ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hovsta socken : Örebro härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 265 Naturnamn : 71 Bebyggelsenamn : 303 Naturnamn : 193
Hovsta sn Andkärr kärr Hovsta socken sn Algutakärret sankmark
Hovsta sn Bergklippan klippa(?) Hovsta sn Andkärret sankmark
Hofsta sn Björkhagen hage Hovsta sn Andkärret sankmark
Hofsta sn *Björnkärrsröset gränsmärke Hovsta sn Backa tvära bergknalle
Hovsta sn Bondkärret kärr Hovsta tussar inbyggarbeteckning +Backfallet skog
Hovsta sn Bore sten fornlämning /Se Hovsta vargar inbyggarbeteckning Bergabacken kulle
Hovsta sn Brusebäck bäck Adolfsberg avs Berglundatäppan åker
Hofsta sn Brännmossen mosse Aldrig färdigt hmd Björkgärdet åker
Hovsta sn Dykärret kärr Alfors bebyggelse Björnkärret sankmark
Hovsta sn Fiskarens äng äng Alguten tp Björktäppan skogsparti
Hofsta sn? Gladarberget berg Alguten tp +Björnvrån lokalitet
Hovsta socken Gryta äng Saknas Alguten bebyggelse Blåtäppan åker
Hofsta sn *Gulbron ?bro Askallatorp Saknas Bondfallet, Norra skogsmark
Hovsta sn /Se Gungkärret kärr Asplund avs Bondfallet, Södra skogsmark
Hovsta sn *Gåsehällsröset gränsmärke Backa tp Bondkärret gräsmark
Hofsta sn *Götavistigen stig Backa bs Brusebäck bäck
Hovsta sn *Hallröset gränsmärke Backa lht Brån sankmark
Hofsta sn? Hovstabybäcken bäck Backen, se Skräddartorpet el. Skräddarbacken Saknas Bråten åkrar
Hovsta sn Hovsta hamna Saknas /Se Backen torp Bykällan källa
Hovsta socken sn Hofstaheden sk Banvaktstuga avs Bårnfallavägen skogsväg
Hovsta sn Hofstaheden sk Berga lht Bårnfallet skog
Hofsta sn *Hälleröset gränsmärke Berga gd Dammen gärde
Hofsta sn *Jordbron bro Berglundastället gd Dunderbacken landsvägsbacke
Hovsta sn *Jäthällan gränsmärke Bettorp gd Dunderstenarna stenblock
?Hovsta sn Kinnekulle kulle Bettrop hmn Dyflatet åker
Hovsta sn Kiälle Måsen, se Kälamossen mosse Björka bs Dykärret, Norra sankmark
Hovsta sn Klockarängen ängsmark Björkhagen lht Dykärret, Södra sankmark
Hovsta sn Klockarängsmossen mosse Björklunda bebyggelse Dytaget skogsmark
Hovsta sn Kohällen terräng Björksätter avs Dyåkrarna åkrar
Hovsta sn Kälamossen mosse Brunstorp, Norra bs Ekaskiftet åker
Hovsta sn Kälamossen mosse Brunnstorp, Norra bebyggelse Ektorpavägen skogsväg
Hofsta sn *Källare röset gränsmärke Brunstorp, Södra lht Ektorpkärret sankmark
Hofsta sn? *Källhaga röset gränsmärke Brunnstorp, Södra bebyggelse England åker
Hovsta sn *Lavsten gränsmärke Bäcketorp gd +Falltäppan åker
Hovsta sn Lillån å Bäcketorp hmn +Flaten, Stora markområde (?)
