ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lerbäcks socken : Kumla härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Sök i länssamling
Förkortningslista

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 279 Naturnamn : 711 Bebyggelsenamn : 996 Naturnamn : 2262
*Lindehult Saknas Lysnabergs öar holmar Lanhult f.d. torp Linnars åker
Lindåsen torp Långa fallet åkermark Lanna Saknas Linnars åker
Linnerud Saknas Långa kärret kärr Lanna lht Linnarsberg berg och badplats
Luckeboda by Långa kärret kärr Lanna lht Lirsjöbäcken bäck
Luckeboda by Långa udden udde Lanna lht Lirsjögölen, Norra göl
Luckeboda by Långbrickan terräng Lanna bebyggelse Lirsjögölen, Södra göl
Luckeboda by Långerud ägomark Lars-Erikens f.d. lht Lirsjön, se Lisjön Saknas
Luckeboda by Långgruvorna terräng Lassafall bebyggelse Lisjön sjö
Långstorp, se Skyllberg Saknas Långgölen sjö Lassafall gård Lirsjön sjö
Långstorp Saknas Långgölen sjö Lasses, se Klåvstenalund torp Lissebrobacken backe
Löckna by Långgölen göl Lavikafallet Saknas Lissebron bro
Löckna by /Se Långgölen sjö Lerbrofallet torp Lisselängen åkrar
Löckna by /Se Långgölen göl /Se Lerbrofallet lht Lisslemon skogsdunge
Löckna gd /Se Långkärren kärr Lerbäck gd Lisslemon skogsdunge
Löcknabråten torp /Se Långkärren kärr Lerbäck gård Lisslemon skogsdunge
Mariedamm Saknas Långmossen mosse Lerbäck samhälle Lisslesjömossen mosse
Mariedamm gd Långmossen mosse Lerbäcks gästgivaregård gård Lisslesjömossen mosse
Mariedamm Saknas Långmossen mosse Lerbäcks kyrka kyrka Lisslesjön sjö
Mariedam gods? Långmossen mosse Lerbäck station jvg. station och samhälle Lisslesjön sjö
Mariedam gods Långmossen mosse Lerdalen lht Lisslesjön sjö
Mariedamm samhälle /Se Långnäs näs Lerdalen lägenheter Lisslesjöskogen skog
Damshyttan Saknas Långnäsudde udde Lilla Bengtstorp torp Lisslesjöskogen skog
Damma Saknas LångSiön, se Hissjön sjö Lilla Berg lht Listarn göl
Saknas Saknas Långsjön sjö Lilla Bovärke torp Listaren göl
Multna by Långsjön sjö Lilla Bovärke torp Ljuvligdalen dalgång
Multna by Långsjön sjö Lilla Bäckatorp f.d. backstuga Ljuvligdal(en) dalgång
Multna by Långsjön sjö Lilla Eketorpet f.d. torp Ljuvligdalen dal
Multna Saknas Långsjön Saknas Lilla Folketorp torp Ljuvligmon skogsås
Multna by Långsjön sjö Lilla Knutstorp torp Ljuvligmo skogsås
Multna by Långsjön sjö /Se Lilla Kopparberg torp Logagärdet åker
Multna by Långsyna kärr? Lilla Munkerud f.d. torp Logagärdet åker
Multna by Långtången sankmark Lilla Munkerud torp Logagärdet åker
Multna by Långtången terräng Lilla Rude f.d. gård Logatomten åker
Multna gd /Se Långängarna terräng Lilla Släte f.d. torp Logatomten åker
Multna by /Se Läggestaskogen terräng Lilla Toltorp f.d. torp Logflaten Saknas
Multna by /Se Länsmansbrickan terräng Lilla Ässböle f.d. torp Logåkern Saknas
Munkerud Saknas Löcknabråten terräng Lille Nisses Saknas Logåkern åker
Munkerud by Löcknaklint höjd Lillepärs Saknas Lortbroarna vinterväg
Nyckelhult by Löcknamon terräng Lillängen jtp Lortflyt, Lilla, Stora kärr
Nyckelhult by Löcknamossen mosse Lillängen f.d. torp Lortflyt, Lilla o. Stora kärr
Nyckelhult by Löknasjön sjö Limbergshagen, se Limstensskogen Saknas Lortgölsmon berg
Nyckelhult by Löcknasjön Saknas Limmet Saknas Lortgölsmon berg
Nyckelhult by Löcknasjön sjö Limmet bs Lovisegruvan gruva
Nyckelhult by Löcknasjön sjö /Se Limstenshagen, se Limstenskogen Saknas Lovisegruvan, Lilla gruvhål
Nyckelhult Saknas Löppperkärret kärr /Se Limstenskogen Saknas Lovisegruvan, Stora gruvhål
Nyckelhult Saknas Löppern sjö Linddalen, se Lindåsen Saknas Luciaåkern, Lussiåkern Saknas
Nyckelhult Saknas Löppern sjö /Se Lindeberg arb.(l.) Lugnaskogen skog
Nyckelhult by Löppern sjö /Se Lindeberg handl. Lusboviken vik
Nyckelhult by Löpperskärret kärr Lindeberg torp Lusbovik vik
Nyckelhult by /Se Lövfallet terräng Lindeberg Saknas Lussiåkern Saknas
Nykelhult, N:a o. S:a byar /Se Lövön holme Lindeberg lht Lusthuskullen kulle
Ortele gd /Se Lövön holme Lindeberg lht Lusthuskullen kulle
*Prestakilen äga? Lövön holme Lindesberg lht Lustigdal skogsmark
Prestaåttingen Saknas Majorsmossen mosse Lindhult f.d. torp Lustigdal skogsmark
Prestaåttingen Saknas Majseberget höjd Lindsnåret Saknas Lustig Dal plats i skog
Pärstorp Saknas Majstugerum terräng Lindsnåret torp Lustigdal skogsparti
Rude by *Malmbergssteg Saknas Lindsnåret, se Galesatt förr ställe Lustigkulle kulle
Rude by Malmöfältet Saknas Lindtorp jtp Lustigkulle kolbotten
Rude gd /Se Malmö-Mossgrufva, se Malmöfältet Saknas Lindtorp Saknas Lustigkulle kulle
Rudetorp Saknas Malmön terräng Lindåsen handl. Lybergsmossen mosse
Runsala by Malmön, Norra terräng Linhult torp Lybäcks mosse mosse
Vestra gården Saknas Malmön, Södra terräng Linmon jtp Lyckan åker
Runsala Saknas Malsjön sjö Linnefors gd Lyckan åker
Runsala by Mamsell Alerots källa källa Linnefors by Lyckan, se Lyckedalen Saknas
Runsala by o. gruva Manabäcken bäck Linneforstegen lht Lyckan Saknas
Rökulla Saknas Masugnsbacken höjd Linnhult lht Lyckan åker
Rökulla Saknas Matten sjö Linnerud gd Lyckedalen åker o. äng
Rökulla eller Lund hg Mellanmossen terräng Linnerud bebyggelse Lyckedalen åker
Rökulla el. Lund gd Mellanmossen mosse Linnhult lht Lyckegruvan gruva
Rökulla Saknas Mellanön holme Linsnåret torp Lyckekällan f.d. källa
Rökulla Saknas Middagsberget höjd Lirsjöfallet, Lilla f.d. torp Lyckängen äng
Römossen Saknas Milkärret kärr Lirsjöfallet, Stora f.d. torp Lysbovik vik
Rönne by Mitt i världen terräng Lissjöfallet, Lilla, se Lyrsjöfallet Saknas Lysnabergsklint berg
Rönne by? Mjärdviken vik Lissjöfallet, Stora, se Lyrsjöfallet Saknas Lysnabergsklint berg
Rönne by Mjölnarens äng terräng Ljungås torp Lysnabergs ö holme
Rönne by Mobacken höjd Ljungås lht Lysnabergs ö holme
Rönne by Mokärrsviken vik Ljusered torp Lysnabergsöarna, se Lysnabergs ö Saknas
Rönne by Molntärnen sjö Ljuserud f.d. torp Långe bron bro
Rönne by /Se Monsbacken höjd Ljusfall arb Långra bron kavelbro
Rönne by Morfars ben terräng Ljusfall f.d. torp Långabroån å
Rönne by Mormors fall terräng Lokalen Saknas Långa brå berg
Rönne by Mosjön sjö Loviseberg Saknas Långa fallet åker
Rönne by Mugghultamossarna mossar Luckebo by Långa fallet åker
Rönne by Multen sjö Luckeboda gd Långa kärret kärrängar
Rönne by Multen sjö Lugnet arb Långa kärret kärr
Rönne Saknas Multen sjö? Lugnet f.d. lht Långa mossen mosse
Rönne gd /Se Multen sjö Lugnet hus Långa mossen mosse
Rönne gd /Se Multen sjö /Se Lugnet handl. Långa mossen mosse
Rönneshyttan bruk Multen sjö /Se Lugnet avs Långa tegen åker
Rönne hytta bruksegendom /Se Multen sjö /Se Lugnet lht Långa udden udde
Rönneshyttan bruk Multnakärren kärr Lugnet lht Långa udden udde
Rönneshyttan bruk? Multnamossen mosse Lugnet f.d. torp Långa udden udde
Rönne hytta hyttor Multnesängen terräng Lugnet lht Långbrickan backe
Rönne hytta Saknas Myrkärret kärr Lund Saknas Långbrickan backe
Rönneshyttan Saknas Myrkärret kärr Lund, se Lund, Norra Saknas Långbrickan backe
Ronneshytta Saknas Myrmansgruvorna (f.d.?) gruvor Lund, se 1 Rökulla el. Lund Saknas Långenäs udde
Rönneshyttan bruk Myrön terräng Lund f.d. by Långenäs el. Näset udde
Rönneshyttan bruk? Måkudden udde Lund lht Långerud, se Långre Saknas
Rönneshyttan bruk Målsiön, se Måsjön sjö Lund, Norra torp Långerumpan kärr
Rönneshyttan bruk Måsberget holme Lund, Norra lht Långfallet skogsområde
Rönneshytta samhälle, sågverk /Se Måsgrufvan Saknas Lund, Norra Saknas Långfallsrännel dike
Rönneshyttan by /Se Måsjölund terräng Lund, Norra Saknas Långgruvan gruva
Rönnestorp Saknas Måsjön sjö Lund, Norra f.d. torp Långgruvan gruva
Rönnestorp by Måsjön sjö Lund, Norra lht Långgårdsvägen väg
Rönnestorp Saknas Måsjön sjö Lund, Norra f.d. lht Långgölen göl
Rönnestorp by Måsjön sjö Lund, Södra torp Långgölen sjö (göl)
Rönnestorp by Måsjön, Lilla sjö Lund, Västra f.d. torp Långgölen göl
Rönnestorp by Måsjön, Lilla sjö Lundshagen Saknas Långkärren kärr
Rönnestorp gd /Se Måsjön sjö Lund, Västra arb Långkärren kärr
Saknas Saknas Måsjön, Lilla sjö Lyckan torp Långkärren kärr
Skeppshult Saknas Måsjön, Stora o. Lilla sjöar /Se Lyckan Saknas Långkärrsbron bro
Skeppshult by /Se Märakärren kärr Lycketorp lht Långkärrsgruvan gruva
Skepphult gd /Se Mölntärn tjärn /Se Lyrsjöfallet, Lilla Saknas Långkärrsgruvan gruvhål
*Skinnareboda Saknas Mölntärnsgölarna gölar /Se Lyrsjöfallet, Stora torp Långmon skog
Skuru by Mördarekullen höjd Lysnaberg jtp Långmon skog
Skuru by Mördarekullen höjd Lysnaberg lht Långmon skogsparti
Skuru by Mörka mossen mosse Långerud, se Nyttorp lht Långmossafallet skogsmark
Skuru gd Mörka mossen mosse Långsjöstugan lht Långmossamon skogsmark
Skuru Saknas Mörka tärnen sjö Långängen lht Långmossefallet fall (?)
