ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rinkaby socken : Glanshammars härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 236 Naturnamn : 106 Bebyggelsenamn : 308 Naturnamn : 396
Rinkaby sn Alroten holme Rinkaby socken sn Abborrstensudden udde
Ringkarleby sn Aspholmen holme Rinkaby socken sn +Algölvrån åker
Rinkaby sn Aspholmsudden udde Rinkaby sn +Alkärret skogsmark
Rinkaby sn Badhusudden udde Rinkaby sn +Alkärrsgärdet åker
Rinkaby sn Björkholmen holme Rinkaby sn +Alléhagen skogsmark
Ringkarleby sn Björkskogsberget berg Rinkaby sn Alroten holme
Rinkaby sn Björnhagen ägomark Ringkarleby by /Se Amerika åker
Rinkaby sn ?Björnkärret kärr Ringkarleby socken sn Annikas holme holme
Rinkaby sn *Björnkärrsröset gränsmärke Torparen inbyggarbeteckning Arbogavägen landsväg
Rinkaby sn Bremossen mosse Aspa hmd +Asphagen betesmark
Rinkaby socken Brygghusviken vik Aspa lht Aspholmen holme
Ringkarleby sn Byängen äng *Aspholmen Saknas +Backåkrarna åkrar
Rinkaby sn /Se Byängsviken vik Backa bebyggelse Badhusudden udde
Ringkarleby sn Bäcktorp terräng Backa gd Badhusudden udde
Rinkaby sn Dalröjningen röjning(?) Berga avs Bellevybacken skogsbacke
Rinkaby sn Femöringen holme Berga handelsbod +Bergfallalotten skogsmark
Rinkaby sn Fiskarängen äng Bergliden avs +Beteskärret sankmark
Ringkarleby sn Flakberget berg Berglunda avs Bindstadbacken skogsbacke
Rinkaby sn Glebron ägomark Berglunda avs Björkeberget skogsmark
Rinkaby sn Granholmen holme Berglunda bebyggelse Björkebergsbacken landsvägsbacke
Rinkaby sn *Grengsslette f. äng Björkbacka lht Björkens mosse mosse
Rinkaby sn Grengsslette äng Björkelund avs +Björkhagen skogsmark
Rinkaby sn Grängeslätt Saknas Björklid lht +Björkhagen mark
Rinkaby sn Grengeslätt Saknas Björklund tp Björkholmen holme
Ringkarleby sn Grevinnans kulle kulle Björklunda lht Björkskogberget skogsås
Ringkarleby sn *Götavistigen stig Björklunda bebyggelse Björnabacken landsvägsbacke
Rinkaby sn Hagalund terräng Blundhyttan handelsbod Björnhagen betesmark
Ringkarleby, Rinkaby sn Halvarsmossen mosse Bogärdet, se Skogstorp Saknas Björnhagsskogen skogsmark
Rinkarleby sn Hammarsbacken ägomark Bogärdet bebyggelse Bogärdesgärdena åkrar
?Rinkaby sn /Se Harabacken ägomark Bogärdet hmn Bogärdesvägen byväg
Rinkaby sn Helsiket, Lilla fornlämning Bränneriet f.d. brännvinsbränneri +Braxentäppan skogsmark
Rinkarleby sn *Hälle röset gränsmärke Byggmästartorp f.d. torp +Broåkrarna åkrar
Ringkarleby sn Hästfallet terräng Båthuset hus Brygghusviken vik
Rinkaby sn Hästfallsudden udde Bästebo lht Bränningsbacken kulle
Rinkaby sn Hästfallsviken vik Bönhuset bebyggelse Bränningshagen hagmark
Rinkaby sn Högshäll häll Charlottenlund bebyggelse Byängen gärde
Ringkarleby sn Högshällsmossen mosse Dalkarlstorp bebyggelse Byängsbergen bergkullar
Rinkaby sn Kallmossen mosse Dalkarlstorp bebyggelse Byängsladan lada
Rinkaby sn Kallmossen mosse Dalröjningen lht Båthusbacken skogsmark
Rinkaby sn Kallmossen mosse Danielstorp, se Smedstorp Saknas Bäckbron vägbro
Ringkarleby sn Kilbergsmossen mosse Danielstorp torp Bäckadalen dalgång
Rinkaby sn Kolja holme De västra gd +Bäckategarna slåttermark
Rinkaby sn Kolja uddar uddar Där norr gd +Bäckskiftet åker
Rinkaby sn Kruskärret ägomark Där söder gd Bökstenen stenhäll
Rinkaby sn Kvarntorp terräng o. ägomark Ekelund avs Daglösan gärde
Ringkarleby sn Kyrkogården terräng Ekelund bebyggelse Dalkarlsmossen mosse
Ringkarleby sn *Källare röset gränsmärke Eklund avs Davids mosse skogsmark
Ringkarleby sn *Källhaga röset gränsmärke Enebacken tp De västras backe skogsbacke
Ringkarleby sn Ladviken vik Enebacken avst +Ekbackaåkrarna åkrar
Ringkarleby, Rinkaby sn *Lekhagevägen väg Envallstorp säteri +Ekeledet gärdesgårdsöppning(?)
