ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norrbyås socken : Sköllersta härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 241 Naturnamn : 55 Bebyggelsenamn : 125 Naturnamn : 98
Nerboas, se Norrbyås sn Bäcktorp terräng o. ägomark Saknas Saknas Afrika åker
Nerboås, se Norrbyås sn Djursbäcken bäck Norrbyås sn Asphaget hage
Närboås, se Norrbyås sn Fruholmen terräng Norrbyås sn Björnebacken backe
Norrbyås sn *Gellersta kärr kärr Norrbyås sn Bombackagärdet åker
Norrbyås sn *Gellerstakärret f.d. kärr(?) havragastar inbyggarbeteckning Bykören?, se Bökören Saknas
Norrbyås sn Hagakällan källa Norrbyåsare inbyggarbeteckning Bökören backe
Norrbyås sn Hammarsån å Adolfsberg lht Dammsängen åker, förr äng
Norrbyås sn Huffudlösse torpett, se Huvudlösetegen ängsmark(?) Almsätter lht Domhagabacken backe
Norrbyås sn »Huffudlössetorpett», se Huvudlösetegen Saknas Alvhem lht Ekeby grustag Saknas
Norrbyås sn »Hufvwulösa», se Huvudlösetegen Saknas Alvhyddan bebyggelse Ekhagen åker
Norrbyås sn Husön Saknas Andreelund lht Fjärndels hag statställen
Norrbyås sn Huvudlösetegen ängsmark(?) /Se Anstorp torp Fruholmen backe
Norrbyås sn /Se Huvudlösetegen äng /Se Asplunda lht Fruholmen, se Jungfruholmen kärrbacke
Norrbyås sn Hökärret ägomark Barkatorp torp Fårhagen hage
Norrbyås sn Insula Nærbodas, se Slottsholmen Saknas Berga lht Föremålen åker
Norrbyås sn Jutahällen bergkulle Björklund bs Gristabacken backe
Norrbyås sn Jutahällen berg /Se Björklunda lht Gråtarna åker, förr ängelyckan
Norrbyås sn Kvismaren, Västra f.d. sjö Björkemo förr torp Grötkrukan åker
Norrbyås sn Kvismaren, Västra förr sjö Björknäs lht Gubbatäppan skog
Norrbyås sn Kvismaren, Västra f.d. sjö Blomberget lht Gunnarstorpaängen äng
Norrbyås sn Kvismaren, Västra f.d. sjö Blomtorp torp Hammarsmossen del av mosse
Norrbyås sn Kvismaren, Västra f.d. sjö Bäcketorp, se Bäcktorp Saknas Harakällan källa
Norrbyås sn Kvismaren, Västra f.d. sjö Bäcktorp lht Hidingstabacken backe
Norrbyås sn Kvismaren, Västra förr sjö Dammsätter torp Hidingstabäcken bäck
Norrbyås sn Kvismaren, Västra f.d. sjö Domaregården gd Hidingsta äng, se Ängen Saknas
Norrbyås sn Kvismaren, Östra f.d. sjö Domhagen bebyggelse Hinderstorpaängen åker, förr äng
Norrbyås sn Kvismaren, Östra förr sjö Domhagen, se Dumhagen Saknas Huvudlösategen äng
Norrbyås sn Kvismaren, Östra f.d. sjö Domhagen, Lilla förr gd Hästhagen, se Fårhagen Saknas
Norrbyås sn Kvismaren, Östra f.d. sjö Dumhagen gd Hökärret äng
Norrboås sn Kvismaren, Östra f.d. sjö Dumhagen, Lilla, se Domhagen, Lilla Saknas Jungfrubacken backe
Norrbyås sn Kvismaren, Östra f.d. sjö Dumhagen, Stora, se Dumhagen Saknas Jungfruholmen kärrbacke
Norrbyås sn Kvismaren, Östra förr sjö Ekeberg lht Jungfruholmen kärrbacke
Norrbyås sn Kvismaren, Östra f.d. sjö Eriksberg lht Jutahällen backe, berg
Norrbyås sn Kvismaren sjö /Se Erstorp förr torp Kanalen kanal
Norrbyås sn Löten ägomark Fjärndelen gd Kanalen kanal
Norrbyås sn Lövkullen naturminne Fridhem missionshus Kalvhagen åker
Norrbyås sn Mosjön f. sjö Fridhem skolhus skolhus Karlstorp Lilla åker
Norrbyås sn *Närboåsen ås Föremålen ängsteg Klockaretegen åker
Norrbyås sn Närbo ö, se Ön by Gottgöl gd Kohagarna hagar
Norrbyås sn W Quisman, se Kvismaren, Västra f.d. sjö Gunnarstorp gd Kosspussen kärr
Norrbyås sn Öster Qwismaren, se Kvismaren, Östra f.d. sjö Gärstalund lht Kungsholmen, se Stora holmen Saknas
Norrbyås sn Skeppfota kyrka flyttblock Hagalund lht Kvismaren, Västra f.d. sjö
