ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ödeby socken : Glanshammars härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 260 Naturnamn : 115 Bebyggelsenamn : 183 Naturnamn : 239
»Øbo», se Ödeby sn Apelabacke ägomark Ödeby socken sn Abborrstenen sten
Öbo, se Ödeby sn Arnoldsberg terräng Öby sockennamn Aftonvardsstenen sten
Øbo, se Ödeby sn Bengstorp terräng o. ägomark Ödeby sn Arbogaån å
Ödeby sn Bergamarken terräng Ödeby sockennamn Backstycket åker
Ödeby sn /Se Bergsholmen ö Ödeby socken sn Bengtstorpsbacken kulle
Ödeby sn Bergudde udde varjar inbyggarbeteckning Bergaviken vik
Ödeby sn Bergsviken vik Öby vargar inbyggarbeteckning Bergsholme[?] holme
Ödeby sn Bergängsbukten bukt Adolfsberg bebyggelse Bergs holme holme
Ödeby sn Bjurshäll häll(?) Arnoldsberg f.d. bebyggelse Bergs äng åkrar
Ödeby sn Bränneriviken ägomark Augustenborg lht Bergsängsholmen udde
Ödeby socken Brännhäll udde Augustenborg bebyggelse Bergsängsladan, Norra lada
Ödeby sn /Se Djurgården, Lilla terräng Baggetorp bebyggelse Bergsängsladan, Södra lada
Ödeby sn Djurgården, Stora terräng Baggetorp gd Bergsängsudden udde
?Ödeby sn Dykärret kärr Bengtstorp bebyggelse Björkhugget skogsområde
Ödeby sn Eliansion, se Iljansjön sjö Bengtstorp bebyggelse Blåbärsröset stenröse
Ödeby sn Eljan Sjön, se Iljansjön sjö Berg bebyggelse Brickatrapporna gångstig
Ödeby sn Eljan Sjön, se Iljansjön sjö Berg bebyggelse Brickaviken vik
Ödeby socken sn Eremitkapellet Saknas Berg säteri Brunnsskiftet åker
Ödeby sn Fiskartorpsviken vik Bergkällsfallet bebyggelse Brända fället skogsområde
Ödeby socken sn Hjortstorpsholmen holme Bergkällsfallet hus Bränneriviken vik
Ödeby sn Hjälmarshällar hällar Bergvik avs Brännhäll berghäll
Ödeby sn Holmen ö Bjurshäll tp Bäckagrinden landsvägsgrind
Ödeby sn Holmen ö Bjurshäll bebyggelse Bäckgärdet åker
Ödeby sn Holmen ö Björklund tp Charlottenlund landsvägsbacke
Ödeby sn Hornet udde (?) Björklund torp Dalstugbacken kulle
Ödeby sn Hornshatt holme Björklund torp Dammkärret sankmark
Ödeby sn Hornsudden, Västra udde Blixtstugan stuga Delagardievägen landsväg
Ödeby sn Hornsudden, Östra udde Brickan bebyggelse Djupadalsbacken landsvägsbacke
Ödeby sn Hornsviken vik Bränneriet f.d. bränneri Djupdalen dalgång
Ödeby sn *Hunden, Stora gränsmärke Bäck bebyggelse Djurgården betesmark
Ödeby sn Hästön ö Bäck bebyggelse Djurgårdsberget berg
Ödeby sn Iljansjön sjö Bäck bebyggelse Drottningvägen byväg
Ödeby sn Iljan (sjön) sjö /Se Bäcketorp bebyggelse Dybens backe landsvägsbacke
Ödeby sn Iljan sjö /Se Bäcketorp hmn Dybens källa källa
Ödeby sn Iljansjöbäcken bäck Djupdalen f.d. bebyggelse Dyen åker(?)
