ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Längbro socken : Örebro härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 240 Naturnamn : 15 Bebyggelsenamn : 299 Naturnamn : 62
Längbro sn Kräkla skog, se Kräklingemon Saknas Längbro förklaringar Alnängen äng
Längbro sn Lillån å Längbro sn förklaringar Apelkällan källa
Längbro sn *Länga, nu Lillån å /Se Längbro sn förklaringar Apelkällegärdet gärde
Längbro förs *Längja, ä. n. på Lillån å /Se Längbro sn Barnamossen förr mosse
Längbro sn Norra gärdet, se Längbro Saknas Längbro sn Baronbacken kulle
Längbro sn Nya ängen Saknas Längbro sn Bersån gärde
Längbro sn Snavlunda kvarntomt o. utjord /Se Alnängen äng Boglund ängsteg
Längbro förs Svinholmen holme /Se Alnängen äng Boglund äng
Längbro ¨sn Tega äng Saknas Anexet, se Egnahemsannexet avs Boglund utjord
Längbro sn *Tegbytegen äng Apelkälltorpet förr torp Boglundsberget bergknallar
Längbro sn /Se Trollholmen holme /Se Aspanäs lht Esplundaskansen, se Skansen gärde
Längbro sn /Se Tvärgatan gata Augustenlund hmd Fiskskär Saknas
Längbro sn Ugglebokällan källa /Se Augustenlund lht Fogrisbacken (el Fogryteberget) stenkulle
Längbro förs Ödesgäresäng Saknas Augustinelund, se Augustenlund hmd Fogrisbacken stenkulle
Längbro sn Vestra gärdena Saknas Backa hmd Gråtarebacken el Grottarebacken backe
Längbro förr sn, nu stad   Backa lht Gräshagen gärde
Längbro förs   Backen avs Gubbaberget bergknalle
Längbro förr sn   Backetorp torp Hemskogen skog
Längbro sn   Backetorp torp Hjärstabacken backe
Längbro sn   Baggesta Saknas Hästhagen hage
Längbro sn   Baggetorp gd Hästhagen hage
Längbro f.d. sn   Baggetorp torp Järstafallet inhägnad
Längbro sn   Baggetorp torp Kohagen förr hage, nu område
Längbro förs   Bikupan avs Kohagen hage
Längbro sn   +Björklunda torp Kringlaskogen skog
Längbro sn   Björklunda lht Kråkberget bergknalle
Längbro förs   Blomsterhult förr torp Kvarntorpabäcken bäck
Längbro sn   +Bramstahult torp Käringeberget bergknalle
Längbro sn   Bramstahult Saknas Lillgärdet gärde
Längbro sn   Byggmästaretorp torp Lillån å
[Langbro] sn   Byggmästartorp torpställe Lillån å
Längbro sn   Bäcketorp torp Markabacken Saknas
Längbro Saknas   Bäcktorp förr torp Mormors backe skogsbacke
Längbro förs   Carlberg avs Myran, Västra äng(?)
Längbro förs. Saknas   Carlslund by Månsabäcken bäck
Längbro sn   Damsätter mjölnarebost. Månsa gärde gärde
Längbro sn   Damsätter lht Norra skogen skog
Längbro sn   Edvinsborg avs Norrängen äng
Längbro Saknas   Egnahemsannexet avs Norrängsvägen väg
Längbro sn   Ehleskogen, se Elgskogen gd Oset utlopp
Längbro sn   Eleskogen, se Älgskogen gd Rävängen äng
Längbro sn   Elftomta gd Skallbröt fastmarksjord
Längbro sn?   Elgskogen gd Skansen gärde
Längbro sn?   Ellskogen, se Elgskogen gd Stackaberget bergknalle
Längbro sn   Elvtomta förr torp Storån namn på Svartån
Längbro sn   Elvtomta f.d. gd Svartån å
Längbro sn   Engelbrekt avs Svartån å
Längbro sn   Eriksdal avs Södra skogen skog
Längbro sn   Eriksvik avs Torparevägen biväg
