ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hjulsjö socken : Nora och Hjulsjö härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 152 Naturnamn : 716 Bebyggelsenamn : 676 Naturnamn : 878
Hjulsjö sn Agön ö Förkortning förteckning Agen, se Ånsjöagen Saknas
Hjulsjö bergslag o. sn Allmosälven älv Förkortning förteckning Agen, Ånsjöagen Saknas
Hjulsjö sn Ampja terräng Upplysningar förteckning Agen sjö
Hjulsjö sn Ampjamossen mosse Upplysningar förteckning Agön ö
Hjulsjö sn Andersgruvorna gruvor Upplysningar förteckning Allmänningen, se Hjulsjö södra allmänning Saknas
Hjulsjö sn Andön ö Upplysningar förteckning Ampiamossen mosse
Hjulsjö sn Annastorpsgruvan gruva Upplysningar förteckning Ampiafallet svedjefall
Hjulsjö sn o. by Asmossen mosse Upplysningar förteckning Ankarklippan undervattensklippa
Hjulsjö sn Asphögden, se Hasselkullen höjd Nummerförteckning förteckning Annagruven gruva
Hjulsjö sn /Se *Asphöjden höjd Nummerförteckning förteckning Annastorpgruvan gruva
Hjulsjö sn /Se Aspmyren myr Nummerförteckning förteckning Andersgruvan gruva
Hjulsjö sn /Se Asptjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Aspbäcken, se Asptjärnsbäcken Saknas
Hjulsjö sn /Se Asptjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Aspmyrbäcken bäck
Amerikatorpet (odlad mark), f.d. torp Backafallshagen terräng Nummerförteckning förteckning Aspmyren myr
Basttorpet (terräng), f.d. torp Barntjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Aspmyren myr
Bengtsbo terräng, f.d. torp? Bastfallet, Norra terräng Nummerförteckning förteckning Asptjärn tjärn
Berget hus, f.d. torp Bastfallet, Södra terräng Nummerförteckning förteckning Asptjärn tjärn
Björksand beb. /Se Bastfallsgruvan gruva Nummerförteckning förteckning Asptjärnsbäcken bäck
Björksjöhyttan Saknas Bastfallshöjden, Norra triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Avskiljarbacken backsluttning
Björksjön by Bastfallshöjden, Norra triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Backagruvan gruva
Björksjön by Bastfallshöjden, Södra höjd Nummerförteckning förteckning Backgruvan gruva
Björksjön by Bastfallsmossen mosse Nummerförteckning förteckning Bankgruvan gruva
Björksjön by Bergafallshöjden höjd Nummerförteckning förteckning Barntjärn tjärn
Björksjön Saknas Bergtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Barntjärn tjärn
Björksjön by Biskopskärret kärr Nummerförteckning förteckning Barntjärnsmossen mosse
Björksjön by BiörSiön, se Bjursjön sjö Nummerförteckning förteckning Bastfallsgruvorna gruvor
Björneboda gd? Bjursjöbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Bastfallshöjden höjd
Blindbo (terräng), f.d. torp Bjursjöbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Bastfallshöjden höjd
Blindbo (terräng), f.d. torp Bjursjön sjö Nummerförteckning förteckning Bastfallsmossarna mossar
Borgen (odlad mark), f.d. bebyggelse Bjursjön sjö Nummerförteckning förteckning Bastudden udde
Born by /Se Bjursjön sjö /Se Nummerförteckning förteckning Baståstorpbäcken bäck
Bredsjö Saknas Bjursjöängarna terräng Nummerförteckning förteckning Bergafallshöjden höjd
Bredsjö bruk Bjurtjärnen, se Hällsjökärret tjärn Nummerförteckning förteckning Bergtjärn tjärn
Bredsjö bruk Bjurtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Bergtjärn tjärn
Bredsjö bruk Bjässhöjden höjd Nummerförteckning förteckning Bergtjärnsbäcken bäck
Bredsjö bruk Bjässhöjden höjd Nummerförteckning förteckning Bergtjärnsmossen mosse
Bredsjö bruk Björken sjö Nummerförteckning förteckning Biskopskärret kärr
Bredsjö bruk Björklund terräng Hjulsjö sn förklaringar Bjursjöhöjden höjd
Bredsjö bruk Björksjön sjö Hjulsjö sn Bjursjön sjö
Bredsjö bruk Saknas Björksjön sjö Hjulsjö socken sn Bjursjön sjö
Brofallet (terräng), f.d. torp Björnaberget berg Hjulsjö socken sn Bjurtjärn tjärn
Busktorpet (terräng), f.d. torp Björnaboda, Stora terräng Hjulsjö socken sn Bjurtjärn tjärn
Finnboda gd /Se Björnabodamossen mosse Hjulsjö socken Bjurtjärnsmossen mosse
Fjällbo (terräng), f.d. torp Björnidsdal terräng Hjulsjö socken Björkaberg m.fl., se Björkagruvan Saknas
Gallerviken (terräng), f.d. torp Blindboälven älv Hjulsjö socken sn Björkagruvan gruva
*Grengis bodhd gd /Se Bommenhav tjärn Hjulsjö socken sn Björklundsbäcken bäck
Gruvbacken (terräng), f.d. torp Bomenhav sjö /Se Hjulsjö socken sn Björksjön sjö
Grängen jvstn /Se Bomenhav vattensamling Hjulsjö socken sn Björnebodamossen mosse
Grängshyttan by Bommenhav tjärn /Se Hjulsjö socken sn Björksjöbäcken bäck
Grängshyttan by Bommenhavbäcken bäck Nora bergslag bergslag Björksjöhöjden höjd
Grängshyttan by Bondfallet terräng hjulsjökuntar inbyggarbeteckning Björksjön sjö
Grängshyttan by Bornsviken vik Hjulsjökuntar inbyggarbeteckning Björkåsen ås
Grängshyttan by Bornsälven älv Hjulsjö kuntar inbyggarbeteckning Björkåsmossen mosse
Grängshyttan by? Bredmyren myr kuntar inbyggarbeteckning Bjursjöbäcken bäck
Grängshyttan by Bredsjön, Lilla sjö kuntar inbyggarbeteckning Björksjövägen väg
Grängshyttan by *L. Bredsjön, se Ned. Bredsjön sjö kuntar inbyggarbeteckning Björnbacken plats
Grängshyttan by Ned. Bredsjön sjö kuntar inbyggarbeteckning Björsjöhöjden, se Bjursjöhöjden Saknas
Grängshyttan by /Se Bredsjön, Stora sjö kuntar inbyggarbeteckning Blindboälven älv
Grängshyttan by /Se Bredsjön, Stora sjö kuntar inbyggarbeteckning Bläxbacken backsluttning
Grängshyttan by /Se Bredsjön, Stora sjö kuntar inbyggarbeteckning Bläxbacken backsluttning
Grängshyttebo gd *St. Bredsjön, se Öv. Bredsjön sjö Adolfsberg lht Bommens hav lokalitet (tjärn?)