Ödeby sn Iljansjön sjö Druderbacken, Lilla bebyggelse Dytaget åker
Ödeby sn Kalvön halvö Druderbacken, Stora, se Dunderbacken, Stora Saknas Dytaget grop
Ödeby sn Karsjön sjö Dunderbacken, Stora tp +Ekhagen hage
Ödeby socken sn Kattskär holmar Dunderbacken t. Fanders trappor landsvägsbackar
Ödeby sn Karsjön sjö Ekholmen tp Fanders trappor gångstig
Ödeby sn Karsjön sjö Fallet hus Fans potta kärr
Ödeby sn Killingholmen udde (?) Fiskartorp bebyggelse Fem bottnar skogsmark
Ödeby sn Kofothällen udde Fiskartorp avs Femtunnland åker
Ödeby sn Kullhäll skär Galetsatt hus Fiskartorpsbröten åker
Ödeby sn Kägelberg Saknas Gäddviken avs Fiskartorpsviken vik
Ödeby sn /Se Kägel-Tors mosse mosse Gäddviken bebyggelse Frökens hörn åker
Ödeby sn /Se Kägleholm halvö Havsjön, se Jostorp Saknas Funders trappor? Saknas
Ödeby sn /Se Käggelholm halvö +Havsjön t. Fågelstugbacken kulle
Ödeby socken sn Käggleholmsön ö Herrdammen bebyggelse Fårön holme
Ödeby socken sn Lillsjön sjö Herrdammen bebyggelse Gethagen hage
Ödeby socken sn Markerna terräng Herrdamstorpet avs Grusgropsvägen skogsstig
Baggetorp gd Milfallet terräng Herrdammstorpet bebyggelse Gröna udden udde
Baggetorp gd Möholmen udde Hjortstorp Saknas Gubbholmarna holmar
Baggetorp gd Nothällen udde Hjortstorp t. Gubbtäppan åker
Baggetorp Saknas Offerkast fornlämning Hjälmarshäll bebyggelse Halsarna åkrar
Bengtstorp gd Ormudden udde Hjälmarshällar bebyggelse Hatten ö
Bengtstorp gd Paradisudden udde Holmen bebyggelse Hatten berghäll
Saknas Saknas Prästmossen mosse Holmen bebyggelse Herrdammen dammbyggnad
Berg gård Ringaby kvarn kvarn Holmen hmn Herrns källa källa
Berg Saknas Ringabykvarn, »ringboquærn» förr kvarn Hornet t. Hjortstorpsholmen holme
Berg Saknas Ringaby kvarn kvarn Husartorpet tp Hjälmarshällar? hällar
Berg gd Ringaby kvarn kv. Hästhagen bebyggelse Holmen holme
Berg gd Ringabymossen mosse Hästhagen bebyggelse Holmen holme
Berg gd Ringsholmen holme Högtorp bebyggelse Holmen, Västra holme
Berg gård /Se Ringstorp triangelpunkt Högtorp tp Hornaudden udde
Berg gd Rom terräng Iliansjö avs Hornaviken vik
Berg gd Romaberget berg Iljansjö bebyggelse Hornshatt berghäll
Bärg gd Rubacken ägomark Iljansjö bebyggelse Hornudden udde
Bärg Saknas Rävmossen mosse Jakobshill bebyggelse Hornängen ängsmark
Berg gd Rövarborgen fornborg Jakobshill avs Hällön, se Vagnshäll Saknas
Berg gd Skampussarna sankmark(?) Jordstorp t. Hästhagalandet strandremsa
Saknas Saknas Smedjebacken terräng Jostorp, se Hjortstorp Saknas Hästhagaodlingen åker
Björklund Saknas Smedudden udde Jostorp tp Hästön ö
Bäcketorp Saknas »smiztorp» vret Karsjön bebyggelse Hästön ö
Dunderbacken Saknas Stenhusviken vik Karsjön bebyggelse Iliansjön sjö
Eremitkapellet Saknas Sundet sund Kilen skogsparti Iljansjömossen mosse
Fyraby? Saknas Svarthov udde Klockaregården bebyggelse Iljansjön sjö
*Gillesholmen beb Svarthäll häll o. gränsmärke Klockargården bebyggelse Johannes botten kolbotten
*Gillesholmen Saknas Svarthäll häll Kolartorp, se Koltorpet bebyggelse Jakobs tose vassrugge
»gyllesholmanom», se *Gillesholmen beb Sågbäcken bäck Kolartorp bebyggelse Jordmarksudden udde
Holmen gårdar Sågviken vik Koltorpet bebyggelse Jordstorpseken ek
