ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Grythyttans socken : Grythytte och Hällefors härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 543 Naturnamn : 1633 Bebyggelsenamn : 946 Naturnamn : 1109
Saknas Saknas Abborrbäcken bäck Grythyttans socken sn Abborrtjärnen sjö
Grythyttan sn o blg Abborrtjärn tjärnar /Se Grythyttans socken sn Abborrtjärn tjärn
Grythyttan egendom o sn Abborrtjärnen tjärn Grythyttans socken förklaringar Aborrtjärnen sjö
Grythyttan socken Abborrtjärnen tjärn Grythyttans socken förklaringar Aborrtjärnen sjö
Grythyttan sn Abborrtjärnen tjärn Grythyttans socken förklaringar Abborrtjärnen sjö
Grythyttan sn Abborrtjärnen tjärn Grythyttans socken förklaringar Abborrtjärn tjärn
Grythyttan sn Abborrtjärnen tjärn Grythyttans socken förklaringar Abborrtjärnen sjö
Grythyttan sn Abborrtjärnen tjärn Grythyttans socken förklaringar Abborrtjärn tjärn
Grythyttan egendom Abborrtjärnen tjärn Grythyttans socken förklaringar Agen fjärd
Grythytte socken Saknas Abborrtjärnsbäcken bäck Förkortningar förteckning Agen vik
Grythyttan blg Abortjärn, se Ljustjärnen tjärn Saknas förklaringar Agholmarna holmar
Grythyttan blg Agen vik Saknas Saknas Agntjärnen sjö
Grythyttan sn Agen vik Förkortningar förteckning Agntjärn tjärn
Grythyttan sn Agen sjö Nummerförteckning förteckning Algtjärnarna, se Älgtjärnen sjö
Grythyttan sn Agen sjö Nummerförteckning förteckning Alkudden udde
Grythyttan sn /Se Agen vik /Se Nummerförteckning förteckning Alkudden udde
Grythyttan sn /Se Agntjärn tjärn /Se Nummerförteckning förteckning Andersaforsen, se Hjulkusforsen fors
Grythytte socken sn /Se Agnudden udde Nummerförteckning förteckning Andersaforsen fors
Grythyttan sn /Se Algutstorp terräng Nummerförteckning förteckning Anderstjärn tjärn
Grythem, se Grythyttan sn /Se Alkudden udde Nummerförteckning förteckning Arvidsvik vik
Alguttorp Saknas Alkudden udde /Se Nummerförteckning förteckning Arvidsviken vik
Algutstorp gd /Se Alkuddviken vik Nummerförteckning förteckning Asphöjden höjd
Alketorp Saknas Anders-Lars hage hage Nummerförteckning förteckning Barkgruvan gruva
Alketorp lht /Se Anders-Lars hage ängsmark Nummerförteckning förteckning Baståsen ås
Alkudden Saknas Angstad terräng Nummerförteckning förteckning Bergsmossen mosse
Alkudden lht /Se Angstadtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Bergatjärnen, se Bergtjärnen sjö
Alkudden lht Arvidsvik vik Nummerförteckning förteckning Bergatjärn tjärn
Aspåsen Saknas Asphöjden höjd Nummerförteckning förteckning Bergsfogdviken vik
Balundstorp, se även Balungstorp lht Asphöjden höjd Nummerförteckning förteckning Bergsfogdeviken vik
Balungstorp lht /Se Aspudden udde Nummerförteckning förteckning Bergtjärnen sjö
Baståssen Saknas Aspåsängen odlad mark Nummerförteckning förteckning Bergtjärnen sjö
Baståsen Saknas Avdalabäcken bäck Nummerförteckning förteckning Bergtjärn, Bergtjärnsbäcken vattendrag
Baståsen gd /Se Avdalaviken vik Nummerförteckning förteckning Bergtjärn, se Bergtjärnsbäcken vattendrag
Björke, se Björkskogsnäs torp Back-Nisses höjd höjd Nummerförteckning förteckning Bergtjärnen sjö
Björkhult by *Badbrunnen källa Nummerförteckning förteckning Bergtjärn, Bergtjärnsbäcken vattendrag
Björkhult by Baggbo terräng Nummerförteckning förteckning Bergtjärnen sjö
Björkhult by Barntjärnen tjärn Grythyttan sn o blg Bergtjärnsåsen ås
Björkhult by Bastkärrshällen Saknas Grythytte sn Bjuragen vik
Björkhult Saknas Baståsen ås Grythytte socken socken Bjuragen vik
Björkhult Saknas Bengtsbo terräng Grythytte socken Saknas Bjuragsnäset näs
Björkhult gd /Se Bengtsbomossen mosse Grythytte socken Saknas Bjuragsnäset näs
Biörckåsen Saknas Bengtsboviken vik Brödlarven personnamn Bjuragstjärnen tjärn
Björskogsnäs gård? Berga terräng Ederbäckslommen personnamn Bjuragstjärn tjärn
Björskogsnäs Saknas Lilla Berga område grythyttarna inbyggarbeteckning Bjuragsviken, se Bjuragen vik
Björskogsnäs Saknas Berga, Lilla terräng Göksven personnamn Björkelundsbäcken bäck
Björkskogsnäs Saknas Berga, Stora terräng Kossen personnamn Björkhultmossen mosse
Björkskogsnäs Saknas Berga, Stora terräng löss inbyggarbeteckning Björkhöjden höjd
Björskogsnäs gd Bergabäcken bäck löss inbyggarbeteckning Björkkärret kärr
Björkskogsnäs torp /Se Bergabäcken bäck möss inbyggarbeteckning Björkskogsnäs Signal höjd
[Björnstorp] Saknas Bergamossen mosse möss inbyggarbeteckning Björnbäcken bäck
Björnstorp gd /Se Bergamossen mosse Nippen personnamn Björnbäcken bäck
Blånbo f.d. hus Berga slåtteräng äng Näcken personnamn Björntjärn tjärn
Borgestorp Saknas Bergatjärnen tjärn Pilten personnamn Björntjärnsgruvan gruva
Bovik gård Bergatjärnen tjärn Snuv-Nisse personnamn Björntjärnsgruvan gruva
Bovik Saknas Bergkullen Saknas Stuprännskojarn personnamn Björnön ö
Bovik Saknas Bergkullen berg Tosen personnamn Björnön ö
Bovik Saknas Bergtjärnen tjärn Tulutten personnamn Björskogsnäs silvergruva gruva
Bovik Saknas Bergtjärnen tjärn Tölingen personnamn Blanka eller Blankaforsen fors
Bovik Saknas Bergtjärnen, Lilla tjärn Abborrtjärn lht Blankaforsen, se Blanka fors
Bovik hytta /Se Bergtjärnen, Stora tjärn Algutstorp gd Blankforsen, se Smedforsen Saknas
Bovikshyttan Saknas Bergtjärnen tjärn Algutstorp gd Blånbomossen mosse
Bovik Saknas Bergtjärnen tjärn Alkudden bost Blånbotjärn tjärn
Bovikshyttan Saknas Bergtjärnshöjden höjd Alkudden lht Bläcktjärnen, Lilla sjö
Bovikstorp gd? Bergtjärnshöjden berg Aspasängen lht Bläcktjärnen, Norra, se Bläcktjärnen, Stora sjö
Bovikstorp gd Bergtjärnshöjden höjd Asphöjden bost Bläcktjärn, Norra tjärn
Bovikstorp gd Bergstjärnshöjden berg Asphöjden avs Bläcktjärnen, Stora sjö
Bredsjöhöjden Saknas Bergtjärnsåsen ås Aspåsen bost Bläcktjärnen, Södra, se Bläcktjärnen, Lilla Saknas
Brevik by Betalhålet mosse Aspåsen, Nedra lht Bläcktjärn, Södra tjärn
Brevik by Betalhålsbäcken bäck Aspåsängen lht Bläcktjärnarna sjöar
Brevik Saknas Bjuragen vik /Se Aspåsängen lht Bläcktjärnarna Saknas
Brevik Saknas Björkhagen terräng Backagården lht Blötgruvan gruva
Brevik gd /Se Björnberget berg Backarna, se Mörttjärnsbackarna boställen Bollhagsviken vik
Bronsjötorp, se Halvarstorp Saknas Björnbergsåsen ås Backen lht Bollhagsviken vik
Bronsjötorp, se Brunnsjötorp torp Björnbergsåsen ås Backhagen lht Bondbyn holme
Brudgummetorp gd Björnbergsåsen ås Balundstorp bost Bondbyn ö
Brudgumstorp gd Björnbofallet slänt Balundstorp lht Boviken vik
Brudgumetorp gd Björnbofallet terräng Barkgruvan lht Boviken vik
Brudgummetorp Saknas Björndalen dal Barken, Lilla lht Boviksbäcken bäck
Brudgummetorp Saknas Björnhagen skogsmark Barken, Stora lht Bovikshöjden höjd
Brudgumtorp gd /Se Björnhålsmossen mosse Baståsen gd Boviksudden udde
Brumsjöboda Saknas Björnhålsåsen ås Baståsen gd Bredsjön sjö
Brunshyttan by Björnhöjden höjd Baståsen lht Bredsjön sjö
Brunshyttan by Björnmossen mosse Bengtsbo t Bredsjöhöjden höjd
Brunshyttan by Björntjärnsgruvorna gruvor /Se Berga bebyggelse Bredsjömossen mosse
Brunshyttan by Björnängen sankmark Berga lht Bredsjötjärnen, se Bredtjärnen sjö
Brunshyttan Saknas Björnäs terräng Berga lht Bredsjötjärn tjärn
Brunshyttan by Björnäset näs Berga lht Bredtjärnen sjö
Brunsshytt[en] Saknas Björnstigaberget berg Bergbacka lht Bredtjärnen sjö
Brunshyttan by Björnön ö Berget lht Bredtjärn, se Bredtjärnsbäcken vattendrag
Brunshyttan by black Tären, se Bläcktjärnen, Södra tjärn Berget lht Bredviken m.fl, se Breviken m.fl Saknas
Brunnshyttan gd /Se Blankaforsen fors Berget lht Breviken vik
Brunnsjötorp hytta /Se Bleeke krn, se Bläcktjärnen, Norra o Södra tjärnar Bergslund lht Breviksbäcken bäck
Brunnsjötorp torp /Se Blixttorpet ägomark Bergsäng lht Brevikshöjden höjd
Brunnsjötorp Saknas Blockfallshöjden höjd Bergtjärn lht Brudgumviken vik
Brunnsjötorp Saknas Blomsterviken vik Bergtjärn lht Brudgumviken vik
Brunsjötorp gård Blånbomossen mosse Bergtjärnsåsen lht Brudgumön ö
Brunsjötorp gd Blånbotjärnen tjärn Bergtorpen t Brudgumön ö
Brunsjötorp gd Bläcktjärnen, Norra o. Södra tjärnar Bettbo t Bruksbacken öppen plats
Bråten Saknas Bläcktjärnen, S:a Saknas Bingen bs Brunnsjöbäcken bäck
Bråten gd /Se Bläcktjärnen, Norra el. Södra tjärn Bingsbo lht Brunnsjögruvan gruva
Bråthöjden lht /Se Bläcktjärnen, Norra tjärn Björbo lht Brunnsjögruvan gruva
Bråttorpet lht /Se Bläcktjärn, Norra tjärn /Se Björkberget lht Brunnsjön sjö
Bäcktorpet (odlad mark) f.d. torp Bläcktjärnen, Södra (?) tjärn Björkelund lht Brunnsjön sjö
Bälgmakartorpet, Lilla lht /Se Bläcktjärnen, Södra el. Norra tjärn Björkhagen lht Brunnsparken anläggning
Bälgmakartorpet, Stora lht /Se Bläcktjärnen, Södra tjärn Björkhult gd Brunshyttbäcken bäck
Dambo, se Dammbo torp /Se Bläcktjärnen, Södra göl Björkhult gd Bruntjärn tjärn
Dammbo torp /Se Bläcktjärn, Södra tjärn /Se Björkhöjden lht Brygghusviken vik
Djupdalshult by? Bläcktjärnsåsen ås Björkhöjden lht Brygghusviken vik
Djupdalshult Saknas Blötgruvan gruva /Se Björkhöjdstegen avs Bråthöjden höjd
Djupdal Saknas Boberget berg Björkkärret lht Bråthöjden höjd
?Djupedalshult gd /Se Boberget berg Björklund lht Bärdgården anläggning
Domvik by? Bofalls-Majas äng äng Björ(k)skogsnäs hytta Brända udden udde
Domvik by Bofallsmossen, Lilla mosse Björkskogsnäs, se Björskogsnäs Saknas Brända ön ö
Domvik by Bofallsmossen, Stora mosse Björkängen lht Brända ön holme
Domvik Saknas Bofallsmossen, Stora mosse Björnbergshöjden lht Brännholmen holme
Domvik by Bomossen, Lilla mosse Björnbo lht Bälg-Lars botten kolbotten
Domvik Saknas Bondbyn skär Björnbäcken lht Bäsen tjärn
Domvik gd /Se Bond-Pelleshöjden berg Björnbäcken avs Bäsnäset näs
Södra Ekeberg, Norra Ekeberg by? Borgamossen mosse Björnbäckstorp, se Björnbäcken Saknas Bästornet bergspets
Söra Ekeberg Saknas Borgarmossen mosse Björnkärret t Dammen, se Norrpölen damm
Södra Ekeberg by Borgartorp terräng Björnstorp Saknas Dammen sjö
Ekeberg byar Bottenviken vik Björntorp bost Dammsundet sund
Ekeberg, N. Saknas Boviksbäcken bäck Björntorp lht Davidsbäcken bäck
Södra Ekeberg by Boviksbäcken bäck Björntorpet lht Djupdalen dal
Södra Ekeberg by Boviksbäcken bäck Björnäs lht Djupdalshöjden höjd
Södra Ekeberg by Boviksbäcken bäck Björskogsnäs hytta Djupviken vik
Ekeberg, Södra f.d. torp Brattforsbäcken bäck Blankafallet, Södra avs Djupviken vik