Grängshyttebo gd /Se Öv. Bredsjön sjö Agängstorp lht Bommenhav tjärn
Grängstorp gd Bredsjön sjö Agängstorp lht Bommenhav tjärn
Grängstorp gd Brobergsmossen mosse Agön lht Bommenhavbäcken bäck
Grängstorp gd *Brotjärnen tjärn, eg. vik Allmänningbo lht Bondfallsbäcken bäck
Grängstorp gd /Se Brunkeberg höjd Allmänniningstorpet, se Allmänningbo Saknas Bondgruvan gruva
Grönhult by? Bryntjärnen tjärn Annastorp lht Borgafallshöjden, se Bergafallshöjden Saknas
Grönhult by Bryntjärnen tjärn Asplund lht Boss-Karls botten kolbotten
Grönhult by Bråtaberget berg Asplund lht Bottensteksfallet svedjefall
Grönhult by Bråtaberget berg Backagården lht Bredmyren myr
Grönhult by Bråtkärn sjö Backagården lht Bredsjögruvan gruva
Grönhult gd /Se Brända mossen mosse Bastfallet bebyggelse Bredsjöholmen holme
[Ghwolzsidha) Saknas Brännberget berg Bastfallet torp Bredsjön, Lilla sjö
Gunnarsberg gruva Bränningen terräng Bastfallet gd Bredsjön, Lilla sjö
Gunnarshult by /Se Bränntorpsmossen mosse Bastfallet, Lilla namn för Bastfallshöjden Bredsjön, Nedre, se Bredsjön, Lilla Saknas
Görlingstorpet (terräng), f.d. torp Bullermossen mosse Bastfallet, Norra, se 1 Bastfallet Saknas Bredsjön, Nedre, se Bredsjön, Lilla Saknas
Hans-Pers torp (odlad mark), f.d. torp Busflyet göl Bastfallet, Södra, se Bastfallshöjden Saknas Bredsjön, Stora sjö
Hafsjön by Bysjön Saknas Bastfallet, Norra m.fl , se Bastfallet Saknas Bredsjön, Stora sjö
Hafsjön by? Bysjön sjö Bastfallshöjden bebyggelse Bredsjön, Övre, se Bredsjön, Stora Saknas
Hafsjön by Bysjön sjö Bastfallshöjden gd Bredsjön, Övre, se Bredsjön, Stora Saknas
Havsjön gd /Se Bäckakilsmarken terräng Bastmossen lht Bredsjöåsen ås
Hafsjötorp Saknas Bäckakilsmarken terräng Basttorpet lht Bredsjöälven namn på Grönälven
Hafsjötorp Saknas Bäcktorpstjärnen tjärn Basttorpet lht Broberget höjd
Havsjötorp torp /Se Björkbacken triangelpunkt Bastudden lht Brobergshage hage
Hemmanet lht /Se Björksjön sjö Baståstorp lht Brobergshagegruvorna gruvor
Hjulsjö by Bärbackshöjden höjd Baståstorp avs Brofallet svedjefall
Hjulsjö by Daglösen terräng Bergafallshöjden jtp Brunnmossen mosse
Hjulsjö by Daglösen sjö Bergafallshöjden lht Brunstjärn tjärn
Hjulsjö kyrkby o. sn Daglösen sjö /Se Bergatorp, se 1 Ånsjötorp bebyggelse Bryntjärn tjärn
Hjulsjö by o. sn Daglösen tjärn /Se Berget lht Bryntjärn tjärn
Hjulsjö sn o. by Daglösen sjö /Se Berget avs Bryntjärnsbäcken bäck
Hjulsjö by o sn Daglösen sjö /Se Bergmästarebacken torp Brynängen äng
Hjulsjö masugn Daglösen sjö /Se Bergmästarbacken, Norra lht Bråtsjön, se Vasselsjön, Stora Saknas
Hjulsjö sn o. krkby Dalfallet terräng Bergmästarbacken, Östra lht Bråttjärn tjärn
Hjulsjö by /Se Dammkullfallet ägomark Bergslagsbanan Saknas Bråttjärn, se Vasselsjön, Stora Saknas
Hjulsjögrufvan Saknas Dammossen mosse Bergtjärn bs Bråttjärn, se Vasselsjön, Stora Saknas
Hjulsjöhyttan Saknas Dammsjöhöjden, Norra höjd Bjursjöhöjden bebyggelse Brännholmarna holmar
Hästnäs by /Se Dammsjöhöjden, Södra höjd Bjursjöhöjden gd Brännholmarna holmar
Hökbo (terräng), f.d. torp Dammsjön sjö Björkbacka lht Brännholmarna holmar
Jan-Eriks hus o. terräng Dammsjön, se *Gröndal-Dammsjön tjärn (sjö) Björkhagen lht Brännholmen, Östra holme
?Jönshyttan by Dansarbacksmossen mosse Björkhagen avs Bustorpskällan källa
?Jönshyttan by Djupatjärnen tjärn Björklund bebyggelse Bysjöhöjderna höjder
?Jönshyttan by Drågskärpningen Saknas Björklund gd Bysjön sjö
Jönshyttan by Dunderbo terräng Björklunda avs Bysjön sjö
Jönshyttan by Dunderbo ägomark Björkmon lht Bålfallet svedjefall
Kindlamossen torp Dyviken vik Björkmon lht Bålfallsgruvan, Gamla gruva
Korsbottensviken torp Ekorrbergsgruvan gruva Björksjöhyttan lht och hyttruin Bålsälven älv
Kristianstorp torp Erik-Jansberget berg Björksjön bebyggelse Bäckafallet svedjefall
Krontorpet (terräng), f.d. torp Ettermyrsmossen mosse Björksjön gd, by Daglösen sjö
Kyndelmässan (terräng), f.d. torp Ettermyrsåsen ås Björksjön Hpl järnvägshållplats Dalfallet svedjefall
Kämpetorp by Fallabergsgruvan gruva Björksjö såg anläggning Dalgruvan gruva
Kämpetorp, Norra terräng o. hus, f.d. torp Finnfallshöjden höjd Björksjö ägor torp Dammgruvan gruva
Kämpgruvetorp terräng o. hus, f.d. torp Fisklösen tjärn Björksjö ägor, torp Dammgruvorna gruvor
Kärrgrufvan gruva Fjällhöjden höjd Björkåsen lht Dammkullen höjd
Kärrgrufvan gruva Fjäten terräng Björnaberget lht Dammsjön, se Virveltjärn Saknas
Lejta-Pers torp (terräng), f.d. torp Flackanäset terräng, f.d. torp Björnaboda, Lilla lhter Dammsjön sjö
Lindatorpet (odlad mark), f.d. torp Flacken sjö Björnboden, Lilla, se Björnaboda, Lilla Saknas Dammtjärn tjärn
Långgåsbacken torp Flacken utvidgning i Flackälven Björnboden, Stora, se Björneboda Saknas Darwinberget berg och gruva
Lövfallet (terräng), f.d. torp Flacken sjö Björneboda bebyggelse Darwingruvan gruva
Lövåsen hus o. terräng, f.d. torp? Flackmossen mosse Björnenboda gd Dråggruvan, Nya gruva
Marieberg gruva Flackälven älv Björneboda ägor torp Drögviken vik
Marielund terräng, f.d. torp Flymossåsen ås Björneboda ägor torp Duglösen sjö
Meshattetorp (terräng), f.d. torp Fränaberget berg Björnboda, Lilla avs Duglösen, se Daglösen Saknas
Meshattetorp tp /Se Fränamossen mosse Björnboda, Lilla m.fl., se 1 Björneboda Saknas Duglöshöjden höjd
Mossbo (terräng), f.d. torp Fulberg, Lilla berg Björnebodahyttan hytta Dunderbobäcken bäck
Mosserud hus o. terräng Fulberget berg Björshöjden m.fl., se Bjurshöjden m.fl Saknas Dymossen mosse
Mur-Jons torp (odlad mark), f.d. bs Fulbergsmossen mosse Blackagärde lht Dymossgruvan gruva
Myrtorpet (terräng), f.d. torp Föreningsdalen dal Blackagärdet avs Ekebergsmossen mosse
Mårtensbo prstgd Gaagatjärnen Saknas Blindo lht Ekebergsälven älv
Mårtensbo prästgård Gallerviken vik Blindo lht Ekebergsälven älv
Mårtensbo prästgård Gamla gårdsgruvorna gruvor Bondfallet lht Fallabergen berg och gruva
Mörttorpet (terräng), f.d. torp Gamla sågen f.d. såg? Borgen lht Fallabergsgruvan gruva
Nissestorp (odlad mark), f.d. torp Gastmossen mosse Born lht Fallgruvan gruva
Picklaberg (terräng), f.d. torp Germossen mosse Born hmd Finnafallet fall
Roskoppsberg gruva Gilleråsen ås Bredmyran lht Finnbobäcken bäck
Rotkopsgrufvan Saknas Giusion, se Hjulsjön sjö Bredsjö bruk, brukssamhälle och järnvägsstation Finnboda-, se Finnbo- Saknas
Rotkopsgrufvan Saknas Gladhöjdsviken vik Bredsjöbruk lht Finnbogruvan gruva
Skarpåsen hus, f.d. torp? Gladtjärnen tjärn Bredsjö bruk anläggning Finnbomossen mosse
Skogalund (terräng), f.d. torp Gladtjärnen tjärn Bredsjö hammare anläggning Finnfallen svedjefall
