ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ervalla socken : Fellingsbro härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 247 Naturnamn : 133 Bebyggelsenamn : 867 Naturnamn : 316
Ervalla sn Annelund ägomark Ervalla socken sn +Abrahams hage äng
Ervalla sn Arrudviken vik Ervalla socken sn Andersas botten kolbotten
Ervalla sn Babyloni backe ägomark Ervalla socken förklaringar +Asphagen hage
Ervalla sn Besslingen sjö Ervalla socken förklaringar Avdalabacken landsvägsbacke
Ervalla sn /Se Besslingen sjö /Se Ervalla socken förklaringar Avdalagruvorna gruvor
Ervalla sn Betlehem ägomark Ervalla socken förklaringar Avdalasjön sjö
Ervalla sn Björkhagen ägomark Förkortningar förteckning Avdalsjön sjö
Ervalla sn Björklundstorp terräng Förkortningar förteckning Avdalaskogen skogsmark
Ervalla sn Björnkärret ägomark Förkortningar förteckning Avunden åker
Ervalla sn Bredalsäng ägomark Förkortningar förteckning Avundsängen äng
Ervalla sn Bulvanön terräng Förkortningar förteckning Axbergssågen f.d. såg
Ervalla sn [Byängen] äng Förkortningar förteckning Baskesynnan åkrar
Ervalla sn Bäckhagen hage Förkortningar förteckning Basketorpasynnan åkrar
Ervalla sn Dalbergstorp ägomark Ervalla sn Besslingen sjö
Ervalla sn [Dansängen] äng Elvingstorparn personnamn Besslingen sjö
Ervalla sn o. gd Dise Måsse, se Järlemossen mosse Fyr personnamn Birkene, Stora äng
Ervalla sn Disse Måsen, se Järlemossen mosse Telning personnamn +Björkbackhagarna slåttermark
Ervalla sn Djupviken vik Ervalla bäsar inbyggarbeteckning +Björkhagen åker
Ervalla sn Dyltaån å Ervalla herrar inbyggarbeteckning Björkhagen åkrar
Ervalla sn Dyltaån å gastar inbyggarbeteckning Björklundsskogen skogsmark
Ervalla sn Ervalla gruva hultar inbyggarbeteckning +Björnfallet skogsmark
Ervalla sn Ettgruvan, Avdala- gruva skräp inbyggarbeteckning Björnkärret åkrar
Ervalla Saknas Falltäppan terräng skräp inbyggarbeteckning Blanktäppan åker
Ervalla sn [Falsängen] äng tokar inbyggarbeteckning Bottlamejs ö holme
Ervalla sn Fiskön terräng Almaskog, se Almeskog Saknas Bredalsbäcken bäck
Ervalla sn [Flatabäcken] äng Almaskog hmd Bredalsvägen byväg
Ervalla sn Flingbomossen mosse Almeskog avs Bredalsäng äng
Ervalla sn Furuholmen holmen Alvik avs Bredalsängen åkrar
Ervalla sn o. gd Furuholmen holme Annelund avs +Brunnstäppan åker
Ervalla sn Fúrú näs, se Furunäs udde udde Annelund avs +Bråtet åker
Ervalla sn Furunäs Saknas Annelund lht Brännan skogsmark
Ervalla sn *Furunäset näs Annelund avs Brännerifallet bergås
Ervalla sn Furunäs udde udde Avdala gd Brännikepasset älgpass
Ervalla sn o herrgård Furunäs udde udde Avdala hmn Brötkärret skog och sankmark
Ervalla sn /Se Furunäs udde udde Avdala hållplats hållplats Brötkärrsbotten kolbotten
Ervalla sn /Se Galtakärret kärr Avdala järnvägsjord avs Byängen äng
Ervalla sn /Se Garre ägomark Axbergshammar lht Bäckers åker
Ervalla sn /Se Gruvkärret kärr Axbergshammarskvarnen kvarn Bäckfallet åker
Afdala gd Grykkilin äng Axbergskvarnen, se Tingstorps kvarn Saknas Bäckängen Saknas
Affdala Saknas Haddakärret kärr Axholm avs +Dammfallet skogsmark
Avdala gård /Se *Havergärdet Saknas /Se Axholm bebyggelse Dammhagen skog
Bakka Saknas Hålma, se Furuholmen holme Backa avs +Dammhagen slåttermark
Backa Saknas Hultatallen tall Backen gd +Dammhagsröset gränsröse
Backen gd *Håhle röse råmärke /Se Backen torp Dammkärret åker
Baggetorp Saknas [Hästhagan] äng Backen hmn Dammkärrsskogen skog
Baggetorp Saknas [Hökamyran] äng Backen avs Dansängen äng
Baggetorp gd Jan-Bengtsön terräng Backen, Västra avs Djupviken vik
Baggetorp Saknas Järlaån å Baggetorp gd Djupviken vik
Backetorp Saknas Järlemossen mosse Baggetorp hmd Drottningens spatserhäll berghäll
Backetorp Saknas Järlemossen mosse Baggetorp och Myre hmn +Dya åker
Backetorp by Järlemossen mosse Barnmorskebostället bebyggelse Dyltaån å
Berg by Karlsborg ägomark Basketorp gd Dyltaån å
Berg Saknas Karlslund terräng Basketorp hmn Dytaget dytag
