ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Glanshammars socken : Glanshammars härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 487 Naturnamn : 188 Bebyggelsenamn : 730 Naturnamn : 864
Glanshammar sn o hd Albromossen mosse Glanshammars socken socken +Albackaskiftet åker
Glanshammar sn o hd Alhambrabäcken bäck Glanshammar socken Albacken kulle
Glanshammar sn Alhambrastugan stuga Glanshammars socken socken +Albitarna åkrar
Glanshamar sn o hd *Balsna häll gränsmärke abborrar inbyggarbeteckning Albromossen mosse
Glanshammar sn Björkkärret kärr bivregrisar inbyggarbeteckning +Alhagarna hagar
Glanshammar sn Björkudden terräng glanbunkar inbyggarbeteckning Alhambra skogskoja
Glanshammar sn o hd Blåbärsmossen mosse glanmjölksbunkar inbyggarbeteckning Allmänningen Käglan allmänning
Glanshammar sn o hd Brandsta kyrka flyttblock Skalingen inbyggarbeteckning Allmänningen skogsmarker
Glanshammar sn /Se Bremossen mosse Boll inbyggarbeteckning Annikekärr sankmark
Glanshammar sn o hd Bruna kullen kulle Kölning Saknas +Apelboberget skog
Glanshammar sn Bykhällen holme (?) Almelund lht +Apelstensåkrarna åkrar
Glanshammar sn o hd Bälg-Petters ägomark Alnäs lht Arbogavägen landsväg
Glanshammar sn o. kyrkby Dammkärrsbron bro Alnäs bebyggelse Aspbacken kulle
Glanshammar sn Djurgårdsudden Saknas Alpås avs Aspebacken kulle
Glanshammar sn Domarebacken backe Alvik avs Asphagskällan källa
Glanshammar sn o hd Ekströmstorp ägomark Alvik bebyggelse +Aspskiftet åkrar
Glanshammar sn Eldvallaviken vik Anneberg lht +Aspskiftet åker
Glanshammar sn Eliansion, se Iljansjön sjö Apelboda bebyggelse +Backaledsskiftet åker
Glanshammar sn o hd Essundet, N sund Apelboda hmn +Backskiftet åker
Glanshammar sn Esöö Sund, se Ässundet, Norra sund Arresten häkte Balsnafallen skogsmark
Glanshammar sn Evighetsgrufan Saknas Asphagen bebyggelse +Balsnafallsåkrarna åkrar
Glanshammar sn Finnrödjan terräng Asphagen bebyggelse Balsnagatan byväg
Glanshammar sn fogelmåsen, se Långmossen mosse Asplund avs +Balsnamossen mosse
Glanshammar sn Forshäll udde(?) Asplund avs +Bensåkrarna åkrar
Glanshammar sn Fågelmossen mosse Asplund bebyggelse Bergabacken ås
Glanshammar sn Galgbacken backe Backa bebyggelse Berget kulle
Glanshammar sn o hd Glanshammar gruva Backa avs Bergströmstäppan odling
Glanshammar sn Glanshammars berg gruvområde Backabrottet marmorbrott +Bergtäpporna åkrar
Glanshammar sn o hd Glanshammarsåsen Saknas Backtorp bebyggelse +Biverudstyckena åker o. äng
Glanshammar sn Gråtarmossen mosse Balsna bebyggelse Bjurstenen stenblock
Glanshammar sn o hd Gränsjö offerkälla källa Balsna by Bjurs täppa åker
Glanshammar sn Grönsva äng Balsnatorp skogv.bost Björkagrinden f.d. grind
Glanshammar sn o hd Gubben holme Bengtstorp bebyggelse Björkavägskälet vägskäl
Glanshammar sn Gubbkärret kärr Bengtstorp avs Björkbacken kulle
Glanshammar socken Gubbskogen Saknas Bengtstorp hmn Björkbacken f.d. bebyggelse
Glanshammar sn o. kyrkby Gubbskogen skog Berga hmd Björkkärret sankmark
Glanshammar sn Gubbskogen skog Berga bebyggelse +Björklundslyckan åker
Glanshammar sn Gullfotmossen mosse Berga by +Björnåkrarna åkrar
Glanshammar sn Gålsjön sjö Berga skifferberg f.d. stenbrott Björskogshällar Saknas
Glanshammar sn Gäddebyviken Saknas Berget bebyggelse Bladbäcken bäck
Glanshammar sn o hd ?Wlbo Siön = Halvarbosjön Saknas Berget lht Bladbäcksgatan byväg
Glanshammar sn Halvarbojsön sjö Berglunda avs Blixtahaget hagmark
Glanshammar sn Halvarbodasjön sjö /Se Berglunda lht +Blåbacken lokalitet
Glanshammar sn Halvarbosjön sjö Bergsätter avs Blåbergsröset gränsröse
Glanshammar sn Halvarbosjön sjö Bergudden lht Blåbärsmossen mosse
Glanshammarn sn Halvarbosjön sjö Betania lht Blåbärsröset gränsröset
Glanshammar sn Hamramossen mosse Betania avs +Bodåkrarna åkrar
Glanshammar socken *Hamöön Saknas Biverud by Bollåkrarna åkrar
Glanshammar sn Harsjön sjö Biverud bebyggelse Bosbacken kulle
Glanshammar by o sn Harsjön sjö Björka bebyggelse Bransta kyrka stenblock
Glanshammar sn Hemfjärden del av Hjälmaren Björka by Branstamossen mosse
Glanshammar sn Hornudden udde Björka bebyggelse Bredmossen mosse?
