenabacken backe
    Nyängen avs Rävabacken backe
    Olofsdal lht Rävabacken terräng
    Olsgården lht Rävakullen kulle
    Olstorp, se Högåsen lht Rävakullen höjd
    Olstorp lht Rävastenen sten
    Olstorp avs Rävtjärnen, Lilla tjärn
    Orrmossen lht Rävtjärn, Lilla sjö
    Orrmossen avs Rävtjärn, Lilla tjärn
    Paddekärret lht[?] Rävtjärnen, Stora tjärn
    Paddekärret, se Hagalund Saknas Rävtjärn, Stora sjö
    Paradiset Saknas Rävtjärn, Stora tjärn
    Paradiset lht Rävtjärnen, Stora och Lilla sjöar
    Perstorp f.d. lht Rävtjärnarna sjöar
    Perstorp lht Rävtjärnsbäcken bäck
    Perstorp avs Rävtjärnsmossen mosse
    Petersburg lht Röda grinden plats i skog
    Petralyckan torp Rökepipan f.d. kolbotten
    Prästgården gd Rökepipan f.d. kolbotten
    Prästgården gd Römossängen äng
    Pussen torp Rönningsgruvan gruva
    Raunetorp lht Rösamossen mosse
    Rekryten avs Rösekullen bergklint
    Rii gd Rött källan källa
    Ri gård Sandbergsgruvan gruva
    Ri gd Sandbergsgruvan gruva
    Ri bebyggelse Sandlyckorna åkerjord
    Ribboda, se Ribbohyttan Saknas Selhagen terräng
    Ribboda, se Ribbohyttan by Sinnertorget strand
    Ribboda Saknas Sirssjöbäcken bäck
    Ribbohyttan by Sirsjöbäcksmossen mosse
    Ribbohyttan by Sirsjögruvan f.d. gruva
    Ribbohyttan hytta Sirsjön, Lilla sjö
    Ribbohyttan gd Sirsjön, Stora sjö
    Rifallet norra f.d. torp[?] Sirsjön, Stora o. Lilla sjöar
    Rifallet, Norra lht Sirsjön, Stora o. Lilla sjöar
    Rifallet södra torp Sirsjön, Lilla sjö
    Rifallet, Södra lht Sirsjön, Lilla sjö
    Ringsborg lht Sirsjön, Stora sjö
    Ringsborg lht Sirsjön, Stora sjö
    Ringstorp lht Sirsjönäset näset
    Ringstorp avs Sirsjötjärn tjärn
    Rosenborg lht Sjungarebacken terräng
    Rosendal lht Springareberget bergstopp
    Rosendal lht Sjöfallet åkerbit
    Rosenlund torp Sjöfallsbäcken bäck
    Rosenlund lht Sjögruvan f.d. gruva
    Rosenlund lht Sjökullen sluttning
    Rotafallet gård Sjölyckan åker
    Rotafallet lht Sjömossbäcken bäck
    Runnetorp Saknas Sjömossen mosse
    Ryggåsen lht Sjömossen mosse
    Ryggåsen lht Sjömossen mosse
    Ryggåsen stuga Skagershultsmossen, se Tångeråsamossen Saknas
    Rymningen, se Rönningen Saknas Skagerhultsmossen mosse
    Rynninge, se Rönninge, Lilla Saknas Skagershultsmossen mosse
    Rynninge, se Rönningen Saknas Skagershultsmossen mosse
    Rynningsberg avs Skagershultsmossen mosse
    Ryssabron boställe Skakarehallen klippa
    Ryssabron lht Skankärret kärr
    Ryssbron lht Skansen fornborg
    Ryssbron, se Ryssabron Saknas Skarpåsen ås
    Råtorp lht Skekan del av sjö
    Råtorp torp Skinnbyxan f.d. gruva
    Råtorp avs Skitpickabacken backe
    Rättvisan torp Skitpickakärret kärr
    Rättvisan torp Skitpicken vattensamling
    Rättvisan, se Karsabo Saknas Skjortesjön sjö
    Rävabacken lht Skogslången sjö
    Rävabacken lht Skogslången sjö
    Rävagärdet lht Skogslången sjö
    Rävagärdet torp Skogslängen, se Skogslången sjö
    Rävbacken lht Skräddareberget bergshöjd
    Röjningen, se Dyringstorpet Saknas Skräddarelyckan åker
    Römossen utängar Skräll skogsområde
    Römossen gd? Skvallerbäcken bäck
    Römossen bebyggelse Skäggudden udde