Hofsta sn Lutabäcken bäck Bäcklyckan lht Fornbacken kulle
Hofsta sn Lutabäcken bäck /Se Bäcktorp f.d. torp Fågelsångsvägen byväg
Hovsta sn Lången sjö /Se Dammen f.d. avs Fäbrobacken landsvägsbacke
Hofsta sn Lången, Norra o. Södra samt Mellanlången sjöar Ekeberg tp Fäbron landsvägsbro
Hofsta sn Lången, Norra o. Mellanlången sjöar Ekeberg avs Gatåkrarna åkrar
Hofsta sn Lången, Norra o. Södra o. Mellanlången sjöar Eketorp statbost Gravbacken kulle
Hofsta sn Mellanlången samt Lången, Södra o. Norra sjöar Eketorp f.d. torp Grytsbacken landsvägsbacke
Hofsta sn Lången, Norra, Mellan o. Södra sjöar Eriksberg bs Grytsgatan byväg
Hofsta sn Lången, Norra, Mellan- o. Södra sjö Eriksberg lht Gröndalagärdet åkrar
Hovsta by, sn /Se Norra o. Södra Lången, Mellan Lången sjöar Erstorp avs Gubbhagen hagmark
Hovsta by o. sn /Se Mellan-Lången, Norra o. Södra Lången sjöar Falltorp lht Gungkärret skogsmark
Hovsta sn /Se Mellanlången o. Norra Lången sjöar Falltorpet bebyggelse +Gärdshagen hage
Hovsta sn /Se Mellanlången o. Lången, Norra o. Södra sjöar Fattighus avs +Gärdshagstäppan åker
Hovsta sn /Se Lången, Södra o. Norra samt Mellanlången sjöar Flyet gd +Gölarna äng
Hovsta sn /Se Södra o. Norra Lången, Mellan Lången sjöar Flyet torp +Gälaängen äng
Alguten torp Lången, Södra sjö Fläsknäs f.d. gd Hjärthäll berghäll
Askallatorp Saknas Lången, Södra sjö Fridhem missionshus Hohammarsbacken stenbacke
Askallatorp Saknas Minneslust terräng Furudungen avs Hohammarsbacken höjd
Bettorp by Nordankärr terräng(?) Fågelsången bebyggelse Hopajorden jordområde
Bettorp Saknas Näset udde Fältesta Saknas Hovstabybäcken bäck
Bettorp Saknas Näfwe fiälen, se Lången, Södra sjö Föllunna, se Förlunda Saknas Hovstabyängen ängsmark
Bettorp by Prestategen Saknas Förlunda bebyggelse Humlegården åker
*biwgssaas Saknas Ryssängsskogen skog Förlunda hmn +Humlegårdshagen hage
Bråten, se Lund gd *Slätthagan åker Förlunda hmn +Humlegårdsåkrarna åkrar
Bäcketorp Saknas Svartkällebäcken bäck Förlunda, Södra gårdar +Humlegårdsängen äng
Bäcketorp Saknas Sågartorp triangelpunkt Förlundaroten förr rote +Hällahagen hage
Bäcketorp gård Sätra hage hage Galet satt Saknas Kallkällan källa
Bråta herrgård Sättrabäcken bäck Galet satt gd Kariaskärret odling
Förlunda by Yxstabacken backe Gamla Vägen, se 4 Kumla Saknas Kilavrån skogsmark
Förlunda by Älgkärret kärr Gamlegården gd Kinnekulle skogskulle
Förlunda by Älgstenen naturminne /Se Granliden avs Klockarängeseken ek
Förlunda by Älgastenen sten /Se Gryt bebyggelse Kohagskärret sankmark o. skog
Förlunda by? Älgvägsmossen mosse Gryt hmn Kohällen berghäll
Förlunda Saknas Älgasten flyttblock /Se Gryt by +Korstangstäpporna åkrar
Frölundha Saknas Ælnaa äng /Se Grytgården gd Kullaskiftet åker
Förlunda by *Ättings hällar gränsmärke Grytroten förr rote Kvarngärdet gärde
Förlunda Saknas   Gröndal hmd Kvarngärdet gärde
Förlunda by   Gröndal bebyggelse +Kvarngärdesflaterna åkrar(?)