Ringkarleby sn Lekkärret kärr Envallstorp hmn +Ekhagen betesmark
Ringkarleby sn Lindholmen ö Esplunda bebyggelse Evas holme halvö
Ringkarleby sn Lindholmen udde Esplunda bebyggelse Fellingsbrovägen landsväg
Ringkarleby, Rinkaby sn Lindholmssundet sund Esplunda, se Äsplunda säteri Fiskarängen ängsmark
Rinkaby sn /Se Lundängen ägomark Fallet bebyggelse Flakberget kulle
Rinkaby sn /Se Långören ö Fallet bebyggelse Flakbergsstycket åker
Rinkaby sn /Se Lögarhällsviken vik Fallhagen f.d. torp +Flybacken slåttermark
Rinkaby sn /Se Mor Annikaholmen holme Fattighuset bebyggelse Flyet branddamm
Rinkaby sn /Se *Myrhagen ?hagmark Fattigstugan bebyggelse Flyet vattensamling
Rinkaby sn /Se Myrhagen ägomark Fiskarens bebyggelse Flyktatäppan åker
Rinkaby sn /Se Myröviken vik Fiskartorp, se Trädgårdstorp Saknas Flyktens kyrkogård kulle
Rinkaby sn /Se Månsabäcken bäck Fiskarängen äng med ruiner Flykällan källa
Rinkaby sn /Se Månsavik vik Fridhem, se Bönhuset Saknas Flystyckena åkrar
Rinkaby sn /Se Månsaö holme Fridhem avs +Framängen åker
Aspelunda Saknas Saknas Saknas Frälsegården gd Glebron landsvägsbro
Bogärdet Saknas Nasta runsten runsten Gråbo bebyggelse Glibrobäcken bäck
Bogärdet Saknas Nasta skans Gråbo gd Glibron landsvägsbro
Bogärde gd /Se Nasta skans ättehög Gudmundstorp tp +Granhagen skogsmark
Bogärdet gd /Se Nasta skans fornlämning Gudmundstorp bebyggelse Granholmen skogskulle
?*Botorp Saknas Nederby terräng Gudmundstorp bebyggelse Grankällan källa
[Botorp] Saknas Norrbyhagen Saknas Gullmundstorp bebyggelse Grankällsbacken skogsbacke
Enenalstorp Saknas Orvars holme holme Gymninge bebyggelse +Grevbroängen åkrar
Enenalztorp Saknas Prestaåttingen Saknas Gymninge hmn Grevensberg holme
Esplunda hg Repaviken vik Götavi bebyggelse +Grindstyckena åkrar
Esplunda hg *Riddare röset gränsmärke Götavi hmn Gruvberget berg
Esplunda hg *Riddarröset gränsmärke Götavi soldattorp, se Knektstugorna avs +Gruvkärret ängsmark
Esplunda herrgård /Se Rumbostigen stig Haga lht Grävlingstenen stenblock
?Gymminge gård Rundbostigen, se Rumbostigen stig Haga avs +Grävlingalotten skogsmark
Gymninge gd? Rävamossen mosse Hagaberg avs Gullabacken kulle
Götavi by? Römossen mosse Hagaberg avs +Gärdsskogen skogsmark
?Götavi by Rösa, Lilla holme Hagaberg bebyggelse Götavibäcken bäck
Götavi Saknas *Silvergruvkärret kärr Hagaby tp Götavi hällar skogsmark
Götavi by? Skansen terräng Hagaby bebyggelse Götaviskogen skogsmark
Götavi by? Skeen vik Hagaby torp Haget betesmark
Götavi by Skinnareäng Saknas Hagabytorp tp Halvards mosse f.d. åker
