ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kräcklinge socken : Hardemo härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 585 Naturnamn : 56 Bebyggelsenamn : 306 Naturnamn : 54
Kräklinge sn Barnbrännarestenen gränssten Kräklinge sn sn Barnbrännarestenen sten
Kräcklinge sn Barnbrännarestenen gränsmärke Förkortningar förteckning Barnbrännarestenen sten
Kräcklinge sn Barnbrännarestenen sten Förkortningar förteckning Björnabacken backe
Kräklinge sn Barnbrännesten gränsmärke /Se Kräcklinge sn Brudvägen väg
Kräklinge socken Bast Måssen Saknas Kräcklinge pinnar inbyggarbeteckning Brudavägen väg
Kräklinge sn Dunsmossen mosse (?) Pinnar inbyggarbeteckning Brunnskällan Saknas
Kräklinge sn Norra Folkavi gärde gärde Kräcklinge grötaskallar inbyggarbeteckning Folkavitegen, se Via ängsteg
Kräklinge sn Folkavimon, se Kräklingemon Saknas Aspholmen avs Folkavi äng Saknas
Kräklinge sn *Folkavimon, se Kräklingemon mo (?) Backen hmd Gatekällan Saknas
Kräcklinge sn Gamla ån å Björkholmen avs Gatekällan källa
Kräcklinge sn Hägna kjärret Saknas Björnatäppan, se Björntäppan avs Goholmen höjd
Kräcklinge sn Hägrabacken terräng Björntäppan avs Kålhyttan äng
Kräklinge sn *Jwthabekx ængh jordlott Brötorp gd Hägarebacken Saknas
Kräklinge sn *Jutabäcks äng äng Bäckaskog avs Hägarebacken höjd
Kräklinge sn Kalberget kulle Bäckatorp avs Jakobsbrå väg
Kräcklinge sn Kilamossen Saknas Bäcklunda avs Jakopersrå väg
Kräklinge sn Kilamossen mosse Bäcklunda avs Jättekällan Saknas
Kräklinge sn Klingabäcken dike Bältan, se Svältan torp Jättekällan upprinning
Kräklinge sn Klovstenen sten (?) Capellet, se Kapellet gd Jättestenen sten
Kräcklinge sn Korsbergsbacken backe Clastorp torp Jättesten sten
Kräklinge sn Korsbergsbacken, se Korskulla Saknas Dalby avs Kilamossen mosse
Kräklinge sn Korsbergsbacken, se Korskulle Saknas Dangården gd Kilemossen mosse
Kräklinge sn Korskulle Saknas Edlunds, se Loviselund torp Kilamossestenen, se Barnbrännaresten Saknas
Kräklinge sn Korskulle Saknas Eketorp gd Klostarn åker
Kräklinge sn Kräcklinge äng förr äng Eketorp, Södra hmd Klostarshultet skog
Kräklinge sn *Kräkla skog, se *Kräklingemon mo Eklunda avs Klosstenarna stenar
Kräklinge sn Kräkla skog Saknas Emaus torp Knappholmen kulle
Kräcklinge sn *Kräcklinge mader sank (?) ängsmark Emmaus, se Emaus torp Korsberget Saknas
Kräcklinge sn *Kräcklinge mar terräng Eriksberg avs Korsbärget höjd
Kräcklinge sn Kräklingemon Saknas Falkenå säteri Korsbergsbacken, se Korsberget Saknas
Kräklinge sn *Kräklingemon mo (?) Falkenå säteri Korskulle, se Korsberget Saknas
Kräklinge sn Kräklingeån Saknas Fallet avs Kräcklingeån å
Kräcklinge sn Kräklings maar Saknas Fallet torp Kräcklingsån å
Kräcklinge socken *Kräcklinge äng Saknas Falltorp avs Kyngakällan Saknas
Kräcklinge socken Kräklinge ängar Saknas Falltorp bs Kyngen backe
Kräcklinge sn Kiäringe måssen Saknas Saknas gd Luttersängen Saknas
Kräcklinge sn Kiär Brännare åkssen Saknas Fattighuset fattighus Långhamrarna höjdsträckning
Kräklinge sn Kvarnabäcken bäck Finntorp avs Nalmannebrunn kärr