Förlunda by   Gustavsberg avs Kvarntorpagrinden f.d. landsvägsgrind
Förlunda by /Se   Hagalund bs Kvisterängsbackarna landsvägsbackar
Gryt, se Ulfgryt Saknas   Hagalund avs +Kyrkgärdet gärde
Gryt gd   Himmelriket gd Kyrkskogen skog
Gryt gd   Hosta, se Hovsta Saknas Kälamossavägen skogsväg
Gryt gd   Hostabyn, se Hovsta Saknas Kälamossen mosse
Gryt gd   Hovsta bebyggelse +Källåkrarna åkrar
Gryt by   Hovsta Saknas +Ladhagen hage
Gryt gd   Hovsta by +Lagåkrarna åkrar
Gryt gd   Hovsta by Lasse-Majas ek ek
Gryt gd   Hovsta by Lillån å
Gryt gd   Hovsta by Lillån å
Gryt by   Hovsta by by Lustigkulle berg
Gryt gd   Hovsta Saknas Lutabäcken bäck
Gryt gd   Hovsta, Hovstabyn, se Östa Saknas Lutabäcksbron landsvägsbro
Gryt gd   Hovstabyroten förr rote Lutbäcken bäck
Gryt Saknas   Hovsta Folkskoleträdgård avs Lyckan åkerområde
Gryt Saknas   Hovsta kyrka kyrkbyggnad Lyckan åkrar
Gryt gård   Hågland torp +Lyckhagen hage
Gryt gård   Häggen tp Lyckvägen byväg
»hosta», se Hovsta sn   Häggen tp +Lyckåkrarna åkrar
Hosta, se Hovsta by o. sn   Häggen bebyggelse Lången sjö
Hovsta by   Hälltorp lht Lången sjö
Hovsta by   Johannesberg lht Lången, Södra del av sjö
Hovsta by   Järnvägen avs:r +Långbergshagen hage
Hofsta by   järnvägen avs:r +Långsbergsskiftet åkrar
Hovsta samh.   Järnvägen avs Långstorpabacken backe
Hovsta by   Järnvägen avs Långstorpagrinden f.d. landsvägsgrind
Hovsta by   Järnvägen avs Långtegarna åkrar
Hovsta Saknas   Järnvägen avs:r Långtoprskiftet åkrar
Hovsta Saknas   Järnvägen avs Långåkern åker
Hovsta by   Järnvägen avs +Långåkrarna åkrar
Hofsta källa Saknas   Järnvägen avs Magasinsbacken landsvägsbacke
Hofsta sn o. by   Järnvägen avs +Malmbacken höjd (?)
»kiwsbothorpe», se Tjusebotorp by   Järnvägen avs Melins väg byväg
Kiwso, se Tjuse gd   Järnvägen avs Mellanlången del av sjö
Klockaretegen Saknas   Järnvägen avs Mellersta skogen skog
Klockaretegen Saknas   Järnvägen avs +Mjölkdammen gärde(?)
Klockarängen Saknas   Järnvägen avs Myren sankmark
Klockarängen Saknas   Järnvägen avs Myrhagen hage
Klockarängen Saknas   Järnvägen avs Nordankärrsbacken landsvägsbacke
Kovö gd /Se   Järnvägen avs:r Nordankärrsviken vik
Kumla gård   Järnvägstorpet f.d. avs Norra skogen skog
Kumla komministerboställe   Karias kärr, se Karinkärret avs Nothagen hasselskog
Kumla by   Karias kärr avs Nytorpagrinden f.d. landsvägsgrind
Kumla by   Karinkärret avs Nytorpagärdet gärde
Kumla komministerboställe   Karinkärret avs +Nyängstäppan åker
Kumla bost?   Karlberg tp Näset udde
Kumla Saknas   Karlstorp avs Odlingen åkrar
Kumla Saknas   Karlstorp statbost +Ormhagarna hagar
Kumla by   Karlstorp gd Oxhagavägen byväg
Kumla bost   Kila bebyggelse Oxhagen hage
Kumla gd   Kilarna statarboställe +Processhagen hage
Kumla bost   Kilarne statbost Risängen åker
Kumla bost   Kilarne, se Kila torp Risängsladet lada
Kumla by   Kinnekulle torp Rosbergsbacken kulle
Kumla by /Se   Klockaregården avs Ryssängen äng
Kumla komministerboställe /Se   Klockareängen gd Rävåsastenen stenblock
Kumla by /Se   Klockarängen hmn Rävåsen ås
Kårsta by   Klump-Ollestugan stuga Röcklingetegarna utjord
Kårsta by   Komministergården gd Röda ladet lada
Kårsta by   Korsta bebyggelse Römaren vik
Kårsta by   Korsta, Nedre Saknas Sjuan åker
Kårsta by   Korsta, Övre Saknas Sjön Lången, se Lången sjö
Korsta by   Kranktäppan avs Sjöängen äng
Korsta gd   Kranktäppan avs Skogsgatan byväg
Kårsta by   Krankängen avs Skogstorpavägen skogsväg
Kårsta by   +Kronohemmanet hmn Skvallertorget vägskäl
Kårsta by   Kråkslottet Saknas Spikängen åker
Kårsta by   Kråkslottet bebyggelse Spikängsladet lada
Korsta Saknas   Kumla by +Spjeltegen skog o. hagar
Korsta Saknas   Kumla by +Spjällen, Östra åker
Korsta Saknas   Kumla by +Spångtäppan åker
Korsta Saknas   Kumla by +Stendälden dal (?)
