ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hällefors socken : Grythytte och Hällefors härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 274 Naturnamn : 1717 Bebyggelsenamn : 452 Naturnamn : 940
Hellefors sn o. bruk Abborrflyet tjärn Förkortningar förteckning Abborrbäcken bäck
Hellefors sn o. bruk Abborrkärn, se Lövsjö-Abborrtjärnen tjärn Förkortningar förteckning Abborrflyet göl
Hellefors sn abbor Tiern, se Lövsjö-Abborrtjärnen tjärn Förkortningar förteckning Abborrflyet tjärn
Hällefors sn Abborrtjärnen tjärn Förkortningar förteckning Abborrmossen mosse
Hällefors sn *Abborrtjärnen tjärn Förkortningar förteckning Abborrtjärn tjärn
Hellefors sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärn tjärn
Hällefors sn o bruk Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärn tjärn
Hellefors sn o bruk Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärn, se Tärnorna Saknas
Hällefors sn o bruk Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen sjö
Hellefors sn o bruk Abborrtjärnsbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen, se även Locks Abborrtjärn sjö
Hällefors sn o bruk Abborrtjärnsmossen mosse Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen, se även Sörsjö Abborrtjärn sjö
Hällefors sn /Se Abortjärn, se Ljustjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen sjö
Hällefors sn /Se Agarna del av Svartälven Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen sjö
Hällefors köping /Se Agen sjö Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen sjö
Kristine kyrka Saknas Agen sjö, utvidgning i Mångsälven Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen sjö
Alfred-Janstorpet (terräng) f.d. torp Agon, se Flaxagen del av Svartälven Nummerförteckning förteckning Agarna vikar
Badstughöjden Saknas Agön, se Flaxängen holme Nummerförteckning förteckning Agen fjärd
Bengtsängen (terräng) f.d. torp Alfred-Janstorpet område Nummerförteckning förteckning Badstubäcken bäck
Saknas Saknas Alkärret kärr Nummerförteckning förteckning Badstuguhöjden höjd
Billocktorpet (terräng) f.d. torp Allmänningen terräng Hällefors köping Badstutjärn tjärn
Björkhöjden Saknas Aomossen mosse Hällefors socken Badstutjärn tjärn
Björkhöjden Saknas Aomosshöjden höjd Hällefors bruk o. sn Badstutjärnen, se Basttjärnen tjärn
Björnkullen torp Asphögden, se Hasselkullen höjd Hällefors köping Badstutjärnen sjö
Björntorp (terräng) f.d. torp? *Asphöjden berg Hällefors kyrka kyrka Basthöjden berg
Bondfallet (terräng) f.d. torp Badhusudden udde Dal-Per inbyggarbeteckning Basthöjden höjd
Bäcketorp (terräng) f.d. torp Badstuhöjden gränsberg Knivar inbyggarbeteckning Bast-, se Bastu- Saknas
Damshöjden Saknas Badön ö löss inbyggarbeteckning Basthöjds-, se Bastu- Saknas
Damshöjden gd? Baggfallet sluttning Talloxar inbyggarbeteckning Basttjärnen tjärn
Dyfallet (terräng) f.d. bebyggelse Borgarudden udde Backberget, Lilla, se Lilla Backberget lht Bengts gruva
Norra Ekeberg Saknas Baggfallet terräng Badstuguhöjden gd Bergeviken, Lilla vik
Ekeberg Saknas Baggmossen mosse Badstuguhöjden gd Bergsviken, Lilla vik
Norra Ekeberg by Baggmossen mosse Baracken lht Bergsviken, Stora vik
Norra Ekeberg by Barkviken vik Barktorp lht Bergsviken, Stora vik
Norra Ekeberg by Barkviken vik Basthöjden lht Bergsviksudden udde
Ekeberg gd /Se Basteråsen ås Bengtängen lht Bergtjärn, Bergtjärnsbäcken vattendrag
Ekebergsdal (terräng) f.d. lägenhet Basteråsen ås Bergfallet lht Bergtjärn, Bergtjärnsbäcken vattendrag
Ekebyggshöjden (=nuv. Ekeberg) gd /Se Basthultet terräng Berghem avs Bergtjärn tjärn
Fallet (terräng) f.d. torp Basthöjden höjd Björkhagen avs Bergtjärnen tjärn
Fjellbo med Kullberget Saknas Basthöjdsbäcken bäck Björkhöjden gd Bergtjärnen, se Kviddtjärnen sjö
Fyrby hus o. terräng Basthöjdtjärnen tjärn Björkhöjden gd Bergtjärnen tjärn
Gammelbo f.d. torp Bastufweberghe, se Bastuhöjden berg Björkudden avs Bergtjärnen sjö
Garpesjön (=nuv. Gloppsjön) gd /Se Bastuhultet terräng Björnhöjden lht Bergsviksberget berg
Gillershöjden gd Bastuhöjden berg Björnkullen lht Bernhardsgruvan gruva
Gladhöjden hus o. terräng Bastuhöjden höjd Björntorp lht Bjur-Majas tjärn, se Majatjärn Saknas
Glopsichhyttan Saknas Bastuhöjden höjd Björntorp lht Bjurtjärn sjö
Gloppsjön by Bastuhöjden höjd Bladtorp lht Björkhöjden höjd
Gloppsjön by Bastuhöjden höjd Blötberget lht Björkhöjdsmossen mosse
Gloppsjön by? Bastuhöjden, Södra höjd Bockberget lht Björktjärnen sjö
Gloppsjön Saknas Bastuhöjden, Södra höjd Bondfallet lht Björktjärn, Björktjärnsbäcken, Björktjärnsmossen vattendrag resp. mosse
Gloppsjön Saknas Bastukullen höjd Borestorp lht Björkudden udde
Gloppsjön, se även Garpesjön gd Bastutjärnen tjärn Bottenbo avs Björngruvan gruva
Godfarskullen (kulle) f.d. lägenhet Bastutjärnsbäcken bäck Bottenbo, Övre lht Björnhöjden berg
Grindstugan hus, fd. torp? Berghällsudden udde Brandbo lht Björnhöjden höjd
Grisbo Saknas Bergkarlsmossen mosse Brandfallet lht Björnmossen mosse
Gropen (terräng) f.d. bostad Bergkarlsmossen mosse Brofallet bs Björntjärnen sjö
Gränsjögård (terräng) f.d. gård? Bergsviken, Lilla vik Bruket, se Hällefors, Karlsdal Saknas Björntjärnen sjö
Gränsjön gd Bergsviken, Stora vik Bäcketorp lht Björntjärnen sjö
Gränsjön Saknas Bergsvikskullen kulle Böbäckstorpet lht Björntjärn tjärn
Gränsjön Saknas Bergsviksudden udde Dalkarlskärret avs Björntjärn tjärn
Gränsjön Saknas Bergtjärnen tjärn Dammshöjden gd:ar Björntjärn tjärn
Gränsjön Saknas Bergtjärnen tjärn Dammshöjden gd Boagen del av Vintersjön
Gäddsjön by Bergtjärnen tjärn Dammshöjden bebyggelse Bockberget berg
Gäddsjön by Bergtjärnen tjärn Dyfallet lht Bocken tjärn
Gäddsjön by Bergtjärnsberget berg Dymmelåsen bs Bockflyet sjö
Gäddsjön Saknas Bergtjärnsbäcken bäck Ekberget, se Ekeborgshöjden Saknas Bockflyet tjärn
Gäddsjön Saknas Bergtjärnskyrkan terräng Ekeberg, Norra gd Bocktjärnen sjö
Gäddsjön gd /Se Bergtjärnsmossen mosse Ekeberg, Norra gd Bocktjärnen sjö
Hedgårdarne Saknas Bergtjärnsåsen ås Ekebergsdal lht Bocktjärn tjärn
Hjulsjöhöjden hus o. terräng Bergviken vik Ekebergsdal lht Bondegruvan gruva
Holmsjötorpet (terräng) f.d. torp Biskopsflyet sank mark Ekebergshyttan lht och hytta Botjärnen, Lilla sjö
Hult Saknas Biskogshöjden höjd Ekebergshöjden lht Botjärn, Lilla tjärn
Hundudden hus o. terräng Bjur-Majas tjärn tjärn Elikfallet lht Botjärnen, Stora sjö
Hällefors bruk Björkhöjdåsen ås Faktoriet anläggning Botjärn, Stora tjärn
Hällefors bruk Björksundet sund Fallet lht Botjärnsbäcken bäck
Hällefors bruk Björksundet sund Finnmossen lht Bottbomossen mosse
Hällefors Saknas Björktjärnen tjärn Fjällbo bebyggelse Brandbomossen mosse
Hällefors bruk Björkön holme Fjällbo med Kullberget gd Brotjärnen tjärn
Hällefors silververk förr bruk /Se Björkön ö Fjällbo med Kullberget gd Brotjärn, Brotjärnsbäcken, Brotjärnsmossen vattendrag resp. mosse
Hällefors bruk Björkholmen område Forshuvudet lht Brännholmarna holmar
Hällefors brukssamhälle /Se Björnhöjden höjd Forstorpet avs Brännhomarna holmar
Hellefors köping /Se Björnhöjdsmossen mosse Fåfängan lht Buttjärn tjärn
Högden Saknas Björnhöjdsmossen mosse Fålla avs Båtviken vik
Höksjöhyttan, se Skålen Saknas Björnkullen kulle Fäbohöjden lht Bäcketorpsvena ängsmark
Johan-Jans hus o. terräng, f.d. torp? Björnmossen mosse Fäbohöjden lht Bäcktjärnen, se Bocktjärnen sjö
Karlsdal gd o bruk Björnsundet sund Gammelbo lht Bäcktjärn tjärn
Karlsdal gd o. bruk Björntjärnen tjärn Gatan lht Bästornet bergspets
Karlsdal gd Björntjärnen tjärn Gillbergstorp lht Börtjärn tjärn
Karlsdal Saknas Björntjärnen tjärn Gillerhöjden by Dagertjärn, se Daglöstjärn Saknas
Keklekern, se Käxtjärn gd Björntjärnsberget berg Gillershöjden by Daglöstjärn sjö
Kiskbo (terräng) f.d. lägenhet Björntjärnsbäcken bäck Gjutaråsen bs Daglöstjärn tjärn
Knuthöjden, se Saxeknute Saknas Björntjärnsåsen ås Gladbacken lht Dalkarlsbäcken bäck
Knuthöjden Saknas Björnängen terräng Gladhöjden lht Dalkarlskärret kärr
Koltorpet Saknas Björnängen terräng Gloppsjöfallet lht Dalkarlssjön sjö
Koltorpet Saknas Björnängsbäcken bäck Gloppsjön gd Dalkarlssjön sjö
Koppartorpet (terräng) f.d. torp Björnängsbäcken bäck Gloppsjön gd Dammshöjden höjd
Koppartorpet f.d. torp? Björshöjd höjd Godfarskullen lht Dammhöjdsmossen mosse
Koppartorpet (terräng) f.d. torp? Blebergshöjden höjd Godfarskullen lht Dammhöjdmossen mosse
Kortfallet hus o. terräng ?Blebergshöjden höjd Gropen lht Dammtjärnen sjö
Koängen (terräng), f.d. torp Blebergshöjden höjd Gruvan, Västra lht Dammtjärn, Dammtjärnsbäcken vattendrag
Kranktorp Saknas Blebergshöjden höjd Grängesberg lht Dammviken vik
Kullberget gd /Se Blååsen höjd Gränsjön gd Dammviken vik
Kullberget Saknas Bobäcken bäck Gränsjön gd Dammviksholmarna holmar
Kullberget Saknas Bockberget berg Gränsjön, Norra gd Daniels skot gruva
Kullberget gd /Se Bockbergsmossen mosse Gränsjön, Norra gd Dikmossen mosse
Kullen (=Kullberget) gd /Se Bockflyet göl Gränsjön, Södra gd Dikesmossen mosse
Kvarntorpet (terräng) f.d. torp? Bockflyet tjärn Gränsjön, Södra gd Dymmelåsen ås
Kvarntorpet f.d. torp? Bocktjärnen tjärn Gränsjötorp finnställe Edet udde
Kärrbo (terräng) f.d. torp Bocktjärnen tjärn Grönfallet bs Edet sund
Käxtjärn by Bocktjärnen tjärn Gunnarstorp lht Edtjärn tjärn
Käxtjärn by Bodagen del av Svartälven Gyllbo lht Ekeberget höjd
