ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Axbergs socken : Örebro härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 366 Naturnamn : 217 Bebyggelsenamn : 673 Naturnamn : 372
Axberg, se Dylta Saknas Alsätter terräng kvastar inbyggarbeteckning Armdammsberget berg
Axbergs män inbyggarbeteckning Andpussen terräng axbergsvargar inbyggarbeteckning Arrudbackarna landsvägsbackar
Axberg sn Andpussen göl /Se Axberg sn Arrudbäcken bäck
Axberg sn Arrebroröset gränsmärke Axbergs socken sn Axbergshammarsån å
Axberg sn Arrudviken vik Alsätter fd. avs Balsnavägen skogsväg
Axberg sn Askarbotäppan terräng(?) Alsätter f.d. torp Banan järnväg
Axberg sn *Balsna häll gränsmärke Almedal lht Bastukärret sankmark
Axberg sn Bastakärret kärr Anneberg tp Bergslagsporten f.d. grind
Axberg sn Bergmossen mosse Anneberg bebyggelse Björnkärret sankmark
Axberg sn ?Björnkärret kärr Annelund avs +Bolarbacken lokalitet
Axberg sn Björnkärret kärr Annelund lht Boängsbacken landsvägsbacke
Axberg socken *Björnkärrsröset gränsmärke Andersbo hmd Branden skogsområde
Axberg sn /Se *Bossängsröset gränsmärke Andersbo gd Brandgatan åker
Axberg sn Bottenkärret ägomark Arken, Lilla, se Ålunda bebyggelse Bratta backen landsvägsbacke
Axberg sn Bremossen mosse Arken lht +Braxenfallet åker?
Axberg socken Bremossen mosse Arken bostadshus Bredmossen mosse
Axberg socken Bredmossen, Norra mosse Arken, Nya bebyggelse Bredmossen mosse
Axberg sn Bredmossen, Södra mosse Arken bebyggelse Bredmossen mosse
Axberg sn Bremossen mosse Arre, se Arrerud Saknas Brogetorpabron bro
Axberg socken Brunnsjön tjärn Arrerud gd Brotorpsbron bro
Axberg sn Brunsiön, se Brunnsjön tjärn Arrud hmn +Broängarna ängar
Axberg sn *Brunnsjötorps äng åker Arrud hmn +Brudgummetäppan åker
Axberg sn Bölabäcken bäck Askarboda gd Brukskarlstäppan åker
Axberg sn Bölabäcken bäck Askarboda hmn Brunnskällen källa
Axberg sn Bölamossen mosse Asphagen avs +Bröten åker (?)
Axberg sn Bölapussen terräng Asphagen avs Bölabäcken, se Bölarebäcken bäck
Axberg sn Dammen sjö Axbergshammar gd Bölakärret vattensamling
Axberg sn Dammkärret kärr Axbergshammars skolhustomt Saknas Bölapussen vattensamling
Axberg sn Dammkärrsmossen mosse Axebergshammar, se Axbergshammar gd Bölarbäcken bäck
Axberg prästgd? Degertorpet terräng Axbergshammar säteri Bölarebäcken bäck
Axberg sn Djupa dalarna dalgångar(?) Axbergs kyrka kyrka Bölebäcken, se Bölarebäcken bäck
Axberg sn *Dunderbäcken bäck Backa hmd Dammen vattensamling
Axberg sn dunnerbäcken, se *Dunderbäcken bäck Backa gd +Dammen lokalitet
Axberg sn *Dykärret kärr Backa f.d lht +Dammhagen, Nya hage
Axberg sn Saknas Saknas Backa bebyggelse Dammkärret sankmark
Axberg sn Dyllaån å Banvaktstugan bebyggelse Dammkärrsmossen mosse
Axberg socken Eklunda ägomark Banvaktarstuga bebyggelse +Dammtäppan åker
Axberg socken sn Farmors sten sten Banvaktstugan bebyggelse Djupa dalen dalsänka
Axberg sn Fågelmossen mosse Banvaktstugan bebyggelse +Domarhultstegarna skog
Axberg sn Fågelmossen mosse Bengtstorp bebyggelse +Drebergsvägen byväg
Axberg sn *Gåsehällsröset gränsmärke +Bengtstorp Saknas Dykärret sankmark
Axberg sn Göljemossen mosse Bengtstorp f.d. torp Dyltavägen landsvägen
Axberg sn *Gynarbäcken bäck Bengttorp avs Dyltaån å
Axberg sn *Götavistigen stig Berga gd Dyltaån å
Axbärg sn *Hallröset gränsmärke Berga hmn Dyltaån å
Axberg sn Harsjön sjö Berga hmn Dyltaån å
Axberg sn Harsjön triangelpunkt Berga gård gd Dyltaån å
Axberg sn Harsjön sjö Berga, Nya avs +Ejmyrs hage hagmark
Axberg sn Holmen holme Berga, Nya lht Eldvaktarrutorna åkrar
Axberg sn Holmen holme Bergbanan avs Enemyrsvägen väg
Axberg sn Hultabacken terräng Berglunda lht +Enmyrsvägen byväg
Axberg sn *Hunden, Stora gränsmärke Berglunda bebyggelse Ervallaån å
Axberg sn Hyttbacken terräng Bergslagen Saknas Fagermobäcken bäck
Axberg sn Hällen häll Betania lht +Fagermovägen byväg
Axberg sn Hällkärr ägomark Björka gd Falleraberget berg
Axberg sn Hästhagen terräng Björka gård gd +Fallet åker
Axberg sn? Hästholmen terräng Björkenlund lht Fallet åker
Axberg sn Hästhultet, Stora terräng Björkliden avs Farmors sten stenblock
Axberg sn Högshällsmossen mosse Björklund lht Fölungstäppan åker
Axberg sn Högshällsmossen mosse Björklund bebyggelse Gottersättersmossen mosse
Axberg sn Höjebacken terräng Björksäter hmd +Grindbackehagen hage
?Axberg sn Jerleån Saknas Björksätter gd Grindtorpajorden ägor
Axberg sn Jerleån Saknas Björkudden gd Gröna gruvan gruvhål
Axberg sn Jättestenen flyttblock(?) Borgen avs Grönsiss kärrmark
Axberg sn Järleån å Borgen bebyggelse Gumparhagen hage
Axberg sn Järleån å Borgetorp, se Brotorp gd +Gärdesgatan väg(?)