Berg by *Klafstenen gränsmärke Basketorp, Lilla frälsetorp Engelska trädgården »utäga» i skogen
Berga Saknas Klockarbäcken bäck Basketorp, Lilla f.d. torp Ervallaslätten slätt
Björkebacken by Knattorpsmossen mosse Berg gd Ervallaängen äng
Björkebacken Saknas Kobetsbacken terräng Berg hmn Fempinnbotten kolbotten
Björkbacken by Kolmätarhagen hage Berga avs Femtingbotten kolbotten
Björkebacken Saknas Korpön terräng Berga lht Fiskön skogsmark
Bredal by Kråkskär holme Berget bebyggelse Flatabäcken äng
Bredal Saknas [Kyrkogärdet] äng Bergshyddan avs Flingbomossen mosse
Bredal by Källhagen ägomark Bergshyddan hmd Flingbosjön tjärn
Bresund Saknas Källtorp terräng o. ägomark Bergstorp, se Bergtorpet Saknas Flingomossen Saknas
Bresund by Käringmossen mosse Bergtorpet lht Flinkfallet åker
Bäcketorp Saknas Kärrgruvan, Avdala- gruva Betania avs +Flygarhagen åker
Bästhult gd [Ladasäternar] äng Betlehem avs Framängen äng
»clypsnæ» bebn. /Se Lillön terräng Betlehem hmd Fräkenbotten sankmark
Ervalla hg [Lislabirkin] äng Bista avs Funäs udde udde
Ervalla hgd Lysefalssiön, se Sjöbodasjön sjö Björka lht Furnäset näs
Ervalla gd Långmossen mosse Björka, se Dammtorp Saknas Furnäs udde, se Funäs udde Saknas
Ervalla gd Marieberg terräng Björka bebyggelse Furuholmen holme
Ervalla hgd Mariedal ägomark Björkbacken gd Furuholmen holme
Ervalla sn o. hrgd [Medellöpin] äng Björkbacken, se Björkholm Saknas Furunässkogen skogsmark
Ervalla hrgd o. sn [Mjölnaretegen] äng Björkbacken hmn Furunäsudden udde
Ervalla hrgd Myrfallet terräng Björkebacken, se Björkholm Saknas Furunäsviken vik
Ervalla sn o. hrgd Nynäs terräng Björkelund, se Björklund Saknas Fållabotten kolbotten
Ervalla hg /Se Näverlången göl Björketorp, se Björktorp Saknas Fållabäcken bäck
Ervalla hgd [Porshuenim] äng Björketorp gd Galgbotten kolbotten
Ervalla hg [Ringsängen] äng Björkhaga lht Galtakärret åker
Ervalla by Råsjön göl Björkhagen, Lilla avs Garre åker
Ervalla gd [Räfg...] äng Björkholm avs Garreägorna åkrar
Ervalla hg *Rävgrävorna äng /Se Björkholmen, Norra, se Björkholm Saknas Gatan väg
Ervalla herrg. och sn [Räfhällen] äng Björkholmen, Södra, se Björkholm Saknas Gatbacken landsvägsbacke
Ervalla hg Sandåsen ås Björkholmen hmd Geijerslundsskogen skogsmark
Ervalla gd o. sn Sjöbodasjön sjö Björkhult lht Glömyrabäcken, se Klysnabäcken Saknas
Ervalla herrgård o. sn Sjöbodasjön sjö Björkhyddan avs Glömyrebäcken bäck
Ervalla hg Sjölunda ägomark Björklund avs Grindbacvägen skogsväg
Ervalla hg [Skipholmen] äng Björklund lht Griparbacken landsvägsbacke
Ervalla by Skräphagen ägomark Björklunda lht Grustaget grustag
Ervalla gd Skvalbäcken bäck Björklunda avs Grytkilen äng
Ervalla gd Slättmossen mosse Björkmyra avs Gumsakäften åker
Ervalla hg Smedkärret kärr Björkmyren avs Gäddviken vik
Ervalla hg Snickarlogen loge Björktorp lht -gärdet efterled i åkernamn
Ervalla by Stora Birkene äng Björneborg lht Hagbybacken »logbacke»
Ervalla hg Storskogen skog Björneborg hmd Hagbyskogen skogsmark
Ervalla gd Storön terräng Björntorp avs -hagen efterled i namn
Ervalla hg Sundtorpgruvan gruva Björntorp hmd Halvgruvabacken landsvägsbacke
Ervalla sn o. gd Sågtorpet ägomark Borglunds soldattorp f.d. soldattorp Halvgruvesynnan äng
Ervalla hg Tingsplatsen fornlämning /Se Bredal gd Havregärdet åker
Ervalla Saknas Tingstorpmossen mosse Bredal hmn +Havretäppan åker
Ervalla hg Träkärret kärr Bredalsroten, se Lytebäcksroten Saknas Hultaskogen skogsmark
Ervalla gd o. sn Trängeröff Saknas Bredalsäng lht Hultatallen tall
Ervalla hg [Tvärängen] äng Bresund gd Hedabotten kolbotten
Ervalla hg [Tössholmen] äng Bresund by +Hittkärrskogen skog
Ervalla hg Vagnshäll holme Brolund lht Hjortron-mossen mosse
Ervalla gd o. sn Vagnshäll gränsholme Brolund bebyggelse Hopakällan källa
Ervalla hg Vagnshäll gränsmärke Brotorp avs +Hultamossen skog
Ervalla gd o. sn Valgarsmossen äng Bryggan hållplats Hästhagen äng
Ervalla hg Waringen, se Väringen sjö Bäckers bebyggelse Hästhagen åker
