ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stora Mellösa socken : Askers härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 832 Naturnamn : 662 Bebyggelsenamn : 629 Naturnamn : 679
Stora Mellösa sn Abborrsand skär Stora Mellösa sn förklaringar Abborraranden, se Abborresand grund
Mellösa, Stora sn /Se Alkärret kärr Stora Mellösa sn förklaringar Abborresand grund
Mellösa, Stora sn Andholmen holme Stora Mellösa sn förklaringar Alkärret kärräng
Mellösa, Stora sn Andholmen holme Mellösa, Stora sn Almsåkrarna åkrar
Mellösa, Stora sn Andholmen holme Stora Mellösa sn Annholmarna holmar
Mellösa, Stora sn Angholmen, se Andholmen holme Stora Mellösa sn Avunden äng
Stora Mellösa sn Avunden ägomark Mellösa sn Baggebrogrinden grind
Stora Mellösa sn Backe: Holmar holmar Mellösa, Stora sn Bastaren, se Nestaren holme
Mellösa, Stora sn Backholmar, se Bockholmen holme Stora Mellösa sn Bastuberget backe (»höjd»)
Mellösa, St. sn Backholmar, se Bockholmen holme Mellösa, se Stora Mellösa sn Bastängen äng
Mellösa, Stora sn Baggabron bro (?) Mellösa, Stora sn Bergakällan källa
Stora Mellösa sn Bak Holmar, se Bockholmen holme Märrlösa sn Bergakällsberget berg
Mellösa, Stora sn Bakholmar, se Solholmen, Bockholmen o Tallholmarna holmar klubba inbyggarbeteckning Bergen grund
Stora Mellösa sn Barnhusbacken ägomark klubbor? inbyggarbeteckning Berget backe
Mellösa förr hd, nu sn /Se Bastaren holme /Se mälsing inbyggarbeteckning Berget bergkulle
Mellösa, Stora sn /Se Bastaren, se Nastaren holme Mälsing inbyggarbeteckning Betesmarkerna ängar (?)
Mellösa, Stora sn /Se Berget berg mellsingar inbyggarbeteckning Bittinge kyrkeväg väg
Mellösa, Stora sn *Billingsudden udde Mellösa-klubbor inbyggarbeteckning Bittinge utjord äng
Stora Mellösa sn Biorsholmen, se *Börsholmen udde Mellösa-pannkakor inbyggarbeteckning Bittingsvenarna ängar
Stora Mellösa sn Bittinge wijk, se Hästahaga viken vik Mellösa pannkakor inbyggarbeteckning Bjursbäcken, se Djursbäcken bäck
Stora Mellösa sn Bittingsfallen terräng Mällösa pannkakor inbyggarbeteckning Björkebolskärret kärr
Stora Mellösa sn Björksunden sund mellösa-pannkakor inbyggarbeteckning Björksundet sund
Mellösa, Stora sn Björksundet sund pannkakor inbyggarbeteckning Björksundet, Norra sund
Mellösa, Stora sn Björksundet sund Pannkakor inbyggarbeteckning Björkön ö
Stora Mellösa sn, (förr hd) Björksundet sund Resta män inbyggarbeteckning Björkön ö /Se
Mellösa, Stora sn Björksundet, Norra sund Valborna inbyggarbeteckning /Se Björkösudden udde
Stora Mellösa sn Björkö ö Adlofsberg lht Björnholmen holme
Mellösa sn Björkö ö Adolfsberg hmd Björnmossen mosse
Mällösa, Stora sn Björkö ö Allmänningen Saknas Björsholms ängsteg, se Börsholmsängen ängsteg
Stora Mellösa sn Björkön ö Allmänningen allmänning Björskärret, se Björkebolskärret kärr
Mellösa, Stora sn Björkön ö Alm by Blacken sten
Mellösa, Stora socken Björkön ö Alm by Blacken, se Rudan åker
Mellösa, St. socken Björkön ö Alm, Nya hmn Blackesten, se Blacken sten
Stora Mellösa sn Björkön ö Almsbacken torp Bobacksudden udde
Mellösa, Stora sn Björkön Saknas Alltorp lht Bockholmen holme
Mellösa, Stora sn Björkön ö Almsfallen hushåll Bommsen grund (»berg»)
Stora Mellösa sn Björkön ö Alstorp, se Alltorp lht Bondpettraberget grund (»berg i sjön»)
Mædherlöösa, se Mellösa, Stora sn Björkön ö Anderstorp lht Bosbacken backe
Mellösa sn Björkön ö Andreelund torp Bredarebergen, se Bredaregrunden grund
Mellösa, Stora sn Björkösudden, Södra udde Andreelund lht Bredaregrunden grund
Mellösa, Stora sn Biörckö Sund, se Björksundet sund Andrenelund hus (stat.) Bredaregrunden grund
Mellösa, Stora sn Björkösunden Saknas Anneberg lht Bredaren, se Bredaregrunden grund
Mellösa, Stora sn Björnholmen holme Annegården hmn Bredarna, se Bredaren grund
Stora Mellösa sn Björnholmen holme Annelund lht Bredgrundet, se Bredaregrunden grund
Stora Mellösa sn Blacken skär Arken lht Bredåkrarna åkrar
Stora Mellösa sn Bobackaudden udde Avunden? äng Bruksbäcken bäck
Stora Mellösa sn Boberget holme Backa lht Brunnskällan källa
Mellösa, Stora sn Bockholmen holme Backagården hmd Brunnskällebacken backe
Mellösa, Stora sn Bockholmen holme Backalund lht Bråtagrindsvägen väg
Mellösa, Stora sn Bockholmen, Solholmen, o. Tallholmarna holmar Backalund hmd Bräntåsen åker
Stora Mellösa sn Bockholmen holme Backen lht Bunnsbäcken bäckrännil
Mellösa, Stora by o. sn Bockholmen holme Backen, se Ustabacken Saknas Byberget, se Byrberget grund
Mellösa, Stora sn Bockholmen holme Backetorp lht Bykällan källa
Mellösa, Stora sn Bosgraven kanal Backstugan lht (förr bs.) Bylberget, se Byrberget grund
Mellösa, (numera Mellösa, Stora) sn Bo:sholmen, se *Börsholmen udde Berg hmn Byrberget grund
Mellösa, Stora sn Bosundet sund Berg by Bystabacken åkerbacke
Stora Mellösa sn Brearen holme Berget, se Eriksberg hus Bärstaparken skogspark
Stora Mellösa sn Bruakärret kärr Berget hmd Bärsta utäng ängar
Mellösa, Stora sn Brunnsviken vik Berget hmd Böndernas backe backe (udde)
Stora Mellösa sn Brunnsviken vik Bergkällan lht Börsholms brunn källa
Stora Mellösa sn Bryggviken vik Billingsdal lht Börsholmsängen ängsteg
Stora Mellösa sn (förr hd) Bråten terräng Biskopsvrak by Dammbacken kulle
Stora Mellösa sn Bräntåsen ägomark Biskopsvrak by Dammhagen hagmark
Mellösa, Stora sn Bykällan källa Biskopsvrak by Djupstenarna stenar
Mällösa, Stora sn Byrberget holme Bittinge bebyggelse Djurgården skogsmark
Stora Mellösa sn Bystabacken ägomark Bittinge eller Åkersberg by Djurkloparken park
Stora Mellösa sn Båtstuudden udde Bittinge eller Åkersberg by Djursbacken betesmark
Stora Mellösa sn *Börsholmen udde Bittinge del av by Djursbäckabron bro
Mellösa, Stora sn *Börsholmen udde Bittinge by Djursbäcken bäck
Stora mellösa sn Börsholmsudden Saknas Bittingsfallen ställen Dunderberget berghäll
Mellösa, Stora sn Dalkärrsholmarna holmar Björkberget, se Eriksberg hus Dömmestamossen mosse
Stora Mellösa sn Dallerängsviken vik Björkborg lht Egebyvenen ängar
Stora Mellösa sn Dammbacken fornlämning Björkelund hus Egebyåsen ås
Stora Mellösa sn Djurgården terräng Björk(e)lund lht Ekebacken backe
Stora Mellösa sn Djursbacken ägomark Björkendal lht (hus) Ekebygatan väg
Stora Mellösa sn Djursbäcken dike Björkhagen torp Ekeröset sten
Stora Mellösa sn Djursbäcken bäck Björklunda lht Ekholmen holme
Stora Mellösa sn Dunderberget skär Björklunda hus Ekmanskabacken backe
Stora Mellösa sn Dömmestafallen ägomark(?) Björklunda lht Ekudden udde
Stora Mellösa sn Döparland terräng Björknäs(et) lht Ekudden udde
Stora Mellösa sn Eckholm, se Ekholmen holme Björksätter lht Engelbrektsholmen udde (förr holme)