Axberg sn Karlslundsåsen Saknas Borgsholm avs Gärdesvägen byväg
Axberg sn Kavelbrokärret kärr Bossängen utjord Gärdesvägen byväg
Axberg sn Kerstimossen mosse Bossängen utjord Gölarvreten åker
Axberg sn Killingholmarna ö Bottenkärret tp Gölen fördjupning
Axbergs socken sn Klockarmossen mosse Bottnakärret f.d. bebyggelse Götaviskillnaden bygräns
Axberg sn *Kolbotsröset gränsmärke Broderhagen, se Bröderhagen gd Haggrindsbacken kulle
Axberg sn Kolmossen mosse Brogetorp, se Brotorp gd +Haggrindsspjällen åker
Axberg sn Korpudden udde Brotorp gd +Hamptäppan åker
Axberg sn *Korshäll gränsmärke Brotorp hmn Harsjön sjö
Axberg sn Kroksmossen ägomark Brotorp bs Harsjön, Lilla sjö
Axberg sn Krökaskogen skog Brotorp bebyggelse Harsjön, Lilla sjö
Axberg sn Kulan terräng Brunsjötorp gd Harsjön, Stora sjö
Axberg sn Kullen kulle Brunnsjötorp, se Brunsjötorp gd Harsjön, Stora sjö
Axberg sn Kullsmossen mosse Brunnsjötorp hmn Havrestängslen åker
Axberg sn Kullsmossen mosse Brunnsjötorp hmn (+) Hellqvistens täppa åker
Axberg sn Kung Jans källa källa Brunstorp gd +Hemängen äng
Axberg sn *Kvarnabron bro Runnstorp hmn +Holmategarna skogstegar (?)
Axberg sn Källtorpsberget berg Brunstorp, Norra torp Holmen löväng
Axberg sn /Se *Köllings häll gränsmärke Brunnstorp, Norra bebyggelse Holmen holme
Axberg socken /Se *Lekhagevägen väg Brunstorp, Stora, se Brunstorp gd +Hopaskogen skog
Abbatorp gård Lilla hultet terräng Brunstorp, Södra torp Hotellbacken höjd
*almborstorpe gd /Se Lillsjön sjö Brunnstorp, Södra bebyggelse Hultet, Lilla skogsmark
Amerika, Lilla, se Lilla Amerika bebyggelse Lillån å Brånstorp, se Brunstorp gd Hultet, Stora skogsmark
Arrud by Lillån Saknas Bråten gd +Hultingsstycket åker
Arrud by Listrebäcken bäck Bröderhagen gd Husbacken kulle
Arrud by Listrehällarna hällar Bröderagen hmn Husbergsbacken gärde
Arrud by Listremossen mosse Brödrahagen, se Bröderhagen hmn Hyttebacken kulle
Arrud by Listresjön sjö Bygdegården avst Häggbobacken landsvägsbacke
Arrud by Listresjön sjö Byggmästartorpet bebyggelse +Häggen åker
Arrud by Listre sjön sjö Bäcketorp f.d. tp? Häggen åker
Arrud by Listresjön sjö Bäcklunda torp Häggen gärde
Askarboda gd /Se Lortmossen mosse Bäcklunda bebyggelse +Hägnatäppan åker
Askarboda by /Se Lutabäcken bäck Bäcktorp hmd Hällkärret åker
Axbergshammar gd Lången sjö Bäcktorp gd Hässelbybackarn landsvägsbackar
Axbergshammar gd Lången sjö Bäcktorpet bebyggelse Hästfallsbacken landsvägsbacke
Axbergshammar gd Lången sjö Bölebäcken fd. tp Hästholmen kulle
Axbergshammar gd? Lången, Norra o. Södra samt Mellanlången sjöar Bölebäcken villa Hästängsbackarna backar
Axbergshammar gd Lången, Norra, Mellan o. Södra sjöar Bönhus avs Höga grinden landsvägsbacke
Axbergshammar gd Lången, Norra, Mellan- o.Södra sjö Bönhuset bebyggelse Höghällsmossen mosse
Axbergshammar gd Lången, Norra o. Mellanlången sjöar Bönhuset bebyggelse Höjabacken kulle
Axbergshammar gd Lången, Södra o. Norra samt Mellanlången sjöar Carlsdal lht Höjabacken höjd
Axbergshammar gd Mellanlången samt Lången, Södra o. Norra sjöar Dalmark lht Jan-Larsska täppan åker
?Berga gd Mellanlången sjö Damsätter gd Julvreten åker
Berga Saknas Mellanlången sjö Dammsätter hmn Järleån å
Borsängen Saknas Mellan-Lången, Norra o. Södra Lången sjöar Dammsätter hmn Jättestenen stenblock
Brotorp Saknas Norra o. Södra Lången, Mellanlången sjöar Danielsvall gd +Kalkugnsfallet skogsmark
Brotorp Saknas Södra o. Norra Lången Mellanlången sjöar Danielsvall hmn +Kalkugnstäppan åker
Brotorp Saknas Lången, Norra o Södra o Mellanlången sjöar Degertorpet f.d. torp Kallika åkrar
Brunsjötorp by Lången, Norra sjö Dunderängen hmd Kalvhagsbacken åkrar
Brunsjötorp Saknas Lången sjö /Se Dunderängen bebyggelse Kanalbanken fördämningsvall
Bröniolfstorp Saknas Långmossen mosse Dylta by Kannemossen mosse