Ervalla hg Vikarna terräng Bäcketorp gd Hästhagskärret åker
Ervalla hg Vingsmossen mosse Bäckfallet lht Hättingbron landsvägsbro
Ervalla hg Väringen sjö Bäckfallet bebyggelse Hättingbrobäcken bäck
Ervalla herrgård Väringen sjö Bäcktorp, se Bäcketorp Saknas Hättkärrshagen skogsmark
Ervalla hg Väringen sjö Bäcktorp hmd Jerleån, se Dyltaån Saknas
Ervalla hg Väringen sjö Bäcktorp hmd Jonatansvägen väg
Ervalla herrgård Väringen sjö Bäcktorp hmn Järlemossen mosse
Ervalla sn o. hrgd. Väringen sjö Bäcktorp, Lilla, se Bäcketorp Saknas Järleån å
Ervalla hg Väringen sjö Bäcktorpsslätten lht Järleån å
Ervalla herrgård Väringen sjö Bäckängen avs +Kalhatten gränsröse
Ervalla sn o. herrgård Väringen sjö Bäckängen avs Kalvhagarna skogsmark
Ervalla hg Väringen sjö Bältorp, se Hagby Saknas Kaninholmen holme
Ervalla Saknas Väringen sjö Bästhult gd Karlsborgaberget berg
Ervalla herrgård Väringen sjö Bästhult hmn Kejsarvägen väg
Ervalla sn Väringen sjö Bästhultsmossen avs Kilsängen åker
Ervalla sn Väringen sjö Bästhultsmossen lht Klingbomossen mosse
Ervalla sn Väringen sjö Bönhuset bebyggelse +Klovstenarna stenblock
Ervalla sn Väringen sjö /Se Bönhuset bebyggelse +Klovstenarösena gränsröse
Ervalla hg /Se Väringen sjö /Se Dalby avs Klysnabäcken biflöde
*Ervalla kvarn Saknas Väringen sjö /Se Dalen avs Klysnabäcken bäck
Flåten by Västra hagen ägomark Dalen bebyggelse Klysnasynnan äng
Flåten Saknas Ålund ägomark (?) Dalen hmd Knabbaskogen skogsmark
Flåten by? [Äffotebarstegarne] äng +Dalströms torp f.d. torp Knattorp, Lilla, se Knattorp, Lilla [beb.-namn]
Flåten by Östersjömossen mosse Dammtorp avs Knösen skogshöjd
Flåten by /Se   Dylta kvarn bebyggelse Kobetsbacken björkbacke
Flåten by /Se   Ekberga avs Kolarhagen skog
Frugård Saknas   Ekeberga, se Ekberga Saknas +Kolbottenröset gränsröse
Furunäs torp   Ekeberga hmd Korpön skogsmark
[Färmansgården] Saknas   Ekeby avs Korskrogholmen, Lilla holme
*Glyminge, Glömyra? gd:ar   Ekeby avs Korskrogholmen, Stora holme
Glyminge gd /Se   Ekeby hmd Kringelkärret, Nedra åkrar
Glömyra by   Ekeby lht Kringelkärret, Övra åker
Glömyra Saknas   Ekeby bebyggelse Kringkärret åker
Glömyra by   Ekenäs bebyggelse Krokhagen åker
?Glömyra gd:ar /Se   Elvenborg lht Kråkskär terräng
Grindtorp Saknas   Elvingstorpet bebyggelse Kråkskär holme
Grindtorp by /Se   Eneborg bebyggelse Kråkön holme
Halvbacken Saknas   Eriksberg avs Kyrkgärdet äng
Halvbacken Saknas   Eriksberg lht Kyrkgärdet åkrar
Halfgrufvan by   Erikslund avs Källgärdet åkrar
Halfgrufvan Saknas   Erikslund avs Käringmossen åkrar
Halvbäcken Saknas   Erikslund hmd Ladasäternar äng
Hult by   Erikslund avs Ladhagen åker
Hult by   Ervalla gd Lassbergs hage åker
Hult by   Ervalla säteri Liljekonvaljeholmen holme
Hult by   Ervalla gård säteri Lilla bäcken bäck
Hult by   Ervallahammar, se Tingstorp Saknas Lillahagabacken landsvägsbacke
Hult by   Ervalla kyrka kyrka Lillahagabotten kolbotten
Hult Saknas   Ervalla nya kyrkogård, östra och västra avs Lilla hagen hage
Hult by?   Ervalla säteris järnvägsjord avs Lillängen åkrar
Hult by?   Ervalla säteri gods Lillängen äng
Hult by   Fallet avs Lindeåsen ås
Klysna by?   Fallet f.d. bebyggelse Lislabirkin äng
Klysna by   Fallet f.d. gd Lislafallängen äng
Klysna Saknas   Fallet, Södra, se Södra Fallet Saknas Ljusfalla triangelpunkt
Klysna by   Falltäppan avs Lyckegärdena gärden
Klysna by   Falltäppan lht Lysfallstigen skogsväg
Klysna Saknas   Fellingsbro telefonförenings centrastation Saknas Långbrogärdet åker
Södra Klysna Saknas   Flingomossen avs Långkärret skogsmark
Klysna by /Se   Flingsmossen avs Långmossen äng o. åker
Klysna, Norra o. Södra byar /Se   Flingomossen, Östra avs Lötaholmarna holmar
Klysna(n), N. o. S. byar /Se   Flinkakalles, se Sjölunda Saknas Lötängarna ängsmark
Klysna by /Se   Flåta annat namn för Flåten +Lövnäsmossen skogsmark
Klysna by /Se   Flåtagården huvudgård Mariedalstäppan åker
Klysna by /Se   Flåten gd Medellöpen äng
