ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vintrosa socken : Örebro härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 318 Naturnamn : 50 Bebyggelsenamn : 759 Naturnamn : 276
Vintrosa sn Borgen, se Kanterboda skans fornborg /Se Vintrosa sn sn +Abel Seths lycka åker
Vintrosa sn Bäcka äng äng Vintrosa sn sn Allén väg
Vintrosa sn Elfverstegen Saknas Vintrosa sn sn Arbohyttebron bro
Vintrosa sn Fnugghagen ägomark(?) Vintrosa sn sn Arvabybäcken bäck
Vintrosa sn Foglemogrufvorna Saknas Vintrosa sn Aspholmastyckena åkrar
Vintrosa sn Förvaringsberget höjd Vintrosa sn Aspholmen aspdunge
Vintrosa sn Garphytteån å Vintrosa sn Backagärdet åker
Vintrosa sn Gerategen Saknas Vintrosa sn Baggaholmen holme
Vintrosa sn Gärdesgrufvan Saknas Vintrosa sn Barnabacken kulle
Vintrosa sn Götavibroarna bro Bäcka rävar inbyggarbeteckning Bergslagen åker
Vintrosa sn Hagen hage Bäcka rävar inbyggarbeteckning Björkkärret sankmark
Vintrosa sn Högahed, se Sanna högar Saknas Grane kottar inbyggarbeteckning +Bokullahagen hage
Vintrosa sn Johannelund terräng o. ägomark märralortar inbyggarbeteckning Bokullen kulle
Vintrosa sn Jutterve broe, se Götavibroarna bro märrlortar inbyggarbeteckning +Bottnarna åkrar
Vinteråsa sn Kanterboda skans fornborg ramstaugglor inbyggarbeteckning +Brotegarna åkrar
Vintrosa sn Kanterboda skans fornborg? Spånga vargar inbyggarbeteckning Brottakärret sankmark
Vintrosa by Koppargruvan gruvhål spångavargar inbyggarbeteckning Brunnsgranen gran
Vintrosa sn Korsmossen mosse Säby korpar inbyggarbeteckning Brunnskällan källa
Vintrosa sn Kosimssjön sjö Säby rävar inbyggarbeteckning Brunnskällhagen hage
Vintrosa sn /Se Kvickstensgrufvan Saknas Via hundar inbyggarbeteckning Brunnshagen hage
Vintrosa sn Källtorp ägomark Via hundar inbyggarbeteckning Brågatan landsväg
Vintrosa sn Lugnet terräng Vintrosa mähän inbyggarbeteckning Brödlösen åker
Vintrosa sn Prästaholmen holme Vintrosa märralortar inbyggarbeteckning +Bustegarna kärräng
Vintrosa sn Ranglabäcken bäck Flåaren inbyggarbeteckning Bäckagatan landsväg
Vintrosa sn Rombo Sletten, se Rumboslätten terräng Lat-August inbyggarbeteckning +Bäckhagen förr hage
Vintrosa sn Ronbo Slette, se Rumboslätten slätt Lill-Adolf inbyggarbeteckning Bäckbys ängar åkrar
?Vintrosa sn Rumboslätten slätt Lyngda-Lasse inbyggarbeteckning +Dalafallet lokalitet
Vintrosa sn Rumboslätten terräng Per-Jonsmoran inbyggarbeteckning Dammarna vattensamlingar
Vintrosa sn Rumboslätten slätt Rulten inbyggarbeteckning Dyhålet dytäkt
Vintrosa sn Sinkängen äng Svinfarmaren inbyggarbeteckning Enebacken backe
Vintrosa sn Skrabbplåtaberget berg Adolfsberg bs +Fallet lokalitet
Vintrosa sn Svartån å Agnesberg bebyggelse +Fallet, Östra åker
Vintrosa sn *Säbyröset gränsmärke Alhaga gd Fattigstugängen äng
Vintrosa sn Södergrufvan Saknas Allmänningsnäs skog Fjugestavägen landsväg
Vintrosa sn Tjurholmen ägomark o. holme Almänningsnäs lht Flåarekärret sankmark
Vintrosa sn Torsmossen mosse Alstorp lht +Frälsegärdet kärräng
Vintrosa sn Utsikten terräng(?) Alstorp bebyggelse Fågelmotegen skogsmark
Vintrosa sn Väggrufvan Saknas Amerika lht Fölungahagen hage
Vintrosa sn Välaskogen ägomark Anderslund tplht Fördärvagärdet gärde
Vintrosa sn Vestra grufvan Saknas Anderslunda lht Fördärvet gärde
Vintrosa sn Ängafallet ägomark Anneberg skogvaktarbost Gammelån lopp
Vintrosa sn Ängafallet källa /Se Annelund lht Gammelån lopp
Vintrosa sn Ängholmen Saknas Arbetarebost. Saknas Garphytteån å
Vintrosa sn *Äspsätters ängegrind ?grind Arbohyttan bebyggelse +Gergertegarna åker