Ekirtorp beb /Se Bredmossbäcken bäck Blecket, Mellersta kvarter Domarebäcken bäck
Elfetorp bruk? Bredmossbäcken bäck Blånbo lht Domarudden udde
Elfstorp bruk Bredmossbäcken bäck Blånbo lht Domareudden udde
Elfstorp bruk Bredmossen mosse Bollhagen lht Domviken vik
Elfstorp Saknas Bredmossen mosse Borgartorp lht Domviken vik
Elfstorp bruk Bredsjöberget berg Bovik, se Bovikehyttan Saknas Domviksbäcken bäck
Elfstorp bruk Bredsjömossen mosse Bovik, se Bovikshyttan Saknas Domvikssundet sund
Elgsnäs, se Hägsnäs gd Bredsjön sjö Boviksfallet lht Domvikssundet sund
Erikstorp, se Ekirtorp beb Bredsjötjärnarna tjärnar Bovikshyttan hytta Dragsunden sund
Erstorp utjord? Bredtjärnen tjärn Bovikshyttan hytta Drottning Kristinas grav grav
Erstorp Saknas Bredtjärnsbäcken bäck Bovikshyttan lht Dypotten sjö
Etala tp /Se Bredtjärnsmossen mosse Bovikshöjden lht Dypotten sjö
Ettala lht /Se Breviken vik Bovikstorp gd Dypotten tjärn
Evertsbergstorp Saknas Brevikudden udde Bovikstorp gd Ederbäcken bäck
Fagerhult Saknas Brudgumtorp terräng Bredsjöhöjden gd Ekbergstjärnen sjö
Fallet Saknas Brudgumviken vik Bredsjöhöjden gd Elgsnäsviken, se Hälgsnäsviken Saknas
Fitebergstorp gd Brudgumön, Lilla ö Bredvik, se Brevik Saknas Ettalmossen mosse
Fetebergstorp gd Brudgumön, Stora ö Brevik gd Faddersforsen fors
Fetebergstorp Saknas Brukshöjd berg? Brevik gd Fallerforsen fors
Fetebergstorp Saknas Brunda myr myr Brevik, Gamla lht Finnberget gruvfält
Fetebergstorp gd /Se Brundemyr myr Brudgumtorp gd Finnberget gruva och berg
Fetebergstorp gd /Se Brunnshyttebäcken bäck Brudgumtorp gd Finnbergsgruvorna, se Finnberget gruvfält
Finnhagen lhter /Se Brunnshytteviken vik Brunnshyttan, Brunshyttan gd Finnbergets gruvor gruvor
Finnhult by /Se Brunnsjön sjö Brunnshyttan, se Brunshyttan Saknas Finnbergsudden udde
Finnhyttan masugn Brunsjöberget Saknas Brunnshyttan bebyggelse Finnbergsviken vik
Finnhyttan masugn Brunnsjöbäcken bäck Brunnsjögruvan lht Finnfallstjärn sjö
Finnhyttan masugn Brunnsjöbäcken bäck Brunnsjötorp hytta Finnfallstjärn tjärn
Fisklösen Saknas Brunsjögrufvan Saknas Brunnsjötorp hytta Finnhagstjärn tjärn
Fisklösen Saknas Brunsjö gruva Brunnsjötorp, se Brunsjötorp Saknas Finnvena äng
Fisklösen by Brunnsjögruvan terräng Brunnsjötorp Saknas Fisklösarna sjöar
Fisklösen by? Brunnsjön sjö Brunshyttan bebyggelse Fisklösbäcken bäck
Fisklösen gårdar /Se Brunnsjön sjö /Se Brunsjötorp hytta Fisklösbäcken bäck
Fisklöstorp, Södra f.d. torp Bråteröset Saknas Bråten gd Fisklösen sjö
Flintenshall Saknas Bråthöjden höjd Bråten gd Fisklösen sjö
Flosjöhyttan by Bråthöjden, Lilla höjd Bråthöjden lht Fisklösen sjö
Flosjöhyttan Saknas Bråttorpet ägomark Bråttorpet avs Fisklösen tjärn
Flosjöhyttan by Bråtviken vik Bränningsfallet avs Fisklösen sjö
Flosjöhyttan by Bråtviken vik Bushagen lht Fisklösen sjö
Flosjöhyttan by Brända udden udde Bushagen, Nedre lht Fisklösgruvan gruva
Flosjöhyttan by Brända udden udde Bushagen, Övre lht Fisklösgruvan gruva
Flosjöhyttan by Brända åsen ås Buskebo lht Fisklösmossen mosse
Flosjöhyttan by Brändön udde Bygget lht Fisklöstjärn, se Fisklösarna sjöar
Flosjötorp Saknas Bränningen terräng Bygget lht Fisklöstjärn tjärn
Flosjötorp Saknas Brännvinsdalen dal Bygget t Fjärranflyet Saknas
Flosjötorp gd Bunkfallet terräng Bäcketorp lht Fjärranflyet tjärn
Flosjötorp gd Buskbo terräng Bäckhagen avs Fjärrantjärn tjärn
Flosjötorp gd Buskbo terräng Bäcktorp lht Flintenhällviken vik
Flosiötorp Saknas Byggbäcken bäck Bäcktorpet lht Flintudden udde
Flosjötorp gd Bygget terräng Bäckåsen lht Flintudden udde
Flosjötorp gd Byggeviken vik Bäckäng lht Flosjöbäcken bäck
Flosjötorp Saknas Byggflyet tjärn Bälgmakartorp t Flosjön, Lilla sjö
Flosjötorp gd /Se Båthusberget berg Bälgmakartorpet, Lilla lht Flosjön, Lilla sjö
Furunäs gd Båthusviken vik Bälgmakartorpet, Stora lht Flosjön, Stora sjö
Fuurnäs Saknas Bäckfallsberget berg Bäsnäs lht Flosjön, Stora sjö
Greksskog Saknas Bäcktorpet udde Dambo bebyggelse Flosjönäset näs
Greksskog Saknas Bäckviken vik Dambo t Flosjösundet sund
Greksnäs Saknas Bäckäng terräng Dammen lht Flosjöudden udde
Grekdsnäs gd Bäckäng ägomark Davids bs Flymossarna mossar
Grecksnäs, N:a gårdar /Se Dammbo ägomark Djupdalshult gd Flymossarna mossar
Grekskog, N:a gd /Se Dammen del av sjö Djupdalshult t Flymossen mosse
Grufvan Saknas Dammtorpet terräng Djupdalshult gd Flymosstjärnarna tjärnar
Grythem, se Grythyttehed Saknas Dammudden udde Djupviken lht Flösjön, se Flosjön Saknas
Grythyttan Saknas Danielsfall terräng Djupvik, Norra lht Forsnäsviken vik
Grythyttan Saknas Djupa dalen terräng Domarudden lht Fransbobäcken bäck
Grythyttan Saknas Djupdalshult terräng Domareudden lht Fräkentjärn sjö
Grythyttan Saknas Djupviken vik Domvik gd Fräkentjärn tjärn
Grythyttan municipalsamhälle /Se Djupviken vik Domvik gd Furnäset näs
Grythyttan by /Se Domarbäcken bäck Domvik, Västra, Domvik, Östra, se domvik Saknas Furunäset, se Furnäset näs
Grythyttan by /Se Domarudden udde Dunderbo avs Furunäset näs
Hallvarstorp, se Bronsjötorp torp Domarudden udde /Se Eden avs Furunäsfallen svedjefall
Hasselhöjden, se även Hostehöjden gd Domviken vik Ekberget, se Ekeberg, Södra Saknas Fågelön ö
Heden sk Domviksbäcken bäck Ekeberg, Södra gdr Fågelön ö
Heden Saknas Domviksmossen mosse Ekeberg, Södra gd Fårön holme
Grythyttehed kyrkby Domvikssundet sund Ekmanstorp lht Färjläget anläggning
Grythyttehed kyrkby Dragsunden sund /Se Ektorpet t Fögöget tjärn
Grythyttehed kyrkby Drottning Kristinas grav bäck Elgsnäs, se Hälgenäs gd Fögöget tjärn
Grythyttehed kyrkby Drottning Kristinas grav grav /Se Engelsberg lht Galtjärn, se Galtjärnarna sjöar
Grythyttehed kyrkby Drängkärret kärr Englundska gården lht Galtjärn tjärn
Grythyttehed kyrkby Dubblabottnen terräng Enrisfallet lht Galtudden udde
Grythyttehed kyrkby Dunderberget berg Erik Pärs lht Galtudden udde
Grythytte masugn Saknas Dunderbäcken bäck Erikslund lht Galtviken vik
Halvarstorp by? Dybrokärret terräng Erstorp utjord Gatmansbacken backe
Halvarstorp Saknas Dybrokärret kärr Erstorp utjord Gattjärn m.fl, se Galttjärn m.fl. Saknas
Halvtrobo gd /Se Dybrokärret kärr Ettala torp Gattjärnarna sjöar
Hasselhöjden gård Dypotten göl Ettala lht Gillertjärn tjärn
Hasselhöjden gd Dypotten göl Fallet bebyggelse Gladtjärnen sjö
Hasselhöjden gd? Dållsberget berg Fallet lht Gladtjärnen tjärn
Hasselhöjden gd Ekebergskullen kulle Fallet lht Glattjärn, m.f., se Gladtjärn m.fl Saknas
Hasslehöjden Saknas Ekebergstjärnsbäcken bäck Fallet, se Måsserudsfallet Saknas ?Goppön ö
Hasslehögden Saknas Ekorrhöjden höjd Fallhagen, se Fållhagen bost Granholmen holme
Heden, se Grythyttehed Saknas Ektorpet terräng Ferox lht Granön ö
Holmkärn by? Söder Elgen sjö Fetebergstorp gd Greckboudden, se Grekboudden Saknas
Holmkiernen Saknas Elgsiön, se Gällsjön, Stora sjö Fetebergstorp gd Grecken, se Lundsfjärden sjö
Holkya, se Kya torp Erik-Jons udde udde Fetebjörstorp, se Fetebergstorp Saknas Grecken sjö
Holmkärn Saknas Eskilsberget Saknas Finnbergsäng t Grecken, Lilla sjö
Holmkärn by? Fallarviken vik Finnhagen lhter Grecken, Lilla sjö
?Holmtjärn, se Ormekärret gd Fallbäcken bäck Finnhult gd Greckskogsmossen mosse
Hostehöjden gd /Se Fallerforsen fors Finnhult, se Hult Saknas Grecksnäset näs
Hult by Fallröset Saknas Finnhult lht Grecksnäsmossen mosse
Hult by? Falltorpet skogsmark Finnhult bebyggelse Grekboudden udde
Hult by Fallviken vik Finnhyttan såg Grenstorpsmossen mosse
Hult by? Fandershålet sankmark Finnhyttan lht Grepen sjö
Hult Saknas Fattigstugan terräng Finnhytte såg såg och lht Grensjömossarna mossar
Hult Saknas Finnberg gruva Fisklösen gd Grepsjön sjö
Hultet beb /Se Finnberg gruva Fisklösen gd Grepsjön sjö
Hulthyttan Saknas Finnberg gruva Fisklössnåret bs Gruvforsen fors
Hulthyttan, Norra hyttruin Finnbergsviken vik Fisklöstorpet lht Gruvforsen fors
Hulthyttan, Södra hyttruin Finnbergsudden udde Fisktorpet avs Gruvudden udde
Hälgsnäs Saknas Finnbäcken bäck Flintenhäll gd Gruvmossen mosse
Hälgsnäs Saknas Finnfallstjärnen tjärn Flintenhäll gd Gruvnäset näs
Hälgsnäs gd /Se Finnhyttan masugn Flinttegen avs Gruvudden udde
Hälgsnäs gd /Se Finnhyttan masugn Flobergstorp torp Gruvviken vik
Hälgsnäs lägenhet /Se Finnhytteälven älv Flosjöbäcken lht Grythyttbäcken bäck
Hällsjön, Lilla Saknas Finnhytteälven älv Flosjögård, se Flosjötorp Saknas Grythyttsnäset näs
Stora Hällsiöen Saknas Finnhytteängen sankmark Flosjöhammar t Grythytteviken vik
Hällsiön Saknas *Fiskesjön sjö Flosjöhyttan by Grythytteviken vik
Hällsiön, L. Saknas Fisklösbäcken bäck Flosjöhyttan by och hytta Grythyttälven älv
Hälletorp Saknas Fisklösen sjö Flosjönäset bebyggelse Gränsmossen mosse
Hälltorp gd Fisklösen tjärn Flosjönäset t Gräsbäcken bäck
helltorp Saknas Fisklösen sjönamn /Se Flosjötorp gd Gräsbäcksuddarna uddar
Högborn by Fisklösen, Lilla göl Flosjötorp gd Grästjärnen sjö
Högborn by Fisklösen, Stora sjö Flosjötorp gd Grästjärn, se Grästjärnsbäcken vattendrag
Högborn by Fisklösen sjö Flosjötorp bebyggelse Grästjärnen sjö
Högborn by Fisklösen sjö Fogdlyckan lht Grästjärn, Grästjärnsbäcken vattendrag
Högboren Saknas Fisklösen sjö Forshagen lht Grästjärnsviken vik
Högborn Saknas Fisklösen sjö /Se Forsnäsviken lht Grästjärnsviken vik
Högborn by Fisklösgruvan gruva Fransbo lht Gubbfallet svedjefall
Högborn Saknas Fjällröset Saknas Fräkenfallet bost Gubbholmen holme
Högborn by Fjärhanflyet tjärn Fräkenfallet t Gubbholmen holme
Högborn by Fjärhanflyet tjärn Fräkenfallet, Östra lht Gubbviken vik
Högborn by Fjärhanmossen mosse Furunäs gd Gungbromossen mosse
Högborn by Fjärranflyet tjärn /Se Furunäs gd Gungbromossen mosse
Högborn gdr /Se Flaxen sjö /Se Furunäsviken lht Gungbroviken vik
Högborn, N. o. S. byar /Se Flintberget berg Fyrkanten lht Gungbroviken vik
Höjdtorp, Norra f.d. torp Flintbrott skog Fyrskaftas bs Gåsen grund
Höjdtorp, Södra f.d. torp Flintudden udde Fållhagen bost Gäddtjärnen tjärn
Jeppetorp torp /Se Flintviken vik Fållhagen lht Gäddviken vik
Julinsfred torp /Se Flobergsbäcken bäck Fördelen avs Gällsjön, Stora sjö
Jäpptorp Saknas Flobergsbäcken bäck Förnäs, se Furunäs Saknas Gällsjön, Stora sjö
Kastenshult gd /Se Flosjöbäcken Saknas Gamla kvarnen lht Göllsjövena äng
Kastenshult el. Phenninghitetorp gd /Se Flosjöbäcken bäck Genstigen avs Hagtjärnen sjö
