ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Järnboås socken : Nora och Hjulsjö härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 92 Naturnamn : 363 Bebyggelsenamn : 687 Naturnamn : 606
Jernboås sn Abborrfallet terräng Förkortning förteckning Abborratjärn, se Abborrtjärn Saknas
Jernboås sn Abborrtjärnen tjärn Förkortning förteckning Abborrfallet terräng
Jernboås sn Abrahamstjärnen tjärn Förkortning förteckning Abborrtjärn tjärn
Jernboås sn Alperna terräng Upplysningar förteckning Abborrtjärn tjärn
Jernboås sn Babbtjärnen tjärn Upplysningar förteckning Abborrtjärn tjärn
Jernboås sn Babkären, se Babbtjärnen tjärn Upplysningar förteckning Alldammsbäcken bäck
Jernboås sn Bastfallet udde? Upplysningar förteckning Alldammsängarna ängar
Jernboås sn Bengtstorp ägomark Upplysningar förteckning Aspbottendytaget »dytag»
Järnboås sn /Se Bergtjärnen tjärn Upplysningar förteckning Babben, se Babbtjärn Saknas
Järnboås sn /Se Bergtjärnsåsen ås Nummerförteckning förteckning Babbmossen mosse
Järnboås sn /Se Bjurtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Babbtjärn tjärn
Järnboås sn /Se Bjurtjärnsbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Babbtjärn tjärn
Björkborn gd /Se Björkbergsbackatorpet terräng Nummerförteckning förteckning Balsmossen mosse
Björkborn lht /Se Björkbergsbacken backe Nummerförteckning förteckning Bastfallsmossen mosse
Damsjöberg gruva Björkbergshöjden Saknas Nummerförteckning förteckning Bengtsängsviken vik
Damsjöbergsgrufvan Saknas Björkbergshöjden Saknas Nummerförteckning förteckning Bergslamossen mosse
Fantdalen torp Björken sjö Nummerförteckning förteckning Bergtjärn tjärn
Ferfhyttan Saknas Björken sjö Nummerförteckning förteckning Bergtjärn tjärn
Ferfhyttan Saknas Björken sjö Nummerförteckning förteckning Bergtjärn tjärn
Ferfhyttan Saknas Björken sjö /Se Nummerförteckning förteckning Beska bäcken bäck
Ferfhyttan, se Kåfallstorp Saknas Björnkärret kärr Nummerförteckning förteckning Bjurtjärn tjärn
Finshyttan by Blöten terräng Nummerförteckning förteckning Bjurtjärn tjärn
Finshyttan by? Bombäcken bäck Nummerförteckning förteckning Bjurtjärnsbäcken bäck
Finshyttan by Borns elf, se Rastelfven Saknas Nummerförteckning förteckning Bjuttjärn tjärn
Finshyttan by Brobergsmossen mosse Nummerförteckning förteckning Bjuttjärn tjärn
Finnshyttan by Brobergsåsen ås Nummerförteckning förteckning Bjuttjärn tjärn
Finshyttan by Bromsgruvan gruva Nummerförteckning förteckning Bjuttjärnsbäcken bäck
Finnshyttan gd:ar /Se Bromsmossen mosse Nummerförteckning förteckning Buttjärn m.fl., se Bjurtjärn m.fl. Saknas
Finnå gd Buskabottnen terräng Nummerförteckning förteckning Björken sjö
Finnå gd Båtaboviken vik Nummerförteckning förteckning Björken sjö
Finnå gd Bäckafallet terräng Nummerförteckning förteckning Björken sjö
Gammelhyttan by Bälsargruvan gruva /Se Nummerförteckning förteckning Björksjön sjö
Gammelhyttan by Dalbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Björnbodamossen mosse
Gammelhyttan by Dalfallet sluttning? Järnboås socken, Nora o. Hjulsjö hd, Ör.l. förklaringar Björnbäcken bäck
Gammelhyttan by Dammsjöbäcken bäck Järnboås socken, Nora o. Hjulsjö hd, Ör.l. förklaringar Björnkärret kärr
Gammelhyttan by Dammsjön sjö Järnboås socken sn Björnkärret kärr
Greksnäs gd Dammsjön sjö Järnboås socken sn Björnkärrsmosse mosse
Grecksnäs, S:a gd:ar /Se Damsjön Saknas Järnboås sn Björnmosskärret kärr
Håkansboda by *Dammsjön sjö Järnboås socken sn Björnmosskärrsdytaget »dytag»
Håkansboda by? Dammsjön sjö Järnboås socken sn Bladtjärn tjärn
Håkansboda by Dammsjön sjö Järnboås socken sn Bladtjärn tjärn
Håkansboda by Dammsjön sjö Järnboås socken sn Bladtjärnsmossen mosse
Håkansboda by /Se Dammsjön sjö Järnboås socken sn Blåbergsmossar mossar
Ingestorpet, se Kåfallstorp Saknas Dammsjön sjö grytfötter inbyggarbeteckning Blötmossen mosse
Jernbodarna Saknas Dammsjön sjö Järnboås kuntar, se Järnboås inbyggarbeteckning Bottnarna bärställe
Kåfallstorp by Dammsåsen ås Järnboåspaltar inbyggarbeteckning Boviken vik
Kåfallstorp by Dammsåstjärnen tjärn Järnboås paltar inbyggarbeteckning Boviken vik
Kåfallstorp by ?Dammåstjärnen tjärn järnboåspaltar inbyggarbeteckning Boviksbäcken bäck
Kåfallstorp by Dammsåstjärnen tjärn paltar inbyggarbeteckning Boängarna Saknas
Kåfallstorp by Dammtjärnen tjärn paltar inbyggarbeteckning Braxholmen holme
Kåfallstorp Saknas Danielsudden udde paltar inbyggarbeteckning Brobergsmossen mosse
Lapphällen torp Danielsviken vik Abborrtjärn lht Bromsgruvan gruva