Kräcklinge sn Lerbo gärde gärde Fogelsången torp Nybron Saknas
Kräklinge sn Lisle Måsen Saknas Falkatorp bs Osterkakesten sten
Kräcklinge sn Limtabæks æng Saknas Falkatorp avs Prinsabacken landsvägsbacke
Kräklinge sn *Ljutabäcks äng förr äng Folkavi, Norra bebyggelse Rudbron Saknas
Kräklinge sn Nya ån, se Gamla ån Saknas Folkavi, Norra by Ruddiket Saknas
Kräklinge sn /Se Reen Moen Saknas Folkavi, Norra by Röseskogen skogsmark
Kräklinge sn Risspåren terräng Folkavi, Norra by Skvalbäcken Saknas
Kräklinge sn *Rudhu äng Folkavi, Södra by Stina-Kajsabrunn kärr
Kräcklinge sn Stacksta Kiärret Saknas Folkavi, Södra by Storholmen åkerjord
Kräcklinge sn *Store backa(?) terräng +Fridhem lht Thilmossen, se Kilamossen Saknas
Kräcklinge sn Stor Måssen Saknas Frutorp lht Vargafallet kulle
Kräcklinge sn Tampalandet ägomark Frövigården gd Via ängsteg
Kräcklinge sn Torpabäcken dike Fågelsången, se Fogelsången torp Viaån, se Kräcklingeån Saknas
Kräcklinge sn Tullstenen sten Fältväbetsgården gd Viaån Saknas
Kräcklinge sn Watta gjöl Saknas +Fördärvet bs Wiaån, se Kräkclingeån Saknas
Kräcklinge sn Wia ån Saknas Getabo, se 1 Getabro gd Ölsten sten
Kräklinge sn Väsby gärde gärde Getabro gd  
Kräcklinge sn Väsby-stenen runsten Getabro handelslokal, se Götabro handelslokal Saknas  
Kräcklinge sn   Getingstorp gd  
Kräklinge sn   Granlunda avs  
Kräcklinge sn   Grindstorp lht  
Kräcklinge sn   Grindtorp Saknas  
Kräcklinge sn   Grindtorp, se Grindstorp lht  
Kräcklinge sn   Grindtorpet, se Grindstorp lht  
Kräklinge sn   Grubbegården gd  
Kräcklinge sn   Gustafslund avs  
Kräcklinge sn   Gästgivargården gd  
Kräklinge sn   Götabro, se 1 Getabro gd  
Kräcklinge sn   Götabro handelslokal Saknas  
Kräcklinge sn /Se   Götatorpet, se Hyddan avs  
Kräcklinge sn   Haga, se Frövigården gd  
Kräklinge sn   Haga, se Hagen torp  
Kräklinge sn   Hagalund avs  
Kräcklinge sn   Hagalund avs  
Kräklinge sn   Hagalund torp  
Kräcklinge sn   Hagatorp lht  
Kräcklinge sn   Hagatorp avs  
Kräklinge sn   Hageberg avs  
Kräcklinge sn   Hagen torp  
Kräcklinge sn   Hammaren gd  
Kräcklinge sn   Harbo hmd  
Kräcklinge sn   Harbo hmd  
Kräklinge sn   Heda avs  
Kräklinge sn   Helgegården gd  
Kräcklinge sn   Husaby, se Husby by  
Kräcklinge sn   Husartorp Saknas  
Kräklinge sn   Husartorp Saknas  
Kräcklinge sn   Husartorpet f.d. torp, numera lht  
Kräcklinge sn   Husartorp Saknas  
Kräcklinge sn   Husartorp Saknas  
Kräcklinge sn   Husartorp Saknas  
Kräcklinge sn   Husartorp Saknas  
Kräcklinge sn   Husby by  
Kräcklinge sn   Husby by  
Kräklinge sn   Husby Höjen gd  
Kräcklinge sn   Husby rote kvarn och såg  
Kräcklinge sn   Huusby högen gd  
Kräklinge sn   Hyddan avs  
Kräklinge sn   Högen gd  
Kräklinge socken /Se   Höglunda lht  
Kräcklinge sn   Höglunda avs  
Kräcklinge sn   Högsätter gd  
Kräcklinge sn   Högtorp avs  
Kräcklinge sn   Högtorp torp  
Kräklinge socken   Högtorp torp  
Kräcklinge sn   Höjden statarstuga  
Kräklinge sn   Höjen, se 1 Högen gd  
Kräklinge sn   Hökholmen gd  
Kräklinge sn   Ingelstorp gd  
