ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ånsta socken : Örebro härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 231 Naturnamn : 5 Bebyggelsenamn : 276 Naturnamn : 41
Ånsta sn Borrarebacken grusås Ånsta sn förklaringar Backaskogen skog
Onusta, se Ånsta sn Jägareparken Saknas Ånsta sn förklaringar Backaängen äng
Ånsta sn Svinholmen holme /Se Ånsta sn förklaringar Benstampen förr benstamp
Ånsta sn o. by Trollholmen holme /Se Ånsta sn Bergströmabacken backe
Ånsta sn Ugglebokällan källa /Se Ånsta sn Bista hag inhägnad
Ånsta socken   Andreelund bs Bistajorden utjord
Ånsta sn.   Andrielund förr torp Bistaskogen skog
Ånsta sn   Anneberg torp Bränneriet förr bränneri
Ånsta sn   Anneberg lht Bönbyåsen skogslott
Ånsta sn /Se   Annelund bs Dungen skogsdunge
Ånsta sn   Annelund lht Dyhaget betesmark
Ånsta sn   Aspholmen bebyggelse Ekornatäppan gärde
Ånsta förs   Aspholmen lht Fintorp område
Ånsta by   Asplund avs Fintorpa hag betesmark
Ånsta sn   Backa gd Fintorpavägen väg
Ånsta förr sn   Backa gd Grålogavägen förr väg
Ånsta sn   Baggesta torp Hultet björkäng
Ånsta sn   Banvaktsstuga Saknas Hägra vad vadställe
Ånsta förr sn   Bista gd Kalströms hag betesmark
Ånsta sn.   Bista by Karlslundsskogen skog
Ånsta sn   Bista soldattorp lht Kyrkan förr kyrka
Ånsta sn   Bistafallet arb.bost Källtorpaskogen skog
Ånsta förs   Bistafallet förr torp Källtorpaängen äng
Ånsta förs   Björkhaga lht Mjölnarängen äng
Ånsta Saknas   Björkholmen bs Modigabacken backe
Ånsta sn   Blindingens, se Nybacken bs Mon skogsbit
Ånsta sn o. by   Borrarebacken gd Najabacken skogsbacke
Ånsta Saknas   Borrarebacken, se Bärarebacken Saknas Najahaget betesmark
Ånsta förs   Brunna avs Nastaparken parkliknande område
Ånsta förs. ingår numera i Örebro stad   Brunnstorp lht Nastaskogen skog
Ånsta sn   Brunnstorp lht Pilängen äng
Ånsta sn   Bårarebacken, se Borrarebacken Saknas Rävkullen kulle
Ånsta Saknas   Bärarebocken , se 1 Bocarebock gd Skromstaskogen skog
Ånsta förs   Bärarebacken backe Svarta grinden förr grind
Ånsta sn   Bärarebacken backe Svartån å
Ånsta sn   Charlottenlund torp Torparevägen väg
Ånsta sn.   Charlottenlund lht Vinteråsavägen landsväg
Ånsta sn   Dunby jord Åbyvägen väg
Hanstadt Saknas   Dunby torp Ånstakällan källa
Ånsta sn   Dunby gd Ängen betesmark
Ånsta sn   Edsbo torp Ängvägen väg
Ånsta sn o. by   Edsbo f.d. torp  
Ånsta sn o. by   Elofsborg lht  
Ånsta sn   En(e)hagen f.d. soldattorp  
Ånsta sn /Se   Enhagen soldattorp  
Ånsta sn   Eriksberg torp  
Ånsta sn? (församling) /Se   Eriksberg jtp  
Ånsta förs /Se   Ersbo, se Edsbo torp  
Ånsta förs /Se   Ersbo, se Edsbo Saknas  
Ånsta förs /Se   Evedal arb.bost  
Ånsta samh. o. fg. /Se   Evedal lht  
Ånsta sn /Se   Fallej, se Karlsnäs arb.bost  
Ånsta förs /Se   Faläj, se Karlsnäs lht  
Ånsta socken socken /Se   Finntorp, Lilla, se Fintorp lht  
Adolfsberg brunn   Fintorp lht  
Adolfsberg brunn   Fintorp förr torp  
Adolfsberg brunn   Fogdetorp, se Fogtorp torp  
Adolfsberg brunn   Fogtorp torp  
Akenslund Saknas   Fridhem stuga  
*Alna(Ana) försv. gd   Fågeltorp, se Fogtorp torp  
*Alna el. Ana försvunnen gård   Fågeltorp förr torp  
*Alna(Ana) försv. gd   Grindtorp f.d. husartorp  
*Alna(Ana) försv. gd   Grindtorp torp  
?*Alna el. Ana försvunnen gård   Grustaget avs  
*Alma (Ana) förr gd   Gustafsberg Saknas  
*Alna el. Ana försvunnen gård   Gustavsberg lht  
?Alna beb   Gårboa, se Kullen Saknas  
*Alna(Ana) försv. gd   Haga lht  
*Alna (Ana) förr gd   Hagalund bebyggelse  
