ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nora socken : Nora och Hjulsjö härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 542 Naturnamn : 1280 Bebyggelsenamn : 2238 Naturnamn : 2876
Nora landsförsamling Abborrtjärnen tjärn Nora socken sn Nummerförteckning förteckning
Nora landsförsamling Abborrtjärnen tjärn Nora socken sn Nummerförteckning förteckning
Nora landsförsamling Abborrtjärnen sjö /Se Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Nora landsförs. landsförsamling Abborrtjärnsbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Nora sn Alntorpsviken vik Nummerförteckning förteckning Abborrtjärn tjärn
Nora sn Alntorpsö ö Nummerförteckning förteckning Abborrtjärn tjärn
Nora sn Alntorpsö ö(?) Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen tjärn
?Nora lfs Amboberget berg Nummerförteckning förteckning Abborratjärnen tjärn
?Nora sn Ambomossen mosse Nummerförteckning förteckning Adelstalpet stup
Nora landsk. Ambomossen mosse Nummerförteckning förteckning Alabamahjulet malmhiss
Nora sn? Ambomossen mosse Nummerförteckning förteckning Albanabacken backe
Nora landsförsamling Siön Ampten, se Ämten sjö Nummerförteckning förteckning Albertgruvan gruva
Nora sn Annikatorpet terräng Nummerförteckning förteckning Albertgruvan gruva
Nora sn Arkabäcken bäck Nummerförteckning förteckning Algruvan gruva
Nora sn Arntorpabäcken bäck Nummerförteckning förteckning Algruvan gruva
Nora socken Asbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Alkvretten åker
Nora sn Asmossen mosse Nummerförteckning förteckning Allansbotten kolbotten
Nora landskommun sn Babbas hål terräng(?) Nummerförteckning förteckning Allén uppfartsväg
Nora sn Baggstenarna grund Nummerförteckning förteckning Allén uppfartsväg
Nora sn Baggtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Allmänningsfallet fall
Nora sn Baggtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Allmänningsgruvan gruva
Nora landsförs. landsförsamling Baldershage hage Nummerförteckning förteckning Allmänningsgruvorna gruvor
Nora sn Balkgruvan gruva /Se Nummerförteckning förteckning Allmänningsgruvorna gruvor
Nora sn Bahl siön, se Bälgsjön sjö Nummerförteckning förteckning Allmänningsmossen mosse
Nora socken sn ?Barktjärnen o. Lubbtjärnen tjärnar Nummerförteckning förteckning Allmänningsvägen körväg
Nora sn Backtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Alntorpsmossen mosse
Nora sn Barktorpet terräng Nummerförteckning förteckning Alntorpsnäset, se Näset udde
Nora landsförsamling Barktorpmossen mosse Nummerförteckning förteckning Alntorpsnäset näs
Nora sn Barthelsons ort gruvgång /Se Nummerförteckning förteckning Alntorpsviken vik
Nora sn Bastnäsviken vik Nummerförteckning förteckning Alntorpsviken vik
Nora landsförs. landsförsamling Bengtstorps Öken skogsmark /Se Nummerförteckning förteckning Alntorp, se Alntopsö ö
Nora sn Berghagen terräng Nummerförteckning förteckning Alntorpsö ö
Nora sn Bergiamossen mosse Nummerförteckning förteckning Alntorps ö ö
Nora sn o. bergslag Bergmästaregruvan gruva /Se Upplysningar förteckning Alntorpsö ö
Nora landsförs. landsförsamling Bergmästaremossen mosse Upplysningar förteckning Alsnåret, se Noraskog Saknas
Nora socken sn *Bergstorps Öken skogsmark /Se Upplysningar förteckning Amandas backe landsvägsbacke
Nora sn Björkåsbäcken bäck Upplysningar förteckning Amandas backe landsvägsbacke
Nora sn Björkåsen ås Upplysningar förteckning Amboberget berg
Nora bergslag och sn Björkåsviken vik Upplysningar förteckning Amboberget höjd
Nora sn Björnabergen berg Upplysningar förteckning Ambobergsmossen mosse
Nora stad och sn Björnaberget berg Upplysningar förteckning Ambohöjden berg
Nora sn Björnamossen mosse Nora sn förteckning Ambohöjden höjd
Nora blg o. sn Björnamossen mosse /Se Nora socken sn Ambomossen mosse
Nora blg o. sn Björnbyåsen ås Nora socken sn Ambomossen mosse
Nora sn o. blg Björngölen sankmark Nora socken sn Andersaforsen fors
Nora sn o. blg Björnkulholmen holme Nora socken sn Andersaforsen fors
Nora blg o. sn Björnkällan källa(?) Nora socken sn Andersforsen fors
Nora sn /Se Björnmosseberg Saknas Nora socken sn Andersaforsen fors
Nora sn /Se Blankafors terräng Nora socken sn Andra botten kolbotten
Nora bergslag /Se Blanka forsen fors Nora socken sn Andra botten kolbotten
Nora stad, landskommun /Se Blanka gruva Nora socken sn Andra botten kolbotten
Nora socken sn /Se Blanka udden udde Nora socken sn Annagruvan gruva
Afdala, se Finnån Saknas Blexbergs damsjö Saknas Nora socken sn Annagruvan gruva
Allmänningstorpet hus Blexbergsviken vik Nora Bergsförsamling sn Annickmossen mosse
Allmänningtorpet torp /Se Blåkulla kulle Nora Bergslag sn Arkabäcken bäck
*Almestorp torp Boaholmarna ögrupp laggar inbyggarbeteckning Arkvretten åker
Alntorp by Boaudden udde laggar inbyggarbeteckning Arntorpabäcken bäck
Alntorp by? Bockaviken vik möss inbyggarbeteckning Asbäckafallet fall
Alntorp by o. ö Bockholmarna ögrupp Norasockensgaltar inbyggarbeteckning Asbäcken bäck
Alntorp by Bockholmen holme Stadrapinnar inbyggarbeteckning Asbäcken bäck
Alntorp by Bohyttebäcken bäck Åsaskavar inbyggarbeteckning Askhagen hage
Alntorp by Bohyttedammen sankmark grvp gruvpapper Askskogsön skogsdunge
Alntorp by Bohyttemossen mosse Alfallet bs Aspbotten kolbotten
Alntorp by Bohytteviken vik Allmänningstorpet torp Babbes hål sänka i skogen
*Alntorp, Alntorps ö gård Bomansviken vik Allmänningstorpet torp Balkgruvan gruva
Alntorp by Bommen terräng Allmänningstorpet lht Balkgruvan gruva
Alntorp by *Bondbyforsen fors Almedal bebyggelse Banbron, se Järlebron Saknas
Alntorps ö Saknas Bondegrufvan, se Dalsrlsberget Saknas Allmänningstorpet torp Bangrenen terräng
Alntorps ö Saknas Bondkyrkan udde Alntorp bebyggelse Bangrinden grind
Alsnåret, se även Noraskog gård /Se Bondyfallet vattenfall Alntorp by Banmossen, se Paradismossen Saknas
Backegården Saknas Bornsälven å Alntorp gd Barktjärnen tjärn
Bastnäs gd Bornsälven älv Alntorpsö lht Barktorpmossen mosse
Bastnäs gd Bottnen terräng Alntorps ö, se Ön Saknas Barktorpsbacken backe
Bastnäs gd Brakbergsåsen ås /Se Alntorpsö gd Barkåsbacken backe
Belgsjöbodar by Brandön ö Altuna lht Bartelssons ort ort
Bergsjöbodar by Braskberget berg Amandas lht Bastebacken öppen plats
Belgsjöbodar by Brattaberget berg Anderslund Saknas Bastnäset näs
Belgsjöbodar by Broktjärnen tjärn Anderstorp torp Bastnäset näs
Belgsjöbodar by Broktjärnshålorna mosse /Se Anderstorp lht Bastnäsgruvan gruva
Bälgsjöbodar gd:ar /Se Bromsatorp terräng o. ägomark Anketorp, se Annicketorp Saknas Bastnäsgruvan, Lilla gruva
Bergsäng gd Brotjärnen sjö /Se Anneberg lht Bastnäsgruvan, Lilla gruva
Bergsäng gd Broreten Saknas Anneberg lht Bastnäsgruvan, Stora gruva
Bergsäng gd Brännan terräng Annebergsängen lht Bastnäsgruvan, Stora gruva
Bergsäng gd Brännan terräng Annebo lht Bastnäsgruvorna gruvor
Bialite lönnkrog /Se Bränneriet terräng Annelund lht Bastnäsgruvorna gruvor
Blexberg, Blixberg? by Bränntorvsmossen mosse »Annelund» lht Bastnäsviken vik
Blexberg, Blixberg? by Bränningen terräng Annelund lht Bastnäsviken vik
Blexberg, Blixberg by Bränningen sjöområde /Se Annelund torp Bastutäppan potatisåker
Blexberg by Brännvinsdalen dal Annelund lht Batavia ort
Blexberg by Bröstorp triangelpunkt Annelund lht Belgsjöhedarna höjder
Blexberg by Bröstorpsberget berg Annelund lht Belgsjön sjö
Blexberg by Bröstorpsnäset udde Annelund lht Benveden terräng
Blexberg by Bullerviken vik Annevik lht Bergagruvan gruva
Blexberg by? Busboudden udde Annicketorp lht Bergagruvan gruva
Blexberg by Bushagen ägomark Annorlunda lht Bergavreten åker
Blexberg by Bålfallet, Nedre terräng Apeltry torp Berget kil
Blexberg by /Se Bånghagabäcken bäck Apeltry lht Berghagen beteshage
Blexbergstorp gd Bäckaskog ägomark Apeltry lht Berghagen hage
Blexbergstorp gd Bäckdalen dalgång Arla lht Berghagen terräng
Blexbergstorp gd *Bäckebergsröset gränsmärke Arntorp lht Berghällen berg
»Bodö» bebyggelse Bäckhagen terräng Arntorp lht Bergkärret kärr
Bomanshyttan Saknas Bäckviken vik Arntorp torp Bergmanshage hage
Bomanshyttan gd Bäckängen äng Arntorp avs Bergmans hage hage
Bomanshyttan gd Bählsiön, se Bälgsjön sjö Asbotorp lht Bergmästaregruvan gruva
Bomanshyttan gd Bälgsjöhedarna skogsmark Asphagen lht Bergmästargruvan gruva
Bondeborn by Bälgsjön sjö Asplunda lht Bergsängsbacken landsvägsbacke
Bondeborn by Bälgsjön sjö August Ers´ torpet torp Bergsängsbacken landsvägsbacke
Bondebyn by Bälgsjön sjö Backagården lht Bergsängsbäcken, se Gyttorpsbäcken Saknas
Bondebyn by Bergsjön Saknas Backagården avs Bergsängsnäset näs
Bondebyn by Bälgsjön sjö Backatorp lht Bergsängsparken hage
Bondebyn by Bergsjön sjö Backen lht Bergsängsviken vik
Bondebyn by Belgsjön sjö Backen torp Bergsängsviken, Norra vik
Bondeborn by Bälgsjön sjö Backen torp Bergsängsviken, Södra vik
Bondborn by /Se Bälgsjön sjö Backetorp lht Bergsängsån å
Bondebyn by Bälgsjön sjö Backhällshagen torp Bergtjärn tjärn
Bondebyn by Bälgsjön sjö /Se Backstugan lht Betaniabacken backe
Bondebyn by Bälgsjön sjö Backtorp torp Bimmens botten kolbotten
Bondebyn by /Se BällSiön, se Bälgsjön sjö Baldershage ödetorp Björkegruvan, Gamla m.fl. se Björkgruvan Saknas
Born by Bälsiön, se Bälgsjön sjö Baldershage lht Björkgruvan gruva
?Born by Dagsmosse mosse Bangärdet lht Björkgruvan gruva
Born by Dalfallet terräng Baracken lht Björkhagen beteshage
Born by Dalskogsbäcken bäck Baracken lht Björkhagen hage
Born by? Dammen damm? Barktorpet torp Björklundsbacken landsvägsbacke
Born by Dammgruvorna gruva /Se Bastetorpet torp Björkåsabacken backe
Born by Dammhagaberget berg Bastetorpet lht Björkåsbacken landsvägsbacke
Born by Dammhagen ägomark Bastnäs bebyggelse Björkåsen ås
Born by /Se Damm-mossen mosse Bastnäs by Björkåsen ås
Broatorp Saknas Damm-mossen mosse Bastnäs gd Björkåsviken vik
Broatorp Saknas Damm-mossen mosse Bastutorpet, se Bastetorpet Saknas Björnabergen berg
Bröstorp by Dammossen Saknas Bellsjöbodar kuggeqvarn kvarn Björnabergen berg
Bröstorp by Damm-mossen mosse Belsjöbodar Saknas Björnadalen dal
Bröstorp by Dammossen mosse Belgsjöbodar by Björnadalen dal
Bröstorp by Dammossen mosse Bengtstorp lht Björnamossen mosse
Bröstorp by Dammsjöhöjden triangelpunkt Bengtatorp torp Björnamossen mosse
Bröstorp by Dammsjön sjö Bengtatorp lht Björnaåsen ås
Bröstorp by Dammsjön sjö Bengtstorp, se Bengtatorp Saknas Björnaåsen höjd
Bröstorp by Dammsjön sjö Bergagruvan lht Björnbydalen dal
Bröstorp by Dammsjön sjö Bergatorp lhter Björnbyåsar, se Björnaåsen Saknas
Bröstorp by Dammsjön sjö Bergatorpet gd Björnbyåsar berg
Bröstorp by Dammsjön sjö Berget lht Björnbyåsen ås
Buskarna Saknas Dammsjön sjö Berget torp Björngölen mosse
Dammängsmossen torp? Dammsjön sjö Berget lht Björngölen tjärn
Djupvassen Saknas Dammsjön sjö Berget torp Björnidet gryt med stenblock
Domaregården gård /Se Dammsjön sjö Berghagen lht Björnmossen mosse
Emtaboda gård /Se Dammsjön sjö Berghagen lht Björnmossen mosse
Emtaboda gd /Se Dammsjön sjö Berghagen lht Björnåsen ås
Fibbehyttan Saknas (Öv.) Dammsjön sjö Bergkullen lht Björnåsen ås
Fibbehyttan Saknas Dammsjön sjö Bergkärrshagen torp Björnåsen ås
Fibbhyttan Saknas (Öv.) Dammsjön sjö Bergkärrshagen lht Björnåsmossen mosse
Fibbhyttan Saknas (Öv.) Dammsjön sjö Bergmästargården hmd Bladtjärn tjärn
Fibbhyttan Saknas Damsjön Saknas Bergsfogdens torp Bladtjärn tjärn
Fibbhyttan Saknas Damsjön Saknas Bergsgården Saknas Bladtjärnsmossen mosse
Fibbhyttan Saknas Damsjön Saknas Bergsmanshyttan bebyggelse Blanka, se Blankagruvan Saknas
Fingerboda by Dammsjön sjö Bergsmanshyttan by Blanka gruva
Fingerboda by Dammsjön sjö Bergsmanshyttan, Stora Saknas Blanka eller Blankaforsen fors
Fingerboda by Dammsjön sjö Bergsmanshyttan, Övre Saknas Blankaforsen fors
Fingerboda by Dammsjön sjö Bergsmanshyttan by Blankaforsen, se Blanka fors
Fingerboda by Dammsjön sjö Bergsäng bebyggelse Blankagruvan gruva
Södra Fingerboda bost Dammsjön sjö Bergsäng gård Blankagruvan gruva
Fingerboda by Dammsjön sjö Bergsäng by Blankagruvan gruva
Finnån gd Dammsjön sjö Bergsäng gd Blankagruvan gruva
Finnån gd Dammsjön, se (Grecksåsar-)Dammsjön sjö Bergsätra lht Blankagruvan gruva
Finnån gd *Dammsjön, se Lämtjärnen tjärn Bergtjärnshagen, se Bergkärrshagen Saknas Blankforsen fors
Flänsatorpet torp /Se *Dammsjön, se Mellersta Dammsjön sjö Bergtorp lht Blankforsen fors
Fogdhyttan gd Dammsjön, se Öv. Dammsjön sjö Bergtorpet avs Blexbergsbäcken bäck
Fogdhyttan gd Dammsjön, Mellan- sjö Bergtäppan ödetorp Blexbergstjärn tjärn
Fogdhyttan gd Dammsjön, Nedre sjö Bernstorpet, se Joakim Bernstorp Saknas Blexbergsviken vik
Fogdhytte gruvor Dammsjön, Nedre sjö Bidalite lht Blexbergsviken vik
Fogdhyttan Saknas Dammsjön, Övre sjö Bidalite lht Blexbergsvikesbacken backe
Fogdhyttan gd Dammtjärnen tjärn Björkbacka lht Blexbergsviksbäcken bäck
Fougtetorpet, se Hammarby Saknas Dammtorpabäcken bäck Björkbacka lht Blexbergsåsen ås
Fåsjöhyttan gd Dammängen sankmark Björkbacka lht Blexbergsåsen ås
Fåsjöhyttan gd Degermossen mosse Björkbacken lht Blomsterängskärret kärr
Fåsjöhyttan gd *Degermossen mosse Björkbäcken lht Bläckhällarna terräng
Fåsjöhyttan gd Digelmåsen, se Degermossen mosse Björkhaga lht Bläcktjärnen tjärn
Fåsjön Saknas Digerberget triangelpunkt Björkhaga lht Blästerbacken öppen plats
Fåsjön sjö Diskaråshöjden berg Björkhagen lht Blötgruvan gruva
Fåsjöhyttan Saknas Disponentorterna gruvgångar /Se Björkhagen lht Blötgruvbäcken bäck
Fåsjöhyttan gd Djupadalskärret kärr Björkhult torp Boagruvan, se Bodgruvan Saknas
Fåsjöhyttan gd Djupedal Saknas Björkhult torp Bockaberget gruva
*Gisslehyttan förr torp Djupedal Saknas Björkhälla lht Bockaberget gruva
Gisslehytten Saknas Djupdal Saknas Björkliden lht Bockaviken vik
*Gijsehÿtte hytta Djupedal ägomark Björkliden lht Bockberget berg
Södra Glipsegrufvan Saknas Djupdalen terräng Björkliden lht Bockholmarna holmar
Glipsagrufvan Saknas Djupedalshammaren Saknas Björklund lht Bockholmarna holmar
Greksdal tp /Se Djuphällaviken vik Björklund lht Bockholmen holme
Grekskog gd Djupviken vik Björklund Saknas Bockholmen holme
Grekskog gd Dunderåsen ås Björklund lht Bockholmen holme