Lindesby by Drågskärpningen gruva Abonfallet lht Bromsgruvorna gruvor
Lindesby by Erikaberget berg Annehill lht Bromossen mosse
Lindesby by Fallabottenskärret kärr Aspfallet lht Bruksbacken öppen plats
Lindesby by? Fansmossen mosse Aspfallet, se Aspfallstäppan Saknas Brynfallet svedjefall
Lindesby by Fantadalen dal Aspfallstäppan avs Brännartomten plats
Lindesby by Fasiön, se Fåsjön sjö Asphöjden lht Brännfallet svedjefall
Meshatten Saknas Ficklamossen mosse Aspliden lht Bunktjärn tjärn
Mosshyttan by? Finnsjön sjö Backtorp avs Busbäcken bäck
Mosshyttan by Finnsjön sjö Baslberget, se Bastbergshult Saknas Busviken vik
Mosshyttan by? Finnsjön Saknas Bastberget, se Bastbergshult Saknas Båtaboviken vik
Nyhyttan by Finnsjön sjö Bastbergshult lhter Båtviken vik
Nyhyttan by Finnådammen sjö Bastbergshult avs Bärfisfallet svedjefall och bärställe
Nyhyttan by Finnåviken vik Bastfallet lht Bösbäcken bäck
Nyhyttan by Fisklösen tjärn Bengtsbacke lht Dammen tjärn
Pankendal torp Fjöldammen sjö Bengtsäng avs Dammhöjden höjd
Rastelfs hytta Saknas Flymossen mosse Bergatorp torp Dammossen mosse
Rastelfskvarn Saknas Furumossen mosse Bergatorp lht Dammsjöbäcken bäck
Rågrek gruva Futten terräng Bergatorpet, se Bergatorp Saknas Dammsjöhöjden höjd
Rågreckstorp gd /Se Fågelhällsåsen ås Bergatorpet lht Dammsjön sjö
Rågreks grufvor Saknas Fåhs Siön, se Fåsjön sjö Berget lht Dammsjön sjö
Spelbo (terräng), f.d. lägenhet Fåsjön sjö Bergslahagen lht Dammsjön sjö
Tolfsbörd by Fåsjön sjö Bergtjärnsåsen lht Dammsjön sjö
Tolfsbörd by Fåsjön sjö Bergtjärnsåsen lht Dammsjötorpviken vik
Tolvsbörd by /Se Fåsjön sjö Björkborn torp Dammtjärn tjärn
Tolvsbörd by /Se Fåsjön sjö Björkborn lht Dammsåsen ås
Tolvsbörd by /Se Fåsjön sjö Björkbrotorp torp Dammsåssjön sjö
Tolvsbörd by /Se Fåsjön sjö Björkbrotorp avs Dammsåsesjön tjärn
Uvbergsdalen torp Fåsjön sjö /Se Björkfors avs Dammsåstjärn, se Dammsåssjön Saknas
Vaseland by Fåsjön sjö? Björkkullen lht Dammsåstjärn, se Dammsåsesjön Saknas
Vassland by Fåsjön sjö Björkkullen lht Dammtjärn tjärn
Vassland by Fåsjön sjö Björklund lht Dammtjärn tjärn
Vassland by Färvilsån å Björklund lht Djupdalen dal
Vassland by Gammelhytteviken vik Björklund lht Drågbäcken bäck
Vassland by (?)Gladtjärnen tjärn Björkvik avs Drågen dal
Vassland by Gladtjärnen tjärn Björnbäckstorp torp Dunderviken vik
Vassland by Gladtjärnen tjärn Björnbäckstorp avs Erika holmen holme
Vassland by /Se Gladtjärnsbäcken bäck Björneborg lht Eskilholmen holme
Vassland by /Se Gladtjärnsgruvan gruva Björneborg lht Eskilsholmen holme
Vasslan(d) by /Se Grecken sjö Björnmosskärret, se Björsmosskärret Saknas Eskilholmen holme
Älvhagen, se Elfhagen Saknas Grecken sjö Björnmosskärret avs Fallberget höjd
  Grecken sjö Björnmosskärret avs Fantfallet svedjefall
  Grecken sjö Björsmosskärret lht Fantdalen dal
  Grecken sjö Blomberga avs Fickern, se Ficktjärn Saknas
  Grecken sjö Bogatan, Norra lht Ficklafallet svedjefall
  Grecken sjö Bomanstorp lht Ficklamossen mosse
  Grecken sjö Borganäs avs Ficklamossen Saknas /Se
  Grecken, Lilla sjö Borstbergsgruvan gruva Ficklamossen mosse
  Grecken sjö Bovik lht Ficktamossen, se Ficklamossen Saknas
  Greken sjö /Se Bovik lht Ficktamossen, se Ficklamossen Saknas
  Grecksnäset udde Bovik lht Ficktjärn tjärn
  Grecksnäsviken vik Bovikstorp lht Ficktjärn tjärn
  Greckssundet sund Brofallet avs Ficktjärnsbäcken bäck
  Greken, se Grecken sjö Brotorp lht Ficktjärnsögat tjärn
  Greken, se Grecken sjö Brotorp lht Finnpotten tjärn
  Grengen, se Grecken sjö Brotorpsvretten avs Finnshyttan hpl järnvägshållplats
  Grepsjön sjö Bruket, se Pettersfors bruk Saknas Finshyttmossen mosse
  Grepsjön sjö Båtabo lht Finnshyttvägen väg
  Grepsjön sjö Båtabo lht Finnsjöbäcken bäck
  Grepsjön sjö Båtabo lht Finnsjön sjö
  Grepsjön Saknas Båtåsen lht Finnsjön sjö
  Grepsjön sjö Bäckafallet lht Finnsjön sjö
  Siön Stora Gricken, se Grecken sjö Bäckatorp torp Finnåfallet vattenfall
  Grytnäs terräng Bäckatorp torp Finnån bäck
  Gryttjärnen, Lilla tjärn Bäcketorp, se Bäcktorp torp Finnån å
  Gryttjärnen, Stora tjärn Bäckfall lht Finnåviken vik
  Gryttjärnsbäcken bäck Bäcklunda avs Finnåviken vik
  Gryttjärnsudden udde Bäcktorp torp Fisklösen tjärn
  Gräsberget berg Bäcktorp lht Fisklösen tjärn
  Gräsviken vik Bäcktorp avs Fisklösen, se Fisklösen Saknas
  Gunnarshultsbäcken bäck Bälsartorp lht Fisklöstjärnen tjärn
  Gustav Pers torp terräng Bälsatorp lht Fjöldammen damm