Stora Mellösa sn EckHolmar, se Höholmen, Kalvholmen, Stackholmen holmar Björkön torp (arr.) Erberget, se Älberget grund
Mellösa, Stora sn Edsjön? Saknas /Se Björkösgården, se Björkön torp Erikshäll skär
Stora Mellösa sn Egbyvenen ägomark Björneborg hmd Erkershäll, se Erikshäll skär
Mellösa sn Egbyviken vik Björntorp lht Essundet, Södra sund
Stora Mellösa sn Egbyviken vik Björsholm gd Essön ö
Stora Mellösa sn Egbyviken vik Björsholm by Essön, se Ässön ö
Mellösa, Stora sn Egbyviken vik Björsholm gd /Se Fallabacken backe
Mellösa, Stora sn Egbyåsen ås Björsholm, se Lillkyrka gd Fallet skogsparti
Mällösa, Stora sn Eggebyviken vik Blomsterbacka eller Hinderstorp torp Fallet skog
Mellösa, Stora sn Ehsön, se Äsön ö Blomsterhult hus Fallet skogsmark
Mällösa, Stora sn Ehsön, se Äsön ö Bo by Fallsmossakärret kärr
Stora Mellösa sn? Eka...häll, se Lekarhällan hällar Bo by Fallsmossaröset sten
Mällösa, Stora sn Ekarehäll, se Lekarhällan häll Bokhult(et) torp Fantudden udde
Mällösa, Stora sn Eke..., se Kalvholmen holme Bondevrak bebyggelse Finnhammaren skogsparti (barrskog)
Mellösa Saknas Ekebacken terräng m. fornlämning /Se Bondevrak bebyggelse Finnhammarsudden udde
Mellösa Saknas Ekeby w:, se Egbyviken vik Bondevrak bebyggelse Fjällen grund
Stora Mellösa kyrka Ekeby wik, se Egbyviken vik Bondevrak bebyggelse Flatviken vik
Stora Mellösa sn Ekeby wijk, se Egbyviken vik Bondevrak by Flyktabacken backe
Mällösa, Stora sn *Ekholmarna holmar Bondevrak by Flättjeholmen holme
Mällösa, Stora sn Ekholmen holme Bondevrak by Flättjeskären skär
Stora Mellösa sn Ekholmen holme Bondvrakshammarn, se Hamrabacken småställen Flösjöholmen, se Flättjeholmen holme
Mällösa, Stora sn Ekholmen holme Bosbacken hus Foderön ö
Mellösa, Stora sn Ekholmen holme Bostället hmn Foren ö
Mellösa, Stora sn Ekholmen holme Bostället hmn Fornabynsbacken backe
Stora Mellösa sn Ekholmen holme Bostället hmn Frankarna grund
Mellösa, Stora sn *Ekholmen holme Bostället, se Nästegården hmn Franken, Inra udde, först holme
Mellösa, Stora Saknas *Ekholmen holme Boäng lht Franken, (Yttra) holme
Mellösa, Stora sn *Ekholmen holme Brinken lht Franken, Yttra grund
Stora Mellösa sn Ekviken vik Brostugan bs. Fruängsberget grund, undervattensberg
Stora Mellösa sn Engelbrektsholmen udde Brunnsvik torp Främsta tegarna ängstegar
Mellösa, Stora sn Engelbrektsholmen udde Bråten torp Fulmossen skog
Stora Mellösa sn Engelbrektsholmen udde Bråttorp öknamn på Våtstatorp Fålungabacken backe
Stora Mellösa sn Engelbrektsholmen halvö Byagården hmn Fåraslätten åker
Mellösa, Stora socken /Se Engelbrektsholmen holme Bygget hmn Fårmossen, se Restamossen mosse
Stora Mellösa sn Engelbrektsholmen holme Bäcktorp lht Fårtäppan åker
Stora Mellösa sn Engelbrektsholmen Saknas Bärsta by Föstorpabacken backe
Stora Mellösa sn Engelbrektsholmen Saknas Bärsta by Gamla ån å
Stora Mellösa sn Engelbrektsholmen holme Bärsta gård hmn Gamlen udde, förr holme
Stora Mellösa sn Engelbrektsholmen udde Bärsta by Gersgrundet grund
Stora Mellösa sn Engelbrektsholmen holme /Se Bärstalund, se Källfallsbacken lht Getryggarna ängar
Stora Mellösa sn Engelbrektsholmen holme /Se Börkön, se Björkön torp Gluggenäs udde (näs)
Stora Mellösa sn Engelbrektsholmen udde /Se Börsholm, se Björsholm gd Goppan grund, undervattens»berg»
Stora Mellösa sn Engelbrektsviken terräng Charlottenberg hus Gropberget grund
Mellösa, Stora sn /Se Engelbrektsviken triangelpunkt Dammen lht Gropen plats
Mellösa, St. sn /Se Erikshäll skär Djurbäcken lht Grundberget, se Älberget grund
Mellösa, Stora by o. sn /Se Espholmen holme Dröjan hmd Grundbäcksberget grund
Mellösa, Stora sn /Se Essundet sund Dömmesta by Grundholmarna holmar
Mellösa, Stora by o. sn /Se Essundet, N. sund Dömmesta by Grundholmarna holmar och grund
Mellösa, Stora sn /Se Essundet, S. sund Dömesta by Gråben sten
Mellösa, Stora sn /Se Essön, se Äsön ö Dömmestafallen småställen Grävgrundet grund
Mellösa, Stora sn /Se Essön, se Äsön ö Edin lhter Guldberg(et) holme
Mellösa, Stora sn /Se Norra Essöö Sundh, se Ässundet, Norra sund Edinsborg lht Guttabordet sten
Mellösa, Stora sn /Se Södra Esöö Sundh, se Ässundet, Södra sund Egby bebyggelse Guttaskäret grund
Mellösa, Stora sn /Se Esöö Sund, se Ässundet, Norra sund Egeby by Gårdnäsängsviken vik
Mellösa, Stora sn /Se Fallet terräng Egeby by Gåsholmen holme
Mellösa, St. sn /Se Fallet ägomark Egby, se Egeby by Gåsholmen, se Skallholmen holme
Mellösa, Stora sn /Se Finhamarsúdd, se Finnhammaren udde Egebyåsen bebyggelse Gåsholmsskäret skär
Mellösa, Stora sn /Se Finnhammaren udde Ekebacken hus Gällerstaberget grund
Mällösa, Stora sn /Se Finnhammaren udde Ekeberg lht Gölet åker
Mellösa, Stora sn /Se Finnhammaren udde Ekeborg lht Gölsbacken backe
Mellösa, St. sn /Se ?Finnhammaren udde Ekeby by Gösstenen sten
Mellösa prästgård /Se Finnhammaren udde Ekeby by Hammaren, se Hansabacken backe
Midlandsö snr /Se Finnhammaren udde Ekebylund, se Eklunda lht Hammarsudden udde (lövskogsparti)
Mellösa, Stora socken Finnhammaren udde Eklunda lht Hamrabacken backe
Stora Mellösa kyrka kyrka Finnhammarsviken vik Ekstugan hus Hasselbacken backe
Mellösa, Stora kyrka /Se Fjällen holmar Ekudden hus Helgestamossen mosse
Mälsa pankakor inbyggarbeteckning /Se Flatviken vik Elgesta, se Helgesta by Hemhagen hagmark
Mædallösa hd Flatviken vik Elinsborg, se Edinsborg lht Hemängen äng
Alm by? Flatviken vik En(e)marken, (Lilla o. Stora) torp Hemängen äng
?Alm by Flyktabacken udde Engelbrektsviken torp Henan holme
?Alm by Flättjeholmen holme England, se Ängland hmd Herravagnsstenen sten
Alm Saknas Flättjeskären holmar Engströms, se Engströmslund lht Herrgårdstomten åker
Alm Saknas Foren holme Engströmslund lht Herrgårdsviken vik (bukt)
Alm by Fruns holme udde Eriksberg hus Heta stenen sten (eller grund)
Alm by Fruängsberget skär Eriksberg hus Holstensrösen sten
Alm by /Se Fåfängan ägomark Eriksberg lht Huggstädet skogsmark
Alm by /Se Fårmossen mosse Eriksberg, se Lyckan lht Hultet, Norra skog
Ankesta, se Ånkesta by Gluggenäs udde Eriksberg lht Hultet, Södra skog
Bärg by Gluggenäsviken vik Eriksborg lht Humlabacken backe
Berg by Glugge, Stora ägomark Erikslund lht Hummelsta (häst)hag(e), se Hästhagen hagmark
Berg by Goppsundet sund Erikslund lht Husarbetena åker
Berg by Gropberget skär Erikslund lht Hålingarna åker
Berg Saknas Grundholmarna holmar Erikslund bs. Hålkärret ängsmark
»birghers holm», se Björsholm gd Grundholmarna holmar Fallatorpen, se Fallet torp Hålkärret äng
Biskopsvrak ind. militieboställe Grundholmarna holmar Fallet hus Hålkärret kärr?