Gredskog gd? Dunsjön sjö /Se Björklund lht Lilla Bockholmen halvö
Grekskog, S:a tp /Se Dömåsen berg Björklund lht Bockholmen, Lilla holme
Greksnäs gd /Se Ekeberget berg Björklund lht Bockviken vik
Grekstadra bruk Ekeberget berg Björknäs lhter Bodgruvan gruva
Grekstadra Saknas Elflången, se Älvlången sjö /Se Björknäs lht Bodgruvan gruva
Greksåsar gd Elfmasen, Elfmåsen, se Älvamossen mosse Björnbergstäppan ödetorp Bodhagen hage
Greksåsar by Elfmåsen, Elfmasen, se Älvamossen mosse Björnbo torp Bodtorget öppen plats
Greksåsar by *Empten, se Ämten sjö Björnbo lht Bogruvan gruva
Greksåsar by Sion Emtem, se Ämten sjö Björnkulan torp Bogruvan, se Bodgruvan Saknas
Greksåsar by Enbacken terräng Björnåsen torp Bohagen åker
Greksåsar by *Facksjön sjö Björnåsen torp Bohyttebäcken bäck
Greksåsar by Falkberget berg Björnåsen lht Bohyttbäcken bäck
Greksåsar by Fallatorpet terräng Blackhällstorp, se Bläckhällstorp Saknas Bohyttedammen damm
Greksåsar by Fallerforsen fors Blanka hmd Bohållarfallet åker
Greksåsar by Falleröset Saknas Blankafallet, Norra avs Bohyttdammen damm
Greksåsar by Fasiön, se Fåsjön sjö Blankafallet, Norra bebyggelse Bomanshyttehöjden berg
Greksåsar gd Fattigvik ögrupp? Blankafors torp Bomanshyttevägen väg
Greksåsar gd Femton tjog sankmark Blankafors kraftstation Bomanshöjden höjd
Greksåsar gd Ferfuen, se Färvilen sjö Blanka gruva lht Bomansvik vik
Greksåsar gd Siön Ferfven, se Färvilen sjö Blankagruvan avs Bomansviken vik
Greksåsar gd Ferviln sjö Blankenberg lht Bomansviken vik
Greksåsar by /Se Ferviln sjö Blanktorpet lht Bommen plats med grind
*Grepsholm gd Ficken sjö Blexberg Saknas Bondberget höjd
*Gripsholm Saknas Finnaberget berg Blexberg by Bondbergsgruvan gruva
Gripsholm, se Holmen gd Finnbacksmossen mosse Blexberg by Bondbornsbackarna landsvägsbackar
Gropatorpet torp /Se Finnstan landningsplats /Se Blexberg by Bondbornsbackarna landsvägsbackar
Gruvtäppan torp /Se Finsandsviken vik Blexberg bebyggelse Bondbornsbäcken bäck
Gyttorp by Finsketorpet terräng(?) Blexbergstorp bebyggelse Bondbornsbäcken bäck
Gyttorp Saknas Fisaren tjärn Blexbergstorp by Bondbornsängarna ängar
Gyttorp Saknas Fiskarkulemossen mosse Blexbergstorp gd Bondbornsängarna ängar
Gyttorp Saknas Fiskarslätten terräng Blexbergsåsen torp Bondbybacken backe
Gyttorp? Saknas Fisklösen sjö Blexbergsåsen avs Bondbybacken landsvägsbacke
Gyttorp Saknas Fisklösen sjö Blombacka lht Bondbyberget, Lilla Saknas
Gyttorp bruk Fisklöstjärn sjö /Se Bläckhällstorp torp Bondbyberget, Lilla berg
Gyttorp bruk Flackeröset Saknas Bläckhällstorp avs Bondbyberget, Stora Saknas
Gyttorp bruk *Flacktjärn tjärn Bockviken lht Bondbyberget, Stora berg
Gyttorp Saknas Flaksjön sjö Bohyttan hytta Bondbyfallet skogsmark
Gyttorp Saknas ?Flaksjön sjö Bokhuset anläggning Bondbyfallet vattenfall
Gyttorp Saknas Flaksjön sjö Bolagsgården lht Bondbyfallet vattenfall
Gyttorp Saknas Flaksjön sjö /Se Bomanshyttan bebyggelse Bondbykorset vägmöte
Gyttorp Saknas Flaksjön sjö /Se Bomanshyttan gd Bondbörsviken vik
Gyttorp Saknas Flintenhäll skogsmark Bomanstorp torp Bondgruvan gruva
Gyttorp Saknas Flintenhäll ägomark Bomansvik vik ev. lht Bondgruvan gruva
Gyttorp Saknas Flintgrufvan Saknas Bondborn Saknas Bondgruvan gruva
Gyttorp Saknas Flintgruvan gruva /Se Bondborn by Bondkyrkan udde
Hagby egd. Flintgruvan terräng Bondborn, Nedre Saknas Bondkyrkan sten
Hagby egd Flyet tjärn Bondborn, Övre Saknas Bondkyrkan sten
Hagby egd Flymossen mosse Bondborn by Bondkyrkvassen terräng
Hagby egd Flymossen mosse Bondby gästgivaregård lht Bornbacken backe
Hagby egd.? Fogdhyttemossen mosse Bondbyn Saknas Bornbrokröket landsvägskurva
Hagby gd Fogdhyttemossen mosse Bondbyn by Bornbron bro
Hagby egd Fogdhyttetjärnen sjö Bondbyn gd Bornbroslänten sluttning
Hagby egd Fransåsen ås Bondbyn, Nedre Saknas Bornfallet vattenfall
Hagby egd. Friareviken vik Bondbyn, Övre Saknas Bornbacken landsvägsbacke
Hammarby bruk Frillsbäcken bäck Bondgruvan bs Bornsån å
Hammarby bruk Fågelhult skogsmark Born bebyggelse Bornsån, se Bornälven Saknas
Hammarby bruk Fågelsyna terräng Born by Bornsälven å
Hammarby bruk Fårabacken backe Born by Bornviken vik
Hammarby bruk Fåsjöhyttehäll triangelpunkt Bohrn qvarn kvarn Bornåsen höjdsträckning
Hammarby bruk Fåsjöhyttehäll, Nedre terräng Bornsberg lht Bornälven älv
Hammarby bruk Fåsjön sjö Bornsberg lht Bornälven älv
Herrgården Saknas Fåsjön sjö Bornsborg lht Bornälvsoset utlopp
Herrgården gård /Se Fåsjön sjö Bornsbro lht Bortshällabacken landsvägsbacke
Hitorp gd Fåsjön sjö Bornsgård lht Bottengruvan gruva
Hollstaberg gruva Fåsjön sjö Bornshäll lht Bottengruvan gruva
Hollstabergsgrufvorna Saknas Fåsjön sjö Bornshäll lht Bottengruvan gruva
Holmen gd Fåsjön sjö Bornstorp torp Botten i backen kolbotten
Holmen gd Fåsjön sjö Bornstorp, se Pinkatorp Saknas Botten i linjen kolbotten
Holmen gd Fåsjön sjö /Se Bornsvik lht Bottenudden udde
Holmen gd Fåsjön sjö Bornsälv lht Boviken vik
Holmen gd Fåsjön sjö Borsthällabacken bs Braskberget berg
Holmehyttan by Fåsjön sjö Borsthällen, se Borsthällstorpet Saknas Braskberget berg
Holmehyttan by Fåhs Siön, se Fåsjön sjö Borsthällstorp torp Braskbergsmossen mosse
Holmehyttan by Färgarefallet slänt /Se Borsthällstorpet lht Brattforsbäcken bäck
Holmshyttan by Färskan gruva Braskbacken torp Bredsund vik
Hultamossen torp Färskan gruva /Se Braskfallet bs Bredsund sund
Husby by Färvilen sjö Brattfors torp Bredsund vik
Husby by? Färvilen sjö Brattfors lht Brickabacken landsvägsbacke
Husby by Färvilen sjö Brickan lht Brickabacken backe
Husby by Färvilen sjö Bricken lht Brickan utsiktsplats
Husby by Färviln sjö Brickan lht Brickaudden udde
Husby by Färvilsbäcken bäck Brickan avs Brickaudden udde
Husby by Galgbäcken bäck Brittas stuga torp Bricktjärn tjärn
Husby by Galtapussen göl Brittatorpet lht Brittagrinden grind
Husby by /Se Galten berg(?) Brobacka lht Brittagruvan gruva
Hålåsen torp Galten sten? Bromsatorp torp Brogruvan gruva
Joakim bebyggt område /Se Gamla dämmet uppdämning(?) Bromsatorp lht Brogruvan gruva
Joakimstorp f.d. torp /Se Gamla Pershytte öken terräng Bromsatorpsgruvan torp Broktjärn tjärn
Jordgrufvan Saknas Gamla Pershytte Öken skogsmark /Se Bromsatorpsgruvan, se Bromsatorp Saknas Broktjärnen tjärn
Jordgrufvan Saknas Gamla Pershytte öken allmänning /Se Brotorp lht Broktjärnshålorna kärrmark
Gamla Jordgrufvan Saknas Gammelgruvan gruvhål(?) Brotorp lht Broktjärns hålor vattensamlingar
Järle-hyttan gård, bruksegendom Garvarudden udde Brotorp torp Bromsatorpsbacken landsvägsbacke
Jerlehyttan gd? Gastbäcken bäck Brotorp torp Bromsatorpsbacken backe
Jerle bruk Gatbäcken bäck Brunnsgården Saknas Bromsatorpsgruvan gruva
Jerlehyttan gd Gatviken vik Brunnsängen torp Brotjärn del av Dammsjön
Jerle bruk? Getaviken vik Brunnsängen lht Brotorpsbäcken bäck
Jerlehyttan gd Getingåsen ås Brännan ödegård Broängen äng
Jerle bruk Gislehyttan hyttruin Brännan lht Brunnsängsbäcken bäck
Jerlehyttan gd? Giälsiön, se Storsjön sjö Brännhagen lht Brunnsängsbäcken bäck
Jerle bruk Glattjärnen, Lilla tjärn Brännhagen avs Brunnsängsviken vik
Jerle hemman o. bruk Glattjärnen, Stora tjärn Bröstorp bebyggelse Brunnsängsviken vik
Jerle bruk Glattjärnsviken vik Bröstorp by Bryggudden udde
Jerle bruk Glattjärnsåsen skogsmark Bröstorp by Brynhilde lönn
Järle bruk /Se Glombäcken bäck Bröstorp bebyggelse Brynhilda vårdträd
Järle bruk Godahoppsudden udde Bröstorps hammaren hammarsmedja Brännabacken landsvägsbacke
Jerle bruk Grabbtjärnen tjärn /Se Bröstorpshammaren torp och hammare Bränndalen dal
Jerle bruk Grabbtjärnsbäcken bäck /Se Bullertorpet torp Bränndalsmossen mosse
Jerlehyttan gd Grecken sjö Bumsa-Lines stuga torp Bränndalsmossen mosse
Jerle bruk Grecken sjö Bumsastugan torp Bränneriet plats i skog
Karaberget gruva Grecken sjö Bumsastugan avs Brännhöjden höjd
Killingö torp Grecken sjö Bumstatorp avs Bränningen trakt
Kittelgrufvan Saknas Grecken sjö Busbo torp Bränntorvsmossen torvmosse
Kittelgrufvan Saknas Grecken, Grecken sjö Busbo lht Brännvinsbotten kolbotten
Klacka gruva Grecken sjö Bushagen torp Brännåsen ås
Klacka gruva Grecken sjö Bushagen lht Brännåstjärn tjärn
Klacka gruva Grecken sjö Butabacken lht Bröstorphagen hage
Klacka gruva Greken sjö /Se Butabacken torp Bröstorpsberget berg
Klacka gruva Grecksholm terräng Butabacken lht Bröstorpsnäset udde
Klacka gruva Greckeskog, Nedre ägomark(?) Byvretten avs Bröstorpsnäset näs
Karaberget gruva Grekskogamossen Saknas Bålfallet lht Bröstorpskogen skog
Gamla Klackagrufvan Saknas Greken, se Grecken sjö Bånghagen, Norra lht Bröstorpsudden udde
Knattetorp Saknas Greken, se Grecken sjö Bånghagen torp Bröstorpsudden udde
Knutsberg bost Grekssund Saknas Södra Bånghagen torp Bröstorpsviken vik
Knutsberg bost Greckssundet sund Bånghagen lht Brötudden udde
Knutsberg bost *(Grecksåsar-)Dammsjön sjö Båtfallet torp Bullerstensberget berg
Konstfallet torp /Se Reksåsarsdamsjö Saknas Båtfallet lht Bullerstensvägen gångstig
Konungadammen torp Grengen, se Grecken sjö Båtspikartorp torp Bullerstensberget berg
Kopparbäcken gd Gretagruvan gruva /Se Båtspikartorp torp Bullerstensudden udde
Kopparbäck Saknas Greve Bielkes schakt gruvschakt /Se Båtspikartorp torp Bullerudden udde
Krangrufvan Saknas Siön Stora Gricken, se Grecken sjö Båtspikatorpet, se Båtspikartorp Saknas Buskgruvan gruva
Kranagrufvan Saknas Gropaflyet tjärn Bäckaskog ödetorp Buskgruvan gruva
Kranagrufvan Saknas Gropen tjärn Bäckaskog torp Butabacken landsvägsbacke
Kullatorp by Grossängsbro mosse /Se Bäckaskog lht Bålan tjärn
Kungshammaren Saknas Gruvforsen fors Bäckdalen lht Bånghagabäcken bäck
Kungshammaren Saknas Gryngrufvan Saknas Bäckebo lht Bånghagabäcken bäck
Kungshammaren Saknas Gryngrufvan Saknas Bäckebro bs Båtfallsmossarna mossar
Kungshammaren Saknas Gråbergsstalpet »stalp» /Se Bäcketorp, Norra torp Båtfallstjärn tjärn
Kyrkebolet Saknas Grålles grop terräng Bäcketorp, Norra lht Båtsidan del av Lastudden
Kyrkobolet Saknas *Gräskalven, se Kalven sjö Bäcketorp, Södra torp Bäckabacken landsvägsbacke
*Kyrkiobolet förr torp /Se Gräsmossen Saknas Bäcketorp, Södra lht Bäckabacken landsvägsbacke
*Kyrkiobolet förr torp Grästjärnen tjärn Bäcketorp by Bäcken bäck
Kyrkobyn, se Nora Saknas Gröfla sjö Saknas Bäcketorp torp Bäcken bäck
Kåfalla by Gröna bottnen terräng Bäcketorp avs Bäckfallet betesmark
Kåfalla by Gröna kärret kärr Bäckfallet torp Bäckhagen, se Bäckängen Saknas
Kåfalla by Grönvål terräng Bäckfallet lht Bäckhemsmossen mosse
Kåfalla by? Grönvålsmossen mosse Bäckhaga lht Bäckmunnen utlopp
Kåfalla by Gubbens täppa äng Bäckhagen torp Bäckviken vik
Kåfalla by Gubbåsen ås Bäckhagen avs Bäckviksholmen holme
Kåfalla gd:ar /Se Gunilladal terräng Bäckhem lht Bäckåkern åker
Källarhalsen torp Gustavsvik vik Bäckhem lht Bäckängen kärräng
Källsåsen torp /Se Stora Gåhl Siön, se Storsjön sjö Bäckhem lht Bäckängen äng
Kärrgrufvan Saknas Stora Gålsion, se Storsjön Saknas Bäckstugan lht Bälgsjöhedar terräng
Kärrgrufvorna Saknas Gålsjön, Lilla sjö Bäcktorp ödetorp Bälgsjön sjö
Kärrgrufvorna Saknas Gårdsängsbro mosse /Se Bäcktorp torp Bälgsjön sjö
Limbergstorp Saknas Gårvik vik Bäcktorp lht Bälgsjön sjö
Lindmossen torp Gårtjärn tjärn (skogssjö) Bäcktorp avs Bälg-Sofis backe backe
Ljusbäck Saknas Gäddflyet tjärn Bäcktorpet lht Bälsjön, se Bälgsjön Saknas
Ljusbäck gård Gäddtjärnen, Lilla tjärn Bälgsjöbodar, se Belgsjöbodar Saknas Bönhusbacken landsvägsbacke
Lund försv gd Gäddtjärnen, Stora tjärn Bälgsjöbodar gd Carlslundsvretten åker
Lunden Saknas Gäddtussen mosse /Se Christinelund, se Kristinelund Saknas Dagmossen mosse
Lunden Saknas Göranstorp terräng Dackem lht Dagmossen mosse
*Långe Hakons gård f. gd Hagbrybron Saknas Dagermålsfallet torp Dagsmosse mosse
Longe Hakons gd gård Hagbybron bro Dagmossefallet lht Dalberget berg
Mossatorpet torp /Se Hagbyån å Dagmossen, se Dagmossefallet Saknas Dalberget berg
Nor by Hagbyån å Dalbotorp avs Dalen betesmark
Nor by Hagkärret ägomark Dalbotorp torp Dalfallet slåtteräng
Nor by? Siön Halfvards Norn, se Halvarsnoren sjö Dalbotorp avs Dalfallet Saknas
Nor by? Halvarsnoren sjö Dalbotäppan ödetorp Dalgården åkermark
Nor by? Halvarsnoren sjö Dalen torp Dalgårdshagen beteshage
Nor by? Halvarsnoren sjö Dalen torp Dalgårdsvrettarna åkrar
Noraskog gård /Se Halvarsnoren sjö /Se Dalfallet lht Dalskogsbäcken, se Dalskojsbäcken Saknas
Noraskogs bergslag bergslag Halvarsnoren sjö Dalfallet bs Dalskojsbäcken bäck
Noraskoga bergslag bergslag Halvarsnoren sjö Dalgården lht Daltorpsfallet bärställe
Noraskoga bergslag bergslag Halvarsnoren sjö Dalhem lht Dammbäcken bäck
Noraskog bergslag HalvarsSommern, se Halvarsnoren sjö Daltorpet torp Dammen, se Jungfrutjärn Saknas
Noraskoga bergslag bergslag Halvvägsstenen sten? Daltorpet torp Dammen sjö
Noraskoga bergslag bergslag Hammarbyån Saknas Daltorp lht Dammen tjärn
Nordmyra Saknas Hammarbyån å Dalvik lht Dammgruvorna gruvor
Nämndemansgården gård /Se *Havrebomossen mosse Dalvik lht Dammgruvorna gruvor
Olof Simonstorp, se Simonstorp Saknas Hedbergstorpet terräng Dalvik hmn Dammgruvorna gruvor
?Pershyttan by Hedninge-gruvan gruva /Se Dalvik lht Dammhagaberget berg
Pershyttan f by Hemtjärnen sjö Dammen lht Dammhagaberget höjd
Pershyttan by Hermanstorp ägomark Dammen, se Gyttorps damm Saknas Dammhagadammen damm
Pershyttan by Hertig Karl schackt gruvschakt /Se Dammhagen ödetorp Dammhagavretarna åkrar
Pershyttan by Hertinggruvan gruva /Se Dammsgården lht Dammhagen beteshage
Pershyttan by Hjortronmossen mosse Dammsgården lht Dammhagen beteshage
Pershyttan by Hoglösemåsan mosse /Se Dammsjötorp lht Dammhagen hage
Pershyttan by Holmsjön sjö Dammsjötorp lht Dammhagen betesmark
Pershyttan by Holmsjön sjö Dammsjötorp torp Dammhagen hage
Pershyttan by Holmsjön sjö Dammsjötorp torp Damhagen åker
Pershyttan by Holmsjön sjö Dammsjötorp lht Dammhagsdammen damm
Gamla Pershyttan by Holmsjön sjö Dammsjötorp, Norra lht Dammossen mosse
Pershyttan by Holmsjön sjö Dammtorp torp Dammossen mosse
Pershyttan by Holmsjön sjö Dammtorp lht Dammossen mosse
Pershyttan by Holmsjön sjö Dammtorpet, se Dammtorp Saknas Dammossen mosse
Gamla Pershyttan by Holmsjön Saknas Dammtorpet torp Dammossen mosse
