ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ekeby socken : Sköllersta härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 210 Naturnamn : 55 Bebyggelsenamn : 193 Naturnamn : 131
Ekeby sn o. gd(?) Arkadien terräng o. ägomark Ekeby socken sn Ekeby sn förklaringar
Ekeby sn Aspeglappen terräng Ekeby sn Ekeby sn förklaringar
?Ekeby sn Backatomten Saknas Ekeby sn Andahaget skogsmark
Ekeby sn Bergabacken ägomark Ekeby socken Backåkrarna åkrar
Ekeby sn Björkakärret ägomark Ekeby lerben inbyggarbeteckning Baggafors dike
Ekeby socken Björkaskogen skog(?) kviga inbyggarbeteckning Ballväntabacken, se Stockabacken Saknas
?Ekeby socken Brygghusängen ägomark lerben inbyggarbeteckning Bergabacken backe
Ekeby socken Ekebymossen Saknas tofshöns inbyggarbeteckning Bergsåkrarna åkrar
Ekeby sn Fallapussen terräng Alaborg lht Björkakärret äng (kärr-), slåtter
Ekeby sn Fallängen ägomark Annelund torp Björkaskogen skog
Ekeby socken Finnlyckan Saknas /Se Aspeglappan torp Björkebacken, se Torsbacken Saknas
Ekeby sn Frejas backe fornlämning /Se Atterlingstorp torp Brännan ängsmark
Ekeby sn /Se Frommestafallen ägomark Battebo utjordar Bäckdalen plats
Ekeby sn Fyrmokällan källa Berget lht Bäcklumpar åkrar
Ekeby sn *Gällerstakärret f.d. kärr(?) Bergvik lht Bäcktäpporna åkrar
Ekeby sn /Se Haget ägomark Björka by Bäckåkrarna åkrar
Ekeby sn Holmen terräng Björka husartorp torp Dalma(rk)sbacken backe
Ekeby sn Hultafallet terräng Björkaskogen småställen Dalmarsåkrarna, Norra åkrar
Ekeby sn Hultet terräng Björkens, se Björka husartorp Saknas Dalmarsåkrarna, Södra åkrar
Ekeby sn Hyttan terräng Björklunda lht Ekebymyren, se Myren Saknas
Ekeby sn Kilgårdsängen ägomark Björkmo, se Björka husartorp Saknas Fallapussen, se Luderpussen Saknas
Ekeby sn Koängsbäcken bäck Boängen gd Fattigstugbacken backe
Ekeby sn Kvismaren, Västra f.d. sjö Bygget lht Femstenarösan stenrös
Ekeby sn Kvismaren, Västra förr sjö Bäckdalen lht Flaterna Saknas
Ekeby sn Kvismaren, Västra f.d. sjö Bäcketorp, se Bäcktorp Saknas Frommestabäcken bäck
Ekeby sn Kvismaren, Västra f.d. sjö Bäcktorp lht Fyrmokällan källa
Ekeby sn Kvismaren, Västra f.d. sjö Dragongården gd Gatåkrarna åkrar
Ekeby sn Kvismaren, Västra f.d. sjö Ekeby by Hagen hagmark
Ekeby sn Kvismaren, Västra förr sjö Ekeby by Havreängstegarna Saknas
Ekeby sn Kvismaren, Västra f.d. sjö Ekeby by, se Ekeby Saknas Hultafallet skogsmark
Ekeby sn Kölnabacken terräng m. fornlämning /Se Ekenäs, se Eknäs Saknas Hultsskogen skog
Ekeby sn Ledkällaren terräng (?) Eketorp lht Humlegårdsbacken backe med grustag
Ekeby sn Mellanängen ägomark Eklunda lht Humleåkrarna åkrar
?Ekeby sn Mikaelstäppan terräng Eknäs lht Hästafallet hage (backe)
Ekeby sn Mokärret kärr Elinsberg lht Hästhagastenen sten