Brunnstorp by Långkärret kärr Dylta bruk Saknas Karlkvistatäppan åker
Brunstorp gd Långmossen mosse Dylta bruk by? +Karlslundshagen hage
Brunstorp gd Lövholmen holme Dylta bruk bebyggelse +Katthagen hage
Brunstorp gård Lövholmen ö Dylta bruk station anhalt Kavelbrokärret sankmark
Brunstorp gård Lövholmen, Lilla holme Dylta Kalkbruk kalkfabrik Kavelbrokärret sankmark
Brunstorp gd Markarängen terräng Dylta kvarn Saknas +Kavelbromossen mosse
Brynolftorp Saknas Mellanlången o. Norra Lången sjöar Dylta, Norra by Kavelbron mossbro
Brynolftorp Saknas Mogruvan gruva(?) Dylta, Norra by Kilarna åkrar
Brunstorp gd Mogrufvorna Saknas Dylta station, se Ervalla järnvägsstation Saknas +Kilaängen äng
Brunstorp gd *Myrhagen ?hagmark Dylta Station järnvägsstation Killingholmarne holmar
Brunstorp gd Non ägomark(?) Dylta Svavelbruks Östra Krono-Allmänning Saknas Killingholmen holme
?Brunstorp gd Nordankärr kärr Dylta, Södra, se Dylta by Kilsvägen landsväg
Brunstorp gd Notbodalen dal Dylta, Södra by Klarkällan källa
Brunstorp gd Notbodalsviken vik Dylta, Södra by Klockarmossen mosse
?Brunstorp gd Notholmen holme Dylta, Södra by Klockartosen vassrugge
Brunstorp Saknas Nykärret kärr Dylta, Södra by +Knäröset gränsröse
Brunstorp Saknas Näset udde Dyltakvarnen kvarn Kolerakyrkogården f.d. begravningsplats
Brunstorp Saknas nääsudden, se Näset udde Dyltatorp gd Kollemossen mosse
?Brunstorp gård »olmbros æng» äng Dyltatorp hmn Kolskärret sankmark
Saknas Saknas Ormkärret ägomark Dyltatorpet, se Dyltatop o Dylttorpet hmn Korpudden udde
Bröderhagen Saknas Ormudden udde Dylttorpet hmn +Korskrogärdet gärde
Bröderhagen Saknas Oxelsättersmossen mosse Dytaget plats +Krokängen äng
»brøniolps torp», se Brunstorp gd Oxholmarna öar Edeby lht Krutmon skog
Damsätter Saknas Oxla hällar berghällar Eerstorp, se 1 Erstorp gd Kråkvilan skogsbacke
Damsätter Saknas Per-Daniels äng äng Ekenäs bebyggelse Kulan f.d. bebyggelse
[Samsätter] Saknas Pilabäcken bäck +Eldvaktartorpet f.d. torp Kulbergen berg
Dammsätter gd /Se Portsmossen mosse Enebacken gd Kullsmossen mosse
Danielsvall Saknas *Ragla sten gränsmärke Enebacken f.d. gd Kullsmossen mosse
Saknas Saknas Ranglabäcken bäck Enemyran, Västra hmd Kultäppan åker
Dylta by Resåsbacken terräng Enemyran, Östra tp Kung Jans källa källa
Dylta bruk och by Rumbostigen stig Enmyran bebyggelse +Kvarndalskärret sankmark
Dylta by Rundbostigen, se Rumbostigen stig Eriksberg lht +Kvarnfallet åker
Dylta bruksegendom o hg Rävakällan källa Eriksberg f.d. avs Kvarnfallet vattenfall
Dylta by Mellanlången o. Lången, Norra o Södra sjöar Erstorp gd +Kvarnlyckan åker
Dylta, Norra och Södra byar Rävamossen mosse Rstorp hmn Kvarnvägen byväg
Dylta bruksegendom, byar Rävamossen mosse Erstorpet, se Erstorp hmn Kyrkbacken berg
Dylta gård Räamossen mosse Erstorpet bebyggelse Kyrkberget berg
Dylta by Sandtorp triangelpunkt Ervalla järnvägsstation Saknas Kyrkogården trädplantering
Dylta Saknas Seltorpasjön f.d. sjö Ervalla järnvägsstation avs Kyrkvägen byväg
Dylta Saknas Sigtunalogen terräng(?) Ervalla station järnvägsstation Kåvövägen landsväg
Dylta Saknas Sigtunaviken vik Fagermon gd +Källebergsbacken kulle
Dylta Saknas *Silvergruvkärret kärr Fagermon hmn +Källefallsängen äng
Dylta bruk o. by Sjöfallet triangelpunkt Fagermosågen sågverk Källgärdet åkrar
Dylta, Norra by Sjöhagen hage Fallahagen bebyggelse Käringängen äng
Dylta, Norra by Skarphagen ägomark Fallhagen tp +Käringängsbacken sluttning
Dylta bruk Skogarsäng skogsmark Fattiggården hmd Ladslätten åker
Dylta bruk Skogvaktarbäcken bäck Fattighus avs +Ladslättshagen åker o. odlingsmark
Dylta Saknas *Skommarhällan gränsmärke Fattigstugan bebyggelse Lilla sjön tjärn
Dylta bruk Sköljebäcken bäck Feshem gd Lillån å
Dydlta bruk *Slätmoröset gränsmärke Finnhagaodlingen avs Listrebacken landsvägsbacke