    Rönnefallet torp Skäggudden udde
    Rönnfallet, se Rönningen lht Slanta låga kärr
    Rönnfallet lht Slängeberget bergknalle
    Rönninge, Lilla bostad Smedberget f.d. gruva
    Rönninge lht Smedkullen terräng
    Rönningeberg lägenheter Smedkullsängen äng
    Rönningefallet, se Rönningen Saknas Smedskullaängen äng
    V. Rönningen f.d. torp[?] Smedsängen, se Smedskullaängen Saknas
    Rönningen lht Smedängen äng
    Rönningen lht Småsjömarken område
    Rönningen lht Småsjömossen skog
    Rönningen lht Smösjömarken skogsmark
    Rönningen lht Smörtjärn kärr
    Rönningen lht Snebotten f.d. kolbotten
    Rönningen torp Snickarebacken backe
    Rönningen torp Snuslyckan lycka
    Rönningen torp Snuslyckekullarna bergshöjder
    Rönningen torp Snuslyckekullarna höjdparti
    Rönningen avs Snuslyckemossen mosse
    Rönningen lht Snuslyckorna terränger
    Rönningen lht Snöbotten kolbotten
    Rönningen, Västra lht Solhöjden höjd
    Rönningsberg, se Rönningen lht Sotarängen terräng
    Rönningsberg lht Spikekyrkan berg
    Rönningsberg torp Spångamossen mosse
    Rönningsberg torp Spångamossen mosse
    Rönningsberg lht Spännartorpsbäcken bäck
    Rönningsberg, se Rynningsberg Saknas Staffabacken backe
    Rönningsfallet lht Stakakärret kärr
    Rösan lht Stenbäckabäcken bäck
    Rösan boställen Stenbäckamossen mosse
    Rösan lht Stenbäcken bäck
    Rösan, Södra lht Stenbäcken bäck
    Röven boställe Stenebacken backe
    Saltorp gd Stenfallen terräng
    Lilla Saltorp lht Stenklacken bergknalle
    Saltorp gårdar Stenkullabäcken bäck
    Saltorp gd Stenmossbacken terräng
    Lilla Saltorp gård Stenmossbäcken bäck
    Saltorp, Lilla avs Stenmossen, se Stenmossen, Stora mosse
    Sandfallet torp[?] Stensmossen, Lilla mosse
    Sandfallet torp Stenmossen, Lilla mosse
    Sandfallet torp Stensmossen, Stora mosse
    Sandfallet avs Stenmossen, Stora mosse
    Sandfallet lht Stensmossbäcken bäck
    Sandfallet gamla lht Stensmossen mosse
    Sandfallet, Gamla lht Stensvreten vret
    Sandfallet nya lht[?] Stenåsabäcken bäck
    Sandgropen torplht Stenåsakärret kärr
    Sandmon lht Stenåsbäcken bäck
    Sandtorp lht Stenåsen ås
    Sandtorp lht Stockafallet bärställe
    Sandtorp, se Busktorpet lht Stockamossen mosse
    Sandtorp torp Stockapussen vattensamling
    Sandtorp torp Stockatorget plats
    Sandtorp lht Stockatorget plats i skog
    Sandtorp lht Stockåsmossen mosse
    Sandtorp, Lilla avs Stora botten f.d. kolbotten
    Selhagen f.d. lägenheter Stora bron stenbro
    Selhagen, se Selvingefallet avs Stora fallet skogsområde
    Selhagen gård Stora myren myr
    Selhagen lht Storbjörbodagatan väg
    Selhagen, Södra lht Storbjörken, se Björken, Stora sjö
    Selvinefallet lht Storbjörken, se Björken Stora Saknas
    Selvingefallet avs Storbjörken sjö
    Siggestorp, se Sixtorp gd Storbjörken sjö
    Siggstorp, se Sixtorp Saknas Store sten sten
    Simtorget lht Stormossbäcken bäck
    Sinneråsen lht Stormossen mosse
    Sirsjötorp gd Stormossen mosse
    Sirsjötorp torp Stormossen mosse
    Sirsjötorp gård Stormossen mosse
    Sirsjötorp gd Storån å
    Sirsjötorp, Lilla avs Storån å
    Sirstorp, se Sirsjötorp Saknas Storåsen ås[?]
