ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hidinge socken : Edsbergs härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 244 Naturnamn : 595 Bebyggelsenamn : 731 Naturnamn : 597
Hidinge sn Alfallet ägomark Hidinge socken sn Hidinge sn förklaringar
Hidinge sn Allmänningsviken vik Hidinge sn förklaringar Acksjöbäcken, se Falkabäcken bäck
Hidinge sn Allmänningsviken vik Hidinge sn förklaringar Allmänningen Saknas
Hidinge Saknas Amen...nge Mås...n, se Fallmossen mosse Nummerförteckning förteckning Allmänningsviken vik
Hidinge by Andmossen mosse Nummerförteckning förteckning Allmänningsviken vik
Hidinge by, sn Annersas mosse Saknas Nummerförteckning förteckning Annersas mosse mosse
Hidinge sn o. by Anundabråten Saknas Nummerförteckning förteckning Arvaby skog skogslott
Hidinge sn /Se Anundabråten, se Höga hed Saknas Nummerförteckning förteckning Bergaängen ängsmark
Hidinge sn Asphöjden höjd Nummerförteckning förteckning Bergamossen mosse
Hidinge sn Backen terräng Nummerförteckning förteckning Bergen, se Kilsbergen Saknas
?Hidinge kyrkby Baggatorpet ägomark Nummerförteckning förteckning Bergsbron bro
Hidinge by? Bastukärret kärr Nummerförteckning förteckning Bergtjärn tjärn
Hidinge sn Bergstjärnen sjö Nummerförteckning förteckning Björntjärnen, Västra sjö
Hidinge sn Bergtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Bergtjärn tjärn
Hidinge sn Björnmossen mosse Nummerförteckning förteckning Björnmossen mosse
Hidinge sn Björnmossen mosse Nummerförteckning förteckning Björntjärn, Västra tjärn
Hidinge by Björntjärnen, Västra o. Östra sjöar Förkortningar förteckning Björntjärn, Västra sjö
Hidinge sn Björntjärnen, Västra sjö Kommentar förteckning Björntjärn, Östra tjärn
Hidinge sn Björntjärnen, Östra sjö Kommentar förteckning Boåsen höjd
Hidinge sn Blåsaberget berg Kommentar förteckning Björntjärn, Östra tjärn
Hidinge sn Bockön ö Kommentar förteckning Björntjärnen, Östra o Västra sjöar
Hidinge sn Borgen, se Klunkhytte skans fornborg Kommentar förteckning Björntjärnarna sjöar
Hidinge sn Bromossen mosse Typord förteckning Björntjärnsbäcken bäck
Hidinge sn Brända kvarn förr kvarn Hidinge sn Björntjärnsmossen mosse
Hidinge sn Brända kvarn terräng Hidinge socken sn Blodstensudden udde
Hidinge sn o. by Bränningsmossen mosse Hidinge socken Blomholmarna holmar
Hÿdingis Saknas Båraberget berg Hidinge tjuvar inbyggarbeteckning Blå bergen, se Kilsbergen Saknas
Hidinge sn Båsbergen berg Hidinge tjuvar inbyggarbeteckning Borgen stenröse
Hidinge sn Bäckakärret kärr Hidinge män inbyggarbeteckning Bockön ö
Hidinge sn Bäckmossen mosse Adolfsberg lht Borgen, se Klunkhytte skans Saknas
Hidinge sn Bäcksände terräng Adolfsberg avs Boåsen höjd
Hidinge sn /Se Dalebo terräng Alfallet torp Brickebacken landsvägsbacke
Hidinge sn o by *Dalkarls röset gränsmärke Alfallet lht Brickebacken backe
Hidinge sn Dammsjömossen mosse Alkärrstorp, se Älkärrstorp Saknas Bromossen mosse
Hidinge sn Dammsjömossen mosse Allmänningen, se Trumö Saknas Bromossen mosse
Hidinge sn Dammsjömossen mosse Anneberg lht Bromossen mosse
Hidinge sn Dammsjömossen mosse Apeltorp gård Brottet, se Stenbrottet Saknas
Hidinge sn Dammsjön sjö Apeltorp bebyggelse Bryckarmossen mosse
Hidinge sn Dammsjön sjö Asklunda lht Bryckarmossen mosse
Hidinge sn Dammsjön sjö Asphaga lht Bryggargårdsmossen [?] se Bryckarmossen Saknas
Hidinge sn Dammsjön sjö Backa hmd Bränningsmossen mosse
Hidinge sn /Se Dammsjötorpet terräng Backa lht Brännmossen mosse
Hidinge sn /Se Dammviken vik Backen torp Bränslan terräng
Hidinge sn /Se Dansarkullen kulle Backen, Västra lht Bäckgrenen terräng
Hidinge sn /Se Djupadal terräng Backen, Östra lht Bäckgrenamossen mosse
Hidinge sn /Se Dydammskärret kärr Baggetorp lht Bäckmossen mosse
Hidinge sn /Se Elgsiön, se Älgtjärnen tjärn Baggetorp lht Bärlemossen mosse
Hidinge sn /Se Emundehög Saknas Baståsen bs Bäsfallet terräng
Björntjärn gd Engsjön, se Ängasjön sjö Berga, se Bergatorpet Saknas Carlmossen, se Karlmossen Saknas
Biörnekiern Saknas Falkadammen damm Bergaliden torp? Dammen damm
Biörnekiärn Saknas Falkadammen damm Bergaliden avs Dammsjömossarna, se Dammsjömossen Saknas
Brohult Saknas Fallmossen mosse Bergatorpet torp Dammsjöbäcken bäck
Dalatorp Saknas Fiskelösen sjö Bergatorpet lht Dammsjöbäcken bäck
Dallet Saknas Fisklösen sjö Bergbron torp Dammsjömossen mosse
Ekeberg Saknas Flahultet skogsmark Berget torp Dammsjömossen mosse
Guntinffna Saknas Flatjärnen tjärn Berget lht Dammsjön sjö
Guntinfa Saknas Flatlandsmossen mosse Berget avs Dammsjön sjö
Hidinge by Flängkullen berg Bergsbron avs Dammsjön sjö
Hidinge by Fräkenmossen mosse Bergslagen Saknas Dammsjön sjö
Hidinge by Sion Stora Frännen, se Storsjön sjö Björkelund lht Västra Dammsjön sjö
Hidinge by Fröjdetallen fridlyst botaniskt naturminne Björkkullen avs Dammsjön Västra, se Västersjön Saknas
Hidinge by? Fuxbo terräng Björklunda lht Dammsjön, Norra o Dammsjön, Södra, se Dammsjön Saknas
Hidinge by Fuxboudden udde Björnfallet torp Dammsjön sjöar
Hidinge Saknas Galtryggen terräng Björnfallet lht Dammviken vik
Hidinge by /Se Garphytteån å Björntjärn gård Dragontjärn tjärn
Hidingebro Saknas Garphytteån å(?) Björntjärn gård Drögviken vik
Hidingebro stn Gilsåssjön sjö Björntjärn, Västra, Björntjärn, Östra Saknas Dunkärret kärrmark