Götavi by /Se Skinnareäng Saknas Hagabytorp lht Hammarsbacken kulle
Götavi by /Se Skogalund ägomark Hagalund bebyggelse Hammarshagen gärde
Götavi by /Se Skrabborna skär Hagalund avs Hamplandet åker
Götavi by /Se Skäret holme Hagalund, Lilla lht Harabacken skogsås
Götavi by /Se Sodom ägomark Hagalund, Lilla avs +Havrelumpen åker
Götavi by /Se Stickan holme Handelsboden avs Hemfjärden del av sjö
Götevi by /Se Stinas skär holme Hjersta bebyggelse +Henskiftet åker
Hagaby Saknas Stora stenarna skär Hjärsta lht Hjälmaren sjö
Kolja by Tallholmen holme Hälla f.d. stuga Hjälmaren sjö
Kolja by Tobaksstenen flyttblock +Hällen bebyggelse Hjälmaren, Lilla, se Örebrofjärden Saknas
Kolja by Tåsängen Saknas Hästhagen hmd Hopaskogen skogsmark
Kolja Saknas Tåsängen Saknas Kalkugn f.d. bebyggelse Hovberget berg
Kolja by /Se Vassholmen holme Karlberg f.d. bebyggelse +Humlegårdsåkrarna åkrar
Mantorp Saknas Vrån terräng Karlsborg bebyggelse +Humlegårdsåkrarna åkrar
Munkamyra Saknas Västerhult terräng Karlsro bebyggelse +Husartäppan åker
Monkamyra Saknas Västra skäret holme Kjelltorp avs Husholmen udde
Myra, se även Myrö hg Åsnan udde Klockaregården bebyggelse Hyttberget berg
Myrö herrgård Åsnaskäret holme Klockargården boställe +Häggekärret sankmark
Myrö hg Älvkällan källa Knektstugorna f.d. soldattorp Hällarna skogsmark
Myrö herrgård? Ängbacken terräng Knektstugorna f.d. stugor Hällen berghäll
Myrö hg Ängsberget berg(?) Kolbotorp avs Hällska skär
Myrö herrgård   Kolja bebyggelse +Hälltegsändarna skogsmark
Myrö herrgård   Kolja by +Hästfallet skogsmark
Myrö hg   Koljatorpet hmd Hästfallet gärde
Myrö hg   Komministergården bebyggelse Hästfallsudden udde
Myrö hg   Kränglan hmn Höghällen berghäll
Myrö hg   Kullstorp bebyggelse Högshäll skogsås
Myrö hg   Kullstorp avs +Höjdåkrarna åkrar
Myrö hg   Kyrkogården lht Höjen ås
Myrö hg   Kyrkogårdsutvidgningen avs +Jordbrokärret betesmark
Myrö gd   Kyrkängen f.d. fastighet +Kalkugnsbacken skog
Myrö hg   Kålbotorp bebyggelse Kalkugnsbacken betesmark
Myrö herrgård   Källtorp avs Kallmossen mosse
Myrö herrgård   Källtorp lht Karl Jons mosse skogsmark
Myrö hg   Kärret avs +Kavelbrokilen skogsmark
Myrö herrgård   Kärret avs Kilbergsmossen mosse
Myrö herrgård   Larstorp bebyggelse Kilsbergsmossen mosse
Myrö hg   Larstorp gd Kilsmossen mosse
Myrö rättaredöme Saknas   Lergropen, se Ringstorp Saknas +Kilåkrarna åkrar
Myrö herrgård?   Lillgården gd Kilängen åker
Myrö Saknas   Lindholmen avs Klingens hugge skogsmark
Myrö hg   Lindholmen avs Kohaget skogsmark
Myrö herrgård   *Listre Saknas +Kokärret betesmark