    Sixtorp gd Storöbäcken bäck
    Sixtorp bergsmanshytta Studentegrinden grind
    Sixtorp gd Stufvehultsmarken, se Mellanmarken Saknas
    Sjölyckan lht Stugsjömossen mosse
    Sjömossen avs Stugsjön sjö
    Sjöstorp lht Stugufallet terräng
    Sjöstorp f.d. torp[?] Stugufallsbäcken bäck
    Sjöstorp torp Stugufallskärret kärr
    Sjötorp lht Stugusjön sjö
    Sjötorp lht Stutön ö
    Sjötorp lht Stutön holme
    Sjötullen avs Stuvehultsmarken terräng
    Sjöändan avs Sultabborren sjö
    Skansen lht Sultabborren tjärn
    Skansen f.d. boställe Sultabborren tjärn
    Skansen lht Sultabron sjö
    Skarpåsen hmd Sundsudden [udde]
    Skarpåsen torp Sundsudden udde
    Skarpåsen lht Sundsvreten äng
    Skinnaretorp, se Hagen gd Svanaberget f.d. gruva
    Skinnaretorp eller Hagen, se 1 Hagen Saknas Svanaberget berg med gruvor
    Skinnartorp, Skinnaretorp, se Hagen Saknas Svanabergsgruvan gruva
    Skinnartorp, se Hagen Saknas Svanabergsgruvorna gruvor
    Skogaholm lht Svaneviken vik
    Skogaholm lht Svarta fallet fall
    Skogaholm f.d. torp Svartafallsmossen mosse
    Skogaholm torp Svartberget berg
    Skogaholm lht Svartbergsviken vik
    Skogaholm lht Svartsjöbäcken bäck
    Skogalund lht Svartsjöbäcken, Lilla bäck
    Skogatorp torp Svartsjömossen mosse
    Skogatorp torp Svartsjön sjö
    Skogstorpet torp Svartsjön sjö
    Skogen lht Svartsjön sjö
    Skogen lht Svarttjärn sjö
    Skogen torp Svarttjärn tjärn
    Skogen torp Svarttjärnen tjärn
    Skogen lht Svarttjärn tjärn
    Skogsbrynet avs Svarttjärnsmossen mosse
    Skogskärr avs Svartviken vik
    Skogshull lht[?] Svartviksbäcken bäck
    Skogslyckan f.d. lht[?] Svartviksängarna ängsmark
    Skogstorp avs Svartviksön ö
    Skogstorp avs Svartåbäcken, se Svartviksbäcken Saknas
    Skogstorp avs Svartåfjärden, se Fjärden Saknas
    Skogstorp avs Svartån å
    Skogstorp avs Svartån, se Storån Saknas
    Skogtorpet, se Skogstorp Saknas Svartån å
    Skolhuset Saknas Svartön ö
    Skolhuset skolhus Svartön halvö
    Skolhuset Saknas Svartön ö
    Skomakartorp(et), se Bastfallet torp Sväneberget bergshöjd
    Skomakartorpet lht Sågfallet vattenfall
    Skorpåsen, se Skarpåsen Saknas Sågfallet vattenfall
    Skrubben torp Södra mandaten skogsområde
    Skräddarbygget, se Bygget lht Sörgrytbäcken bäck
    Skräddarebygget stuga Sörgryten sjö
    Skräddarebygget lht Sörgryten sjö
    Skräddare-Stinas f.d. torp Sörgryten sjö
    Skyttatorpet torp Sör-Gryten sjö
    Skytt-Augustas torp Sörgryten sjö /Se
    Skyttens torp Sörgryten sjö
    Skåpkullen bs Sörgässlingarna sjöar
    Skärlingstorp torp Sörgässlingen, Norra o. Södra sjöar
    Skärlingstorp torp Sör-Gässlingen sjö
    Sletet avs Sörgässlingen sjö