Biskopsvrak bost.? Grundholmarna holmar Fallet hmd Hällarna grund, berghällar
Biskopsvrak gd Grundholmarna Saknas Fallet torp Hällgrundet grund
Biskopsvrak indr. militiebost. Grundholmarna ö Fallet, se Erikslund lht Härsel skär
Biskopsvrak bost Grundholmen triangelpunkt Fallet lht Härselgrundet grund
Biskopsvrak gård Grundholmen, Norra del av ö Fallhagen torp Hästgrundet, Lilla o. Stora grund
Biskopsvrak bost Grundholmen, Södra del av ö Fiskartorpet lht Hästhagaviken vik
Vrak, Bond-, Biskops- byar Gråben skär Fiskartorpet, se Vikhamn torp Hästhagen skogsparti (barrskog)
Biskopsvrak Saknas Gröna kullen kulle Foderön äng Hästhagen hagmark
Biskopsvrak bost Gullberg holme Foderön gård Hästholmen holme
Biskopsvrak bost Guttaskäret holme Foren, se Foderön äng Hästholmen, se Hästgrundet, Lilla o. Stora grund
Biskopsvrak bost Gårnäsängsviken vik Frideborg lht Högåkersbacken backe
Biskopsvrak, se Vrak by Gåsholmen holme Fridhem lht Höholmen holme
Biskopsvrak by /Se Gåsholmen holme Fridhem hus Hökön backe
Biskopsvrak by /Se Gåsholmen holme Fridhem bs. Inre skäret skär (el. holme)
Bittinge by Gåsholmen holme Fridhem lht Intagan åker
Bittinge by Gåsholmsskäret holme Fridsta lht Intagan, Gamla hagmark, betesmark
Bittinge by Gässlingarna holmar Fridön, se Hökön hmd Intagan, Nya hagmark, betesmark
Bittinge by Göksholm f. holme, nu halvö Frälsegården hmn Iskällarebacken backe
Bittinge by Göksholm triangelpunkt Frälsegården hmn Judängen åker, förr mosse
Bittinge Saknas Göksholmsnäset Saknas Furulund lht Jällerstaberget, se Gällerstaberget grund
Bittinge Saknas Gölsbacken ägomark Fågelvik hus Jättastenen sten
Bittinge by Hammarstenarna skär Fågelvik torp Jättestenen sten
Bittinge by Hammarsudden udde Gatan, se Gattorpet torp Jössatäppan åkertäppa
Bittinge Saknas Hammarsudden udde Gatan hmd Kalkgruvan gruva
Bittinge Saknas Hammarsudden udde Gategården, se Resta Gategården hmd Kalvholmen holme
Bittinge Saknas Hammarsudden Saknas Gattorpet torp Kalvholmen holme
Bittinge by Hammarsudden udde Gilsåsen el. Laggaretorp Saknas Kalvudden udde
Bittinge bost.? Hammars w:, se Skogstorpsviken vik Gilsåsen el. Laggaretorp Saknas Kalvön, se Kalvholmen? holme
Bittinge by /Se Hasselbacken terräng Glugge, Lilla torp Karinskär, se Käringaskäret grund
Bittinge el. Åkersberg gd /Se Helgestamossen mosse Glugge, Stora torp Katrina hälsokälla källa
Bittinge by /Se Herrgårdsviken vik Gluggstugan torp Kattkärret kärr
Björsholm gd Hjälmaren, Södra del av Hjälmaren Gottorpet, se Gattorpet torp Kilåkrarna åkrar
Björsholm gd Hjälmarsholmsmossen mosse Grannagården, se Södra gården hmn Klosterrud äng
[Birgersholm] Saknas Hjälmarsholmsmossen mosse Gransätter lht Klosterrudorna ängstegar
Björsholm gd Hjälmarsholms Viholme holme Grindstugan torp Knarstamossen mosse
Björsholm gd Hjälmarsholms Viholme holme Grindstugan hmd Knule grund
Björkholm Saknas Hjälmarsholmsviken vik Grindstugan, Norra lht Kobacken plats (»kobacke»
Björsholm gd Hjälmsätter terräng Grindstugan, (Västra o Östra), se Västran o Östran hus Kobacksrösorna grund
Björsholm by Holsten sten(?) Gränelund, se Grönelund lht Kodjupet djup
Björksholm hg Huggstädet fornlämning /Se Grönelund lht Kofallet backe
Björkholm Saknas Hultet, Norra terräng Gärdet hmd Kolshammaren backe
Björsholm gd Husarbetena ägomark Gärdet hmd Kolshammarsbacken, se Kolshammaren backe
Björsholm gd Hällan triangelpunkt Gärdet hmd Kon sten
Björsholm gd Hällgrundet holme Gärdet hmd Kovassaberget skär (el. holme)
Björsholm gd Härsel holme Göksholm, se Lillkyrka säteri Koängen åker(?)
Björsholm gd Hästberget skär Göksholm säteri Koängen åker, förr äng
Böresholm Saknas Hästgrundet, Lilla holme Göksholm gd /Se Kråkbacken backe
Björsholm Saknas Hästgrundet, Stora holme Göksholm säteri Kråkbackviken vik
Bössholm Saknas Hästhaga viken vik Göksholms strömosse lht Kungshögen kulle, fornlämning
Börsholm Saknas Hästhagaviken vik Haga lht Kurshäll udde
Björsholm, se Börsholm gd Hästhagen udde Haga lht Kyrkan plats
Bo by Hästhagen udde Hagaby lht Kyrkdraget plats
Bo by Hästhagen udde Hagalund torp Kyrkoherdeboställets stomhemmans ängteg äng
Bo by Hästhagen udde Hagalund lht Kyrkstenen sten
Bo by Hästhagen hage Hagalund bs. Källebäcken källa
Bo by Hästhagsviken vik Hagen, se Hagalund torp Källebäcken källa
Bo by Höholmen holme Hammarberg lht Källfallsbacken backe
Bo Saknas Höholmen holme Hammaren, se Hamrabacken småställen Käppagubbagrinden grind
Bo by /Se Höholmen holme Hammarlund lht Käringaskäret skär
Bo by /Se Höholmen holme Hamrabacken småställen Käringaskäret grund
Bo by /Se Höholmen holme Helgesta bebyggelse Käringsundet, se Björksundet, Norra sund
Bo by /Se Höholmsviken vik Helgesta by Kärnsjön, se Råstasjön sjö
Bo by /Se Hök H:, se Höholmen holme Helgesta by Kärret äng
Bo by /Se Inra skäret holme Helgesta by Kärret ängar
Bo by /Se Isola Bella holme Herrfallet lht (skogv.) Kölnberget bergbacke
Bo by /Se Jungfru Annas källa källa(?) Herrgården, se Herrgårds-Rynninge gd Köpbergs löt åker
Bo by /Se Jättestenen sten Herrgårds-Rynninge gd Köpmannaudden udde
Bo by /Se Jättesten sten /Se Hinderstorp torp Ladbacken backe
Bondevrak Saknas Kalfholmen holme Hjälmarsholm, se Hjälmarsholm eller Munkvrak hmn Ladugårdsviken vik
Bondevrak Saknas Kalvholmen holme Hjälmarsholm eller Munkvrak hmn Lagmansgatan väg
Bondevrak Saknas Kalvholmen holme Hjälmarsholm eller Munkvrak hmn Lakaberget grund
Bondevrak by Kalvholmen holme Hjälmarsholm eller Munkvrak hmn Lakberget, se Nastaregrundet grund
Bondvrak by Kalvholmen holme Hjälmarsholm herrgård Lakgrundet, se Nastaregrundet grund
Bondvrak by /Se Kalvholmen holme Hjälmarsnäs säteri Laskan udde
Bondvrak by /Se Kalvholmen holme Hjälmarsnäs säteri Lemmen, se Limmen holme
*Bosgården stamhemman Kalvholmen holme Hjälmarsnäs herrgård Lerskallarna åkrar
Brunsvik Saknas Kalvholmen holme Hjälmsätter lht (arb.) Lillån å
Brunsvik Saknas Kalvholmen holme Hjälmsätter lht Lillängarna åkrar
Byritzholm, se Björsholm Saknas Kalvholmen holme Holsten lht Lillängen äng
Bärsta by Kalvholmen holme Hovmansgården hmn Lillängsbacken backe
Bärsta by Kiarrfugar, se Restamossen mosse Hult Saknas Limmen holme
Bärsta by Knarstamossen ägomark Hult torp Lindhammaren backe
Bärsta by Knule holme Hummelsta by Lindholmen holme
Bärsta by Kofallet terräng Hummelsta by Lindholmsberget skär