Längbro förs /Se   Eringsborg avs Trebackarlång skogsbackar
Längbro förs /Se   Erstorp f.d. torp Trollabacken kulle
Längbro fg /Se   Fallhagen, se Falltorp torp Varbergaskogen skog
Längbro förs /Se   Fallhagen förr torp Vaktmästargärdet gärde
Längbro förs /Se   Falltorp torp Vallbyberget bergknalle
*Långebro, se Längbro sn   Fattighuset, se Ålderomshemmet Saknas Varggropabacken skogsbacke
*Alna el. Ana försvunnen gård   Fiskskär Saknas Väderkvarnsbacken skogsbacke
Ana Saknas   Forsberga lht Västra skogen skog
?*Alna el. Ana försvunnen gård   Forsberga Saknas Älgskogavägen väg
*Alna el. Ana försvunnen gård   Fridhem lht Älvtomtabäcken bäck
*Alnom gd   Fridsta avs Ängen ängar
Anæ Saknas   Fyrkanten avs Ängvägen väg
*Alna el. Ana försvunnen gd   Gale satt, se Sundtorp Saknas Örebrofjärden namn på Jälmaren
Alna kvarn Saknas   +Grönhamn lht  
Alnängen Saknas   Gäddesta by  
[Alna] Saknas   Gäddesta f.d. by  
Alnängen Saknas   Gäddesta, Västra gd  
Alnängen Saknas   Gäddesta, Östra gd  
Alnängen Saknas   Haga hmd  
Bittetorp Saknas   Haga lht  
Boglund äng, beb?   Hagaberg avs  
Boglunden Saknas   Hagaby by  
Boglunda Saknas   Hagaby by  
Boglunden Saknas   Hagaby egnahem, se Egnahemannexet avs  
Boglunden Saknas   Hagaby villatomt Saknas  
Byggmästaretorp Saknas   Hagalund torp  
Falltorp Saknas   Hagalund Saknas  
Grängagärde Saknas   Hagalund husartorp  
»grængæ gærde» beb?   Hagalund lht  
Grängeslätt Saknas   Hagalund bs, stugor  
*Gudmundægærghe egendom   Hagalund lht  
*Gudmundægærghe Saknas /Se   Hagatorp torp  
Hagaby by   Hagatorp torp  
Hagaby Saknas   Hagatorp förr torp  
Hagaby by?   Heden stat.bost.  
Hagaby by   Heden lhtr  
Hagaby Saknas   Heleneborg avs  
Hjortstorp gd   Henningsdal avs  
Hjärsta gård   Hjersta by  
Saknas Saknas   Hjortstorp gd  
Hjärsta gd   Hjortstorp gd  
Hjärsta by /Se   Hjortstorp torp  
Hjärsta Saknas   Hjortstorp, Lilla torpställe  
Hjärsta Saknas   Hjortstorp, Stora gd  
Hjersta hrgd   Hjärsta by  
Hjersta hrgd   Holmen avs  
Hjersta hrgd   Holmen egnahemsområde  
Hjersta hrgd   Husartorp Saknas  
Hjärsta beb /Se   Husartorpet, se Lagmanstorp husartorp  
Hjärsta gd, samh. /Se   Hälltorp torp  
Hjärsta samh. gd /Se   Hälltorp torpställe  
Järsta Saknas /Se   +Höglunda bs  
Jostorp Saknas   Höglunda förr torp  
Karlslund Saknas   Järnvägen avs  
Karlsberg Saknas   Järnvägen avs  
Karlslund hrst   Järnvägen avs  
Karlslund hrst   Järnvägen avs  
Karlslund hrst   Järnv.station jvst  
Karlslund hrst   Karlsborg hmd  
Karlslund herrgård   Karlsborg lht  
Karlslund herresäte   Karlslund, se 1-2 Carlslund by  
Karlslund Saknas   Karlslund Saknas  
Kränglan Saknas   Karlslund by  
Kränglan Saknas   Karlslunds qvarn kvarn  
Kränglan Saknas   +Kilstorp torp  
Kränglan Saknas   Kilstorp förr torp  
Kränglan Saknas   Klerkelund försvunnen bebyggelse  
Saknas Saknas   Kraftstationen Saknas  
Saknas Saknas   Kristinelund lht  
Saknas Saknas   Kristinelund lht  
Lundby by   Krogstugan, Norra stuga  