Skraggmossen torp Gladtjärnen tjärn Bredsjö hytta anläggning Finnfallshöjden höjd
Slarvhöjdtorpet (terräng), f.d. torp Gladkärn Saknas Bredsjö kvarn anläggning Finnfallsstenen sägenomspunnen sten
Stamtorpet f.d. torp Gladtjärnen sjö Bredsjö station jvst Fisklösebäcken bäck
Svärjartorp (terräng), f.d. torp Gladtjärnen tjärn Bredsjön Stn jvst Fisklösen sjö
Tostorpet odlad mark, f.d. torp Glasiön, se Myrsjön sjö Bredsjö såg anläggning Fisklösen tjärn
Uttertorpet odlad mark, f.d. torp GlaSiön, se Myrsjön sjö Bredsjöåsen lht Fjåsaberget berg och gruva
Vargbackstorpet (terräng), f.d. torp Glasiön, se Gladtjärnen tjärn Bredvalla idrottsplats Fjåsabergsgruvan gruva
Vargmossen torp Gotlandsmossen mosse Bresjön torp Fjällhöjden höjd
Västantorp f.d. torp GranSiön, se Gränsjön sjö Bresjön torp, gd Flackbäcken bäck
Västerås (terräng), f.d. torp Grindgruvan gruva Broberget lht Flacken sjö
Ånnenästorp hus, f.d. torp ?Gropflyet tjärn Brofallet lht Flocken tjärn
Örnhult Saknas /Se ?Gropflyet tjärn Brotorp lht Flacken tjärn
Ösjöhöjden torp Gropflyet tjärn Brotorp lht Flacken mosse
  Gropängen, Lilla terräng Bruket, se Bredsjö bruk Saknas Flacken mosse
  Gropängen, Stora terräng Brunmossen lht Flackmossen mosse
  Gropängsåsen ås Bryntjärnsfall lht Flackmossen mosse
  Gränbäcken bäck Bränntorpet lht Flöbäcken bäck
  Gränbäcksviken vik Bustorp lht Folkets hus, se Lustigkulle Saknas
  Grängen, Stora o. Lilla sjöar Bustorp avs Fredsdalen, se Frensdalen Saknas
  Grängen sjö Bysjötorp lht Frensdalen dal
  Grängen, Lilla o. Stora sjö Bysjötorp avs Frensdalen dal
  Grängen, Stora o.Lilla sjöar Bysjötorpet, se Bysjötorp Saknas Frinsdalen, se Frensdalen Saknas
  Grängen, St. o. L. sjö Bäckafallet lht Fulberget berg
  Grängen sjö Bäckafallet avs Fulberget berg
  Grängen, Lilla o. Stora sjöar Bäckakil avs Föreningsdalen, se Frensdalen Saknas
  Grängen, Lilla o. Stora sjöar Bäckakilsmarken lht Första kyrkan plats
  Grängen, Lilla o. Stora sjöar Bäcken lht Gallerviken vik
  Grängen, Lilla sjö Bäcketorp torp Gamla Gårdsgruvan gruva
  Grängen, Stora sjö Bäcketorp, se Bäcktorp N. o. S. Saknas Gamla utmålet gruva
  Grängen, L:a o. St:a sjöar /Se Bäcketorp lht Gastkärret kärr
  Grängen, Stora o. Lilla sjöar /Se Bäcketorp, Norra avs Gastmossen mosse
  Grängen, Lilla och Stora sjöar /Se Bäcketorp, Södra avs Gastmossen mosse
  Grängens å Bäcktorp, Norra lht Gillertjärn tjärn
  Grängesagen sjö Bäcktorp, Södra lht Gilleråsen ås
  Grängesagen utvidgning av Rastälven /Se Bäcktorp avs Gjutafallet m.fl., se Jutafallet m.fl. Saknas
  Grängshyttebron näs Dalfallet lht Gladtjärn tjärn
  Grängeshytteboudden udde Dalfallstorpet, se Dalfallet Saknas Gladtjärn tjärn
  Gränsjön sjö Dammkullfallet avs Gladtjärnsåsen ås
  Gränsjön sjö Dammvik avs Glattjärn, se Gladtjärn Saknas
  Gränsjön sjö Draka egendom lht Granen Susanna gran
  Gränsjön sjö Dunderbo lhter Gropen, se Gropflyet Saknas
  Gränsjöälven älv Dunderbo avs Gropflyet kärr
  Grängssundet sund Emaus avs Gropflyet tjärn
  Grängssundet sund /Se Fallet lht Gruvdammen damm eller tjärn
  Gränsjöhöjden höjd Fattignäset lht Gruvhagen öppen plats
  Gränsjön sjö Finnafallet lht Gruvmossen mosse
  Gränsjöviken vik Finnafallet avs Gruvnäset näs
  Gränsjöälven vattendrag Finnboda bebyggelse Gränbäcken Saknas
  Gräsbergsmossen mosse Finnboda gd Gränbäcken bäck
  Grävlingåsarna terräng Finnfallshöjden lht Gränbäckskorset vägkorsning
  Grävlingåsarna höjder Finnfallshöjden lht Gränbäcksmossen mosse
  Gröndal gruva Fjällbo jtp Gränbäcksviken vik
  Gröndal gruva Fjällbo lht Grängen, Lilla sjö
  Gröndala terräng Flakanäset lht Grängen, Lilla sjö
  *Gröndal-Dammsjön tjärn (sjö) Fliggtorp, se Pliggtorp Saknas Grängen, Stora sjö
  Grönhultsbäcken bäck Floen bs Grängen, Stora sjö
  Grönhultsmossen mosse Fridhem lht Grängshytteboudden udde
  Grönhultsviken vik Fulfiskartorp lht Grängshyttegruvan gruva
  Grönälven vattendrag Fulfiskartorp lht Grängshytteälven älv
  Gulfallet terräng, f.d. torp? Furunäs lht Grängshyttviken vik
  Gunnarsbergsgruvorna gruvor Gallerviken lht Grängstorpsvägen väg
  Gunnarstjärnen tjärn Gallervikstorp, se Gallerviken Saknas Grängsundet sund
  Gunnarstjärnen tjärn Gamla gården lht Gränsjöhöjden höjd
  Gustavsberg terräng Gamla gårdens hytta hytta Gränsjön sjö
  Gårdvikaberget berg Gamla hyttan anläggning Gränsjön sjö
  Gåstjärnsbäcken bäck Gamla prästgården, se Mårtensbo Saknas Gränsjöskogen skog
  Gårdvikaberget berg Gammelgården m.fl., se Gamla gården m.fl. Saknas Gränsjöskogen skogsområde
  Gäddforsberget berg Gatan avs Gränsjöviken viken
  Gäddforsen fors Gilleråsen lht Gränsjöälven älv
  Gökholmen holme Gjutafallet, se Jutafallet Saknas Gränsjöälven älv
  Sod haf Siö, se Stora Havsjön sjö Gladtjärnsåsen lht Gränsjöälvsmossen mosse
  Hackhemskyrkan stenmur Glattjärnsåsen, se Gladtjärnsåsen Saknas Gränsmossen mosse
  Haggruvorna gruvor Glädjen krog Grästjärn tjärn
  Hanfallet (terräng), f.d. torp Gottskalkstorp bebyggelse Grästjärn tjärn
  Hasselbacken triangelpunkt Gottskalkstorp gd Gräv-Erks botten kolbotten
  Hasselkullen höjd Gottskalkstorp, Södra lht Gröndalsfältet gruvfält
  Hasselkullen höjd Granbäcken, se Gränbäcken Saknas Gröndalsgruvorna gruvor
  Havsjöberget berg Granlunda lht Gröndalsgruvorna gruvor
  Havjöbergsgruvan gruva Greningsbodha gård Grönhultsbäcken bäck
  Havsjöbäcken bäck Gruvbacken lht Grönhultshöjden höjd
  *Havsjön sjö Gruvstugan hus Grönhultstjärn tjärn
  *Havsjön sjö Gryttjärn lht Grönhultsögat, se Grönhultstjärn Saknas
  *Havsjön, se S. Havsjön sjö Gryttjärn avs Grönälven älv
  N. Havsjön sjö Gränbäcken lht Grönälven älv
  S. Havsjön sjö Gränbäcken avs Grönälvsbron bro
  S. o. N. Havsjön sjöar Gränbäckshyttan hyttanläggning Grönälvsdalen dal
  Havsjön, Stora sjö Grängens station jvst Gullborgarvik vik
  Havsjön, Stora sjö Grängen station jvst Gunnarstjärn tjärn
  Havsjön, Stora sjö Grängshyttan bebyggelse Gunnarstjärn tjärn
  Havsjön, Stora sjö Grängshyttan bebyggelse Gunnarsberget gruva
  St. Havsjön, se S. Havsjön sjö Grängshyttan bebyggelse Gustafsbergsgruvan gruva
  Heden terräng Grängshyttan by Gårdvikaberget, se Gärdvikaberget Saknas
  Hemmansbäcken bäck Grängshyttan hytta Gårdvikaberget berg
  Hemmansviken vik Grängshyttan, Nya hytta Gåstjärnsbäcken bäck
  Hemmossen mosse Grängshyttebo avs Gäddforsen fors
  *Hillekärr(?), se Hälltjärnen kärr (tjärn?) Grängshytteborn lhter Gäddforsen del av Rastälven
  Hjulsjön sjö Grängshytteborn avs Gäddforsudden udde
  Hjulsjön sjö Grängshyttegården avs Gäddtjärnsbäcken bäck
  Hjulsjön sjö Grängshytte kvarn kvarn Gärdvikaberget berg