Bärsta by Kohagen hage Hummelsta by Lindholmsskäret, se Lindholmsberget skär
Bärsta by Kollers borg borglämning /Se Hummelsta hästhage, se Hästhagen lht Lindorna, Västra åkrar
Bärsta by Kollerborg fornborg /Se Huvudstaden Saknas Lindåsabacken backe, kulle
?Bärsta (gd), by Kolshammarsbackarna backar Hyddan lht Lindö(n) ö
Bärsta by Kråkbacken terräng Hyddan lht Lindön backe
Bärsta by Kråkbackviken vik Hälgesta, se Helgesta by Lortviksrösan grund (sten)
?Bärsta by Kråkbackviken vik Häradsdomaregården hmn Lortviksudden udde
Bärsta by Kråkbackviken vik Häradsdomargården hmd Lukberget, se Lakaberget grund
Bärsta by Kråkbackviken vik Hässleberget hmd Lundaskiftena åkerskiften
Bärsta Saknas Kråkevik, se Kråkbackviken vik Hästhagen lht Lustigbacken backe
Bärsta Saknas Kråk w:, se Lövösviken vik Högby by Lysingshällarna berghäll
Bärsta by /Se Kullen holme Högby by Långa udden udde
Bärsta by Kungsstenen sten Högtorp lht Långhagarna ängar, förut hagar
Bärsta by /Se Kungsängen Saknas Höjden, se Marietorp hus Långhagen el. Långhagarna åker, förr hage
Bärsta by /Se Kungsängen ägomark Hökön hmd Långhagsgatan väg
Bärsta by /Se Kungsängen ägomark Inspektorsgården hmd Långskiftet åkerskifte
Bärsta by /Se Kurshäll udde Johannesberg lht Långviken vik
Börsholm, (Björsholm) förr sätesgård, nu gd /Se Kvismare kanal kanal Johannesberg lht Långängen äng
Dömmesta by Kvismare kanal kanal Johannesborg lht Långörarna holmar
Dömmesta by Kvismaren, Östra förr sjö Johanneslund lht Länsmansberget grund
Dömmesta by Kvismaren, Östra förr sjö Jonstorp hus Lötapussen göl
Dömmesta by Östra Kvismaren Saknas Jämmerdalen Saknas Löten åker
Dömmesta by Kyrkbacken terräng Kaplansgården hmn Löten, se Köpbergs löt åker
Dömmesta by Kyrkstenen skär Karlsdal lht Löten äng
Dömmesta by Käcktäppan terräng Karlsdal lht Lötåkrarna åkrar
Dömesta by Källebäcken bäck Karlslund lht Lövfallsberget skär (holme)
Dömmesta by Källfallsbacken backe Karlslund lht Mandråparen grund
Dömesta by Käringaskäret holme Karlslund lht Markängen äng, sumpmark
Dömmesta Saknas Kärrhagen hage Karlstorp lht Marstrand ängar
Dömmesta Saknas Kölnberget berg Katrineberg, se Återvända eller Katrinelund gd Martahag(et) åker
Dömmesta by Ladbacken ägomark Katrineberg lht Mellanfjärden fjärd
Dömesta Saknas /Se Ladviken, Norra vik Katrinelund, se Återvända eller Katrinelund gd Mellanorten udde
Dömmesta by /Se Lakaberget holme Katrinelund, se Återvända Saknas Mesaren ö
Dömmesta by /Se Laskan holme Klippan lht Modimentsbacken backe
Egeby by Laxarh..., se Lekarhällan hällar Klovet, se Törneborg lht Monumentsbacken, se Modimentsbacken backe
Egeby by Lebacksviken vik Knarsta bebyggelse Mormors hål moss-stycke
Egeby by Lekarhällan häll Knarsta by Morotatäppan åker, förut slåtter
Egeby Saknas Lekarhällan hällar Knarsta by Mossugglan kulle
Egeby Saknas Lekarhällan hällar Knarstatorp hmn Musen, se Musholmen holme
Egeby by Lekarhällan hällar Knarstatorp gård Musholmen holme (el. skär)
Egeby by Lekarhällan häll Kohagen, se Marielund torp Myrbacken, Västra backe
Egeby by /Se Lindhammaren ägomark Kroggården hmd Myrbacken, Östra backe
?Ekeby by Lindholmen holme Kroken hmd Myrkärret äng
?Ekeby by Lindholmen holme Kroken hmd Månen holme
Ekeby by Lindholmen holme Krokgärdet hmd Mörbyhögarna ås
Ekeby by? Lindholmen holme Kråkegården gd Mörtholmen f.d. holme
Ekeby by Lindholmen holme Kråkegården gd Mörtholmen udde
Ekeby by Lindholmen holme Krångeldelen hmd Mörtholmen, Lilla udde, förr holme
Ekeby by Lindholmsbergen skär Krångelgården hmd Mörtholmen, Stora udde, förr holme
Ekeby by Lindåsabacken terräng Kullen, se Sigurdskulle lht Narstan, se Nastaren holme
Ekeby by Lindön ö Kullen lht Nastaregrundet grund
Ekeby by Lindön holme Kungsängen hmd Nastaren holme
Ekeby by Lindön ö Källfallsbacken lht Norra hagen hagmark
Ekeby by Lindön ö Källtorp lht Norrängen åker
Ekeby Saknas Lindön holme Källvik lht Norrängen äng
Ekeby Saknas Lindön ö Köpberga bebyggelse Norsberget grund
Ekeby by Lindön holme Köpberga gd Norsberget, se Västra berget grund
Gligga Saknas Lindön ö Köpberga by Nossaberget, se Västra berget grund
Glugge gård Lortviksrösan skär Laggaretorp, se Gilsåsen el. Laggaretorp Saknas Notbackarna backar
*Gardhanæs gård Lortviksudden udde Lagmansgatan st. Notberget grund
Gardanis Saknas Lugnet terräng Larstorp lht Notgrundet grund
Gårdnäss Saknas Långhammaren terräng Ledet torp Notgölsrösan grund
Göksholm hg Långholmen ägomark Lerbäck hmd Notröset, se Notberget grund
Göksholm herrgård Långudden udde Lindesberg lht (handel) Nygärdet åkerskiften
Göksholm hg /Se Långviken vik Lindesberg hmd Nygärdsbacken backe
Göksholm herrgård Långörarna holmar Lindesborg lht Nyängen åker
Göksholm herrgård Länsmansberget holme Linnenäs gd Näsudden udde
Göksholm hg Löten ägomark Linnäs, se Linnenäs gd Näsudden, Norra udde
Göksholm gd Lövösviken vik Loviseberg lht Näsudden, Södra udde
Göksholm herrgård Lövösviken vik Lugnet torp Odensbackabrunn (el. Odensbackakällan) källa
Göksholm herrgård Mandråparen holme Lugnet, se Ängstorp lht Olles backe, se Östra gärdet åker
Göksholm herrgård Mellanfjärden del av Hjälmaren Lugnet lht Organisthagen hage
Göksholm gd Mellanfjärden del av Hjälmaren Lugnet torp Orrhammaren backe
Göksholm gd Mesaren holme Lund, se Lundabacken hmd Ortarna uddar
Göksholm hg Mesaren ö Lund lht Orthällen udde
Göksholm hg Mesaren holme Lund, Lilla hmd *Ortängarna ängar
Göksholm hg Mesaren ö Lundabacken hmd Ortängsstenen sten
Göksholm hg Mesaren holme Lybacken arrendetorp Oskuldsparken skogspark
Göksholm herrgård Mesaren ö Lyckan lht Oxhagen hagmark
Göksholm herrgård Mesaren holme Lövlund lht Oxhagen hage
Göksholm hg Mesaren ö Lövsta lht Oxhuset plats
Göksholm gd Mesaren holme /Se Lövsätter lht Petersburg skär (förut grund)
Göksholm hg Mesaren holme /Se Lövön hmn Pettrabacken backe
Göksholm gd Mesaren holme /Se Lövön gård Prästängen äng
Göksholm hg Mossugglan terräng Mannelund lht Påskön, se Rösko holme
Göksholm hg Musen, Stora holme Margretelund lht Pörtesbacken backe
Göksholm gd *Mällösaån å Marieberg lht Ramsnäsaberget grund
Göksholm herrgård Mörtholmen holme Marielund hus Ramsnäsaudden udde
Göksholm gd Mörtholmen, L. udde Marielund hmd Renholmen holme
Göksholm herrgård Mörtholmen, Stora o. Lilla uddar Marielund torp Renholmsberget grund
