ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västmanlands län : Yttertjurbo härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 168 Naturnamn : 10 Bebyggelsenamn : 5 Naturnamn :
*Þiurbohundare, se Yttertjurbo hd Granfjärden fjärd /Se Södertjurbo hd  
Tjurbo, se Yttertjurbo hd Granfjärden fjärd Yttertjurbo hd  
Yttertjurbo hd /Se Nykvarnsströmmen å Yttertjurbo hd  
Yttertjurbo hd Sagån vattendrag Yttertjurbo hd  
Yttertjurbo (o. Övertjurbo) hd Sagån å Yttertjurbo hd  
Yttertjurbo hd Sagån å    
Tjurbo hd Sagån å    
Tjurbo hd Sagån å    
Yttertjurbo hd Sagån å    
Yttertjurbo o Övertjurbo härader Sagån å    
Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo o. Övertjurbo härader      
Yttertjurbo hd      
Tjurbo hd      
Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd      
Tjurbo hundare hd      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd /Se      
Tjurbo, Ytter- o. Över- härader      
Yttertjurbo och Övertjurbo härader      
Yttertjurbo och Övertjurbo härader      
Tjurbo, Ytter- och Över- hd      
Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo och Övertjurbo härader      
Tjurbo, Ytter- och Över- hd      
Tjurbo hd      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd /Se      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd      
Yttertjurbo o. Övertjurbo härader      
Tjurbo hd      
Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo hd      
Tjurbo hd      
Yttertjurbo o. Övertjurbo härader      
Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd      
Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd /Se      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd      
Tjurbo hd      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd      
Yttertjurbo och Övertjurbo härader /Se      
Yttertjurbo och Övertjurbo härader      
Yttertjurbo och Övertjurbo härader      
Yttertjurbo hd      
Tjurbo, Ytter- härader      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd      
Yttertjurbo och Övertjurbo härader      
Tjurbo hd      
Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo hd      
Övertjurbo o. Yttertjurbo härader      
Yttertjurbo o. Övertjurbo härader      
Tjurbo härad, se Yttertjurbo hd hd      
Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo härad      
Yttertjurbo och Övertjurbo härader      
Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo o. Övertjurbo hd hd      
Yttertjurbo härad      
Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd      
Tjurbo hd      
Tjurbo hundare hd      
Yttertjurbo härad      
Yttertjurbo härad      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd      
Tjurbo hd      
Tjurbo (Över- och Ytter-) härader      
Yttertjurbo o. Övertjurbo härader      
Yttertjurbo o. Övertjurbo härader      
Yttertjurbo hd      
Tjurbo hd      
Yttertjurbo härad      
Yttertjurbo o. Övertjurbo härader      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd      
Yttertjurbo hd      
Tjurbo hd      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd      
Övertjurbo och Yttertjurbo härader      
Yttertjurbo hd      
Tjurbo hd      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd      
Tjurbo hd      
Tjurbo hd      
Yttertjurbo o. Övertjurbo hd      
Yttertjurbo och Övertjurbo härader      
Övertjurbo och Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd /Se      
Yttertjurbo o. Övertjurbo härader      
Övertjurbo och Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd      
Tjurbo hd      
Övertjurbo och Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd      
Yttertjurbo o. Övertjurbo hd      
Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd      
Yttertjurbo o. Övertjurbo hd      
Övertjurbo och Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo hd      
Tjurbo, Ytter- o. Över- härader      
Yttertjurbo hd?      
Yttertjurbo o. Övertjurbo härader      
Yttertjurbo och Övertjurbo härader      
Yttertjurbo och Övertjurbo hd      
Yttertjurbo och Övertjurbo härader      
Yttertjurbo o. Övertjurbo härader      
Tjurbo prästgård      
Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo hd      
Yttertjurbo hd      
Tjurbo hd      
Yttertjurbo hd /Se      
Yttertjurbo hd /Se      
Tjurbo hd /Se      
Yttertjurbo hd /Se      
Yttertjurbo hd /Se      
Tjurbo härader /Se      
Yttertjurbo hd /Se      
Ytter-Tjurbo hd /Se      
Yttertjurbo hd /Se      
Yttertjurbo hd /Se      
Tjurbo hd /Se      
Yttertjurbo hd /Se      
Yttertjurbo hd /Se      
Yttertjurbo hd /Se      
Yttertjurbo hd /Se      
(Ytter)tjurbo hd /Se      
Lundboborgs tingslag förr namn på hd /Se      
*Beuingo Saknas      
Beuingo Saknas      
*Birkista, se Björksta sn      
*Bjuresta försvunnen gård      
Brunnby Saknas      
*Erristwm Saknas      
Errista Saknas      
»glafors» beb.      
*Gullogrindh tingsställe /Se      
Hoff Saknas      
Hofdesta Saknas      
*Hærista Saknas      
*Kintha Saknas      
Lundboberg förr tingsställe      
Lundby by      
Näs by      
Näs by      
*Näs Saknas      
Näs by?      
*Oræzbodha Saknas /Se      
*Oræzboda, jfr *Orrbo torp      
*Oræzbodha Saknas /Se      
*Oræzbodhum Saknas /Se      

  ^  

Västmanlands läns härader m.m.