Glanshammar sn Hulta kyrka flyttblock Björkberg avs Bredängen äng
Glanshammar sn Häggsättersberget berg Björkberg lht Brickabacken landsvägsbacke
Glanshammar sn Högsjön sjö Björkebo bebyggelse Brickabron landsvägsbro
Glanshammar sn Igeludden holme Björkelid lht Brickakällan källa
Glanshammar sn Iljansjön sjö Björkelund tp Brickan berg
Glanshammar sn Iljan sjö /Se Björkelund avs Brickebacken landsvägsbacke
Glanshammar sn Iljan (sjön) sjö /Se Björkhamra lht Brickfallet åker
Glanshammar sn Iljansjön sjö Björkhult avs Lilla Broröset gränsröse
Glanshammar sn o hd Iljansjön sjö Björkhult avs Brotorpsbron landsvägsbro
Glanshammar sn Iljansjön sjö Björklund bebyggelse Brotorpsågen sågverk
Glanshammar sn Illier Siön Saknas Björklund bebyggelse Brottet åkrark
Glanshammar sn ?Inre skäret holme Björklund bebyggelse Brottet kalkstensbrott
Glanshammar sn Inre skäret holme Björklunda bebyggelse +Brottändarna åkrar
Glanshammar sn Johannisberg terräng Björklunda avs Bruksskogen skogsmark
Glanshammar sn Kalvkärren kärr Björknäs lht Brukstigen landsväg
Glanshammar sn Kaninholmen udde Björktorp bebyggelse Brummeberg kulle
Glanshammar sn Karsjön sjö Björktorp bebyggelse +Brötaskiftet åker
Glanshammar sn Karsjön sjö Björketorp bebyggelse Bröten åker
Glanshammar sn Karssiön Saknas Björktorp bebyggelse +Bröten, Stora åker
Glanshammar sn Karsjön sjö Björktorp lht Bygatan byväg
Glanshammar sn Karsjöränneln bäck Björnfallet bebyggelse Bykhäll berg
Glanshammar sn Kavringen holme Björnfallet bebyggelse Bykhällen f.d. holme
Glanshammar sn Knallforsen fors Blyckers torp Bykällan källa
Glanshammar sn Kvarnmossen mosse Brandtorpsängen avs Båtsbacken kulle
Glanshammar sn Käglakropp del av skog /Se Bredmossen avs Bäckdalen dalgång
Glanshammar sn Käglan Saknas Brickan avs Bäckhagen hage
Glanshammar(s) socken sn Käglan skog /Se Brickan avs +Bäckskiftet åkrar
Glanshammar sn Käglan skogsområde /Se Brotorp bost. +Bäcksmyren myr
Glanshammar sn Käglan skogsområde /Se Brotorp bebyggelse Dammen vattensamling
Glanshammar sn Käglekropp del av berg /Se Brummeberg gd Dammkärrsbron vägbro
Glanshammar sn Kärrmossbäcken bäck +Bråte f.d. bebyggelse Dammkärrsbäcken bäck
Glanshammar sn Kölne holme terräng Bränstorps ängen avs +Dammskiftet åker
Glanshammar sn Landgärdet terräng Byastugan stuga +Dammvrån skogsmark
Glanshammar sn Lilludden udde Bygddegården bebyggelse +Dammängen äng
Glanshammar sn Lillängsbäcken bäck Bäckhagen avs Domarebacken kulle
Glanshammar sn Lintabron bro Bäckhagen lht Domarringen fornminne
Glanshammar sn Långbro Saknas Bäcketorp bebyggelse Drängmossen mosse
Glanshammar sn Långholmen udde Bäckstorp hmn +Dya åker
Glanshammar sn Långmossen mosse Dalen lht Dyen äng
Glanshammar sn Långmossen mosse Dalö lht +Dyerna åkrar
Glanshammar sn o hd Lånwijk, se Valstaviken vik Där norr bebyggelse Dyltabruksvägen landsväg
Glanshammar sn Mellanbacken ägomark Ekbacken bebyggelse Dyltaskogen skogsmark
Glanshammar hd o sn Mellholmen ö Ekholmen lht Dyltastigen landsväg
Glanshammar sn Mellriks hällar hällar Ekholmen lht +Dylumparna åkrar
Glanshammar sn Mossbromossen mosse Ekströmatorpet bebyggelse +Dystycket åker
Glanshammar sn Mosslan terräng Eldvalla bebyggelse Dytaget grop
Glanshammar sn Månsaviken vik Eldvalla by +Dyåkrarna åkrar
Glanshammar sn Mörtholmen udde Eldvalla by Ekaskiftet åkrar
Glanshammars socken sn /Se Mörtholmen udde Eljansö hmn Ekastycket åker
Glanshammars kyrka kyrka Mörtholmen udde Eriksberg avs Ekbacken åker
Glanshammars kyrka kyrka Mörtholmen udde Eriksberg avs Ekbacken kulle
Glanshammar sn o hd /Se Mörtholmen udde Eriksberg gd Ekbacken kulle
Glanshammar sn /Se Norra skäret holme Eriksberg bebyggelse Ekbacken kulle
Glanshammar sn o hd /Se Oppboga strömmar forsar Essundet avs Ekfallshagen åker
Glanshammar sn /Se Pelle skär(?) Essundet, se 1 Ässundet Saknas Ekhagen kulle
Glanshammar by, sn o hd /Se Per-Jönsaviken vik Estadslätten bebyggelse Eldvallagatan byväg
Glanshammar sn /Se Pettersmossen mosse Fallet lht Eldvallaskogen skogsmark
*Aafwernes by Pinkakärret kärr Fattigstugan bebyggelse +Eldvallaåkrarna åkrar
Apelboda Saknas Porsmossen mosse Fiamoras stuga stuga Elverskällan källa
Apelboda Saknas Prästerna skär Fintorp, se Iljansjö Saknas +Elvers åkrar åkrar
Apelboda gd Prästgårdsviken vik Fiskartorpet bebyggelse +Enkullaskiftet åker
Apelboda gd ?Prästön ö? /Se Fiskartorpet bebyggelse Enkvistatäppan åker
Balsna Saknas Rödmossbäcken bäck Fiskartorpet torp Erik-Nilsa-backen höjd
Balsna by Rödmossen mosse Flaken hmd Eriksbergabäcken bäck
Balsna by Sjöholmen udde Flaken gd Essundet, Norra sund
Balsna by Sjöholmen udde Folkskolan lht Essundet, Norra sund
Balsna by Sjömosjön Saknas Fredriksberg bebyggelse Evighetsgruvan gruvhål
Berga by Sjömosjön del av Arbogaån Fredriksberg lht +Fallbränningsskiftet åker
Berga by Skafve Sund, se Ässundet, Norra sund Fredriksborg lht +Fallet skogsmark
Berga by Skalaberget Saknas Fridhem avs Falltäppan åker
?Berga by /Se Skitåsen ås Fridhem avs Farfars backe kulle
?Berga Saknas Skiäfve Sund, se Ässundet, Norra sund Fridhem lht Fias backe kulle
Berga by? Skiäfve udd, se *Skävesundsudden udde Fridhem bebyggelse Finas botten kolbotten
Berga by Skogskällan källa Frälsegården hmd +Finntorps udde udde
Berga Saknas Skommarfallet terräng Frälsegården hmd Fiskarängen äng
Berga Saknas Skräpbäcken bäck Furulid lht Flakaberget berg
Berbo Saknas Skumparberget berg Glanshammar, se Glanshammarsby Saknas Flakaskiftet åkrar
Berga by *Skävesundsudden udde Glanshammar by Flaken, Norra mark
Berga by Skävesundsviken vik Glanshammarsby bebyggelse Flaken, Södra mark
Biverud by *Skäveudden udde Glanshammars gästgivaregård hmd Flinkavrån åker o. äng
Bifverud by Skäfveåsen ås Glanshammars kyrka kyrka Flybron landsvägsbro
Bifverud by Slåtterkärret kärr Glanshammars soldattorp bebyggelse +Flyet vattensamling(?)