Vintrosa sn Ölkannestenen Saknas Arbohyttan bebyggelse Granhammarskanalen avloppsdike
Vintrosa sn Ölkannestenen bautasten /Se Arbohyttan by Granhammarån namn på Svartån
Vintrosa sn Ölkannestenen bautasten /Se Arbohyttan hmn Gruvbackarna kullar
Vintrosa sn Ölkannesten naturminne /Se Arbohyttekvarnen f.d. kvarn +Gruvehagen äng
Vintrosa sn Ölkannestenen bautasten /Se Aronstorp torp +Grötarna äng
Vintrosa sn Östra fältet Saknas Arvaby by +Gubbahagen hage
Vintrosa sn   Arvaby by +Gubbatäppan åker
Vintrosa sn   Arvaby by +Gyllanders täppa åker
Vintrosa socken sn /Se   Arvika handelsbod +Gästgivarehagen hage
Vintrosa sn /Se   Asplunda lht +Gästgivarehagen hage
Vintrosa sn /Se   Aspnäs lht Götavi backar landsvägsbackar
Vintrosa sn /Se   Axelsborg avs Götavibroarna landsvägsbroar
Vintrosa sn /Se   Axelsborg bebyggelse Götaviskogen skog
Vintrosa sn /Se   Backa lht Hagastycket åker
Vintrosa sn /Se   Backatorp lht Halsarna äng
Vintrosa samh. o. sn /Se   Backatorp bebyggelse Havregärdet åker
Vintrosa sn /Se   Backen hmd Hedlundakullen kulle
Vintrosa sn /Se   Backen bs +Hemängen äng
Arbohyttan Saknas   Backen gd +Herretegen åker
Arbohyttan Saknas   Backen lht +Herrgårdsgärdet åker
Arfvaby Saknas   Backetomta gd Holmen holme
Arfvaby by?   Backetomta hmn Holmstorpsvägen byväg
Arbohyttan gård   Backstuga Saknas +Hopshagen hage
Arbohyttan gd   Banvaktstuga Saknas Holmstorpagärdet åkrar
Arbohyttan gd   Barnabacken bs Hopakällan källa
Arvaby by /Se   Berga lht Hultet odlingar
Backetomta Saknas   Berga lht Hummelbäcken vattendrag
Brunnsvik Saknas   Bergslagen område Hundakärret åkrar
Brunnsvik gd? /Se   Bergslagen del av landskap +Hunnakärrshagen hage
Bulten, Stora Saknas   Björka bebyggelse Hultet åkrar
Bulten, Stora Saknas   Björkhaga lht *Husarlyckorna åker
Storbulta Saknas   Björkholmen lht Hyltreskogen skogsmark
Bäck by   Björkliden lht Hyltrevägen väg
Bäck by   Björklunda lht Hässelkullagruvan järngruva
Bäck by   Björklunda lht Hässelkullaskogen skogsmark
Bäck by   Blombacka lht +Hästhagen hage
Bäck by   Blombacka avs Igenfällningen fördämning
Bäck by   Blomberga lht Järngruva gruva
Bäck by   Bostället bebyggelse Kanalbron landsvägsbro
Bäcketegen Saknas   Botvidsgården gd Karlskogavägen landsväg
Bäcketegen Saknas   Brokåsen gd Klockarånningen äng
Saknas Saknas   Brotorp lht +Knektetegarna kärräng
Falltorp gd   Brotorp bebyggelse +Knekttäppan åker
Falltorp gd   Brunsvik gd Kobacken backe
Fågelmon Saknas   Brunnsvik hmn Kobacken kulle
Fågelmon Saknas   Bråa tplht Kolaboden äng
Förpantnningstegarna, se Länsmanstegarna Saknas   Brån bebyggelse Koppargruvan gruva
Gilsåsen Saknas   Bulten, Stora, se Bäcketegen el. Stora Bulten ängsteg Koppargruvan gruva
Granhammar, Västra o. Östra byar   +Bulten, Stora ängsteg Korsmossen mosse
Granhammar, Västra och Östra byar   Buskarna hmd +Kotallarna kärräng
Granhammar, Västra och Östra byar   Buskarna gd +Krolindan äng
Granhammar by?   Bygdegården lht Kummers backe landsvägsbacke
Granhammar, Västra och Östra byar   Bäck by Kvarnbron bro
Granhammar, V. o. Ö. byar   Bäck by Kvarndammen damm
Granhammar Saknas   Bäck by Kvarngärdet åkrar
Granhammar Saknas   Bäckalund skolhus Kvarnlyckorna åkrar
Granhammar by   Bäckalund, se Amerika lht +Kvarntäpporna åkrar
Granhammar, Västra och Östra byar   Bäckalund lht Kålgården åker
Granhammar by   +Bäckatorp bs Källebergtegarne kärräng
Granhammar Saknas   Bäckategen ängsteg, Källhagen hage
Granhammar Saknas   Bäcketegen el. Stora Bulten ängsteg +Källossehagen åker
Granhammar Saknas   +Bäcketegen ängsteg +Källstuguhagen åker