Dylta bruk? Slätmovägen väg Finnhagen tp Listrehällarna berghällar
Dylta bruk Stackkärret ägomark Finnhagen bebyggelse Listremossen mosse
Dylta bruk o. by Stackkärret ägomark Fridhem lht Listresjön sjö
Dylta bruk Stensmossen mosse Fyrkanten tp Listresjön sjö
Dylta bruk Stensmossen mosse Fyrkanten bebyggelse Luffarbacken kulle
Dylta bruk o. gruva Smedbacken ägomark Fägermohn, se Fagermon gd +Lumparna åker
Dylta by /Se Stormossen mosse Galet satt hus +Lunds askarhagen hage
Dylta, N:a o S:a byar /Se Stora hagen hage Gammelgården gd Lutabäcken bäck
Dyltabruk samh. m.m. /Se Storgrufvan Saknas Gottersätter by Lutabäcksbron landsvägsbro
Dylta by (o. bruk) Storsjön sjö Gottersätter by +Lutatäppan åker
Dylta, Norra o Södra gd:ar Stövelkärret kärr Gottsätter by Lyckan åker
Dylta by Svarthäll häll o. gränsmärke Gottsätter by Lyckan gärde
Dylta bruksegendom *Svavelbruks allmänning skogsområde Gottsätter by Långbrofallet skogsmark
Dylta bruk, hg Svensäng terräng Gottsätter by Långbrokärret sankmark
Dylta bruk gods /Se Söderängen Saknas Gottsätter, Lilla gd Långbygatan byväg
Dyltatorp Saknas Timmermossen mosse Granberga avs Långbyskogen skogsmark
Dyltatorp Saknas Tremossen mosse +Granbo f.d. torp Långbyvägen byväg
Erstorp Saknas *Tullarehälla gränsmärke Granhult avs Lången sjö
Erstorp Saknas Tunnbindartäppan terräng Grindbacken bebyggelse Lången sjö
Fagermon Saknas Vagnshäll gränsholme Grindstugan, N f.d. avs +Långsmossen mosse
Fagermon Saknas Vagnshäll gränsmärke Grindstugan, Ö f.d. avs Långsmossen mosse
Fagermon by Varghäll terräng Grindstugan bebyggelse Långsandbäcken bäck
Fagermon by Waringen, se Väringen sjö Grindstugan, Norra bebyggelse Långsandsbacken landsvägsbacke
Gottersäter by Vitmossen mosse Grindstugan, Östra bebyggelse +Långskiftet åker
Gottersäter by Väringberget berg Grindtorp gd Långtegen skog
Gottsäter by Väringen sjö Grindtorp hmn Lövholmen holme
Gottsäter by Väringen sjö Grindtorpet, se Grindtorp hmn +Lövlabrokärret åker
Gottersäter by Väringen sjö Gropen bebyggelse Lövlakärret åker
Gottersäter by Väringen sjö Grusgropen grustag Lövåsa kyrkväg byväg
Gottersäter Saknas Väringen sjö Grustaget avs +Makarängshaget hage
Gottersäter Saknas Väringen sjö /Se Gustafslund lht Martallen tall
Gottersäter Saknas Väringen sjö /Se Gyxtatorp gd Mellanbotten kolbotten
Gottersäter Saknas Åbacken terräng m. fornlämning /Se Gyxtatorp Saknas Mellansjön del av sjö
Gottersäter Saknas Åhaget terräng Gåttersätter, se Gottersätter by Mjölnarhagarna hagmark
Gottersäter by Ålkärrsberget berg (?) Gottsätter, se Gottersätter by Mogetorpamossen mosse
Grindtorp Saknas Åsen ås Gärdet, Södra hmd Mogruvegruvan gruva
Grindtorp by Äspsättersmossen mosse Gärdet, Södra hmd Morenska fället skogsområde
Gyxtatorp Saknas Väringen sjö Gärdet, Södra hmd +Morkullebacken kulle
Gyxtatorp Saknas Väringen sjö Gästgivargården gd Mossen åker
Gåttersätter gård? Väringen sjö Gökhällen, se Strömsberg lht +Mosserödningen åker
Göljemossen gd /Se Väringen sjö Gökhällen bebyggelse Myraholmen kulle
Göljemossen gd /Se Väringen sjö Göljemossen gd Märrakärret sankmark
Göljemossen torp Väringen sjö Göljemossen hmn Nerkällan källa
Hagen Saknas Väringen sjö /Se Haga torp, lht Noby krog landsvägsbacke
Hjärsta gd /Se Väringen sjö Haga lht Norra sjön del av sjö
Hultet Saknas Väringen sjö Haga bebyggelse Notbodalen dal
Hällegårdstorp Saknas Väringen sjö Haga bebyggelse Notbodalen dal
Hällegårdstorp Saknas Saknas Saknas Hagaberg lht Notboden fiskebod
Hällegårdstorp Saknas Öna Saknas Hagaby lht +Notboudden udde
Hässelby by Öasjön göl Hagalund hmd +Nyrönningen åker
Hesselby by   Hagalund lht Nyängshagaberget berg
Hässelby by   Hagalund, se Hagalund, Östra hmd Näsbackarna kullar
Hässelby by   Hagalund, Östra hmd Näset udde
Hässleby Saknas   Hagalund gd Nävestaviken vik
Hässelby by   Hagby hmd Ol-Jans-ängen äng