Biverud by *Slåtterkärrsröset röse Glanskastugan stuga Flykällan källa
Biverud by Smedstorp terräng Glugge tp +Flytäppan slåttermark
Biverud Saknas Stackaren holme /Se Glugge torp Fläkshäll udde
Bifverud by Stenkärret kärr Gläntan avs Fogdahaget hagmark
Biverud by /Se Stenkärrsbäcken bäck Granberga bebyggelse Fogdakärret sankmark
Biverud by /Se Sticksiöholme, se Sjöholmen udde Granliden bebyggelse Fogdefallsbacken kulle
?Björka by *Sticksjöholmen holme Grantorp avs Forsabäcken bäck
Björka by? Stiksiöholme, se Sjöholmen udde Grigga bebyggelse Forsaskiftet åkrar
Björka by *Sticksjöhäll holme Gropastugan lht +Forsaskiftet åker
Björka by Storudden udde Groptorp bebyggelse Friarstenen stenblock
Björka hg Strupmossen Saknas Gropvik bebyggelse Fula backen höjd
Björka by Strupmossen triangelpunkt Gropvik bebyggelse Fyrshäll udde
Björka by Sundsviken vik Grusbo bebyggelse Fyrshäll, se Förshäll f.d. holme
?Björka by *Svavelbruks allmänning skogsområde Grusbo bebyggelse Fågelmossen mosse
Björka by Svinryggen ås Grusta lht Fårbacken kulle
Biörka Saknas Svinryggen grusås /Se Grustaget avs Fårshäll, Lilla häll
Biörke Saknas Sätterkärret ägomark Grustaget, se 8 Skölv Saknas Fårshäll, Stora häll
Borgen fornborg /Se Tallbacken terräng Gränsjö bebyggelse Fårshällsberget berg
Brotorp Saknas Tallholmen, N udde Gränsjö by Fäbacken hagmark
Bäcktorp gd Tallholmen, S. udde Gränsjö by Fäbron bro
Bäcketorp gd Talludden udde Guldgruvan bebyggelse Fägatan boskapsväg
Bäcketorp Saknas »Tegbytegen» äng Gustafsberg bebyggelse Fäningskärret odlad kärrmark
Djupdalen hmn Testen sjö /Se Gustavsberg bebyggelse Förshäll f.d. holme
Djupdalen Saknas tiuesta Siön Saknas Gäddeby bebyggelse Galgbacken f.d. avrättningsplats
Eldvalla by Tjugestasjön sjö Gäddeby säteri +Gamla Björks täppa åker
Eldvalla by Tjugestatorp ägomark Gästgivargården hmd Gamla logen loge
Eldvalla Saknas Tjäderkärret kärr Haga avs, lht Gamla världen åker
Eldvalla Saknas Trefaldighetskälla källa Haga bebyggelse Gamla ån f.d. ågren
Eldvalla by Trinnhatt sten(?) Haga bebyggelse Gatkällan källa
Eldvalla Saknas Trunnbäcken terräng Haga bebyggelse Gatkällan källa
Eldvalla by /Se Tärnhällen udde Haga bebyggelse Gatskiftet åkrar
Glanshammar kyrkby Töcknarhalsen terräng Haga avs Gatstycket åker
Glanshammar Saknas Ugglekärret kärr Haga bebyggelse +Glansbergs täppa åker
Glanshamar Saknas Ullavisjön f.d.sjö Haga bebyggelse Glanshammarsbygatan byväg
Glanshammars krog Saknas Urvalla triangelpunkt Haga avs Glanshammarshaget hagmark
*Glanshammars krog krog (?) Vallaån å Haga avs Glanskabcken landsvägsbacke
Glanshammar kyrkby /Se Valstaviken vik Haga avs +Glanskåkrarna, Små åkrar
Glanshammar kyrkby Valstaviken vik Hagaberg bebyggelse Gluggbäcken bäck
Gropviken Saknas Vargvrån terräng Hagaberg lht Gluggkvarnen f.d. kvarn
Grusbo Saknas /Se Vattenhällarna terräng Hagaberg bebyggelse Gluggsågen f.d. såg
Gränsjö by Vedkärret kärr Hagaby bebyggelse Goronträdet äppelträd
Gränsjö by Venen terräng Hagaby hmn +Granåkrarna åkrar
?Gränsjö gd Vilunds holme terräng Hagaby skifferberg avs Gretabacken skogskulle
Gränsjö by Vindlabäcken bäck Hagaby Skolhusplanteringsland avs Gretakällan källa
Gränsjö by Vitmossen mosse Hagafors bebyggelse Grindhålet grind
Gränsjö Saknas Yttre skäret holme Hagafors såg sågverk +Grindåkrarna åker
Grensiö Saknas Älvkällan källa Hagalid lht +Grindåkrarna åkrar
Gränsjö by Elfkärran Saknas Hagalund avs Gropakällan källa
Gränsjö Saknas Ässundet, Norra sund Hagalund avs Gropviksbergen berg
Gränssö Saknas Ässundet, Norra sund Hagalund lht Gruvan f.d. silvergruva
Gränsjö by /Se Ässundet, Norra sund Hagalund avs Gruvbacken kulle
Gränsjö Saknas /Se Ässundet, Norra sund Hagalund avs +Gruvbackåkrarna åkrar
Gäddeby gd Äverstaån å Hagalund avs +Gruvbergsåkrarna åkrar
Gäddeby gd Östra viken vik Hagalund bebyggelse Gråtamossen mosse
Gäddeby gd /Se   Hagatorp avs Gränsjögatan byväg
Hagaby Saknas   Hagby bebyggelse Gränsjö offerkälla källa
Hagaby Saknas   Hageberg avs +Gränåkrarna åkrar
Hagaby gd   Hagen, Norra avs +Gräshagen hagmark
Hagaby gd /Se   Hagen se Skoglund Saknas Grävlingberget berg
Halvarsboda gård   Hagen bebyggelse Gröna slätten ängsmark
?Halvarboda gd   Hagen avs Grönsken, Västra kulle
Halvarsboda gård   Haget lht Grönsken, Östra kulle
Halvarboda Saknas   Haget lht Grönsva sankmark
Halvarboda Saknas   Haglund bebyggelse +Gubbatäppan åker
Halvarboda Saknas   Halvarboda bebyggelse Gubbeskogen skogsmark
Halvarboda gd /Se   Halvarboda, Lilla f.d. bebyggelse Gubbkärret sankmark
Halvarstorp Saknas   Halvarsboda bebyggelse Gullfotmossen mosse
Harsjön gd?   Halvarshag bebyggelse Gubbskogen skog
Harsjön Saknas   Halvarskog tp Gullnahagen hagmark
Harsta gd /Se   Halvarstorp tp Gustverska ängen äng
Hasle Saknas   Halvarstorp torp +Gåskilen åker
Hasle Saknas   Harsjön bebyggelse +Gåskilsåkrarna åkrar
Hassle Saknas   Harsjön hmn Gäddebybäcken bäck
Hult Saknas   Harsjön, Stora hmn Gäddebygatan byväg
*Humlan Saknas   Harsjötorpet bebyggelse Gäddebyvägen byväg
Husby by   Harsta krono Gäddebyån vattendrag
Husby by?   Harsta, se Prästgården Saknas Gäddebyvägskälet vägskäl
Husby by   Hassels f.d. stuga Gärdesbacken skogshöjd
Husby Saknas   Hassle Saknas +Gärdeshagen hagmark
Husby Saknas   Hassle hmn Gärdesvägen byväg
Husby by /Se   Hassleskogen lht +Gölkärret sankmark
Husby by /Se   Hisklihöjd, se Höjden Saknas +Gölsåkrarna åkrar
Hålfvassboda, se Halvarboda Saknas   Hjälmarsvik lht Götavihällar Saknas
Hälla by   Holmen bebyggelse +Hagabacken höjd
Hälla by   Hult bebyggelse Hagagärdet åkrar
Hälla by   Hult hmn Hagastyckena åkrar
Hälla Saknas   Husartorp lht Haget skogsmark
Hella Saknas   Husartorpet bebyggelse Haget kulle
Hälla by /Se   Husartorpet bebyggelse +Hallåkrarna åkrar
Hälla Saknas /Se   Husartorpet bebyggelse Halvarbodasjön sjö
Iljansjö gd /Se   Husartorpet bebyggelse Halvarsbosjön sjö
Karletorp Saknas   Husby bebyggelse +Hamptäppan åker
Kofsta by   Husby by Hamramossen mosse