Lundby förr by, nu stadsdel   Kränglan, Lilla by  
Lundby by   Kränglan skog  
Lundby by   Kullen avs  
Lundby Saknas   Kullen egnahemsområde  
Lundby Saknas   Kvarntorp torp  
Lundby by   Kvarntorp torp  
Längbro by o. sn   Kyrkogårdstomten avs  
?Mark by   Ladugården, se 1-2 Carlslund by  
Mark hrgd?   Lagmanstorp husartorp  
?Mark hgd el. by   Lagmanstorp f.d. husartorp  
?Mark by   Lilltorpet f.d. torp  
?Mark by   Lindbacka anhaltstation Saknas  
Mark by   Livgrenadiorregementets kasärn kasärner  
Mark Saknas   +Lugnet bs  
Mark Saknas   Lunby husartorp f.d. husartorp  
Mark by   Lundby by  
Mark by   Lundby by  
Mark (Västra) f.d. by /Se   Lundby soldattorp f.d. soldattorp  
?Mällringe by   Lundbytorp lht, f.d soldattorp  
Mellringe by o. hrgd?   Lundbytorp f.d. soldattorp  
Mällringe by o. hg   +Löfnäs torp  
Mellringe by o. hrgd.?   Löfsta lht  
Mällringe by   Löfsta lht  
Mellringe by   Löfsta, Västra hmd  
Mällringe by   Löfsta, Västra lht  
Mellringe by   Lövnäs förr torp  
Mällringe Saknas   Marieberg Saknas  
Mällringe Saknas   Marieberg lht  
Mällringe by   Mark by  
Mellringe by o. hrgd.?   Mark gd  
Mällringe by   Mark gd  
Mellringe hrgd   Mark gd  
Mellringe by o. hrgd   Mark by  
Mellringe by   Mark, Lilla, se 3 Mark gd  
Mellringe by /Se   Mark, Stora, se 4 Mark gd  
Mellringe gd /Se   Mark, Västra, se 4 Mark gd  
Mellringe by /Se   Mark, Västra del av Mark  
Myran gård   Mark, Östra, se 3 Mark gd  
Myran, Västra Saknas   Marks skofabrik avs  
Vestermyra Saknas   Markbacken, se Mark gd  
Västra Myran Saknas   Mellringe by  
Saknas Saknas   Mellringe by  
Oxhagen Saknas   Mellringeheden, se Heden stat.bost.  
Oxhagen Saknas   Mellringe husartorp f.d. husartorp  
Prestgården Saknas   Mellringe soldattorp f.d. soldattorp  
Rosta Saknas   +Mottorp torp  
Rosta hrgd   Mottorp förr torp  
Rosta hrgd   Myran, Vestra Saknas  
Rosta hrgd   Myran Vestra Saknas  
Rosta samh. o. gd /Se   Mölnaren, se 1 Snaflunda kvarntomt  
Rynninge by   Norrtorp torp  
Rynninge hg   Norräng arb.-bost-  
Rynninge hg   Norrängen torpställe  
Rynninge hrgd.?   Nybacken torp  
Rynninge by   Nybacken lht  
Rynninge hg   Nyhem avs  
Rynninge hgd   Nylunda lht  
Rynninge hg   Nytorp torp  
Rynninge hrgd   Nytorp torp  
Rynninge by   Oskarslund avs  
Rynninge hg   +Oxdagstorp torp  
Rynninge gård   Oxhagen utjord  
Rynninge herrgård   Oxhagen, se Gäddesta, Västra gd  
Rynninge hg   Oxhagen, Wästra, se Gäddesta, Västra gd  
Rynninge Saknas   Oxhagen, Östra, se Oxhagen utj  
Rynninge Saknas   Oxhagen förr utjord  
Rynninge Saknas   Oxhagstorp f.d. torp  
Rynninge Saknas   Pantrarsängen, se Skansen Saknas  
Rynninge hrgd   Pettersberg torp  
Rynninge hrgd   Pettersberg f.d. torp  
Rynninge hrgd?   Prestgården avs  
Rynninge gd /Se   Prästgården kyrkoherdeboställe  
Mellangården Saknas   Prästgårdstomten, se Prestgården avs  
Södra gården Saknas   Ringstorp förr torp  
Skilnetorp Saknas   Romalen, se Römalen torp  
Skogsberg Saknas   Rosta gd  
Skogst. Saknas   Rosta gd  