Granhammar, Västra o. Östra byar   +Bäcketorp f.d. bebyggelse Källstycket åker
Granhammar, Västra o. Östra byar   Bäcklunda, se Amerika lht Kärret sankmark
Granhammar by   Bäcklunda avs Kärret sankmark
Götabro Saknas   Bäcklunda lht Käringhagen hage
Götabro Saknas   Bäcks gård gd Ladhagen hage
Götabro Saknas   Bäcktorp lht +Ladkärret sankmark
?Götavi by   Bäcktorp avs Ladstycket åker
Götavi by   Bönhus Saknas +Ladtegarna åker
Götavi by   Bönhuset lhter +Ladugårdsgärdet åker
Götavi by   Charlottenlund lht Lannaforsdammen damm
Götavi by   Charlottenlund lht Lappaforsån å
Götavi Saknas   Dalen lht Letstigen landsväg
Götavi Saknas   Dalen bebyggelse Lillängen åkerfält
Götavi Saknas   Dalen lht Lillängen åker
Götavi by   Dalstorp lht Lillängen ängsmark
Götavi by /Se   donationsjord Saknas Lillskogen skog
Götavi by /Se   donationsjord Saknas Limberget berg
Götavi by /Se   Don.jord Saknas Limbergsvägen väg
Götavi by /Se   Donationsjorden lht Limpan holme
Götavi by /Se   Dykärrshaget torp Linnebergavägen landsväg
Götavi gd /Se   Dykärrshaget f.d. torp Linnebergsskogen skogsmark
Götavi by /Se   Ekdalen hmd Lumpaberget berg
Götavi by /Se   Elim lht Lustigkällan källa
Götevi rättaredöme f. rd   Elvestorp lht Lyngdabackarna landsvägsbackar
Götabotorp Saknas   Enebacken lht +Långa haget åker
?Götavitorp gd   Enebacken lht +Långa hagen hage
Götavitorp Saknas   Enebacken småställen +Långtegarna skogsmark
Götavitorp Saknas   Enebacken lht +Lövängen äng
Götavitorp Saknas   Enebacken lht +Magasinsgärdet åkrar
Götavitorp Saknas   Enebacken gd Markusahagen hage
Holmen på Runboslätten Saknas   England lht Marstrandslogen loge
Saknas Saknas   England f.d. torp +Marstäppan åker
Hummelbäcken by   Eriksberg lht Mellangärdet åker
Humlebäcken Saknas   Eriksberg torp Mohagarna odlingsmark
Humlebäcken Saknas   Eriksberg lht Morfarategen åker
Humlebäcken by   Eriksberg lht Morotåkern åker
Hyllran Saknas   Eriksberg bebyggelse Mossen åkrar
Hässelkulla by   Erikslund Saknas +Mosstegarna kärräng
Hässlekulla Saknas   Erikslund avs. o. utäng Märglakullen kulle
Hässlekulla Saknas   Erikslund lhter(?) +Märrarna äng
Hässlekulla Saknas   Erikslund torp Nastategen åkrar
Hesselkulla Saknas   Erikslund gd Norra gärdet åker
Hesselkulla by o. grf   Erikslund bebyggelse Norra skogen skogsmark
Hesselkulla by o. gruva   Erikslund bebyggelse +Nummerhagen hage
Hesselkulla by o. grf   Erstorp tplht Nybblekanalen avloppsdike
Hesselkulla by o. gruva   Eskilstorp gd Nybblekullarna kullar
Hesselkulla by   Eskilstorp hmn Nybblelogen loge
Hesselkulla by   Esstorp hmn Nybbleskogen skogsmark
Hesselkulla by o. gruva   Fallet tplht Nybbleängarna ängar
Klockaregården Saknas   Fallet avs Odlingen åker
Saknas Saknas   Falltorp gd +Ormkärret sankmark
Klockaregården gård   Falltorp bebyggelse Oxhagen hage
Klockaregården Saknas   Fanjunkarebost. bebyggelse Oxatäppan åker
Krox teg Saknas   Fattigstugan fattighus +Oxelgärdet åker
*Krokstegen, se Linnebergstagen Saknas   Fnuggahagen torp Oxgropen göl
Källfalletegen Saknas   Fnugghagen lht Oxhagen hage
Källfalletegen Saknas   Fogelmo gd Per-Jonsabäcken bäck
Kättevad Saknas   Fredriksberg, se På Backen bs Per-Jonsakällan f.d. källa
Kättevad Saknas   Fredriksberg bebyggelse Prästaholmen ö
Kättevad Saknas   Fredriksberg bebyggelse Prästgårdsholmen holme
Kättevad Saknas   Fridensborg lht Prästgårdskärret sankmark
Lannafors hgd   Fridensborg lht Prästgårdsskogen skogsmark
?Lannafors gd   Fridhem avs +Pörtestomten lokalitet
Lannafors hrgd   Fridhem avs Ramstabron landsvägsbro
Lannafors Saknas   Fridhem lht Ramstaeken ek