  Hjulsjön sjö Grängshyttetorp torp Hackhemskyrkan stenmur
  Hjulsjön sjö Grängshyttetorp torp, lht Hackhemskyrkan stenmur
  Hjulsjön sjö /Se Grängsjösågen såg Haggruvan gruva
  Hjulsjön sjö /Se Grängstorp bebyggelse Haggruvorna gruvor
  *Hjulsjö rör gränsmärke Grängstorp gd Haggruvorna gruvor
  Holmakil ägomark Gränsjöhöjden, se Gränsjön Saknas Hammarsmedsgruvan gruva
  Holsjöbäcken bäck Gränsjöhöjden Saknas Hasselberget berg
  Holmsjön sjö Gränsjön bebyggelse Hasselberg höjd
  Holmsjön sjö Gränsjön gd Hasselkullen berg
  Holmtjärnen tjärn Gränsjön, se 1 Gränsjöhöjden Saknas Hasselkullen berg
  Holmtjärnsmossen mosse Gränsjöskogen bebyggelse Hasselkullen höjd
  Holmön ö Gränsjöskogen gd Hasselmyrhöjden, se Kässelmyrhöjden Saknas
  Hopafallstjärnen tjärn Grönafallet lht Havsjöbergsgruvan, Lilla gruva
  Hyttdammen damm Gröndal lht Havsjöbergsgruvan, Stora gruva
  Håkas kvarn terräng, f.d. kvarn? Grönfors lht Havsjöbäcken bäck
  Hålwedsgrufwan Saknas Grönfors avs Havsjöbäcken bäck
  Hällsjön, Lilla sjö Grönhult bebyggelse Havsjöfallet svedjefall
  L. Hällsjön sjö Grönhult gd Havshöjden höjd
  Hällsjön, Lilla sjö Grönhult lht Havsjön, Lilla sjö
  Hällsjön, Lilla höjd Grönhultshöjden, Norra lht Havsjö, Norra sjö
  Hällsjön, Lilla sjö Grönhultshöjden, Östra lht Havsjön, Norra sjö
  Hällsjön, Stora sjö Grönhultstorp torp Havsjön, Stora sjö
  St. Hällsjön sjö Grönhultstorp torp Havsjön, Södra sjö
  Hällsjön, Stora sjö Grönälven, se Grönälvstorp Saknas Havsjön, Södra sjö
  St. Hällsjön sjö Grönälvstorp lht Hedbäcken bäck
  Hällsjön, Stora sjö Gullbergsvik lht Hedgruvan gruva
  *S. Hällsjön, se St. Hällsjön sjö Gullbergsvik lht Hedmossen mosse
  Hälltjärnen tjärn Gullborgsrvik lht Herrgruvan gruva
  Hälltjärnen tjärn Gunnarshult bebyggelse Hjultjärns gruvor gruvor
  Hälltjärnen sjö Gunnarshult, Nedre m.fl., se Gunnarshult Saknas Hjulsjöbacken landsvägsbacke
  Hälltjärnen tjärn Gunnarshult gd Hjulsjöfallet vattenfall
  Hälltjärnen tjärn Gästis, Norra, se Nordre gården Saknas Hjulsjökorset vägkorsning
  Hälltorp ägomark Gästis, Södra, se Synnersta gården Saknas Hjulsjön sjö
  Hästfallet terräng Gästgiveriet fastigheter för gästgiveri Hjulsjön sjö
  Hästharet skär Hagaberg lht Hjulsjö norra allmänning allmänning
  Hästharet grund /Se Hagagruvan lht Hjulsjö södra allmänning allmänning
  Hästnäset ägomark Hagby lht Hjulsjö södra allmänning allmänning
  Hästnäsudden udde Hagbylund lht Hjälludden udde
  Hästnäsudden udde Hagen lht Holmsjömossen mosse
  Hästnäsviken vik Hagen, se Jogashagen Saknas Holmsjön sjö
  Hästnäsviken vik Haglund lht Holmsjön sjö
  Hästtjärnen vik Hagsjötorpet ödetorp Holmsjön, se Holmtjärn Saknas
  Högsjön, Stora sjö Halvsjön lht Holmtjärn tjärn
  Högsjön, Stora sjö Handeln, se Hjulsjö handel Saknas Holmtjärn, se Holmsjön Saknas
  Högsjön, Stora sjö Hanfallet lht Holmtjärn tjärn
  Högsjön, Stora sjö Harfallet, se Hanfallet Saknas Holmtjärnshöjderna höjder
  Högsjön, Stora sjö Hasselberg bebyggelse Hustjärn tjärn
  Högåsen ås Hasselberg gd Hyttbron bro
  Hökbomossen mosse Hasselberg, N. o. S., se Hasselberg Saknas Hyttbäcken bäck
  Stora Höksiön, se Stora Högsjön sjö Hasselkullen lht Hyttdammen damm
  Stora Höksiön, se Högsjön, Stora sjö Hasselkullen avs Hyttdammen damm
  Hölkiärn, se Hälltjärnen tjärn Havsjöberget lht Hytttjärnarna tjärnar
  Sto: Hörksiön, se Högsjön, Stora sjö Havsjöbergsgruvan lht Hälleforsvägen väg
  Igeltjärnen tjärn Havsjöbäcken lht Hällsjöbäcken bäck
  Igeltjärn tjärn Havsjöfallet lht Hällsjön, Lilla sjö
  Igeltjärnen tjärn Havsjön bebyggelse Hällsjön, Lilla sjö
  Jordgrufvan Saknas Havsjön gd Hällsjön, Stora sjö
  Jutafallshöjden höjd Havsjön, Lilla lht Hällsjön, Stora sjö
  Juta kyrka terräng? Havsjön, Stora, se Havsjön, Östra Saknas Hällsjönäset näs
  Jättfallshöjden höjd Havsjön, Stora, se Havsjön Saknas Hälltjärn tjärn
  Kaffenäset näs Havsjön, Östra Saknas Hälltjärnen sjö
  Kaggaberget berg Havsjön, Lilla m.fl., se Havsjön Saknas Hälltjärn tjärn
  ?Kaggabäcken bäck Havsjötorp Saknas Hälltjärnsbäcken bäck
  Kaggabäcken bäck Havsjötorp avs Hästnäset udde
  Kaggabäcksängen äng Heden lht Hästnäsudden del av hästnäset
  Kalklint berg Helganmässtorp, se Helgonmässtorp Saknas Hästnäsviken vik
  Kalklint Saknas Helgonmässtorp lht Hästnäsviken vik
  Kalklinten höjd Hemmanet lht Hästtjärn tjärn
  Kalklinten höjd Hemmanet lht Hästtjärn tjärn
  Kalljoxaberg berg Hjulsjö, se Hjulsjöby Saknas Häveltjärn tjärn
  Kalljoxadal dal Hjulsjöby bebyggelse Högabotten kolbotten
  Kalljoxaflyet tjärn Hjulsjöby by Högabottengruvan gruva
  Kalljoxamossen mosse Hjulsjö fattiggård lht Högsjöbäcken bäck
  Kallkällsmossen mosse Hjulsjö gästgivargård gård Högsjön, Stora sjö
  Kalven sjö Hjulsjö handel handelsbod Högsjön, Stora sjö
  Kalven tjärn Hjulsjö hytte,se Hjulsjö nya hytta Saknas Högsjön, Stora sjö
  Kalvtjärnen tjärn Hjulsjö kvarn anläggning Höjebottsgruvan, se Högabottengruvan Saknas
  Kalvtjärnsgruvan gruva Hjulsjö kyrka kyrka Hökbomossen mosse
  Kanaldammen tjärn Hjulsjö Norra allmänningstorp torp Igeltjärn tjärn
  Kanalen vattendrag Hjulsjö Norra allmänningstorp torp Igeltjärn tjärn
  Kanalen, Västra å Hjulsjö nya hytta anläggning Igeltjärn tjärn
  Kapplundstjärnarna tjärnar Hjulsjö station jvst Igeltjärn tjärn
  Katrinas torp terräng Hjulsjö station jvst Igeltjärn tjärn
  Kattåsberget berg Hjulsjö såg anläggning Igeltjärn, Norra tjärn
  Kavelbrokärret kärr Hjulsjö Södra allmänningstorp torp Igeltjärnsbäcken bäck
  Kejsarbäcken bäck Hjulsjö Södra allmänningstorp torp Igeltjärnsmossarna mossar
  Kejsargruvan gruva Hjulhuset anläggning Igeltjärnsmossarna mossar
  Kejsarflyet tjärn Hjuljärn, se 1 Ånsjötorp bebyggelse Igeltjärnsmossen mosse
  Kejsartjärnen tjärn Hjuljärns herrgård huvudbyggnad Jonsfallet svedjefall
  Killingsundet sund Holmakilen lht Jutafallet fall
  Killingön ö Holmakilen avs Jutefallshöjden höjd
  Kindlahöjden triangelpunkt Holmkilen, se Holmakilen Saknas Juta kyrka sten
  Kindlamossen mosse Holmsjöbråtar bebyggelse Jättestenen sten
  Kittelflyet tjärn Holmsjöbråtar gd Kaffenäset näs
  Kittelmyren myr Holmtjärnsåsen lht Kaffenäsmossen mosse
  Kittelmyren myr Hultatorp avs Kajoxamossen mosse
  Kjön sjö Hyttan hytta Kajoxamossen mosse
  Kjön sjö Hyttan, gamla eller norra hytta Kalklinten berg
  Kjön, se Kön sjö Hyttan, Södra, se Hjulsjö nya hytta Saknas Kalklinten berg
  Klinttjärnen tjärn Hällsjölund lht Kalljusaberg höjd
  Klartjärnen tjärn Hällsjölund, se Västmanstorp Saknas Kalljusadal dal
  Klinttorpet terräng Hälltorp lht Kalljusamossen, se Kajoxamossen Saknas