Snaflunda kvarn   Rosta oxhage, se Oxhagen utj  
Snaflunda Saknas   Rynninge by  
Snaflunda Saknas   Rynninge by  
Saknas Saknas   Rynninge by  
Ulriksberg gd   Rynninge gd  
Ulriksberg gd   Rynninge, Norra = Rynninge gd  
Ulriksberg gd   Rynninge, Södra = Rynninge gd  
?Vallby by   Römalen torp  
Vallby Saknas   Römalen torp  
Vallby Saknas   Sandtorp torp  
Vallby Saknas   Sandtorp lht  
Vallby by   Skansen Saknas  
Vallby by   Skantsareängen eller Pantsareängen äng  
Varberga Saknas   Skantsareängen, se Skansen Saknas  
Varberga Saknas   Skebäcks Lastagepl. Saknas  
Saknas Saknas   Skillingtorp, se Skillnetorp Saknas  
Varberga gård   Skillnetorp Saknas  
Varberg bost   Skinnartorp Saknas  
Varberga bost   Skinnartorp Saknas  
Varberg bost   Skilnetorp Saknas  
Vivalla förr by, nu stadsdel   Skogalund bs  
Vivalla by   Skogalund förr torp  
Vivalla by   Skogalund torpställe  
Vivalla Saknas   +Skogalund torp  
Vivalla Saknas   Skoglund, se Skogalund Saknas  
Vivalla by   Skogsberg torp  
Vivalla by   Skogsberg torp  
Vivalla by   Skogstorp torp  
Vivalla by /Se   Skogstorp torpställe  
Saknas Saknas   Skogstorp, se Lundbytorp lht, f.d soldattorp  
Saknas Saknas   Skolhus Saknas  
Älvtomta Saknas   Skolhus Saknas  
Saknas Saknas   Skolhuset Saknas  
Ulfvetomta Saknas   Skymta Saknas  
Elftomta Saknas   +Skymtan torp  
Ökna by   Smedjebackarna, Norra o. Södra område  
?Ökna by   Snaflunda kvarntomt och utj.  
?Ökna by   Snaflunda kvarntomt  
Ökna Saknas   Snaflunda utjord  
Ökna Saknas   Sofielund torp  
Ökna by   Sofielund lht, f.d. husartorp  
Ökna by   Sofielund f.d. husartorp  
Ökna by   Sofielund torp  
    Solbacken torp  
    Solbacken lht  
    Solberga lht  
    Solberga förr torp  
    Soldattorp Saknas  
    Soldattorp lht  
    Statens järnväg avs  
    Stenstorp, se Hälltorp torp  
    +Storbacka, se +Skymtan torp  
    Storängen torp  
    Storängen Saknas  
    Strömsbro avs  
    Strömsnäs utvärdshus  
    Sätra f.d. torp  
    Sättra torp  
    Tegeltorp torp  
    Tegeltorp förr torp  
    Uddeholm lht  
    Ulfsberg avs  
    Ulfåsa lht  
    Ulfåsa Saknas  
    Ulfåsa lht  
    Ulfåsa avs  
    Ulriksberg by  
    Ulriksberg gd  
    Ulsavila fiskestuga  
    Ulsavila förr sommarnöje  
    Valla avs  
    Valla f.d. soldattorp  
    Vallby by  
    Vallby by  
    Vallby, Nedra = Vallby Saknas  
    Vallby, Öfra = Vallby gd  
    Vallby soldattorp, se Valla Saknas  
    Vallåkra lht  
    Varberga gd  
    Varberga kronohemman  
    Weenstufwa försvunnen bebyggelse  
    Vestermalm hmd  
    Vinstjord Saknas  
    Vivalla by  
    Vivalla gd  
    Vivalla by  
    +Vivallafallet Saknas  
    Vivallafallet lht  
    Vråa, se Skogsberg Saknas  
    Värnsro lht  
    Västerängen utj  
    Åbyholm avs  
    +Åfallet torp  
    Åfallet Saknas  
    Ålerdomshemmet Saknas  
    Älgskogen gd  
    Ängen avs  
    Ängstorp avs  
    Öfningsfältet avs  
    Ökna by  
    Ökna by  
    Örnsberg lht  

  ^  

Örebro läns socknar m.m.