Göksholm hg Mörtholmen, St. udde Marietorp hus Restamossen mosse
Göksholm herrgård Mörtholmsviken vik Mellangården hmn Restaskogen skog
Göksholm hg Nastaren holme Mellangården hmn Rinkaberget grund
Göksholm hg Nastaren holme Mellangården hmn Rinken skär (el. holme)
Göksholm gd Nastaren holme Mellangården, se Byagården hmn Rogsundet, se Rostensskäret skär
Göksholm herrgård Nastaren holme Mellangården hmn Rostensskäret skär
Göksholm hg Nastaren ö Mellangården hmn Rudan åker, förut äng
Göksholm herrgård Nastaregrundet grund Mellangården(?) hmn Rudbacken backe
Göksholm herrgård Nastaren holme Mellangården? hmn Rudberget, se Rudbacken backe
Göksholm hg Nastaren holme Mellösa, (Lilla), se Mällösa by Ruddammen damm
Göksholm hg Nastaren holme /Se Mossmarken lhtr Rudorna ängstegar
Göksholm herrgård Nastaren holme /Se Mossvalla lht Rullaregrinden grind
Göksholm herrgård Nastaren holme /Se Munk(e)vrak, se Hjälmarsholm eller Munkvrak hmn Ryssjeholmen holme
Göksholm hg Norskullen holme Munkvrak stugor Rågberget backe
Göksholm herrgård Notängen ägomark Murtorpet torp Rågbergsåkrarna åkrar
Göksholm hg Näs udde Myggebo hus Råstabacken backe
Göksholm hg Näs Saknas Myggebo, se Erikslund lht Råstasjön sjö
Göksholm gård Nästaren, se Nastaren holme Månsagården, se Måssagården hmn Råstaängen, se Ängen ängar
Göksholm gd Nästaren, se Nastaren holme Måssagården hmn Rävbacken backe
Göksholm gd Näästaren, se Nastaren holme Mällösa by Röhammarsmossen mosse
Göksholm herrgård Odensbacken Saknas Mällösa by Röks hälla grund
Göksholm hg Ormhällarna stenar Mellösa by Rönnholmen holme
Göksholm hg Osthällen skär Mörby by Rösan, Lilla (undervattens)grund
Göksholm hg Oxhagaviken vik Mörby by Rösan, Stora (undervattens)grund
Göksholm herrgård Paradisudden udde Mörbyfallen småställen Rösjöholmen, se Ryssjeholmen holme
Göksholm hg Petersburg holme Nergården hmn Röska, N. och S. grund
Göksholm herrgård Prästgraven dike Nergården, se Hovmansgården hmn Rösko holme
Göksholm hg Prästudden udde Nergården hmn Rösko, Norra grund
Göksholm hg Prästängen ägomark Nergården hmd Rösko, Södra grund
Göksholm hg Påsbotäppan terräng Norra gården hmn Sakrisabacken backe
Göksholm hg Ramsnäsaberget holme Norra gården hmn Salholm(en, Stora), se Stallholmen holme
Göksholm herrgård Ramsnäset udde Norra gården hmn Sandåkrarna åkrar
Göksholm hg Renholmen holme Norra gården hmn Schuln, se Suren holme
Göksholm Saknas Renholmen holme Norra-gården hmn Siggeskulle, se Sigurdskulle kulle
Göksholm herrgård Renholmen holme Norra gården hmn Sigurdskulle kulle
Göksholm hg Renholmen triangelpunkt Norra gården hmn Sikgrundet grund
Göksholm herrgård Restamossen mosse Norra-gården hmn Skallbäjsorna ängsbitar
Göksholm hg Restamossen mosse Norra gården hmn Skallhagen åker
Göksholm herrgård Ringholmen, se Rinken ö Norra gården hmn Skallholmen holme
Göksholm Saknas Ringröran terräng Norra-gården hmn Skallholmen holme
Göksholm hg Rinkaberget holme Norra gården? hmn Skallholmsberget grund
Göksholm herrgård Rinken holme Norrgården hmn Skarstenarna stenar o. skär
Göksholm hg Rinken holme Norrtorp torp Skarstensberget holme
Göksholm hg Rinken ö Notboda lht Skarstensberget berg /Se
Göksholm hg Rinken holme Nybacka torp Skitkurrorna åkrar
Göksholm herrgård Rinken holme Nyboda lht Skogahuvud skogsdunge (-backe)
Göksholm hg Rudbacken backe /Se Nybygget hmd Skogarudden, se Skogudden udde
Göksholm hg Rudorna ängstegar /Se Nybygget torp Skogshagen åker (el. hage?)
Göksholm hg Rynninge hage hage Nygärdet hmd Skogudden udde
Göksholm herrgård Råstasjön f.d. sjö Nysätter torp Skomakareholmen, Norra holme
Göksholm herrgård Råstasjön sjö /Se Nytorp torp Skomakareholmen, Västra holme
Göksholm herrgård Råstenabacken terräng Nytorp, se Dammen lht Skomakareholmen, Östra holme
Göksholm herrgård Rävbacken backe Nytorp torp Skvallergatan väg
Göksholm herrgård *Rögrundet grund Nytorp bs. Skytthäll udde
Göksholm herrgård Röhammarsmossen mosse Nämndemansgården hmd Skärholmen udde
Göksholm herrgård Röhammarsmossen mosse Nästegården hmn Skärsängen äng
Göksholm herrgård Rönneberget ägomark(?) Nästegården hmn Skärsängsbacken backe
Göksholm herrgård Rönnholmen holme Nästegården hmn Sköldaberget sten
Göksholm hg /Se Rösko holme Nästegården, (Västra) hmn Slåttran äng
Göksholm gd /Se Rösko, Norra holme Nästegården hmn Slätgrundet skär
Göksholm förr sätesgård, nu herrgård /Se Rösko, Södra holme Nästegården hmn Slätgrundet grund
Göksholm gods /Se Rösnäset udde Näst-norra gården hmn Slätgrundet, Norra skär, f.d. undervattensgrund
Harg Saknas Rösnäsviken vik Olstorp torp Slätgrundet, Södra skär, f.d. undervattensgrund
Hasla Saknas Sandbrograven dike Oppegården hmn Slätmossen mosse
Helgesta bost *Sansviken vik Oppegården gd Slätmossen mosse
Helgesta gård Segerhöjden Saknas Oppegården hmn Smalen, Inre vik
Helgesta by Segerhöjden ättehög /Se Oxhagen hmd Smalen, Yttre vik
Helgesta Saknas Segersiöwdd, se Prästudden udde Palmelund lht Smaltegen åker
Helgesta Saknas Sigards högar Saknas Perstorp torp Smörberget grund
Helgesta Saknas Siggekulle Saknas Prästaskogen arrendetorp Smörlösaudden udde
Helgesta bost Siggekulle Saknas Prästegården hmn Smörlösaviken vik
Helgesta by /Se Siggekulle ättehög /Se Prästängen hmn Smörlösen, se Smörlösaudden udde
Helgesta by /Se Sikagrundet skär Resta bebyggelse Smörskär udde
Hinderstorp Saknas *Simben holme Resta by Snavudden udde
Hjelmarsholm herrgård Sjustjärnan grund Resta by Snugge grund
Jälmarsholm hg Skafve Sund, se Ässundet, Norra sund Resta Gategården hmd Solholmen holme
Jälmarsholm hg Skallholmen holme Restalyckan, se Lyckan lht Solholmsberget, Västra, se Petersburg skär
Hjälmarsholm Saknas Skallholmen holme Rosendal hus Solholmsberget, (Östra) skär, förut grund
Hjälmarsholm hg Skallholmen holme Rosendal lht Solskullen bergkulle
Hjälmarsholm gårdar /Se Skallholmen holme Rosendal lht Stackholmen holme
Hjälmarsnäs herrgård Skallholmen holme Rosenlund lht Stackholmsberget, Östra grund
Munkvrak gd Skallholmen holme Rosenlund hmd Stallgården holme
Munkvrak Saknas Skallholmsberget skär Rosenlund hus Stallgårdsberget grund
Munksvrake Saknas Skarstenarna skär Rosenlund, se Eriksberg lht Stallholmen holme
Munkvrak Saknas Skarstensberget, Yttre skär Rosenlund lht Stallholmen holme
Munkvrak Saknas Skarstensskäret holme Rudberget hmd Stallviken vik