?Holmsjön gdar Gilsåssjön sjö Björntjärn, Östra, se Björntjärn Saknas Emten Mellan sjö
Holmsjön gd? Gilsåssjön sjö Björntorp lägenheter Falkabäcken bäck
Holmsjön gd Gilsåssjön sjö Björntorp avs Falkadammen sjö och regleringsdamm
Holmsjön Saknas Gilsåssjön sjö Björntorp avs Fisklösbäcken bäck
Hällehyttan by? Gilsåssjön sjö Blomsterhult lht Fisklösen sjö
Haraslocketårpesta Saknas Glasögat tjärn Bo, se Bergatorpet Saknas Fisklösen sjö
Harislÿckon Saknas Glätten terräng Botten, se Nästabotten Saknas Fisklösen sjö
Hårnequarnen Saknas Gråbo terräng Brogården bebyggelse Fisklösen skogstjärn
Högesetter Saknas Gråbobäcken bäck Brogården avs Flatjärn tjärn
Högsäter gd Norra GräsEmpten, se Norr-Ämten sjö Bregården, Norra, Brogården, Södra Saknas Flatlandsmossen mosse
Högsäter gd Gräsemten, se Norr-Ämten tjärn Brohult lht Flängkullen höjd
Klunckhÿtta Saknas *Gräsämten tjärn Brohult lht Fornborgen, se Klunkhytte skans Saknas
Klunkhÿttan Saknas Gubbakullarna terräng Bruket, se Villingsberg Saknas Forsbron bro
Klunkhyttan by Gubbmossen mosse Bruket, se Lannabruk Saknas Forsen fors
Klunkhyttan by Gunlandsviken vik Bygget stat.bost. Fortorget öppen plats
Klunkhyttan by Guntjugälven älv Bygget lht Fräkenmossen mosse
*Koppartorp Saknas Gustav-Karlstorpet terräng Bygget lht Fräkenmossen mosse
*Kopparatorp »torp» Gäddtjärnen sjö Bygården gård Fräkenmossen mosse
*Kopparatorp Saknas Gäddtjärnen sjö Bygården avs Fuxboudden udde
Korsgata Saknas Gäddtjärnen göl Bygården avs Garphytteån å
Korsgata Saknas Gäddtjärnen, Norra göl Bygården avs Gatan väg
Kretta Saknas Gäddtjärnen, Södra göl Byn, se Hidingeby Saknas Gatmunnen ställe
Kretta by Gäddtjärnsbäcken bäck Byn, se Lekhyttan Saknas Gillertjärn tjärn
Kuarnet Saknas Hagabergsdrågen dal Bäck lht Gillertjärn tjärn
Kuarnet Saknas Hagabergsviken vik Bäck lht Gillren terräng
Kiermsön Saknas Hallaberg berg (?) Bäckalund avs Gilsåssjön sjö
Kärmsön by Halvarsviken vik Bäcketorp torp Gilsåssjön sjö
Kärmsön gd:ar /Se Hammarsberg udde Bäcketorp lht Gilsåssjön sjö
Lanna by Hartassdrågen sänka Bäcksände lht? Gilsösundet sund
Lanna by Havrefallet terräng Bäcktorp, se Bäcketorp Saknas Gjustjärn, se Ljustjärn Saknas
?Lanna by Hedingsbro, se Hidingebro bro Bäsebo torp Gjutöarna öar
Lanna by Herråsen terräng (?) Bäsebo lht Glasögat tjärn
Lanna by Hidingebro bro Bäsebo lht Gråbobäcken bäck
Lanna by Hidinge brunn Saknas Börjelsgården fastighet Gubbäcken bäck
Lanna by Hidinge täppor Saknas Börjesgården gård Gubbmossen mosse
Lanna by Hidinge täppor Saknas /Se Börstorp, se Knutstorp Saknas Gunlandsviken vik
Lekeberg by /Se Hidingskärret kärr Börstorp, se Knutstorp Saknas Guntjugtjärnarna skogstjärnar
Lekeberg by /Se Himmelsfält, se Högahed Saknas Charlottenlund avs Guntjugälven älv
Lekeberg by /Se Holmen, Lilla ö Dalabo torp Gäddtjärnen sjö
Lekeberg by /Se Holmen, Stora ö Dalabo lht Gäddtjärn tjärn
Lekebergs hyttegård, se Lekhyttan by Holmsjön sjö Dalströmstorp lht Gäddtjärn tjärn
Leke masugn Saknas Holmsjön sjö Dammsjötorpet lht Gäddtjärn, Norra sjö
Lekhult Saknas Holmsjön sjö Dammsätter lht Gäddtjärn, Norra tjärn
Lekhult gd /Se Holmsjön, Stora sjö Djerfstugan, se Djärvstugan Saknas Gäddtjärn, Södra sjö
Lekeberg Saknas Holmsjön sjö Djärvstugan lht Gäddtjärn, Södra tjärn
Lekeberg by Holmsjön sjö Domaregården gård Gäddtjärnarna sjöar
Lekeberg by? Holmsjön sjö Domaregården avs Gäddtjärnarna Saknas
Lekeberget, Lekeberg Saknas Holmsjön, Lilla sjö Dubergstorpet lht Gäddtjärnen skogstjärn
Lekeberg by *Holmsjön, Lilla sjö Dubergstorpet lht Gäddtjärnsbäcken bäck
Lekaberg by /Se Homåsen, se ?Högmossen mosse Ekeberg gård Gäddtjärnsbäcken bäck
Lekhyttan by Hopaskogen skog Ekeberg gård Gälludden, se Hjälludden Saknas
Lekhyttan by Hultåsen ås Elinsro avs Gästgivarkorset vägkorsning
Lekhyttan by Hummelstångsmossen mosse Eriksberg avs Hackhemsrösena stenrösen
Leckhÿttan Saknas Hundgropskärret kärr Eriksberg lht Hagabergsbäcken bäck
Lekhÿttan, Lekhyttan Saknas Hunnakullen kulle Eriksberg avs Hagabergsdrågen dal
Lekhyttan by Hween måsen, se Venåsarna skogsmark Eriksberg avs Halvfarabacken backe
Lekhyttan by Håkasudden udde Eriksberg torp Hammaren terräng
Lekhyttan by Hålmossen mosse Eriksberg avs Herrudden udde
Lekhyttan by Hålputten göl /Se Erikslund avs Herråsen ås
Lekhyttan by Hägnafallet terräng Erikslund avs Hidingebro bro
Lekhyttan by Hälshyttebrud botaniskt naturminne Erikslund avs Hidingebäcken bäck
Lekhyttan by Höga hed, se Lanna högar Saknas Erikslund avs Hidinge kalkverk anläggning
Lekhyttan by Högahed Saknas Esstorp avs Hjälludden udde
Lekhyttan by Höhaheedh Saknas Esstorp avs Holmarna, se Holmen, Lilla Saknas
Lekhyttan by Högahed Saknas Esstorp avs Holmen, Lilla holme
Lekhyttan by Högahed Saknas Falkbo avs Holmen, Stora holme
Lekhyttan by /Se Höga hed Saknas Fallermo lht Holmsjöbäcken bäck
Löfbråten Saknas Höga hed Saknas Fallet torp Holmsjömossen mosse
Lövbråten gd /Se Högmossen mosse Fallet torp Holmsjön, St. (o) L. sjöar
Moen, Mon Saknas ?Högmossen mosse Fallet torp Holmsjön, Lilla sjö
[Myckelby] Saknas Högmossen mosse Fallet lht Holmsjön, Lilla sjö
*Myklaby by Högmossen mosse Fallet, se Lekhyttefallet, Älgtjärnsfallet Saknas Holmsjön, Stora sjö
Mårtenstorp Saknas Högmossen mosse Falltorp avs Holmsjön, Stora sjö