Kopsta Saknas   Hyttan, se Plåsterhyttan bebyggelse Harsjöbäcken bäck
Koffsta by   Hyttan lht Harsjön, Lilla sjö
Koffsta Saknas   +Hållstuga bebyggelse Harsjön, Stora sjö
Kofsta Saknas   Hålvarboda hmn Harsjön sjö
Kofsta by   Hälla bebyggelse +Harsmossen mosse
Koffsta by   Hälla by +Haråkersskiftet åker
Kofsta by   Hälla grustag grustag Hasslahaget skogsmark
Koffsta by /Se   Hällarna bebyggelse Hasslatäppan åker
Kåvsta Saknas   Hälltorp bebyggelse Hasslebron bro
Krogesta by   Hälltorp bebyggelse Haslehaget hagmark
Krogesta by   Hälltorp bebyggelse +Hassleåkrarna åkrar
Krogesta by   Hälltorp bebyggelse Havrefallet åker
Krogesta Saknas   Hällby avs Havrehagen åker
Krogeta Saknas   Häradshäkte f.d. arrestlokal +Havretäppan åker
Krogesta by   Högtorp bebyggelse +Havreängsskiftet åkrar
Krogesta by /Se   Högtorp avs Hedsbron bro
Krogesta by /Se   Höjden hmd Hemfjärden, se Örebrofjärden Saknas
Krogesta by /Se   Höjen bebyggelse Hemfjärden fjärd
Krogsta Saknas   Iljansjö bebyggelse Hemnamossen mosse
Krogsta Saknas   Iljansjö hmn Hjortbergsmossen mosse
Krogsta Saknas   Ingenting avs +Hjortronmossen mosse
Kumla by   Jakobsberg bebyggelse Hjälmaren sjö
Kumla by   Jakobsberg avs Hjälmaren sjö
Kumla by   Jakobs stuga bebyggelse Hjälmaren, Västra Saknas
Kumla Saknas   Jakopahagen f.d. stuga Holkakällan källa
Kumla by   Johannelund lht +Hopabacken slåtter
Kumla by /Se   Johannelund avs +Hopatäppan åker
Kumla by /Se   Johannelund bebyggelse Hultabron landsvägsbro
Käglen Saknas   Johanpersska stugan stuga Hultabäcken bäck
Laxmossen Saknas   Kalkugnen kalkbränneri Hultakyrkan stenblock
Laxmossen Saknas   +Karl Gustavs torp f.d. torp +Hultet skogsmark
Ludra, se Löre by   Karlsborg bebyggelse +Humlegårdskärret sankmark
?Löre by   Karlsborg bebyggelse Humlegården lokalitet
Ludra Saknas   Karlsborg lht Humlegårdskärret skogsmark
Löre by   Karlsborg lht Hundkullen kulle
Löre by   Karlsborg bebyggelse +Husarens täppor åkrar
Löre Saknas   Karlsborg avs Husarhagen hagmark
Lödre Saknas   Karlsund hmn Husarhagen hage
Löre by?   Karlslund lht +Husarhästhaget hage
Löre by   Karlslund avs +Husarslätten äng
Löre Saknas   Karlslund lht Husby gamla båthamn f.d. tilläggsplats
Löre by /Se   Karlsro lht Husbygatan byväg
Nedergården by   Karlsro avs Husingens kulle
Nedergården Saknas   Karltorp bebyggelse Husvältabacken kulle
Nedergård Saknas   Karltorp hmn Husvältatäppan åkerr
Nedergården by?   Katrinenäs bebyggelse Hyttabacken ås
Nordansjö Saknas   Katrinenäs bebyggelse Hytthagen hage
»nordhista gardhen» gd   Klippan avs +Håkanskärret hagmark
Norrberga Saknas   Klockaregården bebyggelse Hålvarbosjön sjö
Nyttinge by   Klockargården hmn +Häggholmen holme
Nyttinge by   Klondyke bebyggelse +Hällaskiftet åker
Nyttinge by   Knekttorpen f.d. bebyggelse +Hällaskiftet åker
Nyttinge by   Koffsta bebyggelse Hällasåsen rullstensås
Nyttinge by   Koffsta, se Kåffsta by +Hästfallet skogsmark
Nyttinge Saknas   Koffstalund bebyggelse Hästhagen hagmark
Nyttinge Saknas   Krakau f.d. bebyggelse Häststängslen kulle
Nyttinge by /Se   Kristineberg bebyggelse Höjabacken landsvägsbacke
Prästtorp hmn   Kristineberg avs Höjdabacken landsvägsbacke
Presttorp prästhemman?   Krogen, se Hagaby Saknas Hökaberget berg
Prestorp Saknas   Krogsta bebyggelse Igeludden udde
Prästtorp Saknas   Krogsta by Iljansjön sjö
Rönö by   Krongården gd Iljansjön sjö
Rönö by   Kulan stuga Inra skäret holme
Önö by   Kullens kvarn bebyggelse Ishuvudet ingärdad hästhage
Rönö by   Kumla bebyggelse Israels källa källa
Röna Saknas   Kumla by Jakobs täppa åker
Röna Saknas   Kvistatorp bebyggelse Jakobabäcken bäck
Skala gd?   Kvistatorp bebyggelse Jakobagölen göl
Skadelen(n) Saknas   Kvistatorpsågen sågverk Jesuberget berg
Skalen Saknas   Kyrkobyn, se Glanshammarsby Saknas Jätteberget berghäll
Skiolf by   Kyrkogården avs +Julholmarna holmar
Skogsberg gd   Kyrkskolan bebyggelse +Juludden udde
Skogsberg gd?   Kyrkängen avs Kalkugnsbacken kulle
Skogsberg gd   Kåffsta by +Kalkugnskiftet åker
Skogsberg gd   Kåffstalund lht Jättesten sten
Skogsberg gd   Kåsätter gd /Se +Kalkugnsskiftet åker
Skogsberg gd   Käglan skogsmarker Kalkåsen berg
Skogsberg gd   Källtorp bebyggelse Kalvhagen hagmark
Skogsberg gd   Kärret lht +Kalvtomterna betesmark
Skogsberg gd   Laxmossen bebyggelse Kalvhaget hage
Skogsberg Saknas   Laxmossen hmn Kalvkärren sankmark
Skogzberg Saknas   Liljeholm bebyggelse +Karolinas täppa åker
Skogsberg gd   Lillhaga lht Karsjön sjö
Skogsberg gd   Lillsicke bebyggelse Karsjön sjö
Skogsberg gd   Lindvallastugan stuga Karsjöränneln bäck
Skredsta förr säteri   Livdals affär lanthandel Karsjövägen skogsväg
Skresta Saknas   Lottenberg bebyggelse +Karsängen åker
Skäcklinge by   Lundsberg gd +Kastbackholmen holme
Skäcklinge by   Luthens torp bebyggelse +Kastholmen holme
Skäcklinge by   Lyckan bebyggelse Kattgruvan gruvhål
Skäcklinge Saknas   Lyckan lht Kattkärret sankmark
Skäcklinge by   Långholmen bebyggelse Kavelbrokärret sankmark
Skäcklinge by /Se   Långmarken bebyggelse +Kilbergarna åkrar
Skalf by   Långmarken bebyggelse +Kilen åker
Skäve Saknas   Löneboställe gd Kilsmossen mosse
Skedvi Saknas   Lörahålet gd Killängen åker
Skäve Saknas   Löre bebyggelse Kilängsvägen byväg
Skäfvesund herrgård   Löre by Kioskastället öppen plats
Skäfvesund herrgård   Lövens bebyggelse Klockarjorden åkrar
Skäfvesund herrgård   Lövhagen bebyggelse Klockarjorden åkrar
Skäfvesund herrgård   Lövhagen bebyggelse +Klockaråkrarna åker
Skävesund Saknas   Lövsta avs Klovstensröset gränsröse
Skävesund Saknas   Lövsäter, se Lövsätter avs Knallforsen bäck
Skävesund Saknas   Lövsätter avs Knallforsen bäck
Skävesund herrgård   Lövsätter bebyggelse +Knektskiftet åker
Skävesund herrgård /Se   Lövåsen tp Kohagen hage
Skävisund gd /Se   Malmens f.d. bebyggelse Kohagsberget berg
Skävesund gd /Se   Manilla f.d. bebyggelse Koholmen holme
Skävesund gd /Se   Maran gd Kolerakyrkogården åkerjord
Skävesund hg /Se   Marbo gd Kolfallet åker