Kastenstorp Saknas Flosjöbäcken bäck Granholmen lht Hagtjärn, Hagtjärnsbäcken vattendrag
Kastenshult by Flosiödammen Saknas Granholmen lht Hagtjärnsviken vik
Karstenshult Saknas Flosjögärde Saknas Granhult t Hagtjärnsviken vik
Carstenshult Saknas Flosjöhagen skogsmark Granhult lht Hakilampi tjärn
Katrinelund Saknas Flosjöhammar ägomark Granåsen lht Hallgruvan gruva
Kråkvik gd /Se Flosjöhammar ägomark Greckbo, se Grekbo Saknas Halvarsnoren sjö
Kronoberg by Flosjön, Store sjö Greckskog gd Halvarsnoren sjö
Kronoberg by Flosjön Saknas Greckskog gd Halvarsnoret sund
Kronoberg, se även Kungsberg gd Flosjön, Stora sjö Grecksnäs gd Halvarstorps gruvor gruvor
Kronoberg gd /Se Flosjön, Lille sjö Grecksnäs gd Halvtroborgsviken vik
Kungsberg Saknas Flosjön, Store sjö Grecksnäs, Norra lht Halvtroborgsviken vik
Kronoberg Saknas Flosjön sjö /Se Grekbo lht Halvtroboviken vik
Kråkvik gd Flosjönäs Saknas Greksnäs bebyggelse Halvtron sjö
Kråkvik gd Flyet tjärn Grenstorp lht Halvtron sjö
Kråkvik gd Flyet tjärn Grindstugan bs Halvtroviken vik
Kråkvik Saknas Flymossen mosse Gruvudden bost Hammarfallet vattenfall
Kullen Saknas Flymossen mosse Gruvudden lht Hammarmossen mosse
Kungsberg gd /Se Flymossen mosse Gruvuddsmossen lht Hammarmossen mosse
Kya torp /Se Forsbergsgrufvorna Saknas Grytan lht Hammarskogen skog
Kärfvingeborn by Stora Forsgrufvan Saknas Grythem planerat köpingsnamn Hamptjärnen sjö
Kerfvingeborn by Stora Forsgrufvan Saknas Grythyttan by Hamptjärn tjärn
Kerfvingeborn by Fransbo terräng Grythyttan by Hankolampi tjärn
Kerfvingeborn by Fräkentjärnen tjärn Grythyttan by Hankolanstjärnen sjö
Kerfvingeborn Saknas Fräkentjärnen tjärn Grythyttan eller Heden by Hankolands tjärn, se Hankolampi Saknas
Kerfvingsborn by Fräkentjärnen sjö Grythyttbyn tätbebyggelse Hark-Martas fall svedjefall
Kerfvingeborn by Fräknetiern, se Fräkentjärnen tjärn Grythytte Gård Saknas Harkullen höjd
Kerfvingeborn by Furunäsudden udde Grythyttegård fastigheter Hartjärn tjärn
Kerfvingeborn by Futtåsen terräng Grythyttehed, se Grythyttan eller Heden Saknas Hasselhöjden höjd
Kerfvingeborn Saknas Fågelön ö Grythytte Kyrka kyrka Hasselkullen höjd
Kerfvingeborn Saknas Fäögat tjärn Grytlocket avs Hasseltjärn tjärn
Kerfvingeborn by Galgbäcken bäck Gråbo lht Hattkulltjärn sjö
Kerfvingeborn by Galtjärnarna sjö Gränstorp, se Grenstorp Saknas Havtjärnen, se Hagtjärnen sjö
Kerfvingeborn by Galtjärnsbäcken bäck Gräsbäckstorpet, Norra lht Havtjärn, se Hagtjärn Saknas
Kerfvingeborn by Galtjärnsdrågen dal Gräsbäckstorpet, Södra lht Havtjärnsögat del av Havtjärnen
Kerfvingeborn by Gamla dammen damm Grävlingbacken avs Hjulbäcken bäck
Kerfvingeborn by Gamla Skifferbrottet skifferbrott Gröna Botten lht Hjulhusforsen fors
Kerfvingeborn by *Gammelbrunnen källa Grönabottentorpet, se Gröna Botten Saknas Holken göl
Kerfvingeborn by Garpens hål vik Grönhagen avs Holken tjärn
Käringborn gd /Se Gastflyet sankmark Gustafsberg avs Holmarna holmar
Kärvingeborn by Gastkullen berg Gustafslund avs Holmarna holmar
Käringeborn, se Kärvingeborn gd Gastkullen kulle Gustavslund bebyggelse Holmgruvan gruva
Kärvingeborn gd /Se Gatmunsbacken backe /Se Gäddviken avs Holmgruvan gruva
Kärvingeborn by /Se Getberget berg Göranstorp t Holmsjömossen mosse
Kärvingeborn, se Käringborn gd Getmossängen f.d. äng Göranstorp lht Holmsjön sjö
Limgruvfallet lht /Se Giälsien, se Gällsjön, Stora sjö Haftrobro, se Bygget lht Holmsjön sjö
Limingztorp Saknas Giälsiön, se Gällsjön, Stora sjö Haga avs Holmsjön sjö
Limmetorp beb /Se Gladberget berg Hagalund avs Holmsjön sjö
Limmingstorp Saknas Gladberget berg Hagen lht Holmstorpsmossen mosse
Lille Linninge Saknas Gladtjärnen tjärn Hagen, Västra lht Holmtjärnen sjö
Store Limninge Saknas Gladtjärnen tjärn Hagtjärnstorpet t Holmtjärn, Holmtjärnsbäcken vattendrag
Limmingen by Gladtjärnen tjärn Hagtjärnstorpet, Norra t Hoppet, Nya gruva
Limmingen by Gladtjärnen tjärn Hallgruvan lht Hulthytteviken vik
Linningen by /Se Gladtjärnsgruvan gruva Hallvarstorp t Hulltjärnen sjö
Store Lemingen Saknas Goffarsbäcken bäck Haltrobo hd Hulttjärn tjärn
Limingen Saknas Grankärret kärr Halvardstorp gd Hundudden udde
Limmingen by /Se Grecken, se Lundsfjärden sjö Halvarstorp gd Hyttdammen damm
Limmingen gd /Se Grecken sjö Halvtrobo bs Hyttdammen tjärn
Limmingen gd /Se Grecken sjö Hammarbacken avs Hytthagsmossen mosse
Limmingen by /Se Greeken, se Lundsfjärden sjö Hammaren anläggning, nu riven Hyttsjöfallet vattenfall
Limmingstorp Saknas Grecken sjö /Se Hammaren lht Hyttsjön sjö
Limmingsviken lägenhet /Se Greken (Grecken) sjö Hammarfallet lht Hyttjärnen sjö
Lijmåsen Saknas Grecken, Lilla sjö Hammarfallet avs Hyttjärn tjärn
Lohällen torp Grecken, Lilla sjö Hammarkullen bost Hyttjärnsbäcken bäck
Lohällen lht /Se Greken eller Grecken sjö Hammarkällan avs Hyttsjön, se Lorttjärnen sjö
Loka samh /Se Greken L:a sjö /Se Hammarn bost Håvtjärnen sjö
Loka brunn hälsobrunn /Se Greckskogsbäcken bäck Hammarskogen t Håvtjärn bäck
Loka samh /Se Grecksskogsviken vik Hammarslund lht Hälgsnäset näs
Loka samh /Se Greken, se Lundsfjärden sjö Hansbo lht Hälgsnäsudden udde
Loka Hälsobrunn Saknas Grepsjön sjö Harkullen t Hälgsnäsviken vik
Lomtjärnsön torp Grepsjön sjö Hasselbo t Hälgsnäsviken vik
Lybacken lht /Se Grepsjön sjö Hasselhöjden gd Hällsjöbäcken avlopp
Långkattkesen lht /Se Grenkärret kärr Hasselhöjden gd Hällsjöhöjden höjd
Långkärn Saknas Grepsjön sjö Hasselhöjden, Södra lht Hällsjön (Lilla) sjö
Långkärn Saknas Grepsjön sjö Hasselhöjdfallet lht Hällsjön, Lilla sjö
Långtjärn torp /Se Grepsjön sjö Havtjärnsfall lht Hällsjön, Stora, se Spiken sjö
Löfnäs by Grimsudden udde Havtjärnstorp lht Hällsjön, Stora sjö
Löfnäs by Gruvbäcken bäck Havtjärnstorp Saknas Hälltjärnen sjö
Löffnäs Saknas Gruvforsen fors Hedbo lht Hälltjärnen sjö
Löffnäs, Ö. Saknas Gruvtjärnen göl Heden Saknas Hälltjärn tjärn
Östre Löfnäs Saknas Gruvudden udde Heden, se Grythyttan eller Heden Saknas Hälltjärn, Hälltjärnsbäcken vattendrag
Löfnäs by Grythytteviken vik Hedvreten bost Hälltjärnsberget gruvfält
Lönnhöjden Saknas Grythytteån å Helgenäs, se Hälgenäs gd Hälltorpkullen berg
Lönhögdern Saknas Grytnäshälla berghäll /Se Henrikstorp avs Hästholmarna öar
Lohnhögden Saknas Grå höjd höjd Herrgården byggnad Hästholmarna holmar
Lövtorpet f.d. torp Gräsbäcken Saknas Herrgårdsfallet torp Hästtjärn signaltorn
Måsseråd Saknas Gräsbäcken terräng(?) Hersbackfallet, se Hässjebackfallet Saknas Hästtjärnen sjö
Måseråå Saknas Gräsbäckstorp terräng Hevreten lht Hästtjärn, Hästtjärnsbäcken vattendrag
Mosserud by Grästjärnen tjärn Hinriks Hans Saknas Hästtjärnshöjden höjd
Mårtenstorp Saknas Grästjärnen tjärn Hjortkullen lht Hästön, se Hästholmarna ö
Mästersvensudden förr beb Grästjärnsbäcken bäck Holkya, se Bettbo Saknas Hästön holme
Mörtekiernen Saknas Grästjärnsbäcken bäck Holkya torp t Högabergsudden udde
Möstkärn Saknas Grästjärnsbäcken bäck Holmarna t Högabergsviken vik
Nor gd /Se Grästjärnsmossen mosse Holmarns lht Högabergsviken vik
*Norsksjön? gård Grästjärnsmossen mosse Holmdalstorp lht Högborstjärnen sjö
Nor Saknas Grästjärnsviken vik Holmtjärn gd Högborstjärn tjärn
Nohrostorp Saknas Gräsängstjärnen tjärn Holmtjärn gd Högåstjärnen sjö
Notbindartorp gd Gräsängsviken vik Holmstorp t Högåstjärn tjärn
Notbindartorp Saknas Gröna planen terräng Holmtorpet t Hökmossen mosse
Notbindartorp Saknas /Se Gröna udden udde Hovslagarbo lht Hökmosseskogen skog
Notbindartorp gd /Se Gubbholmen holme Hult gdr Igeln, se Igeltjärn Saknas
Notbindartorp gd /Se Gubbviken vik Hult gd Igeltjärnen tjärn
Näset, se Löfnäs Saknas Gubbåsen ås Hultet, se Djupdalshult gd Igeltjärn, Igelbäcken vattendrag
näset, se Svartnäs gd Gudfarsudden udde Hulthyttan, Gamla lht och f.d. hytta Ingfasten sjö
Ormekärret beb /Se Gullringsberget berg Hulthyttan, Norra lht och f.d. hytta Ingfasten tjärn
Phenninghitetorp el Kastenshult gd /Se Gulviken vik Hulthyttan, Nya torp och f.d. hytta Jordans tjärn, se Mörttjärnen sjö
Pettersburg torp /Se Gustav-Olsbottnen terräng Hulthyttan, Södra torp och f.d. hytta Jungfrubomossen mosse
Rockesholm bruk Gutamossen mosse Hvena, se Flosjötorp Saknas Jungfrumossen mosse
Rockesholm bruk Gårköket ö Hyddan avs Jutt-tjärnen, se Ljustjärnen sjö
Rockesholm bruk Gåspotten terräng Hyttan, se Flosjöhyttan Saknas Jönsgruvan gruva
Rockesholm bruk Gåspotten mosse Hytthagen lht Jörfallsmossen mosse
Rockesholm Saknas Gåvostenen klippa Hytthagstorp lht Jössberget gruva
Rocksesholm f.d bruk /Se Gäddtjärnen tjärn Hyttsjökvarnen kvarn Kakmossen mosse
Rom torp /Se Gäddtjärnen tjärn Hälgsnäs gd Kalltjärn tjärn
Rötkärrstorpet f.d. torp Gäddviken vik Hälgsnäs gd Kalvbotten kolbotten
Sandwijk Saknas Gäddviksudden udde Hällsjölund lht Kalvholmen holme
Sandvik(=nuv. Hälgsnäs) gd /Se Gällsjön, St. sjö Hällsjön, Lilla gd Kalvmossen mosse
Saxhyttan by Gällsjön, Stora sjö Hällsjön, Lilla gd Kalvtjärnen sjö
Saxhyttan Saknas Gällsjön, Stora sjö Hällsjön, Stora gd Kalvtjärn tjärn
Saxhyttan Saknas Gällsjön, St. sjö Hällsjön, Stora gd Karbotten kolbotten
Saxhyttan by Gällsjön, Stora sjö Hälltorp gd Karlstorpstjärnen sjö
Saxhytta Saknas ?Gällsjön, Stora sjö Hälsobrunnen, se Loka brunn Saknas Kasptjärn tjärn
Saxhyttan Saknas Gällsjön, Stora sjö Hälltjärnsberget lht Katthavet tjärn
Saxhyttan by Gällsjön, Stora sjö Hälltorp gd Killingen, se Killingön Saknas
Saxhyttan Saknas Gällsjön, Stora sjö Hälltorpsfallet lht Killingudde = Korsudden, Södra udde
Saxhyttan Saknas Gällsjön, St:a sjö /Se Hässjbackfallet lht Killingudden udde
Saxhyttan Saknas Hafkiärn, se Hagtjärnen sjö Hässjebackfallet bs Killingviken vik
Saxhyttan by? Hackiärn, se Hagtjärnen tjärn Hästhagen avs Killingviken vik
Saxhyttan by *Hagefors gruva f.d. gruva Högborn, Norra gd Killingviken vik
Saxhyttan by Hagtjärnen sjö Högborn, Norra gd Killingöarna öar
Saxhyttan gd /Se Hagtjärnen tjärn Högbom, Södra gd Killingöarna öar
Saxhyttan hytta /Se Hagtjärnen tjärn Högborn, Södra gd Killingön ö
Saxhyttan by /Se Hagtjärnsbäcken bäck Högåsen t Killingön ö
Saxhyttan by /Se Hakilampi tjärn /Se Höjden t Killingön ö
Siksand Saknas Hallortorpet ägomark Höjden avs Kiltorpsudden udde
Siksandshöjden Saknas Halfwarsiön, se Halvarsnoren sjö Höjden lht Klossan, Klossbäcken, se Klosstjärn Saknas
Siksjöhöjden by? Halftsiön, se Halvtron sjö Höjdtorp t Klosstjärnen sjö