Kräcklinge sn   Jonhalvagården gd  
Kräcklinge sn   Jonsgården gd  
Kräcklinge sn   Jönsagården, se Jonsgården gd  
Kräklinge sn   Kapellet gd  
Kräcklinge sn   Saknas gd  
Kräklinge sn   Kilamossen, se Kilmossen torp  
Kräklinge sn   Kilmossen torp  
Kräcklinge sn   Kilastorp, se Folkatorp bs  
Kräcklinge sn   Klockarebostaden Saknas  
Kräklinge sn   Klockaregården, se Klockarebostaden Saknas  
Kräklinge sn   Klastorp, se Clastorp torp  
Kräklinge sn   Knutstorp gd  
Kräklinge sn   Konradslund avs  
Kräklinge sn   Kristinelund avs  
Kräklinge sn   Kroggården, se Gästgivargården gd  
Kräklinge sn   +Kroken bs  
Kräcklinge sn /Se   Krono Stomhemman, se Stomgården gd  
Kräcklinge sn /Se   Kräcklinge bebyggelse  
Kräklinge sn /Se   Kräcklinge by  
Kräcklinge sn /Se   Kräcklinge by  
Kräcklinge sn /Se   Kräcklinge rote rote  
Kräklinge sn /Se   Saknas Saknas  
Kräklinge sn /Se   Kräcklingebyn, se Kräcklinge by  
Kräcklinge prosteri f. prosteri   Kullen bebyggelse  
Brötorp Saknas   Kullen, se Stomgården gd  
Brötorp Saknas   Kvarntorp bebyggelse  
Bröttorpet Saknas   Kvarntorp by  
Brötorp gård   Kvarntorp gd  
Eketorp Saknas   Kvarntorp torp  
Eketorp Saknas   Saknas gd  
Falkenå (förr Nackatorp) hg   Källtorp avs  
Falkenå Saknas   Lerbo gd  
Falkenå hg   Lerbo gd  
Falkenå hrgds   Lillgården bebyggelse  
Falkenå hgd   Limhult avs  
Falkenå (förr Nacketorp) by   Lindgrensgården, se Lindgrensgården gd  
Nacketorp Saknas   Lindgrensgården gd  
Falkenå, förr Nakkatorp herrgård   Lindhult, se Limhult avs  
Falkenå gd   Lindsborg avs  
Falkenå gd   Loviselund torp  
Falkenå Saknas   Loviselund torp  
Falkenå, (Nackatorp) hg   Luckan hmd  
Falkenå hg   Luckebro, se Luckan hmd  
Falkenå hg   Luggavi by  
Falkenå Saknas   Luggavi bebyggelse  
Falkenå (f. Nacketorp) hg   Luggavi by  
Falkenå, Nackatorp Saknas   Luggavi, Lilla = 1 Luggavi gd  
Saknas Saknas   Luggavi, stora gdr  
Falkenå eller Nacketorp Saknas   Lund avs  
Falkenå, Nacketorp Saknas   Lund avs  
Falkenå hg   Lugnet bs  
Falkenå herrgård   Lund statstuga  
Falkenå herrgård   Långhamra Saknas  
Falkenå gods   Lägenheten jtp  
Falkenå, Nacketorp Saknas   Manhem avs  
Falkenå herrgård   Mejeriet mejeri  
Folkavi by   Mellangården gd  
Folkavi by   Mellangården gd  
Folkavi by   Motorp avs  
Folkavi by   Myrbo jtp  
Folkavi by   Månsagården gd  
Folkavi by   Månsagården, se Månsagården gd  
Folkavi by   Nacketorp säteri  
Folkavi by   Nalovi by  
Folkavi by   Nalavi by  
Folkavi by   Nalavi by  
Folkavi by   Nalavibacken, se Dalby avs  
Folkavi by   Nalavi rote Saknas  
Folkavi by   Niksagården gd  
Folkavi by   Nilsagården, se Niksagården gd  
Folkavi by   Nilsagården gd  
Folkavi by   Norra Folkavi rote Saknas  
Folkavi by   Norrgården gd  
Folkavi, Norra och Södra byar   Norrgården bebyggelse  
Folkavi by   Norrgården gd  
Folkavi by   Norrgården gd  
Folkavi by   Norrgården gd  
Folkavi, norra by   Nygård hmd  
Folkavi, Norra by   Nysäter, Nysätter avs  
Folkavi, Norra by   Nysätter avs  
Folkavi, Norra gd   Nytorp torp  