  Klockartjärnen tjärn Hälltorp avs Kalljusatjärn tjärn
  Klosspussen tjärn /Se Hästnäs, Lilla Saknas Kalven tjärn
  Klosstjärn tjärn /Se Hästnäs, Lilla gd Kalven tjärn
  Klosstjärnen tjärn Hästnäs, Stora Saknas Kalvbäcken bäck
  Klosstjärnsbäcken bäck Hästnäs, Stora gd Kalvmossen mosse
  Klosstjärnsbäcken bäck Hästnäsviken lht Kalvmossen mosse
  Kofotberget berg Hästnäsviken avs Kalvtjärn tjärn
  Kollingzgrufwan Saknas Höjden lht Kalvtjärn tjärn
  Kon Siön, se Kön sjö Hökbo lht Kapplandstjärn tjärn
  Konsoflyet sank mark Jogashagen avs Kapplandstjärn tjärn
  Koppartjärnen tjärn Jogastorp avs Karolinagruvorna gruvor
  Korsbottenviken vik? Johannisberg lht Kattberget berg och gruva
  Kotjärnen tjärn Jutafallet lhter Kattgruvan gruva
  Kotjärnsmossen mosse Jutafallet avs Kattungen gruvhål
  Kroktjärnsbäcken bäck Gjutafallstorp lht Kavudden udde
  Kulltjärnen tjärn Jutafallet, Lilla lht Kejsarberget berg och gruva
  Kulltjärnsbäcken bäck Jågastorp lhter Kejsarbäcken bäck
  Kvarnberget berg Jågastorp, se Jogastorp Saknas Kejsargruvorna gruvor
  Kvarnbäcken bäck Jägersro avs Kejsartjärn tjärn
  Kviddeberg gruva Jönshyttan Saknas Kejsartjärn tjärn
  Kviddberg gruva Jönshyttan anläggning Kattelmyren, se Kittelmyren Saknas
  Kviddbergsgruvorna gruvor Jönshyttan by Killingberget berg
  Kviddbäcken bäck Kaffenäset lht Killingbergsgruvorna gruvor
  Kvidden sjö Kaggaborn Saknas Killingsundet sund
  Kvidden sjö /Se Kaggabron lht Killingön ö
  Kviddtjärnen tjärn Kalklint, se Ånsjön och Karlklint Saknas Kindlahöjden höjd
  Kviddtjärnen tjärn Kampbacken lht Kindlahöjden höjd
  Kviddtjärnshöjden höjd Kapptorp, se Knapptorp Saknas Kindlamossen mosse
  Kvisseln sjö Karlklint, se Ånsjö och Karlklint Saknas Kittelflyet myr
  Kvisseln sjö Karlklint, se Ånsjö och Karlklint Saknas Kittelflyet tjärn
  Kvisseln sjö Karlklintstorp torp Kittelmyren myr
  Kvisseln sjö Karlklintstorp torp Kittelmyren myr
  Kvisseln sjö Karlklintstorp torp Kjön sjö
  Kvisseln sjö Karlslund lht Klartjärn tjärn
  Kvisseln sjö Kindla bebyggelse Klartjärn tjärn
  Kvisseln sjö /Se *Kindla lht Klartjärnsmossen mosse
  Kvisseln sjö /Se Kindlamossen lht Klinten, se Kalklinten Saknas
  Kämpgruvan gruva Klinten, se Klinttorpet Saknas Klintsjöbäcken bäck
  *Kämpahöjden höjd Klinttorpet lhter Klintsjön sjö
  Kämpmossen mosse Klockarjorden boställe Klintsjön, se Klinttjärn Saknas
  Kämptjärnen tjärn Knapptorp lht Klinttjärn, se Klintsjön Saknas
  Kämptjärnsbäcken bäck Knapptorp lht Klinttjärn tjärn
  Kärleksudden udde Kolhusen hus Klosspussen tjärn
  Kärrgruvorna gruvor Kolningsberget lht Klosspussen tjärn
  Kön sjö Kolningsberget lht Klosstjärn tjärn
  Kön sjö Konsthuset anläggning Klosstjärn tjärn
  Kön sjö /Se Korpralstorpet lht Klosstjärn tjärn
  Kön sjö /Se Korsbottenviken lht Kjön sjö
  Kön, se Kjön sjö Korsbottenviken lht Knapptorpsgruvan gruva
  Lafallsberget berg Kräftbo lht Kolerakyrkogården begravningsplats
  Lafallsbäcken bäck Kräftbo lht Kolningsberget berg
  Lafallsmossen mosse Kräftriket lht Kolningsberget berg
  Lankälven älv Kullen lht Kolningsbergsgruvan gruva
  *Laxbäcken bäck Kvarnen anläggning Konstdammen damm
  *Laxtjärnen tjärn Kvarntäppan lht »Konungberget», se Kolningberget Saknas
  Lergropviken vik Kviddbergstorp lht Kopparbergsvägen väg
  Liebssons ö ö Kviddbergstorp lht Koppargruvan gruva
  Lilltjärnen tjärn Kyndelsmässa lht Kopparröset röse
  Limbergsgruvan gruva Kyndelsmässa lht Koppartjärn tjärn
  Limbergskullen kulle Kyndelsmässtorp, se Kyndelsmässa Saknas Koppartjärn tjärn
  Linåkersmossen mosse Kyrkan, se Hjulsjö kyrka Saknas Kopptjärn tjärn
  Ljustjärnen tjärn Kyrkstallarna byggnader Korsbotten kolbotten
  Ljustjärnen tjärn Källbrobacken lht Korsbottenviken vik
  Ljustjärnsmossen mosse Källbrobacken lht Kotbacken backe
  Lomnäsudden udde Källbron lhter Kotjärn tjärn
  Lomtjärnen tjärn Källbron avs Kotjärn tjärn
  Lussefallet terräng Kämpetorp bebyggelse Kotjärnsbäcken bäck
  Långnäset näs Kämpetorp gd Kotjärnsmossen mosse
  Långnäsudden ägomark Kämpetorp, Norra m.fl., se Kämpetorp Saknas Kotjärnsmossen mosse
  *Långpelles mosse mosse Kämpgruvetorp lht Kotjärnsmossen mosse
  Långtjärnen tjärn Kämpmossen lht Kravtjärn tjärn
  Långtjärnen tjärn Kämpmossetorp lht Kräftviken vik
  Långtjärnen tjärn Kärrsbacken, se Tjärbacken Saknas Kuggabäcken bäck
  Långtjärnen tjärn Lafallet avs Kulltjärn tjärn
  Långtjärnsbäcken bäck Lerslätten lhter Kulltjärnen sjö
  Långtjärnsröven tjärn Lerslätter avs Kulltjärn tjärn
  Långudden udde Lerslättgården, se Lerslätten Saknas Kvarndammen damm
  *Långåsengruvan gruva Liebsons brygga brygga Kvarndammen damm
  Långnäspussen göl Lindahäll lht Kvarndammsgruvan gruva
  Långåsfallet terräng Lindatorp lhter Kviddberget höjd
  Långängen terräng Lindbergskullen lht Kviddbergsgruvorna gruvor
  Långängsudden fastmark i mosse Lindatorp lht Kviddbergsgruvan gruva
  Lövåsmossen mosse Lucifallet jtp Kviddbäcken bäck
  Marieberg terräng Lucifallet, se Lussefallet Saknas Kvidden tjärn
  Markusbron bro Lussefallet lht Kvidden tjärn
  Markus äng äng Lustigkulle lht Kviddtjärn, se Kvidden Saknas
  Marmudden udde Långnäsudden lht Kviddtjärn tjärn
  Mellantjärnen tjärn Långnäsudden lht Kviddtjärn tjärn
  Mellantjärnen tjärn Långtjärn lht Kvisselbacken backe
  [Meshatteholmen] holme Långtjärn avs Kvisselmossen mosse
  Meshatteholm Saknas Långtjärnshöjden lht Kvisseln sjö
  Meshatten sjö Långtjärnstorp, se Långtjärn Saknas Kvisseln sjö
  Meshatten sjö Långtjärnstorp lht Kvisslabacken sluttning
  Meshatten höjd Långåsbacken lht Kvisslastenen sägenomspunnen sten
  [Meshattesjön] Saknas Långåsen bebyggelse Kyrkbacken backsluttning
  Meshattesjön Saknas Långåsen lhter Kyrkbacken öppen plats
  Meshatten sjö Långåsen gd Kyrkfallet backsluttning
  Meshatten sjö /Se Långåsen, se Långåsfallet Saknas Kyrkfallsstigen stig
  Mickasicka berg Långåsfallet lht Kyrkmuren stenmur
  Mickelsfallet terräng, f.d. torp? Långåsfallet lht Kyrkogården anläggning
  Mossen mosse Långåstorpet lht Kyrkängen plats
  Mulemossen mosse Lövbergstorp lht Källbrobacken backsluttning
  Mullmorsviken vik Lövfallet lht Källbron kavelbro
  Mur-Jons källa källa Lövfallet lht Kämpetorpsgruvan gruva
  Murstensåsen ås Lövnäs avs Kämpgruvan gruva
  [Mydilla bergh] berg Lövåsen lht Kämpmossen mosse
  Myrmossen mosse Lövåsen avs Kämptjärn tjärn
  Myrsjö källa källa Lövåstorpet lht Kämptjärn tjärn
  Myrsjömossen mosse Malmbergsfallet lhter Kämptjärnsbäcken bäck
  Mydillaberg Saknas Malmbergsfallet avs Kärrbackarna ländsvägsbackar
  Myrsjön sjö Marielund lht Källgruvan gruva
  Myrsjön sjö Marielund lht Kärrgruvorna gruvor