Käxtjärn Saknas Bodagen del av Svartälven Gyltbo, se Gyllbo Saknas Ekebergshöjden berg
Käxtjärn Saknas Bodagsheden terräng Gäddsjön gd:ar Ekebergshöjden höjd
Käxtjärn Saknas Bodagsheden hed Gäddsjön gd Ekebergstjärnen sjö
Käxtjärn by Bolleviken vik Gäddsjön, Lilla bost Ekebergstjärnen sjö
Käxtjärnen Saknas Borgens terräng Gäddsjö, Stora bost Ekebergstjärn tjärn
Käxtjärn gd /Se Borgmossen mosse Gäddsjön, Västra bebyggelse Ekebergstjärn tjärn
Linktorp (terräng) f.d. torp Botjärnen, Lilla tjärn Gäddsjön, Östra bebyggelse Eldsberget berg
Lundsstället, Norra (terräng) f.d. torp? Botjärnen, Stora tjärn Gäddsjön, Östra avs Eriksgruvan gruva
Lyngna (terräng) f.d. torp? Botjärnsbäcken bäck Gästgiveriet, se Nytorps gästgivargård Saknas Eskilsberget berg
Långnäs by? Bottenlösen tjärn Hagen lht Eskilsberget berg
Långnäs by Brandbergen berg Hammar lht Eskilberget berg
Långnäs by Brandbergsängen terräng Hammaren lht Evas gång gruvgång
Långnäs Saknas Brandbomossen mosse Hammarfallstegan avs Faktoriet anläggning
Långnäs Saknas Brandboskogen skog Hatten bs Finnmossen mosse
Långnäs gd /Se Brandkullen höjd Hattkullen lht Fisklösen sjö
Lövkullen hus o. terräng, f.d. torp? Brandstället terräng Hattkulltorpet Saknas Fisklösen tjärn
Löfsjön gd Bredmossbäcken bäck Heden, se Hedtorpet lht Fiskön ö
Lövsjön Saknas Bredmossbäcken bäck Heden, se Hedtorpet Saknas Fiskön ö
Lövsjön Saknas Bredmossen mosse Hedgårderna gdar Fjällbovägen väg
Lövsjön gd /Se Brotjärnen tjärn Hedgårdarna gd Flaxagen utvidgning
Lövåsen Saknas Brotjärnsåsen ås Hedgårdarna bebyggelse Flaxagen sjö
Lövåsen Saknas Brunnsmossen mosse Hedtorpet lht Flaxen sjö
Majatorpet f.d. torp Bryngelbäcken bäck Hedtorpet lht Flaxen sjö
Masbo, Norra f.d. torp Bryngelbäcken bäck Hemmanängen avs Flaxmossen mosse
Moen Saknas Brända fallet terräng Hjortronflyet lht Flaxälven älv
Mossudden (terräng) f.d torp Brända kullen kulle Hjortronmossfallet lht Fogdbäcken bäck
Mullbocktorpet (terräng) f.d. torp Brända ön udde Hjulsjöhöjden lht Fräkentjärnen, Lilla sjö
Mången Saknas Brändåsen, Mellersta höjd Holmsjötorp lht Fräkentjärn, Lilla tjärn
Mången Saknas Brändåsen, Mellersta ås Hullberget, se Hurrberget Saknas Fäbohöjden höjd
Mången by Brändåsen, Västra höjd Hullet bs Garpesjön, se Gloppen, Stora Saknas
Mången, Nya Saknas Brändåsen, Västra ås Hundudden lht Gastudden udde
Mången hus o. terräng, f.d. bruk? Brändåsen, Östra höjd Hurrberget lht Getingtjärnen sjö
Mången hus o. terräng, f.d.torp Brändåsen, Östra ås Hällefors by Getingstjärnen tjärn
Mångsdammen hus o. terräng Brännan terräng Hällefors by Gillershöjdsberget berg
*Mångsiö Torp torp Brännbacksröjseln terräng Hällefors bebyggelse Gillershöjden, se Gillershöjdsberget berg
Nissbo (odlad mark) f.d. lht Brännholmarna holmar Hällefors bebyggelse Gillershöjden höjd
Norrelgen by? Bränningeängen terräng Hällefors nya kyrkogårdsutvidgning, se Kyrkogården Saknas Gjutaråsen ås
Norrelgen by Burmossen mosse Hällefors Silfververk anläggning Gladhöjden höjd
Norrelgen by o sjö Bäcketorpsbäcken bäck Hälleforstorp Saknas Gloppbäcken, se Gloppsjöbäcken Saknas
Norrelgen Saknas Bäcketorpsmossen mosse Hälleforstorp lht Gloppen, se Gloppsjön Saknas
Norrelgen Saknas Bäcketorpsåsen ås Häståsen lht Gloppsjöbäcken bäck
Norrelgen by Daglösberget berg Höjden avs Gloppsjön, Lilla sjö
Norrelgs torp Saknas Daglöstjärnen tjärn Jagåsfallet, se Jogasfall Saknas Gloppsjön, Lilla sjö
Norrälgen gd /Se Dalkarlen, Dalkarlssjön, Svensken N:a o. S:a sjöar /Se Jogasfall avs Gloppsjön, Stora sjö
Nyhyttan Saknas Dalkarlskärret odlad mark Jordbron lht Gloppsjön, Stora sjö
Nytorp by? Dalkarlssjön sjö Järngruvåsen lht Gloppsjögruvan gruva
Nytorp by Dalkarlssjön sjö Jättebacken lht Gloppsjöudden udde
Nytorp by Dalkarlssjön sjö Kaffeåsen lht Grossagen, se Gråsagen sjö
Nytorp Saknas Dalkarlssjön sjö /Se Kammarmossen lht Grossagen sjö
Nytorp Saknas Dammsberget berg Karl-Larsas bs Grosshöjden, se Gråshöjden berg
Nytorp by Dammsberget berg Karlsdal gd Grosshöjden höjd
Nytorp f.d. järnbruk o by /Se Dammshöjdmossen mosse Karlsdal gd Grosshöjdsfallen bärställe
Näfveråsen Saknas Dammshöjdmossen mosse Karlsdals bruk, se karlsdal Saknas Gråen sjö
Häfveråsen gd Dammshöjdmossen mosse Kiskbo lht Grån sjö
Nätsjön gd? Dammsjöhöjden, Södra höjd Klacken lht Gråntjärnarna tjärnar
Nätsjön Saknas Dammsmossen mosse Klampåsen lht Grånälven älv
Nätsjösund (terräng) f.d. torp Dammsmossen mosse Klampåsen lht Gråsagen sjö
Pansartorpet Saknas Dammtjärnen Saknas Klockarbostället lht Gråshöjden berg
Per-Håkestorp hus, f.d. torp? Dammtjärnen tjärn Klockarbäcken avs Gränsbäcken bäck
Pinntorget hus o. terräng Dammtjärnen tjärn Knappfallet bs Gränsjöagen del av Gränsjön
Pålbo hus o. terräng Dammtjärnsbäcken bäck Knapptorpet avs Gränsjöhöjden, se Gränsjön el. Gränsjöhöjden Saknas
Ryttartorpet (terräng) f.d torp DamSiön, se Dammtjärnen tjärn Knuthöjden gd Gränsjömossen mosse
Saleberget Saknas Danielmossen mosse Knutshöjden gd Gränsjön sjö
Sandelltorpet (terräng) f.d. torp Danielmossen mosse Kockelbo lht Grönsjön sjö
Sandertorpet (odlad mark) f.d. torp? Danielsudden udde Kockola bs Grönsjön eller Gränsjöhöjden skifte
Sandertorpet (terräng) f.d. torp Dikesmossen mosse Kojfallet namn för Ställberget Grönsjöälven älv
Sandsjöhöjden Saknas Dikmossviken vik Kojåsen bs Gränsjöälven älv
Sandsjöhöjden Saknas Djupadal terräng Koludden lht Grässjön sjö
Sandsjöhöjden by? Djupa dalen dal Komministergården gd Grässjön sjö
Sandsjön by? Djupsandudden udde Koppartorp lht Grästjärn, Grästjärnsbäcken vattendrag
Sandsjön by Djäklaviken vik Kortfallet lht Gyllbomossen mosse
Sandsjön Saknas Dytäppan terräng Kossebo sjukstuga Gäddsjöbäcken bäckar
Sandsjöhöjden Saknas Dyviken vik Koängen lht Gäddsjön, Lilla, se Gäddsjön, Västra sjö
Sandsjön Saknas Dyviken sund Krafsen lht Gäddsjön, Stora, se Gäddsjön, Östra sjö
Sandsjön gd /Se Dyväxet terräng Kranktorp avs Gäddsjön, Västra sjö
Sandviken gd /Se Dårdisboberget berg Kristine kyrka kyrka Gäddsjön, Västra sjö
Sikfors bruk Dårdisboberget berg Krokborn plats Gäddsjön, Östra sjö
Sikfors bruk *Ekbergshöjden höjd Krokborn lht Gäddsjön, Östra sjö
Sikfors Saknas Ekebergsdalsmossen mosse Kronhagskärret lht Gäddsjöns hållplats järnvägshållplats
Sikfors bruk Ekebergshyttälven älv Kullan lht Gäddtjärnen sjö
Sikfors bruk Ekebergshöjden Saknas Kullan lht Gäddtjärnen sjö
Sikfors bruk /Se Ekebergshöjden triangelpunkt Kullberget gd Gäddtjärn tjärn
Sikforstorp (odlad mark) f.d. torp? Ekebergskullen kulle Kullberget, se Fjällbo med Kullberget gd Gäddtjärn, Gäddtjärnsbäcken vattendrag
gruvan Saknas Ekebergsmossen mosse Kullberget gd Gäddtjärnarna tjärnar
Silfvergrufvan by Ekebergstjärnen tjärn Kullberget, se 1 Fjällbo Saknas Gäddtjärnen, Norra, se Gäddtjärnarna tjärnar
Silfvergrufvan Saknas Ekebergstjärnen tjärn Kullen lht Gäddtjärn, Norra tjärn
Silken by? Ekebergstjärnen tjärn Kullheden lht Gäddtjärnen, Södra, se Gäddtjärnarna tjärnar
Silken by Ekebergstjärnsbäcken bäck Kungsgården byggnad Gäddtjärn, Södra tjärn
Silken by Ekebergsälven älv Kvarnstugan lht Gälludden udde
Silken Saknas Ekorrviken vik Kvastbo lht Göransgruvan, se Sankt Görans gruva Saknas
Silken Saknas Elaka kärret kärr Kvastbruket lht Hallbacken backe
Silken Saknas Eldsbergen berg Kviddtjärnsfallet lht Hammarmossen mosse
Silken by? Eldsiön, se Hyttsjön sjö Kyrkan, se Hällefors kyrka kyrka Hammarmossen mosse
Silken by Eldsiön, se Hyttsjön sjö Kyrkogården bebyggelse Hamptjärnen sjö
Silken by Eldsjön, se Hyttsjön sjö Kärrbo lht Hamptjärn tjärn
Silken by /Se Eldsjön, se Hyttsjön sjö Käxtjärn gd Hanklandstjärn tjärn
Silken gd /Se Elikfallet terräng Käxtjärn gd Harön ö
Silkesdamm gd:ar /Se Eskilsberget berg Käxtjärnstorpet lht Harön, se Lillön Saknas
Silika, se Silken gd Esilsberget berg Lagersholm lht Hasselkullen höjd
Sirsjödammen terräng f.d. torp(?) Eskilsberget berg Larstäppan avs Havsjöbäcken bäck
Sirsjön, Lilla Saknas Eskilsberget berg Laxhöjden, se Loxhöjden Saknas Havsjön, Norra sjö
Sirsjön, Stora Saknas Eskilsberget berg Liefallet, se Lejfallet Saknas Havsjön, Norra sjö
Sirsjön by? Eskilsbergsröset gränsröse Lilla Backberget lht Heckla tjärn
Sirsjön Saknas Fagerbergsfrufvan gruva Lillhöjden lht Hecklabäcken bäck
Sirsjöberg gruva Faktoriet terräng Lillälvsudden lht Hecklandstjärnen, se Säckland sjö
Sirsjön, Lilla o. Stora, se även Skirsjön gdr Faktoriet f.d. anläggning Limgruvan lht Hecklandstjärnen tjärn
Sirsjön, Stora, se även Skilsören gd Fasviken vik Linktorp lht Hedtjärnen sjö
Sjöbacken Saknas Fejferåsen ås Liseberg avs Hedtjärnen sjö
Skilsören (=trol. Sirsjön, Stora) gd /Se Finnmarken Saknas Loxhöjden lht Hedtjärnen tjärn
Skirsjön (=nuv. Sirsjön, Stora el. Lilla) gd /Se Finnmarken Saknas Lugnet lht Hedtjärn, Hedtjärnsbäcken vattendrag
Skomakarsundet hus o. terräng Finnstigen promenadstråk /Se Lustigkulle lht Hedtjärn, Hedtjärnsbäcken resp. Hedtjärnsmossen vattendrag resp. mosse
Skomakartorp (terräng) f.d. torp Finnängarna terräng Lyråsen bs Hedtjärnsmossen mosse
Skräddartorpet (terräng) f.d. torp? Finnängberget berg Långfallet t Hedudden udde
Skålbergstorp (terräng) f.d. torp? Finnängberget berg Långfallet lht Hedvigsgruvan gruva
Skålbergtorpet (terräng) f.d. torp Finnängbäcken bäck Långnäs gd Hemholmarna holmar
Skålen by Finnängbäcken bäck Långnäs gd Hemholmarna holmar