Mårtenstorp by Högtorp triangelpunkt Falltorp avs Hultåsen ås
Nordländan gd /Se Hölpölen göl Falltorp torp Hummelstångsmossen mosse
Norrnääs Saknas Hömossen, se Högmossen mosse Falltorp lht Hundgropskärret kärr
Nyhyttan by Hömossen mosse Falluma torp Hyttskogen skogslott
Nÿhÿttan, Nyhyttan Saknas Hömossen mosse Fnuggen hmd Hyttåbron bro
[Vÿckhÿtta] Saknas Hömåsen, se Högmossen mosse Fogdegården gård Hyttån, se Lekhytteån Saknas
Nyhyttan by Igeltjärn tjärn /Se Fogdegården avs Håkafallet bärställe
Nyhyttan by Igeltjärnen tjärn Forsgården lht Håkas udde udde
Nyhyttan by? Igeltjärnen sjö Framnäs avs Hålmossen mosse
Nyhyttan by Igeltjärnen sjö Fridhem lht Hålmossen mosse
Raffualstörp, se Rastorp by Igeltjärnen tjärn Fulluma, se Fallermo Saknas Hålmossen mosse
Rastorp by Igeltjärnsbäcken bäcken Funkhammar lht Hålorna terräng
Rastorp by Intagskärret ägomark Furulund avs Högarna terräng
Raffualdzt. Saknas Isbäcken bäck Fuxbo, se Fuxboudden Saknas Hölpölen tjärn
Raffualdzt. Saknas Islandskärret kärr Fyrkanten avs Högmossen, se Hömossen Saknas
Runsåsen Saknas Jämmermossen mosse Fyrkanten avs Hömossbäcken bäck
Runsåsen Saknas Jönsaberget berg Gamla kyrkan, se Hidinge gamla kyrka Saknas Hömossen mosse
Runsåsen gd? Jönsamossen mosse Gammalbro avs Hömossen mosse
Selvad, se Sälven by Jönsatorpet terräng Gammelbo avs Igeltjärnen sjö
Sellvalla, se Sälven by Karl Alfreds berg berg Gatan torp Igeltjärn tjärn
Sellvalla, se Sälven gd Karlsborg terräng Gatan torp Igeltjärn tjärn
Selwada, se Sälven by Karlmossen mosse Gatan lht Igeltjärn tjärn
Skermaret Saknas Siön Kiermen, se Kärmen sjö Gatan lht Igeltjärnen sjö
Skermaret Saknas Siön Kiermen, se Kärmen Saknas Gerdstorp avs Igeltjärnsbäcken bäck
Skermaret Saknas Kiermen, se Kärmen sjö Gerdstorp avs Igeltjärnsmossen mosse
Skärmartorp by /Se Kiermen, se Kärmen sjö Gjuteriet, se Nyhyttan Saknas Islandskärret kärr
Smedstorp Saknas Kierrmen, se Kärmen sjö Granberga avs Jut-, se Gjut- Saknas
Smedstorp gd? *Klinta fly sjö Granberga avs Järntorget öppen plats
Smedstorp gd Klockarberget berg Granhult lht Jönsamossen mosse
Swarttekär Saknas Klockarbergsmossen mosse Gripsholm lht Jönsamossen mosse
Swarttekär Saknas Klunkhytteskans fornborg Gripsholm avs Kalkberget kalkbrott
Svartkärr by Klunkhytte-skans skans Groplyckan lht Kalkverket, se Hidinge kalkverk Saknas
Svensboda Saknas Klunkhytte skans fornborg Groplyckan avs Kalmossen, se Karlmossen Saknas
Svensboda by /Se Kokärret kärr Gruvfodgegården, se Fogdegården Saknas Karlmossen mosse
Svenshyttan by Kolhuskärrret kärr Gråbo torp Karlmossen mosse
Svenshyttan by Konghalskiern, se Kungshallasjön Saknas Gräsfallet torp Karlmossen mosse
Svenshÿttan, Svenshyttan Saknas Kopjen terräng Gräsfallet lht Katte-Kelis backe terräng
Svenshÿttan, Svenshyttan Saknas Korsmossen mosse Gräsängen lht Katte-Kelis backe terräng
Svenshyttan by Kosimssjön sjö Guntjugan gård Kilsbergen bergssträckning
Svenshyttan by Kossatjärnen göl Guntjugan gård Kilsbergen Saknas
Svenshyttan by Kringelhult, Stora terräng (?) Gustafsberg avs Klintbäcken bäck
Sÿbbahÿckian Saknas Krog terräng Gustavslund, se Gustavsnäs Saknas Klinten, se Lekhytte klint Saknas
Sälven by Krokdrågen dal Gustavsnäs lht Klockarberget berg
Sälven by Kronotall Saknas Gärdes-, se Gerds-, Saknas Klockarbergsmossen mosse
Sialwad Saknas *Kronotallen gränsmärke Gärdet bs Klunkhytteskogen, Klunkhytte skog Saknas
Sällven by Kulan, Västra terräng Gästgivaregården gård Klunkhytte allmänning allmänning
Sälven by Kulan, Östra terräng Haga lht Klunkhytte skans fornborg
Sälven by Kulbäcken bäck Hagalund hmd Klunkhytte skans Saknas
Siælwadhi = Sällven Saknas Kulbäcksdammen göl Hagalund lht Klunkhytte skans Saknas
Sellevalla by Kungseken Saknas Hagalund avs Knutstorpsbäcken bäck
Sälven by Kungshallamossen mosse Hagby avs Kolarbäcken bäck
Sälven by Kungshallasjön sjö Hagen torp Kolhusudden udde
Sälven by Kungshallasjön göl Hagen lht Kolpebacken landsvägsbacke
Sälven by Kungshattsviken vik Hagen torp Koludden udde
Sellevalla by Kvarnbäcken bäck Hagen lht Komossen mosse
Sälfven by Kvarnsjön sjö Haget torp Korsmossen mosse
Sälvan Saknas Kvarnsjön sjö Haget lht Kosimmen sjö
Sälfna Saknas Kvrnon, se Kärmen sjö Hallaberg lht Kosimmen sjö
Säflna Saknas Kyrkmossen mosse Hallaborg avs Kosimmen sjö
Sälfna Saknas Kärmen sjö Hallagården bebyggelse Kosimossen mosse
Sälfven by? Kärmen sjö Hallagården avs Kosimssjön, se Kosimmen Saknas
Sälven by /Se Kärmen sjö Havrefallet torp Kossabäcken bäck
Sälfven by? Kärmen sjö Havrefallet lht Kossatjärn tjärn
Sälfven by Kärmen sjö Herrfallet lht Kringelbäcken bäck
Sälfven by Kärmen sjö Herråsen torp Kulbäcken bäck
Sälfven by Kärmen sjö Herråsen lht Kulbäcksdammen damm (lite sjö)
Sälfven by Kärmen sjö Hidinge bebyggelse Kungsfalla Signal, se Kungshall Saknas
Sälfven by Kärmen sjö Hidingebro avs Kungshall höjd
Sälven gd /Se Kärmen sjö Hidingebron kvarnjord Kungshallamossen mosse
Sälven by /Se Kärmen sjö Hidingeby bebyggelse Kungshallasjön sjö
Sälven by /Se Kärmen sjö Hidinge gamla kyrka kyrka, kyrkoruin Kungshallasjön, se Kungshällssjön Saknas
Sättran Saknas Kärmen sjö Hidinge kalkverk lht Kungshallasjön sjö
Södra gården Saknas Kärmen sjö Hidinge kvarn, se Hidingebro Saknas Kungshällsjön, se Kungshallasjön Saknas