Skuru by Mörkatärn tjärn /Se Långängen lht Långmossegruvan gruvor
Skuru by Mörkviken vik Långängen lht Långmossemon skog
Skuru by Mörkviken vik Läggesta arb Långmossen kärr
Skyllberg bruksegendom Mörtaren sjö /Se Löckna gd Långmossen mosse
Skyllberg bruksegendom /Se Mörtaren sjö /Se Löckna by Långmossen mosse
Skyllberg bruksegendom Mörtatuvan udde Löcknabråten bebyggelse Långmossen mosse (delvis odlad)
Skyllberg bruksegendom Mörtnabackarna backar /Se Löcknabråten f.d. torp Långmossen mosse
Skyllberg bruksegendom Mörtna gruvor gruvor Löcknamon Saknas Långmossen mosse
Skyllberg bruk? Mörtna gruvor (f.d.?) gruvor Löpperns f.d. gård Långmossen mosse
Skyllberg bruksegendom Mörtsjögölen göl /Se Löpperns f.d. gård Långmossen mosse
Skyllberg samhälle Mörtsjön sjö Lövdalen handl. Långmossen, se Sämjemossen Saknas
Skyllberg bruksegendom Mörtsjön sjö Lövensborg gr.arb. Långmosse åker
Skyllberg bruksegendom Mörtsjön sjö Lövfallet lht Långmossen mosse
Skyllberg Saknas Mörtsjön sjö Lövfallet torp Långmosse ö skogsholme
Skyllberg Saknas Mörtsjön sjö /Se Lövfallet Saknas Långmovägen väg
Skyllberg bruksegendom Natabäcken bäck Lövfallet f.d. backstuga Långnäsudde udde
Skyllberg bruksegendom Nataviken vik Lövfallet Saknas Långre åker
Skyllberg Saknas Norekärret kärr Lövfallet Saknas Långremon skog
Skyllberg bruk Noren sjö Lövfallet f.d. torp Långsjöbergen berg
Skyllberg bruk Noren sjö Lövfallet gård Långsjön sjö
Skyllberg bruk Noren sjö /Se Lövfallet lht Långsjön sjö
Skyllberg bruk Noren sjö /Se Lövfallet lht Långsjön, se Snårsjön Saknas
Skyllberg bruk Norerna terräng Lövfallet, Lilla Saknas Långsjön sjö
Skyllberg bruk Norerna udde Lövingsberg, se Söderlund Saknas Långsjön sjö
Skyllberg bruk Norerna sidlänt f.d. slåttermark /Se Majes bs Långsjön sjö
Skyllberg bruksegendom /Se Norerna ägonamn /Se Majors Saknas Långsjön sjö
Skyllberg samhälle /Se Nornässundet sund Majors f.d. lht Långsjöänden vik
Skyllberg samhälle /Se Nornässundet sund Majtorp el. Hultaboda torp Långsyna vägsträcka
Skyllberg samhälle /Se Nornäsudden udde Majtorp lht Långsyna vägsträcka
Skyllberg samhälle, m.m. /Se Nornäsudden udde Majtorp tp Långtegarna åkrar
Skyllberg Saknas /Se Norra bäcken bäck Majtorp lht Långtången mosse o kärr
Skyllbergsbruk Saknas Norra kärret kärr Malmboängen lht Långtångsbacken backe
Slinkin lht /Se Norra viken vik Malmbroängen lht Långåker Saknas
Släte Saknas Norra viken vik Margelund Saknas Långängarna ängsmarker
Släte by Norra ön ö Margelund lht Långängarna äng
Släthe Saknas Norra ön holme Marieberg lht Långängarna åkrar
Släte by Norra ön holme Marieberg Saknas Långängarna ängar
Släte by /Se Norrsjökärret kärr Marieberg lht Långängarna åker, äng
Slätetorp by /Se Norrsjön sjö Marieberg, se Ängberget Saknas Långängen äng
Snåret torp /Se Norrsjön sjö /Se Marieberg lht Långängen ängsmark
?Solberga by Norrängen terräng Marieberg lht Långängen äng
Solberga by Norrängsviken vik Marieberg lht Långängen äng
Solberga Saknas Nothusudden udde Marieborg lht Långängen äng (utjord)
Solberga by Nothusudden udde Mariedal lht Långängen skogsmark
Sonstorp Saknas *Nyckelhultsgruvan gruva Mariedams banvaktsstuga Saknas Långön holme
Spånbron torp Nyckelhultsport terräng Mariedams järnvägsjord Saknas Läfsegruvorna gruvor
Staboda, se Estaboda by Nyckelön ö Mariedam, se 1 Dammen, Södra Saknas Länsmanskrickan backe
Stenkumla prästgård Nyckelön holme Mariedam bönehus Saknas Länsmansbrickan backe
Stenkumla prästgård Näset udde Mariedamm herrgård Länsmanshålet kärr
Stenkumla prästgård Näsgölen sjö Mariedamm bebyggelse Länsmanshålet kärr
Stenkumla prästgård Näsgölen göl /Se Mariedamm postexp. Löcknabråtamossen mosse
Stenkumla prästgård Näskällan källa Marieholm lht Löcknabråten hage
Stenkumla prästgård Näsudden udde Marielund lht Löcknabråten skogsmark
Stenkumla prästgård Näsön holme Marielund lht Löcknaklint bergkulle
Stenkumla prästgård /Se Nätbouddarna uddar Marielund lht Löcknaklint bergknalle
Stenkumla gd /Se Ollas udde Marielund lht Löcknamon skog
Stenkumla gd /Se Ollas hål terräng Marielund lht Löcknamon skog
Stemon Saknas Orkarebäcken bäck Marielund, se Mörtsjön Saknas Löcknamossen mosse
Stensätter Saknas Orkaredamm damm Marielund backstuga backstuga Löcknamossen mosse
Stimmerkulla by Orkaremossen mosse Marielund bs Löcknamossen mosse
Stimmerkulla by Orkaremossen mosse Marielund jtp Löcknamossen mosse
Stimmerkulla by Orkaremossen mosse Marielund Saknas Löcknasjön sjö
Stålberget bergslag Orkaren sjö Marielund Saknas Löcknasjön sjö
Svaldre, Norra Saknas Orkaren sjö Marielund lht Löckna tall träd
Svaldre by Orkaren sjö Marielund gård Löckna tall tall
Norra Svaldre Saknas Orkaren sjö /Se Marielund lht Lögeberget berg
Svakdre, Södra Saknas Orkaren sjö /Se Marken f.d. torp Löppern el. Löppersjön Saknas
Svaldre Saknas Orkare ådra terräng Masugnsstugan Saknas Löppern sjö
Svaldre by Orkärsiön, se Orkaren sjö Maxes torp Löppern sjö
Svaldre by Ormakärret kärr Mellangården bebyggelse Löppern sjö
Svaldre by Ormakärret kärr Milltorp torp Löppersjön, se Löppern Saknas
Svaldre by /Se Ormön holme Milltorp lht Löpperskärret kärr
Svaldre, Norra o. Södra gårdar /Se Ormön holme Missionshus, se Kapellet missionshus Löpperskärret kärr
Svarthyttegölen gd /Se Orrramossen mosse Missionshuset missionshus Löpperskärret kärr
Tillefjärd by Orramossen mosse Mobacks, se Mogrensstugan Saknas Löpperskärret kärr
Tillefärd by Orrkullmossen mosse Mobygget jtp Löten åker
Tillefärd by Orrkullmossen terräng Mobygget lht Lövfallet skogsparti
Tillefärd Saknas Ostastenen terräng Mogrensstugan Saknas Lövfallet hage(?)
Tillefärd Saknas Ostepelles berg höjd Mogrindstugan backstuga Lövfallet skogsmark
Tillefärd by Oxabergen höjder Mogården lht Lövhyddebottnen kolbotten
Tillefärd by Oxafallsmossen terräng Mols, se Siggetorp jtp Lövön holme
Tillefärd by Oxgruvan (f.d.?) gruva Mols, se Sofielund Saknas Lövön ö
Tillefärd gd /Se Oxmossen mosse Mon Saknas Lövön holme
Tillefärd by /Se Oxängsberget höjd Mon el. Hjortmon torp Lövön ö
Tillefärd by /Se Oxögat, Lilla sjö Mon f.d. torp Lövön holme
Timmerkulla, se Stimmerkulla by Oxögat, Stora sjö Mossen lht Majas hål kärr
Tordatorp Saknas Oxögat, Stora o. Lilla gölar /Se Mosstorp f.d. lht Majorsbron bro
Toltorp by Pilati sjö göl /Se Mosstorpet jtp Majorsmossen mosse
Tolstorp by Pilati sjö vattensamling /Se Mosstorp jtp Majorsmossen mosse
Torsjö Saknas Porsabygget terräng Mosstorp f.d. torp Majsebacken åker
Trehörningen Saknas Potten sjö Mostugan jtp Majseberget berg
Trehörningen gd Pukaberget höjd Mostugan bs Majseberget berg
Trehörningen gd Putten göl /Se Mugghult, se 1 Mygghult Saknas Majsebergskällan källa
Trehörningen gd Pytteln terräng Mugghult Saknas Malmbergs åker
Tången Saknas Pyttlamon terräng Mugghultet lht Malmboängen äng
Valsjö by Påskapussen terräng Mugghultet lht Malmboängen äng
Valsjö by Pölsan terräng Multna gd Malmboängen äng
Valsjö gd /Se Ramsängen terräng Multna by Malmboängen äng
Valsjö by /Se Rassängen trakt /Se Multna by Malmsviken vik
Viken Saknas Rassängsgölen göl Multna, Lilla arb Malmsviken Saknas
Vissboda Saknas Rassängsgölen sjö Multna, Lilla lht Malmsviken vik
Vissboda gd Rassängsgölen göl /Se Munkerud gd Malmön skogsholme
Vissboda gd Reginagrufvan Saknas Munkerud bebyggelse Malmön skogsholme
Vissboda gd Risgrufvan Saknas Munkerud bebyggelse Malmöna område m. gruvhål
Vissboda gård Rispekärret kärr Munkerud, Lilla torp Mamsell Al(e)rot källa
Vissboda gd Ropudden udde Munkerud, Lilla, se Lilla Munkerud torp Mamsell Alerots källa källa
Vissboda gd Rotabrokärret kärr Munkerud, Västra torp Mamsell Alerots källa källa
Vissboda gd Rudegruvan, Norra (f.d.?) gruva Wästra Munkerud torp Manabäcken bäck
Vissbo(da) gd /Se Rudegruvan, Södra (f.d.?) gruva Munkerudstorp, se 1 Österhult Saknas Manabäcken bäck
Vissboda gd /Se Rudemossen mosse Munkerudstorpet by Mariagruvan gruva
Vissbo egendom Rudesjöarna sjöar /Se Mygghult torp Mariedamsvägen väg
Vissbo gård Runsalagruvorna (f.d.?) gruva Myrdalen hus Marielund åkerstycke
Vissboda gård /Se Runsalaviken vik Myrlyckan, se Myrdalen Saknas Marken skogsmark
Vissboda gd /Se Råbacken höjd Myrlyckan f.d. lht Masta f.d. åker
*Västra Berget Saknas Råbockaholmen holme Mårsjölund jtp Masugnsbacken, se Smedbacken Saknas
Vestra berget, se Lerbäck Saknas Råbockaholmen holme Mårsjölund f.d. torp Masugnsbacken backe
Å by Råbockamon terräng Möllers bs Masugnsbacken backe
by Råbockamon terräng Mörkafältet lht Masugnsbacken backe
Å by Råbockamon terräng Mörkhultet, se Hageberg torp Masugnsbacken backe
Å Saknas Råbockamossen mosse Mörkhultet lht Masugnsbron bro
Å by Råbocksmossen terräng Mörtsjölund torp Masugnsdammen f.d. damm
Å by Rågbråten terräng Mörtsjön, se Mörtsjötorp Saknas Masugnsvägen väg
Saknas Saknas Rågångsgrufvan Saknas Mörtsjön Saknas Masugnsvägen väg
Ånstorp Saknas Råstena ö holme Mörtsjön lägenheter Masugnsvägen väg
Ånstorp by Råön betesmark Mörtsjöns bryggeri lht Mellangärdet åker
Ås Saknas Råön terräng Mörtsjömo lht Mellangärdet åker
Åsbro Saknas Rävamossen mosse Mörtsjötorp arb Mellangärdet, Norra åker
Åsbro by Rävhultadamm damm Mörtsjötorp, se Mörtsjölund Saknas Mellangärdet, Södra åker
Åsbro bebyggelse /Se Rävkärret kärr Mörtsjötorp f.d. torp, nu lht Mellankärret åker
Åsbrohammar gd Rävkärret kärr Mörtsjötorp, Lilla, se Mörtsjölund torp Mellanmossen mosse
Saknas Saknas Rävstegen terräng Mörtsjöängen lht Mellanmossen mosse
Saknas Saknas Röjebäcken bäck Nordanbro lht Mellanmossen åker
Äsperud by Röjkärret kärr Nordanbro f.d. lht Mellanön holme
Äsperud by Röllingen, Lilla sjö Nordanbro f.d. lht Mellanön ö
Äsperud Saknas Röllingen, Lilla sjö /Se Nordnäset, se 1 Nornäset Saknas Mellanön, se Bergön ö
Saknas Saknas Röllingsängen terräng Norge bebyggelse Mellersta ön ö
Äsperud by Römossen Saknas Norge gård Meramossen gärde
Esperud by Römossen mosse Nornäset torp Middagsbergen berg
Äsperud by Römossen mosse Nornäs gård Middagsberget berg
Ödes kärr Saknas Römossen mosse Nornäset gd Milkärret åker
Ödes kärr by Römossen mosse Norra fallet bebyggelse Missionsgatan förr väg
Ödeskärr gårdar Rönnesån å Norra fallet f.d. gård Missionsgatan förr väg
Ödeskärr by Rönnesån å Norra hagen, se Bäckatorp Saknas Mitt i världen kärr
Ödeskärr by Rösjön sjö Norra hagen lägenheter Mitt i världen kärr
Ödeskärr by Rösjön sjö /Se Norra Lund torp Mitt-i-världsbergen berg
Ödeskärr by Salsten gränsmärke Norralund hus Mittivärldsbergen berg
Ödeskärr by Salstenen grund Norralund f.d. torp Mitt-i-världsledet förr led
?Ön by Saltviken vik Norra mellangården, se 1 Valsjö Saknas Mjärdaviken vik
Öna Saknas Samuels kärr kärr Norrbo Saknas Mjärdviken vik
Öna gd /Se Sandviken vik Norrbo bs Mjölnarns äng skog, äng
Önnaboda by Sandviken vik Norrbo f.d. torp Mjölnarens äng åker
Önnaboda by Sandviksberget höjd Norrgården, se 1 Valsjö Saknas Mobacken backe (skogs-)
Örberga gd Sanka pussen kärr /Se Norrängen lht Mogarna skogsmark
Örbogatorp Saknas Sarsiön, se Björnabrosjön sjö Norrängen lht Mogrinden grindhål
Örbogatorp Saknas Schabyggekärret kärr Norrängen lht Mogrinden f.d. grind
Örbogatorp torp /Se Schabygget terräng Norrängen torp Mogrinden grind
*Örbughahult Saknas Silkesberget höjd Norrängen Saknas Mogrinden f.d. grind
»ørbughahult» försv. namn Silkesviken vik Norrängen bebyggelse Mogrindsbacken backe
Österhult Saknas Silkesviken vik Norrängen f.d. torp Mogärdena åkerskiften
Österhult by Sillkärret, Lilla kärr Norrängen lht Mogärdena åkrar
  Sillkärret, Stora kärr Norrängen gård Mogärdena åkrar
  Silvergruvan (f.d.?) gruva Norrängsliden lht Mokullen kulle
  Sisslasö ö Nyboda lht Mokullen skogshöjd
  Sjugölamossen mosse Nybrolund torp Mokärr skog
  Sjugölamossen mosse Nyboda Saknas Mokärr terräng
  Sjugölarna gölar /Se Nybygget f.d. lht Mokärr skogsparti
  Sjöfallaudden udde Nybygget, Lilla f.d. lht Mokärrsviken, se Motkärnsviken Saknas
  Sjöfallet udde Nybygget, Västra f.d. lht Mokärrsviken vik
  Sjöfallet terräng Nybygget lht Molahagen hagmark
  Skallerstubbaviken terräng Nybygget lht Molyckan åker
  Skarfrättarekärret kärr Nybygget lht Molyckan åker
  Skarnängarna terräng Nybygget, Lilla, se Nybygget, Västra Saknas Mon skogs o. åkerområde
  Skarprättarekärret terräng Nybygget, Västra lht Mon skogshöjd
  Skarprättareviken vik Nyckelhult, Norra bebyggelse Mon skogsmark
  Skelnabäckakärret kärr Nyckelhult, Norra by Mon skogshöjd
  Skelnaholmen holme Nyckelhult, Norra by Monsbacken skogsbacke
  Skelnamossen mosse Nyckelhult, Södra gd Monsbacken skogsbacke
  Skeppsjön sjö Nyckelhult, Södra by Montagnegruvan gruva
  Skeppsjön sjö Nyckelhult, Södra by Morfars ben kärrdrag
  Skeppsjön sjö /Se Nyfallet lht Morfars ben kärrdrag
  Skeppsjön sjö /Se Nyfallet f.d. lht Morfars ben kärrholme
  Skeppsjön sjö /Se Nyhem lht Morfars odling skogsparti
  Skillingafallet höjd? Nyhemmanet lht Mormors dal plats
  Skillnadsviken vik Nyhemmanet f.d. lht Mormors dal plats
  Skinnpälsakärret kärr Nyhemmanet, Norra lht Mormors fall holmar
  Skirn sjö Nyhemmanet f.d. lht Mormors fall skogsudde
  Skrisjön sjö Nymossen lht Mormors käfte skogsfläck
  Skiren sjö Nymossen lht Mormors lycka åker
  Skiren sjö Nytorp torp Mortersviken vik
  Skiren sjö Nytorp f.d. torp Mortärnsviken, se Motkärnsviken Saknas
  Skiren sjö /Se Nytorp lht Mosbrohagen hagmark
  Skiren sjö /Se Nyttorp lht Mosebacke ås
  Skogskärret kärr Nyttorp lht Mosjön sjö
  Skogsviken vik Närkesberg samhälle Mosjön sjö
  Skräddargrundet grund Närkingens f.d. torp Moskogen skog
  Skvallerbäcken bäck Näset, se 1 Norrnäset Saknas Mossadiket stordike
  Skyllbergsström å Oakhill lht Mossagatan körväg
  Skyllbergsån å Odells, se Simonslund Saknas Mossalyckan åker
  Skyllbergsån å Odenslund lht Mossalyckan åkerlycka
  Skyllbergsån å Odla, se Ortele gd Mossalyckan åker
  Skyllbergsån å Olycksaligheternas ö by Mossalyckorna åkrar
  Skyllbergsån å Ortele Saknas Mossaudden udde
  Skyllberg, Östra höjd? Ortele gård Mossbanan järnbana
  Skälbergsudden udde Ortele gård Mossbrohagen hagmark
  Skälbergsudden udde Ottos, se Godhult Saknas Mossbron bro
  Skälön holme Pettersbygget jtp Mossen, se Dons mosse Saknas
  Skälön ö Pellasbygget f.d. gård Mossen, se Stora mossen Saknas
  Skärgölen göl /Se Perstorp torp Mossen åker
  Skärgölen(?) göl /Se Perstorp f.d. lht Mossen åker
  Slinkin terräng Perstorp lht Mossgrinden mosse
  Slinkinadammen damm Perstorp Saknas Mossgrinden mosse
  Slinkinnadammen damm /Se Perstorp torp Mosshagen åker o. kärr
  Slätmossen mosse Perstorp lht Mosskällan källa
  Smeddammen damm Perstorp, Norra torp Mosstjärn, se Tärn Saknas
  Smultronbacken terräng Petersburg Saknas Motkärr skog(?)