Skålen by? Fiskefallet terräng Lörkullen bost Hippolax vik o. mosse
Skålen Saknas Fisklösen tjärn Lövkullen lht Hippolax mosse
Skålen Saknas Fisklösen tjärn Lövlaåsen lht Hippolax vik
Skålhyttan Saknas Fisklösen tjärn Lövsjön gd Hjortronflyet tjärn
Skålkärn Saknas Fisklösen tjärn Lövsjön gd Hjortronmossen mosse
Småsjömarken Saknas Fisklösåsen ås Lövåsen gd Hjulsjöbäcken bäck
Smedstället terräng o. hus Fisklösåsen ås Lövåsen lht Hjulsjöholmen holme
Sotbo f.d. torp? Fjärnhanberget berg Lövåsvena bs Hjulsjöhöjden berg
Sotbo (terräng) f.d. torp? Fjärhanmossen mosse Majatäppan avs Hjulsjöhöjden höjd
Stenvredet terräng o. hus, f.d. torp Fladarna mosse Marstrand lht Hjulsjön sjö
Stopptorpet (terräng) f.d. torp? Fladarna gölar? Masbo lht Hjulsjön sjö
Stutbo hus o. terräng Fladarna tjärnar Mjölnarboställe, se Kvarnstugan Saknas Hjulsjövägen väg
Ställberget hus o. terräng Fladarna tjärnar Mossbo lht Hockmossen mosse
Svanvik by Flaxagen del av Svartälven Mosssen lht Hocktjärn tjärn
Svanvik by Flaxagen del av Svartälven Mossudden lht Hojkalampi, se Hojkatjärn Saknas
Svanvik Saknas Flagagen del av Svartälven Mymmelåsen bs Hojkatjärnen sjö
Svanvik Saknas Flaxberget, Norra berg Myrheden lht Hojkatjärn tjärn
Svanvik, se även Sandviken gd Flaxberget, Norra berg Mången gd Holken tjärn
Sången Saknas Flaxberget, Södra berg Mången gd Holmsjömossen mosse
Sången Saknas Flaxberget, Södra berg Mången, Nya gd Holmsjön sjö
Sången by /Se Flaxen sjö Mången, Nya gd Holmsjön sjö
Sångshyttan Saknas Flaxen sjö Mången, Västra bebyggelse Hoppet gruva
Sångshyttan Saknas Flaxen sjö Mångsdammen lht Hoppet, Nedre gruva
Sångshyttan Saknas Flaxen sjö Mångåsen bs Hullberget, se Hurrberget Saknas
Sångshyttan by /Se Flaxen sjö Mästarenstorp lht Hullnäset näs
Sånghytteby Saknas Flaxen sjö /Se Mästertorp, se Mästarenstorp Saknas Hullhytteviken vik
Säfsjön Saknas Flaxen sjö /Se Nissbo lht Hunduddn udde
Säfsjön Saknas Flaxälven älv Nissebotorp avs Hurrberget berg
Säfsjön herrgård Flaxälven bäck Nolhalsen finnställe Hyttbacken öppen plats
Sävsjön by /Se Flaxängen holme Nolhalgen finnställe Hyttbäcken bäck
Sävsjön gd /Se Flaxängen ö Nordantorp lht Hyttälven älv
Säfvenfors kv. Flaxängen holme Norrbosund lht Hyttälven älv
Tallåstorpet terräng. (f.d. torp) Flytjärnen tjärn Norrälgen by Hälleforsen fors
Tomsjön by? Fräkenflyet göl Norrälgen gd Hälleforsmossen, se Knuthöjdmossen mosse
Tomsjön by Fräkenmossen mosse Norrälgsfallet lht Hälleforsmossen mosse
Tomsjön, Lilla Saknas Fräkentjärnen, Lilla tjärn Nya vägen lht Hänglandstjärnen sjö
Tomsjön by Fräkentjärnen, Lilla tjärn Nygård hytta Hänglandstjärn, se Hanklandstjärn Saknas
Tomsjötorp gd /Se Fåfängsmossen mosse Nygård hytta Härklammtjärnen sjö
Trunhem (odlad mark) f.d torp Fågeluddarna uddar Nygårdshagen lht Härkälambi, se Flärklammfjärnen sjö
Trälbo (odlad mark) f.d. skogv.bost. Fäbodhöjden höjd Nygård, se Nygårdshagen Saknas Härkälampi tjärn
Ufberget Saknas Fäbodmossen mosse Nytorp järnbruk, kvarn, såg och bostäder Hästholmen holme
Vackerfallet hus, f.d. torp Fammelgrufvorna gruvor Nytorp avs Häståsen ås
Viklundstorpet (terräng) f.d. torp Gammelgruvan gruva Nytorps gästgivargård lht Häståstjärn tjärn
Vraket hus o. terräng, f.d. torp? Getberget berg Nätsjön gd Högsjömossen mosse
Ängshöjden (höjd) f.d. bebyggelse Getberget berg Nätsjön gd Högsjön sjö
Örlin Saknas Getberget berg Nätsjöskogen lht Högsjön sjö
Östanbo hus o. terräng Getheden terräng Nätsjösund lht Högsjön, Lilla sjö
Östantorp (terräng) f.d.torp Getheden skogsmark Näveråsen gd Högsjön, Lilla sjö
  Getingtjärnen tjärn Näveråsen gd Högsjön, Stora sjö
  Getsundet sund Olstorp lht Högsjön, Stora sjö
  Getsundet sund Pansartorp gd Högsjösundet sund
  Gillershöjden triangelpunkt Pansartorp gd Hö(g)sjötjärnen sjöar
  Gladhöjden höjd Pansartorp station järnvägsstation Högsjötjärn, Norra tjärn
  Gladhöjdsbäcken bäck Paradiset lht Högsjötjärn, Södra tjärn
  Gladhöjdsmossen mosse Piludden lht Hökholmen holme
  Gladhöjdsviken vik Piteå lht Hökholmen holme
  GlapSiön, se Gloppsjön, Stora o Lilla sjöar Prästgården byggnad Janhåksen, se Perhåksen, Lilla sjö
  Gloppsjöbron bro Päronsfall lht Johansgruvan gruva
  Gloppsjöbäcken bäck Risforsen lht Jordbromossen mosse
  Gloppsjöbäcken bäck Rosendal lht Jordbron ställe
  Gloppsjögrufvan Saknas Rotbergstegen avs Jordbrotjärnen, se Sörtjärnen tjärn
  Gloppsjögruvan gruva Råfallet bs Jordbrotjärn tjärn
  Gloppsjökärret kärr Rävtorp lht Juvolampi tjärn
  Gloppsjön, L. sjö Rönnhöjden lht Järngruvåsen ås
  Gloppsjön, L. o St. sjöar Rönnhöjden lht Järntorget plats
  Gloppsjön, Stora o. Lilla sjöar Sandsjöfallet lht Jättebacken landsvägsbacke
  Gloppsjön, St. sjö Sandsjöhöjden gd Jättudden udde
  Gloppsjön, Lilla sjö Sandsjöhöjden gd Kaffeåsen ås
  Gloppsjön, Stora sjö Sandsjön by Kalltjärn tjärn
  Gloppsjöudden udde Sandsjön by Kalstjärn tjärn
  Goddagstjärnen tjärn Sandåstjärn lht Kammarmossen mosse
  Gotland terräng Sandtorp lht Kampen, se Kamptjärn Saknas
  Gran sjö /Se Sandåsen, se Sandåskärret Saknas Kamptjärnen sjö
  GranSiön, se Gränsjön sjö Sandåskärret lht Kamptjärn, Kamptjärnsmossen tjärn, mosse
  Granön ö Sikfors bruk (kraftstation) Karlsgruvan gruva
  Granön ö Sikfors bruk bruk och samhälle Karsjöbäcken bäck
  Grindstumossen mosse Sikforshyttan bebyggelse Karsjön sjö
  Gruvhagen terräng Sikfors station järnvägsstation Karsjön sjö
  Grån sjö Sikforstorp lht Kattmossen mosse
  Grån sjö Sikängen lht Kattudden udde
  Grån sjö Siliken finnställe Keklekärn, se Käxtjärn Saknas
  Grån sjö Silken gd Kerstistjärnen sjö
  Grån sjö Silken gd Kerstis tjärn tjärn
  Gråntjärnarna tjärnar Silkons Sörgård lht Killingen ö
  Gråshöjden, Västra höjd Silkesdamm lägenheter Killinggruvan gruva
  Gråshöjden, Östra höjd Silkesdamm station järnvägsstation Killingön, se Trindön ö
  Grän, se Grån sjö Silksågen såg Killingön ö
  Gränsiön, se Grån sjö Silvergruvan by Kirja ö
  Gränsjömossen mosse Silvergruvan by Kirja ö
  Gränsjön sjö Silvergruvan by Klampåsen ås
  Gränsjön sjö Silvergruvans strömfallsfastighet avs Klampåsviken vik
  Gränsjön sjö Silvergruvbyn bebyggelse Klocckarbäcken bäck
  Gränsjön sjö Silvergruvetorpen, Västra, se Silvergruvbyn bebyggelse Klockarmossen mosse
  Gränsjön sjö Silvergruvetorpen, Östra lägenheter Klossan, se Klosstjärn Saknas
  Gränsjön sjö Silververket, se Hällefors Silfververk Saknas Klosstjärnen sjö
  Gränsjöälven vattendrag Sirsjöberget lht Klosstjärnen sjö
  Gräsmossberget berg Sirsjöbodarna lht Klosstjärnen sjö
  Gräsmossen mosse Sirsjön, Lilla gd Klosstjärnen sjö
  Grässjöbäcken bäck Sirsjön, Lilla gd Klosstjärn tjärn
  Grässjömossen mosse Sirsjön, Stora gd Klosstjärn tjärn
  Grässjön sjö Sirsjön, Stora gd Knuta, se Silverknuta Saknas
  Grässjöängen terräng Sirsjöviken lht Knutaberget, Knutan, se Saxeknut Saknas
  Gröndalsviken vik Sjöbackarna gd:ar Knutan, se Saxeknutan berg
  Grönntjärnen tjärn Sjöbackarna avs Knuthöjdmossen mosse
  Grönviken vik Sjöbacken lht Knuthöjdmossen, se Hälleforsmossen Saknas
  Grönäng terräng Skillsjön finnställe Knutknalle berg
  Gubbmossen mosse Sjöändan lht Knuttjärn tjärn
  Gubbmossen myr Sjöändstegen avs Kockelbomossen mosse
  Gubb-Petter-viken vik Skinnartorp lht Kocktjärnen sjö
  Gunnarskärr kärr Skogalund lht Kocktjärn, se Kocktjärn Saknas
  Gusskullen höjd Skogalund lht Kopetten sjö
  Gustav-Olsstället terräng Skogshult avs Kopotten tjärn
  Gyltbomossen mosse Skojaråsen bs Kornfallsmossen mosse
  Gyltudden udde Skomakarsundet lht Korstjärnen sjö
  Gårviken vik Skomakarudden lht Korstjärn tjärn
  Gäddsjöbäcken bäck Skomakarudden lht Kotjärnen sjö
  *Gäddsjön, se V. Gäddsjön sjö Skottmossen, se Skötmossen Saknas Kotjärn tjärn
  Gäddsjön, V. sjö Skråmtorpet lht Kovalampi tjärn
  Gäddsjön, Västra sjö Skräddarefallet lht Krankäcken bäck
  Gäddsjön, Östra sjö Skyttmossen, se Skötmossen Saknas Kranken, se Kranktjärn Saknas
  Gäddtjärnen tjärn Skålbyn bebyggelse Kranktjärnen sjö
  Gäddtjärnen tjärn Skålen gd Kranktjärn tjärn
  Gäddtjärnen, Norra tjärn Skålen gd Kristina gruva
  Gäddtjärnsbäcken bäck Skålhöjden lht Krokborn näs
  Gäddtjärnsåsarna höjder Skålkvarnen kvarn och lht Krokbornsparken park
  *Göllekärret, se Särtjärn kärr (tjärn) Skålsjön finnställe Krokbäcken, se Kroktjärn Saknas
  Hammarmossen mosse Skålsundet lht Kroken, se Kroktjärn Saknas
  Hammarmossen terräng Skötmossen lht Kroksjöbäcken bäck
  Hammarskogen skog Slättbergsåsen lht Kroksjön sjö
  Hammarängen terräng Slättmossen lht Kroksjön sjö
  Hammarängen terräng Smaltorp lht Kroktjärnen sjö
  Hamptjärnen tjärn Smalvik lht Kroktjärnen sjö
  Harön ö Smedjehagen lht Kroktjärn, Kroktjärnsbäcken vattendrag
  Hasselkullen höjd Småsjömarken gd Kroktjärn, Kroktjärnsbäcken vattendrag
  Hasselkullen höjd Småsjömarken gd Kroktjärnen, Lilla sjö
  Hattkullen kulle Stalpaberget, se Stolpberget Saknas Kroktjärn, Lilla tjärn
  Havsjön, N. sjö Stenkullen lht Kroktjärnen, Stora sjö
  Hecklabäcken bäck Stenröret, se Stenvredet Saknas Kroktjärn, Stora tjärn
  Hecklan tjärn Stensjöhöjden lht Kroktjärnsbäcken bäck
  Hecklan sjö Stensjöhöjden lht Kroktjärnsmossen mosse
  Hedarna hedar Stensjötorpet lht Kronhagskärret kärr
  Hedarna terräng Stenvredet lht Kronhagsmossen mosse
  Heden terräng Stenvredet avs Kråkmossen mosse
  Heden terräng Stenvreten, se Stenvredet Saknas Kubbe Råveds mur stenmur