Torpkärn Saknas Kärmen terräng Hidinge kyrka kyrka Kungshällssjön sjö
Torpkärn Saknas Kärmen sjö /Se Hidinge bebyggelse Knutmossen mosse
Saknas Saknas Kärmenberget berg Hidinge sockens allmänning, Löfåsen Saknas Kvarnbron bro
Villingsberg bruk Kärmsömossen mosse Hidingesund lht Kvarnbäcken bäck
Villingsberg bruk? Kärmsön triangelpunkt Hidinge by Kvarnsjöbäcken bäck
Villingsberg bruk Kärmälven å Holmelund lht Kvarnsjön sjö
Villingsberg bruk Lanforsdammen damm Holmsjön gård Kvarnsjön sjö
Villingsberg bruk Lanforsmossen mosse Holmsjön gård Kvarnsjön sjö
Villingsberg bruk Lanforsmossen mosse Holmtorp gård Kvarnsjön sjö
Villingsberg samh. /Se Lanforsälven älv Holmtorp gård Kvarntorpsbron, se Kvarnbron Saknas
Villingsberg Saknas Lannaforsmåsen, se Lanforsmossen mosse Hultåsen lht Kviddtjärnen skogstjärn
Villingskullen gd Lannahögar Saknas Hunnaberget, se Hunnabergs lyckan Saknas Kyrkmossen mosse
Villingskullen Saknas Lanna högar Saknas Hunnabergs lyckan torp Kyrkmossen mosse
?Vreta by Lanna högar Saknas Hvil-, se Vil-, Saknas Kärmsön Saknas
Vreta by Lanna högar Saknas /Se Hyddan avs Kärmsön Saknas
Vreta by Lanna högar Saknas Hyddan lht Kärmen sjö
?Vreta by Lanna högar lövängar Hyddan, Lilla lht Kärmen sjö
Vreta by Lanna högar, se Höga hed Saknas Hyttebacken, se Nyhyttan Saknas Kärmen sjö
Wreta Saknas Lanna högar, se Höga hed Saknas /Se Hyttebacken lht Kärmen sjö
Vreta by Lecken, se Leken sjö Hyttfallet, se Lekhyttefallet Saknas Kärmenbäcken bäck
Wåtsjötorp Saknas Siön Lekan, se Leken sjö Nyttorpet, Norra, Nyttorpet, Södra Saknas Kärmeälven Saknas
Våtsjötorp gd Lekeberget berg Håkans, se Håkas Saknas Kärmsömossen mosse
Älgkärrstorp Saknas Lekeberget berg Håkas hmd Kärmälven å
Älgkärrstorp Saknas Lekebergs äng äng /Se Håkas lht Kärmälven å
Älgkärrstorp Saknas Leken sjö Häggen torp Kärmälven älv
Älgkärrstorp Saknas Leken sjö Häggen lht Kärrviken vik
Åleker Saknas Leken sjö Häggen, se Ringstorp Saknas Lannabäcken bäck
Saknas Saknas Leken sjö Häggen torp Lann(a)forsälven å
Äspsätter Saknas Leken sjö Häggen avs Lanna hålor vattensamlingar
Äspsäter gd /Se Leken sjö Häggen lägenheter Lannforsen fors
Öna Saknas Leken sjö Hällshyttan, se Hälshyttan Saknas Lannforsen fors
  Leken sjö Hällsta avs Lannforsdammen damm
  Leken sjö Hälshyttan gård Lannaforsmossen mosse
  Leken sjö Hälshyttan gård Lannforsmossen mosse
  Leken sjö Hässjehyttan, se Hälshyttan Saknas Lannforsälven å
  Leken sjö Hästkärret lht Lannforsälven älv
  Leken sjö Högarna, se Höglunda Saknas Lavettmossen mosse
  Leken sjö Högarna, se Lanna högar Saknas Lea terräng
  Leken sjö Höglunda hmd Lekebergsbäcken bäck
  Leken sjö Högsäter gård Lekebergshöjden höjd
  Leken sjö /Se Högsätter gård Lekegrinden grind
  Leken sjö /Se Högtorp torp Leken sjö
  Leken sjö /Se Högtorp lht Leken sjö
  Leken sjö /Se Högåsen torp Leken Saknas
  Lekhultsfallet terräng Högåsen lht Leken Saknas
  Lekhytte klint höjd Höjden lht Lekforsen fors
  Lekhytteklint berg Igeltjärnsfallet lht Lekhultsmossen mosse
  Lekhytte klint berg Intaget lht Lekhytte klint Saknas
  *Lekhyttemossen mosse Irstutegen avs Lekhytte klint höjd
  *Lekhytteskogen skog Irstategen avs Lekhytte klint höjd
  Lekhytteskogen Saknas Jordalund lht Lekhytteån å
  Lekhytteån å Järnbodarna, se Järntorget Saknas Lekhytteån å
  Lekviken vik Jönsatorpet torp Lekhytteån å
  Lena bråte, se Högahed Saknas Kalkberget avs Lekviken vik
  Lilla holmen holme Kalkberget avs Lekändan terräng
  Lillsjöhålet göl Karlsberg avs Lilla banan smalspårig järnväg
  Lillsjömossen mosse Karlshall lht Lilla holmen, se Holmen, Lilla Saknas
  Lillsjömossen, Norra mosse Karlslund avs Lilla korset, se Gästgivarkorset Saknas
  Ljustjärnen tjärn Karlslund hmd Lillsjöhålet tjärn
  Lomgölarna gölar Karlslund avs Lillsjömossen mosse
  Lomgölen göl Karlsro lht Lillån å
  Lomgölen tjärn Karlsro avs Lillån å
  Lomgölen sjö Karlstorp lht Lindbäcken bäck
  Lomgölen sjö Karlstorp avs Ljustjärnen sjö
  Lomsiön, se Lomtjärnen sjö Karlstorp avs Ljustjärnen tjärn
  Lomsjön sjö Klaraborg (-berg) lht:r Ljustjärn tjärn
  Lomtjärnen sjö Klockaregården lht Ljustjärn tjärn
  Lomtjärnen tjärn Klunkhyttan gård Lokbäcken bäck
  Lomtjärnen göl Klunkhyttan gård Lomgölarna tjärnar
  Lomtjärnsmossen mosse Klunkhyttan gård Lomgölen sjö
  Lugnet ägomark Klunkhyttan gård Lomgöln sjö
  Lunnasjön sjö Klunkhyttan gård Lomgölen tjärn
  Lunnasjön sjö Klunkhyttan gård Lomgölsbäcken bäck
  Lunnasjön sjö Klunkhytte f.d. rekognitionsskog bebyggelse Lommossen mosse
  Lunnasjön sjö Klunkhytte f.d. rekognitionsskog Saknas Lomsjöbäcken bäck
  Lupinholmen holme Klunkhutte allmänning Saknas Lomsjön sjö
  Långa mossen mosse Klunkhytte masugn ödeställe och ruin Lomsjön sjö
  Långa mossen mosse Klunkhyttetorpet, Norra lht Lomtjärn tjärn
  Långmossen mosse Klunkhyttetorpet, Södra lht Lomtjärn, se Lomsjön Saknas
  Långmossen, Lilla mosse Knipen lht Lomtjärnsbäcken bäck
  Långmossen, Stora mosse Knutstorp gård Lomtjärnsmossen mosse
  Långvik vik Knutstorp gård Lunnajsön sjö
  Långvik vik Kohagen avs Lunnasjön sjö
  Långvikskärret kärr Kojan lht Lunnasjön sjö
  Långvik, Västra vik Kommunen, se Lekebergs kommun Saknas Långmossbäcken bäck
  Långåkergruvan terräng (?) Korsgatan gård Långmossen mosse
  Länsmanskärret kärr Korsgatan gård Långmossen mosse