  Smultronbacken höjd Petersburg gård Motkärnsviken vik
  Småöarna öar Pettersburg, se Petersburg Saknas Mugghultamossarna mossar
  Smörkullen höjd Porsabygget jtp Mugghultamossen mosse
  Snedhällen höjd? Porsabygget f.d. torp Multen sjö
  Snårsjöbergen höjder Port Arthur Saknas Multen sjö
  Snårsjöbäcken bäck Prästgården gård Multnesmossen mosse o åker
  Snårsjön sjö Prästängen, se Fredrikelund Saknas Multnesmossen mosse
  Snårsjön sjö Prästängen gård Multnesängen äng
  Snårsjön sjö /Se Pölsan f.d. torp Multnesängen skogsmark
  Snökärret kärr Rastorp, se 1 Stensätter Saknas Munkerudsmoarna skogsmark
  Solbacken terräng Rastorp f.d. torp Murntärn, se Mölntärn Saknas
  Solbacken terräng Rastorp f.d. torp Munkerudsröja kärr
  Solberga mo terräng Rastorp, Lilla lht Munktegarna åkrar
  Solberga äng terräng Renhult lht Myrekärren kärr
  Sotkärret kärr Renhult f.d. lht Myrekärret kärr
  Spelemogruvorna (f.d.?) gruvor Rosenberg Saknas Myreviken vik
  Spelemogölen sjö Rosenberg handl. Myrkärret kärr
  Spelemogölen göl /Se Rosenborg lht Myrkärret kärr
  Spelemon terräng Rosenborg Saknas Myrkärret kärr
  Spikamon terräng Rosenborg lht Myrlyckan åker
  Spjutgölen sjö Rosendal lht Myrlyckan åker
  Spjutgölen sjö Rosendal gr.arb. Myrlyckekärret f.d. kärr
  Spjutgölen gölar /Se Rosendal Saknas Myrmansgruvan Saknas
  Spånbrokällan källa Rosendal, se Malmbroängen Saknas Myrmansgruvorna gruvor
  Spångkärret kärr Rosendal lht Myrstackagärdena åkrar
  Spångkärret kärr Rosendal, Lilla f.d. lht Myrstackakällan källa
  Spångsjöbäcken bäck Rosendal lht Myrstackakällan källa
  Spångsjöbäcken bäck Rosendal, Stora bs Myrstackarna åkrar
  Spångsjögölen sjö Rosenlund skolhus Myrstackarna åkrar
  Spångsjögöl göl /Se Rude gd Myrudden skogsudde
  Spångsjökärret kärr Rude by Myrviken vik
  Spångsjön, Lilla sjö Rude, Lilla bebyggelse Myrviken vik
  Spångsjön, Stora sjö Rude, Lilla, se Lilla Rude f.d. gård Myrön kärrholme
  Spångsjön, Stora o. Lilla sjöar /Se Rudetorp bebyggelse Myrön holme
  Stackapuken terräng Rudetorp torp Myrön ö
  Stakakärrsberget höjd Rudtorpet torp Myrön ö
  Stegehällsdamm sjö Rulinakällarn källare Myröna ö i kärr
  Stegehällsdamm damm Runsala bebyggelse Måkudden holme
  Steghällsdamm damm /Se Runsala förr gård Måkudden holme
  Stenkerstviken vik Runsala, Lilla stath. Måkudden holme
  Stenkerstiviken vik Rusalem torp Måkudden, Lilla holme
  Stenmokärret terräng Råstena bebyggelse Måkudden, Stora holme
  Stenmon terräng Råstena gård Målarebacken backe
  Stenmon terräng Rävhult torp Målsjöbäcken bäck
  Stenmossen mosse Rävhultet f.d. torp Målsjön, Lilla sjö
  Stenåsen höjd? Röda laet lada Målsjön, Stora sjö
  Stickedalen terräng Rödingetorp, se Rödingsberg Saknas Mårdkullen kulle
  Stimmerkullagruvorna (f.d.?) gruvor Rödingsberg torp Mårdsjön, se Målsjön, Stora Saknas
  Stockabromon terräng Rödingsberg gård Mårtängsviken vik
  Stockadalen terräng Rödjan torp Mårtängsviken vik
  Stora mossen mosse Rödjan arb Måshällen grund
  Stora mossen mosse Rödjedalen arb Måshällen häll
  Storholmen terräng Rödkulla, se Rökulla el. Lund Saknas Måsjöbäcken bäck
  Storkerstinsgrufvorna Saknas Röja, se Skogsberg Saknas Måsjöbäcken bäck
  Stormossen mosse Röjan torp Måsjöbäcken bäck
  Storsjön sjö Röjan f.d. torp Måsjödamm damm
  Storsjön sjö Röjdalen bebyggelse Måsjöfallet, Lilla skog
  Storsjön sjö Röjedalen gård Måsjön sjö
  Storsjön Saknas Rökulla el. Lund bebyggelse Måsjön, Lilla Saknas
  Storsjön sjö Rökulla herrgård Måsjön, Lilla sjö
  Storsjön sjö Römossen gd Måsjön, Stora Saknas
  Storsjön sjö Römossen by Måsjöängen äng
  Storsjön sjö Rönne gd Måskärn, se Tärn Saknas
  Storsjön sjö Rönne by Måstjärn, se Tärn Saknas
  Storsjön Saknas /Se Rönneberg lht Måstjärn, se Tärnen Saknas
  Storsjön sjö /Se Rönnelund lht Måskärn, se Tärnen Saknas
  Stortallmon terräng Rönnesberg lht Märakärret kärr
  Storön holme Rönneshyttan el. Hyttan by Märakärret kärr
  Storön terräng Rönneshyttan el. Hyttan by Märakärret skogsmark
  Storön holme Rönneshyttan el. Hyttan by Märaåkern åker
  Storön ö Rönneshytta f.d. by, samhälle Märrakällan källa
  Storön holme Rönneshytta f.d. by, samhälle Märrakällan källa
  Storön udde Rönneshytta f.d. by, samhälle Märrakärren kärräng
  Storön ö Rönneshytte station Saknas Märrkärret kärr
  Stretebergen höjder Rönnestorp gd Märrakärret kärr
  Stubbkärret kärr Rösan, se Hornrösan Saknas Märrakärret kärr
  Stutamossen mosse Rösan lht Märrakärret, Nedre kärr
  Stålberget Saknas Samhället samhälle Märrakärret, Övre kärr
  Sunden terräng Samhället samhälle Märramossen, se Meramossen gärde
  Sundsfallaäng terräng Sammelsbygget f.d. torp Märrkärret kärr
  Sundsjön sjö Samuelsbygget Saknas Mär(r)kärret kärr
  Sundsjön sjö /Se Sandbacken jtp Märråkern åkertäppa
  Sundskullen udde? Sandbacken f.d. torp Mölntärn sjö
  Sundskullen udde Sandbacken lht Mördarekullen berg
  Sundsudden udde Sandbacken lägenheter Mördarekullen berg
  Sundsudden udde Sandfallet jtp Mörkafallet, se Mörkafältet Saknas
  Svaldresbäck bäck Sandfallet l. Mörkafältet gruvområde
  Svaldresjön Saknas Sandfallet lht Mörkahålet kärr
  Svaldresjön sjö Sandfallet f.d. torp Mörka hålet skogsmark
  Svaldresjön sjö /Se Sandstorp lht Mörka kärret kärr
  Svartgölen sjö Sandstorp lht Mörke mossen mosse
  Svartgölen sjö Sandstorp lht Mörka mossen mosse
  Svart(ers)gölen göl /Se Sandstorp Saknas Mörkatärn sjö
  Svartgölskärren kärr Sandviken Saknas Mörka tärnen sjö
  Svarthyttegruvorna (f.d.?) gruvor Sandviken f.d. torp Mörkatärnsbäcken bäck
  Svarthyttegölen sjö Sannaholm gr.-arb. Mörkhultagruvorna f.d. gruvor
  Svarthytteängen terräng Schabygget jtp Mörkhultaviken vik
  Svartros mosse mosse Serioskars lht Mörkhultaviken vik
  Svartvika udde udde Siggetorp gd Mörkviken vik
  Svartvika udde udde Siggetorp by Mörntärn, se Mölntärn Saknas
  Svartviken vik Siggetorp jtp Mörntärnarna sjöar
  Svartviken vik Siggetorpsskogen Saknas Mörntärnarna sjöar
  Svartviken vik Sigratorp arb. Mörntärnskärret kärr
  Svartviken vik Sigratorp f.d. lht Mörtarn sjö
  Svarvarekärret kärr Simonslund jtp Mörtarn sjöhåla
  Svarvstolskärret kärr Simonslund torp Mörtatuvan holme
  Svärtingen holme Simonslund bs Mörtnabackarna backar
  Sågabäcken bäck Simonslund f.d. torp Mörtnarn, se Mörtarn Saknas
  Sågarefallet terräng Sjöbacka lht Mörtsjödal dalgång
  Sämjan terräng Sjöbacka lht Mörtsjödalen dalgång
  Sämjan terräng Sjöbacka torp Mörtsjön sjö
  Södra kärret kärr Sjöbacka, se Kullen bs Mörtsjön sjö
  Södra marken terräng Sjöbacka lht Mörtsjön sjö
  Södra mon terräng Sjöberg h.-l. Mörtsjön sjö
  Södra ön ö Sjödalen bs Mörtsjön, Lilla, se Mörtarn Saknas
  Sörsjön sjö Sjöfallet f.d. torp Mörttärn, se Mörtarn Saknas
  Sörsjön sjö Sjöfallet torp Natabäcken bäck
  Sörsjön sjöar /Se Sjöfallet tråddrag Natabäcken bäck
  Sörsvaldresudden udde Sjöfallet jtp Natabäcken bäck
  Sörsvaldresviken vik Sjöfallet f.d. torp Natviken vik
  Tallgläntan terräng Sjöfallet f.d. torp Natviken vik
  Talludden udde Sjöfallet lht Nedra kullen åkerbacke
  Tattaresundet sund Sjögärdet bebyggelse Nedersta käften dalgång
  Tattaresundet sund Sjögärdet gård Nedersta ängen äng
  Tiboen sjö Sjöhagen, se Vändelsvik Saknas Nickelgruvan gruva
  Tibon sjö Sjöliden lägenheter Nilkamossen, se Nillikamossen Saknas
  Tibon sjö Sjölunda lht Nilka mossen mosse
  Tibon sjö Sjölunda lht Nillikamossen mosse
  Tibon sjö Sjölunda lht Nisslesjöhagen, se Lisslesjöhagen Saknas
  Tibon sjö /Se Sjölunda lht Noggön skogsholme
  Tibon sjö /Se Sjölunda torp Nordanbro täppa
  Tibon sjö /Se Sjölunda dagh. Nordanbro skog och åker
  Tibon sjö /Se Sjölunda f. bergsm. Norekärret kärr
  Tibon sjö /Se Sjölunda h.-l. Norekärret kärr
  Tibon sjö /Se Sjölunda Saknas Noren sjö
  Tibon sjö /Se Sjölunda f.d. torp Noren sjö
  Tillefjärden sjö? Sjölunda hus Noren sjö
  Tillefärdssjön sjö Sjölunda Saknas Norerna ängar
  Tillefärdssjön sjö Sjölunda bs Norerna ängar
  Tillefärdssjön sjö Sjölunda f.d. torp Norerna ängar
  Tillefärdssjön del av Storsjön /Se Sjölunda f.d. torp Norevikarna vikar
  Tillefärdssjön vik /Se Sjölunda f.d. torp Noreviken vikar
  Tillefärds skvacka terräng Sjöstorp hus Noreviken, Norra o. Södra vikar
  Tillefärdsån å Sjötorp torp Normossen, Västra o. Östra mosse
  Tillefärdsgölen göl Sjötorp lht Nornäset halvö
  Tillefärdsgölen sjö Sjövik lht Nornäsängen äng
  Tillefärdsgölen, Stora o. Lilla gölar /Se Sjövik lht Nororna ängar
  Tisaren sjö Sjövik lht Nororna kärr o. skog
  Tisaren sjö Sjöängen lht Norra dalen dalgång
  ?Tisaren sjö Skalleressla, se Sörängen Saknas Norra fallet åker
  ?Tisaren sjö Skalleressla gård Norra fallet åker
  Tisaren sjö Skalleressla gård Norra flyna kärr
  Tisaren sjö Skansen lht Norra Fåglamossen mosse
  Tisaren sjö Skekåsen, se Kragstorp Saknas Norra gärdet åker
  Tisaren sjö Skelsbroviken lht Norra gärdet åker
  Tisaren sjö Skepphult gd Norra Gärdet Saknas
  Tisaren sjö /Se Skepphult bebyggelse Norra gärdet åker
  Tisaren sjö /Se Skillingastugan, se Hagaberg Saknas Norra gärdet åker
  Tisaren sjö /Se Skinnstampen f.d. torp Norra gärdet åker
  Tisaren sjö /Se Skinnstampen f.d. torp Norra gärdet åker
  Tisjön sjö Skirsjöstrand avs. lht (hotell) Norra gärdet åker
  Tisjön sjö /Se Skirtorpet jtp Norra gärdet åker
  Tisjön sjö /Se Skirtorpet stuga Norra hagarna hagar
  Tittebergsmon terräng Skogalund lht Norra hagen hage (skog)
  *Tiufueta broo gränsmärke Skogen Saknas Norra hagen hage
  Tjuvabergen höjder Skogen torp Norra hagen Saknas
  Tjärholmen holme Skogen bs Norra hagen hagmark
  Tolvfallet terräng Skogen f.d. lht Norra Kojåkern åker
  Torpamossen mosse Skogen torp Norra kullen kulle
  Torphällarna udde Skoghall lht Norra källan källa
  Torpsjön sjö Skogs, se Munkerud, Lilla Saknas Norra källan källa
  Torpsjön sjö Skogs torp Norra kärret åker
  Torpsjön sjö /Se Skogs f.d. torp Norra kärret åker
  Torpudden udde Skogsberg torp Norra kärret kärr
  Torrgrufvan Saknas Skogsboda torp Norra lyckorna åkrar
  Torrgruvemossen mosse Skogshyddan skogv. Norra mossen mosse
  Torrgruvorna (f.d.?) gruvor Skogshyddan lht Norra odlingen åker
  Torrtallamossen mosse Skogshyddan lht Norra röset röse
  Torrtallemossen mosse Skogsliden lht Norra Svaldre äng
  Tosjön sjö Skogsröjan skogv. Norra tegarna ängar
  Tosjön sjö Skogstorp lht Norra viken vik
  Tosjön sjö /Se Skogstorp lht Norra viken vik
  Trebackamon terräng Skojarns f.d. torp Norra viken vik
  Trehörningen sjö Skölemajes lht Norra ön holme
  Trehörningen sjö Skole-Majas hagmark Norra ön halvö (skog)
  Trehörningen sjö Skolhuset Saknas Norra ön näs
  Trehörningen sjö Skräpröja, se Skogsberg Saknas Norra ön holme
  Trehörningen sjö Skure, se Skurre Saknas Norra öna holme
  Trehörningen sjö o. gd /Se Skuru gd Norra öna höjd
  Trinnemon terräng Skuru by Norrboängen äng
  Tripphultsbäcken bäck Skuru, Lilla gård Norrkällan källa