Pershyttan by Holmsjön sjö Dammtorpet lht Dammossvägen skogsväg
Pershyttan by Holmsjön sjö Dammängen, se Dammängsmossen Saknas Dammsjöarna sjöar
Pershyttan by Holmskyttedammen sjö Dammängsmossen lht Dammsjöarna, se Dammsjön, Övre Saknas
Pershyttan by *Hohlsmossen mosse Dansarhagen bs Dammsjöberget berg
Pershyttan by Hultagruvan, Östra gruva Djupedal ödetorp Dammsjöberget höjd
Pershyttan samhälle /Se Hulta gruvor gruvhål Djupdal torp Dammsjöbäcken, Nedre bäck
Pershyttan, Gamla, se även Pershyttan samhälle /Se Hultahagen hage Djupdals hammare hammare Dammsjöbäcken, Övre bäck
Pershyttan, nya by /Se Hultamossbäcken bäck Djupvassen lht Dammsjöbäcken bäck
Ringshyttan by Hultamossekärret kärr Djupvassen lht Dammsjöbäcken bäck
Ringshyttan by Hultamossen mosse Djupvassen avs Dammsjöbäcken bäck
Ringshyttan by Humlaberget berg Domaregården lht Dammsjöbäcken bäck
Ringshyttan by Humlebergsholme halvö Domaregården lht Dammsjöbäcken bäck
Ringshyttan by Hundkullen kulle Domaregården lht Dammsjöbäcken bäck
Risbacken by Husby triangelpunkt Domargården bebyggelse Dammsjöbäcken bäck
Risbacken by Husbyberg triangelpunkt Domarhagen torp Dammsjöfallet vattenfall
Risbacken by Husbyberget berg Donationskilen nr 1 bebyggelse Dammsjögruvan gruva
Lilla Runhällen gd /Se Husbybäcken bäck Dumtorp torp Dammsjögruvan gruva
Sandtäppan backstuga /Se Husbybäcken bäck Dunderbo torp Dammsjögruvan gruva
Saxhagen gd /Se Husbynäs udde Dunderbo lht Dammsjöholmarna holmar
Saxholmen tp /Se Husbyviken vik Ekebergstorp torp Dammsjömossarna mossar
Sichtareboda Saknas Hyttbacken backe /Se Ekebergstorp lht Dammsjömossen mosse
Sichtarebo Saknas Hyttbäcken bäck Ekebergstorpet torp Dammsjön, se Dammsjön, Nedre Saknas
Skofthyttan gd Hyttbäcken bäck Ellenborg lht Dammsjön sjö
Skofthyttan gd Hyttbäcken bäck Ellenborg lht Dammsjön sjö
Skofthyttan gd Hyttdammen sjö Elenborg lht Dammsjön, se Stribergsdammen Saknas
Skofthyttan gd Hyttdammen damm Elins lht Dammsjön sjö
Skoftorp by Hyttfallet fall Emaus lht Dammsjön sjö
Skoftorp by Hålabacken terräng Emtaboda gd Dammsjön sjö
Skoftorp by Hålaberget berg Emtaboda, se Ämtaboda Saknas Dammsjön sjö
Skomakartorp by Hålaberget berg Enbacka bebyggelse Dammsjön sjö
Skomakartorp by? Hålaberget berg Enbacka avs Dammsjön sjö
Skymhyttan by Hållstabergsgruvorna gruvhål Enbo torp Dammsjön del av Ämten
Skymhyttan by Hålsmossen? mosse Enbo lht Dammsjön sjö
Skymhyttan by Hålsmossen Saknas England lht Dammsjön sjö
Skymhyttan by Hålvik vik Entomma torp Dammsjön sjö
Skymhyttan by? Hålvikabergen berg Eriksberg gd Dammsjön sjö
Skärhyttan by Hålåsen ås Eriksberg lht Dammsjön sjö
Skärhyttan by Hålåstjärnen tjärn Eriksberg lht Dammsjön sjö
Skärhyttan by Hålåstjärnen tjärn Erikberg lht Dammsjön sjö
Skärhyttan by Hålåsviken vik Eriksberg lht Dammsjön sjö
Skärhyttan tp /Se Hägnen ägomark Eriksdal lht Dammsjön sjö
Skärmarboda by Hällabacken terräng Eriksdal lht Dammsjön sjö
Skärmarboda by Hälleröset Saknas Eriksdal lht Dammsjön sjö
Skärmarboda by *Hälleröset gränsmärke Erikslund lht Dammsjön sjö
Skärmarboda by Hälltjärnen, Lilla tjärn Ersbro lht Dammsjön sjö
Skärmarboda by Hälltjärnen, Stora sjö Ersbo avs Dammsjön sjö
Skärmarboda by Hälltjärnsberget berg Fagermon lht Dammsjön, Mellersta sjö
Skärmarboda by Hälltjärnsbäcken bäck Fagermon avs Dammsjön, Mellra sjö
Skärmarboda by Hälltäppan åker /Se Fagersand lht Dammsjön, Mellersta sjö
Skärmarboda by Hängbrohagen hage Fagersand lht Dammsjön, Nedre sjö
Skärmarboda by Hästholmen holme Fagersand lht Dammsjön, Nedre sjö
Skärmarboda by Hästmarksmossen mosse Falbergstorp torp Dammsjön, Nedre sjö
Skärmarboda by Hästmossen mosse Fallatorpet torp Dammsjön, Nedre sjö
Skärmarboda by Hästskoberget berg Fallatorpet lht Dammsjön, Nedre sjö
Skärmarboda by /Se Hästtäppan terräng Fallatorpet torp Dammsjön, Övre sjö
Slantan torp /Se Hästviken vik Falleri bs Dammsjön, Övre sjö
Släntan torp /Se Hästön holme Fallet lht Dammsjön, Övre sjö
Smedstorp by Höga berget berg Fallet lht Dammsjön, Övre sjö
Stadra, se Grekstadra bruk Högtorpafallet terräng Fallet avs Dammsjöögat tjärn
Staksund Saknas Högåse slätt slätt Fallet lhter Dammtjärn tjärn
Striberg gruvor Höjden höjd Fallet torp Dammtjärnen tjärn
Striberg gruvor Igeltjärnen tjärn Fallet, Östra lht Dammtorpabäcken bäck
Stybergs-grufvor = Stibergsgrufvor? Saknas Igeltjärnen tjärn Fallet torp Dammtorpabäcken, se Dammbäcken Saknas
Striberg gruva? Igeltjärnen tjärn Fallet lht Dammängen ängsmark
Striberg gruva? Igeltjärn sjö? Fallet lht Dammängen äng
Striberg gruva Igeltjärnen tjärn Falltorp lht Dammängsmossen mosse
Striberg gruva Igeltjärnen göl Falltorp torp Dansarhagen åker
Striberg Saknas Igeltjärnen sjö /Se Falltorp avs Dansarhagen hage
Stridsberget, se Striberg Saknas Igeltjärnsbäcken bäck /Se Falskmyntarsmedjan, se Myntet Saknas Dansarängen äng
Vestra Sund gd Ingeborgakällan källa Fattigstugan torp Daskebäcken bäck
Vestra Sund Saknas Ingelkiärn, se Igeltjärnen tjärn Fattigstugan torp Dasken tjärn
Östra Sund bost? Jakob Elas koppargruva gruva Fattigstugan torp Davidsberg flyttblock
Sund by Jeansholmen holme Femton tjog torp Davids berg flyttblock
Vestra Sund gd Jordkullen udde Femton tjog lht Degerberget, se Digelberget Saknas
Östra Sund bost Järlehyttebäcken bäck Fervilsberg lht Degerberget höjd
Östra Sund bost? Jerleån å Fervilsberg lht Degerbergs Signal, se Digelberget Saknas
Östra Sund bost Järleån å /Se Fervilström lht Degermossen mosse
Östra Sund bost Jerlströmsskogen Saknas Fervilsström avs Digel-, se Deger- Saknas
Östra Sund bost Joakim ägomark(?) Fesknäppa lht Digelberget berg
Östra Sund bost Joakimsberg gruva /Se Fibbetorp, se Fibbetorp Saknas Digelberget förgrening av Kilsbergen
Östra Sund bost Joakimsgruvan gruva /Se Fingerboda missionshus bebyggelse Digerberget berg
Sund by Julängsmossen mosse Fingerboda, Norra bebyggelse Digermåssen mossmark
Sundsfallet torp /Se Järleån å Fingerboda, Norra Saknas Disponentorterna orter
Sundsgrufvan Saknas Järleån å Fingerboda, Norra gd Djupadalskärret kärr
Sågtäppan torp /Se Järnberget Saknas Fingerboda, Södra bebyggelse Djupadalskärret kärr
Tenlicktorpet torp /Se Järnberget berg /Se Fingerboda, Södra Saknas Djupa vägen byväg
Timanshyttan by Järntorget terräng Fingerboda, Södra by Djupdalen dal
Timanshyttan by /Se Kalkudden udde Finnafallet torp Djupdalsbäcken bäck
Timanshyttan by Kallbäcken bäck Finnaskogen torp Djupgruvan gruva
Timanshyttan by Kallevikaberget berg Finnaskogen lht Djupgruvan gruva
Timanshyttan by Kalleviken vik Finnbacken bs Djupvassen terräng
Timanshyttan by Kallkällebacken terräng Finnfallet lht Djävulshålet sankmark
Timanshyttan by Kalvamyren myr Finnksogen lht Domarhagen beteshage
Timanshyttan by Kalven sjö Finnskogen lht Domarhagen hage
Timanshyttan by Kalven sjö Finntorp bebyggelse Dranken tjärn
Tista borg fornborg /Se Kalven holme Finntorp by Dunderbacken landsvägsbacke
Tistaborg förr skans /Se Kalven sjö /Se Finntorp lht Dunderbacken backe
Tistaborg borglämning /Se Kanaldalen skogsmark Finntorp lht Dunderberg Saknas
Tistaborg borglämning /Se Kanalen kanal Finntorpet torp Dunkmossen mosse
Tistaborg borglämning /Se Karaberget berg Finntorpet lht Dunkmossen mosse
Tofveboda Saknas Karlmossen mosse Finnvreten lht Dunktjärn tjärn
Trängeboda Saknas Karlsdalssjön sjö Finnvreten lht Dygröpperna torvtag
*?Ullanäs Saknas Karlsdamm terräng o. ägomark Finnån bebyggelse Dyåkern åker
Uskebo Saknas Karlsäng äng Finnån by Edvingruvan gruva
Utmålet torp /Se Karlsängskärret kärr Finnån bruk Edvingruvan gruva
Vargtorpet Saknas Karolinatorpet terräng o. ägomark Finsktorp lht Ekeberget Sgl berg
?Västgöthyttan by Kastvedstorpet terräng Finsketorpet ödetorp Ekeberget berg
Vestgöthyttan by? Kattjärnen sjö Finsktorpet lht Ekeberget höjd
?Västgötahyttan by Katt-tjärnen tjärn Fiskarkulan lht Ekebergsfallen bärställen
Vestgötahyttan by Kavelbrokärret kärr Fiskarkulan lht Ekebergstorpmossen mosse
Västgöthyttan by Kavelbrokärret myr /Se Flaksjöbron bs Ekholmen holme
Vestgöthyttan by? Kavelbron bro(?) Flickornas kärr lht Ekholmen holme
Vestgöthyttan by Kavelbron bro Flintehäll lht Eleonoragruvan gruva
Vestgöthyttan by Kedjorna tjärnar Flintenhäll torp Eleonoragruvan gruva
Vestgöthyttan by Kidrons bäck bäck Flintenhäll torp Emten sjö
Vestgöthyttan by Killingamossen mosse /Se Flänsatorpet torp Emten, Emt-, se Ämten, Ämt- Saknas
Vestgöthyttan by Killingöviken vik Flänsatorpet lht Enbacken betesmark
Vestgöthyttan by Kinnekulle berg Fogdafallet lht England åkermark
Västgöthyttan by /Se Kinnekulle berg /Se Fogdafallet lht Ersbofallen bärställen
Vestgöthyttefors by Kittelgruvan gruva /Se Fogdhyttan bebyggelse Ersimmen, N. sjö
Vestgöthyttefors by Kittelgruvan, Lilla dagöppning /Se Fogdhyttan bebyggelse Ersimmen sjö
Yrstatorp Saknas Kittelgruvan, Stora dagöppning /Se Fogdhyttan by Faddersforsen fors
Ås by Kiärregrufua, se Rödkärrsgruvorna gruva Fogdhyttan by Fadderforsen fors
?Åsen ödetorp *Klackagruvan gruva Forkängen bs Falkaberget berg
Ås Saknas *(L?) Klacken sumptrakt Forsnäs lht Falkaberget höjd
Ås Saknas *Klackan, se (L.?) Klackan sumptrakt Forsnäs avs Falkberget gruva
Ås by? Klampdalen dal Framnäs torp Falkenberget berg
Ås Saknas Klampen sjö /Se Framnäs torp Fallagruvan gruva
Ås, (Norra o. Södra) samhälle /Se Klampen tjärn Fransåsen lht Fallagruvan gruva
Åshyttan by Klampmossen mosse Fransåsen lht Fallagruvan gruva
Åshyttan by Klingtjärn sjö /Se Fransåsen avs Falkenberget berg
Åshyttan by Klingtorpet terräng Fridhem lht Fallbergsgruvan, se Fallagruvan Saknas
Åshyttan gdr /Se Kllintaberget, Lilla berg Fridhem lht Fallerforsen fors
Åshyttan traktnamn /Se Klintaberget, Stora berg Fridhem lht Fallerforsen fors
Elggrufvan Saknas Klintagruvan gruvhål Fridhem lht Fallet åker
Elggrufvorna Saknas Klintbergsgruvan gruvhål(?) Fridhem hmn Fattigstugbacken backe
Ælffwatorp se Alntorp by Klinten berg Fridhem lht Femte botten kolbotten
Älvstorp Saknas Klockarehagen Saknas Fristad lht Femtonfamnarsvägen skogsväg
Elfstorp by Knytet tjärn Fröbergstorp torp Ferviken, se Färviken Saknas
Elfstorp by Knäppabäcken bäck Fröbergstorp lht Fervilen, Fervils-, se Färvilen, Färvills- Saknas
Elfstorp by Knäppan terräng Furuvik avs Fias botten kolbotten
Elfstorp by Koberget berg Fågelhult lht Fibbetorpsbron bro
Elfstorp by Kojtäppan ägomark Fågelhult lht Finnaberget berg
Elfstorp by Kokärret kärr Fågelhult torp Finnaberget höjd
Elfstorp by Kokärret kärr Fågelhult avs Finnaskogarna skogsterräng
Ön, se Alntorps ö Saknas Kollegiesänkningen Saknas Fågelhultskällan bebyggelse Finnaskogstäppan, Norra åker
Öskevik by Koltjärnen tjärn Fågelhultskällan avs Finnfallsbäcken bäck
Vestra Öskevik by Kolumbia ägomark Fåsjöhyttan Saknas Finnkullegruvan gruva
Vestra Öskevik by? Komossen mosse Fåsjöhyttan by Finnskogen skogsområde
Vestra Öskevik by? Komossen mosse /Se Fåsjöhyttan by Finnåviken vik
Vestra Öskevik by Komossen mosse Fåsjöhyttehäll lht Fiolen åker
Vestra Öskevik by? Konstenstorp terräng Fåsjöhyttehäll lht Fisarbäcken bäck
Vestra Öskevik by Konstgruvan gruva /Se Fåsjöhyttehäll torp Fisaren tjärn
Vestra Öskevik by Kontorsdammen göl Fåsjöhyttehäll torp Fisaren tjärn
Öskevik, V:a by /Se Konungastollen Saknas Fåsjöhyttehäll avs Fisaren tjärn
Östanbergshyttan by Konungastollen Saknas Fåsjöhyttehäll, Övre lht Fiskarholmen holme
Östanbergshyttan by Konung Johansgruvan gruva /Se Fåsjöhyttehäll, Övre torp Fiskebäcken Saknas
Östanbergshyttan by Kopinan holme Fäboden lht Fisklösen, se Fisklöstjärn Saknas
  Kopinan udde Fäbrotegen torp Fisklösen, se Fisklöstjärn Saknas
  Kopinan strandparti /Se Fällingsro lht Fisklösmossen mosse
  Kopina halvö Fängskärret, se Fängkärrstorpet Saknas Fisklöstjärn tjärn
  Korpaberget berg Fängkärret torp Fisklöstjärn tjärn
  Korpholmen holme Fängkärrstorpet avs Fjäder-, se Fjär- Saknas
  Kotjärnen tjärn Fängkärrstorpet avs Fjärbäcken bäck
  Kottaberget berg Fänskärret lht Fjärde botten kolbotten
  Kottaberget berg /Se Fänstorpet lht Fjärhanshällen terräng
  Koön holme Färvils-, se Fervils- Saknas Flaksjöbottnarna kolbottnar
  Koön halvö Färvilsberg lht Flaksjöbäcken bäck
  Koön ö Galltorp lht Flaksjön sjö
  Krampdalsbron bro Galltorp torp Flaksjön sjö
  Krampdalsbäcken bäck Galltorp lht Flaksjön sjö
  Kroken tjärn Galltorpsfallet bs Flasjön, se Flaksjön Saknas
  Krokryggen, Nedre terräng Galtabo torp Flickornas kärr kärr
  Krokryggåsen ås Galtabo lht Flickornas kärr kärr
  Kronflyet fly Gamla mjölnarstugan lht Klickornas teg åker
  Kråkholmen holme Gamla skolhuset lht Flintenhäll berg
  Kråkön ö Gammelboden bod Flintgruvan gruva
  Krökudden udde Garvatorp lht Flintgruvan gruva
  Kullakärret kärr Garvartorp torp Flybotten kolbotten
  Kullarna triangelpunkt Garvartorp lht Flyheden mosse
  Kullatorpet ägomark Gatan lht Flymossen mosse
  Kultergruvan terräng(?) Gatan torp Flymossen mosse
  Kultermossen mosse Gatan torp Flåtabacken landsvägsbacke
  Kultermossen mosse Gatan lht Flåtabacken landsvägsbacke
  Kultermossen mosse Gatan torp Flåtabron bro
  Kultermossen mosse Gatan lht Flåtan annat namn på Järleån
  Kultermossen mosse Gatfallet bs Flåtaån å
  Kultertorpet terräng Georgslund lht Fogdamossen mosse
  Kung Jans gruva gruva /Se Getafallet torp Fogdamossen mosse
  Kusakärret kärr Getingdalen lht Fogdatjärn tjärn
  Kusbergsmossen mosse Gislehammaren stångjärnshammare Fogdatjärn tjärn
  Kuttermåsen, se Kultermossen mosse Gislehyttan hytta Fogdatjärn tjärn
  Kvarnberget berg Gislehyttan hytta Fogdegruvan gruva
  Kvarnhagen terräng Glahytt torp Fogdegruvan gruva
  Kvarnkärret kärr Glahytt lht Fogdelånggruvan gruva
  Kvarntjärnen tjärn Glamossen lht Fogdelånggruvan gruva
  Kvarnåsen terräng(?) Glifsa torp Fogdhyttebäcken bäck
  Kvarnåsen skogsmark Glifsan, Stora lht Fogdhyttbäcken bäck
  Kviddtjärnen tjärn Gluttebo lht Fogdhyttedammen damm
  Kyrkberget triangelpunkt Gluttebo torp Fogdhyttedammen damm
  Kyrkberget berg(?) Glutterbo lht Fogdhyttemossen mosse
  Kyrkberget berg /Se Godalstorp torp Fogdhyttetjärn tjärn
  Kåfallabäcken bäck Godalstorp, Nedre torp Fogdhyttetjärn tjärn
  Kålaröset Saknas Godalstorp, Övre torp Fogdhyttetjärnen tjärn