Hässleby Saknas   Hagby gd Ormbunkarna åkrar
Hässelby by   Hagen torp +Ormholmen kulle
Hässelby by   Hagen bebyggelse Ormkärrehagen hage
Hesselby by   Hagen torp Ormudden udde
Hässleby by   Hagen, se Hagen, Vestra avs Oxelsättersmossen mosse
Hässleby Saknas   Hagen, Vestra avs Oxhagen hagmark
Hässleby Saknas   Hagen, Västra lht Oxhaget hage
Hässleby Saknas   Hagen, Västra avs Oxholmarne holmar
Hesselby by   Hagen, Västra bebyggelse Oxholmarna holmar
Korsta Saknas   +Hammarbergstorp f.d. torp Oxla hällar berghällar
?Kvinnersta gd   Harsjön, Lilla torp Parken trädplantering
Kvinnersta by   Harsjön, Lilla bebyggelse Parktäppan åker
Kvinnersta by   Hellby bebyggelse Perjansabacken landsvägsbacke
Kvinnersta by   +Herrekärret avs Petterpersatäppan åker
Kvinnersta gd   Hjärsta gd Pilåkern åker
Qvinnersta by   Holgerstorpet, se Hällegårdstorpet Saknas Prästhultet skogsmark
Kvinnersta sätesgård, by /Se   Holgerstorpet hmn Prästskogen skogsmark
Kvinnersta gd   Hultet gd Ranglabacken landsvägsbacke
Qvinnersta by   Hultet hmn Ranglabäcken bäck
Kvinnersta by   Hultet hmd Resåsen kulle
?Qvinnersta by   Hultet bebyggelse Rom inäga
Kvinnersta by   Hyttan bostadshus +Rostbäcken bäck
Qvinnersta by   Hålahultsvägen avs Ruddammen vattensamling
Kvinnersta by   Häggbostugan f.d. tp Rumbostigen väg
Kvinnersta by   Häggebostugan f.d. bebyggelse +Råbäcksängen äng
Kvinnersta by   Häggen bebyggelse Rävalappen f.d. åker
Kvinnersta Saknas   Hälgerstorpet, se Hällegårdstorp Saknas Rävamossen mosse
Kvinnersta Saknas   Hällby lht Rävaskogen skog
Kvinnersta by   Hällegårdstorp gd Röda gruvan gruvhål
Kvinnersta by /Se   Hällegårdstorp Saknas Rödfärgsgruvan gruva
Kvinnersta Saknas   Hällgårdstorp, se Holgerstorpet hmn Rödfärgslutet vattendrag
Kvinnersta Saknas /Se   Hälltorp lht +Rödkärret sankmark
Kvinnersta gd /Se   Hälltorp bebyggelse Rödkärret gärde
Kvinnerstatorp Saknas   Hässleby by Rödmossen åker
Kvinnerstatorp Saknas   Hässleby by +Röjseln åker
Kvinnerstatorp Saknas   Hässelby by Rönningen åker
Kvinnerstatorp by   Hässelby by +Rönningen åker
Kvinnerstatorp Saknas /Se   Hästfallet bebyggelse Rönningen äng
Listre (numera Norra o. Södra) gdar   Hästhagen bs +Rönningen skogsmark
Listre Saknas   Hästhultet, Stora avs +Rönningen, Östra markområde
Listre by   Hästhällstorp tp Rönningatäppan åker
Listre Saknas   Hästhällstorp avs Rönningstäppan åker
Listre Saknas   Hägalid avst Rönningsvägen byväg
Listre Saknas   Högby hmd Sandtäppan åker
Listre Saknas   Högby bebyggelse Seltorpasjön sjö
Listre gård   Höglunda lht Seltorpasjön sjö
Listre Saknas   Högsäter bs Seltorpsbäcken bäck
Listre by /Se   Ingenting f.d. stuga Seltorpsvägen byväg
Listre by /Se   Jakobsdal tp Sigtunaberget berg
Långbyn Saknas   Jakobsdal bebyggelse +Sjöbacken, Stora sluttning
Långbyn Saknas   Jaktstuga bebyggelse Sjöfallet berg
Långbyn Saknas   Jernvägen vaktstuga Sjön Lången, se Lången sjö
Långbyn by /Se   Jernvägen avs +Sjöängsbacken backsluttning
Långbyn by /Se   Jernvägen avs Skarphagaskogen skog
Lövåsen Saknas   Jernvägen avs +Skogsgatan upphuggning i skog
Mogetorp Saknas   Jernvägen avs +Skållet lokalitet
Mogetorp Saknas   Jernvägen avs +Skålltäppan åker
Mogetorp gård   Jernvägen avs Slätmon skog
Mogetorp Saknas   Jernvägen avs Slätmovägen skogsstig
Mårtenstorp Saknas   Johansro bebyggelse Slätten åkrar
Mårtenstorp Saknas   Järnvägen avs Smedhagen åker
Norrtorp Saknas   Järnvägen avs Smedjan bysmedja
Norrtorp gård   Järnvägen avs Smedtäppan f.d. åker
Norsebäck by   Järnvägen avs Småkärren skogsmark
Norsebäck by   Järnvägen avs Snäpjaudden udde
Norsebäck Saknas   Järnvägen avs +Spjällen, Norra åker
Norsebäck Saknas   Järsta hmd Spjällen, Södra åker
Norsebäck Saknas   Järsta hmd Spruthustäppan åker
Norsebäck by   Kalkberget avs Stationsvägen landsväg
Nävesta by   Kalkberget kalkbrott Stava-Ceders-täppan åker