  Trollakil Saknas Skyllberg gd Norrsjökärret kärr
  Trollbergen höjder Skyllberg bruk Norrsjökärret kärr
  Trollbergen höjder Skyllbergstegen Saknas Norrsjön Saknas
  Trollgölen sjö Skärbroviken torp Norrsjön sjö
  Trollgölen göl Skönvik Saknas Norrsjön sjö
  Trollgölen göl /Se Slinkin bs Norrsjön sjö
  Trollsvikaudden udde Slinkin bs Norrsjön, se Bastusjön sjö
  Trollsviken vik Slinken bs Norrängen åker
  Trysjön sjö Slottet, se Trasebo slott Norrängen åker
  Trysjön sjö Slumpen torp Norrängen äng (löväng)
  Trysjön sjö /Se Slumpen gård Norrängen åker
  Trysjön sjö /Se Släte, Lilla torp Norrängen åker
  Tränhällen holme Släte, Lilla gård Norrängen äng
  Tränkilen vik Släte, Lilla, se Lilla Släte f.d. torp Norrängen äng
  Tränkilsuddarna uddar Släte med Slätetorp gd Norrängen ängsmark
  Tränkärret kärr Släte med Slätetorp Saknas Norrängen äng
  Tunntappen terräng Smedjan f.d. smedja Norrängen ängsmark
  Tvetärnarna (Tvätt-) tjärnar /Se Smedjebacken, se Sofielund Saknas Norrängsbacken backe
  Tvärsjöbergen höjder Smultronbacken torp Norrängsbacken backe
  Tvärsjön sjö Smultronbacka jtp Norrängsbacken backe
  Tvärsjön sjö Smörmossen lht Norrängsviken vik
  Tvä(r)sjön sjö /Se Snippafallet, se Saknas Norrängsviken vik
  Trätärnarna sjöar Snuskullen, se Rödingsberg Saknas Norrängsviken vik
  *Tÿfetabro Saknas Snuskullen gård Noriängen halvö
  Tyrsaröjan terräng Snuten Saknas Norängen, se Norekärret Saknas
  Tärna tjärn /Se Snuten f.d. torp Norängen halvö
  Tärnarna tjärnar /Se Snåret jtp Norängskärret kärr
  Tärnen göl Snåret f.d. torp Noteslyckan hage
  Tärnen sjö Sockenstugan hembygdsgård Nothusudden enbuskabacke
  Tärnen sjö Sofielund lht Nottes, se Nothusudden Saknas
  Tärnen sjö Sofielund hus Nya bron bro
  Tärnen tjärn /Se Sofielund arb. Nya vägen väg
  Tärngölen göl /Se Sofielund lht Nya vägen väg
  Tärnsjön sjö Solbacken lht Nya ådran sund
  Tärnsjön tjärn /Se Solbacken Saknas Nybergsåkrarna Saknas
  Tösnahultamossen mosse Solbacken bs Nybrobacken backe
  Ulvamossen mosse Solberga gd Nybrokärret, Nedra och Övra kärr
  Ulvsmossefallen terräng Solberga gårdar Nybrolund torp
  Ulvsmossen mosse Solberga, Lilla, se Gruvhammarn Saknas Nybron bro
  Uvamon terräng Solgården lht Nybron bro
  Valsjö triangelpunkt Solhem avs Nybrottet åker
  Valsjön sjö Solhem lht Nybrottet åker
  Valsjön sjö Solliden lht Nybråtan åker
  Valsjön sjö Sonstorp bs Nyckelhultsbrickan, se Nyckelsbrickan Saknas
  Valsjösjön sjö /Se Sparhult Saknas Nyckelhultsgruvorna, se Nyckelsgruvorna Saknas
  Valsjösjön sjö /Se Sparhult torp Nyckelhultsgruvorna, se Nyckelsgruvorna gruvor
  Vargåkrarna terräng Spikens f.d. torp Nyckelhults portar stenar
  Varsekärren kärr Spikfabriken f.d. smedja Nyckelhults portar sknar
  *Varsiön gränsmärke Spiksmedja Saknas Nyckelsbrickan bergstup
  Vassbäcken bäck Spjutmossen lht Nyckelsbrickan bergstup
  Vassviken, Stora vik Spjutmossen lht Nyckelsgruvorna gruvor
  Venarna terräng Spånbron torp Nyckelsgruvorna gruvor
  Venaudden terräng Spånbron, se Spångbron lht Nyckels portar, se Nyckelhultsportar Saknas
  Venaådran vik Spångbron lht Nycklamossen mosse
  Vendelsvik ägomark Spångtorp f.d. torp Nyfallet åker
  Venerna sjö, eg. kärr /Se Spångtorpet torp Nygruvan gruva
  Venmossen mosse Spångås lht Nygruvan gruva
  Venmossen mosse Stampen f.d. torp Nygruvan gruva
  Vika udd udde Station jvg. station och samhälle Nylyckan åker
  Viktoriagrufvan Saknas Stegefallet lht Nylyckan åker
  Vilhelmsgrufvan Saknas Stegehäll bs Nylyckan åker
  Vilhelmsgruvan (f.d.?) gruva Steghäll jtp Nymossen åker och mosse
  Vilse ö holme Stenbockens, se Stenbocks fors Saknas Nyängen äng
  Viluddaviken vik Stenbocks Jars lht Nyängen äng
  Viludden udde Stenbocksfors lht Näteboön holme
  Wintergöhl(en), se Brahunsagölen Saknas Stenkulla lht Närkingens (täppa) skog
  Vinterkärret kärr Stenkulla lht Nämndemanshålet kärr
  Vissbodasjön sjö Stenkullen lht Näsegärdet gärde
  Vissbosjön sjö /Se Stenkumla gd Näsekäften sänka
  Vissbomon terräng Stenkumla gård Näset, se Långenäs Saknas
  Vissbomon terräng /Se Stenmon arb. Näset näs
  Vita mossen mosse Stenmon f.d. torp Näsgölen sjö (göl)
  Väggruvorna (f.d.?) gruvor Stens, se Kristineberg Saknas Näsgölen sjö
  Vänbyggegruvorna (f.d.?) gruvor Stenstorp lht Näsgölen göl
  Vänbygget terräng Stenstorp jtp Näskällan källa
  Vändelsmon terräng Stenstorp f.d. torp Näskällan källa
  Västerby fältspatgruva (f.d.?) gruva Stenstorp lht Näskällan källa
  Västerby gruva (f.d.?) gruva Stensätter lht Näskällan källa
  Wester HuertaSiön, se Hjärtasjön sjö Stensätter gd Näsudden udde
  Västra brickan terräng Stensätter lht Näsudden udde
  Västragärdesviken vik Stensätter jtp Näsön holme
  Västramossen mosse Stensätter by Näsön holme
  Väversmon terräng Stensätter by Näsön ö
  Ådran sund Stensätter f.d. torp Nätbouddarna uddar
  Åfgiösan, se Åfjärden vik Stenåsen jtp Nätbouddarna uddar
  Åfjärden sjö Stenåsen f.d. torp Näteboön holme
  Åfjärden sjö Stenörn lht Näteboön holme
  Åfjärden vik Stickfallet bs Nöckla ö holme
  Åfjärden sjö? Sticksfallet bs Odlamossen åkrar
  Åfjärden Saknas Stigfallet, se Stegfallet Saknas Odlingen åker
  Åfjärden sjö Stigfallet, se Stickfallet Saknas Odlingen åker
  Åfjärden sjö Stigfallet, se Österhult Saknas Olas klint berg
  Åfjärden fjärd Stigfallet, se Sticksfallet Saknas Olkaren, se Olharen Saknas
  Åfjärden sjövik /Se Stimmerkulla gd Ollas öar
  Åfjärden del av Storsjön Stimmerkulla by Ollas holmar
  Åfjärden vik /Se Stinas lycka f.d. torp Ollas fall skogsmark
  Åfjärdskärret kärr Stinekajsas lht Ollas hål åker
  Åfjärdskärret kärr Stockholmsbyggningarna Saknas Ollas intag åker
  Åfjärdsviken vik Storjansgården bebyggelse Ollas röja kärr
  Åmlangen, se Åmmelången sjö Strandkullen lht Ollas vik vik
  Åmlången, se Åmmelången sjö Strömsberg lht Olofs åker Saknas
  Åmmelången sjö Strömsberg lht Olsategarna gärden
  Åmmelången sjö Strömsborg lht Olsmässakroken åker
  Åmmelången sjö Strömsdal arb. Olycksaligheternas ö by
  Åmmelången sjö Strömsdal torp Orkarebäcken bäck
  Åmmelången sjö Strömsdal lht Orkarebäcken bäck
  Åmmelången sjö Strömslund lht Orkaredamm damm
  Åmmelången sjö /Se Strömslund h.-l. Orkaredamm damm
  Åmmelången sjö /Se Stugan, se Backstugan Saknas Orkaremossarna mossar
  Åmmelången sjö /Se Stugan Saknas Orkaremossen mosse
  Åmmelången sjö /Se Stugan, Lilla Saknas Orkaremossen, se Orkaremossarna mosse
  Åmmelången sjö /Se Styffels bs Orkaren sjö
  Åmmelången sjö /Se Stället (däruppe) f.d. torp Orkaren sjö
  Åm(me)lången sjö /Se Störtorp torp Ormakärret kärräng
  Åmunnafjärden vik Störtorp torp Ormakärret kärr-mosse
  Åmunnen vik Sundskullen lht Ormakärret mosskärr
  Åsasjön sjö Sundskullen lht Ormakärret kärräng
  Åsasjön sjö /Se Sundskullen, jfr Sjöbacka Saknas Ormakärren förr kärr
  Åsbrobäcken Saknas Sundskullen, se Kullen bs Ormakärret kärrmosse
  *Älebro gränsmärke Sundstugan lht Ormakärret kärr
  Älgavad terräng Sunnes lht Ormakärrsladan f.d. lada
  Älgesfallet höjd? Svaldre masugnsplats Ormbleckafallet skogsområde
  Älggölen gölar /Se Svaldre, Lilla Saknas Orramossen mosse
  Älgholmen holme Svaldre, Norra gd Ostastens mon skog
  Älgholmen holme Svaldre, Norra by Ostekakalyckan åker
  Älghällarna höjder? Svaldre, Södra gd Ostepelles berg berg
  Älgsmossen mosse Svaldre, Södra by Ostapelles berg berg
  Älgsten höjd? Svaldreshammar Saknas Ostastenen sten
  Ängabäcken bäck Svaldreshammar f.d. smedja Ostastensmon skogsmark
  Ängatorpamossen mosse Svalget Saknas Ostkaret däld
  Ängfallet terräng Svalget f.d. torp Oststen sten
  Ängfallet sankmark Svarthyttan, Lilla torp Ovevla åker
  Änggrufvan Saknas Svarthyttan, Lilla f.d. torp Ovevla åker
  Änggruvorna (f.d.?) gruvor Svarthyttan, Stora torp Oxbergsgruvan f.d. gruva
  Ängkärret kärr Svarthyttan, Stora gd Oxabergen berg och skog
  Ängskullen höjd Sveaborg lht och samlingssal Oxaberget berg
  Ängsviken vik Sveaborg Saknas Oxafallet skogsmark
  Ängviken vik Sveaborg lht Oxafallsmossen mosse
  Äspedalen terräng Sveasalen samlingssal Oxfallsmossen mosse
  Äspedalen terräng Svens, se Blackjärd Lilla Saknas Oxhagabacken gräshöjd
  Önadiket sund Svenstorp Saknas Oxlaflatan åker
  Önadiket sund Svenstorp f.d. bs Oxängen äng
  Önasjön del av Storsjön /Se Svälthagen Saknas Oxängen ängsmark
  Önasjön sjö /Se Svälthagen f.d. torp Oxängsberget berg
  Önnabo triangelpunkt Såg Saknas Oxängsberget berg
  Önnabobäcken bäck Såg, se Åtorp Saknas Oxögat, Lilla göl
  Önnabobäcken bäck Sågarehult lht Oxögat, Lilla göl
  Önnabokärren kärr Sågarehult lht Oxögat, Stora göl
  Örberga triangelpunkt Sågartorp arb. Oxögat, Stora göl
  Örbergabacken höjd Sågaretorpet lht Paradiset skogsparti
  Örbergasjön sjö /Se Sågen f.d. såg Parken, se Svinajorden Saknas
  Örbergatärnen sjö Sågen, se Sågstugan Saknas Partongruvan gruva
  Örbughahult ålfiske /Se Sågen torp Partrongruvan gruvhål
  *Örbughahult ålfiske /Se Sågen f.d. såg Partrons bråte fall
  *Örbågan sjö Sågen f.d. såg Pellagölen göl
  Örbågen vik Sågestugan, se Sågartorp Saknas Pelles äng äng
  Örbågen vik Sågstugan lht Per-Andersalyckan åker
  Örbågen sjö /Se Sånstorp torp Peranders lyckan Saknas
  Örbågen sjö /Se Sånstorp f.d. bs Persfall udde
  Örfallsbackarna höjder Säbylund lht Pers fall skogsområde
  Örgafveln sjö Säbylund f.d. torp Persladan f.d. lada
  Örgafveln sjö Säbylund hus Pers odling åker
  Örgaggen, se Örgaveln sjö Säbylund Saknas Perstorpsgrinden f.d. grind
  Örgaveln sjö Säbylund f.d. torp Petters vik vik
  Örgaveln sjö Sämjan smed Petters vik vik
  Örgaveln sjö Sätterslund lht Pihällorna hällor
  Örgaveln sund Sätterslund Saknas Pilati sjö göl
  Örgaveln sjö /Se Sätterslund lht Pilati träsk göl
  Örgaveln sjö /Se Sätterslund f.d. torp Pinkakullen åkrar
  Örgaveln sjö /Se Söderlund lht Piskan åker
  Örgavlabäcken bäck Söderlund Saknas Pissan vattenfall
  Örgavelsviken vik Södra Fallet lht Pissehäll berghäll
  Örmobäcken bäck Södra fallet lht Pissehällsberget berg
  Öst. H...rtSiön, se Östersjön sjö Södra mellangården, se 1 Valsjö Saknas Pisseklint skogsparti
  Östersjön sjö Sörbo jtp Pisseklintapussen göl
  Östersjön sjö Sörbo f.d. torp Piskan, se Berga piskan åker
  Östersjön sjö Sörfallet f.d. torp Plöjan åker
  Östersjön sjö Sörgården, se 1 Valsjö Saknas Plöjan åker
  Östersjön sjö Sörlyckan bebyggelse Pojkarnas kärr kärr
  Östersjön sjö Sörängen lht Pojkarnas kärr kärr
  Östersjön sjö /Se Sörängen lht Pojkarnas kärr kärr
  Österängen terräng Sörängen Saknas Postvägen väg
  Östra brickan terräng Sörängen bebyggelse Potten sjö
  Östra marken terräng Sörängen gård Potten sjö
  Östra ön udde Sörängen gård och lht Priffegruvan gruvhål
  Övergångsbergen höjder Tabergsberg lht Prostagärdet åker
    Taborsberg, se Tabersberg Saknas Prostagärdet åker
    Tallen, se Fridhem Saknas Pråmviken vik