  Löf åhs måsen f. mosse Korsgatan gård Långmossen, Lilla mosse
  Lönnbotten terräng Kringelhult, Lilla lht? Långmossen, Stora mosse
  Lönnbottnamossen mosse Kringelhult, Stora lht Långviken vik
  Lönnefallekärret kärr Kristinelund lht Långviksbäcken bäck
  Lövhaget terräng Krogen, se Kroggården Saknas Lönnbottnamossen mosse
  Lövmossen f. mosse Kroggården gård Lönnbottnarna kolningsplats
  Lövåsbäcken bäck Kroggården avs Lövmossen mosse
  Löfåsegrufvan Saknas Kronoberg avs Lövåsbäcken bäck
  Löfåhs måsen, se Storstensmossen mosse Kronoberg avs Lövåsen ås
  Lövömossen mosse Kronoborg, se Kronoberg Saknas Lövön ö
  Lövön udde Krättan torp Marköråsen ås
  Mannön terräng Krättan lht Medskogsholmarna holmar
  Medskogsmossen mosse Krättan lht Medskogmossen mosse
  Mellan GräsEmpten, se Mell-Ämten sjö Kröken, se Vägkröken Saknas Medskogsmossen mosse
  Mell-Ämten sjö Kulan bs Medskogsmossen mosse
  Miögsjön, se Högsjön sjö Kulan bs Medskogsnäset näs
  Miögsjön, se Högsjön sjö Kulbäcken lht Mellantjärnen skogstjärn
  Mjögsjön sjö Kullefallet avs Mellanämten sjö
  Moijsiön, se Mögsjön sjö Kullen torp Metarholmen holme
  Mosstjärnen sjö Kullen lht Mjögsjön sjö
  Mosstjärnen sjö Kulltorp lht Mjögsjön, se Mögsjön Saknas
  Mosstjärnen sjö Kulltorp lht Mjölnartomten terräng
  Munc-Kåhlsmåse, se Munkagårdsmossen mosse Kvarnstugan lht Mossatjärnen tjärn
  Munkagårdsmossen mosse Kvarntorp gård Mossbäcken bäck
  Munkagårdsmossen mosse Kvarntorp gård Mossen, Långa, se Långmossen Saknas
  Murstenstjärnen, Norra sjö Kyrkan, Gamla, se Hidinge gamla kyrka Saknas Mosstjärn tjärn
  Murstenstjärnen, Norra o. Södra sjöar Kyrkan, se Hidinge kyrka Saknas Mosstjärn tjärn
  Murstenstjärnen, Norra sjö Kyrktäppan lht Mosstjärnsbäcken bäck
  Murstenstjärnen, Stora sjö Källmo avs Mossudden udde
  Murstenstjärnen, Södra sjö Källtorp lht Murstensbäcken bäck
  Märakärret ägomark Källtorp hmd Murstenstjärn, Norra tjärn
  Märd(a)sjön sjö /Se Källtorp lht Murstenstjärn, Norra tjärn
  Mögsjön sjö Kärmsön gård Murstenstjärnen, Norra skogstjärn
  Mögsjön sjö Kärmsön gård Murstenstjärn Södra tjärn
  Mögsjön sjö Kärret torp Murstenstjärn, Södra tjärn
  Mögsjön sjö Kärret lht Murstenstjärnen, Södra skogstjärn
  Mögsjön sjö Landslagen del av sn Murstenstjärnarna tjärnar
  Mögsjön sjö Landsvägslyckan avs Myrtorpsbäcken bäck
  Mögsjön sjö Lanna bebyggelse Märrknäckaren backe
  Mögsjön Saknas Lanna bebyggelse Mö-, se Mög- Saknas
  Mögsjön sjö Lanna gård Mögsjöbäcken bäck
  Mögsjön sjö Lanna gård Mögsjöhöjden höjd
  Mögsjön sjö Lanna gård Mögsjömossen mosse
  Mögsjön triangelpunkt Lannabruk pst Mögsjön triangelpunkt
  Mögsjöåsen ås Lannabruk samhälle och bruk Mögsjön sjö
  Nedre Kiärn, se Södra Murstenstjärnen sjö Lannabruks hållplats järnvägshållplats Mösjön, se Mjögsjön Saknas
  Nolhamarn, se Norrhammarsnäset skogsparti Lanna högar avs Nordviken vik
  Noren sjö Lanna högar avs Noren, Lilla sjö
  Noren sjö Lekeberg gård Noren, Lilla sjö
  Noren, Lilla o. Stora sjöar Lekeberg gård Stora Noren sjö
  Noren sjö Lekebergsbacka torp Noren, Stora sjö
  Noren, Lilla sjö Lekebergsbacka torp Noren, Stora sjö
  Noren, Stora sjö Lekebergs härad förr härad Noren sjö
  Noren, Stora sjö Lekebergs härad förr härad Noret sund
  Noren St. o. L. sjö(ar) Lekebergs kommun kommun Norrhammarsviken vik
  Noren sjö Lekeboda lht Norrämten, se Ämten, Norra Saknas
  Noren, Stora sjö Lekelund lht Norrämtsmossen, Östra mosse
  Noren sjö /Se Lekforsen lht Nybron landsvägsbro
  Noren, Stora o. Lilla sjöar /Se Lekhult gård Nybrottet kalkbrott
  Noren St:a o. L:a sjöar /Se Lekhult gård Nyhytte Allmänning allmänning
  Norhammarsälven å Lekhyttan pst Nyhytteskogen, Nyhytte skog allmänning
  Siön Norn, se Noren, Stora sjö Lekhyttan bebyggelse Nytte-, se Nyhytte- Saknas
  Norra gärdet Saknas Lekhyttan bebyggelse Närkesberg, Närkeslätten, se Närke Saknas
  Norrhammarsnäset skogsparti Lekhyttan bebyggelse Näs Allmänning allmänning
  Norrhammarsnäset udde Lekhyttan bebyggelse Nässkogen allmänning
  ?Norr-Ämten tjärn Lekhyttefallet lht Ormtjärn tjärn
  Norr-Ämten tjärn Lekviken lht Orrkojemossen mosse
  Norr-Ämten sjö Lekändan lht Orrkojemossen mosse
  Norrämtmossen, Östra mosse Lindbäcken lht Orrmossen mosse
  Norviken terräng (?) Lindhage lht Orrmossen mosse
  Nybrokärret kärr Lugnet lht Rikmossen mosse
  Nyhytte äng äng /Se Lugnet lht Rippesbäcken bäck
  Nytorp terräng (?) Lundstorp avs Rosenlundsbäcken bäck
  Nyttorp terräng Lunnagården lht Rudsjön, se Rydsjön Saknas
  Närkesskogen skog Lyckan lht Rudsjön, se Rydsjön sjö
  Ollas ägomark Lyckan, se Landsvägslyckan Saknas Runstorpsbäcken bäck
  Ormtjärnen göl Lövbråten gård Runsåsen ås
  Orrkojmossen mosse Lövbråten gård Rydsjön sjö
  Orrkojmossen mosse Lövhaget lht Rydsjön sjö
  Orrmossen mosse Lövholmen bs Rydsjömossen mosse
  Orrmossen mosse Lövholmen lht Ryssbacken backe
  Orrmossen mosse Lövsta avs Ryssjesjön, se Rydsjön Saknas
  Per-Larsatorpet ägomark Lövåsen lht Råbocken mosse
  Pettersberg terräng (Lövåsen) Vallmo lht Råmossen mosse
  Rudsjön göl Lövåsen torp Råmossen mosse
  Runsåsängarna sankmark Lövåsen lht Råmossen mosse
  Runsåsen triangelpunkt Lövåsen avs Rävmossen mosse
  Råstycketegen Saknas Lövåsen avs Rödstjärten mosse