  *Gåstjärnen tjärn Bälsen, se Bälsartorp Saknas Fjöldammen vattendrag
  Gåstjärnen tjärn Bälsen, se Bälsatorp Saknas Fjöldammen tjärn
  Gåstjärnsbäcken bäck Bälsen lht Fjöldammsbäcken bäck
  Gäddforsudden udde Dalen avs Fjöldammsmossen mosse
  Hagbyån å Dalfallet lht Flottbottenviken vik
  Hammarudden udde Dallund lht Flymossen mosse
  Haraberget berg Dammfallet lht Flytjärn tjärn
  Havtjärnen tjärn Dammhagen lht Flötbottenviken Saknas
  Havtjärnen tjärn Dammhagen lht Fångkärret kärr
  Havtjärnsbäcken bäck Dammhöjden lht Fåsjön sjö
  Havtjärnsögat udde Dammshöjden lht Fåsjön sjö
  Hedgruvan gruva Dammshöjden lht Fåsjön sjö
  *Hillekärr(?), se Hälltjärnen kärr (tjärn?) Dammsjötorp lht Färvik tjärn l. sjö
  Himmelsberget berg Dammsjötorp, Norra avs Färvilsbäcken bäck
  Holmsjön sjö Dammsjötorp, Södra avs Färvilsgången gångstig
  Holmsjön sjö Dammsjötorp, Västra lht Galtamossen mosse
  Holmsjön Saknas Dammåsatorp lht Garbacken öppen plats
  Holmsjön sjö Dammåsatorp, se Dammåsen Saknas Gerbotten kolbotten
  Hyttbäcken bäck Dammåsen lht Gillerudden udde
  Hyttesiö, se Finnsjön sjö Dammsåsen, se Dammsåsatorp Saknas Gilltjärn tjärn
  Hyttesiön, se Finnsjön sjö Dammsåsen, Norra torp Gladtjärn tjärn
  Håkansbodaberget berg Dammtorp lht Gladtjärn tjärn
  Håkansbodasjön sjö Dammtorp lht Gladtjärnsbäcken bäck
  Håkansbosjön sjö Dammtorpet torp Grecken sjö
  Håkansbodasjön sjö Dammtorpet, se Dammtorp Saknas Grecken, Lilla sjö
  Hålldammsängen terräng Dammtorpet torp Grecken, Stora, se Grecken Saknas
  Hälltjärnen tjärn Dammåsen avs Greken sjö
  Hälltjärnen tjärn Djupdalen, se Djupdalstorp Saknas Greckfallen svedjefall, nu bärställe
  Hälltjärnen sjö Djupdalen lht Greckflaket öppen yta
  Hälltjärnen tjärn Djupdalstorp torp Grecksnäset näs
  Hälltjärnen tjärn Djupdalstorp torp Grecknäsviken vik
  Hättjärnen tjärn Djäknatorpet lht Grecksundet sund
  Hättjärnen tjärn Djäknatorp lht Grepholmarna holmar
  Hättjärnsbäcken bäck Drakatorp avs Grepsjöbäcken bäck
  Hökagruvan gruva Drakatorp, Västra lht Grepsjön sjö
  Höjdaåsen ås Drakatorp, Östra avs Grepsjön sjö
  Hölkiärn, se Hälltjärnen tjärn Drakatorpsfallet avs Grepsjön sjö
  Jungfrufly tjärn Drakertorp lht Gruvspåret järnvägsspår
  Jungfrutjärnen tjärn Dundertorpet torp Gruvtjärn tjärn
  Järnkvisttorpet terräng Ekgården lht Grynudden udde
  Järnkällan terräng Enes koja koja Gryttjärn, se Gryttjärn, Stora Saknas
  Kattnorge terräng Erikahagen lht Gryttjärn tjärn
  Killingön ö Erikahagen lht Gryttjärn, Lilla tjärn
  Klockarflyet terräng Eskilsholm lht Gryttjärn, Lilla tjärn
  Koppargruvan gruva Eskilsholme avs Gryttjärn, Stora tjärn
  Koppargruvemossen mosse Eskilsholmen, se Eskilsholm Saknas Gryttjärn, Stora tjärn
  Korpaberget berg Falbergstorp, se Fallbergstorp Saknas Gryttjärnsbäcken bäck
  Kottjärnen tjärn Fallbergstorp lht Gryttjärnsudden udde
  Kottjärnsbäcken bäck Fallet lht Gräsbergsviken vik
  Kramptjärnen sjö Fanders kärr lht? Gullpickens hål »åminne», ställe
  Kramptjärn sjö /Se Fanners kärr, se Fanders kärr Saknas Gåstjärn tjärn
  Kramptjärnen tjärn Fantdalen lht Gåstjärn tjärn
  Kramptjärnen tjärn Fattighimmels bs Gåstjärn tjärn
  Kringlan terräng Fattigstugtomten, se 13 Lindesby Saknas Gäddforsen fors
  Kringlan vik? Fervhyttan lht Gäddforsen fors
  Kringlan holme Fervhytte kvarn lht Gäddforsudden udde
  Kroktjärn Saknas Finnshyttan, se Finshyttan Saknas Gäddforsudden udde
  Kullabottnen terräng Finnshyttan by Gäddmossen mosse
  Kullen terräng Finnsjön lht Gäddtjärn tjärn
  Kviddbäcken bäck Finnsjön lht Gäddtjärn tjärn
  Kviddtjärnen tjärn Finnsjönäs avs Göljan tjärn
  Kviddtjärnen tjärn Finnsjöstrand, se Finnsjön Saknas Göltjärn tjärn
  Kviddtjärnsmossen mosse Finnå lht Guntjugan tjärn
  Kåtarheden hed Finnå bruk anläggning Hallonfallet svedjefall
  Källarhöjdsdalen dal Finnå hammare lht och anläggning Havtjärnen sjö
  Käringens udde udde Finnån bebyggelse Havtjärn tjärn
  Ladtjärnen tjärn Finnån gd Havtjärn tjärn
  Ladängsmossen mosse Finshyttan bebyggelse Havtjärnsmossen mosse
  Ladängsmossen mosse Finshyttan bebyggelse Havtjärnsögat tjärn
  Laktjärnen tjärn Finshyttan bebyggelse Havtjärnsögat tjärn
  Laktjärnen tjärn Finnshyttan bebyggelse Herrgårdsfröken björk
  Laktjärnsbäcken bäck Finnshyttan bebyggelse Himlakärret kärr
  Laxtiern, se Laktjärnen tjärn Finshytte by by Hjuljärns gruvor gruvor
  Ledangmåsen, se Långa mossen mosse Fjöldammen lht Hjulsjövägen väg
  Limberget berg Fjöldammstorp, se Fjöldammen Saknas Holmsjön sjö