Norrbyås sn Skrabbängen äng Hagalund lht Kvismaren, Östra f.d. sjö
Norrbyås sn Slottsholmen kulle Hagstugan torp Källelamunken åker
Norrbyås sn Slottsholmen kulle Hidingsta by Lankhagen skog, förr oxbete
Norrbyås sn Slottsholmen kulle Hidingsta by Lindholmen backe
Norrbyås sn /Se Slottsholmen kulle /Se Hidingstabacken ställen Lindorna åker
Norrbyås sn /Se Sörön, se Husön Saknas Hidingsta bönhus bönhus Luffarebacken backe
Norrbyås sn /Se Sörön terräng Hidingsta gård gd Långörn backe
Norrbyås sn /Se Tomastorp terräng Hidingsta station jvst Löten äng
Norrbyås sn /Se Torsholm terräng o. ägomark Hildingsberg torp Majtorp åker
Norrbyås sn /Se Valltorpet terräng Hinderstorp gd Mellangärdet åker
Norrbyås sn /Se Åslaholmen terräng Husartorpet torp Norra skogen skog
Norrbyås sn /Se Ängfallet ägomark Husön gd Nya ängvägen väg
Norrbyås sn /Se Öby kulle fornlämning Huvudlöstegen ängsteg Nyckelkällan källa
Norrbyås sn /Se   Högsätter lht Oskarsberg skogsmark
Norrbyås sn /Se   Johannisberg förr torp Oxhagen åker o. hage
Norrbyås sn /Se   Karlstorp, se Karltorp Saknas Oxhaget hage
Norrbyås sn /Se   Karlstorp, Lilla förr torp Oxkärret åker
Norrbyås sn /Se   Karlslund bebyggelse Prästebol säteri
Norrbyås sn /Se   Karltorp gd Pälsorna åkerstycken
Norrbyås sn /Se   Karltorp Stora, se Karltorp Saknas Rasakällan källa
Norrbyås sn /Se   Karstorp, se Karltorp Saknas Sandbergsbacken backe
Norrbyås gd o. sn /Se   Klockaretegen ängsteg Sandtorps skog skog
Norrbyås sn /Se   Kvismarens station jvgst Sjöfota kyrka sten
Norrbyås sn /Se   Källelamunken ängsteg Skarven backe o. sten
Norrbyås sn /Se   Lisätter gd Skeppsbacka kyrka sten
Norrbyås sn /Se   Lysinge gd Skrabbängen åker, förr äng
Norrbyås kyrka kyrka /Se   Lövdalen lht Slungafallet åker
Norrbyås sn /Se   Lövsta lht Smedtäppan åker
Norrbyås sn /Se   Marielund, se Nybygget Saknas Stengårdskärret åker
Norrbyås socken /Se   Norrbyås gd Stenstorpa hag skogshage
Norrbyås socken /Se   Norrgården gd Stora holmen backe
Norrbyås sn /Se   Norrsätter lht Strupen plats
Norrbyås sn /Se   Norrtorp lht Södra berget backe
Norrbyås sn /Se   Nyberg bebyggelse Södra skogen skog
Närboås = Norrbyås sn /Se   Nybygget bebyggelse Sörbyängen åker (äng)
Norrbyås sn /Se   Nybygget, Lilla förr torp Torsholm backe
Domaregården hemman   Nygrannagården gd Toveskogen skog
Domhagen gd   Nysätter lht Trollberget berg
Dumhagen gd   Nytorp lht Trumbacken backe
Förmålen Saknas   Oskarsborg (skogsmark) Trumbacken backe
Gottagölla Saknas   Perstorp lht Trumstenarna stenar
Gottagölla Saknas   Rosenlund lht Trätevrån åker
Gottagölla Saknas   Rosenlund lht Vattekonstabacken backe
Godtgöl by   Rostorp torp Västra gärdet åkrar
Gottgöl, St. o. L. torp   Sandfallet torp Västra lindorna åkrar
Gottgöl by   Sandhagen lht Åkerhagarna hagar
Gottgöl tp /Se   Sandmon lht Åslaholmen backe
Gottgöl torp /Se   Sandtorp bebyggelse Älmerudängen äng
Gottasätter, se Gottagölla Saknas   Sandtorp lht Ängbacken backe
Gottagölla Saknas   Segerstorp, se Segoldstorp Saknas Ängen åker
Gunnarstorp Saknas   Segoldstorp torp Ängen åker
Gunnarstorp Saknas   Sjölund lht Ängfallet åkerbacke
Gunnarstorp gd   Skogalund lht Ängstugbacken backe
Gunnarstorp gd   Skräddaregår(de)n gd Öby kulle, se Stora holmen Saknas
Hendrikstorp Saknas   Spånga lht Östra skogen åkrar
Hendrikstorp äldre namnform för Hinderstorp   Stenbo lht Östra slätten åker
?Hidingsta by   Stenstorp torp  
[Hidinsta] = Hidingsta Saknas   Stensätter lht  