    Tallhagen lht Prästagärdet åker
    Tallhöjden lht Prästagärdet åker
    Tavlan lht Prästamon skog
    Tavlan lht (skgv) Prästamon skog
    Tavlan bs Prästapussen vattensamling
    Tavlan lht Prästastenen sten
    Tidermans, se Lund, Norra Saknas Prästgårds tjärn Saknas
    Tillefärd gd Präststensbron landsvägsbro
    Tillefärd by Prästängen äng (åker)
    Tillefärd bebyggelse Pukabergen bergparti
    Tillfärdsbacken bs Pukaberget berg
    Tisarbaden hg Pukaberget berg
    Tjuvakulan jordkula Pukaberget berg
    Toltorp gd Pukabergsgölen göl
    Toltorp bebyggelse Pukens hål kärrparti
    Toltorp bebyggelse Pumpen f.d. åker
    Toltorp, Lilla lht Persalyckan åker
    Toltorp, Lilla torp Pussalyckan åker
    Toltorp, Lilla, se Lilla Toltorp f.d. torp Pussen vattensamling
    Tornslund Saknas Pussen vattensamling
    Tornslundastugan lht Puttegrundet ö
    Torpet f.d. torp Pytta skogsparti
    Torsborg lht Pyttabron bro
    Torsjöfallet, Lilla Saknas Pyttlafallet fall
    Torvalla lht Pyttlagrinden, se Pyttlabron Saknas
    Torvalla lht Pyttlakärret åkrar
    Torvströfabrik o. ångsåg Saknas Pyttlan, se Pyttlamon Saknas
    Toskekärr, Lilla Saknas Pyttlan el. Pyttlemon sandmo
    Toskekärr, Lilla Saknas Pyttlamon sandmo
    Toskekärr gård Pyttlaparken skogsdunge
    Toskekärr, Lilla f.d. torp Pyttlaparken förr ängsmark
    Transundet f.d. torp Påskapussarna kärr
    Trasebo slott Saknas Påskapussen kärr
    Trehörningen gd Pälsasundet kärrdrag
    Trehörning gård Pölsan åker
    Trehörningsstugan torp Pölsan åker
    Trehörningsstugan bs Pölsan åker
    Trekanten lht Pölsan kärrmark
    Trekanten lht Pölseberget berg
    Trekanten lht Pölseberget berg
    Trinntorp bebyggelse Pölsekällan källa
    Trinntorp gårdar Rabobäcken bäck
    Träbens f.d. torp Rabobäcken bäck
    Tureborg Saknas Raggakärren kärr
    Tureborg avs Ramsängen äng
    Tureborg lht Ramsängen skogsmark
    Tureborg lht Rassängsgölen sjö (göl)
    Tyckegården bebyggelse Rassängsmon skog
    Tyckegården lht Risbokärret, se Rispekärret Saknas
    Tyckepers lht Rispekärret kärr
    Tycket, se Tyckegården Saknas Roberts källa källa
    Tångabron, se Marielund Saknas Rofallet åkrar
    Tången, se 1 Hageberg Saknas Ropareberget berg
    Tången by Ropareberget berg
    Tälleglänta bost Ropareberget berg
    Tärnsjölund torp Ropudden udde
    Tärnvik jtp Ropudden udde
    Tärnvik f.d. torp Rotabrokärret kärr
    Tössnahult gd Rotabrokärret kärr
    Tösnahult by Rotabron f.d. bro
    Tösnahult by Rothultet skogsmark
    Udden torp Rovespinkens hål kärr
    Udden lht Rudegruvan, Norra gruva
    Ulriksdal lht Rudegruvan, Södra gruva
    Vallhult, se Källhult Saknas Rudegölen göl
    Vallunda lht Rudemossen mosse
    Valsjö gd Rudemossen mosse
    Valsjö gårdar Rudemossen mosse
    Valunda torp Rudesjöarna sjöar
    Vedudden Saknas Rudetorpagruvan gruva
    Vedudden, se Söderlund Saknas Rudön holme
    Venalaet lada Rulles odling åker
    Vendelsvik, se Vändelsvik Saknas Rumpan, se Långrumpan Saknas
    Vendelsvik tp Rumpan åker
    Vernersborg lht Rumpebitarna åkrar
    Westerlund torp Rumporna Saknas
    Vettersberg lht Rundalagruvorna gruvor
    Vettersberg lht Runsala äng äng
    Veudden, se Söderlund torp Runsalaklämman sänke
    Vigerängen Saknas Runsalaviken vik
    Vigerängen lht Runsala ängar ängsmark
    Vigerängen f.d. bs Rutorpagruvan, se Rudetorpagruvan Saknas
    Viken gd Rusalemsängen, se Jerusalemsängen Saknas
    Viken by Ryssastenarna stenar
    Vikstorp torp Ryttarns röja kärräng
    Vikstorp f.d. torp Ryttarns röja kärräng
    Vilan lht Råbacken stup
    Vilhelmsberg lht Råbockaholmen holme
    Vilhelmsberg lht Råbockaholmen holme
    Vilhelmsberg lht Råbockaholmen holme
    Villan, se Klippöarna Saknas Råbockamon skogsmark
    Vilsta lht Råbockamon skogsmark
    Vinabygget torp Råbockamossen mosse
    Vinabygget bs Råbocken, se Råbockaholmen holme
    Virängen lht Råbockholmen holme
    Wirängen torp Råbocksmossen mosse
    Vissbo, se 1 Vissboda Saknas Råbocksmossen mosse
    Vissboda gd Råbocksmossen Saknas
    Vissboda gård Råbocksmossen mosse
    Vissbosågen, se Sågartorp Saknas Råborsbäcken bäck
    Vissbosågen f.d. såg Råborsgärdet åker
    Vissbosågen f.d. såg Råborshagen hage
    Viudden, se Söderlund torp Råborskällan källa
    Vänbygget torp Rågbråten skogsås
    Vändelsberg arb. Rågbråten skogsås
    Vändelsvik avs Rågbråten skogsområde
    Väntorp torp Rågfallet skog
    Vämbygget, se Vinabygget bs Rågfallet skogsparti
    Västansjö lht Råglyckan f.d. åker
    Västansjö, se 1 Estaboda Saknas Råkärret kärr
    Västansjö lht Råstena holme
    Västerbo arb. Råstena berget rösa
    Västerbo torp Råstena ö holme
    Västerbo f.d. torp Råstena ö ö
    Västerbo f.d. torp Råstena ön ö
    Västergården bebyggelse Råön skogsholme
    Västerhult lht Råön skogsholme
    Västerhult h.-l. Råöna, Lilla åker
    Västerhult, se Sätterslund Saknas Råöna, Stora åker
    Västervik hus Råönarna åkrar
    Västerängen lht Rättareån å
    Västerängen torp Rättvisan gruvhål
    Västerängen torp Rävaberget berg
    Västerängen torp Rävaberget berg
    Västerängen f.d. gård Rävagrinden grindhål
    Västerängen gård Rävagropen plats
    Västerängsbacken Saknas Rävahagen gärde
    Västerängsbacken f.d. torp Rävakullagärdet åker
    Zinkgruvan gruvsamhälle Rävakullen kulle
    Zinkgruvan gruvsamhälle Rävakärret kärr
    Å gd Rävanabben, se Getabonäs Saknas
    Å egendom Rävanabben udde
    Åbo lht Rävanabben udde
    Åbo, se Joxtorp Saknas Räven åker
    Åbo lht Rävgropen hål
    Åbylund Saknas Rävhalsbacken backe
    Åbylund lht Rävholmen skogsholme
    Åfallet Saknas Rävholmen skogsholme
    Åfallet torp Rävholmen bergig holme
    Åfallet torp Rävhultabäcken bäck
    Åfallet Saknas Rävhulta kärr kärr
    Åfallet hus Rävhultet skogsmark
    Åfallet Saknas Rävhållarna berghällar
    Åfallet lht Rävlyckan åkerteg
    Åkersberg lht Rävlyckan åker
    Åkersberg lht Rävstenen sten
    Ålderdomshemmet ålderdomshem Röbäcken bäck
    Åmmefallet Saknas Röda källan källa
    Åmmefallet, Lilla lht Röda ladan lada
    Åmmefallet gårdar Rödjan åkrar
    Ångermanland lägenheter Rödkulan kärr
    Ångermanland lägenheter Rödmossen mosse
    Ånstorp gd Röjan [åker]
    Ånstorp egendom Röjan hage
    Ånstorp egendom Röjan åker
    Ånstorp, Lilla Saknas Röjan åker
    Ånstorp, Lilla f.d. torp Röjan åker
    Ånstorpstugan Saknas Röjan åker
    Åsas, Skogsröjan Saknas Röjan åker
    Åsbro gd Röjeberget berg
    Åsbro samhälle Röjeberget berg
    Åsbrohammar gård Röjebäcken bäck
    Åsbro gård Röjebäcken bäck
    Åsbrohammar Saknas Röjemossen gärde
    Åsbrohemmet vårdhem Röjkärret kärr
    Åsbrostugan lht Röjorna skogsmosse
    Åsbrostugan lht Röjorna skogsmark
    Åsen, se Kragstorp Saknas Rödjorna åker
    Åsen torp Röjorna åker
    Åshammar Saknas Röjorna åkrar
    Åsrödjan lht Röjorna skog, ängaröjer
    Åtorp lht Röjorna skogsmark
    Åtorp lht Röllesängen skogsmark
    Åtorp torp Röllingen sjö
    Åtorp torp Röllingen, Lilla sjö
    Åtorp lht Röllingsängen äng
    Åtorpet torp Römossen mosse
    Åtorpet lht Römossen mosse
    Åtorpet jtp Römossen mosse
    Åtorpet lht Römossen mosse
    Åvik lht Römossen mosse
    Åvik lht Römossen mosse
    Åvik lht Römossen mosse
    Älgavad torp Römossen mosse
    Älgavad f.d. torp Rönneflatan åker
    Älgsten, se Älgstenstorp Saknas Rönnesån å
    Älgsten sten Rönnesån å
    Älgsten förr ställe Rösaskogen skog
    Älgstenstorp torp Rösegrinden grind
    Älgstenstorpet torp Röseskogen skog
    Ämme, se Emme(s kronopark) Saknas Rösjön sjö
    Ängafallet lht Rösjön sjö
    Ängatorp torp Sakristian plats
    Ängatorp f.d. lht Salbergs kulle kulle
    Ängatorp h.-l. Salsten sten
    Ängatorp f.d. torp Salsten sten
    Ängatorp f.d. torp Salsten sten
    Ängatorp bs Salstenen sten
    Ängatorp f.d. backstuga Sammelsten sten
    Ängberget bebyggelse Sandfallet, se Sandlyckan Saknas
    Ängberget f.d. gård Sandfallet skogsmark
    Ängen Saknas Sandgropen plats
    Ängen lht Sandgärdet åker
    Ängen f.d. lht Sandkullarna kullar
    Ängen lht Sandlyckan åker
    Ängfallet lht Sandlyckan åker
    Ängfallet förr torp Sandlyckan åker
    Ängfallet jtp Sandlyckorna åker
    Ängfallet lht Sandlyckorna åkrar
    Ängfallet f.d. torp Sandtorpakällan,se Sånstorpakällan Saknas
    Ängfallet Saknas Sandvikabäcken bäck
    Ängfallet lht Sandviken vik
    Ängstorp Saknas Sandviken, vik vik
    Ängstorp jtp Sandviken vik
    Ängstugan lht Sandviken vik
    Ängstugan f.d. torp Sandviken vik
    Ängstugan bs Sandviken åkerlycka
    Ängstugan Saknas Sandviken vik
    Ängstugan f.d. bs Sandviken vik
    Ängstugan f.d. torp Sandviken badvik
    Änkelund f.d. lht Sandviken vik
    Äskedalen, se Eskedalen Saknas Sandviksberget berg
    Äskedalen gård Sandviksåkrarna åkrar
    Äspedaln lht Sandåkern åker
    Äspedalen f.d. lht Sandåkern åker
    Äspedalen lht Sandåsladan f.d. lada
    Äspelund, se Aspelund f.d. torp Sanka bron kavelbro
    Äsperud by Schahällarna berghällar
    Ässböle, Lilla gd Schvartzalyckorna, se Svarsalyckorna Saknas
    Ässböle, Lilla gård Sekterategarna åkrar
    Ässböle, Lilla, se Lilla Ässböle f.d. torp Selbergsudden, se Skelbergsudden udde
    Ässböle, Södra, se Ässböle, Lilla Saknas Sifferberget berg
    Ödeskärr gd Sifferberget berg
    Ödeskärr by Sifferberget berg
    Öhn gd Sigramarken skogsmark
    Öijetorp gd Selkesberget berg
    Öjetorp, se 1 Öijetorp Saknas Silkesberget berg
    Öjetorp gårdar Silkesviken vik
    Öjetorp gårdar Selkersviken vik
    Öjetorp gårdar Silkesviken vik
    Ön bebyggelse Silkesviken vik
    Ön by Sillamossen mosse
    Ön by Sillkärret Lilla kärr
    Ön by Sillkärret, Lilla kärr
    Öna, se 1 Öhn Saknas Sillkärret, Stora kärr
    Öna gård Sillkärret, Stora kärr
    Önabo, se Önnaboda Saknas Sillkärrsbäcken bäck
    Öna bygge f.d. torp Sillkärrsmon skog
    Öna kvarn f.d. kvarn Sillkärrsmon skog
    Önnaboda gd Silvergruvan plats
    Örberga gd Sisslas ö holme
    Örberga by Sjosters dike, se Sjusters dike Saknas
    Örbergabacken f.d. torp Sjugölsmossen mosse
    Örstorp lht Sjugölamossen mosse
    Örstorp lht Sjumossegölar gölar
    Östansjö lht Sjuskelnagölen göl
    Östansjö jtp Sjusters dike dike
    Östansjö torp Sjusters dike dike
    Östansjö f.d. torp Sjutrappafallet fall
    Östansjö utjord Sjutrapporna sträcka
    Österbo jtp Sjödalen däld
    Österbo f.d. torp Sjödalen däld
    Österbygden del av sn Sjöfalla kulle äng (åker)
    Österbygden del av sn Sjöfallaudden udde
    Östergården bebyggelse Sjöfallaudden udde
    Österhult gd Sjöfallaviken vik
    Österhult by Sjöfallet udde
    Österhult lht Sjöfallet skogsmark
    Österhult lht Sjöfallet skogsmark
    Österhult h.-l. Sjögatan väg
    Österhult Saknas Sjögatan väg