Siksjöhöjden Saknas Sakna sjö Höjtorp lht Klosstjärn, Klosstjärnsbäcken vattendrag
Siksjöhöjden Saknas Saknas, sjö Hökbo lht Klutterbäcken bäck
*Silkestorp gårdar? /Se Halfvarsnoren sjö Hökmosseskogen avs Knutan, se Saxeknutan berg
Sinderbacken lht /Se Halvarsnoren sjö Hörnet bebyggelse Knuthöjdmossen mosse
Sirsjötorp Saknas Halvarsnoren sjö Hörnet t Knutknalle, se Saxeknutan berg
Sirsjötorp gd? Halvarsnoren sjö Ingridstorp bebyggelse Kofalletjärn sjö
Sirsjötorp gd? Halvarsnoren sjö Jan Larstorp avs Kofallstjärn tjärn
Skarpetorp Saknas Halvarsnoren sjö Jeppetorp, se Saxhyttan med Jeppetorp Saknas Kojmossen mosse
Skarpetorp Saknas Halvarsnoren sjö Jeppetorp bebyggelse Kolarudden udde
Skathöjden gd /Se Halfvarsnoren sjö Jeppetorp, Lilla lht Kolarviken, se Kolbackviken vik
Skräddartorp Saknas Halvarsnoren sjö Jepptorpet, se Jeppetorp Saknas Kolarviken vik
Skräddartorp gd Halvarsnoren sjö Jockumtorp bost Kolbackviken vik
Skärsjötorp Saknas Halvarsnoren sjö Jokumstorp lht Kornfallsviken vik
Skärtorp Saknas Halvarsnoren sjö Jordan lht Korsuddarna uddar
Skärhyttan Saknas Halvarsnoren sjö Julinsfred t Korsudden, Norra udde
Skärhyttan Saknas Halvarsnoren sjö Jungfrubo bebyggelse Korsudden, Södra udde
Skärhyttan Saknas Halvarsnoren sjö Jungfrubo t Kosundet, se Koösundet Saknas
Skärtorp Saknas Halfvarsnoren sjö Jutbo t Kotjärnen sjö
Skärtorp by Halvarsnoren sjö Jutbo lht Kottboudden udde
Skärtorp by Halvarsnoren sjö Järnvägsfallet avs Kottboviken vik
Skärtorp Saknas Halvarsnoren sjö Jöckumstorp, se Jockumstorp Saknas Koviken vik
Smedstorp Saknas Halvarsnoren sjö Jörastorp, se Göranstorp Saknas Koön ö
Spelarfallet lht /Se Halvarsnoren sjö Kalkbruket, se Skatvikens kalkbruk Saknas Koösundet sund
Spikhyttan hytta /Se Halvarsnoren sjö Kanten bs Kroksjön sjö
Spikkällan torp Halvarsnoren sjö Karlbo t Kroktjärnen, se Kroksjön sjö
Steenssnäss Saknas Halvarsnoren sjö Karlsberg lht Kroktjärn tjärn
Stensnäs gd Halvarsnoren sjö /Se Karlsberg avs Kroktjärnsholmen holme
Steensnäs Saknas Halvarsnoren Saknas /Se Karlslund avs Kroktjärnshöjden höjd
Sunde Saknas Halvarsnoren sjö /Se Karlstorp lht Kråkelånge backe
Sundeboda by Halvarsnoren sjö /Se Karstenshult by Kråkviken vik
Sundeboda by Halvarsnoren sjö Kasten(s)hult, se Karstenshult by Kråkviken vik
Sundsboda by Halvartorp terräng Kastenshult gd Kräfttjärnarna tjärnar
Sundbo Saknas Halvarstorp terräng Katrineberg lht Krökudden udde
Sundzboda Saknas Halftrogrufvorna Saknas Katrinelund gd Kulkilampi tjärn
Sundsboda gd /Se Halvtroboviken vik Katrinelund avs Kullikut mosse
Sundshyttan masugn Halvtorn sjö Katsefallet t Kullmossen mosse
Sunsshyttan Saknas Halvtron sjö Kilstorp bebyggelse Kullmossen mosse
Sundshyttan masugn Halvtron sjö Kiltorp lht Kulltjärnen sjö
Sundtorp f.d. torp Halftron sjö Kiltorpsudden lht Kulltjärn, Kulltjärnsbäcken vattendrag
Svartbäcken by Halvtron sjö Kjerfvingeborn, se Kärvingeborn Saknas Kulltjärn, Kulltjärnsbäcken vattendrag
Svartbäcken by Halvtron sjö Klockarefallet t Kulltjärnen sjö
Svartbäcken Saknas Halftron sjö Klockarlyckan avs Kulltjärn tjärn
Swartbäcken Saknas Halvtron sjö Knokelälven, se Knokälven Saknas Kulltjärnsmossen mosse
Svartnäs by Halvtron sjö Knokälven bost Kussalampi tjärn
Svartnäs by Halftron sjö /Se Knokälven lht Kussamossen mosse
Svartnäs Saknas Hammarbäcken bäck Knuta lht Kvarnbäcken bäck
Svartnäs by Hammarmossen mosse Knuta lht Kvarnfallet vattenfall
Swartnäs Saknas Hamptjärnen tjärn Knutlösa t Kvarntjärnen sjö
Svartnäs by? Hamptjärnsbäcken bäck Kofallet avs Kvarntjärn tjärn
Svartnäs gd /Se Hankolandstjärn tjärn /Se Kolarbacken Saknas Kvarntjärnsbäcken bäck
Svarttjärn gd Hankolanstjärnen sjö Kolarbacken t Kvarntjärnsmossen mosse
Svarttjärn gd Hankolanstjärnen tjärn Komministergården lht Kvarntjärnsmossen mosse
Svarttjärn gd Hankolansviken vik Kornfallet lht Kvarnviken vik
Svarttjärn Saknas Hankolansviken vik Korpbo lht Kvarnviken vik
Swartkärn Saknas Hansbo terräng Kottbo lht Kvarnviksholmarna holmar
Svarttjärn gruva Haralds udde udde Kranktorp lht Kvarnåsen ås
Svarttjärn gd /Se Harkullen ägomark Kranktorp, se Ekeberg, Södra Saknas Kviddtjärnen sjö
Svartån Hvena gd /Se Hasselbo terräng Knutbo lht Kviddtjärn tjärn
Svartälv Saknas Hasselhöjden höjd Kranktorpet gd Kviddtjärnen tjärn
Svartelfshammar Saknas Hasselhöjdstjärnen tjärn Kronoberg gd Kviddtjärn tjärn
Svartelfshammar Saknas Hattkulltjärnen tjärn Kronoberg gd Kvällfocken, se Kvällfocktjärnarna sjöar
Svartelfstorp gd Hedbackarna backar Krontorp Saknas Kvällfocken, Lilla tjärn
Svartelfstorp gd Söder Helgen, se Sör-Älgen sjö Krontorp gård Kvällfocken, Stora tjärn
Svartelfstorp gd Sodra Helgen, se Sör-Älgen sjö Kryddlådan lht Kvällfocktjärnarna sjöar
Svartälvstorp Saknas Södd Hellgen, se Sör-Älgen sjö Kråkvik gd Kvällfocktjärnarna Saknas
Svartälvstorp gd /Se Henrikskammaren terräng Kråkvik gd Kyrkbacken öppen plats
Svartälvshvena gd /Se Henriksön ö Kråkvik, Lilla lht Kyrkoviken, se Kyrkviken vik
Söderby Saknas Hildeviken vik Kråkvik, Stora lht Kyrkoviken, se Kyrkviken vik
Sörby lht /Se *Hillekärr(?), se Hälltjärnen kärr (tjärn?) Krökebäcken lht Kyrkoviken vik
Torpet, se Jeppetorp torp Hjortronmosseen mosse Kröket t Kyrksundet sund
Torrvarpsund Saknas Holken del av älv Kröket t Kyrksundet sund
Torrvarpssund gd Holmarna åsar Kullen bebyggelse Kyrksundsholmarna holmar
Torrvarpsund gd Holmarna terräng Kullen Saknas Kyrkviken vik
Tröshytta Saknas Holmdalstorp terräng Kullen lht Kyrkviken vik
Trösshyttan Saknas Holmen holme Kulltjärn, se Kulltjärnstorpet lht Kälken sjö
Tröstorpet f.d. torp Holmgrufva gruva Kulltjärnstorpet lht Källarmossen mosse
Trösevattnet Saknas Holmgruvan terräng Kulltjärnstorpet lht Källtjärnen sjö
Trösevattnet Saknas Holmsjön sjö Kungshällan lht Källtjärn tjärn
Trösvattnet hmn Holmsjön sjö Kvarnbäcken avs Kärn, se Gäddtjärnen tjärn
Trösevattnet Saknas Holmsjön sjö Kvarntorp lht Kärvingeön ö
Trösevattnet Saknas Holmtiärn, se Holmsjön Saknas Kvarntorpet lht Käxmossen mosse
Trösevattnet Saknas *Holmtjärnen tjärn Kvarnåsen lht Körfallet skogsbacke
Trösvattnet Saknas *Holmtjärnen tjärn Kya t Labbasen sjö
Trösvattnet gd /Se Holmtjärnen tjärn Kyan, se Bettbo Saknas Labeskärn, se Labbasen sjö
Tångåsen lht /Se Holmtjärnen tjärn Kyrkan, se Grythytts kyrka Saknas Labestjärn tjärn
Ullnäs, Stora by Holmtjärnsbäcken bäck Kyrkberget lht Lackalanshöjden höjd
Ullnäs by? Holmviken vik Kyrkskolan lht Lacklandstjärn tjärn
Ullnäs by? Holmviksudden udde Källarmossen avs Lackalanstjärnen sjö
Ullnäs Saknas Hopafallshöjden höjd Källtjärn lht Ladbotten kolbotten
Ullnäs by Horngrufvan Saknas Käringborn, se Kärvingeborn Saknas Lamma, se Lampatjärn Saknas
Ullnäs by Horngrufvan Saknas Käringborn, se Kärvingeborn Saknas Lampahöjd höjd
Ullnäs by Hovslagarbo terräng Kärnängen avs Lampahöjden höjd
Ullnäs by Hulthyttan Saknas Kärvingeborn gd Lampatjärnen sjö
Ullnäs by Hulthytteviken vik Kärvingeborn by Lampatjärn tjärn
Ullnäs by Hulthyttmossen mosse Kärvingeön, se Ön Saknas Lamptjärn tjärn
Ullnäss Saknas Hytthöjden höjd Lakafallet lht Latsund sund
Ullnäs by Hulttjärnen tjärn Laxbygget t Laxtjärnen sjö
Ullnäs Saknas Hulttjärnen tjärn Liljedal lht Laxtjärn tjärn
Ullnäs by Hulttjärnsbäcken bäck Lillgården avs Lillagen fjärd
Ullnäs by Hulttjärnsbäcken bäck Limbergsfallet lht Lillagen, se Lillagsviken Saknas
Ullnäs by Hulttjärnsmossen mosse Limbergshöjden lht Lillagsviken vik
Ullnäs by Hulttjärnsmossen mosse Limbergsåsen t Lillholmen holme
Ullnäshyttan Saknas Hulttjärnsmossen mosse Limbergsåsen lht Lillsjöbäcken bäck
Ullnäs gd /Se Hundriset terräng Limbergsåsen avs Lillsjön sjö
Ullnäs gd /Se Hundskinnstorp terräng Limgruvfallet lht Lillsjön, se Lilltjärn Saknas
Vllnäshyttan Saknas Hyttjärnen tjärn Limmingen gd Lilltjärn, se Lillsjön sjö
Varnäs gd Hyttjärnen tjärn Limmingen gd Lilltjärn tjärn
Varnäs gd Hyttjärnen tjärn Limmingstorp lht Lilltjärn tjärn
Varnäs gd Hyttviken vik Limmingsvik t Lillången sjö
Varnäs gd Håkas mosse mosse Limmingsviken lht Lillön, se Lillholmen holme
Varnäs gd Hålmossen mosse Limåsen bebyggelse Lillön Saknas
Varnäs gd Hälgen, Söd., se Sör-Älgen sjö Limåsen lht Lillösundet sund
Varnäs gd (Södre) Hälgien sjö /Se Limåsudden t Limbergsmossen mosse
Varnäs Saknas Hälgnäsmossen mosse Linbergsåsen, se Limbergsåsen Saknas Limbergstjärnen sjö
Varnäs gd /Se Hälgnäsviken vik Lindgrensfallet, se Limgruvfallet Saknas Limbergstjärn tjärn
Varnäs gd /Se Hälgnäsudden udde Lindholmen lht Limbergsåsen höjd
Waskebäcken Saknas Hällarna berg Ljusbränsfallet, se Ljustjärnsfallet Saknas Limbergsåsen ås
Vaskebäcken torp /Se *Hällesjön, se St. Gällsjön resp. L. Gållsjön sjö Ljustjärnsfallet lht Limmingen, se Limmingesjön Saknas
Toskebäckshyttan Saknas Hällsjökärret kärr Ljustjärnsfallet bs Limmingesjön sjö
*Vena gd /Se Hällsjökärret kärr Ljustjärnsfallet t Limmingsberget silvergruva
Venetorp gd /Se Hällsjön, L. sjö Ljustjärnstorp m.fl., se Berga m.fl. Saknas Limmingsbäcken bäck
Vintervägen lht /Se Hällsjön, Lilla sjö Ljustjärnsåsen avs Limmingssjön, se Limmingsviken vik
Vretten lht /Se Hällsjön, Lilla sjö Lohällen lht Limmingssjön sjö
Västgötetorp Saknas Hällsjön, Lilla höjd Loka (brunn) hälsobrunn Limmingssjön, se Limmingsviken Saknas
Västgötetorp Saknas Hällsjön, Lilla sjö Loka jordlägenhet, hälsobrunn Limmingsviken vik
Wästgöttorp Saknas Hällsjön, St. sjö Loka brunn hälsobrunn Limmingsviken vik
Vestgötetorp Saknas Hällsjön, Stora sjö Loka station järnvägsstation Limviken vik
Westgiötorpp Saknas Hällsjön, Stora sjö Lokaberget lht Limåsbäcken bäck
Vestgötetorp Saknas »Hällstjärnen?, se Hällsjökärret kärr (tidigare tjärn?) Lokatorp lht Limåsen ås
Västgötetorp by /Se Hälltjärnen tjärn Lokatäppan avs Limåsmossen mosse
Åltorpet f.d. torp Hälltjärnen tjärn Lokvik avs Limåsudden udde
Åss Saknas Hälltjärnen sjö Lomtjärnsön torp Ljusen, se Ljustjärn Saknas
Älgsnäs gd /Se Hälltjärnen tjärn Lomtjärnsön lht Ljusfallet svedjefall
Älgviken Saknas Hälltjärnen sjö Lorstedtstorp lht Ljustjärnen sjö
Älgviken Saknas Hälltjärnen tjärn Lorttjärnstorp lht Ljustjärnen sjö (tjärn)
Älgviken Saknas Hälltjärnsberget berg Lostedtstorp bost Ljustjärnen sjö
Saknas Saknas Hälltjärnsbäcken bäck Lostedtstorp, se Lorstedtstorp Saknas Ljustjärnen sjö
Älvestorp gd /Se Hälltjärnsbäcken bäck Luciebo lht Ljustjärnen sjö