Lannaforshammar Saknas   Fridhem lht +Ramstaskogen skogsmark
Lannafors hrgd   Fridhem lht Ramstaängen äng
Lannafors hrgd   Fridhem lht Rakkniven stenblock
Lannafors hrgd   Fridsborg bebyggelse Rangelbäcken bäck
Lannafors hrgd   Fristad lht Rangelbäckabron landsvägsbro
Lannafors hrgd   Fyrkanten avs +Rangelhagen förr hage
Lannafors Saknas   Fyrkanten lht +Rangelhagen hage
Lannafors hrgd   Fågelmon bebyggelse Rastorpstegen åkrar
Lannafors hrgd   Fågelmon, se 1 Fogelmo bebyggelse Rastorpsängarna ängsmark
Lannafors hrgd   Fågelmon hmn Ringarbacken landsvägsbacke
Linneberg Saknas   Fågelsången torp Rolenabacken landsvägsbacke
Lindaberg Saknas   Fågeltorp tplht Romboslätten, se Rumboslätten terräng
Lindaberg Saknas   Fördärfvet torp Rostagraven vattendrag
Lindaberg Saknas   Fördärvet lht Rostategen åkrar
Linnebergstegen Saknas   Förpantningstegarna, se Runebeslättstegarna Saknas +Ruhtegarna, Stora kärräng
Linnebergstegen Saknas   Förvaringsberget lht Rumboslätten terräng
Linnebergstegen Saknas   Galtagölen gd Rumboslätten ängsmark
Länsmanstegarna Saknas   Granalund lht +Ryttarehagen åker
Åkrokenstegen teg   Granbergsdalen lht +Råtegarna äng
Saknas Saknas   Granelund lht +Rölindan markområde
Saknas Saknas   Granelund bebyggelse +Rönningen åkrar
Loviseholm hrgd   Granhammar, Vestra by Rönningen åkrar
Nissagrufvan Saknas   Granhammar, Västra by Rönningen, Västra åkrar
Naddeboda gd?   Granhammar, Östra sn Rönningen, Östra åkrar
Nybble Saknas   Granhammar, Östra by Sandstensbrott stenbrott
Nybble Saknas   Granhammar, Östra by Sanken åker
Nybble by   Granhammar, Östra by Sannagruvorna gruvor
Nybble by   Granhammars skola skolhus Sannategen åkrar
Nybble by   Granhammars smedja smedja Sinkängen äng
Nybble by   Granliden lht Skenarebäcken bäck
Nybble by   Granlunda lht Skogslyckan åker
Nybble by   Granlunda lht +Smaltegarna kärräng
Nybble Saknas   Granlunda lht +Smedernas jord åker
Nybble by   Granstad tplht Smedjehagen odlingsmark
Nybble Saknas   Gransta lht +Småhagarna hagar
Nybble Saknas   Grantorp lht +Soldatlyckan, Gamla åker
Nybble by   Granåsen torp +Soldatlyckorna åker
Nybble hg o. by   Grindtorpet torp Spångabron landsvägsbro
Nybble by?   Gruvjorden lht Spångakärret sankmark
Nybble by   +Gruvtorpet f.d. torp Spångamossen mosse
Nybble by   Grönäng bebyggelse Spångaängarna ängar
*Otyrspangh Saknas   Grönäng bebyggelse +Stenbrohagen hage
Ottesponga Saknas   Gunnebo lht Stenskvalet badställe
[Otterspång] Saknas   Gustafslund avs Stora eken ek
Prestgården Saknas   Gustavslund bebyggelse Stora graven kanal
Prestgården Saknas   Gustafsro lht Stora stenen stenblock
Prestgård Saknas   Gustavsro avs Storskogen skogmark
Ramsta by   Gärdesta, se Järsta lht +Stortegarna kärräng
Ramsta Saknas   Gärdsta lht Storängastycket åker
Ramsta Saknas   Gästgivaregård, se 1 Kilen handelsbod Storängen åkerfält
Ramsta by /Se   Gästgivargården gd Storängen åkrar
Ramstänga Saknas   Gävenholm lht Studsarebacken landsvägsbacke
Ramstänga Saknas   Götagården ålderdomshem Sundbergagärdet åkrar
Rastorp Saknas   Götavi gdar Svartån å
Rastorp bost.   Götavi by Svartån å
Romboslätt Saknas   Götavi by Svartån avloppskanal
Rumboslätten Saknas   Götavibro ängstegar Svartån å
Romboslätt Saknas   Götavibo ängstegar +Svedjetorpet åker
Romboslätt Saknas   Götavibron bebyggelse Svinabrobrottet sandstensbrott
Runboslätt Saknas   Götavidstorp, se 1 Götavitorp Saknas Säbygatan byväg
Rundbomon Saknas   Götavi husartorp lht Säbygatan, Västra byväg
Romboslätten Saknas   Götavikvarnen kvarn Säbygatan, Östra förr byväg