    Slottet lht Takåsabacken backe
    Slyrtorp boställe Talgtiteberget bergsknalle
    Slästorp gd Tallkottmossen mosse
    Slästorp gd Te skogsland
    Smedjan, se Smedjetomten Saknas Tebomarken skogsland
    Smedjan anläggning Tebomarken skog
    Smedjetomten avs Tebomarken häradsallmänningen
    Smedkullen, se Smedkullsängen Saknas Teen sjö
    Smedkullsängen avs Teen sjö /Se
    Smedskulla, se Smedskullaängen, Smedskullen Saknas Teen sjö
    Smedskullaängen avs Teen sjö
    Smedskullaängen lht Teen sjö
    Smedskullen avs Tellesmossen, se Tällemossen mosse
    Smedskullen, se Smedskullaängen lht Telludden udde
    Smedstorp torp Tesmossbäcken, se Tällesmossbäcken Saknas
    Smedstorp lht Tesmossen, se Tällesmossen Saknas
    Smedstorp avs Tivedsmossen mosse
    Smedstorp lht Tjokschladrågen kärr
    Smedstorp lht Tjuvberget höjd
    Smedstorp avs Tjuvbergsgruvan gruva
    Smedängen lht[?] Tjuvbergsgruvan gruva
    Smedängen lht Tjuvbergsgruvan gruva
    Smottan, se Kartstorp torp Tjyvabergen bergstoppar
    Smyglatorpet torp Tjyvaberget bergstopp
    Småsjömarken skogstrakt Tjäder-, se Tjär- Saknas
    Snickartorp, Norra f.d. lht Tjärbäcken biflöde
    Snickartorp lht Torn sjö
    Snuten riven stuga Toren sjö
    Sofielund lht Toren sjö
    Sofielund avs Toren sjö
    Soldattorp lht Toren sjö
    Soldattorpet lht Toren tjärn
    Solhöjden lht Torenbäcken bäck
    Sommarbron lht Torenbäcksviken vik
    Sommarbron avs Torggårdens utäng, se Edsbergs Torggårds utäng Saknas
    Sotaretorp lht Torhyttbäcken bäck
    Spetaln f.d. torp Torhyttehöjden höjd
    Spetaln lht Torhytte udde udde
    Spettarn torp Torhytteviken vik
    Spettarnstorpet torp Torhytteviken vik
    Stackafallet lht Torhytteviken vik
    Stackafallet boställe Torn sjö
    Stackafallet boställe Tornabäcken bäck
    Stackafallet lht Tornet Saknas
    Staffabacken lht Torvmossen mosse
    Staffabacken torp Tranhemsmossen, Norra mosse
    Staffabacken avs Tranängsmossen mosse
    Stationen, se Svartå station m.fl. Saknas Trappefallet fall
    Stafvelstorp utjord Trehörningarna sjöar
    Stavelstorp tp Trehörningen sjö
    Stavelstorp utjord Trehörningen skog
    Stenatorpet torp Trehörningen skog
    Stenbacken, se Stenfallet Saknas Trehörningen sjö
    Stenbäcken gd Trehörningen sten
    Stenbäcken gård Trehörningen skogslott
    Stenbäcken gd Trehörningen sjö
    Stene lht[?] Trehörningen, Lilla tjärn
    Stene lht Trehörningen, Stora, se Trehörningen Saknas
    Stene boställe Trehörningsbäcken bäck
    Stene avs Trelammssjön sjö
    Stenfallet lht[?] Trelammssjön sjö
    Stenfallet lht Trelammssjön sjö
    Stenfallet avs Trelammssjön sjö
    Stenfallet lht[?] Trelandsdrågen Saknas
    Stenfallet lht Trelandssjöarna sjö(ar?)