  *Kåmmehavet sjö /Se Godalstorps skolhustomt, se 3 Skärhyttan Saknas Fogdhyttevägen byväg
  Källfallet terräng Goddalstorp lht Fogdhyttevägen väg
  Källsåsgruvan gruvhål Gottskalkstorp torp Formötet plats
  Källsåsmossen mosse Granbacka lht Forshagen hage
  Källviken vik Granliden lht Fotfallet bärställe
  Källviken vik Granliden lht Fransåsakullen kulle
  Käppstaviken vik Granliden lht Fransåsakullen höjd
  Käringens näsände udde Granvik bebyggelse Frillesbäcken bäck
  Käringestalpet »stalp» /Se Granvik avs Frillsbäcken bäck
  Käringmossen mosse Grecksdal torp Fyrkanten åker
  Käringstalpet terräng Grecksdal lht Fyrkanten åker
  Käringstenarna skär Grecksholm torp Fågelhultsbäcken bäck
  Käringudden udde Grecksholm lht Fågelhultskällan källa
  *Kärregruvan gruva Grekshöjden, se Greksjöhöjden Saknas Fågelsyna skogstrakt
  Kärrgruvan, Nedre gruvhål(?) Grekshöjden torp Fångkärret, se Fängkärret Saknas
  Kärrgruvan gruva /Se Greksjöhöjden bebyggelse Fårabackarna backar
  *Kärrgruvorna, se Rödkärrsgruvorna gruvor Greksjöhöjden by Fårabackarna backar
  Lafallet Saknas Grecksjöhöjden torp Fårabacken landsvägsbacke
  Lagergrenstorp terräng Grecksjöhöjden gd Fårabacken landsvägsbacke
  Lagmansröset röse Grekskog bebyggelse Fåsjöhyttbäcken bäck
  Lammtjärnen sjö /Se Grekskog by Fåsjöhyttehällsvägen byväg
  Lamyramossen mosse Grekskog, Nedre torp Fåsjöhyttevägen väg
  *Lars Ringmakers berg bergslag /Se Grekskog, Övre torp Fåsjön sjö
  Lars Ringsmakers berg Saknas Greckskog torp Fåsjön sjö
  Lassas hål vik Greckskog gd Fällgruvan, se Skinnfällgruvan Saknas
  Latorpsmossen mosse Greckskog, Övre lht Fängkärret kärr
  Laxebo Saknas Grekslund lht Fänskärret, se Fängkärret Saknas
  Lejonbacken ägomark(?) Grekslund torp Färgafallet slänt
  Lerberget Saknas Greckslund lht Färgafallet bärställe
  Stora Lerbergsgrufvan Saknas Grekstadra bebyggelse Färskan gruva
  Stora Lerberget gruva Grekstadra by Färskgruvan gruva
  Stora Lerberget Saknas Grecks Strada gd Fervilen sjö
  Lerbergsgruvan, Stora gruvhål Grecks Stradra gd Färvilen sjö
  Lerkesån å Grecksstadra bebyggelse Färvilen sjö
  Lerkesån å /Se Grelåsar bebyggelse Färvilsbäcken bäck
  Lillagen sjö Grekåsar bebyggelse Föreningsgruvan gruva
  Lilla holmen holme Grekåsar by Föreningsgruvan gruva
  Lilla mossen mosse Grecksåsar by Första botten kolbotten
  Lillsjöbäcken bäck Grekåsarfallet torp Första botten kolbotten
  Lillsjöbäcken bäck Grecksåsars kvarn kvarn Gabbtjärn, se Grabbtjärnen Saknas
  Lillsjön vik Grindbacken torp Gabbtjärn tjärn
  Lillsjön vik Grindgruvan lht Gabbtjärnsbäcken bäck
  Lillsjön sjö Grindgruvan lht Gaffelvretten åker
  Lillsjöåsen skogsmark Grindstugan lht Galgbacken avrättningsplats
  Lillängen sankmark Grindtorp torp Galgbacken avrättningsplats
  Lillön holme Grindtorp lht Galgbäcken bäck
  Lillön ö Gropatorp torp Galgbäcken bäck
  Lillön del av ö Gropatorp, se Sandtorpet Saknas Galtabobäcken bäck
  Lillön ö Gropen lht Galtabogruvan, Södra gruva
  Limberget berg Gropen lht Galtabogruvan,Södra m.fl., se Galtagruvan,S. m.fl. Saknas
  Limbäcken bäck Gropetorp lht Galtabogruvan, Västra gruva
  Limkullarna kullar Groptorp, se Sandfallet Saknas Galtabogruvan, Östra gruva
  Limossen mosse Gruppen avs Galtabogruvorna gruvor
  Limossen mosse Grustaget, se 8 Skymhyttan Saknas Galtagruvan, Södra gruva
  Limossen mosse Gruvbo torp Galtagruvan, Västra gruva
  Limstaden terräng Gruvbo avs Galtagruvan, Östra gruva
  Limstadviken vik Gruvgården Saknas Galtagruvorna gruvor
  Limåsgrufva, se Lämåsgruvan, Stora f.d. gruva Gruvtorpet Saknas Galtamossen mosse
  Lindbergsmossen mosse Gruvtorpet lht Galtapussen tjärn
  Lindsumpen terräng Gruvtäppan avs Galtapussen tjärn
  Lingonholmen holme Gråboda lhter Galten berg
  Litzlergrufwan Saknas Gråboda torp Galten bergarygg
  Lockgruvan gruvhål Gråboda avs Gamla banan järnväg
  Lockgruvan gruva /Se Gråboda bebyggelse Gamla dämmet vik
  Lockgrufveberget berg Grönvallen, se Grönvallstorp Saknas Gamla gruvan gruva
  Lockgrufveberget berg Grönvallstorp lht Gamla kärrgruvan gruva
  Lornfly allmänning Grönvånn torp Gamla landsvägen väg
  Lomflyna tjärngrupp Gröta halvhemmanet torp Gamla Pershytte Öken allm
  Lomflytjärnen tjärn Gubbhagen torp Gamle Pershytte öken område
  Lomtjärnen tjärn Gunillaberg torp Gamla åkrarna ängar
  Lomtjärnen tjärn Gunillatorp lht Gammalgruvan gruva
  Lomtjärnen tjärn Gunnarsberg lht Gammalvikersvägen byväg
  Lomtjärnen tjärn Gunnarsberg torp Gammelgruvan gruva
  Lomtjärnen sjö /Se Guntaberg lht Gammelgruvan gruva
  Lomtjärnsmossen mosse Guntastugan, se Guntaberg Saknas Gammelgruvan, se Björkgruvan Saknas
  Lomtjärnsmossen mosse /Se Gustafsberg lht Gammelängen äng
  Lorckmassen, se Lärkmossen mosse Gustav Ers torp Garvarbäcken bäck
  Lork Måsen, se Lörkmossen mosse Gustavsberg torp Garvarudden udde
  ?Lubbtjärnen o. Barktjärnen tjärnar Gustavsberg lht Garvarudden udde
  Lubbtjärnen tjärn Gyttorp järnvägsstation Gatan väg
  Lubbtjärnen tjärn Gyttorp bebyggelse Gatbacken backe
  Lubbtjärnsbäcken bäck Gyttorp by Gatbacken landsvägsbacke
  Luggkärn, se Lubbtjärnen tjärn Gyttorp kvarn Gatfallet betesmark
  *Luggtjärnarna tjärnar Gyttorps Damm lht Gatfallet terräng
  Lystjärnen göl Gyttorps damm lht Gatmunden plats
  Långa blå mosse /Se Gyttorpsforsen fors Getholmen holme
  Långbocken terräng Gyttorps gärde bebyggelse Getholmen holme
  Långforsen fors Gyttorpsgärde gård Getingdalen dal
  Långforsen ägomark Gyttorpsgärde by Getingåsen bergshöjd
  Långgrufvan Saknas Gyttorps gärde lägenheter Get-Mors mosse, se Getmossen Saknas
  Långkullen kulle Gyttorps gärde Saknas Getmossen mosse
  Långkärret kärr Gyttorps krutbruk, se Krutbruket Saknas Getingåsen ås
  Lång och blå terräng Gyttorps station jvst Getmotet terräng
  Långsjön sjö Gårbo lht Getudden udde
  Lämmamossen mosse Gårbo avs Gladmossen, se Glamossen Saknas
  Lämtjärnen tjärn Gården, Södra, se Södra gården Saknas Gladtjärn, Lilla tjärn
  Lämtjärnen tjärn Gärdet lht Gladtjärn, Stora tjärn
  Lämåsberget Saknas Gärdet torp Gladtjärnsbäcken bäck
  Lämåsgrufvan Saknas Gärdhem lht Glamossen torvmosse
  Lämåsgruvan, Stora f.d. gruva Gärle, se Järle Saknas Glamossen mosse
  Lämåsgruvan, Stora gruvhål Gästgivaregården, se Skärmarboda gästgivaregård Saknas Glasbackarna backar
  Lämåsgrufvorna Saknas Gökängen bs Glasbackarna landsvägsbackar
  Lärkmossen mosse Görbo torp Glattjärn, Lilla tjärn
  Lärkmossen mosse Gösaviken bs Glattjärn, Stora tjärn
  Lövkullen, Lilla skogsmark »Gösaviken» lht Glifsa, Gamla gruva
  Lövkullen, Stora skogsmark Gösaviken torp Glifsafallet bärställe
  Malmbergssjön sjö Gössaviken lht Glifsagruvan gruva
  Malmbergssjön sjö Göstaviken, se Gössaviken Saknas Glifsagruvorna gruvor
  Malmbergssjön sjö Götaland lht Glifsan gruva
  Malmbergssjön sjö Götaviken, se Gössaviken Saknas Glifsan, se Glifsagruvorna Saknas
  Malmbergssjön sjö Götängen, se Gökängen Saknas Glifsan, Stora, se Glifsagruvorna Saknas
  Malmbergsås Saknas Haga lht Glifsan, Södra gruva
  Malmgrufvan Saknas Haga lht Glifsan, Södra gruva
  Malmlången, se Malmbergssjön sjö Haga lht Glifsavägen väg
  Malmlången, se Karlsdalssjön sjö Haga lht Glombäcken bäck
  Malmstaden terräng Hagaberg lht Glombäcken bäck
  Matsäckhällen udde Hagaby och Fibbhytte allmänning Saknas Glutterbobäcken bäck
  Matthiasgrufvan Saknas Hagalund lht Godbergs backe landsvägsbacke
  Matts-Majas tjärn tjärn Hagalund lht Godbergs backe landsvägsbacke
  Mellanbalkgruvan gruva /Se Hagalund lht Goddalsbäcken bäck
  Mellanbron bro Hagalund bs Grabbtjärnen tjärn
  Mellansjön, Millsjön Saknas Hagalund lht Grabbtjärn tjärn
  Mellantjärnen vik Hagalund lht Grabbtjärn m.fl., se Gabbtjärn m.fl Saknas
  Mellersta Dammsjön sjö Hagby bebyggelse Grabbtjärnsbäcken bäck
  *Mellersta Dammsjön sjö /Se Hagby by Grangruvan gruva
  [Medlångh] Saknas Hagby bebyggelse Grangruvan gruva
  Midiläng Saknas Hagby och Flibbhyttan allmänning Granviken vik
  Millansiön, se Millsjön sjö Hagby o. Tibbhyttan allmänning Grecken sjö
  Millan Siön, se Millsjön sjö Hagby gruva lht Grecken sjö
  Millansiön, se Millsjön sjö Hagby kvarn kvarn, nu riven Grecken sjö
  Millsjöbäcken bäck Hagen, se Nybygget m.fl. Saknas Greckshöjden, se Grecksjöhöjden Saknas
  Millsjödämmet uppdämning Hagen, Västra, se Västra hagen Saknas Grecksjöhöjden höjd
  Millsjön sjö Hagen lht Grecksjöhöjden höjd
  Millsjön sjö Hagen bebyggelse Greckskogsmossen mosse
  Millsjön sjö Hagen lht Grecksundet sund
  Millsjön sjö Hagen avs Greksåsars Dammsjö sjö
  Millsjön sjö Hagisro avs Grecksåsars Dammsjö, se Dammsjön Saknas
  Millsjön sjö Hagtäppan, se Stubbens Hagtäppa Saknas Grenen bäckmöte
  Millsjön sjö /Se Halltorp torp Grenmossen mosse
  Millsjöåsarna åsar Halstaberget, Södra lht Grepsjön sjö
  Moaflyet göl Halvvägsbjörken lht Repsjön sjö
  Moaheden hed Halvvägsbjörken lht Gretagruvan gruva
  Mogrufvefältet Saknas Hammarby bebyggelse Gretagruvan gruva
  Mon, Stora terräng Hammarby by Grettens mosse del av Nybergsmyren
  Mor-Annikas hål sänka Hammarby gd Greve Bjelkes schakt schakt
  Mormorsbacke terräng Hammarby bebyggelse Grindbacken landsvägsbacke
  Mossaberget gruva Hammarby bruk bruk Grindbacken backe
  Mossabergsgrufvorna Saknas Hammarby herrgård m.fl., se Hammarby Saknas Grindgruvan gruva
  Mossabo ägomark Hammarby kvarn kvarn Grindgruvan gruva
  *Mossarna mossar? Hammarby skolhustomt, se 5 Bröstorp Saknas Grindgruvan gruva
  Mossatorpet terräng Hammaren torp Grindgruvan gruva
  Mossatorpet terräng Hammartorpet torp Gropaflyet mosse
  *Mossklinten Saknas Hasselbacken lht Gropakärr kärr
  Mosstäppan åker /Se Helltorp, se Hälltorp Saknas Gropakärret kärr
  Mulemossen mosse Henrik Pers gård Gropatorpsgruvan gruva
  Munkaviken vik Hermansdal torp Gropatorpsgruvan gruva
  Munkåsen ås Hermansdal lht Gropen tjärn
  Muskotviken vik Hermanstorp torp Gropen tjärn
  Mygghagen hage Hermanstorp lht Gropen tjärn
  Myra myr Hermanstorp, se Hermansdal Saknas Gropflyet tjärn
  Myrhällen terräng Herrgården lht Gropflyet tjärn
  Måseklint, se Hålaberget berg Herrstallet plats Groptjärn tjärn
  Måseklint, se Hålaberget berg Herrstallet byggnad Grubbkärn, se Grabbtjärnen Saknas
  Måsholmen holme Himlahissen lokal Grusgropen igenvuxet grustag
  Märrmossen mosse Hindsäng torp Grustaget Saknas
  Mörtabäcken bäck Hindsäng avs Gruvbacken landsvägsbacke
  Mörtabäcken bäck /Se Hitorp lht Gruvbacken backe
  Mörthällen udde Hitorp lht Gruvbacken terräng
  Mörthällen udde Hjalmarsberg torp Gruvbron bro
  Namnlösen tjärn Hjortsdal lht Gruvforsen fors
  Nedre tjärnen tjärn Hjortsholm lht Gruvforsen fors
  Nissebomossen mosse Hjulhuset hjulhus Ruvforsen fors
  Norasjön sjö Hjärpnästorp torp Gruvforsen fors
  Norasjön sjö Hjärpnästorp lht Gruvhultvägen skogsväg
  Norasjön Saknas Holmatorpet torp Gruvhultvägen väg
  Norasjön Saknas Holmen bebyggelse Gruvparken park
  Norasjön sjö Holmen hmn Gruvön ö
  Norasjön sjö Holmen gd Gruvön ö
  Norasjön sjö Holmshyttan bebyggelse Gruvösundet sund
  Norasjön sjö Holmshyttan by Grytliden sluttning
  Norasjön sjö Holmshyttan by Gråbergsstalpet stalp
  Norasjön sjö /Se Holmsjöfallet torp Gråbergsstalpet plats
  Norasjön sjö Holmsjöfallet lht Gråboberget höjd
  Norasjön sjö Holmsjöfallet lht Grålles grav sankt ställe
  Norasjön sjö Holshyttan, se Holmshyttan Saknas Grållegropen sank ställe
  Norasjön sjö Holstaberg torp Gråsängsbro, se Gårdsängsbro Saknas
  Norasjön sjö Hoppet lht Gränsbäcken, se Fågelhultsbäcken Saknas
  Norasjön Saknas Hultabergshagen lht Gränsgruvan gruva
  Norasjön sjö Hultabergshagen torp Gräsviken vik
  Norasjön sjö Hultabergshagen lht Gräsviken vik
  Norasjön sjö Hultahagen lht Gröna botten kolbotten
  Norasjön sjö Hultahagen torp Gröna kärret kärr
  Norasjön sjö /Se Hultahagen, Nedre torp Gröna udden udde
  Nora stads öken allmänning /Se Hultahagen lht Gröna udden udde
  Nora Stads Öken skogsmark /Se Hultahagen, Nedre lht Grönfallshällarna berghällar
  Noraån, se Hagbyån Saknas Hultakullen lht Grönvallsgruvan gruva
  Nordenkärr kärr Hultakullen torp Grönvallsmossen mosse
  Noren, se Norasjön sjö /Se Hultakullen torp Grönvallsmossen mosse
  Noren, se Norasjön Saknas Hultamosse torp Grötbotten kolbotten
  Norsbro ägomark(?) Hultamossen lht Grötbottsbacken landsvägsbacke
  Norsbroviken vik Hultamossen avs Grövlabäcken bäck
  Norsbäcken bäck Hultatorp lht Grövlagruvan gruva
  Nors damsjö Saknas Hultatorp torp Grövlagruvan gruva
  Norshyttan hyttruin Hultatorpet torp Grövlamossen mosse
  Norsodlingen terräng Humlaberget torp Grövlan tjärn
  Norstahagen ägomark Humlaberget avs Grövlan sjö
  Norsviken vik Hummelbo lht Grövlan tjärn
  Nors öken terräng Hundtorpet torp Gubbabotten kolbotten
  Nothagen terräng Hundtorpet avs Gubbasnåret hagmark
  Nothusudden udde Hurrebo torp Gubbatäppan åker
  Nyberg gruvfält Hurrebo lht Gubbdöden terräng
  Nyberg Saknas Husby, Norra by Gubbebotten kolbotten
  Nyberg Saknas Husby, Södra gd Gubbåsen bergsrygg
  Nyberget terräg o. ägomark Husbygården, Stora, se Stora Husbygården Saknas Gubbåsen ås
  Nybergsfältet gruva Husby, Norra bebyggelse Gunillamossen mosse
  ?Nybergsfältet gruvfält Husby, Norra, se Norra Husby Saknas Gustav Ers´ backe landsvägsbacke
  Nybergsfältet terräng Husbynäs lht Gustaf Ersas backe backe
  Nybergsfältet terräng Husby, Södra bebyggelse Gyttorpsbäcken bäck
  *Nybergsgruvan gruva Husby, Södra Saknas Gyttorpsdammen damm
  Nyodlingen terräng Hyddan lht Gyttorpsfallet vattenfall
  Nyröjseln terräng Hyttan anläggning Gyttorpskorset vägkors
  Nyröjseln ägomark? Hytthagen, Södra torp Gyttorp norra allmänning allm
  Nytt terräng Hålabacken lht Gyttorps södra gruvallmänning allm
  Näbben terräng Hålabacken avs Gyttorpsån vattendrag
  Näbben gränskil /Se Hållingfallet torp Gålsjöbäcken bäck
  Nämndemansbacken backe /Se Hålahultsmossen lht Gålsjökärret kärr
  Näsudden udde Hålltorp torp Gålsjökärret kärr
  Näsudden udde Hålltorp, Lilla torp Gålsjön, Lilla sjö
  Ormholmen holme Hålltorp, Stora torp Gålsjön, Lilla Saknas
  Ormtjärnen göl Hållupp lht Lilla Gålsjön sjö
  Ormtjärnen tjärn Hålstaberget, Södra, se Halstaberget, Södra Saknas Gålsjön, Lilla sjö