?Nävesta by   Kalkbruket kalkfabrik +Stenfallstäppan åker
Näfvesta by?   Kalkbruket kalkfabrik Stenharen berghäll
Näfvesta by   Karlberg lht +Stenmossategarna skogsmark
Näfvesta by?   Karlsborg lht Stenmossen skog
Nävesta by   Karlshäll avs +Stentäppan åker
Nävesta by   Karlslund hmd Stora hagen hagmark
?Nävesta by   Karlslund gd Stora sjön tjärn
Nävesta by   Katrinelund hmd Storkärret sankmark
Näfvesta by   Katrinelund gd Stormossasjöarna tjärnar
Nävesta by   Kattgatan bs Stormossen mosse
Nävesta Saknas   Kilstorp bs +Ströppelmyran sankmark
Nävesta Saknas   Kina lht Ströpplan åker
Nävesta Saknas   Kina bebyggelse Stäckuga åbackarna gångstig
Nävesta Saknas   Klippan, se Ulfsklippan lht Stövelkärret sankmark
Nävesta by   Klippan bebyggelse Svartbrokärret sankmark
Nävesta by   Klockargården avs Svarthäll berghäll
Nävesta by /Se   Klockargården bebyggelse Svartån å
Nävesta, N:a o. S:a byar /Se   Klockartäppan Saknas Svavelgruvan f.d. gruva
Nävesta, Södra by /Se   Klostret byggnad Svavelgruvan gruva
Oxelsätter Saknas   Klyftekärret, se Västantorp Saknas Svensäng äng
Oxelsätter gd /Se   Klyftekärret f.d. bebyggelse +Svinevallen svinbete
Prästgården Saknas   Korsbacken, se Kånstabacken Saknas +Svinmarken markområde
Prästgården Saknas   Korskrogen hmd +Sågartäppan åker
Rangeltorp Saknas   Korskrogen bebyggelse Såggrinden f.d. grind
Rangeltorp Saknas   Kringsnarvarbacken f.d. gd Sättrabacken landsvägsbacke
Ragnelltorp Saknas   Kristinelund lht Sättrabäcken bäck
Rangeltorp gd:ar /Se   Krogen, Gamla f.d. bebyggelse +Sättrahagen hage
Röhult Saknas   Krogen, Västra hmd Sättrakröken vägkrök
Rörbraket Saknas   Krogen, Västra bebyggelse Södra sjön del av sjö
Seltorp Saknas   Kullstorp gd +Sörängsbacken kulle
Seltorp Saknas   Kullstorp hmn Tallmotegen skog
Seltorp by   Kvarn Saknas +Timmelsbacken kulle
Sigtuna gd   Kvinnersta by Timmermossen mosse
Sigtuna gd   Kvinnersta by Tolftedelen udde
Sigtuna gård   Kvinnersta, Norra, Kvinnersta, Södra hmd Tomtabacken lokalitet
Sigtuna gd   Kvinnerstatorp gd Tomtabacken kulle
Sigtuna Saknas   Kvinnerstatorp hmn Torvströmosse mosse
Sigtuna gd /Se   Kvinnerstatorp hmn Trapphällen berghäll
Sigtuna gd /Se   Kvinnerstorpet, se Kvinnerstatorp hmn Trapphällsbacken skogshöjd
Sigtuna gd /Se   Kvinnstorpet, se Kvinnerstatorpet Saknas Tremossen mosse
Sigtuna gd /Se   Kvinnstorpet, Lilla hmd Treskär holmar
Sigtuna gård /Se   Kvinnstorpet, Stora hmd +Trybråtategen skog
Sigtuna gård /Se   Kvinsta, se Kvinnersta Saknas Trädparken trädplantering
Sigtuna gd /Se   Kyrkogården lht Tunnbindartäppan åker
Sigtuna gd /Se   Kårstabacken lht Tybergstäppan åker
Sigtuna gd /Se   Källtorp torp Vagnshäll holme
Svafvelbruket, se Dylta Saknas   Källtorp avs Varggroparna f.d. fångstgropar
*Södra gården gd   Källtorp bebyggelse Varghäll berghäll
Uvklippan torp   Källtorp avs Vaskgruvan gruva
Vitmossen Saknas   Liljendal lht Vattgården stängsel
Vitmossen torp   Liljendal lht Vestmansmorans täppa åker
Åby by   Lilla Amerika bebyggelse Vitmossamossen mosse
Åby by   Lindgården bebyggelse Vännebäcken bäck
Åby by   Lindås gd Väringberget berg
Åby Saknas   Linneberg avs Väringen sjö
Åby Saknas   Listre gd Väringen sjö
Åby by   Listre gd Västerängarna ängar
*Åbysättra torp   Listre, Norra, se 1 Listre Saknas Västra botten kolbotten
Åbytorp gård   Listre, Norra hmn Yxtorpabackarna landsvägsbackar
Åbytorp gd   Listre, Södra, se 1 Listre Saknas Åbyberget berg
Åbytorp gd   Listre, Södra hmn Åbybäcken bäck
Åbytorp gd   Listresjöns dammfäste avs Åbytorpagatan byväg
?Åbytorp gd   Lunda lht Åkerkärret sankmark
Åbytorp Saknas   Långbyn gd Åndbunken åkrar
Åbytorp Saknas   Långbyn hmn Ånnapussen vattensamling
Åbytorp gård   Långsänden, se Sjövik Saknas Älgkärret sankmark
Åbytorp gd /Se   Långsänden, se Östansjö Saknas Älvortingen skog