    Stenfallet torp ?Trelandssjöarna sjöar
    Stenfallet lht Tretumsgruvan gruva
    Stenfallet avs Tretumsgruvan gruva
    Stenkulla gd Trifallet svedjefall
    Stenkulla gd Trindlyckan lycka
    Stenkulla, se Stenkullen Saknas Trollbotten kolbotten
    Stenkulla, Lilla lht Trollkarlen sjö
    Stenkulla, Lilla avs Trollkarlen, se Trollkarlssjön Saknas
    Stenkullen bostad Trollkarls?sjön, se Trollkarlen sjö
    Stenkullen lht Trollkarlssjön sjö
    Stenliden avs Trollkarlsberget berg
    Stenmans, se Villingsberg torplägenhet Trollkarlsbäcken bäck
    Stenmossbacken, se Stenmossen Saknas Trollkarlsbäcken bäck
    Stenmossen lht[?] Trollkarlsklint bergstopp
    Stenmossen lht Trollkarlsklint triangelpunkt
    Stenmosstorp Saknas Trollkarls klint bergshöjd
    Stenmossen lht Trollkarlsklint höjd
    Stenstorp, se Stenfallet Saknas Trollkarlsrör, se Trollkarlsklint Saknas
    Stenstorp lht Trollkarlsrör, se Trollkarlsklint Saknas
    Stenstorp lht Trollkarls rös röseläggning
    Stenstorp avs Trollkarlssjön sjö
    Stensätter lht Trophemsmossen, Norra, se Tranhemsmossen, Norra Saknas
    Stensätter avs Trumsöberget berg
    Stenåsen lht Trumökärret kärr
    Stenåsen lht Trumösundet sund
    Stenåsen gård Trumö tall tall
    Stenåsen lht Tryggebobäcken bäck
    Stenåsen avs Tryggebomarken område
    Stenåsen, Östra avs Tryggebomarken sjö
    Stockapussen lht Tryggeboviken vik
    Stockås gd Tryggeboviken vik
    Stockås gd Tryggeboviken vik
    Storbjörboda, Lilla f.d. gd Tryggeboviken vik
    Storbjörboda, Lilla gd Trånga vägen bergspassage
    Storbjörboda, Stora gd Trädgårdskärret kärr
    Storbjörboda, Stora gd Trängstenarna stenar
    Storbjörbodagatan, se Storbogatan torp Träntjärnen sjö
    Storbjörbodagatan lht Träntjärn sjö
    Storbo, se Storbjörboda, Lilla gd Träntjärn sjö
    Storbogatan torp Träntjärn tjärn
    Storbrogatan, se Storbjörbodagatan Saknas Träntjärn tjärn
    Stor-Gryt torp Träntjärn tjärn
    Stormossen lht Träntjärn tjärn
    Storåsen gård Träntjärn, Övre tjärn
    Storåsen lht Träntjärnen tjärn
    Storön lht:er Träntjärnsbäcken bäck
    Storön lht Träntjärnsmossen mosse
    Strettan torp Tröskelebotten f.d. kolbotten
    Strömmen lht[?] Tullportakällan källa
    Strömmen avs Tullporten plats
    Strömmen avs Tumlebackarna stig
    Strömsberg lht Tumlebackarna stig
    Strömsberg torp Tunntappen tjärn
    Strömsberg lht Tunntappen tjärn
    Strömsborg lht Tuttareberget bergkulle
    Strömsborg, se Strömsborg avs Tvillingsbottnarna f.d. kolbottnar
    Strömsberg avs Tångeråsamossen mosse
    Strömsfors lht Tångeråsamossen mosse
    Srömshaga lht Tällekotten mosse
    Strömshaga lht Tällekottmossen, se Tällekotten mosse
    Strömshaga avs Tällemossen mosse
    Strömsnäs lht Tällemossen mosse