Holmen gd Tallholmarna uddar Kransågarstugan bebyggelse Jordstorpsstreken del av Arbogaån
Holmen förr beb? /Se Torsbäcken bäck Kustorp hmd Järnvägen skogsstig
Holmen (förr beb?, nu skattehn omfattande) holmar /Se Tosholmen skär Kustorpet bebyggelse Kalvön ö
Holmen, se Svansholm förr sätesgård Treskär holme Kvarnlyckan avs Kalvön landtunga
Iljansjö gd /Se Trollbacken terräng m. fornlämning /Se Kvarnlyckan avs Karlssonsskiftet åker
*Kingersäter Saknas Trollbäcken bäck Kyrkogården begravningsplats Karsjön sjö
Saknas Saknas Uvberget berg Käggelborg f.d. bebyggelse Karsjön sjö
Kägelholm Saknas Vagnshäll holme Käggelholm bebyggelse Karsjövägen skogsväg
Käggelholm hg Vagnshäll gränsholme Käggelholm bebyggelse Kattholmen holme
?Käggelholm hg Vagnshäll gränsmärke Käggelholm säteri Kattholmen holme
Kägelholm Saknas Waringen, se Väringen sjö Käggelholms skola skola Kattrösberget berg
Käggelholm hg Venaviken vik Kägglan f.d. bebyggelse Kattskär holme
?Käggelholm hg Väringen sjö Käggleborg bebyggelse Killingeholmen holme
?Käggelholm herrgård Väringen sjö Kägleberg, se Käggelborg f.d. bebyggelse Killingholmen holme
Käggelholm, *(Tuna) hg Väringen sjö Kärrboda tp Killingholmen betesmark
Käggelholm, *(Tuna) hg Väringen sjö Kärrboda torp Kinnekulle gruskulle
Käggelholm ö o herrgård Väringen sjö Mora bebyggelse Klockarviken vik
Kägleholm hg Väringen sjö Mora by Kofothällen berghäll
Käggelholm hg Väringen sjö Mora skola skola Koängen åker
Käggelholm hg Väringen sjö Nybergs f.d. stuga Kullhäll berghäll
Käggelholm hg Väringen sjö Nytorp avs Kullhäll, Lilla berghäll
Käggelholm hg Väringen sjö Nytorp bebyggelse Kullhäll, Stora berghäll
Käggelholm hg Väringen sjö Nyttorp, se Nytorp Saknas Kvarnvreten åker
Käggelholm hg Väringen sjö Nyttorp avs Kvarnvägen landsväg
Käggelholm hg Väringen sjö /Se Opphammar bebyggelse Kyrkviken vik
Käggelholm herrgård Väringen sjö Opphammar hmn Käggelborgabacken landsvägsbacke
Kägleholm hg Väringen sjö Opphammar, Västra f.d. torp Käggelholmsstigen landsväg
Käggelholm hg Väringen sjö Opphammar, Östra bebyggelse Käggelholmsön ö
Käggelholm hg Väringen sjö Opphammarskilen avs Käggleholmsvägen landsväg
Käggelholm hg Väringen sjö Oppla backe stuga Käggle-Tors mosse mosse
Käggelholm ö o herrgård Väringen sjö +Profossebostället f.d. bebyggelse Källmossen mosse
Käggelholm ö o herrgård Väringen sjö /Se Prästtorp bebyggelse Källstycket åker
Käggelholm ö o herrgård Väringen sjö /Se Prästtorp hmn Kärlingsmossen mosse
Käggelholm hg Ön by o. ö Prästgården hmn Kärlingsvägen skogsväg
Käggelholm hg   Raboda bebyggelse Köttholmarna holmar
Käggelholm hg   Raboda bebyggelse Larkarviken vik
Käggelholm ö o herrgård   Ringaby bebyggelse Ledspångsbacken landsvägsbacke
Kägleholm herrgård   Ringaby bebyggelse Liemannens kulle kulle
Käggelholm hg   Ringaby by +Lillbronäset näs
Käggelholm hg   Ringaby kraftstation bebyggelse Lillsjön sjö
Käggelholm hg   Ringaby Kvarn kvarntomt Lillsjön sjö
Käggelholm hg   Ringabykvarnen kvarn Logafallet skogsområde
Kägleholm ö o herrgård   Ringabykvarnen f.d. kvarn Långkärret sankmark
Kägleholm hg   Ringstorp tp Långmossarna mossar
Kägleholm hg   Ringstorp f.d. bebyggelse Länsman holme?