Hidingsta by   Stensätter lht  
Hidingsta by   Stentorp, se Stenstorp Saknas  
Hidingsta by   Storgården gd  
Hidingsta by   Storsätter torp  
Hidingsta by   Stortorp by  
Hidingsta by   Stortorp station jvgst  
Hidingsta by   Strupen förr lht  
Hidingsta by   Sätertorp lht  
Saknas Saknas   Sörby äng, säteri o. by  
Hidingsta by   Sörbytorp torp  
Hidingsta by   Sörön lht  
Hidingsta by /Se   Tegelbruket tegelbruk  
Hidingsta by /Se   Tomastorp torp  
Hidingsta by /Se   Tomastorp, se Tomastorp Saknas  
Hidingsta by /Se   Tovetorp gd  
Hidingsta by /Se   Vallatorpet, se Karltorp, Lilla Saknas  
Hidingsta by /Se   Vassfabriken, se Nyberg Saknas  
Hinderstorp gd   Åsen by  
Hinderstorp gd /Se   Åsen, se Norrbyås Saknas  
Hinderstorp gd /Se   Älmerud gd  
Hinderstorp gd /Se   Ängdalen lht  
Hovgården gd   Ängfallet torp  
Husön Saknas   Ängstugan förr torp  
Husön gd /Se   Ön by  
Husön gd   Östersätter lht  
Husön gd /Se      
Husön gd /Se      
Husön gd /Se      
Karlstorp Saknas      
Karlstorp Saknas      
Karlstorp, St. o. L. torp      
Saknas Saknas      
Källelamunken Saknas      
Källelamunken Saknas      
Lillsätern äldre namnform för Lisätter      
Lisätter Saknas      
Lisätter Saknas      
Lisäter = Lisätter Saknas      
Lisätter by?      
Lisätter gd /Se      
Lisätter gd /Se      
Lysinge gd /Se      
Lysinge gd /Se      
Lysinge gd /Se      
Lysinge gd /Se      
Lysinge gd /Se      
Norrbyås by      
Norrbyås Saknas      
Norrbyås Saknas      
Norrbyås hemman      
Norrbyås lg /Se      
Saknas Saknas      
Närboås = Norrbyås sn /Se      
Närboås, se Norrbyås hemman      
*Nærboø, se Ön by      
Närboö, se Öna by      
Prestaåttingen Saknas      
Prästebol Saknas      
Prästebol Saknas      
Prestegården Saknas      
Roestorp = Rostorp torp?      
Rostorp Saknas      
Rostorp torp?      
Segolstorp Saknas      
Segolstorp gd /Se      
Stora Torp, se Stortorp by      
Storgården Saknas      
Storsäter = Storsätter Saknas      
Storsätter by?      
?Stortorp by      
?Stortorp by      
Stortorp Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Stortorp by      
Stortorp Saknas      
Stortorp by      
Stortorp Saknas      
Stortorp Saknas      
Stortorp Saknas      
Stortorp Saknas      
Stortorp by      
Stortorp by      
Stortorp by /Se      
Stortorp by /Se      
Stortorp by /Se      
Stortorp by      
Stortorp by      
Stortorp by      
Stortorp by      
Stortorp by      
Stortorp by      
Södra byn, se Sörby by      
Sörby hg      
?Sörby by      
?Sörby hg      
Sörby by      
Sörby hg      
Sörby gd      
Sörby Saknas      
Sörby Saknas      
Sörby hg, by      
Sörby herrgård      
Sörby herrgård?      
Sörby herrgård      
Sörby herrgård      
Sörby herrgård      
Sörby by      
Sörby by /Se      
Torp, se Stortorp by      
Torp = Gunnarstorp Saknas      
Torp i Nærboahs, se Stortorp Saknas      
Tovetorp by      
Tovetorp by      
Tovetorp by      
?Åsen by      
Åsen Saknas      
Åsen Saknas      
Åsen by      
Åsen Saknas      
Åsen by      
Åsen by      
Elmerud gd?      
Elmerud Saknas      
Älmerud gd      
Älmerud gd /Se      
Älmaryd äldre namnform för Älmerud      
Älmetorp äldre namn för Älmerud      
*Økne gd      
Ökna Saknas      
Ön gd      
Ön by      
Nerboö Saknas      
Ön Saknas      
Nerboö Saknas      
Ön Saknas      
Ön Saknas      
Ön by      
Ön Saknas /Se      
Öna by /Se      
?Östansjö by      

  ^  

Örebro läns socknar m.m.