*Alna gård   Hagalund f.d. torp  
Alna Saknas   Hagastad, se Hagesta arb.bost  
Aner, se Alna(Ana) försv. gd   Hagatorp, se Haget arb.bost  
*Aner, se Alna el Ana försv. gård   Hagesta arb.bost  
Backa gd   Hagesta torpställe  
Backa gd   Haget arb.bost  
Backa gård   Hagetorp, se Haget arb.bost  
Backa Saknas   Hagetorp torp  
Backa Saknas   Hagtorp arb.bost  
Backa gd   Hagtorp f.d. jtp  
Backa gd   Halltorp arb.bost  
*Bengtsbo Saknas   Halltorp f.d. torp  
*Bengtsbo försv. beb   Hannelund avs  
Bistad gård   husartorp Saknas  
Bistad Saknas   Hyddan lht  
Bistad Saknas   Hägerhult jord  
Bistad gd?   Hägerhult torp  
Bistad Saknas   Hägerhult gd  
Bista by /Se   Hägerhult, se 1 Hägerhult Saknas  
Borrarbacken bebyggelse /Se   Höglunda torp  
*Brohammar försv. gd   Höglunda lht  
*Brohammar Saknas   Johannesberg lht  
Brohammar Saknas   Johannesberg lht  
Saknas Saknas   Johannisdal lht  
Eriksberg, se Adolfsberg Saknas   Johannesdal lht  
Saknas Saknas   Johanstorp Saknas  
Saknas Saknas   Johanstorp, se Jonstorp jtp  
*Gudmunegærde tilläga   Jonstorp Saknas  
Hagen Saknas   Jonstorp lht  
Hagen Saknas   Jonstorp lht  
Saknas Saknas   Jägarebacken obeb. jord  
Saknas Saknas   Jägarebacken Saknas  
Honastum, se Ånsta Saknas   Karlberg f.d. beb.  
? Högerhult gd   Karlsborg donat. jord  
Hägerhult Saknas   Karlsborg lht  
Jägarebacken Saknas   Karlsborg lht  
Korsta Saknas   Karlsdal arb.bost  
*Kroxtorp försv. ort   Karlshäll lht  
*Kroxthorp förr torp   Karlshäll lht  
Kroxthorp Saknas   Karlslunds konstsandstensfabrik fabrik  
Kroktorp Saknas   Karlsnäs arb.bost  
Saknas Saknas   Karlsnäs lht  
Saknas Saknas   Karlstorp beb.  
Körningstorp gd   Karlstorp torp  
Körningstorp by   Karlstorp torpställe  
Körningstorp gd   Katrineberg torp  
Körningstorp gd   Katrineberg lht  
Körningstorp by   Klostorp, se Halltorp Saknas  
Körningstorp gd   Klostorp förr torp  
Körningstorp Saknas   Korvastinas stuga stuga  
Körningstorp Saknas   Kristineberg bs  
Saknas Saknas   Kristineberg lht  
»Lickerna» gård   Kristinedal lht  
Lindbacka gd   Krogstugan, Södra stuga  
Lindbacka gd   Kråkebo torp  
Saknas Saknas   Kullen arb.bost  
Saknas Saknas   Kullen torpställe  
Saknas Saknas   Kvarnbostaden, se Södra kvarn Saknas  
Nasta Saknas   Källtorp bs  
Nasta hg   Källvik lht  
Nasta Saknas   Körningstorp by  
Nasta hrgd   Körningstorp torp  
Nasta hg   Larsbo, se Vikersberg lht  
Nasta Saknas   Larslund bs  
Nasta hrgd   Larslund förr torp  
Nasta hg   Larstorp = 1 Karlshäll avs  
Nasta hrgd   Lindbacka Saknas  
Nasta hrgd   Lindbacka gd  
Nasta hrgd   Lindholmastugan bs  
Nasta by /Se   Lindsätter arb.bost  
Saknas Saknas   Lindsätter torp  
Saknas Saknas   Lonkakisen stuga  
Nasta by /Se   Lugnet lht  
Nasta Saknas /Se   Lundsro lht  
Presttorp gd   Lundstorp Saknas  
Presttorp Saknas   Lundstorp lht  
Prästtorp gård   Långmossen Saknas  
Presttorp Saknas   Långmossen lht  
Saknas Saknas   Lövsta donationsjord  
?Skråmsta by   Lövsta donationsställe  
Skråmsta by   Maijen, se Nain jtp  
Skråmsta by   Majen, se Nain skogv-bost  
Skråmsta by   Margretelund villa  
Skråmsta by   Marieberg lägenheter  
Skråmsta by   Marieberg, se Runneslund avs  
Skråmsta by   Marieberg lht  
Skråmsta by   Mariefred jtp  
Skråmsta by   Mogetorp gd  
Skråmsta by   Mogetorp gd  
Skråmsta by   Motorp arb.bost  
Skråmsta Saknas   Motorp, se Mogetorp gd  
Skråmsta by   Motorp förr torp  
Skråmsta Saknas   Myrö(utjord) utjord  
Skråmsta Saknas   Nain skogsarb.bost.  