Kägleholm hg   Rom bebyggelse Malis stener? Saknas
Käggleholm ö o herrgård   Rom torp Malins stenar stenar
Käggelholm hg   Romatorpet torp Maskinbacken kulle
Kegellholm Saknas   Sassebo stuga Maskinskiftet åker
Käggelholm hg   Sjölunda bebyggelse Maskinodlingen åker
Kägleholm hg   Sjövik avs Mora sten flyttblock
Käggelholm hg   Skansen bebyggelse Morotahällen berghäll
Käggelholm herrgård   Skansen avs +Mossbromossen mosse
Kegleholm Saknas   Skogalund lht Mossbrosvana sankmark
Kägleholm hg   Skoglund bebyggelse Möholmen = Holmen? Saknas
Kägleholm hg   Skvallerbacken bebyggelse Möholmen udde
Käggleholm ö o herrgård   Solbacken torp Norrängen åkrar
Käggelholm hg   Sommarboda, se Sonnaboda bebyggelse Nothällen berghäll
Käggelholm hg   Sonnaboda bebyggelse Nyängen strandäng
Kägleholm hg   Stenhuset slottsruin Nyängsviken vik
Kägleholm hg   Sticklinge bebyggelse Näsbybacken kulle
Käggelholm ö o herrgård   Sticklinge hmn Oppboga Ström å
Käggelholm hg   Stickstugan lht Opphammarsberget, Västra udde
Käggelholm hg   Stickstugan stuga Opphammarsvägen byväg
Kägleholm hg   Stockholmstugan lht Oppla backe kulle
Käggleholm ö o. hrgd   Stockholmsstugan bebyggelse Ormudden udde
Saknas Saknas   Strömstorp bebyggelse Porsviken? Saknas
Kägleholm ö o herrgård   Strömstorp bebyggelse Porsviken vik
Kägleholm gårdar   Sundby bebyggelse Prästamossen mosse
Käggelholm gd   Sundby hmn Prästberget kulle
Kägleholm ö o herrgård   Sundby huvudgård gd Prästbergsvägen skogsväg
Kägleholm ö o herrgård   Sundbytorp bebyggelse Prästgårdsberget berg
Kägleholm ö o herrgård   Sundbytorp bebyggelse Prästgårdsviken vik
Kägleholm ö o herrgård   Sågarestugan bs Prästgårdsvägen byväg
Kägleholm ö o. hrgd   Sågbacken avs Pörtesviken vik
Käggleholm herrgård   Sågbacken avs Rabodlandet strandremsa
Käggelholm gods /Se   Sågen maskinsåg Rabodudden udde
Kägleholm gods /Se   Sånnaboda hmd Rabodvägen byväg
Kägleholm by /Se   Sånnaboda, se Sonnaboda bebyggelse Ramstigen stig
Kägleholm gods /Se   Söderby bebyggelse Ramstigen landsväg
Käggelholm (Kägleholm) herrgård /Se   Söderby bebyggelse Ringabymossen mosse
Mora by   Sörbybacke bebyggelse Ringabystigen landsväg
Mora by   Sörängen avs Ringabyån å
Mora by   Sörängen avs Ringsholmen holme
Mora by   Tallbacken hmd Ringsholmen holme
Mora by   Tallbacken bebyggelse Ringstorpstycket åker
Mora by   Tegelbruket bebyggelse Romaberget berg
Mora gd   Tegeltorp tp Romabäcken bäck
Mora Saknas   Tegeltorp bebyggelse Romatrapporna gångstig
Mora by   Tröskverket f.d. tröskverk Romarbergen berg
Opphammar by   Vadbromossen avs Rundstyckeslätten slät mark
Opphammar by   Verran tp Rättiks odling åker
Opphammar by /Se   Venen torp Rävens mosse mosse
Saknas Saknas   Väringsbrickan bebyggelse Rävmossen mosse
Saknas Saknas   Väringsbrickan bebyggelse Rönningen skogsmark
Presttorp bost   Åstranden avs Rönningsbacken landsvägsbacke
Presttorp bost   Åstranden avs Rönningsbäcken bäck
Ringaby gd   Åvik lht Rönningskärret sankmark
Ringaby hg   Åviken bebyggelse Rövarborgen fornlämning?