Kvarntorp Saknas   Flåten hmn Meijers väg skogsväg
Kvarntorp by   Framnäs avs Midsommarkällan källa
Lickstorp gd /Se   Fredriksberg avs Mjölnaretegen äng
Ljusfall by?   Fredriksberg hmd Mjölnarfallet skogsmark
Ljusfall by?   Fridhem avs Morfarskällan källa
Lycka gd   Fridhem hmd +Myra åker
Lycke gd   Fridsta avs Myresfallet skogsmark
Lycke Saknas   Fristad lht Myrshagen åker
Lycke Saknas   Frugård, se Baggetorp Saknas Nordsjön sjö
Lyckstorp Saknas   Frugård eller Myre bebyggelse Nordsjön sjö
Lyckstorp Saknas   Frugård hmd +Normanskärr äng
Lycketorp Saknas   Frugården avs Norra gärdena åkrar
Lytebäck by   Frutorp lht Norra gärdet åkrar
Lytebäck Saknas   Furnäs, se Furunäs Saknas Norrbergafallet åker
Lytebäck Saknas   Furuboda lht Norrängen åkrar
Långkärret torp   Furugård, se Baggetorp Saknas Norrängen åker
Löt by   Furunäs lht Norsebäckaholmen holme
Löt Saknas   Furunäs hmd Notbodalen dalgång
Löt by   Fyrboda avs Nygrens botten kolbotten
Måstorp Saknas   Fyrboda lht Nytorpskogen skogsmark
Nordansjö och Sjöboda Saknas   Fyrby avs +Näsgärdet åker
Norrberga Saknas   Fågelvik avs Näverlången tjärn
Nytorp Saknas   Fågelvik bebyggelse Näverlångsmossen mosse
Prästgården Saknas /Se   Geijerslund avs Oxhagen skogsmark
Puketorp by   Geijerslund hmd Oxhagen ängsmark
Rasta by   Glymyra, se Glömyra Saknas Per Jans täppa åker
Ringholmen torp   Glömyra bebyggelse Porsvenen äng
Rörkatorp Saknas   Glömyra hmn +Prästhagen äng o. skog
Rörkatorp Saknas   Granberga lht Prästvrån åker
Rörtorp Saknas   Granberga hmd Prästängen äng
Skogsberg Saknas   Granberget, se Granberga Saknas Ringholmskogen skogsmark
Storrasta Saknas   Granelund lht Ringholmvägen skogsväg
Storrasta by   Granhammar avs Ringsängen äng
Saknas Saknas   Granhult avs Råsjön sjö
Sundstorp gd   Granhult hmd Råsjön sjö
Tingstorp by   Grindtorp bebyggelse Rävberget berg
Tingstorp by   Grindtorp hmn Rävgrävarna äng
Tingstorp by   Grindtorp, Lilla, se Grindtorp Saknas Rävhällen äng
Tingstorp by   Grindtorpet, Lilla bebyggelse Rävhällen berghäll
Tingstorp by   Grindtorp, Stora, se Grindtorp Saknas Rävstenen stenhäll
Tingstorp hg   Grindtorpet, Stora bebyggelse +Rävtegen äng
Tingstorp by   Gruvbanan järnväg +Röda röset gränsröse
Tingstorp by /Se   Gruvjärnvägen järnväg Röda vägen byväg
Torpa by   Gruvspåret järnväg Röningsskogen skog
Torpa by   Grynbacken lht Rörstorpaberget skog
?Torpa by   Gröndala, se Gröndalen Saknas Sandfallet åker
Torpa by   Gröndalen avs Sandfallsbacken landsvägsbacke
?Torpa by   Grönvalls soldattorp avs Sandhagen åker
?Torpa by   Gudmunskärr avs Sjursbackarna, se Skjulsbackarna Saknas
Torpa Saknas   Gullmenskärr, se Gullmonskärr Saknas Sjöbobackarna landsvägsbackar
Torpa by?   Gullmonskärr avs Sjöbobron landsvägsbro
Torpa by   Gullmonskärr avs Sjöbobäcken bäck
Torpa by   Gunnarsberg avs Sjöbodasjön sjö
Torpa by /Se   Gunnarsberg bebyggelse Sjöbosjön, se Nordsjön Saknas
Vassa by   Gustavsberg avs Skamvrån åker
Vassa Saknas   Gustavsberg avs Skansbacken landsvägsbacke
Vasa Saknas   Gustavsberg lht Skansbron landvägsbro
Vassa by /Se   Gustavsberg bebyggelse Skansbäcken bäck
Västantorp Saknas   Gåvan lht Skeppholmen äng
Västerby gd /Se   Gärdet lht Skjulsbackarna backar
Åboda Saknas   Gärdet avs +Skomakartäppan åker
?Östanberg by   Gärdsta, se Gärdet Saknas +Skräpkärret sankmark
Östanberg Saknas   Haga avs Skvalbäcken bäck
Östanberg by   Haga lht Skvalbäcksågen såg
Östansjö Saknas   Haga bebyggelse Sköna klippan stenblock
Österrasta Saknas   Haga avs Sköndalstäppan åker
Österrasta by   Hagaberg avs Sköttkärret skogsmark
Österrasta by   Hagaberg avs Smedgölen fördjupning o. utvidgning av Dyltaån
»østra torpa» beb.   Hagaberg avs Sneda botten kolbotten
*Östhorp by el. gd   Hagaberg lht Snickartorplogen loge
Östratorp Saknas   Hagaberg avs Snickartäppan åker
*Östratorp by el. gd   Hagaberg hmd +Soldattäppan åker
*Østra Torpa ?=Torpa by   Hagaholm lht +Spjälltegarna åker
    Hagalund avs +Starkens stenar stenar (?)