Ekeby sn Mosjön torrlagd sjö Elinsborg, se Elinsberg Saknas Högtorpamossen mosse
Ekeby sn Mosjön f.d. sjö Elimskapellet Saknas Kaplansbacken backe
Ekeby sn Mosjön f.d. sjö Eneby f.d. säteri Kilsbacken backe
Ekeby sn Mosjön förr sjö Eriksholm torp Kodöden kärr(håla)
Ekeby sn Mosjön f.d. sjö Erikslund lht Kohagen hage
Ekeby sn Mosjön f.d. sjö Erikslund, se Hyttan Saknas Kajtäppan åkertäppa
Ekeby sn Norra backar ägomark Fagerbjörka by Krokarna åkrar
Ekeby sn Nubbakrogen ägomark Fagerlunda lht Krok och Wallbyskiftena åkrar
Ekeby sn /Se Näsbygraven dike Fagersanna lht Kroktvärorna åkrar
Ekeby sn /Se Odenslund fornlämning Falkenbergsgården Saknas Kyrkestyckena åkrar
Ekeby sn /Se W Quisman, se Kvismaren, Västra f.d. sjö Fallet torp Källarebacken backe
Arkadien Saknas Rasskogen terräng(?) Framnäs lht Käringerudsbäcken bäck
Björka by Rävabacken ägomark Fridhem lht Kärrhagen hage
Björka by Skettmo kyrka flyttblock Fridsborg lht Kölnabacken backe o. hage
Björka by Tolebacke ägomark Fristugorna förr stuga Kölnaåkrarna åkrar
Björka by Udden ägomark Frogesta by Larsmagnusagölen göl
Björka by Ugglekulle terräng Frogesta soldattorp lht Lenåkrarna åkrar
Björka by Västerängen ägomark Frommesta by Leran åker o. åkerväg
Björka Saknas /Se Österängen ägomark Frommestafallen ställen Lillängen äng [f.d.]
Boda Saknas Östra backen fornlämning /Se Frosta, se Frogesta Saknas Lingakärret kärr
Saknas Saknas   Fröberga hmd Luderpussen kärr(göl)
Saknas Saknas   Fåglasången, se Hagalund Saknas Löten åker
Saknas Saknas   Gamla Björkens, se Björka husartorp Saknas Lövebacken, se Torsbacken Saknas
Brotorp Saknas   Gropa, se Gropen Saknas Mellanbacken backe
Brotorp Saknas   Gropen bs Mellantegarna åkrar
»Brotorp» lgter   Gölinge gd Mokärret kärr-skog, delvis odl.
Saknas Saknas   Haga lht Mossastyckena åkrar
»Bättaretorp» Saknas   Haga traktsbenämning Mossbybröten äng
Ekeby by o. sn   Hagaberg lht Myren slätt
?Ekeby by, sn   Hagalund torp Myrtegarna åkrar
Ekeby by   Hagalund lht Måsastyckena, se Mossastyckena Saknas
Ekeby by /Se   Hagalund lht Mölan källa
Ekeby by o sn   Haget gd Möltäppan åker
Ekeby by   Hagstugan torp Mölåkrarna åkrar
Ekeby by   Haksatorpet, se Skogalund Saknas Mölängen äng
Ekeby by   Haxatorpet, se Skogalund Saknas Norra backarna backe
Ekeby kyrka kyrka   Himmeln, se Holmen Saknas Norrgärdet Saknas
Ekeby kyrka kyrka   Holmen förr torp Nubbabron bro
Enaby Saknas   Hultafallet förr torp Nyängen [äng]
Enaby Saknas   Hultet torp Nyängsåkrarna åkrar
Enaby Saknas   Hyttan torp Näsbygraven dike
Fagerbiörk Saknas   Härsselgärdet, se Hässlegärdet Saknas Nävestakärret kärrdrag
Finnlyckan Saknas   Hässlegärdet gd Odenslund backe
Frogesta Saknas   Höglunda lht Onnahaget, se Andahaget Saknas
Frogesta by /Se   Högsätter lht Oxelvärstabäcken Saknas