Myrö herrgård?   Loviseberg avs Kolja utjord
Myrö herrgård   Löfsta lht Koljabäcken bäck
Myrö herrgård   Lövenbergs hmd Koljagatan byväg
Myrö gods /Se   Lövhagen avs Kolja Holmar Saknas
Myrö gd /Se   Lövhagen lht Kolja holmarna holmar
Mäjsta by?   Lövhult avs +Korsbackaskiftet åkrar
Mäjsta by   Lövhult gd Korshammaren skogskulle
Mäjsta by   Lövsta bebyggelse Korsmossen mosse
Mäjsta Saknas   Lövsätter avs Kringlaskogen skogsmark
Mäjsta by /Se   Lövsätter bebyggelse Kronberget skogsbacke
Mäjsta by /Se   Majsta, se Mäjsta by Krontallen tall
Nasta by   Majstatorp avs Kruskärret åker
Nasta by   Mantorp bebyggelse Krutkärret åker
Nasta Saknas   Mantorp hmn Kullskällan källa
Nasta Saknas   Mark lht +Kullstätelotten skogsmark
Nasta by   Marken gdr Kullsvrån skogsmark
Nasta by /Se   Marken bebyggelse +Kyrkbrolotten skogsmark
Nasta by /Se   Mellangården hmd +Kyrkegrindsvrån åker
Nasta by /Se   Mellangården gd +Kyrkogrindsbacken backe
Nederby gd   Mellangården gd Kyrkogården åker
Nederby Saknas   Mellangården gd Kyrkvägen landsväg
Nederby Saknas   Mellangården, Västra gd Kyrkvägen landsväg
Nederby gd?   Mellangården, Östra gd Kyrkängen ängsteg
Nederby gd   Milsta hmd +Källarskiftet åkrar
Ramstena by   Milsta gdr +Källvrån åker
Ramstena by   Munketorp bebyggelse Källöt källa
Ramstena by   Munkatorp hmn +Källöthagen hage
Ramstena by   Munketorp, Lilla hmd +Käringbackåkern åker
Ramstena by   Myrö bebyggelse Käringberget höjd
Ramstena Saknas   Myrö (säteri), gods Käringkärret sankmark
Ramstena by?   Myrö fattigstuga f.d. stuga +Kärrhagen, Norra hagmark
Repa by   Myrösmedens, se Smedstugan Saknas +Kärrhalvorna åkermark
Repa gd   Mäjsta bebyggelse +Kärrtegarna slåttermark
Repa Saknas   Mäjsta by +Ladugårdsbacken skogsmark
Repa gd   Mäjstamarken gdr Ladviken vik
Repa by   Mäjstatorp hmn +Ladtegarna slåtter
Repa by   Nasta bebyggelse Lammungabacken kulle
Repa by?   Nasta bebyggelse +Lekhagen skogsmark
?Repa by   Nederby bebyggelse Lilla berget kulle
Repa by   Nederby säteri Lilla berget berghäll
Repa by   Nederbytomten, se Nederby Saknas Lilla tegen åker
Repa Saknas   Norra gården gd Lillbron vägbro
Repa by?   Norra gården gd Lillängen åkrar
Repa by   Norra gården gd Lillängen gärde
Repa by   Norra gården gd Lillängskällan källa
Repa by?   Norra gården gd Lindholmen, Stora holme
?Repa by /Se   Norra Mellangården gd Lindholmen udde
Repa gd /Se   Norrbacka lht Lindholmen, Stora holme
Repa gd /Se   Norrgården gd +Lindorna åker o. slåtter
Rinkeby by?   Norrtorp lht +Lingärdet åker
Rinkaby by   Norrängen hmd:ar Listrevägen skogsstig