Älvestorp gd /Se Hälltjärnen tjärn Lugnet lht Ljustjärnen, se Karlstorptjärnen sjö
  Hälltorpkullen kulle Lugnet lht Ljustjärn tjärn
  Hästhagen terräng Lugnstorp lht Ljustjärn tjärn
  Hästhagsudden, Lilla udde Lugnsälven avs Ljustjärnen sjö
  Hästhagsudden udde Lugntjärnstorp lht Ljustjärn tjärn
  Hästhagsudden udde Lund lht Ljustjärn, Ljustjärnsbäcken vattendrag
  Hästhagsudden udde Lund, Lilla torp Ljustjärnsfallet svedjefall
  Hästskon ö Lund, Stora bebyggelse Ljustjärnsmossen mosse
  Hästudden udde Lund, Stora torp Ljusön ö
  Högaberget berg Lundbergshöjden torp Ljusön ö
  Högabergsviken vik Lundgården lht Lokabäcken bäck
  Högborstjärnen tjärn Lung-, Lungs-, se Lugn-, Lugns- Saknas Lokamossen mosse
  Högmossen mosse Lungstorp lht Lokarna sjöar
  Högstensmossen mosse Lungsälven bost Loken, Norra sjö
  Högås berg Lussebo, se Luciebo Saknas Loken, Norra sjö
  Högåstjärnen tjärn Lybacken lht Loken, Södra sjö
  Höjdmossen mosse Lyckan lht Loken, Södra sjö
  Höjdtorp, Norra skog Långkattkesen lht Lomtjärn tjärn
  Höjdtorp, Södra skog Långtjärn hytta Lomtjärnen sjö
  Hökmossen mosse Långtjärn lht Lomtjärn, Lomtjärnsbäcken vattendrag
  Hölkiärn, se Hälltjärnen tjärn Långtjärn hytta Lomtjärnen sjö
  Hörelgen, se Söderelgen Saknas Långtjärnshagen lht Lomtjärn, Lomtjärnsbäcken vattendrag
  Igelbäcken bäck Långtjärnshyttan hytta Lomtjärnsmossen mosse
  Igeltjärnsmossen mosse Långtjärnshöjden, se Långtjärn Saknas Lorttjärnen sjö
  Ingfasten sjö Långtjärnsmossen avs Lorttjärn tjärn
  Ingfasten sjö Långtjärnstorp lht Lotjärnen sjö
  Ingfasten sjö Lämbergsåsen lht Lotstjärn, se Lorttjärn Saknas
  Ingfasten sjö /Se Lönnhöjden gd Lotstjärnen, se Lotjärnen sjö
  Israel-Olstorpet terräng Lönnhöjden gd Lucianäset, se Lussenäsudden udde
  Iversudden udde Lönnhöjdstorpet, Norra avs Lucienäset näs
  Jakobsmossen mosse Lönnhöjdstorpet, Södra avs Lugnsälven, se Skomakarbäcken Saknas
  Jakobsmosse mosse Lövfallet lht Lugntjärn, se Lugntjärnsbäcken tjärn
  Jan-Gabriels udde udde Lövnäs, Östra gd Lundagen vik
  Johannesbergsgruvan gruva Lövnäs, Östra gd Lundbergshöjden höjd
  Jonsbo terräng Lövnäsbygget, se Bygget Saknas Lundefjärden sjö
  Jonsbobäcken bäck Lövnäset bost Lundefjärden vik
  Jonsbormossen mosse Lövnäset lht Lundsfjärden sjö
  Jordanbäcken bäck Lövnäslund avs Lundefjärdeviken vik
  Jordanmossen mosse Lövnästorp torp Lung, se Lugn- Saknas
  Jordantjärnen tjärn Lövnästorpen ställen Lunnbergshöjden, se Lundbergshöjden Saknas
  Julintorpet terräng Lövnäsudden bost Lussebäcken bäck
  Julintorpet terräng Lövnäsudden lht Lussenäsudden udde
  Jungfruboda, N terräng Lövviken avs Lussenäsviken vik
  Jungfrubomossen mosse Lövtorpet lht Lussetjärnen sjö
  Jungfrubomossen mosse Lövåsen avs Lussetjärn tjärn
  Jungfrun ö Lövängen torp Lusseviken vik
  Järpsnåren skogsmark Lövängsfallet lht Lybotten kolbotten
  Kalkugnsudden udde Malbäcken lht »Lågviken», se Sågviken vik
  Kalkugnsviken vik Malnäset lht Långa mossen mosse
  Kallkällviken vik Matsfallet lht Långa udden udde
  Kalvbäcken bäck Matsfallet lht Långa viken vik
  Kalven tjärn Mon torp Lången sjö
  Karbomossen mosse Mossbo lht Lången sjö
  Karl-Olsflyet tjärn Mossen lht Lången, Lilla, se Lillången sjö
  Karl-Olsflyet tjärn Mosserud hmn Lången, Lilla sjö
  Karlsdalssjön sjö Mosserud gd Långsjöbäcken bäck
  Karlstorpstjärnen sjö Mosserud sn Långtjärn, se Lången Saknas
  Kassfallet terräng Mosstorpet lht Långtjärnen sjö
  Kassfallsviken vik Mosstorpet torp Långtjärnen sjö
  Katrinelundstegen terräng Mosstorpsfallet, se Mosstorpet Saknas Långtjärn, Långtjärnsbäcken vattendrag
  Kattbäcken bäck Myren lht Långtjärnen sjö
  Kattkärret kärr Myrhagen avs Långtjärnen sjö
  Killingen ö Myrsjönäset lht Långtjärn tjärn
  Killingudden udde Månshöjden lht Långtjärnen sjö
  Killingudden udde Månsbacken, Månses, se Månstorp Saknas Långtjärn tjärn
  Killingviken vik Månstorp avs Långtjärnen sjö
  Killingviken vik Månstorp lht Långtjärn tjärn
  Killingön ö Månsfallet, se Månstorp Saknas Långtjärnen sjö
  Killingön holme Mårdbo torp Långtjärn tjärn
  Killingön ö /Se Måsserud gd Långtjärnsbanken järnvägsbank
  Kisnäsudden holme Måsserud, se 1 Mosserud Saknas Långtjärnshöjden höjd
  Klippan berg Måsserud, Lilla avs Långtjärnshöjderna höjder
  Klockarefallet terräng Måsserud, Stora avs Långtjärnsmossen mosse
  Klosstjärnen tjärn Måsserudsfallet torp Långudden, se Långa udden udde
  Klosstjärnen tjärn /Se Måsserudskullen avs Långudden udde
  *Klubbmyran Saknas Mästersvensudden lht Lönnagen, se Lundagen vik
  Klubbmyran myr /Se Mörttjärn gd Lönnagen vik
  Klämman terräng Mörttjärn gd Lönnhöjden, se Trulshöjden höjd
  Knuthöjden (nuv. Saxeknut) berg /Se Mörttjärnsbackarna boställen Lönhöjden höjd
  Knuthöjdmossen mosse Mörttjänsbackarna torp Lönnudden udde
  Knutlösa terräng Nabben torp Lönnudden udde
  Knutmossen skogsområde Nabben torp Lövnäsbottnarna kolbottnar
  Kofallet terräng Nabben, se Näbben Saknas Lövnäset näs
  Kofallsmossen mosse Nils-Björnsson bergsmansgård Lövnäset näs
  Kofallstjärnen tjärn Noor, se Norstorp gd Lövnäshöjden höjd
  Kofallstjärnen tjärn Noor gd Lövnäsudden udde
  Kofallstjärnen tjärn Noor, se 1 Norstorp Saknas Lövnäsudden udde
  Koffertviken vik Noorsön bs Lövviken vik
  Koffertön ö Nordankärr lht Lövängsmossen mosse
  Kokärret kärr Norrbo lht Majas udde ö
  Kollingssummen gruva Norrgården lht Malbäcken bäck
  Kopottbäcken bäck Norrheden bebyggelse Malen sjö
  Kopparviken vik Norrviken lht Malen sjö
  Korpbo terräng Norsbron lht Malnäset näs
  Korpbobäcken bäck Norsmarkstorp torp Malmbergsforsen, se Sågtorpsforsen fors
  Kostaden terräng Norstorp gd Malmbergsforsen fors
  Kotjärnen göl Norstorp torp Malmbergssjön sjö
  Kottboudden udde Norstorp m.fl., se Noor m.fl. Saknas Malmbergssjön sjö
  Kottboviken vik Norstorp bebyggelse Malmbergsudden udde
  Kottjärnen tjärn Norsviken lht Malmbergsudden udde
  Koudden udde Notbindartorp gd Malnäset näs
  Koviken, Lilla vik Notbindartorp gd Malnäsviken vik
  Koviken, Stora vik Nyby avs Malnäsviken vik
  Koviken vik Nybygget lht Maltjärnen, Lilla sjö
  Krokarvet Saknas Nybygget torp Maltjärn, Lilla tjärn
  Kroka wreth naturnamn /Se Nybygget lht Maltjärnen, Stora sjö
  Krokelånge backe /Se Nybygget avs Maltjärn, Stora tjärn
  Kroktjärnen tjärn Nybygget lhtr Marktjärnen sjö
  Kroktjärnen tjärn Nybygget, Norra lht Markärn, se Marktjärnen sjö
  Kroktjärnen sjö Nybygget, Södra lht Martas udde udde
  Kroktjärnsdammen damm Nygård boställen Martas udde udde
  Kroktjärnsholmen holme Nygård lht Martjärnen, se Marktjärnen sjö
  Kroktjärnskullen berg Nyland avs Martjärn, se Martjärnsbäcken vattendrag
  Kroktjärnsviken vik Nyttorp bebyggelse Matbyttan sjö
  Kullberget berg Nyttorp lht Matbyttan tjärn
  Kvarnbäcken bäck Näbben lht Matbyttjärnen, se Matbyttan sjö
  Kvarnkärret, Nedre mosse Näset lht Mellantjärn tjärn
  Kvarnkärret, Övre mosse Näshagen lht Miludden udde
  Kroktjärnen tjärn Näshagen bs Mossbäcken mosse
  Kroktjärnsdammen terräng Näsudden lht Mosserudfallet Saknas
  Kroktjärnsgrufvorna Saknas Olsbo lht Moss-sta tilläggsplats
  Kroktjärnsholmen holme Oppgården, se Uppgården Saknas Murjans kärr kärr
  Kroktjärnskullen kulle Ormtorp lht Murstensudden udde
  Kroktjärnsviken vik Peckebo torp Murstensudden udde
  Kråkholmen holme Per-, Pers, se Pär-, Pärs- Saknas Murstensviken vik
  Kråkviken, Stora vik Petersberg lht Murstensviken vik
  Krökom terräng Pettersberg, se Pettersburg Saknas Mur-Ållas tjärn tjärn
  Krösön holme Pettersburg torp Myrsjöarna sjöar
  Kujmossen mosse Prästberget lht Myrsjöbäcken bäck
  Kullen Saknas Prästfallet torp Myrsjön, (Västra) sjö
  Kulltjärnen tjärn Prästfallet lht Myrsjön, (Östra) sjö
  Kulltjärnen tjärn Prästgården Saknas Myrsjön, Östra sjö
  Kulltjärnsbäcken bäck Prästgården avs Myrsjön, Västra sjö
  Kulltjärnsmossen mosse Påkbo lht Myrsjönäset näs
  Kulltjärnstorpet ägomark Pär Anderstorp lht Myrön ö
  Kungsbäcken bäck Pärstorp lht Myrön ö
  Kungskärret kärr Rockesholm Saknas Målarudden udde
  Kungsudden udde Rockesholm f.d. bruk Månshöjden höjd
  Kungsudden udde Rockesholm Saknas Mårtensvik vik
  Kvarnbäcken bäck Rockesholms kapell byggnad Mårtens vik vik
  Kvarnbäcken bäck Rockesholms södra hammarbleck, se 3 Skärtorp Saknas Mästersvensudden udde
  Kvarndammen terräng Rockesholms ämneshammare anläggning och lht Mögsunden sund
  Kvarnhagen skogsmark Roligheten lht Mögsundet, Västra o. Östra, se Mögsunden sund
  Kvarnkärret, Nedre kärr Rom torp Mögsundet sund
  Kvarnkärret, Övre kärr Romanstugan lht Mögsundsholmen holme
  Kvistnäsudden udde Romälven lht Möjsundet m.fl., se Mögsundet m.fl Saknas
  Kvarntjärnen tjärn Romälven lht Mögsundsön, se Majas udde ö
  Kvarntjärnsbäcken bäck Rudbacka lht Mörkviken vik
  Kvarntorp terräng Rudbacka avs Mörkviken vik
  Kvarnviken vik Rusk-Lars bs Mörtmossen mosse
  Kvarnviksholmarna holmar Rågårdskärret lht Mörtharsudden, se Mörtnäsudden udde
  Kvarnåsbäcken bäck Rågårdskärret bs Mörtharsudden Saknas
  Kvarnåsdammen damm Rävenstorp torp Mörtnäsudden udde
  Kvarnåsen ås Röda stugan bs Mörttjärnen sjö
  Kviddtjärnen tjärn Röda stugan lht Mörttjärn, Mörttjärnsbäcken vattendrag
  Kviddtjärnåsen ås Rödetorp Saknas Mörttjärnen sjö
  Kvistnäsudden udde Rökärr lht Mörttjärn, Mörttjärnsbäcken vattendrag
  Kvällfockarna sjöar Rönnfallet lht Mörttjärnen sjö
  Kvällflockmossen mosse Sandtorn lht Mörttjärn, Mörttjärnsbäcken vattendrag
  Kyrkberget berg Sandviken bost Mörttjärnsbackarna landsvägsbackar
  Kyrkstenen gränssten Sandviken avs Mörttjärnsmossen mosse
  Kyrkviken vik Saxhyttan bebyggelse Noorsön ö
  Kälkbäcken bäck Saxhyttan gdr Noret, se Halvarsnoret, Älgnoret Saknas
  Kälken sjö Saxhyttan med Jeppetorp gd Norrpölen damm
  Källan källa(?) Saxhyttefallet boställen Norrviken vik
  Källarsten skär Saxhyttefallet avs Norrviken vik
  Källhöjden höjd Sibirien lht Norsbron bro
  Källtjärnen göl Sikberget Saknas Norsbron bro
  Källtjärnsbäcken bäck Sikberget lht Norsbroviken vik
  Källviken vik Sikbergsfallet avs Norsbroviken vik
  Källviksudden udde Siksanden Saknas Norsviken vik
  Käringbäcken bäck Siksandshöjden gd Norsviken, se Norsbroviken vik
  Kärringmossen mosse Siksandshöjden gd Norsviken vikar
  Kärrskjulen sankmark? Siksjöhöjden gd Norsviksbäcken bäck