Folkavi, Norra o. Södra byar   Nytorpet, se Nytorp torp  
Folkavi, Norra o. Södra byar   Nästgården, se Nästsörgården gd  
Folkavi, Södra by   Nästsörgården gd  
Folkavi, Södra by   Oxeln, se Oxeltorp hmd  
Folkavi, Södra by   Oxeltorp hmd  
Folkavi, Norra by   Perstorp torp  
Folkavi, Norra by   Perstorp, Lilla, se Perstorp, Södra lht  
Folkavi (numera Norra o. Södra) byar /Se   Perstorp, Södra lht  
Folkavi by   +Pilbo Saknas  
Folkavi, Södra gd:ar   Prästegården, se Prästgården gd  
Norra Folkavi by   Prästgården gd  
Norra Folkavi by   Prästgården gd  
Folkavi, Norra by   Raskagården gd  
Södra Folkavi gd   Raskogården, se Raskagården gd  
Folkavi, Södra by   Räfstängan, se Hagatorp jtp  
Folkavi, Södra by   Rävslängan, se Hagatorp avs  
Folkavi by   Rösan lht (handelslokal)  
Folkavi by   Rösan bebyggelse  
Folkavi, Norra by   Saknas Saknas  
Folkavi, Södra by   Salfeldtska slöjdskolan bebyggelse  
Folkavi by   Sand torp  
Folkavi, Norra by   Sandsjön lht  
Folkavi by   Sandslätten jtp  
Folkavi, N. o. S. byar   Sjömarkagården gd  
Folkavi, N. o. S. byar   Skoftesta by  
Folkavi, Norra by   Skogalund avs  
Folkavi, Södra by   Skogalund avs  
Folkavi by?   +Skogatorp, se +Skogatorpet jtp  
Folkavi by   +Skogatorpet jtp  
Folkavi, Norra gård   Skogsberg avs  
Folkavi, Norra by   Skogstorp avs  
?Folkavi, Södra by   Skogstorp avs  
Folkavi, Norra Saknas   Skogstorp torp  
Folkavi, Norra Saknas   Skolhus Saknas  
Folkavi, Norra Saknas   Skolhuset skolhus o. lärarbostad  
Folkavi, Norra Saknas   Skolhuset, se Skolhustomten avs  
Folkavi, Norra förteckning   Skolhustomten avs  
Folkavi, Södra Saknas   Skolmästareboställe, se Gästgivargården gd  
Folkavi, Södra förteckning   Skolmästaregården, se Skolhuset skolhus o. lärarbostad  
Folkavi, Södra Saknas   Skrivaregården, se Luggavi, Lilla gd  
Folkavi, Södra Saknas   Skälshult, se Skärshult gd  
Folkavi, Södra Saknas   Skärshult gd  
Folkavi, Södra förteckning   Skörmarkagården, se Sjömarkagården gd  
Folkavi by   Sköttinge by  
Folkavi by   Skötninge, se 1-2 Sköttinge by  
Folkavi, Norra by   Smedstorp gd  
Folkavi by /Se   Snytan torp  
Folkavi by /Se   Soldattorp torp  
Folkavi by /Se   Soldattorp Saknas  
Folkavi, N:a o. S:a byar /Se   Soldattorp Saknas  
Folkavi by /Se   Soldattorp Saknas  
Getabro gård   Soldattorp Saknas  
Getabro gd   Soldattorp Saknas  
Getabro gd   Soldattorp Saknas  
Getabro by   Soldattorp Saknas  
Getabro gd   Soldattorp Saknas  
Getabro gd /Se   Soldattorp Saknas  
Getabro gård /Se   Soldattorp Saknas  
Getingstorp by   Soldattorp f.d. torp, numera lht  
Gytinstorp, se Getingstorp by   Soldattorp lht  
Götabro Saknas   Soldattorpet soldattorp  
Götabro Saknas   Soldattorp Saknas  
Götabro Saknas   Stenåsen hmd  
Götabro Saknas   Stomgården gd  
Götabro gård /Se   Stomhemman, se Stomgården gd  
Getingstorp Saknas   Stommen, se Stormen jtp  
Göthebro, se Getabro gd   Storgården gd  
Hammar gd /Se   Storgården gd  
Hammaren Saknas   Storgården gd  
Hammaren gd /Se   Stormen torp  
Husby by   Stränstorp gård  