Rinkaby by /Se   Norrängen lht Lokomobilen gärde
Sjågesta, se Sjögesta by   Nytorp tp Lumpsamlarudden udde
Sjögesta by /Se   Nytorp lht Lundängen åkrar
Sjögesta Saknas   Petersberg bebyggelse +Lundängsmossen mosse
Sjögesta by   Petersberg bebyggelse +Lyckåkrarna åkrar
Sjögesta by   Petersburg, se Tallbacken Saknas +Långåkrarna åkrar
Sjögesta by /Se   Puttbäcken, se Hagabytorp Saknas +Långåkrarna åkrar
Sjögesta by   Ramstena bebyggelse Långören holme
?Sjögesta by   Ramstena by Lögarhällen berghäll
Sjögesta by   Ramstena soldattorp avs Lögarhällsviken vik
Sjögesta by   Repa bebyggelse +Lönnbacken skogsmark
Sjögesta by /Se   Repa by Löten äng
Sjövästa Saknas   Repagärdet bebyggelse +Malmarna åkrar
Sjögesta Saknas /Se   Ringkarleby by +Malmaskiftet åker
Skräddaretorpet Saknas   Ringkarleby ålderdomshem bebyggelse Mantorpaskogen, Norra skogsmark
Smedstorp Saknas   Ringstorp hmd Mantorpaskogen, Södra skogsmark
Solberga by   Ringstorp lht Mantorpsbäcken bäck
Solberga by   Rinkaby by bebyggelse Mantorpsängen ängsmark
Solberga by   Rinkaby by Marken åkrar
Solberga by   Rinkaby by Mejtäppan åker
Solberga by   Rinkaby kyrka Saknas +Mellanbutarna åkrar
Solberga by   Rosendal avs +Mellangatan slåttermark
Solberga Saknas   Rosenhill lht +Meskhagen mosse
Solberga Saknas   Rosenlund avs Milstenen sten
Solberga by?   Rosenlund gd Mjölkfållan markstycke
Solberga gård /Se   Rörgärde bebyggelse Mor Annika holme
Sättran Saknas   Rörgärde bebyggelse Morannikaholmen holme
Sättran torp /Se   Röset, se Rosenlund Saknas Mormors hage åker
Torpena Saknas   Sandtorp bebyggelse Myrbacken skogsmark
Saknas Saknas   Sandtorp lht Myran skogsmark
»vesterminne», se »væstra myra» torp   Sandtorp bebyggelse Myrhagen skogsmark
»væstra myra» torp   Sandtorp bebyggelse Myröallén, Nedra allé
Äspelund by?   Sippola bebyggelse Myröallén, Övra allé
Äsplunda gd   Sipola torp Myrö grindar grindar
Äsplunda hg   Sjågesta by Månsa bäck bäck
Äspelunda hg   Sjågesta by Månsa gärde åkrar
Äsplunda gd   Sjögesta bebyggelse Mäjstabäcken bäck
Esplunda hg   Sjögesta by Mäjstagärdet åkrar
Äsplunda hg   Sjökvists torp bebyggelse Mäjstahagen hagmark
Espelunda hg   Sjölunda bebyggelse Mäjstamarken åkrar
Äsplunda hg   Sjötorp bebyggelse Märklingen mosse
Äsplunda hg   Sjötorp bebyggelse Nästabackarna skogskullar
Äsplunda herrgård   Skansen lht Nastabäcken bäck
Äsplunda hg   Skillnetorp hmn Nastagatan byväg
Esplunda gd   Skinnartorp hmn Nederbondska täppan skogsmark
Esplund herrgård?   Skogaholm avs Nedergårda Sjön sjö
Äspelunda Saknas   Skogaholm avs +Nordgårdsgrinden grind