  Hedmansstället odlad mark Stolpberget lht Kullberget berg
  Hedtjärnen tjärn Stolpebergstorp lht Kullberget höjd
  Hedtjärnen tjärn Stolpängen lht Kullbergsbäcken bäck
  Hedtjärnen tjärn Stretarbäcken lht Kullbergstjärn tjärn
  Hedtjärnen tjärn Stutbo lht Kullbäcken bäck
  Hedtjärnen tjärn Ställberget lägenheter Kvarnbäcken bäck
  Hedtjärnen tjärn Ställbergsfall lht Kvarnfallet vattenfall
  Hedtjärn Saknas Sandviken, se Svanvik Saknas Kvarntjärnen sjö
  Hedtjärnen tjärn Sunnebo lht Kvarntjärnen fjärd
  Hedtjärnen tjärn Svanfallet lht Kvarntjärnen sjö
  Hedtjärnen tjärn Svantjärnshöjden lht Kvarntjärnen sjö
  Hedtjärnsbäcken bäck Svanvik gd:ar Kvarntjärnen sjö
  Hedtjärnsbäcken bäck Svanvik gd Kvarntjärn tjärn
  Hedtjärnsmossen mosse Svanvik avs Kvarntjärn tjärn
  Hedtäppan odlad mark Svarthavet lht Kvarntjärnsholmen holme
  Hedvigsgrufvan Saknas Svarthavshöjden lht Kvarntjärnsnäset näs
  Norre Helgen, se Norr-Älgen sjö Lången by Kvarntjärnsögat tjärn
  Norre Helgen, se Norr-Älgen sjö Sången, se Sångshyttan Saknas Kvidden, se Kviddtjärn Saknas
  Norra Helgen sjö Sångsbyn binamn för Sångshyttan Kviddmossen mosse
  (Norre) Helgen Lacus, nu Norrälgen sjö /Se Sångshyttan hytta Kviddtjärnen tjärn
  Sodra Helgen, se Sör-Älgen sjö Sångshyttan hytta och gård Kviddtjärnen sjö
  Söd Hellgen, se Sör-Älgen sjö Sävenfors lht Kviddtjärnen sjö
  Hemholmarna holmar Sävenfors lht Kviddtjärnen sjö
  Herrängen terräng Sävenfors station järnvägsstation Kviddtjärn, Kviddtjärnsmossen tjärn resp. mosse
  Hinriksmossen mosse Sävsjögårdarna lägenheter Kviddtjärn, Kviddtjärnsbäcken vattendrag
  Hjortrondrogen sank mark Sävsjön by Kviddtjärn tjärn
  Hjortrondrogen terräng Sävsjön gd Kärrgruvan gruva
  Hjortronmossen mosse Sävsjötorpen, Södra lhter Kärringtjärnarna tjärnar
  Hjortronmossen mosse Sävsjöudde lht Kärrstjärnen sjö
  Hjulsjöbäcken bäck Sörgård, se Silkens Sörgård Saknas Kärrstjärn tjärn
  Hjulsjöholmen holme Sörgården lht Käxtjärnen sjö
  Hjulsjöhöjden höjd Sörsilken, se Silkens Sörgård Saknas Käxtjärn tjärn
  Hjulsjöhöjden triangelpunkt Tallkullen lht Käxtjärn, Käxtjärnsbäcken vattendrag
  Hjulsjökärren kärr Tallkullen lht Käxtjärnsbäcken bäck
  Hjulsjön Saknas Tallåsen lht Käxtjärnsnäset näs
  Hjulsjön sjö Tallåstorp lht Käxtjärnsmarken lht
  *Hjulsjö rör gränsmärke Tappen lht Käxtjärnsviken vik
  Hjälmenstjärnen tjärn Tartartjärnsfallet lht Käxtjärnsviken vik
  Hojkabäcken bäck Tattarfall lht Ladtjärnen sjö
  Hojkatjärnen tjärn Tomsjön, Lilla gd Ladtjärnen sjö
  Holktjärnsbäcken bäck Tomsjön, Lilla gd Laggarmossen mosse
  Holktjärnsbäcken bäck Tomsjön, Stora gd Laggtjären, se Ladtjärnen sjö
  Holmen holme Tomsjön, Stora gd Laggtjärn tjärn
  Holmen holme Tomsjötorp finnställe Laktjärn tjärn
  Holmen holme Torpvreten avs Larkilampi tjärn
  Holmkärn sjö Torsholmen lht Latjärnen, se Ladtjärnen sjö
  Holmsjöbäcken bäck Torsåker lht Latjärn, se Laktjärn Saknas
  Holmsjön sjö Trunhem lht Laxhöjden, se Lockshöjden t
  Honkabäcken bäck Trälbo lht Laxhöjden, se Loxhöjden Saknas
  Honkabäcken bäck Tusenkullen lht Laxtjärnen sjö
  Honkamossen mosse Tyskmossen, se Tysktorpet Saknas Laxtjärnen, se Locks Abborrtjärn sjö
  Honkamossen myr Tysktorpet lht Laxtjärn tjärn
  Hoppet gruva Täppan lht Laxtjärn, se Loxtjärn Saknas
  Hosiön, se Högsjön sjö Uvberget gd Lejfallet bs
  Huit Hafs siön, se Vithavet sjö Uvberget lht Lertjärn tjärn
  Hultet, Lilla terräng Uvbergsfallet lht Likalambi sjö
  Hulthytteviken vik Vackerfallet lht Likalampi tjärn
  Hultet, Lilla terräng Varggropen bs Likalambitjärnen tjärn
  Hultmossen mosse Vartjärn lht Lillloppen, se Gloppsjön, Lilla Saknas
  Hultmossen terräng Värtjärnsåsen lht Lillhöjden höjd
  Hundudden udde Vaskverket anläggning Lillsången sjö
  Hurrbergsudden udde Villeråsen lht Lillsången, se Sången, Lilla Saknas
  Hurrbergsviken vik Vinnerhöjden t Lillälven? Saknas
  Hyltbäcken bäck Vinerhöjden lhter Lillälven älv
  Hyttsjön sjö Vinertorpet lht Lillälvsmossen mosse
  Hyttsjön sjö Vinterhöjden lht Lillälvsudden udde
  Hyttsjön sjö Vraket lht Lillön, se Harön ö
  Hyttsjön sjö Vraket gd Lillön, se Trindön ö
  Hyttsjön sjö Vraket lht Lillön ö
  Hyttudden udde Vraket, Nedre lht Limbergsmossen mosse
  Hyttälven älv Vraket, Övre lht Limbergstjärnen sjö
  Hyttälven älv Vägen, Nya, se Nya vägen Saknas Limbergstjärn tjärn
  Hyttön ö Västanetorp lht Limgruvan gruva
  Hålan terräng Västgöthagen lht Linktorpsmossen mosse
  Hålängen terräng Västerås lht Lisas ö ö
  Hålängen terräng Älvsjötorpshyttan hytta Lisas ö holme
  Hålängen terräng, f.d. äng? Ängshöjden lht Ljuckarbottnarna kolbottnar
  Hålängsbäcken bäck Örlingsforsen lht Ljuckarn tjärn
  Häggbergsholmarna holmar Örlingsäng lht Ljusen, se Ljussjön Saknas
  Hälgen, Nor., se Norr-Älgen sjö Ösjöberget lht Ljusen, se Ljustjärn Saknas
  Häljen sjö /Se Östanbo lht Ljussjön sjö
  Hällabäcken bäck Östantorp lht Ljussjön sjö
  Hällabäcken bäck   Ljustjärnen sjö
  Hällarna berghällar?   Ljustjärnen sjö
  Hällefors Silfwergrufa, se Silvergruvan, Ö. o V. gruva   Ljustjärnen (tjärn), sjö
  Hällefors gruva gruva   Ljustjärnen sjö
  Hälsingeängen äng   Ljustjärn tjärn
  Hälsingmossen mosse   Ljustjärn tjärn
  Hälsingmossen mosse   Ljustjärnsmossen mosse
  Hänglan sjö   Locks Abborrtjärn sjö
  Hänglan sjö   Lomtjärnen tjärn
  Hänglandsbergen berg   Lomtjärnen sjö
  Hänglandsdammen damm   Lomtjärn, Lomtjärnsbäcken vattendrag
  Hänglandsmossen mosse   Lomtjärn, Lomtjärnsmossen tjärn, mosse
  Hänglandstjärnen tjärn   Lomudden udde
  Härkelampi tjärn   Lockeshöjden t
  Härkälambi tjärn /Se   Loxhöjden höjd
  Häståsen höjd   Loxtjärnen, se Locks Abborrtjärn sjö
  Häståsen ås   Loxtjärn tjärn
  Hästön ö   Lustigberget berg
  Lill Höcksiön, se Högsjön, Lilla sjö   Lyråsen ås
  Stor Höcksiön, se Högsjön, Stora sjö   Långfallsmossen mosse
  Högsjöberget berg   Långnäs näs
  Högsjömossen mosse   Långnäset näs
  Högsjömossen mosse   Långnäsgrunden grund
  Högsjön sjö   Långnäsgrunden grund
  Högsjön sjö   Läckland sjö
  Högsjön sjö   Läcklandstjärnen, se Läckland sjö
  Högsjön sjö   Lövlaåsen ås
  Högsjön sjö   Lövsjö Abborrtjärn sjö
  Högsjön sjö   Lövsjön sjö
  Högsjön, Lilla sjö   Lövsjön sjö
  Lilla Högsjön Saknas   Lövsjöudden udde
  Högsjön, Lilla sjö   Lövåsen ås
  Högsjön, Lilla Saknas   Majas mosse mosse
  Högsjön, Lilla sjö   Majatjärn tjärn
  Högsjön, Lilla sjö   Manahöjden höjd
  Högsjön, Stora sjö   Marrilampi tjärn
  Högsjön, Stora sjö   Mellansjön, se Småsjömarkesjön Saknas
  Stora Högsjön Saknas   Mellansjön sjö
  Högsjön (St. o. L.) sjö   Mellantjärn tjärn
  Högsjön, Stora sjö   Mellantjärn tjärn
  Högsjön, Stora sjö   Mel(l)tjärnen, se Meltjärnen sjö
  Högsjön, Stora Saknas   Metholmen holme
  Högsjön, Stora sjö   Mettjärn, se Mellantjärn Saknas
  Högsjösand terräng   Mettjärnen sjö
  Högsjösand strandremsa   Morfarsmossen mosse
  Högsjösundet sund   Morfarsmossen mosse
  Högsjötjärnen tjärn   Morfarstjärn tjärn
  Högsjötjärnen tjärn   Mossbobäcken bäck
  Högsjötjärnen tjärn   Mosstjärn, Mosstjärnsbäcken vattendrag
  Högsjötjärnen tjärn   Mullbocktjärnen tjärn
  Högsjötjärnen tjärn   Munkkålstjärnen sjö
  Lil Höksion, se Högsjön, Lilla sjö   Mymmeltjärn, se Mymmelbäcken vattendrag
  Stora Höksiön, se Stora Högsjön sjö   Mymmelåsen ås
  Stora Höksiön, se Högsjön, Stora sjö   Myrtjärnen sjö
  *Höksjötjärnen, se Högsjötjärnen tjärn   Myrtjärn, Myrtjärnsbäcken vattendrag
  Hökåsen höjd   Myrtjärn tjärn
  Hökön ö   Mysen tjärn
  Hökön ö   Mystjärn tjärn
  Sto. Hörksiön, se Högsjön, Stora sjö   Mången sjö
  Hösiön, se Högsjön sjö   Mången sjö
  *Hösjön, se Högsjön sjö   Mången, Västra fjärd
  Höö Siön, se Högsjön sjö   Mångsagarna vikar
  *Igelmossen mosse   Mångsagen fjärd
  Igelälven älv   Mångssjön, se Mången sjö
  Igelälven älv   Mångsjön, se Mången Saknas
  Ingrids mosse mosse   Mångsjön, Västra, se Mången, Västra fjärd
  Ingrids tjärn tjärn   Mångsjön, Västra del av sjö
  Jan-Håkansmossen mosse   Mångsuddarna uddar
  Jan-Håkanstjärnen tjärn   Mångsundet sund
  Janhåksen sjö /Se   Mångsätren älv
  Jan-Ols terräng   Mångsälven älv
  Jordankärret kärr   Märrmossen mosse
  Jordankärret terräng   Märrtjärnen sjö
  Jordbromossen mosse   Märrtjärn tjärn
  Jordbrokärn Saknas   Mörtnäsudden udde
  Jordåsen höjd   Mörttjärnen sjö
  Jordåskröken udde   Mörttjärnen sjö
  Jordåskröken udde   Mörttjärn, Mörttjärnsbäcken, Mörttjärnsmossen vattendrag resp. mosse
  Juckaren tjärn   Mörttjärn tjärn
  Jungfrukullen höjd   Mörttjärnen, Lilla tjärn
  Jungfrutjärnarna tjärnar   Mörttjärn, Lilla tjärn
  Jungfrutjärnen, Norra tjärn   Mörttjärnen, Stora tjärn
  Jungfrutjärnen, Södra tjärn   Mörttjärn, Stora tjärn
  Jungfruön ö   Mörttjärnsbäcken bäck
  Juniberget berg   Nolhälgen, se Norrälgen Saknas
  Juniberget berg   Nordtjärnen sjö
  Juniberget berg   Nordtjärnen, Södra tjärn
  Juniberget berg   Nordtjärn, Nordtjärnsbäcken vattendrag
  Juniängen terräng, f.d äng   Norrbosund sund
  Juniängen skogsmark   Norrbotten kolbotten
  Jämmerhålet terräng   Norrälgen sjö
  Järngruvåsen ås   Norrälgen sjö
  Jättebackkullen kulle   Norälgen, se Norrälgen Saknas
  Kallkällsnåret terräng   Nothusholmen holme
  Kallkällviken vik   Nothusholmen holme
  Kalvbäcken bäck   Nothustjärnen sjöar
  Kalvbäcken bäck   Nothustjärn, Norra tjärn