  Lackalanstjärnen tjärn Siksjöhöjden gd Notbindarbäcken bäck
  Lackalansåsen ås Sinderbacken lht Notbindartjärnen sjö
  Lafallskärret kärr Sirsjötorp gd Notbindartjärn tjärn
  Lakafallet terräng Sirsjötorp gd Notkastudden udde
  Lampahöjd höjd Sjöbergstorp lht Notudden udde
  Lampahöjd bergås /Se Sjöfallet torp Nygruvan gruva
  Lampatjärnen tjärn Sjögrenstorpet avs Nygruvan gruva
  Lampatjärnsbäcken bäck Sjöhagen torp Nystaviken vik
  Landhöjden Saknas Sjötorp avs Nystaviken vik
  Latbo ö Sjötorp lht Näcktjärn tjärnar
  Laxbygget terräng(?) Skarped lht Näset, se Grythyttenäset Saknas
  Laxudden udde Skarpskyttetorpet lht Näsmossen mosse
  Laxviken vik Skatebacke förr bost Näsmossen mosse
  Lembergen berg Skathöjden hytta Näsudden udde
  Lerhålan vik Skathöjden lht Näsudden udde
  Letälven älv /Se Skatviken, se Skräddartorp Saknas Näsudden udde
  Letelfsåsen Saknas Skatvikens kalkbruk avs Nätsjö knutar silvergruva
  Lill-Agen vik Skatvikens station avs Nätsjön, se Saxen Saknas
  Lillagen sjö Skiffergården lht Ormtjärnen sjö
  Lillagsviken vik Skifferverket lht Ormtjärn tjärn
  Lilletjärnen göl Skogalund lht Ormtjärnen sjö
  Lillholmen holme Skogshyddan lht Ormtjärn tjärn
  lill-limningen, se Västgötesjön sjö Skomakarbron torp Orrhöjden höjd
  Lillsjön sjö Skomakartorp, se Skomakarbron Saknas Orrmossen mosse
  *Limbergsröset röse Skräddarestad lht Orrmossen mosse
  Limbergstjärnen tjärn Skräddartorp hytta Orrmosshöjden höjd
  Limbergsåsen ås Skräddartorp hytta Orrnäset näs
  Limingen, se Limmingssjön sjö Skärhyttelaget hyttor Orrnäsudden udde
  Stora Limingen, se Limmingssjön sjö Skärja avs Orrnäsudden udde
  Limmingen sjö /Se Skärjåsen avs Paddbäcken bäck
  Limmingen, Lilla, se Västgötesjön sjö Skärtorp by Paddtjärnen sjö
  Limmingssjön sjö Skärtorp gd Paddtjärn tjärn
  Limmingssjön sjö Skärtorp Saknas Papatronfallet svedjefall
  Limmingsjön sjö Skärtorps skvalta skvaltkvarn Peckarbäckarna bäckar
  Limmingssjön sjö Smala lht Perkelampi tjärn
  Limmingesjön sjö /Se Smalviken bost Pernilsvik vik
  Limmingsbäcken bäck Smalviken avs Perolampi tjärn
  Limmingssjön sjö Smalvikstorp lht Pirkamossen mosse
  Limmingssjön sjö Smedstorp gd Prästberget berg
  Limmingstorpsmossen mosse Smedstorp gd Prästholmen holme
  Limmingsviken Saknas Snarhem torp Prästholmen holme
  Limmingsviken vik Snedtäppan avs Prästholmen holme
  Limmingsviken vik /Se Snåret torp Prästudden udde
  Limudden udde Sommarbo torp Psalmen tjärn
  Linamossen terräng Spelarfallet lht Pukbäcken bäck
  Linamossen mosse Spikhyttan Saknas Puktjärnen sjö
  Linatorpet område Spikhyttan riven anläggning Puktjärn tjärn
  Linatorpet terräng Spikhyttetorpet avs Puktjärnshöjden höjd
  *Lindbergshöjden höjd Spikhällen lht Purrimossen mosse
  Lindbärgzhögden berg Spikkällan lht Putten tjärn
  Lindshöjden höjd Spikkällan, se Spikhällen Saknas Putten tjärn
  Lindshöjden höjd Spiktorp, se Hällsjön, Stora Saknas Puttbotten kolbotten
  Lindshöjden höjd Spiktorpet torp Puttimossen mosse
  Linkmossen mosse Spiktorpet lht Puttmossen mosse
  Ljusmosstjärnen tjärn Spjutsjöfallet lht Påskholmen holme
  Ljuskärn sjö Spjutsjöfallet avs Påskholmen holme
  Ljustjärnen tjärn Spången lht Pär Karlsgrundet grund
  Ljustjärnen tjärn Spången Saknas Pär Nilsholmarna holmar
  Ljustjärnen tjärn Spångtorpet avs Pär Nilsviken vik
  Ljustjärnen tjärn Spåret avs Pärsflyet kärr
  Ljustjärnen tjärn Stenbacken avs Pärsmossen mosse
  Ljustjärnen tjärn Stenbacken avs Pärstjärn tjärn
  Ljustjärnen tjärn Stenby, se Stentry Saknas Pösen tjärn
  Ljustjärnen tjärn /Se Stenbäckshagen lht Rangeln sjö
  Ljusön ö Stenfallet, se Stenbacken Saknas Rangeln tjärn
  Lohällen triangelpunkt Stensnäs gd Rapptjärn sjö
  Loka brunn Stensnäs gd Rapptjärn tjärn
  Loka brunn Stentry lht Risbålsbacken, se Rispebacken Saknas
  Loka brunn Stentryåsen lht Rispebacken landsvägsbacke
  Loka källa källa Storhagen avs Rockesholmsviken vik
  Loka hälsobrunn Storön Saknas Rombäcken del av Tvärån
  Loka hälsobrunn Stumpön torp Romälven bäck
  Loka brunn Sundet, se Torrvarpsund gd Romälvsmossen mosse
  Loka hälsobrunn Sundet lht Roparhalva, se Roparhällen udde
  Loka Saknas Sundsboda gd Roparhalsa mosse
  Loka brunn Sundsboda gd Roparhällen udde
  Loka hälsobrunn Sundsboda hyttebleck avs Rosundet sund
  Loka brunn Sundshagen lht Rotudden udde
  Loka brunn Sundshyttan, se Sundsboda gd Ruttmossen mosse
  Lokaberget berg Sundshyttan hytta Rågårdskärret kärr
  Lokanders holmar holmar Sundsjöfallet torp Rävboudden udde
  Lokanders holmar holmar Sundsjöfallet lht Rödgruvan gruva
  Lokarna sjöar Sundstorp lht Rödtjärn tjärn
  Loken, S:a o. N:a sjöar Sundstorpet avs Rökbotten kolbotten
  Loken sjö Svartbäcken gd Rökärr kärr
  Loken sjö Svartbäcken gd Sandviken vik
  Loken, Norra sjö Svartnäs gd Sandviken vik
  Loken, Norra sjö Svartnäs gd Sandviken, Stora vik
  Loken, Norra sjö Svartnäs torp Sandviksudden udde
  Loken, Norra sjö Svartnäs gd Sankt Pers fly sjö
  Loken sjö Svartnäs, Lilla lht Sankt Pers fly sjö
  Norra Loken sjö Svartnäs, Stora avs Sankt Perskärn, se Sankt Pers fly sjö
  Loken sjö Svartnässtrand avs Sankt Perskärn m.fl., se Pärstjärn m.fl Saknas
  Loken, Norra o. Södra sjöar Svarttjärn gd Sarvtjärnen sjö
  Loken sjö Svarttjärn gd Sarvtjärn, Sarvtjärnsbäcken vattendrag
  Norra Loken sjö Svarttjärnstorp avs Saxeknutan berg
  Loken, Södra sjö Svartåna hvena, se Flosjötorp Saknas Saxeknutan berg
  Loken, Södra sjö Svartälvstorp gd Saxeknutan berg
  Loken, Södra sjö Svartälvstorp torp Saxeknut berg
  Södra Loken sjö Svartälvstorp gd Saxen sjö
  Loken sjö Svarvarudden bebyggelse Saxen sjö
  Loken, Norra sjö Svarvarudden lht Saxhyttagen vik
  Loken, Södra sjö Svedbo torp Saxhytte knutan, se Saxeknutan berg
  Loken, N. o. S. sjöar Svedbo lht Saxhytteån å
  Loken, N:a o. S:a sjöar /Se Svensbo lht Saxhytteälven å
  Loken, Norra o. Södra sjöar /Se Svälta lht Saxhytteälven älv
  Loken, Norra o. Södra sjöar /Se Sågen lht Sexåsen ås
  Loken, Södra o. Norra sjöar /Se Sydbacka lht Sikberget gruvfält
  Lomtjärnen tjärn Sågåsen lht Sikbergsgruvorna, se Sikberget gruvfält
  Lomtjärnen tjärn Söderfors lht Siken sjö
  Lomtjärnen tjärn Söderfors avs Siksjöhöjden höjd
  Lomtjärnen tjärn Södra Hemmanet avs Siksjön, se Siken sjö
  Lomtjärnsbäcken bäck Sörbanken avs Siksjön sjö
  Lomtjärnsbäcken bäck Sörby bebyggelse Siksjöudden udde
  Lomtjärnsbäcken bäck Sörby lht Sinnerviken vik
  Lomtjärnsmossen mosse Sörby torp Sirsjöbäcken bäck
  Lomtjärnsön terräng Sörbyfallet lht Sirsjökärn, se Lussetjärn Saknas
  Lomviken vik Sörbyfallet, se Sörby Saknas Sirsjön sjö
  Lortfly tjärn Sörbylund avs Sirsjön sjö
  Lorttjärn tjärn /Se Sörbyåsen, se Sörby Saknas Sirsjötjärn, se Lussetjärnen sjö
  Lorttjärnen tjärn Sörgårdarna boställen Skarnåsen ås
  Lorttjärnen tjärn Sörgården lht Skarpmossen mosse
  Lorttjärnsbäcken bäck Tallholmen avs Skarpviken, se Skarviken Saknas
  Lorttjärnsbäcken bäck Tallåsen lht Skarviken vik
  Lugnet terräng Tideholm, se Rågårdskärret bebyggelse Skarviken vik
  Lugnsälven älv Timmertorget lht Skatbotten kolbotten
  Lugnsälvshöjden berg Tingsvallen lht Skathalstjärnen sjö
  Lugnsälvshöjden terräng Tjärnängen, se Kärnängen Saknas Skathalstjärn tjärn
  Lugnsälvsviken vik Tombo torp Skattjärnen sjö
  Lundbergshöjden höjd Tomtebo avs Skattjärn tjärn
  Lundsberget berg Torkås lht Skatviken vik
  Lundsfjärden sjö Torrbo bebyggelse Skatviken vik
  Lundsfjärden sjö Torrbo torp Skifferbrottet anläggning
  Lundsfjärden del av sjö Torrbo Saknas Skingelbäcken bäck
  Lundsfjärden sjö Torrvarpsund gd Skingeln, Lilla sjö
  Lundsfjärden sjö Torrvarpsund gd Skingeln, Lilla sjö
  Lundsfjärden fjärd Torsfallet lht Skingeln, Stora sjö
  Lundsfjärden sjö /Se Torstbo bebyggelse Skingeln, Stora sjö
  Lundshöjden berg Torstbo lht Skomakarbäcken bäck
  Lussebäcken bäck Torstbo, se Torrbo Saknas Skomakarnäset näs
  Lussenäset näs Trehörningen lht Skomakarsjöarna sjöar
  Lussinäs Saknas Trehörningen lht Skomakarsjön, Norra o. Södra sjöar
  Lusseviken vik Trehörningen avs Skomakarsjön, Norra sjö
  Lyberget berg Trekanten, se Trehörningen Saknas Skomakarsjön, Södra sjö
  Lågan terräng Träskhyttan lht Skomakartjärnarna Saknas
  Lågan terräng Tröshyttan torp Skott-tjärnen, se Skålltjärnen, Södra sjö
  Långa kärret kärr Tröshöjden torp Skrattjärn tjärn
  Långa tjärnen tjärn Trösvattnet gd Skräddarholmarna holmar
  Långa udden udde Trösvattnet gd Skräddarholmen holme
  Långa viken vik Trösvattnet, Övre lht Skålltjärnen, Södra sjö
  Långbrokärret kärr Tvärånstorp, se Tvärån Saknas Skåltjärn, Södra, se Skälltjärn Saknas
  Lången sjö Tvärån torp Skälltjärnen, se Skålltjärnen sjö
  Lången, Lilla sjö Tångåsen, se Tångåstorpet Saknas Skälltjärn tjärn
  Lången L:a sjö /Se Tångåstegen avs Skälltjärnsholmen holme
  Långeudden udde Tångåstorpet lht Skärgen sjö
  Långfalleröset Saknas Uddarna torp Skärjen sjö
  Långkärrshöjden Saknas Uddeholm torp Skärjen sjö
  Långsjöbäcken bäck Udden torp Skärjen sjö
  Långtjärn sjö Udden lht Skärtorpsmossen mosse
  Långtjärnen tjärn Uggelbo lht Slottsmossen mosse
  Långtjärnen tjärn Ullnäs Lilla torp Slåttstjärnarna tjärnar
  Långtjärnen sjö Ullnäs, Lilla torp Smalgruvan gruva
  Långtjärnen tjärn Ullnäs, Stora gd Smalgruvan gruva
  Långtjärnen tjärn Ullnäs, Stora gd Smalsjön, se Grecken, Lilla sjö
  Långtjärnen tjärn Ullnäs gamla bruk avs Smalviken vik
  Långtjärnen tjärn Ullnäshyttan lht och hytta Smalviken vik
  Långtjärnen tjärn Uppgården lht Smedforsen fors
  Långtjärnen tjärn Ursnäs torp Smedforsen fors
  Långtjärnen tjärn Vadet avs Smedstorpsudden udde
  Långtjärnsbäcken bäck Vafallet bost Småsundholmarna holmar
  Långtjärnsdammen damm Vadfallet lht Småsundsholmarna, se Kyrksundholmarna holmar
  Läktamossen mosse Vadtorpet avs Sneda botten kolbotten
  Lönnhöjden triangelpunkt Vagnsviken, se Vangsviken Saknas Sparvmossen mosse
  Lönnhöjdskullen kulle Vall bebyggelse Speludden udde
  Lönnhöjdskärret kärr Vall lht Spiken sjö
  Lönnhöjdsstaden terräng Vallbrotäppan avs Spiken Saknas
  Lördagsbäcken bäck Valåsen lht Spjuten, Lilla sjö
  Lövfallet terräng Vangsviken lht Spjuten, Lilla sjö
  Lövnäset näs Vargkröket, se Kröket Saknas Spjuten, Stora sjö
  Lövnäset näs Varnäs gd Spjuten, Stora sjö
  Lövnäsudden udde Varnäs gd Spjutmossen mosse