  Myrsjön sjö Masugnen anläggning Kässelmylhöjden, se Kässelmyrhöjden Saknas
  Myrsjön sjö Meshatten, Norra lht Kässelmyren myr
  Myrsjön sjö Meshatten, Norra lht Kässelmyrhöjden höjd
  Mårdtäppan terräng Meshatten, Norra lht Kässelmyrhöjden höjd
  Mårtensboflyet tjärn Meshatten, Södra lht Ladtjärnsmossen, se Ladängsmossen Saknas
  Mögsjön Saknas Meshatten, Södra lht Lad-, Ladu-, se La- resp. La- Saknas
  Mögsjön sjö Meshattetorp lht Ladängsmossen mosse
  Mögsjön sjö Mesosttorp jtp Lafallsbacken vägbank
  Nittälven älv Mesosttorpet avs Lafallsmossen mosse
  Nittälven älv Mickelsmässa lht Lafallsmossen mosse
  Nittälven älv Mickelsmässa lht Lakudden udde
  Nordsjöbäcken bäck Mickelsmässtorpet, se Mickelsmässa Saknas Lakviken vik
  Nordsjöhöjden höjd Mossbo lht Lankälven älv
  Nordsjön sjö Mossen lht Lankälven älv
  Nordsjön sjö Mossen lht Lankälven udde
  Nordjsön sjö Mosserud lht Liebsons ö ö
  Nordsjön sjö Mur-Jons bs Liebsons ö ö
  Nordsjön, se N. Havsjön sjö Murstensåsen lht Liebsons ö ö
  Norehaf, se Nordsjön sjö Myrtorpet lht Lillholmen holme
  Noret sund Mårtensbo bebyggelse Lillspjuten, se Spjuten, Lilla Saknas
  Norra mossen mosse Mårtensbo gd Limberget berg
  *Norresjön, se N. Havsjön sjö Måserud, se Mosesrud Saknas Limberget berg
  Norrhaf siön, se Nordsjön sjö Mögsundet, se Sundet Saknas Limbergstjärn tjärn
  Norr Hafsiön, se Nordsjön sjö Mörtens, se Nämndemansgården Saknas Limbergstjärn tjärn
  Notbodholmen holme Mörttörpet lht Limgruvan gruva
  Nya rymningen Saknas Nerbyn, se Synnersta gården Saknas Linbanan anläggning för malmtransport
  Nyhammardammen damm Nils Nilsas i Långåsen lht Lindbergskullen höjd
  Nyhammarälven älv Nordre gården gård Livsens ö ö
  Nytta fluv:, se Nittälven älv Nordre gården gård Livsens ö ö
  *Nättjärnarna tjärnar Notholmen lht Ljustjärn tjärn
  Nättjärnsberget berg Nya hyttan lht Ljustjärnen sjö
  Nättjärnsberget berg Nybergshult lhter Ljustjärn tjärn
  Nättjärnsberget berg Nybergshult avs Ljustjärnsbäcken bäck
  Nätt-härsgrufwan Saknas Nybergstorp lht Lomtjärn tjärn
  Nävertjärnen tjärn Nybergstorp lht Lomtjärn tjärn
  Nöttälfuen, se Nittälven älv Nybygget lht Lomtjärnsmyren myr
  Oij Siön, se Ösjön sjö Nygård lht Lopottmossen mosse
  Ondabrokärret kärr Nyhammaren lhr Lussefallen svedjefall
  Ormtjärnen tjärn Nytorp lht Lustigkulle höjd
  Ormtjärnen tjärn Nämndemansgården lht Lustigkulle höjd och backe
  Ormtjärnsmossen mosse Ormtjärn lht Långmossen mosse
  Ormängen terräng Ormtjärnstorpet lht Långmossbäcken bäck
  ?Orrmossen mosse Ormtjärnsåsen lht Långnäsholmen holme
  Orrmossen mosse Ormtjärnsåsen lht Långnäset näs
  Paskalammsbäcken bäck Perolsas, se Per Olstorp Saknas Långnäspussen tjärn
  Paskalammshöjden höjd Per Olsfall avs Långnäsudden udde
  Paskalammsmossen mosse Per Olstorp lht Långnäsudden del av Långnäset
  Paskalammstjärnen tjärn Per Olstorp lht Långtjärn tjärn
  Picklaberg berg Persbo lht Långtjärn tjärn
  Picklabergsgruvan gruva Picklaberget lht Långtjärn tjärn
  Picklaängarna terräng Picklatorp, se Nybergstorp Saknas Långtjärn tjärn
  Piggmossen mosse Pilabo lh Långtjärn tjärn
  piutSiön, se Spjutsjön, Lilla och Stora sjöar Pilabo avs Långtjärn tjärn
  piutSiön, se Spjutsjön, Stora och Lilla sjöar Pliggtorp lht Långtjärn, se Bjurtjärn Saknas
  Potten tjärn Pliggtorp lht Långtjärnsbäcken bäck
  Prästön halvö Pliggängen, se Pliggtorp Saknas Långtjärnshöjden höjd
  Quiddkärn sjöar /Se Plåten avs Långtjärnsmossarna mossar
  Qvittern, se Kviddtjärnen tjärn Prästgården, se Fridhem Saknas Långtjärnsåsen ås
  Rammeldal terräng Rifallet avs Långtjärn, Västra tjärn
  Rantamossen mosse Rishöjdberget lht Långåsen ås
  Rastälven älv Rishöjdberget lht Långåsen ås
  Rastälven å /Se Rishöjden bebyggelse Långåsbacken landsvägsbacke
  Ringamyren myr Rishöjden gd Långåsbacken landsvägsbacke
  Rishöjden höjd Rishöjden lht Långåsgruvan gruva
  Rishöjden höjd Rishöjden, Lilla, se Rishöjdtorpet, Lilla Saknas Långåsgruvan gruva
  Rishöjden, Lilla höjd Rishöjdtorpet, Lilla lht Lövåsmossen mosse
  Rishöjdgruvan gruva Rombohöjden, se Rundbohöjden Saknas Malmbacken öppen plats
  Rokullakärret kärr Rombohöjden Saknas Malmberget gruva
  Romptjärnen tjärn Rostugnen anläggning Malmbergsfallet fall
  Rostamossen mosse Rotkoppa lht Malmbergsmossen mosse
  Rostamossgruvan gruva Rotkoppaberget lht Malmbergstjärn tjärn
  Rotkoppaberget berg Rotkoppahagen lht Malmbergstjärn tjärn
  Ryssmossen mosse Rundbohöjden gd Malmbergstjärn, Östra tjärn
  Ryttarbäcken bäck Rundbohöjden bebyggelse Marieberget berg
  Ryttarbäcksgruvorna gruvor Rundbohöjden, se 1-4 Rombohöjden Saknas Marieberg gruvan, Marieberget Saknas
  Röbergshäll gränsmärke m m Rundbohöjdetorp torp Mariebergsgruvan gruva
  Röbergs högar, se Rödberget berg Rundbohöjdetorp torp Mellantjärn tjärn
  Rödberget berg Rötdammsmossen lht Mellantjärn tjärn
  Rödberget berg Sandviken lht Mellantjärnsgruvan gruva
  Rödberget berg Sandviken lht Meshatten sjö
  Rödbergstjärnen tjärn Sikaåsen, se Siktegen Saknas Meshatten tjärn
  Rödbergstjärnen tjärn Sikkojan lht Meshatten höjd
  Röjseln terräng Siktegen lht Meshattmossen mosse
  Röjsen odlad mark Siktegen avs Mickasicka berg
  Römyren myr Sikåsen avs Mickasickaberget berg
  Rösberg Saknas Sjukstugan hus Mickelmässmossarna mossar
  Rösberg gruva Sjöhagen lht Mossen mosse
  Rösiöhögden, se Rödberget berg Sjöhagen lht Mossgruvan gruva
  *Rösjöhöjden berg Sjöänden lht Mossgruvan gruva
  Rösiö Höjden berg Skedkullen lht Mossgruvan gruva
  Rötdammsmossen mosse Skogalund lht Mosshålet tjärn
  Rötkärrsmossen mosse Skojarbo lht Mosstjärn tjärn
  Salbosjön sjö Skojarbo lht Mullåsen ås
  Salomos ankare grund Skomakarbacken lht Mullåsbacken backsluttning
  Siön Sangen, se Sången sjö Skommarbacken m.fl., se Skomakarbacken Saknas Mur-Jons källa källa
  Skelnbacken backe Skraggtorpet lht Myrsjö kanal kanal
  [Skiljasnäs] Saknas Skrivarfallet lht Myrsjö källa källa
  Skiljasnäs Saknas Skroggtorp lht Myrsjömossen mosse
  Skirstensudden udde Skropsjöfallet lhter Myrsjömossen mosse
  *Skirsundet sund Skropsjöfallet avs Myrsjön sjö
  Skolhusängen terräng, f.d. äng? Skropsjöåsen bebyggelse Myrsjön sjö
  Skoludden udde Skropsjöåsen avs Mårtensbobäcken bäck
  Skropbäcken bäck Skvallerbacken lht Mårtensboholmen holme
  Skropen Saknas Slarvbergstorpet, se Slarvhöjdtorpet Saknas Mög sjön sjö
  Skropen sjö Slarvhöjden lht Mögdsjön sjö
  Skropsjön Saknas Slarvhöjden lht Mögsundet sund
  Skropen sjö Slarvhöjdetorpet tp Mörttorpsforsen fors
  Skropen sjö Slarvhöjdtorpet lht Mörttorpamossen mosse