  Saknas Saknas Lövåstegen avs Rönnudden, se Sjörstorpsudden udde
  Råbocken terräng Majsebo lht Rösholmen holme
  Rådrågen terräng Majsebo lht Rösimmsviken vik
  Råmossen mosse Marieberg lht:r Rövarbron landsvägsbro
  Råmossen mosse Masugnen, se Klunkehytte masugn Saknas Rövarbäcken bäck
  Råmossen mosse Mathildelund avs Rövareberget berg
  Rävaberget berg Medskog gård Rövareberget berg
  Rävkullen kulle Mellangården gård Rövarholmen holme
  Rävmossen mosse Mellangården gård Rövarviken vik
  Rödstjärten terräng Mellangården gård Sandbäcken bäck
  Rösimmen sjö Mellangården avs Sandbäcksviken, se Sandviken vik
  Rövareberget fornborg Mellangården bebyggelse Sandudden udde
  Rövareviken vik Mellangården avs Sandviken vik
  Safkärn, se Sävsjön sjö Mickeltorp lht Sinnerbron bro
  Sandbäcken bäck Mjärden torp Sinneråsen ås
  Sandudden udde Mjärden lht Sjöholmsviken vik
  Sjörstorpsviken vik Mon gård Sjörstorpsudden udde
  *Skilnabron gränsmärke Mon gård Sjötorpaudden udde
  Skinnskallekärret kärr Mossatorpet torp Sjötorpsudden, se Sjötorpsudden Saknas
  Skogsängsgruvan gruva(?) Mossatorpet lht Skansen, se Klunkehytte skans Saknas
  Skomakarepojken terräng Mossen, se Mossatorpet Saknas Skatberget berg
  Skomakaretjärnen tjärn Mosshaga avs Skatskytteviken vik
  Skomakaretjärnen tjärn Mosshaga avs Skenarebäcken bäck
  Skomakaretjärnen tjärn Mårtenstorp gård Skillnadsbron bro
  Skomakaretjärnen sjö Mårtenstorp gård Skillnadsbäcken bäck
  Skomakaretjärnen sjö Nedergården gård Skinkmossen mosse
  Skomakarn, se Skomakaretjärnen tjärn Nedergården gård Skinkmossen mosse
  Skomakarn, se Skomakaretjärnen sjö Nedergården, se Nedragården Saknas Skjutfältsvägen väg
  Skomakartjärn tjärn Nedragården avs Skomakaren, se Skomakartjärnen Saknas
  Storstensmossen mosse Nissebo avs Skomakartjärnen sjö
  Skvaltersbäcken bäck Nor-, se Nord- Saknas Skomakartjärn tjärn
  Skärmaremossen mosse Nord-, se Nor- Saknas Skomarkartjärnsbäcken bäck
  Skärmaremossen mosse Nordviken torp Skomarkartjärnsmossen mosse
  Skärmaremossen mosse Nordviken lht Skvaltersbäcken bäck
  Slåtterfallet terräng Nordändan gårdar Skvaltersbäcken Saknas
  Smalesjön sjö Nordängen, Västra lht Skärmarmossen mosse
  Smalesjön sjö Nordängen, Östra lht Slinthallbacken backe
  Spånarmossen mosse Norensberg avs Smalsjön sjö
  Spångaviken vik Norra gården avs Smalsjön sjö
  Spöspottmossen mosse Norrbacka avs Smalsjön sjö
  Stentjärnen tjärn Norrbacka avs Spånarmossen mosse
  Stiärmaremåsen, se Skärmaremossen mosse Norrbäcke lht Spöpotten tjärn
  Stockakärret sjö Norrbärke avs Spöpottmossen mosse
  Stockakärret kärr Norrgården gård Stenarna terräng
  Stolpabacken terräng Norrgården gård Stenbrottet kalkstensbrott
  Stora holmen holme Norrgården gård Stenbäcken bäck
  Stormossen mosse Norrgården gård Svenshytteån, Sämshytteån Saknas
  Stormossen mosse Norrgården gård Stentjärn tjärn
  Stormossen, Södra mosse Norrgården avs Stentjärn, Stentjärnarna vattendrag
  Storsjön sjö Norrgården gård Stockakärret kärr
  Storstensmossen mosse Norrgården, se Norra gården Saknas Stolpabacken landsvägsbacke
  Strasiön, se Stråsjön, Stora sjö Norrhammar, Västra lht Stora holmen, Holmen, Stora Saknas
  Lil: Strasiön, se Stråsjön, Lilla sjö Norrgården, Västra lht Stormossen, Södra mosse
  Strumpholken terräng Norrhammar, Östra lht Storstensmossen mosse
  Stråsjöbäcken bäck Norrgården, Östra lht Storån, se Svartån Saknas
  Stråsjöbäcken bäck Norrhult avs Storängsbäcken bäck
  Stråsjömosse mosse Norrhult lht Storängsmossen mosse
  Stråsjön Saknas Norrsätter avs Storängsmossen mosse
  Stråsjön sjö /Se Norsätter avs Strålsjömossen mosse
  Stråsjön, Lilla sjö Norrsätter avs Stråsjön, Lilla sjö
  Stråsjön, Lilla sjö Norrtorp lht Stråsjön, Lilla sjö
  Stråsjön, Lilla sjö Norsskogen avs Stråsjön, Stora sjö
  Stråsjön, Lilla sjö Norström lht Stråsjön, Stora sjö
  Stråsjön, Stora sjö Norändan, Södra lht Stråsjöbäcken bäck
  Stråsjön, Stora sjö Norändan, Västra lht Stråsjömossen mosse
  Stråsjön, Stora sjö Norändan, Östra lht Sundstjärn, Västra tjärn
  Stråsjön, Stora sjö Nya kyrkan, se Hidinge kyrka Saknas Sundstjärn, Östra tjärn
  Stråsjön, Stora sjö Nybrottet, se Nybrottsfallet Saknas Sundtjärn, Västra tjärn
  Stråsjön, Stora sjö Nybrottsfallet lht Sundtjärn, Östra tjärn
  Stråsjötorp terräng Nygrannagården, se Nygransgården Saknas Sundtjärnarna tjärnar
  *Stråsjövad Saknas Nygrannagården avs Sundtjärnsbäcken bäck
  *Stråsjövad gränsmärke Nygransgården gård Svartemossen mosse
  Stråsjövad gränsmärke Nyhyttan gård Svartmossen mosse
  Ståckkiern, se Stockakärret sjö Nyhyttan gård Svartsjöbäcken bäck
  Sundshålet sund Nyhyttan lht Svartsjön sjö
  Sundtjärnarna tjärnar Nyhytta allmänning del av socken Svartsjön sjö
  Svaldrågen terräng Nysäter avs Svarttjärn sjö
  Svarta bäcken bäck Nysäter avs Svarttjärnar sjö
  Svartmossen mosse Nytorp, se Gustavsnäs Saknas Svarttjärn tjärn
  Svartputten göl /Se Nytorp lht Svarttjärn tjärn
  Svartsiön, se Svarttjärnen tjärn Nytorp torp Svarttjärn, se Svartsjön vattendrag
  Svarttjärnen tjärn Nytorp lht Svarttjärnsmossen mosse
  Svarttjärnen tjärn Nyttorp avs Svartån å
  Svarttjärnen sjö Nyttorp avs Svartån å
  Svarttjärnen göl Nyäng hmd Svarvarestolen berg
  Svarttjärnen göl Nyängen avs Svarvstorn? Saknas