Sanna by   Götavitegen ängsteg Säbyskogen skogsmark
Sanna by   Götavitorp gd Söderängen åkrar o. ängar
Sanna by   Götavitorp hmn Södra gärdet åker
Sanna by   Götlunda lht Södra skogen skogsmark
Sanna by   Götlunda lht +Torparehaget åker
Sanna by   Götlunda lht +Torpängen äng
Sanna gruva   Götlunda gd Torsmossen mosse
Sanna by o. grf   Götriks husartorp Tresnibben åker
Vintrosa Sanna gästgivaregård   Haga torp +Tröttabackahagen hage
Sannagrufvorna Saknas   Haga lht +Tvärtegarna »hårdmark»
Smedztorp Saknas   Haga avs Tysklandsgärdet åkrar
Solberga Saknas   Haga lht Täppan åker
Solberga by   Haga lht Uppränningen f.d. källa
Spånga by   Haga bebyggelse Utterstenen förr sten
Spånga by   Hagaberg lht Varostalpen avfallshögar
Spånga by   Hagaberg lht Vattenvägen byväg
Spånga by   Hagaberg lht +Vattningsplatsen lokalitet
Spånga by   Hagaborg, se Hagaberg lht Viaskogarna skogsmark
Spånga by   Hagaborg lht Viaängarna ängsmark
Spånga by   Hagalund lht +Vidlunds hage hage
Spånga by   Hagalund lht Vissingafallet hagmark
Spånga by   Hagalund lht +Värlategarna kärräng
Spånga by   Hagalund lht Västgötaälven byväg
Spånga by   Hagalund lht Västgötavägen väg
Spånga by   Hagastugan lht Västra-Via-bäcken bäck
Spånga by   Hagatorp lht Åbacken åker
Spånga by   Hagen bs Åbackarna kullar
Spånga by   Haget Saknas Åbroarna landsvägsbroar
Spånga by   Hagstugan lht +Åkerhagen hage
Spånga by   Hagtorp lht +Åkerhagen hage
Spånga by   Halltorp bebyggelse Åkerremsan åker
Spånga by   Halltorp gd Åkrokstegarna ängsmark
Saknas Saknas   Hamburg eller Intaget tplht +Åkrokstegarna kärräng
Saknas Saknas   Hammarhaget lht Ålahäcken häck
Stenkulla Saknas   Handelsbod Saknas Ån å
Stuguberg Saknas   Handelsbod, se 1 Högtorp Saknas Åndabrunnen sankmark
Svartkärr Saknas   Hanneberg bebyggelse +Åsbergstegarna kärräng
Svartkärr Saknas   Hanneberg bebyggelse +Åstäppan åker
Svenbron gd /Se   Havregärdet f.d. bebyggelse Ängabacken kulle
Svinbron gd   Helltorp, se Hälltorp lhter Ängahagen hage
Säby by?   Hemgården lht Ölkannastenen stenblock
?Säby by   Hemmet ålderdomshem Örebrovägen landsväg
?Säby by   Henningsdal lht Österängarna äng o. åker
?Säby by   Henrikstorp lht  
?Säby by   Henrikstorp gd  
Säby by   Hesselkulla gd  
Säby by   Hesseltorp, se Hässeltorp lht  
Säby by   Holmastället f.d. torp  
Säby by   Holmen, se Saras holme ängsteg  
Säby by /Se   Holmsäter barnhem  
Tomta Saknas   Hulingetegarne ängstegar  
Tomta Saknas   Hulingetegarne Saknas  
Tomta by /Se   Hult hmd  
Tomta, Västra Saknas   Hult, Övra tplht  
Tomta Saknas   Hult gd  
Torpet Saknas   Humletegen, se Jordvallen lht  
Via by   Hemletegen lht  
Via by   Hummelbäcken gd  
Via by   Hummelbäcken hmn  
Via by   Husartorp lht  
Via by   Hussetorp = Götavi hussetorp husartorp  
Via by   Husartorp husartorp  
Via by?   Husartorp f. husartorp  
Via Saknas   Husartorp f. husartorp  
Via Saknas   Husartorpet f. husartorp  
Via Saknas   Husartorpet f. husartorp  
Via by   Husartorpet lht  
Via by   husartorpet f. husartorp  
Via by   Husartorpet torp  
Vua by   Husartorpet torp  
Via, V. o. Ö. byar /Se   Husartorpet f.d. torp  
Via by /Se   Hyddan tplht  
[Vintersatorp] Saknas   Hyddan lht  
Vintrosa Saknas   Hyddan, Lilla bs  
Vintrosa Saknas   Hyddan, Lilla, se Lilla Hyddan bs  
Vintrosa Saknas   Hyddan, Lilla lht  
Vintrosa sn   Hyltran by  
Vintrosa prästgård Saknas   Hyltran hmn  
Vintrosa hamna Saknas /Se   Hållstugan f.d. bebyggelse  
*Westra Saknas   Hälltorp lhter  
Wästerby Saknas   Hälltorp lht  
*Västerby Saknas   Hässelkulla, se 1 Hesselkulla bebyggelse  