  Orrmossen mosse Hålåsen lht Stora Gålsjön sjö
  Oxegrufvan Saknas Hårsmossen, se Hålahultsmossen Saknas Gålsjön, Stora sjö
  Oxgrufvan Saknas Hägnan torp Gålsjön, Stora Saknas
  Oxgrufvan Saknas Hälleberg torp Gålsjön, Stora sjö
  Oxhyttedalen skogsmark Hällastugan torp Gålsjönäset näs
  Oxmossen mosse Hälles skogsteg Saknas Gålsjötjärnarna tjärnar
  Oxmossviken vik Hällen lht Gårboviken vik
  Pella-Karls udde terräng Hälltorp lhter Gårdsdammen, stora, se Stora gårdsdammen Saknas
  Gamla Pershyttebäcken Saknas Hälltorp avs Gårdsjön, se Gålsjön, Stora Saknas
  Pershytte damsjö Saknas Hälltorp, Lilla avs Gårdsängen äng
  Pershytte gruvfält gruvfält Hälltorp lht Gårdsängsbro ängar
  Pärshytte Jarn Grufvor, se Pershytte gruvfält gruvfält Hälltorp lht Gårdsängsbron risbro
  Pershyttesjön Saknas Hälltorp, Nedre lht Gårvik vik
  Pinnbottnarna udde Hälltorp avs Gårviken vik
  Planängsviken vik Hälltorp, Nedre Saknas Gåsebacken landsvägsbacke
  Plåtadammen sankmark Hälltorp, Övre lht Gåsabacken landsvägsbacke
  Plåtamossen mosse Hälltorp, Övre Saknas Gäddflyet tjärn
  Plåtamossen mosse /Se Hälltorp lht Gäddflyet mosse
  Plåten göl Hälsinghultet torp Gäddflyet tjärn
  Plåten sjö /Se Hängalogen loge Gäddkärn, se Gäddtjärn tjärn
  Plåtviken vik Hängalogen loge Gäddtjärn tjärn
  Prins Gustafs schakt Saknas Hängen torp Gäddtjärn tjärn
  Södra Prestaberget Saknas Högalid lht Gäddtjärn tjärn
  Prestebergsgrufvan Saknas Högbergstorp lht Gäddtjärnen tjärn
  Norra Prestabergsgrufvan Saknas Högbergstorp lht Gäddtjärnsbäcken bäck
  Östra Prestabergsgrufvan Saknas Högsvalen lht Gärdskogen skogsmark
  Prestaberg gruva Högtorp lht Gössaviken vik
  Prestehammaren Saknas Högtorp torp Gössen sten
  Prestehammaren Saknas Högtorp, se Bäcketorp Saknas Göteborgsbotten kolbotten
  Prostaberget berg Högåsen torp Hackhemsrösena stenrösen
  Pällesfall Saknas Högåsen lht Hackslåtten terräng
  Ragricken, se Rågrecken sjö Högåsen torp Hagagrinden grind
  Ragricken, se Rågrecken sjö Högåsfallet, se Åsfallet Saknas Haga stenar stenar
  Repaberget berg Höjdatorp torp Hagatjärn tjärn
  Ridbroåsen ås Höjden lht Hagatjärnsgruvan gruva
  Ringforsen fors Höjden, Västra lht Hagbyberget berg
  Ringshyttebäcken bäck Hörnet torp Hagbyberget berg
  Ringshytte masugnsvatten Saknas Idogheten lht Hagbybron bro
  Roparhällen udde Idogheten lht Hagby gruva gruva
  Rostgroparna fördjupningar /Se Ingersbo, se Ingersborg Saknas Hagbyån å
  Rudsjöberget berg Ingersborg lht Hagbyån å
  Rudsjön göl Ingersborg lht Hagen skogsmark
  Runstensberget berg Ingridsborg lht Hagen skogsmark
  Ryssakärret ägomark Inhägnaden, Norra lht Hagkärret åker
  Rågrecken sjö Inhägnaden, Södra lht Haklappen tjärn
  Rågrecken sjö Isberget torp Halstaberget, Norra berg
  Rågrecken sjö Jakob Elastorp torp Halstaberget, Norra gruvberg
  Rågrecken sjö Jakobelastorp lht Halstaberget, Södra berg
  Rågreken sjö Jakob-Elias-torp torp Halstaberget, Södra gruvberg
  Rågrecken sjö Jakob-Pellestorp lht Halstaberget, Västra gruva
  Rågreken sjö /Se Jakthyddan förr jaktstuga Halstaberget, Västra gruva
  Rågtäppan åker /Se Jan-Danielstorpet ödetorp Halstaberget, Västra gruva
  Rättardammen göl Jan Henriks gård, se Mellangården Saknas Halstabäcken bäck
  Rättarhagen hage Jan Lars gård Halstatjärnarna tjärnar
  Rävaberget berg Jerle, Jerle- , se Järle, Järle- Saknas Halvardsberg gruva
  Rävakullen ägomark Jerle bebyggelse Halvarsnoren sjö
  Rävamossen mosse /Se Jerle, Nedre lht Halvarsnoren sjö
  Räfbergsgrafven Saknas Jerle, Övre lht Halvarsnoren sjö
  Räfbergsgrufvan Saknas Jerleborg lht Halvvägabacken backe
  Räven terräng Jerlehyttan bebyggelse Halvvägabacken landsvägsbacke
  Röberget, Stora berg Jerle qvarn kvarn, nu riven Halvvägsbjörken björk
  Röbergsgruvan gruva Joakim lht Hammarbyån å
  Röbergsmossen mosse Joakim, Övre lägenheter Hammarbybron bro
  Röbraket sankmark(?) Joakim, se Joakim Bernstorp Saknas Hammarbydammen damm
  Rödberget gruva Joakim Bernstorp torp Hammarbyån vattendrag
  Rödberget gruva Joakim Bernstorp, se Joakimstorp Saknas Hammarhagen terräng
  Rödbergsgrufvan Saknas Joakim Bernstorp lht Hankudden udde
  Rödkullarna berg Joakims kasern kasern Harkojan kolbotten
  Rödkärrsgruvorna gruvor Joakimstorp torp Harviken vik
  ?Rödkärrsgruvorna gruvor Joakimstorp, se Joakim Bergstorp Saknas Harvretten åker
  Rökärr gruvor Joakimstorp bebyggelse Hasselfluken röjning
  Röstakärret kärr Johan Ers´ torpet torp Hasslajämnan åker
  Salomon-Erstorpet ägomark? Johannelund lht Hasslatäppan åker
  Sanddraget, L. mynning Johannesberg lht Hedningegruvan gruva
  Sanddraget, St. vik Johanneslund lht Hedviggruvan gruva
  Sandfallet terräng Johanneslund lht Hedviggruva gruva
  Sandtorp terräng Johanneslund lht Hemdalen dal
  Sandtorp terräng Jordkärret lht Hemdalen dal
  Sandviken vik Jorsnäs avs Hemtjärn tjärn
  *Sandvikstjärnen, se Hålåstjärnen tjärn Järde-, se Jerle- Saknas Hemtjärn tjärn
  Sandåsmarken terräng Järle gd Hemtjärn tjärn
  Saxaberget berg Järle station järnvägsstation Hemtjärn tjärn
  Saxberget berg Järle, Övre lht Hemtjärn tjärn
  Saxen sjö Järleborg lht Hemtjärnen tjärn
  Saxen sjö Järleborg lht Hemtjärnsbäcken bäck
  Saxen sjö Järle ruk, se Järle Saknas Hemtjärnsudden udde
  Saxen sjö Järlehyttan by Hemvreten åker
  Saxen sjö Järlehyttan gd Herrafallsudden udde
  Saxen sjö /Se Järleåborg gård Herrafallsudden udde
  Saxen sjö /Se Järnbodarna bodar Herregruvan gruva
  Saxhagen terräng Järnvägsområdet Kåfalla, se 9 Kåfalla Saknas Herrmansdalsfallet fall
  Saxins torp terräng Järnvägsområdet Lilla Älvstorp, se 10 Älvestorp Saknas Herrstallsbron bro
  Signalberget berg Järnvägsområdet Noor, se 6 Nor Saknas Herrstallsbron bro
  Silverbergsåsen ås Järnvägsområdet Ringshyttan, se 11 Ringshyttan Saknas Hertiggruvan gruva
  Silverbergsåsen bergshöjd /Se Järnvägsområdet Ringshyrre hyttebleck Saknas Hertig Karls schakt schakt
  Sinderstalpet stalp /Se Järpnästorp, se Hjärpnästorp Saknas Himmelriket öppen plats
  Sinnerstalpet terräng(?) Jössaviken, se Gössaviken Saknas Hindersons källa källa
  Sjöbacken Saknas Kalltjärnstorp lht Hinstorp åker
  Sjöfallaön holme Kalv-Olles stuga Hitorpsåsen ås
  Sjöhagen terräng Kalvtjärnstorp torp Hitre botten kolbotten
  Sjölaggen Saknas Kantrotorp lht Hjulbäcken bäck
  Sjötäppan terräng Kantrotorp lhter Hjulfallet vattenfall
  Sjöudden udde Kantrotorp torp Hjulhusdammen damm
  Skalutten terräng Kantrotorp torp Hjulhusdammen damm
  Skansberget Saknas Kantrotorp avs Hjulhusforsen fors
  Skarviken vik Karlsborg lht Hjulhusforsen fors
  Skateberget gruva Karlsberg torp Hjulhusforsen fors
  Skattjärnen göl Karlsberg lht Hjultjärn tjärn
  Skattjärnsdråget terräng Karlsborg lägenheter Hjulåsaberget berg
  Skegge gruva Karlsdal lht Hjulåsabäcken bäck
  *Skeggegrufva gruva Karlsdamm torp Hjulåsbäcken bäck
  Skvargen, se Skärjen sjö Karlsdamm avs Hjulåsen ås
  Skjda Moo, se Mon, Stora terräng Karlslund lht Hjärpnäset näs
  Skistubbadalen skogsmark Karlslund lht Hjärpnäsholmen holme
  Skistubbatorpet terräng Karlslund lht Hojarskogen skogsdunge
  Skistubbaåsen ås Karlslund lht Hojarskogen skog
  Skiärgen, se Skärjen sjö Karlslund lht Hollstabergsgruvan, Norra gruva
  Skjutsiga pussen sankmark(?) Karlslund lht Hollstabergsgruvan, Sydöstra gruva
  Skafttorpsviken vik Karlslund lht Hollstabergsgruvan, Södra gruva
  Skogalund terräng Karlslund lht Hollstabergsgruvan, Östra gruva
  Skrikarhytte Östra Öken skogsmark /Se Karlsro lht Holmahagen dalsänka
  Skrikarhytte Södra Öken skogsmark /Se Karlsro bebyggelse Holmshyttebäcken bäck
  Skvallerbäcken bäck Karlstorp torp Holmshyttbäcken bäck
  Skymhyttebäcken bäck Kasern lht Holmsjöbäcken bäck
  Skymhyttemon, se Store Mon Saknas Kasfallet bs Holmsjöbäcken bäck
  Skyttetorpen ägomarker? Kastvedsbotten lht Holmsjön sjö
  Skägge gruva gruva /Se Kattfotahagen torp Holmsjön sjö
  Skäret skär Kattfotahagen lht Holmsjön sjö
  Skärhyttetjärnen tjärn Kattkulla gård Holmsjön sjö
  Skärjen sjö Kidron binamn på Enbacka Holmsjön sjö
  Skärjen sjö Killingön torp Holmsjön sjö
  Skärjen sjö Killingö lht Holmsjön sjö
  Skärjen sjö Killingö lht Holmsjön sjö
  Skärjen sjö Klacka hmd Holmsjön sjö
  Skärjen sjö Klacka hmd Holmsjön sjö
  Skärjen sjö Klacka-Lerberg station jvst Holmsjön sjö
  Skärjen sjö /Se Klingtorp torp Holmsjöudden udde
  Skärmarboda triangelpunkt Klingtorp avs Holmsjöögat tjärn
  Sköljebäcken bäck Klingtorpet torp Holmsjöögat tjärn
  Sligdamm göl Klintatorpet lht Holmsjöögat tjärn
  Sligen udde Klinten, se Klinttorp Saknas Holmtjärnarna tjärnar
  Sligen badställe /Se Klinttorp torp Holsjön, se Holmsjön Saknas
  Slijhälla gruva Klinttorp lht Holstaberget, se Halstaberget, Norra o. Västra Saknas
  Slihälle gruva gruva /Se Klockkärr torp Honungsmossen mosse
  *Slukhella gruva Saknas Klock-kärr avs Hopafallsgruvan gruva
  Smalsjön sund Knalltorp lht Hopahalsen, se Hopamossen Saknas
  Smalsundet sund Knalltorp, se Sjöhagen Saknas Hopamossen mosse
  Smedbäcken bäck Knutsberg, se 1-3 Älvestorp Saknas Hopamossen mosse
  Smedbäcksviken vik Knutsberg lhter Hultabacken landsvägsbacke
  Smedforsen fors Knutsberg bergmästareboställe Hultabacken backe
  Smedjegruvan terräng(?) Knutsberg bergmästareboställe Hultabäcken bäck
  Stensjöbäcken bäck Knutsberg hmd Hultabäcken bäck
  Smygarebäcken bäck Knutsberg, se Övre Joakim Saknas Hultafallet bärställe
  Smygarebäcken bäck /Se Kojan, Kojan, Norra, se Norra kojan Saknas Hultagruvan, Stora gruva
  Smällan gruva /Se Kojan bs Hultagruvan, Västra gruva
  Smällgruvorna gruva /Se Kojan lht Hultagruvan, Stora, Västra, Östra gruvor
  Smällgröpperna terräng Kojan jordkoja Hultagruvan, Stora, Västra, Östra Saknas
  Snårdammen sjö Kojan torp Hultakärret kärr
  Snårdammsmossen mosse Kojfallet, se Kojan Saknas Hultamosse mosse
  Sogruvan gruva /Se Kojtäppan ödetorp Hultamossegruvan gruva
  Solbackabäcken bäck Kolabacken, se Hålabacken Saknas Hultamossekärret kärr
  Spikhultet terräng Kolabacken, se Kolarbacken Saknas Hultamossen mosse
  Spikhöjden berg Kolarbacken lht Hulten åker
  Spjutängarna ängar Kolarbacken torp Hultmossbäcken bäck
  Spjutängen, Lilla äng Kolarbacken lht Hultmossbäcken, se Hultabäcken Saknas
  Spjutängen, Stora äng Kolarbacken torp Humlaberget berg
  Spjutängen mosse /Se Kolarbacken avs Humlaberget gruvberg och gruva
  *Spolröset gränsmärke Kolarebacken torp Humlaberget gruva
  Spånga bodar terräng(?) Kolarhagen ödetorp Hundkullen kulle
  Spångatjärnen tjärn Kolartorpet, se Kolarbacken Saknas Hurtiggruvan gruva
  Spångatjärnen tjärn Kolbergsfallet lht Husbyberget berg
  *Stallesjön, se Ställsjön sjö Kolningsdammen lht Husbyberget höjd
  Stampen, Nedre terräng Kolningsdammen torp Husbybäcken bäck
  Stampen, Övre terräng(?) Kolningsdammen lht Husbybäcken bäck
  Stavrumskärret kärr Koltorp, se Ströbäckstorp Saknas Husbyskogen skog
  Stavrumsmossen mosse Komministergården gård Husbyudden udde
  Stenbrobäcken bäck Kongsheden, se Kullatorp Saknas Husbyviken vik
  Stenbäcken bäck Konstbacken torp Hyttbacken backsluttning
  Stenbäcksbron terräng Konstbacken lht Hyttbacken backe
  Stendammen Saknas Konstbol lht Hyttbacken öppen plats
  Stendammen sjö Konsten, se Konstenstorp Saknas Hyttbron landsvägsbro
  Stensjöbergen berg Konstenstorp lht Hyttbäcken bäck
  Stensjöbäcken bäck Konstfallet lht Hyttbäcken bäck
  Stensjöbäcken bäck /Se Konstfallet torp Hyttbäcken bäck
  Stensjömossen mosse Konstfallet torp Hyttdammen damm
  Stensjömossen mosse /Se Konstfallet lht Hyttdammen damm
  Stensjön sjö Konsthuset anläggning Hyttdammen damm
  Stensjön sjö Konungadammen lht Hyttdammen damm
  Stensjön Saknas Kopparbäcken torp Hyttebäcken bäck
  Stensjön sjö Kopparbäcken bebyggelse Hyttevretten åker
  Stensjön sjö Kopparbäcken by Hyttfallet vattenfall
  Stensjön, Lilla sjö Kopparbäcken torp Hyttfallet vattenfall
  Stensjön, Lilla sjö Kopparbäcken gd Hyttfallet vattenfall
  Lilla Stensjön Saknas Kopparbäcken, Övre lhter Hytthagen skogsmarker
  Stensjön, Lilla sjö Kopparbäcken, Övre lht Hytthagen terräng
  Stensjön, Lilla sjö /Se Kopparbäcken, Övre lht Hyttorget öppen plats
  Stensjön, Stora sjö Kopparbäckshäll lht Hyttvreten åker
  Stora Stensjön Saknas Kopparhyttan lht Håglöse mosse, se Hålahultsmossen och Skansen Saknas
  Stensjön, Stora sjö Kopparhyttan lht Hålahultsbacken landsvägsbacke
  Stensjön, Stora sjö /Se Kopparhyttan lht Hålahultsbacken Saknas
  Stensjöstängslet skogsmark Kopparhyttan, Lilla torp Hålahultsmossen Saknas
  Stensjöådran vik Kopparhyttan, Lilla bs Hålahultsmossen Saknas
  Stensjöåran vik /Se Koppartorpet avs Hålahultsmossen mosse
  Stensnäs Saknas Korsvägsfallet torp Hålahultsskansen befästning
  Sticksmossekällan källa(?) Korsvägsfallet lht Hålaviken vik
  Sticksmossen mosse Kotorpet torp Hålldammen, se Snårdammen Saknas
  Stigsmossekällan källa /Se Kottbo torp Hålltjärn, se Hälltjärn, Stora Saknas
  Stigsmossen mosse /Se Krakatorpet torp Hålltjärn tjärn
  Stjärnröset gränsröse Krakatorpet lht Hålltjärnen tjärn
  Stora berget berg Kristianstorp torp Hålltjärnsbäcken bäck
  Storagen sjö Kristiernstorp lht Hålltjärnshöjden höjd
  Stora grufvan Saknas Kristinelund lhter Hålltjärnsögat tjärn
  Stora grufvan Saknas Kristinelund gd Hålsjön, se Holmsjön Saknas
  Stora hagen ägomark Kristinelund lht Hålsmossen mosse
  Stora holmen holme Krokryggen lht Hålsmossen mosse
  Stora Mon Saknas Krokryggen torp Hålstaberget, Norra, Södra, se Halstaberget, N o S Saknas
  Stora mossen mosse Krokryggen lht Hålvik strandremsa
  Stora mossen mosse Krokryggen, Nedre lht Hålvikabergen höjder
  Stora mossen mosse Kron, se Östra Sjölund Saknas Hålvikabergen höjder
  Storgruvan gruvhål Krossen, se Malmkrossen Saknas Hålviken vik
  Storgrufveberget berg Krutbruket anläggning Hårsmossen, se Hålahultsmossen Saknas
  Storgrufveberget berg Kråkåsen torp Häckhagarna skogsmark
  Storhagen terräng Kråkåsen lht Häcklan kolbotten
  Stormosse ö Saknas Kröken, se Kröklinda Saknas Hägnargärdena åkrar
  Stormossen mosse Kröket bs Hällabacken skogsmark
  Stormossen mosse Kröklinds bs Hällabacken skogsbacke
  Stormossen mosse Krötan bs Hällaberg berg?