  Kalvhagsviken vik   Nothustjärn, Södra tjärn
  Kalvhagsviken vik   Nothusviken vik
  Kalvtjärnen tjärn   Nothusviken vik
  Kalvtjärnen tjärn   Notlandet del av Gränsjöns strand
  Kalvtjärnshöjden höjd   Nottjärnen, se Nordtjärnen sjö
  Kammarmossen mosse   Nottjärn m.fl., se Nordtjärn m.fl. Saknas
  Kammarmossen mosse   Nottjärnen, Norra sjö
  Kampkärret kärr   Nottjärnen, Södra sjö
  Kamptjärnen tjärn   Notudden udde
  Kamptjärnsbäcken bäck   Notviken vik
  Kamptjärnsbäcken bäck   Nygruvan gruva
  Kamptjärnsmossen mosse   Nygårdestjärnen, Lilla sjö
  Kampuddekärret kärr   Nygårdstjärn, Lilla tjärn
  Kampudden udde   Nygårdstjärnen, Stora sjö
  Kampuddskärret sankmark   Nygårdstjärn, Stora tjärn
  Kampåsen höjd   Nätholmen holme
  Kanalen vattendrag   Nätsjön sjö
  Kanalen vattendrag   Nätsjön sjö
  Karl-Ershagen terräng   Nätsjösund sund
  Karl-Karls terräng   Näveråsen ås
  Karlsgrufvorna Saknas   Ormtjärnen sjö
  Karpaberget berg   Ormtjärn, Ormtjärnsbäcken vattendrag
  Karpatjärnen tjärn   Orrgruvan gruva
  Karsjöbäcken bäck   Oxbotten kolbotten
  Karsjön sjö   Paddtjärn tjärn
  Karsjön sjö   Pala vik
  Karsjön sjö   Pala vik och mosshals
  Karsjöviken vik   Palahöjden höjd
  Karvalaksmossen mosse   Palahöjden höjd
  Kavalaksåsen ås   Perhåksen sjö
  Kattbergsudden udde   Perhåksen, Lilla sjö
  Keddsiön, se Hedtjärnen sjö   Perhåksen, Stora sjö
  Keddsiön, se Hedtjärnen tjärn   Piludden udde
  Kerja ö   Prästmossen mosse
  Kerstintjärnen tjärn   Präststenarna stenar
  ?Kiskhöjden höjd   Pär Håkes tjärn tjärn
  Kiskhöjden höjd   Pärhåksen, Lilla tjärn
  Kiskhöjden höjd   Pärhåksen, Stora tjärn
  Kiskhöjden höjd   Pärhåksmossen mosse
  Kiskhöjden höjd   Rackarudden udde
  Kisnäsudden holme   Ranta vik och mosse
  Klackkullen kulle   Ranta vik
  Klampåsudden udde   Risforsen fors
  Klampåsviken vik   Rostudden udde
  Klosstjärnen tjärn   Rymmingen gruva
  Klosstjärnen tjärn   Rävbotten kolbotten
  Klosstjärnen tjärn   Rävbäcken bäck
  Klosstjärnen tjärn   Rävtjärnen sjö
  Klosstjärnen tjärn   Rävtjärn tjärn
  Klosstjärnen tjärn   Rönnhöjden höjd
  Klosstjärnen tjärn   Rö(d)tjärnen sjö
  Klosstjärnsbäcken bäck   Rötjärn, Stora tjärn
  Klovstensudden holme   Rödtjärn, Rödtjärns-, se Rötjärn, Rötjärns- Saknas
  *L. Klåpsjön, se L. Gloppsjön sjö   Rö(d)tjärnsbäcken bäck
  Knappfallet terräng   Rötjärnsbäcken bäck
  Knappfallet sluttning   Rötjärnsmossen mosse
  Knappmossen mosse   Sacklandstjärn tjärn
  Knotudden terräng   Samuelsgruvan gruva
  Knuthöjden höjd   Sandertjärnen tjärn
  Knuthöjdmossen mosse   Sandholmen, se Sandviksholmen Saknas
  Knuthöjdmossen terräng   Sandsjöbäcken bäck
  Knutmossen mosse   Sandsjöhöjden berg
  Kobäcken bäck   Sandsjöhöjden höjd
  Kockberget berg   Sandsjö kulle, se Sandsjöhöjden berg
  Kockelbomossen mosse   Sandsjömossen mosse
  Kocktjärnen tjärn   Sandsjön sjö
  Kocktjärnen tjärn   Sandsjön sjö
  Kajviken vik   Sandsjön, Lilla sjö
  Koljansberget berg   Sandsjön, Lilla sjö
  Kolkisbäcken bäck   Sandsjönäset näs
  Kolkismossen mosse   Sandsjötjärnen sjö
  Kopottbäcken bäck   Sandstälpet udde
  Kopotten tjärn   Sandtornsviken vik
  Koppartorpet f.d. torp?   Sandviken vik
  Korsbäcken bäck   Sandviken vik
  Korsbäcken bäck   Sandviken vik
  Korsbäcken bäck   Sandviksholmarna holmar
  Korsbäcksmossen mosse   Sandviksholmarna holmar
  Korstjärnen tjärn   Sandviksholmen holme
  Korstjärnen tjärn   Sandviksudden udde
  Korstjärnen tjärn   Sandåskärret kärr
  Korstjärnsbäcken bäck   Sandåstjärn tjärn
  Korstjärnsbäcken bäck   Sankt Görans gruva gruva
  Korstjärnsåsarna åsar   Saolaxviken, se Savolaxviken vik
  Korstjärnsåsen ås   Sarvtjärnen sjö
  Korstjärnsåsen ås   Sarvtjärn tjärn
  Korsåhöjden höjd   Savlaxudden udde
  Korsåhöjden höjd   Savlaxviken vik
  Kortfallstrakten terräng   Savolaxviken vik
  Kotjärnen tjärn   Saxeknutan berg
  Koviken vik   Saxeknutan berg
  Koviken vik   Saxeknut berg
  Koängsbäcken bäck   Saxflyet tjärn
  Koängskullen höjd   Saxhytte knutan, se Saxeknutan berg
  Krankbäcken bäck   Saxåflyet tjärn
  Kranktjärnen tjärn   Saxåflyet, se Saxflyet Saknas
  Kristinaorten gruva   Sickalampi tjärn
  Krokborn näs /Se   Sikforsbron bro
  Krokhöjden höjd   Sikforsen fors
  Kroktiern, se Älgtjärnen tjärn   Sikforsudden udde
  Kroktjärnen tjärn   Sikforsälven älv
  Kroktjärnen tjärn   Sikforsälven älv
  Kroktjärnen tjärn   Siksjömossen mosse
  Kroktjärnen, Lilla tjärn   Siksjön sjö
  Kroktjärnen, Lilla tjärn   Siksjön sjö
  Kroktjärnen, Stora tjärn   Silkbäcken bäck
  Kroktjärnen, Stora tjärn   Silken sjö
  Kroktjärnsbergen berg   Silken sjö
  Kroktjärnsbergen berg   Silkesdamm damm
  Kroktjärnsbäcken bäck   Silkesdammossen mosse
  Kroktjärnsmossen mosse   Silkssjön, se Silken sjö
  Kroktjärnsmossen mosse   Silkvägen väg
  Kubbe Råveds mur stenmur   Silkälven, se Silkbäcken Saknas
  Kulberget berg   Silksögat sjö
  Kullberget berg   Silkögat tjärn
  Kullberget triangelpunkt   Silvergruvan gruva
  Kullbergsbäcken bäck   Silverknuten berg
  Kullbergstjärnen tjärn   Silverknuta gruvberg
  Kullbergsåsen ås   Sinnerbacken backsluttning
  Kullbergsåsen ås   Sirkalamm sjö
  Kullbäcken bäck   Sirkalamm sjö
  Kullheden terräng   Sirkalampi tjärn
  Kullheden skogsmark   Sirsjöberget gruva
  Kullholmen holme   Sirsjöbäcken bäck
  Kullholmen holme   Sirsjömossen mosse
  Kuphusåsen ås   Sirsjön, Lilla sjö
  Kvarnberget berg   Sirsjön, Lilla sjö
  Kvarnbron bro   Sirsjön, Stora sjö
  Kvarnmossen mosse med gölar   Sirsjön, Stora sjö
  Kvarnsjön sjö   Skarnhögarna avfallshögar
  Kvarnskogen terräng   Skarpentjärnen, se Skarptjärnen sjö
  Kvarntjärnarna tjärnar   Skarpentjärn, se Skarptjän Saknas
  Kvarntjärnen tjärn   Skarptjärnen sjö
  Kvarntjärnen tjärn   Skarptjärn, Skarptjärnsbäcken, Skarptjärnsmossen vattendrag resp. mosse
  Kvarntjärnen tjärn   Skatan tjärn
  Kvarntjärnen, Lilla tjärn   Skijlsjön, se Sirsjön, Stora Saknas
  Kvarntjärnen, Lilla tjärn   Skilsören, se Sirsjön, Stora Saknas
  Kvarntjärnen, Stora tjärn   Skjöttviken, se Skytviken vik
  Kvarntjärnen, Stora tjärn   Skojaråsen ås
  Kvarntjärnsbäcken bäck   Skomakarsjön sjö
  Kvarntjärnsbäcken bäck   Skomakarsjön sjö
  Kvarntjärnsåsen ås   Skomakarsund sund
  Kviddtjärnen tjärn   Skomakartjärnen, se Skomakarsjön sjö
  Kviddtjärnen tjärn   Skomakarudden udde
  Kviddtjärnen tjärn   Skommarsjön, se Skomakarsjön sjö
  Kviddtjärnen, Norra tjärn   Skottmossen, se Dammshöjdmossen mosse
  Kviddtjärnen, Södra tjärn   Skottmossen, se Skyttmossen Saknas
  Kviddtjärnsberget triangelpunkt   Skyttmossen mosse
  Kviddtjärnsbäcken bäck   Skyttmossen, se Skötmossen Saknas
  Kviddtjärnsfallet terräng   Skyttviken vik
  Kviddtjärnsmossarna mossar   Skålagen vik
  Kvistparken terräng   Skålen sjö
  Kägelberget berg   Skålhöjden berg
  Kägelberget berg   Skålhöjden höjd
  *Käppetjärnen, se Käxtjärnen tjärn   Skålkvarnen kvarn
  Käringmossen mosse   Skålsundet sund
  Kärleksholmen holme   Skålsundet sund
  Kärleksholmen holme   Skålsundsviken, se Skålviken vik
  Kärrgrufvan Saknas   Skålviken vik
  Kärringbäcken bäck   Skålviken vik
  Kärringmossen mosse   Skäfttjärnen, se Sandsjötjärnen sjö
  Käxtjärnen tjärn   Skäfttjärn, Skäfttjärnsbäcken, Skäfttjärnsmossen vattendrag resp. mosse
  Käxtjärnen tjärn   Skötmossen mosse
  Käxtjärnen tjärn   Skötviken vik
  Käxtjärnen vik   Slättmossen mosse
  Käxtjärnen sjö /Se   Smalsjön sjö
  Käxtjärnsnäset udde   Smalsjön sjö
  Käxtjärnsnäset udde   Smaltjärnen sjö
  Ladtjärnen tjärn   Smaltjärn tjärn
  Ladtjärnen tjärn   Smaltorpsmossen mosse
  Ladtjärnen tjärn   Småsjömarkssjön sjö
  Ladtjärnen tjärn   Snoktjärn tjärn
  Ladtjärnsberget berg   Sockbotten kolbotten
  Ladtjärnsberget berg   Sorkbäcken bäck
  Ladtjärnsberget berg   Stalpaberget, se Stolpaberget gruva
  Ladtjärnsberget berg   Stalpaberget, se Stolpberget Saknas
  Ladtjärnsmossen mosse   Stalpet, se Sandstälpet udde
  Ladtjärnsmossen mosse   Stalpet udde
  Ladängen terräng   Stensjö Abborrtjärn, se Abborrtjärnen sjö
  Ladängsbäcken bäck   Stensjöbäcken bäck
  Ladön ö   Stensjöhöjden höjd
  Lammsoflyet sank mark   Stensjömossen mosse
  Lammungmossen mosse   Stensjön sjö
  Lankbacken sluttning   Stensjön sjö
  Lassbergsfall terräng   Stensjön sjö
  Laxbäcken bäck   Stensjötjärnen sjö
  Laxtjärnen tjärn   Stockviken vik
  Laxtjärnen tjärn   Stolpaberget gruva
  Laxtjärnen tjärn   Stolpberget berg och gruva
  Laxtjärnen tjärn   Storgloppen, se Gloppsjön, Stora Saknas
  Laxtjärnsbäcken bäck   Storsjön, se Söderälgen Saknas
  Leelam, se Hecklan tjärn   Storsången sjö
  Lersiön, se Likalampi tjärn   Storsången, se Sången, Stora Saknas
  Liesmedsbacken backe   Storön ö
  Likalambi tjärn /Se   Storön ö
  Likalampi tjärn   Stretarbäcken bäck
  Lickalampi tjärn   Strömsdalsälven älv
  Likalampi sjö   Stutboudden udde
  Likalampi tjärn   Ställberget gruva och berg
  Likalampibäcken bäck   Ställbergsgruvorna gruvor
  Lilla mossen mosse   Ställbergets gruvor gruvor
  Lill-Erkers mosse mosse   Ställbergsmossen mosse
  Lillhöjden höjd   Ställbergsmossen mosse
  Lillhöjdmossen mosse   Ställbergstjärnen sjö
  Lill-Sången sjö   Ställbergstjärn tjärn
  Lill-Sången sjö   Sundtjärnen sjö
  Lill-Sången sjö   Sundtjärn tjärn
  Lillälven älv   Svalltjärnarna sjöar
  Lillälven bäck   Svalltjärn, Västra tjärn