  Lövnäsviken vik Vaskebäcken gd Spångtjärn tjärn
  Lövviken, Norra vik Vaskebäcken gd Stekpotten sjö
  Lövviken, Södra vik Vasselfallet lht Stekpotten tjärn
  Lövängsfallet terräng Vattbäcken, se Vaskebäcken Saknas Stenbäcken bäck
  Majas udde udde Vena, se Flosjötorp Saknas Stensunden sund
  Malen sjö Viken, se Limmingsviken, Furunäsviken Saknas Stensundet sund
  Malen sjö Vikvretstegen avs Stensundet, se Stensunden sund
  Malen sjö /Se Vintervägen lht Stensundet sund
  Malen sjö /Se Vreten bost Stensundsudden udde
  Malmbergssjön sjö Vretstorp avs Stensundsudden udde
  Malmbergssjön Saknas Vretten lht Stentry skifferbrott skifferbrott
  Malmbergssjön sjö Vägstorp torp Stentryckarn, se Stentrytjärn sjö
  Malmbergssjön sjö Värstorp, se Västgötetorp Saknas Stentryckaren tjärn
  Malmbergssjön sjö Västanhed avs Stentrytjärnen sjö
  Malmbergssjön sjö Västergården lht Stentryåsen ås
  Malmlbergssjön sjö Västgötetorp hytta Stenudden udde
  Malmbergssundet sund Västgötetorp hytta Storagen fjärd
  Malmbergsudden udde Västgöthyttefors lht Storagen vik
  Malmbromossen mosse Ås gd Storagsviken vik
  Malmlången, se Karlsdalssjön sjö Ås gd Storagsviken vik
  Malmlången, se Malmbergssjön sjö Äderbäcken lht Stora mossen mosse
  Malmstad terräng Ädersnäset, se Ällersnäset Saknas Stormossen mosse
  Malmstaviken vik Älgbo bebyggelse Stormosstjärnarna tjärnar
  Malmudden udde Älgviken gd Storsanden sandstrand
  Maltjärnen tjärn Ällerbäcken m.fl., se Äderbäcken m.fl Saknas Storsandsudden udde
  Malängen, Lilla mosse Älgbo avs Storsandsudden udde
  Malängen, Stora mosse Älgviken gd Storsjön del av sjö
  Stora Mankgrufvan Saknas Älvbacka lht Storön ö
  Stora Mankgrufvan Saknas Älvestorp järnbruk o. såg Storön, se Brudgumön ö
  Mankgrufvegången Saknas Älvestorp gd Stumpön ö
  Manpotten göl Älvestorps hyttebacke avs Stumpön ö
  Marktjärnen tjärn Älvestorps strand avs Stumpösundet sund
  Marktjärnen tjärn Älvstorp, se Erstorp Saknas Stuttjärnen sjö
  Marktjärnsbäcken bäck Engelsberg avs Stybbe-Jakops mosse mosse
  Martstrandsdal bäckal Ängen torp Sundet, se Kyrksundet sund
  Matbyttan sjö Ängfallet lht Sundet sund
  Matbyttan vattensamling Ängstorp bs Sundsfjärdstjärn tjärn
  Matbyttan göl? /Se Ängtorp, se Påkbo lht Sundsfjärdstjärn tjärn
  Matbyttan tjärn /Se Ön, se Storön, natn Saknas Sundsholmarne, se Sundsuddarna holmar
  Matbyttan sjö /Se Ön, se Noorsön Saknas Sundsholmarna holmar
  Matbyttan vattensamling /Se Ön lht Sundsjöbäcken bäck
  Matbyttsmossen mosse Örnviken lht Sundsjömossen mosse
  Matsfallet ägomark Örnviken lht Sundsjön sjö
  Mattibäcken bäck Örnvikens upplagsplats avs Sundsuddarna holmar
  Mellanviken vik Överby boställen Sundsudden udde
  Mellanviken vik Överby torp Sundtjärnen tjärn
  Mellre Fierden, se Malen sjö Överby, Norra lht Sundtjärn tjärn
  Miljongruvan gruva Överby, Södra lht Sundtjärnsnäset näs
  Morttjärnarna tjärnar Överby, Södra, se Överby Saknas Svarta hålet, se Svarta tjärnen sjöhål
  Mossbromossen mosse   Svartan, se Svartälven Saknas
  Mossen mosse   Svarta tjärnen eller Svarta hålet sjöhål
  Mossen, Stora mosse   Svartbäcken bäck
  Mosserudsmossen mosse   Svartnäsviken vik
  Mosserudsmossen mosse   Svartnäsviken vik
  Stora Mosseröset Saknas   Svarttjärnen sjö
  Mosserået Saknas   Svarttjärn tjärn
  Mossgruvan gruva?   Svarttjärnen sjö
  Mossta tilläggsplats /Se   Svarttjärnen sjö
  Mosstorpet ägomark   Svarttjärn tjärn
  Mullbocksdrogen sank mark   Svartviken vik
  Munkelhöjden terräng   Svartviken vik
  Murarhöjden höjd   Svartviken vik
  Murstensdalen dal   Svartviken vik
  Murstensdrågen dal   Svartviken vik
  Murstensudden udde /Se   Svartviksholmarna holmar
  Mur-Ållas tjärn tjärn /Se   Svartälven älv
  Musen ö   Svartälven älv
  Myren, Stora myr   Svartälvsbron bro
  Myrsjön, Västra o. Östra sjöar   Svartön ö
  Myrsjön, Västra sjö   Svartön ö
  Myrsjön, Östra sjö   Svartön ö
  Målarudden udde   Svartölandet strand
  Månshöjden höjd   Svarvarudden udde
  Månshöjden höjd   Svedbomossen mosse
  Mårtens mosse mosse   Svedbonäset näs
  Måsholmen holme   Svinpotten sjö
  Märrudden udde   Svinpotten tjärn
  Mästersvensudden udde /Se   Svälttjärnen sjö
  Mördingsmossen mosse   Svälltjärn, Svälltjärnsbäcken vattendrag
  Mördingsmossen mosse /Se   Sågtorpsforsen fors
  Mörkviken vik   Sågviken vik
  Mörtabo terräng   Sågviken vik
  Mörtabo terräng   Sågåsen ås
  Mörtekärn Saknas   Sänkudden udde
  Mörteviken Saknas   Söderälgen sjö
  Mörthällen berg?   Sörgårdsholmen holme
  Mörttjärn, Västra terräng   Sörälgen sjö
  Mörttjärn, Östra terräng   Sörälgen sjö
  Mörttjärnen tjärn   Tallnäset näs
  Mörttjärnen tjärn   Tallnäsforsen, se Fadderforsen o. Fallerforsen fors
  Mörttjärnen sjö   Tallnäsforsen fors
  Mörttjärnen tjärn   Tallnäsudden udde
  Mörttjärnen tjärn   Tallnäsviken vik
  Mörttjärnen tjärn /Se   Talltjärnen sjö
  Mörttjärnsbackarna sluttningar   Talltjärn tjärn
  Mörttjärnsbackarna terräng   Tallåsen ås
  Mörttjärnsberget berg   Tjockperstjärnen sjö
  Mörttjärnsberget berg   Tjocke-Pärs tjärn tjärn
  Mörttjärnsbäcken bäck   Tjärlopanholmen, se Sörgårdsholmen holme
  Mörttjärnsbäcken bäck   Tjärlopanholmen holme
  Mörttjärnsmossen mosse   Tjärlöpan plats
  Mörttjärnsängen terräng   Tjärnen, se Gäddtjärnen tjärn
  Mörttjärnsängen terräng   Todistjärnen sjö
  Mörttjärn, Västra terräng   Todistjärn tjärn
  Mörttjärn, Östra terräng   Tollnäset näs
  Nabben ö   Tollnäsudden, se Tallnäsudden udde
  Nariäknuta Saknas   Tollnäsudden udde
  Nordgårdsviken vik   Tomasgruvan gruva
  Nordgårdsviken vik   Tombomosse mosse
  Nor Lacken, se Loken, Norra sjö   Tordistjärn, se Todistjärn Saknas
  *Norn sjö   Torkåsen ås
  Norrkärr kärr   Torpmossen mosse
  Norrälgen sjö /Se   Torpmossen mosse
  Norsbroviken vik   Torrakberget berg
  Norsviken terräng   Torrakberget berg
  Notindartjärnen tjärn   Torrbobäcken bäck
  Notbindartjärnen Saknas   Torrvarpen sjö
  Notbindaretjärn sjö /Se   Torrvarpen sjö
  Notkastudden udde /Se   Torrvarpsund sund
  Notudden udde   Torskviken, se Hulthytteviken vik
  Notudden udde   Torskviken vik
  Nutrikes skog(?)   Tranholmen holme
  *Nybrunnen källa   Tranholmen holme
  Nybyggarriset skogsmark   Trehörningen sjö
  Nygruvan terräng   Trolltjärnen sjö
  Nygruvbäcken bäck   Trolltjärn tjärn
  Nygård terräng   Trolltjärnsviken vik
  Nysta terräng   Trolltjärnsviken vik
  Nystaviken vik   Trulshöjden höjd
  Nyttorpsbäcken bäck   Trösan, Södra o Norra, se Trössjön, Södra o Norra sjöar
  Nyttorpsbäcken bäck   Trösen, Norra o Södra, se Trössjön, Norra o Södra Saknas
  Näset näs   Tröshyttetjärnen, Södra oNorra sjöar
  *Näset, se Svartnäs näs   Tröshyttetjärn, Norra tjärn
  Näsmossen mosse   Tröshyttetjärn, Södra tjärn
  Näsudden udde   Tröshöjden höjd
  Näsudden udde   Trösorna? sjöar
  Näsudden udde   Trössjöarna sjöar
  Olkens sten sten?   Trössjön, Norra sjö
  Ormtjärnen tjärn   Trössjön, Norra sjö
  Ormtjärnen tjärn   Trössjön, Södra sjöar
  Ormtjärnsberget berg   Trössjön, Södra sjö
  Ormtjärnsbäcken bäck   Trösvattnet Saknas
  Ormtjärnsbäcken bäck   Tvärån å
  Ormtorp terräng   Tväråtjärn tjärn
  Ormtorp terräng   Tångåsen ås
  Ormtorpsberget berg   Törklemossen mosse
  Ormtorpberget berg   Udden, se Malmbergsudden Saknas
  Ormtorpudden udde   Ufonbergeviken, se Uvabergeviken vik
  Ormtorpviken vik   Ufonbergsviken vik
  Ormtorpviken vik   Ullnäset näs
  Ormön ö   Ullnäsviken vik
  Orrmossen mosse   Ulvbäcken, se Ulvsdalsbäcken bäck
  Orrmossen mosse   Ulvbäcken bäck
  Orrmossen, Lilla mosse   Ulvbäcksviken vik
  Orrmossen, Stora mosse   Ulvdalsbäcken bäck
  Orrmossen mosse   Ulvtjärn tjärn
  Orrmossen mosse   Uvabergen berg
  Orrmossen mosse   Uvabergsviken vik
  Orrmossen, Lilla mosse   Uvmossen mosse
  Orrmosshöjden skogsmark   Vadet ställe
  Orrnäset näs   Vagnsviken vik
  Orrön holme   Valholmen holme
  Oxögat tjärn   Vallmarkstjärn, se Vallmartjärn sjö
  Paddtjärnen tjärn   Vallmarkstjärn tjärn
  Paddtjärnshöjden höjd   Vallmartjärn sjö
  Pauls vik vik   Valåsen ås
  Peckebo terräng   Vangsviken vik
  Peckebobaracken uthus   Vantbotten kolbotten
  Per-Lars hål göl   Vantmossen mosse
  Persberg berg?   Varggropholmen holme
  Persflyet sankmark   Vargön, se Varggropholmen holme
  Perstorpsbäcken bäck   Vargön ö
  Perstorpsbäcken bäck   Varnäset näs
  Petersburg terräng   Vasbäcksmarkerna Saknas
  piut Siön, se Spjutsjön, Lilla och Stora sjöar   Vaskbäcksudden udde
  piut Siön, se Spjutsjön, Stora och Lilla sjöar   Vaskebäcken bäck
  Posseberget berg   Vassbäcken Saknas
  Predikstolsberget berg   Vasselsjön sjö
  Prästberget berg   Vasselsjön sjö
  Prästberget berg   Vattbäcken, se Vaskebäcken Saknas
  Prästfallsudden udde   Venön ö
  Prästholmen holme   Venön ö
  Puktjärn tjärn /Se   Venösundet sund
  Puktjärnen tjärn   Vikerstjärn sjö
  Puktjärnen sjö /Se   Vikerstjärn tjärn
  Puktjärnsbäcken bäck   Vinterstad plats
  Putten sjö   Vinterstadudden udde
  Påkbo terräng   Västgötebäcken bäck
  Rangelbäcken bäck   Västgöten sjö
  Rangeln tjärn   Västgötesjön sjö
  Rapptjärnen tjärn   Västgötesjön sjö
  Rapptjärnshöjd berg   Västgötforsen fors
  Rinnilsgrufven Saknas   Älgen, Södra, se Söderälgen Saknas
  Rispedalsbacken backe /Se   Älgmossen mosse
  Roligheten udde   Älgnoret sund
  Romkullen berg   Älgsnäsviken, se Hälgsnäsviken vik
  Romälven vattendrag   Älgsnäsviken, se Hälgsnäsviken Saknas
  Roparhällen udde?   Älgtjärnarna tjärnar
  Roparhällen udde /Se   Älgtjärnen sjö
  Rovan ö   Älgviken vik
  Runkabohöjd berg   Ällerbäcken bäck
  Ryssjeviken vik   Ällersnäset näs
  Råbocken holme   Ämtbäcken bäck
  Råforsen fors   Ämten, Lilla sjö
  Rågårdshagen skogsmarken   Ämten, Lilla sjö
  Rågårdsviken vik   Ämten, Stora sjö
  Rännilsgrufvan Saknas   Ämten, Stora sjö
  Rävboviken vik   Ön, se Storön Saknas
  Rävmossen mosse   Örnviken vik
  Rävstensnåret terräng   Örnviken vik
  Rävudden udde   Ösundet sund
  Rävuddviken vik   Ösundet sund
  Rävåsen ås    
  Rötkärret kärr    
  Rötkärret skogsområde    
  Rövarberget berg    
  Sanden Saknas    
  Sandnäsudden udde    
  Sandstensberget berg    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Sankt Majas mosse mosse    
  Sankte-Perstjärnen tjärn    
  Sarvhålet tjärn?    