  Lindbergstjärnen, Mellre tjärn Fjöldammstorp lht Holmsjön sjö
  Lindbergstjärnen, Nora tjärn Flyfallet lht Holmsjön sjö
  Lindbergstjärnen, Södra tjärn Flyfallet lht Holmsjön sjö
  Lindbergstjärnen, Södra Saknas Flyfallstorp lht Holmsjön sjö
  Lindesbysjön sjö Fågelhällen lht Holmviken vik
  Lindesbysjön sjö Fågelhällen lht Hummelberget höjd
  Lindsgruvan gruva Fångkärret lht Hyttbron bro
  Lindsgruvemossen mosse Fångkärrstorp lht Hyttdammen damm
  Lindshöjden höjd Fäktarbo lht Hyttfallet vattenfall
  Lindshöjden höjd Fängkärrstorp, se Fångkärrstorp Saknas Håkansbodabäcken bäck
  Loberget berg Gamla hagen lht Håkansbodasjön sjö
  Lomnäsudden udde Gammelhagen, Gamla hagen Saknas Håkansbodasjön sjö
  Lomtjärnen tjärn Gammelhyttan Saknas Håkansbodasjön sjö
  Lopotten tjärn Gammelhyttan bebyggelse Håksbosjön, se Håkansbodasjön Saknas
  Lopotten tjärn Gammelhyttan bebyggelse Hållplatsen, se Finnshyttans hållplats Saknas
  Långa kärret kärr Garhyttan, se Kopparhyttan Saknas Hälla bröten våle
  Långa mossen mosse Gerkahaen, se Erikahagen Saknas Hällan berghäll
  Långa mossen mosse Gjöletorp, se Göletorp Saknas Hällaväle våle
  Långa viken vik Gläntan lht Hälltjärn tjärn
  Långbrobäcken Saknas Grantorp lht Hälltjärnen sjö
  Långgruvan gruva Grantorp lht Hälltjärnen tjärn
  Långhöjden terräng Greck-, se Grek Saknas Hälltjärn tjärn
  Långtjärnen tjärn Grecksnäs gd Hättjärn tjärn
  Långtjärnen tjärn Greksnäs bebyggelse Hättjärn tjärn
  Lönnhultmyren myr (Greksnäs) lht Hättjärnsbäcken bäck
  Lönnvallsgruvorna gruvor Grindaberg lht Hättjärnsbäcken bäck
  Lönnvallsmossen mosse Grindaberg lht Hättjärnskärret kärr
  Lövnäsmossen mosse Grindaberget, se Grindaberg Saknas Hättjärnsmossen mosse
  Marholmarna ögrupp Grindatorp lht Hökagruvan gruva
  Mellantorpet terräng, delvis odlad Grindatorp lht Hökagruvan gruva
  Meshattbäcken bäck Grusbacken avs Jakobelas koppargruvor gruvor
  Meshatten sjö Gruvstugan hus Jungfruflyen område
  Meshatten sjö Grytnäs avs Jungfruflyet, Stora område
  Meshatten sjö Gryttjärn torp Jungfrutjärn, se Dammen Saknas
  Meshatten sjö /Se Gryttjärn lht Jungfrutjärn tjärn
  Mosiön, se Mosjökälla sjö Gryttjärnstorp, Västra lht Järnbacken ås
  Mosjökälla sjö Gräsbergstorp lht Järnbosidan terräng??
  Mosjökälla sjö Gräsbergstorp lht Järntorget öppen plats
  Mosjökälla sjö Gubbetorp torp Kalfallet svedjefall
  Mosjökälla sjö Gubbetorp avs Karlfallet, se Kalfallet Saknas
  Mosjökälla sjö Gunga lätt, se Lilla faran Saknas Karlsholm holme
  *Mosjön, se Mosjökälla sjö Gunnarsberg lht Killingviken vik
  Mosshyttehällen Saknas Gunnarshult lht Killingviken vik
  Mossiön, se Mosjökälla sjö Gunnarshult lht Killingön ö
  Mårtensbo terräng Gåstjärn lht Killingön holme
  Norshällen ö Gåstjärn lht Klackaberget, se Lerbergs gruvor Saknas
  Nothusholmen holme Gåstjärnstorp lht Klacka-Lerberg, se Lerbergs gruvor Saknas
  Nyadammsbergen terräng Gåstjärnstorp avs Klangbotten kolbotten
  Nyadammsbäcken bäck Gäddforsudde lht Klockfallet svedjefall
  Nyadammsängen terräng Gädd-Jons bs Klyktjärn tjärn
  Nyröjseln terräng Gästgivargården gård Klykögat, se Klyktjärn tjärn
  Orrastenen sten? Gölagården lht Knarpbotten kolbotten
  Orrmossarna mossar Gölagården, se Göletorp Saknas Knarptjärn tjärn
  Paradiset terräng Gölagården fastighet Knarpögat tjärn
  Paradisberget berg Göletorp torp Knutsfallet svedjefall
  Pavelundsberget berg Göletorp bebyggelse Knäppan höjd
  Pråmstaviken vik Göranstorp torp Kojtjärn tjärn
  Pungalättan terräng Göranstorp lht Koppargruvan gruva
  Påteshål tjärn Göranstorps handel handelsbod Korsfallet svedjefall
  Ragricken, se Rågrecken sjö Hagaberg lht Korsflyet tjärn l. kärr
  Ragricken, se Rågrecken sjö Hagalund lht Kotarheden skog
  Rastaberget berg Hagalund lht Kottjärn tjärn
  Rastelfven Saknas Hagen, Gamla, se Gamla Hagen Saknas Kottjärn tjärn
  Rastelfven älv Hagen, Östra, se Östra hagen Saknas Kottjärnsbäcken bäck
  Rastälven älv Haggruvan lht Krampbäcken bäck
  Rastälven vattendrag /Se Haggruvan lht Krampmossen mosse
  Rastelfsbron Saknas Haggruvan, se Haggruvan Saknas Kramptjärn tjärn
  Rymningsgrufvan Saknas Hammarhult torp Kramptjärn tjärn
  Rymningsgrufvan Saknas Hammarhult lht Kramptjärn, Lilla tjärn
  Rågrecken sjö Hammartorp, se Gammelhyttan Saknas Kramptjärnsöga tjärn
  Rågrecken sjö Hammartorp lht Kramtjärn, se Kramptjärn Saknas
  Rågrecken sjö Hammartorp avs Kramtjärnsöga, se Kramptjärnsöga Saknas
  Rågrecken sjö Hultatorp torp Krökforsen fors
  Rågreken sjö Hultatorp avs Kulphällen stenhäll