  Storsjön sjö Kullafallet bs Hällarna udde
  Storsjön sjö Kullar, se Kullatorp Saknas Hällarna, se Långhällarna Saknas
  Storsjön sjö Kullarna lht Hälltjärn, Lilla tjärn
  Storsjön sjö Kullarna lht Hälltjärn, Stora tjärn
  Storstugetorget öppen plats /Se Kullatorp bebyggelse Hälltjärnen tjärn
  Storängen äng Kullatorp by Hälltjärnsberget berg
  Storängen sankmark Kullatorp gd Hälltjärnsberget höjd
  Storön ö Kullatorp torp Hälltorpsbäcken bäck
  Storön ö Kullatorpet, Nedre torp Hälltorpkastet notkast
  Storön ö Kullatorpet, Nedre lht Hälsingbacken backe
  Storön del av ö Kullatorpet, Övre torp Hälsingbacken landsvägsbacke
  Storön ö Kullatorpet, Övre lht Hälsinghultet terrängparti
  Stribergsdammen sjö Kullen lht Hälsingviken vik
  *Stribergsgruvan gruva Kullen torp Hälsingviken sjövik
  Stutafallet terräng Kullen lht Hängen plats
  Stålpiken berg Kullen lht Hängbron bro
  Stålpiken terräng Kullen avs Hängbrohagen hage
  Stångafallet, Nedre terräng? Kullen torp Häskebacken backe
  Ställsjöberget berg Kullen lht Hässjabackaåsen ås
  Ställsjöbäcken bäck Kultern, se Kultertorpet Saknas Hässjebacksåsen ås
  Ställsjön sjö Kultern lht Hästmossen mosse
  Ställsjön sjö Kulltern torp Hästmossen mosse
  Ställsjön sjö Kultertorpet lht Hästskobacken, se Häskebacken Saknas
  Ställsjön sjö Kungshammar, se Kungsheden Saknas Hästskoberget berg
  Ställstensberget berg Kungshammaren stångjärnshammare Hästskoberget gruvberg
  Stängslaberget berg Kungshammaren torp och hammare Hästskobergsmossen mosse
  Suggaberget gruva /Se Kungsheden bebyggelse Hästön ö
  Suggan berg(?) Kungsheden hmn Hästön ö
  Sundboda terräng Kungsheden gd Höga berget berg
  Sundsberget berg Kuppila bs Höga botten kolbotten
  Sundsgruvan gruva /Se Kuskbacken bs Höga botten kolbotten
  Sundsmossen mosse Kuskbygget stuga Högarna, se Lerbergs högar Saknas
  Svalholmen holme Kuskbygget arbetarbostad Högtorpadammen damm
  Svarta hålet vik Kvarnen lht Högtorpadammen damm
  Svartberget Saknas Kvarnen, se 4 Gyttorp kvarn Högtorpafallet fall
  Stora Svartbergsgrufvan Saknas Kvarns kvarn Högtorpavägen väg
  Stora Svartbergsgrufvan Saknas Kvarnstugan torp Högåsen ås
  Svartnäshallarna skär Kvarntorp lht Högåse slätt terräng
  Svarttjärn Saknas Kvarntorp lht Högåsfallet Saknas
  Svarttjärn terräng Kvickatorpet torp Höjden åkermark
  Svarttjärnen tjärn Kviskatorpet avs Hörstamossebotten kolbotten
  Svarttjärnen tjärn Kyrkfallet torp Hörstamossen mosse
  Svarttjärnen sjö Kyrkfallet lht Hörstamossen mosse
  Svarttjärnen sjö Kåfalla Saknas Hörstängen åker
  Svarttjärnen tjärn Kåfalla Saknas Igelbäcken, se Igeltjärnsbäcken Saknas
  Svarttjärnsbäcken bäck Kåfalla by Igeltjärn tjärn
  Svarttjärnsgrind terräng Kåfalla by Igeltjärn tjärn
  Svartviken vik Kåfalla bebyggelse Igeltjärnen sjö
  Svartälven älv Kållevik lht Igeltjärnen tjärn
  *Svartälven älv Kåvetorp lht Igeltjärnsbäcken bäck
  Svartälven älv Källarbacken torp Igeltjärnsbäcken bäck
  Svinhagen hage Källarhalsen bebyggt område Ingebora-moen sandtag
  Sågforsen fors Källarhalsen lht Ingeborgakällan källa
  Sågforsudden udde Källfallet lht Ingeborgkällan källa
  Sågmossen mosse Källfallet ödetorp Irland ö
  Södra udden udde Källfallet lht Jan-Petters hage beteshage
  Södra Vreten åker /Se Källhalsen, se Källarhalsen Saknas Jan Petters hage åker
  Taberget gruva Källhalsen, Övre lht Jeansholme, se Sjansholme Saknas
  ?Taberg gruvfält Källmossen torp Jerleån, se Järleån Saknas
  Taberget gruva Källtorp lhter Joakimsberg gruva
  Tallkottaudden udde Källtorp avs Joakimsberg gruva
  Talludden udde Källtorp lht Joakims grufvan, se Joakomsberg Saknas
  Taltmajas tjärn tjärn Källtorp lht Joakimsronden promenadväg
  Taltmajas tjärn, se Mellersta Dammsjön sjö Källtorp lht Johannesåsgruvan gruva
  Tappdammen ägomark Källtorp torp Johannesåsgruvan gruva
  Siön Terfven, se Färvilen sjö Käppsta by Jonases botten kolbotten
  Tibbesheden terräng Käppstavik lht Jon-Pershalsa del av Nybergsmyren
  Tingstorp terräng Käppstavik torp Jordkärret kärr
  Tjuraberget berg Käppstavik lht Jordkärrshagen hage
  Tjuramossen mosse Käppsta äng Saknas Jungfrutjärn tjärn
  Tjuramossen mosse /Se Käringblästern bläster Jürgengruvan gruva
  Tjurviken vik Kärnatorp(et) m.fl., se Tjärnatorp(et) m.fl. Saknas Jürgengruvan gruva
  Tjuvdalen dal Kärret lht Jämnan jämn landsvägssträcka
  Tjädrasnåret terräng Kärrfallet lht Järlebron landsvägsbro
  Tjärgrufvan Saknas Käven torp Järlefallet vattenfall
  Tjärhanehäll berghäll /Se Kävetorpet, se Kåvetorp Saknas Järlehyttebäcken bäck
  Tok-Lena terräng Körarbacken torp Järlehyttefallen skogsfall
  Tolvtingen gruva /Se Körarbacken lht Järlekorset landsvägskors
  Tolvtinggruvan gruva /Se Lakbäck, Öster gd Järle ström vattenfall
  Torphagen terräng Lakbäck, Väster gd Järleån? å
  Torpnäset udde Landsvägatorp lht Järleån å
  Torptjärnen, Ö. tjärn Landsvägatorpet lht Järleån å
  Torraksberget berg Landsvägskogen bebyggelse Järleån å
  Torraksbäcken bäck Landsvägstorp torp Järnbodbacken terräng
  Torskatjärnen sankmark Landsvägstorp torp Järnbron bro
  Torskatjärnen sjö /Se Landsvägstorp lht Järnbärarvägen skogsväg
  Tors källa källa? Lappbo lht Järnbärarvägen väg
  Torstens mosse mosse Lars Gottskalkstorp lht Järn-Erik lönn
  Trehörningen sjö Lars Gottskalkstorp, se Gottskalkstorp Saknas Järn-Erk vårdträd
  Trehörningen sjö Lars Gottskalkstorp torp Järntorget öppen plats
  Trehörningen sjö Lars-Katrins bs Järntorget öppen plats
  Trehörningen sjö Larstorp, se Gottskalkstorp Saknas Jättestenen klippblock
  Troilii schakt gruvschakt /Se Larstorp torp Jössaviken vik
  Trolldalen skogsmark Larstorp, se Lars Gottskalkstorp Saknas Jössaviken, se Gössaviken Saknas
  Trolldalen dal Latorp lht Jössen sten
  Trollviken vik Latorp bebyggelse Jössen, se Gössen Saknas
  Trulsa gruva gruvhål Latorp by Kalkberget höjd
  Träthultaskogen skog Latorp gd Kalkudden udde
  Tvillingbottnen sänkor Laven anläggning Kallbäcken bäck
  Tölingstorp terräng o. ägomark Lerberg, Lerberget, se Klacka Saknas Kallbäckshagen hage
  Uggelmossen mosse Lerbo torp Kalleviken vik
  Ugglan terräng Lerbo lht Kallkällbotten kolbotten
  Ugglebo terräng Lerdalen lht Kallkällkullen berg
  Ulvatjärnen, Nedre tjärn Lerdalen hmn Kallkällåkern åker
  Ulvatjärnen, Övre tjärn Lerdalen avs Kallkällåkern åker
  Upphängarbottnen terräng Lerfallet bs Kalltjärn, se Kattjärn Saknas
  Usken sjö Lerkärr torp Kalltjärn tjärn
  Utmålet terräng Lerkärr avs Kalvamyran mosse
  Utmålsallmänningen skog Lertagsvägen Saknas Kalvbäcken bäck
  Utmålsallmänningen allmänning /Se Lilla Mon lht Kalven tjärn
  Utmålsskogen skog Lilla Mon lht Kalven sjö
  Utmålsskogen skog Lilla Mon lht Kalven tjärn
  Utmålsskogen allmänning /Se Lilla Mon, se Mon, Lilla Saknas Kalvhagabacken landsvägsbacke
  Utterbäcken bäck Lilla Mons vaktstuga bebyggelse Kalvhagen beteshage
  Uvberget berg Lilla pussen lht Kalvhagen beteshage
  Vagnskjulsberget berg Lilla stationen banvaktstuga Kalvhagen hage
  Vargaflyet fly Lillgården lht Kalvhagsbacken backe
  Vargkröksbäcken bäck Lillsjölund lht Kalvmyrabäcken bäck
  Varguddemossen Saknas Lillsjötorp torp Kalvmyrabäcken bäck
  Vargudden terräng Lillsjötorp bebyggelse Kalvmyren myr
  Vargudden udde Lillsjötorp lht Kalvtjärn, se Kattjärn Saknas
  Vaslätten ägomark Lillstugan lht Kalvtjärn tjärn
  [Vassla damm] Saknas Limbergstorpet lht Kalvtjärn, se Kattjärn Saknas
  Vassängen? Saknas Limfallet torp Kammaren plats
  Vaxmossen mosse Limfallet lht Kampön ö
  Venaudden udde Limholmarna lht Kampön ö
  Verken sund Limkullen ödetorp Kanalen kanal
  Verken sund /Se Limkullen lht Karaberget berg
  Wichren, se Vikern sjö Limossen lht Karaberget berg
  Vikern sjö Limossen, se Lindmossen Saknas Karaberget gruva och gruvberg
  Vikern sjö Limtorpet torp Karabergsgruvorna gruvor
  Vikern sjö Limåsen lht Karamossen mosse
  Vikern sjö Lindalsudde avs Karellas sängkammare stenblock
  Vikern sjö Lindalsudden avs Karl-Ellas sängkammare sten
  Vikern sjö Lindarängen lht Karlbergsgruvan gruva
  Vikern sjö Lindarängen lht Karlbergsgruvan, Karlbergsgruvan, Stora gruvor
  Vikern sjö Lindbacka lht Karlbergsgruvan, Norra gruva
  Vikern sjö Linden lht Karlbohedegruvan, Västra gruva
  Vikern sjö Lindholmsfall torp Karlbohedegruvan, Östra gruva
  Vikern sjö Lindmossen lht Karl Ers´ backe landsvägsbacke
  Vikern sjö Lingebo torp Karl Ersas backe backe
  Vikern sjö Lingonbo jtp Karlfogdegruvan gruva
  Vikern sjö Lingonbo lht Karl-Jons backe backe
  Vikern sjö Ljungby lht Karl-Jons botten kolbotten
  Vikern sjö Lobråten torp Karl-Pers kärring sjöprick
  Vikern sjö /Se Lobråten avs Karlsbottnarna terräng
  Wikers Öken skogsmark /Se Lobråtstorp torp Karlsdamm mineralkällor
  Vinterkärret kärr Lobråtstorp avs Karlslundsviken vik
  Vinterskogsbergen berg Lohällen torp Karlslundsängen äng
  Vintertjärnen tjärn Lomfly allmänning Karls schackt gruvschackt
  Vintertjärnen tjärn Lomfly allmänning Saknas Karlsäng träsk
  *Vintertjärnen, se Ö. Torptjärnen tjärn Lomfly allmänning lht Karlsäng ängsmark
  Vintervägsviken vik Lotorp torp Karolinagrinden landsvägsgrind
  Vretgrufvan Saknas Loviselund torp Karolingrinden landsvägsgrind
  Vretgrufvan Saknas Loviselund lht Karolintäppan åker
  Vretgruvan gruva /Se Lugnet lht Kattjärn tjärn
  Våtbottnakärret kärr Lugnet lht Kattkullabacken landsvägsbacke
  Vändalen terräng Lugnet lht Kattkullabacken landsvägsbacke
  Vändträsmossen mosse Lugnet lht Kattkullabäcken bäck
  Vännebäcken bäck Lugnet torp Katt-Saras tjärn, se Dammen Saknas
  Vände(r)bäcken bäck /Se Lugnet torp Kattsprånget gångbro
  Västan Måsen, se Västgöthyttemossen mosse Lugnet lht Kattsprånget terräng och bro
  Västerängen äng Lugnet lht Kattjärn tjärn
  Vestgöthytte damsjö Saknas Lugnet Saknas Kattjärn tjän
  Västgöthyttemossen mosse Lugnet lht Kattjärn tjärn
  Västgöthyttemossen mosse Lustigkulla avs Kattjärnsbäcken bäck
  Västgöthyttemossen mosse Lyckan lht Kattängen äng
  wästgjöt masen, se Västgöthyttemossen mosse Lyckebo lht Katåsen ås
  Västra bergen berg Låmtjärnsfallet, se Lämtjärnsfallet Saknas Kavelbrokärret kärr
  Västra berget berg Långforsen lht Kavelbrokärret kärr
  Västra marken terräng Långforsen ödetorp Kavelbron bro
  Västra tjärnen tjärn Långforsen avs Kavelbron bro
  Yxedammen sjö Långforsen lht Kavelbrovägen skogsväg
  Åkergruvan gruvhål(?) Långnäsudden lht Kavelbrovägen väg
  Åkernäs udde Lämtjärnsfallet torp Kavelängen äng
  Åsatorpet skogsmark Lämtjärnsfallet lht Kaven tjärn
  Åsboberget Saknas Lämåsen lht Kavtjärn tjärn
  Åsboberget gruva Lönnbotten, se Lönnbottens sllmänning Saknas Kedjorna tjärnar
  Åsboberg gruva Lönnbotten torp Kettilgruvan gruva
  Åsbobergsbäcken bäck Lönnbotten lht Kettilgruvan, Lilla, se Kettilgruvan Saknas
  Åsbosjön sjö Lönnbottens allmänning Saknas Kettilgruvan, Stora, se Kettilgruvan Saknas
  Åsbosjön sjö Lönnbotten allmänning Kettilgruvorna gruvor
  Åsbosjön Saknas Lönnkullen lht Kettilgruvorna gruvor
  Åsbosjön sjö Lönnkullsgruvan lht Kidrons bäck bäck
  Åsbosjön sjö Lönntorp lht Kidrons bäck bäck
  Åsbosjön sjö Lönntorp hmn Kilgruvan gruva
  Åsbosjön sjö Lönntorpet lht Kilgruvan gruva
  Åsbosjön sjö Lönntorp avs Killingamossen mosse
  Åsbosjön sjö Lönnåsen torp Killingviken vik
  Åsbosjön sjö Lönnåsen lht Killingviken vik
  Åsbosjön sjö Löten torp Killingön, Lilla holme
  Åsbosjön sjö Löten avs Killingön, Lilla ö
  Åsbosjön sjö Lövnäs lht Killingön, Stora holma
  Åsbosjön sjö Lövnäs lht Killingön, Stora ö
  Åsbosjön sjö Lövnäs avs Killingöarna öar
  Åshytte masugnsvatten Saknas Lövåsen lht Killingövikarna vikar
  *Åsjön, se Åsbosjön sjö Lövåsen lht Kiltäppan äng
  Älgakärret kärr Lövåsen lht Kinnekulle berg
  Älgfallet terräng Magnustorpet torp Kittelgruvan, se Kättelgruvan Saknas
  Älgmossen mosse Malmbergsfors lht Klacka gruvor gruvor
  Älvamossen mosse Malmbergsfors lht Klacka järngruvor, se Lerbergsfältet Saknas
  Älvamossen mosse Malmbergstorp lht Klacka-Lerbergsfältet gruvfält
  Älvamossen mosse Malmbergstorp torp Klampbäcken bäck
  Elflången sjö Malmbergstorp torp Klampen sjö
  Älvlången sjö Malmbergstorp lht Klampen tjärn
  Älvlången sjö Malmbergstorpet torp Klampen tjärn
  Ämtan, se Ämten sjö Malmkrossen anläggning Klampmossen mosse
  Ämtaboda terräng Malmstaden torp Klampmossen mosse
  Ämtabodamossen mosse Malmstaden, se Malmstaviken Saknas Klampvägen väg
  Ämten sjö Malmstaviken avs Klanggruvan gruva
  Ämten sjö Marbo torp Klanggruvan gruva
  Ämten sjö Marbo lht Klintaberget, Lilla berg
  Ämten sjö Marbo torp Klintaberget, Lilla del av höjd
  Ämten sjö Margrävan torp Klintaberget, Stora berg
  Ämten sjö /Se Margrävan lht Klintaberget, Stora del av höjd
  Ämtesundet sund Marieberg lht Klintaberget berg
  Ängabo ägomark o. terräng Mariedal lht Klintaberget berg
  Ängarna ängar Mariedal lht Klintabergsgruvan gruva
  Änglaboda ägomark Marielund lht Klintagruvan gruva
  Öbohult terräng Marstrandshagen hmn Klintagruvan gruva
  Ögnatjärn sjö /Se Marstrandshagen avs Klintbäcken, se Klinttorpsbäcken Saknas
  Öknategarna åker /Se Masbo torp Klinten berg
  Ösbo Siön, se Åsbosjön sjö Mastorp lht Klinten höjd
  Öskervikshammaren Saknas Mattsafallet lht Klinten höjd
  Östanbergshyttan triangelpunkt Matsafall torp Klinttorpsbäcken bäck
  Östra torpet terräng Matsafallet lht Klock-kärret kärr
  Östratorptjärnen tjärn Matsäcken torp Klubbacken backe
  Ötjärnen tjärn Matsäcken lht Klubbacken landsvägsbacke
  Ötjärnsbäcken bäck Mellangården torp Klunkängen äng
  *Översjön, se Öv. Dammsjön sjö Mellangården lht Klunkängsmossen mosse
  Öfra sjön Saknas Mellanladan lada Klövpinan skogsbete
  Öfre siön, se Ställsjön sjö Mellsjölund lht Knallen tjärn
  Ösre Siön, se Ställsjön sjö Millsjölund, se Mellsjölund Saknas Knallen tjärn
  Övre tjärnen tjärn Millsjölund lht Knallen tjärn
    Millsjölund torp Knaveludden udde
    Minelund lht Knutegruvan gruva
    Mjölnarhagen avs Knuts backe landsvägsbacke
    Mokilstorp Saknas Knutsbergsgruvorna gruvor
    Mokilstorp avs Knytet tjärn