Åkrokstegarna, se Länsmanstegarna Saknas   Hässelkulla hmn  
Ängstorp? Saknas   Hässeltorp lht  
Ängstorp Saknas   Hässlekulla, se 1 Hesselkulla Saknas  
    Hässletorp, se Hässeltorp lht  
    Högalid bebyggelse  
    Höglid lht  
    Höglunda lht  
    Höglunda lht  
    Höglunda lht  
    Högsäter lht  
    Högsäter lhter  
    Högsätter bebyggelse  
    Högsätter lht  
    Högtorp handelsbod  
    Högtorp lht  
    Högorp bebyggelse  
    Höjden torp  
    Höjden bebyggelse  
    Intaget torp  
    Intaget bebyggelse  
    Jakobsberg bs  
    Jansagården gd  
    Johanneberg tplht  
    Johanneberg lht  
    Johannelund lht  
    Johannelund lht  
    +Johannelund Saknas  
    Johannelund lht  
    Jonstorp torp  
    Jordvallen lht  
    Jordvallen bebyggelse  
    Järsta lht  
    Kalkberget lht  
    Kalkbrottet kalkstensbrott  
    Karlberg lht  
    Karlberg lht  
    Karlberg, se England lht  
    Karlberg bebyggelse  
    Karlberg lht  
    Karlberg lht  
    Karlsdal hus  
    Karlsdal torp  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlsro lht  
    Karlsro lht  
    Karlsro lht  
    Karlsro lht  
    Kilen handelsbod  
    Kilen lht  
    Klaraberg lht  
    Klara gruva gruva  
    Klaraholm bebyggelse  
    Klockaregården Saknas  
    Klockaregården boställe  
    Kobacken, se Marielund bs  
    Kobacken lht  
    Kolafallet, se 1 Tomta, Västra by  
    Kolafallet namn på Tomta Västra  
    Kopparberget bs  
    Kraftstationer avs  
    Kristinelund lht  
    Kristinelund tplht  
    Kristinelund lht  
    Kristinero avs  
    Kristinero lht  
    Krogen utskänkningsställe  
    Kroken hmd  
    Kroken lht  
    +Kullafallet torp  
    Kullafallet torp  
    Kungstorp lht  
    Kungstorp lht  
    Kvarn Saknas  
    Kvarn kvarn och såg  
    Kvarnen gd  
    Kvarntorp torp  
    Kyrkoherdebost., se Prästgården Saknas  
    Kyrkskolan skolbyggnad  
    Källfalletegen äng  
    Källfallstegen ängsteg  
    Källtorp torp  
    Källtorp bebyggelse  
    Kärret bs  
    Kärret f.d. torp  
    Kärret, Västra f.d. torp  
    Kässlevad hmn  
    Kättslevad bebyggelse  
    Lannafors bruk  
    Lannfors bruk  
    Lannafors gård gods  
    Lansens husartorp  
    Larslunda lht  
    Larslunda lht  
    Larstorp bs  
    Lilla Hyddan, se Hyddan, Lilla bs  
    Lilla Hyddan bs  
    Lill-Adolfs bebyggelse  
    Lillgården gd  
    Linddalen lht  
    Linddalen lht  
    Lindesborg lht  
    Lindkullen lht  
    Lindsätter tplht  
    Lindsätter lht  
    Lindåsen lht  
    Linelund lht  
    Linneberg gdar  
    Linneberg hmn  
    Linnebergstegen ängsteg  
    Linnebergstegen ängsteg  
    Linnelund lht  
    Linnsätter, se 1 Lindsätter tplht  
    Ljungstorp lht  
    Ljungstorp lht  
    London torp  
    London f.d. torp  
    Loviseholm Saknas  
    Loviseholm gd  
    Loviselund lht  
    Lugnet torp  
    Lugnet lht  
    Lugnet tplht  
    Lugnet lht  
    Lugnet lht  
    Lund bebyggelse  
    Lunda lht  
    Lunden tplht  
    Långslättskärret lht  
    Långslättskärret lht  
    Länsmansgruva, se Kunnbeslättstegarna Saknas  
    Löffallet torp  
    Lövsta bs  
    Lövsta Saknas  
    Lövsätter lht  
    Lövsätter avs  
    Löfåsen torp  
    Malmen bebyggelse  
    Mamrelund lht  
    Manhem lht  
    Marieberg lht  
    Marieberg lht  
    Mariedal lht  
    Marielund bs  
    Marielund lht  
    Marielund Saknas  
    Marielund lht  
    Mejeriet, se 1 Axelsborg avs  
    Mellangården gd  
    Mellangården gd  
    Mellantorpet lht  
    Melltorp lht  
    Melltorp, se Sanna lht  