  Rågreken sjö Hultatorpet, se Hultatorp Saknas Kulporna dalar
  Rågreken sjö Hummelberget lht Kultersmossen mosse
  Rågrecken sjö Hyddan lht Kummelberget, se Hummelberget Saknas
  Rågreken sjö /Se Hyddan lht Kursbärget Saknas /Se
  Rävabacken, Lilla terräng Hyttebacken lht Kvarnfallet vattenfall
  Rävamossen mosse Håkansboda Saknas Kvarnälven älv
  Rävamossen mosse Håkansboda gd Kviddbäcken bäck
  Rökärr gruva Håkansboda såg anläggning Kvidden tjärn
  Rökärr gruva Håkansbodtorp avs Kviddmossen tjärn
  Rörsbergshäll, se Rössberget berg Håkansbotorp torp Kviddtjärn tjärn
  Rösberg Saknas Hälla avs Kviddtjärn tjärn
  Rössberget berg Hälltorp lht Kviddtjärn tjärn
  Rössberget berg Hälltorp avs Kviddtjärn tjärn
  Rössberget berg Högabrofallet lht Kyrkbacken öppen plats
  Rösbergs Björkgrufvan Saknas Högerud lht Kyrkogården anläggning
  Rössbergsgruvorna gruvor Jerikahagen, se Erikahagen Saknas Kyrkvägen väg
  Rössbergsgruvorna gruvor Jerkahagen, se Erikahagen Saknas Ladtjärn tjärn
  Rösbergs Oxgrufvan Saknas Jerkhagen, se Erikahagen Saknas Ladtjärnsmossen mosse
  Sanddalen terräng Johannelund lht Ladängsmossen mosse
  Sandfallet terräng Järbåsen lht Ladängsmossen, se Ladtjärnsmossen Saknas
  Sandviken, Stora vik Järbodarna rivna bodar Laggarskogen skog
  Silverberget berg Järnboåsen, se Järbåsen Saknas Lakbäcken bäck
  Silvergruvan gruva Järnboås handel handelsbod Laktjärn m.fl., se Laxtjärn m.fl. Saknas
  Siön Sangen, se Sången sjö Järnboås kyrka kyrka Lakängen äng
  Skorrbergsåsen ås Järnboås mejeri avs Lakängsgruvan gruva
  Skutthöjden berg Järnboås Stn jvst Lanhällen stenhäll
  Slottsviken vik Järnvägsområdet Finshytts hyttebleck Saknas Lapphällen stenhäll
  Slåtterbergsgruvor gruvor Järnvägsområdet Gammelhytte by, se 6 Gammelhyttan Saknas Lapphällsmossen mosse
  Slöjdatorp ägomark Jöppel-Jakobs bs Lassa kamrar avsatser /Se
  Smalsjön sund Kalkbrottet avs Laxtjärn tjärn
  Sparrberget berg Kardusen avs Laxtjärn tjärn
  Sparrbergsgruvan gruva Karlsholm lht Laxtjärn tjärn
  Sparrbergsmossen mosse Karolinelund lht Laxtjärn tjärn
  St. Spjuten sjö Karsbergstorp lht Laxtjärnsbäcken bäck
  Spjuten sjöar Klackan torp Laxtjärnsögat tjärn
  *Spjut(e)sjön, se St. Spjuten sjö Klackan avs Lepotten, se Lopotten Saknas
  *Spjutsjön, se St. Spjuten sjö Klackfallet lht Lerberget berg och gruva
  Spjället ägomark? Klippan lht Lerbergsgruvorna gruvor
  *Stelapadam sjö Klockaregården avs Lerbergs gruvor gruvor
  Stenbäckakärret kärr Klockarhagen lht Lidtjärn tjärn
  Storängsbäcken bäck Klockfallet lht Lidtjärn tjärn
  Storängsflyet tjärn Klockfallet lht Lidtjärnsbäcken bäck
  Ställbergsviken vik Knaltorp lht Lidtjärnsgruvan gruva
  Sundsvallsviken vik Konstdammen torp Lilltjärn tjärn
  Svalön ö Konsthuset anläggning Limberget berg
  Såghedsmossen mosse Kopparhyttan lht Limbergsmossen mosse
  Sången sjö Kopparhyttan lht Limbergsmossen mosse
  Sången sjö Kopparhyttan lht Limbergstjärnarna tjärnar
  Sången sjö Kramptjärn, se Kramptjärnstorp Saknas Lindbergsmossen, jfr Limbergsmossen Saknas
  Sången sjö Kramptjärnstorp lht Lindbergstjärn tjärn
  Sången sjö Kramptjärnstorp avs Lindbergstjärn, Mellra tjärn
  Sången sjö Kramtjärn, se Kramptjärnstorp Saknas Lindbergstjärn, Norra tjärn
  Sången sjö /Se Krontorp lht Lindbergstjärn, Norra tjärn
  Sången sjö /Se Krängbergsgården avs Lindbergstjärn, Södra tjärn
  Sången sjö Kullen lht Lindbergstjärn, Södra tjärn
  Sångesnäsviken vik Kullen lht Lindesbysjön sjö
  Söderholmstorpet ägomark Kummelberget, se Hummelberget Saknas Lindesbysjön sjö
  Tjurtorpet terräng Kursbergstorp lht Lindesbysjön sjö
  Tjurtorpviken vik Kursbergstorp, se Kusbergstorp Saknas Lindsberget höjd
  Toppholmen holme Kursbergstorp lht Lindsgruvan, Stora gruva
  Trensiön, se Grepsjön sjö Kvarnen, se Rastälvskvarn Saknas Lindsgruvorna gruvor
  Trinnakärret kärr Kvarnfallet avs Lindshöjden höjd
  Täcktabäckamossen mosse Kvicktjärn lht Lindshöjdsmossen mosse
  Udden udde Kviddtjärn, se Kvicktjärn Saknas Lingonskränten bergsluttning
  Uta kyrka terräng? Kviddtjärn, se Kviddtjärnstorp Saknas Linsbergsmossen, se Limbergsmossen Saknas
  Uvberget berg Kviddtjärn lht Linsbergsmossen mosse
  Valholmen holme Kviddtjärnstorp torp Linsbysjön, se Lindesbysjön Saknas
  Vargamyren myr Kvittjärn, se Kvicktjärn Saknas Linsgruvan, Stora gruva
  Vargögat tjärn Kyrkan, se Järnboås kyrka Saknas Lita-på-backen landsvägsbacke
  Wasselhögden, se Lindshöjden höjd Kåfallstorp Saknas Littjärn, se Lidtjärn Saknas