    Mon, se Mon, Stora Saknas Knytet tjärn
    Mon, Lilla lht Knytet tjärn
    Mon, Lilla avs Knäppabäcken bäck
    Mon, Lilla, se Lilla Mon Saknas Knäppabäcken bäck
    Mon, Lilla avs Knäppan åker
    Mon, Stora lht Koberget berg
    Mon, Stora avs Koberget berg
    Mon, Stora, se Stora Mon Saknas Kodalen dalgång
    Mons skolhustomt, se 9 Skymhyttan Saknas Kodalen dal
    Mordbo torp Kojtäppan åkermark
    Mosjölund torp Kokärret kärr
    Mossastugan, se Mossatorpet Saknas Kolarhagsbackarna backar
    Mossatorpet torp Kolberget gruvberg
    Mossatorpet torp Kolbergs gruva gruva
    Mossatorpet torp Kolbäcken bäck
    Mossatorpet torp Kolbäckfallet åker
    Mossatorpet lht Kolbäckshagen hage
    Mossen bebyggelse Kolerakörgården åker
    Mossen avs Kolerakyrkogården begravningsplats
    Mossen torp Kolhusvretten åker
    Motorp lht Kolningsdammen tjärn
    Motorp lht Kolumbia skogsmark
    Motorp avs Komministergruvan gruva
    Mottorp torp Komministergruvan gruva
    Mottorp avs Komministern, se Komministergruvan Saknas
    Mowrettarne avs Komministern gruva
    Myntet smedja Komossen mosse
    Myntet smedja Komossen mosse
    Myran lht Komossen mosse
    Myran torp Konstbacken landsvägsbacke
    Myran avs Konstbacken backe
    Märrängen, se Nordankärr Saknas Konstbäcken bäck
    Märrängen, se Nordankärr Saknas Konstdammen damm
    Märrängen hmn Konstdammen tjärn
    Nedre Bondborn gård Konstgruvan gruva
    Nedre Bondbyn f.d. gästgivegård Konstgruvan gruva
    Nedre Båtbryggan brygga Konung Johansgruvan gruva
    Nedre Hälltorp torp Kopinan äng
    Nedre kasern lht Kopinan äng
    Nillatorp, se Guillatorp Saknas Kopinan vik
    Nolkärr, se Nordankärr Saknas Kopinan vik
    Noor bebyggelse Kopparbergsgruvor gruvor
    Nor by Kopparbäcken bäck
    Nor bebyggelse Kopparbäcksbacken landsvägsbacke
    Nor bebyggelse Kopparbäcksbacken backe
    Noor by Kopparbäcksgruvan gruva
    Noraskog lht Kopparbäcksgruvan gruva
    Noraskog gd Kopparbäcksgruvorna, se Kopparbergsgruvor Saknas
    Noraskog lht Kopparbäcksviken vik
    Noraskog avs Kopparkröket ställe
    Nordankärr bebyggelse Korpaberget berg
    Nordankärr lht Korpaberget gruvberg
    Nordankärr hmn Korpholmen, Lilla holme
    Nordankärr torp Korpholmen, Lilla holme
    Nordankärr gd Korphålet åker
    Nordankärr lht Korpralsbacken landsvägsbacke
    Nordstjärnan lht Kosundet, Östra sund
    Nordstjärnan avs Kotjärn tjärn
    Noret torp Kotkärret kärr
    Norra Fingerboda by Kotkärret kärr
    Norra gården, se Bröstorp Saknas Kottaberget berg
    Norra gården lht Kottaberget höjd
    Norra gården hmn Kott-Stinas backe terräng
    Norra gården hmn Koögrundet fiskeställe
    Norra gården hmn Koön ö
    Norra Husby by Koön ö
    Norra kojan bs Koön ö
    Norra torpet lht Koön ö
    Norratorp torp Krampdalen dal
    Norratorpet lht Krampdalsbron bro
    Norra torpet torp Krampdalsbron bro
    Norra torpet torp Krampdalsbäcken bäck
    Norrbacka lht Krampdalsbäcken bäck
    Norrbo lht Krampdalsvägen väg
    Norrbo gd Krangruvan gruva
    Norrbo lht Krangruvan, Lilla gruva
    Norrbylund lht Kringlan näs
    Norrgården gård Kringlan ö
    Norrgården gård Kringlan, se Kringelnäset Saknas
    Norrgården Saknas Kringelnäset näs
    Norrmalm gruvarbetarbostad Krokelångbacken landsvägsbacke
    Norrtorp ödetorp Kroken tjärn
    Norsbro lht Kroken tjärn
    Norsbro lht Kroken tjärn
    Norsbro lht Kroken, se Kroktjärn Saknas
    Norshagen lht Krokryggen ås
    Norshagen lht Krokryggåsen ås
    Norshagen lht Kroktjärn tjärn
    Notatorp lht Kroktjärn tjärn
    Notatorp torp Krokåkern åker
    Notatorp lht Krokängen äng
    Notbindartorp lht Kronflyt kärr
    Nothagen lht Kronflyet kärr
    Nothagen lht Kronoparken Saknas
    Nya byn lht Krossbacken plats
    Nya byn Saknas Krosset terräng
    Nya Fridhem lht Krutbacken terräng
    Nya hagen torp Kruthustjärn tjärn
    Nya Hagen lht Krutkällarbacken terräng
    Nyberg lht Kryparbäcken bäck
    Nyberget lht Kryparbäcksbron bro
    Nyberget lht Kryparbäcksbron bro
    Nyberget avs Kråkholmen holme
    Nyberget torp Kråkholmen holme
    Nybergstorpen, se Nyberget Saknas Kråkholmen holme
    Nybergstorpet torp Kråkmossen mosse
    Nybo lht Kråkåsen ås
    Nybo lht Kullaberget berg
    Nyboda lht Kullaberget berg
    Nyboda lht Kullaberget berg
    Nyboda lht Kullaberget berg
    Nybygget, se Lillsjötorp Saknas Kullagruvan gruva
    Nybygget torp Kullagruvan gruva
    Nybygget lht Kullahöjden höjd
    Nybygget lht Kullatorps Signal, se Kullaberget Saknas
    Nybygget lht Kullatorpshöjden, se Kullahöjden Saknas
    Nyfallet, se Nybygget Saknas Kullen terräng
    Nygård hmn Kullgruvan gruva
    Nyhem lht Kullgruvan gruva
    Nyröjseln lht Kullterfallet fall
    Nyröjseln lht Kulterfallet bärställe
    Nyröjseln jtp Kulltergruvan gruva
    Nyröjseln lht Kultergruvan gruva
    Nyröjsla lht Kultermossen mosse
    Nyröjsla lht Kultermossen mosse
    Nyröjslan torp Kulltern skogsmark
    Nytorp torp Kultern, se Kultermossen Saknas
    Nytorp lht Kulltäppan åker
    Nytorp lht Kullåkern åker
    Nytorp avs Kulsberget? berg
    Nytorp lht Kultermossen mosse
    Nytorpsfallet, se Nytorp Saknas Kung Jans gruva gruva
    Nytorpshagen bs Kungsdammen, se Stordammen Saknas
    Nytt torp Kungsheden hedmark
    Nytt lht Kungshedsforsen fors
    Nyttorp lht Kungshedsstaden lastplats eller tilläggsplats
    Nyttorp lht Kungshögen kulle
    Nyttorp lht Kusakärret kärr
    Nyttorp lht Kusakärret kärr
    Nyttorp by Kvarnaberget berg
    Nyttorp torp Kvarnaberget höjd
    Näst Norra gården Saknas Kvarnbacken landsvägsbacke
    Nötbusken lht Kvarnberget berg
    Odlingen torp Kvarnbron bro
    Ormbrotäppan torp Kvarnbron bro
    Ormbrotäppan lht Kvarndammen damm
    Oron torp Kvarndammen damm
    Oron, se Orotorpet Saknas Kvarnfallet vattenfall
    Orotorpet lht Kvarnfallet vattenfall
    Oskarsberg lht Kvarnfallet vattenfall
    Oskarslund lht Kvarnfallet vattenfall
    Oskarslund lht Kvarnforsen vattenfall
    Oskarsstrand lht Kvarnhöjden berg
    Oskarstorp jtp Kvarnkärret kärr
    Oscarstorp lht Kvarnkärrsberget, se Kvarnaberget Saknas
    Oskarsvik lht Kvarnälven del av Färvilsbäcken
    Oskarsvik lht Kvarnängen äng
    Oskarsvik lht Kvarnängen äng
    Oxelhagen ödetorp Kvarnängsbäcken, se Käppstabäcken Saknas
    Oxhyttedalstorpet torp Kyrkberget berg
    Oxhyttedalstorpet lht Kyrkogården åker
    Paradiset torp Kyrkvägen skogsväg
    Paradiset lht Kåvtorpssundet sund
    Penutten hmn Källarbacken landsvägsbacke
    Penutten gård Källargruvan gruva
    Pershyttan, Gamla bebyggelse Källarkullen kulle
    Pershyttan, Gamla bebyggelse Källbotten kolbotten
    Pershyttan, Gamla by Källbotten kolbotten
    Pershyttan, Gamla by Källbotten kolbotten
    Pershyttan by Källgruvan gruva
    Pershyttan, Nya bebyggelse Käll-löpan plats
    Pershyttan, Nya by Källsåsen ås
    Pershyttan, Nya by Källsåsen, se Gropatorp Saknas
    Pershytte by samhälle Källsåsen ås
    Pershytteby, Gamla, se Pershyttan, Gamla Saknas Källsåsgruvan gruva
    Pershytte gruvallmänning Saknas Källsåsgruvorna gruvor
    Pettersborg lht Källsåsgruvorna gruvor
    Pettersborg hmn Källviken vik
    Pettershage torp Källviken vik
    Pilbo lht Käppsta äng
    Pilbo lht Käppstaberget berg
    Pilbo lht Käppstaberget höjd
    Piltäppan lht Käppstabäcken bäck
    Pinkabacken torp Käppstamossen mosse
    Pinkabacken lht Käppstaviken vik
    Pinkatorpet torp Käppstaviken vik
    Pinkatorp lht Käringas botten kolbotten
    Pipan masugnsruin Käringas näsände udde
    Plutbacken bs Käringaudden halvö
    Prostgården gård Käringbacken backe
    Prostgården del av Sund Käringbotten kolbotten
    Prästgården gård Käringen tall använd som vägmärke
    Pulafallet bs Käringestalpet stalp
    Pussen torp Käringhagabacken backe
    Pussen lht Käringhagen hage
    Pussen, Lilla. se Lilla pussen Saknas Käringmossen mosse
    Pålleboda, se Pålsboda Saknas Käringmossen mosse
    Pålsboda lht Käringmossen mosse
    Rackelbruket Saknas Käringnäsan udde
    Rambergatorp lht Käringstalpet moras
    Rambergatorp torp Käringstalpet stup
    Rambergatorpet lht Käringstenarna stenar
    Rambergatorpet lht Käringudden udde
    Rastälvskvarnen kvarn Käringudden udde
    Rastälvstorp torp Kärlekshagen hage
    Rastälvstorp torp Kärleksudden udde
    Rembergstorpet torp Kärnabergsgruvan gruva
    Rembergtorpet, se Rambergatorpet Saknas Kärrbotten kolbotten
    Repaberget lht Kärret åker
    Repaberget ödetorp Kärrgruvan gruva
    Rephagen torp Kärrgruvan gruva
    Rephagen lht Kärrgruvan gruva
    Ringsberg lht Kärrgruvan gruva
    »Ringsborg» lht Kärrgruvan gruva
    Ringsborg lht Kärrgruvan gruva
    Ringshyttan bebyggelse Kärrgruvan, Gamla gruva
    Ringshyttan by Kärrgruvan, Nedre gruva
    Ringshyttan by Kärrgruvan, Nedre gruva
    Ringshyttan by Kärrgruvan, Södra gruva
    Ringshyttan by Kärrgruvan, Södra gruva
    Ringshyttan by Kärrgruvan, Östra gruva
    Ringshyttan bebyggelse Kärrgruvan, Övre gruva
    Ringshyttan bebyggelse Kärrgruvan, Övre gruva
    Ringshytte såg avs Kättelgruvan gruva
    Risbacken bebyggelse Kävahagen hage
    Risbacken lht Kävahagen hage
    Risbacken avs Käven sund
    Risbacken by Kävtorpssundet, se Kåvtorpssundet Saknas
    Risbacken torp Körartorget öppen plats
    Rivarfallet lht Lafallet terräng
    Rockesholms Bruks hammarbleck, se 4 Skärhyttan Saknas Lagmansröset gränsskillnad
    Rockesholms bruks utmålsjord, se 5 Skärhyttan Saknas Lagmansröset gränsröse i skogen
    Rockesholms hammarbleck lht Lammbäcken bäck
    Roligheten lht Lammholmen holme
    Rosendal lht Lammtjärn tjärn
    Rosenhill lht Lammtjärnsbäcken bäck
    Rosenkärret lhter Lamtjärn tjärn
    Rosenkärret torp Lamtjärn, se Lammtjärn Saknas
    Rosenkärret avs Lamtjärnen, se Lomtjärnen Saknas
    Rosenlund lhter Landsvägstorpagruvan gruva
    Rosenlund torp Larsgruvan gruva
    Rosersberg torp Lassas hål vik
    Rosersberg torp Lastudden udde
    Rotabro avs Latorpsbäcken bäck
    Rotabron torp Latorpsmossen mosse
    Rotakärret torp Latängen äng
    Rotakärret lht Lavbacken terräng
    Rotebro lht Ledängen äng
    Rotebron torp Lejakullen kulle
    Rotebron, se Rotabro Saknas Lejakullen höjd
    Rullan lht Lejonbacken backe
    Rullan avs Lekdråget dalsänka
    Runkar-Karls bs Lekviken vik
    Ryttarbacken lht Lekviken vik
    Ryttarbacken, Norra lht Lemosse gruvor, se Lämåsberget Saknas
    Ryttarbacken, Södra lht Lerberget gruvor
    Ryttarbacken torp Lerberget berg och gruva
    Råbo lht Lerbergs allmänning, se Lomfly gruvallmänning Saknas
    Rättarbygget personalbostad Lerbergsfältet gruvor
    Rättargården hmn Lerbergsgruvan, Stora gruva
    Rö-, jfr Röd- Saknas Lerbergs högar varphögar
    Röberget torp Lerbergsvägen väg
    Rödberget avs Lerbohagen beteshage
    Rödkärr torp Lerdalabacken inkörsväg
    Rökärr torp Lerdalen mossmark
    Rökärr lht Lerhaksberget berg
    Rödkärrsgruvan avs Lerkaksberget berg
    Rödkärrshagen lht Lerkemossen mosse
    Rökärrstorp lht Lerkesån å
    Rökärrstorpet torp Lerkesån å
    Rödkärrstorpet avs Lerkesån å
    Rödtjärnstorpen, se Rödkärrstorpet Saknas Lertagsängen äng
    Sammalunda lht Lerviken vik
    Sandbacken torp Liabacken landsvägsbacke
    Sandbacken, se Sandtorpet Saknas Lilla Bradbyberget berg
    Sandbacksfallet bs Lilla bron bro
    Sandbadet torp Lilla gruvan, se Sjögruvan Saknas
    Sandbylet torp Lilla holmen ö
    Sandböle lht Lilla mossen mosse
    Sanddalen torp Lilla ängen åker
    Sanddalen lht Lilla ön ö
    Sandfallet, se Korsvägsfallet Saknas Lillforsen fors
    Sandfallet, se Sandfallstorpet Saknas Lillforsen fors
    Sandfallet ödetorp Lillgruvan gruvor
    Sandfallet lht Lillsjöbäcken bäck
    Sandfallet lht Lillsjöbäcken bäck
    Sandfallet avs Lillsjön sjö
    Sandfallstorp torp Lillsjön sjö
    Sandfallstorpet lht Lillsjön vik
    Sandgropen torp Lillsjön sjö
    Sandheden lht Lillsjön sjö
    Sandheden avs Lillsjötjärn tjärn
    Sandsjöhöjden bebyggelse Lillsjöåsen ås
    Sandsjöhöjden by Lillön ö
    Sandsjöhöjden gd Lillön ö
    Sandsjölyckan, se Nybygget Saknas Lillön ö
    Sandtorp lht Lillön ö
    Sandtorp torp Lillön ö
    Sandtorp lht Lillön ö
    Sandtorp lht Lillöstenarna stenar
    Sandtorp avs Lillöstenarna skär
    Sandtorpet lht Limberget berg
    Sandtorpet lht Limberget berg
    Sandtorpsfallet bs Limberget berg
    Sandtäppan lht Limberget berg
    Sandtäppan bs Limberget berg
    Sandtäppan jtp Limbergsgruvan gruva
    Sandtäppan avs Limbergsgruvan gruva
    Sandtäppan torp Limbergsgruvan, Södra gruva
    Sandtäppan lht Limbergsgruvan, Södra gruva
    Sandtäppan torp Limbergsvägen skogsväg
    Sandvad lht Limbrottet Saknas
    Sandvadet lht Limbrottet berg
    Sandvadet torp Limbäcken bäck
    Sandvik lht Limbäcken bäck
    Sandvik torp Limhoilmarna holmar
    Sandvik lht Limholmarna holmar
    Sandåsen, se Sandtorp Saknas Limkullarna höjder
    Sandåsen lht Limmossegruvan gruva
    Sandåsen torp Limossen mosse
    Sandåsfallet torp Limossen mosse
    Sandängen, se Sandfallet Saknas Limossen, se Lindmossen Saknas
    Saxéns torp Limschaktgruvan gruva
    Saxhagen lht Limsta lastplats
    Saxhagen avs Limstaden upplagsplats
    Saxhagen torp Limstaviken vik
    Saxhagen avs Limstadviken åker
    Saxholmen lht Limstaviken, se Limstensviken Saknas
    Saxholmen torp Limstensviken, se Limstaviken Saknas
    Saxholmen lht Limstensviken vik
    Saxhöjden lht Limtjärn tjärn
    Saxhöjden lht Limudden udde
    Saxhöjden avs Limudden udde
    Saxtorp torp Limåsen ås
    Saxtorpet lht Lindalsudden udde
    Saxudden, se Saxhagen Saknas Lindbergs backe landsvägsbacke
    Scoutstugan torp Lindbergsmossen torvmosse
    Sexmansgården hmn Lindbotten kolbotten
    Simonstorp lht Lindkvistamossen mosse
    Simonstorp gd Lindmossen mosse
    Simonstorp jtp Lindströms backe landsvägsbacke
    Simonstorp lht Lindsumpen göl