  Lillälvsberget berg   Svalltjärn, Östra tjärn
  Lillälvsmossen mosse   Svanfallsudden udde
  Lillälvsudden udde   Svansjön sjö
  Lillälvsviken vik   Svantjärnsbäcken bäck
  Limbergstjärnen tjärn   Svantjärnshöjden höjd
  Limbergstäppan terräng   Svarta, se Svartälven EJREG
  Limgruvan gruva   Svarthavet sjö
  Linbanviken vik   Svarthavet tjärn
  Linkängen terräng, f.d. äng?   Svarthavshöjden höjd
  Lisa-Majas terräng   Svarttjärnen Saknas
  Lisas ö ö   Svarttjärnen sjö
  Lisslifallet terräng   Svarttjärnen sjö
  Lisslifallet terräng   Svarttjärn, Svarttjärnsbäcken vattendrag
  Ljungbo terräng   Svarttjärn tjärn
  *Ljushöjden, se Hjulsjöhöjden höjd   Svarttjärnsmossen mosse
  Ljussjöbäcken bäck   Svarttjärnsögat tjärn
  Ljussjöbäcken bäck   Svartälven älv
  Ljussjöhultåsen ås   Svartälven älv
  Ljussjöhultåsen ås   Svenskbäcken bäck
  Ljussjön sjö   Svensken sjö
  Ljussjön sjö   Svensken, Norra sjö
  Ljussjön sjö   Svensken, Södra, se Sävsjön, Västra sjö
  Ljustjärn, se Ljussjön sjö   Svensken, Södra sjö
  Ljustjärnen tjärn   Svenskmossen mosse
  Ljustjärnen tjärn   Sågbron bro
  Ljustjärnen tjärn   Sågforsen fors
  Ljustjärnen tjärn   Sågtjärn tjärn
  ?Ljustjärnen tjärn   Sången, se Storsången sjö
  Ljustjärnen tjärn   Sången, Lilla, se Lillsången sjö
  Ljustjärnen tjärn   Sången, Lilla sjö
  Ljustjärnsviken vik   Sången, Stora, se Storsången sjö
  Lomflyet tjärn   Sången, Stora sjö
  Lomtjärnen tjärn   Sångsbäcken bäck
  Lomtjärnen tjärn   Sångsälven älv
  Lomtjärnsmossen mosse   Såsalamm sjö
  Lomtjärnsmossen mosse   Såsalampi tjärn
  Loss siön, se Likalampi sjö   Säppan tjärn
  Loxhöjdsviken vik   Sävenfors Agen, se Agen fjärd
  Loxhöjdsviken vik   Sävenfors fors
  Loxtjärnen tjärn   Sävenforsagen vik
  Loxtjärnen tjärn   Sävsjömossen mosse
  Loxåsen skogsstation   Sävsjön, Nedra sjö
  Loxåsen ås   Sävsjön, Nedre sjö
  Lundbäcken bäck   Sävsjön, västra sjö
  Lundsstället, Södra terräng   Sävsjön, Övra sjö
  Lunnarbo terräng   Sävsjön, Övre sjö
  Lustigberget berg   Sävtjärnen tjärn
  Lustigkulle höjd   Sävtjärn tjärn
  Lyngnanäset udde   Sävälven älv
  Lyngnaviken vik   Sävälven älv
  *Låkttjärnen tjärn   Söderälgen sjö
  Långbrobäcken bäck   Sörgårdsvena äng
  Långbroflyet sankmark med gölar   Sörälgen sjö
  Långbron bro   Sörälgen, se Söderälgen Saknas
  Långfallet terräng   Tallbergstjärnen sjö
  Långfallsmossen mosse   Tallbergstjärn tjärn
  Långfallsmossen myr   Talltjärnen, se Kärringtjärnarna tjärnar
  Långholmen holme   Talltjärn tjärn
  Långholmen holme   Tallåsen ås
  Långkvistviken vik   Tartarmarken, se Tattarmarken skogstrakt
  Långkvistviken vik   Tartarmarken skog
  Långmossen mosse   Tartartjärnen, Tattartjärnen sjö
  Långnäshöjden höjd   Tartartjärnen, se Tattartjärnen sjö
  Långnäsudden udde   Tartartjärn, se Tattartjärn Saknas
  Långnäsudden udde   Tartartjärn tjärn
  Långudden ö   Tattarmarken skogstrakt
  Långudden udde   Tattartjärnen sjö
  Långudden udde   Tattartjärnen sjö
  Långudden ö   Tattartjärn tjärn
  Långviken vik   Tjuvmossen mosse
  Lämudden udde   Tjuvtjärn tjärn
  Lövkärret kärr   Tjyvtjärnen sjö
  Lövladåsen triangelpunkt   Tjäderfallet, se Tjärfallet Saknas
  Lövsjö-Abborrtjärnen tjärn   Tjärfallet sluttning
  Lövsjö-Abborrtjärnen tjärn   Tom-, se Tomme- Saknas
  Lövsjö-Abbortjärnen sjö   Tommossen mosse
  Lövsjön sjö   Tommemossen mosse
  Lövsjön Saknas   Tommetjärn tjärn
  Lövsjön sjö   Tomsjöbäcken bäck
  Lövsjön sjö   Tomsjön sjö
  Lövsjön sjö   Tomsjön, Lilla sjö
  Lövsjön sjö   Tomsjön, Lilla sjö
  Lövsjöviken vik   Tomsjön, Stora sjö
  Lövsjöälven älv   Tomsjön, Stora sjö
  Lövudden udde   Tomsjövägen väg
  Lövviken, Norra Saknas   Torrak-, se äv. Torrask-, Torrasks- Saknas
  Lövviken, Södra Saknas   Torrakberget berg
  Lövåsen terräng   Torrakmossarna mossar
  Lövåsmossen mosse   Torraktjärnen sjö
  Majatorpet terräng   Torrakviken vik
  Malmbromossen mosse   Torrasktjärn tjärn
  Malmbron bro   Torraskviken vik
  Malmbron bro   Torholmsmossen mosse
  Malmmossen mosse   Torsholmsmossen mosse
  Malmudden udde   Torskudden udde
  Mariatjärnen tjärn   Torskviken vik
  Marstrand terräng   Torskviken vik
  Marstrandsbäcken bäck   Trehörningen sjö
  Masbobäcken bäck   Trehörningen sjö
  Masbokärret kärr   Trindtjärnen sjö
  Matshagen terräng   Trindtjärn tjärn
  Mellanbäcken bäck   Trindön ö
  Mellansjön sjö   Trindön ö
  Mellansjön sjö   Trollbäcken bäck
  Mellansjön sjö   Trollpicken udde
  Mellansjön sjö   Trollstenarna stenar
  Mellanälven sund   Trolltjärnen sjö
  Mettjärnen tjärn   Trolltjärn tjärn
  Mettjärnsbergen berg   Trolltjärnsmossen mosse
  Mettjärnsbäcken bäck   Trollåsen ås
  Middagsberget udde   Turilandstjärn tjärn
  Milberget berg   Tuvtjärn tjärn
  Milfallsmossen mosse   Tvärälven del av Svartälven
  *Millaberg berg   Tyskmossen mosse
  Millan Siön, se Mellansjön sjö   Tärna, lilla sjö
  Moddismyren myr   Tärna, Stora sjö
  Morfarsmossen mosse   Tärnan m.fl., se Tärnorna Saknas
  Morfarstjärnen tjärn   Tärnatjärnen, se Tärna Stora o. Lilla sjöar
  *Morttjärn tjärn   Tärnorna tjärnar
  Morttjärn, se Svarttjärnen tjärn   Tärnorna Saknas
  Mossen, Stora mosse   Tärnorna Saknas
  *Mossesjön sjö   Ulrikas schakt gruva
  Mullbackhöjden höjd   Uvberget berg
  Mullbocktjärnen tjärn   Uvbergsbäcken bäck
  Mullbockåsen höjd   Valholmen holme
  Mullbockåsen ås   Vallkulltjärnen tjärn
  Mullbockåsen ås   Vargtjärn tjärn
  Munkkålstjärnen tjärn   Vartjärnen sjö
  Munkkålstjärnen tjärn   Vartjärn, Vartjärnsbäcken, Vartjärnsmossen vattendrag resp. mosse
  Myrkullen höjd   Vartjärnsåsen ås
  Myrkulldråget sank mark   Vartjärnsöga tjärn
  Myrtjärnen tjärn   Vartjärnsögat tjärn
  Myrtjärnsbäcken bäck   Vekåsen ås
  Myråsberget berg   Velamm sjö
  Mången, se Mångsiö torp sjö   Velamsbäcken bäck
  Mången sjö   Velammsmossen mosse
  ?Mången sjö   Velamsmossen mosse
  Mången sjö   Velamstjärn tjärn
  Mången sjö   Vena ängsmark
  Mången sjö   Vinterhöjden höjd
  Mången sjö   Vinterhöjden berg
  Mången sjö   Vinterhöjden höjd
  Mången sjö   Vintersjön sjö
  Mången sjö   Vintersjön del av Svartälven
  Mången sjö   Visitmossen mosse
  Mången sjö   Vitbotten kolbotten
  Mången sjö   Vithavet sjö
  Mången sjö /Se   Vithavet tjärn
  Mången, Västra sjö   Vraktjärn tjärn
  Västra Mången sjö   Vrakuddarna uddar
  Mången, Västra sjö   Värstmossen, Stora, se Västgötmossen, Stora Saknas
  *Mångens äng äng   Västerbotten kolbotten
  Mångersiön, se Mången sjö   Västersjön sjö
  *Mångersund sund?   Västersjön sjö
  Mångesund, se Sundet sund   Västeråsarna åsar
  Mångsabborrtjärnen tjärn   Västeråsmossen mosse
  Mångss agar el. Mångsagarna sjöar /Se   Västeråsmossen mosse
  Mångsagen sjö   Västgötmossen, Lilla mosse
  Mångsiön, se Mången o Mången, Västra sjö   Västgötmossen, Stora mosse
  Mångskyrkan terräng   Västgötmossen, Stora mosse
  Mångsälven älv   Yxmossen mosse
  Mångsälven älv   Yxtjärnen sjö
  Mångselfven älv   Yxtjärn, Yxtjärnsbäcken vattendrag
  Mångsälven älv   Äggholmen holme
  Mångårsipan, se Mången sjö   Älgmossen mosse
  Månsbäcken bäck   Älgnoret sund
  Månsbäcken bäck   Älgtjärnen sjö
  *Mårssesjön sjö   Älgtjärnen tjärn
  *Mårsse sund sund o. gränsmärke   Älgtjärn tjärn
  Måångarsiöan, se Mången sjö   Älgtjärnen tjärn
  Märrtjärnen tjärn   Älven, se Svartälven älv
  Mörttjärnen tjärn   Ängshöjden berg
  Mörttjärnen tjärn   Ängshöjden höjd
  Mörttjärnen tjärn   Ölingssjön, se Örlingesjön sjö
  Mörttjärnen tjärn   Örjasberg berg
  Mörttjärnen, Lilla tjärn   Örlinds äng Saknas
  Mörttjärnen, Stora tjärn   Örlingen sjö
  Mörttjärnsbäcken bäck   Örlingen sjö
  Mörttjärnskullen kulle   Örlingsforsen fors
  Lilla Nittelfven å   Örlingssjön sjö
  Nohlbo Soend, se Norrbosund sund   Östersjön sjö
  Nohlboviken, se Sävenforsagen vik   Östersjön sjö
  Nordmarkmossen mosse    
  Nordsjön sjö    
  Nordsjön sjö    
  Nordsjön sjö    
  Nordsjön sjö    
  Nordsjön, se N. Havsjön sjö    
  Nordtjärn tjärn    
  Nordtjärnen, Södra tjärn    
  Nordtjärnen, Södra tjärn    
  Nordtjärnen, Södra tjärn    
  Nordtjärnen, Södra tjärn    
  Nordtjärnsälven älv    
  Nordtjärnsälven älv    
  Nordtjärnsälven älv    
  Norehaf, se Nordsjön sjö    
  Norrbosund sund    
  Norr Elfven, se Sävälven älv    
  *Norresjön, se N. Havsjön sjö    
  Norrhaf siön, se Nordsjön sjö    
  Norr Hafsiön, se Nordsjön sjö    
  NorrHelgen, se Norr-Älgen sjö    
  *Norr-Helgen, se Norr-Älgen sjö    
  Norr Hälgen Saknas    
  Norrkarn, se Nordtjärnen, Södra tjärn    
  Norrkärr sänka    
  Norrtiern, se Södra Nordtjärnen tjärn    
  Norr-Älgen sjö    
  Norr-Älgen sjö    
  Norr-Älgen sjö    
  Norr-Älgen sjö    
  Norr-Älgen sjö    
  Norr-Älgen sjö    
  Norr-Älgen sjö    
  Norrelgen sjö    
  Norrelgen sjö    
  Norr-Älgen sjö    
  Norräljen sjö /Se    
  Norrelgen sjö /Se    
  Norrälgen (Älgen) sjö /Se    
  Norrälgsmarken terräng    
  Norrälgsviken vik    
  Nothustjärnen Saknas /Se    
  Nygårdstjärnen, Lilla tjärn    
  Nygårdstjärnen, Stora tjärn    
  Nåssiön, se Nätsjön sjö    
  Näs Siöknutar, se Nätsjöknutar berg    
  NäsSiön, se Nötsjön sjö    
  Näs Siön, se Nätsjön sjö    
  Nätsjöbäcken bäck    
  Nätsjöbäcken bäck    
  Nätsjöbäcken bäck    
  Nätsjöbäcken bäck    
  Nätsjödammen damm    
  Nätsjödammen damm?    