    Hagalund hmd Stora bäcken bäck
    Hagatorp avs Storafallsängen äng
    Hagatorpet hmd Stora mossen mosse
    Hagby avs +Stora täppan åker o. äng
    Hagby avs Storskogen skog
    Hagby bebyggelse Storängen ängsmark
    Hagby avs Storön skog
    Hagbybacken bebyggelse (?)Stuthagen åker o. slåtter
    Hagen, Östra lht +Stängseln skogsmark
    Hallbacken, se Halvbacken Saknas Sundtorpgruvorna gruvor
    Halvbacken gd Sundtorpvägen byväg
    Halvbacken hmn +Svagärdet åker
    Halvgruva(n) gd Svartån å
    Halvgruvan hmn Svavelkisgruva gruva
    Hammarskogen lht Synnan åkrar
    Handelsboden lht Synnan äng
    Hjalmarsberg avs Sågdammen damm
    Hjalmarsberg avs Sågen f.d. såg
    Holmen lht +Södra fallet åker
    Holmen lht Sörängen åker
    Hult gd +Tallhagarna åker
    Hult by Telningsbacken landsvägsbacke
    Hult, Södra, se Jerika Saknas Tingstorpmossen mosse
    Hult, Södra hmd +Tomtbacken odlingsmark
    Hult, Övre hmd Torpa mosse mosse
    Hulta roten rote Torvmossen mosse
    Humlegård avs Trebottenkärret sankmark
    Husartorpet bebyggelse Trehörningen Saknas
    Husartorpet f.d. torp Trekanten Saknas
    Husartorpet bebyggelse Trinda täppan åker
    Hyddan avs Träkärret sankmark
    Hällby avs Trängeröv äng
    Hällby hmd Tröskverket f.d. tröskverk
    Hälltorpet avs +Tvibyteängen äng
    Hästhagen jord Tvillingbottnarna kolbottnar
    Hästhagen avs Tvärängen äng
    Hästhagen hmd Tössholmen äng
    Hästhagen avs Ulvsjön sjöhål
    Höglunda avs +Utskogen skog
    Höglunda bebyggelse +Utängen äng
    Högmyran, se Lytebäckstorp Saknas Vagnshäll [holme l. skär]
    Högås bebyggelse Vagnshäll holme
    Hökmyra, se Lytebäckstorp Saknas Valgardsmossen äng
    Hökmyren hmd Vargbotten kolbotten
    Ivarstorp lht +Vassakärret sankmark
    Jeriko avs Vassmossen åkrar
    Jeriko bebyggelse Vassängsvägen väg
    Jerle torfaktiebolag avs Vedevågsvägen landsväg
    Johannelund, se Johanneslund Saknas Väringen sjö
    Johannelund lht Väringen sjö
    Johannesborg avs Åbobron landsvägsbro
    Johanneslund avs Åholmarna holmar
    Johanneslund bebyggelse Åkroken del av Dyltaån
    Johanneslund bebyggelse Ålan sjöhål
    Johannislund, se Johanneslund Saknas Åland, se Ålan Saknas
    Järle järnvägsstation avs Ålandsmossen mosse
    Järlelund lht Ångbron landsvägsbro
    Järle station hållplats Åtorpabäcken bäck
    Järnvägsplanet Lycke avs Äffateburstegarna äng
    Järnvägsplanet Löt avs Ängarna ängsmark
    Järnvägsplanet Tingstorp avs -ängen efterled i namn
    Järnvägsplanet Torpa avs +Ängskogen skogsmark
    Kalvhagen bebyggelse +Ärttäppan åker
    Kanaan, se Kanada Saknas Öbergs hage åker
    Kanan avs +Öppna marken skog o. berg
    Kanada avs Östakärret sankmark
    Karlsberg avs Österrastaskogen skog
    Karlsberg avs Östra mossen åker
    Karlsberg avs  
    Karlsberg avs  
    Karlsberg avs  
    Karlsberg hmd  
    Karlsborg, se Karlsberg Saknas  
    Karlsborg avs  
    Karlsborg avs  
    Karlsdal avs  
    Karlslund lht  
    Karlslund avs  
    Karlslund avs  
    Karlslund avs  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlstorp avs  
    Karlstorp avs  
    Kilarna bebyggelse  
    Kilen avs  
    Klevanderstorp bebyggelse  
    Klockarbostället bebyggelse  
    Klockaregården avs  
    Klockaregården lht  
    Klockargården hmn  
    Klockarjorden klockarboställe  
    Klysna handelsbod avs  
    Klysna byar  
    Klysna missionshus avs  
    Klysna missionshus avs  
    Klysna, Norra bebyggelse  
    Klysna, Norra by  
    Klysna, Södra bebyggelse  
    Klysna, Södra by  
    Klysna skolhustomt avs  
    Knattorp bebyggelse  
    Knattorp by  
    Knattorp, Lilla avs  
    Knattorp, Lilla avs  
    Knektbostället f.d. soldattorp  
    Knutsberg avs  
    Knutsberg lht  
    Knutsberg avs  
    Kohagen, se Kullen Saknas  
    Kohagen bebyggelser  
    Kohagen torp  
    Kolmätartorp f.d. bebyggelse  
    Komministerboställe bebyggelse  
    Kristinelund lht  
    Kristinelund lht  
    Krogen lht  