Husby by   Strängstorp gd  
Husby by   Strömsberg lht  
Husby by   Strömsborg, se Strömsberg lht  
Husby by   Svältan torp  
Husby gd   Sången, se Fogelsången torp  
Husby by   Säbygården gd  
Husby by   Säbygården gd  
Husby by   Södergården gd  
Husby by?   Södra Folkavi rote Saknas  
Husby gd   Sörby by  
?Husby by   Sörby by  
?Husby gd   Sörby, se Västanbäck Saknas  
Husby Saknas   Sörgården gd  
Husby Saknas   Sörgården gd  
Husby Saknas   Sörgården gd  
Husby Saknas   Sörgården gd  
Husby förteckning   Sörgården gd  
Husby by   Sörgården gd  
Husby by   Tabor avs  
Husby by   Thilmossen jtp  
Husby by   Torp by  
Husby gd /Se   Torp by  
Husby by /Se   Torplunda gd  
Husby by /Se   Torps rote Saknas  
?Höjen hg   Tyresgården gd  
Högen Saknas   Utängstegen lht  
Högen Saknas   Vasatorpet torp  
Högen Saknas   Via kvarnen Saknas  
Högen Saknas   Via nedre kvarn och såg Saknas  
Höjen hrgd   Via nedre kvarn och såg Saknas  
Höjen herrgård   Vilhelmsberg lht  
Hökholmen Saknas   Väsby by  
Hökholmen Saknas   Västanbäck gd  
Ingelstorp by?   Västanlid hmd  
Ingelstorp by   Västergården gd  
Ingelstorp by   Västergården, se Nästsörgården gd  
Ingelstorp by   Västergården gd  
Ingelstorp by   Västra gården, se Västergården gd  
Ingelstorp by   Västås hus  
Ingelstorp by   Åkermansgården gd  
Ingelstorp by   Åskfallet jtp  
Ingelstorp Saknas   Ähltorpet, se Ältorp Saknas  
Ingelstorp Saknas   Ältorp Saknas  
Ingelstorp Saknas   Ängatorp lht  
Kapellet Saknas   Östergården gd  
Kapellet gd   Östergården gd  
Kapellsg. Saknas   Östra gården, se Östergården gd  
Kapellet Saknas      
Kapellet Saknas      
Kapellet Saknas      
Klockaregård Saknas      
Klockaregård Saknas      
Knutstorp Saknas      
Knutstorp Saknas      
Kräklinge by o. sn      
Kräcklinge by o. sn      
Kräklinge äng Saknas      
Kräcklinge by      
Kräcklinge by      
Kräklinge by      
Kräklinge by      
Kräklinge by      
Kräklinge by      
Kräklinge by      
Kräklinge by      
Kräklinge by      
Kräklinge by      
Kräcklinge by      
Kräcklinge by      
Kräcklinge Saknas      
Kräcklinge Saknas      
Kräcklinge Saknas      
Kräcklinge Saknas      
Kräcklinge Saknas      
Kräcklinge by      
Kräcklinge förteckning      
Kräklinge by /Se      
?Kvarntorp by      
Kvarntorp Saknas      
Kvarntorp gd      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Kvarntorp el. Kvarnen Saknas      
?Lerbo gård      
»ludhgudawi», se Luggavi beb      
Luggavi by      
Luggavi by      
Luggavi hg      
Luggavi by      
Luggavi by      
Luggavi by      
Luggavi, Stora o. Lilla gdar      
Luggavi hg      
Luggavi by      
Luggavi by      
Luggavi, Lilla o. Stora gdar      
Luggavi, (numera Lilla o. Stora Luggavi) gdr      
Luggavi by      
Luggavi by      
Luggavi by      
Luggavi by      
Luggavi by      
Luggavi by      
?Luggavi by      
Luggavi by      
Luggavi by      
Luggavi by      
Luggavi by      
Luggavi by      
Luggavi by?      
Luggavi by      
Luggavi by      
Luggavi by      
Luggavi by?      
Luggavi by?      