  Svarvstolen terräng Näs allmänning del av socken Sågbron bro
  Svensboda triangelpunkt Nästabotten torp Sågbäcken bäck
  Svensbosjön Saknas Nästabotten lht Sågdammen damm
  Säftiern, se Sävsjön sjö Pettersburg lht Sågfallet vattenfall
  Sämshytteån å Pettersburg avs Sälvbäcken bäck
  Sävsjön sjö Pettersburg avs Sämshytteån å
  Sävsjön sjö Postgården gård Sävsjöbäcken bäck
  Sävsjön sjö Postgården avs Sävsjön sjö
  Sävsjön sjö Postillan bs Sävtjärn tjärn
  Sävtjärn sjö Prästgården, se Holmtorp Saknas Sävtjärn sjö
  Södra åkern Saknas Rastorp gård Sävtjärnsbäcken bäck
  Tallemajaskåp terräng Rastorp gård Sörviken vik
  Timmerviken vik Ringstorp lht Timmersundet, Västra sund
  Timmerön ö Rokulla lht Timmersundet, Östra sund
  Toffelkärret kärr Rosenlund avs Timmerön ö
  Torget terräng Rosta avs Toffelkärret kärr
  Torptjärnen tjärn Runstorp gård Toffelbäcken bäck
  Torptjärnen sjö Runstorp gård Torget trafikplats
  Torptjärnen tjärn Runsåsen gård Torptjärn tjärn
  Torptjärnsfallet terräng Runsåsen gård Torptjärn tjärn
  Torptjärnssjön sjö Rännarfallet torp Torptjärnsbäcken bäck
  Trangärdet mosse Rännarfallet lht Torptjärnsmossen mosse
  Trangärdet gärde Rönnefallet lht Torptjärnssjön, se Torptjärn Saknas
  Trangärdet terräng Rövarbron torp Torrbomossen mosse
  *Tranmossen mosse Rövarbron lht Torrbopotten tjärn
  Tran Måsen, se Trangärdet mosse Rövartorp lht Trangårdsmossen mosse
  Travakärret kärr Rövartorp lht Trangårdsmossen mosse
  Trindmossen mosse Selltorp, se Sälltorp Saknas Trangårdsmossen mosse
  Trollkullen berg Sidney torp Trangärdet terräng
  Trumkärret kärr Sidney lht Trehörningen sjö
  Trumviken vik Sinai lht Trekanten trafikplats
  Trumökärret kärr Sippola avs Trindmossen mosse
  Trumötorpet terräng Sippola avs Trumkärret kärr
  Trunhemstorpet terräng Sjöholmen torp Trumkärret kärr
  Trännebäcken bäck Sjöholmen lht Trumkärrsbanken landsvägsbyggnad
  Trännebäcken bäck Sjölunda lht Trumkärrsbron landsvägsbyggnad
  *Trännebäcksröset gränsmärke Sjörstorp gård Trumviken vik
  Trätareön ö Sjörstorp gård Trumviken vik
  *Tullportmossen mosse Sjöstorp, se Sjörstorp Saknas Trumö kronopark
  Twägelottorna, se Tväggelåten, Stora o Lilla sjöar Sjöviken lht Trumö kronopark
  Tväggelåten, Lilla o. Stora tjärnar Sjöviken lht Trumö kronopark
  Tväggelåten, Lilla och Stora sjöar Sjöåsen = Sjöholmen och Bergaliden Saknas Truntorpsmossen mosse
  Tväggelåten, Lilla sjö Skillnadsbron lht Trännebäcken bäck
  Tväggelåten, Stora o. Lilla tjärnar Skillnadsbäcken avs Trätareön ö
  Tväggelåten, Stora o. Lilla sjöar Skillnarbäcken, se Skillnadsbäcken Saknas Tväggelottarna sjöar /Se
  Tväggelåten, Stora sjö Skillnarsbäcken avs Tväggeletten Saknas
  Tväggelåten sjö /Se Skjutfältet, se Villingsbergs skjutfält Saknas Tväggelåten, St. sjöar
  Tväggelåten, Stora o. Lilla sjöar /Se Skogalund lht Tväggelåten, Stora, Lilla sjöar
  Tväggelåten St. o. L. sjöar /Se Skogen avs Tväggelåten, Lilla sjö
  Tväggelåten sjö /Se Skogsberg lht Tväggelåten, Stora sjö
  Tväggelottarna småsjöar /Se Skogsberg avs Tväggelåten sjö
  *Ulvekullsröset gränsmärke Skogsborg (Skogsberg) lht Tvägglåtarna, se Tväggelåten Saknas
  *Ulvkulle gränsmärke Skogshyddan avs Tvärvägen genväg
  Ulvkulle berg Skogstorp avs Tyskmassen mosse
  Urberget berg Skrantås hmd Tyskmossen mosse
  Tväggelåttorna, se Tväggelåten, Stora o Lilla tjärnar Skrombo torp Tyskstenarna terräng
  Wahlstöparn vik Skrombo lht Ullingmosse mosse
  Walsiön, se Våtsjön sjö Skräddaretorp torp Urberget terräng
  Valstöpeln vik Skräddaretorp lht Valstöpeln vik
  Valstöpeln vik Skärmaretorp gård Vardammen damm
  Vardammskärret mosse Skärmaretorp gård Vardammskärret kärr
  Varghålet terräng Skärmartorpskvarnen kvarn Vasholmen holme
  Ventseltjärnen göl Skärmartorpssågen såg Vattendelaren ås
  Venåsarna skogsmark Smalspåret, Villingsbergs skjutfält Saknas Ventseltjärn tjärn
  Villingen, Lilla sjö Smedstorp gård Villingen, Lilla sjö
  Villingen, Lilla sjö Smedstorp torp Stora Willingen sjö
  Villingen, Stora sjö Smedstorp lht Villingen, Stora sjö
  Villingen, Stora sjö Smedstorp gård Villingen, Stora sjö
  Villingen, St. o .L. sjöar /Se Snöbergsvägen väg Villingen, Stora sjö
  Villingskullen höjd Sofielund lht Villingsbergsbäcken bäck
  Villingsälven älv Soldattorpet lht Villingsbron bro
  Viludden udde Stakängen bs Villingsbäcken bäck
  Vinterfla terräng Stenfallet torp Villingskullen höjd
  Voma åker Saknas Stenfallet lht Villingsälven å
  Våtsjökärret kärr Stenhagen lht Villingsälven å
  Våtsjön sjö Stenhammar avs Villingsälven älv
  Våtsjön sjö Stenhult torp Vinterfla terräng
  Våtsjön sjö Stenhult lht Vinåsa ? ängar ängar
  Våtsjön sjö Stenhyveln, se Nyhyttan Saknas Vitmossen mosse
  Våtsjön sjö Stenkulla avs Vitmossögat tjärn
  Våtsjön och Våtsjön, Lilla sjöar Stenkulla avs Vretaberg kalkberg
  Våtsjön sjö Stenkullen lht Våtsjöholmen holme
  Våtsjön sjö Stenkullen avs Våtsjön sjö
  Våtsjön sjö Stenlyckan torp Våtsjön sjö
  Våtsjön sjö Stenlyckan lht Våtsjön sjö
  Våtsjön, Lilla och Våtsjön sjöar Stenstorp avs Våtsjön, Lilla sjö
  Våtsjön, Lilla sjö Stenstorp avs Våtsjötorpsbäcken bäck
  Våtsjön, Lilla sjö Stensätter avs Våtsjötorpsviken vik
  Våtsjön, Stora sjö Stensätter lht Västersjöbäcken, Västersjömossen vattendrag