Frogesta by /Se   Högtorp by Prästabäcken bäck
Frommesta by   Högtorps skola Saknas Pumkullaplogara åkrar
Frommesta by   Högtorps soldattorp torp Pörtesåkrarna åkrar
Frommesta by   Höjden lht Raskogsbacken backe
Frommesta by   Johansdal lht Redvägen väg
Frommesta by   Johanslund lht Roddledabacken backe
Fromesta by   Jonslund, se Björka husartorp Saknas Rod(d)leden dalgång
Fromesta Saknas   Jonsonstorpet, se Johanslund Saknas Roled ..., se Roddled ... Saknas
Frommesta by /Se   Kaplansgården komministergård Ränlaåkrarna åkrar
Frommesta by /Se   Kappetorp gårdar Rävvägen, se Redvägen väg
Fermo Saknas   Kapptorp, Norra gd Saretäppan täppa, inhägnad
Fröberga Saknas   Kapptorp, Södra gd Sjökärret kärr
Fröberga by   Karlsholm lht Sjökärret ängsmark
Fröberga by /Se   Kilsgården Saknas Skarven sten
Fröberga gård /Se   Klockaren utjordar Skettmo kyrka sten
Fröberga by /Se   Kvarntorp gd Skomakaråkrarna, se Skomakarvrån Saknas
Frötorp Saknas   Kvarntorp, se Närkes Kvarntorp poststn o. trafikplats Skomakarvrån åkrar
Gölinge Saknas   Källtorp lht Smedbacken, se Smedjebacken Saknas
Gölinge Saknas   Käringerud f.d. gd Smedgärdet, se Smegärdet Saknas
Gölinge by   Kärrhagen, se Eketorp Saknas Smegärdet åker
Gölinge gd /Se   Kärvingerud, se Käringerud Saknas Smed(je)backen backe
Gölinge gd /Se   Kävestalyckan gd Spångskärret kärr
Hässelgärdet Saknas   Led f.d. by Stretabacken backe
Hässelgärdet Saknas   Loviseberg lht Stretarna åkrar
Hässelgärdet Saknas   Loviseholm Saknas Sumparna åkrar
?Högtorp by   Lugnet lht Sångavägen väg
Högtorp by   Lundby lht Sörängsbacken bäck
Högtorp Saknas   Lundstorp lht Tallåkrarna åkrar
Högtorp by   Lyckan, se Kävestalyckan Saknas Tjurabrötakällan källa
Kapptorp by   Lyngda lht Tjurabröten »backe»
Kapptorp Saknas   Löve gd Tjuvavägen, se Tjyvavägen väg (vinterväg)
Kapptorp Saknas   Lövetorp lht Tjyvavägen väg (vinterväg)
Kvarntorp Saknas   Marieberg lht Tolebacken, se Torlebacken Saknas
Kvarntorp Saknas   Mon torp Torlebacken backe
Kvarntorp gård   Mörkret Saknas Torparna åkrar
Saknas Saknas   Norrgården gård Torsbacken backe
Käringemad by   Norrgården, se Toresta Saknas Tranåsen plats
Kärringerud Saknas   Nubben förr torp Tvärorna åkrar
Kärringerud Saknas   Nybo lht Ulfstorpabäcken bäck
Käringerud by   Nybygge förr torp Wallbyskiftena åkrar
Kärringerud Saknas   Nyhagen torp Vallbyskiftena, se Krok och Wallbyskiftena Saknas
Käringerud f.d. gd /Se   Nyhagen lht Vilstenarna stenar
Led by   Nynäs gods Vilstensbacken backe
Led by   Nynäs säteri Vilstensåkrarna åkrar
Led by   Nynäs säteri Västerängen ängsmark
Led by   Nyttorp lht Västra vrån åkrar
Led by   Närkes Kvarntorp poststation Ånnahaget, se Andahaget Saknas
Led Saknas   Närkes Kvarntorp trafikplats Åsnatäppakällan källa