Korsta Saknas   Kumla by Stora logen loge
Korsta Saknas   Kumla Saknas Svarta backen kulle
Kårsta by   Kumlaroten förr rote Svartkällan källa
Korsta Saknas   Kvarngården gd Svartkällebäcken bäck
Korsta Saknas   Kvarntorp statbost Svartkällgärdet gärde
Kårsta by   Kvarntorp avs Sätterhagen hage
Kårsta by   Kvarntorp avs Sätterkvistabacken landsvägsbacke
Kårsta by   Kvisterängen hmd Sättern gärde
Kårsta by   Kvisterängen bebyggelse Sättrabäcken bäck
Korsta by   Kvisterängstorp bebyggelse Sättrabäcken bäck
Korsta Saknas /Se   Kyrkhaget torp Sättra jord markområde
Korsta, Nedre Saknas /Se   Kyrkogården lägenhet Sättran område
Kårsta by /Se   Kårsta by Sättraskogen skog
Kårsta by /Se   Kårsta by Sättraängen ängsmark
Kårsta by /Se   Kårsta by Södra kärr sankmark
Kåvö hg   Kårsta Saknas Södra skogen skog
Kåvö hg   Kårsta Saknas +Sörlångerna åkrar
Kåvö hg   Kårsta Saknas +Tiggartäppan åker
Kåvid hrgd   Kårsta grustag avs Tjuguåttahörningen åker
Kåvid hrgd?   Kårsta, Nedra del av by Tjuseberget berg
Kåvid hrgd   Kårsta, Övra del av by Tjuseeken ek
Kåvö Saknas   Kårstaroten förr rote Tjuseskogen skog
Kåvö Saknas   Kårstaö gd Tomtåkrarna åkrar
Kåvö Saknas   Kårstaö hmn Torvmossen mosse
Kåvö Saknas   Kåvi gd Trefaldighetskällan källa
Kåfö hrgd   Kåvi säteri Vargen åker
Kåfö hrgd   Kåvikvarn gd Vilhelms holme ekbacke
Kåvi gods /Se   Kåvikvarn hmn Vinterhagen hage
Kåvö gd /Se   Kåvö såg avs Vägskiftet, Lilla åker
Kåvö hgd /Se   Kåvisågen såg Vägskiftet, Stora åker
Kåvö gd /Se   Kåvitorp torp Västanbergsbacken kulle
Kåvö gd /Se   Kåvitorp Saknas +Västerlångerna åkrar
Kåvö gods /Se   Lekatorp gd Västra gatan byväg
Kåvö Saknas /Se   Leketorp bebyggelse Yxstafallet skogsmark
Kåvö herrgård /Se   Lillån by Åkerhagen bebyggelse
Kåvö hgd /Se   Lillån hpk +Åkermossen mosse
Kåvö gd, såg /Se   Linas torp bebyggelse +Åtäppan, Norra åker
Kåvö (Kåvi) gd /Se   Lund gd Älgastenen flyttblock
Kåvö gd /Se   Lund by Älgastensskiftena åkrar
Kåvö herrgård /Se   Långstorp gd Älgsten sten
Kåvö kvarn Saknas   Långstorp bebyggelse Ängarna betesmarker
Kåvö kvarn Saknas   Lövsta hmd Änghagen hage
Saknas Saknas   Lövsta gd Ängsvägen byväg
Saknas Saknas   Lövsäter, Norra hmd +Ärtlyckan åker
Saknas Saknas   Lövsäter, Södra bs Ättinge väg skogsväg
Lund Saknas   Lövsätter bebyggelse Örebrofjärden del av Jälmaren
Saknas Saknas   Lövåsen tp  
Lund herrgård   Lövåsen torp  
Lund Saknas   Minneslust hmd  
Lund hrgd   Nordankärr gd  
Lund hrgd   Nordankärr bebyggelse  
Saknas Saknas   Norrängen avs  
Saknas Saknas   Nybygget tp  
Långs torp tp /Se   Nytorp, Västra avs  
Lösta, se Hofsta Saknas   Nyängen, se Karlstorp Saknas  
Lövsäter torp   Nyängen avs  
Nordankärr by   Nyängen bebyggelse  
Nordankärr Saknas   Olaus Petri sommarhem bebyggelse  
Nordankärr Saknas   Ol-Jons stuga stuga  
Nordankärr Saknas   Olshagen avs  
?Nordankärr gd   Olshagen lht  
Nordankärr Saknas   Petramorans stuga stuga  
Prestgården Saknas   Prästebol komministerboställe  
Prestgården Saknas   Prästebol hmn  
Prestgården Saknas   Prästegården, se Prästebol Saknas  
Saknas Saknas   Prästgården hmn  
Prästebol gård   Rud torp  
Prästbol gård   Ryssängen gd  
Prästbol gård   f.d. tp  
*Skepsta Saknas   torp  
Skräddartorp gård   Råsberg f.d. avs  
Skräddartorp Saknas   Rystugan f.d. avs  
Skräddartorp Saknas   Röcklingen avs  
Skräddartorp Saknas   Sjöängen bebyggelser  
Skredderebakan Saknas   Skogalund lht  
Skräddaretorpet Saknas   Skogalund lht  
Slätten Saknas   Skogstorp rättarbost.  