    Kruttorpet lht  
    Kruttorpet bebyggelse  
    Kullen lht  
    Kullen avs  
    Kullen hmd  
    Kullen bebyggelse  
    Kungsbrobacka avs  
    Kvarnfallet avs  
    Kvarnfallet hmd  
    Kvarntorp gd  
    Kvarntorp hmn  
    Kvarntorpsroten rote  
    Kyrkogården jordlägenhet  
    Källtorp lht  
    Källtorp avs  
    Källtorp lht  
    Källtorp hmd  
    Latorp avs  
    Latorp bebyggelse  
    Lekstorp, se Lickstorp hmn  
    Lickstorp, se Lyckstorp Saknas  
    Lickstorp hmn  
    Liljedal, se Liljendal Saknas  
    Liljedal lht  
    Liljedal avs  
    Liljendal avs  
    Liljendal lht  
    Lilla Norrby avs  
    Lillängen avs  
    Lillängen avs  
    Lillängen bebyggelse  
    Lillängen lht  
    Lillängshagen avs  
    Lintäppan lht  
    Lintäppan bebyggelse  
    Lixtorp, se Lyckstorp Saknas  
    Ljusfall bebyggelse  
    Ljusfall by  
    London avs  
    London f.d. bebyggelse  
    Lottastugan stuga  
    Loviselund, se Loviselund (Hästhagen) Saknas  
    Loviselund avs  
    Loviselund avs  
    Loviselund lht  
    Loviselund lht  
    Lovlund, se Lunds skolhus Saknas  
    Lugnet lht  
    Lugnet avs  
    Lugnet hmd  
    Lund avs  
    Lund hmd  
    Lundbacka, se Lundbacken Saknas  
    Lundbacka hmd  
    Lundbacken avs  
    Lundby avs  
    Lundby hmd  
    Lunds skolhus avs  
    Lundstorp avs  
    Lycke bebyggelse  
    Lycke hmn  
    Lycke bebyggelse  
    Lyckstorp bebyggelse  
    Lyckstorp, se Lickstorp hmn  
    Lysfalla, se Ljusfall Saknas  
    Lysfalla by  
    Lysfalla dytag avs  
    Lysfalla grustag avs  
    Lytebäck bebyggelse  
    Lytebäcksroten rote  
    Lytebäckstorp el. Högmyran bebyggelse  
    Lyttebäck, se Lytebäck Saknas  
    Lyttebäck hmn  
    Lyttebäckstorp, se Lytebäckstorp Saknas  
    Lyttebäckstorp bebyggelse  
    Långkärret avs  
    Långkärret torp  
    Långmossen avs  
    Långmossen torp  
    Löt bebyggelse  
    Löt, Nedra, se Löt, Nedre Saknas  
    Löt, Nedre binamn pp Löt och lht  
    Löt, Övra, se Löt, Övre Saknas  
    Löt, Övre binamn på Löt  
    Löt by  
    Löt bebyggelse  
    Löt bebyggelse  
    +Lötarne hmd  
    Löten gd  
    Löts järnvägsområde avs  
    Lövlund, se Lunds skolhus Saknas  
    Lövlund avs  
    Lövsta avs  
    Lövsta lht  
    Lövsta bebyggelse  
    Majtorp lht  
    Malmby lht  
    Malmby hmd  
    Malmen, se Malmby Saknas  
    Malmen hmd  
    Marieberg lht  
    Mariedal avs  
    Mariedal hmd  
    Marielund avs  
    Marielund avs  
    Marielund avs  
    Marielund avs  
    Marielund lht  
    Matildelund lht  
    Mellangården hmd  
    Mellangåren hmd  
    Milton, se Nilton Saknas  
    Milton lht  
    Mjölnargården avs  
    Mossen hmn  
    Mossen bebyggelse  
    Mosstorp, se Mossen Saknas  
    Mosstorp hmn  
    Myra, se Frugård eller Myre Saknas  
    Myre, se Frugård eller Myre och Baggetorp Saknas  
    Myre hmd  
    Myrefallet hmd  
    Myrfallet avs  
    Myrshagen, se Norrby Saknas  
    Myrtorpet avs  
    Nabben lht  
    Nabben bebyggelse  
    Nedre Löt, se Löt, Nedre Saknas  
    Nilton avs  
    Nordansjö och Sjöboda bebyggelse  
    Nordansjö hmd  
    Nordansjö och Sjöboda hmn  
    Nordansjö, Lilla avs  
    Nordansjö, Lilla avs  
    Norlund avs  
    Norlund hmd  
    Norlund avs  
    Norra gården, se Tingstorp Saknas  
    Norra gården gd  
    Norra gården hmd  
    Norra latten hmd  
    Norrbacka lht  
    Norrbacka bebyggelse  
    Norrberga bebyggelse  
    Norrberga hmn  
    Norrby lht  
    Norrby f.d. knektboställe  
    Norrby, Lilla lht  
    Norrby, Lilla bebyggelse  
    Norrbylund avs  
    Norrbylund hmd  
    Norrklysna, se Klysna, Norra Saknas  
    Norr-Klysna by  
    Norrklysna-roten rote  
    Norrängen, se Latorp Saknas  
    Norrängen avs  
    Norrängen hmd  
    Norrängen, Södra avs  
    Nyberget avs  
    Nyberget bebyggelse  
    Nyboda avs  
    Nyboda hmd  
    Nyborg lht  
    Nyborg bebyggelse  
    Nybygget lht  
    Nybygget avs  