Led Saknas   Näsby gd Åsnatäppan täppa
Led by   Nävesta bebyggelse Ängabacken backe
Leran Saknas   Nävesta by Östgötadundrorna åkrar
Leran Saknas   Oskarslund, se Toresta soldattorp Saknas  
Saknas Saknas   Oxelvärsta gd  
Löve Saknas   Perstorp Saknas  
Löve Saknas   Prästgården Saknas  
Saknas Saknas   Rastorp hmn  
Nynäs gd   Replyckan, se Kävestalyckan Saknas  
Nynäs Saknas   Ridvägen, se Redvägen Saknas  
Nynäs herrgård   Ringstorp torp  
Nynäs herrgård   Rosenlund lht  
Nynäs gods /Se   Rosenlund lht  
Nynäs Saknas   Rothållet gårdar  
Näsby gård   Rusthållet gårdar  
Näsby gd   Rösan torp  
Näsby gård   Röstäppan lht  
Näsby gård   Röven förr torp  
?Näsby by   Sandvik lht  
Näsby Saknas   Saras gård gd  
Näsby Saknas   Skallbjörka, se Skarbjörka Saknas  
Näsby gd   Skarbjörka gd  
?Nävesta by   Skoga lht  
Näfvesta by?   Skogaholm torp  
?Nävesta by   Skogaholm lht  
Nävesta by   Skogalund lht  
Nävesta Saknas   Skogen torp  
Nävesta samhälle /Se   Skoglunda lht  
Oxelverstad Saknas   Skogstorp lht  
Oxelvärsta Saknas   Skrällfallet torp  
Oxelvärsta Saknas   Skyttegården gd  
Oxelvärsta by /Se   Snåret torp  
Saknas Saknas   Sofieberg lht  
Ragalstorp Saknas   Strupen förr torp  
Rastorp Saknas   Svaneberg lht  
Saknas Saknas   Sången, se Hagalund Saknas  
Skarbjörka gård   Söderlundatorpet, se Elinsberg Saknas  
Skarbjörke gårdar   Södra gården gd  
Skarbjörka gård   Sörgården gård  
Skarbjörka gd:ar   Sörgården, se Södergården Saknas  
Skarbjörka Saknas   Sörgården, se Toresta Saknas  
Skarbjörka gd   Sörsätter gd  
Saknas Saknas   Torsta bebyggelse  
Saknas Saknas   Toresta by  
Saknas Saknas   Toresta soldattorp torp  
Sörsäter Saknas   Torpet, se Tynningstorp Saknas  
Sörsäter Saknas   Torpmanstorpet, se Eklunda Saknas  
Sörsäter by   Torsta, se Toresta Saknas  
»Södra gården» gd   Tranåsen förr torp  
[Torsta] Saknas   Tynningstorp gd  
Torsta by   Udden torp  
Torsta by   Ulfstorp, se Ulfsberg el. -torp Saknas  
Torsta by   Ulfsberg el. Ulfstorp gd  
Torsta Saknas   Vabäcken lht (t)  
Torsta Saknas   Vallby gårdar  
Torsta by /Se   Varbäcken Saknas  
Tynningstorp Saknas   Vilhelmsberg lht  
Tynningstorp gd /Se   Åby gårdar  
Ulvsberg Saknas   Åbyholm lht  
Ulvstorp Saknas   Åbylund gd  
Ulvstorp gård   Åbytorp torp  
Vallby by   Ålsta by  
Vallby Saknas   Ålsta torp  
Vallby by   Ålunda torp  
Vallby Saknas   Östersätter gd  
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by /Se      
Vallby by /Se      
Saknas Saknas      
Åby Saknas      
Åby Saknas      
Åby by      
Ålsta Saknas      
Ålsta Saknas      
Ålsta by?      
Ålsta by /Se      
Östersäter Saknas      
Östersäter Saknas      
Östersäter gård      
Östersäter gd      

  ^  

Örebro läns socknar m.m.