Enget Saknas   Skogstorp tp  
Sätran Saknas   Skogstorp f.d. torp  
Sättra gård   Skolhus avs  
Tjuse by   Skolkällan avs  
Tjuse gd   +Skomakarestugan stuga  
Tjuse Saknas   Skräddarbacken torp  
Tjuse Saknas   Skräddartorpet el. Skräddarbacken gd  
Yjuse by   Skräddartorpet torp  
Tjuse by /Se   Slättan gd  
Tjusebotorp by   Slätten hmn  
Tjusebotorp by   Smedjebacken avs  
Tjusebotorp by   Solbacken avs  
Tjusebotorp Saknas   Solhult avs  
Tjusebotorp Saknas   Sommarhem avs  
Tjusebotorp Saknas   Stenkulla lht  
Tjusebotorp by   Stensta statbost  
Tjusebotorp by   Stensta bebyggelse  
Tjusebotorp by?   Stenstorp f.d. avs  
Tjusebotorp by   Stenstorp bebyggelse  
Tjusebotorp by /Se   Stensäter bs  
Tjusebotorp by /Se   Stomhemmanet hmn  
Tjusebotorp gd /Se   Storgården gd  
Tjusebotorp by /Se   Sågaretorp tp  
Vängstre Saknas   Sågartorp bebyggelse  
Vängstre Saknas   Sättern avs  
Vängstre Saknas   Sörby hmd  
Yxsta by   Sörby bebyggelse  
Yxsta by   Sörsätter bebyggelse  
?Yxsta by   Tallbacken lht  
Yxsta Saknas   Tallbacken avs:r  
Yxsta by   Tallåsen statbost  
Yxsta Saknas   Tallåsen avs  
Yxsta Saknas   Tallåsen, Östra bebyggelse  
Ystedth Saknas   Tallåsen, Västra bebyggelse  
Yxsta by   Tjuse by  
Yxsta by   Tjuse by  
Yxsta by /Se   Tjusebotorp bebyggelse  
Yxsta by /Se   Tjusebotorp by  
Ättinge Saknas   Tjusebotorp by  
Ättinge Saknas   Tjusebotorps kvarn avs  
Östa Saknas   Tjusebotorps kvarn kvarn  
    Tjusebotorpsroten förr rote  
    Tjusetorp by  
    Torp, se Tjusebotorp Saknas  
    Torp by  
    Uggleboda bebyggelse  
    Uggleboden Saknas  
    Villan avs  
    Väderberga f.d. stuga  
    Vängstre gd  
    Vängstre hmn  
    Västanberg hmd  
    Västerberg gd  
    Västersätter lht  
    Västersätter gd  
    Yxsta bebyggelse  
    Yxsta by  
    Yxsta by  
    Yxsta Saknas  
    Yxstabacken bebyggelser  
    Yxstaby hp  
    Yxstaroten förr rote  
    Åkerhagen avs  
    Åkerhagen, Norra avs  
    Åkershagen, Norra lht  
    Åsby hmd  
    Åsby bebyggelse  
    Änglunda bebyggelse  
    Ättinge gd  
    Ättinge gd  
    Ön hmn  
    Östa hmd  
    Östa gd  
    Östa f.d. gd  
    Östanberg hmd  
    Östanberg gd  
    Östantorp f.d. tp  
    Östantorp torp  
    Öster Närkes fögderi Saknas  

  ^  

Örebro läns socknar m.m.