Munkvrak Saknas Skiäfve Sund, se Ässundet, Norra sund Rusthållaregården hmn Stenfallsbacken backe
Hjälmarsnäs hg /Se Skogahuvud terräng Rusthållet hmn Stenharen åkerstycke
Hjälmarsnäs gd Skogarudden udde Rynninge by Stenholmen udde, förr holme
Hjelmarsnäs herrgård Skogarösan holme Rynningefallen Saknas Stenhusberget grund, undervattensberg
Hjälmarsnäs gd Skogrösan holme Rynninge, Västra by Stenhushag(en) skogsmark
Hjälmarsnäs hg Skogstorpsudden udde Rynninge, Västra by Stickberget, (Norra) grund
Hjälmarsnäs hg Skogstorpsviken vik Rynninge, Västra by Stickbergskullarna grund
Hjälmarenäs herrgård Skogstorpsviken vik Rynninge, Östra by Stickbergskullen, Norra grund
Hjälmarsnäs sätesgård Skomakareholmen, Västra holme Rynninge, Östra by Stickbergskullen, Södra grund
Hjälmarsnäs Saknas Skomakareholmen, Västra holme Rynninge, Östra by Stickbergsrösorna grund
Hjälmarsnäs Saknas Skomakareholmen, Västra holme Råby gd Stolprösen grund
Hjelmarsnäs herrgård Skomakareholmen, Östra holme Råby by Stora Kärret, se Bärsta utäng ängar
Hjelmarsnäs herrgård ?Skulludden udde Råsjö, se Rösjö hmn Stora kärret ängar
Hjelmarsnäs herrgård Skulludden udde Råsta by Storgrundet grund
Hjelmarsnäs herrgård Skurberget berg(?) m. fornlämning /Se Råsta by Storgrundsstenen sten
Hjälmarsnäs herrgård /Se Skytthäll udde Råsta by /Se Storrudan åker
Hjälmarsnäs gd /Se Skärholmen udde Rävsten hmd Storrudorna åkrar
Hjälmarsnäs gd /Se Skärholmsviken vik Rödom, se Röhammar by? Storshammar-, se Torshammar- Saknas
Hjälmarsnäs gd /Se Skärsängsudden udde Röhammar by Storängen äng
Hjälmarsnäs gods /Se Skärsängsviken vik Röhammar by Storängen åkrar
Saknas Saknas Skäröarna holmar Rönneberget hmd Storängen äng
Hult gård Sköldaberget holme Rösjö hmn Storängsbacken backe
Hult Saknas Slåttran Saknas Rösjö gård Storängsviken vik
Hult Saknas Ståttran ägomark Sandhagen lht Strupen plats
Hummelsta by /Se Slätgrundet holme Sandshagen torp Strömbron bro
Hummelsta by Slätgrundet holme Sandskvarnen lht Stutarna stenar
Hummelsta by Slätmossen mosse Sandstad lht Stångersvik vik
Hummelsta by S...mhamons wdd, se Finnhammaren udde Sandtaget Saknas Ställgårdsrösan grund
Hummelsta by Smedshagaudden udde Sandtorp hus Sumpviken vik
Hummelsta sn Smedsholmen holme Sandåker by Sundby Rösko holme
Hummelsta by Smörlösaudden udde Sandåker by Sundholmen holme
Hummelsta by Snavudden udde Schultzenborg, se 20 Åkerby Saknas Sundholmen, Östra, se Östra holmen holme
Hummelsta Saknas Snavuddsviken vik Schulzenborg lht Suren holme
Hummelsta Saknas Snugge holme Sigurdskulle lht Svanbergshällen sten
Hummelsta by Solholmen, Bockholmen o. Tallholmarna holmar Sjölunda, se Jonstorp hus Svartviken vik
Hummelsta by Solholmen holme Skogalund lht Svartviksholmen holme
Hummelsta by /Se Solholmen ö Skogalund hus Svältan, se Getryggarna ängar
Hummelsta by /Se Solholmen ö /Se Skogen hmd Särholmen, se Stallholmen holme
Hummelsta Saknas /Se Solholmsberget holme Skogen, se Skogalund lht Särholmen, Lilla f.d. holme, nu udde
Hummelsta by /Se Stackholmen holme Skogen torp Särholmen, Stora, se Stallholmen holme
Hummelsta by /Se Stackholmen holme Skogshyddan lht Södra gärdet åker
Hägersta gd /Se Stackholmsskäret holme Skogstorp torp Södra orten udde
Högby by Stallgården holme Skogstorp torp Södra skogen skog
Högby by Stengrundet holme Skogstorp torp Södra sundet sund
Högby by Stenholmen udde Skolhuset, se Stenhuset hus Södra ängen äng
?Högby by Stenhushagen hage m. fornlämning /Se Skomakaretorpet torp Söruddastenarna stenar
Högby by Stickberget holme Skomtorpet, se Skomakartorpet torp Söråkerskällan källa
Högby by Stickbergskullen holme Skräpenberg, se Stökengränd lhter Söråkersskiftet åker
Högby Saknas Storgrundet holme Skuggan hmd Sörängen äng
Högby by /Se Storgrundsstenen skär Slaktarebo arrendetorp Sörängen äng
Ketlaretorpet Saknas Storängen Saknas Smedshagen lht Sörön oodlat område
Knarsta by Storängsviken vik Smedstorp torp Tallholmarna holmar
Knarsta by Stutarna skär Smedstorp torp Tallholmen holme
Knarsta by Sundbyhällar hällar Smedstorp lht Tallholmen, se Ängholmen holme
Knarsta by Sundholmarna Saknas Smedstorp lht Tallhällan grund
Knarsta by Sundholmen, Västra o. Östra holmar Snaven, se Björnäs(et) lht Talludden udde
??Knarsta by Sundholmen, Västra o. Östra holmar Snickartorp torp Tallören, se Talludden udde
Knarsta by? Sundholmen, Västra holme Sofieberg lht Tallskogbacken backe
Knarsta by Sundholmen, Östra holme Solskullen hmd Tegen åker
Knarsta by Suren holme Spektorsgården, se Inspektorsgården hmd Timmaledet grind
Knarsta by Sälholmen holme Stenhuset hmd Timmaledsvägen väg
Knarsta by Sälholmen holme Stenhuset hus (skolhus) Tistelgrundet skär
Knarsta by Sälholmen holme Stensätter hus Tjuren sten
Knarsta by Sälholmen holme Stensätter, (Östra) bs. Tjuren, se Suren holme
?Knarsta by Sälholmen ö Stomhemmanet, se Bygget hmn Tjuvnäsabacken, se Tjuvnäset udde
Knarsta by Säll H:, se Sälholmen holme Stommen, se Bygget hmn Tjuvnäsaudden, se Tjuvnäset udde
Knarsta by Södra udden udde Storshammar, se Torshammar Saknas Tjuvnäset udde
Knarsta by Södra viken vik Struntaberget hmd Tjuvudden udde
Knarsta by Söruddastenarna skär Strupen hmd Tjärnsjön, se Råstasjön sjö
Knarsta by Tallholmarna, Solholmen o. Bockholmen holmar Strömmen lht Tomtaberget grund
?Knarsta by Tallholmarna holmar Ståner hmn Tomtaviken vik
Knarsta by Tallholmarna holmar Stånger gård Tores grav kulle (fornlämning) /Se
Knarsta Saknas Tallholmen holme Stökengränd lhter Torggårdsholmarna, se Torrgårdsholmarna udde
Knarestad Saknas Tallholmen holme Sundholmen torp Torrgarnsholmarna, se Torrgårdsholmarna udde
Knarsta by Tallholmen holme Svansbo torp Torrgårdsholmarna udde (halvö), förr holmar
Knarsta by /Se Tallhällen skär Södra gården hmn Torparebacken backe
Knarsta by /Se Talludden udde Södra gården hmn Tors grav, se Tores grav kulle
Knarstatorp by Tingsstaden grusbacke /Se Södra gården hmn Torshammaren, se Torshammarsbacken Saknas
Knarstatorp by? Tjuvnäset udde Södra gården hmn Torshammarsbacken ställen
Knarstatorp by Tjyvudden holme Södra gården hmn Torshammaren, se Torshammarsbacken backe
Knarstatorp Saknas Tjärnsjön Saknas Södra-gården hmn Torshammarsbacken backe
Knarstatorp Saknas Tomtaberget skär Södra gården hmn Torshammarsåkrarna åkrar
Knarstatorp Saknas Tomtaviken vik Södra gården hmn Tosken skär (el. holme?)