Äspelunda Saknas   Skogen avs +Nordmarkastyckena åkrar
Esplunda herrgård   Skoglund tp +Norra bygatan slåttermark
Esplunda herrgård?   Skogsberg avs Norrängen åkrar
Esplunda herrgård?   Skogsberg avs Nya kyrkogården markområde
Esplunda herrgård?   Skogstorp avs +Nygärdet åker
Äsplunda hg   Skogstorp bebyggelse Näckakullen skogsbacke
Esplunda herrgård   Skogstorp avs Näktergalsudden udde
Esplunda herrgård   Skogstorp avs Nässlebacken landsvägsbacke
Äsplunda gods /Se   Skolgården avs Olofssons hugge skogsmark
Äsplunda, se Esplunda Saknas   Skoltomten avs Oxhagen skogsmark
    (+)Skomakaretorpet f.d. torp Perssons hugge skogsmark
    Skräddarlasses bebyggelse Potatisbacken skogsbacke
    Skräddaretorp säteri Pär Augustas land markområde
    Skräddartorp hmn +Pörtesberget berg
    Smedens, se Dalkarlstorp Saknas +Pörtestäppan åker
    Smedjan stuga +Ramhagen åker
    Smedstorp tp Ramstenahöjen skogsås
    Smedstorp bebyggelse Ramstenakärret sankmark
    Smedstorp bebyggelse Ramstenaskogen skogsmark
    Smedstorp torp Ramstigen landsväg
    Smedstugan bebyggelse Ramstigen väg
    Smedstugan lht Repagatan byväg
    Småskolan skolhus Repamarken skogsmark
    Snickartorp bebyggelse Repaviken vik
    Snickartorpet lht Rokulan källa
    Solbaddet bebyggelse Rosenparken park
    Solbaddet bebyggelse Rud åker
    Solberga bebyggelse Runstenen runsten
    Solberga by +Råhagen skogsmark
    Soldatbostället bebyggelse +Rävmossen mosse
    Soldattorpet bebyggelse Rävstensskiftet åker
    Soldattorpet bebyggelse Röda grinden förr grind
    Soldattorpet bebyggelse Rödmossen mosse
    Soldattorpet f.d. bebyggelse Rönegatan byväg
    Soldattorpet bebyggelse Rötan, Lilla holme
    Solfälts f.d. stuga Segelrännan farled
    Storskolan skolhus Sikören badstrand
    Sumpen f.d. gd Silvergruvan gruva
    Svedbergs f.d. torp Sjögestabacken landsvägsbacke
    Svenstorp f.d. bebyggelse Sjögestabäcken bäck
    Sättran tp Sjögestagatan byväg
    Sättran hmn Sjögestagärdet åkrar
    Sättra rå och rör Saknas Sjögestahöjen ås
    Söderängen gd Sjögestaodlingarna åkrar
    Södra gården gd Sjötäppan åker
    Södra gården gd +Sjöängen äng
    Södra gården gd Skagelholmen holme
    Södra gården gd Skagelholmen holme
    Södra gården gd Skansaberget berg
    Södra Mellangården gd +Skansabrottet stenbrott(?)
    Sörängen hmd Skansavägen skogsstig
    Tallbacken tp +Skarorna slåttermark
    Tallbacken lht Skittnakärret sankmark
    Trekanten avs +Skogsgatan väg(?)
    Trädgårdstorp bebyggelse +Skogsledet gärdesgårdsöppning(?)