    Missionshus Saknas  
    Mon, Norra torp  
    Myggebo torp  
    Månsagården gd  
    Mälltorp, se 1 Melltorp lht  
    Mälltorp, se Sanna lht  
    Mälltorp lht  
    Mälltorp bebyggelse  
    Naddeboda bebyggelse  
    Naddeboda hmn  
    Naddeboda hmn  
    Nilsbod torp  
    Nordlyckan avs  
    Nordlyckan lht  
    Norra gården gd  
    Norra gården gd  
    Norrgården gd  
    Norrgården gd  
    Norrsäter bebyggelse  
    Norrsätter gd  
    Nya Vägen avs  
    Nya Vägen lht  
    Nybble by  
    Nybble by  
    Nybble by by  
    Nybble gård bebyggelse  
    Nybble gård gd  
    Nybble kvarn kvarn  
    Nybygget tplht  
    Nybygget torp  
    Nybygget gd  
    Nytorp lht  
    Nyttorp lht  
    Nytorp bebyggelse  
    Nyttorp bebyggelse  
    Närlunda tomt  
    Närlunda lht  
    Orramarken bebyggelse  
    Paris torp  
    Paris f.d. torp  
    Per-Erikastället bebyggelse  
    Per-Jonstäppan namn på Kristinero  
    Persberg donationsjord  
    Persberg lht  
    Perstorp bs  
    Porth Arthur [?] avs  
    Port Arthur bebyggelse  
    Postgården gd  
    Prästgården bebyggelse  
    Prästgården boställe  
    Prästgårdsstugan bebyggelse  
    På Backen bs  
    Pär-Jonsatäppan bebyggelse  
    Pölseboda bebyggelse  
    Pölseboda hmn  
    Ramsta by  
    Ramsta hmn  
    Rastorp militieboställe  
    Rastorp hmn  
    Rastorpstegen Saknas  
    Risebergategen jord  
    Romboslätten, se Rumbeslätten Saknas  
    Rosenborg stuga  
    Rosendal lht  
    Rosenlund lht  
    Rultagården gd  
    Rultastället gd  
    Rumbeslätten äng  
    Rumbeslättstegarna ängstegar  
    Rumbotorpet lht  
    Rumbotorp bebyggelse  
    Runboslätten äng  
    Rundbotorpet, se Rumbotorpet lht  
    Rundboslätten, se Rumbslätten Saknas  
    Sandbäcken lht  
    +Sandfallshagen torp  
    +Sandfallshagen f.d. torp  
    Sandhagen bs  
    Sandhagen bebyggelse  
    Sanna by  
    Sanna lht  
    Sanna by  
    Sanna by  
    Sanna gruva järngruva  
    Sannamon lht  
    Sanna krog f.d. utskänkningsställe  
    Saras holme ställe  
    Skeppsta grustag lht  
    Skogsholm lht  
    Skogaholm lht  
    Skogalund lht  
    Skogalund bebyggelse  
    Skogalund lht  
    Skogalund lht  
    Skogalund lht  
    Skogalund bebyggelse  
    Skogalund lht  
    Skoga(r)torp, se Skogstorp tplht  
    Skogen torp  
    Skogsbacken lht  
    Skogsberg bs  
    Skogshagen avs  
    Skogshagen lht  
    Skogstorp lht  
    Skogstorp torp  
    Skogstorp torp  
    Skogstorp tplht  
    Skogstorp lht  
    Skogstorp bebyggelse  
    Skogsängen tplht  
    Skogsängen lht  
    Skogvaktareboställe bebyggelse  
    Skolen skola  
    Skolhus, se Granhammars skola Saknas  
    Skolhus Saknas  
    Skolhus lht  
    Skolhus Saknas  
    Smedstorp bebyggelse  
    Snuten lht  
    Sockenmagasinet byggnad  
    Sofielund lht  
    Sofielund lht  
    Sofiero lht  
    Solbacka lht  
    Solberga by  
    Solberga hmn  
    soldattorp f.d. soldattorp  
    Soldattorp f.d. soldattorp  
    Soldattorp f.d. stp  
    Soldattorp Saknas  
    Soldattorpet avs  
    Soldattorpet f.d. soldattorp  
    Soldattorpet f.d. soldattorp  
    Soldattorpet avs  
    Soldattorpet f.d. torp  
    Soldattorpet bebyggelse  
    Soldattorpet torp  
    Spånga bebyggelse  
    Spånga bebyggelse  
    Spånga ängsteg  
    Spånga by  
    Spånga o Vintrosa äng Saknas  
    Spångatorp lht  
    Spånga äng ängsteg  
    Spånga äng, se 1 Spånga äng ängsteg  
    Spånga ängsteg Saknas  
    Spångstorp lht  
    Steneborg lht  