    Sjöbacken lht Lingonholmarna holmar
    Sjöbylund lht Lingonholmarna holmar
    Sjöbylund lht Linjebotten kolbotten
    Sjöbylund lht Ljusön ö
    Sjöfallet torp Lockgruvan gruva
    Sjögärdena avs Lockgruvan gruva
    Sjögärdet lht Lockgruvan gruva
    Sjögärdet avs Lockgruvan m.fl., se Låckgruvan m.fl. Saknas
    Sjöhagen lht Lockgruvedammen damm
    Sjöhagen lht Logabacken backsluttning
    Sjölund, Västra torp Logastycket åker
    Sjölund, Östra avs Lomfly gruvallmänning allm
    Sjölund lht Lomfly grufveallmänning skogsområde
    Sjölundstorp, Östra torp Lomflyna tjärn
    Sjöudden lht Lomflyskog skogsområde
    Sjövik avs Lomflyskog skogsområde
    Sjövik lht Lomflytjärn tjärn
    Sjövik bebyggelse Lomflytjärn tjärn
    Sjövik lht Lomflytjärnen tjärn
    Sjöviken gård Lommaflyet kärr
    Sjöängen avs Lommaflymossarna mossar
    Skaldalshagen torp Lommaflyna sankmarker
    Skansborg lht Lommaflyna tjärnar
    Skansborg torp Lommaflyt kärr
    Skatbo lht Lomtjärn tjärn
    Skiljestubben torp Lomtjärn, se Lamtjärn Saknas
    Skiljestubben lht Lomtjärn tjärn
    Skinnpettersbacke torp Lomtjärnen tjärn
    Skinn-Petters backe torp Lomtjärnsbro bro
    Skirstubben, se Skiljestubben Saknas Lomtjärnsmossen mosse
    Skjutshållet gästgiveri Lomviken vik
    Skofthyttan bebyggelse Lorttjärn tjärn
    Skofthyttan by Lotjärn tjärn
    Skofthyttan gd Lubbtjärn tjärn
    Skofttorp bebyggelse Lubbtjärn, Lilla tjärn
    Skofttorp by Lubbtjärnen, Lilla tjärn
    Skofttorp gd Lubbtjärn, Lilla tjärn
    Skofttorp bebyggelse Lubbtjärn, Stora tjärn
    Skogalund lht Lubbtjärnen, Stora tjärn
    Skogalund torp Lubbtjärnsbäcken bäck
    Skogalund lht Lubbtjärnsbäcken bäck
    Skogalund lht Lundkvistabotten kolbotten
    Skogalund lht Luråsbacken backe
    Skoghem torp Lustigkullen kulle
    Skogsberg lht Lystjärn, se Kroktjärn Saknas
    Skogsberg lht Lystjärnen tjärn
    Skogsbo torp Låckgruvan gruva
    Skogshem avs Låckhagen hage
    Skogshem lht Låftesesmossen mosse
    Skogshyddan avs Långa blå mosse
    Skogshyddan lht Långa blå mosse mosse
    Skogskasernen lht Långa brons gruva gruva
    Skogsladan lada Långakärret kärr
    Skogslund lht Långbackarna sjöar
    Skogstorp bebyggelse Långbans gruva gruva
    Skogstorp lht Långbocken mosse
    Skogstorp lht Långbocken mosse
    Skogsdden lht Långbrokärret kärr
    Skojar-Magnussons lht Långbrokärret kärr
    Skomakarehagen lht Långforsen fors
    Skomakartorp bebyggelse Långforsen fors
    Skomakartorp by Långforsen fors
    Skomakartorp torp Långforsfallet del av Längforsen
    Skomakartorp gd Långforsfallet vattenfall
    Skomakartorpet lht Långforsgrytet stenar
    Skrombergsdalen torp Långgruvan gruva
    Skrynkbo bs Långgruvan gruva
    Skräddartorpet torp Långgruvan gruva
    Skräddartorpet torp Långgruvan gruva
    Skymhyttan bebyggelse Långgruvan, Nya gruva
    Skymhyttan by Långgruvan, Västra gruva
    Skymhyttan by Långgärdena åkrar
    Skymhyttan bebyggelse Långhällarna hällar
    Skymhyttan bebyggelse Långkullen kulle
    Skyttetorp torp Långkärret kärr
    Skyttetorp lht Långnäset näs
    Skyttetorp, Nedre lht Långnäsudden udde
    Skyttetorp, Nedre torp Långstycket åker
    Skyttetorp, Övre lht Långtjärn tjärn
    Skyttetorp, Övre torp Långtjärn tjärn
    Skyttetorp lht Långtjärnen tjärn
    Skyttetorp lht Långtjärnsögat tjärn
    Skålarshagen torp Långvreten åker
    Skålarshagen lht Långåkern utlagd äga
    Skärhyttan bebyggelse Långåkern åker
    Skärhyttan by Låsgruvan gruva
    Skärhyttan bebyggelse Låsgruvan gruva
    Skärhyttan bebyggelse Lämmaflyet tjärn
    Skärhyttan bebyggelse Lämmamossen mosse
    Skärhyttan, Södra hmn Lämmamossen mosse
    Skärhyttan, Västra hmn Lämtjärn tjärn
    Skärhyttan by Lämtjärnen tjärn
    Skärhytteskogen lht Lämtjärn tjärn
    Skärmarboda bebyggelse Lämtjärnsbäcken bäck
    Skärmarboda by Lämtjärnsmossen mosse
    Skärmarboda gd Lämåsagruvan, se Lämåsberget Saknas
    Skärmarboda grustag bebyggelse Lämåsahagen beteshage
    Skärmarboda gästgivaregård gård Lämåsberget gruvberg
    Skärmarboda gästgivargård f.d. gästgiveri Lämåsen ås
    Skärmartorp torp Lämåsen ås
    Skärmartorp torp Lämåsgruvan, Stora gruva
    Slasketorp torp Lämåsgruvan gruva
    Släntan torp Lämåsgruvorna gruvor
    Smacklogen loge Lärkmossen mosse
    Smala stationen banvaktstuga Lärkmossen mosse
    Smedbleck lht Lärkmossen mosse
    Smed-Helges torp Lärktången terräng
    Smedjebacken bebyggelse Lönnbottens allmänning allm
    Smedkullen lht Lönnfallet bärställe
    Smedlyckan, se Smedstorp Saknas Lönnkullsgruvan gruva
    Smedskasen lht Lönntorpshöjden höjd
    Smedstorp bebyggelse Lönnåsen ås
    Smedstorp by Lönnåsen, Norra gruva
    Smedstorp torp Lönnåsen, Södra gruva
    Smedstorp torp Lönnåsgruvan gruva
    Smedstorp lht Lönnåsgruvorna gruvor
    Smedstorp, Norra lht Lördagshagen hage
    Smedstorp gd Löten väg
    Smedstorp lht Lövkullen, Lilla berg
    Smedstorp lht Lövkullen, Stora berg
    Smedstorp lht Lövåsen ås
    Smedstugan lht Lövåsfallet bärställe
    Smedtorpet torp Lövåsgruvan gruva
    Smedtorpet, Nedre torp Lövåsgruvan gruva
    Smedtorpet, Övre torp Magistergruvan gruva
    Smita, se Smita nat.-namn Magistergruvan gruva
    Smyrna bönehus Malmbackarna upplagsområde
    Smällfallet torp Malmbergsforsen, se Sågtorpsforsen fors
    Smällfallet lht Malmbergsforsen fors
    Snabbatorpet ödetorp Malmbergsmossen mosse
    Snedbacken torp Malmbergsmossen mosse
    Snedbacken lht Malmbergssjön sjö
    Snedbacken lht Malmbergssjön sjö
    Snickebo lht Malmbergssjön sjö
    Snårdammen, se Stendammen jtp Malbergssjön sjö
    Snårdammen torp Malmbergsåsen ås
    Snårdammen lht Malmbergsåsen höjd
    Snåret torp Malmbergsåsgruvan gruva
    Snåret, se Snårdammen Saknas Malmbergsåsgruvan gruva
    Sofiero lht Malmbergsåsgruvan gruva
    Sofiero lht Malmfallet bärställe
    Sofiero, Norra lht Malmstadbacken backe
    Sofiero, Södra lht Malmstaden upplagsplats för malm
    Solbacken lht Malmstaden lastplats
    Solbacken torp Malmstalpet terräng
    Solbacken lht Malmstan lastageplats
    Solbacken, se Pinkatorp Saknas Malmstaviken, se Malmstan Saknas
    Solberga lht Malmstaviken vik
    Solberga lht Malmudden, se Lastudden Saknas
    Solelid Saknas Malmåsen ås
    Solelid avs Mammas björk björk
    Solelid lht Maragretagruvan gruva
    Solhaga lht Marbomossen mosse
    Solhall Saknas Margaretagruvan gruva
    Solhem lht Masugnsbäcken bäck
    Solliden lht Matildagruvan gruva
    Solvik banvaktstuga Matildagruvan gruva
    Solvreten lht Matsäckhällen berghäll
    Spelhuset anläggning Matthias gruva gruva
    Spikhult lht Mecken, se Mickimossen Saknas
    Spinnstoletorp torp Megbäcken bäck
    Spångabodar torp Megudden udde
    Spångabodarna lht Mellanbalksgruvan, se Balkgruvan Saknas
    Spånhyveln anläggning Mellanbalksgruvan gruva
    Stadra, se Grecks Stadra Saknas Mellanbron bro
    Staksund bebyggelse Mellandammsjön sjö
    Staksund by Mellangruvan gruva
    Staksund, Nedre hmn Mellangruvan gruva
    Staksund, Övre lht Mellansjön sjö
    Staksund gd Mellantjärn tjärn
    Stavrummet lht Mellantjärn tjärn
    Stavrummet torp Mellantjärn tjärn
    Stavrummet lht Mellanåkern åker
    Stavrumstorp torp Mellsjöbäcken bäck
    Sten ödetorp Mellsjöbäcken bäck
    Stenbrotorp torp Mellsjögruvan gruva
    Stendammen damm eller lht Mellsjön sjö
    Stenkasernen lht Mellsjön sjö
    Stenshäll lht Mellsjötjärn tjärn
    Stensnäs Saknas Mickimossen mosse
    Stensnäs lht Migabacken terräng
    Stensnäs lht Migarängen terräng
    Stensnäs lht Millatjärn, se Mellantjärn Saknas
    Stenstabron, se Stenstabrotorp Saknas Millsjöbäcken bäck
    Stenstabrotorp Saknas Millsjögruvan gruva
    Stenstabrotorp lht Millsjögruvorna gruvor
    Stenvreten torp Millsjölundvägen skogsväg
    Stenvreten lht Millsjön, se Mellansjön Saknas
    Stora Bergsmanshyttan gård Millsjön, se Mellsjön Saknas
    Stora gården lht Millsjön sjö
    Stora gården lht Millsjön sjö
    Stora gården Saknas Millsjöåsarna åsar
    Stora gården lht Mistarudden udde
    Stora gården lht Mjölnarbacken backe
    Stora hagen hmn Mjölnarvretten åker
    Stora hagen lht Moamossen trovmosse
    Stora Husbygården Saknas Mofallet bärställe
    Stora Mon lht Mokilen terräng
    Stora Mon, se Mon, Stora Saknas Momossen torvmosse
    Stora världen bs Mon, se Mon, Stora Saknas
    Storhagen, se Stora hagen Saknas Mon, Stora terräng
    Storön lht Mor Annikas hål plats
    Storön i Viken lht Mor Tildas dal dal
    Strandvillan lht Mosjöbäcken bäck
    Striberg samhälle Mosjön, Stora sjö
    Striberg samhälle Krampdalen dal
    Striberg, Övre torp Mossaberget berg
    Striberget, Mellersta m.fl. lägenheter Mossaberget berg
    Stribergs station avs Mossaberget gruvberg
    Stripafallet lht Mossabergsgruvan, Gamla gruva
    Stripafallet torp Mossabergsgruvan, Östra gruva
    Stripafallet avs Mossen äng
    Ströbäckstorp lht Mossgruvan gruva
    Strömmen, se Gyttorpsforsen Saknas Mosstjärn tjärn
    Strömmens torp Mossudden udde
    Stubben torp Mossåkrarna åkrar
    Stubbens Hagtäppa bebyggelse Mosterängen åker
    Stubbens Hagtäppa lht Motjärn tjärn
    Stubbens Ladugårdsbacke bebyggelse Motorpsgruvan gruva
    Stubbhagen lht Movretterna Saknas
    Stubbhagen lht Munkåsen ås
    Stumpatorp lht Munkåsen ås
    Stumpatorp torp Muskotviken vik
    Stumpatorp avs Murstensgärdet åker
    Stångafallet lht Mygghagen betesmark
    Stångafallet torp Myrabäcken bäck
    Stångafallet, Nedre torp Myrhällabotten kolbotten
    Stångfallet, Nedre lht Myrhällen berghäll
    Stångfallet, Övre lht Myrmarken skogsmark
    Stöparfallet bs Myrnäset näs
    Sumpen torp Måghagakärret kärr
    Sund, se Sund, Östra Saknas Måsegruvan, se Mossaberget Saknas
    Sund, Västra Saknas Märrpinan backe
    Sund, Västra gd Märrudden udde
    Sund, Östra Saknas Märrviken vik
    Sund, Östra by Mästerkärret kärr
    Sundbo jtp Mörtabäcken bäck
    Sundboda lht Mörtabäcken bäck
    Sundboden ödetorp Mörtabäcken bäck
    Sundby lht Mörthällen berghäll
    Sundby Saknas Mörttjärn Saknas
    Sundby lht Nedre gruvfältet gruvfält
    Sundbyfallet lht Nedre tjärnen tjärn
    Sundbytorp lht Nillamossen, se Gunillamossen Saknas
    Sundbytorp lht Nissestäppan åker
    Sundsbacka lht Nolkärrsbäcken bäck
    Sundsbacken avs Noors Dammsjö m.fl., se Dammsjön m.fl. Saknas
    Sundsfallet jtp Norasjön sjö
    Sundsfallet lht Norasjön sjö
    Sundsholm bebyggelse Norasjön sjö
    Sunnansjö lht Norasjö-ängen äng
    Sunnansjö avs Nora Stads Öken allmänning
    Svajsarhagen torp Nora stads öken område
    Svajsarhagen lht Norasundet sund
    Svanegård gård Noret, se Grecksundet Saknas
    Svanvik lht Noret, se Ämtabosundet Saknas
    Svartberget torp Noret sund
    Svartbergstorpet lht Norgärdet åker
    Svartbäckatorpet torp Norra dalen dal
    Svartbäckstorp, se Svartbergstorpet Saknas Norra hagen betesmark
    Svartbäckstorp lht Norra marken skogsmark
    Svartbäckstorp torp Norra vrettarna åkrar
    Svarttjärn torp Norra öudden udde
    Svarttjärnstorp lht Norrgruvan gruva
    Svarttjärnsåsen torp Norrgruvan, se Björkgruvan Saknas
    Svarttjärnstorpet lht Norsbacken backe
    Svältan, se Svälttorpet Saknas Norsbroar broar
    Svältan torp Norsbron bro
    Svältan torp Norsbroviken vik
    Svälttorpet lht Norsbroådran? kanal
    Sågbacken, Norra torp Norsbäcken bäck
    Sågbacken, Norra avs Nors Dammsjö sjö
    Sågen, se Ringshytte såg Saknas Nosebäckatäppan åker
    Sågtorpet, se Sågtäppan Saknas Norshagabacken backe
    Sågtorpet lht Norstahagen beteshage
    Sågtäppan lht Norsudden udde
    Sågtäppan jtp Norsundet sund
    Sänkemossen torp Norsviken vik
    Sänkmossen lht Norsviken vik
    Södermalm lht Nors öken allmänning
    Södermalm gruvarbetarbostad Notesudden udde
    Södra Fingerboda by Nothagen betesmark
    Södra gårdarna lägenheter Nothushagen skogsteg
    Södra gården lht Nothusplan äng
    Södra gården gård Nya-by-vägen väg
    Södra gården lht Nya vägen landsväg
    Södra gården hmn Nyberget, se Nybergsgruvorna Saknas
    Södra gården hmd Nyberget gruva
    Södra gården, se Bröstorp Saknas Nybergsbacken backe
    Södra Hagarna gårdar Nybergs Fallagruva, se Fallagruvan Saknas
    Södra Husby by Nybergsfältet gruvfält
    Södra stugan lht Nybergs koppargruva gruva
    Södratorpet, se Sörtorp Saknas Nybergsallmänningen allmänning
    Södra torpet, se Torpet, Södra Saknas Nybergsgruvorna gruvfält
    Södratorpet torp Nybergsmossen mosse
    Söragården hmn Nybergsmossen, se Nybergsmyren Saknas
    Sörgårdarna lht Nybergsmyren myr- och mossmark
    Sörgården lht Nybobäcken bäck
    Sörgården gård Nyboudden udde
    Sörgården gård Nygruvan gruva
    Sörgården hmn Nyingsfallet bärställen
    Sörgården hmd Nyingsmossen mosse
    Sörgården lht Nyrymningen gruva
    Sörgärdet torp Nyvägsgruvan gruva
    Sörgärdet lht Nämndemansbacken backe
    Sörtorp torp Nämndemansbacken backe
    Sörtorp avs Näset udde
    Taberg lht Näsudden udde
    Taberg lht Nötbuskegruvorna gruvor
    Taberg, Övre lht Nötbuskegruvorna gruvor
    Tabergsbacken torp Okängen äng
    Tabergsbacken, Tabergstorpet, se Taberg Saknas Olovsgruvan gruva
    Tabergstorpet torp Olofsgruvan gruva
    Tabor bönehus Ormabacken backe
    Tallbacka lht Ormbron bro
    Tallheden lht Ormkärret kärr
    Tallkottakrogen krogstuga Ormtjärn tjärn
    Tallkottakrogen krog Ormtjärn tjärn
    Talltebo torp Ormtjärn tjärn
    Talludden avs Ormtjärn tjärn
    Talludden lht Ormtjärnen tjärn
    Tallviken avs Oreberget berg
    Tallviken avs Orsabjörken björk
    Tallåsen Saknas Oset utlopp
    Taltebo lht Osudden udde
    Tappdammen lht Oskarsudden udde
    Tappdammen lht Oskarsviken vik
    Tattarfallet bs Otäckabacken åker
    Tegeltäppan ödetorp Oxgruvan gruva
    Tegeltäppan lht Oxhyttedalen vik
    Tenliktorpet jtp Oxlehällen terräng
    Tenliktorpet jtp Oxmossen mosse
    Tenliktorpet, Norra Saknas O