  Nätsjöfallet terräng    
  Nätsjöfallet skogsmark    
  *Nätsjöhöjdsgruvan gruva    
  *Nätsjöknutar berg    
  Nätsjön sjö    
  Nätsjön sjö    
  Nätsjön sjö    
  Nätsjön sjö    
  Nätsjön Saknas    
  Nätsjön sjö    
  Nätsjön sjö    
  Nätsjön sjö /Se    
  Nätsjön Saknas    
  Nätsjöskogen skog    
  Nätsjösund sund    
  *Nättjärnarna tjärnar    
  Näverviken vik    
  Nävervikstäppan terräng    
  Nääs Siön, se Nätsjön sjö    
  Ormberget berg    
  Ormtjärnen tjärn    
  Ormtjärnsbäcken bäck    
  Orrleksbäcken bäck    
  Orrleksmossen mosse    
  Orrmossen mosse    
  Oskar-Lars terräng    
  Oxort Saknas    
  Oxögat tjärn    
  Paddflyet göl    
  Palambäcken bäck    
  Palamgruvan gruva    
  Palammossen mosse    
  Palamtjärnen tjärn    
  Pansarmossen mosse    
  Paradiskullen kulle    
  Paradismossen mosse    
  Patriktäppan terräng    
  Patrikviken vik    
  Paulus holme holme    
  Pellaberget berg    
  Per Håkes tjärn sjö /Se    
  Per Håkes tjärn, se Pärhåksen sjö    
  *Per Håke(nson)stjärnen, se St-Per Håkestjärnen tjärn    
  Per-Håksbäcken bäck    
  Per-Håksen, Lilla sjö    
  Per-Håksen, Stora sjö    
  Pärhåksen sjö /Se    
  Per-Jansbacken backe    
  Petter-Jöns tjärn tjärn    
  Petters mosse mosse    
  Pickarängen terräng    
  Pikmosskärret kärr    
  Pilanittsängen äng    
  Piltåsen höjd    
  Poppenmossen mosse    
  Poppen-mossen myr    
  Potten, se *Nättjärnarna tjärn    
  Pottermosse mosse    
  Pottermosse terräng    
  Prinsmossen mosse    
  Prästskogen skog    
  Prästön ö    
  Pungen terräng    
  Pålbofallet terräng    
  ?Rajskihöjden höjd    
  Rajskifallet terräng    
  Rajskihöjden höjd    
  Ridanittsberget berg    
  Ridanittsbäcken bäck    
  Ridanittsmossen mosse    
  Ridanittsåsen ås    
  Riddarnitt terräng    
  Rifallshöjden höjd    
  Risforsberget berg    
  Risforsberget berg    
  Roparudden udde    
  Roparudden udde    
  Rosas holme holme    
  Rosas holme holme    
  Rotberget triangelpunkt    
  Rotbergsudden udde    
  Rotbergsviken vik    
  Rotbergsviken vik    
  Ryängen terräng    
  Rånhögden, se Rönnhöjden höjd    
  *Råsjön, se Nätsjön sjö    
  Råånhögden, se Rönnhöjden höjd    
  Rännstugeåsen ås    
  Rävkärret kärr    
  Rävkärret terräng    
  Rävnäsudden udde    
  Rävnäsudden udde    
  Rävtjärnen tjärn    
  Rävåsen höjd    
  Rödbäcken bäck    
  Rödbäcken bäck    
  Rödbäcksheden terräng    
  Rödbäcksheden skogsmark    
  Röjseln terräng    
  Rökiärr, se Rötjärnen, Stora tjärn    
  Rökiärs Höjden Saknas    
  Rönnhöjden höjd    
  Rönnhöjden höjd    
  Rönnhöjden höjd    
  Rönnhöjden höjd    
  Rönnhöjdsviken vik    
  Rönnhöjdsviken vik    
  Rötjärnen, Stora tjärn    
  Rötjärnen, Stora tjärn    
  Rötjärnen, Stora tjärn    
  Rötjärnen, Stora sjö    
  Rötjärnsbäcken bäck    
  Rötjärnsbäcken bäck    
  Rötjärnsbäcken bäck    
  Rötjärnsbäcken bäck    
  Rötängbränningen terräng    
  Rötängen terräng    
  Rötängen terräng    
  Rötängstjärnen tjärn    
  Rövarkulan terräng    
  Safkärn, se Högsjötjärnen tjärn    
  Saftiern, se Sandsjötjärnen tjärn    
  Sallåsen höjd    
  Sallåsflyet sank mark    
  Sallåsmossen mosse    
  Saltbäcken bäck    
  Saltbäcken bäck    
  Samuelsåsen ås    
  Samuelsåsen ås    
  Sandsjöhöjden höjd    
  Sandsjöhöjden höjd    
  Sandsjökulle triangelpunkt    
  Sandsjömossen mosse    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön, Lilla sjö    
  Sandsjötjärnen tjärn    
  Sandsjötjärnen tjärn    
  Sandsjötjärnen tjärn    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Sandåskärrman kärr    
  Sandåsmanen terräng    
  Sankt Eriksgrufvan gruva    
  Sankt Olofsgrufvan Saknas    
  Sansiön, se Sandsjötjärnen tjärn    
  Sarvtjärnen tjärn    
  Saxeflyet tjärn    
  Saxeknut berg    
  Saxeknut berg och triangelpunkt    
  Saxeknut berg    
  Saxeknut triangelpunkt    
  Saxeknut triangelpunkt    
  Saxeknute berg    
  Saxeknute berg    
  Saxoknut höjd /Se    
  Saxen sjö    
  Saxen sjö    
  Saxen sjö /Se    
  Sax Tiern, se Laxtjärnen tjärn    
  *Schiäfberget berg    
  *Settebÿsiön sjö    
  Sidmossen mosse    
  Sifilmossen mosse    
  Sifilmossen mosse    
  Sigliken, se Silken sjö    
  Sigliken Siön, se Silken sjö    
  Sikberget gruva    
  Sikberget berg    
  Sikforsen fors    
  Sikfors fors    
  Sikforsviken vik    
  Sikforsviken vik    
  Sikforsån å    
  Sikgrufvorna Saknas    
  Siksjödammen damm    
  Siksjömossen mosse    
  Siksjön sjö    
  Siksjön sjö    
  Siksjön sjö    
  Siksjön Saknas    
  Siksjön sjö    
  Siön Siliken, se Silken sjö    
  Silikholm, se Holmen holme    
  Silikenkärn, se Tärnan, Stora tjärn    
  Siliken Tiern, se Stora Tärnan tjärn    
  Silkbäcken bäck    
  Silkbäcken bäck    
  ?Silken sjö    
  Silken sjö    
  Silken Saknas    
  Silken sjö    
  Silken sjö    
  Silken sjö    
  Silken sjö    
  Silken sjö    
  Silken sjö    
  Silken sjö /Se    
  Silken sjö /Se    
  Silken sjö /Se    
  Silkesdam Saknas    
  Silkesdam Saknas    
  *Silkholmen holme    
  Silksögat tjärn    
  Silksögat tjärn    
  Silvergruvan gruva    
  Silvergruvan, Västra o. Östra gruva    
  Silvergruvan, Östra o. Västra gruva    
  Silverknuten berg    
  Silfverknuten berg    
  Silverknuten triangelpunkt    
  Simbo terräng    
  Simbobäcken bäck    
  Simbomossen mosse    
  Sirkalambi tjärn /Se    
  Sirsjöarna, S:t. o. L. sjöar    
  Sirsjöbäcken, Lilla bäck    
  Sirsjön Saknas    
  Sirsjön, L., se Sirsjöarna sjö    
  Sirsjön, Lilla sjö    
  Sirsjön, Stora o. Lilla sjöar    
  Sirsjön, Lilla sjö    
  Sirsjön, St., se Sirsjöarna sjö    
  Sirsjön, Stora sjö    
  Sirsjön, Lilla o. Stora sjöar    
  Sirsjön, Stora sjö    
  Sirsjöviken vik    
  Sjöbacken backe    
  Sjöbacken skogsterräng    
  Skakelmossen mosse    
  Skarpen tjärn    
  Skarpmossen mosse    
  Skarptjärnen tjärn    
  Skenbäcken bäck    
  Skinnartorpsudden udde    
  Skiren, se Sirsjön, Lilla sjö    
  *Skiresjöarna (St. o. L.), se Sirsjöarna, St. o L. sjöar    
  Skirsjö gruva    
  Skirsiön, se Sirsjön, Lilla o. Stora sjö    
  Skirsjön Saknas    
  *Skiäms högden höjd    
  Skojardalen dal    
  Skojardalen dalgång    
  Skolbäcken bäck    
  Skomakarsjön sjö    
  Skomakarsjön sjö    
  Skomakarsjön sjö    
  Skomakarsjön sjö    
  Skomakarsundet sund    
  Skomakartjärnen tjärn    
  Skomakartjärnen tjärn    
  Skommarängen terräng    
  Skräddartäppan terräng    
  Skräddartäppan terräng    
  Skålbergtorpet skogsmark    
  Skålhagen terräng    
  Skålhöjden triangelpunkt    
  Skålviken vik (sjö)    
  Skäftkulldammen tjärn    
  Skäret skär    
  Skärsjön Saknas    
  Skäverängen terräng    
  Skäverängsåsen ås    
  Skäverängsåsen ås    
  Sköttmossen mosse    
  Sköttmossen mosse    
  Sköttviken vik    
  Sköttviksbäcken bäck    
  Sköttviksudden udde    
  Slaggholmarna holmar    
  Sloen terräng    
  Sloen skogsterräng    
  Slussgölen göl    
  Slussholmen udde    
  Slussälven älv    
  Slättmossen mosse    
  Slättmossflyet sank mark    
  Smalsjöbäcken bäck    
  Smalsjömossen mosse    
  Smalsjön sjö    
  Smalsjön sjö    
  Smalsjön sjö    
  Smalsjön sjö    
  Smalsjön sjö    
  Smaltjärnen tjärn    
  Smolsiön, se Smalsjön sjö    
  SmolSiön, se Smalsjön sjö    
  Småsjömarkskullen triangelpunkt    
  Smörhultet terräng    
  Snorgärsen tjärn    
  Sockertoppkullarna kullar    
  Sockeråsen höjd    
  Sockeråsen ås    
  Solbacken backe    
  Sossalampi tjärn    
  Spången mötesplats    
  Spången mötespunkt    
  Stampbäckbron bro    
  Stationsåsen höjd    
  *Stavsjön sjö    
  Stavvreten odlad mark o. terräng    
  Stelpegrufvan Saknas    
  Stenbäcken bäck    
  Stenbäcksbron bro    
  Stenkullen kulle    
  Stenkullen kulle    
  Stenkullmossen mosse    
  Stenkullmossen skogsterräng    
  Stensjöbäcken bäck    
  Stensjöbäcken bäck    
  Stensjöbäcksmossen mosse    
  Stensjöhöjden höjd    
  Stensjöhöjden höjd    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjötjärnen tjärn    
  Stenudden udde    
  Stenudden udde    
  *Stjärnberget berg    
  St. Per Håkestjärnen tjärn    
  Stollberget berg    
  St. Sangen, se Stor-Sången Saknas    
  Stora Spjuten sjö    
  Stocksundet sund    
  Stollberget berg    
  Stolpberget berg    
  Stolpbergsgruvorna gruvor    
  Stolpängen terräng    
  Stoppmossen mosse    
  Storgrufvan Saknas    
  Stormossbäcken bäck    
  Stormossbäcken bäck    
  Stormossen myr    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossåsen höjd    
  Storsand strand    
  Storsandsbäcken bäck    
  Stor-Sången sjö    
  Stor-Sången sjö    
  Stor-Sången sjö    
  Stor-Sången sjö    
  Stor-sången sjö    
  Stor-Sången sjö    
  Stor-Sången sjö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Stretarbacken backe    
  Stretarbäcken bäck    
  Stretarkärret kärr    
  Stretarkärret terräng    
  Stretarviken vik    
  Strävmossen mosse    
  Stubbängen strandparti    
  Ställbergsmossen mosse    
  Ställbergstjärnarna tjärnar    
  Ställbergsåsen ås    
  Suart Hafs Siön, se Svarthavet sjö    
  Sundet sund    
  Sundet sund    