    Nybygget bebyggelse  
    Nybygget hmd  
    Nyhem avs  
    Nylandet lht  
    Nylandet bebyggelse  
    Nylunda avs  
    Nylunda avs  
    Nylunda hmd  
    Nynäs avs  
    Nynäs hmd  
    Nytorp bebyggelse  
    Nytorp hmn  
    Nyvalla lht  
    Nyvalla bebyggelse  
    Olovsborg lht  
    Oxhagen lht  
    Oxhagen bebyggelse  
    Paris avs  
    Paris f.d. bebyggelse  
    Parken avs  
    Persberg lht  
    Petersberg avs  
    Petersberg torp  
    Pettersberg avs  
    Pettersburg avs  
    Plommonskogen bebyggelse  
    Prästgården annat namn på Berg  
    Prästgården hmd  
    Puketorp bebyggelse  
    Puketorp hmn  
    Puktorp, se Puketorp Saknas  
    Pumphuset bebyggelse  
    Pärslund, se Trekanten Saknas  
    Resta avs  
    Ringholmen avs el. gd  
    Ringholmen hmd  
    Rosendal avs  
    Rosendal avs  
    Rosendal lht  
    Rosendal hmd  
    Rosenlund avs  
    Rosenlund hmd  
    Rosta avs  
    Rosta lht  
    Rörstorp bebyggelse  
    Rörstorpabergen avs  
    Rörstorps soldattorp avs  
    +Rörstorpategen avs  
    Rösstorp hmn  
    Röstorp, se Rörstorp Saknas  
    Sabbatsberg avs  
    Sabbatsberg avs  
    Sandbacken lht  
    Sandtorp, se Sundetorp Saknas  
    Sandtorp hmn  
    Sandåsen avs  
    Sandåsen torp  
    Sjöboda, se Nordansjö och Sjöboda Saknas  
    Sjöboda hmd  
    Sjöboden, se Nordansjö och Sjöboda Saknas  
    Sjöfallet, Lilla avs  
    Sjöfallet avs  
    Sjöfallet hmd  
    Sjöfallet, Lilla avs  
    Sjölunda avs  
    Sjölunda avs  
    Sjölunda bebyggelse  
    Sjölunda lht  
    Sjöstugan Saknas  
    Skansen avs  
    Skansen avs  
    Skogaholm avs  
    Skogaholm lht  
    Skogalind lht  
    Skogalund, se Skogslund Saknas  
    Skogslund avs  
    Skoglund lht  
    Skoglunda avs  
    Skoglunda lht  
    Skogsberg bebyggelse  
    Skogsberg hmn  
    Skogsberg, Lilla lht  
    Skogsberg, Lilla avs  
    Skogshall lht  
    Skogshall bebyggelse  
    Skogshall bebyggelse  
    Skogshyddan avs  
    Skogskilen lht  
    Skogskilen hmd  
    Skogskullen lht  
    Skogslund lht  
    Skogslunda, se Skoglunda Saknas  
    Skogstorp avs  
    Skogstorp bebyggelse  
    Skogstorp avs  
    Skogstorp hmd  
    Skogsängen avs  
    Skolan bebyggelse  
    Skolan bebyggelse  
    Skräphagen avs  
    Skräphagen gård  
    Skvalbäcken bebyggelse  
    Sköndal avs  
    Sköndal hmd  
    Smedby avs  
    Smedstorp avs  
    Smedstorp hmd  
    Smedvreten, se Mjölnargården Saknas  
    Smedvreten bebyggelse  
    Snickartorp, se Snickaretorpet Saknas  
    Snickaretorpet utgård  
    Snickartorpet f.d. torp  
    Sofieberg lht  
    Solbacken avs  
    Solbacken lht  
    Solberga lht  
    Solberga lht  
    Solberga hmd  
    Soldattorpet, se 7 Edeby Saknas  
    Soldattorpet avs  
    +Soldattorpet f.d. bebyggelse  
    Soldattorpet torp  
    Solhem lht  
    Sparreholm avs  
    Sparreholm lht  
    Starks soldattorp avs  
    Stationen hållplats  
    Stationsvägen lht  
    Statstugor bebyggelse  
    Stenbo avs  
    Stenbo avs  
    Stenbo torp  
    Stenbo f.d. soldattorp  
    Stenerkers, se Erikslund Saknas  
    Stenhagen lht  
    Stenhagen hmd  
    Stensbo avs  
    Stensbro avs  
    Stenshagen, se Särlunda Saknas  
    Stenshagen bebyggelse  
    Stensnäs avs  
    Stensnäs avs  
    Stensta avs  
    Stenstorp avs  
    Stenstorp lht  
    Stensta lht  
    Stentorp avs  
    Stentorp hmd  
    Storrasta bebyggelse  
    Storrasta hmn  
    Storrasta soldattorp avs  
    Storrasten, se Storrasta Saknas  
    Storskogen, se Höglunda Saknas  
    Storskogen lhter  
    Storskogen avs  
    Storskogen skogsmark  
    Storskogen avs  
    Stuthagen, se Stenhagen Saknas  
    Stålugnen, se Stålugnsgärdet Saknas  
    Stålugnen lht  
    Stålugnsgärdet avs  
    Stålugnsgärdet lht  
    Stånggården avs  
    Stånggården lht  
    Sundby, se Smedby Saknas  
    Sundby hmd  
    Sundetorp bebyggelse  
    Sundtorp, se Sundetorp Saknas  
    Sundtorp hmn  