    Österhult Saknas Sjögatan väg
    Österhult f.d. torp Sjögärdet åker
    Österhult, se Ängfallet Saknas Sjögärdet åker
    Österhult lht Sjökullarna kullar
    Österhult lht Sjökullarna kullar
    Österäng lht Sjökällan källa
    Österäng lht Sjökärret kärr
    Österäng gård Sjölyckan åker
    Österängen lht Sjölyckan skogsmark
    Österängen f.d. torp Sjömoflatan åker
    Österängen lht Sjömoflatan åker
    Österängen f.d. torp Sjömon skog
      Sjömon skogsparti
      Sjöröjorna skog
      Sjöröjorna skogsmark
      Sjöudden åker
      Sjöängarna åkrar
      Sjöängen äng, beteshage
      Sjöängen äng
      Sjöängen äng
      Sjöängen äng
      Sjöängen ängsmark
      Sjöängen åker
      Sjöängen sjö
      Sjöängen skogsmark
      Skalleresslakärret åkrar
      Skallerstubbeviken moss»vik»
      Skallerstubbeviken vik
      Skallersviken åker
      Skallerudsviken, se Skallersviken Saknas
      Skallerudsviken åker
      Skansagrinden f.d. grind
      Skansalyckan åker
      Skansen plats
      Skansen plats
      Skarfrätarekärret kärr
      Skarfrätarviken vik
      Skarnängarna åkrar
      Skarnängarna åkrar
      Skärnängen åkrar
      Skarpfrätareviken vik
      Skarprättarekärret kärr
      Skarrfrätarekärret kärr
      Skarrfrätareviken Saknas
      Skelbergsudden udde
      Skelbergsudden udde
      Skelnagrundet grund
      Skelnaholmen holme
      Skelnaholmen, se Lilla Skillnadsholmen holme
      Skelnamossen mosse
      Skelnamossen mosse
      Skelnaudden udde
      Skelnaviken vik
      Skelnbrokärren kärr
      Skelnöna holme
      Skrenebrokärret, se Skillnadbrokärret Saknas
      Skepphulta äng betesmarker
      Skeppshulta äng ängsområde
      Skeppssjön sjö
      Skeppsjön Saknas
      Skeppsjön sjö
      Skelnabäckakärret kärr
      Skillingafallet skog
      Skillingafallet skogsmark
      Skillnadbrokärren kärr
      Skillnadsbäckkärret mosse
      Skillnadsgrundet grund
      Skillnagrundet grund
      Skillnadsgrundet stengrund
      Skillnadsholmen, Lilla holme
      Skillnadsholmen, Stora holme
      Skillnadsmossen mosse
      Skillnadsmossen mosse
      Skillnadsviken, se Torparviken vik
      Skillnadudden Saknas
      Skilnaudden udde
      Skinnpälsakärret kärr
      Skinnpälsgruvan gruva
      Skinnpälsagruvan gruva
      Skinnpälsakärret kärr
      Skinnpälsakärret kärr
      Skiren sjö
      Skiren sjö
      Skirgölen göl
      Skirgölen göl
      Skirn sjö
      Skirn sjö
      Skirn sjö
      Skirängsgärdena åkrar
      Skogerose(hål) kärr (»puss»)
      Skogerånsas hål kärr
      Skogsholmen holme
      Skogskärret åker
      Skogskärret åker och skogsmark
      Skogskärret kärr
      Skogskärret kärr
      Skogsängarna kärr-åker
      Skoks, se Munklerud, Lilla Saknas
      Skolemajas täppa
      (Skolhusberget) berg
      Skolhushagen hage
      Skolhushagen hage
      Skoltodlingen åker
      Skomakaredalen dalgång
      Skomakaredalen dalgång
      Skrabbhagen hage
      Skribby, se Skripokärret Saknas
      Skripokärret betesmark, kärräng
      Skripokärret kärr
      Skripokärret kärr
      Skråens hål skogsmark
      Skråens Kvarnbacke bergsbacke
      Skärddareberget berg
      Skärddaresten holme
      Skräddaresten, se Skräddaröna holme
      Skärddaröna holme
      Skräpkärret kärr
      Skräptegen ängteg
      Skräptegen äng
      Svackramossen mosse
      Skvackran, se Tillfjärds Skvackran Saknas
      Skvalbäcksrösan rösa
      Skvalbäcksrösan röse
      Skvallerbäcken bäck
      Skvallerbäcken bäck
      Skvallerbäcken bäck
      Skvallerbäcken bäck
      Skvallerbäcken bäck
      Skvallerbäcken bäck
      Skvallerbäcken bäck
      Skyllbergsskogen skog
      Skyllbergstegen åker
      Skyllbergsån å
      Skyllbergsån å
      Skyrängen kärräng
      Skyrängen kärräng
      Skyllbergsskogen skog
      Skyttens brunn källa
      Skåpabacken vägbacke
      Skåpet plats
      Skäktemon förr skog
      Skärbergsudden, se Skelbergsudden udde
      Skäresgölsmossen mosse
      Skärestenen grund
      Skärgölen göl
      Skärsbroviken vik
      Skättalyckan förr gärde
      Slaktareåkern åker
      Slinkin, se Slinkinnadammen damm
      Slinkinadammen damm
      Slinkinnadammen damm
      Slipestenagärdet åker
      Slumpen åker
      Slumpen åker
      Slumpen, el. Slumpåkern Saknas
      Slumpåkern, se Slumpen Saknas
      Slängbackakärret kärr
      Slängbacken backe
      Slätmossen mosse
      Slätmossen mosse
      Slätmossen mosse
      Slätten åker
      Smackens hål åkrar
      Smackhålet kärr
      Smala kärret kärr
      Smalamon skog
      Smala mon skogsmark
      Smedammen damm
      Smedbacken backe
      Smedbacken backe
      Smedgärdet åker
      Smedjebacken backe
      Smedjegärdet Saknas
      Smedjelyckan åkerlapp
      Smegrinden förr grind
      Smottratäppan åker
      Smålänningafallet skogsparti
      Småtegarna Saknas
      Småtegarna hagar
      Småöarna öar
      Smörasken Saknas
      Smörasken åker
      Smörasken åker
      Smörkullen kulle
      Smörkullen kulle
      Smörkällan källa
      Smörkällegärdet åker
      Snebacken gärde
      Sneda hällen berghäll
      Snedbergalyckan gärde
      Snickartäppan åker
      Snippen åker
      Snippen åker
      Snuten skog
      Snickraudden udde
      Snippen Saknas
      Snuskullagärdet åker
      Snuskullakärret kärr
      Snutakärret, se Majas hål Saknas
      Snåltäppan åker
      Snårahagen skogsmark
      Snåre-Gatemun Saknas
      Snåret skogsmark
      Snårsjöbäcken bäck
      Snårsjöbäcken bäck
      Snårsjön sjö
      Snåsjön, se Snårsjön Saknas
      Snårsjön sjö
      Snökärret skogsmark
      Snörpet åker
      Sokärret kärr
      Solberga mo skog
      Solberga mo skogsparti
      Solberga vägkors vägkors
      Solberga äng äng
      Sorumpan åker
      Sorumpan åker
      Sorumpan åker
      Sotkärret kärr
      Sparhultabacken backe
      Sparhultemossen mosse
      Sparhultamossen åkrar
      Spelegatan fördjupning i berg
      Spelegölen göl
      Spelemogölen göl
      Spelemoklämman fördjupning
      Spelemon skog
      Spelemon skogsområde
      Spikamon skogsparti
      Spikön holme
      Spjutgölen göl
      Spjutgölen sjö
      Spjutgölen sjö (göl)
      Spjutgölen göl
      Spjutgölsmossen mosse
      Spånbrokällan källa
      Spånbrokällan källa
      Spånbron bro
      Spångakärret kärr
      Spångbrokällan källa
      Spångbrokärret kärr
      Spångkärret kärr
      Spångkärret kärr (»vik»)
      Spångkärret mosskärr
      Spångkärret åker
      Spångkärret kärr
      Spångsjö göl göl
      Spångsjögöl göl
      Spångsjökärret kärr
      Spångsjön sjö
      Spångsjön, Lilla sjö
      Spångsjön, Stora sjö
      Spångsjön, Stora, se Spångsjön sjö
      Spångudden skogsudde
      Spångudden skogsudde
      Spökbacken backe
      Spökberget berg
      Spökebacken backe
      Spökeberget berg
      Spökevägen väg
      Stackakärret kärr
      Stackapukahålet skogssänke
      Stackapuken plats
      Stackapuken plats
      Stackapunken bergås
      Staksholme holme
      Stallgärdet åker
      Stallkäften åker
      Stallstycket åker
      Stallyckan åker
      Starfrätarekärret, se Starfrätarekärret Saknas
      Stegehällsdamm damm
      Steghällsdamm sjö
      Stenbacken backe
      Stenfallet hagmark
      Stenfallet hagmark
      Stenfallet hage
      Stengärdet åker
      Stenhagen hage
      Sten i vinda stubbes ställe råmärke
      Stenkerstiviken vik
      Stenkerstiviken vik
      Stenkerstiviken vik
      Stenkvistabåten udde
      Stenkyrkegärdet åker
      Stenkyrkegärdet åker
      Stenkärret skogsparti
      Stenlyckan åker
      Stenlyckan åker
      Stenlyckorna åkrar
      Stenmofallet skogsmark
      Stenmogärdet åker
      Stenmon skog
      Stenmossemon skog
      Stenmossen mosse
      Stenmossen mosse
      Stenskvalet vadställe
      Stenskvalet badplats
      Stenstuviken, se Stenkerstiviken Saknas
      Stensättersvägen väg
      Stenvageln stenrösen
      Stenverken strand
      Stenvärken strandremsa
      Stenvärken strandremsa
      Stenåkern Saknas
      Stenåkern åker
      Stenåsen skogsmark
      Stenängen Saknas
      Stenängen äng
      Stenängsbäcken bäck
      Stick(e)dalen dalgång
      Stickedalen dalgång
      Stickedalen dalgång
      Stinakajsas, se Kajselyckan Saknas
      Stinas lycka åkertäppa
      Stinas tall f.d. träd
      Stjernkullegruvan gruvhål
      Stjärnkulle gruva
      Stockabrokärret kärr
      Stockabrokärret kärr
      Stockabromon skog
      Stockabromon skogsområde
      Stockadalen kärrdrag
      Stockadalen kärrmark
      Stockholm f.d. kärr
      Stocksängen beteshage
      Stocksängen äng
      Stocksängen åkrar
      Stocksängsbron bro
      Stora Axsjöbacken backe
      Stora Axsjön sjö
      Stora backen backe
      Stora bergen berg
      Stora bergen berg
      Stora bergen berg
      Stora Grindåkern Saknas
      Stora Hässjön sjö
      Stora källan källa
      Stora Lortflytet kärr
      Stora Lyckan Saknas
      Stora mon åker
      Stora mon åker
      Stora Mossen mosse
      Stora mossen mosse
      Stora mossen mosse
      Stora mossen mosse
      Stora mossen mosse
      Stora mossen mosse
      Stora mossen mosse
      Stora mossen mosse
      Stora mossen mosse
      Store mossen mosse
      Store mossen mosse
      Stora mossen mosse
      Stora Skogen, se Utskogen Saknas
      Stora-stenastycket åker
      Stora Tyrsfalls Åkern Saknas
      Stordiket bäck
      Store backen vägbacke
      Storholmen skogsholme
      Storholmen skogsholme
      Storholmen holme
      Storholmen ö
      Storkersti f.d. gruva
      Storkerstimossen mosse
      Storkomossen mosse
      Storkoudden udde
      Storlyckan åkrar
      Storlyckorna åkrar
      Storlyckorna åkrar
      Stormoledet led
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormosse ö skogsholme
      Storsjön sjö
      Storsjön Saknas
      Storsjön sjö
      Stortallemon skog
      Stortallemon skogsmark
      Stortegen Saknas
      Stortegen ängteg
      Stortegen äng
      Stortärn sjö
      Stortärnen sjö
      Storån å
      Storängen äng
      Storängen Saknas
      Storängen äng o. åker
      Storängen åker
      Storängsudden udde
      Storön ö
      Storön skogsudde
      Storön ö
      Storön ö
      Storön holme
      Storön holme
      Storön ö
      Storön ö
      Storön, se Hjärta ö holme
      Storön ö
      Storön ö
      Storön ö
      Storön skogsudde
      Storön ö
      Storön ö
      Storöna ö
      Storöna ö
      Storöna holme
      Storöna holme
      Storöna skogsmark
      Straffet åker
      Stretebergen berg
      Stretebergen berg
      Strekbergen berg
      Sträckgruvan gruvhål
      Stubbagrundet grund?