    Trädgårdstorpet bebyggelse +Skogsvrån åker
    Uggelbo hmd +Skylbredorna åker
    Uggelbo bebyggelse Skäggan sankmark
    Ulriksberg hmn Skäret, se Skagelholmen Saknas
    Vaktmästarebostället lht Skäret, Inra holme
    Valshagen avs Skäret, Yttra holme
    Vasshagen avs Slåtterkärret sankmark
    Vasshagen bebyggelse +Smalhagarna slåttermark
    Vasshagen, se Valshagen Saknas Smedhaget skogsmark
    Viken avs Smedjebron vägbro
    Vilan lht +Smååkrarna åkrar
    Vrån f.d. torp Solbergabacken landsvägsbacke
    Västerhult avs Solbergagärdet åkrar
    Västerhult lht Solbergaskogen skog
    Västerängen hmd Solberget, Lilla ås
    Västra gården gd Solberget, Stora ås
    Västra gården gd +Soldathagen åker
    Åkerhagen bebyggelse Soldattäppan åker
    Åkerhagen gd Sonnåkrarna åkrar
    Ålderdomshemmet bebyggelse +Spikåkrarna åkrar
    Äsplunda, se Esplunda Saknas +Spjällen åker
    Äsplunda säteri Spångåsen ås
    Äsplunda bebyggelse +Stackgärdsstyckena åkrar
    Östra gården hmd +Stenbrohagen skog o. åker
    Östra gården gd +Stenbrohagarna hagmark
    Östra gården gd Sticken holme
    Östra gården gd Stillkällan källa
      Stora backen skogsmark
      Stora berget berghäll
      Stora bäcken bäck
      Stora stenarna stenblock
      Stora tegen åker
      Stora vägen landsväg
      Storbron vägbro
      +Storhagen hagmark
      Storängen åkrar
      Storängen gärde
      Stuthaget skogsmark
      Stuthagskällan hälsokälla
      Stuthagskärret sankmark
      +Stäckstastyckena åkrar
      +Stäggekärret sankmark
      +Stängseln åker
      +Stätgrinden grind
      +Svartstenaskiftet åker
      Svavelkisgruvan gruva
      Sågarkällan källa
      Sågbacken område
      Södra backen skogsås
      Södra backen skogskulle
      Södra berget kulle
      +Södra bygatan slåttermark
      Södra gärdet åkrar
      Sörkällan källa
      Tallberget bergkulle
      Tallholmen holme
      Tallholmen, Yttra holme
      Tapern stenröse
      Tapernstycket gärde
      Tjugestamossen mosse
      +Tjurtomten slåttermark
      Tobaksstenen stenblock
      Trulsastenen stenblock
      +Tväråkrarna åkrar
      +Tångerna åkrar
      +Tångskällalotten skogsmark
      Tåsängen slåttermark
      Tåsängen åkermark
      +Täppan åker
      +Täppskiftet åker
      Uggelbomossen skogsmark
      Uggelbovägen skogsväg
      Ullevisjön, se Nedergårda Sjön Saknas
      +Utmarken skogsmark
      Vallgatan kreatursgata
      Vallmyren gärde
      Vallskinnet betesmark
      Vallskinnsudden betesmark
      Vasslandet åker
      Venaberget berg
      Venen äng
      Venen gärde
      +Viggåkrarna åkrar
      Västerängen åker o. äng
      Västerängsbacken skogskulle
      Västra backen skogsbacke
      +Västra bygatan slåttermark
      Västra skäret holme
      Åkerhagen åker
      Ålhagen hagmark
      +Ånnakullarna åkrar
      Åsnan åkrar o. beteshage
      Åsnaskäret holme
      Åvalls mark skogsbacke
      Älgstenen stenblock
      Älvkällan källa
      Ängavägen byväg
      Ängbacken löväng
      Ängbacken skogskulle
      Ängsbacken kulle
      Ängsbergsbacken skogskulle
      Ängsbergskällan källa
      Ängsgatan byväg
      Ängsladan lada
      Äppelträdsudden udde
      +Ärtbackaskiftet åkrar
      Äsplundaallén väg
      Äsplundagatan väg
      Örebrofjärden del av Hjälmaren
      Örebrofjärden Saknas
      Österängen åker o. äng
      +Österängsvägen byväg
      +Östra bygatan slåttermark
      +Östra fallavrån lokalitet å Nasta
      Östra haget skogsmark

  ^  

Örebro läns socknar m.m.