?Luggavi by      
Luggavi Saknas      
Luggavi hg      
Luggavi Saknas      
Luggavi Saknas      
Luggavi Saknas      
Luggavi Saknas      
Luggavi förteckning      
Luggavi by      
Luggavi by      
Luggavi by      
Luggavi by      
Luggavi by      
Luggavi by /Se      
Luggavi by /Se      
Luggavi herrgård /Se      
Luggavi by /Se      
Luggavi by /Se      
Luggavi by /Se      
Luggavi by /Se      
Luggavi by /Se      
Luggavi, L. o. St. byar /Se      
Luggavi by /Se      
Luggavi by /Se      
Luggavi by /Se      
Luggavi, L. o. St. gd:ar /Se      
Luggavi by /Se      
Luggavi by /Se      
Luggavi by /Se      
Luggavi Soldattorp torp      
Lydge, se Luggavi by      
Maria Magdalenas kapell Saknas      
Nackatorp, se Falkenå hg      
Nacketorp Saknas      
Nalavi by      
Nalavi by      
Nalavi by      
Nalavi by      
Nalavi by      
Nalavi by      
Nalavi by      
Nalavi by      
Nalavi by      
Nalavi by      
Nalavi by      
Nalavi by      
Nalavi Saknas      
Närdewij Saknas      
Nalavi by      
Nalavi by      
Nalavi by      
Nærdeweij Saknas      
Närdavij Saknas      
Nalavi by      
Nalavi Saknas      
Nalavi by      
Nalavi by      
Nalavi Saknas      
Nalavi Saknas      
Saknas Saknas      
Nalavi Saknas      
Nalavi Saknas      
Nalavi by /Se      
Nalavi by      
Nalavi förteckning      
Nalavi bost      
Nalavi by      
Nalavi by /Se      
Nalavi by /Se      
Nalavi by /Se      
Nalavi by /Se      
Nalavi by /Se      
Nalavi by /Se      
Nalavi by /Se      
Nalavi by /Se      
Nalavi by /Se      
Nalavi by /Se      
Nalavi by /Se      
Nalavi by /Se      
Nalaviberg by /Se      
Nedergård Saknas      
Nibbele Saknas      
»nyærdhawj», se Nalavi beb      
Nærdhaui, se Nalavi by      
Nærdhewij, se Nalavi by      
»siggatorp» beb      
[Siggatorp] Saknas      
»siggatorp» beb      
Skinnaretorp Saknas      
Skoftesta hg      
Skoftesta hgd      
Skoftesta hgd      
Skoftesta gd      
Skoftesta gd      
Skoftesta hg      
Skoftesta hg      
Skoftesta Saknas      
Skoftesta hg o. by      
Skoftesta herrgård      
Skoftesta Saknas      
Skoftesta Saknas      
Skoftesta Saknas      
Skoftesta hrgd      
Skoftesta hrgd?      
Skoftesta herrgård      
Skoftesta hrgd      
Skoftesta gård /Se      
Skoftesta Saknas /Se      
Skoftesta by /Se      
Skoftesta gd /Se      
Sköttinge gd      
Sköttninge Saknas      
Sköttningen Saknas      
Sköttninge Saknas      
Sköttninge Saknas      
Smedstorp Saknas      
Smedstorp Saknas      
*Stora gården gd      
»store gardhen» gd      
Strängstorp Saknas      
Strängstorp gd      
Strängstorp Saknas /Se      
Strängstorp gd /Se      
Strängstorp gd /Se      
Sörby frälssegårdh gd      
Säbygården gd      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
?Sörby by      
Sörby by      
?Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Söderby Saknas      
Söderby Saknas      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby förteckning      
?Torp gd      
?Torp by      
?Torp gd      
Torp by      
Torp by      
Torp hg      
Torp by      
?Torp gd      
?Torp gd      
Torp by      
Torp gd      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp gd      
Torp gd      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
?Torp by      
?Torp by      
Torp by      
Torpa Saknas      
Torp Saknas      
Torp by      
Torp Saknas      
Torp by?      
Torp by      
Torp förteckning      
Torp by /Se      
Torplunda Saknas      
Saknas Saknas      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby hg      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby hg      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby Saknas      
Väsby Saknas      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by /Se      
Västanbäck by      
Västanbäck by      
Vestanbäck by      
Västanbäck by      
Västanbäck Saknas      
Västanbäck Saknas      
Västanbäck by      
Vestanbäck by      
Västergården, se Luggavi gd      
»væstersta gardhenom» gd      
[Å] Saknas      
Åkroken Saknas      
Östergården, se Luggavi gd      

  ^  

Örebro läns socknar m.m.