Ringaby Saknas   Ödeby kyrka kyrka Rövarborgen berg
Ringaby gd   Ödeby kyrkogård avs Salomons mosse mosse
Ringaby herrgård   Öjehorn f.d. stuga Sandgärdesgrinden f.d. landsvägsgring
Ringaby herrgård?     Sandgärdet åker
Ringaby hg     Sandgärdet åker
Ringaby hg     Signalberget berg
Ringaby hg     Skolhusviken vik
Ringaby herrgård?     Smedjebacken landsvägsbacke
Ringaby Saknas     Smedudden udde
Ringaby Saknas     Sneda fället skogsområde
Ringaby herrgård     Sonnabodavägen byväg
Ringaby herrgård     Stenbron vägsträcka
Ringaby herrgård     Stenhuslandet strandremsa
Ringaby herrgård     Stenhusviken vik
Ringaby herrgård     Stenskiftet åker
Ringaby gårdar /Se     Sticklingeflaten lokalitet
Ringaby gårdar /Se     Sticklingsviken vik
Rinkeby hg     Sticklingsviken vik
Skansen torp     Stockholmsstigen stig
*Sticklinga torp, se »stykklinga thorp» beb     Storabrobacken landsvägsbacke
Sticklinge gd     Stora bron vägsträcka
Sticklinge gård     Stora fället skogsområde
Sticklinge gd     Storaladbacken kulle
Sticklinge gd     Stora marken skogsområde
Sticklinge gård     Stora tallen tall
Sticklinge gd     Storängen åkerområde
Sticklinge gd     Stånggården inhägnad
Sticklinge gd     Sundbyviken vik
Sticklinge gd     Sundet sund
Sticklinge Saknas     Sundsbron landsvägsbro
Sticklinge by /Se     Svarthov udde
Sticklinge by /Se     Svarthäll kulle
Sticklinge by /Se     Svensfall skogsmark
Sticklinge gd /Se     Sågbäcken bäck
Sticklinge gd /Se     Sågviken vik
»Stykklinga Thorp» Saknas     Söderängen åkrar
Sundby Saknas     Söderängen åkrar
?Sundby by     Tallholmen udde
Sundby gd     Trebackalång landsvägsbacke
Sundby by     Treekbacken kulle
Sundby Saknas     Treskär skär
Sundby by     Trollbacken kulle
Sundby by     Vagnshäll ö
Sundby by     Vagnshäll ö
Saknas Saknas     Vassbron landsvägsbro
Sundby Saknas     Väringen sjö
Sundby by     Väringen sjö
Svansholmen förr sätesgård     Väringen sjö
Svansholmen f.d. sätesgård     +Väringsbrickahagen hagmark
[Swansholm] Saknas     Västerängsvägen byväg
Svansholmen förr sätesgård /Se     Åbäcken bäck
Svansholmen förr sätesgård     Ålvad, Lilla näs
Svansholmen Saknas     Ålvad, Stora näs
Svansholm (Holmen) förr sätesgård /Se     Älghörnet åker
Sånnaboda gd /Se     Öjehorn udde
Sånnaboda Saknas     Öjehornsudde udde
Sånnaboda Saknas     Öjehornsön ö
Sånnaboda Saknas     Öjehornsön ö
Sånnaboda Saknas     Ön ö
Sånnaboda? Saknas      
Sånnaboda gd /Se      
Sänneboda, se Sånneboda gd      
*Söderby Saknas      
Södherby? Saknas      
*Söderby förr by? /Se      
Söderby gods /Se      
[Torp] Saknas      
»torp» Saknas      
Thwna, se Käggelholm hg      
Tuna, se Käggelholm hg      
Tuna, se Kägleholm hg      
Tuna Saknas      
Tuna by /Se      
Tuna, se Kägleholm gods /Se      
Hwenen, Wenen Saknas      
Öja gd /Se      
Ön ö o. by      
*Ön, se Käggelholm hg      
Ön gd /Se      
Ønne, se Käggelholm hg      

  ^  

Örebro läns socknar m.m.