  Sundet sund    
  Sundsudden udde    
  Sundsudden udde    
  Sundsudden udde    
  Sundsudden udde    
  Sundtjärnen tjärn    
  Sundtjärnsberget berg    
  Sundtjärnsbäcken bäck    
  Svalltjärnen, Västra tjärn    
  Svalltjärnen, Västa tjärn    
  Svalltjärnen, Östra tjärn    
  Svalltjärnen, Östra tjärn    
  Svalltjärnsmossen mosse    
  Svalltjärnsmossen mosse    
  Svansion, se Svensken, Södra sjö    
  N: Swansiön, se Norra Svensken sjö    
  Norr Svansiön, se Svensken, Norra sjö    
  Svansjön gränssjö    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  *Svansjövisen gränsmärke    
  Swansk Siön, se Södra Svensken sjö    
  *Svantjärn, se Svansjön gränssjö    
  Svantjärnshöjden höjd    
  *Svantjärns vise gränsmärke    
  *Svantjärnsvisen, se Svansjövisen gränsmärke    
  Svanvikhöjden höjd    
  Svarta hålet terräng    
  Svartbäcken bäck    
  Svarthavet sjö    
  Svarthavet sjö    
  Svarthavet Saknas    
  Svarthavet sjö    
  Svarthavet terräng    
  Svarthavet göl /Se    
  Svarthavsbäcken bäck    
  Svarthavshöjden, Västra höjd    
  Svarthavshöjden, Östra höjd    
  Svarttjärnen mosse    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svantjärnshöjden höjd    
  Svartälven älv    
  Svartälven älv    
  Svartälven älv    
  Svartälven älv    
  Svartälven älv    
  Svenskbäcken bäck    
  Svensken, Norra sjö    
  Svensken, Norra sjö    
  Svensken, Norra Saknas    
  Svensken, Södra o. Norra sjöar    
  Svensken, Norra sjö    
  Svensken, Södra sjö    
  Svensken, Södra sjö    
  Svensken, Södra Saknas    
  Svensken, Södra sjö    
  Svensken sjö /Se    
  Svensken N:a o. S:a sjöar /Se    
  *Swlfwewrack gränsmärke    
  Svinhöjden höjd    
  Svinhöjden höjd    
  Svinhöjden triangelpunkt    
  Såghyttan Saknas    
  Sången sjö    
  Lilla Sången, se Lill-Sången sjö    
  Sången, L., se Lill-Sången sjö    
  Stora Sången, se Stor-Sången sjö    
  Store Sången, se Stor-Sången sjö    
  Sången, se Stor-Sången sjö    
  Sången, Lilla och Stora sjöar /Se    
  Sången St:a o. L:a sjöar /Se    
  Sången, St. o. L. sjöar /Se    
  Sångsbäcken bäck    
  Sångstäppan odlad mark    
  Sångsviken vik    
  Sångsviken vik    
  Såsalambi tjärn /Se    
  Säfsiö, se Sävsjön, Övre sjö    
  *Sännesjön, se Sandsjön sjö    
  Särkalmpi tjärn    
  Särkalampi tjärn    
  Särkalampibäcken bäck    
  Särkalampibäcken bäck    
  Särkbäcken bäck    
  Särkbäcken bäck    
  Särkbäcksviken vik    
  Särkbäcksviken vik    
  Särktjärnen tjärn    
  Särktjärnen tjärn    
  Sävenforsagen vik    
  Sörvenforsagen sjö (vik i Norr-Älgen)    
  Sävenforsdammen damm    
  Säfsjöarna Saknas    
  Säfsjöberget Saknas    
  Sävsjögårdsåsen höjd    
  Sävsjöhöjden triangelpunkt    
  Sävsjömossen mosse    
  Sävsjön sjö    
  Sävsjön sjö    
  Säfsjön sjö    
  Sävsjön, Nedre o. Övre sjöar    
  Sävsjön, Nedre sjö    
  Sävsjön, Nedre sjö    
  ?Sävsjön, Nedre o. Övre sjöar    
  Sävsjön, Övre sjö    
  Sävsjön, Övre sjö    
  Sävsjön, Övre sjö    
  Sävsjön, Övre sjö    
  Sävsjön, Övre o. Nedre sjöar /Se    
  Sävsjön, Nedre o. Övre sjöar /Se    
  Sävsjötorpsmossen mosse    
  Sävtjärn tjärn    
  Sävtjärnen tjärn    
  Sävälven älv    
  Sävälven älv    
  Säfelfven älv    
  Säfelfven älv    
  Sävälen älv    
  Sävälven älv    
  Sävälven älv    
  Sävälven älv    
  Söder Älgen, se Sör-Älgen sjö    
  Saknas Saknas    
  Söllberget Saknas    
  Sörgårdsviken vik    
  Sörgårdsviken vik    
  Sör Helgen, se Sör-Älgen sjö    
  Sör-Älgen sjö    
  Sör-Älgen sjö    
  Sör-Älgen sjö    
  Sör-Älgen sjö    
  Sörelgen sjö    
  Sör-Älgen sjö    
  Sör-Älgen sjö    
  Sör-Älgen sjö    
  Tackenittängen terräng, f.d. äng?    
  Tackermosshöjden höjd    
  Tallbergstjärnen tjärn    
  Tallbergstjärnsbäcken bäck    
  Talltjärnen, Mellersta tjärn    
  Talltjärnen, Norra tjärn    
  Talltjärnen, Södra tjärn    
  Talltjärnsbäcken bäck    
  Talltjärnsflyet tjärn    
  Talltjärnsmossen mosse    
  Tallön ö    
  Tallön ö    
  Taplaudden udde    
  Tappen, Nedre terräng    
  Tappen, Övre terräng    
  Tartartjärnet sjö /Se    
  Tattarfallet terräng    
  Tattarfallet mosse    
  Tattartjärnen tjärn    
  Tattartjärnen tjärn    
  Tattartjärnen, Lilla tjärn    
  Tiex Tiern, se Käxtjärnen tjärn    
  Timmermossen mosse    
  Timmermossen terräng    
  Titta Grå göl o. sankmark    
  Tjurflyet tjärn    
  Tjuvmossen mosse    
  Tjuvtjärnen tjärn    
  Tjärflyet göl    
  Tjärnarna vikar    
  Tjärnarna vikar    
  *Tomassjöarna, (St. o. L.), se Tomsjöarna, St o L sjöar    
  Tommossbäcken bäck    
  Tommossbäcken bäck    
  Tommossen mosse    
  *Tompstadhöjd gränsmärke    
  Tomsiöhögden, se Blebergshöjden höjd    
  Tomsjöarna, St o. L sjöar    
  Tomsjödammen, Stora damm    
  *Tomsjöhöjden höjd    
  Tomsjömossen mosse    
  Tomsjön, L. se Tomsjöarna, St. o L. sjö    
  Tomsjön, Lilla sjö    
  Tomsjön, L. o. St. sjöar    
  Tomsjön, Lilla sjö    
  Tomsjön, Lilla sjö    
  Tomsjön, Lilla sjö    
  Tomsjön, Lilla sjö    
  Tomsjön, St. se Tomsjöarna, St. o L. sjö    
  Tomsjön, Stora sjö    
  Tomsjön, Stora sjö    
  Tomsjön, Stora sjö    
  Tomsjön, Stora sjö    
  Tomsjön, Stora sjö    
  Tomsjön, Stora sjö    
  Tomsiö Elfwen, se Sävälven älv    
  Tomsjöelfven älv    
  Tomsjöälven bäck    
  Tomsjöälven älv    
  *Tomsta hög gränsmärke    
  *Tomstahöjd gränsmärke    
  Torrakeberget berg    
  Torraksberget berg    
  Torraktjärnen tjärn    
  Torrakviken vik    
  Torrakviken vik    
  Torrakviken vik    
  Torvmossen mosse    
  Torvmossen myr    
  Trehörningen sjö    
  Trillkotthöjden höjd    
  Trindkullen kulle    
  Trindkullen skogshöjd    
  Trindtjärnen tjärn    
  Trindängen terräng    
  Trindängsholmarna holmar    
  Trindängsviken vik    
  Trindön ö    
  Trumptorpet terräng    
  Trunhemstjärnarna tjärnar    
  Trätarängen terräng, f.d. äng?    
  Trätängen terräng, f.d. äng?    
  Tröshöjden höjd    
  Tusenkullen kulle    
  Tvillingtjärnarna tjärnar    
  Tyskhöjden höjd    
  Tyskmossen mosse    
  Tärnabäcken bäck    
  Tärnan, Lilla tjärn    
  Tärnan, Stora tjärn    
  Tärnan, Stora tjärn    
  Tärnan, Stora sjö    
  Tärnatjärnberget triangelpunkt    
  Tärnatjärnberget berg    
  Uddfallsåsen ås    
  Ugglekullen höjd    
  Ulriksgrufvan Saknas    
  *Ulve vrak sjö?    
  Uttertjärnen tjärn    
  Uvberget, Lilla berg    
  Uvbergsagen utvidgning    
  Uvbergsagen del av Svartälven    
  Uvåsen höjd    
  Vargtäppan skogsmark    
  Vargtäppan skogsmark    
  Vartjärnen sjö    
  Vartjärnen tjärn    
  Vartjärnsbäcken bäck    
  Vartjärnsbäcken bäck    
  Vartjärnsögat tjärn    
  Vartjärnsögat tjärn    
  Wastsiön, se Västersjön sjö    
  Vattra tjärn    
  Velamsbäcken bäck    
  Velamshöjden höjd    
  Velamsmossen mosse    
  Velamstjärnen tjärn    
  Velamstjärnen, Lilla tjärn    
  Vilarudden udde    
  Vilarön ö    
  *Vilbacks äng äng    
  *Vilbäckens äng äng    
  Villeråsbäcken bäck    
  Villeråsen höjd    
  Vinerhöjden höjd    
  Vinterhöjden höjd    
  Vinterhöjden höjd    
  Vinterhöjden triangelpunkt    
  Vinterhöjdsröset gränsmärke    
  Vintersjön utvidgning    
  Vintersjön sjö    
  Vintersjön sjö    
  Vintersjön sjö    
  Vintersjön utvidgning    
  Vintersjön sjö    
  Vithavet sjö    
  Vithavet sjö    
  Vithavet sjö    
  Vithavet Saknas    
  Vithavet sjö    
  Vithavet göl /Se    
  Vithavsbäcken bäck    
  Vithavsmossen mosse    
  Vitmossen mosse    
  Vitmossåsen ås    
  Vraktjärnarna tjärnar    
  Vraktjärnarna tjärnar    
  Vålaåsen ås    
  Vällingmossen mosse    
  Västersjöbäcken bäck    
  Västersjön sjö    
  Västersjön sjö    
  Västersjön sjö    
  Västersjön sjö    
  Västeråsen ås    
  Västeråsflyna gölar    
  Västeråsmossen mosse    
  Västeråsmossen mosse    
  Västeråsmossen mosse    
  Västgötmossen mosse    
  Wäst Siön, se Västersjön sjö    
  Yxmossen mosse    
  Yxtjärnen tjärn    
  Åkeråsen holme    
  Älgen (Norrälgen) sjö /Se    
  Älgmossen mosse    
  Älgtjärnen tjärn    
  Älgtjärnen tjärn    
  Älgtjärnen tjärn    
  Älgtjärnen tjärn    
  Älgtjärnen tjärn    
  Älgtjärnen tjärn    
  Älgtjärnen tjärn    
  Älgtjärnsbäcken bäck    
  Älgtjärnshöjden höjd    
  Älgtjärnshöjden höjd    
  Älgtjärnskullen kulle    
  *Älvbergsröret gränsmärke    
  *Älvbergsröret gränsmärke    
  Älvhöjdsröset gränsröse    
  Älvkroken krök    
  *Älvtjärnarna utvidgning    
  Älvudden udde    
  Ängbergsåsen höjd    
  Ängshöjden höjd    
  Ängshöjden triangelpunkt    
  Stora Öhn, se Storön ö    
  Örjansklinten höjd    
  Örliden, se Örlingen sjö    
  Örlingen sjö    
  Örlingen sjö    
  Örling Siön Saknas    
  Örlingen sjö    
  Örlingen sjö    
  Örlingen sjö    
  Örlingen sjö    
  Örlingen sjö    
  Örlingen sjö    
  Örlingen sjö    
  Örlingen sjö /Se    
  Örlingen sjö /Se    
  Örlingsdammen damm    
  Örlingsdammen damm    
  Örlingsviken vik    
  Örlingsviken vik    
  Östersjöfallbron bro    
  Östersjön sjö    
  Östersjön sjö    
  Östersjön sjö    
  Östersjön sjö    
  Östersjön sjö    
  Östinåsen höjd    

  ^  

Örebro läns socknar m.m.