Skävesund hgd /Se   Marieberg avs +Krakauvrån åker o. skogsmark
Skölv by   Marieberg lht Krogestahagen skogsmark
Skölv by   Marieberg avs Krogestamyren f.s. sankmark, nu åker
Skölv by   Marieberg bebyggelse Krogestaskogen skogsmark
Skölv by   Marken bebyggelse Kroksdammen damm
Skölv by   Mejeriet bebyggelse +Krokåkrarna åkrar
Skölf by   Mellangården gd Kroksdammsbron landsvägsbro
Skölf by   Mellangården hmd Kronbacken höjd
Skölv by   Mellangården hmd Krontallsröset gränsröse
Skölf by   Mellangården hmd Krusiga berget berg
Skölv by   Mellangården hmd Krutkällaren källare
Skölv Saknas   Mellangården hmd Krutskiftet åker
Skölv by   Mellangården hmd Kråkflyet göl
Skölf by   Mellangården hmd Kråkflyet vattensamling
Skölf by   Mellangården hmd Kråkflyet sankmark
Skölv by   Mellangården hmd Kräklinge åker
Skölf by   Mellangården hmd Krönta tallarna tallar
Skölf by   Mellangården, Norra hmd +Kullåkrarna åkrar
Skölf Saknas   Mellangården, Norra hmd Kumelins kärr sankmark
Skölf by   Mellangården, Södra hmd Kumlabäcken bäck
Skölf by   Mellangården, Södra hmd Kumlahaget skogsmark
Skölv Saknas   Millangården hmd Kumlavrån åkrar
Skölv by /Se   Mineberg lht Kungs odling åker
Skölv by /Se   Minnet avs Kvarnbacken öppen plats
Skölv by /Se   Missionshuset bebyggelse Kvarnbacken skogsmark
Sticksjö by   Myrfallet bebyggelse +Kyrkbackåkern åker
Sticksjö by   Myrfallet bebyggelse +Kyrkogården markområde
Sticksjö by   Mukden avs +Kyrkskiftet åker
Sticksjö by   Mörkret bebyggelser Kyrkvägen, Gamla skogsväg
Sticksjö gd   Nedergården Saknas Kåffstagatan byväg
Sticksjö Saknas   Nedergårda hmn Kålgården åker
Stickesiö Saknas   Nedermannastället f.d. husartorp Kålgårdsåkern åker
Sticksjö by   +Nils Olssons torp f.d. torp +Kålgårdsvrån åker
Storsicke by   Nordansjö utjord +Kålgårdsåkrarna åkrar
Storsicke Saknas   Nordansjö utjord Käglan, se Allmänningen Käglan Saknas
Storsicke Saknas   Nordhaga avs Käglan berg
Storsicke by   Nordhaga avs Käglan berg
Storsicke by   Nordlund avs +Källarbacken kulle
Strupmossen gd   Nordlund avs +Källarlyckan åker
Sättra Saknas   Nordlund bebyggelse +Källbacken kulle
Sättra Saknas   Norlund bebyggelse +Källbackskiftet åker
Södergården Saknas   Norlund bebyggelse Källbergakällan källa
Sörberga Saknas   Norra gården hmd Källberget berg
*Tiby, se *Tigby försv. gd   Norra gården hmd +Källelindan åker
Tidesta by   Norra gården hmd Källkärret åker
Tidesta by   Norra gården hmd Källmossen skogsmark
Tidesta by   Norra gården hmd Källskogen skogsmark
Tidesta by   Norra gården hmd +Källskogslindan åker
Tidesta by   Norra gården hmd +Källåkrarna åkrar
Tidesta by   Norra halvgården gd Kältåsen skogsås
Tidesta by   Norra skolan skolhus Käringkärret sankmark
Tidesta by   Norra skolhuset avs Kärret sankmark
Tidesta by   Norra Skolhuset avs Kärrskiftet skogsmark
Tidesta Saknas   Norrberga bebyggelse +Kärrskiftet åker
Tidesta Saknas   Norrberga hmn +Kölnskiftet åker
Tidesta Saknas   Norrby bebyggelse +Kölnskiftet åker
Tidesta by   Norrgården hmd Kölnskogen skogsmark
Tidesta gd:ar /Se   Norrgården hmd Körhuset skjul
Tidesta gd:ar /Se   Norrgården gd Ladbacken äng
Tidestabyn Saknas   Norrgården hmd Ladbacken kulle
*Tigby försv. gård   Norrgården hmd Ladbacken kulle
Tigby nu försv. gd   Norrgården hmd Ladbacken äng
»Tiby» gård   +Norrsäter f.d. bebyggelse Ladrutan åker
Tuby försv. gd   Norrtorp bebyggelse Ladtäppan åker
Tiby Saknas   Norrängen bebyggelse Ladugårdsviken vik
*Tigby försv. gd   Norrängen avs Laggarviken åker
*Tigby Saknas   Nya Hagen avs Laggarvägen byväg
Tigby nu försv. gd   +Nyhaga bebyggelse Landgärdet åkrar o. ängsbackar
Tigby Saknas   Nylund avs +Landsvägslyckan åker
Tigby nu försv. gd   Nylund bebyggelse Laxmossbäcken bäck
Tigby Saknas   Nylund bebyggelse +Lerbröten åker
+Tigby Saknas   Nylund bebyggelse +Lerspikarna åkrar
*Tigby f. gd   Nysäter, se Nysätter Saknas Lilla hällen holme
Tjugesta Saknas   Nysätter avs Lilla skäret holme
Tjugesta by   Nysätter avs Lillängen äng
Tjugesta by /Se   Nysätter avs Lillängen äng
Tjugesta kvarn Saknas   Nysätter hmn Lillängskällan källa
Tjugestatorp Saknas   Nysätter lht Lindhammaren kulle
Tjugestatorp Saknas   Nytorp bebyggelse Lindhammarskiftet åkrar
*Toffta gård   Nytorp bebyggelse Lindkällan källa
Torphälla Saknas   Nytorp bebyggelse Lindshagen skogsmark
Torphälla Saknas   +Nytorp bebyggelse Lintabäcken bäck
Tåsta by   Nyttinge bebyggelse +Lisbergshagen hage
Tåsta by   Nyttinge by +Lisslegärdet åker
Tåsta by   Nyttinge skifferberg avs +Lisslegärdsåkrarna åkrar
Tåsta by   Nyttingstorp, se Skoglund Saknas +Logåkerskiftet åker
Tåsta by   Nyttorp bebyggelse Loppern åkrar
Tåsta by   Nyttorp bebyggelse Lovisa gran
?Tåsta by   Nyttorp bebyggelse Lovisa gran gran
Tåsta Saknas   Nyttorp bebyggelse Lundabacken kulle
Tåsta Saknas   Nyängen lht Lundbladstycket äng
Tåsta by /Se   Olofsborg avs Lutavrån åker
Vllavi Saknas   Olovsborg bebyggelse Långa åkern åker
Valla by   Olovsborg lht Långholmen holme
Valla by   Oxhagen bebyggelse Långholmsudden udde
Valla by?   Oxhagen avs Långkärret sankmark
Valla by   Pensionärshemmet lht Långlöten åkrar
Valla by   Persberg lht Långmossarna åkrar
Valla Saknas   Persberg bebyggelse Långmossen mosse
Valla Saknas   Persberg lht Långmossen mosse
Valsta by   Persbo avs Långmossröset gränsmärke
Valsta by   Perstorp lht +Långrenshuvudena åkrar
Valsta by   Pilas f.d. bebyggelse Läddhålet sankmark
Valsta by   Pilhagen f.d. bebyggelse Lörebäcken bäck
Valsta Saknas   Pluggastugan f.d. stuga Lörevägen byväg
Valsta Saknas /Se   Plåsterhyttan bebyggelse +Löten slåttermark
Valsta by /Se   Prästgården Saknas Löten äng
Valsta by /Se   Prästgården bebyggelse Löten åker
Via by   Prästgården f.d. kyrkoherdebostället Lötarna ängsmarker
Via by   Prästtorp bebyggelse Löten åker
Via by?   Prästtorp hmn Löten äng
Via by   Påststugan bebyggelse Lövastenen stenblock
Via by   Ragnarsberg lht Lövbacken landsvägsbacke
Via by   Risberga hmd Lövbo tallar tallar
Via by   Risberga gd +Lövfallet skogsmark(?)
