ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västmanlands län : Norrbo härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 237 Naturnamn : 4 Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn :
Norrbo hd /Se Hælleskogen Saknas Norrbo härad härad  
Norrbo hd Kampängsbroarna Saknas    
Norrbo hd Svartån å    
Norrbo hd Svartån å    
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hundare hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hundare hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo härad      
Norrbo hd      
Norrbo härad      
Norrbo härad      
Norrbo härad      
Norrbo härad      
Norrbo härad      
Norrbo hd      
Norrbo härad      
Norrbo hd      
Norrbo härad      
Norrbo härad      
Norrbo härad      
Norrbo härad      
Norrbo hd      
Norrbo härad      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo härad      
Norrbo hd      
Norrbo hd?      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo härad      
Norrbo hd      
Norrbo härad      
Norrbo hd      
Norrbo härad      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo härad      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo härad      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd?      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd      
Norrbo hd /Se      
Norrbo hd /Se      
Norrbo hd /Se      
Norrbo hd /Se      
Norrbo hd /Se      
Norrbo hd /Se      
Norrbo hd /Se      
Norrbo hd /Se      
Norrbo hd /Se      
Norrbo hd /Se      
Norrbo härads allmänning Saknas /Se      
Norrbo härads prosteri f. prosteri      
Aratom Saknas      
*Arstom by el. gd?      
*Bergh by el. gd?      
*Ebby Saknas      
*Färdvi Saknas      
*Gelsta Saknas      
Saknas Saknas      
Gunnersta Saknas      
*Kistinge gd /Se      
*Kislinge Saknas /Se      
[kårbo] Saknas      
*Lengerstam? gd el. by      
Nalaby Saknas      
»*Nidhan skoghin» del av hd /Se      
Norbergern Saknas      
*Osby Saknas /Se      
Osby Saknas      
Osby Saknas      
»osby» Saknas      
*Salaby Saknas      
*Salaby by?      
Sankt Olofs kapell Saknas      
*Skædhalom Saknas      
Skædhalom Saknas      
Solna rättaredöme gårdar /Se      
Sæby Saknas      
Valby Saknas      
Ås Saknas      

  ^  

Västmanlands läns härader m.m.