    Stenhammar lht  
    Stenkulla gd  
    Stenkulla bs  
    Stenkulla hmn  
    Stensta lht  
    Stensta lht  
    Stensta lht  
    Stenstorp lht  
    Stenstorp tplht  
    Stenstorp lht  
    Stenstorp lht  
    Stenåsen f.d. soldattorp  
    Stenåsen bebyggelse  
    Storgården gd  
    Strömsberg lht  
    Strömborg, se Strömsberg lht  
    Strömsborg lht  
    Stuguberg, se Lannafors gd  
    Stuguberg hmn  
    Sumpen gd  
    Sundbergagården gd  
    Svantorp bebyggelse  
    Svantorpet, se Ölkannesten bebyggelse  
    Svartkärr bebyggelse  
    Svartkärr hmn  
    Svea Saknas  
    Svenbron bebyggelse  
    Svenbron hmn  
    Svenbrosågen såg  
    Svennbron, se 1 Svinbron bebyggelse  
    Svenstorp lht  
    Svinabron hmn  
    Svinbron, se 1 Svensbron Saknas  
    Svinbron bebyggelse  
    Svinfabriken gd  
    Såg Saknas  
    Såg Saknas  
    Sången, se Fågelsången torp  
    Säby bebyggelse  
    Säby bebyggelse  
    Säby by  
    Säby by  
    Säby by  
    Säbydal lht  
    Säbydal lht  
    Säbylund lht  
    Säbylund avs  
    Säbylund lht  
    Säbylund bebyggelse  
    Säbyskog lht  
    Säbytorp lht  
    Säbyvägen lht  
    Sätterstorp lht  
    Sättertorp bs  
    Södra gården gd  
    Södra gården gd  
    Södra gården gd  
    Sörberga lht  
    Sörberga bebyggelse  
    Sörgården gd  
    Sörgården gd  
    Tabor bönhus  
    Tabor församlingslokal  
    Toledo bebyggelse  
    Toledo lht  
    Toledo bebyggelse  
    Tomta, Västra by  
    Tomta, Västra hmn  
    Tomta, Östra by  
    Tomta, Östra hmn  
    Tomtalund bebyggelse  
    Tomta missionshus samlingslokal  
    Tomtebo bebyggelse  
    Torpet hmn  
    Torpet torp  
    Trehörningen lht  
    Trehörningen lht  
    Trosa, se 1 Prästgården Saknas  
    Trosa bebyggelse  
    Tröskverket f.d. tröskverksanläggning  
    Tröskverkstomten, se 5 Arbohyttan Saknas  
    Tule torp  
    Tungahagen torp  
    Tyskland bebyggelse  
    Ullavitegen äng  
    Ullavitegen ängsteg  
    Utfartsvägen lht  
    Vennerströms, se Vänersborg lht  
    Via Västra bebyggelse  
    Via, Västra by  
    Via, Västra by  
    Via, Västra by  
    Via, Östra by  
    Via, Östra by  
    Via, Östra by  
    Via, Östra by  
    Via, Östra by  
    Via, Östra by  
    Vidablick lht  
    Vinteråsa äng, se Vintrosa äng Saknas  
    Vintrosa Fattighus fattighus  
    Vintrosa Järnvägsstation Saknas  
    Vintrosa kalkgruva Saknas  
    Vintrosa station järnvägshållplats  
    Vintrosa tertiärstation elektrisk transformator  
    Vintrosa äng, se Spånga o. Vintrosa äng Saknas  
    Vintrosa äng och Runboslätten Saknas  
    Visingsö nybygge  
    Vrån, se Braå tplht  
    Vägen, Nya, se 1 Nya Vägen avs  
    Vägskelet handelsbod  
    Wälaskogen hus  
    Välaskogen gd  
    Vänersborg lht  
    Vänersborg lht  
    Västergården bebyggelse  
    Västgötahagen lht  
    Västra Granhammars husartorp lht  
    Västra gården gd  
    +Wästra Kärret torp  
    Zion avs  
    Zion lht  
    Åkerstedtastället f.d. torp  
    Åkrokstegarna, se Rumbeslättstegarna Saknas  
    Ålderdomshemmet bebyggelse  
    Ålunda tplht  
    Åttingen förr stuga  
    Åvik lht  
    Åvik lht  
    Älverstorp lht  
    Ängafallet smedja?  
    Ängetorp bebyggelse  
    Ängatorp hmn  
    Ängen bebyggelse  
    Änglunda lht  
    Ängåsen lhter  
    Ängåsen bebyggelse  
    Ölkannestenen bebyggelse  
    Österdalen lht  
    Österdalen lht  
    Österdalen lht  
    Östragården gd  
    Öfvrahult tplht  

  ^  

Örebro läns socknar m.m.