Knarstatorp by /Se Torebacken, se Torsbacke Saknas /Se Södra gården hmn Trollareberget, se Bergakällsberget berg
Köpberga by Torgaren, se Torrgarn, Norra o. Södra uddar Södra gården hmn Trädgårdsängen åker, förr äng
Köpberga by Torpanässundet sund Södra gården hmn Trädsnäset näs
Köpberga by Torrgarn, Norra o. Södra uddar Södra gården hmn Träsgärdet, Lilla åker
Köpberga by Torrgarn, Norra o. Södra uddar Södra gården? hmn Tvillingsgrunden grund
Köpberga by Torrgarn, Norra o. Södra uddar Sörgården hmn Täljeån vattendrag
Köpberga by Torrgarn, Norra udde Sörlunda lht Tängerna åkrar
Köpberga by Torrgarn, Södra o. Norra uddar Sörtorp torp Tärnstenen sten
Köpberga by Torrgarn, Södra udde Tallskogbacken gemensam mark Ugglan, se Mossugglan kulle
Köpberga by Torrgarn holme /Se Tomta tt Undantaget åkerstycke
Köpberga by /Se Torsbacken höjd /Se Tomten, se Sandtorp hus Ustafallet skog, lövskog
Köpberga by Torsbacken höjd /Se Torelund lht Ustamossen mosse
Köpberga by Torshammar Saknas /Se Torpagården hmd Ustaängen, se Prästängen äng
Köpberga by Torshammar Saknas Torpet, se Knastatorp hmn Uttersbergbacken backe
Köpberga by Torshammarsbacken Saknas Torsborg lht Valen ö
Köpberga by Torshammarbacken Saknas /Se Torshammar lht Valen ö /Se
Köpberga by Torsnäsviken vik Torshammaren hmd Valnäsängen, se Börsholmsängen ängsteg
Köpberga by Tors vagga fornlämning /Se Trädgården hmd Vargamossen kärr
Köpberga by Tosken holme Tyresberg lht Vargholmarna skogsstycken
Köpberga by Trinten skär Täby by Varsberget grund
Köpberga gd Trossnäset Saknas Täby by Varvet plats
Köpberga gd Trångsund sund Täbyfallen småställen Varvsviken vik
Köpberga by Träsnäsbacken terräng Täbylund hmd Vasshammaren backe
Köpberga by Träsnäset udde Töresagården hmn Vasshammarsberget, Norra backe
Köpberga by Träsnäset udde Törneberg, se Törneborg lht Vassviksudden udde
Köpberga by Träsnäset halvö Törneborg lht Vedbackaberget udde
Köpberga by Träsnäsviken vik Udden, (Norra o. Södra) torp Vedberget holme
Köpberga gd Tvillingarna holmar Uggleboda torp Venen äng
Köpberga Saknas Tvärudden udde Usta by Versholmen holme
Köpberga by Täbyfallen terräng Usta by Vi(de)holmarna holmar
Köpberga Saknas ?Tälgeån å Ustabacken Saknas Vi(de)holmen holme
Köpberga by Täljeån å /Se Ustorp lht Vi(de)holmen, Västra holme
Köpberga by /Se Tärnstenen skär Valn by Vi(de)holmen, Östra holme
Laggaretorp Saknas Uddgarn holme Valen by Vi(de)holmen holme
Lindenäs Saknas Ustafallet terräng Valen, Västra hmn Vidholmsören udde
Limenäs Saknas Hvalen ö Valen, Östra hmn Viholm-, se Vi(de)holm- Saknas
Löffö Saknas Valen ö Vallby by Viken vid Huggstädet, se Stångersvik vik
Löffönna Saknas Hvalen ö Vallby by Vilsten sten
Löföö Saknas Valen ö Vallsätter lht Vimmeln, Lilla udde
Mellösa by Valen ö Valltorp lht Vimmeln, Stora udde
Mellösa, St. by Valen ö Valnäs gd Vimmeludden, se Vimmeln, Stora udde
Mellösa, St. by o. sn Hvalen ö Valnäs by Vägholmen backe
Mellösa, Stora by o. sn Valen ö Valnäsbacken, se Stensätter (Östra) bs. Väla äng, se Avunden äng
Mellösa, St. by, sn ?Vallen Saknas Varvet, se Fågelvik hus Väntnäset udde, skogsudde
Mellösa by *Valen ö Via by Väsenbergsholmen udde, förut holme
Mellösa, St. by Valen ö Via by Västerlånggatan väg
Mellösa by Valen ö Viken, se Engelbrektsviken torp Västerängen äng
Mellösa by Hualenö? Saknas Viken, se Fågelvik torp Västerängen åker
Mellösa by Valen ö Vikhamn torp Västerängen åkerteg
Mellösa by Hvalen ö Vilsten torp Västerängen åker (el. äng?)
Mellösa Saknas /Se Hvalen ö Vittensten torp Västerängen äng
Mellösa, Stora by /Se Valen ö Vittensten torp Västra bergen, se Västra berget grund
Mellösa, Stora sn, o. by /Se Valen ö Vrak, se Biskopsvrak by Västra berget grund
Munkavrak, se Jälmarsholm hg Valen ö /Se Våtsta by Västra skäret skär
Munkevrak by /Se Valen ö /Se Våtsta by Västra ängahagen hage
Munkvrak by /Se Valen ö /Se Våtsta by Yttre skäret skär
Mörby by Valen ö /Se Våtstatorp gd Åkerhällabacken, se Åkhällabacken backe
Mörby by Valen ö /Se Väla by Åkerängen åker, förut äng
Mörby by Valen ö /Se Väla by Åkhällabacken backe
Mörby by Valen ö /Se Väsenberg torp Åkstenen, Lilla sten
Mörby by *Valnäs(et) landudde Väsenbergstugan, se Väsenberg torp Åkstenen, Stora sten
Mörby Saknas Vargmossen mosse Väster, se Västra gården hmn Ånkersta kärr kärr
?Mörby gd Warhamswdd, se Hästhagen udde Väster-Rynninge, se Rynninge, Västra by Århammaren, se Orrhammaren backe
Mörby by Varsberget skär Västers, se Västra gården hmn Åvunden, se Avunden äng
Mörby by Varvet terräng Västgötetorp torp Älberget grund
Mörby by Varvsviken vik Västgötetorpet torp Älgnäset näs
Mörby by Wers H:, se Virsholmen holme Västra gården? hmn Älgsholmen udde
Mörby Saknas Viholmarna holmar Västra gården hmn Älgsviken vik
Mörby Saknas Viholmarna holmar Västra gården (?) hmn Ängahagen hage
*Nygrannagården Saknas Viholmarna holmar Västra gården hmn Ängbacken backe
*Nygården Saknas Viholmarna Saknas Västra gården hmn Ängberget grund
Nykylle Saknas Viholmarna öar Västra gården, se Valen, Västra hmn Ängen ängar
Nærdwna Saknas Viholmen Saknas Västran hus Ängen åker, förr äng
Näs, se Hjälmarsnäs herrgård Viholme, Hjälmarsholms ö Ytterby by Ängen ängar
*Nästegården Saknas Wij H:, se Vraks Viholme holme Ytterby by Ängholmen holme
Prästgård Saknas Wij:H, se Vraks Viholme holme Ytterby by Ängsviksholmen holme
Redisto, se Resta by Wijholmen, se Vraks Viholme holme Yttraby, se Ytterby by Ärberget, se Älberget grund
Resta by Wijk Holmen, se Hjälmarsholms Viholme holme Åkerby bebyggelse Ässundet sund
Resta by Vikhamnsviken vik Åkerby by Ässön ö
Resta by Vimmeln, Lilla udde Åkerby by Öknäsudden udde
Resta by Vimmeln, Stora udde Åkerbytorp gd Örebrofjärden Saknas
Resta by Virsholmen holme Åkerbytorp gård Örnholmen holme
?Resta by Virsholmen holme Åkersberg del av by Örnholmsön grund
Resta Saknas Vistrandsskäret holme Åkersberg del av by Österlånggatan väg
Resta Saknas Vraks Viholme holme Åkersberg, se Bittinge by Österängen äng (l. åker)
Resta Saknas Vraks Viholme holme Åkesberg del av by Österängen åkerteg
Resta by Vraks Viholme holme Åkraby, se Åkerby by Österängen äng
Resta by Vraks Viholme holme Åkrabytorp, se Åkerbytorp gd Östra grundet grund
Resta by Vraks Viholme holme Ånkersta by Östra gärdet åker
Resta by /Se Vraks Viholme ö Ånkersta by Östra holmen holme
Resta by /Se Wrunsvik, se Brunnsviken vik Åsbo, se Åsby gd Saknas Saknas
Rynninge hg Wijholmen, se Vraks Viholme holme Åsby gd Bergen grund
Rynninge by o. herrgård Åsby-stenen Saknas Åsby gård Berget backe
Rynninge herrgård Wälen, se Valen ö Åsbylund lht Bittingsvenarna ängar
Rynninge by o. herrgård Väntnäset udde Åsbyskogen ställen Björsholms brunn källa
Rynninge hg o. by Väntnäset udde Återvända eller Katrinelund gd Bosbacken backe
Rynnige hg Väntnäset udde Återvända eller Katrinelund gd Bärstaparken skogspark
Rynninge by Väntnäsviken vik Återvända gård Djursbacken betesmark