    Strömsnäs lht Tällesmossbäcken bäck
    Strömsnäs avs Tällesmossen mosse
    Strömsnäs lht Törnbuskabotten f.d. kolbotten
    Strömsnäs kvarn f.d. kvarn Udden, se Axviksudden, Arvidsudde Saknas
    Stugufallskärret uppodling Uggelbäcken bäck
    Stugufallskärret uppodling Ullebergsbäcken bäck
    Stötaboden, se Kyrkvallen handelsbod Utterbäcken, se Björntjärnsbäcken Saknas
    Sundsjön sjö Utterhålan tjärn
    Sundsudden lht Uttermossen mosse
    Svaneborg lht Uttertjärn sjö
    Svaneberg avs Utterviken vik
    Svaneberg torp Vadbäcken bäck
    Svaneborg, se Svaneberg Saknas Vaken vattendrag
    Svartmyllan lht Vallegatan väg
    Svartviken gd Valltorpalyckan lycka
    Svartviken lht[?] Vargberget berg
    Svartviken gd Varjberget berg
    Svartvikstorp lht Varpåsen höjd
    Svartvikstorp, se Smedängen Saknas Vekhytteån Saknas
    Svartviksäng, se Smedängen lht[?] Vekhytteån å
    Svartviksäng, se Smedängen Saknas Vekhytteån Saknas
    Svartå gd o. bruk Velamshyttebäcken bäck
    Svartå gd o. bruk Velamshyttbäcken bäck
    Svartå gd Velams rökepipa f.d. kolbotten
    Svartå brukssamhälle Vena prästgårdsäga
    Svartå bebyggelse Vena utäga
    Svartå bruk samhälle Venängarna ängar
    Svartå herrgård herrgård Venängarna område
    Svartå järnvägsstation jvgst Wikersängen, se Vekhyttan beb.-n
    Svartå kvarn kvarn och lht Vikhagsbackaberget bergknalle
    Svartå station anläggning Vikhagsbackaviken vik
    Sveaborg torplägenhet Vikhagsbacken backe
    Svenbergslyckan lht Vilesten sten
    Svenbergslyckan Östra lht Vilseberget berg
    Svenlyckan boställe Vinterbotten kolbotten
    Svennalyckan lht Vinterbron bro
    Svenstorp gd Vinterkärret kärr
    Svenstorp gd Vinterkärrskogen terräng
    Svenstorp bebyggelse Vittenberg kärr
    Lilla Svenstorp lht Vretagruvan gruvhål
    Svenstorp, Lilla lht Våmängen äng
    Sågaretorpet torp Vårviken, se Björneviken vik
    Sågaretorpet lht Vårviken vik
    Sågarfallet boställe Vägberget gruva
    Sågen, se Hullhyttans såg Saknas Vägberget gruva och höjd
    Sågfallet torp Vägbergsmossen mosse
    Sågfallet avs Västerängen gärde
    Såg och kvarn Saknas Västerängen äng
    Södergården avs Västra fallet skog
    Södergården Saknas Västra mark skogsområde
    Södergården, se Västanby Saknas Väståsamossen Saknas
    Söderäng bostad Ålviksberget bergsknalle
    Södra gården bebyggelse Ålviken vik
    Södra gården gård Ångslättst. Saknas
    Söran gård Ånn-, Ånna-, se And- Saknas
    Sörbytorp, se Söränden gd Ånnaflyt vattensamling
    Sörbytorp gård Ånnaflyt göl
    Sörbytorp gd Ånstorpsbäcken bäck
    Sörgrytstorp lägenheter Åsa utäga
    Sörgrytstorp avs Åsalyckan åker
    Sörgårdarna lhter Åsavägen stig
    Sörgården bebyggelse Åsen sandås
    Sörgården bebyggelse Åsen prästgårdsäga