  Skropan sjö /Se Slåtterberget lht Nerlättet plats
  Skropen sjö /Se Smedjan anläggning Nit-, se Nitt- Saknas
  Skropsiö Kalf, se Kalven sjö Smiten bs Nittan älv
  Skropsjöhögden höjd /Se Småland lht Nittälven älv
  Skropsjöåsen ås Småland avs Nittälven älv
  Skropsjöhöjden höjd /Se Smöret bs Nittälvsberget höjd
  *Skrubbsjön(?), se Skropen sjö Snickartorp lht Nittälvsmossen mosse
  [Skylia bäck] Saknas Snickarjohans binamn på Snickartorpet Noravägen väg
  Skyliabäck Saknas Snåret lht Norra mosse mosse
  Skytjärnen, Lilla tjärn Solhem lht Norsjöhöjden höjd
  Skytjärnen, Stora tjärn Sockenstugan hus Norsjön sjö
  Skytjärnsbäcken bäck Spelbo lht Notholmen holme
  Skytjärnsmossarna mossar Spetsen lht Notlumeviken vik
  Skålbergsgruvorna gruvor Spjutsjöfallet lht Nothusviken vik
  Slarvhöjden höjd Spjutsjöfallet lht Nothusviken vik
  Slarvhöjdsgruvan gruva Spjällatorp lht Notlandet del av strand
  Smala mossen mosse Stamtorpet lht Notviken vik
  Smalmyren myr Stampen anläggning Nybergstorps bäcken bäck
  Smältarbäcken bäck Starktorpet lht Nygruvan gruva
  Smältarbäcken bäck Stenhagen lht Nygårdshöjden höjd
  Smältarkärret kärr Stjärnforsäng lht Nyrymningsgruvan gruva
  Smältarkärret kärr Stockholm lht Nyrönningsgruvan, se Nyrymningsgruvan Saknas
  Smörmossbäcken bäck Stora gården hus Näckhällen klippa
  Soalaxbäcken bäck Storktorpet, se Starktorpet Saknas Näcktjärn tjärn
  Soalaxmossen mosse Ställbergs gård lht? Näsgruvan gruva
  Spelberget berg Ställbergstorp lht Nättjärn tjärn
  Spjutbäcken bäck Ställbergsäng lht Nättjärnsgruvan gruva
  Spjuten, Lilla sjö Sundet lht Nävertjärn tjärn
  Spjuten, Stora sjö Sundtorpet, se Sundet Saknas Nävertjärn tjärn
  Spjuten, Stora sjö Svensbo lht Omkällan kallkälla
  Spjuten, Stora sjö Sverjartorp lht Ormtjärn tjärn
  Spjuten, Sr o. L. sjöar /Se Svärjaranders lht Ormtjärn tjärn
  Spjuten sjöar Svärjartorp lht Ormtjärn tjärn
  Spjuten, St. o. L. sjöar /Se Synnersta gården gård Ormtjärn tjärn
  Spjuten, Stora o. Lilla sjöar /Se Synnersta gården gård Ormtjärnsbäcken bäck
  Spjuten sjö /Se Sångenäs avs Ormtjärnsmossen mosse
  Spjutsjön, Lilla och Stora sjöar Sångesnäs, Norra Saknas Ormtjärnsåsen höjd
  Spjutsjön, Stora och Lilla sjöar Sångsnäs lhter Oxberget berg
  Spjutängen terräng Sävströmstorp lht Oxgruvan gruva
  Spjälamossen mosse Södertälje lht Pankholmen holme
  Spjälatorp ägomark Södertälje lht Paskalamshöjden höjd
  Spjälatorpsbäcken bäck Södra hyttan lht Paskalamsmossen mosse
  Spångbromossen mosse Södra hytta hpl järnvägshållplats Paskalandsmossen, se Paskalamsmossen Saknas
  Stensön ö Södra hyttan, se Hjulsjö nya hytta Saknas Paskalandsmossen mosse
  Stinsudden udde Sörängen lht? Perolafallet svedjefall
  Stockholm terräng Tallbacken lhter Picklaberget höjd
  Stor Höcksiön, se Högsjön, Stora sjö Tallbacken lht Pickleberget gruva gruva
  Storängen terräng Tallbacken avs Piggmossen mosse
  Storängsberget berg Tallåsen lht Piggmossen mosse
  Storängsbäcken bäck Tassåsen avs Pilaberget berg
  Ställbergsbäcken bäck Tjärbacken avs Pilagruvan gruva
  Ställbergstjärnen tjärn Tjärbacken lht Pilabomossen mosse
  Susannagranen gran Tjärbacken lht Prinshålet gruva
  Svalmyrbäcken bäck Tjäderåsen, se Tjärbacken Saknas Prästgårdsudden udde
  Svalmyren myr Tomasbacken, se Tomsbacken Saknas Puffbotten kolbotten
  Svarta bäcken bäck Tombergstorp lht Pukbotten kolbotten
  Svartbäcken bäck Tomsbacken lht Påskalammsmossen, se Paskalandsmossen Saknas
  Svarttjärnen tjärn Tordishöjden lht Rantamossen mosse
  Svarttjärnen tjärn Tordishöjden lht Ranta tjärn tjärn
  Svarttjärnsbäcken bäck Torkenborg lht Rastälven älv
  Svarttjärnsmossen mosse Tornbergstorp avs Resfallet svedjefall
  Svinmossen mosse Torphyttan hytta Riberget gruva och berg
  Syrakorpa mosse Torphyttan lht Rifallet fall
  Sången sjö Tors-, se Tos- Saknas Rifallsgruvan gruva
  Sången sjö Tosen, se Tostorpet Saknas Risberget, se Rishöjdberget Saknas
  Sången sjö Tostorpet avs Riseberget berg
  Sången sjö Trotylgjutningen anläggning Rishöjden berg
  Sången sjö Tuddtorpet lht Rishöjden höjd
  Sången sjö Tuvängen lhter Rishöjden höjd
  Sången sjö Tuvängen lht Rishöjdsbergsfältet gruvfält
  Sången sjö /Se Tysksmedjan anläggning Rishöjdsbergsgruvan, Gamla gruva
  Sången sjö /Se Uttertorpet lht Rishöjdsbergsgruvan, Nya gruva
  Söderhafsiön, se Havsjön, Stora sjö Uvabo lht Romptjärn tjärn
  Södrehaf, se Havsjön, Stora sjö Vargbacken lht Rumbohöjden, se Rundbohöjden Saknas
  Tallbacksmossen mosse Vargberget lht Romptjärn tjärn
  Tixåsarna terräng Vargfallet lht Romptjärnsbäcken bäck
  Tordishöjden höjd Vargkärret lht Romptjärnsmossen mosse
  Tordistjärnen tjärn Vargmossen lht Rostagruvan gruva
  Torpa källa terräng Vasselsjön bebyggelse Rostamossen mosse
  Torphytteviken vik Vasselsjön torp Rostamossen mosse
  Torptjärnen tjärn Vasslasjöudden lht Rostgroparna anläggningar för rostning av malm
  Torsgruvan gruva Vasselsjö allmänning lht Rostugnstorget, se Råstutorget Saknas
  Trefaldighetskälla källa Vasselsjön gd Rost, se Rostamossen Saknas
  Trekanten terräng Vasselsjön torp Rostmossgruvorna gruvor
  Trindmossen mosse Vasselsjötorp lht Rotkoppa, se Rotkoppaberget Saknas
  Trollskyttholmen holme Vasselsjö-ön lht Rotkoppaberget berg och gruva
  Tuddtorpet terräng Vikatorp lhter Rotkoppsgruvorna gruvor
  Tur-Kalles udde udde Vikatorp avs Rundbohöjden höjd
  Tuvängskullen kulle Viken, se Hästnäsviken Saknas Ryssmossen mosse
  Uttertjärnsberget triangelpunkt Västantorp, se Västmanstorp Saknas Ryssmossen mosse
  Uvabo terräng Västertjärn bebyggelse Ryttarberget berg och gruva
  Wap Siön, se Vasslasjön sjö Västertjärn gd Ryttarbergsgruvor gruvor
  Vargberget berg Västerås lht Ryttarbergs gruvor gruvor
  Vargdammen tjärn Västmanstorp lht Ryttartjärn tjärn
  Varggropen terräng Västmanstorp lht Råstupet klippa
  Vargmossen mosse Västmansudden lht Råstutorget öppen plats
  Vargmossen mosse Ånnenäs bebyggelse Röberget berg
  Vargmossen mosse Ånnenäs gd Rödbergstjärn tjärn
  *Varstjärnen?, se Virveltjärn tjärn Ånnenästorp lht Rödmyren myr
  Waselhögden, se Bjässhöjden höjd Ånnäsmyren, se Myrtorpet Saknas Römyren myr
  Waselsiön, se Vasselsjön, Stora sjö Ånsjöallmänningen, se Änsjö och Karlklint allmänning Rössbergsbanan järnväg
  *Vasselhöjden höjd Ånsjölund lht Rössbergsfältet gruvfält
  *Vasselhöjden berg Ånsjö och Karlklint allmänning Rötdamsmossen mosse
  Vasselsjön sjö Ånsjö och Karlklint allmänning Rötdammsmossen mosse
  Vasselsjön sjö Ånsjösund lht Rötdamsängen, se Rötdamsmossen Saknas
  Vasselsjön, Stora sjö Ånsjötorp bebyggelse Saiva mosse?