Via by?   Rosenberg avs Magasinsåkern åker
Via by   Rosenberg avs +Malibacken kulle(?)
Via by   Rosenhagen f.d. bebyggelse Maliåkrarna åkrar
Via Saknas   Rosenlund lht Malmabacken kulle
Wida Saknas   Rönö bebyggelse +Malmåkrarna åkrar
Via by   Röne by Markabacken landsvägsbacke
Via Saknas   Röne Saknas Marken skogsmark
Via Saknas   Röne soldattorp bebyggelse +Markskiftet åkrar
Via by   Rönö husartorp Saknas +Markåkrarna åkrar
Via Saknas /Se   Salem bebyggelse Marmorbrottet stenbrott
Via by /Se   +Sandbergs torp f.d. bebyggelse Mellanfjärden fjärd
Via by /Se   Sandhagen avs Mellholmen holme
Wästantorp Saknas   Sandtorp bebyggelse Mellholmen holme
Västergården Saknas   Silverforsen bebyggelse Melriks hällar berg
Åby by   Silverforsens kvarn kvarn Mossbromossen mosse
Åby by   Silverhyttan bebyggelse Mossen hagmark o. åker
Åby Saknas   Silverhyttan bebyggelse Mossen åkrar
Åby Saknas   Silverhyttan bebyggelse Mosslan äng
Åshufvud by   Sjödalen lht Mosslan f.d. sankmark, nu skog
Åshuvud Saknas   Sjöhagen jord Saknas Mosslan äng
Åshuvud Saknas   Sjöhagen bebyggelse +Mossåkrarna åkrar
Åshuvud lg /Se   Sjöholmen avs +Mossängen äng
Åtorpet Saknas   Sjölund bebyggelse +Myren slåttermark
Ässösundh Saknas   Sjölund f.d. bebyggelse Myren f.d. sankmark
Äversta by   Sjölunda lht Månsaviken vik
Äfversta by   Sjölunda lht +Måstäppan åker
Äffuerstada Saknas   Sjölunda bebyggelse Mäjstabäcken bäck
Äversta by   Sjölunda lht Mälholmen holme
Äfversta bro Saknas   Sjömo bebyggelse Märrfittebacken landsvägsbacke
Äfversta bost.   Sjömo bebyggelse +Mässängsfallet skogsmark(?)
Äfversta by   Sjövik bebyggelse Mörtholmen udde
Äversta by /Se   Sjövik lht Mörtholmen holme
Äverstatorp Saknas   Skala bebyggelse Mörtholmen holme
Äverstatorp Saknas   Skala hmn Mörttuvorna flyttuvor
Ödeby by /Se   Skattegården hmd Nastabäcken bäck
    Skifferberget f.d. stenbrott Nedergårdagatan byväg
    +Skiöttstuga bebyggelse Nedergårds Sjön sjö
    Skogaholm bebyggelse Nedra haget hagmark
    Skogaholm bebyggelse Nolsjön sjö
    Skogalund bebyggelse Norda högar kullar
    Skogalund avs Nordströmahagen hage
    Skogalund lht Nordströma åkrar åkrar
    Skogalund bebyggelse Norra backen vägbacke
    Skogalund lht Norra gärdet åkrar
    Skogalund bebyggelse Norra skogen skogsmark
    Skogalund avs Norra skäret holme
    Skoglund avs Norra sundet sund
    Skoglund bebyggelse Norrbergadammen vattensamling
    Skoglund avs Norrbergagatan byväg
    Skogsberg avs Norrkällan bykälla
    Skogsberg bebyggelse +Norrlångarna åkrar
    Skogsberg hmn Norrängen äng
    Skogshyddan avs Norrängen åker o. äng
    Skogstorp bebyggelse Norrängshagen hage
    Skogstorp avs Norrängskällan källa
    Skogstorp avs +Norsjön sjö
    Skogstorp avs Nyckelmossen åker
    Skogstorp bebyggelse Nyckelstenen stenblock
    Skogstorp bebyggelse Nyckeltäppan åker
    Skogstorp avs +Nygärdsbacken kulle(?)
    Skogstorp bebyggelse Nyttingebäcken bäck
    Skogstorp bebyggelse Nyttingegatan byväg
    Skogstorp bebyggelse +Nyårsängen äng
    Skogstorp bebyggelse Näckberget höjd
    Skogstorp bebyggelse +Nätholmen holme
    Skogvik bebyggelse +Olov Karls hage hage
    Skogvik lht +Orrstensmossen mosse
    Skolhuset lht Osbrunnen källa
    Skomakarens bebyggelse Oskuldshill udde
    Skomakaretorpet bebyggelse Osängen äng
    Skomakaretorp bebyggelse Oxhagen slåttermark
    Skomakartorp lht +Oxhaget hagmark
    Skredsta säteri Oxhaget hagmark
    +Skräddartorp bebyggelse Oxkärret sankmark med öppet vatten
    +Skräddartorp f.d. bebyggelse Oxstänget hage
    Skuggen bebyggelse Parken hagmark
    Skräcklinge bebyggelse Pelle stenblock
    Skäcklinge by Per Jönska viken vik
    Skäve, se Skävesund Saknas Petters mosse mosse
    Skävesund Saknas Pettrabacken landsvägsbacke
    Skäve säteri Pilhagen hage
    Skävesund säteri Pinkärret sankmark
    Skölsborg bebyggelse Pinkkärrsgrenen sankmark
    Skölv bebyggelse Pluggabacken landsvägsbacke
    Skölv by Porsmossen mosse
    Skölv bebyggelse Pruttbacken landsvägsbacke
    Skölv bebyggelse Prästerna stenar
    Skölvs marmorbrott marmorbrott Prästerna stenblock
    +Smedens torp f.d. bebyggelse Prästgårdsudden udde
    Smed-Kalles bebyggelse Prästgårdsviken vik
    Smedstorp avs +Prästtorpvreten åker
    Smedstorp bebyggelse Pumpkällan källa
    Smedstorp bebyggelse Per-Jönsviken vik
    Smedstorp bebyggelse Pölen vattensamling
    Smörhyttan bebyggelse Pörtet torkhus
    Snusboden stuga Pörtsbacken landsvägsbacke
    Sockenmagasinet byggnad Rackarebacken? Saknas
    Soldattorpen torp Ramsbäcken bäck
    Soldattorpet bebyggelse Ramstigen landsväg
    Soldattorpet bebyggelse Ramstigen väg
    Soldattorpet f.d. torp +Raslångsskiftet åker
    Soldattorpet bebyggelse Recksmyren sankmark
    Soldattorpet bebyggelse Redvägen skogsväg
    Solhem avs Renshällen berghäll
    Soldattorpet bebyggelse +Ringsättran åker(?)