  Wasselhögden, se Lindshöjden höjd Kåfallstorp gd Littjärn, se Lidtjärn Saknas
  Vasslabäcken bäck Kåtarheden lht Littjärn tjärn
  Vasslasjöhult terräng Kåtarheden lht Littjärnsgruvan, se Lidtjärnsgruvan Saknas
  Vederlaget, Nedre terräng Källfallet lht Littjärnsmossen mosse
  Vederlaget, Övre terräng Källhult lht Loberget berg
  Vederlagsberget berg Källmo lht Loberget höjd
  Vederlagstjärnen tjärn Källtorpet lht Loberget Saknas /Se
  Vesenberget berg Kärret lht Loberget höjd
  Vilarhällarna terräng Ladvreten lht Lofallet svedjefall
  Vilstenen sten? Ladvreten lht Lomholmen holme
  Vinterviken vik Lakbryggan tvättbrygga Lomholmen holme
  Vintervägskärret kärr Lakängen lht Lomnäset näs
  yxesiön, se Yxsjön sjö Lakängen avs Lomossen mosse
  Yxsjön sjö Landstorp lht Lomtjärn tjärn
  Yxsjön sjö Lapphallsmossen lht Lomtjärn tjärn
  Yxsjön sjö Lapphällen lht Lomtjärn tjärn
  Yxsjön sjö Lapphällen lht Lomtjärnsmossen mosse
  Yxsjön sjö Lapphällsmossen lht Lomviken vik
  Ånsjö källa källa Lassbo lht Lopotten tjärn
  Änget halvö Laxvreten lht Lopotten tjärn
  Ökullen terräng Lerberg avs Lunnviken vik
    Lerbrogatan lht Lånbergsmossen mosse
    Lerslätten lht Långbromyren myr
    Lerslätten, Lilla lht Långhöjden höjd
    Lerslätten, Stora lht Långmossen mosse
    Ligga-natt-stugan hus Långmossen mosse
    Lilla faran krog Långtjärn tjärn
    Lillängen lht Långtjärn tjärn
    Limbergsmossen lht Långtjärn tjärn
    Limbergsmossen lht Långtjärn tjärn
    Limbergstorp torp Långviken vik
    Limbergstorp lht Lärkfallet svedjefall
    Lindatorp, se 13 Lindesby Saknas Lönhultsbäcken bäck
    Lindesby bebyggelse Lönhultsmossen mosse
    Lindesby Saknas Lönhultsmyren myr
    Lindesby Saknas Lönnhultsmyren myr
    Lindesby by Lönvallsgruvorna gruvor
    Lindesby hytta hytta Lönnvallsgruvorna gruvor
    Lindshult lht Lönnvallshöjden höjd
    Lindshult lht Lönnvallsmossen mosse
    Lindshultatorp lht Lövnäset näs
    Lindshultet, se Lindshult Saknas Lövnäsmossen mosse
    Lindshöjdatorp lht Malmbergsåse gruvor gruvor
    Lobergstorp torp Malmbergsåsen höjd
    Lobergstorp lht Malmbergsåsen ås
    Lobergstorp, Lilla lht Mangsfallet svedjefall
    Lobergstorpet, se Lobergstorp Saknas Meshatten tjärn
    Lomnäs lht Meshatten sjö
    Lomnäs, se Lomnästorp Saknas Meshatten tjärn
    Lomnäset, se Lomnäs Saknas Meshattholmarna holmar
    Lomnästorp avs Metholmarna holmar
    Långbergsmossen lht Middsagsorka terräng, möjl, mosse
    Långbrotorp lht Midsommarkälla källa
    Långhöjden lht Midsommarkällan trefaldighetskälla
    Långhöjden avs Mosekällan, se Mosjökällan Saknas
    Långtjärn, Övre lht Moshyttekällan, se Mosjökällan Saknas
    Långtjärnstorp, Västra lht Mosjö källa trefaldighetskälla
    Långtjärnstorp, Östra lht Mosjöbäcken bäck
    Långvikatorp lht Mosjökällan källa
    Lägenhet, se 11 Vassland Saknas Mosjökälla sjö
    Lönhult lht Mosjön, se Mosjökälla Saknas
    Lönhult avs Moshytte källa sjö
    Lönhultstorp torp Moshyttekällan sjö
    Lönnhultstorp torp Mossbäcken bäck
    Lönnvallshöjden lht Motterberget berg
    Lönnvallshöjden avs Murtjärn tjärn
    Lönnvallshöjden, Lilla lht Mutterberget höjd
    Lönnvallstorp lht Myrudden udde
    Lönnvallstorpet avs Målarmossen mosse
    Löntorpet lht Mäckerfallet svedjefall
    Lövnäs torp Mölbotten kolbotten
    Lövnäs lht Natviken vik
    Lövnäset, se Lövnäs Saknas Nedre gruvan gruva
    Malmbergsdal avs Noaksviken vik
    Malmbergsdal avs Nordfallet svedjefall
    Malmbergsåsen lht Norsängarna ängar
    Malmbergsåsen lht Notlandet del av strand
    Mariedal lht Nyttorpsbäcken bäck
    Mariedal lht Nyttorpsmossen mosse
    Marielund avs Olgatorna väg
    Masugnen anläggning Organisthagen hage
    Moshyttan Saknas Orramossar mossar
    Moshyttan by Orrmossarna mossar
    Mosskogen lht Orrmossen, se Orrmossarna Saknas
    Mosskogen avs Orrmossen mosse
    Mosås lht Orrnäsudden udde
    Mosås avs Oxakällan källa
    Mosåstorpet avs Penningbäcken bäck
    Motterberget avs Pettersforsnäset näs
    Motterbergstorp lht Pickla mossen mosse
    Motterbergstorp lht Pilbofallet svedjefall
    Mutterberget, se Motterberget Saknas Pimpeludden udde
    Målargatan lht Potten, se Finnpotten Saknas
    Målarhagen lht Prästbäcken bäck
    Mårtensbo lht Prästbäcken jord
    Måsatorp lht Prästskogen skog
    Måtterberget, se Motterberget Saknas Pumale mosse mosse
    Mäcker-Brittas bs Pusta-mitt-backen backe
    Nejbygget lht Rabbtjärn tjärn