  Våtsjötorp terräng Stensätter avs Västersbäcken bäck
  Västersjön sjö Stolpabacken torp Västersjön sjö
  Västersjön göl Stolpabacken lht Västersjön sjö
  Västgötavreten terräng Stolpabacken lht Västersmossen mosse
  Åkroken ägomark Struten bs Zinner-, se Sinner-, Saknas
  Älgberget berg Stryparebo?, se Marieberg Saknas Årudden udde
  Älgsimstorp terräng Stråsjötorp lht Åtorpsbron dammbro
  Älgsimstorp triangelpunkt Strömsborg hmd Älbäcken bäck
  Älgtjärnarna tjärnar Svaldrågen lht Älgbäcken bäck
  Älgtjärnarna sjöar Svartkärr gård Älgen, se Älgtjärnen Saknas
  Älgtjärnarna gölar Svartkärr gård Älgkärrsskogen skogslott
  Älgtjärnen tjärn Svarttjärn, se Svartkärr Saknas Älgsimstorp triangelpunkt
  Älgtjärnen tjärn Svensboda gård Älgtjärn tjärn
  Älgtjärnen sjö Svensboda gård Älgtjärn tjärn
  Älgtjärnen tjärn Svensborg avs Älgtjärnarna sjöar
  Älgtjärnsmossen mosse Svensborg avs Älgtjärnarna sjöar
  Älvkroken vik Svenshyttan bebyggelse Älgtjärnarna tjärnar
  Ämten, Mell- sjö Svenshyttan bebyggelse Älgtjärnen sjö
  Ämten, Norr- sjö Svenshyttan bebyggelse Älgtjärnsbäcken bäck
  Ämtsjöarna sjöar Svenshytte Nedergård, se Nedragården Saknas Älgtjärnsbäcken bäck
  Ämtögat göl Sågaregården gård Älgtjärnsmossen mosse
  Ängabackarna terräng Sågaregården lht Älvkroken vik
  Ängadammen terräng (?) Sågarestugan lht Ämtebäcken bäck
  Ängamossen mosse Sågen anläggning Ämten, Mellan, se Mellanämten Saknas
  Ängamossen mosse Säbylund lht Ämten, Norra sjö
  Änga sjön sjö Sällmanstorp torp Ämtögat tjärn
  Ängasjön sjö Sällmanstorp lht Ämtögsmossen mosse
  Ängasjön, Lilla göl Sälltorp avs Ängasjön sjö
  Ängasjön, Stora göl Sälltorp avs Ängasjön, Lilla sjö
  Ängskärret kärr Sälvan bebyggelse Ängasjön, Stora sjö
  Ängsmossen mosse Sälvan bebyggelse Ängbäcken bäck
  *Äspsätters ängegrind ?grind Sälven bebyggelse Ängskärret kärr
    Sälven by Ängsmossen mosse
    Sälven by Ängsmossen mosse
    Sälven by  
    Sälvenskog avs  
    Sättran bebyggelse  
    Sättran, Nedre gård  
    Sättran, Övre gård  
    Sättran gård  
    Sättran gård  
    Sättran, Nedre, Sättran, Övre, se Sättran Saknas  
    Södergården gård  
    Södergården avs  
    Södergården, se Södragården Saknas  
    Södergården, se Södra gården Saknas  
    Södragården avs  
    Södra gården avs  
    Sörgården gård  
    Sörgården och Västergården bebyggelse  
    Sörviken lht  
    Toretorp, se Toretorp Saknas  
    Torpet, Norra, Torpet, Södra Saknas  
    Torptjärn gård  
    Torptjärn gård  
    Torptjärn, Västra, Torptjärn, Östra Saknas  
    Torrbo lht?  
    Torrbo lht?  
    Torrbo lht  
    Tovetorp gård  
    Tovetorp gård  
    Trehörningen lht  
    Trehörningen avs  
    Trekanten avs  
    Trumman, se Truntorp Saknas  
    Trumman lokalitet  
    Trumö allmänning Saknas  
    Trunhem lht  
    Trunhem lht  
    Truntorp torp  
    Truntorp lht  
    Trädgårdstorp lht  
    Tutebo torp  
    Tutebo lht  
    Tyskland kraftstation, avs  
    Tyskland avs  
    Täpporna, se Smedstorp Saknas  
    Täpporna, se Smedstorp Saknas  
    Ugglebo lht  
    Utloppet torp  
    Utloppet lht  
    Vallmo lht  
    Vallängen lht  
    Vargatorpet, se Åsen Saknas  
    Vennersborg avs  
    Vidlunda lht?  
    Vidlunda avs  
    Vigerstorp/ Wigerstorp, se Apeltorp Saknas  
    Viken, se Lekviken Saknas  
    Villingsberg poststn  
    Villingsberg samhälle och f.d. bruk  
    Villingsberg samhälle och f.d. bruk  
    Villingsbergs skjutfält skjutfält  
    Villingskullen gård  
    Villingskullen gård  
    Vilsta avs  
    Vreta bebyggelse  
    Vreta gård  
    Vretabacken avs  
    Vretabacken avs  
    Vretalund avs  
    Vretalunds skola centralskola  
    Vretahammaren avs  
    Vretlunda avs  
    Vretlunda lht  
    Vretlunda avs  
    Vågstuga stuga  
    Våmbo hmd  
    Våtsjötorp gård  
    Våtsjötorp gård  
    Vägen torp  
    Vägen torp  
    Vägkröken lht  
    Vännersborg lht  
    Västergården = 1 Lanna gård  
    Västergården gård  
    Västergården gård  
    Västergården gård  
    Västergården, se Västragården Saknas  
    Västermo avs  
    Västernärke område  
    Västragården avs  
    Västås avs  
    Västås avs  
    Västås avs  
    Åbacken avs  
    Åby avs  
    Ålanda avs  
    Ålunda lht  
    Ålunda lht  
    Ålunda lht  
    Åsbacken, se Åsen Saknas  
    Åsen lht  
    Åsen lht  
    Åtiro bs  
    Åtorpet torp  
    Åtorpet lht  
    Älgkärr bebyggelse  
    Älgkärr gård  
    Älgkärr gård  
    Älgkärr gård  
    Älgkärr gård  
    Älgkärrsfallet torp  
    Älgkärrstorp gård  
    Älgkärrstorp, se Älgkärrstorp Saknas  
    Älgsimstorp gård  
    Älgtjärnsfallet lht  
    Älkärr, se Älgkärr Saknas  
    Älkärrstorp, se Älgkärrstorp Saknas  
    Älkärrstorp gård  
    Änga, se Ängalund Saknas  
    Ängalund lht  
    Ängalund avs  
    Äspesätter gård  
    Äspsätter bebyggelse  
    Äspsätter gård  
    Äspsätter gård  
    Ässjfallet, se Älgtjärnsfallet Saknas  
    Ässtorp, se Esstorp Saknas  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Östergården avs  
    Östergården gård  
    Östergården, se Östragården Saknas  
    Östervik avs  
    Östragården avs  
    Överstättra, se Sättran Saknas  

  ^  

Örebro läns socknar m.m.