  Sarvtjärnen tjärn    
  Sarvtjärnen tjärn    
  Sarvtjärnsbäcken bäck    
  Sarvtjärnsbäcken bäck    
  Saxeknut berg    
  Saxeknut berg och triangelpunkt    
  Saxeknute berg    
  Saxeknut triangelpunkt    
  Saxeknut berg /Se    
  Saxeknut berg /Se    
  Saxeknut berg /Se    
  Saxen sjö    
  Saxen sjö    
  Saxen sjö    
  Saxen Lacus Saknas    
  Saxen sjö    
  Saxen sjö    
  Saxen sjö    
  Saxen sjö    
  Saxen sjö    
  Saxen sjö    
  Saxen sjö    
  Saxen sjö    
  Saxen sjö    
  Saxen sjö /Se    
  Saxen sjö /Se    
  Saxhyttälven älv    
  Saxhyttälven älv    
  Saxhyttälven älv    
  Saxoknut höjd /Se    
  Saxån å /Se    
  Saxån å /Se    
  Sejdelsmossen mosse    
  Sikbergs gruvor naturnamn /Se    
  Siken sjö    
  Siken, se Siksjön sjö    
  Sikladan terräng    
  Sikladviken vik    
  Siksandsbäcken bäck    
  Siksandsviken vik    
  Siksjöhöjden höjd    
  Siksjön sjö    
  Siksjön sjö /Se    
  *Gamla Silvergruvan gruva    
  Silversåsen ås    
  Silverön ö    
  Simbobäcken bäck    
  Simbomossen mosse    
  Sirsjön sjö    
  Sirsjön sjö    
  Sirsjön sjö    
  Sirsjön sjö    
  Sirsjön sjö /Se    
  Sjöbergstorp udde    
  Sjögrufvorna Saknas    
  Sjögruvudden udde    
  Sjögruvviken vik    
  Skakelberget berg    
  Skakelmossen mosse    
  Skarpen sjö    
  Skarpmossen mosse    
  Skarviken vik    
  Skattjärnen göl    
  Skattjärnen tjärn    
  Skattjärnshöjden berg    
  Skatviken vik    
  Skatviken vik    
  Skiargen, se Skärjen sjö    
  Skilsjön Saknas    
  Skingelbäcken bäck    
  Skingeln, Lilla tjärn    
  Skingeln, Stora tjärn    
  Skingeln, Lilla o Stora sjöar /Se    
  Skinnartorpet terräng    
  Skinnarviken vik    
  Skiren Lacus, se Sirsjön sjö    
  *Skiresjön, se Sirsjön sjö    
  Skirsjön sjö    
  Skirsjön Saknas    
  Skirsjö gruva    
  Skiärgen, se Skärjen sjö    
  Skomakarbäcken bäck    
  Skomakarmossen mosse    
  Skomakarsjön, Norra sjö    
  Skomakarsjön, Norra sjö    
  Skomakarsjön, Södra sjö    
  Skomakarsjön, N:a o. S:a sjöar /Se    
  Skomakarstan landningsplats /Se    
  Skomakarviken vik    
  Skorv-Svens bakugn stenformation /Se    
  Skräddarmossen mosse    
  Skräddartäppan terräng    
  Skräpbäcksviken vik    
  Skräpviken vik    
  Skuggornas dal terräng    
  Skuthöjden höjd    
  Skvallerbäcken bäck    
  Skvallermossen mosse    
  Skålhyttan Saknas    
  Skålltjärnen, Södra sjö    
  Skålltjärnen, Södra tjärn    
  Skålltjärnsbäcken bäck    
  Skålltjärnsbäcken bäck    
  Södra Skåltjärn sjö    
  Skärjen sjö    
  Skärjen sjö    
  Skärjen sjö    
  Skärjen sjö    
  Skärjen sjö    
  Skärjen sjö    
  Skärjen sjö    
  Skärjen sjö    
  Skärjen sjö    
  Skärjen sjö    
  Skärjen sjö    
  Skärjen tjärn    
  Skärjen sjö    
  Skärjen sjö /Se    
  Skärjen, Lilla vik    
  Skärjen, Lilla vik    
  Skärjen sjö /Se    
  Skärjhöjden höjd    
  Skärjhöjden höjd    
  Skärjhöjden terräng    
  Skärjhöjden berg    
  Skärjudden udde    
  Slottstjärnarna, Norra gölar    
  Slottstjärnarna, Södra tjärnar    
  Slåmossberget berg    
  Slåmossen mosse    
  Slåmossen mosse    
  Slåtterön ö    
  Smalgrufvegången Saknas    
  Smalsgrufvegången Saknas    
  Smalviken vik    
  Smalvikudden udde    
  Smedforsen fors    
  Smedstorpsviken vik    
  Smedudden udde    
  Sor Lacken, se Loken, Södra sjö    
  Soudden udde    
  Soudden udde    
  Spetsen gränspunkt    
  Spetsen terräng?    
  Spikberget berg?    
  Spikbron bro    
  Spikbäcken bäck    
  Spikbäcken bäck    
  Spiken sjö /Se    
  Spiken l. St. Hällsjön sjö /Se    
  Spiken sjö /Se    
  Spiken sjö /Se    
  Spiken eller Stora Hällsjön sjö /Se    
  Spiken (St. Hällsjön), se St. Hällsjön sjö    
  Spikhöjden höjd    
  Spikmossen mosse    
  Spjuten, St. sjö    
  Spjuten, Lilla sjö    
  Spjuten, Stora sjö    
  Spjuten, Stora sjö    
  Spjuten, Stora sjö    
  Spjuten sjöar /Se    
  Spjuten sjö /Se    
  Spjuten, St. o. L. sjöar /Se    
  Spjuten, Stora o. Lilla sjöar /Se    
  Spjuten, St:a o. L:a sjöar /Se    
  Spjuten, se St. Spjuten sjöar    
  Spjuten sjö /Se    
  Spjutsjön, Lilla och Stora sjöar    
  Spjutsjön, Stora och Lilla sjöar    
  *Spjut(e)sjön, se St. Spjuten sjö    
  Spjutmossen mosse    
  Spjutsjögruvan gruva    
  *Spjutsjön, se St. Spjuten sjö    
  Spånbanan terräng    
  Spånghöjden berg?    
  Stavfallshöjden höjd    
  Stavfallshöjden terräng    
  Stekpotten göl    
  Stekpotten göl    
  Stenbäckkärren kärr    
  Stendammen terräng    
  Stensnäs, Stora terräng    
  Stensnäsudden udde    
  Stenstugutorp ägomark    
  Stensundet sund    
  Stensundsudden udde    
  Stentry skifferbrott    
  Stentry skifferbrott /Se    
  Stentrytjärnen tjärn    
  Stentrytjärnen tjärn /Se    
  Stenudden udde    
  Stor-Agen vik    
  Storagen sjö    
  Storagsviken vik    
  Stora mossen mosse    
  Stora sand terräng    
  Stora stenen sten?    
  Storhagen skogsmark    
  Storlimningen, se Limmingssjön sjö    
  Storsand bukt?    
  Storsandsudden udde    
  Storsten sten    
  Storön ö    
  Storösundet sund    
  Strandviken vik    
  Strytön ö    
  Stugtorpet skogsmark    
  Stumpön ö    
  Stumpösundet sund    
  Stuttjärnen tjärn    
  Sundbo terräng    
  Sundshyttan msgn    
  Sundehyttan masugn    
  Sundsjöbäcken bäck    
  Sundsjömossen mosse    
  Sundsjön sjö    
  Sundsjön sjö    
  Sundjsön Saknas    
  Sundsjön sjö    
  Sundsjön sjö    
  Sundssnedden terräng    
  Sundtjärn sjö    
  Sundsudden udde    
  Sundtorpsmarken terräng    
  Sundtorpudden udde    
  *Sunnesjö(ar)n(a), se Sundsjön sjö    
  Sunneviken Saknas    
  Svarta berget berg    
  Svarta berget berg    
  Svartahålsbäcken bäck    
  Svartahålsbäcken bäck    
  Svartahålsmossen mosse    
  Svartahålsmossen mosse    
  Svarta tjärnen tjärn    
  Svartbäcken bäck    
  Svarteåsen ås    
  Svartnäs näs med gård    
  Svartnäsudden udde    
  Svarttjärn sjö    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen sjö    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen göl    
  Svarttjärnens gruvor gruvor    
  Svarttjärnsgrufvan Saknas    
  Svarttjärnsgruvorna gruvor    
  Svartviken vik    
  Svartelfven älv    
  Svartelfven älv    
  Svartälven älv    
  *Svartälven älv    
  Svartälven älv    
  Svartälven älv    
  Svartälven älv    
  Svartälven älv /Se    
  Svartelfsbron Saknas    
  Svartön Saknas    
  Svartön ö    
  Svensbo terräng    
  Svensbo terräng    
  Svensbosnedden ås(?)    
  Svensingens terräng    
  Svinpotten göl    
  Svinryggen berg?    
  Svältamossen mosse    
  Svälttjärnen tjärn    
  Svälttjärnsbäcken bäck    
  Syrfallshöjden berg    
  Sågforsen fors    
  Sågudden udde    
  *Söder-Helgen, se Sör-Älgen sjö    
  Söderelgen sjö    
  Söder Älgen, se Sör-Älgen sjö    
  Söderälgen (Älgen) sjö /Se    
  Sörgruvan gruva    
  Sörgårdsholmen holme    
  SörHelgen, se Sör-Älgen sjö    
  Sör-Älgen sjö    
  Sör-Älgen sjö    
  Sör-Älgen sjö    
  Sör-Älgen sjö    
  Sör-Älgen sjö    
  Sörelgen sjö    
  Söderelgen sjö    
  Söderelgen sjö    
  Sörelgen sjö    
  Sör-Älgen sjö    
  Sör-Älgen sjö    
  Sör-Älgen sjö    
  Sör-Älgen sjö    
  Sör-Älgen sjö    
  Söreljen sjö    
  Söräljen sjö /Se    
  Sörälgen sjö /Se    
  Söderälgen sjö /Se    
  Tallnäs udde udde    
  Tallnäsviken vik    
  Talltjärnen tjärn    
  Tallåsen ås    
  Tallåsen ås    
  Tappberget berg /Se    
  Tappbergsgruvan gruva    
  Tappegrufvorna Saknas    
  Tapperberg gruva    
  Tapperberg gruva    
  Tattarudden udde    
  Tebroängen sankmark    
  Tinglövstorp terräng    
  Tjocke-Persberget berg    
  Tjocke-Persberget berg    
  Tjocke-Pers tjärn tjärn    
  Tjocke-Pers tjärn tjärn    
  Tjurbåset vik    
  Tjurkällan tjärn    
  Tjurkällberget berg    
  Tjurkällmossen mosse    
  Tjurrumpan udde    
  Tjuråsen ås    
  Tjärlöpan vik    
  Tjärlöpan plats /Se    
  *Torakers Rös gränsmärke    
  Tordismossen mosse    
  Tordistjärnen tjärn    
  Tordistjärnen tjärn /Se    
  Torkan gruva    
  Torkan gruva    
  Torpeskogen Saknas    
  *Torrakröset röse    
  *Torrakröset gränsmärke    
  Torraksberget berg    
  Torraksmossen mosse    
  Torrbo terräng    
  Torrboklinten triangelpunkt    
  Torrvarpen sjö    
  Torrvarpen sjö    
  Torrvarpen sjö    
  Torrvarpen sjö    
  Torrvarpen Saknas    
  Torrvarpen sjö    
  Torrvarpen sjö    
  Torrvarpen sjö    
  Torrvarpen sjö    
  Torrvarpen sjö    
  Torrvarpen sjö /Se    
  Torrvarpen sjö    
  Torrvarpen sjö    
  Torrvarpen sjö    
  Torrvarpen sjö    
  Torrvarpen sjö    
  Torrvarpen sjö    
  Torrvarpen sjö    
  Torrvarpen sjö    
  Torrvarpen sjö    
  Torrvarpen sjö    
  Torrvarpen sjö /Se    
  Torrvarpen, Södra sjö    
  Torrvarpen, Södra sjö    
  Torrvarpen sjö /Se    
  Torrvarpssund gd?    
  Torrvarpsund sund    
  Torrvarpssund färjläge /Se    
  *Torsk bäcken, se Spikbäcken bäck    
  Torskudden udde    
  Torskviken vik /Se    
  Torudden udde    
  Torudden udde /Se    
  Siön Tor Warpen, se Torrvarpen sjö    
  Tranbärskärret kärr    
  Traskojkärret kärr    
  Trehörningen göl    
  Trensiön, se Grepsjön sjö    
  Trindmossen mosse    
  Trollhöjden berg    
  Trollkullen höjd    
  Trolltjärn tjärn /Se    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trolltjärnsbäcken bäck    
  Trolltjärnskullen kulle /Se    
  Trolltjärnsviken vik    
  Trolltjärnsåsen ås    
  Trulshöjden skogsmark    
  Trösa å    
  Trösan å /Se    
  Trösa elf älv    
  Tröshyttetjärnen, Norra tjärn    
  Tröshyttetjärnen, Södra tjärn    
  Tröshöjden höjd    
  Trösiö Watnet, se Trössjön, Norra och Södra sjöar    
  *Trösjövattnet å    
  Trösshyttan Saknas    
  Trössjön, Norra o. Södra sjöar    
  Trössjön, Norra och Södra sjöar    
  Trössjön, Norra o. Södra sjöar    
  Trössjön, Norra sjö    
  Trössjön, Norra sjö    
  Trössjön, Södra och Norra sjöar    
  Trössjön, Södra sjö    
  Trösiöö Watnet, se Trössjön, Norra o Södra sjö    
  Tröstorpet terräng    
  Trösvattnet sjö    
  Trösvattnet Saknas    
  Trösvattnet sjö    
  Trössvattnet sjö?    
  Trösälven å    
  Trösälven älv    
  Trösälven å /Se    
  Trösälven å /Se    
  Trösälven älv    
  Trösälven å    
  Trösälven å    
  Tunnelberget berg    
  Tunnelberget berg    
  Tureviken vik    
  Tuvan holme    
  Tvärån å    
  Tvärån å    
  Tvärån å    
  Tvärån å /Se    
  Tångåsen ås    
  Tångåsen ås /Se    
  Täppaberget berg    
  Täppfallet sluttning    
  Täppfallet terräng    
  Ulfdalen Saknas    
  Ullnäshälla berghäll /Se    
  Ulvdrågen dalgång    
  Ulfsbäcken Saknas    
  Ursnäs terräng    
  Ursnäsudden udde    
  Uvaberget berg    
  Uvaberget berg    
  Uvamossen mosse    
  Vaggkärret kärr    
  Valberget berg    
  Vall, Lilla ägomark    
  Vall, Stora ägomark    
  Vallmarkstjärnen tjärn    
  Valströmsåsen ås    
  Vargbokärret, V. kärr    
  Vargbokärret, Ö. kärr    
  Varggropholmen holme /Se    
  Vargåsen ås    
  Varnäsholmen holme /Se    
  Varnäsön ö    
  Vaskebäcken bäck    
  Vaskebäcken bäck /Se    
  Vaskebäcktegen skogsmark    
  Vaskemossen mosse    
  Vaskemossen mosse    
  Wasselhögden, se Lindshöjden höjd    
  Wasselhögden höjd    
  *Vasselhöjden bergshöjd    
  Vasselsjön sjö    
  Vasselsjön sjö    
  Vasselsjön sjö /Se    
  Vasselsjön sjö /Se    
  Vasselsjön sjö /Se    
  Vatthagen backig terräng    
  Vatthagen terräng    
  Venön ö    
  Venön ö    
  Venön ö /Se    
  Venösundet sund    
  Videviken vik    
  Videviken vik    
  Vikmansnäs udde    
  Vinterstad ägomark    
  Vintersta plats /Se    
  Virumsängen terräng    
  Hwitsiön, se Spjuten, Stora sjö    
  Vällingdrågen skogsområde    
  Vällingdrågen sankmark    
  Västerviken vik    
  Västerviken vik    
  Västgötesjön sjö    
  Västgötesjön sjö    
  Västgötesjön sjö    
  Västgötesjön sjö /Se    
  Västgötesjön sjö /Se    
  Västgötesjön sjö /Se    
  Västgötesjön sjö /Se    
  Västgötetorp förr hytta /Se    
  Västra sundet sund    
  Västra viken vik    
  Yxhammarshöjden höjd    
  Äldersbäcken bäck    
  Äldersbäcken bäck    
  Äldersviken vik    
  Äldersviken vik    
  Älgen sjö /Se    
  Älgen (Söderälgen) sjö /Se    
  Älgkärret kärr    
  *Älgsjön sjö    
  Älgtjärnen göl    
  Älgviken vik    
  Ämtbäcken bäck    
  Ämten sjö /Se    
  Ämten, Lilla sjö    
  Ämten, Stora sjö    
  Ämten sjö /Se    
  Ängmossen mosse    
  Ängvallsudden udde    
  Änkbo terräng    
  Änkbo terräng    
  Ön Saknas    
  Örlingen sjö /Se    
  Örnelund ägomark    
  Örnviken vik    

  ^  

Örebro läns socknar m.m.