    Soletid lht Risbergastycket åker
    Spänglakärret bebyggelse Risängen äng o. åker
    Stenharen, Nedre hmd Roleden vattendrag
    Stenharen, Övre hmd Ruddammen f.d. damm
    Stenharen hmd Ruddammen vattensamling
    Stenhov avs Ruddammen damm
    Stenhov avs +Ruddammstomten åkrar
    Stensta bebyggelse Ruerna ängar
    Stensta lht Rumbostigen väg
    Stenstorp bebyggelse Rundstyckeslätt bergshöjd
    Stenstorp avs Råströms väg skogsväg
    Stentorp avs +Rävbackskiftet åker
    Sticksjö bebyggelse Rävberget berg
    Sticksjö by Rävgrytet stensamling
    Sticksjögården huvudgård Rävlydråget sankmark
    Storsicke bebyggelse Rävlykärret sankmark
    Storsicke by +Rävåkrarna åkrar
    Strupmossen Saknas Röda ladan lada
    Strupmossen hmn Rödmossen mosse
    Strömbo lht Rödmosshugget skogsområde
    Strömsberg avs Röjningskärret sankmark
    Strömsberg avs +Rörskiftet åkrar
    Strömsvik avs +Sandarna, Nedra åkrar
    Strömsvik avs +Sandskiftet åker
    Svarvarsmedens bebyggelse Sandåkern åker
    Svefallet bebyggelse Silverforsen vattenfall
    Svenstorp bebyggelse Silverkällaren källare
    Svenstorp bebyggelse +Sigerskiftet åker
    Sågbäcken bebyggelse +Sjöspjällen slåtter
    Sågbäcken bebyggelse Sjöpsagrinden f.d. grind
    Sågen sågverk Sjöåsen ås
    Sätterbo bebyggelse Skalaberget berg
    Sättergrens ställe bebyggelse Skalagruvan gruvhål
    Sätterkärret bebyggelse Skalahagen hagmark
    Sättertorp bebyggelse Skalamarken skog
    Sättertorp hmn Skalastenarna stenblock
    Södra gården gd Skallbacken kulle
    Södra gården hmd +Skansåkrarna åkrar
    Södra gården hmd Skarpåsen kulle
    Södra gården gd +Skarvlindorna åkrar
    Södra gården hmd Skenareskiftet åker
    Södra gården hmd Skitåsen skogsås
    Södra gården hmd Skjutbanan övningsplats
    Södra halvgården gd +Skogshagen hage
    Södergården hmd Skogslogen loge
    Södergården hmd +Skomakar-Gretas hage hage
    Sörberga bebyggelse +Skomakarhagen åker
    Sörberga hmn Skommarkärret sankmark
    Sörgården gd Skopinsten stenblock
    Sörängen bebyggelse Skrillberget berg
    Sörängen bebyggelse +Skrillhällsskiftet åker
    Sörängen bebyggelse Skräpbäcken bäck
    Tallbacken bebyggelse Skumpaberget berg
    Telefonstationen bebyggelse Skvallerbäcken bäck
    Tidesta bebyggelse Skytthagen kulle
    Tidesta by Skäcklinge vägskäl vägskäl
    Tidesta bebyggelse Skäcklingeängen ängsmark
    Tidesta soldattorp bebyggelse Skäret Lilla skär
    Tiggeby hmn +Skärpingarna åkrar
    Tillbergs lht Skävesundsviken vik
    Tjugesta bebyggelse Skävesundsvägen landsväg
    Tjugesta by Skävesundsåsen rullstensås
    Tjugesta bebyggelse Skölvbokulle kulle
    Tjugestatorp bebyggelse Skölvbokulle gruskulle
    Tjugestatorpet hmn Skölvbomarken skogsmark
    Tomtplatsen avs Skölvboslätt idrottsplats
    Torpa avs +Skölvbotäppan åker
    Torphälla gd Skölvboåsen gruskulle
    Torphälla hmn Slipstensgruvan stenbrott
    Torslund bebyggelse Slåtterkärret sankmark
    Trekanten bebyggelse Slåtterkärrsröset gränsröse
    Trekanten avs Smalkärret sankmark
    Trekanten avs Smalkärrsvägen skogsväg
    Trondheim, se Trunhem Saknas Smedbacken kulle
    Tronhem bebyggelse +Smedhagen hage
    Trunhem bebyggelse Smedjebacken kulle
    Trunhem bebyggelse Smedjebacken kulle
    Trädgårdstorp bebyggelse Smedjeskiftet åker
    Trädgårdstorp bebyggelse Smedstorphagen hagmark
    Trädgårdstorp bebyggelse Smällgrinden f.d. grind
    Trädgårdstorpet bebyggelse +Smörlindan åker
    Tyresjötorp, se Tyrestorp Saknas Snedröset gränsröse
    Tyreskog avs Snorgärshällen holme
    Tyrestorp utjord Snusvägen byväg
    Tyrestorp bebyggelse Snålkroken vägkurva
    Tåsta bebyggelse Snålstenen stenblock
    Tåsta by +Snåltäppan äng m.m
    *Tåstabacken Saknas +Soldatens täppor åkrar
    Tåstatorpet bebyggelse Soldathagen hagmark
    Törse bebyggelse +Soldattäppan åker
    Törsetorp bebyggelse +Spjällen skogsmark
    Törsö, se Tyrestorp Saknas +Spjälltäppan åker
    Ullversmossen mosse Sprängda stenarna stenblock
    Ulvarsmossen bebyggelse Spångbacken landsvägsbacke
    Vadbrotorp bebyggelse Spången landsvägsbro
    Vadbrotorp lht Spången vägbro
    Valla bebyggelse +Spångskiftet åker
    Valla by Spänglakärret sankmark
    +Vallins torp f.d. torp Spänglamossen mosse
    Valsborg bebyggelse Stallängen åkrar
    Valsta bebyggelse +Stenkullåkrarna åkrar
    Valsta by Stenkärret sankmark
    Valstaholm bebyggelse +Stenmursskiftet åker
    Valstanäs avs Stenören holme
    Valstedts bebyggelse Sticksjö Mörtholme holme
    Valåsen lht Sticksjövägen byväg
    Via bebyggelse Stolts täppa åker
    Via by Stora Sten jättekast
    Via Saknas Stora stenen stenblock
    Via Marmorbrott avs Storgraven utfallsdike
    Viatorp avs Storsickebacke landsvägsbacke
    Viatorpen bebyggelse Storsickebron, se Hedsbron Saknas
    Vik torp Storsickebron landsvägsbro
    Viklunda bebyggelse Storsickegatan byväg
    Vilhelmsro avs Storsickeån vattendrag
    Vilhelmsro lht +Storstensvägen byväg
    Vilsta lht Storängen äng
    Vädersågen sågverk Storängen åker o. äng
    Västanberg avs +Strupen kärrmark
    Västanberg avs Strupen åker
    Västanberg bebyggelse Struphagen hagmark
    Västanberg bebyggelse +Strupåkrarna åkrar
    Västantorp tp Strupängen åkrar
    Västantorp bebyggelse +Stängslen äng
    Västergården gd Stängslen markområde
    Västergården gd Sundsviken vik
    Västersätter bebyggelse Sundsviken vik
    Västersätter bebyggelse Svarta backen landsvägsbacke
    Västersätter bebyggelse Svartflyet sankmark
    Västertorp hmd Svartkällan bykälla
    Västertorp avs +Svartkällskiftet åker
    Västertorp avs Svartstenarna stenblock
    Västertorpet bebyggelse Svarvarbacken landsvägsbacke
    Västra gården hmd +Svarvare Nils hage hagmark
    Västra gården hmd Svavelbruksstigen landsväg
    Västra gården hmd Sventrädet äppelträd
    Västra gården hmd Sviket åker
    Åby bebyggelse +Svingeln åker
    Åby hmn +Svingelsfallet betesmark
    Åbytorp bebyggelse +Svinmarken skogsmark(?)