      Stubberöjan skogsparti
      Stubbkilen plats
      Stubbkilen plats
      Stubbkärrsviken vik
      Stubbkärrsviken vik
      Stubbkärrsviken vik
      Stubblycken gärde
      Stugegärdet gärde
      Stugelyckan åker
      Stumpaskogen skogsparti
      Stutamossen mosse
      Stutamossen mosse
      Stället (däruppe) åker
      Stängarna åkerlyckor
      Stänget åker
      Stötalyckan åker, äng
      Stötalyckan åker
      Stötalyckan åker
      Stötalyckan åker
      Stötlyckebacken åker
      Stöttestenen sten
      Stövlaskaftet åker
      Sumpåkern, se Bergåkern Saknas
      Sumpåkern åker
      Sunden äng-hage
      Sunden änghage
      Sunden skogsparti
      Sundes åker
      Sundet dike
      Sundins äng äng
      Sundsfallaberget berg
      Sundsfallaberget berg
      Sundsfallaberget berg
      Sundsfallakärret kärrmarker
      Sundsfallakärret kärrmarker
      Sundsfallakärret kärr
      Sundsfallsäng skogsmarker
      Sundsjömossen mosse
      Sundsjön sjö
      Sundsjön sjö
      Sundsjön sjö
      Sundsjöängen äng
      Sundskullen udde
      Sundskullen udde
      Sundskullen halvö
      Sundsudden udde
      Sundsudden udde
      Sundsudden udde
      Sundsudden udde
      Sunnes åker
      Surbjörkbacken backe
      Svaldresbäck sund
      Svaldresbäck bäck
      Svaldreshammarsbro bro
      Svaldresjön sjö
      Svaldresjön sjö
      Svaldresängarna ängar
      Svaldresön, se sörsvaldresön holme
      Svaldre utängar ängar
      Svaldre äng Saknas
      Svaldre äng äng
      Svarsalyckorna åkrar
      Svarta berget berg
      Svarta botten kolbotten
      Svarta jorden skogsparti
      Svartbäcken, se Svartbäckskärret Saknas
      Svartbäcken kärr
      Svartbäckskärret kärr
      Svartbäckskärret kärr
      Svartersgölen göl
      Svarterskärren kärr
      Svartgölen sjö (göl)
      Svartgölen göl
      Svartgölen göl
      Svartgölen, se Björkgölarna Saknas
      Svartgölen tjärn
      Svartgölskärren kärr
      Svartgölskärret kärr
      Svarthyttegölen sjö
      Svarthytteäng äng
      Svarthytte äng skogsmark
      Svarthytteängen äng
      Svartroses mosse mosse
      Svartroses mosse mosse
      Svartros mosse mosse
      Svartrostorpsgölen, se Svartgölen Saknas
      Svartvika udde udde
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svarvarekärret kärr
      Svarvarekärret kärr
      Svenstorpaskiftet åker
      Svinagården udde
      Svinajorden mark
      Svinajorden åkrar
      Svinajorden byallmänning
      Svinakärret kärr
      Svinamossen, se Grisamossen Saknas
      Svinatäppan åker
      Svinudden bergudde
      Svällberget berg
      Svältan åker
      Svälthagen skogsmark
      Svälthagen f.d. hage
      Svälthagen skogsmark
      Svälthagen björkskog
      Svälthagen hage
      Svälthagen hagmark
      Svärtingaudden udde
      Svärtingen udde
      Svärtingskärret udde
      Sågabäcken bäck
      Sågadammen sjö (damm)
      Sågadammen, se Sågaredammen Saknas
      Sågaredammen damm
      Såga(re)dammen damm
      Sågarefallet fall
      Sågarelyckan åker
      Sågaremon skog
      Sågaremon skog
      Sågdam åker (sågen borta)
      Sågedammen damm
      Sågkärret kärr
      Sågaremon skog
      Sågebäcken bäck
      Sågedammen f.d. sjö
      Sågemon skog
      Sågkärret kärr
      Sånlyckan åker
      Sånstorpakällan källa
      Sälbergsudden udde
      Sälbergsudden udde
      Sämjemossen mosse
      Södra Björnfalls äng Saknas
      Södra Björnfalls äng Saknas
      Södra fallet hage
      Södra fallet åker
      Södra Fåglamossen mosse
      Södra gärdet åker
      Södra gärdet åker
      Södra gärdet åker
      Södra gärdet åker
      Södra gärdet åker
      Södra gärdet åker
      Södra kullen kulle
      Södra kärret åker
      Södra kärret åker, kärr
      Södra kärret kärr
      Södra kärret kärr
      Södra lyckan åker
      Södra lyckan f.d. åker
      Södra lyckan åker
      Södra lyckan åker
      Södra marken skogsmark
      Södra marken skog(?)
      Södra marken skogsmo
      Södra marken skog
      Södra marken skog
      Södra marken skogsparti
      Södra marken skog
      Södra mon skog
      Södra mon skog
      Södra mon skog
      Södra mon skog
      Södra röset Saknas
      Södra tegarna åkrar
      Södra tegarna åkrar
      Södra udden åkrar och hagar
      Södra ängen skogsmark
      Södra ön holme
      Södra ön ö
      Södra öna holme
      Söppersjön, se Slöppern Saknas
      Söppersjön Saknas
      Söppersjön sjö
      Sörfallet åker
      Sörfallet åker
      Sörfallet åker
      Sörfallsbäcken bäck
      Sörfallskärret åker, kärr
      Sörfallskärret kärr
      Sörfallslyckan, Lilla åker
      Sörfallslyckorna åkrar
      Sörhagalyckan åker
      Sörhagalyckan åker
      Sörlyckan åker
      Sörlyckan åker
      Sörlyckebäcken bäck
      Sörlyckorna åkrar
      Sörlyckorna Saknas
      Sörlyckorna åkrar
      Sörsjökärret kärr
      Sörsjökärret kärr
      Sörsjökärret kärr
      Sörsjön sjö
      Sörsjön sjö
      Sörsjön sjö
      Sörjsön sjö
      Sörjsön sjö
      Sörsvaldresudden udde
      Sörsvaldresudden udde
      Sörsvaldreviken vik
      Sörsvaldresviken vik
      Sörsvaldresön holme
      Sörängen äng
      Sörängen äng
      Sörängskärret kärrvik
      Sörängsladan f.d. lada
      Sörängsviken kärrvik
      Talludden udde
      Tappramossen mosse
      Tapprategarna del av gärde
      Tarmen holmar
      Tarmen holmar
      Tassa puss kärr
      Tattaresundet sund
      Tattaresundet sund
      Tattarsundet sund
      Tataresundet sund
      Tavlabacken backe
      Tavlemon skogsmark
      Tibon sjö
      Tibon sjö
      Tibon sjö
      Tidermansrutan åker
      Tidemansrutan åker
      Tillefärdsbacken backe
      Tillefärdsbron bro
      Tillefärdsgölen sjö
      Tillefärds göl göl
      Tillefärdssjön sjö
      Tillfärds Skvackran mosse
      Tillegärds södra röse Saknas
      Tillefärdsån å
      Tillfärdsån bäck
      Tillfärdsängarna ängar
      Timmerhultakärret kärr
      Timmerhultalyckan gärde
      Timmerhultalyckorna åkrar
      Timmermokärret kärr
      Timmermon skogsmark
      Tippiga stenen sten
      Tippiga stenen sten
      Tisaren sjö
      Tisaren sjö
      Tisaren sjö
      Tisarängen äng
      Tisarsängen äng
      Tisarängen äng
      Tisareängen äng
      Tisjöbron bro
      Tisjöbäcken bäck
      Tisjön sjö
      Tisjön sjö
      Tittebergen berg
      Tittebergsdalen dalgång
      Tittut skogsudde
      Tittut skogsudde
      Tjugofemman skogsmark
      Tjutarehålan kärr
      Tjutkärrsmossen kärr
      Tjutkärrsmossen kärr
      Tjuvabergen berg
      Tjuvabergen berg
      *Tjuvajoga grotta
      Tjuvajogasten sten
      Tjuvastenarna stenar
      Tjäderholmen holme
      Tjädraholmen holme
      Tjäraholmen, se Tjäderholmen Saknas
      Tjärholmen holme
      Tjärlöten åker
      Tjärlöken åker
      Toklasse(s) ö holme
      Toklassa ö holme
      Toklassas ö holme
      Toklassa ö holme
      Toltorps tall träd
      Tolvafallet åker
      Tomtamossen mosse
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomten gärde
      Tomten åker
      Toras kvarn f.d. kvarn
      Tores kvarn bäck
      Tores kvarn bäck
      Tornberget berg
      Tornberget berg
      Tornberget berg
      Tornstugan skog
      Tornskogen skog
      Tornskogen skog
      Tornslundabacken backe
      Torpa fallet Saknas
      Torpagärdet åker
      Torpamossen mosse
      Torpamossen mosse
      Torpamossen mosse
      Torpaviken vik
      Torpaviken vik
      Torpet ängar
      Torphällarna berghällar
      Torphällarna berghällar
      Torpsmossetjärn f.d. sjö
      Torpsjön sjö
      Torpsjön sjö
      Torpsjön sjö
      Torpasjön sjö
      Torpudden udde
      Torpudden udde
      Torpudden udde
      Torpån å
      Torrtallemossen mosse
      Torrgruvan f.d. gruva
      Torrgruvemossen mosse
      Torrtallamossen mosse
      Torrtallemossen mosse
      Torrtallemossen mosse
      Torvberget berghäll
      Torvgruvefältet område
      Torvmossen, se Komossen Saknas
      Torvströmmen mosse
      Torvströmossen mosse
      Tosjögruvan gruva
      Tosjögruvan f d gruva
      Tosjön sjö
      Toskabäcken bäck
      Toskabäcken bäck
      Toske kärrahagen skogsmark
      Toskekärrshagen skog
      Trankärret kärr
      Transundaspängerna spänger
      Transundet kärr
      Trebackamon skogsmark
      Trebackamon skogsmark
      Trebackamon skogsmark
      Tredonagruvan gruva
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningsdammen damm
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Tremänningadraget bäck
      Treraltabackarna backar
      Tretärnamossen mosse
      Trinda lyckan åker
      Trindkärren åker
      Trinmon skogsområde
      Trinnemon skog
      Trinnemon skop
      Trinnemorösa gränsröse
      Trinnemorösa gränsröse
      Trinnemorösa stenröse
      Trinnemoröse stenröse
      Trinnemoröset stenrös
      Trinnemorösa stenrös
      Trinnetorpagärdet åker
      Tripphultsbäcken bäck
      Tripphultsbäcken bäck
      Tripphultsbäcken bäck
      Tritrappabackarna backe
      Trollbergen berg
      Trollbergen berg
      Trollbeget berg
      Trollgölen sjö
      Trollgölen sjö
      Trollgölen göl
      Trollgölsmossen mosse
      Trollgölsmossen mosse
      Trollhällarna, se Trollkileberget Saknas
      Trollhällekilarna åkrar
      Trollkilarna åkrar
      Trollkilarna åkrar
      Trollkileberget berg
      Trollmossadalen dalgång
      Trollsvikaudden udde
      Trollsvikaudden udde
      Trollsviken vik
      Trollviken vik
      Trollsviken vik
      Trysjön sjö
      Trånga gatan bergpass
      Träbenagrindarna f.d. grindar
      Trädesängen, se Träsängen Saknas
      Tränhälla holme
      Tränhällen grund
      Tränhällen grund
      Tränkilen kärrdrag
      Tränkilen kärrdråg
      Tränkilen kärr
      Tränkilskärret, se Tränkilen Saknas
      Tränkilsuddarna uddar
      Tränkilsudden udde
      Tränkärret kärr
      Träsängen äng
      Trätarefallet del av åkrar
      Tröningsmogärdet åker
      Tullen vägremsa
      Tunntappakärren kärr
      Tunntappen kärr
      Tunntappen avlopp
      Tusenkurvan järnväg
      Tutäppan åker
      Tuvängarna skog
      Tvesjöbergen berg
      Tvesjödammen damm
      Tvesjömon skog
      Tvesjön sjö
      Tvesjövik vik
      Tvetärnarna sjö(ar)
      Tvetärnasjöarna sjöarna
      Tvetärnasundet kärr
      Tvintingen åker
      Tvintingen åker
      Tvärsjöberget berg
      Tvärsjödamm damm
      Tvärsjömon skogsmark
      Tvärsjön sjö
      Tvättsjön, se Tvetärnarna Saknas
      Tvättsjön sjö
      Tvättviken vik
      Tvättviken vik
      Tvättviken vik
      Tvätärn, se Tvätärnsmossen Saknas
      Tvätärnarna, se Tvetärnarna Saknas
      Tvätärnsmossen mosse