Årrå, se Arrud Saknas   Löfhyddan, se Lövhyddan hmd Älvortingtegen skog
Äspsätter Saknas   Löfsta lht Ängabacken kulle
Ölmbrotorp Saknas   Löfstaberg lht Ängaskogen skog
Ölmbrotorp Saknas   Löfsäter hmd +Ängaskogsfallet skogsområde
Östanberg Saknas   Lövhyddan hmd +Ärlakärret sankmark
Saknas Saknas   Lövhyddan bebyggelse Äspsättersmossen mosse
Östra gården Saknas   Lövnäs bebyggelse Äspsättersvägen byväg
    Lövsätter hmd Öasjön sjö
    Lövsätter hmd Öasjön sjö
    Lövsätter, Norra gd Ögonkällan källa
    Lövsätter, Södra gd Ömans udde udde
    Lövsätter gårdar Örnbron landsvägsbro
    Lövåsen gd Östra bottnarna kolbottnar
    Lövåsen hmn  
    Magdala, se Majdala Saknas  
    Majdala bs  
    Majdala bebyggelse  
    Majdala, Norra avs  
    Makarängen bebyggelse  
    Malmen lht  
    Mamre avs  
    Mamre avs  
    Mariedal lht  
    Marielund hmd  
    Marielund bebyggelse  
    Mejeri Saknas  
    Mellangården gd  
    Mellangården gd  
    Mellangården gd  
    Milstensflaten gd  
    Milstensflaten Saknas  
    Missionshuset bebyggelse  
    Mogelund lht  
    Mogetorp gd  
    Mogetorp hmn  
    Mogruvan tp  
    Mogruvan bebyggelse  
    Myren hmd  
    Mårdstorpet hmn  
    Mårstorpet, se Mårtenstorp Saknas  
    Mårtenstorp gd  
    Mårtenstorp hmn  
    Mårtenstorp, Norra hmd  
    Mårtenstorp, Södra hmd  
    Noby krog bebyggelse  
    Norlund lht  
    Norlund avs  
    Norlund bebyggelse  
    Normans, se Löfstaberg lht  
    Norra gården gd  
    Norra gården gd  
    Norrhylta by  
    Norrgården gd  
    Norrlistre hmn  
    Norrsäter lht  
    Norrsätter bebyggelse  
    Norrsätter bebyggelse  
    Norrtorp gd  
    Norrtorp gd  
    Norrtorp hmn  
    Norrängen torp  
    Norrängen bebyggelse  
    Norsebäcke by  
    Norsebäck by  
    Norsebäck by  
    Norsebäck, Västra gd  
    Norsebäck, Östra gd  
    Notbodalen f.d. avs  
    Nybo lht  
    Nybo f.d. bebyggelse  
    +Nybygget Saknas  
    Nybygget f.d. torp  
    Nybygget bebyggelse  
    Nygård lht  
    Nygård gd  
    Nysätter hmd  
    Nysätter bebyggelse  
    Nytorp hmd  
    Nytorp lht  
    Nytorp bebyggelse  
    Nytorp, Västra bebyggelse  
    Nytorp, Östra bebyggelse  
    Nytorp lht  
    Nyttorp bebyggelse  
    Nytorp lht  
    Nyängshagen tp  
    Nyängshagen bebyggelse  
    Nävesta by  
    Näversta by  
    Näversta by  
    Nävesta, Norra Saknas  
    Nävesta, Norra hmd  
    Nävesta skolhus avs  
    Nävesta skolhus folkskola  
    Nävesta, Södra Saknas  
    Nävesta, Södra hmd  
    Nävestabyn by  
    Odalslund hmd  
    Odalslund gd  
    Ormkärret tp  
    Ormkärret bebyggelse  
    Oxelsätter gd  
    Oxelsätter hmn  
    Postgården gd  
    Postgården gd  
    Prästgården gd  
    Prästgården hmn  
    Rangeltorp hmd  
    Rangeltorp gd  
    Rangeltorp hmn  
    Rangeltorp, Lilla hmd  
    Rangeltorp, Lilla gd  
    Rangeltorp, Stora torp  
    Rangeltorp, Stora gd  
    Rom f.d. stuga  
    Rosendal hmd  
    Rosendal hmd  
    Rosendal gd  
    Rosenlund torp  
    +Råbäcken avs  
    Röbraket, se Rörbraket Saknas  
    Röhult utjord  
    Röhult utjord  
    Rönninge lht  
    Rönningen gd  
    Rönningen, se Katrinelund Saknas  
    Rönningen gd  
    Rönningen, se Sandtorp, Västra Saknas  
    Rönningtorp, se Rönningen bebyggelse  
    Rörbraket gd  
    Rörbraket hmn  
    Rörstorp avs  
    Sanatoriet lht  
    Sandtorp lht  
    Sandtorp gd  
    Sandtorp bs  
    Sandtorp bebyggelse  
    Sandtorp, Norra bebyggelse  
    Sandtorp, Västra tp  
    Sandtorp, Västra gd  
    Seltorp gd  
    Seltorp by  
    Seltorpabyn by  
    Sigtuna gd  
    Sigtuna hmn  
    Simängen torp  
    Simmängen bebyggelse  
    Sjölandet avs  
    Sjölunda torp  
    Sjölunda f.d. bebyggelse  
    +Sjötorp Saknas  
    Sjötorp f.d. bebyggelse  
    Sjövik hmd  