    Sörgården, se Södra gården bebyggelse Åviken vik
    Sörhult gd Åviken vik
    Sörhult gård Åviken sjö
    Sörhult gd Älgabäcken bäck
    Sörtorp torp Älgsjöunge sjö
    Sörtorp avs Älgsjöunge sjö
    Sörändan, se Römossen utängar Älgsjöunge sjö
    Söränden gd Älgsjöunge tjärn
    Tallbacken avs Älgsjöungebäcken bäck
    Talludden f.d. torp[?] Älgsjöungemossen mosse
    Tattarbacken torp Älgsjöungemossen mosse
    Tattarbacken lht Älgsjöungemossen mosse
    Tattarebacken torp Ängabäcken bäck
    Tebo gd Ängalyckan åkerbit
    Tebo bebyggelse Ängbäcken bäck
    Teboda, Lilla torp Ängen gärde
    Tebo, Lilla torp Ängslättsbäcken bäck
    Teboda gd Ängstorpsbäcken bäck
    Teboda gd Öhagarna hagar
    Tebomarken allmänningen Ökna fors fors
    Tebomarken allmänning Önaviken vik
    Telludden lht Östra lyckan kärr
    Thebo, Lilla torp Östra lyckan äng
    Thoränden, Södra torp Östralyckegrinden grind
    Tiondelogen hus Östra skogen skog
    Tolhyttan, se Torhyttan gd Öviken vik
    Tolhyttan, se Torhyttan Saknas Öviken vik
    Tolhyttan gd /Se Öviken vik
    Tomta lht[?] Öviken vik
    Tomta, se Tomten Saknas Övratorpagatan gata
    Tomten avs Övratorpamossen mosse
    Toreborg lht Övratorpamossen mosse
    Torget lht Övratorpamossen mosse
    Torget lht Övratorpsmossen mosse
    Torget lht Övratorpaskogen skog
    Torget, Norra avs  
    Torhyttan gd  
    Torhyttan gårdar  
    Torhyttan bebyggelse  
    Torhyttan gd  
    Torhyttan gd  
    Torhyttehöjden lht  
    Torhyttehöjden, se Höjden Saknas  
    Torn boställe  
    Torntorp lht:er  
    Torntorp boställe  
    Torntorp avs  
    Torntorpet, Södra torp  
    S. Thorntorpet torp  
    Torntorpet,Södra, Torntorpet,Västra, se Torntorp Saknas  
    Torp lht  
    Torp lht  
    Torp lht  
    Torp lht  
    Torp tp  
    Torp avs  
    Torp, se Fallet Saknas  
    Torpet torp  
    Torpet, se Torget Saknas  
    Torpet, Norra, se Torget lht  
    Torpet, Norra och Södra, se Teboda Saknas  
    Torpet lht  
    Torpjorden avs  
    Torstorp, se Torntorp lht:er  
    Torvmossen avs  
    Trantala lht  
    Trekanten avs  
    Trumslagaretorpet lht  
    Frumön gd  
    Trumön gårdar  
    Trumön gd  
    Tryggeboda gd  
    Tryggeboda gårdar  
    Tryggeboda bebyggelse  
    Tyggeboda gd  
    Tryggebomarken, Södra avs  
    Trädgården lht  
    Trädgården lht[?]  
    Trädgården lht  
    Trädgården lht  
    Träntjärn torp  
    Träntjärn lht  
    Träntjärnstorp, se Träntjärn Saknas  
    Träntjärnstorpet torp  
    Tälludden torp  
    Törntorp lht  
    Törntorp lht  
    Törntorp boställe  
    Törntorp lht  
    Udden gård  
    Udden lht  
    Ulleberg torp  
    Ulleberg lht  
    Uppsättaretorpet lht  
    Uppsättaretorpet avs  
    Utterbäcken torplägenhet  
    Uttervik lht[?]  