Skråmsta Saknas   Nain lht  
Skråmsta by   Nasta herrgård  
Skråmsta by   Nasta by  
Skråmsta by /Se   Nastaberg arb.bost  
Skråmsta by /Se   Nastaberg lht  
Snavlunda by   Nasta husartorp torp  
Smaflunda gd   Nasta husartorp f.d. husarboställe  
Snavlunda gd   Nastalunds backen tomt o. avs  
? Snavlunda gd med kvarn   Nybacken bs  
Snaflunda kv.   Nybygget arb.bost  
Snavlunda gd   Nybygget stuga  
Snavlunda gd   Nynäs bs  
Snavlunda gd   Nynäs avs  
Snavlunda gd   Nynäs lht  
Snaflunda gård   Nysätter donationsjord  
? Snavlunda gd   Nysätter lht  
Snaflunda gd   Nytorp Saknas  
Snaflunda Saknas   Nytorp lht  
Snavlunda gård   Nyäng lht  
Snavlunda gård   Närkes Marieberg hp  
Snaflunda gd?   Odalslund avs  
Snavlunda gd   Odenslund, se 1-2 Odalslund avs  
Snavlunda Saknas   Odenslund jtp  
Snaflunda gd   Oskarsro lht  
Snaflunda gd   Perstorp arb.bost  
Snavlunda gd /Se   Perstorp förr torp  
»Torp» gård   Pettersberg, se Margretelund villa  
Vittvång hg   Pettersdal jtp  
Vittvång hrgd   Pettersdal jtp  
Vittvång hg   Pikulla torp  
Vittvång Saknas   Pikulla torp  
Vittvång hrgd   Pillerängen Saknas  
Vittvång Saknas   Pillerängen torp  
Vittvång herrgård   Prästtorp torp  
Vittvång herrgård   Prestetorp Saknas  
Vittvång hgd /Se   Presttorp jtp  
Åby hrgd?   Romboslätten, Lilla avs  
? Åby hg   Romneslund, se Runneslund avs  
Åby by   Rundboslätten, Lilla, se Romboslätten, Lilla avs  
Åby hg   Rundboslätten, Lilla lägenhet  
Åby by   Runneslund avs  
Åby gd   Runneslund lht  
Åby hg   Sandbacken bs  
Åby by   Sandfallet lht  
Åby hg   Sandfallet lht  
Åby hg   Sandhem lht  
Åby Saknas   Sandtaget avs  
Åby Saknas   Sandtorp torp  
Åby hrgd   Sandtorp lht  
Åby hrgd   Skeka, se Pettersdal jtp  
Ånsta by   Skogalund lht  
Ånsta by   Skogbäcken arb.bost  
? Ånsta by o. sn   Skogbäcken lht  
Ånsta by?   Skogensberg lht  
?Ånsta by   Skoglund lht  
Ånsta by   Skogstorp villa  
Ånsta by   Skogstorp jtp  
Ånsta by o. sn   Skolhuset Saknas  
Ånsta Saknas   Skromsta, se Skråmsta by  
Ånsta by   Skromsta by  
Ånsta gd   Skromsta vattenverk vattenverk  
Ånsta Saknas   Skråmsta by  
Ånsta Saknas   Slätten avs  
Ånsta by   Smedsberg avs  
Ånsta by   Snavlunda gd  
*Älgskogen gård   Snavlunda, se Södra kvarn Saknas  
*Ödesströmmen gård   Snavlunda gd  
Saknas Saknas   Snickareslätten f.d. torp  
    Sofiero lht  
    Sofiero lht  
    Soldattorp Saknas  
    Soldattorp, se En(e)hagen torp  
    Soldattorp = Örebro stads vattenverk Saknas  
    Stefanstorp arb.bost  
    Stefanstorp torp  
    Strömstorp bs  
    Strömtorp lht  
    Sundsberg lht  
    Sundsberg lht  
    Sundstorp lht  
    Sveaborg lht  
    Svältan, se Dunby Saknas  
    Sätterstorp jtp  
    Sättertorp förr torp  
    Södlingakojan förr stuga  
    Södra kvarn Saknas  
    Valltorp arb.bost  
    Valltorp lht  
    Valltorp torp  
    Valltorp gd  
    Varberg lht  
    Varberg fastighet  
    Vikersberg avs  
    Vittvång herrgård  
    Vittvång gd  
    Åby herrgård  
    Åby by  
    Ånsta by  
    Ånsta by  
    Ånsta by  
    Ånstabacken fattighus  
    Ånstaberg lht  
    Ånstaberg lht  
    Ånstaby, se Ånsta by  
    Ånstalund Saknas  
    Ånstalund lht  
    Åsen arb.bost  
    Åsen torp  
    Ängatorp arb.bost  
    Ängatorp torp  
    Ängstorp, se Ängatorp arb.bost  
    Örebro grustag Saknas  
    Örebro stads vattenverk Saknas  

  ^  

Örebro läns socknar m.m.