      Tyckedalen dalgång
      Tyckedalen dalgång
      Tyckepersjorden åker
      Tyrsafall åker, kärr
      Tyrsafall åker
      Tyrsaflaten, se Tyrsafall Saknas
      Tyrsatäppan åker
      Tyrsängen äng
      Tyttebergen berg
      Tyttebergsdalen dalgång
      Tångabron bro
      Tångabron bro
      Tångagruvorna f.d. gruvor
      Tårrgruvan, se Torrgruvan Saknas
      Tärnamossen, se Tärngölsmossen Saknas
      Tärn sjö
      Tärn sjö
      Tärn sjö
      Tärn, se Örbergatärn Saknas
      Tärnafallen skogsmark
      Tärnen sjö
      Tärnen göl
      Tärnen dyhål
      Tärnen, se Tärnsjön sjö
      Tärnen sjö
      Tärnen sjö
      Tjärnfallskärret kärr
      Tärnfallsladan f.d. lada
      Tärngölen sjö
      Tärngölen sjö
      Tärngölen göl
      Tärngölsmossen mosse
      Tärnmossen Saknas
      Tärnmossen, se Tärnsjömossen Saknas
      Tärnshällen grund
      Tärnshällen häll
      Tärnshällen grund
      Tärnshällen grund
      Tärnsjöberget berg
      Tärnsjömossen mosse
      Tärnsjömossen mosse
      Tärnsjön sjö
      Tärnsjön sjö
      Tärnsjön sjö
      Tärnsten, se Tärnshällen Saknas
      Tärnsten, se Tärnshällen Saknas
      Tösenhultamossarna mossar
      Tösjön, se Tosjön Saknas
      Tösnahultamossen mossar
      Uddahagen hagmark
      Uddalyckan åker
      Udda tall träd
      Ugglestenen ö
      Ulvamossen kärr
      Ulvamossen kärr
      Ulvsmossefallen skog
      Ulvsmossemon, se Ulvsmossefall Saknas
      Ulvsmossen mosse
      Ustakaret, se Ostkaret Saknas
      Utlagda fallet skogsparti
      Utskogen skog
      Utskogen skogsmarker
      Utängarna ängar
      Uvaberget berg
      Uvaberget berg
      Uvaberget berg
      Uvamon skogshöjd
      Vackrafallsbackarna skogsmark
      Vadet kärrvik
      Vadsbron bro
      Vadsbäcken bäck
      Vadsängarna f.d. ängar
      Vadsängen äng
      Vadsängen äng
      Vahlsjö äng, se Valsängen Saknas
      Vallebacken backe
      Vallegrinden förr grind
      Valleskogen skogsmark
      Valsjöberget, se Bengtsaberget Saknas
      Valsjön, se Valsjösjön Saknas
      Valsjösjön sjö
      Vadsjösjön sjö
      Valsjövägen väg
      Valsjöån, se Dammaån Saknas
      Valsjö äng Saknas
      Valsjö äng äng
      Valsängen äng
      Vargagropen grop
      Vargahålet åker
      Varggropen f.d. fångstgrop
      Varggropen f.d. fångstgrop
      Varggropen f.d. fångstgrop
      Varghällarna berg
      Varghällarna berg
      Varghällen rösa
      Varghällsmossen mosse
      Vargstenarna stenar
      Vargåkrarna åkrar
      Vassbäckabron bro
      Vassbäcken bäck
      Vassbäcken, se Vadsbäcken bäck
      Vassängen, se Vadsängen Saknas
      Vedtorget plats
      Vedudden skogsudde
      Velamossen mosse
      Venabron bro
      Venagruvan gruvhål
      Venarna kärr
      Venarna sjö
      Venarna sjö
      Venaskogen skog
      Venaskogen skogamark
      Venatrånget sund
      Venaådran å-sund
      Venaådran f.d. bäck
      Veuddagölen göl
      Vigerefallen skogsmark
      Vigerängen ängsmark
      Vikabacken backe
      Vikabacken backe
      Vikakullen kulle
      Vika udd udde
      Vika udd udde
      Vika äng äng
      Vika äng ängsmark
      Viktoriegruvan gruva
      Vileviken vik
      Vilhelmsgruvan, Vilhelmsgruvorna gruvor
      Vilhelmsgruvan gruvhål
      Vilse ö holme
      Vilse ö ö
      Vilsiö ö
      Vilsne ö holme
      Viluddaviken vik
      Viluddaviken vik
      Viludden udde
      Viludden udde
      Viludden udde
      Viludden udde
      *Vinda Stubbet skäl
      Vintergärdet åker
      Vintergärdet åker
      Vinterkärret kärr
      Vinterkärret kärr
      Vinterkärret kärr
      Vinterkärret kärr
      Vinterkärret kärr
      Vintermon förr skog
      Virängen ängtäppa
      Vissbomon skogsmark
      Vissbosjön sjö
      Vissbosjön sjö
      Vita mossen mosse
      Vita mossen mosse
      Vithatten vattenmärke
      Vithatten vattenmärke
      Viuddagölen, se Veuddagölen Saknas
      Vålmsängen beteshage
      Våmmen holme
      Våmmen del av sjö
      Våmmen del av sjö
      Våmmen del av sjö
      Väggruvorna gruvor
      Vändelsmon skogsparti
      Vändelsmon skog
      Värdskärret, se Värskärret Saknas
      Världsens ände skog
      Värskärret åker, kärr
      Värversbacken backe
      Värversmon skog
      Västerhagamossen mosse
      Västervik, se Västre ängarna Saknas
      Västerängen äng
      Västerängen ängar
      Västerängen ängar
      Västerängen äng
      Västerängen gärde
      Västerängen åkrar
      Västerängsbacken backe
      Västerängsbacken åker
      Västerängsgärdet åker
      Västgötasäckarna åker
      Västra backen backe
      Västra brickan backe
      Västra brickan backe
      Västra fallet skogsfall
      Västra flatan Saknas
      Västra gärdet åker
      Västra gärdet åker
      Västra gärdet åker
      Västra gärdet åker
      Västra hällarna berghällar
      Västra lyckan täppa
      Västra lyckan åker
      Västra lyckan åker
      Västra marken skogs- o. åkerområde
      Västra mossarna åkrar
      Västra ränneln bäck
      Västra skogen skog
      Västra Viken vik
      Västra viken vik
      Västra viken vik
      Västre ängarna åkrar
      Västre ängarna ängs-hagmark
      Yttre udden udde
      Yxtahagen hage
      Yxtahagen hage
      Zinkgruvan gruva
      Åbrobackarna backar
      Åbrobacken, Västra o. Östra backar
      Ådran, Gamla, se Gamla ådran Saknas
      Ådran sund
      Ådran sund
      Ådreberget berg
      Ådreberget berg
      Åfjärden sjö
      Åfjärden fjärd
      Åfjärden sjö
      Åfjärden sjö
      Åfjärdskärret kärr
      Åfjärdskärret kärr
      Åfjärdsviken vik
      Åfjärdsviken vik
      Åfjärdsviken vik
      Ågärdena åkrar
      Ågärdet åker
      Åkilarna åkrar
      Åkilarna åkrar
      Åkärren kärr
      Åkärren ängar
      Åkärren ängar
      Ålkistebergen berg
      Ålleberget berg
      Ålleberget berg
      Ålyckan åker
      Åmlången, se Åmmleången Saknas
      Åmmegärdet åker
      Åmmelången sjö
      Åmmelången sjö
      Åmmelången sjö
      Åmmelången sjö
      Åmossen mosse
      Åmossen mosse
      Åmossen Saknas
      Åmossen mosse
      Åmunnefjärden fjärd
      Ån å
      Ån å
      Ån å
      Ån å
      Ån å
      Ånstorpa damm åkrar
      Ånstorpa hage, se Hagen skogsmark
      Ånstorpa udde udde
      Ånstorpaviken vik
      Åsakärret kärr
      Åsasjön sjö
      Åsasjön sjö
      Åsas vik vik
      Åsbrosjön, se Åsasjön Saknas
      Åsen ås
      Åsrödjeviken vik
      Åtorpagärden åker
      Åsängen åker
      Åtorpakälla f.d. källa
      Åtorpakällan el. Åsperskällan brunnskälla
      Åstorpsgärdet åker
      Åängarna ängar
      Åängarna ängar
      Åängen äng
      Ålebrokärret kärr
      Älebromossen = Älebrokärret kärr
      Älgakullen bergkulle
      Älgakullen berg
      Älgamossen mosse
      Älgavad skogsmark
      Älgesfallet kärrmarker
      Älgesfallet kärrmarker
      Älggölen göl
      Älggölsmossen mosse
      Älggölsmossen mosse
      Älggölsön holme
      Älghällarna berghäll(ar)
      Älghällarna berghällar
      Älghällarna berghällar
      Älgkärren, se Erkärren Saknas
      Älgsfallet kärrmarker
      Älgsmogruvorna gruvor
      Älgsmon skog
      Älgsmon skogsmark
      Älgsmossen mosse
      Älgsmossen mosse
      Älgsten f.d. torp
      Älgstenstorp f.d. torp
      Älgön holmar
      Älgön, Lilla o. Stora öar
      Älgöna holme
      Ädalsbäcken bäck
      Ängabacken backe
      Ängabacken backe
      Ängabacken berg
      Ängabacken backe
      Ängabäcken bäck
      Ängadammen damm
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängagärdsbäcken bäck
      Ängakullen kulle
      Ängakullen kulle
      Ängakärret kärr
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan f.d. åker
      Ängamossen mosse
      Ängamossen mosse
      Ängarna åkrar
      Ängarna åkrar
      Ängarna ängar
      Ängatorpagärdet åker
      Ängberget åker
      Ängdalsbäcken, se Ändalsbäcken Saknas
      Ängen plats (täppa)
      Ängen åker
      Ängfallet hage
      Änggruvan gruvhål
      Änggruvan gruva
      Ängsgrinden grind
      Ängsjöbäcken, se Kilabäcken bäck
      Ängsjögraven, se Kilabäcken bäck
      Ängskullen = Ängakullen kulle
      Ängslyckan åker
      Ängstuggärdet åker
      Ängstugberget berg
      Ängstuggärdet betesmark
      Ängstugmossen mosse
      Ängsviken vik
      Ängsviken vik
      Ängsviken vik
      Ängavägen väg
      Änkelundadammen damm
      Äppladalen dalgång
      Ärtekärret kärr
      Äspedalen skogsmark
      Äsperuds treding område
      Ässbölebäcken bäck
      Ässbölebäcken bäck
      Ödeskärrafallet åker
      Ödeskärramossen, se Örseramossen Saknas
      Ödeskärramossen åker
      Öjetorpamossen mosse
      Öjetorpaängarna ängsmarker
      Ön ängar
      Öna, se Hjärta ö holme
      Önabygget, se Byggeskärret Saknas
      Öna dike kanal
      Önadiket dike
      Öna kvarn Saknas
      Önasjön sjö
      Önasjön sjö
      Önnabornas öltunna källa
      Önnabobäcken bäck
      Önnabokärren kärrängar
      Önnaboängarna ängar
      Örbergabacken backe
      Örbergasjön, se Örbergatärn Saknas
      Örbergatärn sjö
      Örbågen, se Torpsjön Saknas
      Örbågen, se Torpsjön sjö
      Örbågen sjö
      Örbågen sjö
      Örfallsbackarna backar
      Örfallsbackarna backar
      Örgaveln sjö
      Örgaveln sjö
      Örgaveln sjö
      Örgavelsbäck, se Örgavlabäcken Saknas
      Örgavelsviken vik
      Örgavelsån å
      Örgavlabäcken bäck
      Örgavelsviken vik
      Örgavels å sund
      Örgavlabäcken bäck
      Örseramossen mosse
      Örstorpaäng äng
      Örstorpssängen äng
      Örssbölekärret, se Hjärtakärret, Lilla Saknas
      Östansjö skog
      Österbyröjan kärr
      Östersjön sjö
      Östersjön sjö
      Österängen ängar
      Österängen ängar
      Österängen åker
      Österängen äng
      Österängen åker
      Österängen ängsmark
      Österängen åker
      Östra brickan backe
      Östra brickan backe
      Östra fallet hage
      Östra Fallsbacken backe
      Östra Gärdet Saknas
      Östra gärdet åker
      Östra gärdet åkrar
      Östra gärdet åker
      Östra lyckan åkertäppa
      Östra lyckan åker
      Östra lyckan åker
      Östra lyckan åker
      Östra marken skog(?)
      Östra marken skogsmark
      Östra marken skog
      Östra marken skogsmark
      Östra marken skogsmark
      Östra Viken vik
      Östra Viken vik
      Östra viken vik
      Östra ängarna ängar
      Östra ängarna kärr
      Östra ön skogsmark
      Östra ön näs
      Östra öna höjd
      Övergångsbergen berg
      Övergångsbergen berg
      Övergårdsängarna åkermarker
      Överängen äng
      Övre Gryten sjö
      Övre udden terräng
      Övre ängarna ängar, hagar

  ^  

Örebro läns socknar m.m.