  Vasselsjön, Stora sjö Ånsjötorp gd Salomos ankare undervattensklippa
  Vasselsjön Saknas Ånsjötorp bebyggelse Sandviken vik
  St. Vasselsjön sjö Ånsjötorp bebyggelse Savolaksmossen mosse
  Vasselsjön, Stora sjö Åsbo lht Sexmanshålet gruva
  Vasselsjön sjö Älvhagen lht Sikåsen höjd
  Vasselsjön sjö Älvhagen avs Silvergruvan gruva
  Vasselsjön sjö Ängmossåsen lht Sirsjöälven älv
  Vasselsjön o. Vasselsjön, Stora sjöar Ösjöhöjden tp Skedkullen höjd
  Vasselsjön sjö Ösjöhöjden lht Skojarmossen mosse
  Vasselsjön, Stora sjö Ösjökasern, se Skomakarbacken Saknas Skoltomten öppen plats
  Vasselsjön sjö /Se   Skolvikten vik
  *L. Vasselsjön, se Vasselsjön sjö   Skraggtorpshöjden höjd
  Vasselsjön o. St. Vasselsjön sjöar /Se   Skrantslåtterna självbärande markstycke
  Vasslamossen mosse   Skrivarfallet svedjefall
  Vasslasjön sjö   Skrivarfallsgruvan gruva
  Vasslasjön sjö   Skrivarvägen väg
  Vasslasjön sjö   Skropbacken landsvägsbacke
  Vasslasjön sjö   Skropbäcken bäck
  Vasslasjön sjö /Se   Skropbäcken bäck
  Vattenlösen göl   Skropan sjö
  Vintervägsmossen mosse   Skropen sjö
  Virveltjärn tjärn   Skropsjöfallen svedjefall
  Virveltjärnen tjärn   Skropsjön, se Skropen Saknas
  Vitbrokärret kärr   Skropsjöåsen ås
  Hwitsiön, se Spjuten, Stora sjö   Skytjärn, Lilla tjärn
  Väråsen ås   Skytjärn, Lilla tjärn
  Lilla Wässelsiön, se Vasselsjön sjö   Skytjärn, Stora tjärn
  Västertjärnen tjärn   Skytjärn, Stora tjärn
  Väster tjärn sjö /Se   Skytjärnsbäcken bäck
  Västra kanalen bäck   Skytjärnsmossarna mossar
  Ånsjöagen sjö   Slaggbacken öppen plats
  Ånsjö age sjö /Se   Slapransmossen mosse
  Ånsjöarna Saknas   Slark-Jöns backe backsluttning
  Ånsjön, Lilla sjö   Slarvberget berg och gruva
  Ånsjön, Stora sjö   Slarvberget berg och gruva
  Ånsteen gränsm. m.m.   Slarvbergsgruvorna Saknas
  Älvhagen ägomark   Slarvbergsgruvorna, se Slarvberget Saknas
  Ängen terräng, f.d. äng   Slarvhöjden, se Slarvberget Saknas
  *Öjesjön, se Ösjön sjö   Slarvhöjdsgruvorna gruvor
  Ösjöagen vik   Sligbacken öppen plats
  Ösjöberg höjd   Slåtterbergsbanan järnväg
  Ösjöberg gruva   Slåtterbergs gruvor gruvor
  Ösiögrufwan Saknas   Slåtterbergstjärn tjärn
  Ösjön sjö   Smalmyren myr
  Ösjön sjö   Smalmyren myr
  Ösjön sjö   Smalmyrsbäcken bäck
  Ösjön sjö   Smedängen äng
  Ösjön sjö   Smålandsgruvorna gruvor
  Ösjön Saknas   Smällarmossen mosse
  Ösjön sjö   Smällarmossen mosse
      Smältarmossen mosse
      Spelbomossen mosse
      Spjuten, Lilla sjö
      Spjuten, Lilla sjö
      Spjuten, Lilla sjö
      Spjuten, Stora sjö
      Spjuten, Stora sjö
      Spjuten, Stora sjö
      Spjutbäcken bäck
      Spjuthalsen land
      Spjutsjöfallet svedjefall
      Spjälabäcken bäck
      Stamtorpsbäcken bäck
      Stampbäcken bäck
      Steinholzbacken plats
      Steinholzkullen kulle
      Stensön ö
      Stensön ö
      Storspjuten, se Spjuten, Stora Saknas
      Storängen öppen plats
      Storängsgruvan gruva
      Stånggårdshagen hage
      Ställbergsbäcken bäck
      Ställbergsmossarna mossar
      Ställbergstjärn tjärn
      Ställbergstjärn tjärn
      Ställbergstjärn tjärn
      Ställbergsåsen ås
      Ställbergsäng äng
      Suhagen hage
      Sundtorpsudden udde
      Surmalmsgruvan, se Gamla utmålet Saknas
      Susanna, se Granen Susanna Saknas
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcksmossarna mossar
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnsbäcken bäck
      Syrakorpa äng äng
      Syrakorpamossen mosse
      Sågbäcken, se Gåstjärnsbäcken Saknas
      Sågdammen damm
      Sågfallet vattenfall
      Sågälven älv
      Sågälven älv
      Sången sjö
      Sången sjö
      Sångsnäset näs
      Sörholmen holme
      Sörviken vik
      Tallhöjden höjd
      Tassåsen höjdsträckning
      Tjuvtjärnsmossen mosse
      Tjädermossen mosse
      Tjädermossen mosse
      Tjäderåsen ås
      Toivala mosse mosse
      Tomsfallet svedjefall
      Tomtbäcken bäck
      Tordisbäcken bäck
      Tordishöjden höjd
      Tordistjärn tjärn
      Tordistjärn tjärn
      Tornbergsviken vik
      Torpa källa källa
      Torptjärn tjärn
      Torsberget berg och gruva
      Torsgruvan gruva
      Torsmyren myr
      Tosön ö
      Trefaldighetskällan källa
      Trekanten stenmur
      Trollhällen klippa
      Trollhällsknippa klippa
      Trollstenen sten
      Tuddtjärn tjärn
      Tuddtjärnsbäcken bäck
      Tärnfallet svedjefall
      Upptagsudden udde
      Vargberget berg
      Vargberget berg och gruva
      Vargbergsfältet gruvfält
      Vargbergsröset röse
      Vargbröten plats
      Varggruvan, se Vargberget Saknas
      Vargkärret kärr
      Vargmossen mosse
      Vargmossen mosse
      Vargstenarna stenar
      Vargtjärn tjärn
      Varphagen öppen plats
      Varphögarna högar
      Varpängen öppen plats
      Vasselsjöbron landsvägsbro
      Vasselsjön sjö
      Vasselsjön, Stora sjö
      Vasslagruvan, se Vasslasjögruvan Saknas
      Vasslamossen mosse
      Vasslasjögruvan gruva
      Vasslasjön sjö
      Vasslasjön sjö
      Vasselsjön sjö
      Vasselsjön, Lilla sjö
      Vasselsjön, Stora sjö
      Vasselsjön, Stora sjö
      Vasselsjön, Stora sjö
      Vattenlösen sjö
      Vattenlösen tjärn
      Vid Surmossen kolbotten
      Vikatorpsmossen mosse
      Virvel, se Virveltjärn Saknas
      Virveltjärn tjärn
      Virveltjärn tjärn
      Vägporten ställe
      Västamossen, se Västmansmossen Saknas
      Västertjärn tjärn
      Västertjärn tjärn
      Västmansmossen mosse
      Åkergruvan gruva
      Ånnenäsblocket flyttblock
      Ånnenäsfältet gruvfält
      Ånnenäsgruvan, Nya gruva
      Ånnenäsgruvan, Södra gruva
      Ånnenäsvägen väg
      Ånnenästorpgruvorna gruvor
      Ånnäsmyren myr
      Ånsjö och Karlklints Allmänning allmänning
      Ånsjöagen sjö
      Ånsjöagen sjö
      Ånsjöagsbron bro
      Ånsjöbanken vägbank
      Ånsjöberget, se Ånsjögruvan Saknas
      Ånsjöbergsgruvan, Gamla gruva
      Ånjsögruvan gruva
      Ånsjö källa källa
      Ånsjömossen mosse
      Ånsjö och Karlklints Allmänning allmänning
      Ånsjön, se Ånsjön, Stora Saknas
      Ånsjön, Lilla sjö
      Ånsjön, Lilla sjö
      Ånsjön, Stora sjö
      Ånsjön, Stora sjö
      Ånsjöudden udde
      Ånsjöälven älv
      Åsgruvorna gruvor
      Älvhagen hage
      Ängmossen mosse
      Ängmossåsen ås
      Ögonkällan källa
      Ösjöagen sjö
      Ösjöagen vik
      Ösjöberget gruvfält
      Ösjöbergsfältet gruvfält
      Ösjöbergsmarken å
      Ösjöbergsmarken skogsområde
      Ösjöbron landsvägsbro
      Ösjöholmen holme
      Ösjön sjö
      Ösjön sjö

  ^  

Örebro läns socknar m.m.