    Noaks lht Rabbtjärn tjärn
    Nordfallet lht Rabbtjärnsögat tjärn
    Norrahagen lht Rantbotten kolbotten
    Norstorp torp Rastälven älv
    Norstorp avs Rastälven älv
    Nybygget torp Rastälven älv
    Nybygget torp Rastälvsbron järnvägsbro
    Nybygget torp Rastälvsudden udde
    Nygård avs Rosviksfallet svedjefall
    Nyhyttan bebyggelse Rotkärret kärr
    Nyhyttan by Rotkärrsgruvorna gruvor
    Nyhyttans badanstalt lht Rudtjärn tjärn
    Nyhyttans kvarn anläggning Rudtjärn tjärn
    Nylund avs Rudtjärnsmossen mosse
    Nyröjseln lht Ruttjärn, se Rudtjärn Saknas
    Nyröjseln avs Ruttjärn, se Rudtjärn Saknas
    Nytorp torp Ryttarbacken höjd
    Nytorp torp Rågrecken sjö
    Nyttorp lht Rågrecken sjö
    Nötbusken lht Rågrecks koppargruvor gruvor
    Olgatorna lhter Rågrecksudden udde
    Olofsborg avs Rågrecken sjö
    Organisthagen lht Rävabacken höjd
    Organisthagen avs Rävakullen höjd
    Orogatan, se Olgatorna Saknas Rävamossarna mossar
    Orogatan, Norra, se Olgatorna Saknas Rävamosshalsen ställe
    Orogatorna lhter Rävaskogen skog
    Orotorp torp Rävaskogsviken vik
    Orotorp torp Rössberg gruva
    (Otterbäcken) lht Rössberget höjd
    Otterbäcken avs Rössbergsgruvorna gruvor
    Pankendal lht Rössbergspotten tjärn
    Pann lht Rössbergstjärnarna tjärnar
    Paradiset lht Sandgropen sandgrop
    Paradiset lht Sandgropkärret kärr
    Paulinstorp avs Sandudden udde
    Pavelund lht Sillerängen äng
    Pavelund lht Sillerängsbäcken bäck
    Penningbäcken lht Sillerängsdytaget »dytag», ställe
    Petersfors lht Silverberget berg och gruva
    Petersfors lht Silvergruvan gruva
    Pettersfors bruk anläggning Sinnerudden udde
    Pettersforsnäset lht Sjögruvan gruva
    Plutter-Emmas bs Skarselbäcken bäck
    Plösen bs Skathöjden höjd
    Pork-Jans bs Skattjärn tjärn
    Präk-Olles lht Skattjärnsbäcken bäck
    Prästbostället, sePrästgården Saknas Skinnarbacken backsluttning
    Prästgården lht Skirtjärn tjärn
    Prästgården avs Skromkärret kärr
    Psalmboken byggnad Skromkärret tjärn
    Pungen upp krog Skrov-Pers fall svedjefall
    Påvelund lht Skrömthålet tjärn l. kärr
    Rastabron, se Rastälvstorp Saknas Skrömkärret, se Skromkärret Saknas
    Rastakvarnen lht Skvarselbäck bäck
    Rastatorpet, se Rastälvstorp Saknas Slåtterberget gruva
    Rastälvskvarn, se Rastakvarnen Saknas Slåtterberget, se Slåtterbergs gruvor berg och gruvor
    Rastälvskvarn kvarn Slåtterbergsgruvorna, se Slåtterberget Saknas
    Rastälvstorp bebyggelse Slåtterbergs gruvor gruvor
    Rastälvstorp gd Slåttermossen mosse
    Rebrotorp torp Smaltjärn tjärn
    Rebrotorp avs Smedkärret kärr
    Rospikstorp lht Småtjärnarna tjärnar
    Rosvikstorp, se Rospikstorp Saknas Soppfallet svedjefall
    Ryttarebacken, Norra lht Sparberget gruva
    Ryttarbacken, Södra lht Sparbergsmossen mosse
    Rågreckstorp bebyggelse Sparbergsmossen, se Sparrbergsmossen Saknas
    Rågreckstorp gd Sparrberget, se Sparberget Saknas
    Rågrecksudde, se Udden Saknas Sparrberget berg och gruva
    Rävabacken lht Sparrberget berg och gruva
    Rävabacken lht Sparrbergsgruvan gruva
    Rävakullen lht Sparrbergsmossen, se Sparbergsmossen Saknas
    Röjseln, se Nyröjseln Saknas Sparrbergsmossen mosse
    Röjsla, se Nyröjseln Saknas Sparrbergsmossen mosse
    Rössberg lhter Stationsbacken landsvägsbacke
    Sanddalen lht Stenbäckakärret kärr
    Sandfallet lht Stora tjärnen »tjärn»
    Sandgropen, se Sandgropfalltet, N. o. S. Saknas Stora gruvan gruva
    Sandgropsfallet, Norra avs Stora sten sten
    Sandgropsfallet, Södra avs Storhagen sjö
    Sandgropkärret, se Sandgropfallet, N. o. S. Saknas Storön ö
    Sandviken lht Stribergsvägen väg
    Sandvikstorp lht Strömmingshålet »vattställe»
    Sigridsborg lht Ställbergsviken vik
    Sinnerstugan lht Städhagen hage
    Sjöby lht Ställberget höjd
    Sjöby avs Ställbergsviken vik
    Sjöfallet lht Sufallet svedjefall
    Sjöhult lht Sundholmen holme
    Sjöhult lht Sura gruvan gruva
    Sjövi, se Sjöby Saknas Suttet kärr
    Skalhöjden, se Skathöjden Saknas Svinkärret kärr
    Skatbo lht Svinkärret kärr
    Skathöjden lht Sågbäcken bäck
    Skathöjden avs Sågbäcken bäck
    Skogalund lht Sågtjärn tjärn
    Skogalund lht Sågtorpsforsen fors
    Skogshyddan lht Sången sjö
    Skogshyddan lht Sången sjö
    Skogshöjden, se Sandgropfallet, N. o. S. Saknas Sången sjö
    Skolvreten avs Sångesnäset näs
    Skråmkärret lht Sångesviken vik
    Skromkärrstorpet lht Sångesviken vik