    Svalboda bebyggelse  
    Svalhagen eller Nyberget avs  
    Svalhagen, se Nyberget, Karlsberg Saknas  
    Svalhagen, se Hagaberg l. Petersberg Saknas  
    Svalhagen bebyggelse  
    Svalängen lht  
    Svalängen gd  
    Sveaborg avs  
    Sveaborg hmd  
    Synnängen avs  
    Sågstugan lht  
    Sågstugan bebyggelse  
    Sågstugutorpet lht  
    Särlunda avs  
    Södra Fallet lht  
    Södra gården gd  
    Södra gärdet gd  
    Södra latten hmd  
    Sörberga avs  
    Sörberga bebyggelse  
    Sörberget lht  
    Sörby avs  
    Sörby hmd  
    Sörbylund avs  
    Sörbylund avs  
    Sörklysna, se Klysna, Södra Saknas  
    Sör-Klysna by  
    Sörlunda, se Särlunda Saknas  
    Tallhagen, se Östanlund Saknas  
    Tallhagen bebyggelse  
    Tegelbruket lht  
    Tegelbruket f.d. tegelbruk  
    Tegelbruket bebyggelse  
    Tegelverket f.d. tegelbruk  
    Tomtebo avs  
    Tingstorp bebyggelse  
    Tingstorp, se Mjölnargården Saknas  
    Tingstorp by  
    Tingstorp bebyggelse  
    Tingstorp bebyggelse  
    Tingstorpshammar lht  
    Tingstorps järnvägsområde avs  
    Tingstorps kvarn kvarn  
    Tingstorps kvarngård hmd  
    Tingstorpsroten rote  
    Tomtebo villa  
    Tomtebo avs  
    Torpa bebyggelse  
    Torpa by  
    Torpa bebyggelse  
    Torpa banvaktsområde lht  
    Torpa mosse, se Torpamossen Saknas  
    Torpamossen avs  
    Torpamossen avs  
    Torpmossen, se Torpamossen Saknas  
    Torpsmossen, se Torpamossen Saknas  
    Torpstugan lht  
    Torvströfabriken avs  
    Torvströfabriken bebyggelse  
    Trehörningen lht  
    Trehörningen lht  
    Trekanten avs  
    Trekanten avs  
    Trekanten avs  
    Trekanten bebyggelse  
    Tuppenhov lht  
    Tuppenhov bebyggelse  
    Vallaholm avs  
    Vallaholm avs  
    Vallby avs  
    Vallby hmd  
    Vallkullan lht  
    Vassa bebyggelse  
    Vassa by  
    Vassa, Norra lht  
    Vassa, Norra torp  
    Vassängen lhter  
    Vassängen avs  
    Vilan avs  
    Vilan avs  
    Wattenuppfordringsverk bebyggelse  
    Värnsta avs  
    Vässlingsbyholm bebyggelse  
    Vässtorp, se Västantorp Saknas  
    Västa-, se Västan- Saknas  
    Västanberg avs  
    Västanberg hmd  
    Västanmarken, se Västmarken Saknas  
    Västantorp gd  
    Västantorp hmn  
    Västerby avs  
    Västerby hmd  
    Västmarken avs  
    Västmarken hmd  
    Västra backen, se Backen, Västra Saknas  
    Västra Backen avs  
    Västra Hagen avs  
    Västtorp hmn  
    Åboda bebyggelse  
    Åboda hmn  
    Åboda, Lilla torp  
    Åboda, Lilla bebyggelse  
    Åby avs  
    Åby avs  
    Åkerby avs  
    Åkerby hmd  
    Ålund avs  
    Ålund hmd  
    Ålunda avs  
    Ålunda avs  
    Ån gd  
    Åsgärdet gd  
    Åsta avs  
    Åsta avs  
    Åsätter avs  
    Åsätter hmd  
    Åtorp avs  
    Åtorp avs  
    Åtorpet, se Åtorp Saknas  
    Åtorpet bebyggelse  
    Åvik avs  
    Älgtorpet bebyggelse  
    Älgåsen lht  
    Älvenberg avs  
    Älvenborg lht  
    Ängby avs  
    Ängby hmd  
    Ängbylund avs  
    Ängbylund avs  
    Ängbylund, Lilla bebyggelse  
    Ängen avs  
    Ängholmen avs  
    Ängkärret lht  
    Ängkärret hmd  
    Ängsholmen bebyggelse  
    Ängsholmen avs  
    Ängslätt avs  
    (Ängstorp) avs  
    Ängstorp, se Norrby Saknas  
    Ängstorp gd  
    Ärvalla, se Ervalla Saknas  
    Östa lht  
    Öste-, se Östan- Saknas  
    Östalund bebyggelse  
    Östanberg bebyggelse  
    Östanberg hmn  
    Östanberg, Lilla avs  
    Östanby avs  
    Östanby hmd  
    Östanlid lht  
    Östanlund avs  
    Östansjö bebyggelse  
    Östansjö hmn  
    Österliden avs  
    Österrasta bebyggelse  
    Österrasta hmn  
    Österäng avs  
    Österängen, se Österäng Saknas  
    Österängen lht  
    Östra gården hmd  
    Östra hagen, se Hagen, Östra Saknas  
    Östra Hagen bebyggelse  
    +Östra kärret sankmark  
    Östra mossen avs  
    Östra roten rote  
    Övre Löt, se Löt, Övre Saknas  

  ^  

Örebro läns socknar m.m.