Rynninge by Värhammars udd, se Hästhagen udde Återvändan, se Återvända eller Katrinelund gd Djursbäckabron bro
Västra Rynninge gd Wärhammars udd, se Hästhagen udde Åvik lht Djursbäcken bäck
Rynninge, Västra gd Wärhamars udd, se Hästhagen udde Älgnäset, (Lilla) lht Dunderberget berghäll
Västra Rynninge gd *Värhammarsudde udde Älgnäset, Stora lht Dömmestamossen del av Restamossen
Vestra Rynnige by *Värhammarsudden udde Ändalösen lht Egbyvenen ängar
Rynninge Saknas Väsenberg ägomark Ängagården hmd Egbyåsen ås
Rynninge Saknas Väsenbergsholmen holme Ängdalen lht Ekholmen holme
Rynninge Saknas Åkstenen, Lilla skär Ängen hmd Ekmanskabacken backe
Rynninge Saknas Åkstenen, Stora skär Ängland hmd Ekudden udde
Rynninge Saknas Ån H:, se Andholmen holme Ängstorp lht Ässön Saknas
Rynninge Saknas Ånholmen, se Hjälmarsholms Viholme holme Ängstugan lht Erikshäll skär
Rynninge herrgård o. by? Århammaren terräng Ässön torp Fallabacken backe
Rynninge herrgård Åsön Saknas Öknen hmd Finnhammaren skogsparti
Rynninge herrgård? Ängberget holme Ön, se Ässön torp Finnhammarsudden udde
Rynninge herrgård o. by ängh:, se Skomakareholmen, Västra holme Östermällsa växelstn Främsta tegarna ängstegar
Östra Rynninge herrgård Ängsholmen holme Öster-Rynnnge, se Rynninge, Östra by Getryggarna el. Svältan ängar
Rynninge gd /Se Ängs:H, se Skomakareholmen, Västra holme Östra gården? hmn Gropberget grund
Råby by Ärnäset terräng Östra gården hmn Gåsholmen holme
Råby by Äsbacken terräng Östra gården hmn Gåsholmsskäret skär
Råby by Äspholmen holme Östra gården, se Valen, Östra hmn Hammaren el. Hamrabacken backe el. ås
Råby by Äspholmen holme Östran hus Hemängen äng
Råby Saknas Äspholmen holme Östra nästegården hmn Herravagnsstenen sten
Råby by Ässundet, Norra sund   Herrgårdstomten åker
Råby Saknas Ässundet, Norra sund   Hålkärret ängsmark
Råsta Saknas Ässundet, Norra sund   Hästhagsviken vik
Råsta Saknas Ässundet, Norra sund   Hästholmen holme
Råsta Saknas Ässundet, Norra sund   Jättestenen sten
Råsta by? Ässundet, Södra sund   Kalvudden udde
Råsta by Ässundet, Södra sund   Kungshögen gravhög
Råsta by /Se Ässundet, Södra sund   Källfallsbacken backe
Röhammar by Ässön ö   Käringskäret skärt
Röhammar by Essön ö   Lakgrundet el. Lakberget grund
Röhammar by Ässön ö   Lindholmen holme
Röhammar by Ässön ö   Lindholmsberget el. Lindholmsskäret skär
Röhammar by Äsön ö   Lindön ö
Röhammar by Äsön ö   Lysingshällarna berghäll, gångväg
Röhammar by Äsön ö   Lötåkrarna åkrar
Röhammar by? Äsön ö   Mandråparen grund
Röhammar Saknas Essön ö   Mormors hål del av Dömmestamossen
Röhammar by Ässön ö   Myrbacken, Västra o. Östra backar
Röhammar Saknas Essön ö   Myrkärret äng
Rösjö Saknas Essön ö   Mörtholmen, Lilla o. Stora uddar, förr holmar
Rösjö by /Se Essön ö   Nastaren holme
Rösjö Saknas Äsön ö   Nastaregrundet grund
?Sandåker by /Se Äsön ö   Notbackarna backar
Sandåker by /Se Äsön ö   Oskuldsparken, se Bärstaparken Saknas
Sandåker by Äsön ö   Pörtesbacken? backe
Sandåker by Ässön ö, gd:ar /Se   Restamossen, jfr Dömmestamossen Saknas
Sandåker lht Essön ö   Ruddammen göl
Sandåker by Essösunden sund   Rågberget odlad backe
Sandåker by Ässunden sund /Se   Rågbergsåkrarna åkrar
Sandåker gårdar Öknäsudden udde   Sakrisabacken backe
Sandåker by Örnholmen holme   Sandåkrarna åkrar
Sandåker Saknas Österäng terräng   Sigurdskulle kulle
Sandåker Saknas Östra grundet holme   Sikgrundet grund
Sandåker Saknas     Skallhagen förr hage, nu åker
Sandåker by /Se     Skallholmsberget grund
Sandåker gd /Se     Skogudden el. Skogarudden udde
Saknas Saknas     Skomakareholmen, Västra o. Östra holmar
Stånger gd     Slätgrundet, Norra o. Södra skär, förr undervattensgrund
Stånger gd     Smörskär udde
Stånger gd     Solskullen bergkulle
Stånger Saknas     Särholmen el. Stallholmen Saknas
Stånger gd     Tallholmen holme
Stånger Saknas     Tallskogbacken backe
Stånger gd     Tjyvnäset udde
Stånger gd     Tärnstenen sten
*Sund Saknas     Vargamossen kärr
*Södra gården gd     Vasshammarsberget, Norra backe
Torp Saknas     Venen äng
Torp Saknas     Versholmen holme
Täby by     Vidholmen holme
Täby by      
Täby by      
?Täby by      
Täby by, st      
Täby Saknas      
Täby by      
Täby Saknas      
Usta by      
Usta by      
Usta by      
Usta by      
Usta by      
Usta by      
Usta by?      
Usta Saknas      
Usta Saknas      
Usta by /Se      
Usta by /Se      
Valen by /Se      
Valen by      
Valen Saknas      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by, st      
Vallby by      
Vallby by, st      
Vallby Saknas      
Vallby Saknas      
Valnäs by      
Valnäs by      
Valnäs by      
Valnäs by      
Valnäs by      
Valnäs by      
Valnäs by      
Valnäs gd      
Valnäs by      
Valnäs by      
?Valnäs by      
Valnäs by      
Walsnäss Saknas      
Walnäs Saknas      
Valnäs by /Se      
?Via by      
Via by      
Via by      
Via Saknas      
Via Saknas      
Via by      
Via gd /Se      
Via gd /Se      
Vittensten tp      
Vittensten torp      
Vittensten torp /Se      
Vrach, se Biskopsvrak gård      
??Vrak gd      
Vrak beb      
Vrak bebnamn /Se      
Vålsta by      
Våtsta by      
Våtsta by      
Våtsta by      
Våtsta by      
Våtsta by?      
Våtsta by      
Våtsta by      
Våtsta by      
Våtsta by      
Våtsta Saknas      
Våtsta Saknas      
Våtsta gd      
Våtsta by      
Våtsta Saknas      
Våtsta by /Se      
Våtsta by /Se      
Väla by      
Väla by      
Väla by      
Väla by      
Väla by      
Väla by      
Väla Saknas      
Väla Saknas      
Väla Saknas      
Väla Saknas      
Väla Saknas      
Väla by      
Väla by?      
Väla by /Se      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Ytterby by      
Ytterby by      
Ytterby by      
Ytterby Saknas      
Ytterby Saknas      
Ytterby by      
Ytterby by      
Yttraby = Ytterby by      
Yttraby by /Se      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by?      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
?Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerbÿ Saknas      
Åkerby Saknas      
Åkerby Saknas      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerbytorp by      
Åkerbytorp by      
Åkerbytorp by      
Åkerbytorp by      
Åkerbytorp by      
Åkerbytorp gd      
Åkerbytorp by      
Åkerbÿtorp Saknas      
Åkerbytorp Saknas      
Åkerbytorp Saknas      
Åkerbytorp by      
Åkerbytorp by /Se      
Åkerbytorp by /Se      
Åkersberg el. Bittinge gd /Se      
?Ånkersta by      
Ånkersta by?      
?Ånkersta by      
Ånkersta Saknas      
Ånkersta by      
Ånkersta Saknas      
Ånkersta by      
Ånkersta by /Se      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsbÿ Saknas      
Åsby Saknas      
Åsby by      
Åsby by      
Återvända Saknas      
Ötraby Saknas      
Ötreby in Vaunæs = Ytterby by      

  ^  

Örebro läns socknar m.m.