    Skräddartorp lht Sänkmossen mosse
    Skräddartorp avs Sänkmossen mosse
    Slottet lht Söfallet, se Sufallet Saknas
    Slottet lht Sönjmossen mosse
    Slåttermossen lht Talebacken, Talbacken, se Tjälbacken Saknas
    Slåttermossen lht Talludden udde
    Slöjdartorp torp Tallåsen ås
    Slöjdatorp, se Slöjdartorp Saknas Tampale tjärn tjärn
    Slöjdartorp lht Tennängen äng
    Smålandstorp torp Tiljus backe backsluttning
    Smålandstorp lht Tjurudden udde
    Sockenstugan hus Tjäderfallet svedjefall
    Sparrbergsmossen lht Tjälbacken landsvägsbacke
    Spelbo lht Tjärnfallet svedjefall
    Sprängtorp torp Tjärnhalsen näs
    Spånghagen lht Torptjärn tjärn
    Spånghagen avs Toss-Lars fall svedjefall
    Spångtorp avs Uddaviken vik
    Stationen, se Järnboås station Saknas Utabacken backe
    Stenbäckakärret lht Uta kyrka sten
    Stenkullen lht Uvberget höjd
    Strandkullen avs Valholmen holme
    Strandvreten avs Valudden udde
    Städtorp lht Valåsen ås
    Ställbergstorp lht Vandaskyrkan sten, mötesplats
    Ställbergstorp lht Vandasvägen väg
    Ställbergstorp lht Vargamyren, se Vargmyren Saknas
    Ställbergstorpet, se Ställbergstorp Saknas Vargamyrhalsen ställe
    Ställbergsviken lht Vargamyrkärret kärr
    Stätorpet, se Städtorpet Saknas Varggillret plats
    Svallbacken lht Vargmyren myr
    Svinkärret lht Vargmyren myr
    Svinkärret lht Vargmyren myr
    Sågen, se Brotorp Saknas Vargtjärn tjärn
    Sågen anläggning Varphögarna varphögan
    Sågen anläggning Vaskdammen plats
    Sågesporten lht Vaskstället plats
    Sågheden torp Vasslabäcken, se Vasslandsbäcken Saknas
    Sågheden lht Vasslandsbäcken bäck
    Sågheden lhter Vasslandsbäcken bäck
    Sågheden lht Vasslandsbäcken bäck
    Sågheden, se Såghedstorpet Saknas Vasslandssjön sjö
    Såghedstorpet avs Vasslandsvägen väg
    Såghedstorpet avs Vassmansgruvorna gruvor
    Sångesberg lht Vederlagsberget berg
    Sångesnäs lht Vederlagssjön sjö
    Sångesnäs, Lilla lht Vederlagssjön sjö
    Sångesnäs, Lilla lht Vinkbotten kolbotten
    Sångesviken lht Vintertjärn tjärn
    Sångsnäs, Lilla, se Sångesberg Saknas Vita mosse mosse
    Sänkmossen lht Vitmossen mosse
    Sänkmossen lht Västgöthyttefors kraftstation
    Sönjan lht Yxsjöholmarna holmar
    Tagelotten avs Yxsjön sjö
    Tallbacken lht Yxsjön sjö
    Tallbackstorp torp Yxsjön sjö
    Tallbackstorp avs Ånsjöbäcken bäck
    Tallåsen lht Älvviken vik
    Tallåsen lht Älvviken vik
    Tegelbruket anläggning Öskeviksvägen väg
    Tennängsbacken lht Österagen vik
    Tjurtorp torp Österagssundet sund
    Tjänste-Pärs bs  
    Tjärfallet, se Tjäderfallet Saknas  
    Tolfsbörd bebyggelse  
    Tolvsbörd gd  
    Tomtetorp lht  
    Trehörningen avs  
    Tråttan avs  
    Tusentorp lht  
    Tutorpet, se Tometorp Saknas  
    Tångeltorpet lht  
    Udden lht  
    Uddenäs lht  
    Uddenäs lht  
    Uddenäs lht  
    Undantaget avs  
    Utgården avs  
    Uvbergsdalen lht  
    Uvbergsdalen lht  
    Vaikes koja koja  
    Vaktstuga lht  
    Valåsen lht  
    Valåsen lht  
    Vaskstället lht  
    Vassla, se Vassland Saknas  
    Vassland ?by  
    Vassland bebyggelse  
    Vassland Saknas  
    Vassland by  
    Vasslasjöhult lht  
    Vasslasjöhult lht  
    Vasslasjöhultet, se Vasslasjöhult Saknas  
    Vattensågen såg  
    Vederlaget lht  
    Vederlaget, Lilla lht  
    Vederlaget, Stora lht  
    Viksäng avs  
    Villan lht  
    Vilstenen, se Vilstenstorp Saknas  
    Vilstenstorp lht  
    Vilstenstorp lht  
    Vinterskogarna, se Vinterskogen Saknas  
    Vinterskogen lht  
    Vinterskogen avs  
    Vändstolen avs  
    Västgöthagen lht  
    Yxsjöboda lht  
    Yxsjön lhter  
    Yxsjön, se Yxsjötorp Saknas  
    Yxsjön lht  
    Yxsjön lht  
    Yxsjön avs  
    Yxsjötorp torp  
    Yxsjötorp lht  
    Yxsjötorp avs  
    Yxsjötorp, Gamla lht  
    Zinderstugan, se Sinnerstugan Saknas  
    Ålderdomshemmet hus  
    Ånsjöhult lht  
    Ånsjöhult lht  
    Ånsjökälla lht  
    Ånsjölund lht  
    Ånsjölund lht  
    Åsen lht  
    Åsen lht  
    Älvbacka lht  
    Älvhagen torp  
    Älvhagen torp  
    Älvvikatorp, se Älvviken Saknas  
    Älvviken lht  
    Älvviken lht  
    Älvviken gårdsnamn  
    Ängaboda lht  
    Ängaboda lht  
    Ängshagen, Lilla lht  
    Östantorp torp  
    Östantorp lht  
    Östra hagen lht  
    Östrahagen lht  
    Ötorp torp  
    Ötorpet, Norra lht  
    Ötorpet, Södra lht  

  ^  

Örebro läns socknar m.m.