    Sjövik gd  
    Skaphagen gd  
    Skogarsäng lht  
    Skogarsäng lht  
    Skogarsäng bebyggelse  
    Skogarsäng avs  
    Skogarsäng avs  
    Skogsberg bs  
    Skogsberg lht  
    Skogsberg avs  
    Skogsholm avs  
    Skogshyddan bebyggelse  
    Skogslund lht  
    +Skogstorp Saknas  
    Skogstorp bebyggelse  
    Skogstorp f.d. torp  
    Skogstorp bs  
    Skogstorp avs  
    Skogvaktarbostället bebyggelse  
    Skolhuset avs  
    Skolträdgården avs  
    Skomakaretorpet bebyggelse  
    +Skomakartorp f.d. torp  
    Skomakartorpet tp  
    +Skräddaretorpet f.d. torp  
    Skymundan hus  
    Skållkakehyttan hus  
    Slätten torp  
    Slätten torp  
    Slätten bebyggelse  
    Snugghultet gd  
    Sofieberg lht  
    Sofielund lht  
    Solbacken lht  
    Spjutmossen avs  
    Spjutmossen avs  
    Stackkärret, se Stockkärret, Norra Saknas  
    Stackkärret, se Stockkärret, Södra Saknas  
    Stackkärret gd  
    Stackkärrshagen torp  
    Sten hmd  
    Stenbo hmd  
    Stenbo gd  
    Tenbo, Nedra bebyggelse  
    Stenbo, Övra bebyggelse  
    Stenfallet gd  
    Stockkärret, Norra tp  
    Stockkärret, Södra tp  
    Stockkärrshagen, se Stackkärrshagen torp  
    Stockkärrshagen f.d. torp  
    Stora gården hgd  
    Storgården gd  
    Strå kalkbruk kalkfabrik  
    Strömsberg lht  
    Strömsberg bebyggelse  
    Stöparhagen avs  
    Stöparhagen bebyggelse  
    Sunnersta gården hmd  
    Sveaborg hmd  
    Sveaborg bebyggelse  
    Säterboda avs  
    Sättern, se Sättran gd  
    Sättran gd  
    Sättran gd  
    Sättratorpen f.d torp  
    Söderdylta by  
    Södergården gd  
    Södermans hmd  
    Södra gården gd  
    Södra gården gd  
    Södra gården gd  
    Sörgårdsslätt hus  
    Sörlistre, se Listre, Södra hmn  
    Sörsätter hmd  
    Sörsätter avs  
    Sörängen hmd  
    Sörängen hmd  
    Sörängen bebyggelse  
    Tomta avs  
    Trekanten lht  
    Trtekanten bebyggelse  
    Tyskatorpet hmd  
    Uddeholm avs  
    Ulfklippan, se Ulfsklippan lht  
    Ulfklippan, se Ulvklippan o. Ullklippan bebyggelse  
    Uggelbo bebyggelse  
    Ulfklippan, se Ulfsklippan lht  
    Ulfsklippan lht  
    Ullklippan bebyggelse  
    Ulvklippan bebyggelse  
    Vaktstuga, se Jernvägen vaktstuga  
    Vaktstugan banvaktstuga  
    Vallaholm hmd  
    Vallaholm gd  
    Vallgatan avs  
    Vasken reningsverk  
    Vestmans torp f.d. torp  
    Viken tp  
    Viken bebyggelse  
    Vilan bebyggelse  
    Vitmossen gd  
    Vitmosse hmn  
    Wästanberg hmd  
    Västanberg gd  
    Västanbärg hmd  
    Västansjö hmd  
    Västansjö bebyggelse  
    Wästantorp bs  
    Västantorp avs  
    Västerliden lht  
    Västerliden bebyggelse  
    Västerlöten lht  
    Västersäter hmd  
    Västersätter hmd  
    Västersätter lht  
    Västersätter gd  
    Västersätter bebyggelse  
    Västerängen avs  
    Wästtorp lht  
    Yxtorpet, se Gyxtatorpet Saknas  
    Yxtorpet, se Gyxatorp hmn  
    Åby by  
    Åby by  
    Åby by  
    Åbyholm hus  
    Åbyholm bebyggelse  
    Åbylund bs  
    Åbyholm tp  
    Äspsätter gd  
    Äspsätter gd  
    Åbytorp by  
    Åbytorp by  
    Åbytorpet bruk  
    Åkerby hmd  
    Ålunda bebyggelse  
    Ålunda bebyggelse  
    Ångpump pumpanläggning  
    Åtorp lht  
    Åtorpet bebyggelse  
    Åvik lht  
    Ährstorp, se 1 Erstorp gd  
    Ängen avs  
    Änglund lht  
    Änglund bebyggelse  
    +Ängstorp Saknas  
    Ängstorp f.d. torp  
    Ängstorp avs  
    Ärila avs  
    Ölmbrotorp hmn  
    Ölmbrotorp gd  
    Ölmbrotorps skolhus avs  
    Ön gd  
    Ön gd  
    Östanberg gd  
    Östanberg lht  
    Östanberg gd  
    Östanberg bebyggelse  
    Östansjö hmd  
    Östansjö gd  
    Österäng bebyggelse  
    Östra gården gd  

  ^  

Örebro läns socknar m.m.