    Uttervik lht  
    Uttratorpet torp  
    Vall torplht  
    Vall tlht  
    Vall avs  
    Valltorp f.d. lht  
    Valltorp lht  
    Valltorp f.d. torp  
    Valltorp boställe  
    Valltorp avs  
    Valltorp lht  
    Vassen, se Långvassen Saknas  
    Wassen lht  
    Vekhyttan by  
    Vekhyttan hytta  
    Vekhyttan gd  
    Vekhyttan gd  
    Vekhyttan by  
    Vekhyttan Saknas  
    Vekhyttan by  
    Vekhyttan by  
    Vekhyttan by  
    Vekhyttan by  
    Vekhyttan by  
    Vekhyttan by /Se  
    Vekhytte skala avs.  
    Velamshyttan gd  
    Welamshyttan gård  
    Velamshyttan gård  
    Velamshyttan gd  
    Venen bebyggelse  
    Vikerstorp torp  
    Vikestorp lht  
    Vikerstorp torp  
    Viksta avs  
    Villan lht  
    Villingsberg tlht  
    Vilsta lht  
    Winstensbotten lht  
    Vinterbron lht  
    Vinterbron lht  
    Norra Vinterbron lht  
    Vinterbron, Norra avs  
    Södra Vinterbron torplägenhet  
    Vinterbron, Södra lht  
    Vinterkärret avs  
    Vinterkärrskogen avs  
    Vintersn kärr boställe  
    Vreten hmd  
    Vreten gård  
    Vreten lht  
    Vreten boställen  
    Vreten lht  
    Våmängen avs  
    Västanby by  
    Västanby gd  
    Västanbytorp gd  
    Västanbytorp gd  
    Västanås gd  
    Västanås gd  
    Västanås kvarn lht och kvarn  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården avs  
    Västerängen lht  
    Västeräng(en) lht  
    Västerängen avs  
    Västra gården bebyggelse  
    Västra gården gård  
    Västra Haga lht  
    Västtorp lht  
    Västtorp avs  
    Väståskvarnen kvarn (lht)  
    Åbron avs  
    Åbytorp torp  
    Åbytorp torp  
    Ådala lht  
    Åhagen avs  
    Åkilarna gårdar  
    Åkilen lht:er  
    Åkilen torp  
    Åkilen, Norra gård  
    Åkilen lht  
    Åkilen lht  
    Åland avs  
    Ålsta lht  
    Ålsta lht  
    Ålsta avs  
    Ålunda lht  
    Ålunda lht  
    Ålunda lht  
    Ålunda lht  
    Ålunda avs  
    Ånstorp gd  
    Ånstorp gd  
    Åsen lht[?]  
    Åsen torp  
    Åsen tlht[?]  
    Åsen torp  
    Åsen lht  
    Åslyckan skogvaktarboställe  
    Åsundstorp lht  
    Åsundstorp avs  
    Åtorp lht  
    Åtorp lht  
    Åtorp avs  
    Ängatorp gd  
    Ängatorp gd  
    Ängatorpet torp  
    Ängen f.d. torp[?]  
    Ängen gård  
    Ängen, se Smedängen Saknas  
    Ängen lht  
    Ängen, se Smedkullsängen Saknas  
    Änglunda lht[?]  
    Ängalunda avs  
    Ängslätten torp  
    Ängslätten, se Ängslättstorp Saknas  
    Ängslätten hp  
    Ängslättetorp, Västra och Östra, se Ängslätten torp  
    Ängslättstorp, Västra gd  
    Ängslättstorp, Östra gd  
    Ängstorp avs  
    Ängstorp lht[?]  
    Ängstorp lht  
    Ängstorp avs  
    Äsp-, se Esp- Saknas  
    Äsplunda lht  
    Öfra Bruket Saknas  
    Ökna bebyggelse  
    Ökna by  
    Ökna gd  
    Ökna gd  
    Öna gd  
    Öna gård  
    Öna gd  
    Örtenberg lht  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården avs  
    Österäng avs  
    Österäng avs  
    Östra gården bebyggelse  
    Östra lyckan torp  
    Övratorp by  
    Öfratorp by  
    Övratorp gd  
    Övre bruket anläggning  

  ^  

Örebro läns socknar m.m.