    Åbytorp avs Svältriksrutan ängsmark
    Åkerbo lht Svärfarsmossen mosse
    Åshuvud Saknas Sågarbacken landsvägsbacke
    Åshuvud hmn Sågbacken markområde
    Åtorp avs Sågbacken bäck
    Åttondelen gd Såghagen hage
    Ängskogen torp +Söndagshagen hage
    Ängslyckan lht Sörbergahaget hagmark
    Ängtorpet torp Sörbergaekarna ekar
    Ässundet bebyggelse Sörängen åker o. äng
    Äversta bebyggelse Sörängen ängsmarker
    Äversta by Tabovägen skogsväg
    Äverstorp bebyggelse Tallbacken kulle
    Äverstatorpet bebyggelse Tallholmen holme (nu landfast)
    Öbergs bebyggelse Tallholmen udde
    Ön bebyggelse Tallholmen, Norra udde
    Östanberg bebyggelse Tallholmen, Södra udde
    Östanberg bebyggelse +Tenstensudden holme
    Östanberg bebyggelse Tidestafallet skogsmark
    Östanberg bebyggelse Tidestafallsbacken landsvägsbacke
    Östergården gd Timmertorget upplagsplats
    Östersätter bebyggelse Tjugestabäcken bäck
    Östersättertorp bebyggelse Tjugestasjön sjö
    Österäng bebyggelse Tjugestasjön sjö
    Östra gården gd Tjugestaåsen ås
    Östra gården hmd Tjäderkärret sankmark
    Östra gården hmd Tjädersmossbron vägbro
    Östra gården hmd Tjädersmossen mosse
    Östra gården gd Tomten avrösning
    Östra gården gd Tomtskiftet åker
    Östra halvgården gd +Torpaskiftet äng
    +Östra Kärret f.d. bebyggelse +Torphagarna hagar
    Östra trädgården avs Transformatorpstycket åker
      Trattarebacken? Saknas
      Trattarebacken landsvägsbacke
      Trekanten skogsväg
      Trängonkärret sankmark
      Tullhällamossen mosse
      Tullhälleberget berg
      +Tuvbacken äng
      +Tyskhagen hage
      +Tångra åkrar
      +*Tångerna åker
      Tåstagatan bygata
      Tåstagärdesbackarna kullar
      Tåstagärdet åkar
      Tåstahaget hagmark
      +Tåstens hage hage
      Tärnhällen häll
      Tärnhällen klippö
      Töcknahalsen sankmark
      Töcknarna sankmark
      Ugglekärret sankmark
      Ullevisjön se Nedergårda Sjön Saknas
      Vadbrobacken landsvägsbacke
      Vadbrobäcken bäck
      Vadbron bro
      Vadskäret skär
      Vadskäret stenröse
      Vagnbottenhygget skogsmark
      Vagnbottenröset gränsröse
      Valbroslätten berg
      Vallabron landsvägsbro
      +Vallabroskiftet åker
      Vallagatan byväg
      Vallaspången landsvägsbro
      Vallavägen byväg
      +Vallbergsskiftet åker
      Vallgatan kreatursgatan
      Vallgatan kreatursväg
      Vallgatan kreatursgata
      Vallinska haget hagmark
      Valstavägen byväg
      Vargakärret sankmark
      Vargboslätten äng
      Vargbron bro
      Vargbrostycket åker
      Vargkärret sankmark
      Vargstigen skogsstig
      Vargvrån åker
      +Vasshagarna hagmark
      Ven ö
      Venaladan lada
      Venavassen vassland
      Venen äng
      Venen äng
      Venen f.d. holme
      Venen äng
      +Vennbergs hage hagmark
      +Viavrån åker
      Viavägen byväg
      Vidlunds hage hagmark
      +Viggarna åkrar
      Vilhelmsholme holme
      Vinterkärret sankmark
      Vintermossen mosse
      +Vitjordsåkrarna åkrar
      Vitmossen mosse
      +Vitmossen mosse
      +Vreten åker
      ?Vretåkrarna åkrar
      Västern fjärd
      Västra graven vattendrag
      Västra skäret stenröse
      Yttra skäret holme
      Åbron landsvägsbro
      Åbybäcken bäck
      +Åbytäppan åker
      Åhagarna hagmark
      +Åkerängsvrån åker
      Ålhaget skogshöjd
      Ålholmen holme
      Ålholmen holme
      +Ålindorna äng
      Åmynningen åutlopp
      Årnakärret sankmark
      +Åshagen hage
      +Åbytsängen äng
      Åsen grusås
      +Åsåkrarna åkrar
      Åängen äng
      Älgberget berg
      Älgröset stenröse
      Älvkällan Saknas
      Älvkällan källa
      +Änderåna åker o. äng
      Ängarna ängsmarker
      Ängarna åker o. äng
      Ängbackarna landsvägsbackar
      +Ängbackaskiftet åker
      Ängkällan källa
      Ängsbacken kulle
      Ängsbacken kulle
      Ängsbacken kulle
      +Ängsgatan byväg
      Ängskogarna skogsmark
      Ängskullarna kullar
      Ängskällan källa
      Ängslyckan åker
      Ängsvägen byväg
      +Ängåkern, Stora åker
      Äspet kulle
      Ässundet, Norra sund
      Äverstaberget berg
      Äverstatorpsdammen vattensamling
      Äverstaån vattendrag
      Äverstaån å
      Öamossen mosse
      Öavägen byväg
      Örebrofjärden del av Hjälmaren
      Örebrofjärden Saknas
      Ören grusås
      Örnsbron landsvägsbro
      Örnsbäcken bäck
      Örsgärdet åker
      +Örstyckena åkrar
      Östern fjärd
      Österängen åker o. äng
      Österängen åker o. äng
      Österängsbacken gärde
      Östra berget berg
      Östra haget hagmark
      Östra logen loge
      Östra sjölandet skogsmark
      Östra viken vik
      Övra dammen åker
      Övra haget hagmark

  ^  

Örebro läns socknar m.m.